owner id: 230592
owner id: 230592
Sesje z plusem 2014/2015
Klasa IV szkoły podstawowej
Sesja 2
Wersja A
Imię i nazwisko
..................................................................................
Nr w dzienniku
..........
Klasa
..........
Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut. Powodzenia!
1. Oblicz w pamięci.
360 + 430 = . . . . . . . . . . . . .
56 + 27 = . . . . . . . . . . . . . . . . .
650 − 130 = . . . . . . . . . . . . .
72 − 19 = . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 · 30 = . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 · 4 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350 : 50 = . . . . . . . . . . . . . . . .
720 : 9 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Dokończ zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.
Liczba trzy tysiące czterdzieści to
........ .
Liczba, która składa się z dwóch jedności i pięciu setek, to
........ .
A. 3400
B. 3040
C. 502
D. 205
3. W którym przykładzie liczba 26 została zapisana prawidłowo? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. VVVVVI
B. IVXXX
C. XXVI
D. XXIV
4. Oblicz sposobem pisemnym.
a) 4598 + 407
b) 567 − 198
c) 538 · 97
d) 4452 : 6
5. Mama ma 36 lat, a tata jest od niej o dwa lata starszy. Wojtek jest sześć razy młodszy
od mamy, a Zosia jest o trzy lata młodsza od Wojtka.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
Wojtek ma 6 lat.
P
F
Zosia ma dwa lata.
P
F
6. Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań.
32 + 11 · (34 − 28) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
230592
fałszywe.
owner id: 230592
owner id: 230592
7. Uzupełnij zdania.
a) 4 godziny i 20 minut to
....................
b) 4 metry i 5 centymetrów to
minut.
....................
c) 3 kilogramy i 8 dekagramów to
centymetrów.
....................
dekagramów.
8. Wojtek odrabiał zadanie domowe od godziny 1635 do godziny 1810 . Ola swoje zadanie
domowe odrabiała od godziny 1552 do godziny 1739 . Kto wykonywał zadanie domowe
krócej? O ile minut?
............................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................... .................................
Odpowiedź:
............................................................................................................................... .........
9. Rodzice postanowili kupić Oli reklamowany
tablet. Dokonali pierwszej wpłaty, a pozostałą
kwotę spłacą w czterech ratach po 125 zł. Ile
kosztuje ten tablet?
..................................................................................
..................................................................................
Odpowiedź:
...........................................................
Zadanie dodatkowe.
Państwo Karlikowie mają czterech synów. Najstarszy z nich – Piotr jest o trzy lata starszy
od Maćka, Maciek jest o trzy lata starszy od Marcina, a Marcin – o trzy lata starszy od
Michała. Wszyscy synowie mają w sumie 34 lata. Ile lat ma każdy z nich?
............................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................... .................................
230592
............................................................................................................................... .................................
Klasa IV, sesja 2, wersja A
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
owner id: 230592
owner id: 230592
Sesje z plusem 2014/2015
Klasa IV szkoły podstawowej
Sesja 2
Wersja B
Imię i nazwisko
..................................................................................
Nr w dzienniku
..........
Klasa
..........
Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut. Powodzenia!
1. Oblicz w pamięci.
240 + 450 = . . . . . . . . . . . . .
68 + 15 = . . . . . . . . . . . . . . . . .
780 − 240 = . . . . . . . . . . . . .
72 − 19 = . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 · 40 = . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 · 3 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360 : 90 = . . . . . . . . . . . . . . . .
560 : 7 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Dokończ zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.
Liczba pięć tysięcy trzysta to
........ .
Liczba, która składa się z trzech dziesiątek i sześciu setek, to
........ .
A. 5300
B. 5030
C. 360
D. 630
3. W którym przykładzie liczba 24 została zapisana prawidłowo? Wybierz prawidłową
odpowiedź.
A. VVVVIV
B. XXIV
C. VIXXX
D. XXVI
4. Oblicz sposobem pisemnym.
a) 6397 + 606
b) 485 − 189
c) 349 · 78
d) 4494 : 7
5. Tata ma 38 lat, a mama jest od niego o trzy lata młodsza. Tomek jest pięć razy młodszy
od mamy, a Basia jest o dwa lata starsza od Tomka.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
Mama ma 35 lat.
P
F
Basia ma 14 lat.
P
F
6. Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań.
23 + 12 · (42 − 38) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
230592
fałszywe.
owner id: 230592
owner id: 230592
7. Uzupełnij zdania.
a) 3 godziny i 20 minut to
....................
b) 5 metrów i 20 centymetrów to
minut.
....................
c) 2 kilogramy i 80 dekagramów to
centymetrów.
....................
dekagramów.
8. Tomek odrabiał zadanie domowe od godziny 1608 do godziny 1754 . Basia swoje zadanie
domowe odrabiała od godziny 1638 do godziny 1805 . Kto wykonywał zadanie domowe
dłużej? O ile minut?
............................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................... .................................
Odpowiedź:
............................................................................................................................... .........
9. Rodzice postanowili kupić Oli reklamowany
tablet. Dokonali pierwszej wpłaty, a pozostałą
kwotę spłacą w pięciu ratach po 124 zł. Ile
kosztuje ten tablet?
..................................................................................
..................................................................................
Odpowiedź:
...........................................................
Zadanie dodatkowe.
Państwo Tarkowscy mają cztery córki. Najmłodsza z nich – Ewa jest o dwa lata młodsza
od Marysi, Marysia jest o dwa lata młodsza od Moniki, a Monika – o dwa lata młodsza od
Majki. Wszystkie córki mają w sumie 44 lata. Ile lat ma każda z nich?
............................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................... .................................
230592
............................................................................................................................... .................................
Klasa IV, sesja 2, wersja B
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Sesje z plusem 2014/2015