Moje Zakupy
MAGAZYN PANELISTÓW
Numer 7/1.12.2012
Ankieta Charakterystyka 2013 na str. 3
Skanowanie kodów z nietypowymi kodami
kreskowymi na str. 5
Rejestrowanie zakupów
w ostatnim tygodniu
danego miesiąca str. 4
Fotograficzny „Konkurs świąteczny”
na str. 2
Lista nagrodzonych str. 8-11
Bezpłatna infolinia: 800 888 099
Połączenie z telefonów komórkowych: 22 43 41 680 (płatne wg stawki operatora)
e-mail: [email protected], www.mojezakupy.gfk.pl
2
MOJE ZAKUPY
od redakcji
Serdecznie witamy Państwa w kolejnym wydaniu „Moich Zakupów”.
Życzymy Państwu pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślnego Nowego Roku
2013 i wraz z tymi życzeniami zachęcamy Państwa
do lektury kolejnego wydania
„Moich zakupów”.
Siódmy numer gazetki pozwala zapoznać się z następującymi tematami:
skanowanie produktów z nietypowymi kodami kreskowymi
(strona 5), wypełnianie
on-line (przez Internet)
„Charakterystyki 2013”
oraz ankiety dotyczącej nowych technologii (strona 2).
W numerze przypominamy Pań-
stwu także najważniejsze informacje
o zaznaczaniu na skanerze urlopu
lub choroby (strona 3), rejestracji produktów, przeprowadzanej
w ostatnim tygodniu miesiąca
(strona 4). Piszemy też o dodatkowym upominku spoza katalogu nagród (strona 4). Zachęcamy
Państwa do zapoznania się z wynikami konkursu dla Panelistów
(lista laureatów znajduje się na
stronach 8-11) oraz z niezwykle ciekawymi pracami zwycięzców konkursu pt. „Mój ogród” (strony: 6 i 7).
Poniżej zapraszamy wszystkich
Państwa do udziału w najnowszym konkursie. Mamy nadzieję,
że kolejna edycja zatytułowana
„Konkurs świąteczny” będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem
Panelistów, jak poprzednie konkursy
ogłaszane na łamach naszej gazetki.
Życzymy miłej lektury!
Zespół Panelu Gospodarstw Domowych
Konkurs świąteczny
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym konkursie
związanym ze zbliżającymi się
świętami. Tym razem mają
Państwo możliwość zaprezentowania swoich choinek i innych
świątecznych dekoracji.
Prosimy o nadsyłanie ich do nas
w postaci zdjęć wraz z krótkimi opisami: w wersji elektronicznej (minimum
1600x1200 pikseli w formacie *.jpg),
lub tradycyjnej (np. 9x13 cm,
15x20 cm).
Prace prosimy nadsyłać do dnia
28 lutego (decyduje data nadania
przesyłki bądź e-maila) na adres:
GfK Polonia Panel Gospodarstw
Domowych, ul. Ludna 2,
00-406 Warszawa lub e-mail
na adres: [email protected]
z dopiskiem „Konkurs świąteczny”.
Laureatów, którzy w najładniejszy sposób zaprezentują np.
swoje drzewko, dekorację stołu
czy domu nagrodzimy upo-
minkami rzeczowymi. Mamy nadzieję,
że również ta edycja konkursu będzie
cieszyła się tak olbrzymim zainteresowaniem, jak poprzednie.
Serdecznie
zachęcamy
do udziału
w konkursie!
Numer 7/1.12.2012
3
Ankieta Charakterystyka 2013
i ankieta dotycząca nowych
technologii
Jak co roku, prosimy o wypełnienie
ankiety Charakterystyka 2013 w celu
uaktualnienia danych o Państwa gospodarstwie domowym. Przypominamy,
że wypełnienie tego kwestionariusza
jest warunkiem kontynuacji współpracy
z nami.
do obu ankiet. Jeśli nie otrzymali ich
Państwo, to bardzo prosimy o informację
o tym, bo to oznacza, że posiadane przez
nas dane adresowe są nieaktualne lub
błędne. Może też być tak, że korespondencja od nas jest przez operatora Państwa skrzynki mailowej uznawana
za spam. Wtedy należy nasz adres
e-mail dodać do swojej książki adresowej
w poczcie internetowej. Jeżeli posiadają
Państwo konto poczty elektronicznej,
a nie podali nam Państwo dotąd adresu
mailowego i chcielibyście mieć możliwość
wypełniania tych (a w przyszłości i innych) ankiet on-line to bardzo prosimy
o kontakt z nami w celu uzupełnienia
brakujących informacji.
Dodatkowo tym razem zapraszamy również do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej nowych technologii.
Dla Państwa wygody obie ankiety są
dostępne w dwóch wersjach: papierowej
oraz w wersji on-line.
Do wszystkich z Państwa, którzy podali
nam adres mailowy zostały wysłane linki
jeśli
wpisywać
Tele
wiz
ja
do tabeli (nawet
4
prosimy nie
CENIE
3
2
WYKSZTAŁ
13
1
ZasadPodstaWyższe
nicze
Średnie
wowe/
gimna- zawodowe
zjalne
WYCH
MO
W DO
ST
ODAR
20
YKA
RYST
GOSP
...
/ bo
....
OD OW
ch
....
wy
SP PR
....
a
....
cio
nk
....
GO BY
oś
dzi
....
aln
....
RoE
loj
....
ka
NEL SO
W
....
ch
on
EO
07 O
....
arb
ma
– PAZĄC
....
M
Sk
....
gra
....
NIA C
....
DO 08
h pro
art
y
....
yc
LO OTY
dzi
O
Sm
....
gd
jąc
je.
....
wie
a
Ni
PO IA D
.
....
pu
po
nu
TW
09
dydzink
: ....
od
stę
ko
im
GfK TAN
na
nigRo
ące
RS
wy
jak
1
i)
) w pasuj
,1
ym
n(
10
PY
n(i
iej
H DA
)
j inn
Pa
dz
n(i
tkie
y Pa
ją
1
ziew
YC SPO
rza
) Pa
icz wszys
to
ad
nym
2
ł(a
95
ęs
u,
Rz
żad
t. 11 zestn czyć
łni
OW O
cz
w
1 pe
Py
iąc
M JG
jak
y uc zazna
wy
ies
ć,
Cz
96 2
m
ób
DO CE
j
zy
szę
os
1
zw
ac
nie u
ard
Pro
i sp
e
bc
zn
jm iąc
j ra
TW ZĄ
2
eci
jak
za
Clu
na ies
nie
w
a S AD
1 go tam
ern
zę
jm
Co w m
Int
iątk R
)
ieć
os
01
na
dz 2
ies A OW
z
Kw
pr
(am
Dz OD
ra
co
h
wie
AC
1 ą
Rlub
iłem
3
YB
po
,3
czt
j
taw
z nic
PA
02
2
po
SP YrtnPerc
niu
szę
nie iu
tę
ej
i zos
am
od
B
jm dn
3 pro
żd
ty
m/
) kar
GO OPa
na go
tyg
to
ka
kar
ałe
am 1
ack
K,
iu 2
m(
esł
Co w ty
EL 03
an
OS Payb i. Przyclub j raz w
AC
ałe
3
i od
z
2
YB
ow
zym
ra
AN CE 04
śc um nie
) go 2
str
PA
otr
4
e
no mi :
eje
3
(am
ni mu
–P Ą
3 u po
ynPre zie jm
em
co
o zar
:
gra
cz gd na
ien
raz
,
CZ
łnił
4
od
pro 4 mu
05 ali 4 co fit dz ie
pe
, tylk
aju
NIA TY
ży
3 , wy
gra
dz sk ne, Pro Co praw nie
) go
da
ro
ien
ikiem pro 4dź
LO DO
5
mu
rze
ą
(am
o ć na ien
lub dz
o
stn
do
wie
sp
czt
eg zy dz 06
ze
PO IA
teg
po
3 łniłem
do
po
cie
żn ac
5 ) uc
6
od
ie
ży
nk
jny
pe
N
ró zn ie co
da
pu 4
mn
cy jedną
n(i
wy
ta za
gie
GfK TA
rze
do
zw
lis zę praw
nie
7
o
t. 12 t Pa estra
5
sp
ła
olo
lar
Py
tu
tylk
jes
się os lub
PY
hn
ysz
, ale
mu
nk 4
śli larz rej czyć
prz
mu
8
pu
uje ź pr nie
) for
Je
nie y/tec
ta
do
5
zz
icz
ajd ed
mu zazna
(am
do
lar
8
9
zn wi dzien
fon puter e i kar
for
em
za 4
t.
mu
po
szę
łnił
lar
Py niżej od a co
5 for
K tele om erneci
K
pe
mu
z
a Pro
m)
AC
AC
Wy
a/k Int
Po oją cz
ac ius
) for
ęła
YB
YB
ek
nik y w
m(
PA
Sw ozna
PA da
/ pr tar
5) Pan(i
iąż
tę
cie
tro yjn
iąłe
ne01
5
ym lon
i mu ro
ks
wi e
ekrac
Wz
) kar
(am
Elest
inn o wo onicz
iecgra
a/u
nie
łko ni m
y
ę/
łem
pro
ie
5m(am
od
z rej
ca się za
odz
m
ktr
yta
ek02 e
bra
gii
an jak
lar
e
eg
ad
ałe
Fil
nie
ot ok
.)
Cz
Za
y/m
1
ag na
óż
mu
yjn
olo
zg
7
sk ra
y ele
row
itd
wa
zn
m
dr
for
cz
ka
ek
rac
gr
dy
)
est
ętr
03 ji
Po ołe
1
Po est wy
iec
a,
w
rej
7
na baru
(am
wn
rej ho
Za
sk
ie
sp
2
yc
6
ie
em
, tan
ze
za yc
wi
an eo
łnił
lar W
atr
2
do
ć
Gr vid dzen do tu kond 04
ląd
pe
7
6
nia
(te
or
wim
lub
i mu
śro
yg
3
Wy
lub
for
a
ho
5
sp ia
rze
no
ęta
W
an
ce
yc bu
rym
ia
mi
tuk
/am
3
sta
zą
W klu anie zym wyda
lig
05
7
6
5
ąpa
i sz
łemktó a?
ch
tyc
4
Re
wi utr
do
Nie
og
4
ra
łnia y, an
na
zy
ra
m ób.
pe zin
ltu
żs
4
y do
Up celu
nie
cie
7
6
5
4
wy ied esow
06 re os
Ku
wy
wi zam
ze
5
lem
dz er
w
któ h
3
Nie
,
od we
ie int
ob
łko ad
yc
z po
5
ień żn
Pr
ca zg
e
Ch orto
stk za
7
6
5
4
3
dn ró 07
zy y /
dn
6
sp
się
2
ga ań
ws an
Ża
za ow
,
6
7
6
5
4
3
2
h
iem ow
7
eń
yc es
yk es
1
dz
yż er
żn er
ier od ie
7
9
ró zaint
8
6
5
krz zaint
4
3
2
1
t.
stw skali śc
ta
ć
Py
lis iot
zy ZO
ze yć zywi lepiej
7
o
ac
6
5
4
3
2
1
ym uż Oc że
Ot zedm
zn RD
1
żd
”.
zę
za
BA
i),
pr
7
6ia.
zę n(i)
a,
z ka Pros adza Pan(
5
4
3
2
1
os
2
ow
tan
się u? zg na
Pr t Pa
cz
py
za ytk
6
uz
jes
klu
ie5
4
),
ad uż z nim
3
2
1
ie
3
ką
zg go i) jeżeli
mn
zystk
n(
m(
6
5
nie ne Pa a 7,
ws 4
3
ere
2
1
t dla
bio
dź ien
4
1
rtn
a
gu
bą dz e się zy
i) na
ć jes
i)
4 rszaw 5
z papić. y za
2 Pan( 3 nia
n( w co ici ięd
oś
1
ać
5
lo
)
ed
Pa ułó ow ę m
jak
6 Wa
ow ty ku wt
ł(a 2 Po
,
się tyk „całk zb
4
3 -40
ich
ult uk
K
1zia
00
się
lic
u,
za ar że
ns
ram
Gf
6
a 2,
ko prod uję ukty. nym,
ad w a, lną
ytk
og
wied 1 –
dn
uż
zg pó cz wo
3
kil
cę
po
się ie
Lu 2
jed
– cz od
7
ile ku na
jak
go
u
w
pr
do
lub
ę.
za
łpra
y od
i, ul.
a mi o,
ne
ję
lsu
Na ch 1 oz ać ini
lep mi
litr
2
pu
pu
ien
arz teg
sk ne
, cz wspó8 Opini 1
br op
za
10 cy zie
ku
im nie
dz
ja
zd ie
t. zą
wy i)
nę
u
nia
ac eb
co nę
to śn
Py tyc 7, gd n(i) Pan(
em ze w y za
ce
da
nż trz ytk
1
ch ce częs no
9
Ba
do
ływra).wd pó
uż
na
Pa je
od
ara po
pa na
do
ut
ku em
źć
w
w
n
wp (am
go
1 oże isu
ku
tyt
za uj
d o sp
ułó
za ględu kupó efo ia sięznale ne
ięk
ty
m a op
yk pu – po
tel ien
., Ins
10
zę łem zDz
zy
ien
lis
on
art ku ieos
o.o
Pr z wz s za zez
zie
dz
h
pr nowa ć ie . z
za pr
be
y zm , gd w co
yc o za zolep
wę
dc
sk pla rzysta iaawSp
żn
gd
1
aty
ie
Po wnież ię, wiem ułó
ró szeg rd
lonpr
ko
”w
ern
yk
ny iej Ba
ró
ty
lub i nie
tem
alt
leć rwotn się K Po
ce stn
uk
e
o
2
ć art ie
Gfh po
m rzy asza pie
Ni (a)
od
oś
jak
a mi
pr
e
„z niż
sz sklep licza jko
ny
ryc
arz
we
ięk
tow
się ej,
ze na
zd y, któ
łym pr nać
go w h no
ęc nie
to
cz
a mi wi
sta
nia siłkó yc
ęs ko
ie
dy
ć rze
Cz y do zdarz zn
ć da h po pując
, nig wa
ac
to
ab
wa yc
po
ęs ć zn kupy
, ku
ku am kupo dzan ób
Cz da
c za się yw się rzą h os
wy
uż
zy
bią
yc
6
a mi nie
8 Ro
a mi pr
sz
arz
rw ku
nie
7
Zd ogóle zdarz iel
z piena ryn
dz
to
w
ną
ęs mo
8
Cz sa
jed e się
m ąc
dla
ste iaj
9
Je jaw
po
10
GfK
POL
GfK
PYTANI ONIA
PY POLO
GfK
A DO – PANEL
TA
NIA NIA
TYCZĄC GOSPO
PYT P
Pyt
DO – PA
E GO
DAR
. 14
AN OLO
TYCZ NE
STW
SPO
Pro
Py
t. 7
DAR
DOMO szę na
IA NIA
Po
ĄC L GO
STW
WY
pon
niż
DO –
E OS SP
A DO
Pro
ej
1. Pies
MOWECH iższej liśc
TY PA
zn
OB ODAR
Mo szę
ajd
/ psy
CZĄ NE
ie zaz
prz
GO
01
Y PR ST
uje
2. Kot
3, że
ZWIE
ec
nac
/ koty
Tele
RZĘT
OW W DO na 4 lub Pan(i) zytać się list
CE L G
zyć
3. Inne
wiz
A DOM
wsz
cze
wy
02
ja odb
AD
5
az
zwier
OS OSP
OWE
ystk
zęta
lną to wa bra opis
4. Nie
ZĄ MOW
róż
ych przedmiotó
iera
domo
Tele
ie dos
ć
ka
zas
mam
Pyt.
OB OD
CE
Proszę zaznaczyć
ny
na
we, jakie?
w znajdują
YC
wiz
8
zwier
adH rtośc każd żdej
tęp
mi
za
Pro J
się w Pana(i)
Uwag
ja kab
wszystkie pasujące
01
ząt w
A
Y
pom
ą Pa
ne
(nie gosp
Ile ma
a! Jeśli
wa
gospodars
i śre ą cy z
sz GO
gosp
w Pan
odpowiedzi
PR RS
twiePan(i
nic
ocą
ę za
rto
odars
02
nie ma
na
domowym
Mu lowa
odars
SP
)
01
psów
ant
?
(i)
twie
ltim
kie)
a(i)
Prosi
Pralka automatycz
Pan(i
OW TW
OD życ dnio wafrę po h i za ściam
zn
domo
eny
/ kotów
edi
my o
UP
) w domu
gos
......... 03
ac
na
wym.
AR ia. żn międ znac i, za
a
C
nieuw
przez
naz
?
.........
pod
zy
AD DO
ani psa,
naczo
04 .........
zględ
02
Vec / Aster
iem
ć tyl
ST
15
ars
Pralka wirnikowa
Tablet / iPad
nianie
nych
.........
tra
nej
ani kota,
twie
WO e, 7 oz zy 1 a zyć na sada
ZĄ MO
Jeśli
03
ko
do odda
.........
Inn
szcze
ma Pan(i
dom
prosz
.........
a tele
niakó
jed
CE W
DO nacza 7 gd skali mi, któ
nia.
03
Tele
16
ę
Lodówka /
owy
) w domu 23
przejś
Telefon stacjonarnyPyt.
Samochódw / kocią
wiz
lodówko-za
wiz ć do
MO wa zie od rym
1
J G YC
m spo ną kra
9
osobowy
t
mrażarka
tylko
ja sate pytan ja kab
01
:
Do
Wrto
Ile
04
sob
ia 13. low
tkę
17
OS H
24 kota,
Eść ba1 ozna 1 do iai kieruj
prosz
Telefon komórkowy waży Pana
wy bry
Telewizja
GD. Zamrażarka (skrzyniowa
02
y odb w
Cyf litarna
a (jak
2
ękablowa
psy
przejś
ER
glą wy
ra +
(i) najwi
, szufladowa)
PO
rdz cza, c7 na
ą
ioru każd
ć do
a?)
NUM 05
03
Cyf
du
glą
St
ększy
18
pytan
Kuchenka mikrofalowa
25
o ważyże
……
3
ile się
Aparat fotograficzn
tele ym
row
atu
DA
d:
piesPłatna TV cyfrowa
ia 12.
wiz
04
n
y Pol
……
(w przyb
y tradycyjny
da dana ludzie
po
s:
(Cyfra, Polsat,
żn
Wi
ji:wie
R
GfK POLON
Pyt.
IA – PANEL
7
GOSPO
PYTANIA DOTYC
Jakie
zwier
ma Pan(i zęta
ZĄCE GOSPO DARSTW DOMOW
YCH
)w
DARSTWA
domu
?
DOMOW
EGO
Pyt. 2
Które z wymienion
e/
le
we
i
śc
rto
wa
domo
zęta
9
we
órko
kom
zawodowo
nie pracuje
__/__/___
Sam
__/__/___
__/__/___
__/__/___
8
7
10
ocho
dy
hody
Samoc
__/__/___
__/__/___
__/__/___
__/__/___
__/__/___
6
__/__/___
2
1
która
* jest to osoba,
innych domownikó
uczniów oraz
adresem)
** studentów/ ni na stałe pod tym
są zameldowa
Tele
fony
akademiku
domem
internacie/
zajmuje się
cych np. w
i na co dzień
(mieszkają
poza domem
cych czasowo
w przebywają
, przebywają
Za
sa
dy,
dłuższy
cych w wojsku,
Zwier
2
1
3
STAN CYWILNY
Ć
ZAZNACZY
OSOBĘ,
KTÓRA JEST:
DATY
A
URODZENI
CH
WSZYSTKI
KÓW
DOMOWNI
WE
MO
DO
IMIONA
ICH
WSZYSTK
IKÓW
DOMOWN
WO
ST
H DAR
WYC SPO
MO GO
?
DO EJ
ch
C
W
wy
ZĄ
so
nu
AD
Pyt. 1
we
Gos
3
£
£
£
£££
10
5
yśleć
lub
kowicie
za
9
m
po at no infor
pyta
line.
