SÖYLEŞİ-SEMİNER-KONFERANS
KÜLTÜR MERKEZLERİ VE BİLGİ EVLERİ
YAZI VE ŞİİR ATÖLYESİ
SERGİ
KONSERLER
TİYATROLAR
ÇOCUK TİYATROLARI
SİNEMALAR
ÇOCUK SİNEMALARI
OKUL PROGRAMLARI
SAĞLIK SEMİNERLERİ
Değerli Sanatseverler,
Bilgi ve ilim kadim iki uğraştır. İlim ile şekillenen manevi
atmosfer ve bilim ile şekillenen maddi imkânlar modern dünya
içerisinde kendine yeni yönelişler bulmuştur. Bu yönelişlerin en
özel yansıması sanattır.
Sanatın beslendiği alanların başında toplum bilim yer
almaktadır. Toplumdan beslenen ve toplumu besleyen, akıl ve fikir
atmosferleriyle düşünsel süreçleri geliştiren sanat, zincirleme
etkiyle de toplumların gelişimini hızlandırır; yarına bakışını latif,
bugünü ele alışını estetik, ifade ve anlatımını zarif yapar...
İnsan güzeldir ve sanatla ilgilenen kişiler de kendi güzelliğini
eşyaya nakşeder; sanatla emeğini eserleştirir ve insanlığa yeni
bakış açıları kazandırır… Sanatın güzelliklerinin Pendiklilere
katkı sağlamasını temenni eder, kültür bültenimizi siz değerli
sanatseverlere sunmaktan memnuniyet duyarız.
Dr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı
www.kenansahin.com.tr
[email protected]
www.facebook.com/DrKenanSahin
www.twitter.com/SalihKenan
PENDİK’TE BU AY
OC A K 2015
S O H B E T
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
K Ü LT Ü R
26
P R O G R A M I
100. YILINDA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ
BİR NESLİN ÖNCÜSÜ / CELALETTİN ÖKTEN
YA Z I
31
M E R K E Z L E R İ
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
HÜSEYİN VASSAF KÜLTÜR MERKEZİ
A N M A
28
29
P R O G R A M L A R I
CAN VEREN PERVANELER / AV. HAYATİ İNANÇ
AKAİD BİLİNCİ SOHBETLERİ / DR. EBUBEKİR SİFİL
İBN-İ ARABİ DÜŞÜNCESİNDE İNSAN / PROF. DR. EKREM DEMİRLİ
SAĞLIĞIN BEREKETİ / PROF DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU
KÜLTÜR ÜZERİNE TEKLİFLER / PROF DR. İSKENDER PALA
OSMANLI MEDENİYETİNDE SANAT / PROF. DR. MEHMET ZEKİ KUŞOĞLU
NİYAZi-İ MISRİ / DOÇ. DR. MUSTAFA TATCI
MESNEVİ SOHBETLERİ / MEHMED FATİH ÇITLAK
TARİH ve KÜLTÜR SOHBETLERİ / DURSUN GÜRLEK
ZUHURAT / MUSTAFA ÖZDAMAR
MESNEVİ SOHBETLERİ / PROF. DR. EMİN IŞIK
SİYER-İ NEBi / MUSTAFA AĞIRMAN
KAFA DENGİ / GÖKDEMİR İHSAN -TARIK TUFAN
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL / DR. MİMAR SİNAN GENİM
İRFAN YOLCULUĞU / ÖMER TUĞRUL İNANÇER
MEVLANA KONUŞUYOR / PROF. DR. CİHAN OKUYUCU
GÖNLÜMÜZDEKİ GENÇLİK / DR. FARUK ÖNDAĞ
ANADOLU’YU MAYALAYANLAR / SADIK YALSIZUÇANLAR
V E
Ş İ İ R
A T Ö LY E S İ
YAZI VE ŞİİR ATÖLYESİ / A. ALİ URAL
K O N S E R L E R
33
34
35
36
37
38
39
TASAVVUF MÜZİĞİ - MEVLİD KANDİLİ PROGRAMI / MUSTAFA DEMİRCİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ / PENDİKLİLER DERNEĞİ
TASAVVUFİ TÜRKÜLER / DÜ-ŞEMS ENSEMBLE
YOZGATLILAR GECESİ / GÜLŞEN KUTLU
TÜRK HALK MÜZİĞİ - AFYONLULAR GECESİ / MAKBULE KAYA
TÜRK HALK MÜZİĞİ / MAHMUT POLAT
TÜRK HALK MÜZİĞİ - TOKATLILAR GECESİ / SEVDA GÜL
U
Cİ
Kültürde Pendik Farkı
T İ Y A T R O L A R
41
42
BİLGE KRAL ALİYA
BEKLEME SALONU
43
44
45
ZİNDANDA AÇAN KARANFİL
BEYAZ HÜZÜN SARIKAMIŞ
HAYIRSIZ EVLAT
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
47
48
MİKROPLAR
YALANCI KIRPIK RENKLER ÜLKESİNDE
49
50
51
ACEMİ ŞÖVALYE
KÜÇÜK KAHRAMAN ALEKO
SİHİRLİ FLÜT
S İ N E M A L A R
53
54
PRENS
FURY
55
56
UÇUŞ 7500
ÖLÜMCÜL OYUN
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
58
59
60
BARBIE VE SİHİRLİ DÜNYASI
UÇAKLAR 2: SÖNDÜR VE KURTAR
ARI MAYA
61
NINJA KAPLUMBAĞALAR
O K U L
P R O G R A M L A R I
63
TARİH SOHBETLERİ SEMİNERİ / YUNUS OZAN
64
SINAV STRATEJİLERİ SEMİNERİ / MEHMET KONUK
İLETİŞİM SEMİNERİ / SITKI ASLANHAN
KARİYER PLANLAMA SEMİNERİ / AYDOĞAN ARI
65
TÜRKÇE, YABANCI DİL OLMASIN / SIRRI ER
STAND-UP GÖSTERİMİ / RECEP DEMİRKAYNAK
S E M İ N E R
P R O G R A M L A R I
67
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİ / A.SAİT KORKMAZ
68
69
ŞEKER HASTALIĞI / UZM. DR. RAMAZAN YUNUS GÜL
HER ANNE BİR OKUL / PROF. DR. KEMAL SAYAR
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
AV. HAYATİ İNANÇ
CAN VEREN
PERVANELER
CUMARTESİ
03
OCAK
İnsana yatırımın en değerli ve en anlamlı iş olduğu inancıyla sohbet programlarına devam eden
