W Y K A Z
B I E G Ł Y C H
S Ą D O W Y C H
ustanowionych przy Sądzie Okręgowym
w Legnicy
wg stanu na dzień 15.07.2014 r.
SPIS
TREŚCI
Dziedzina:
str.
1/ Antropologia
1
2/ Bezpieczeństwo i higiena pracy
1,2
3/ Broń i balistyka
2
4/ Budownictwo
2, 3
5/ Drobiarstwo
3
6/ Elektroenergetyka
4
7/ Ergonomia
4
8/ Fotografia
4
9/ Gazownictwo
5
10/ Geodezja
5
11/ Geologia
6
12/ Górnictwo
6, 7
13/ Instalacje elektryczne
7
14/ Instalacje sanitarne
7
15/ Instrumenty muzyczne
8
16/ Informatyka
8, 9
17/ Komputery
10, 11
18/ Kamieniarstwo
11
19/ Kolejnictwo
11
20/ Kolekcjonerstwo, antyki
11
21/ Kryminalistyczne badanie dokumentów
12,13
/grafoskopia/ i pisma /grafologia/
22/ Kryminalistyczne badanie układu linii
13
papilarnych /daktyloskopia/
23/ Kryminalistyczne badanie śladów zapachowych
13
ludzi /osmologia/
24/ Kryminalistyczne badanie śladów
13
lokomocji /traseologia/
25/ Antroposkopia i profilowanie kryminalne
13
26/ Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych 14
z udziałem osób poszkodowanych
27/ Księgowość
14,15,16,17
28/ Maszynoznawstwo
17
29/ Mechanoskopia
17
Nauki
30/
31/
32/
33/
34/
35/
36/
Chirurgia
Choroby wewnętrzne
Diabetologia
Gastroenterologia
Ginekologia
Hematologia
Otolaryngologia – foniatria
medyczne
18
18
18
18
19
19
19
37/
38/
39/
40/
41/
42/
43/
44/
45/
46/
47/
48/
49/
Medycyna pracy
Medycyna sądowa
Neonatologia
Neurologia
Pediatria
Położnictwo
Psychiatria
Psychologia
Seksuologia
Uzależnienia
Uzależnienie od alkoholu
Uzależnienie od narkotyków
Zakażenia szpitalne, higiena szpitalna,
pielęgniarstwo epidemiologiczne
50/ Zakażenia wirusem C zapalenia wątroby
19
19
20
20
20
21
21
22, 23
23
23
24,
24
25
51/
52/
53/
54/
55/
56/
57/
58/
59/
60/
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
61/
62/
63/
64/
65/
66/
67/
68/
Obuwnictwo
Ochrona środowiska
Pierwsza pomoc
Poligrafia
Przemysł drzewny, meblarstwo
Pożarnictwo
Prawo i etyka mediów
Ratownictwo medyczne
Rolnictwo
Ruchomości związane z wyposażeniem
zakładów, domów i mieszkań
Rusznikarstwo
Szacowanie nieruchomości
Szkody górnicze
Technika samochodowa i ruch drogowy
Telekomunikacja
Ubezpieczenia
Genetyka człowieka
Wycena ruchomości
25
28
28, 29, 30
30
31, 32, 33
34
35
35
35
ANTROPOLOGIA
1.
Cieślik Agata
59-220 Legnica
ul. W. Gombrowicza
kom. 785-243-025
osteologia
2018
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1.
Bombik Krzysztof
2.
Głuch Czesław
3.
Gmitrowski Stanisław
4.
Herda Andrzej
5.
Kapelski Stanisław
6.
Malak Marcin
7.
Mirek Adam
8.
Nawrot Zbigniew
9.
Olszański Paweł
10. Rawski Kazimierz
59-220 Legnica
ul. Kamińskiego 29/1
kom. 601-776-813
59-220 Legnica
ul.Batalionu Parasol 3/1
d. 76 866-10-36
kom. 608-435-280
59-311 Krzeczyn Wielki 19 D
d. 76 840-87-56
59-323 Miłoradzice
Niemstów 43 A
kom. 606-501-649
59-220 Legnica
ul. Sosnowa 12
d. 76 854-58-42
s. 76 854-55-41
kom. 501-720-369
67-200 Głogów
ul. Orbitalna 23/16
kom. 503-708-321
40-748 Katowice
ul. Norblina 36
p. 32 736-17-33
kom. 669-998-562
59-305 Rudna
ul. Ogrodowa 4
d. 76 846-47-31
kom. 506-068-435
59-220 Legnica
ul. Powstańców Śl. 11/3
kom. 794-290-350
59-220 Legnica
ul. W. Polskiego 22 C/5
kom. 605-310-707
bhp
2018
2014
bhp w górnictwie
2017
2014
bhp w budownictwie
wypadki w
budownictwie
2017
2017
bhp w górnictwie
2015
2015
bhp budownictwo
i konstrukcje
2014
-bezpieczeństwo urządzeń
mechanicznych scen
widowiskowych w stacjonarnych jednostkach
kultury i w plenerze
- bezpieczeństwo prac na
wysokości w tym:
rusztowania
- przeglądy okresowe i
doraźne systemów
chroniących przed upadkiem z wysokości
- nadzór budowy i
eksploatacji rusztowań
2014
11. Rożek Eugeniusz
2
41-200 Sosnowiec
ul. M.C.Skłodowskiej 15
kom. 513-973-213
12. Watral Jacek
59-220 Legnica
ul. Słoneczna 6 B
d. 76 855-00-16
kom. 601-079-015
13. Stawiarski Przemysław 40-467 Katowice
ul. Miła 3 A/16
kom. 603-324-300
[email protected]
www.opiniesadowe.pl
bhp w górnictwie
2015
bhp
sprawy sanitarnohigieniczne i zdrowotne
2014
bhp przy wykonywaniu
robót budowlanych
BROŃ I BALISTYKA
1.
Królik Andrzej
55-120 Wilczyn
ul. Pod Lasem 31
kom. 605-406-020
badanie broni
i balistyka
2016
BUDOWNICTWO
1.
Biały Longin
58-309 Wałbrzych
ul. Norwida 36
tel/fax 74 666-53-43
kom. 601-655-783
- ocena jakości wykonywanych
2015
robót i elementów budowlanych
- kosztorysowanie w pełnym
zakresie
- rozliczanie inwestycji i remontów obiektów budowlanych
- szkody górnicze:ustalanie zakresu szkód,wskazanie sposobu ich
usunięcia,określenie wartości
prac budowlanych niezbędnych
do usunięcia szkód
- ocena projektów budowlanych
2.
Góra Ryszard
59-216 Ziemnice
ul. Pod Wzgórzem 15
tel. 76 855-00-20
2014
3.
Gmitrowski Stanisław
4.
Herman Jerzy
5.
Jaruzel-Soberka Ewa
6.
Jóźwik Lech
budownictwo
wycena nieruchomości
rzeczoznawstwo
budowlane
59-311 Krzeczyn Wielki 19 D budownictwo górnicze
d. 76 840-87-56
i tunelowe
59-220 Legnica
budownictwo wodne,
ul. Zielona 1/9
melioracje wodne
d. 76 862-38-61
kom. 695-677-156
59-220 Legnica
budownictwo ogólne,
ul. Szpakowa 43
szacowanie
d. 76 854-62-62
nieruchomości
s. 76 854-06-76
kom. 602-759-676
58-304 Wałbrzych
budownictwo lądowe
2017
2016
2014
2018
ul. Bukowa 2/5
kom. 512-525-680
59-220 Legnica
ul. Sosnowa 12
d. 76 854-58-42
s. 76 854-55-41
kom. 501-720-369
59-300 Lubin
ul. Wrzosowa 52
d. 76 842-31-88
kom. 784-694-272
7.
Kapelski Stanisław
8.
Kurzydło Henryk
9.
Stawiarski Przemysław 40-467 Katowice
ul. Miła 3A/16
kom. 603-324-300
[email protected]
www.opiniesadowe.pl
ogólne,
szacowanie
nieruchomości,
gospodarka i zarząd
nieruchomościami
2017
- budownictwo lądowe
- budownictwo podziemne
- rzeczoznawstwo budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo bez
ograniczeń,
- mikologia budowlana
budownictwo i materiały budowlane
ze szczególnym
uwzględnieniem opracowania opinii i
analiz dot.:
- wykonawstwa ,technologii
i robót budowlanych
- wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontroli technicz.
