Szanowni Państ o
W imieniu swoim i Zarządu Fundacji Lokalnej Gr py Działania „Spichlerz Górnego Śląska” prag ę przekazać na Państ a ręce „Folder Produktów i Usł g Spichlerza Gór ego Śląska”. Jest to publikacja poświęcona najlepszy wy obom, usł gom,
miejscom, ludziom i wydarzeniom promujący teren 12 par erskich g in. Wy óżnienie „Gwiazdy Spichlerza” przyznawane jest co dwa lata, a wy oby i przedsięwzięcia
nag odzone charakter zują się wysoką jakością, or ginalnością, wyjątkową i ciekawą
ofer ą. Zgłoszenia został ocenione przez niezależne jur , w sześciu kategoriach: t r st ka, kult ra, gast onomia, obiekt noclegowe, rękodzieło i inne. Godłem „Gwiazdy
Spichlerza” uhonorowani zostali rodzimi rękodzielnicy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy,
inst cje oraz osoby związane z promocją kult r i t adycji regionu. To właśnie ci ludzie t orzą i stanowią bogact o „Spichlerz Gór ego Śląska”. Dzięki ich poświęceniu,
ciężkiej pracy możemy dziś podziwiać stare zapomniane t adycje z naszego regionu
i zachwycać się produktami i wy obami własnoręcznie st orzony i.
Ty wydaniem prag ę zachęcić Państ a do poznania zielonej krainy położonej w zachodniej części województ o śląskie, gdzie malownicze krajobrazy pól i łąk przeplatają
się pejzażami dzikiej przy ody. Na t obszarze można nacieszyć się ciszą i spokojem,
zasmakować przepysznej śląskiej kuchni. Mam nadzieję, że to wydanie zachęci Państ a
do częstego odwiedzania naszego terenu oraz korzystania z naszych obiektów ag ot r st cznych i rekreacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i skorzystania
z naszych lokalnych produktów i usł g.
Prezes Zarządu
Iwona Janic
Kilka słów o Lokalnej
Gr pie Działania
„Spichlerz Gór ego Śląska”
Lokalna Grupa Działania„Spichlerz Górnego
Śląska” pełni rolę lokalnej agencji rozwoju. To nic
innego, jak partnerstwo instytucji publicznych,
przedsiębiorców, organizacji społecznych, rolników i innych osób z sąsiadujących ze sobą
gmin, tworzących w jakiś sposób regionalną,
spójną całość. Fundację powołano, by najpeł-
niej i najbardziej wszechstronnie rozwijać obszar „Spichlerza Górnego Śląska”, obejmującego
takie gminy, jak: Ciasna, Herby, Kochanowice,
Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg,
Wielowieś. Spichlerz więc to regiony położone wzdłuż zachodniej granicy województwa
śląskiego – za Gliwicami, Tarnowskimi Górami
i wokół Lublińca.
Zadania LGD koncentrują się wokół pomocy regionalnym wnioskodawcom w przygotowaniu projektów w ramach PROW, mającym
służyć rozkwitowi rejonu „Spichlerza Górnego
Śląska”. Jednocześnie też dba o to, by były realizowane interesy różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w skład grupy.
LGD jest też otwarta na nowe osoby, pomysły
i inspiracje, bowiem podstawą działania grupy jest zaangażowanie lokalnej społeczności.
2
Nie można w pełni zrealizować celu aktywizacji
i integracji mieszkańców oraz rozwoju i promocji partnerskich gmin, inaczej niż właśnie przez
działania oddolne.
Rejony „Spichlerza Górnego Śląska” to najlepsze miejsce na odpoczynek, oddech i naładowanie życiowych baterii przez naturę. Pobyt
tu to najlepsza recepta na ukojenie nerwów,
zredukowanie stresu i odnowienie umysłu
i ciała.
Czyste lasy, pola i łąki, malownicze krajobrazy utkane przez dziką przyrodę, której na
świecie coraz mniej. Śpiew ptaków, zamieszkujących niemal dziewicze tereny, szum rzek i zapach świeżej, intensywnej zieleni – to wszystko
oferuje w swym bogactwie „Spichlerz Górnego
Śląska”. Dodatkowo poza cudowną i nietkniętą przez człowieka przyrodą, można tu znaleźć też wiele ciekawych zabytków, jak pałace
w Koszęcinie, Pławniowicach i w Brynku, średniowieczny zamek w Toszku, szlak drewnianej
architektury, przechodzącej przez „Spichlerz”,
w Pawełkach lub Żernicy oraz zaskakujących
ciekawostek przyrodniczych, jak ponad stuletnie rododendrony. Inną niespotykaną atrakcją
„Spichlerza” jest Muzeum Paleontologiczne
w Lisowicach.
Tereny te można zwiedzać spacerując, korzystając ze ścieżek rowerowych czy pokusić
się na przejażdżkę bryczką zaprzęgnięto w konie. Jest też dostępny szlak wodny, pozwalający na zapoznanie z florą i fauną kanałów, rzek
i jezior.
Jednak to nadal nie wszystkie spichlerzowe
walory – kolejnym z nich jest doskonała i pyszna kuchnia śląska. W żadnym innym miejscu na
świecie tradycyjne dania śląskie nie smakują tak
dobrze, jak w restauracjach i gospodarstwach
agroturystycznych na terenie „Spichlerza”.
Jeśli przyjedzie się do „Spichlerza” raz, nie
można tu nie wrócić. To miejsce, gdzie się
wraca, by odpocząć, złapać oddech i kontakt
z przyrodą, by zapomnieć o wszystkim i po prostu być.
3
Konkurs „Gwiazdy Spichlerza”
Konkurs „Gwiazdy Spichlerza” ma na celu
znalezienie i odznaczenie najlepszych produktów i usług z obszaru „Spichlerza Górnego Śląska”, wyróżniających się walorami jakościowymi
i użytkowymi. Wyróżnienie to jest przyznawane
w sześciu kategoriach:
– turystyka (izby pamięci, obiekty zabytkowe
udostępniane turystom, szlaki tematyczne,
ośrodki edukacyjne, muzea, imprezy i wydarzenia turystyczne, kuźnie, punkty widokowe,
miejsca dla turystów);
– kultura (zespoły pieśni lub tańca, zespoły ludowe, orkiestry dęte, chóry, formacje taneczne, artyści-plastycy, fotografia, tematyczne
imprezy);
– gastronomia (restauracje, zajazdy, firmy cateringowe);
– obiekty noclegowe (hotele, pensjonaty, prywatne kwatery, ośrodki, schroniska, domki
kempingowe);
4
– rękodzieło (bibułkarstwo, rzeźba, ceramika,
hafty, sianotwory, biżuteria, przedmioty wykonane z makaronu, papieru, drutu, gipsu
i innych technik – także mieszanych);
Zgłaszane do konkursu obiekty, usługi, produkty są oceniane przez niezależne jury. Komisja
konkursowa wyłania laureatów, którym przyznaje prawo do posługiwania się godłem promocyjnym konkursu „Gwiazdy Spichlerza”.
„Gwiazdy Spichlerza” to marka jakości i wysokich standardów. Posiadanie tego godła oznacza, iż produkt lub usługa jest polecana, jako reprezentatywna dla terenu 12 partnerskich gmin.
Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz
Górnego Śląska” otrzymała zaszczytną II nagrodę w Konkursie Róża Regionów 2013 na najlepsze wydawnictwo promocyjne miasta, gminy
i regionu. W tym ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez redakcję magazynu „Wiadomości Turystyczne” doceniony został „Folder
produktów i usług Spichlerza Górnego Śląska”,
podsumowujący konkurs „Gwiazda Spichlerza
2012-2013”. Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagrody odbyło się 17 października
2013 roku, podczas targów Tour Salon na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na
gali Fundację LGD reprezentowała Wiceprezes
Zarządu – Pani Danuta Elwart oraz Panowie Zbigniew Sotomski i Franciszek Sufa.