Hayati İnanç, mumun etrafında pervane gibi hiç yorulmadan, bıkıp usanmadan dönen ve sonra
Rabbi için seve seve canını vererek ebedi yolculuğa kanat çırpan küçük kelebeklerin aşkla hemhâl
oluş hikâyesini anlatıyor, bizlere.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
03 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
7
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. EBUBEKİR SİFİL
AKAİD BİLİNCİ
SOHBETLERİ
SALI
06-13
20-27
OCAK
Hadisleri bizimle farklı bir gözle okumaya ne dersiniz? Peygamberimizin paylaştığı hayat pratiklerini gerçek
manada kendi yaşantımıza taşımak… Hayatın her alanına temas eden bu söz ve fiilleri Dr. Ebubekir Sifil’le
yeni baştan okumak mümkün. İslâm ulemasının derin tefekkürleri ve icmasıyla yoğrulan hadislerdeki ilahi
sırları birlikte öğrenmeye devam ediyoruz.
Adres: Yeni Mahalle Süreyyapaşa Cad. Kılıç Sk. No:9 Pendik / İSTANBUL
8
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
Tel.: (216) 506 10 10
ULUÇINAR VAKFI
06-13-20-27 OCAK 2015 SALI / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF. DR. EKREM DEMİRLİ
İBN-İ ARABİ
DÜŞÜNCESİNDE
İNSAN
PERŞEMBE
08
OCAK
Bir seyyah gibi zamanın içinde gezer, insan. Dünyada ne varsa yaşama dair, hepsi de insanda
mevcuttur. Bu nimetin farkında olan bir ömürde, zaman ne denli önem kazanır. İçindeki dünyayı
güzelleştirmek, etrafı da kendi içimizdeki dünyayla birlikte saadet ve huzura kavuşturmak nasıl da
bir çırpıda heveslendirir, insanı. Doç. Dr. Demirli’yle hayatın güzelliklerinin farkına varacağınız, derya
gönüllü olmanın önemini keşfedeceğiniz bu sohbet programlarına sizleri de bekleriz.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
08 OCAK 2015 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
9
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU
SAĞLIĞIN
BEREKETİ
SALI
13
OCAK
Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalarıyla ünlü Prof. Dr. Saraçoğlu, insan sağlığına gereken önemin verilmediği günümüz dünyasında ilahi kudretin insanlık ve hayvanatın faydalanması için yarattığı nebatatın her birinin sırlarını bizim için açıklıyor. Organik beslenmeye ilgisi olanlara
duyurulur.
10
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
13 OCAK 2015 SALI / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF DR. İSKENDER PALA
KÜLTÜR ÜZERİNE
TEKLİFLER
ÇARŞAMBA
14
OCAK
1958’de Uşak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Divan Edebiyatı dalında profesör
oldu. Divan Edebiyatı’nın yeniden sevilip anlaşılabilmesi için klasik şiirden ilham alan makaleler, denemeler,
hikâyeler ve gazete yazıları yazdı. Düzenlediği Divan Edebiyatı seminerleri ve konferansları geniş kitleler
tarafından takip edildi.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA / SAAT: 18:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
11
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF. DR. Mehmet ZEKİ KUŞOĞLU
OSMANLI
MEDENİYETİNDE
SANAT
PERŞEMBE
15
OCAK
1943 yılında Gaziantep’de doğdu. 1949’da İstanbul’a yerleşti. 1964 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulundan mezun oldu. Aynı yıl devlet bursu kazanıp Almanya’ya gitti. 1969 yılında ihtisasını
tamamlayarak yurda döndü. Avrupa’nın çeşitli müze ve kütüphanelerinde yaptığı inceleme sonucu
Türk-İslam ve Doğu sanatlarına ilgi duydu. Dönemin hayatta olan bütün sanatkârlarıyla temasa geçip
teorisinin yanında pratiğini geliştirdi, klasik ve çağdaş yorumlarıyla sergiler açtı, makaleler ve kitaplar
yazdı, konferanslar verdi. Kongrelerde 100’ün üzerinde tebliğ, bir o kadar da konferans verdi.
12
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
15 OCAK 2015 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DOÇ. DR. MUSTAFA TATCI
NİYAZİ-İ
MISRİ
CUMA
16
OCAK
“Ey gönül gel, ağlama, zari zari inleme, Pirden aldum haberi ol bi-nişan sendedür.” Niyazi-i Mısri... Gönlüm
ağlama, inleme; Pirden aldım, haberi; her güzellik sendedir. Gönlün güzelliği, derinliği ve kuvvetinden ne
kadar haberdarız? Kalple yol alan kişi tüm güzelliklere daha kolay ulaşabilir. Hayatın içerisinde güzellik
duygusunu kaybetmiş insana kendi kalbi bile ağlar, içindeki güzelliğin farkına varmamasından dem vurur.
