2012
HP
www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
www.nextdoorfamily.eu
www.dzadureder.cz
Hewlett-Packard
1.1.2012
[email protected]
OBSAH
Úvodní slovo
2
Romské projekty
Světový romský festival Khamoro
Khamoro sdílí zkušenosti
3 – 14
15
Mezinárodní odborný seminář „Nové tváře anticiganismu v moderní Evropě“
16 - 17
Jdeme dlouhou cestou 2012
18 – 20
Ženská romská skupina Manushe
Dža dureder – Pokračuj II
Můžeme jít dál
Pošli to dál
21 - 27
28 – 29
30 – 33
34 – 36
Requiem za Osvětim
37 – 42
Migration never stops
43 – 44
Integrace cizinců
Next Door Family EU/Rodina Odvedle
MKV – 400x na českých školách
45 – 48
49 – 51
Posílení mezikulturních kompetencí pracovníků OAMP
52 – 54
Posílení mezikulturních kompetencí pracovníků OAMP II
Vzájemná komunikace = lepší integrace II
Multikulturní konzultant
Příští zastávka
Jak na to
60 – 61
62 – 64
65 – 66
Základní orientace
67 – 69
Číslo popisné Praha 14
70
Slovo – bulletin pro cizince a o cizincích
Finanční zpráva
1
57 – 59
72
71
55 – 56
Úvodní slovo
Milí přátelé,
uplynulý rok 2012 přinesl – stejně jako v každém roce – mnoho
pozitivního, ale i toho, co nám naši práci a poslání – tedy snahu
zlepšit celkové soužití Romů a cizinců v české společnosti ztěžuje.
V první řadě se určitě opět podařilo zorganizovat další ročník
Světového romského festivalu Khamoro, ačkoliv – jak jste se možná
dočetli v médiích – hrozilo, že kvůli snížení dotací se česká
metropole něčím pyšnit nebude. Nakonec k tomu naštěstí nedošlo.
Největší a nejuznávanější festival tohoto druhu na světě nabídl
nabídl opět širokou škálu profesionálních umělců a nastavil
vysokou laťku. Když je řeč o vysoké úrovni, nemůžu nezmínit
Requiem za Osvětim. Projekt, v němž Slovo 21 figurovalo jako
partnerská organizace, vrcholil v listopadu koncertem v Rudolfinu.
Skutečně ojedinělý zážitek a bravurní výkon orchestru, sboru a v
neposlední řadě sólistů. Obzvlášť jsme rádi za to, že jednou ze
sólistek byla i mladá romská zpěvačka Pavlína Matiová. Byla tak
první Romkou v Česku, která stála na prknech nejprestižnější
pražské síně. O jejím umu se ostatně můžete přesvědčit i z klipu
Nebuď dilino!, za kterým také stojíme. Společně s mladými
romskými rappery nazpívala klip, který jednak nenásilnou formou
radí romským rodičům, aby své děti nedávali na praktické školy,
jednak se snaží téma inkluzivního vzdělávání otevřít v rámci
celospolečenské diskuse. Na internetu se video šířilo nebývalou
rychlostí a nezůstal bez povšimnutí ani těmi nejprestižnějšími
českými a zahraničními médii. Radost máme i z dvou
mezinárodních cen, které jsme v roce 2012 získali za natočení
dokumentárního filmu Ženy v poli. Ve spolupráci s pražskou
kanceláří Nadace Heinricha Bölla a TV Bedna jsme ho natočili v roce
2011 a pojednává o třech mladých Romkách, které se začínají
prosazovat na poli politickém. Na druhou stranu nás velmi mrzí, že
jsme nezískali podporu na projekt, který pomohl mnoho pražským
Romům zlepšit jejich životní situaci – zajistil jim rekvalifikaci a
mnohdy jim i našel zaměstnání. Podpora Romů v Praze skončil v
roce 2011 a ušetřil státnímu rozpočtu 4 454 424 Kč. Bohužel v roce
následujícím nemohl na dobré věci navázat. Zpět ale k pozitivním
zprávám, čímž se dostáváme k projektům, které se zaměřují na
cizince. Je jím rozšíření našeho dlouholetého – a vedle Khamora
pravděpodobně nejznámějšího – projektu Rodina Odvedle, ke
kterému došlo právě v uplynulém roce 2012. Nesmírně nás těší, že
„Rodinky“ rozrostly i za hranice Česka, a to do dalších sedmi
evropských zemí - Belgie, Maďarska, Itálie, Španělska, Portugalska,
na Maltu a Slovensko. A nesmím zapomenout zmínit tři projekty
financované z EIF, které prostřednictvím filmů a brožur pomůžou
cizincům, kteří se do Česka teprve chystají i těm, kteří už tu začínají
žít. Na závěr patří obrovský dík všem mým kolegům a těm, kteří nás
podporují. Bez nich by naše práce byla marná.
Občanské sdružení Slovo 21 je nevládní
nezisková organizace, která začala působit v
Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat
především s počátky Světového romského
festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes
nejznámějším projektem Slova 21. Khamoro ale
není zdaleka jedinou aktivitou, která se snaží
zlepšit celkové postavení Romů v české
společnosti a přispívá k lepšímu soužití s
majoritní společností. Občanské sdružení Slovo
21 dlouhodobě realizuje různorodé romské
projekty, pomocí kterých se mimo jiné
věnujeme podpoře vzdělávání a zaměstnávání
Romů či posilování romské identity.
Vzhledem k tomu, že se okolo prvních projektů
Slova 21 přirozeně vybudoval tým tvořený lidmi
z různých kulturních prostředí - Čechy, Romy i
cizinci z různých částí světa, začalo se Slovo 21
postupně věnovat také projektům na integraci
cizinců. Tím nejznámějším je už od roku 2004
Rodina Odvedle - neformální osobní setkávání
českých rodin s rodinami cizinců. V této oblasti
se však věnujeme také multikulturní výchově a
osvětě, publikační činnosti - především pak
vydávání bulletinu - a dalším činnostem
usnadňujícím cizincům život v České republice.
Naší hlavní snahou je zlepšit celkové soužití v
České republice, proto se snažíme: napomáhat
integraci Romů a cizinců do společnosti, bojovat
proti rasismu a xenofobii, ochraňovat lidská
práva a rozvíjet jejich dodržování, vytvářet
multikulturní společnost a zlepšovat mediální
obraz menšin.
ČLENSKÝ VÝBOR
Předseda
členského
výboru
Řádný člen
členského
výboru
Řádná členka
členského
výboru
Náhradník
Mgr. Vladimír
Drábek
Mgr. David Beňák
Bc. Michaela Szkála
Jan Rác
Jelena Silajdžić, výkonná ředitelka o. s. Slovo 21
2
[ROMSKÉ
PROJEKTY]
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
od roku 1999
Ve dnech 28. 5. – 6. 6. 2012 se v Praze konal již 14. ročník Světového romského festivalu
KHAMORO 2012. Festival se konal pod záštitou předsedy vlády ČR, pana Petra Nečase, a
primátora hl. m. Prahy, pana Bohuslava Svobody. Partnerem bylo již tradičně hl. m. Praha,
festival byl podpořen Ministerstvem kultury ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR, Českoněmeckým fondem budoucnosti, OSI Budapest, Velvyslanectvím USA v Praze,
Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze, Decade Trust Fund, Městskou částí Praha
2, programem Mládež v akci, MŠMT ČR a společností Samago. Hlavním mediálním
partnerem festivalu se stala tradičně Česká televize, dalšími mediálními partnery byly Český
3
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
rozhlas, Metropol, Radio 1, Romano Vodi, Romea.cz, Romano Hangos a me.cem. KHAMORO
2012 na sebe upoutalo pozornost nejen v České republice a Evropě, ale po celém světě,
a potvrzuje tak své umístění mezi kvalitními a prestižními kulturními událostmi. KHAMORO
není pouze hudebním festivalem, ale jeho rozměr je mnohem širší, zejména v rámci
odborného programu.