żna go
we i i fun nie
£3
Ni
ma
jaw
się nie lub nie zgadteraz o
i na
ełniacie
go
sji on- adres. Mo
wieme
kc ma
roli, jaką 7. W
£5
iającwych cje
za zsię Pan(i)
owiedz
je
ką w zgad
£2
li wyp
w wer
proszę sty
ocenić,
jakimzam
stopniu
zgadza lub
tenPytanie 2. Myśląc teraz ogólnie o internecie,
mo l
tel nie zgadza
£4
Odp
£1
yc telefona tem
”, a 5 następu korzjes
). Jeś raktery
ysta
pod
efo
tępna
h
jeg
wej
nie
z następującymi stwierdzeniami.
Proszę posłużyć
się skalą
od 1 do 5, gdzie
1–oznacza
„całkowicie
sięnie
zgadzam”,
t dla
„całkowjący
mi
cyfry.
£3
z nie
o
z stwi
Cha
inter się na nów at no
ierowej „nie wiem”.
też dos tał wysłany
£9
papiero em
netu ryn ko
erdz
icie sięint
a 5 – „całkowicie się zgadzam”.
Cyfraz9 oznacza
odpowiedź
mneniakomó
jest
erne
wo
1. Inter
sji pap
zos
albo
£5
raz
ie mi. rkoodg
ieta
zgad
£2
£4
ku mórko ści
line
tem mo
w wercoko net dos
iety
Pros rywa
zam
do niej
! Ank
na
ości.
1
1
9 w Pan
”. 5Cyfr
zę pos
żli wy
sji on£1
gd
ie ank zarówno
a/i życi
lwiek tarc
mNie łuży wy
za mi
Uwaga y, to link e Aktualn
zie awo9śćozna
2
3
4
całkowicie
£3
w wer odesłan
na
innecałkowicie
u
ć się ch
iety
więc
£9
2. Jeśl
ko
go
cza
jfa odp
£5
ej rozr
skal i ocenić,
mailow zakładc
(albo
się 1zgadzam
wiem
y o
lwiekłąc
Bar
i potr się nie zgadzam
całk
nas ank
w jakim
ze jni
ywki
ejsowie ą od 1
adres
zebu
£4
ej w
się nie owicie
w pier
ić raz to prosim nia do
niż
dz
ję
tow
jes nia się za dź „nie do 5, gdz
ełn
stop£
2
wsz
infor
1.
Nawiązywanie znajomości przez internet jest
sła
niu 2
£”. 1 ie 1 ozna
o zgadzam
wiem
ej kole
macji
interne
3. Dzię
2 tem
zy wyp
ularzu,
i ode ryzykowne, ponieważ nigdy nie wiadomo,
£9
jnoś
na jakiś
5
9 3
£3
kikim
cza
£ci 1szuk
£ 2 £ 3 £ 4 pros£
£
£5
wystarc ym form
ełnienia
którychinterneto
am ich temat,
£ 1zę o
naprawdę jest osoba, którą poznaliśmy
ejsz
4
in wyp
3
inaczej wi zapr
5
w
Ankietę na nini
£
£
inter
Term
4. Inter
sp£ 2
£się1całkowicie
nie miałzyjaźniła
neci
2
4
2.
2. Robiąc zakupy w internecie łatwo można
stwo kopercie.
net
£9
9
zgad
a 201
1 ym m się
z moim umożliwi
£(a)b
£ 2 £ e3 £ 4£ 1 £ 5 raw£
ja Pań
zam
Nie £ 3
zostać oszukanym
dz 9£ 3 £ 4
szan z ludźmi,
a mi
i znaj
£5
czonej 15 grudni
sy pozn
wiem
en
inten
załą
omy
5.
4
to
Czuję
w
Dzi£ 2
£4
mi/rodzi sywniejs
ie,
ać
czasu ze
£5 £2
on-line
czas. 3. Internet odciąga ludzi od spędzania
ze£
pewiensię niekomf
4
5 ęk ££
£ną1
£ 3 ££
kon2takty
jak i
sobą
1 £
£9
uj 9 3 cz
££9 3
y nam
£y 4od
e-mail czas nie ortowo,
£5
Gf
jeśli
więcon
£ 2 emy
po £ 5
K
społeczczy
prze
wejś mogę spra
4. Internet daje wiele cennych możliwości,
które
£4
za poś
z £ 2 £ 3 £
5
£ 93 za
wie
1
nośc ć na swó £wdz
£4 1 £Polon5 ia £
wcześniej nie były dostępne
iowy
£9
£wsp
kujemy
j profi ić poczty
dz
4
m
£9
l w serw
y dzię
.
płeć:
£ Sp
ółpr £ 5 iał(a
2 z o.o
£5
Z gór
5. Internet to bardzo użyteczny wynalazek, ale
isie
swoją
£., Ins
) Pa
ac
6
obawiam się, co może przynieść jego dalszy
£
£1
£2 £3 £
£ 14
£5
£39tytut£Ba 4
naczyć
9 n(
ę
rozwój
i) na
szę zaz
£9
da
£ 5 – GfK
nia
I. Pro
£2
Op
wsz
£P9ol
ini
£3
zna
7
i, ul.
ys
£4
on
Mężczy
Lu
tkie
dn
ia
1.
a 2,
ieta
£
5
py
Kob
00
nia:
tani
£-4096 Wa
2.
urodze
a.
rsz
ać rok
aw
pod
a
szę
II. Pro
bądź
9
7
……
……
py
ku
za
iow
śc
lno
loja
ST
3
e
nn
ie
dz
Co
7
prze
dę na arze
zgo
wyd
ażam jaki te
Wyr
yw,
na wpł
A!
5
info
......
teln
......
Czy
z o.o.
......
.
Sp.
…
......
ania
nia
……
bad
Polo
…........
……
GfK adzenie
nie
……
……
kazywa ą na prow
……
……
nia maj
……
pis:
2
y pod
teln
Czy
…
……
……
……
……
……
……
……
:……
Data
AG
W
zgo
nian
stęp
udo
UW
my
gra
Pro
4
RobotniRolnicy/ cy/ pra- Renciści/
Pracowemeryci
Prywatni
Wyższa
nicy pracowni- cownicy
rolni fizyczni
kadra Specja- przedsię- umysłowi cy
Nie
liści
biorcy
pracuje zarządzająca
07
06
05
04
03
02
01
3
08
gosp.
domowym*
22
Sty
czas za granicą)
10
20
21
LED
Pytanie
AR
Wieża Hi-Fi
Odtwarzacz
5
Studenci/
uczniowie**
09
botni
Kamera wideo
10
11
3
-
19
Zmywarka
Telewizor tradycyjny
JE Telewizor LCD, plazmowy,
INIC
09
nie.
e pyta
4
06
07
08
PODS
E DEF
OW
TAW
AZ
TY OR
Pełny Niepełny
wymiar
wymiar
czasu
czasu
pracy
pracy
AKTE
Rozwie- WdoOsobą
dzioMieszkawiec/
Żonaty/
Głową prowający(a)
-ny(a)/ w wdowa
gospo- dzącą Kawaler/ z partne- zamężna separacji
panna
darstwa gosporem(ką)
domo- darstwo
wego domowe
5
4
3
/ Rok
2
1
Dzień / Miesiąc
2
1
NEL
– PA
CHAR
EGO
A DOMOW
DARSTW
ACh GOSPO
O CZŁONK
INFORMACJA
domowego.
gospodarstwa
ch członków
k.
.
e dane wszystki
dnią kratkę
z osób.
dzień-miesiąc-ro
w odpowie
imię każdej osób w kolejności:
wpisać dokładn
krzyżyka
j tabeli proszęe należy wpisać kolejno
każdej z
poprzez wpisanie
urodzenia
W poniższe
j kolumni
odpowiedź
wpisać daty
właściwą
• W pierwszekolumnie proszę
zaznaczyć
nie obu kratek.
:
• W drugiej h kolumnach należy
arstwo domowe
proszę o zaznacze
domowe,
• W kolejnyc
rstwo
Pana(i) gospod Inform
liczy
ŻYCIA
i to gospoda
acje
16. ROKU
Panem(ią),
A
POWYŻEJ
śnie prowadz o gospo
łącznie z
OSÓB
darstw
O - ZAWODOW
zajęcie)
go i jednocze
DOTYCZY
ile osób,
ie domow
jedno główne
GRUPA SPOŁECZN
rstwa domowe
ym
Proszę wpisać
proszę zaznaczyć
głową gospoda
(jako odpowiedź
jest
ŚĆ
ZajmuAKTYWNO
ta sama osoba
A
-jący się BezroPROSZĘ
ZAWODOW
UWAGA: Jeżeli
NIA
POLO
Py
tani
e 8.
Pytanie
1.
Cz
3. A
y os
2.
Korzy
czy Pan
Tak
ob
Kor
stanie
1. W
(i) oso
iśc
Nie  Pr
biście
zy
z Int
Py
ie
2. W domu

ko
os
stan
ernetutani
korzysta
miejscu
rzys
Ko zę
3.
e 9.
z inte
niec pr
ie
prac
ta
ze
rnetu
y
Ja
Pa
z Te
an jść
miejsca lub nau
i jeśli
kim
n(i)
kie
Uw
tak, to
lefo
ch, jak ki, o ile
ro
ty. do py
z te
1.
gdzie?
pros aga! dzaje
Dz
np. kaw pracuje
4. Czy
lefo
nii
ięk tania
Pan(i)
iarnie Pan(i) lub
zę Jeśli m
nu
ujem 9
Kom
Sm
Pytanie 1. Proszę pomyśleć ogólnie o urządzeniach elektronicznych – służących
i również innych inte
ur
w dowkomunikacji
od
osobiśc
ko
rnetowe uczy się 2.
– to artp tak powi posia ządz
olnyzgadza
y
mór
ienie
wykorzystywanych w codziennym życiu. Proszę powiedzieć w 1.
jakim stopniu się Pan(i)
zgadza
órko
3.
m mie lub
korz
, u zna czy
WYCH
ed da en
ysta
Zw znachone
ko
Tak 1 oznacza „całkowicie
jscu?się nie
stwierdzeniami.
Proszę posłużyć się skalą od2.1 do 5, gdzie
zgadzam”,
4. studiuje
jom
nie zie Pa ia jes
z inte
we
wej
yk
ych
DOMO za następującymi
ER GD.
–
zy
Ni
rnetu
ć m n(i)
go
cz
itp. e ły te
Nie
t
5 – „całkowicie sięNUM
zgadzam”. Cyfra 9 oznacza odpowiedź „nie wiem”.
mob
.
wi Pa
yś
Nie wiem lef każd yli te
ARSTW
ilnego
ląc ęcej ński
on
a
Pyt
SPOD
m
umo
1 anie
5
9
o ty ni telef
– cz litera lefon
żliwiają am
L GO
ż
całkowicie 5. Czy2
3
4
całkowicie
Nie
m
Py
z
NE
yli
jes
cegotelef
ek
, z jeden on ko
Pan(i)
– PA
ap
się nie
się zgadzam
wiem
nie tanie
doson
1.zgadzam
któr
korzysta
NIA
ar t na rane
m
tęp
Kom
u pr
zg zgad 10.
do siec at po osob m
eg telef órko
POLO
2. Tele putera
jąc z
ad
do
o ko on
1. Lubię mieć urządzenia elektroniczne, które są
yw
za Myślą
i
GfK
stac
wy
inte
sia
za
ny
ty
fonu
1
2
3
4
5
9
at
ko
rnet
£ jona
£rneg £
£ u uży £
m” z na
3.£I-pa
rzys m uż
ko
da m
ne
modne i mają je moi znajomi
co
kom
,a
jąc kla wy
go
wa:
ta órko ytko
4. Kon da, inny órkoweg o, lapt
5 – stępu korzy
y zw wisz m lu
Pa
opa
o lub
2. Jeśli mogę, unikam korzystania
„całk jąc
soli do ch tabl
n(i) wy użwany
b pe
yk u
smartfonlub netb
ym staniu
etów
ły
gier
ow
na
do
1.
z nowoczesnych urządzeń elektronicznych, są
2 £ 3 £ 4
łną
£1
£ lub
ek
u £ 5 ooka £ 9 Telef
jcz ytkowa ce
icie i stw z tel
5. Nie
innych
ran
kla
dla mnie zbyt skomplikowane
ęś
się ierdz efo
dz on
korzysta
urządze
cie ny lów pr
wiat
i sta
wo ko
zg en nu
nia
j.
do
po
m z inte
ad iam ko
urą
ń
nd
3. Świadomość, że posiadam najnowszy
sprzęt
trz nienia mórko
Pytanie
tak
ce ywat
za
mó
na pyta
i.
ardo
2.
lów ny
abyosobistej
elektroniczny daje mi poczucie
nie m”. CyPros rkowe
£6.1 Proszę £ 2 rnet
£u 3 pros
£4
£5
£wJe9śli ebne , inne wy ma
owym.
wą
simy,
prywch?
dom
fra zę po go
zę prze
satysfakcji gii. Pro
fun
na
kla
pie potrz
twie
w ciąg popatrz
9 oz słu , pr
atny
kc służy
wiat
w
jść do
Pani/Pa
eć
je
int rw eb
technolo
podarstechnicznymi
na żyć oszę
ch
pyta
nie ć do
urę
zastanou ostatnie na tę listę
4. Interesuję
nowinkami
3. nia erne szej uję
konta
cz
,
inf
wsięgos
Cz 8
są
a od się sk po
nowych
go 3rok
telef
wić
my do urządzeń
ęs 9 cie kolej orma
dotyczącymi
nowoczesnych
2 £
4i powiedz
mi
ącej
się całko 1
£1
£się,
£Pro
£ 5 aplik£
stwo,
upów
to
u.
no
po alą wied
on
które
zak
doliczy
nie wi
dotycz
śc cji
ni Pań
wied od zie
elektronicznych
1.
icz
zastoso szę bez ieć,
4. do jakiac szuk
i sz na
wanie
iecie
zg cie
zamian
ną
ji na am
Przy ch
yżyka Poczta
ź „n 1 do ć w jak
Szanow
pośpiec
ad
uk jak
wania
w ank
celó
dokony minut.5.WUżywam moich urządzeń elektronicznych
za
am iś
no
ie
mów wyk
ko hu
tki krztak 2. Korzyst elek
wy
troniczn
internet
m
wiem5, gd im sto
a za
1
9
udziału
10
ich tem
3. Słuc £
j tel wyorzy
£
£ 5czyumó
£boprze
anie
ie kra
2
a 2 £ 3 £ 4
długo, jak są sprawne edn
technicznie
£1
at,
rze czytać
rko
doty
styw
efo ch cie
”. zie 1 pn
wzięcia owiedzialn więcej niż
hanie z serwisów(e-mail)
czą
ma
owi
4.
we
ał(a
mo
tec
do
pok
n ko
ć
oz iu się
Ścią
) Pan
azaka
amy
hn na goPana(i).
de
w odp
3
społecz
na
ganie muzyki
5.
mónąwylistę
(i)
ba odp inno zają .
cz
enie
Wyk iczne jnows jest lu tel
bezpłat
Zaprasz iała oso
rko ch i spo internet
nościow
a „c Pan(
aktualny
£2
wstawi
wy
ze dla mn efonu
kojnie £
nie pow punktów
nej muz
4
ałk i) zg
swój stronie
edz
ych (np.wszy orzy
iety
o
10
rzez
fun
owi
ad
ow
stu
1
yki/film
ank
tel nk,stk
odp
kc ie wa Ost
ć pop
£3
icie za
Państw naszejPyta
efo face
owego
ca
ie ję ws
je,
atni
ów
nienie
6.
na
nie Internet
się łko 5
nam
się lub
book)zy
udziela
rok
no żntak
Śled nu ko mo
Wypeł arstwa Dom
się Pan 7.
Pros
żli
zg wicie
wink e,
nie
simy
podali też znaleźć
£2
£4
£1
mó wo stkie
ad
(i) zgad zę pom
tem zę
nie
pod
„cał
Jeśli
i
za
nia pro
rko śc
W inny
Nowe Technologie
ch
so
nu
bo
na
os
……
szu
sat
ą,
n)
04
liżeni
ara
STW
Inn
26
4
rsz
koty
i któ
Aparat fotograficzn
iąg
czy
Ekspres ciśnieniowy
wa wa
u)? Dla
……
kiw
a pry
: po
Sz
u.
an
Pak
li tak rto rtość re
y cyfrowy
……
an
doułatw
kawy
wat
ie
iet
dtr
któ ac
ienia
O
ie
na
ą, ść jes jes nada
27
wy
kan
Stacjonarny
prosz05
zy
Ekspres ciśnieniowy
na
5 …………rzy unek
lub
któ
DO
komputer
ałó
żs
ę skorz
jba
t dla t dla ją
Int ……
1. ponaPC
zbio
kapsułkowy
rą
ze
w
ży dla mywa
Inn
ży
ystać
rdz
do kawy
MO
li prz pr
kie
go
y spoz rysun udostę
rcz
d 45
lud ern
28
Laptop / notebook
nie
6
Ekspres przelewowy
iej
a ant
ruj Pana Pan(i ciu se
kg (bard
06
sta
zia acjon…………
sób ków
pni
ed zodk
ę się
atr
W
wia
)
tus
ena
do kawy
zo duży
(i)
ch
poniż ony
ns
Do
dos
ak
na….. ów
Nie
E
7
ry
ali
ej:
,
u sp
w ważn .
sate
Łącze internetowe
prz
br
Pa
cy
tęp
pies)
mi .…. :
odb
rel
og
ez
a za krajac zm
jne
n(i
litar
u do
Am
ołe
.....ok
igij
iera
TP
óle a.
)w
na
8
go
W
Proszę zaznaczyć
.....
az..... ne
tele
h i : chęć
ba
m tele
SA
cz
bic
(jak
sw
nie
yw ..... j
2. 26
wiz
ne
wa
rodzaj:
ku
nie ogóle
4. 5 do
a?) Na
ja:
oim
do 45
wiz
an .....
ji (jak
go
wa
ltu dowie
: mi
wa
……uk
10 kg
9
ji /
dą
modem telefoniczny
kg (duży
ie .....
rac
życ żn
i?)
nie
(mały
a:
żn
łe
że
sz .....
Uc ……
Pyt.
a,
dz
……
h
(analogowy
pies)
iu
e
ma
ko
sp
pies)
ac
nie
1
10
1
DVD / Divx
en
)
prz śro
cej każd
„zi zciw ……
m dos
……
nty…..
ęd
un ....
10
łącze radiowe
Czy Pana
ia
de
zają
nte oś
ed
za
ku
ANKIE
nu ..... do teg
12
……
się
tęp
Odtwarzacz
e ws k sk
rzed
nie
gro ć:
ow .....
tym
Pię
2
NIA
Czy ma (i) pies
……
u do
Blu-ray
wię
stałe łącze
2
1
o,
ji pop
11
cz
NIA
jest rasow
zys ali,
3. 11
,
…… kno: wany bycie anie ..........by
5. mniej
tele
ce
as
Prosz certyfikat
rukc
e
PEŁ
do 25
13
To ……
tkim cz
3
Kino domowe
Śr
wiz
j
u
y?
inst
ę
by
na
.....
ólni
niż
/
m”
WY
o inn
kg (śred
sz
po
Internet mobilny zaznaczyć rodow
1. Raso
ed
5 kg
E
ji
.....
1
ć na
uk
rel leran ……
go
, jes yli cy
anie
cz
IA GfK
3
sz
2
(bard Tę
wa nio
ni pies) 12
.....
i prz
się wsp
igij
wy z
ZĄC
ery
czyt
jedną ód?
yc
uk
EŁN
zo mały
t nie fry
.....