- nadzoru budowlanego,
- obiektów i konstrukcji
budowlanych,
2017
2016
- stanu techniczn.,zużycia,
uszkodzenia konstrukcji
i obiektów budowlanych
oraz materiałów budowl.
- prawa budowlanego i
przepisów związanych,
- materiałów budowlanych,
- zasadności stosowania
materiałów budowlanych,
- transportu materiałów
budowlanych
- badanie odpowiedzialności
karnej w budownictwie
- bhp przy wykonywaniu robót
budowlanych
10. Śliwa Franciszek
59-300 Lubin
ul. Jaworowa 2 c
kom. 601-748-636
budownictwo,
szacowanie
nieruchomości
2016
11. Tymkiewicz Ryszard
59-220 Legnica
ul. Różana 31
d. 76 854-70-92
kom. 505-060-354
ogólne
2015
DROBIARSTWO
1.
Gilewski Ryszard
03-185 Warszawa
ul. Erazma z Zakroczymia
19/22
kom. 602-228-321
email:
[email protected]
2017
-
4
-
ELEKTROENERGETYKA
59-220 Legnica
ul. Galileusza 15/11
d. 76 856-32-12
kom. 605-117-389
Dzierzkiewicz Zdzisław 59-307 Raszówka
ul. W. Witosa 3a
kom. 508-740-269
urządzenia, aparatura
i instalacje elektryczne,
energetyki cieplnej
i gazownictwa
2015
- sporządzanie świadectw
charakterystyki energetycznej
zgodnie z przyjętą i zatwierdzoną metodologią oraz wzorami
świadectw,
- sporządzanie audytów
energetycznych
termomodernizacyjnych
i remontowych
- badania i analizy
termowizyjne
2014
3.
Kuna Krzysztof
- energetyka cieplna
- audyting energetyczny
2017
4.
Olszewski Marek
maszyny i urządzenia
energetyczne i cieplne,
wycena maszyn, urządzeń
i pojazdów
2017
1.
2.
Brzeziński Ryszard
59-300 Lubin
ul.M.PawlikowskiejJasnorzewskiej 1
kom. 605-740-788
59-300 Lubin
ul. Cedrowa 21/6
s. 76 74-64-187
kom. 601-756-339
ERGONOMIA
1.
Herda Andrzej
2.
Rawski Kazimierz
3.
Watral Jacek
59-323 Miłoradzice
Niemstów 43 A
kom. 606-501-649
59-220 Legnica
ul. Wojska Polskiego 22 C/5
kom. 605-310-707
59-220 Legnica
ul. Słoneczna 6 B
d. 76 855-00-16
kom. 601-079-015
2014
2014
2014
FOTOGRAFIA
1.
Zieliński Waldemar
57-500 Bystrzyca Kłodzka
ul. Starobystrzycka 41/5
tel. 607-928-651
- fotografia
- badania zapisów
wizualnokomputerowych
2016
-
5
-
GAZOWNICTWO
1. Janowski Tadeusz
58-302 Wałbrzych
ul. Pułaskiego 20
tel. 74 847-80-01
kom. 600-493-608
- użytkowanie gazu
przewodowego
- eksploatacja instalacji i
urządzeń gazowych oraz
energetyki cieplnej
w budowie i eksploatacji
obiektów budowlanych
2014
wykonywanie
rozgraniczeń
nieruchomości
2015
geodezja
kartografia
2017
geodezja
kartografia
2017
- geodezja
- kartografia
2016
geodezja,
rozgraniczanie i podział
nieruchomości
(gruntów), sporządzanie
dokumentacji do celów
prawnych
geodezja,
kartografia
2015
geodezja
kartografia
2017
GEODEZJA
1.
Bugiel Janusz
2.
Jankowiak Bogusław
3.
Lewicki Dariusz
4.
Nowacka Szuster
Bożena
5.
Polańska Krystyna
6.
Szyszko Jerzy
7.
Zyga Arkadiusz
55-311 Kostomłoty
Lisowice 14
do korespondencji:
59-300 Lubin
ul. Kopernika 10/4
d. 76 749-31-38
kom. 500-283-573
59-220 Legnica
ul. II Armii W. Polskiego 13
s. 76 854-13-28
59-220 Legnica
ul. I. Paderewskiego 8/3
d. 76 862-12-24
s. 76 865-58-22
kom. 509-944-965
59-220 Legnica
ul. Kasztanowa 14
d. 76 722-66-84
kom. 697-488-595
67-200 Głogów
ul. Polska 35 A/8
d. 76 72-29-263
kom. 505-114-443
59-300 Lubin
ul. Pawia 56/21
s. 76 846-22-10
kom. 603-758-216
59-220 Legnica
ul. II Armii W. Polskiego 13
s. 76 854-15-81
2018
1
Król Krzysztof
2
Mirek Adam
3
Rożek Eugeniusz
- 6
GEOLOGIA
40-553 Katowice
ul. Orkana 18 A/20 B
kom. 605-364-476
40-748 Katowice
ul. Norblina 36
p. 32 736-17-33
kom. 669-998-562
41-200 Sosnowiec
ul. M.C.Skłodowskiej 15
kom. 513-973-213
2017
2015
2015
GÓRNICTWO
1.
Bombik Krzysztof
2.
Gmitrowski Stanisław
3.
Król Krzysztof
4.
Mirek Adam
59-220 Legnica
ul. Kamińskiego 29/1
kom. 601-776-813
59-311 Krzeczyn Wielki 19 D
d. 76 840-87-56
s. 76 840-51-15
40-553 Katowice
ul. Orkana 18 A/20 B
kom. 605-364-476
40-748 Katowice
ul. Norblina 36
p. 32 736-17-33
kom. 669-998-562
2018
górnictwo rud miedzi
i węgla kamiennego
2017
górnictwo i geologia:
- ocena statycznych
(osiadania, deformacje
terenu) i dynamicznych
(sejsmologia) oddziaływań
eksploatacji górniczej
podziemnej i odkrywkowej
na powierzchnię,
- z zakresu spraw
związanych z wypadkami
górniczymi i
przestrzeganiem przepisów
bhp w górnictwie
górnictwo i geologia
- ocena statycznych
(osiadania, deformacje
terenu) i dynamicznych
(sejsmologia) oddziaływań
podziemnej, odkrywkowej
i otworowej eksploatacji
górniczej na obiekty
powierzchniowe,
- sprawy związane z
dyscypliną górniczą,
- bhp
- prowadzeniem ruchu i
zwalczaniem zagrożeń
w podziemnych,
odkrywkowych i
otworowych zakładach
górniczych
- organizacja pracy,
zarządzanie i zatrudnianie
w górnictwie
2017
2015
5.
Rożek Eugeniusz
41-200 Sosnowiec
il. M.C.Sklodowskiej 15
kom. 513-973-213
INSTALACJE
1.
7
Tymkiewicz Ryszard
górnictwo i geologia
- ocena statycznych
(osiadania, deformacje
terenu) i dynamicznych
(sejsmologia) oddziaływań
eksploatacji górniczej
podziemnej i odkrywkowej
na obiekty
powierzchniowe
- dyscyplina górnicza,
- bhp
- prowadzenie ruchu i
zwalczanie zagrożeń w
podziemnych i
odkrywkowych zakładach
górniczych
- organizacja pracy,
zarządzanie i zatrudnianie
w górnictwie
2015
ELEKTRYCZNE
59-220 Legnica
ul. Różana 31
d. 76 854-70-92
kom. 505-060-354
2015
INSTALACJE SANITARNE
1.
Brudło Zygmunt
54-151 Wrocław
ul. Modra 12/8
2.
Grucki Jan
67-200 Głogów
ul. Rynek 9/6
kom. 504-359-479
d. 76 834-71-01
3.
Piechowicz Elżbieta
59-300 Lubin
ul. Wronia 13/11
d. 76 849-33-65
kom. 661-177-208
- projektowanie
- wykonawstwo instalacji
wodno-kanalizacyjnych i
centralnego ogrzewania
instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne,
projektowanie,nadzór urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,melioracji
wodnych,biologiczne
oczyszczalnie ścieków,
ujęcia i ochrona wód,
kosztorysowanie i wycena
w/w obiektów
2014
inżynieria
sanitarna
2017
2018
-
8
INSTRUMENTY
1.