Koncert současné romské hudby
Kulturní program byl zahájen v
pondělí
28.5.2012
koncertem
současné romské hudby, na kterém
se představila skupina Mec Yek z
Belgie. Skupina vystoupila v klubu
Retro Music Hall a návštěvníci si
mohli poslechnout originální mix
romské a ethno hudby. Skupina
Mec Yek vznikla v roce 1990, kdy se
hlavní frontman skupiny Piet začal
zabývat romskou hudbou. Se
zájmem navštěvoval východní Slovensko, kde čerpal poznatky o romské kultuře a učil se hrát
s Romy. Součástí kapely jsou i zpěvačky Kateřina a Milka Pohlodkovy, které se ke kapele
přidaly později a už ji neopustily. Skupina se v roce 2009 zúčastnila i velice známého festivalu
World Music WOMAD.
Koncerty gypsy jazzu
V úterý a ve středu pokračoval
hudební program dvěma koncerty
gypsy jazzu, které se oba
uskutečnily v moderním klubu Jazz
Dock. Jako první vystoupil jazzový
mág
Fapy
Lafertin
z
Belgie/Nizozemí, s jehož skupinou v
Praze zahrál excelentní houslista
Tom Kliphuis. Fapy Lafertin se
narodil v Courtraie v Belgii do
komunity Manušů. Od útlého věku
hrál na všechny druhy nástrojů. V sedmdesátých a na počátku osmdesátých let zazářil ve
skupině WASO s Coen de Cauter – tento projekt byl tak úspěšný, že popularizoval Djangův
Hot Club Jazz po celém světě. Poté, co opustil skupinu, se vydal na sólovou kariéru a hrál s
velkými orchestry a známými jazzovými hudebníky v Anglii. Od té doby je v jazzovém světě
považován za autoritu. V roce 1985 založil v Nizozemí vlastní kvintet, inspirovaný zvukem
slavného Djanga Reinhardta ze třicátých let. Od roku 2001 se Fapy vrátil ke své staré lásce –
portugalské dvanáctistrunné kytaře.
4
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
Na druhém koncertu se představila
skupina
Sonnekai
z
Německa/Nizozemí
vedená
výtečným
houslistou
Wattie
Rosenbergem. Skupina posluchače
prostřednictvím gypsy jazzu a
repertoáru slavného Quintette du
Hot Club de France přivedla do
Paříže 20. a 30. let. Sonnekai
(Zlato),
nejmladší
generace
Reinhardtů a Rosenbergů, jsou
vycházející hvězdy pokračující v Djangově tradici. Wattie Rosenberg, housle, Faifie Reinhardt,
kytara, Fremdo Rosenberg, kontrabas, Daniel Rosenberg, rytmická kytara – to jsou Sonnekai,
kteří mimo jiné hráli na premiéře filmu „Swing“ Tonyho Gatlifa. Jakkoli se hudebníci
Sonnekai mohou zdát na první pohled introvertní, z jejich hudby promlouvají jejich srdce a
silné emoce.
Koncerty tradiční romské hudby a závěrečný galakoncert
Čtvrteční, páteční a sobotní
večer
patřil
kapelám
reprezentujícím tradiční romskou
hudbu. Ve čtvrtek večer se
v klubu ROXY uskutečnil první ze
série koncertů tradiční romské
hudby. Představily se na něm 4
kapely, a to Urs Karpatz z
Francie, Romathan ze Slovenska,
Stevan Familić ze Srbska a
Carmen Fernandez ze Španělska.
V pátek večer se na koncertě představily tři kapely – Cindži Renta z České republiky, Nikolay
Verbitsky z Ruska a Kočani Orkestar z Makedonie. Sobotní večer byl věnován závěrečnému
slavnostnímu galakoncertu, který již podruhé proběhl v prostorách hudebního klubu SaSaZu.
Na tomto koncertě, jímž provázel moderátor Vojta Lavička, se představilo všech 7 kapel,
které předchozí dva dny vystupovaly v ROXY. Hostem galakoncertu byla skupina Nightwork a
romský nevidomý zpěvák Martin Svátek. Galakoncert trvající od 20 hod do půlnoci měl díky
vysoké kvalitě všech hudebníků a skvělé scénografii mimořádný úspěch a završil tak 14.
ročník festivalu.
5
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
MEDAILONKY KAPEL, KTERÉ VYSTUPILY NA KONCERTECH TRADIČNÍ
ROMSKÉ HUDBY
CARMEN FERNANDEZ / ŠPANĚLSKO
Carmen Fernandez se narodila v roce
1968 v sevillské provincii Utrera a
pochází ze slavné rodiny hráčů flamenca,
k níž patřil i legendární zpěvák Juan
Talega. Jako nejmladší dcera v romské
rodině vyrostla přímo uprostřed kultury
flamenca. Její matka byla zpěvačkou,
otec tanečníkem – není tedy divu, že se
brzy také Carmen začala věnovat umění
flamenca.
Carmen
začínala
jako
tanečnice, ale nakonec se stala
zpěvačkou – vždy věrně interpretovala
staré tradice flamenca, ale zároveň se jí daří obohacovat zpěv svým osobním přístupem. Její silný a
dojemný hlas ji proslavil u veřejnosti a je oblíbeným v mnoha španělských městech, stejně jako na
festivalech v Německu a Beneluxu. Vystoupení Carmen Fernandez doprovázela tanečnice Irene
Alvarez ze Sevilly, zkušená, velmi talentovaná profesionální tanečnice flamenca, známá svým
elegantním a vytříbeným stylem tance. Tanečník Federico Ordoñez, který taktéž vystoupil společně s
Carmen Fernandez, je ve svém oboru jedním z nejpůsobivějších mladých talentů. Na kytaru se
skupinou zahráli Carmen Alexander Gavilan a Diego Rocha, oba velice uznávaní a zkušení hráči
flamenca.