– inne (gospodarstwa ogrodnicze, gospodarstwa
pszczelarskie, hodowle, gospodarstwa agroturystyczne, działające gospodarstwa rolne).
5
Chór Spichlerzowy „Muzyka Łączy Regiony”
Chór Spichlerzowy „Muzyka Łączy Regiony” to chór nietypowy, bo złożony z trzech różnych grup
śpiewaków z rejonu „Spichlerza Górnego Śląska”. Ten wyjątkowy chór powstał w wyniku projektu
współpracy „Muzyka Łączy Regiony”, na których spotkali się muzycy z trzech różnych regionów: Podhala, Opolszczyzny i regionu Dolnego Śląska.
W ciągu trzech dni okazało się, że muzyka łączy nie tylko regiony, ale też obyczaje, ludzi. – Pojechaliśmy na
Podhale i tam my uczyliśmy górali śląskich pieśni,
a oni nas uczyli góralskich przyśpiewek, prostych
i bardzo melodyjnych – wspomina pan Franciszek Sufa. Tak ten wyjazd połączył chóry i rozpoczęła się niesamowita przygoda muzyczna.
Chór składa się ze śpiewaków z obszaru LGD:
Chóru „Tryl” z Toszka, Chóru „Salve Pater”, Chóru
„Hejnał” ze Strzebinia, a jego powstanie przyczyniło się zarówno do rozprzestrzenienia śląskich pieśni
regionalnych w innych częściach Polski, jak i do nawiązania
licznych nowych przyjaźni pomiędzy jego członkami. Grupy Śpiewacze
obecnie występują pod kierownictwem Pań: Marii i Aleksandry Garbal.
Ten 45-osobowy chór uświetniał już między innymi takie wydarzenia, jak: „Regionalne śpiewanie i granie” na terenie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania (Murzasichle), Festiwal Pieśni Biesiadnych na terenie LGD „Spichlerz Górnego Śląska” (Pilchowice), „Regionalne Karaoke” na terenie
Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” (Krasiejów).
Kontakt:
Chór Spichlerzowy
„Muzyka Łączy Regiony”
Maria i Aleksandra Garbal
tel. 696 800 101
e-mail: [email protected]
6
Róża Kosielska
Róża Kosielska, promotorka gwary śląskiej, to niezwykła i barwna osobowość. Swoimi występami przyczynia się do rozprzestrzeniania i promocji gwary śląskiej w różnych regionach Polski,
a także do kultywowania jej, jako dziedzictwa śląskiego na terenie regionu LGD.
Pani Róża Kosielska ma typową „lekkość bycia” na scenie. Jej występy okraszone niepospolitym poczuciem humoru sprawiają, że każdy, kto zobaczył występ Róży Kosielskiej nabiera szacunku oraz sympatii do śląskiej gwary. Artystka sprawia, że śląska godka podoba się ludziom z innych
regionów kraju.
Jest laureatką I nagrody w konkursie „Godomy po naszymu 2013”.
Pani Róża to bardzo aktywna osoba, na co dzień działa w grupie
Kochanowicka Biesiada, działającej przy Gminnym Centrum
Kultury i Informacji w Kochanowicach oraz w Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich
w Kochcicach.
Kontakt:
Gminne Cent m Kult r
i Infor acji w Kochanowicach
42-713 Kochanowice
ul. Lubliniecka 5
tel. 34 35 33 215
[email protected]
7
Młodzieżowa
Orkiest a Dęta
i Mażoretki z Ciasnej
Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z Mażoretkami występowała dwukrotnie w popularnym programie TVP2 „Podróże z żartem”. MOD
posiada na swoim koncie liczne sukcesy, jak zajęcie II miejsca w Międzynarodowym Konkursie
w Wehr w 2010 roku. Mażoretki nie ustępują
kroku orkiestrze, osiągając równie spektakularne sukcesy: I miejsce na I Międzynarodowym
Orkiestra istnieje od 1998 roku. Pierwsze
próby zostały zapoczątkowane dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców oraz nauczycieli
– muzyków. W kolejnych latach orkiestra rozwijała się i zaczynała grać coraz bardziej zróżnicowane utwory, zarówno rozrywkowe jak
i sakralne. Orkiestra ma na swoim koncie także
występ na tak prestiżowych imprezach, jak „Lato
z radiem”, czy „Pienińskie Lato”. Ponadto ogromnym zaszczytem była możliwość zagrania przez
orkiestrę w czerwcu 2003 roku podczas prywatnej audiencji u Ojca Świętego w Watykanie.
Do tej pory orkiestra koncertowała również
w Hanowerze, Poczdamie, Berlinie, Wiedniu
i Wolpertswende. Wydała swoją pierwszą płytę
w 2005 roku.
W 2000 roku, przy orkiestrze zaczął tworzyć
się zespół taneczny, po jakimś czasie zawieszony i powołany do życia na nowo w 2003 roku.
Od tego czasu zespół nosi nazwę „Copacabana”. Obecnie Zespół Mażoretek to ponad 100
dziewcząt, w wieku od 4 do 20 lat, podzielonych na 4 grupy wiekowe.
Festiwalu Mażoretek w Dobrzeniu Wielkim
w 2012 roku, nominacja do Mistrzostw Świata
i zajęcie IV miejsca w World Majorettes Championship Praha w 2013 roku, udział w popularnym programie TV Polsat „Got to dance” itp.
Oba zespoły uświetniają swoimi występami nie tylko uroczystości gminne i regionalne,
ale koncertują również za granicą, prezentując
przy tym wysoki poziom artystyczny.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Kult r w Ciasnej
ul. Zjednoczenia 2, 42-793 Ciasna
tel. (34) 351 24 19 lub 695 655 858
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
8
Czar er spacerowego jacht motorowego do żeglugi
t r st czno-rekreacyjnej po Kanale Gliwickim i Odrze
Pan Piotr Jaruszowiec oferuje wynajem spacerowego jachtu motorowego (barki turystycznej) do żeglugi turystyczno-rekreacyjnej po
Kanale Gliwickiem i Odrze. Ta nietypowa oferta
pozwala na zupełnie nowe eksplorowanie terenów turystycznych, poprzez poruszanie się nie
tylko po szlakach lądowych, ale właśnie – korzystając z turystycznych szlaków wodnych, wyznaczonych przez różnorodne rzeki, kanały i jeziora.
Jacht, który jest w pełni wyposażony i może
być swobodnie nazwany „pływającym domem”
może być cumowany każdego dnia w innym
porcie, dzięki czemu turystyka może być uwolniona od przywiązania do miejsca czy hotelu.
To oferta dla tych osób, które preferują wolność
i spontaniczność na trasie.
Na jachcie do dyspozycji jest siedem miejsc
noclegowych, kuchnia gazowa, lodówka, ogrzewanie, WC, telewizor – dzięki czemu pozwala on
uniezależnić się od hotelów, czy pensjonatów.
A dodatkowo rowery znajdujące się na jachcie
pozwalają na zacumowanie i zwiedzenie wybranych miejsc również drogą lądową.
Dodatkowo taka forma turystyki pozwala
na zwiedzenie miejsc w inny sposób nieosiągalnych, jak zapoznanie się z zabytkami hydrotechnicznymi i praktyczne poznanie ich działania.
Zabytki takie znajdują się między innymi na terenie „Spichlerza” – np. syfon Kłodnicy, śluzy, etc.