Duszeńko Janina
MUZYCZNE
59-400 Jawor
ul. Słoneczna 9
d. 76 729-23-00
s. 76 870-23-22
kom. 698-550-881
wycena i ocena
instrumentów
muzycznych
2017
INFORMATYKA
1.
Bogucki Krzysztof
58-521 Jeżów Sudecki
ul. Szybowcowa 8
kom. 607-294-587
2.
Jagiełło Tomasz
Laboratorium Kryminalistyki
Cyfrowej FCLab Sp. A o.o.
59-222 Miłkowice
Grzymalin 11 B
kom. 603-910-667
3.
Orliński Ryszard
67-200 Głogów
Plac Solny 1/3
kom. 601-495-457
- informatyka śledcza
- technologie
informatyczne
(teleinformatyka)
- Internet
- zabezpieczanie danych
informatycznych w
miejscu popełnienia
przestępstwa
- zabezpieczanie danych
z systemów monitoringu
wizyjnego
- zabezpieczanie baz
danych oraz informacji
zapisanych w sieciach
teleinformatycznych
- analiza zawartości
zapisów na nośnikach
elektronicznych oraz
odzyskiwanie danych
- monitoring wizyjny:
odczyt, analiza
- analiza użytkowanych
systemów komputerowych
- analiza programów oraz
nośników danych w spraw.
O naruszenie praw
autorskich
- analiza pozostawionych
śladów w urządzeniach
techniki cyfrowej oraz
systemach komputerowych
wykorzystywanych do
przestępstw
- badania w zakresie
przestępstw związanych z
internetem
2018
2018
2014
-
9
-
4.
Perczuk Marek
67-200 Głogów
ul. Głowackiego 9
kom. 512-678-465
5.
Wyrostek Arkadiusz
Kancelaria i Laboratorium
Biegłego Sądowego
52-010 Wrocław
ul. Opolska 23 B/2
71 327-70-89
kom. 501-709-911
e-mail:arkadiuszwyrostek@
gmail.com
-zabezpieczanie danych w
miejscu popełnienia przestępstwa z komputerów,
telefonów,smartfonów,
tabletów,cyfrowych nośników informacji,systemów
monitoringu wizyjnego
-analiza zawartości
zapisów na nośnikach
elektronicznych oraz
odzyskiwanie danych z
dysków twardych,
- monitoring wizyjny oraz
internetowy: odczyt,
analiza,
- analiza śladów pozostawionych przy popełnieniu
przestępstw w tym
internetowych, w
urządzeniach techniki
cyfrowej, systemach
komputerowych,serwerach
- analiza programów
komputerowych, aplikacji,
nosników danych pod
kątem i w sprawach o
naruszenie praw autorskich
-badania w zakresie przestępstw związanych z
internetem, analiza
serwerów, WWW, portali
internetowych i języków
skryptowych zawartych na
serwerach
-najnowsze technologie,
-techniki komputerowe,
-zabezpieczenia systemów
tele-informtycznych,
-telekomunikacji,
-telefonii cyfrowej
i analogowej,
-oprogramowania,
-licencjonowania,
-praw autorskich,
-fotografii cyfrowej
i wideogramów
- kart płatniczych
- przestępczości komputerowej i opartej na najnowszych technologiach
2017
2015
-
10
-
KOMPUTERY
1.
Bogucki Krzysztof
2.
Jagiełło Tomasz
3.
Nowakowski Robert
4.
Perczuk Marek
58-521 Jeżów Sudecki
ul. Szybowcowa 8
kom. 607-294-587
Laboratorium Kryminalistyki
Cyfrowej FCLab Sp. a o.o.
59-222 Miłkowice
Grzymalin 11 B
kom. 603-910-667
59-220 Legnica
ul. Wrocławska 73/5
kom. 501-253-555
67-200 Głogów
ul. Głowackiego 9
kom. 512-678-465
- piractwo komputerowe,
- sieci komputerowe
2018
- zabezpieczanie danych
informatycznych w
miejscu popełnienia
przestępstwa
- zabezpieczanie danych
z systemów monitoringu
wizyjnego
- zabezpieczanie baz
danych oraz informacji
zapisanych w sieciach
teleinformatycznych
- analiza zawartości
zapisów na nośnikach
elektronicznych oraz
odzyskiwanie danych
- monitoring wizyjny:
odczyt, analiza
- analiza użytkowanych
systemów komputerowych
- analiza programów oraz
nośników danych w spraw.
o naruszenie praw
autorskich
- analiza pozostawionych
śladów w urządzeniach
techniki cyfrowej oraz
systemach komputerowych
wykorzystywanych do
przestępstw
- badania w zakresie
przestępstw związanych z
Internetem
2018
2014
zabezpieczanie danych w
miejscu popełnienia przestępstwa z komputerów,
telefonów,smartfonów,
tabletów,cyfrowych nośników informacji,systemów
monitoringu wizyjnego
-analiza zawartości
zapisów na nośnikach
elektronicznych oraz
odzyskiwanie danych z
dysków twardych,
- monitoring wizyjny oraz
internetowy: odczyt,
analiza,
- analiza śladów pozostawionych przy popełnieniu
2017
przestępstw w tym
internetowych, w
urządzeniach techniki
cyfrowej, systemach
komputerowych,serwerach
- analiza programów
komputerowych, aplikacji,
nosników danych pod
kątem i w sprawach o
naruszenie praw autorskich
-badania w zakresie przestępstw związanych z
internetem, analiza
serwerów, WWW, portali
internetowych i języków
skryptowych zawartych na
serwerach
KAMIENIARSTWO
1
Sroka Alfred
Kopalnie Piaskowca SA
59-700 Bolesławiec
ul. Modłowa 1
p. 75 732-36-36
kom. 512-071-695
58-173 Roztoka
Czernica 30
74 850-60-33
- roboty kamieniarskobudowlane
- wyroby z kamienia
naturalnego
i sztucznego
2015
KOLEJNICTWO
1.
Zarzycki Adam
59-305 Rudna
Gwizdaków 4/1
kom. 504-100-948
zagadnienia
ruchowo-przewozowe
2017
K O L E K C J O N E R S T W O, antyki, dzieła sztuki
1. Adamczyk Henryk
2. Barbara
Sokczylas-Stadnik
67-200 Glogów
ul. Keplera4/11
d. 76 833-88-36
kom. 608-350-412
59-400 Jawor
ul. Piękna 2 A/1
kom. 691-955-688
obiekty i przedmioty
zabytkowe
2015
ocena i wycena
dzieł sztuki
2014
-
12
-
Kryminalistyczne badanie dokumentów (grafoskopia)
i pisma (grafologia)
1.
Brzeskot Jarosław
2.
Gajewska-Saj
Elżbieta
3.
Hołówko Kamila
4.
Kudela Grzegorz
5.
Kwiatkowska Emilia
6.
Malmon Jacek
7.
Pypeć Lila
8.
Skiba Bogusław
9.