14 owe
4
h
rodow
żn
cz ..…
ny cja …………
jące
h
odpo
TYC
iwa
WYP
nie wiem
m,
Au
czpies)
2. Raso
1
ez
e prze
ele ……
13
e
odem
wa dom Odtwarzaczpac
ch sp
Pyt.
jak
wiedź
ymu
ęść
ten
by
nie
2
ładn
wy bez
ca
11.
arst
zaku MP3 / MP4 / iPod
KI DO
……
utrz
.
o
4
3
i ras ołe
cie
łe
…
tyc
pod
mi
Wo
Pyt. 3jąca o
ÓW
pię……
rodow
o dok .
3. Niera
cz
Które
an
14
5
ży
1
gos
zę
ow
pra
raze
zn
e)
odu
na
kn ……
2
ami
lno
z
kie
sowy
ydu
cie
do
pros
yc : res
oś
opisu poniższych
nion
a w …… wy
WSKAZ
jące
3
Oc
ść
hód
ty wy
4. Nie
5
dzi, nymi liter
15
h róż
4
ć:
je jedze
iej dec
Jaki jest łączny
m/
szka pokrew
Pyt
: po
hr
na
6
pe
wiem
zazw
by
owie
zęśc
zy doc
nie, określeń
.
2
1
dochód netto
on
tur …………
yczaj
nic kto
by mie nies
3
cie
odp drukowa
pełn
sia
Tra
najlep
Ba
ięks
16
Czy 1
, najc
a
1. Karm
Pana(i) gospodars
ze
swoje którym
zazna
oso
iem
wa
4
Proszę zsumować
iej
e lub
ać
7
dom
6
……
5
go.
a najw
i sz
ię tylko tele jest
ia tyl 17 Po dycja środo danie prawd
wa rdzo
ielen
nie
twa domowegoczyć jedną go psa? karmi Pana
tworzą nion
ąca
1
miesięczne
owe
….
sząc
3
wpisyw
tuc
2
(i)
Prosz
świeżfon Pan(i)
żn
2. Karm
: za
?
krew
E–
adz
d udz
wo
etn
4
dochody netto
odpo
wi
Pracownic
ziw
dom
8
ko Ind deks
ę
e
e
OW
Pyt ymu jedze
1
wiedź
(spo
ię
Prze prosimy
kom głó
sk
y najemni
lno
ba wno
ch
5
icz
wszystkich
ym
1
6
7
ba prow arstwa
przyg głównie . 2
osob
- płaca miesięczna
cy
a:
niem wny
e
ow
órk
ny
śc
członków gospodars .
– oso
18
O DOM
2
oso
wz
otowu Z ilu śwież
tow
yw 2
i mięse
pod
po
Dan
Rolnicy - średni
yw
i dz
4
ch
3
9
netto plus dodatkowe
E–
5
EGO
gos
STW
ję, aletele ym jedzeowego?m uży
glę
Ob
mo
idu
m,tko
twa domowego 3. Karm
1
,
a aln
an
an
miesięczny
iał
sta
które
OW
OW
dla
6
prow
DAR
de
ie
niem
fon mi
2
ię w równy
cw
ie:
dochody;
według
an
dochód minus
7
rod ow
sam(a
Panczasa
uś
m
ów dosta
i mięse wnikiem
które następując
Pyt.
19
10
ia
3
O DOM
) przyg
A DOM
oś adpo
podatek gruntowy
(i) reg
we własnym
zin iąz3
za
wię
5
4
12
GOSPO
sie
sam( Pyt. ch ych
kom je gotow m, które
1
zasad:
i my
6
sia
otowu
STW
STW
ch
gospodars
2
1
a) 3 propo
co
bie
jaki
TE Bezp y, sp4kowo ć: by zą
4. Karm
ula
órk
Które i dochodowy
da
Wolne zawody,
7
twie (wg własnego
ow
ję
DAR
ą karm
sam(
DAR
Czyprzyg
śle
3
ny
LE iec
ego
rnie
W
pro
owy
plus zużycie
otowu rcjach
z
nie
11
cie ca
ię główn
a) kol
ołe ść
an
prowadzący
ch
FO
ę
nia
20
4
szacunku)
opisu poniższych
wyrobów
ję oraz ?świeżym
1
UPÓ
ch
ble
lub iepokryw
6
5
go
iu
sty
GOSPO
GOSPO
od
cz : wy
5. Karm
2
NY
samodziel
ze 1
2
;
wie
tra
wytwarzan
7
Emeryci / renciści
(od
Sa
ZAK
3
dołgotowa
gotow jedze
na
okreś
mó
CA
no
sp
mu
ną działalnośzazw je jedze
WA
mi
ńs
ych
k
dy
KO
niem
ię
pe
prz
ręb
JĘ
ISKO
ą
nie,
tylko ez ado
12
leń
4
tur
ą karm nyc i mięse
Pan
karm
- miesięczna
en
yczaj
z pratysfak w twMÓ ści
GŁO
lujod cją
ć gospodarc
21
łni
RAC
gotow
3
NAZW
1
y
WADZĄ
(i)ą dla psów
ny
1. Karm
5
ą dla h
Studenci swojeząktóry
zazna
emerytura
fin o
ąc ar zw
inn ą wan
m karmnajlepiej
i kra an
2
7
6
EST
średni
3
m
/ renta netto;
psów
stypendia netto
yc stwyc
go -kota?
e oso
czyć
karmia) telekoszty
num m,
PRO
cy cjo 2 an maRKOW
miesięczny
ię tylko
13
4
i Pana
Ci
REJ
h do
od
jedną
ą dla
ju ie ob
so ter
BA
dochód
plus zarobki
eró 22
nu
ek
(i)
5
2. Karm
Prosz
ozado
fon
psów uży
4
1
netto; świeżym by, np.
odpo
J ZA
inn
jów
OSO
ow
pochodząc
w)
2
aw
jąc wych ialneE
św
ę
tko
6
ów
wiedź
ię główn
3
jedze
e z dodatkowy
kor Wi
7
yc
iąz
4
oś
a pr
01
mo 14
przyg Pyt
.
OP
niem dzie kom wan
ZIALNE
5
23
zy-ed
: ży
h lud iadcz
do 799 zł
ch zajęć.
1
kó
ć:
3
otowu. 4 ie śwież IS
i mięse
ci,
IED
órk ia (ab
tak
za
6
ac
w
15we
Ży
eń
cie
ch
2
ym TE
5
rod
Ma
OW
3. Karm Pyt ję,
owy
m,zicó
3
: by
zi
a:
alerka
wz
. 1
7
które
ęć
4
02
czasa jedzeLE
be
ch oname24
do cie
niem
ię
5
os
08
glę
800 - 999 zł
.5
FOi mięse w?sam(a
IA
6
telemi dosta
BY ODP
uży
z zm
2.000 - 2.199
16
które w równy
2
iąg
nt
na w zg cie do 4 odkry
) przyg
de
NU m,
ZKAN
6
wan otowu
For
fon
zł
ch
7
sam(
3
an
m
1
E OSO
art
03
które
25ych Kajęra: tury od
4
u je gotow / TE
ma
a) przyg proporcjach
wa
brz
09
ie
5
U / MIES
1.000 - 1.199
17
2
wie
DAN
ą karm
15 4. Karm
zie 5 e
6
wła otowu
2.200 - 2.399
nia
LEę sam(a)
os
7
zł
ięPro
3.800
7
śwież
3
główn
oc
szę zł sno
- 4.199
zł
Pr
ń/
FO
ER DOM
1
ob
z na ogóln
i uc
kowy
04
ze
5. Karm krzyży zaz
ie gotowści ję oraz gotowym jedze
zy
4
NÓ26
ist
2
Pyt.
10
1.200
5
kierun - 1.399
A, NUM
1 tur
18
kiw
jem
16
8
2.400
ej
6
13 - 2.599
W Os
ię tylkokiem nac ą karm
ie pro zenia
SAM
3
- zł
Ć
4.200
ą karm niem i mięse
ULIC
1
7
sa
IMIĘ
- 4.599
zł
an
wy szę
ą:
OCH
no
gotow
WOŚ 05
ą dla
zł
4
ą dla
2
. ą zyć
Jaki samo
tys
ie
się
ks
do
ODY17
m,
w zczę
ść
11
SCO
kotów
1.400 - 1.599
kotów
nie
5
karm
uk2
3
fak
zta podać
2.600 - 2.799
9
Tele
wy
6
: za
MIEJ
no
19
zł
4.600 - 4.999
chód zł
.
ą dla
jakie
1
ara tak paso
7
4
cji
łco
licz
Tele
da dn
2
fon
wy bę:
/
zł
samo
kotów
06STAC 1.600
nia
wy
5
ny
: ma wa ość: tele spok
12
3
chod
posia
ch
TEL.
noś fon wlic
18
- 1.799 zł
10
Tele
2.800
wa
m
y
NR
6
dacie
os
5.000 - 5.999
rka niu by fon aja
4
rze
ci,
7
fon
20
nie
w gosp 2.999
ób
Państzł
2
zon
3
1
zł
lub
5
07
cz
3
pry
wo
13
y
1.800 - 1.999
zar
się
y
samoc
_pie_nięcie osnr 1nie sw czyn
6
19
3.000odars
11
domo
wat
4
eje w kos
twiezł
- 3.399
zł
6.000 - 6.999
hód nr
mark
zc
ny
wym?
dz
7
oic
5
stro
_
21
iąc
zła
.
1
_y i_un4 zędn
3
2
1
htele
wan zty dzia
14
6
KOM
4
20
3.400 - 3.799
prafon ych
Pytpowyżej
___
12
Prosz
Pyt. TEL.
_
y na
7
łal5
22
zł
.6
NR 4
ę poda
7000
Tele samoc
gn nr zło
1
___
modezł
5 ikanieym lub
6
dla każde
hódfirm
ień 2
Czy
ć inform
fon
1
l
_
_
13
nr ę2
4
3
2
MIEJSCE ZAMIESZK
7
5
nie
roz _os_
go z
___ 6
nych
23
Y
sam jest
_ _ służ
6
użytk acje
samo iny
rzu tro_
1
ANIA
___
2 samoc
produ
ZTOW
ochrokPan
14
IL
_ _bow
Proszę zaznaczyć
owatele
7
Na wsi,
tno żn_ _
2
POC
_ y_ _
kcji
w typowo wiejskiej
odu (i) uży
_
ZTA
hód nr
ej rodzchod
5
fon24
4
3
ES E-MA jedną odpowiedź
6
mo-ów
KOD
POC
3 1 ści ym
oso tko
nr 3
pojem
okolicy
15
ADR
w mojramów Na
___
1
7
__
2
bow wnikiem
ność
3 _ _
nkó
kże wsi, blisko dużego
___
silnik
___
3
czło ji prog a, a ta
_25_
6
5
4
16
miasta
a [cm 3 ego? 1
_
7
__ 2
ych
rodza
_ _ 1 telefon2
]
W małym, średnim
dan lu realizac rawiani
O
3
j silnik
___
17
126
DZTW
oraz
2
mieście
zane
nr 4
a:
4
___ 3
1 _
7
6
5
ich pop
EWÓ
ych oraz w ce
twarW centrum
ą
diese
WOJ
_
_ _2
SA
oraz
bow
lub czy
3
będ
l
w centralnych
ą prze
4
18
oso cznym
MO
3
ych
__
w pojeź
dzielnicach benz
2
5
dan
ych
e będ Dane niedlach dużego miasta
1
CH
2
/ osie-yna
7
6
ysty
Pyt. 5
jest instal
dzie
_3
1
OD
2. Dan zm.).
1
ch danjno-stat treści tych
4
Na przedmieścgazow
acja
Y
A
5
nej
19
Ilemoi
ze
4
Jes
posiada
iu luba?
acy
3
do
obrzeżach
GMIN
6
2
tem
3
2
ul. Ludpoz. 926
7
z o.o.archiwiz Pani(i)
dużego miastatak
tępu pokoi w swoim
głó
4
,
1
Sp.
przy mieszkaniu
,
2
5
wny
6
nia
20
zym prawo dos niu.
5
awie r. nr 101 4 ania. / domu:
kupio
m uży
Polo
3
awc
7
3
ada
arsz
4
nie
bad
Jes
02
ny jako:
ji
2
5
..
tem
lu bad że mam wa w b ą w W U. z 20
z GfK
izac
3
6
21
1 tkowni
......
7
wsp
nowy
4
ie prze e” - w ceomości, zestnict z siedzib (Dz.
......
kiem
do real
4
ółu
5
......
3
Pyt.o.6 bowych ieczne
22
żytk 2
gi
......
twarzan terystycdo wiad
6
cji z uc z o.
Nie
używ
7
own
......
prze
gna
Sp. Czy oso , ale kon
5
z uwa Proszę
arak
ję
any
uży
......
ikie
Pani(i) mieszkaniu
„Ch
jmu
5
4
wam
6
......
roby
u rezy Polonia danych wolne
dę na
wpisać w kratkach
23
m
3
adk
cho
zgo niejszej ie przy
ie
/ domu jest ............
7
row
sam
odpowiedni
6
zasięg Orange ji lub
ą liczbę:
ześn w przyp jest GfKo ochronjest dob
ażam
w ni
1
och
......
5
Tak
24
(Orange Go,
gac
Wyr anych Jednoc
6
dy
odu
7
ych
7 r.
4
ych
…........
dele
POP, Twój Mix)?
zgo
bow
pu,
ych. ołania
……
– pod
oso pnia 199anie dan
25
1
2
6
cyjn
……
ych
Nie
su urlo
7
5
tywa o do odw dan ia 29 sier . Pod
……
..
i okre
tom
rem z dn
......
……
26
ośc
mio
rato
praw
......
3
……
Nie wiem
......
pod
inist
dług
6
tawą
……
2
......
z us innym
Adm
cji o
pis:
......
1
ie
dnie
rma
......
y pod
GfK
Każdą ankietę wystarczy wypełnić raz
(albo w wersji on-line albo papierowej).
Jeśli wypełniacie je Państwo na formularzach papierowych, to prosimy o odesłanie obu ankiet razem w załączonej
do przesyłali kopercie. Termin wypełnienia i odesłania do nas ankiet zarówno
w wersji papierowej jak i on-line to 15
grudnia 2012. Za wypełnienie ankiety
dotyczącej nowych technologii do konta
Państwa Gospodarstwa zostanie doliczonych 10 punktów a za wypełnienie ankiety Charakterystyka 2013 – 50 punktów.
:……
Data
ZAZNACZENIE URLOPU LUB CHOROBY
Jeżeli z jakiś powodów nie rejestrują Państwo zakupów przez pewien czas, chcielibyśmy znać przyczynę takiego faktu, ponieważ informacja ta jest dla nas bardzo ważna i bierzemy ją pod uwagę analizując dane zebrane w trakcie badania.
Żeby przekazać nam informację, dlaczego w danym tygodniu nie ma rejestracji
zakupów, należy wyjąć skaner z podstawki i na pytanie „Kolejne zakupy” odpowiedzieć NIE. W tym momencie wyświetli się
lista możliwych sytuacji:
pu czy choroby. Prosimy pamiętać, żeby
daty zawsze podawać dwucyfrowo np.
01/ 06. Wpisaną datę należy zatwierdzić
klawiszem ENT.
UWAGA!
W tym przypadku odpowiedź
potwierdza się jedynie przyciskiem
ent. (Daty nie uda się potwierdzić
przyciskiem SCAN).
Za pomocą klawiszy Q1 lub Q2 należy
podświetlić odpowiednią sytuację
i zatwierdzić ją klawiszem SCAN lub ENT
albo wcisnąć na klawiaturze odpowiednią
cyfrę (1, 2 lub 3)
Następnie za pomocą klawiatury prosimy
wpisać dzień i miesiąc rozpoczęcia urlo-
W podobny sposób postępujemy przy
pytaniu o datę zakończenia.
Po wpisaniu obu dat należy wybrać
odpowiedź nr 3 – „zakończ” i wstawić
skaner do podstawki.
Jeżeli w czasie podanego okresu zrobią Państwo jednak zakupy, prosimy je
zarejestrować, a system potraktuje tę
informację jako ważniejszą i zastąpi informację o urlopie czy chorobie informacją o zakupach.
Informacje o urlopie i chorobie należy
w miarę możliwości podać przed ich
rozpoczęciem.
4
MOJE ZAKUPY
REJESTRACJA PRODUKTÓW,
PRZEPROWADZANA W OSTATNIM
TYGODNIU DANEGO MIESIĄCA
Czasem zdarza się. że zarejestrowane
przez Państwa zakupy, docierają do nas
z kilkudniowym opóźnieniem. Może to być
spowodowane problemem z zasięgiem
sieci komórkowej lub przesyłaniem danych
przez samo urządzenia. Jeśli tak się
zdarzy w ostatnich dniach miesiąca i dane
o zakupach dotrą do nas dopiero w następnym miesiącu, to nie mogą one być
włączone do niektórych analiz. Dlatego
bardzo prosimy, aby podczas skanowania
produktów zwłaszcza w tym okresie, zwracali Państwo szczególą uwagę na to, czy:
- po zakończeniu rejestracji skaner jest
prawidłowo odstawiony do podstawki
(potwierdzeniem tego jest wygaszony
ekran, diody „palące się” na podstawce
oraz nad ekranem skanera.
- po odstawieniu do podstawki pojawiają
się komunikaty kolejno: „inicjalizacja
modemu” -> „nawiązywanie połączenia”-> „wybieranie numeru”, pod
którym po krótkiej chwili powinny
pojawić się nawiasy, a w nich gwiazdki
->”przesyłanie danych” -> symbol 
Gdyby pojawił się komunikat: „scan
special barcodes” bądź „łapka”, a pod
nią „e=04” , „e=13” , prosimy o przepięcie podstawki wraz ze skanerem pod
inny kontakt. Jeżeli po kilku chwilach
problem nadal by występował – prosimy
o kontakt telefoniczny pod numery Infolinii 800 888 099 lub (22) 43 41 680,
ewentualnie można wysłać do nas maila
na adres: [email protected]
- podstawka jest na pewno podłączona
do prądu – powinny „palić się” na niej
lampki (przynajmniej jedna). Jeżeli jest
podłączona, a mimo tego światełka
nie świecą – prosimy o kontakt, gdyż
najprawdopodobniej jest ona wadliwa
i należy ją wymienić.
- po wprowadzeniu wszystkich kodów kreskowych, rejestracja została
poprawnie zakończona (wyświetlił się
napis „Wstaw do podstawki”)
Dodatkowy upominek
spoza katalogu nagród
Przypominamy, że istnieje możliwość zamawiania upominków z serii limitowanej.
Zachęcamy Państwa do wysyłania zamówień na upominek:
Sztućce dla 6 osób
model angielski
- seria limitowana
2800 pkt
Nr 500
24 – elementowy zestaw sztućców
dla 6 osób z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej w eleganckim angielskim
wzorze. Zestaw zawiera: 6 noży obiadowo-deserowch, 6 widelców obiadowo-deserowych, 6 łyżek obiadowych,
6 łyżeczek do herbaty w opakowaniu
granatowym typu flok platerowane
srebrem próby 999. Marka: Hefra.
Zachęcamy Państwa do przeglądania
oferty specjalnej na naszej stronie internetowej www.mojezakupy.gfk.pl , gdzie
w zakładce: Upominki – serie limitowane
będziemy prezentowali nowe propozycje
do wyboru. Zamówienia nagród z serii
limitowanej realizowane będą do wyczerpania zapasów.
Numer 7/1.12.2012
5
Skanowanie produktów
z nietypowymi kodami
W sklepach coraz częściej pojawiają
się produkty, których opakowania są
opatrzone nietypowymi kodami kreskowymi (np. kody: GS1DataBar, QR
Code, Aztec Code, Data Matrix). Są to
głównie świeże paczkowane produkty
spożywcze takie jak: mięso, wędliny,
drób, ryby, nabiał, pieczywo, owoce,
warzywa, świeże sałatki a także wyroby farmaceutyczne.
Tego typu oznaczenia często nie
zawierają cyfr, składają się z jednego,
dwóch lub trzech rzędów grup pasków, są alfanumeryczne itd. i skaner
używany przez Państwa nie potrafi
ich „odczytać”. Wciąż trwają intensywne prace nad aktualizacją oprogramowania naszego urządzenia, tak,
żeby kody nietypowe mogli Państwo
skanować jak najszybciej.