CINDŽI RENTA / ČESKÁ REPUBLIKA
Cindži Renta je pětičlenná kapela z
Českého Krumlova vedená kapelníkem
Michalem Kotlárem. Kapela hraje ve
složení akordeon (Michal Kotlár),
kytara (Pavel Daňo), klarinet (Ondra
Valach), housle (Tomáš Balog),
kontrabas (Dušan Vagai) a všichni její
členové také zpívají – pochopitelně,
velí jim tak dobrá tradice romské
hudby, z jejichž celoevropských kořenů
skupina čerpá. V roce 2009 skupina
vydala desku Amare premande rušen, na které zní skladby původem z Balkánu, Maďarska i
Slovenska. Cindži Renta prezentuje tradiční romské písně, ovšem od běžných kapel se odlišuje v tom,
že ji osobitě a pokorně zpracovává, čímž trochu připomíná jazzmany, kteří se drží kořenů své hudby a
zároveň se po nich posouvají kamsi dál, vedeni hlavně vlastním citem. To potvrzují i slova kapelníka,
který říká: „Historie skupiny sahá až ke kořenům našich předků. Někteří z nás hráli se svými dědy a
díky tomu vlastně vznikla současná Cindži Renta. Hudba, kterou hrajeme, není podložena hudebním
vzděláním, ale o to více ji hrajeme s láskou a nasazením.“
6
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
KOÇANI ORKESTAR / MAKEDONIE
Koçani Orkestar získal své jméno podle
města Koçani, z něhož pochází a v němž
jej založil trumpetista Naat Veliov. Jak
hudebníci ukázali na svém albu „l'Orient
est rouge“, jejich původní repertoár je
založen na romských melodiích z různých
částí Balkánu a na turecko-bulharských
rytmech. Styl charakteristický pro tuto
skupinu se stal rychle velmi populárním:
jejich silná rytmická sekce (bubeník a čtyři
tuby), vášniví sólisté a rytmy roztancují
každé publikum. Koçani Orkestar vystupoval na mnoha významných festivalech po celém světě.
Skupina spolupracovala s italským zpěvákem Viniciem Capossellou, jazzovým trumpetistou Paolem
Fresú a se skupinou Taraf de Haïdouks, která hudebníky přizvala na natáčení alba Band of Gypsies.
NIKOLAY VERBITSKY / RUSKO
Skupina Nikolaye Verbitskeho byla
založena poměrně nedávno, v roce
2010, ale její členové jsou přátelé a
kolegové již delší dobu. Hudba, kterou
skupina interpretuje, je směsicí tradiční
romské hudby, ruských romancí a
latinsko-amerických rytmů doplněných
ohnivým tancem. Skupina se skládá ze
sedmi členů a vystupuje na různých
koncertech a festivalech jak v Rusku, tak
i v zahraničí. Nikolay Verbitsky (rytmická
kytara) a Rustem Kazibeev (basová kytara) hráli v letech 1996 až 2000 ve slavné ruské romské
skupině Shtar. Nikolay Verbitsky je považován za jednoho z nejlepších kytaristů své generace. Pochází
z ruské rodiny Verbitsky známé talentovanými zpěváky a tanečníky. Nikolay působil také ve velmi
populární ruské skupině Ilo. Vytupoval v mnoha televizních pořadech a filmech, natočil CD s
významnými umělci a reprezentoval Rusko na mnoha festivalech po celé Evropě a v USA.
ROMATHAN / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Divadlo Romathan (Místo pro Romy) sídlí
v Košicích a vzniklo v roce 1992. Touhou
jeho zakladatelů bylo, aby působení
divadla přispělo k navrácení lidského
sebevědomí a národní hrdosti Romů. V
repertoáru divadla jsou díla prezentující
romské lidové umění, díla romských
autorů a také repertoár světových
klasiků.
Neodmyslitelnou
částí
divadelních inscenací je scénická hudba,
7
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
kterou většinou složili romští skladatelé, především současný ředitel divadla Romathan, dirigent a
houslový virtuóz Karel Adam. Pod jeho vedením v rámci festivalu Khamoro vystoupí patnáctičlenný
soubor hudebníků, zpěváků a tanečníků. Divadlo má za sebou mnoho úspěšných vystoupení nejen na
domácí scéně, ale také v Anglii, ČR, Maďarsku, Německu, Polsku, Rusku a Francii. Za svou uměleckou
práci získalo mnohá ocenění jako např. zlatou medaili z Moskvy, ocenění prezidenta SR, ocenění
primátora města Košice, ceny z festivalů v Praze, Budapešti, Grazu, Vídni ad.
STEVAN FAMILIĆ / SRBSKO
Stevan se narodil v roce 1993 v Novém
Sadu v rodině hudebníků. Na strunný
nástroj tamburica se začal učit hrát již v
osmi letech; učitelem mu byl jeho
dědeček, který byl jedním z nejznámějších
hráčů na tamburicu v Srbsku. Stevan se s
velkým úspěchem zúčastnil různých
hudebních soutěží v Srbsku. Vystoupení
na festivalu Khamoro bylo jeho druhou
prezentací v zahraničí a představil se na
něm se svou kapelou ve složení Stevan
Familić (tamburica), Dragan Familić (cello), Dejan Nikolić (bugaria), Miloš Jovanović (bassprim),
Nenad Nikolić (kontrabas) a Branko Zlatarov (zpěv).
URS KARPATZ / FRANCIE
Urs Karpatz nejsou jen tak obyčejná
romská hudební skupina. Především je
to díky Dimitrimu. Odmalička ho
uchvacovala svoboda a oslovil ho život
jeho sousedů – kočovných Romů. Usadili
se několik kroků od Dimitriho domova a
on za nimi neustále utíkal a poznával, co
znamená „dělat to, co chci“. Vášeň pro
kočovné Romy ho hnala k téměř
dvacetiletému sledování Romů a jejich
života ve všech evropských zemích.
Později začal s vyhledáváním těch
nejlepších a nejvýjimečnějších zpěváků a hudebníků hrdých na svou romskou kulturu. A tak se v roce
1993 zrodila skupina Urs Karpatz (Karpatští medvědi). V roce 1996 vystoupili Urs Karpatz poprvé v
pařížském Theatre of Tourtour, což Dimitriho povzbudilo k profesionalizaci kapely. Od té doby
skupinu provází trvalá přízeň publika nejen ve Francii, ale také v dalších evropských zemích, USA a
Asii. Skupina má na svém kontě téměř 2 000 odehraných koncertů a vydala 10 alb. Díky jejich hudbě
objevíte posvátné hlasy karpatských medvědů.
8
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
Doprovodný program
festivalu
Módní přehlídka známého kubánského
návrháře Osmanyho Laffity
V úterý 29.5.2012 proběhla na Lyčkově náměstí
na Praze 8 programová novinka – módní
přehlídka známého kubánského návrháře
Osmanyho Laffity. Jeho módní kolekce Jaro/léto
2012 „Corazon Gitano“ představila modely
inspirované romskou tradicí a jejím hlavním
poselstvím bylo ukázat , že i lidé z menšin se
mohou dostat na vrchol, pokud dostanou šanci.
Modely a modelky doprovodila česká romská
skupina Kale.
9
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
Pocta romskému básníkovi a prozaikovi Vladu Oláhovi
Dne 28.5. v Knihovně Václava Havla proběhla Pocta romskému básníkovi a prozaikovi Vladu
Oláhovi, který byl jedním z nejvýznamnějších romských básníků a prozaiků bývalého
Československa. Na poctě účinkovali čeští romští hudebníci Vojtěch Lavička a Michal Marcin.
Vzpomínkový večer si kladl za cíl představit Vlada nejen jako významného romského autora,
ale také jako obyčejně neobyčejného člověka se smyslem pro humor. Večer tak byl syntézou
vyprávění jeho přátel a spolupracovníků, jeho oblíbených písní a samozřejmě čtení z jeho
tvorby.
Vernisáž výstavy tradičních romských řemesel
V odpoledních hodinách dne 30.5. proběhla v Galerii Novoměstské radnice vernisáž výstavy
tradičních romských řemesel připravená ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně. Na
vernisáži hostům zahráli Josef Šenki a Petr Horváth.