Sornat Beata
10. Stemplewski
Bartłomiej
11. Szetelnicki Wacław
12. Szewczyk Tomasz
13. Wiącek Elżbieta
14. Wiącek Jerzy
59-230 Prochowice
ul. Jagiellońska 4
kom. 605-392-578
59-220 Legnica
ul. Modrzewiowa 2 A
kom. 500-219-170
52-129 Wrocław
ul. A. Vivaldiego 48/5
tel. 537-117-017
55-003 Krzyków
ul. Jarzębinowa 16
kom. 889-526-645
51-149 Wrocław
ul. Koszarowa 8 g/4
kom. 504-101-939
59-225 Chojnów
Okmiany 17/3
d. 76 817-72-70
kom. 693-637-070
59-220 Legnica
ul. Gombrowicza 31/7
d. 76 743-68-57
kom. 662-041-182
59-220 Legnica
ul. Grabskiego 41/2
kom. 606-439-243
59-216 Spalona
ul. Morelowa 11
kom. 0601-792-948
58-160 Świebodzice
ul. Patronacka 4/8
kom. 696-839-682
59-220 Legnica
ul. Warsa 31
kom. 609-994-385
59-216 Kunice
Ziemnice
ul. Stroma 12
kom. 797-120-372
59-500 Złotoryja
ul. W. Polskiego 29 A/10
kom. 603-073-285
59-500 Złotoryja
ul. Leszczyńska 6
d. 76 878-46-84
kom. 609-309-545
grafologia
2017
grafologia
grafoskopie
2014
grafologia
grafoskopia
2016
grafologia
2018
grafologia
grafoskopie
podpisy
grafologia
2018
grafologia
grafoskopia
2017
grafologia
grafoskopia
2014
grafologia
grafoskopia
2017
pismo ręczne
podpisy
dokumenty
2015
2016
2018
pismo ręczne i podpisy
2018
grafoskopia
2014
grafologia
grafoskopia
2018
15. Wiącek Maria
13
-
59-500 Złotoryja
ul. Leszczyńska 6
d. 76 878-46-84
kom. 663-972-444
58-140 Jaworzyna Śląska
Tomkowa 43
d. 74 85-87-870
kom. 603-518-893
59-220 Legnica
ul. Mirandy 1/13
tel. 507-547-951
16. Zamiara Bożena
17. Żyżak Maria
grafologia
grafoskopia
2017
grafologia
grafoskopia
2018
grafologia
grafoskopia
2016
Kryminalistyczne badanie układu linii papilarnych
( daktyloskopia )
1.
Jarząb Leszek
59-220 Legnica
ul. Grodzieńska 1/10
d. 76 722-03-06
s. 71 340-38-75
kom. 696-022-979
daktyloskopia
oraz badanie śladów
rękawiczek
2016
Kryminalistyczne badanie śladów zapachowych ludzi
( osmologia )
1.
Parasiewicz Jarosław
67-200 Głogów
ul. Grodzieńska 9
kom. 602-618-347
2018
Kryminalistyczne badanie śladów lokomocji
( traseologia )
1.
Tołkaczewski Andrzej
59-220 Legnica
Al. Rzeczypospolitej 67/8
d. 76 854-74-01
kom. 695-853-198
2017
Antroposkopia i profilowanie kryminalne
1. Brzeskot Jarosław
59-230 Prochowice
ul. Jagiellońska 4
kom. 605-392-578
2017
-
14
-
Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
z udziałem osób poszkodowanych
1
Juszyński Paweł
W-S SP ZOZ
59-900 Zgorzelec
ul. Lubaniecka 11-12
Szpitalny Oddział
Ratunkowy
tel. 506-999-345
2016
KSIĘGOWOŚĆ
1.
Andrysiak Barbara
2.
Bryś Anna
3.
Dec Paweł
4.
Dybo Krzysztof
59-500 Złotoryja
ul. Pomorska 5
kom. 693-532-480
54-609 Wrocław
ul. Knota 4
kom. 660-717-090
59-335 Szklary Górne 67/1
d. 76 844-96-24
kom. 501-513-136
59-300 Lubin
ul. Jaworowa 3/8
kom. 604-621-101
rachunkowość
finanse
2017
bankowość
rachunkowość
2018
rachunkowość
spółdzielczość
2016
księgowość:
- odczyt prędkości z
tachografów cyfrowych
- odczyt awarii i zdarzeń
w tachografie cyfrowym
- odczyt aktywności
kierowców zapisanych
w tachografie cyfrowym
- czas pracy kierowców
- ewidencja czasu pracy
kierowców
- naliczanie dodatków za
podróże służbowe w
Polsce i poza granicami
kraju
- analiza plików cyfrowych
pobranych z kart
kierowców i z tachografu
cyfrowego
- analiza tarcz
analogowych
- kontrola spójności ewikencji czasu pracy
kierowcy z regulaminami
pracy,wynagrodzenia,
umowami o pracę
- sprawdzanie prawidłowej
wypłaty dodatków
- zasadność naliczania
składników wynagrodzeń
- ewidencja podatkowa
mikro i małych podmiotów
gospodarczych
2015
-
15
-
5.
Ekiert Stanisław
59-220 Legnica
ul. Ks.P.Ściegiennego 26/8
kom. 601-799-880
ekonomia,
rachunkowość, finanse
upadłości spółek
prawa handlowego
2015
6.
Gregorowicz-Litwin
Danuta
59-220 Legnica
ul. Matejki 3 A/9
tel. 76 852-27-24
kom. 608-584-340
2017
7.
Hoszowska Ewa
8.
Idziak Zygmunt
Kamińska-Mały
Jadwiga
rachunkowość
podatki
finanse
przemysł
2015
9.
59-216 Spalona
ul. Morelowa 7
kom. 501-291-391
59-220 Legnica
ul. Grabowa 35
kom. 606-957-076
59-220 Legnica
ul. Dębowa 38
d. 76 854-18-64
s. 76 854-85-77
59-300 Lubin
ul. Kwiatowa 3
kom. 603-657-956
59-300 Lubin
ul. Mickiewicza 62/12
kom. 698-637-120
58-308 Wałbrzych
Dziećmorowice
ul. Sienkiewicza 58
kom. 605-280-790
59-220 Legnica
ul. N.M. Panny 14 D/11
d. 76 866-08-55
kom. 600-573-344
59-220 Legnica
ul. Karkonoska 46/3
do korespondencji:
Jakuszów 57/2
d. 76 857-02-91
kom. 504-556-488
Kancelaria Doradztwa
Podatkowego
53-201 Wrocław
ul. Gen. J. Hallera 157/29
71 363-20-74
kom. 601-710-788
rachunkowość
i gospodarka finansowa
jednostek
gospodarczych
i budżetowych
rachunkowość
finanse
księgowość
2018
ekonomia
finanse
2014
finanse,
rachunkowość,
rachunkowość
podatkowa
rachunkowość
podatki
finanse
2015
rachunkowość,
podatki,
finanse
2015
księgowość
analiza ekonomiczna
2017
10. Kikut Tomasz
11. Kochan Barbara
12. Korzeniowska
Krystyna
13. Kurbiel Wanda
14. Kurcaba Bogumiła
15. Łukaszun Anna
2017
2014
2015
-
16
16. Maciejewska Emilia
59-500 Złotoryja
ul. Legnicka 39
kom. 609-634-433
17. Malmon Jacek
59-225 Chojnów
Okmiany 17/3
d. 076 817-72-70
Kom. 0693-637-070
67-200 Głogów
ul. C.K. Norwida 4/6
d. 76 727-51-80
kom. 509-017-600
18. Matusiak Wiesław
19. Medwid Monika
20. Osuch Stanisław
21. Paciorek Anna
22. Pakuła Tomasz
23. Perzanowska
Alicja Elżbieta
24. Polański Jan
25. Poźniak Ewa
26. Przybylska Stanisława
-
59-300 Lubin
ul. Sokola 16/16
trl. 698-671-757
59-300 Lubin
ul. Asnyka 24
kom. 600-361-786
53-236 Wrocław
ul. Grabiszyńska 315/72
kom. 604-540-354
Kancelaria Doradztwa
Finansowo Prawnego
Instytut Badań i Ekspertyz
Gospodarczych Sp. z o.o.
59-220 Legnica
ul. Sawy 22
d. 76 855-02-43
kom. 608-335-747
67-200 Głogów
ul. Sikorskiego 35/2
d. 76 852-64-24
kom. 692-668-188
59-300 Lubin
ul. Żeromskiego 8
d. 76 842-51-94
kom. 501-268-881
67-200 Głogów
Serby
ul. Zielona 21
d. 76 726-30-10
kom. 516-185-079
59-227 Okmiany 3 B/19
d. 76 817-72-13
- rachunkowość
-podatki
- finanse
- upadłość firm
rachunkowość
podatki
- ocen wysokości wynagro
dzenia za sprawowany
zarząd rzeczą wspólną
- wysokość kosztów
zarządu
- ustalanie stawek opłat
za zarząd
- ustalanie kosztów
utrzymania nieruchomości wspólnych
2017
2016
2015
rachunkowość
2016
ekonomia,
rachunkowość,
finanse,
bankowość
rachunkowość
2018
ekonomia
2014
rachunkowość
finanse, ekonomia,
wycena przedsiębiorstw
2018
księgowość
ekonomika
podatki
2017
ekonomia
ekonomika, finanse
rachunkowość
wycena przedsiębiorstw
2018
rachunkowość
2017
2015
-
27. Wasilewska Dorota
28. Szwarcberg Krystyna
29. Kozub Sonia
17
-
59-220 Legnica
ul. Pomorska 2/6
kom. 604-552-890
58-312 Chwaliszów
ul. Główna 33
kom. 503-079-183
Kancelaria FinansowoKsięgowa „Expert”
40-085 Katowice
ul. Dąbrówki 10
tel. 32 253-70-61
[email protected]
- finanse
- rachunkowość
2018
- finanse
- rachunkowość
2017
- księgowość
- rachunkowość
- podatki
- audyt
- prawo spółek
handlowych
2019
MASZYNOZNAWSTWO
1.