Przykład:
w przypadku zakupu np. sałatki
z rukolą i serem mozzarella, która ma
kod GS1
najpierw ze strony 13 ”Książki z kodami produktów bez kodu kreskowego
rys. 2
i na wagę” skanujemy kod surówki warzywne, a następnie wpisujemy wagę
w gramach i cenę zapłaconą za sałatkę.
rys. 1
rys. 3
Jednak dopóki to nie jest możliwe
prosimy o rejestrowanie takich produktów za pomocą ”Książki z kodami
produktów bez kodu kreskowego
i na wagę”.
Przykłady
nietypowych kodów:
6
MOJE ZAKUPY
Rozstrzygnięcie konkursu
„Mój ogród”
Konkurs rozstrzygnięty!
Mamy przyjemność poinformować,
że konkurs „Mój ogród” ogłoszony
w poprzednim numerze pisma
„Moje zakupy” został rozstrzygnięty!
Zofia Krakowiak
Witam !
Ogród mó
j jest w f
azie początkowej
, ma tylko
3 trzy
lata i nie
jest za du
ży – 8 a.
Wspólnie
z mężem
co roku
coś zmien
iamy i dos
adzamy.
Ponieważ
w górach
k
limat nie
jest łaskaw
y, po zimie
mamy
zawsze ja
kieś krzew
y do
usunięcia
. W moim
ogrodzie
rosną: azal
ie, rododen
drony,
hortensje
, lawendy,
juki, róże,
tuje, świe
rki, migdał
ek, lilak,
buk, klon
, pęcherz
n
ic
e, berberysy i wie
le kwiató
w
s
ezonowych. Mam
również gr
ządkę z warz
ywami i m
alinami.
Jesteśmy
bardzo sz
częśliwi
mogąc zaj
mować s
ię
upiększaniem o
grodu jak
ró
wnież
w nim wyp
oczywać.
B
ęd
ąc na
emeryturz
e z wielką
przyjemnością zaj
muję się
pielegnowaniem o
grodu.
W odpowiedzi otrzymaliśmy wiele ciekawych prezentacji ogrodów przydomowych,
balkonów w blokach, działek ogrodowych
oraz terenów przy domach wielorodzinnych. Proponujemy kilka z nich, niech
będą dla Państwa wyzwaniem i zachętą
do projektowania swoich ogrodów. Poniżej
zamieszczamy nagrodzone prace. Zwycięzcy otrzymują od nas nagrody rzeczowe.
Oto lista nagrodzonych:
stwo,
Szanowni Pań
bloku
mieszkam w
spólnotą
i jesteśmy w
ą. Mamy
mieszkaniow
iemię pod
wykupioną z
n wokół
blokiem i tere
, nie nalena własność
nej spółżymy do żad
a władzielni. Nasz
zona jest
sność ogrod
m i żypięknym płote
co roku
wopłotem i Wokół
dosadzamy.
zym ogrodomu w nas
iękne krzedzie rosną p
i kwiaty.
wy ozdobne
z tego,
Cieszymy się
ładnie.
że mamy tak
Kazimiera Liszewska
Numer 7/1.12.2012
7
Katarzyna Panocha
Mój ogród
i zada z kwiatam
Moja przygo
iostra
S
.
ty
d 44 la
częła się prze
kodenckiej w O
z praktyki stu
cie
iozła kilkanaś
cimiu przyw
iatu.
nego bliżej kw
cebul niezna
bko
zy
s
my je dość
ię
Rozmnożyliś
s
ło
da
u latach u
i już po kilk
kle
ko
ładną ich
wyhodować
nieważ
zachwyt, po
cję. Budziły
ezwykły
ni
e,
ln
orygina
były bardzo
ych
ożony z liczn
kwiatostan zł
szczyieńczony na
kwiatów zw
opiero
zem liści. D
cie pióropus
jest
że
zało się,
po latach oka
t to
s
Je
.
punctata
to Eucomis
ywow
,
h
entowatyc
c
ia
h
a
in
dz
ro
dziś
d. Afryki. Do
dząca się z pł
wanie
nam nieprzer
towarzyszy
dą.
yca swą uro
i nadal zachw
odoze lubiłem i h
Kwiaty zaws
pasją
ją
tały się mo
wałem, ale s
eryem
zejściu na
ą
dopiero po pr
aj
c
ga
bo
roku. U
ję.
turę w 2000
kc
fa
ys
at
dość i s
życie dają ra
Stanisław Staszczak
ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE gRATULUJEMY!
Zachęcamy do udziału w NASTĘPNYCH KONKURSACH ogłaszanych
na łamach naszej gazetki. Szczegóły dotyczące nowego konkursy znajdziecie
Państwo na stronie 2 oraz na stronie internetowej www.mojezakupy.gfk.pl
8
MOJE ZAKUPY
Zwycięzcy nagrodzeni w konkursie
Miło jest nam ogłosić, że zgodnie z obietnicą składaną w numerze powitalnym pisma „Moje Zakupy”,
regularnie współpracującym Gospodarstwom Domowym przyznaliśmy nagrody rzeczowe i pieniężne.
Przypominamy, że każde regularnie współpracujące Gospodarstwo Domowe ma szansę na nagrody
w Panelu Gospodarstw Domowych GfK.
Oto lista 6 gospodarstw, którym w grudniu przyznaliśmy nagrody rzeczowe:
Telewizor LCD 32” – otrzyma Pan Piotr Kruk
Telewizor LCD 26” - Pani Beata Burzak
Telewizor LCD 26” – Pani Łucja Turosieńska
Tablet – Pani Karolina Kardasz-Bobrowska
Kino domowe – Pani Celina Zapadka
Smartfon – Pani Dorota Maciejewska
telewizor LCD 32”
2 x telewizor LCD 26” tablet
kino domowe
smartfon
Oto lista 1663 gospodarstw, którym w grudniu przyznaliśmy nagrody pieniężne:
Gospodarstwo, które otrzymuje nagrodę o wartości 1000 złotych:
■ 093196 Elżbieta Radajewska Książ Wielkopolski
Gospodarstwa, które otrzymują nagrody o wartości 500 złotych:
■ 092201 Agata Sitterlee Rynarzewo ■ 098651 Aleksandra Rosiek Gliwice ■ 098971 Barbara Madej Wrocław ■ 100201 Dawid Siuta Uście Gorlickie ■ 100671 Henryk Ptak Skarżysko Kościelne
■ 110174 Barbara Bierzyńska Mielec ■ 111197 Magdalena Starszak Dąbrowa Chełmińska
Gospodarstwa, które otrzymują na grody o wartości 300 złotych:
■ 076277 Jerzy Grudzień Lublin ■ 090986 Marta Stasiak Sośnie ■ 091464 Antoni Łotach Orneta ■ 096229 Ewa Polek Baranów Sandomierski ■ 097550 Jadwiga Żywica Przasnysz ■ 098407 Anna Pietera
Ostróda ■ 098710 Ewa Leszczyńska Mielec ■ 098818 Marek Kozłowski Przemków ■ 098871 Danuta Postek Poznań ■ 099069 Jolanta Lasocka Mrągowo ■ 099208 Lucyna Scholz Żory ■ 099568 Marek
Kokoszka Janów Lubelski ■ 099988 Krzysztof Sobieraj Katowice ■ 100265 Stanisław Kacprzak Gorzów Wielkopolski ■ 100427 Wincenty Pasek Ścinawa ■ 100563 Zdzisława Pawlak Lututów ■ 100597 Maria
Brodawka Ostrowiec Świętokrzyski ■ 100606 Zofia Chlubek Szczecin ■ 100635 Czesław Pettke Gdynia ■ 101100 Katarzyna Wiśniewska Błonie ■ 111048 Danuta Szubert-Slinko Łochowo ■ 111303 Iwona
Durlak Gorlice ■ 111445 Agnieszka Sobala Ruja ■ 111733 Janina Miotk Szczecin ■ 111742 Krystyna Ściskalska-Grabowska Wieluń
Gospodarstwa, które otrzymują nagrody o wartości 100 złotych:
■ 001120 Anna Józefiak Turek ■ 030736 Ewa Szpak Koszalin ■ 040494 Wanda Magdowska Wrocław ■ 040571 Anna Potok Nowy Sącz ■ 040921 Krystyna Tomaszewska Pyrzyce ■ 041008 Bogdan
Włostowski Gliwice ■ 042490 Teresa Rutkowska Warszowice ■ 043108 Zofia Orłowska Częstochowa ■ 043216 Anna Machowska Leszno ■ 050783 Anita Szałas Dąbrowa Górnicza ■ 051280 Teresa Mucha
Śrem ■ 061797 Elżbieta Drzyzga Kłobuck ■ 070045 Jadwiga Szczerbińska Brzozów Stary ■ 070871 Anna Chyła Rybnik ■ 071537 Małgorzata Moskwa Małomice ■ 072037 Janina Ułanowska-Lasikowska
Dobre Miasto ■ 075877 Iwona Lemiech Cieplewo/Łęgowo ■ 076254 Danuta Kozak Turka ■ 081476 Monika Wlaźlak Warszawa ■ 082389 Alicja Kamińska Suchowola ■ 083197 Ewa Kwiatkowska Konin
■ 088438 Zbyszko Machowicz Ostrów Wielkopolski ■ 088476 Zygmunt Bielecki Kielce ■ 090008 Grażyna Brzyzka Mińsk Mazowiecki ■ 090955 Anna Lidia Gajda Sandomierz ■ 094131 Kamil Tarnowski
Szczecin ■ 096424 Małgorzata Saładaj Dobroń ■ 096551 Elżbieta Antkowiak Swarzędz ■ 096998 Marta Gołębiewska Ustka ■ 097326 Emanuela Szlenk Myszków ■ 098649 Monika Studencka Gorzów Wielkopolski ■ 098730 Janina Witek Koszalin ■ 098895 Czesław Zubryk Gdynia ■ 099610 Krystyna Kaczkowska Łódź ■ 099611 Iwona Pylypenko-Wilk Gliwice ■ 099878 Daniel Maniecki Orzech ■ 099983 Danuta Gutowska Ząbki ■ 110375 Anna Dąbrowska Warszawa ■ 111474 Anna Kochanowicz Kamieniec Wrocławski ■ 111877 Daniel Ociepa Prószków ■ 113134 Daniel Sławuszewski Olsztyn ■ 590098 Anna
Kanoniak Łódź ■ 888443 Jan Grzelak Olsztynek ■ 930187 Joanna Wiazowska Częstochowa ■ 930348 Anna Kosińska Łódź ■ 940122 Arleta Rogalska-Jurecka Fajsławice ■ 960061 Grażyna Skrzypczyk
Ruda Śląska ■ 970008 Irena Gościniak Nowe Miasto n/Wartą ■ 980480 Teresa Grajnert Kalisz ■ 984334 Stefania Kopala Gliwice
Gospodarstwa, które otrzymują nagrody o wartości 50 złotych:
■ 000212 Monika Grzybowska Bełchatów ■ 000386 Alicja Kubera Gubin ■ 000522 Zofia Batia Szczytno ■ 000589 Alicja Nafalska Chełm ■ 000605 Anna Doszyń Wałcz ■ 000618 Małgorzata Uczyńska
Bydgoszcz ■ 000728 Krystyna Lusa Rawa Mazowiecka ■ 000747 Ewa Pankowska Płock ■ 000921 Maria Pawlok Katowice ■ 001118 Janina Świątek Moszczenica ■ 001173 Halina Raszek Oborniki Śląskie
■ 001175 Maria Pawliczek Gliwice-Ostropa ■ 001181 Renata Pałkowska Hel ■ 001367 Maria Łaszewska Gliwice ■ 001468 Marianna Molenda Radom ■ 001521 Maria Krakowiak Końskie ■ 001633 Piotr
Zatorski Zgierz ■ 001729 Czesława Piniarska Gniezno ■ 002071 Monika Czajkowska Rojewo ■ 002078 Krystyna Tazbir Gomunice ■ 002558 Bogumiła Fornalik Śmigiel ■ 002560 Krystyna Pietrzak Herby
■ 002572 Danuta Marzec Kazimierza Wielka ■ 002583 Bożena Wodnicka Biała Rawska ■ 002587 Joanna Grusiecka Bełchatów ■ 002614 Teresa Pszenna Opole Lubelskie ■ 002653 Halina Zielińska Olsztyn
■ 002952 Jolanta Milczarek Belsk Duży ■ 002996 Anna Nowicka Gostynin ■ 003120 Irmina Sobocińska Warszawa ■ 010087 Grażyna Prościńska Chełm ■ 010744 Barbara Krawczyk Szczecin ■ 013264 Helena Zduniak Maków Mazowiecki ■ 013547 Bogumiła Bartoszek Żory ■ 013603 Dorota Kalka Wapno ■ 013605 Emilia Kurowska Warszawa ■ 013612 Maria Ziąbkowska Koźminek ■ 013882 Krystyna Dul
Tarnobrzeg ■ 013947 Beata Jakubczyk Kielce ■ 020010 Bogumiła Tomkowska Jastrząb ■ 020108 Hanna Witczak Opole Lubelskie ■ 020145 Jolanta Kondek Ruda Śląska ■ 020245 Marzena Gorzelak
Świątki ■ 020438 Maria Kowalska Warszawa ■ 020519 Małgorzata Sałata Tarnobrzeg ■ 020525 Grażyna Ofiara Bronowice/Nowe Czaple ■ 020536 Gabriela Otlewska Osie ■ 020540 Elżbieta Gaździńska
Raczki ■ 020563 Alina Roszczewska Mońki ■ 020650 Jerzy Kłos Węgrów ■ 020724 Krystyna Wróblewska Gronowo ■ 020797 Anna Kamińska Stary Targ ■ 020805 Alicja Gniado Brzóze/Mińsk Mazowiecki
■ 020817 Marta Łączyńska Działdowo ■ 020856 Ernestyna Lewandowska Chrzanów ■ 021009 Łucja Rduch Drawsko Pomorskie ■ 021033 Marzena Mortka Radom ■ 021095 Anna Gazda Haczów
■ 021116 Grażyna Nowak Morownica/Śmigiel ■ 021166 Maria Starszak Piła ■ 021196 Bożena Zielonka Wola Kiedrzyńska/Mykanów ■ 021362 Daniel Matusik Brzeg ■ 021392 Jan Stępora Tomaszów
Lubelski ■ 021417 Mirosława Kwiatkowska Łasin ■ 030040 Zofia Matug Pogórska Wola ■ 030174 Irena Zegar Tyczyn ■ 030318 Małgorzata Kubicka Kamieńsk ■ 030344 Danuta Smereczyńska Nowa Sól
■ 030774 Zofia Skarbowska Działdowo ■ 030776 Zenobia Bartnicka Działdowo ■ 030800 Krystyna Stępniak Piła ■ 030873 Marianna Siewierska Tomaszów Mazowiecki ■ 030976 Joanna Kierepka-Morawska Milejów ■ 030983 Maria Szczygielska Parczew ■ 031014 Joanna Chomaniuk Białystok ■ 031084 Bożenna Łuczyńska Kielce ■ 031291 Agata Dziąg Rawa Mazowiecka ■ 031342 Elżbieta Suchodolska
Olsztyn ■ 031392 Halina Sylla Katowice ■ 031498 Irena Wnuk Opole Lubelskie ■ 031520 Waldemar Kieżuń Skwierzyna ■ 031523 Natalia Karpowicz Żary ■ 031560 Lucyna Kaczmarek Poznań ■ 031572 Ka-
Numer 7/1.12.2012
9
zimiera Dziarmaga Pawłów ■ 031592 Helena Jedwabska Starogard Gdański ■ 031626 Ewa Pawlik Rzeszów ■ 031706 Grażyna Błaszczyk-Komar Piaseczno ■ 031776 Mirosława Mazurak Kowary
■ 031820 Krystyna Konopka Krasnystaw ■ 031999 Maria Olejarz Wąwolnica ■ 032074 Kazimiera Matuszewska Prusice ■ 032219 Ignacy Kazimierczak Wałbrzych ■ 032246 Krystyna Lesica Radom
■ 032293 Jolanta Osadczyk Katowice ■ 032404 Małgorzata Gierak Wągrowiec ■ 032617 Monika Szczepaniak Płoty ■ 032696 Jadwiga Pałyga Tomaszów Mazowiecki ■ 032740 Sylwia Szkaradek Wodzisław
Śląski ■ 032768 Maria Walica Kończyce Wielkie / Hażlach ■ 032959 Justyna Antkiewicz Koło ■ 032986 Lucyna Leśniak Łoniów ■ 033020 Małgorzata Kubiak Pogorzela ■ 033040 Małgorzata Pinkowska
Głogów ■ 033168 Małgorzata Sasimowska Warszawa ■ 033226 Joanna Gutkowska Giżycko ■ 033270 Kazimiera Chrzanowska Ostrowiec Świętokrzyski ■ 033272 Iwonna Donimirska Kielce ■ 033279 Alicja
Chwastek Skoczów ■ 033350 Agata Ogorzały Stary Sącz ■ 033389 Krystyna Waida Łowicz ■ 033390 Jolanta Golda Ruda Śląska ■ 033688 Zuzanna Francuz Opoczno ■ 033693 Bogusława Warcholińska
Bełchatów ■ 033710 Elżbieta Potoniec Gołkowice Górne ■ 033718 Kamila Fraj Bełchatów ■ 033720 Danuta Szostak Łukowa k. Biłgoraja ■ 033734 Róża Urbaniak Tarnowskie Góry ■ 033822 Jadwiga
Chmielarczyk Piaski k. Gostynia Poznańskiego ■ 033834 Teresa Zbróg Warszawa ■ 033855 Anna Krzysztofik Opoczno ■ 033897 Barbara Żak Lublin ■ 034113 Danuta Majcher Zwoleń ■ 034160 Irena
Błądek Nisko ■ 034214 Leokadia Gotówko Wałbrzych ■ 034248 Stanisław Pawelski Goniądz ■ 040022 Czesława Lisiecka Poznań ■ 040041 Katarzyna Osiewalska Mysłowice ■ 040051 Irena Graczyk Katowice ■ 040162 Dorota Knapik Klucze ■ 040277 Ilona Borówka Siemianowice Śląskie ■ 040282 Aleksandra Grzela Będzin ■ 040387 Elżbieta Domańska Kraków ■ 040486 Beata Musiał Wrocław
■ 040579 Władysław Gajewski Wałcz ■ 040610 Urszula Szymańska Płock ■ 040767 Krzysztofa Wróbel Żary ■ 040834 Maria Kulińska Głogów ■ 040885 Irena Borowska Wągrowiec ■ 040922 Iwona Zielonka Piotrków Trybunalski ■ 040949 Bożena Dziwińska Radziejów ■ 040954 Małgorzata Tomaszewska Namysłów ■ 040978 Ewa Grzelachowska Międzyrzecz ■ 040984 Wioletta Spychała Rawicz
■ 041084 Wiesława Jeżyna Radom ■ 041111 Agata Seweryn Radom ■ 041261 Albina Garbowska Kluczbork ■ 041264 Maria Kędzia Kluczbork ■ 041265 Małgorzata Wierzchołek Kluczbork ■ 041288 Janina Gorzkowska Dąbrowa Górnicza ■ 041429 Małgorzata Klag Nowy Targ ■ 041472 Mariola Wypych Łobodno/Kamyk ■ 041580 Katarzyna Maciejewska Bielsko-Biała ■ 041583 Genowefa Kowalczyk