Kontakt:
P.U.H. ARKA Piot Jar szowiec
42-690 Bor szowice
ul. Obrońców Pokoju 4, tel. 601 789 502
e-mail: bor [email protected]
9
Pakiet Ag ot r st czny
Koszęcin Historia – Przy oda
Połączenie aktywnego wypoczynku z obcowaniem z przyrodą i poznawaniem zabytków oraz historii regionu „Spichlerza Górnego
Śląska” – to właśnie cała kwintesencja pakietu
agroturystycznego oferowanego w Gospodarstwie Agroturystycznym Koszęcin, które prowadzi Pan Grzegorz Bambynek.
Pakiet Agroturystyczny Koszęcin Historia – Przyroda to dwie propozycje zwiedzania
historycznych zabytków oraz przyrodniczych
atrakcji znajdujących się niedaleko gospodarstwa w Koszęcinie. W ofercie przewidziane są
dwa pakiety:
Pakiet 1 – wyjazd do Cieszowej
Wyjazd rowerami, bryczką lub zaprzęgiem
konnym do Cieszowej – całość trasy to około
18 km, a zwiedzanie przewidziane jest na około
3 godziny. Trasa biegnie przez: Nowy Dwór, Irki,
Rzyce. W samej Cieszowej przewidziane jest
zwiedzanie zabytkowego kościoła, Spichlerza,
Cmentarza Żydowskiego. Powrót planowany
jest przez Dolnik.
Pakiet 2 – Krywałd – Brusiek
Wyjazd rowerowy o trasie około 20 km i
czasie zwiedzania około 3,5 godziny. Trasa wiedzie przez malownicze tereny: Rokosi Most,
groblę zbiornika Siewniok, skraj rezerwatu Jeleniak – Mikuliny, źródełko Krywałd. Przewidziane
jest zwiedzanie kościoła w Bruśku i kościoła św.
Trójcy w Koszęcinie.
Kontakt:
Gospodarst o Ag ot r st czne
Koszęcin, Grzegorz Bamby ek
42-286 Koszęcin, ul. Maciejkowa 5
tel. 604 332 786
e-mail: bg bg @wp.pl
10
Małe Muzeum
„Klamor u Er ina”
Kolekcja hełmów strażackich, medale i odznaczenia wojskowe, monety, przybory szkolne
z ery sprzed komputera, stare meble, przedmioty codziennego użytku i narzędzia rolnicze
– takie właśnie eksponaty znajdziemy w działającym od 2011 roku Małym Muzeum „Klamory
u Erwina”.
Eksponaty zebrane w tym nietypowym
muzeum mają przybliżyć życie naszych przodków, mieszkających na terenach pomiędzy
Gliwicami, a Rybnikiem. W tym nietypowym
muzeum Pan Erwin Sapik zebrał rzeczy należące do niego lub jego rodziny, bądź też podarowane mu przez sąsiadów i znajomych, pasjonatów historii i tradycji regionalnej.
Każdy może stać się współautorem tej
wyjątkowej wystawy muzealnej i zostawić tu
zabytkowe rzeczy z dawnych czasów. – Niejednokrotnie posiadamy w domach pamiątki
rodzinne, których wyrzucić nam szkoda, ale też
nie bardzo mamy pomysł, co z nimi można zrobić. To dla nich powstało Małe Muzeum „Klamory u Erwina” – zaprasza pan Erwin Sapik.
Zwiedzanie tej ciekawej „izby pamięci regionalnej” jest całkowicie bezpłatne i dostępne
7 dni w tygodniu, jeśli tylko Pan Erwin jest w
domu. Dodatkowym atutem jest usytuowanie
11
muzeum na szlaku drewnianych kościołów
powiatu gliwickiego oraz przy Szlaku Husarii
Polskiej – mieści się przy głównej ulicy w Wilczy, więc łatwo je odnaleźć. Warto tam zajrzeć,
choćby tylko po to, by posłuchać fascynujących opowieści Pana Erwina na temat zebranych w jego muzeum przedmiotów.
Kontakt:
Małe Muzeum „Klamor u Er ina”
Er in Sapik
44-189 Wilcza, ul. K. Miarki 59
tel. 513 333 126
e-mail: [email protected]
Izba Pamięci i Tradycji
w podziemiach kościoła
w Łagiewnikach Wielkich
Głównym celem utworzenia Izby Pamięci i
Tradycji było pielęgnowanie
i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Większość eksponatów pochodzi od mieszkańców Łagiewnik Wielkich i okolic. Zmodernizowane pomieszczenie pozwala na zachowanie
wielu dzieł i eksponatów o wartości kulturowej, historycznej i regionalnej. Wśród zbiorów
można znaleźć stare i wartościowe książki, dokumenty, narzędzia, ubrania, meble, urządzenia elektryczne, zastawy stołowe, magle i inne
przedmioty.
W Izbie odbywają się zajęcia z kulturoznawstwa dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy
Pawonków. Wszystkie zainteresowane osoby,
po wcześniejszym umówieniu się z opiekunem wystawy mają możliwość dostępu do
pomieszczenia. Obiekt jest jednym z ciekawszych punktów turystycznych promujących
region Śląska, otwarty podczas uroczystości
kościelnych – odpustów, dożynek, kierma-
szów. Opiekę nad wystawą sprawuje Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Łagiewniki
Wielkie.
Kontakt:
Izba Pamięci i Tradycji w podziemiach
kościoła w Łagiewnikach Wielkich
42-772 Łagiewniki Wielkie
ul. Lompy 22
Róża Wi : tel. 691 822 771
Anna Kł ś: tel. 693 330 984
12
Pasztet Szefa z Pniowa
Jeśli może być jakiś smak, kojarzący się
z tradycją śląską i regionem Spichlerza Górnego Śląska, to właśnie pasztet wieprzowy znany
pod nazwą „Pasztet Szefa z Pniowa”.
Niewątpliwie prawdziwym sekretem tego
wyrobu są zioła i przyprawy – m.in. majeranek
i lubczyk. Pasztet jest pakowany w postaci foremek – pasztet zapiekany lub słoiczków – pasztet sterylizowany.
„Szlachetny Pasztet Szefa z Pniowa bez
środków konserwujących, to prawdziwa sym-
fonia smaku dla wszystkich koneserów tego,
co dobre i naturalne. Doskonała i aromatyczna
kompozycja smaku. Prawdziwy Pasztet Szefa
z Pniowa, doprawiony świeżymi, naturalnymi
przyprawami, przeniesie Państwa na nieskalane cywilizacją tereny tradycji śląskiej” – tak pisze
o tym wyrobie producent Zakład Produkcyjno-Usługowy Tadeusz Marciniszyn.
A te słowa potwierdza ilość certyfikatów
i wyróżnień, jakie Pasztet Szefa z Pniowa ma
na swoim koncie. Między innymi Pasztet jest
laureatem I nagrody w konkursie na najlepszy
polski, regionalny produkt żywnościowy „Nasze
Regionalne Dziedzictwo – Smaki Regionów”,
w którym otrzymał tytuł Perła 2013.
13
Kontakt:
Zakład Produkcyjno-Usł gowy
Tadeusz Marciniszy
44-120 Pyskowice, Pniów
ul. Pyskowicka 2, tel. 32 233 45 06
e-mail: [email protected] .info.pl
Restauracja BLUE MOON
Napój z kwiatów czarnego bzu, herbata
z syropem z mniszka lekarskiego, nalewka
z sosny, ciasto drożdżowe z jeżynami – brzmi jak
menu z magicznego lasu, ale jest jak najbardziej
realne w restauracji BLUE MOON w Lublińcu.
Jak mówią właściciele, Katarzyna i Michał
Pradela, wszystko w restauracji przyrządzane
jest ze świeżych warzyw, owoców, w kuchni
nie znajdziemy ani jednego gotowego pół-
Dodatkowym atutem restauracji BLUE
MOON jest wszechobecna cisza i spokój. Tu
czas zwalnia, płynie spokojniej. Dzięki ciepłej,
domowej atmosferze można się wyciszyć,
odprężyć i delektować się życiem, a nie tylko
przez nie biec.