Młodawski Bartłomiej
2.
Siwulski Tomasz
3.
Olszański Paweł
59-411 Kłonice 32
tel. 601-060-670
59-220 Legnica
ul. Wojska Polskiego 40
kom. 601-359-363
59-220 Legnica
ul. Powstańców Śląskich 11/3
kom. 794-290-350
wycena wartości maszyn
i urządzeń technicznych
- mechanika,
- budowa maszyn
i pojazdów przemysłowych z uwzględnieniem
ich stateczności
i zagrożeń dla
operatorów oraz innych
osób
- maszyny i urządzenia
techniczne
- wycena maszyn
i urządzeń, środków
technicznych, wartości
niematerialnych
i prawnych
2016
2015
2014
MECHANOSKOPIA
1.
Kozubski Zbigniew
2.
Stala Leopold
59-220 Legnica
ul. W. Polskiego 35 B/9
d. 76 723-89-16
kom. 662-040-449
59-220 Legnica
ul. Kominka 20/2
d. 76 722-50-81
kom. 668-182-084
2017
2018
-
N A U K I
18
-
M E D Y C Z N E
CHIRURGIA
1.
Spilarewicz
Arkadiusz
59-400 Jawor
ul.Przyjaciół Żołnierza 4 D
kom. 607-176-696
CHOROBY
1.
Leśniakowski Konrad
2.
Pratkowiecka Barbara
3.
Wołowiec Dariusz
2015
WEWNĘTRZNE
50-306 Wrocław
ul. Augusta Mosbacha 4/22
d. 71 783-68-18
s. 71 326-13-21 w. 145, 155
59-300 Lubin
ul. Zwierzyckiego 16
d. 76 842-73-99
s. 76 841-56-09
50-519 Wrocław
ul. Gajowa 38/9
tel. 606-214-941
2016
2015
2016
DIABETOLOGIA
1.
Osińska Jadwiga
53-330 Wrocław
ul. Energetyczna 8/9
d. 71 361-69-32
s. 71 360-20-57
kom. 607-187-600
2017
GASTROENTEROLOGIA
1.
Leśniakowski Konrad
50-306 Wrocław
ul. Augusta Mosbacha 4/22
d. 71 783-68-18
s. 71 326-13-21 w. 145, 155
kom. 501-601-850
2016
-
19
-
GINEKOLOGIA
1.
Hoffman Stanisław
56-200 Góra
ul. Armii Polskiej 9/3
kom. 697-730-172
2014
HEMATOLOGIA
1.
Wołowiec Dariusz
50-519 Wrocław
ul. Gajowa 38/9
tel. 606-214-941
OTOLARYNGOLOGIA
1.
Poniewierska Halina
2.
Wierzchaczewska
Urszula
59-220 Legnica
ul. Chłapowskiego 8/2
tel. 76 862-88-59
51-531 Wrocław
ul. Gitarowa 4A/1
d. 71 32-70-450
kom. 502-153-265
MEDYCYNA
1.
Pratkowiecka Barbara
2016
- FONIATRIA
otolaryngologia
2014
2017
PRACY
59-300 Lubin
ul. Zwierzyckiego 16
d. 76 842-73-99
s. 76 841-56-09
2015
MEDYCYNA SĄDOWA
1.
Janusz Bartosz
2.
Roder Grzegorz
67-222 Jerzmanowa
ul. Orzechowa 7
s. 76 833-94-44
kom. 660-303-660
59-220 Legnica
ul. Wiślana 33
kom. 607-168-862
2015
2014
-
20
-
NEONATOLOGIA
1.
Zbróg Alina
59-216 Ziemnice
ul. Pod Wzgórzem 18
tel. 601-455-105
2016
NEUROLOGIA
1.
Gruszka Ewa
2.
Makowska Elżbieta
3.
Wieruszewski Tomasz
Gabinet Lekarski
Neurologiczny
Lek. med. Ewa Gruszka
59-220 Legnica
ul. T. Kosciuszki 47
d. 76 862-00-59
s. 76 721-14-80
kom. 606-984-197
59-300 Lubin
ul. Reymonta 13/5
d. 76 842-57-30
s. 76 846-03-16
55-231 Jelcz-Laskowice
ul. Majowa 5
d. 71 318-32-75
s. 71 318-23-29
kom. 0691-371-756
2017
2015
2016
PEDIATRIA
1.
WęgierskaJanuszkiewicz
Jolanta
2.
Zbróg Alina
59-100 Polkowice
ul. Skalników 35/6
d. 76 845-07-34
s. 76 746-08-50
kom. 605-238-794
59-216 Ziemnie
ul. Pod Wzgórzem 18
tel. 601-455-105
2017
2016
-
21
-
POŁOŻNICTWO
Hoffman Stanisław
56-200 Góra
ul. Armii Polskiej 9/3
kom. 602-399-729
2014
PSYCHIATRIA
1.
Chowaniec Tomasz
2.
Glińska Anita
3.
Jurkiewicz Katarzyna
zawieszono do
31.12.2014r.
4.
Kozak Barbara
5.
Kozłowska Agnieszka
6.
Kubisz Jan
7.
Sabatowska Agata
8.
Węgierska Januszkiewicz
Jolanta
Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1
56-100 Wołów
tel. 71 389-71-13 w. 430
kom. 608-578-451
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
55-300 Środa Śląska
ul. Targowa 1 F
kom. 728-376-899
59-300 Lubin
ul. Słowackiego 19/4
d. 76 847-05-72
kom. 609-806-505
59-220 Legnica
ul. Marynarska 26
kom. 501-466-307
Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1
56-100 Wołów
tel. 71 389-71-13
Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1
56-100 Wołów
tel. 71 389-71-13
kom. 602-707-785
Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Lubiązu
ul. Mickiewicza 1
56-100 Wołów
tel. 71 389-71-13
kom. 606-892-447
59-100 Polkowice
ul. Skalników 35/6
d. 76 845-07-34
s. 76 746-08-50
kom. 605-238-794
2015
2018
2017
psychiatria dzieci
i młodzieży
2015
2015
2015
2017
2017
-
22
-
PSYCHOLOGIA
1.
Babiak -Pisarska
Bogusława
2.
Błądek Krystyna
3.
Chrzan Jacek
4.
Czarna Dagmara
5.
Kasprzak Jacek
6.
Klimek Rafał
7.
Kupczyńska Agata
8.
Michalski Leszek
9.