Bu kalbi hakikati tasavvufla ve şiirle birleştirmiş bir gönül adamını Niyazi-i Mısri’yi, Dr. Mustafa Tatcı’yla
anmaya ve anlamaya sizleri de bekleriz.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
16 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
13
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MEHMED FATİH ÇITLAK
MESNEVİ
SOHBETLERİ
CUMARTESİ
17-31
OCAK
Tü megü mara bedan şeh bar nist,
Ba keriman karha düşvar nist.
“Sakın, Allah Teala’nın huzuruna çıkmaya, ona yakın olmaya bizim için izin yoktur, deme. Zira kerim olanlarla
alışveriş yapmak hiç de zor değildir. Onlar kendileri kazanmak için değil, başkalarına kazandırmak için pazar
kurarlar. O halde bu niyet ve azimle dinle...” Hz. Pir Muhammed Celaleddin-i Rumi’nin muhteşem eseri Mesnevi-i
Manevi 2007 yılından beri Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde Araştırmacı Yazar Mehmed Fatih Çıtlak’ın
dilinden günümüz insanına hitap ediyor.
14
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
17-31 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 14:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DURSUN GÜRLEK
TARİH ve KÜLTÜR
SOHBETLERİ
PAZARTESİ
19
OCAK
“Felaketimizin kaynağı kültür yokluğudur. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak, kalbin
daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek.” der, Cemil
Meriç. Edebi sohbetlerin, tarihi konuşmaların yapıldığı mekânlarda ayrı bir lezzet vardır. Her türlü düşünceye mensup kişiler fikirlerini beyan ederler. İnsanların ortak bir noktada birleşmesine sebep olan
önemli unsurlar; sanat, şiir, edebiyat ve tarihtir. Dursun Gürlek bizler için Tarih ve Kültür Sohbetlerinde
insanları birleştiren ve olgunlaştıran bu unsurları ele alıyor.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
19 OCAK 2015 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
15
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MUSTAFA ÖZDAMAR
ZUHURAT
ÇARŞAMBA
21
OCAK
“Kandil, kendi iç varlığını hep başkaları için yakıp eriterek etrafına göz ve gönül yormayan ılık ve yumuşak
ışıklar sunar. Allah’ın sevip de yarattığı her şeye ve herkese hoş ve yumuşak bakan bilgeler de böyledir. Onlar da bütün varlıklarını hep başkalarına adar.” Mustafa Özdamar, Kırkkandil Sohbetlerinde dünyaya sevgi
gözünden bakabilme, dünyayı sevebilme ve kuvvetli bir maneviyata sahip olabilmenin önemine değiniyor.
Muhakkak ki insanı sevebilme kudretine sahip olanlar, dünyayı aydınlatıyor.
16
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
21 OCAK 2015 ÇARŞAMBA / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF. DR. EMİN IŞIK
MESNEVİ
SOHBETLERİ
PERŞEMBE
22
OCAK
Kendine has üslubuyla Emin Işık, tasavvufun özüne dair anlatımları ve sıradışı hikâyeleriyle aşk özünün
nasıl meşk edileceğinin, yani hayatın damarlarına nasıl nüfuz edileceğinin ipuçlarını sunuyor. Tasavvufî
Düşünce’yi bir bütün olarak ele alan Emin Işık, bizlere hayatı tasavvufla güzelleştirmenin yollarını anlatıyor.
Sizleri de bekleriz.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
22 OCAK 2015 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
17
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MUSTAFA AĞIRMAN
SİYER-İ
NEBî
PAZAR
25
OCAK
Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın hayatı ve mukaddes vazifesi sırasında gösterdiği gayretleri anlatan
ilimdir Siyer-i Nebî.
Adres: Fevzi Çakmak Mah. Marmara Cad. Mısır Sok. No:1 (Üst Kaynarca Merkez Camii Yanı) PENDİK
18
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET BAYRAM KONFERANS SALONU
25 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 13:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
GÖKDEMİR İHSAN
TARIK TUFAN
KAFA DENGİ
PAZARTESİ
26
OCAK
Fikrimizi güvenip emanet etmek, birkaç cümlede anlatmak ne denli zordur aslında. Uzunca bir sohbetin
ve uzunca bir yolun sonunda aslında birçok ayrımın farkına varırız. Hayata dair kendimizden bile emin
değilizdir, çoğu kez. Oysa fikirler akılda, hisler kalpte durmaz, dağılır. Fikrimizi ve sevgimizi paylaşacak
kafa dengi insanlar aramaya koyuluruz. Gökdemir İhsan ve Tarık Tufan’la günümüzün değerleri ve
geçmişin mirasları üzerine gerçekleştirilecek bu sohbete sizleri de bekleriz.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
26 OCAK 2015 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
19
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. MİMAR SİNAN GENİM
BAŞLANGIÇTAN
GÜNÜMÜZE
iSTANBUL
SALI
27
OCAK
1988-1992 yıllarında İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği yaptı. 19972007 yılları arasında Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’nın Yönetim Kurulu başkanlığını
üstlenmiştir. 1985’ten beri Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Aynı
zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı [TEGV] Mütevelli Heyeti üyesidir. 2003 yılından itibaren
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği [İSMD] kurucuları arasında yer almıştır.