Lokal jest otwarty wyłącznie na uroczystości okolicznościowe, jak chrzciny, urodziny,
rodzinne jubileusze.
produktu, żadnych mrożonek, koncentratów,
czy zamienników. Wszystko tworzone jest
z pasją do gotowania i jedzenia z produktów
ekologicznych oraz przypraw i ziół, hodowanych we własnym ogródku przez właścicieli
restauracji. – Ukoimy Twoją tęsknotę za niezapomnianymi smakami z dzieciństwa. Wróć
z nami do natury, do źródła do dobrych produktów, bo od nich wszystko się zaczyna – zachęcają Katarzyna i Michał Pradela.
Kontakt:
Restauracja Blue Moon
42-700 Lubliniec, ul. Droniowiczki 12a
tel. 511 66 76 16
e-mail: [email protected] ail.com
14
Restauracja „Pod Dębami”
P.H.U. Kr st a Kocorek
Restauracja położona na skraju lasu. Czy
może być coś bardziej pobudzającego apetyt,
niż natura? Restauracja Pani Krystyny Kocorek
oferuje różnorodne dania z tradycyjnej kuchni
śląskiej oraz nowości kulinarne.
Z racji na bliskość lasu – owoce leśne można znaleźć także w karcie menu. Na słodko w
takich potrawach, jak: naleśniki, gofry, ciasta,
desery – znajdziemy borówki, jagody czy maliny. Na słono natomiast w krokietach, pierogach
i zapiekankach rozsmakujemy się w grzybach.
W tym malowniczym zakątku turyści mogą
poza dobrym jedzeniem też uzyskać informacje na temat interesujących ich szlaków, miejsc
i zabytków ciekawych i polecanych do zwiedzania. Ale to nie wszystko, bo restauracja ma
w ofercie także organizację zabaw tanecznych,
kuligów, wycieczek rowerowych, czy grzybobrań, a także imprez dla dzieci i młodzieży.
Również z myślą o najmłodszych w ogrodzie został postawiony bogato wyposażony
plac zabaw, gdzie dzieci mogą zająć się sobą,
podczas gdy dorośli będą korzystać z pogody
i grilla na świeżym powietrzu.
To też doskonałe miejsce na wieczorny
odpoczynek – restauracja dysponuje miejsca-
mi noclegowymi, a spędzenie nocy na skraju
rezerwatu o tak unikalnej faunie i florze, jak rezerwat Jeleniak Mikuliny, może być jedną z najprzyjemniejszych części wycieczki turystycznej.
Śpiew ptaków w gałęziach dębów i niebo rozświetlone gwiazdami przekonują same.
Kontakt:
Restauracja „Pod Dębami”
Przedsiębiorst o Handlowo-Usł gowe, Kr st a Kocorek
42-286 Piłka, ul. Podleska 15
g ina Koszęcin
tel. 531 212 101
e-mail: kocorekkr st [email protected]
15
Ag ot r st ka
Renata i Piot Wons
Zapach świeżo pieczonego chleba czy
ciasta drożdżowego w domu, a przed domem
gęsi, kury, kaczki, barany, koty, psy i koń… Taki
powrót do gospodarstwa, znanego większości z nas tylko z opowiadań możemy sobie
zapewnić odwiedzając Agroturystykę Renaty
i Piotra Wons.
saniach i małych sankach, spacery nordic walking lub bieganie po pobliskich malowniczych
drogach, lasach i polach, zbieranie grzybów,
wędkowanie, przejażdżki bryczką lub konno
w siodle… A dodatkowo, gdyby tego wszystkiego było mało właściciele prowadzą warsztaty
tradycyjnego wypieku chleba i ciast drożdżowych dla zainteresowanych gości i turystów.
Niewątpliwie największą zaletą tego miejsca jest cisza, spokój i przestrzeń. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – osoby szukające odpoczynku w zaciszu leśnych drzew znajdą go 300
metrów od Agroturystyki, a ci, którzy szukają
mocnych wrażeń mają do dyspozycji jazdę
konno czy inne formy aktywnego spędzania
czasu.
W Łagiewnikach Wielkich prowadzą oni półtorahektarowe gospodarstwo agroturystyczne
oferujące wiele ciekawych atrakcji, jak: wycieczki rowerowe, wieczorne ognisko, grill, wieczory
poezji lub śpiewów w altanie, kuligi na dużych
Kontakt:
Ag ot r st ka Renata i Piot Wons
42-772 Łagiewniki Wielkie
ul. Świerczewskiego 35
tel. 604 962 379
www.lagiewniki-wielkie.pl
16
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe „Pawełek”
Budynek, w którym obecnie mieści się
schronisko ma bardzo bogatą przeszłość – powstał w roku 1910 jako szkoła, która potem
została przekształcona w SSM. W 2007 roku nastąpiła gruntowna modernizacja i rozbudowa
obiektu z funduszy unijnych, który został oddany do dyspozycji turystów. Schronisko może pomieścić 60 osób w pokojach 2, 3 i 4-osobowych,
do tego posiada bogatą infrastrukturę – jest tu
kuchnia, sala konferencyjno-telewizyjna wyposażona w telewizor, projektor oraz bezpłatny
dostęp do sieci Wi-Fi.
wych obiektów zabytkowych: zespół pałacowo-parkowy (Kochcice), Sanktuarium Maryjne
z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Lubeckiej oraz zabytkowy pałac (Kochanowice).
Ponadto schronisko posiada zaplecze sportowo-rekreacyjne:
– boisko do piłki nożnej
– boisko do piłki siatkowej i siatkówki plażowej
– boisko do koszykówki
– kort tenisowy
– 20 rowerów do wypożyczenia
Na terenie obiektu znajduje się też miejsce
na ognisko oraz zadaszony grill, a także pole
namiotowe dla osób ceniących sobie bliskość
przyrody. Schronisko położone jest w bliskiej
lokalizacji zabytkowego Kościoła Matki Bożej
Fatimskiej z 1933 roku. Także w niedalekiej odległości od Pawełek znajduje się wiele cieka17
Dodatkowo niedaleko schroniska znajduje
się wieża widokowa, z której można podziwiać
100-letnie rododendrony, kwitnące na przełomie maja i czerwca pośrodku boru sosnowego.
Kontakt:
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe „Pawełek”
42-713 Kochanowice, ul. Główna 14
tel. 34 353 37 16
e-mail: [email protected]
Zajazd Nowy Dwór
Zajazd Nowy Dwór w Ciasnej to doskonałe połączenie usług restauracyjnych na wysokim poziomie i komfortowego zaplecza hotelowego. W obiekcie znajduje się elegancka
restauracja oraz nowoczesna sala bankietowa,
dzięki czemu mogą się tu odbywać zarówno
imprezy rodzinne i spotkania z przyjaciółmi,
jak i firmowe – bankiety, kameralne przyjęcia,
wigilie firmowe i wiele innych.
„Mając na uwadze indywidualne życzenia
klientów, dokładamy wszelkich starań, aby
każdej uroczystości zapewnić jak najlepszą
oprawę i pozostawić w pamięci klientów,
śląskie, skrzydełka drobiowe nadziewane,
zupę cebulową, pieczeń wieprzową, sznycel
drobiowy z pieczarkami, kapustę kiszoną zasmażaną z grzybami na ciepło.
jako tę jedyną i niepowtarzalną” – takie motto przyświeca właścicielom Nowego Dworu,
gdyż starają się, by było to miejsce dostępne
dla każdego, kto chciałby w tych wysmakowanych wnętrzach zorganizować imprezę
okolicznościową.