Nieradko Regina
10. Pawłowska Izabela
11. Pękala Bożena
Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny
59-500 Złotoryja
ul. Szpitalna 9
76 87-79-310 lub 371
adres domowy:
59-500 Złotoryja
ul. Bustrzycka 4 B/8
kom. 785-472-130
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
59-220 Legnica
ul. Chojnowska 81
Gabinet Psychologiczny
59-220 Legnica
ul.Kominka 9 (budynek ILSE)
kom. 602-506-498
Moskorzyn 6 B
59-100 Polkowice
tel. 76 745-86-75
kom. 500-209-002
52-112 Wrocław
ul. Cedrowa 13/5
kom. 693-037-135
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
59-500 Złotoryja
ul. Staszica 2
tel. 531-726-161
Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1
56-100 Wołów
tel. 71 389-71-13
59-330 Ścinawa
ul. Legnicka 21/1
tel. 508-170-697
56-100 Wołów
ul. Staszica 17
kom. 507-108-513
59-300 Lubin
ul. Reymonta 5/7
59-300 Lubin
ul. Stanisławowska 4 D/7
tel. 881-912-408
59-300 Lubin
ul. Leszczynowa 23/7
kom. 784-991-955
specjalista w pracy
z dziećmi
2015
specjalista w pracy
z dziećmi
2015
2014
2015
psychologia w sprawach z
udziałem dzieci,młodzieży
i funkcjonowania rodziny
2016
psychologia w sprawach
karnych osób dorosłych
2015
2016
psycholog kliniczny
specjalista w pracy
z dziećmi
specjalista w pracy
z dziećmi
specjalista w pracy
z dziećmi
2015
2018
2015
2017
12. Puchalska-Antosik
Dorota
13. Wilbik Dariusz
14. Węgrzyn Elżbieta
15. Woźniak Aleksandra
16. Wyszowska-Maliniak
Lilla
17. Zawistowska
Magdalena
23
-
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
59-220 Legnica
ul. Chojnowska 81
Gabinet Psychologiczny
59-220 Legnica
ul. Kominka 9
Gabimet Psychologiczny
59-300 Lubin
ul. Wyszyńskiego 6
kom. 606-636-980
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
55-300 Środa Śląska
ul. Targowa 1 F
kom. 604-974-423
59-300 Lubin
ul. Grabowa 5/10
kom. 515-309-503
Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1
56-100 Wołów
tel. 71 389-71-13
59-220 Legnica
ul. Roosevelta 13/2
kom. 691-502-692
59-220 Legnica
ul. Płk. Karola Myrka 3 B/8
kom. 602-320-980
2015
- psychologia
- wykonywanie badań
w sprawach z udziałem
dzieci
2018
2018
psychologia w sprawach
karnych i cywilnych
osób dorosłych
2015
2017
specjalista w pracy
z dziećmi
2015
SEKSUOLOGIA
1.
2.
Wyszowska-Maliniak 59-220 Legnica
Lilla
ul. Roosevelta 13/2
kom. 691-502-692
Siwicki Tomasz
MOPS – Ośrodek Pomocy
Terapeutycznej dla Dzieci
59-220 Legnica
ul. Okrzei 9
kom. 793-606-364
2017
2019
UZALEŻNIENIA
1.
Chrzan Jacek
Moskorzyn 6 B
59-100 Polkowice
tel. 76 745-86-75
kom. 500-209-002
2014
-
24
-
U Z A L E Ż N I E N I E od alkoholu
1.
Gredel-Kijewska
Wiera
2.
Jaworski Przemysław
3.
Jurkiewicz Katarzyna
4.
Mishenyowa
Walentyna
5.
Nieradko Regina
6.
Węgrzyn Elżbieta
7.
Zawistowska
Magdalena
8.
Ziółkowska –
Młyńczak Monika
9.
Znamirowski Piotr
53-602 Wroclaw
ul. Tęczowa 4/12
d. 71 795-76-96
s. 71 329-14-60
51-658 Wrocław
ul. Mickiewicza 101/4
59-300 Lubin
ul. Słowackiego 19/4
d. 76 847-05-72
kom. 609-806-505
Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych
56-100 Lubiąż
ul. Mickiewicza 1
s. 71 389-71-13
kom. 506-017-939
59-300 Lubin
ul. Reymonta 5/7
59-300 Lubin
ul. Grabowa 5/10
kom. 515-309-503
59-220 Legnica
ul. Płk, Karola Myrka 3 B/8
kom. 602-320-980
Pracownia Psychologiczna
„Persona”
67-200 Głogów
ul. Rynek 6/2
tel. 601-053-954
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
59-300 Lubin
ul. Leśna 8
p. 76 746-62-02
kom. 601-573-390
UZALEŻNIENIE
1. Anna
Maksymiuk-Florczak
Poradnia „MONAR”
59-220 Legnica
ul. Chojnowska 81 A
kom. 609-517-615
psycholog
2018
psychiatra
2018
psychiatra
2017
psychiatra
2017
psycholog
2018
psycholog
2018
psycholog
2017
psycholog
2014
psychiatra
2017
od narkotyków
2014
-
25
-
Zakażenia szpitalne, higiena szpitalna,
pielęgniarstwo epidemiologiczne
1.
Szczotka Agnieszka
Miedziowe Centrum
Zdrowia
59-300 Lubin
ul.M.Skłodowskiej-Curie
56
tel. 608-297-765
2016
Zakażenia wirusem C zapalenia wątroby
1.
Zbróg Alina
59-216 Ziemnice
ul. Pod Wzgórzem 18
tel. 601-455-105
diagnostyka
i mechanizmy
powstawania zakażeń
2016
OBUWNICTWO
1.
Szakiel Waldemar
59-300 Lubin
ul. Kamienna 46/4
kom. 602-292-841
OCHRONA
Babicz Eugeniusz
67-200 Głogów
ul. Stawna 14/5
kom. 691-937-893
2.
Kulesza Jarosław
Osetno 51
56-200 Góra
Kom. 691-751-181
P I E R W S ZA
Gruba Łukasz
2018
ŚRODOWISKA
1.
1.
ocena jakości
produkowanych i
sprzedawanych
przedmiotów
zaliczanych do obuwia
59-101 Polkowice
ul. Skalników 21/7
kom. 785-833-594
- ochrona krajobrazu,
- ochrona przyrody,
- ochrona gleb i wód,
- zanieczyszczenia
środowiska
- zatrucia pszczół
- szkody przemysłowe
- odpady stałe i płynne
ochrona
środowiska
obszarów wiejskich
2018
POMOC
kwalifikowana pierwsza
pomoc wykonywana
przez ratowników
WOPR,GOPR, Straż
Pożarną, Policję i inne
formacje
2017
-
26
-
POLIGRAFIA
1. Adamczyk Henryk
67-200 Głogów
ul. Keplera 4/11
d. 76 833-88-36
kom. 608-350-412
maszyny i urządzenia
poligraficzne
2015
Przemysł drzewny, meblarstwo
1.
Michalski Antoni
59-830 Olszyna
ul. Szkolna 4/13
do. 75 721-25-79
kom. 504-433-104
2016
POŻARNICTWO
1.
Bartłomiejczyk
Henryk
2.
Brzeziński Robert
3.
Dąbal Marek
4.
Durał Piotr
5.
Płóciennik Maciej
6.
Płóciennik Zbigniew
7.
Sawicki Tomasz
59-220 Legnica
ul. Łowicka 21/8
tel. 76 856-16-48
kom. 601-335-298
59-220 Legnica
ul. Lotnicza 19/7
d. 76 722-05-43
kom. 601-555-351
Trzebnice 50
59-140 Chocianów
d. 76 817-41-50
kom. 608-097-457
67-200 Głogów
ul. Styczniowa 17
tel. 835-35-22
59-220 Legnica
ul. Fiołkowa 127
kom. 605-306-915
59-220 Legnica
ul. W. Niedźwiedzicy 21/14
d. 76 856-33-29
kom. 601-552-075
59-300 Lubin
ul. Gwarków 13/4
kom. 694-485-510
2014
2018
2018
2015
2018
2018
ustalanie przyczyn
pożarów
2015
-
27
-
PRAWO i ETYKA MEDIÓW
1.
Gałązka Wiesław
53-020 Wrocław
ul. Krzycka 6 B/6
kom. 606-371-496
public relations
2015
R A T O W N I C T W O MEDYCZNE
1.
Juszyński Paweł
W-S SP ZOZ
59-900 Zgorzelec
ul. Lubaniecka 11-12
Szpitalny Oddział
Ratunkowy
tel. 506-999-345
2016
ROLNICTWO
1.
Babicz Eugeniusz
67-200 Głogów
ul. Stawna 14/5
kom.691-937-893
2.
Kulesza Jarosław
Osetno 51
56-200 Góra
Kom. 691-751-181
3.
Nawrot Zbigniew
4.