Výstava představila tradiční romská řemesla a způsoby obživy a byla unikátním exkurzem do
romských tradic v podání předmětů z České republiky, Slovenska i balkánských zemí. Bylo
možné zhlédnout výrobky, nářadí a nástroje kovářů i tradiční kotlářskou a zvonařskou
produkci, koryta, vahany, pletené košíky z proutí, opálky či ošatky ze slámy.
Divadelní představení „Můj soused, můj nepřítel“
Zájemci mohli v Ateliéru Národního divadla shlédnout divadelní představení „Můj soused,
můj nepřítel“, které vzniklo z iniciativy Unie evropských divadel (UTE) zastoupených
rakouským divadlem Schauspielhaus (Graz), řeckým národním divadlem (Athény),
maďarským divadlem (Kluž), italským Theatro Garibaldi (Palermo), izraelským ND Habima
(Tel Aviv) a Národním divadlem (Praha). Ústředním motivem společného projektu byly
problémy vyplývající z migrace a imigrace lidí po Evropě, konflikty spojené s přijetím,
nepřijetím či soužitím různých etnik. Autoři pražského představení hledali autentickou
podobu tématu nejspecifičtější právě pro Českou republiku. Nasnadě byl především nově
vyostřený konflikt soužití Romů s Čechy, který se etnicko-sociálním konfliktům s přistěhovalci
v zemích západní Evropy prakticky vyrovná.
Vernisáž výstavy „Plátna pro velké černé oči“
V rámci festivalu se uskutečnila vernisáž výstavy „Plátna pro velké černé oči“, která
představila olejové malby s romskou tématikou Míly Doleželové. Výstava prezentuje
kompletní kolekci děl akademické malířky Míly Doleželové ze sbírky Muzea romské kultury
v Brně. Míla (Bohumila) Doleželová (1922–1993), která si Romy, nebo přesněji Cikány (jak je
sama nazývala), oblíbila či přímo zamilovala už v době svého dětství, zasvětila podstatnou
část své tvorby právě zpracovávání romských témat a námětů. Malířka vytvořila odhadem
celkem na 1800 obrazů, z nichž minimálně 600 je prvoplánově spjato právě s romskou
tématikou. Výstava přiblížila zejména první fázi malířčina díla – pokus o pohled na život
romského etnika jako jakéhosi exotického lidu ve střední Evropě (50. léta a první polovina
60. let) – a také hledání pravdy skrze lidi tmavých očí ve druhé fázi její tvorby.
10
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
Defilé umělců
Ve čtvrtek 31. 5. 2012 v pravé poledne na Václavském náměstí odstartoval pestrobarevný
průvod hudebníků a tanečníků, který byl veden bohatě zdobeným kočárem a vlajkonoši.
Toto tradiční defilé umělců opět zaujalo vysoký počet návštěvníků i náhodných
kolemjdoucích a turistů. Průvod se vydal z Můstku přes ulici Na příkopech, Havířskou na
Ovocný trh, odkud pak pokračoval Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí. Průvod na
několika místech vždy zastavil, a kapely a taneční soubory tak mohly předvést návštěvníkům
své umění. Kromě účinkujících Khamora 2012 se defilé zúčastnilo dalších 12 českých
romských souborů z celé republiky (celkem 157 osob): Šenkybenz, Lačho Amicus, Khamoro,
Benga čhaja, Romano jiloro, Amare čhave, Kaĺi ruža, Robert Amare, Loĺi ruža, Bengale čhave ,
soubor ZŠ Grafická a vlajkonoši.
Tanečně-divadelní vystoupení „Open for Everything“
Součástí festivalu bylo tento rok také tanečně-divadelní vystoupení „Open for Everything“ –
Constanza Macras/Dorky Park, které měli zájemci možnost zhlédnout na Nové scéně
Národního divadla ve dnech 5. a 6.6.2012. Festival Khamoro stál u zrodu tohoto představení
a připravil casting a návrh mladých českých romských umělců, kteří v představení účinkují.
Představení bylo strhující cestou životem romských komunit a nabídlo neotřelý pohled na
současnou společnost, hledání domova a vlastní kulturní identity.
11
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
PROGRAM 14. ROČNÍKU SVĚTOVÉHO ROMSKÉHO
FESTIVALU KHAMORO
Pondělí 28. 5. 2012



14:00 Radniční klub Staroměstské radnice – tisková konference
17:00 Knihovna Václava Havla – Pocta romskému básníkovi a prozaikovi Vladu
Oláhovi
20:00 Retro Music Hall – koncert současné romské hudby (Mec Yek/ Belgie)
Úterý 29. 5. 2012


17:30 Lyčkovo náměstí – módní přehlídka – Osmany Laffita Couture, Jaro/Léto 2012
„CORAZON GITANO“
21:00 Jazz Dock – koncert gypsy jazzu (Fapy Lafertin/ Belgie – Nizozemí)
Středa 30. 5. 2012



17:00 Galerie Novoměstské radnice – vernisáž výstavy romských řemesel
18:00 Ateliér ND, Anenské náměstí – divadelní představení „Můj soused, můj
nepřítel“
21:00 Jazz Dock – koncert gypsy jazzu (Sonnekai/ Německo – Nizozemí)
Čtvrtek 31. 5. 2012



12:00 Václavské náměstí – defilé účinkujících v centru Prahy
18:00 Galerie kritiků – vernisáž výstavy „Plátna pro velké černé oči“ – Míla
Doleželová
19:00 ROXY – koncert tradiční romské hudby (Urs Karpatz/ Francie, Romathan/
Slovensko, Stevan Familić/ Srbsko, Carmen Fernadez/ Španělsko)
Pátek 1. 6. 2012


9:00 Americké centrum – zahájení dvoudenního mezinárodního odborného
semináře „Nové tváře anticiganismu v moderní Evropě“
19:00 ROXY – koncert tradiční romské hudby (Cindži Renta/ ČR, Koçani Orkestar/
Makedonie, Nikolay Verbitsky/ Rusko)
12
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
Sobota 2. 6. 2012

20:00 SaSaZu – závěrečný galakoncert (Hosté: Nightwork a Martin Svátek, Cindži
Renta/ Česká republika, Urs Karpatz/ Francie, Koçani orkestar/ Makedonie, Nikolay
Verbitsky/ Rusko, Romathan/ Slovensko, Stevan Familić/ Srbsko, Carmen Fernandez/
Španělsko)
Úterý 5. 6. a středa 6. 6. 2012

20:00 Nová scéna ND – divadelní představení „Open for everything“ – CONSTANZA
MACRAS | DorkyPark
Festivalový tým
Pořadatelé: občanské sdružení SLOVO 21 a Studio Production Saga, s. r. o. Partner: Hlavní město Praha Hlavní
mediální partner: Česká televize Producenti: Džemil Silajdžić, Jelena Silajdžić Produkce: Michaela Szkála
Produkční tým: Ljiljana Batovanja, Lidija Grebo, Martina Horváthová, Bulgan Otgonsuren Rico, Denisa Miková,
Michal Miko, Anna Mrázková, David Tišer, Lyubov Grunkovskaya, Darko Silajdžić, Milan Petrinjac PR a tiskoví
mluvčí: Tomáš Bystrý a Renata Horvátová Asistenti produkce: Julius Bilý, Pavel Bilý, Karla Čížková, Jiří Gorol,
Vincent Holub, Dušan Matić, Ise Severo, Martin Zajac, Mirna Silajdžić, Brigita Károlyová, Ondřej Kotora,
Ladislava Gažiová, Jaroslav Oláh, Dariga Ismailova Zvuk: David Hýsek, Jiří Topol Novotný, Petr Blažek Kužel, Petr