W menu zajazdu znajdziemy zarówno
potrawy kuchni śląskiej, tradycyjne dania, jak
i nowości kulinarne. Możemy tu zamówić
między innymi: placki po węgiersku, kluski
Kontakt:
Zajazd Nowy Dwór
42-793 Ciasna, ul. Sierakowska 5
tel. 666 117 901
e-mail: [email protected]
18
Biżuteria ar st czna
Niepowtarzalność i unikalność to dwie cechy, które najtrafniej charakteryzują działalność
Pani Elżbiety Chudaś, prowadzącej pracownię
artystyczną ELIZABETH. Tworzone przez nią rękodzieła ograniczone są jedynie jej wyobraźnią.
W pracowni powstają obrazy olejne, obrazy malowane pastelami, węglem, czy ołówkiem oraz
biżuteria ręcznie robiona techniką soutache
oraz beadwork.
Ale obrazy to nie wszystko, bo pracownia Pani
Elżbiety oferuje również usługi krawieckie – szycie
na miarę strojów okazjonalnych i wyjściowych
(suknie ślubne, gorsety) oraz strojów codziennych
(garsonki, sukienki, spodnie). Pani Elżbieta planuje również połączyć szycie z rękodziełem i wprowadzić do swojej oferty szycie strojów i torebek
z ozdobami biżuteryjnymi, jak koraliki szklane, kamienie półszlachetne czy minerały.
Wyroby „wyczarowane” przez Panią Elżbietę
można zakupić w Internecie poprzez stronę jej
bloga (http://pasje-eli-h.blogspot.com/) czy e-sklep dawanda.com, ale także podczas różnego
rodzaju jarmarków okolicznościowych. Dodatkowo Pani Elżbieta przygotowuje też biżuterię
na specjalne zamówienie.
Kontakt:
ELIZABETH Pracownia
Ar st czna, Elżbieta Chudaś
44-145 Pilchowice, ul. Sadowa 15
tel. 668 788 908
e-mail: [email protected]
19
Rzeźba, szt ka uży kowa,
malarst o - Izabela Karaś
Pani Izabela Karaś to artystka wszechstronna – zaczynała swoją przygodę ze sztuką od
malarstwa sztalugowego oraz rysunku. Obecnie rozszerzyła swój wachlarz działań artystycznych także o rzeźbę. Jej finezyjna wyobraźnia
kreśla sama autorka – „Są one owocem długich
przemyśleń lub wynikiem potrzeby chwili”.
Unikalność tych prac polega też na niezwykłym połączeniu – gdyż niewielu jest malarzy czy rysowników, zajmujących się jednocześnie rzeźbiarstwem.
– Tworząc, pragnę w głównym stopniu,
aby „perełki” sztuki, historii i tradycji lokalnej
nie odeszły w zapomnienie – podkreśla Izabela Karaś.
pozwoliła na stworzenie zupełnie nowych
dzieł, powstających w wyniku łączenia różnych
technik, jak: rzeźba, malarstwo, czy nawet liternictwo. W przyszłości Pani Izabela pragnie
spróbować swoich sił także w graffiti.
Wszystkie prace powstające w jej pracowni
są autorskimi pomysłami i projektami. Jak pod-
Kontakt:
Izabela Karaś, 42-693 Kr pski Mł ,
ul. Zawadzkiego 7/4, tel. 69 35 22 881
e-mail: [email protected]
20
Kowalst o Ar st czne
Pan Janusz Kosmała oferuje kucie artystyczne – może to być rekonstrukcja istniejących już
projektów, ale także projekty własnego autorstwa tego rękodzielnika. Ponadto artystyczna
dusza Pana Janusza pozwoliła mu na stworzenie zupełnie nowej – i do tej pory niespotykanej
– jakości na rynku, jaką jest połączenie wyrobów
kowalskich z wikliniarstwem.
Wszystko, co tworzy Pan Janusz jest wykonywane przez niego własnoręcznie – Moje
wyroby cechują się tym, że wszystko wychodzi spod mojego młotka, materiał jest grzany,
a następnie przekuwany ręcznie, bez użycia jakichkolwiek maszyn – wyjaśnia swoją pracę Pan
Kosmała.
Na miarę unikatu stają się wyroby przygotowane przez tego zręcznego artystę, w których łączy on kowalstwo artystyczne z wikliniarstwem,
którego Pan Janusz nauczył się na Uniwersytecie
Ludowym Rzemiosła Artystycznego.
Kowalem się jest, a nie się bywa, dlatego
Pan Janusz stara się też mocno promować kowalstwo artystyczne, jako gałąź sztuki – posiada
możliwość stworzenia w dowolnym miejscu
stanowiska kowalskiego, przy którym przeprowadza pokazy tego wyjątkowego kierunku artystycznego oraz warsztaty dla osób zainteresowanych tematem i chcących spróbować swoich
sił w kowalstwie.
Kontakt:
Janusz Kosmała
ul. Korczaka 1/3, 42-286 Koszęcin
tel. 605 870 505
[email protected] ail.com
www.facebook.com/kowalst ojk
21
Wit aże angielskie
i wit aże techniką Tiffany
Pani Sylwia Pietrek wykonuje witraże metodą Tiffany i metodą angielską. Na terenie
„Spichlerza Górnego Śląska” jest chyba jedynym rękodzielnikiem, który zajmuje się tą
specyficzną i wymagającą ogromnej precyzji
dziedziną sztuki.
Pani Sylwia w tworzone przez siebie witraże wkłada nie tylko pracę i pomysły, ale
także serce – Każda z moich prac jest przeze
mnie dokładnie przemyślana i zaprojektowana – podkreśla artystka. Jednocześnie wykonuje ona też witraże na zamówienie klienta,
komponowane według życzenia osoby zamawiającej.
Wśród prac Pani Sylwii znajdują się zarówno duże witraże do okien lub drzwi czy
klosze całe wykonane ze szkła witrażowego,
jak i drobne – biżuteria, anioły witrażowe. Ko-
lorowe wyroby rękodzielnicze Pani Sylwii powstają techniką angielską (z folii witrażowych
i samoprzylepnego ołowiu) lub techniką Tiffany (ze szkła witrażowego, taśmy miedzianej
i cyny).
Witraże autorstwa Pani Sylwii zdobią
wnętrza różnorodnych obiektów na terenie
„Spichlerza”.
Kontakt:
Sylwia Piet ek
42-286 Koszęcin, ul. Lubliniecka 21
tel. 34 35 24 352
e-mail: wit [email protected]
22
Gospodarst o Ag ot r st czne
RANCZO - Kr stian Kiełbasa
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo”
to ponad 100 ha pól i łąk – uprawiane tu jest
kilka gatunków zbóż, rzepak, a nawet wierzba
energetyczna.
Gospodarstwo poza sporą bazą noclegową oferuje również różnego rodzaju atrakcje
dodatkowe, jak: przejażdżki rowerowe, zorganizowanie ogniska, karmienie zwierząt, pomoc
gospodyni w przygotowywaniu tradycyjnych,
śląskich posiłków.
Specjalnie dla najmłodszych został postawiony plac zabaw oraz sala zabaw, w której
mogą się bawić podczas brzydkiej pogody lub
zimą. Sala jest wyposażona w zabawki, pluszaki,
gry planszowe, kręgle dla dzieci, basen z kolorowymi piłkami i kącik małego artysty.
W gospodarstwie znajdują się też różnego
rodzaju zwierzęta: kury, kozy, kaczki, króliki, konie i kucyki, które mogą być dodatkową atrakcją dla dzieci i ich rodziców.
