„Matematyka w praktyce” – KLASY 3 – PAŹDZIERNIK 2014
Zadanie 1.
Na peryferiach pewnego miasta trzy ulice przecinające się parami tworzą plac w kształcie
trójkąta równobocznego (Rys 1.). Pan Trójniak upatrzył sobie ten plac i postanowił go kupić,
aby wykorzystać go do prowadzenia działalności gospodarczej
Rys. 1
Najkrótsza ścieżka dzieląca ten plac na dwa trójkąty ma długość 60m. Podaj (z dokładnością
do 1mm) jaką długość boku posiada ten plac na mapie miasta wykonanej w skali 1:2000?
Przyjmij za √3≈1,73.
Zadanie 2.
Dwóch robotników pracując razem wykona pewną pracę w ciągu 12 dni. Jeżeli pierwszy
będzie pracował 2 dni, a drugi 3 dni, to razem wykonają 20% całej pracy. Przez ile dni
wykonałby tę pracę każdy z nich pracując samodzielnie?
Zadanie 3.
Do zbudowania ogrodzenia potrzeba 30 betonowych słupków w kształcie prostopadłościanów
o wymiarach 20 cm × 10 cm × 140 cm. Ile m3 betonu potrzeba na wykonanie tych słupków?
Zadanie 4.
Z odległości 5 m wykonano zdjęcie człowieka mającego 170 cm wzrostu, aparatem, którego
długość obiektywu w chwili wykonania zdjęcia była równa 0,1 m. Oblicz, jaką wysokość ma
obraz tego człowieka na fotografii.
Zadanie 5.
Dwaj bracia mają razem 7 lat. Liczba miesięcy jednego jest dwa razy większa od liczby lat
drugiego. Ile lat mają bracia?
Download

Budowa kotłowni parowej na paliwo stałe oraz zabudowa