Šišović Moderátoři: Vojta Lavička, Denisa Tišerová Grafický design: Marija Petrinjac, Hana Kovačević, Zuzana
Trnková Vizuál scény: Akuzatif Technická podpora: Jindřich Krippner Fotograf: Aleš Vlachovský Tisk: Petra
Barkmanová Tlumočení: Alena Brožková, Dagmar Rejchrtová Účetní: Božena Dvořáková
Poděkování: Muzeum romské kultury v Brně, MČ Prahy 2, Mezinárodní konzervatoř Praha
13
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
PARTNEŘI KHAMORA
WEBOVÉ STRÁNKY FESTIVALU KHAMORO
WWW.KHAMORO.CZ
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL
KHAMORO V ČÍSLECH



Více než 8 700 diváků
10 hudebních skupin
14 let největšího romského
festivalu na světě
14
KHAMORO SDÍLÍ
ZKUŠENOSTI
[ROMSKÉ
květen – prosinec 2012
PROJEKTY]
Khamoro sdílí zkušenosti – a to opravdu
doslova! V rámci stejnojmenného
mezinárodního dlouhodobého výcviku,
který začal právě na 14. ročníku
festivalu Khamoro, se proškolilo v
kulturním managementu 5 mladých
Romů ze Srbska, Rumunska a
Slovenska. V praxi tak účastnici mohli
od zkušeného produkčního týmu vidět,
jak se největší romský festival na světě
připravuje
od
dramaturgického
konceptu až například po mediální kampaň. A nejen festival, ale i koncert vážné hudby
v nejprestižnější pražské síni – Rudolfinu. Výcvik se zaměřil na profesionalizaci mladých
Romů, aby ze získaných zkušeností mohli organizovat kulturní akce na vysoké úrovni i ve své
domovině. Účastníci kromě získávání cenných informací měli možnost se sami aktivně zapojit
do produkce festivalu a zároveň se podílet na programu dalšího ročníku Khamora. Jejich
myšlenka prezentovat romskou kulturu – nejen tradiční, ale i tu v moderním pojetí – v ulicích
historické Prahy v podobě různorodých tanečních a výtvarných workshopů se nakonec stala
realitou. Jak moc bude úspěšná, prozradí jubilejní ročník festivalu Khamoro.
Nejednalo se pouze o teoretické předávání zkušeností, ale vše, co se účastníci dozvěděli,
ihned viděli také v praxi a aktivně se mohli zapojit a pomoci při pořádání obou kulturních
událostí. Své nově nabyté informace a zkušenosti využijí účastníci projektu poprvé v roce
2013, kdy budou prezentovat svůj vlastní nově vzniklý kulturní projekt, který společně díky
projektu „Khamoro sdílí zkušenosti“ vymysleli. Nově vzniklý projekt bude součástí dalšího
ročníku festivalu Khamoro.
.Projekt „Khamoro sdílí zkušenosti“ vznikl na
popud Open Society Foundation with contribution
of the Arts and Culutre Program of Budapest,
kterým je také financován.
Tento projekt byl financován
z prostředků Open Society
Foundation.
15
KHAMORO SDÍLÍ ZKUŠENOSTI



5 zapojených mladých Romů
3 zapojené země
2 realizované interaktivní tréninky
MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ
SEMINÁŘ „ NOVÉ TVAŘE
[ROMSKÉ
ANTICIGANISMU V
PROJEKTY]
MODERNÍ EVROPĚ“
1. - 2. červen 2012
Hlavním cílem mezinárodního semináře „Nové tváře anticiganismu v moderní Evropě“, který
se konal v rámci 14. ročníku Světového romského festivalu Khamoro, bylo upozornit na
stupňování anticiganismu v Evropě a vyzvat členské státy Rady Evropy, aby se boj proti
tomuto fenoménu stal jejich hlavní prioritou.
Anticiganismus se stal v Evropě totiž běžným jevem, obecně přijímaným způsobem myšlení a
reakcí mnoha lidí všech kategorií ve společnosti. V dobách ekonomické krize a politického
chaosu mají společnosti sklony k hledání obětního beránka. Romové byli vyobrazeni jako
negramotní jedinci, kteří se nechtějí integrovat, což perfektně zapadá do představy o tom, co
je v naší společnosti špatně. Připraveni o patřičné vzdělání a vyřazeni z trhu práce jsou
Romové označováni jako parazité v těch samých společnostech, které je po staletí utlačovaly
a přehlížely.
16
MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ „NOVÉ TVAŘE
ANTICIGANISMU V MODERNÍ EVROPĚ“
Protestní pochody, zapalování domů, zabíjení
nevinných Romů se ve většině evropských
společností stalo něčím „normálním“ a majoritní
populace nepodniká žádné kroky, aby to zastavila.
Bez urgentního omezení tohoto fenoménu a
zastavení všech forem diskriminace a segregace
romské populace Evropa riskuje, že znovu prožije
temné dny minulosti.
Semináře se zůčastnili přední evropští experti,
představitelé mezinarodních instutucí (Evropska
komise proti rasismu a intoleranci, Delegace
Evropské komise v České republice) a organizací
(Evropské centrum pro práva Romů, Evropské fórum
Romů a travelerů, Mezinárodni romská unie,
Sekretariát Dekády romské inkluze) a v neposlední
řadě také představitelé NNO z Bulharska, Maďarska,
Rumunska, Slovenska a České republiky.
Výstupem projektu je elektronický sborník obsahující
všechny příspěvky z mezinárodního odborného
semináře „Nové tváře anticiganismu v moderní
Evropě“. Sborník je zveřejněn na webových stránkách
občanského sdružení Slovo 21 a byl distribuován
relevantním českým a zahraničním institucím,
organizacím, NNO a také knihovnám.
17
JDEME DLOUHOU CESTOU
2012
květen – září 2012
[ROMSKÉ
PROJEKTY]
„Jdeme dlouhou cestou“ je mezinárodní setkání romské mládeže z různých států Evropy,
které má ještě delší tradici. Mladí Romové se do Prahy sjíždějí a účastní se zajímavých besed,
seminářů a v neposlední řadě i výtvarných a sportovních aktivit už od roku 2000. Od té doby
se do dlouhé cesty zapojilo téměř na tři stovky Romů. Po šesté se mladí lidé setkají v rámci
Khamora, aby poznali nejrůznější romské osobnosti a využili mezinárodních kontaktů, které
získají během týdenního kulturního programu. A samozřejmě zažili atmosféru největšího
romského festivalu na světě. V neposlední řadě si mnozí uvědomili, čím jsou, a že není důvod
svůj romský původ popírat. Ostatně to je cílem setkání mladých Romů během Khamora –
pomoci Romům nalézt své místo ve společnosti, a to prostřednictvím posílení vlastní
identity. Protože jedině sebevědomý člověk může jít dál.
18
JDEME DLOUHOU CESTOU 2012
Mezinárodní setkání romské mládeže s názvem „Jdeme dlouhou cestou 2012“ proběhlo
v Praze ve dnech 26. 5. – 3. 6. 2012. Účastnilo se ho 22 mladých lidí a vedoucích z celkem 4
evropských zemí – Česka, Bulharska, Itálie a Litvy. Letošní ročník sezaměřil především
aktivismus mladých Romů v Evropě.