Bielsko-Biała ■ 041654 Mieczysław Szura Wrocław ■ 041678 Krystyna Stachowiak Wrocław ■ 041698 Zygmunt Czerniak Wrocław ■ 041732 Genowefa Burzyńska Nowe Miasto k. Płońska ■ 041808 Stanisława Dąbrowska Dobre Miasto ■ 041839 Bogusława Zawieska Glinojeck ■ 041856 Teresa Misiaszek Toruń ■ 041861 Elżbieta Kędzierska Zielona Góra ■ 041951 Joanna Bryła Woźniki Śląskie ■ 041953 Teresa Maruszczyk Kalety ■ 041983 Piotr Grochowiecki Borek Strzeliński ■ 042012 Alicja Lebek Lutowiska ■ 042076 Arleta Walczak Raszków ■ 042091 Halina Górna Bydgoszcz ■ 042097 Bernardeta
Karnowska Czemlewo/Dąbrowa Chełmińska ■ 042136 Dorota Nowak Obra ■ 042138 Monika Janusz Hrubieszów ■ 042199 Alina Duciewicz Rzeszów ■ 042253 Iwona Skowrońska Santok ■ 042263 Grażyna Kaczyńska Lidzbark ■ 042273 Dorota Wolnik Tarnów ■ 042322 Grażyna Sasinowska Łomża ■ 042329 Maria Sikora Kraków ■ 042334 Renata Ciastoń Kraków ■ 042421 Danuta Kuras Bydgoszcz
■ 042523 Leszek Grabowski Rydułtowy ■ 042524 Władysława Ufnal Rybnik ■ 042565 Mieczysław Fusek Tychy ■ 042605 Agnieszka Salwin Wyszków ■ 042906 Tomasz Rogalski Tychy ■ 042907 Mirosława Pinda Orzesze ■ 042959 Joanna Kurzydym Oświęcim ■ 043010 Bożena Wilczyńska Lidzbark ■ 043139 Urszula Pawlik Byczyna ■ 043140 Irena Mańkiewicz Kluczbork ■ 043157 Anna Szczepaniak
Kluczbork ■ 043235 Danuta Ostrowska Skrwilno ■ 043239 Barbara Siewert Czarże/Dąbrowa Chełmińska ■ 043316 Magdalena Poprawska Leszno ■ 043362 Sylwia Płócieniczak Leszno ■ 043390 Anna
Ostrowska Stalowa Wola ■ 043404 Wanda Drozdowska Kielce ■ 043415 Irena Łojek Tychy ■ 043425 Barbara Ukleja Gdańsk-brzeźno ■ 050007 Beata Szewczyk Kluczbork ■ 050113 Maria Furmańska
Ostrów Wielkopolski ■ 050123 Ewa Dzięgielewska Chorzów ■ 050179 Aniela Lewańczyk Gdańsk ■ 050249 Aneta Suknarowska Sandomierz ■ 050282 Grażyna Gryglewicz Bielawa ■ 050319 Magdalena
Kuczeła Głogów ■ 050323 Irena Kuczeła Głogów ■ 050397 Helena Wróbel Kłobuck ■ 050478 Elżbieta Ciesielska Dobre Miasto ■ 050502 Teresa Wojna Wrocław ■ 050545 Irena Skwarek Warszawa
■ 050552 Jadwiga Bąkowska Warszawa ■ 050646 Ewa Kaczanowska Otfinów ■ 050649 Teresa Starzyk Otfinów ■ 050679 Teresa Bieńczak Puławy ■ 050681 Elżbieta Misiak Katowice ■ 050689 Jerzy Buda
Poznań ■ 050751 Elżbieta Kordel Chodecz ■ 050780 Marianna Bereszko Dąbrowa Górnicza ■ 050781 Teresa Wywiał Dąbrowa Górnicza ■ 050782 Bożena Woźniak Dąbrowa Górnicza ■ 050813 Maria
Rojewska Bydgoszcz ■ 050856 Ilona Witczak Osiek k. Staszowa ■ 050866 Alina Kusik Jastrzębie Zdrój ■ 051017 Barbara Kaczyk Jaksice ■ 051079 Barbara Bartnik Sulejówek ■ 051098 Bożena Żelazko
Rzeszów ■ 051215 Krystyna Wierzbowiecka Koszalin ■ 051252 Edyta Król Kielce ■ 051269 Iwona Warchoł Radom ■ 060079 Bożena Jarczewska Masłowice ■ 060083 Tomasz Sak Barlinek ■ 060100 Teresa Blicharska Piaseczna Górka/Morawica ■ 060115 Jolanta Styś Bielawa ■ 060125 Karin Słabolepszy Katowice ■ 060129 Wiesława Kozłowska Włocławek ■ 060159 Lorena Kilijańska Maków Mazowiecki
■ 060242 Jacek Smolarek Śrem ■ 060341 Maria Wiktor Dębica ■ 060375 Halina Zakrzewska Tarnobrzeg ■ 060620 Krystyna Juhnke Gostycyn k. Tucholi ■ 060663 Danuta Szustak Raszyn ■ 060690 Halina Kamińska Czemlewo/Dąbrowa Chełmińska ■ 060810 Janina Węgiel Kraków ■ 060813 Emilia Kutkiewicz Kraków ■ 060934 Wiesława Rępińska Bielawa ■ 060965 Teresa Sokołowska Tczew ■ 060987 Iwona Piłat Dębica ■ 061038 Aneta Smyk Łuków ■ 061089 Beata Piskozub Kłodzko ■ 061093 Zbigniew Czepczyński Kłodzko ■ 061103 Janina Słonina Łobodno/Kamyk ■ 061106 Przemysław Smoleń Tarnów
■ 061133 Jerzy Tecl Bytom ■ 061172 Bogusława Stępień Sobków ■ 061272 Walentyna Hrywniak Świątki ■ 061338 Stanisława Wypychowska Strzelce Krajeńskie ■ 061341 Halina Klorek Gliwice
■ 061361 Zofia Ceglarek Gdańsk ■ 061362 Renata Bogacz Gdańsk ■ 061363 Alicja Pasterska Włocławek ■ 061635 Wiesława Wiernek Jaworzno ■ 061737 Marianna Lipińska Koszalin ■ 061744 Małgorzata Gawrjołek Jedlnia-Letnisko ■ 061767 Zofia Rozwadowska Gdańsk ■ 061769 Dorota Kubiak Ostrów Wielkopolski ■ 061822 Jagna Matuszak Poznań ■ 061828 Elżbieta Merta Byczyna ■ 061858 Jadwiga
Rakowska Piotrków Trybunalski ■ 061894 Elżbieta Cukrowska Pleszew ■ 070017 Barbara Pabian Zgłobice ■ 070036 Iwona Osiewała Radłów/Raszków ■ 070037 Tadeusz Andrzejewski Ostrów Wielkopolski
■ 070038 Beata Marciniak Ostrów Wielkopolski ■ 070046 Danuta Osiecka Sosnowiec ■ 070047 Justyna Swacha-Furmaniak Zgorzelec ■ 070064 Ilona Skrzypczak Mosina ■ 070079 Waldemar Iwański
Bydgoszcz ■ 070180 Jolanta Szul Rzeszów ■ 070196 Lucyna Ledzion Włocławek ■ 070208 Barbara Borczuch Koszyce Wielkie ■ 070238 Zofia Różańska Kamyk ■ 070247 Elżbieta Gniłka Katowice
■ 070250 Wiesława Bartoszko Mysłowice ■ 070438 Ewa Kwiatkowska-Szewczyk Będzin ■ 070442 Halina Kudrańska Tarnów ■ 070463 Małgorzata Rehorowska Kraków ■ 070660 Jerzy Woźnica Koszalin
■ 070776 Beata Bartosz Dzierżążno ■ 070781 Halina Grota Hopowo ■ 070870 Justyna Patalong Mysłowice ■ 070916 Barbara Jagiełło Radom ■ 070946 Anna Trocek Olsztyn ■ 070952 Stanisława Macińska Poznań ■ 071050 Krzysztof Zawadzki Łódź ■ 071088 Katarzyna Lubartowicz Łódź ■ 071174 Bożena Karp Gorlice ■ 071222 Deoniza Kałuża Wałbrzych ■ 071223 Teresa Siudyła Głuszyca
■ 071259 Hanna Szymańska Wrocław ■ 071357 Kazimiera Suchoń Wrocław ■ 071388 Elżbieta Chlastawa Głuszyca ■ 071643 Irena Pencakowska Kluczbork ■ 071675 Daniela Mazur Dębowiec ■ 071771 Danuta Milarska Gdańsk ■ 071855 Ewa Wiktor Popów ■ 071961 Anna Gonera Kluczbork ■ 072013 Leokadia Pasek Zwoleń ■ 072032 Anna Dwórznicka Olsztyn ■ 072038 Emilia Frąszczak Dobre Miasto
■ 072074 Ewa Kubaszewska Tuchorza ■ 072083 Maria Kubisiak Kalisz ■ 072196 Grażyna Dedyk Miedźno ■ 072200 Bożena Hebda Gliwice ■ 072202 Wiesława Królak Gliwice ■ 072254 Renata Ścigała
Bytom ■ 072449 Irena Dorsz-Sadowska Gdynia ■ 072537 Agnieszka Trzaska Warszawa ■ 072984 Halina Dajnowska Koszalin ■ 073037 Wiesława Samul Łódź ■ 073038 Joanna Mroczek Łódź ■ 073280 Marta Nowak Leszno ■ 073297 Ewa Nowak Kąty Wrocławskie ■ 073339 Maria Wszyndybył Złotoryja ■ 073368 Katarzyna Najmrodzka Zabrze ■ 073536 Dariusz Skórski Stalowa Wola ■ 073715 Wanda Górna
Chełm ■ 073826 Małgorzata Placzyńska Masłowice ■ 073837 Teresa Plich Tomaszów Mazowiecki ■ 073842 Monika Ciurzyńska Kodrąb ■ 074230 Anna Gałuszka Jasło ■ 074249 Dorota Kaczor Tyczyn
■ 074275 Anna Saja Grębów ■ 074514 Żaneta Kobylińska Katowice ■ 074537 Monika Stachnik Sosnowiec ■ 074629 Stanisława Ziółkowska Ełk ■ 074646 Barbara Gawryś Dobre Miasto ■ 074902 Dorota
Nowogońska Głogów ■ 075063 Magdalena Inglot Rzeszów ■ 075084 Józef Hnat Wargowo ■ 075207 Alicja Madejska Tychy ■ 075227 Zofia Pająk Radziszów ■ 075389 Adam Stachurski Warszawa
■ 075493 Jan Bochunewicz Tarnobrzeg ■ 075606 Lilianna Nawroth Wrocław ■ 075678 Bożena Sierocińska Poznań ■ 075739 Włodzimierz Sułkowski Sosnowiec ■ 075749 Józef Zalas Sosnowiec
■ 075813 Dorota Buchcik Katowice ■ 075836 Monika Krakowska Warszawa ■ 075937 Katarzyna Baworowska Ostróda ■ 076022 Grzegorz Różycki Katowice ■ 076101 Jadwiga Perzanowska Kielce
■ 076256 Aneta Fikus Wałbrzych ■ 076549 Marek Zdulski Szczecin ■ 080007 Joanna Dejewska Kraków ■ 080028 Wioletta Komorowska Wielgie ■ 080041 Joanna Romanowska Szczecin ■ 080118 Alicja
Kurpik-Kopeć Stargard Szczeciński ■ 080156 Aneta Wijata Łódź ■ 080191 Liliana Kiryluk-Nowakowska Siedlce ■ 080199 Andrzej Brzeski Łódź ■ 080258 Agnieszka Ziemlewicz Mława ■ 080279 Kazimierz
Kawski Włocławek ■ 080292 Anita Gliszczyńska Tuchola ■ 080324 Lucyna Kowalska Borowie ■ 080327 Sylwia Napora Andrychów ■ 080334 Krystyna Kowalska Ciechanów ■ 080381 Barbara Mularska
Kraśnik ■ 080387 Andrzej Laudy Warszawa ■ 080472 Wacława Jelska Podkowa Leśna ■ 080506 Roman Rogacki Szczecin ■ 080542 Marta Mistrzak Kalisz ■ 080578 Halina Kucharska Pabianice
■ 080581 Jadwiga Rychlik Kołobrzeg ■ 080589 Tadeusz Koncerewicz Białystok ■ 080600 Zbigniew Banach Warszawa ■ 080715 Marek Lasecki Warszawa ■ 080731 Anna Grażdan Dobrzeń Wielki
■ 080737 Maria Bednarowska-Focht Piła ■ 080755 Bogusława Krzywonos Dydnia ■ 080772 Barbara Hebda-Cichoń Bytom ■ 080774 Elżbieta Ciszewska Warszawa ■ 080787 Teresa Gadziemska Białołęka/
Pęcław ■ 080788 Mirosława Bernaciak Gniezno ■ 080860 Jerzy Lewandowski Toruń ■ 080897 Zofia Dańczak Łęczyca ■ 080914 Teresa Kowalska Dukla ■ 080928 Henryk Baska Tczew ■ 080949 Wanda
Kujawa Chełm ■ 080955 Elżbieta Kapała Rybnik ■ 080994 Helena Janosz Pszczyna ■ 081063 Barbara Leonowicz Wołów ■ 081069 Andrzej Bonkosch Kamionek ■ 081116 Genowefa Jereczek Kościerzyna
■ 081119 Wiesława Choćba Sosnowiec ■ 081122 Anna Gołek Zbąszyń ■ 081205 Justyna Górczyńska Chocz ■ 081295 Aldona Śliwka Wola Mystkowska ■ 081559 Danuta Bruździak Jednorożec ■ 081602 Lidia Woźniak Warka ■ 081627 Sylwia Grzelczak Wrocław ■ 081649 Ewa Angerhoefer Lidzbark ■ 081653 Zofia Ziemiańska Jastrzębie-Zdrój ■ 081732 Iwona Kowalska Lisewo ■ 081734 Joanna Krężel Radom
■ 081735 Emilia Domagała Radom ■ 081768 Anna Szajna Rakszawa ■ 081845 Ewa Dudeł-Baran Gorzyce ■ 081865 Joanna Krypczyk Ruda Śląska ■ 081886 Maja Naskręt Śrem ■ 081917 Marta Karbowska Ińsko ■ 081939 Irena Lasoń Kłodawa ■ 082080 Agata Borkowska Oleśnica ■ 082223 Ewelina Filipczak Lwówek Śląski ■ 082252 Monika Kamaszewska Tczew ■ 082392 Ewa Kaczmarek Częstochowa
■ 082406 Elżbieta Kakowska Siedlce ■ 082425 Katarzyna Janicka Radom ■ 082438 Anna Brzezińska Wołomin ■ 082443 Agnieszka Walach Smołdzino ■ 082461 Anna Kędzior Skołyszyn ■ 082462 Marek
Piskorowski Włodawa ■ 082464 Józefa Pachucka Ostrołęka ■ 082486 Anna Połaska Elbląg ■ 082520 Jolanta Sztejka Bydgoszcz ■ 082575 Renata Nakielska Brusy ■ 082588 Teresa Panek Cieszyn
■ 082651 Monika Bownik Sokolniki/Gorzyce ■ 082655 Janusz Libront Stargard Szczeciński ■ 082660 Danuta Gołaś Poznań ■ 082716 Marzena Majsiej Giżycko ■ 082722 Małgorzata Bajerowska Piła
■ 082726 Zofia Fujarczuk Kamiennik ■ 082727 Aleksandra Waliczek Gliwice ■ 082731 Roman Jagiełło Radom ■ 082746 Bożena Bednarska Srebrna Góra ■ 082776 Anna Satora Czeladź ■ 082779 Barbara Foszcz Lubań ■ 082813 Paulina Dolata-Serek Wieruszów ■ 082816 Adela Mańka Tworóg ■ 082820 Katarzyna Proga Warszawa ■ 082830 Juliusz Kubisz Strzelin ■ 082843 Elżbieta Ogłuszka Tomaszów
Mazowiecki ■ 082868 Renata Bujacz Sobótka ■ 082888 Ewa Idzińska Tychy ■ 082902 Maria Szydło Chorzów ■ 082948 Piotr Tomaszkiewicz Warszawa ■ 082959 Magdalena Adamow Śrem ■ 082964 Krystyna Banatowicz-Dziubek Komorów/Tomaszów Mazowiecki ■ 082968 Mateusz Wosiński Pabianice ■ 082972 Łucja Krzeszowska Mrowiny/Żarów ■ 083008 Magdalena Lubocka Toruń ■ 083015 Mirosława
Dujka Wierzbica ■ 083020 Katarzyna Olszewska Młynarze ■ 083024 Małgorzata Ceglarz Tomnice ■ 083029 Ewa Pluta Wolbrom ■ 083038 Wioletta Staniek Racibórz ■ 083041 Anna Stochel Rajbrot
■ 083047 Halina Sowa Rzeszów ■ 083055 Jolanta Strachowska Niedźwiada ■ 083057 Barbara Nakielska Olszewo-Borki ■ 083065 Ewa Wilińska Czarże/Dąbrowa Chełmińska ■ 083067 Zenobia Paluch
Kazimierza Wielka ■ 083076 Małgorzata Przychocka Kozłowo ■ 083095 Barbara Ostrowska Pieszyce ■ 083098 Iwona Drążek Rzeszów ■ 083101 Iwona Skowron Złotoryja ■ 083104 Zdzisława Kocoł Częstochowa ■ 083109 Barbara Górecka Siedlce ■ 083111 Barbara Zawartka Działoszyce ■ 083119 Jolanta Włodarczyk Zakopane ■ 083126 Danuta Banc Brodnica ■ 083129 Ewa Banaszkiewicz Rybczewice
■ 083135 Magdalena Kawalec Czarże ■ 083137 Teresa Kowalczyk Chełm ■ 083145 Helena Wiejak Goniądz ■ 083176 Ewa Kruszewska Grodzisk/Mrozy ■ 083189 Izabela Trojan Rajbrot ■ 083190 Irena
Dyjak Świątki ■ 083192 Jolanta Lisowska Tychy ■ 083211 Alina Kimel Myszków ■ 083218 Krystyna Stawicka Olsztyn ■ 083221 Małgorzata Wrzochol Poniatowa ■ 083228 Maria Jakubowicz Wrocław
■ 083235 Dagmara Baraniecka Koziegłowy ■ 083236 Kinga Brzezińska Mogilno ■ 083240 Aurelia Dyszkiewicz Gostynin ■ 083248 Jolanta Snowyda Jastrzębie/Namysłów ■ 083251 Aneta Tomaszewska
Grudusk ■ 083252 Karolina Smolnik Dziadowa Kłoda ■ 083256 Marzena Kobierzyńska Częstochowa ■ 083282 Ligia Karczmarz Cieszanów ■ 083284 Agnieszka Chudzik Łódź ■ 083291 Sławomir Kozieł
Zielona Góra ■ 084130 Natalia Zamelska Śmigiel ■ 084270 Elżbieta Opatowska Wałbrzych ■ 084492 Maria Kordowina Łódź ■ 084662 Joanna Szynkaruk Kluczbork ■ 084663 Anna Libor Ozimek
■ 084688 Henryka Ostrzecha Kluczbork ■ 084776 Sławomir Biernacki Puck ■ 084909 Irena Pastuszka Katowice ■ 084956 Danuta Jawoszek Dobre Miasto ■ 084962 Beata Jackowiak Poznań
■ 084995 Agnieszka Wojciechowska Śmigiel ■ 085068 Agnieszka Janiszewska Chociwel ■ 085078 Maria Dubak Kielce ■ 088010 Dorota Książek Bytom ■ 088095 Kazimiera Komar Warszawa ■ 088119 Barbara Kucharczyk Krasnystaw ■ 088130 Teresa Klimek Rejowiec Fabryczny ■ 088195 Brunon Hamerla Żary ■ 088282 Dariusz Barnaś Jawor ■ 088329 Krystyna Jankiewicz Świebodzice ■ 088330 Ireneusz
Eich Tczew ■ 088373 Przemysław Borkowski Godów ■ 088428 Wiktor Bzinkowski Wąchock ■ 088451 Kazimierz Bester Wąbrzeźno ■ 088459 Katarzyna Pepa Międzyrzec Podlaski ■ 088504 Rajmund