Wala Józef
59-305 Rudna
ul. Ogrodowa 4
d. 76 846-47-31
kom. 506-068-435
57-300 Kłodzko
ul. Wyspiańskiego 6
d. 74 867-44-67
- uprawa roli i roślin
- nawożenie
- ochrona roślin
- mechanizacja
rolnictwa
- ekonomika produkcji i
rachunkowość rolna
- organizacja gospodarstwa rolnego
- szkody w rolnictwie
w tym łowieckie
- ekologia produkcji
rolnej
- szkody losowe
i łowieckie w
uprawach rolnych
- rolnictwo ekologiczne
- ekonomika rolnictwa
2018
2018
2015
- rolnictwo,
- wycena składników
majątkowych,
- szacowanie szkód
łowieckich w uprawach
rolnych
2015
-
28
-
Ruchomości związane z wyposażeniem
zakładów, domów i mieszkań
1.
Michalski Antoni
59-830 Olszyna
ul. Szkolna 4/13
d. 75 721-25-79
kom. 504-433-104
2016
R U S Z N I K A R S TW O
1. Malik Zbigniew
broń i amunicja: broń palna krótka ostra,gazowa, 2014
57-100 Strzelin
ul. Brzegowa 41 a myśliwska,sportowa bocznego i centralnego
kom. 604-222-828 zapłonu,czarnoprochowa ładowana odporzodowo,maszynowa,elektryczna,do usypiania
zwierząt, amunicja centralnego i bocznego
zapłonu tj. hukowa,gazowa,oświetlająca,
miotacze gazowe, koncesjonowany obrót bronią
i amunicją, ewidencjonowanie i kontrola obrotu
bronią i amunicją, import i eksport broni i
amunicji, procedury przetargowe dla służb
mundurowych i specjalnych, ustalanie nazw
producentów, kraju pochodzenia, roku budowy,
wyceny broni i optyki strzeleckiej
SZACOWANIE
1. Baran Beata
2. Dutka-Masek Dorota
3. Głowska Ewa
4. Góra Ryszard
5. Jemioła Wiesław
NIERUCHOMOŚCI
59-300 Lubin
ul.J.Kochanowskiego 5E/9
tel. 509-312-855
59-500 Złotoryja
ul. Rynek 15/2
tel. 604-640-275
Nieruchomości „DOMUS”
Ewa Głowska
59-220 Legnica
ul. Rynek 38/4
s. 76 862-69-76
s. 76 862-02-10
59-216 Ziemnice
ul. Pod Wzgórzem 15
tel. 76 855-00-20
66-016 Łężyca
ul. Apartamentowi 42
kom. 693-436-400
szacowanie
nieruchomości
2016
wycena nieruchomości
2016
rzeczoznawstwo
majątkowe
2018
wycena nieruchomości
rzeczoznawstwo
budowlane
szacowanie
nieruchomości
2014
2015
-
6. Janik Hanna
7. Jaros Janina
8. Jaruzel-Soberka Ewa
9.
Jarża Michał
10. Kaczmarek Elżbieta
11. Kapelski Stanisław
12. Kasjan Grażyna
13. Kucharczyk
Magdalena
14. Marciniak Ewa
15. Morzewska Laura
16. Myszyńska Anna
17. Przytuła Janusz
29
-
Winnica 36
59-223 Krotoszyce
tel. 76 887-82-52
kom. 695-655-319
59-330 Ścinawa
ul. Chobieńska 55 a
d. 76 843-62-55
59-220 Legnica
ul. Szpakowa 43
d. 76 854-06-76
s. 076 854-06-76
kom. 602-759-676
59-220 Legnica
ul. Grabowa 2
d. 76 862-82-89
kom. 698-089-150
59-220 Legnica
ul. Traugutta 16/3
d. 76 724-33-22
kom. 605-033-954
59-220 Legnica
ul. Sosnowa 12
d. 76 854-58-42
s. 76 854-55-41
kom. 501-720-369
59-411 Paszowice
Kłonice 32
tel. 609-308-629
59-220 Legnica
ul. Moniuszki 3/6E/20
kom. 601-507-449
67-200 Głogów
Serby, ul. Polna 12
d. 76 833-14-94
kom. 609-462-230
59-220 Legnica
ul. Batorego 11/3
tel. 608-282-813
59-220 Legnica
ul. W. Niedźwiedzicy 25/6
kom. 605-123-763
58-150 Strzegom
ul. Jaśminowa 32
tel. 74 855-55-08
kom. 601-948-573
szacowanie
nieruchomości
2015
szacowanie
nieruchomości
2016
szacowanie
nieruchomości
2014
wycena nieruchomości
oraz maszyn i urządzeń
trwale z gruntem
związanych
szacowanie
nieruchomości
2015
szacowanie
nieruchomości,
gospodarka i zarząd
nieruchomościami
2017
wycena
nieruchomości
2016
wycena
nieruchomości
2015
szacowanie
nieruchomości
gruntowych
i budowlanych
szacowani
nieruchomości
2014
szacowanie
nieruchomości
2015
wycena nieruchomości
2014
2015
2016
18. Sabat Jacek
19. Satora Czesława
20. Schonborn Jerzy
21. Słowiński Edward
22. Śliwa Franciszek
23. Urbańska Grażyna
24 Wojnicki Maciej
Gmitrowski Stanisław
-
59-220 Legnica
ul. Kościuszki 52 D/10
tel. 698-089-152
67-200 Głogów
Grodziec Mały 98
d. 76 834-77-45
s. 76 835-50-10
kom. 607-075-554
58-420 Lubawka
ul. Zakopiańska 3
tel. d. 75 741-12-06
kom. 601-170-720
63-460
Nowe Skalmierzyce
ul. Kaliska 4 A/7
kom. 608-291-661
59-300 Lubin
ul. Jaworowa 2 C
d. 76 843-63-37
kom. 601-748-636
59-220 Legnica
ul. Bieszczadzka 29/8
d. 76 856-46-67
kom. 608-015-229
59-500 Złotoryja
ul. Nad Zalewem 34/14
76 878-46-87
SZKODY
1.
30
szacowanie
nieruchomości
2016
szacowanie
nieruchomości
2015
-wycena nieruchomości
-rzeczoznawstwo
majątkowe: spory o
podział i wycenę
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
2018
szacowanie
nieruchomości
2016
szacowanie
nieruchomości
2017
wycena
nieruchomości
2017
2015
GÓRNICZE
59-311 Krzeczyn Wielki 19 D budownictwo górnicze
d. 76 844-87-56
s. 76 840-51-15
2017
TECHNIKA
31
-
S A M O C H O D O W A i ruch drogowy
1.
Brzeskot Jarosław
2.
Burdzy Paweł
3.
Dukała Zbigniew
59-516 Zagrodno 108
kom. 504-249-091
4.
Dutkowski Andrzej
5.
Dziadach Zygmunt
6.
Dziurzyński Krystian
55-114 Wisznia Mała
Ligota Piękna
ul. Brzoskwiniowa 4
71 312-39-02
72 Kom. 602-227-166
59-300 Lubin
ul. Lotników 1
tel. D. 76 841-01-40
kom. 606-815-412
50-555 Wrocław
il. Krynicka 39/19
kom. 691-386-313
7.
Figas Tadeusz
8.
Gajewski Krzysztof
9.