Dodatkowo Gospodarstwo Agroturystyczne RANCZO słynie z bardzo wysokiej jakości
kuchni śląskiej – w 2010 roku właściciel, Krystian
Kiełbasa, otrzymał jako jedyny z województwa
śląskiego nagrodę i tytuł – „Perła 2010” za wieprzaka filowanego, uznanego za najlepszą polską potrawę regionalną.
Kontakt:
Gospodarst o Ag ot r st czne
Ranczo, 44-180 Proboszczowice
ul. Nogowczycka 1
Kr stian Kiełbasa tel. (32) 230 31 74
Danuta Wapińska tel. 516 197 139
[email protected]
23
Gospodarst o Pszczelarskie „Pasieka Leśna” –
Stefania i Helmut Małek
Produkty są wysokojakościowe, a właściciele nieustannie dbają o rozwój i modernizację pasieki. Pan Helmut Małek angażuje się
społecznie w ochronę lokalnych pasiek i planuje rozwinąć profil działalności o hodowlę
pszczelich matek.
„Pasieka Leśna” produkuje:
– miody naturalne,
– kit pszczeli (propolis)
– pyłek kwiatowy
– świece z wosku pszczelego.
Miód od Państwa Małek można zakupić
na miejscu, w „Pasiece Leśnej” w Kotulinie
oraz na różnego rodzaju imprezach o zasięgu
lokalnym i ponadlokalnym.
Kontakt:
Gospodarst o Pszczelarskie „Leśna
Pasieka” Stefania i Helmut Małek
44-180 Kot lin, ul. Kolejowa 47
tel. 32 230 62 01 lub 783 544 672
e-mail: [email protected]
Wszystkie produkty są pozyskiwane
z czystych i nieskażonych terenów zielonych,
oddalonych od ośrodków przemysłowych.
Pasieka składa się z segmentu stacjonarnego
oraz dwóch segmentów mobilnych, dzięki
czemu możliwe jest pozyskiwanie różnego
gatunku miodu.
24
Gospodarst o Pszczelarskie
– Alber Wienchol
Pasieka Pana Alberta Winchola, położona
w pięknych okolicznościach przyrody na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych
Rud Wielkich, wytwarza miody i wyroby:
– miody stałe i kremowane
– świece z naturalnego wosku pszczelego
– propolis i nalewki propolisowe.
Wszystkie miody powstające w tej pasiece
są w 100 procentach naturalne i wytwarzane są
zgodnie z tradycyjną sztuką pszczelarską, według niezmiennych od stuleci metod i receptur.
Powstają tu miody rzepakowe, akacjowe, lipowe i spadziowo-nektarowe.
Miody są porcjowane do słoiczków 0,5 kg
oraz 1,25 kg i każdy z nich jest opatrzony etykietą z informacją o rodzaju miodu, wartości od25
żywczej oraz sposobie przechowywania. Wyroby te można nabyć bezpośrednio w pasiece lub
na okolicznościowych jarmarkach i festynach
na terenie „Spichlerza Górnego Śląska”, gdzie
również można dokonać degustacji miodu.
Kontakt:
Gospodarst o Pszczelarskie Pasieka
90/0552 Alber Wienchol
44-145 Leboszowice, ul. Wiejska 38
tel. 32 235 62 02
e-mail: [email protected]
Imprezy spor owe,
Piknik Ogórkowy
rekreacyjne i koedukacyjne w Wilczy
Klub Sportowy START Koszwice od kilku
lat krzewi kulturę fizyczną w powiecie lublinieckim. Od 2009 roku organizuje cykliczne
imprezy sportowo-rekreacyjne, na których
promuje aktywny tryb życia i wypoczynek
na łonie natury. Oferta Klubu kierowana jest
do wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych po seniorów, którzy mogą korzystać ze
ścieżek i rad doświadczonych sportowców.
Sztandarowe imprezy organizowane przez
START Koszwice:
– Polska Biega w Koszwicach w Maju (bieg
na dystansie 5km w ramach ogólnopolskiej
akcji Polska Biega);
– Marsz Nordic Walking w Koszwicach w
Czerwcu (na dystansie 7 km na trasie z różnymi rodzajami nawierzchni);
– Bieg Kamienny w Koszwicach w Lipcu (na
dystansie 10km, podczas imprezy organizowane są również biegi dla dzieci na krótszych dystansach).
W 2014 roku już po raz trzynasty odbędzie się Piknik Ogórkowy w Wilczy, w gminie
Pilchowice. Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach od trzech lat dokłada wszelkich
starań, aby mieszkańcy oraz turyści miło spędzili czas podczas Pikniku. Podczas imprezy
organizowany jest konkurs pn. „Ogórkowe
smaki”, rozgrywanym w dwóch kategoriach:
Zupa ogórkowa i Ogórek pod każdą postacią,
w którym biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich z regionu. Wszyscy uczestnicy Pikniku
mają możliwość degustacji potraw z ogórków. Panie z Kół oprócz prezentacji swoich
umiejętności kulinarnych, mają okazję przedstawić swoje umiejętności artystyczne na
scenie. Po kulminacyjnym punkcie programu
–ogłoszeniu wyników konkursu, odbywa się
zabawa taneczna. Organizatorzy przygotowują dla najmłodszych liczne zabawy, konkury i animacje.
Kontakt:
Kontakt:
Gminny Ośrodek Kult r
w Pilchowicach
44-144 Nieborowice, ul. Główna 50
tel. 32 233 09 96
e-mail: [email protected] ail.com
Klub Spor owy START Koszwice
42-772 Koszwice, ul. Polna 1
tel. 34 3534 352 lub 791 508 737
e-mail: [email protected] -koszwice.pl
26
Występy ar st czne,
prezentacje kulinar e
pot aw regionalnych
Kochanowicka
Biesiada
Zespół Kochciczanki prowadzi działalność
zarówno artystyczną jak i kulinarną biorąc
czynny udział w konkursach i imprezach cyklicznych, kultywując tradycje śląskie. Zespół
udziela się w licznych przeglądach zespołów folklorystycznych. Co roku uczestniczy
w kultywowaniu starego zwyczaju, jakim jest
Wodzenie Niedźwiedzia mającego miejsce
w „ostatki”. Kochciczanki występowały m.in.
na Dniach Opola dla Osób Niepełnosprawnych, Światowym Kongresie Rolników
w Warszawie, Dożynkach Jasnogórskich.
Grupa cyklicznie koncertuje w Sanatorium
w Kochcicach, prezentując swój śląski repertuar kuracjuszom z całej Polski.
Kochanowicka Biesiada jest grupą artystyczną działającą przy Gminnym Centrum
Kultury i Informacji w Kochanowicach. Trzynaście osób prezentuje bogaty repertuar
humorystycznych występów teatralno-wokalnych, nawiązujących do lokalnych tradycji,
historii oraz obecnej sytuacji gminy.
W swoim autorskim repertuarze posiadają operetkę „Kopciuszek”, program na
okoliczność Dożynek „Święta Kwitnącego
Różanecznika”, „Dnia Kobiet”, w tym skecze,
monologi, m.in. „Satyra na Wójta” i wiele piosenek. Okolicznościowe występy cieszą się
dużą popularnością, a grupa chętnie występuje poza granicami swojej gminy.
Kontakt:
Kontakt:
Gminne Cent m Kult r
i Infor acji w Kochanowicach
42-713 Kochanowice
ul. Lubliniecka 5, tel. 34 35 33 215
e-mail: [email protected]
Zespól Kochciczanki z Kochcic
42-713 Kochanowice
ul. Lubliniecka 5
34 35 33 215
e-mail: [email protected]
27
Występy ar st czne
Chór Canzona.
Animator Kult r
– Maria Dziuk
Chór Canzona działa już od 12 lat, będąc niejako wizytówką Gminy Kochanowice.