Zakrzewski Mława ■ 088574 Marta Madej Kraków ■ 088651 Danuta Stróż Piekary Śląskie ■ 088655 Józef Maciuszek Gorlice ■ 088663 Tadeusz Bajorek Czechowice-Dziedzice ■ 088668 Barbara Wawrzyniak Chrzanów ■ 088671 Jerzy Banasiak Warszawa ■ 088691 Karolina Bąk-Lasota Katowice ■ 088729 Józef Hołowaty Ostrowiec Świętokrzyski ■ 088744 Stanisław Kołodziej Poznań ■ 088749 Zdzisław
Napiórkowski Łomża ■ 088800 Anna Foryś Łosiów ■ 088812 Maciej Klimaszewski Warszawa ■ 088863 Małgorzata Szancer Warszawa ■ 088948 Marcin Wiśniewski Kraków ■ 088967 Maria Kliś Warszawa
■ 088990 Mirosław Kalita Zamość ■ 088993 Stanisław Ulman Kraków ■ 089051 Barbara Lang Ożarów Mazowiecki ■ 089366 Anna Ostapiuk Drelów ■ 089409 Mariusz Wieczorek Radom ■ 089477 Romuald Mateja Świętochłowice ■ 089514 Dorota Wójs Wrocław ■ 089523 Oleksandr Petrenko Skrzyńsko/Przysucha ■ 089549 Tomasz Domański Sieradz ■ 089561 Mieczysław Burchardt Warszawa
■ 089683 Ewa Henisz Mikołów ■ 089745 Joanna Rusin Opole ■ 089840 Elżbieta Gawrońska Zelów ■ 090016 Jolanta Masłowska Nowy Dwór Mazowiecki ■ 090060 Ewa Szarska Warszawa ■ 090078 Marcin Grabowski Małobądz/Bolesław ■ 090093 Ewa Olszewska Terespol Pomorski/Świecie ■ 090100 Joanna Litkowska Poznań ■ 090115 Beata Andrzejkiewicz Kock ■ 090217 Małgorzata Koitka Koźmin
Wielkopolski ■ 090267 Katarzyna Wiśniewska Grabowo ■ 090283 Justyna Zych Ciepielów ■ 090284 Beata Szczepaniak Radom ■ 090289 Elżbieta Ławniczak Sieraków ■ 090308 Wioletta Majewska Rypin
■ 090317 Krzysztof Szczygielski Chełmża ■ 090335 Marianna Bąk Łódź ■ 090391 Bogusław Czerwiński Łódź ■ 090407 Elżbieta Ryczkiewicz Ostrów Wielkopolski ■ 090456 Krzysztof Kita Izbica
■ 090458 Wojciech Gawin Kraków ■ 090482 Paweł Zieliński Lublin ■ 090536 Grażyna Danecka Warszawa ■ 090554 Irmina Hadryś Poznań ■ 090558 Janina Ruta Rogoźno ■ 090590 Maria Wiśniewska
Łódź ■ 090597 Halina Kurzynowska Suwałki ■ 090628 Magdalena Rucińska Ruda Śląska ■ 090639 Renata Milczek Toruń ■ 090661 Zbigniew Kuźniak Ryki ■ 090673 Jacek Kopciał Szydłowiec ■ 090684 Damian Szyda Ruda Śląska ■ 090753 Aneta Wójcicka Mrozy ■ 090857 Wiesław Ludwiczak Łódź ■ 090874 Beata Grzesik Siemkowice ■ 090884 Małgorzata Antczak-Kęsy Pyzdry ■ 090945 Jadwiga Zowczak
Siedlce ■ 090997 Adam Nawrocki Olecko ■ 091084 Natalia Godlewska Krynki ■ 091119 Dariusz Walusiński Wrocław ■ 091191 Agnieszka Nowak Czeladź ■ 091194 Janina Kołodziej Kurów ■ 091196 Lucyna Stachlińska Pacanów ■ 091235 Krzysztof Trzaska Ostrów Mazowiecka ■ 091281 Sylwia Buczyńska Sopot ■ 091285 Ewa Waśniewska Mława ■ 091306 Dariusz Tuszyński Wąbrzeźno ■ 091311 Sylwia
Wiewióra Pszczyna ■ 091388 Monika Czajkowska Toruń ■ 091477 Lucyna Ulatowska Warszawa ■ 091480 Irena Nowak Pieniężno ■ 091506 Bożena Bielecka Gdańsk ■ 091521 Anna Tokarska Gdynia
■ 091538 Anna Surdel Pilchowice ■ 091540 Magdalena Nowak Kraków ■ 091568 Marcin Sosiński Grudziądz ■ 091618 Aleksander Nawrot Gdańsk ■ 091620 Małgorzata Patyk Siedliska ■ 091640 Maciej
Jakóbski Przemyśl ■ 091649 Monika Pląskowska-Kaczmarek Poznań ■ 091713 Zofia Pędzich Dźwierzuty ■ 091742 Agnieszka Zimnik-Kuzka Antoninów ■ 091750 Grzegorz Jaworski Warszawa
■ 091771 Agnieszka Zaborowska Opole Lubelskie ■ 091793 Anna Perlińska Łódź ■ 091808 Aleksandra Smogur Brzeg ■ 091823 Zofia Ślązak Sławatycze ■ 091831 Ewa Gawryał Tuchów ■ 091896 Dorota Pawlak Rogów ■ 091909 Marta Michońska Kołaczyce ■ 091931 Zofia Psota Rogów N.olzą ■ 091942 Ryszard Czarnecki Biała Podlaska ■ 092033 Włodzimierz Brzeziński Łódź ■ 092077 Kinga Rachoń
Grudziądz ■ 092102 Jarosław Steuer Leszno ■ 092131 Monika Remieszko Częstochowa ■ 092140 Marcin Supkowski Gliwice ■ 092142 Małgorzata Kobus Gorzów Wielkopolski ■ 092155 Wioletta Kujawa
10
MOJE ZAKUPY
Trzebinia ■ 092203 Wojciech Kras Wodzisław Śląski ■ 092207 Jakub Malczyński Borowa ■ 092211 Halina Ryś Ruja ■ 092214 Wanda Wrzosek Kraków ■ 092243 Anna Szyćko Kołobrzeg ■ 092244 Danuta
Majorkiewicz Warszawa ■ 092252 Sebastian Franielczyk Ruda Śląska ■ 092279 Iwona Marszałek Lutomiersk ■ 092283 Cezary Skroński Konopiska ■ 092289 Barbara Choroś Piaseczno ■ 092294 Bożena
Kiczka Międzyrzecz ■ 092320 Bożena Tarkowska Tarnobrzeg ■ 092338 Danuta Wawruszczak Dębno ■ 092352 Kamila Dufka Wudzyn ■ 092413 Włodzimierz Urbanowicz Łódź ■ 092425 Teresa Deneka
Lublin ■ 092443 Irena Gumińska Łódź ■ 092455 Magdalena Uchman Stargard Szczeciński ■ 092510 Anna Młodkowska Częstochowa ■ 092548 Jakub Cabaj Łódź ■ 092550 Beata Giernardowicz Łódź
■ 092609 Joanna Gieros Ciechanowiec ■ 092671 Aleksandra Skrzypniak Gdańsk ■ 092706 Anna Wojtyniak Pruszków ■ 092711 Ewelina Szymczyk Kozienice ■ 092748 Renata Pruś Nowa Dęba
■ 092758 Małgorzata Zawierucha Kielce ■ 092803 Agnieszka Harajda-Tarnecka Zgierz ■ 092838 Daniel Maj Rzepin ■ 092844 Mirosława Rudnicka Ostrów Mazowiecka ■ 092854 Rudolf Konieczny Kielce
■ 092922 Urszula Świekatowska Cekcyn ■ 092927 Aneta Szymko-Cioć Ustrzyki Dolne ■ 092933 Barbara Brysiewska Czarnia ■ 092963 Maria Gotkowska Puławy ■ 092971 Piotr Bienia Krosno
■ 092974 Małgorzata Stąporek Brody ■ 092975 Kinga Jacniacka Piła ■ 093017 Zdzisław Jarząbek Tczew ■ 093020 Joanna Wójcicka Wrocław ■ 093034 Piotr Włodarczak Poznań ■ 093084 Hanna Konieczna Brzeźnio ■ 093100 Ewa Żyła Bobowo ■ 093104 Andrzej Pruchniewski Lębork ■ 093116 Monika Zimoń Rybnik ■ 093125 Tadeusz Cholewa Żarów ■ 093161 Sylwia Kiernozek Warszawa
■ 093168 Beata Łomecka Bartoszyce ■ 093171 Mieczysława Binkiewicz Warszawa ■ 093173 Lechosław Bąk Warszawa ■ 093180 Marek Bąk Szczecin ■ 093214 Barbara Kowalska Bydgoszcz ■ 093217 Irena Czternasta Opalenica ■ 093223 Maria Czubak Krotoszyn ■ 093248 Alicja Górkiewicz Olsztyn ■ 093270 Izabela Janik Bytom ■ 093273 Jarosław Kozłowski Siedlce ■ 093285 Anna Woźniak Warszawa
■ 093295 Renata Mitruś Piaski ■ 093303 Wioleta Hudoba Skawa ■ 093359 Alicja Zygmunt Gostynin ■ 093364 Agnieszka Leśniewska Poznań ■ 093391 Grażyna Wojasińska Izbica Kujawska ■ 093403 Mirosława Jochemczyk Imielin ■ 093451 Anna Mazurowicz Szczytno ■ 093555 Barbara Wojdyło Jarosław ■ 093556 Katarzyna Pośpiech Częstochowa ■ 093581 Dorota Garncarz Będzin ■ 093583 Magdalena Bartold Chełmża ■ 093615 Marzena Flis Sopot ■ 093637 Hanna Żak Bielsko-Biała ■ 093692 Eugeniusz Ciołek Rogoźnica ■ 093696 Małgorzata Pasikowska Chełmiec ■ 093710 Piotr Smolarek Zgierz
■ 093713 Monika Jabłonowska Kleosin ■ 093734 Marzena Madej Tychy ■ 093782 Ewa Białas-Ogrodowicz Katowice ■ 093795 Jan Kołaczyk Wieliczka ■ 093799 Małgorzata Bujak Ciecierzyn ■ 093803 Katarzyna Gruszka Wrocław ■ 093829 Magdalena Duliban Przeworsk ■ 093841 Anna Siedlecka Głosków ■ 093877 Rafał Suchowierzch Mircze ■ 093910 Rafał Gromek Straszydle ■ 093935 Małgorzata Kowalska Zielona Góra ■ 093944 Monika Fusiek Lublin ■ 093945 Barbara Pałys Cmolas ■ 093954 Bogumiła Sadowska Dretyń ■ 093958 Piotr Ciapaj Uście Gorlickie ■ 093968 Aniela Banaszak Golina/ Jarocin ■ 093974 Danuta Obczyńska Bytom ■ 093982 Elżbieta Nawrocka Kleczew ■ 093998 Aneta Banaszkiewicz Zgierz ■ 094006 Agnieszka Wolańska Gliwice ■ 094008 Dorota Krukar Bielawa
■ 094061 Monika Pinda Barlinek ■ 094065 Sylwia Czarnecka Wrocław ■ 094066 Monika Mańka Pstrążna ■ 094068 Barbara Węcłaś Chojno / Pakosław ■ 094088 Magdalena Bzdęga Kruszwica
■ 094096 Waldemar Podsiadły Sandomierz ■ 094149 Agnieszka Bryła Legionowo ■ 094164 Eulalia Pawlak Baboszewo ■ 094182 Magdalena Pawłowska Knurów ■ 094183 Małgorzata Gałuszka-Soboń
Strzyżów ■ 094197 Ewa Lerch Kędzierzyn-Koźle ■ 094238 Dariusz Ostenda Złoczew ■ 094241 Adam Budziarek Gdańsk ■ 094243 Katarzyna Renkiewicz Tczew ■ 094292 Katarzyna Kaźmierczak Leśmierz
■ 094315 Agnieszka Marciniak Lubin ■ 094354 Beata Szczygielska Gorzkowice ■ 094355 Lidia Świątek Tomaszów Mazowiecki ■ 094374 Renata Żurawska Lubochnia ■ 094466 Brunon Baran Brzoza
■ 094579 Halina Zinkiewicz Gdańsk ■ 094581 Krzysztof Sierpień Łuków ■ 094609 Anna Klamann Dobrzejewice ■ 094634 Monika Czmielewska-Dudkiewicz Grodzisk Mazowiecki ■ 094639 Lidia Hulisz
Inowrocław ■ 094640 Jadwiga Jaguś Tarnowskie Góry ■ 094641 Małgorzata Pająk Kalwaria Zebrzydowska ■ 094642 Barbara Radzięta Bochnia ■ 094655 Marek Raczyński Szczecin ■ 094659 Piotr Baluk
Białystok ■ 094679 Gertruda Nickel Pyrzyce ■ 094683 Paweł Kotrys Ujsoły ■ 094694 Monika Dziewanowska Ciechanów ■ 094719 Anna Bednarek Bytów ■ 094723 Anna Wala Jastrzębie-Zdrój
■ 094747 Ewa Kotarska-Kułakowska Pruszków ■ 094756 Maria Diesner Pionki ■ 094768 Marzena Frenchowicz Bezwola / Wohyń ■ 094772 Jowita Leśniak Kraków ■ 094814 Tomasz Galicki Warszawa
■ 094886 Urszula Polak Nowa Ruda ■ 094892 Agnieszka Jędrysiak Bytom ■ 094927 Magdalena Brejza Czerwionka-Leszczyny ■ 094962 Agnieszka Kut Strzyżów ■ 094987 Justyna Czaja Łoniów
■ 094990 Maria Stalowska Pyskowice ■ 095057 Kamila Trafalska Łódź ■ 095060 Alicja Teterycz Leżajsk ■ 095071 Izabela Mańkowska-Salik Olsztyn ■ 095080 Barbara Mackiewicz Łódź ■ 095090 Wioletta Wicińska Sawin ■ 095096 Edyta Kropińska Słupsk ■ 095097 Mariola Wrona Sosnowiec ■ 095109 Angelika Pyl Elbląg ■ 095118 Katarzyna Sulewska Pruszcz Gdański / Juszkowo ■ 095125 Ewelina
Morawczyńska Kraków ■ 095151 Dorota Pokrzywka Opoczno ■ 095157 Małgorzata Sągała Nowogród Bobrzański ■ 095177 Grażyna Kluczka Katowice ■ 095205 Anna Mielnik Tczew ■ 095221 Aneta
Zasuń Lelów ■ 095230 Agnieszka Kornowicz Luboń ■ 095245 Agnieszka Lemczak Tomaszów Mazowiecki ■ 095265 Bożena Madejska Reńska Wieś / Długomiłowice ■ 095285 Marta Wangin-Prus Rojewo
■ 095299 Katarzyna Poniatowska Chełmno ■ 095305 Katarzyna Tarapata Karlino ■ 095316 Kinga Pietruszyńska Koszalin ■ 095322 Anna Pavlovich Białystok ■ 095371 Aldona Gabryszewska Magnuszew
■ 095398 Ewa Łempicka Białystok ■ 095456 Marta Kozikowska Warszawa ■ 095575 Szymon Notecki Poznań ■ 095595 Bożena Majuch Myszków ■ 095647 Grzegorz Szulc Warszawa ■ 095650 Krystyna
Dublan Olsztyn ■ 095660 Marcin Dzierzkowski Łódź ■ 095669 Alina Skalska-Faryna Tomaszów Lubelski ■ 095693 Marta Borowczak Wolsztyn ■ 095761 Beata Frencel Czekanów ■ 095774 Anna Baran
Bartoszyce ■ 095830 Janusz Radomski Wałbrzych ■ 095839 Ewa Rutkowska Puck ■ 095887 Małgorzata Kapkowska Grodzisk Mazowiecki ■ 095899 Jadwiga Kaczmarek Toruń ■ 095908 Anna Jakubowska
Wołczyn ■ 095931 Magdalena Przemyłska Ząbki ■ 095947 Zbigniew Markiewicz Zielona Góra ■ 095950 Maria Głowacka Łódź ■ 095970 Henryk Kucia Bóbrka ■ 095987 Danuta Kaczmarek Wrocław
■ 095995 Barbara Nowakowska Opatówek ■ 096015 Grażyna Bałdys Gliwice ■ 096051 Agnieszka Dziadosz Lublin ■ 096056 Stanisława Bonkowicz-Sittauer Warszawa/Wesoła ■ 096071 Anna Staszewska
Szczecin ■ 096075 Małgorzata Zienkiewicz Zabrze ■ 096099 Agnieszka Gaworska Odolanów ■ 096103 Janina Lewandowska Stargard Szczeciński ■ 096157 Agnieszka Richter-Skąpska Bydgoszcz
■ 096170 Katarzyna Szczepańska Firlej ■ 096175 Anna Sudaj Łódź ■ 096198 Jolanta Mikołajczyk Bełchatów ■ 096223 Alina Krukowska Gdańsk ■ 096227 Agnieszka Jarocka Stegna ■ 096256 Maria
Ulatowska Toruń ■ 096300 Andrzej Golba Warszawa ■ 096323 Lidia Mendys Szczucin ■ 096347 Mirosław Leciej Piła ■ 096349 Irena Rosołowska Tarnów ■ 096351 Mirosław Sałahub Miastko ■ 096359 Monika Kot Garwolin ■ 096378 Zofia Prusik Młynarze ■ 096421 Krzysztof Filc Wejherowo ■ 096426 Krystyna Florek Polkowice ■ 096428 Aneta Werner Dąbrówno ■ 096430 Dorota Paluch Ostrowiec Świętokrzyski ■ 096465 Andrzej Piwoda Bochnia ■ 096469 Edward Sowiżdżał Reszel ■ 096470 Ewa Walus Żywiec ■ 096474 Katarzyna Marzec-Jaromin Wolbrom ■ 096480 Piotr Liniewicz Szczecinek
■ 096484 Bogusława Marcinkiewicz Bełchatów ■ 096519 Halina Orska Legnica ■ 096531 Mieczysława Strupczewska Ligowo ■ 096535 Anna Peterwas-Szponar Bełżyce ■ 096550 Izabela Cegielska Radlin
■ 096587 Maria Homik Przeworsk ■ 096646 Tadeusz Śmigielski Giżycko ■ 096648 Krystyna Szewczyk Woźniki ■ 096675 Katarzyna Maślanka-Białek Wrocław ■ 096705 Elżbieta Pęk Kielce ■ 096709 Aneta Raputa Tarnowiec ■ 096756 Janina Hercuń Gliwice ■ 096781 Czesława Rejmanowska Gniew ■ 096786 Emilia Strzyżewska Koszalin ■ 096827 Barbara Matiasik Dobrzyca ■ 096834 Wiesław Prandota
Lublin ■ 096874 Teresa Dudek Wrocław ■ 096920 Ilona Ziemlak Przemyśl ■ 096943 Joanna Chrobot Wrocław ■ 096955 Halina Cieszyńska Kętrzyn ■ 096975 Lesław Pyrek Brzesko ■ 096985 Bolesław
Ciecierski Katowice ■ 097019 Karolina Mróz Solec n. Wisłą ■ 097021 Anna Radwan Kraków ■ 097030 Katarzyna Jędrzejewska Łódź ■ 097047 Zdzisława Idkowiak Gizałki ■ 097055 Grażyna Górska Radziejów ■ 097059 Izabela Joachimczak Wilczyn ■ 097062 Ryszard Kurak Lipno ■ 097089 Zofia Trościanko Łowicz ■ 097093 Eugeniusz Grabowski Widełka ■ 097096 Barbara Sej Tomaszów Mazowiecki
■ 097111 Monika Musiał Bydgoszcz ■ 097113 Teresa Pustułka Frydman ■ 097136 Krystyna Gałdecka Bydgoszcz ■ 097138 Halina Król Łódź ■ 097179 Małgorzata Guz Choszczno ■ 097187 Sylwia Imbierczak Łódź ■ 097231 Renata Strączkiewicz Pińczów ■ 097249 Janusz Sorochtej Przemyśl ■ 097293 Dorota Lewandowska Kwidzyn ■ 097307 Otton Szolc Rybnik ■ 097317 Hanna Maciejewska Warszawa ■ 097330 Danuta Mojsiewicz Wschowa ■ 097332 Edyta Szadkowska Warszawa ■ 097350 Grażyna Swat Radom ■ 097385 Robert Topczyński Wrocław ■ 097430 Agnieszka Detyniecka Warszawa