20
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
27 OCAK 2015 SALI / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
ÖMER TUĞRUL İNANÇER
İRFAN
YOLCULUĞU
ÇARŞAMBA
28
OCAK
İnsana değer katacak fikirleri ve bilgileriyle Ömer Tuğrul İnançer irfan penceresinden hayatımıza büyük
bir renk katıyor. İrfan kelime anlamıyla gerçeği görebilmek, anlamak ve sezmektir. Berrak bir zihinle,
doğrunun ehemmiyetini, farkındalık sahibi bireyin özellikleri ve hayata katkılarının ele alınacağı bu
sohbete sizleri de bekleriz.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
28 OCAK 2015 ÇARŞAMBA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
21
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF. DR. CİHAN OKUYUCU
MEVLANA
KONUŞUYOR
PERŞEMBE
29
OCAK
Yazar ve Araştırmacı Cihan Okuyucu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Süleymaniye Kütüphanesinde çalışmaya başlayan Okuyucu, 1985’te Eski Türk Edebiyatı alanında
doktorasını tamamladı. 1986’da Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne
geçti. 1990’da doçent, 1996’da profesör oldu. Acun-Türkçe’nin Gücü, Türk Edebiyatı dergilerinde yazdı. Yabancı dili Fransızca olan Okuyucu iyi derecede Farsça ile orta derecede Arapça ve İngilizce biliyor. Evli ve
beş çocuk babasıdır.
22
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
29 OCAK 2015 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. FARUK ÖNDAĞ
GÖNLÜMÜZDEKİ
GENÇLİK
CUMA
30
OCAK
Dr. Faruk Öndağ, öğrenme süreci üzerine bireysel danışmanlık çalışmalarının yanında verimli ders çalışma, öğrenme ve konsantrasyon teknikleri, motivasyon, liderlik, zaman ve stres yönetimi, relaksasyon
eğitimleri ve iletişim konularında eğitim veriyor.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
30 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
23
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
SADIK YALSIZUÇANLAR
ANADOLU’YU
MAYALAYANLAR
CUMARTESİ
31
OCAK
“Anadolu’nun esası, özü sohbet-kelam mayasıdır. Maya ne yapar? Mesela sütü yoğurda çevirmek için
yoğurttan olma mayadan çalarız. Maya sütü, yoğurda dönüştürür. Yani sütün kimliğini değiştirerek onu
kendine benzetir. Kimlik nasıl değişir? Özünü değiştirir. Özü değişen sütün, içindeki mayayla uyum içerisinde oluşu, bu birlikteliği yakalaması, mayalanmış bir birliktir. Bu birlik itibarıyla mayalanmış şey, dönüşmüş bir şeydir. Esası, özü de o dönüşüme sebep olan mayadır. Aslında sütün içinde ne varsa yoğurta
dönüşür.” Sadık Yalsızuçanlar’la Anadolu Mayalayanlar Sohbetleri insan üzerine hoş bir sohbet sunuyor.
24
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
31 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
KÜLTÜR
MERKEZLERİ
PROGRAMLARI
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
25
K Ü L T Ü R
M E R K E Z L E R İ
PERŞEMBE
01-15
ARŞ. AHMET KOÇOĞLU
Kur’an Hakikatleri
OCAK
ÇARŞAMBA
07-14
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
01-15 OCAK 2015 PERŞEMBE / SAAT: 15:00
PROF. DR. ŞENER DİLEK
Değerler Eğitimi
OCAK
PERŞEMBE
08
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
07-14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA / SAAT: 15:00
DR. ALAADDİN KAYA
Kur’an’a Göre İnsan Eğitimi
OCAK
PAZARTESİ
26
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
08 OCAK 2015 PERŞEMBE / SAAT: 15:00
DURSUN GÜRLEK
Tarih ve Kültür Sohbetleri
OCAK
GÜLLÜBAĞLAR HÜSEYİN VASSAF KÜLTÜR MERKEZİ
26 OCAK 2015 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
Adres: Fevzi Çakmak Mh. Anibal Sk. No:28 PENDİK
GÜLLÜBAĞLAR HÜSEYİN VASSAF KÜLTÜR MERKEZİ
Adres: Güllübağlar Mh. Tandoğan Cad. (Hüseyin Ağa Camii Yanı) PENDİK
26
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
ANMA
PROGRAMLARI
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
27
A N M A
P R O G R A M L A R I
PAZARTESİ
05
OCAK
Sarıkamış Harekatında şehit düşen askerlerimiz, belki istedikleri zaferi elde edemediler ama
vatan sevgisi uğruna canlarını feda ettiler. Sadece düşmana değil, çetin kış koşullarına karşı da
amansız bir mücadele gösteren aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.