Iglewski Piotr
10. Jabłoński Stanisław
59-230 Prochowice
ul. Jagiellońska 4
kom. 605-392-578
59-700 Bolesławiec
ul. Gdańska 30 G
kom. 663-062-980
59-300 Lubin
ul. Ptasia32
d. 76 842-31-82
kom. 601-585-819
55-330 Miękinia
Krępice
ul. Krótka 7
kom. 661-320-305
54-129 Wrocław
ul. Idzikowskiego 52/5
kom. 604-715-157
59-330 Ścinawa
ul. Wł. Reymonta 10
d. 76 843-63-45
kom. 607-762-623
rekonstrukcja
wypadków drogowych
2017
- kryminalistyczna i
techniczna rekonstrukcja
wypadków drogowych
- technika samochodowa
- wycena pojazdów
i kalkulacji napraw
- technika samochodowa
- kosztorysowanie napraw i
wycena wartości pojazdów
samochodowych
- analiza czasu pracy
kierowców na podstawie
tachografów cyfrowych
i analogowych
- transport drogowy
- wypadki drogowe
- technika motoryzacyjna
- wypadki w użytkowaniu
maszyn
2014
technika samochodowa
ruch drogowy
wypadki górnicze
2018
-ruch drogowy ze szczególnym
uwzględnieniem odczytu tarcz
tachografu tzw.wykresówek(w
tym prędkości,przebytej drogi
przez pojazd i aktywności kierowcy) oraz odczytów z
tachografów cyfrowych
- rekonstrukcja wypadków
drogowych
technika samochodowa,
ruch drogowy
2016
- ruch drogowy
- rekonstrukcja wypadków
- technika pojazdów
samochodowych
- kosztorysowanie napraw
metodą komputerowa
- technika ruchu drogowego
- rekonstrukcja wypadków
drogowych
2018
- technika samochodowa
- wypadki drogowe
2015
2017
2017
2016
2017
11. Kapelski Adam
12. Kotapka Jan
13. Kozubski Zbigniew
14. Kubala Marian
15. Loda Krzysztof
16. Malinowski Tomasz
17. Matejczak Wasyl
18. Nowaczyk Jarosław
19. Pacyński Jan
32
-
59-220 Legnica
ul. Fredry 30/5
tel. 76 850-11-42
kom. 600-879-117
59-330 Ścinawa
ul. Chobieńska 32 a
kom. 697-515-678
59-220 Legnica
ul. W. Polskiego 35 B/9
d. 76 723-89-16
kom. 662-040-449
58-560 Jelenia Góra
ul. Rudawska 3
kom. 609-951-950
technika samochodowa
rekonstrukcja wypadków
drogowych i ruchu
drogowego
2017
rekonstrukcja wypadków
drogowych
2017
- technika samochodowa
- ruch drogowy
- rekonstrukcja wypadków
drogowych
technika samochodowa:
Kruszyn
budowa
maszyn i pojazul. Topolowa 6 c
dów
samochodowych
59-700 Bolesławiec
- wycena wartości pojaztel. 692-000-274
dów,kosztorysowania i
jakości napraw pojazdów
- wycena pojazdów zbytkowych i ich kwalifikacji
Rzeczoznawstwo TiS Sp.z o.o. technika samochodowa
- wycena wartości oraz
55-330 Wróblowice
kosztów i jakości napraw
ul. Boczna 4
pojazdów
kom. 691-464-076
sacmochodowych
email:[email protected]
to-office.pl
59-220 Legnica
ul. Poselska 2/4
d. 76 862-75-10
s. 76 862-18-03
58-303 Wałbrzych
ul. Glinicka 4/1
kom. 605-397-899
59-220 Legnica
ul. Saperska 20
20. Parasiewicz Jarosław
67-200 Głogów
ul. Grodzieńska 9
tel. 602-618-347
21. Pracz Jordan
Dobrzykowice
ul. Błękitna 19
55-002 Kamieniec
Wrocławski
kom. 602-378-868
2014
2014
2016
2017
2015
rekonstrukcja wypadków
drogowych
2017
- technika samochodowa
- ruch drogowy
- wycena i ocena stanu
technicznego maszyn i
urządzeń technicznych,
- wycena i ocena stanu
technicznego sprzętu
rolniczego
- kryminalistyczna
rekonstrukcja wypadków
drogowych
- technika samochodowa
- kryminalistyczna
rekonstrukcja wypadków
- inżynieria ruchu
drogowego
- technika samochodowa
2018
2018
2017
-
33
-
22. Przesławski Marek
67-200 Głogów
ul. Obrońców Pokoju 20 g/4
tel. d 76 834-24-52
23. Radwan Piotr
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławski
ul. Wrocławska 12 B
d. 71 311-27-42
kom. 601-703-418
56-120 Brzeg Dolny
ul. Uraza 40
kom. 606-937-683
55-200 Oława
ul. Piotra Własta 14/11
tel. 667-886-365
59-220 Legnica
ul. Kominka 20/2
d. 76 722-50-81
kom. 668-182-084
58-160 Świebodzice
ul. Patronacka 4/8
Komenda Powiatowa Policji
w Lubinie
d. 74 666-70-38
s. 76 846-67-57
59-101 Polkowice
ul. Przemkowska 64
kom. 697-604-413
59-330 Ścinawa
ul. Cisowa 11
kom. 692-253-067
59-500 Złotoryja
ul. Górnicza 3
tel. D. 76 878-27-68
kom. 605-296-207
30-118 Kraków
ul. Fałata 14/44
kom. 501-222-544
24. Rodziewicz Zbigniew
25. Salwach Bogusław
26. Stala Leopold
27. Stemplewski Janusz
28. Tetera Tomasz
29. Tylman Paweł
30. Wiącek Wojciech
31. Windak Witold
32. Wójciak Krzysztof
51-171 Wrocław
ul. Czajkowskiego 63/6
kom. 722-091-901
33. Zaremba Grzegorz
60-406 Poznań
Os. Lotnictwa
Polskiego11/54
tel. 61 847-74-54
kom. 508-036-488
- technika samochodowa
- ruch drogowy
- rzeczoznawstwo
maszynowe
technika samochodowa,
ruch drogowy,
szkody komunikacyjne
2018
- technika ruchu
drogowego
- wypadki drogowe
2017
kryminalistyczna
rekonstrukcja wypadków
drogowych
2016
- technika samochodowa
- wycena wartości
pojazdów
2018
- rekonstrukcja
wypadków
komunikacyjnych
- bezpieczeństwo ruchu
drogowego
- technika samochodowa
2015
rekonstrukcja wypadków
drogowych
2017
kryminalistyczna
rekonstrukcja wypadków
drogowych
2017
2016
2018
eksploatacja, naprawa,
wycena i ocena stanu
technicznego pojazdów
samochodowych
- ruch drogowy
- rekonstrukcja kolizji
i wypadków drogowych
- technika samochodowa
- wycena wartości
pojazdów
- kosztorysowanie napraw
pojazdów,
- ocena jakości napraw
pojazdów
techniczna
i kryminalistyczna
rekonstrukcja wypadków
drogowych
2014
2017
2014
34. Polniak Marek
59-335 Lubin
Obora
ul. Lubińska 29
kom. 602-654-579
- technika samochodowa
- wycena pojazdów
- kalkulacja napraw
2019
TELEKOMUNIKACJA
1.
Bogucki Krzysztof
2.
Nowakowski Robert
3.
Perczuk Marek
58-521 Jeżów Sudecki
ul. Szybowcowa 8
kom. 607-294-587
59-220 Legnica
ul. Wrocławska 73/5
kom. 501-253-555
67-200 Głogów
ul. Słowiańska 31
kom. 512-678-465
2018
- telefony komórkowe
- cyfrowe nośniki
informacji
2014
zabezpieczanie danych w
miejscu popełnienia przestępstwa z komputerów,
telefonów,smartfonów,
tabletów,cyfrowych nośników informacji,systemów
monitoringu wizyjnego
-analiza zawartości
zapisów na nośnikach
elektronicznych oraz
odzyskiwanie danych z
dysków twardych,
- monitoring wizyjny oraz
internetowy: odczyt,
analiza,
- analiza śladów pozostawionych przy popełnieniu
przestępstw w tym
internetowych, w
urządzeniach techniki
cyfrowej, systemach
komputerowych,serwerach
- analiza programów
komputerowych, aplikacji,
nosników danych pod
kątem i w sprawach o
naruszenie praw
autorskich
-badania w zakresie przestępstw
związanych
z
internetem,
analiza
serwerów, WWW, portali
internetowych i języków
skryptowych zawartych na
serwerach
2017
-
35
-
UBEZPIECZENIA
1.
Krzemińska
Bogumiła
45-286 Opole
ul. Szarych Szeregów
16/402
tel. 77 455-48-10
GENETYKA
1. Łuczak Wojciech
2. Przytuła Janusz
2014
CZŁOWIEKA
Laboratorium Diagnostyki
Molekularnej „GenMed” sp.j.
61-806 Poznań
ul. Św. Marcina 49
kom. 502-684-881
WYCENA
1. Pacyński Jan
ustalanie prawa
i wysokości świadczeń
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
2018
RUCHOMOŚCI
59-220 Legnica
ul. Saperska 20
58-150 Strzegom
ul. Jaśminowa 32
tel. 74 855-55-08
kom. 601-948-573
2018
wycena ruchomości
(w tym: wyposażenia,
maszyn, urządzeń,
pojazdów, środków
trwałych)
2014
Download

WYKAZBIEG Ł YCHS Ą DOWYCH ustanowionych przy Sądzie