■ 097437 Bernardeta Madej Maków Podhalański ■ 097443 Barbara Szarkowska Sokółka ■ 097456 Beata Sarna Plewiska ■ 097489 Diana Kowalska Gorzów Wielkopolski ■ 097531 Elżbieta Zmuda Mosty
/ Kosakowo ■ 097569 Marcin Sadowski Warszawa ■ 097583 Justyna Daszkiewicz Elbląg ■ 097599 Agnieszka Kostrzycka Warszawa ■ 097602 Agata Chrustek Nowy Sącz ■ 097657 Jan Łyduch Zabrze
■ 097661 Bożena Małachowska Warszawa ■ 097672 Bogumiła Czerwińska Warszawa ■ 097684 Ewa Kubiak Sulejówek ■ 097693 Piotr Hućko Pyzdry ■ 097710 Roman Wojtczak Włocławek ■ 097737 Eugeniusz Mańkut Bartoszyce ■ 097756 Anna Aftowicz Włocławek ■ 097772 Zbigniew Potocki Starogard Gdański ■ 097799 Iwona Świrska Cieszyn ■ 097807 Jan Tomaszewicz Olsztyn ■ 097809 Danuta
Szymczak Łódź ■ 097817 Leokadia Badzińska Prabuty ■ 097838 Joanna Królik Milicz ■ 097868 Józefa Zmysłowska Głogów ■ 097895 Krystyna Jaworska Ostrów Mazowiecka ■ 097897 Tadeusz Lipiński
Ożarów Mazowiecki ■ 097900 Wanda Dąbrowska Mielec ■ 097904 Maria Czerniak Frampol ■ 097906 Janina Prychocen Sandomierz ■ 097908 Edmund Boszke Wejherowo ■ 097912 Teresa Sroka Zgorzelec ■ 097920 Anna Kryczkowska Będzin ■ 097925 Jolanta Sokołowska Warszawa ■ 097931 Włodzimierz Żak Rybnik ■ 097937 Milena Kulesza Michałowo ■ 097965 Mieczysław Szwinta Piechowice
■ 097974 Franciszek Puszczewicz Myszków ■ 097991 Czesław Pióro Złotów ■ 098015 Paweł Kowalczyk Łódź ■ 098017 Jan Radgowski Ostrów Mazowiecka ■ 098021 Anna Czapkiewicz Skawina
■ 098029 Irena Farniok Katowice ■ 098397 Monika Putowska-Kulińska Jędrzejów ■ 098403 Ewa Nuckowska Świętochłowice ■ 098414 Krystyna Paszkot Grudziądz ■ 098442 Stanisław Wędrychowicz
Jaworzno ■ 098463 Zofia Fulde Myszków ■ 098487 Janina Rygorowicz Białystok ■ 098499 Longina Maciejowska Dziwnów ■ 098516 Janusz Wizor Parczew ■ 098559 Franciszek Baszczyński Kamienna
Góra ■ 098564 Agnieszka Nowak-Marchewka Radom ■ 098578 Jolanta Bogucka Białystok ■ 098582 Halina Szarek Dębica ■ 098603 Jadwiga Skowrońska Szczytno ■ 098615 Krystyna Wiśniewska Szczecinek ■ 098644 Wioletta Rak Kamienna Góra ■ 098658 Patryk Adamczyk Kamieniec Ząbkowicki ■ 098675 Elżbieta Andrysiak Warszawa ■ 098681 Jerzy Skawiński Szczecinek ■ 098686 Danuta Olszak
Tarnobrzeg ■ 098689 Krystyna Zachara Kościan ■ 098693 Dorota Dajcz Wojcieszów ■ 098701 Teresa Węgrzyn Nysa ■ 098702 Krystyna Szablewska Kalisz ■ 098707 Irena Anna Kalisz Trzebiatów
■ 098747 Krzysztof Węzik Gryfino ■ 098750 Jadwiga Wallner Głogów ■ 098771 Marta Żółkiewicz Sanok ■ 098773 Anna Kamińska Warszawa ■ 098785 Ludmiła Klimkiewicz Oborniki ■ 098816 Antoni
Borowiec Głogów ■ 098823 Władysław Andraszak Poznań ■ 098850 Robert Lewandowski Warszawa ■ 098863 Maria Glezner Jawor ■ 098870 Elżbieta Sprusińska Łódź ■ 098926 Wiesław Barski Czechowice-Dziedzice ■ 098932 Roman Zaremba Kalisz ■ 098967 Marek Rożej Słupsk ■ 098984 Maria Tomaszewska Gdańsk ■ 098988 Witold Król Starachowice ■ 098999 Krzysztof Mierzyński Łódź
■ 099009 Elżbieta Wawrzoła-Wróblewska Łódź ■ 099024 Teresa Zielińska Elbląg ■ 099026 Ryszard Koprowski Piła ■ 099027 Elżbieta Muszczek Krajenka ■ 099045 Marian Radecki Gostyń ■ 099056 Maria Lipszyc Warszawa ■ 099067 Katarzyna Panimasz Pasłęk ■ 099074 Ewa Gąsiorek Nowa Sarzyna ■ 099078 Barbara Narożny Katowice ■ 099082 Jolanta Wójcik Tarnów Opolski ■ 099089 Teresa Kandzia
Wałbrzych ■ 099095 Danuta Należyta Bydgoszcz ■ 099132 Ewa Krasowska Bielsk Podlaski ■ 099135 Elżbieta Kaszubska Kostrzyn nad Odrą ■ 099191 Adam Łukawski Kraśnik ■ 099192 Halina Buczak
Lębork ■ 099218 Krystyna Abramowicz Tykocin ■ 099219 Maria Cichocka Krosno ■ 099229 Danuta Adamczyk Łódź ■ 099244 Ewa Kołtun Białogard ■ 099258 Małgorzata Klimek Lublin ■ 099265 Elżbieta Dąbrowska Warszawa ■ 099273 Jan Gruszczyński Jelenia Góra ■ 099296 Teresa Stych Lubliniec ■ 099319 Wojciech Jurkiewicz Lublin ■ 099325 Maria Adamczak Krzemieniewo ■ 099335 Stanisław
Santarek Lublin ■ 099384 Henryka Nowakowska Grodzisk Mazowiecki ■ 099389 Mieczysław Lost Gdańsk ■ 099390 Anna Kołodziejczyk Będzin ■ 099392 Piotr Kozłowski Białystok ■ 099400 Andrzej
Szmelcer Białystok ■ 099409 Ryszard Puchalski Stary Sącz ■ 099429 Aleksander Kostecki Rzeszów ■ 099430 Ryszard Wacko Czudec ■ 099448 Robert Pawlik Wysokie Mazowieckie ■ 099450 Mirosław
Andrusieczko Resko ■ 099453 Dariusz Płatek Gromadka ■ 099458 Jadwiga Szymczak Malbork ■ 099464 Zygmunt Jeliński Piła ■ 099472 Henryk Białecki Pobierowo ■ 099490 Kinga Chęcińska Łódź
■ 099531 Sylwester Treszel Gdynia ■ 099548 Adam Borkiewicz Krotoszyn ■ 099554 Bogdan Madej Bolesławiec ■ 099563 Andrzej Rachwał Gliwice ■ 099582 Andrzej Białkowski Gdańsk ■ 099587 Krzysztof Nyrek Jastrzębie-Zdrój ■ 099621 Romualda Botorowicz Poznań ■ 099631 Jadwiga Rączka Ropczyce ■ 099657 Agata Kozłowska Warszawa ■ 099660 Izabela Mituta Oświęcim ■ 099680 Anna Kwiecień
Sosnowiec ■ 099696 Barbara Armatys Bolesławiec ■ 099703 Waldemar Szeląg Wschowa ■ 099704 Bożena Król Nowy Sącz ■ 099708 Marian Rudnik Bytów ■ 099709 Adam Włoch Nowa Sól ■ 099725 Leszek Poinc Kielce ■ 099732 Brygida Jabłońska Gdynia ■ 099738 Monika Gryglewska Marki ■ 099740 Krystyna Szczęch Ryglice ■ 099742 Urszula Cychowska Świdnica ■ 099747 Bożena Puto Tymbark
■ 099762 Justyna Kowalska-Grzegory Zgierz ■ 099763 Dariusz Skóra Piaseczno ■ 099766 Ilona Grzybowska Gdańsk ■ 099771 Paweł Zięba Młynek/brody ■ 099776 Barbara Jon Kalety ■ 099790 Wojciech Frąckowiak Dębno ■ 099798 Piotr Weis Suchy Las ■ 099799 Damian Kaliszuk Koszalin ■ 099827 Marek Tomasz Miśków Szczecin ■ 099833 Dorota Kaczmarek Świecie ■ 099835 Piotr Kasprzyk
Wrocław ■ 099837 Mariusz Tomsia Bukowno ■ 099846 Jacek Wasiukiewicz Kluczbork ■ 099849 Marek Lewandowski Włocławek ■ 099892 Małgorzata Krzyżak Opole ■ 099911 Robert Sosnicki Zagórz
■ 099913 Adam Blot Katowice ■ 099930 Ewa Czaniecka Rychwałd/Gilowice ■ 099940 Sławomir Batczyk Bielsko-Biała ■ 099956 Maria Anna Milewska-Pawelec Zamość ■ 099959 Jolanta Sitko Katowice
■ 099970 Wioletta Zakrzewska Suwałki ■ 099982 Katarzyna Harasiuk Sokółka ■ 100032 Franciszek Piecha Zabrze ■ 100035 Zbigniew Tomik Kędzierzyn-Koźle ■ 100077 Barbara Sobczak Gdańsk
■ 100123 Piotr Gębala Mucharz ■ 100150 Justyna Polok Kadłub ■ 100162 Andrzej Górski Ostrowiec Świętokrzyski ■ 100171 Izabela Cyrulik Otyń ■ 100210 Eugenia Podgórska Kraków ■ 100224 Agnieszka Paradowska Nowy Duninów ■ 100292 Teresa Zuch Gdynia ■ 100367 Bogdan Ławreszuk Warszawa ■ 100378 Lucyna Brzozowska Warszawa ■ 100391 Andrzej Zelczak Warszawa ■ 100406 Robert
Twardzik Orzesze ■ 100413 Janusz Herc Zamość ■ 100424 Michalina Wiśniewska Rypin ■ 100448 Józefa Mierzejewska Golub-Dobrzyń ■ 100475 Michalina Łuczyszyn Głubczyce ■ 100499 Stefan Rajs
Zarszyn ■ 100552 Jolanta Wasiak Warszawa ■ 100569 Edward Jabłoński Łyszkowice ■ 100591 Elżbieta Lutyńska Tychy ■ 100593 Patrycja Drawc Gdynia ■ 100598 Piotr Kiech Warszawa ■ 100603 Danuta Romankiewicz Zabrze ■ 100608 Aleksandra Matusiewicz-Demirska Śliwice ■ 100625 Mirosław Laban Warszawa ■ 100642 Monika Skolimowska Sabnie ■ 100661 Milena Rejak Siemień ■ 100665 Justyna Zabawska Pawłów ■ 100674 Zenona Pańczyk Strawczyn ■ 100777 Andrzej Katamay Gliwice ■ 100782 Zbigniew Dzik Skołyszyn ■ 100783 Agnieszka Dziadosz Wałcz ■ 100825 Włodzimierz Gabara
Andrespol ■ 100830 Kazimiera Kaczmarczyk Wąbrzeźno ■ 100833 Ewa Adamczyk Sieradz ■ 100860 Barbara Drzewiecka Stolno ■ 100902 Agata Bandura Warszawa ■ 100908 Danuta Kubista Orzesze
■ 100986 Bożena Dominiak-Kowaliszyn Osieczna ■ 100995 Marta Kujawa Brzezie K. Sulechowa ■ 101001 Elżbieta Węcławik Łomnica-Zdrój ■ 101012 Jerzy Siennicki Dobre Miasto ■ 101021 Maria Karpiuk
Lubiąż ■ 101024 Wacław Dubiński Wieliczka ■ 101033 Teresa Tarasiewicz Gdynia ■ 101036 Magdalena Pawela Grojec ■ 101057 Izydor - Antoni Mrozek Szprotawa ■ 101062 Katarzyna Kaczmarczyk
Braniewo ■ 101065 Katarzyna Panocha Przeworsk ■ 101094 Stanisław Bargieł Dukla ■ 101109 Artur Augustyniak Gomunice ■ 101115 Andrzej Wrona Częstochowa ■ 101132 Barbara Skorzybót Ostrów
Wielkopolski ■ 101136 Ewelina Gaca Tomaszów Mazowiecki ■ 101146 Magdalena Prus Szczecin ■ 101149 Karolina Panufnik Węgrów ■ 101154 Kinga Woźniak Radom ■ 101159 Michał Kędzior Gózd
■ 101164 Małgorzata Brennenstuhl Gdańsk ■ 101165 Krzysztof Nowosad Hrubieszów ■ 110106 Paweł Olszewski Piecki ■ 110119 Małgorzata Ziółkowska Bralin ■ 110120 Maria Stefanek Wieluń
■ 110133 Maria Maciszonek-Małas Dobroszyce ■ 110149 Marcin Misarko Wola ■ 110167 Iwona Osuch-Sztandera Sitkówka-Nowiny ■ 110183 Anna Laskowska Gródek ■ 110186 Ewelina Myszkowska
Myślibórz ■ 110210 Katarzyna Łazanowska Głuszyca ■ 110215 Anna Maśnica Męcina ■ 110217 Małgorzata Grzesik Bogoria ■ 110258 Paweł Kordys Komorów ■ 110269 Barbara Drąg Mędrzechów
■ 110273 Anna Zamrzycka Bledzew ■ 110277 Marek Chmura Szprotawa ■ 110282 Anna Waligóra Sulęcinek ■ 110325 Grzegorz Kęsy Poznań ■ 110386 Krzysztof Świątek Gąbin ■ 110394 Emilia Kowalewska Strzelce Krajeńskie ■ 110403 Dorota Skórczyńska Warszawa ■ 110404 Anna Sadowska-Syta Warszawa ■ 110417 Katarzyna Czachor Kolno ■ 110447 Tomasz Turostowski Szamotuły ■ 110452 Agata Tokarska Warszawa ■ 110456 Jagoda Karnicka Bydgoszcz ■ 111014 Aleksandra Erdmańska Jeżewo ■ 111025 Patryk Żyznowski Troszyn ■ 111026 Adam Zabilski Iłowa ■ 111068 Maria Osękowska
Baligród ■ 111070 Zuzanna Kłos Adamówka ■ 111083 Marzena Srebrzyńska Pinczyn ■ 111087 Marta Piotrowska Nowy Korczyn ■ 111131 Magdalena Ardelli Przewóz ■ 111141 Zuzanna Wojciechowska
Suwałki ■ 111147 Donata Dziewięcka Nowe Skalmierzyce ■ 111148 Bogumiła Hellmut Trzebiszewo ■ 111161 Joanna Kubicka Częstochowa ■ 111172 Marzena Czochara Zgłobice ■ 111192 Krzysztof
Krzemiński Sulików ■ 111198 Ryszard Rogalski Chełmiec ■ 111246 Gabriela Ceremuga Pogwizdów ■ 111261 Renata Luzak Cedry Wielkie ■ 111264 Angelika Knap Mircze ■ 111315 Lucyna Drożdżal Blizne
Numer 7/1.12.2012
11
■ 111328 Damian Bakalarski Cielądz ■ 111329 Katarzyna Orlikowska Stężyca ■ 111332 Mariola Biała Rzepin ■ 111335 Mariola Wiśniewska Wydminy ■ 111356 Urszula Sikora Sypniewo ■ 111389 Izabela Gesek Szreńsk ■ 111400 Artur Sawicki Kiełczów ■ 111402 Monika Furgalska Iwanowice Dworskie ■ 111405 Anna Skwarzec Bytów ■ 111411 Renata Kowalska Izabelin ■ 111412 Alicja Bartkowiak
Wolsztyn ■ 111429 Agnieszka Dudek Ostrówek ■ 111454 Barbara Krawiec Medyka ■ 111478 Ewa Stencel Bojszowy ■ 111484 Marta Mateja Rożnów ■ 111493 Agnieszka Sitko Otfinów ■ 111497 Magdalena Chmielewska Skorzewo ■ 111500 Agnieszka Paroń Pleszew ■ 111503 Tomasz Mandziuk Wykroty ■ 111526 Cecylia Gierszewska Tuchomie ■ 111530 Barbara Rola Nawojowa ■ 111536 Tomasz Matulewicz Warszawa ■ 111547 Anita Drusiewicz Dobre Miasto ■ 111569 Emilia Nowicka Słupsk ■ 111627 Paweł Sylwan Warszawa ■ 111640 Martyna Nosek Kraków ■ 111645 Michał Chrzanowski Szczecin
■ 111657 Tomasz Kowalski Skrzyszów ■ 111666 Stanisława Heród Lipnica Murowana ■ 111677 Justyna Buzała Szubin ■ 111680 Barbara Stachowicz Kraków ■ 111681 Sławomir Pyla Paszkówka
■ 111689 Adam Pyć Gliwice ■ 111693 Tomasz Stawicki Chorzów ■ 111694 Paulina Tomanek Juchnowiec Dolny ■ 111713 Rafał Bocian Jawiszowice ■ 111725 Jakub Miłosz Sobczak Poznań ■ 111759 Rafał Szczambura Wałbrzych ■ 111760 Rafał Wiatrowski Świętochłowice ■ 111762 Anna Sojka Piasek ■ 111770 Małgorzata Gawlińska Zarzecze ■ 111782 Wioletta Mórawska Czarne ■ 111793 Monika Łakoma Szczecin ■ 111894 Arkadiusz Pogłód Olsztyn ■ 111915 Joanna Harnik Kraków ■ 111943 Dariusz Nowakowski Ozorków ■ 111949 Magdalena Chętka Płock ■ 111951 Łucja Broszkiewicz Cieszyn
■ 111973 Ilona Wyrozumska Warszawa ■ 111999 Agnieszka Grzelak Warszawa ■ 112019 Katarzyna Grębowicz Sulmierzyce ■ 112033 Małgorzata Kupajczyk Lublin ■ 112064 Helena Iżykowska Płock
■ 112090 Malwina Kosińska Kowiesy ■ 112135 Stefania Pieniążek-Zakrzewska Warszawa ■ 112144 Czesława Wis Kraków ■ 112190 Alina Rybacka Poznań ■ 112198 Izabela Kurczewska Nowe Aleksandrowo ■ 112206 Renata Wardak Warszawa ■ 112230 Czesława Ciosk Kluczbork ■ 112260 Maria Radecka-Mikulicz Warszawa ■ 112261 Irena Kaźmierczak Nasielsk ■ 112262 Mirosława Leszczyńska Zegrze
■ 112282 Anna Rosiak Sosnowiec ■ 112316 Daniel Wójtowicz Bełżyce ■ 112337 Barbara Olszewska Wyszków ■ 112338 Bogdan Piotrowski Czosnów ■ 112347 Artur Janiak Warszawa ■ 112353 Barbara
Kacperska Szczecinek ■ 112375 Szczepan Spich Dąbrowa Górnicza ■ 112376 Michał Kasperczyk Tychy ■ 112377 Elżbieta Bugdoł Racibórz ■ 112400 Stanisława Rudzik Dąbrowa Białostocka ■ 112423 Anna
Smolak Gdańsk ■ 112426 Agnieszka Jebram Gdańsk ■ 112452 Magdalena Borchon Łęczyca ■ 112454 Krystyna Olko Głubczyce ■ 112502 Andrzej Martaus Rudziczka ■ 112504 Krystyna Gruszka Siedliska ■ 112540 Elżbieta Sołowiejko Ząbki ■ 112542 Piotr Szuniewicz Warszawa ■ 112545 Roman Jackowski Szczecin ■ 112547 Tadeusz Szepelawy Rumia ■ 112562 Andrzej Miętkiewicz Sieradz