28
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
05 OCAK 2015 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
A N M A
P R O G R A M L A R I
BİR NESLİN ÖNCÜSÜ
CELALETTİN
ÖKTEN
CUMA
16
OCAK
KONUŞMACILAR:
DR.Hüseyin YORULMAZ (Sakarya İl Kültür Müdürü)
Yüksel YILMAZER (Emekli Milli Eğitim Müdürü)
Tahir Fatih ANDI (Yazar/SADED Genel Başkanı)
Prof.Dr.Mehmet Fatih ANDI
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
16 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 14:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
29
30
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
K
Y Ü
A LZ TI Ü VR E M Ş E İ Rİ R
K E AZ TL ÖE LR Yİ E S İ
A. ALİ URAL
03 OCAK CUMARTESİ
Nurdan Gürbilek / Benden Önce Bir
Başkası
10 OCAK CUMARTESİ
Marttin Eden Romanında
Bakış Açısı / Yazmanın Yolları
17 OCAK CUMARTESİ
Edebiyat ve Gelenek
24 OCAK CUMARTESİ
Cahit Zarifoğlu / Yaşamak
31 OCAK CUMARTESİ
Thomas More / Ütopya
CUMARTESİ
03-10
17-24-31
OCAK
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
03-10-17-24-31 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 10:30
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
31
S O H B E T
32
P R O G R A M L A R I
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
K O N S E R L E R
TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ
MEVLİD KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI
MUSTAFA DEMİRCİ
CUMA
02
OCAK
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
02 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
33
K O N S E R L E R
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
PENDİKLİLER
DERNEĞİ
CUMA
09
OCAK
34
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
09 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 19:00
K O N S E R L E R
TASAVVUFİ TÜRKÜLER KONSERİ
KADİM MEDENİYETİN İZİNDEN
DÜ-ŞEMS ENSEMBLE
PAZARTESİ
12
OCAK
Halkın arasından doğup ve yine halka mal olunan türkülerin gizemli dünyasındaki ilahi aşkın
vurgulanacağı konserimizde, bir yandan türkülerin zengin melodisine diğer yandan mısralardaki
tasavvufi derinliğe yolculuk edeceğiz.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
12 OCAK 2015 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
35
H E M Ş E H R İ
D E R N E Ğ İ
K O N S E R L E R İ
YOZGATLILAR
GECESİ
CUMA
16
Trt Sanatçı:
GÜLŞEN KUTLU
OCAK
36
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
16 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 19:00
H E M Ş E H R İ
D E R N E Ğ İ
K O N S E R L E R İ
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
AFYONLULAR
GECESİ
CUMA
23
Trt Thm Sanatçısı:
MAKBULE KAYA
OCAK
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
23 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
37
K O N S E R L E R
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
MAHMUT
POLAT
CUMARTESİ
24
OCAK
38
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
24 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
H E M Ş E H R İ
D E R N E Ğ İ
K O N S E R L E R İ
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
TOKATLILAR
GECESİ
CUMA
30
Trt Thm Sanatçısı:
Sevda GÜL
OCAK
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
30 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
39
40
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
T İ Y A T R O L A R
BİLGE KRAL
ALİYA
Yazan: Elçin Gürler
Yöneten: Volkan SARIÖZ
Oyuncular: Sadettin Kanpalta, Tuncay Tarhan, Metin Taşyağan, Yiğit Çelebİ, Tuna Çakmak,
Akın Aydın
Süre: 80 dk. Tür: Dram – Tek Perde
CUMARTESİ
03
OCAK
BİLETLİ
Bazı insanlar sadece bedenleriyle ölür. Ölüm onlar için bedenin gerçek aşka kavuşmasından başka
bir şey değildir. Bosna’nın unutulmaz lideri Aliya Izzetbegoviç’in aramızdan ayrılmasına rağmen onun
fikirlerine ortak olma şerefine erişenler için o hala yaşıyor. Hala dünyanın bir yerinde Müslümanlar
haksız yere ölüyor, öldürülüyor. Hala insanlar inançları yüzünden yargılanıyor. Hala dünyada sevginin
yerini tutan herhangi bir nesne yok. Ve hala Aliya’nın sevenleri onu ve Bosna’yı unutmadı.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
03 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
41
T İ Y A T R O L A R
BEKLEME
SALONU
Yazan: Volkan DEMİRCİ
Yöneten: Yiğit SERTDEMİR
Oyuncular: Semiha Özgür DEMİRCİ, Kerem MURKURT, Nevcihan KANAT, Mehmet YILDIZ,
Necla GÖNÜL, Tahir ÖZMENEK
Süre: 60 dk. Tür: Dram
CUMARTESİ
10
OCAK
BİLETLİ
Kazanmak uğruna, birbirlerini yok etmeyi göze alan 3 kişinin aynı amaçla geldikleri bekleme salonunda,
küçük bir engelle karşılaşırlar. Yapmaları gereken beklemek mi yahut beklemekten vazgeçip içine
sürüklendikleri şifreleri çözmek mi? Her şifre sadece akıl yürüterek değil, aynı zamanda onlara verilen
oyunun kurallarıyla çözülmeli. Kazanmak uğruna, birbirlerini yok etmeyi göze almaları da gerekebilir.
Fakat kaybettikleri, kazandıklarına göre ne kadar önemli?
42
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
10 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
T İ Y A T R O L A R
ZİNDANDA AÇAN
KARANFİL
Yazan: Ömer ATAY
Yöneten: Uğraş ATAY
Oyuncular: Uğraş Atay, Mert Abidin YERLİ, İsrafil Köse, Fatih Kurt, Özlem Sarıçamlık, Alper
Selan, Hamza Yazıcı, M. Enes DENİZ, Eylül ELİF, Fatoş Baş, Ömer Atay, Can Coşar
Süre: 110 dk. Tür: Komedi
CUMARTESİ
17
OCAK
BİLETLİ
Bir insan kendisiyle nasıl hesaplaşır? Ali, işlediği suçlarla kendi benliğinde inşa ettiği cezaevinin
bir mahkûmudur. Ve gönüllerin sultanı Mevlana Celaleddin Rumi... Tüm dünyayı değiştirmek
isteyen idama mahkûm Ali kendisini değiştirmeyi başarabilecek mi? Diğer karakter Mehmet insan
yaşamını kutsayan, insana değer veren ilahi aşka tutkun bir kişidir. Ali’nin diğer yüzü Mehmet’tir,
aslında. Onun içindeki tüm kötülükler sıyrılınca geriye kalan ilahi aşkın kendisidir.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
17 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
43
T İ Y A T R O L A R
BEYAZ HÜZÜN:
SARIKAMIŞ
Yazan : Kenan Korkmaz
Yöneten : Yiğit Sertdemir
Oyuncular: Kenan Korkmaz, Şenol Kara, Fehmi Gökdenİz, Alper Banko, Turgut
Üstündağ, Tanya Aksu Gökdenİz
Süre: 70 dk. Tür: Dram
CUMARTESİ
24
OCAK
BİLETLİ
31. Tümen, Erzincan üzerinden Sarıkamış’a doğru yol alırken çeteciler tarafından saldırıya uğrar.
Tümen komutanı, belli bir zaman süren çatışmanın ardından karın bastırmasıyla askerin zor durumda
kalacağını düşünerek Faik Çavuş ve birliğini çatışma alanında bırakır ve tümenin yol alması emrini
verir. Küçük bir grup olan çetecileri geri püskürten Faik Çavuş ve askerleri 31. Tümeni bulmak için yola
koyulur. Yağan karın fırtınaya dönüşmesi sonucu yolunu kaybeden birlik, kendi etrafında dönmeye
başlar. Attıkları her adım dönüp tekrar başladıkları noktaya getirir.