Uczestniczy w wielu imprezach i uroczystościach, uświetniając je swoimi występami.
Chór aktualnie liczy 20 członków i jest otwarty na wszystkich chętnych lubiących śpiewać. Działa przy Gminnym Centrum Kultury
i Informacji w Kochanowicach, tworząc bogaty repertuar pieśni kościelnych oraz świeckich. Uczestniczy z niemałym powodzeniem
w różnych konkursach muzycznym, m.in. Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznych w
Myszkowie, Regionalnym Przeglądzie Chórów
w Strzebiniu . Rokrocznie chór bierze udział
w obchodach „Święta Kwitnącego Różanecznika”.
Twórczość Pani Marii Dziuk możemy
podziwiać na corocznych imprezach plenerowych organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach. Autorka działa głównie na polu pisarskim tworząc wiersze, opowiadania, a przede wszystkim pisze okolicznościowe scenki
teatralne, komentując otaczający ją świat.
Podczas obchodów „Święta Kwitnącego Różanecznika” promuje walory przyrodnicze
regionu, nawiązując do historii pomnika
przyrody różanecznika katawbijskiego oraz
ówczesnego właściciela ziemskiego hrabiego
Ballestrema. W „Święto Ciapkapusty” popularyzuje kuchnię regionalną w swoich scenkach
teatralnych.
Kontakt:
Kontakt:
Gminne Cent m Kult r
i Infor acji w Kochanowicach
42-713 Kochanowice
ul. Lubliniecka 5, tel. 34 35 33 215
e-mail: [email protected]
Chór Canzona
42-713 Kochanowice
ul. Lubliniecka 5, tel. 34 35 33 215
e-mail: [email protected]
28
Pilchowickie Jar arki
Świąteczne
Wesele na Zamku
w Toszku
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom już od pięciu lat organizuje Pilchowickie Jarmarki Świąteczne. Impreza promuje lokalnych rękodzielników i artystów oraz
rozwija twórczość mieszkańców. W czasie
każdego Jarmarku są organizowane występy lokalnych chórów i zespołów, ekspozycje
obrazów artystów malarzy i wystawy zdjęć
fotografów. Głównym punktem wydarzenia
jest finał konkursu na najpiękniejszą kroszonkę czy betlyjkę, w której biorą udział zarówno
dzieci i dorośli z terenu gminy.
Wesele na Zamku w Toszku to nie tylko
oferta gastronomiczna. Przyjęcia są organizowane w unikalnych wnętrzach wpisanego
do rejestru zabytków zamku lub w plenerze
na terenie obszernego dziedzińca. W trakcie
przyjęć goście są oprowadzani po zamku
i zapoznawani z jego bogatą historią. Organizacja wesela na Zamku w Toszku obejmuje profesjonalną pomoc w przygotowaniu
wszystkich elementów przyjęcia weselnego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na
www.weselenazamku.pl
Kontakt:
Kontakt:
Cent m Kult r
„Zamek w Toszku”
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek
tel. 32 233 44 93
[email protected]
Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom
44-145 Pilchowice, ul. Dolna Wieś 2
tel. 515 262 834
e-mail: [email protected]
29
Karczma – Koszwice
Lokal przyjęć
okolicznościowych
Dom Biesiadny
„Bumerang”
Firma rodzinna Karczma-Koszwice prowadzi lokal gastronomiczny, od 1912 roku,
znajdujący się w Gminie Pawonków, w miejscowości Koszwice. Dzięki tej wieloletniej
działalności Karczma posiada ogromne doświadczenie w świadczeniu usług związanych z wyżywieniem i organizacją imprez
okolicznościowych. W jadłospisie znajdują się
kuchnia polska, jak i śląska. Obiekt wyposażony jest w dwie sale z własnym nagłośnieniem,
pierwsza na 20 osób, a druga do 100 osób.
Dodatkowym atutem jest piękny 2,5 hektarowy ogród wraz z placem zabaw dla najmłodszych odwiedzających.
Mottem firmy jest „Tradycyjny smak
– smak Tradycji”. Oferowane menu składa się
przede wszystkim z tradycyjnych śląskich
i polskich potraw. Do produkcji wykorzystują
receptury rodziców i dziadków. „Bumerang”
organizuje przyjęcia okolicznościowe w tym:
chrzciny, roczki, urodziny, spotkania okazjonalne, wesela czy bale dla dzieci i dorosłych
oraz stypy. Zapewniają klientom pełną obsługę w zakresie oprawy muzycznej i fotograficznej. Lokal Przyjęć „Bumerang” dostarcza również posiłki do domów klientów.
Oferują również noclegi, w tym cztery pokoje gościnne z łazienkami.
Kontakt:
Kontakt:
F.U.P.H. Dom Biesiadny
„Bumerang”
44-180 Toszek, ul. Rey onta 1
tel. 509 150 860, 32 233 56 91
e-mail: [email protected]
Karczma -Koszwice
42-772 Koszwice, ul. Polna 1
tel. 34 3534 352 lub 692 710 190
[email protected]
30
Restauracja
Baza
Usł gi gast onomiczno-hotelowe Zajazd Ty an
Restauracja Baza powstała z rozbudowy
dawnego strychu, na którym przez lata spotykali się lokalni muzycy aby wspólnie grać.
Cyklicznie występują tu lokalne zespoły muzyczne, organizowane są imprezy tematyczne, konkursy. Wnętrze zachwyci Państwa niezapomnianym klimatem, smacznymi daniami
i miłą obsługą. Restauracja organizuje: imprezy okolicznościowe, spotkania po latach,
szkolenia, spotkania biznesowe i inne wydarzenia do 50 osób. W ofercie są dwie sale dla
gości: barowa z dostępem do TV oraz górna
sala klimatyzowana z parkietem do tańca.
Baza udostępnia kącik dla najmłodszych, projektor oraz Wi-Fi.
W zajeździe Tytan można znaleźć wspaniałe miejsce na zorganizowanie przyjęć
okolicznościowych, obsługa dokłada wszelkich starań, aby każdej uroczystości zapewnić jak najlepszą oprawę i pozostawić
w pamięci klientów, jako tę jedyną i niepowtarzalną. Również dla najmłodszych klientów
jest niespodzianka w postaci placu zabaw.
W restauracji króluje kuchnia śląska i polska.
Dysponują własnym sprzętem oświetleniowo-nagłośnieniowy, oraz audio-wizualnym.
Dzięki obecności zaplecza hotelowego Tytan
to doskonała baza noclegowa.
Kontakt:
Kontakt:
Restauracja Baza
42-288 St zebiń, ul. Dębowa 11
tel. 507 21 63 16
e-mail: [email protected] ail.com
Zajazd Ty an
42-713 Kochanowice
ul. Wolności 15 d, tel. 34 353 32 90
e-mail: t [email protected]
31
Kuchnia t adycyjna
Gospoda Uroczysko
Wy oby rękodzielnicze
z bibuł , krepiny it .
W Gospodzie Uroczysko znajdziemy domową kuchnię, według przepisów babć, nawiązującą do lokalnej tradycji oraz bieżące
sezonowe i okazjonalne dania regionalne.
Duży nacisk kładziony jest na domowe półprodukty, które wyrabiają sami, m.in: smalec,
swojski makaron, keksy świąteczne, kluski itp.
Lokal zaopatruje się u lokalnych dostawców,
którzy trzymają się tradycyjnych metod przetwórczych, dalekich od produkcji masowej.
W restauracji króluje kuchnia tradycyjna, śląska.