Dopolední a odpolední
program tvořily společné
workshopy, které se týkaly
témat jako lidská práva,
aktivismus, politika a moc,
mezinárodní lidsko-právní
iniciativy
apod.
Byly
představeny různé možnosti
a
varianty
aktivismu.
V odpoledních a večerních
hodinách jsme se účastnili akcí konaných v rámci festivalu KHAMORO, např. vernisáže výstavy
tradičních romských řemesel, a koncertů tradiční romské hudby. Jednotlivé skupiny
představily své země a soustředily se přitom na situaci romské komunity v dané zemi a
ukázky kultury. Proběhlo také setkání s účastníky projektu „Khamoro sdílí zkušenosti“,
v rámci něhož se mladí lidé učí produkovat velké kulturní akce.
Účastníci
se
během
workshopů
mohli
seznámit také s řadou
zajímavých hostů. Jednalo
se vždy o mladé lidi, Romy
nebo zástupce menšin,
kteří i přes svůj nízký věk
mají rozsáhlé zkušenosti
s aktivismem. Například
během přednášky o hiphop education vedené Spirit Childem, který pochází přímo z NY Bronxu, jsme měli možnost
porovnat situaci Romů a Afroameričanů.
Kromě toho, že se potkali mladí Romové mezi sebou a zabývali se romskou kulturou a
tradicemi, mohli navzájem poznávat také život a kulturu jednotlivých zemí, v nichž
v současnosti žijí. Dozvěděli se více o tom, jak se v těchto zemích žije, jaké je tam kultura, do
19
jaké míry musí překonávat předsudky obyvatel těchto zemí,
s čím bojují a co se jim naopak líbí. Pro neromské účastníky
přinesla účast mnohé nové vědomosti, neboť někteří z nich
byli na akci věnované romskému tématu úplně poprvé.
JDEME DLOUHOU CESTOU 2012
Celá akce byla účastníky
hodnocena velmi pozitivně.
Podle dotazníků zpětné vazby
zde v Praze získali nové přátele
i nezapomenutelné zážitky.
Nově nabytých znalostí hodlá
naprostá většina účastníků
využít v rámci aktivit, jichž se
účastní jako pracovníci nebo
dobrovolníci ve svých zemích (doučování školních dětí, práce pro romskou TV, kampaně,
apod.).
V každé ze zemí jsme měli partnerskou organizaci, která sestavila skupinu mladých lidí tak,
aby odpovídala profilu účastníků: v Bulharsku to byla organizace PAKIV Network, v Itálii
Associazione Thém Romano Onlus a v Litvě Roma Community Centre.
JDEME DLOUHOU CESTOU
Název „Jdeme dlouhou cestou“ vznikl podle tradiční romské legendy „Zrcadlo
Romů“: Romové po smrti svého krále společně putovali po světě, až došli k
rozcestí, kde se nemohli dohodnout, kterým směrem půjdou. Při hádce rozbili
velké zrcadlo, které bylo symbolem romského národa. Ze zrcadla zbyly jen
střepy, které si Romové roznesli po celém světě. Od té doby se traduje, že až se
střepy spojí a vytvoří zrcadlo, budou Romové opět jednotným národem.
Projekt byl v roce 2012 realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím ČNA
Mládež a dále Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
20
ŽENSKÁ ROMSKÁ SKUPINA
MANUSHE
dlouhodobý program
[ROMSKÉ
PROJEKTY]
V rámci Slova 21 působí od roku 2000 romská ženská skupina Manushe. Ta si klade za cíl
zejména vzdělávat romské ženy tak, aby byly schopny důrazně vyjádřit své potřeby a
požadavky, bojovat za ně a zlepšit tím své životní podmínky. Manushe má 198 členů, žen i
mužů, ve 34 městech ČR. Je členskou organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby.
Spolupracuje s několika zahraničními organizacemi romských žen. Motto skupiny zní:
„Edukace, sebevědomí, emancipace“.
21
ŽENSKÁ ROMSKÁ SKUPINA MANUSHE
WOKRSHOPY
V REGIONECH
S ROMSKÝMI
ŽENAMI
Šlo o setkání s romskými ženami bez
rozdílu věku, vzdělání a sociálního statutu
s cílem podpořit je k aktivnímu zapojení
do společnosti a obhajobě vlastních práv.
Program
zahrnoval
sebepoznávací
aktivity, bavili jsme se také o tradicích a
emancipaci, lidských právech a aktivní
participaci ve společnosti. Během setkání
jsme získali 44 nových členek Romské
ženské skupiny Manushe.



Jablonné v Podještědí, 16. -18. 3.
2012, účastnilo se 15 romských
žen z Libereckého kraje
Praha, 4. – 6. 5. 2012, účastnilo se
16 romských žen a dívek ze
Středočeského kraje
Hradec nad Moravicí, 29. 6. – 1. 7.
2012, účastnilo se 20 romských
žen a dívek z Moravskoslezského
kraje
MANUSHE V ROCE 2012:
Realizace 3 workshopů s romskými
ženami v regionech
Realizace strategického setkání Romské
ženské skupiny Manushe
Realizace
setkání
politického vzdělávání
absolventek
Realizace setkání českých a slovenských
romských žen
Realizace 4 workshopů s romskými
rodiči a hudebního videoklipu
Ocenění filmu „Ženy v poli“ na dvou
mezinárodních filmových festivalech
STRATEGICKÉ SETKÁNÍ ROMSKÉ ŽENSKÉ SKUPINA MANUSHE
Ve dnech 8. – 13. 7. 2012 se v Řeži u Prahy sešly nejaktivnější členky, aby společně
zhodnotily dosavadní činnost skupiny a stanovili cíle činnosti pro další období.
Na setkání došly ženy k těmto závěrům:
 je důležité pokračovat v realizaci projektů, které pomáhajíc romským ženám upevňovat
seberespekt a sebevědomí; žena vede rodinu, potřebuje posílit, nabýt sebevědomí.
Můžeme začít s tímto – v romské rodině a s romskou ženou, která drží rodinu. Navázat
na začátky Manushí;
 Manushe by měly ve svých komunitách šířit informovanost, v rámci běžné komunikace
se členy komunity, kterou obývají, působit na své vrstevnice i na děti, organizovat
aktivní skupinky žen ve svých komunitách, ve kterých by sdílely své názory a vyvíjely
činnost;
22
ŽENSKÁ ROMSKÁ SKUPINA MANUSHE
 členové a členky Manushí by měli působit na romské
rodiče a vysvětlovat jim dopady segregace ve vzdělávání; podporovat vzdělávání Romů;
motivovat je k boji s diskriminací;
 Manushe by do budoucna měly začít realizovat více projektů týkající se zdraví
(pravidelné návštěvy u lékaře, reprodukční práva, závislost na omamných látkách,
apod.) ;
 Manushe by měly pokračovat v realizaci projektů na podporu politické participace
romských žen a podporovat ženy na lokální, regionální i národní úrovni; současně s tím
by měly Manushe šířit povědomí o důležitosti volební účasti v romských komunitách;
 v následujícím roce Manushe provedou průzkum k postavení romských žen ve
společnosti s cílem získat chybějící data; během setkání byly stanoveny hlavní oblasti
výzkumy a předdefinovány konkrétní otázky dotazníku;
 byly domluveny i konkrétní kroky do nejbližší budoucnosti, včetně založení facebookové
skupiny pro pružnější komunikaci.