44
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
24 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
T İ Y A T R O L A R
HAYIRSIZ
EVLAT
Yazan-Yöneten: Erkay YAVUZ
Oyuncular: Ali Poyraz, Mehmet Aytaç, Melike Kurt, Mehmet Kurt, Erkay Yavuz,
Deniz Yavuz, İlkay Ölğe, Çağatay Dörtyıldız
Süre: 80 dk. Tür: Komedi
CUMARTESİ
31
OCAK
BİLETLİ
Halk tiyatromuzun örneklerinden birini teşkil eden alaturka tadındaki komedi oyunumuz, ölüm
döşeğindeki Limonatacı Hasan Efendi’nin, geçmişte başından geçen olayları anlatıyor. Oyun, baba
evini terk eden Mustafa’nın mafyaya olan kumar borcunu ödeme ümidiyle yıllar sonra babasının
yanına gelmesiyle de ayrı bir kanava doğurarak yaşanan olayları, komşuluk ilişkisi ve baba-oğul
çatışması gibi sosyolojik durumları da komedi diliyle sahneye taşıyor.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
31 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
45
T İ Y A T R O L A R
46
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
MİKROPLAR
Yazan-Yöneten: Murat BULUT
Oyuncular: Murat Bulut, Çiğdem Aslıhan, Diren Coşkun, Emrah Türkmen, Mutia Gürsel,
Begüm Merİç
Süre: 40 dk. Tür: Çocuk Oyunu
CUMARTESİ
03
OCAK
BİLETLİ
Temizliği seven Pınar ve pasaklı Pakize mikroplarla karşılaşır. Aralarında yaşanan mücadelede Çılgın
Profesörümüz kahramanlarımıza yardımcı olabilecek mi? Mikroplara karşı kahramanlarımız ne
yapacak, devamını sahnede görelim.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
03 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
47
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
YALANCI KIRPIK
RENKLER ÜLKESİNDE
Yazan: Mehmet YILDIZ
Yöneten: Volkan DEMİRCİ
Oyuncular: Semiha Özgür Demİrcİ, Kerem Murkurt, Nevcihan Kanat, Mehmet Yıldız, Necla
Gönül, Tahir Özmenek
Süre: 45 dk. Tür: Çocuk Oyunu
CUMARTESİ
10
OCAK
BİLETLİ
Daima yalan söyleyip insanları kandıran Kırpık, yalan söylediği için ülkesinden kovulur. Nereye
gideceğini bilmeyen Kırpık, kendini Renkler Ülkesinde bulur. Renkler Ülkesinde başına gelen sürpriz
olay ve kendisine yapılan oyunlardan sonra yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlar ve
bir daha yalan söylemeyeceğine hem kendine hem de Kral’a söz verir.
48
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
10 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
ACEMİ
ŞÖVALYE
Yazan-Yöneten: Ali POYRAZ
Oyuncular: Cihan Alparslan, Hakan Çetİner, Ali Poyraz
Süre: 50 dk. Tür: Çocuk Oyunu
CUMARTESİ
17
OCAK
BİLETLİ
Günün birinde uzak mı uzak bir köyde artık güneş doğmaz, derelerden su akmaz olmuş. Köylülerin
yaşayabilmesi için güneşe ve suya ihtiyaçları varmış. Çareler aramaya başlamışlar. Ne yaptılarsa
da bir çözüm bulamamışlar. Konuyla ilgili köyün biraz ilerisinde, bir dağın eteğinde yaşayan Bilge
Dede’ye başvurmuşlar. Bilge Dede bakmış ki ahali birbirlerine karşı oldukça anlayışsız davranıyor.
Üstelik çevreye karşı da çok duyarsızlarmış. Bu yüzden onlara bir oyun oynamaya karar vermiş.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
17 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
49
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
KÜÇÜK
KAHRAMAN ALEKO
Yazan: Ömer SEYFETTİN
Yöneten: Kenan KORKMAZ
Oyuncular: Şenol KarA, Kenan Korkmaz, Hakan Korkmaz
Süre: 50 dk. Tür: Çocuk Oyunu
CUMARTESİ
24
OCAK
BİLETLİ
Yedi yaşındayken bir savaşta ailesini kaybeden Aleko, kötü kalpli bir adam tarafından kaçırılır ve fırında
çalıştırılmaya başlanır. Kötü adamın amacı, Aleko’yu kullanarak Türk askerine zarar vermektir. Fakat
Aleko her şeyin farkındadır ve zekice hareket etmektedir. Bir gün kötü adam, Aleko’ya bir mektup verir ve
bunu Çanakkale’de savaşan İngiliz kumandanına ulaştırmasını ister. Aleko mektubu alır ve yola koyulur,
minik yüreğinde şaha kalkan vatan sevgisi ve vatana hizmet aşkı onu bir maceranın içine sürükler.
50
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
24 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
SİHİRLİ
FLÜT
Yazan-Yöneten: Seçil Kıyı
Oyuncular: Seçil Kıyı, Zafer Yenİtür, Dilek Aslan, Adem Badem
Süre: 45 dk. Tür: Çocuk Oyunu
CUMARTESİ
31
OCAK
BİLETLİ
İyiliklerle ve güzellikler dolu bir ülke varmış. Bu ülkedeki insanlar birbirlerini çok severlermiş.