Kwiaty, które Pani Urszula Kempa, wyrabia
z bibuły, w dawnych latach były wykonywane na terenie Górnego Śląska jako ozdoby
domów, przydrożnych kapliczek, krzyży i kościołów. Wówczas były wykonane z papieru
moczonego w parafinie. Każdy wyrób jest robiony z pasją. Produkt jest oryginalny, unikatowy oraz wykonany ręcznie. Pani Urszula wykonuje również stroiki Wielkanocne, bukiety
z liści klonu przyozdobione kwiatami polnymi
i owocami dzikiej róży. Aktywnie działa prowadząc warsztaty dla młodzieży w KOKSiR
w Krupskim Młynie oraz prowadzi zajęcia dla
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Kontakt:
Gospoda Uroczysko
42-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 1A, tel. 509 625 934
e-mail: [email protected]
Kontakt:
Urszula Kempa
42-693 Kr pski Mł
ul. Kasprowicza 2m6
tel. 661 96 98 97
e-mail: [email protected]
32
Upominki
okolicznościowe
Pani Jolanta Wołosz mieszkająca w Rudzińcu, w powiecie gliwickim, wyrabia upominki okolicznościowe z ciasta piernikowego
i lukru. Zarobione ciasto piernikowe wycina
ręcznie lub foremkami, następnie wypieka, po
wystygnięciu ozdabia lukrem. Wypieki mogą
być dowolnej wielkości i kształtu, udekorowane zgodnie z życzeniem zmawiającego. Pani
Jolanta tworzy prace trójwymiarowe. Wypieki
nadają się na prezent na każdą okazję.
Robótki ręczne, haſt
krzyżykowy, przedmiot
zdobione techniką
decoupage
Tradycja haftowania przeszła z prababci,
babci, mamy na Panią Gabrielę, która kontynuuje zainteresowania żeńskiej części swojej
rodziny. Prace przygotowuje do różnego rodzaju wystaw, konkursów, a także dekoruje
wnętrze własnego domu czy wykonuje prace
na zmówienie różnych osób. Techniką decoupage ozdabia przedmioty codziennego
użytku. Prace Pani Sapik brały udział w różnych wystawach o zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim, a także w wielu konkursach, gdzie były wyróżniane i uzyskiwały
pierwsze miejsca.
Kontakt:
Jolanta Wołosz
44-160 Rudziniec, ul. Lipowa 43/3
tel. 518 535 260
e-mail: [email protected]
Kontakt:
Gabriela Sapik
44-189 Wilcze, ul. K. Miarki 59
tel. 32 239 73 39
e-mail: [email protected]
33
Rzeźby tor owe,
wy oby z pier ika
Kar ki haſtowane,
ozdoby z papier
Pani Bożena Wołosz, mieszkanka Toszka,
słynie ze swoich rzeźb tortowych. Wyróżniają
się one wśród innych wypieków tym, iż ciastom nadawane są oryginalne kształty m.in.
postaci z bajek, proporczyków klubów sportowych, zabawek, herbów itp. Pani Bożena
potrafi wykonać trójwymiarowe dzieła z piernika, takie jak: domek, dekoracje świąteczne,
szopki itp. Rzeźby tortowe wytwarza na potrzeby rodziny i znajomych oraz na imprezy
okolicznościowe.
Kartki tworzone są w oparciu o dostępne
wzory, jednak Pani Iwona stara się dodać do
nich jakiś własny element. Zawsze haftuje nićmi metalizowanymi, co nadaje kartkom oryginalny wygląd. Wykonuje również ozdoby
z papieru tworzone w oparciu o zasady origami modułowego. Haft był i jest tradycyjną
formą rękodzielniczą na Górnym Śląsku, natomiast kartki wykonywane techniką haftu
matematycznego są czymś nowym i rzadko
spotykanym na rynku.
Kontakt:
Iwona Śleziona-Plawgo
42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 112
tel. 79 44 60 571
[email protected] ail.com
Kontakt:
Bożena Wołosz
44-180 Toszek, ul. Toszecka 8
tel. 32 333 43 62
e-mail: [email protected]
34
Kr a pł alnia
w Herbach
Kryta pływalnia w Herbach przy ul. Katowickiej stanowi nowoczesny obiekt sportowo – rekreacyjny, w skład którego wchodzi:
basen pływacki pięciotorowy o wym. 25 x
12,5 m i głęb. 1,35 do 1,8 m oraz brodzik dla
dzieci, zespół szatniowo-natryskowy i widownia. Niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej. Obiekt jest w pełni przystosowany
dla osób niepełnosprawnych. Pływalnia jest
jedyną nowoczesną, pełnowymiarową krytą
pływalnią na terenie powiatu lublinieckiego,
która dysponuje ofertą rekreacyjno-turystyczną przeznaczoną zarówno dla osób dorosłych
jak i dzieci w różnym wieku, umiejących pływać jak i pragnących się nauczyć. Funkcjonuje tu również klub pływacki „Orka”.
Zespół boisk
wielof nkcyjnych
w Gminie Herby
Zespół boisk wielofunkcyjnych w Gminie Herby stanowią cztery nowoczesne
i bezpieczne boiska sportowo-rekreacyjne ze
sztuczną nawierzchnią. Boiska te położone
są w miejscowościach: Olszyna, Herby, Lisów
i Hadra. Są to doskonałe miejsca do rozwijania
zainteresowań sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Boiska przystosowane są do gry w piłkę ręczną, koszykówkę,
siatkówkę oraz badmintona. Boiska ogrodzone są siatką, co zapewnia bezpieczeństwo korzystającym. Obiekty te spełniają warunki dla
wypoczynku rodzinnego, indywidualnego
oraz zespołowego.
Kontakt:
Kontakt:
Urząd Gminy Herby
42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33
tel. 34 357 41 00
e-mail: g [email protected]
www.herby.pl
Urząd Gminy Herby
42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33
tel. 34 357 41 00
e-mail: g [email protected]
www.herby.pl
35
DOBRE KONCERTY
– fir a ar st czna
DOBRE KONCERTY to przede wszystkim
idea pewności dobrego wyboru z wielu dostępnych na rynku propozycji. Jakość naszych
usług gwarantuje połączenie gruntownego
wykształcenia z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym. Rekomendacją firmy są ludzie,
miejsca i okoliczności, dla których świadczymy usługi, zawsze dbając o ich najwyższy
poziom. Ofertę stanowią komponowane potrzebami odbiorców warsztaty: etnograficzne,
śpiewu, tańca, wizażu scenicznego, dykcji i recytacji oraz koncerty: sakralne, arii operowych,
operetkowych i musicalowych, pieśni neapolitańskich, ludowych i biesiadnych, których dodatkową atrakcją jest taniec i kabaret. Koncert
jest idealną częścią programu większych imprez takich jak konferencje, eventy, rocznice,
seminaria i warsztaty oraz wartościową formą
spędzenia popołudnia lub wieczoru.
DOBRE KONCERTY to doświadczanie kultury, poparte życzliwością i profesjonalizmem.
Kontakt:
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel. 535 13 90 29
e-mail: [email protected] .com
www.dobrekoncer .com
Opracowanie:
Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF”
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 71
tel. +48 52 321 37 18
e-mail: [email protected]
www.unigraf.bydgoszcz.pl
Wydawca:
Fundacja Lokalna Grupa Działania
„Spichlerz Górnego Śląska”
42-286 Koszęcin, tel. 791 584 307
e-mail: [email protected]
www.spichlerz.org.pl
Projekt i skład: Szymon Karwacki
Redakcja testu: Agnieszka Kminikowska ENTERPR
Zdjęcia: Archiwum LGD „Spichlerz”, Alfred Jochem
Karolina Pajor, Cecylia Lipińska, Uczestnicy konkursu
„Gwiazda Spichlerza”.
2014 © Wszelkie prawa zastrzeżone
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Download

Gwiazdy Spichlerza.indd - Spichlerz Górnego Śląska