SETKÁNÍ ABSOLVENTEK POLITICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
V letech 2006 a 2010 Manushe
realizovaly Politický výcvik pro
romské ženy. V obou ročnících
dohromady participovalo 16
romských žen, které se školily
pro svou budoucí politickou
práci. V červenci 2012 jsme
uspořádali setkání absolventek
obou ročníků tréninku a pozvali
mladé romské studentky, abychom všichni společně mluvili o situaci Romů a naší úloze
v procesu prosazování lidských práv. Chtěli jsme tak umožnit předávání zkušeností a
navázání širší spolupráce mezi ženami. Cíle se podařilo naplnit a na rok 2013 plánujeme další
ročník politického vzdělávání, pro který máme již představu o vhodných kandidátkách.
23
ŽENSKÁ ROMSKÁ SKUPINA MANUSHE
SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ROMSKÝCH AKTIVISTEK
Ve dnech 7. – 9. 12. 2012 jsme se v Praze sešli se skupinou romských ženských aktivistek ze
Slovenska. Během dvou dnů jsme si vzájemně představili činnost našich sdružení a
aktivistických skupin a domluvili konkrétní pokračování spolupráce na poli prosazování
generové rovnosti v romských komunitách a aktivizace romských žen.
Společně se budeme snažit naplnit předsevzetí uspořádání česko-slovenské konference
romských žen v roce 2014, kde by se především mělo mluvit o:




Postavení romských žen v obou zemích
Zhodnotit dopady Dekády romské inkluze 2005 – 2015 v obou zemích
Diskutovat role žen v procesu zlepšení situace Romů
Lobování za prosazení tématu tenderu mezi hlavní priority nadcházejícího období
Dekády romské inkluze
V roce 2013 se budeme společně snažit nalézt grantové možnosti a zajistit tak financování
takto velké akce plánované na rok 2014 a dále na přípravu pro programu konference.
HUDEBNÍ KLIP „NEBUĎ DILINO!“ A WORKSHOPY S ROMSKÝMI RODIČI
„Pošlete ho do základky, aby z něj něco bylo – i když je Cigán, tak není dilino“ – rapují v
novém hudebním klipu „Nebuď dilino!“ začínající romští hiphopeři z pražského Žižkova. Čtyři
mladí Romové už se svou skupinou United Gipsy Crew prorazili na internetu s jedním
singlem, ve kterém se hrdě hlásí k romskému původu. V novém klipu jasně hlásají, že romské
děti patří na základní, nikoli praktické školy. Videoklip, v němž se vedle mladých talentů
24
ŽENSKÁ ROMSKÁ SKUPINA MANUSHE
objevují také úspěšní Romové různých profesí a generací, vznikl v rámci projektu občanského
sdružení Slovo 21, který financovala Nadace Heinrich-Böll-Stiftung.
Nápad vznikl během diskuse
na Letní škole Manushí v roce
2011, kde jsme se shodli na
potřebě pracovat s romskými
rodiči a šířit mezi nimi
informovanost o nutnosti
kvalitního vzdělání pro jejich
děti. Proto jsme v roce 2012
připravili hudební klip, který
jsme nazvali „Nebuď dilino!“.
Ke spolupráci jsme oslovili mladé romské rapery United Gipsy Crew z pražského Žižkova,
kteří pod vedením svých mentorů zpracovali na zadané téma hip hopový text. Hudbu k němu
složil Vojta Lavička, který s kluky také písničku natočil.
NEBUĎ DILINO
Klip se snaží upozornit především na celospolečenský problém zařazování romských
dětí do praktických škol. V roce 2007 vyhrála skupina ostravských dětí žalobu, kterou
podala k Evropskému soudu pro lidská práva odepření plnohodnotné vzdělání tím, že
byly nesprávně zařazeny do tehdejších zvláštních škol. Na základě rozsudku ECHR v
případu DH versus Česká republika tak byla česká vláda povinna odstranit segregaci
ve vzdělávání. Výsledky šetření České školní inspekce z roku 2012 však ukázaly, že
ani po pěti letech se nedaří segregaci zlikvidovat.
Hudba: Vojtěch Lavička text: UGC + MC Metoděj rapují: Marek Jano, Richard Karol, David Šamko, Lukáš Cína dále
účinkují: Pavlína Matiová, Maria Klabouchová, David Beňák, Richard Samko kamera: Tomáš Drdácký styling: Jitka a
Vincent produkce: David Tišer, Roman Nešleha, Martina Horváthová, Jana Rumpíková střih: Miroslav Benka grading:
Petr Andrle scénář a režie: Markéta Nešlehová
25
ŽENSKÁ ROMSKÁ SKUPINA MANUSHE
Režie se ujala Markéta Nešlehová, která s námi spolupracovala již na dokumentech
„ROM_ID“ a „Ženy v poli“. Ihned po vzniku klipu jsme vyrazili na sérii workshopů s romskými
rodiči. Byli jsme v Chebu, Ostravě, Chodově a Praze a bavili se s rodiči o tom, co pro ně
znamená vzdělání jejich dětí, zda znají rozdíl mezi praktickou a základní školou a jak poznat,
když je jejich dítěti upíráno plnohodnotné vzdělání.
Při workshopech jsme diskutovali, ale také hráli divadlo a uváděli přítomné rodiče do situací,
které důvěrně znají. Zajímalo nás, jak se v daných situacích chovají oni. Věříme, že mnohým
rodičům pomohl workshop uvědomit si, že i Romové mají možnost studovat a něčeho
v životě dosáhnout, a do budoucna budou více obezřetní při výběru školy pro své děti.
Na workshopech s námi spolupracovali: o. s. Bílý nosorožec, o. s. Khamoro Chodov, Klub
matek ČVT o. p. s..
Po zveřejnění byl klip po
tři
dny
mezi
nejpopulárnějšími videi
na YouTube, během
prvního týdne měl 35 tisíc
zhlédnutí. O klipu psala
všechna důležitá česká
internetová
média
(zpravodajské servery),
Česká televize natočila
reportáž. Klip pronikl i do
zahraničí,
reportáž
vysílala Deutsche Welle a
natočili Reuters. V roce 2013 plánujeme klip opatřit anglickými titulky, aby byl lépe využitelný v
zahraničí.
26
ŽENSKÁ ROMSKÁ SKUPINA MANUSHE
OCENĚNÍ PRO DOKUMENTÁRNÍ FILM „ŽENY V POLI
V roce 2011 členové a členky Manushe ve
spolupráci s TV Bednou natočili pod režijním
vedením Markéty Nešlehové dokumentární
film o třech aktivních romských ženách Denisy, Aurélie a Lucie. Dokumentární film
sleduje osudy dvou účastnic Politického
výcviku pro romské ženy z roku 2006, který
realizovalo naše sdružení Slovo 21 společně s
o. s. Athinganoi (podpořeno tehdy Heinrich
Boell Stiftung), a jedné účastnice výcviku z
roku 2010, pořádaného opět Slovem 21. U
absolventek 2006 chce dokument zjistit, co
jim výcvik dal, kam je posunul, jestli jim
pomohl v politické dráze. Sleduje, kde jsou 4
roky po jeho absolvování. V dokumentu
vystupuje také účastnice výcviku z roku 2010,
která se začíná veřejně angažovat a má
motivaci.