■ 112577 Elżbieta Kołacz Jerzmanowice ■ 112603 Maciej Mrówka Bielsko-Biała ■ 112605 Marek Brodnicki Gliwice ■ 112647 Maria Anna Barska Rabka-Zdrój ■ 112651 Andrzej Sodomlak Otmuchów
■ 112710 Andrzej Liszka Kobiór ■ 112720 Julian Rutkowski Koło ■ 112738 Bernadeta Skowronek Bytom ■ 112764 Józef Matysiak Warszawa ■ 112775 Gabriela Jeziorska Ciasna ■ 112780 Bożena
Pankiewicz Opole ■ 112804 Katarzyna Nazim Ziębice ■ 112828 Grażyna Tymciów Kluczbork ■ 112857 Alina Gosk Wysokie Mazowieckie ■ 112910 Lesław Bereza Radomsko ■ 112913 Anna Maria Baranowska Golub-Dobrzyń ■ 113069 Andrea Jaworska Motycz ■ 113144 Jolanta Kurkowska Suchedniów ■ 113180 Jerzy Nachyła Mława ■ 113202 Joanna Kuźmińska Grudziądz ■ 113211 Marzena Pechcin
Warszawa ■ 113415 Anna Kulaszewska Głogówek ■ 113424 Michał Wieczorek Radom ■ 113425 Markus Sprunek Katowice ■ 113434 Ewa Gorgoń Świętochłowice ■ 113446 Marta Stachura Kazimierza
Wielka ■ 113448 Ewelina Ząbek Lipno ■ 113465 Agnieszka Brzegowy Bydgoszcz ■ 113474 Joanna Wiśniewska Miłoradz ■ 113476 Katarzyna Kolaska Gorzów Wielkopolski ■ 113482 Magdalena Srokowska Mieszkowice ■ 113484 Natalia Kuśta Karlino ■ 113501 Agnieszka Hałuszczak Radom ■ 113508 Maria Chachlińska Dębe Wielkie ■ 113524 Patrycja Garbas Siemianowice Śląskie ■ 113526 Magdalena
Zielińska Olsztyn ■ 120001 Mirosław Wolnar Zabrze ■ 120002 Joanna Agnieszka Pańska-Sidoruk Białystok ■ 120004 Izabela Białobrzeska Szczecin ■ 120007 Ryszard Szekel Siemianowice Śląskie
■ 120011 Andrzej Godek Górno ■ 120024 Grażyna Majka Warszawa ■ 120033 Katarzyna Skubis Będzin ■ 120036 Ilona Karaś Lubienia ■ 120039 Małgorzata Musielak Warszawa ■ 120052 Marta Malinowska Radom ■ 120056 Jagoda Brykowicz Żary ■ 120079 Denisa Świderek Zgierz ■ 120087 Monika Makuch Gowarczów ■ 120094 Anna Tylicka Szczutowo ■ 120102 Agnieszka Lubowicz Łysomice
■ 120103 Magdalena Mucha Toruń ■ 120161 Karolina Wszoła Kraków ■ 120162 Katarzyna Kornacka Radom ■ 120166 Karolina Wesołowska Stepnica ■ 120179 Katarzyna Tryk Olsztyn ■ 120182 Aneta
Schulz Luzino ■ 120188 Roman Nowak Jarocin ■ 120202 Edyta Stańczak Gąbin ■ 120217 Ewelina Schilke Oborniki ■ 120232 Tomasz Rusek Koronowo ■ 120278 Karolina Nalepińska Głogów
■ 120280 Ewelina Wasiak Czarne ■ 120281 Natalia Puszkarska Warka ■ 120285 Aneta Szulc Prostki ■ 120297 Anna Wałęsa Komorniki ■ 120312 Klaudia Rogowska Dębica ■ 120313 Katarzyna Wasążnik
Warszawa ■ 120314 Sławomir Brańka Zembrzyce ■ 120340 Adriana Szuchowska Grudziądz ■ 120359 Dorota Drubkowska Dąbrowa Górnicza ■ 120378 Lidia Graboś-Janik Mirów ■ 120393 Monika Bolewska Łódź ■ 120418 Marta Kędzierska Bielsko-Biała ■ 120420 Justyna Furmańska Wschowa ■ 120532 Anita Jarosz Tęgoborze ■ 120568 Tomasz Kulczewski Witosław ■ 120631 Ewa Ciszewska Katowice
■ 120664 Dominika Zyska Boronów ■ 120680 Sylwester Bedlechowicz Piotrków Trybunalski ■ 120799 Joanna Wójcicka Warszawa ■ 120920 Bogumiła Ślepowrońska Płock ■ 121142 Andrzej Banaś Kraków
■ 590001 Irena Kwaśniewska Starogard Gdański ■ 590023 Ewa Dębska Nowy Dwór Mazowiecki ■ 590045 Zofia Krzysztoń Przysucha ■ 590061 Alicja Opałka Poznań ■ 590078 Ewa Kur Warszawa
■ 590144 Hanna Szulc Ożarów Mazowiecki ■ 590157 Krystyna Niżyńska Legnica ■ 590168 Waldemar Orzeł Włoszczowa ■ 590187 Mirosław Turski Sierpc ■ 590190 Piotr Szmidt Warszawa ■ 590191 Krzysztof Skowroński Warszawa ■ 590196 Eligiusz Tarczyński Kielce ■ 590201 Barbara Żogała Gliwice ■ 590217 Urszula Demkiewicz Świdnica ■ 590219 Adam Dec Golub-Dobrzyń ■ 590224 Leokadia Piotrowicz
Kielce ■ 590232 Teresa Roszkiewicz Rawicz ■ 590236 Anna Dobranowska Kraków ■ 590246 Stanisław Jurczykowski Waganiec ■ 590255 Małgorzata Zioło Syców ■ 590262 Halina Siewiorek Szczecin
■ 590281 Halina Grabczyk Lubawka ■ 590304 Krystyna Zatorska Garwolin ■ 590306 Zenaida Selwesiuk Bielsk Podlaski ■ 590971 Agnieszka Paduchowska Świdnik ■ 880017 Halina Raczyńska Starogard
Gdański ■ 880042 Władysław Skibicki Wejherowo ■ 880078 Alicja Franków Świdnica ■ 880362 Barbara Wróblewska Ełk ■ 880365 Beata Góral Poznań ■ 880503 Monika Brzoska Koło ■ 880526 Mirosława
Masłowska Białystok ■ 880540 Ewa Gocel Radom ■ 880544 Magdalena Kińska Bydgoszcz ■ 880561 Agnieszka Oświecińska Myślibórz ■ 880564 Ewa Grzybicka Lipowiec Kościelny ■ 880565 Aurela Błaszczyk Sieradz ■ 881009 Dorota Zembrzuska Mysłowice ■ 881033 Krystyna Waniek Jastrzębie-Zdrój ■ 881057 Henryk Chmielewski Gdynia ■ 881061 Mariola Spychalska Gdynia ■ 881132 Anna Sórma
Kozienice ■ 881160 Katarzyna Wawrzyńczak Czerwińsk nad Wisłą ■ 881210 Janina Kowalska Myszków ■ 881245 Urszula Błasiak Rudnik ■ 881284 Henryka Pietrewicz Suwałki ■ 881325 Krzysztof Bischof
Toruń ■ 881403 Dominik Hubicki Chrzanów ■ 881407 Monika Dobies Wodzisław Śląski ■ 881475 Andrzej Malinowski Warszawa ■ 881539 Anna Moraczewska Nadolice Wielkie / Czernica ■ 881547 Anna
Musiał-Malus Tychy ■ 881557 Grażyna Piotrowska Warszawa ■ 881581 Stanisława Suszyło Grodzisko Dolne ■ 881594 Paulina Szymaniuk Chrzanów ■ 881596 Joanna Załuska Nielisz ■ 881605 Marcin
Różycki Warszawa ■ 881609 Dariusz Zielonka Oława ■ 881615 Edward Spirydowicz Mieroszów ■ 881655 Ewa Huczkowska Kraków ■ 881714 Krystyna Heldewein Warszawa ■ 881759 Janusz Nowak Kraków
■ 881779 Iwona Bruszkiewicz-Suska Kraków ■ 881887 Barbara Feder Warszawa ■ 881994 Małgorzata Fronia Wieruszów ■ 882022 Agnieszka Sokołowska Sosnowiec ■ 882062 Krystyna Kowalik Warszawa ■ 882080 Teresa Sawicka Gorzów Wielkopolski ■ 882116 Maciej Przybyszewski Zgierz ■ 882122 Jan Zienkiewicz Łódź ■ 882140 Ryszard Bielecki Łódź ■ 882150 Grażyna Zawada Łódź ■ 882160 Teresa Binek Poznań ■ 882176 Zofia Grochola Kraków ■ 882239 Józef Kapustka-Czech Poznań ■ 882246 Mirosław Kawka Bielsko-Biała ■ 882260 Elżbieta Fudali Kraków ■ 882269 Sławomir Ostrowski
Rybie/Raszyn ■ 882293 Krzysztof Brudniewicz Łódź ■ 882301 Małgorzata Grochowska Warszawa ■ 882336 Mariusz Paduch Warszawa ■ 882354 Małgorzata Rogalska-Niedźwiedź Michałowice
■ 882359 Helena Moskal Strzyżewice ■ 882379 Magdalena Majewska Przemyśl ■ 882386 Ernestina Brzozowska Dubiecko ■ 882387 Piotr Muszak Przemyśl ■ 882389 Barbara Wiśniewska-Śliwińska
Grudziądz ■ 882455 Czesława Kulaszewska Głogówek ■ 882464 Michał Tylicki Płock ■ 882513 Wiktor Nieścierenko Olsztyn ■ 882524 Anna Bury Rzeszów ■ 882556 Wanda Wywijas Szczecin ■ 882593 Anna
Różycka Józefów ■ 882602 Małgorzata Maćkowiak Poznań ■ 882616 Karolina Bednarska-Kłys Stara Iwiczna/Piaseczno ■ 888006 Marian Kąkol Kraków ■ 888009 Krystyna Karczewska Strzegom
■ 888042 Helena Lisowska Kunów ■ 888125 Jan Pietrzak Bochnia ■ 888149 Bolesław Wojciechowski Gołymin-Ośrodek ■ 888153 Mariusz Lipski Krośniewice ■ 888193 Roman Kurdziel Grabiny
■ 888206 Władysław Szyszko Siemiatycze ■ 888218 Konrad Zimmermann Warszawa ■ 888261 Janusz Janiszewski Warszawa ■ 888263 Jakub Oćwieja Bogumiłowice ■ 888347 Grażyna Wykręt Kraków
■ 888363 Barbara Korczycka-Żuk Łęczna ■ 888461 Jadwiga Hennig-Kupny Katowice ■ 888492 Władysław Zawadzki Bydgoszcz ■ 930145 Leoniła Łowicka Gródek ■ 930174 Małgorzata Rosłoń Wrocław
■ 930200 Alicja Szczerbiak Lubliniec ■ 930240 Teresa Kalita Garno/Wolanów ■ 930387 Maria Plichta Kraków ■ 930428 Janina Malińska Zagórów ■ 930529 Maria Danuta Jankowska Zalewo ■ 930844 Józefa Chlebicka Zator ■ 930923 Małgorzata Witkowska Strzelce Wielkie ■ 930941 Joanna Kałużna Janikowo ■ 930996 Katarzyna Norberczak Inowrocław ■ 931129 Maria Jeziorska Szamocin ■ 931321 Małgorzata Kapuścik Stargard Szczeciński ■ 931322 Bożena Mucha Świdwin ■ 931388 Stefania Mencel Gdynia ■ 931395 Leokadia Musielak Błaszki ■ 940089 Mieczysława Dzięglewicz Polkowice ■ 940128 Violetta Synowiec Kielce ■ 940207 Zdzisław Kowalczyk Chorzów ■ 940291 Marianna Graboń Tarnobrzeg ■ 940696 Maria Kwiatkowska Gdańsk ■ 940796 Iwona Olczyk-Pacan Nowe Miasteczko
■ 941567 Grażyna Twardy Chorzów ■ 941616 Teresa Adamska Bydgoszcz ■ 941635 Wanda Pawłowska Tuchomie ■ 941660 Urszula Mauksz Kamienna Góra ■ 941776 Urszula Mozol Suwałki ■ 941786 Robert Matuszewski Czersk ■ 942108 Genowefa Filusz Głuchołazy ■ 942305 Helena Dwojacka Wapno ■ 950690 Beata Półtorak Skarżysko-Kamienna ■ 950758 Danuta Dąbrowska Elbląg ■ 950832 Danuta-Maria Hadryś Mielno ■ 951690 Anna Praczyk Niedźwiada ■ 951765 Elżbieta Prusinowska Karniewo ■ 952118 Maria Wiecheć Jaworzno ■ 952390 Janina Łydko Mysłowice ■ 952424 Barbara Miarecka
Jędrzejów ■ 952442 Małgorzata Baranowska Szamocin ■ 952476 Teresa Podleś Oświęcim ■ 952589 Bożenna Andrzejewska Białystok ■ 960183 Maria Lewicka Moszczenica ■ 960450 Maria Weis Chrzanów
■ 961021 Stanisława Sanocka Jasło ■ 961045 Jolanta Grablewska Ryki ■ 961831 Jadwiga Wilner Kędzierzyn-Koźle ■ 961851 Maria Piwień Gaworzyce ■ 970259 Wanda Dyndur Szczecinek ■ 970318 Bogdan Korzeniowski Pasłęk ■ 970355 Tadeusz Petrykowski Kwidzyn ■ 970457 Bogdan Grass Szczecin ■ 970521 Arleta Kuszczak-Cherni Rybnik ■ 970851 Maria Boniecka Błędów ■ 971469 Teresa Bobowska
Szczebrzeszyn ■ 971832 Ewa Garlińska Opatówek ■ 972012 Emilia Pasterska Włocławek ■ 972223 Elżbieta Śmigiel Inowrocław ■ 972592 Krzysztof Kercz Częstochowa ■ 973006 Bronisław Krajewski
Warszawa ■ 973185 Krystyna Moszyk Gniezno ■ 973188 Maria Dysma Wielowieś ■ 973199 Agnieszka Janicka Doruchów ■ 974054 Barbara Koniarek Łódź ■ 980241 Anna Sędziwy Kraków ■ 980391 Halina Niemczyńska-Wilczek Chorzów ■ 980905 Maria Marek Tarnów ■ 981263 Teresa Żurek Dobrcz ■ 981380 Honorata Figlarz Bruszczewo ■ 981652 Maria Ślipek Bobowa ■ 981963 Janina Barciaga
Świętochłowice ■ 982043 Bożena Skiba Grabowiec ■ 982146 Halina Augustyniak Jawiszowice ■ 982293 Agnieszka Nowak Tomaszów Mazowiecki ■ 982591 Teresa Kaszczuk Wrocław ■ 982705 Zofia Gajewska-Koper Lublin ■ 982943 Krystyna Pawlak Pabianice ■ 983105 Grażyna Grzempa Poznań ■ 983241 Janusz Zagaja Pokój ■ 983362 Alicja Pośpiech Opole ■ 983410 Iwona Staniszewska Ozorków
■ 983418 Grażyna Gozdek Lębork ■ 983427 Lidia Lisowska Racibórz ■ 983435 Edyta Miernik Mścice ■ 983458 Teresa Krawczyk Orzysz ■ 983482 Bogumiła Janusz Warszawa ■ 984002 Izabela Kunicka
Luboń ■ 984243 Aleksandra Jabłońska Warszawa ■ 984332 Joanna Mieszczanin Ruda Śląska ■ 984383 Irena Spyrka Kłaj ■ 984390 Danuta Jadwiszczak Bełchatów ■ 984474 Grażyna Błażejowska Legnica
■ 984646 Teresa Stróżecka Sulechów ■ 984707 Iwona Kowalczyk Lublin ■ 984838 Małgorzata Sieńkowska Rybnik ■ 985068 Urszula Piwowarczyk Ostrów Wielkopolski ■ 985076 Bożena Wichlińska Wrocław ■ 985085 Beata Kowalczyk Koszalin ■ 985089 Renata Wicik Jastrząb ■ 985102 Barbara Banasik Chmielnik ■ 985134 Bożena Borowska Brzesko ■ 985153 Regina Schröder Kalisz ■ 985171 Barbara
Jerszyńska Żerków ■ 985191 Ewa Sosińska Wałbrzych ■ 985234 Barbara Grodzka Zelów ■ 985249 Danuta Bijok Ustroń ■ 985303 Małgorzata Liszka-Kowalczyk Przylep ■ 985542 Grażyna Czerniecka
Wrocław ■ 985578 Dobrosława Hadała Lubin ■ 985585 Barbara Kowalska Lubin ■ 985612 Renata Prucnal Ostrowiec Świętokrzyski ■ 985622 Agnieszka Gościcka Miąse/Tłuszcz ■ 990270 Ewa Midura
Kraków ■ 990307 Joanna Słoma Sobków ■ 990454 Grzegorz Pierzak Tarnobrzeg ■ 990704 Teresa Fedorowicz Warszawa ■ 990973 Krzysztof Nafalski Kamień ■ 990978 Anna Kołodziejczyk Szczecin
■ 991132 Agnieszka Bagińska Goniądz ■ 991465 Jolanta Skalska Włocławek ■ 991555 Beata Zalewska Kołaki Kościelne ■ 991720 Teresa Pięta Widuchowa ■ 991728 Janina Głąbica Gliwice ■ 992177 Katarzyna Jaworska Sobków ■ 992188 Bożena Łosińska Turek ■ 992447 Dorota Kleśta Kalinowa/Błaszki ■ 992475 Małgorzata Ligocka Gniewkowo ■ 992581 Leon Dargas Bytów ■ 992691 Weronika Latosi
Wałbrzych ■ 992733 Danuta Janeczko Galiny ■ 992820 Aleksandra Hanke Chorzów ■ 992834 Monika Dobrowolska Tomaszów Mazowiecki ■ 992839 Bogusława Siadul Dobrzyca ■ 993004 Teresa Tataruda Tomaszów Mazowiecki ■ 993061 Małgorzata Bąk Kamień ■ 993145 Aneta Ampulska Ostróda ■ 993521 Danuta Kunka Płock ■ 993556 Renata Złoza Ciche ■ 993557 Katarzyna Bieniek Ciche
■ 993666 Zofia Wojtuła-Kofin Kraków ■ 993675 Wiesława Misia Ryczów.
Serdecznie gratulujemy
wygranych!
W czerwcu 2013 przyznamy Państwu nowe nagrody pieniężne
Na podstawie art. 30, ust, pkt 2 ustawy o PIT od wyżej wymienionych nagród GfK Polonia Sp. z o.o. płaci za Państwa zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej nagrody.
Chętnie pomożemy
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości związane z badaniem.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00
pod
numerem bezpłatnej
infolinii:
800 888 099
(dostępna z telefonu
stacjonarnego)
oraz
pod numerem:
22 43 41 680
(dostępny z telefonów
komórkowych – płatne
według stawki operatora)
można
także wysłać
do nas e-mail na adres:
[email protected]
informacje
dostępne
są także na stronie
internetowej:
www.mojezakupy.gfk.pl
można
zostawić wiadomość
na automacie zgłoszeniowym
poza godzinami naszej pracy:
od 20.00 do 8.00
w dni powszednie oraz przez
cały czas w soboty, niedziele
i święta
można
do nas oczywiście
wysłać list na adres:
GfK Polonia Sp. z o.o.
Panel Gospodarstw
Domowych
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa
Download

koNkurS śWIąTECZNY