Günlerden bir gün bu ülkeye Cadı Şakira gelmiş ve bütün kötülüklerini bu insanlara yapmaya
başlamış. Keloğlan ve Bilgecan Dede sihirli bir fülütü aramaya başlamışlar. Bakalım, Keloğlan ve
Bilgecan Dede ülkeyi kurtarabilecekler mi?
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
31 OCAK 2015 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
51
52
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
S İ N E M A L A R
PRENS
Yönetmen: Brian A. Miller
Oyuncular: Jason Patric, Bruce Willis, John Cusack Tür: Aksiyon, Gerilim. Süre: 94 dk.
PAZAR
04
OCAK
ÜCRETSİZDİR.
Las Vegas Polis Departmanından emekli olmuş eski bir dedektif tam her şeyden elini ayağını
çekmişken sahalara geri dönmek zorunda kalır. Bir kız kaçırılmıştır ve Paul bunu yanlarına
bırakmayacaktır. Öte yandan görevdeyken edindiği düşmanlar, intikam almak için onun geri dönmesini
beklemektedir. Yönetmenliğini Brian A Miller’ın üstlendiği aksiyon filminin senaryosu Andre Fabrizio ve
Jeremy Passmore ikilisine ait. Filmin kadrosunda ise John Cusack, 50 Cent, Jason Patric, Will Smith ve
Gia Mantegna yer alıyor. YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
04 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
53
S İ N E M A L A R
FURY
Yönetmen: David Ayer
Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman
Tür: Savaş, Dram , Aksiyon. Süre: 134 dk.
PAZAR
11
OCAK
ÜCRETSİZDİR.
Fury, 1945 Nisan’ında İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, Topçu Boyd
Swan, Yükleyici Grady Travis, Şoför Trini Garcia ve Yardımcı Şoför Norman’dan oluşan müfrezenin, 300
düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkânsızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor.
Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla Almanya’da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede
kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy’nin Avrupa’nın
tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu
bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.
54
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
11 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 19:00
S İ N E M A L A R
UÇUŞ 7500
Yönetmen: Takashi Shimizu
Oyuncular: Ryan Kwanten, Amy Smart, Leslie Bibb
Tür: Gerilim, Korku. Süre: 157 dk.
PAZAR
18
OCAK
ÜCRETSİZDİR.
Evli bir çift olan Brad ve Pia arkadaşlarıyla birlikte, Japonya’ya giden bir uçakta beraber seyahat etmektedirler. Fakat birden uçak türbülansa girer ve içeride sıradışı olaylar yaşanmaya başlar. Uçak dünya dışı
güçlerin saldırısına uğrarken hosteslerden Leslie Bibb, bu faciadan çıkış bulmaya çalışacaktır. Gerilim
dolu filmin yönetmenliğini Garez serisinde imzası olan Japon Yönetmen Takashi Shimizu üstleniyor.
Senaryo ise Craig Rosenberg’e ait. Filmin başrollerini ise Trueblood dizisiyle kendisine hayran kitlesi
edinen Ryan Kwanten, yakın zamanda Shameless dizisiyle seyretme şansını bulduğumuz Amy Smart
ve Leslie Bibb üstleniyor.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
18 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
55
S İ N E M A L A R
ÖLÜMCÜL OYUN
Yönetmen: Henrik Ruben Genz
Oyuncular: James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson
Tür: Gerilim, Polisiye, Aksiyon. Süre: 91 dk.
PAZAR
25
OCAK
ÜCRETSİZDİR.
Tom ve Anna çifti, yaşadıkları sıkıntıları geride bırakmak ve taze bir başlangıç yapmak için Londra’ya
taşınmıştır. Peyzaj mimarı olan Tom, bir yandan oturacakları evi restore ederken diğer yandan da irili
ufaklı tadilat işlerinden para kazanmaya çalışır. Tüm maddi birikimlerini evin tadilatında kullanan Tom,
çektiği kredilerden dolayı zor durumdadır. Öğretmen olan Anna’nın ise en çok istediği şey bir bebek
sahibi olmaktır. Gelirlerine katkı olsun diye alttaki bodrum katını, Ben adında bir adama kiraya veren
çiftin kaderi, Ben’in evde ölü bulunmasıyla değişecektir. Polis soruşturması devam ederken evde yüklü
miktarda para bulan çifti, zor kararlar beklemektedir.
56
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
25 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 19:00
S İ N E M A L A R
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
57
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
barbıe ve
sİHİRLİ DÜNYASI
Yönetmen: Karen J. Lloyd
Oyuncular: Kelly Sheridan, Brittany McDonald, Ashleigh Ball
Tür: Animasyon, Aile. Süre: 78 dk.
PAZAR
04
OCAK
ÜCRETSİZDİR.
Barbie’yi son müzikal macerasında içine kapanık bir prenses olan Alexa rolünde görüyoruz. Prenses
olmanın getirdiği sıkıcı sorumluluklar yerine kendine kurduğu dünyada kitap okuyarak daha mutlu olan
Alexa, bir gün krallık bahçesinde dolaşırken tıpkı okuduğu bir kitapta olduğu gibi gizli bir kapı keşfeder;
içeriye adım attığındaysa kendini büyülü yaratık ve sürprizlerle dolu bir dünya beklemektedir. Alexa
burada bir denizkızı olan Romy ve Peri Nori’yle tanışır ve onlardan Malucia adlı birinin bu evrendeki tüm
sihri almaya çalıştığını öğrenir.
58
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
04 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 11:00
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
UÇAKLAR 2:
SÖNDÜR VE KURTAR
Yönetmen: Roberts Gannaway
Oyuncular: Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen
Tür: Animasyon, Komedi, Aile. Süre: 84 dk.
PAZAR
11
OCAK
ÜCRETSİZDİR.
Dusty Check, kariyerinin zirvesini yaşayan popüler bir yarışçıdır. Ne var ki yaşadığı bir kazanın ardından
motorunun arızalandığını ve bir daha yarışlara katılamayacağını öğrenince yarışçılık kariyerini sonlandırmak
zorunda kalır. Çareyi yangın söndürme ekibine katılmakta bulur ve deneyimli kurtarma helikopteri Blade
Ranger ve korkusuz ekibiyle çalışmaya başlar. Piston Tepesi Ulusal Parkı’nda patlak veren yangın için
canla başla çalışmaya başlayan Dusty, gerçek bir kahraman olmanın anlamını da kavrayacaktır.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
11 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
59
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
ARI MAYA
Yönetmen: Alexs Stadermann
Oyuncular: Stefan Krause, Roland Hemmo, Lukas T. Berglund
Tür: Animasyon. Süre: 79 dk.
PAZAR
18
OCAK
ÜCRETSİZDİR.
Dünyaya gözlerini yeni açan Arı Maya, çevresindeki diğer arılardan biraz farklıdır, onların aksine diğer
arıların koyduğu kovan kurallarına uymaz. Kovanlarındaki arı sütü çalındığında bulundukları tepenin
ilerisinde yaşayan yaban arılarından şüphelenirler ve Maya’nın da bu olayda suç ortağı olduğu
düşünülmektedir. Maya en yakın arkadaşı Willy hariç kimseyi suçsuz olduğuna ikna edemez ve ikili
gerçeği ortaya çıkarmak için yaban arılarının yaşadığı kovana doğru maceralı bir yolculuğa çıkar.
60
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
18 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 11:00
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
NINJA
KAPLUMBAĞALAR
Yönetmen: Jonathan Liebesman
Oyuncular: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner
Tür: Aksiyon, Macera. Süre: 102 dk.
PAZAR
25
OCAK
ÜCRETSİZDİR.
New York Şehrinin eski parlak günleri geride kalmıştır. Zira Shredder ve başında olduğu Foot Clan
Örgütü, emniyetten siyasete kadar her türlü resmi birimi ele geçirip şehri istedikleri gibi yönetmeye
kararlıdır. Usta Splinter’ın uzun yıllardır yeryüzüne hiç çıkartmadığı 4 Ninja Kaplumbağa Leonarda,
Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder’le savaşmak için sabırsızlanmaktadır. Şiddetlenen
suç olaylarına ve dahası masum insanların öldürülmesine göz yumamayan 4 genç savaşçı, kimliklerini
açık etmek pahasına yeryüzüne çıkar.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
25 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
61
OKUL
PROGRAMLARI
62
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
O K U L
P R O G R A M L A R I
TARİH SOHBETLERİ
SEMİNERİ
YUNUS OZAN
CUMA
02
10:30 Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu
OCAK
CUMA
16
10:30 Cemil Meriç Ortaokulu
OCAK
SINAV STRATEJİLERİ
SEMİNERİ
MEHMET KONUK
PAZARTESİ
05
ocak
PAZARTESİ
12
OCAK
09:00 Abdurrahmangazi Ortaokulu
11:00 Kılıçarslan Ortaokulu
09:00 Alemdarpaşa Ortaokulu
11:00 Ayazma Ortaokulu
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
63
O K U L
P R O G R A M L A R I
İLETİŞİM
SEMİNERİ
SITKI ARSLANHAN
SALI
06
ocak
SALI
13
OCAK
09:00 Fatih Anadolu Lisesi
11:00 Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
09:00 Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
11:00 Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARİYER PLANLAMA
SEMİNERİ
AYDOĞAN ARI
PERŞEMBE
08
ocak
PERŞEMBE
15
OCAK
64
09:00 Nurettin Topçu Kız Anadolu imam Hatip Lisesi
11:00 Kavakpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi
09:00 Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11:00 Harmandere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
A
O K U L
P R O G R A M L A R I
TÜRKÇE, YABANCI DİL
OLMASIN
SIRRI ER
ÇARŞAMBA
07
ocak
09:00 Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
11:00 Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
STAND-UP
GÖSTERİMİ
RECEP DEMİRKAYNAK
ÇARŞAMBA
07
ocak
ÇARŞAMBA
14
OCAK
09:00 Prof. Dr. Tayyip Okiç Anadolu İmam Hatip Lisesi
11:00 Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
09:00 Halil Kaya Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11:00 Kurtköy Anadolu Lisesi
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
65
SEMİNER
PROGRAMLARI
66
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
G
S O
Ü H
V E
B N
E T
L İ P YR AO ŞG AR MA MS LE AM Rİ IN E R L E R İ
A. SAİT KORKMAZ
(A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı)
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ BİLİNCİ
CUMA
09
OCAK
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
09 OCAK 2015 CUMA / SAAT: 14:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
67
S A Ğ L I K
S E M İ N E R L E R İ
UZM. DR. RAMAZAN YUNUS GÜL
ŞEKER
HASTALIĞI
ÇARŞAMBA
14
OCAK
Adres: Dumlupınar Mh. Mümessil Sk. No:10 Pendik Tel.: (216) 598 22 19 PENDİK
68
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
DUMLUPINAR HAMİD AYTAÇ KÜLTÜR MERKEZİ
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA / SAAT: 14:00
K A D I N D A N
T O P L U M A
E Ğ İ T İ M
S E M İ N E R L E R İ
AÇILIŞ VE TANITIM TOPLANTISI
“HER ANNE
BİR OKUL”
PAZAR
Toplantı Konuğu: PROF. DR. KEMAL SAYAR
18
OCAK
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
18 OCAK 2015 PAZAR / SAAT: 13:30
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
69
70
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
71
Download

OCAK 2015