OCENĚNÍ
V roce 2012 jsme získali dvě ocenění
z filmových festivalů:


27
Zvláštní uznání z festivalu Roma
Life v Budapešti
Grand Prix z festivalu Roma Wheel
ve Skopje
Manushe v roce 2012 podpořily OSI
Budapest, Roma Initiative a Nadace
Heinricha Bölla, kancelář Praha
DŽA DUREDER
– POKRAČUJ II
září 2009 – srpen 2012
[ROMSKÉ
PROJEKTY]
Cílem projektu bylo podpořit romské studenty v dokončení střední školy a kvalitně je
připravit na přijímací řízení na vysoké školy a tím přispět ke zvýšení úspěšnosti u přijímacího
řízení. Ve školním roce 2011/2012 se konal již 9. ročník přípravných kurzů k přijímacím
zkouškám na vysoké školy! Projekt byl určen středoškolákům z 5 krajů ČR.
Základní aktivitou projektu byly přípravné kurzy k přijímačkám pro romské studenty a
absolventy středních škol. Nabídka kurzů se odvíjela od toho, o jaké obory měli středoškoláci
zájem, co by chtěli studovat, a na které univerzitě nebo vysoké škole. V jednotlivých krajích
působili naši regionální koordinátoři, kteří poskytovali poradenství s výběrem oboru i školy,
asistovali při vyplňování a odesílání přihlášek ke studiu, vyhledávali vhodné lektory pro dané
kurzy a organizovali kurzy v místě. Projekt nabízel také rozšířené poradenství s výběrem
oboru studia během setkání studentů v Praze. Účastníci absolvovali zcela zdarma sérii testů
určujících studijní a osobnostní předpoklady zájemců o vysokoškolské studium. Výsledky
testů a pohovorů s psychologem každému z účastníků posloužily při konečném výběru oboru
VŠ.
28
DŽA DUREDER – POKRAČUJ II
V rámci projektu vznikl i
interaktivní CD - ROM, jenž
soustřeďuje
informace
důležité pro rozhodování o
oboru dalšího studia, které by
jinak zájemci o studium
museli složitě vyhledávat na
webových
stránkách
jednotlivých škol. Projekt má i
své
webové
stránky
www.dzadureder.cz, kde studenti aktuální seznamy všech VŠ v ČR, informace o možnostech
získání stipendií a mnoho dalších potřebných informací.
Realizace v roce 2012:
V tomto roce se kurzy konaly v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Plzeňském a
Středočeském kraji. Setkání studentů se uskutečnilo v termínu 13. – 15. 1. 2012 v Praze. Ve
školním roce 2011/2012 bylo v rámci tohoto projektu zrealizováno celkem 22 kurzů, které
vedlo 20 různých lektorů.
Projekt skončil v srpnu 2012. V současnosti na Dža dureder navazujeme projektem „Pošli to
dál“ a plánujeme žádat podporu pro projekty, které by umožnily pokračování přípravných
kurzů pro romské studenty v dalších letech.
DŽA DUREDER II – POKAČUJ V ČÍSLECH
Do kurzů
Kurzy
přihlášeno navštěvovalo
110
103
2. a 3. roč. SŠ
Přijímací
zkoušky konalo
Přijato
Úspěšnost v
%
73
30
20
67
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
29
MŮŽEME JÍT DÁL
květen 2010 – září 2012
[ROMSKÉ
PROJEKTY]
MŮŽEME JÍT DÁL
- přispěl k prevenci předčasného
opuštění vzdělávacího systému
- přispěl k motivaci k celoživotnímu
učení
- prostřednictvím kvalitní přípravy na
přijímací řízení zvýšil počet romských
studentu středních škol
- prostřednictvím kvalitní přípravy na
přijímací řízení zvýšil počet romských
studentu studujících vysoké školy
Projekt si přispěl ke zvýšení vzdělanosti
pražské romské komunity, a tím napomohl
ke zlepšení sociální situace Romů, lepšímu
zapojení na trh práce i zlepšení vnímání ze
strany majority.
Doučování a příprava na střední školu pro
žáky základních škol, přípravné kurzy na
přijímací zkoušky na vysokou školu nebo
mentoringový program – to byly hlavní
aktivity projektu v roce 2012.
30
PROGRAM ROZVOJE SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ A
PREVENCE PŘEDČASNÉHO OPUŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO
SYSTÉMU
V rámci aktivity byla navázána spolupráce se 3 pražskými
základními školami – ZŠ Havlíčkovo náměstí Praha 3 a ZŠ
Grafická a ZŠ Lyčkovo náměstí. Dále byl program se
změnami implementován na MČ Praha 14 Černý Most,
kde byla rozšířena cílová skupina o mladší i starší děti.
Přes všechny problémy a neočekávané komplikace se
podařilo program realizovat s úspěchem, i když musel být
průběžně upravován na základě aktuálních podmínek a
potřeb. Podle vyjádření lektorů došlo u dětí k pokrokům
v měkkých dovednostech, především v komunikačních. Na
konci projektu vznikla k aktivitě metodika, kterou lze
nalézt a stáhnout na www.slovo21.cz.
DOUČOVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Projekt nabízel
celkem 4 různé
aktivity:
Program rozvoje
sociálních kompetencí –
pro žáky 6. tříd
základních škol
Přípravné kurzy na SŠ a
doučování – pro žáky 7.
– 9. tříd základních škol
Mentoringový program
– pro vybrané žáky 8. a
9. Tříd základních škol
Přípravné kurzy na VŠ a
doučování pro romské
studenty středních škol
Doučování bylo určeno pro děti ze 7. až 9. tříd základních
škol. Doučovaly se předměty, které přihlášeným žákům
dělaly největší problém. Obyčejně to byla matematika,
čeština a cizí jazyky. Zapojeny byly děti ze ZŠ Havlíčkovo
náměstí, ZŠ Grafická, ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Generála
Janouška. Ke spolupráci byli osloveni lektoři osvědčení
z minulých let a tam, kde bylo třeba, se vyhledávali další
lektoři, především prostřednictvím osobních doporučení
nebo internetových stránek. Oslovovali jsme rovněž
studenty pedagogické fakulty. Kurzy pomohly velké části
dětí zlepšit si klasifikaci či pokračovat ve studiu dále na
střední škole nebo učebním oboru. Nejčastěji se
doučovaly následující předměty: matematika, čeština,
přírodní vědy a angličtina.
31
Pro aktivitu č. 1 a č. 3 byly
vytvořeny
metodické
materiály, jejichž finální
verze obsahující zkušenosti
získané během realizace
aktivit je ke stažení na
webových stránkách Slova
21.
MŮŽEME JÍT DÁL
MENTORINGOVÝ PROGRAM
Ve školním roce 2011/2012 jsme
již podruhé žákům 7. - 9. tříd
základních škol nabídli možnost
najít staršího kamaráda, tzv.
mentora. Šlo především o romské
vysokoškolské studenty, kteří
zejména motivovali žáka, ukázali
mu různé možnosti seberealizace,
posílili jeho sebevědomí a předali
mu zkušenosti staršího. Na pozici mentorů působili v druhém kole mentoringového
programu Veronika Hlaváčová (studentka romistiky na FF UK), Tomáš Bystrý (student
žurnalistiky na FSV UK), Michal Mižigár (student romistiky na FF UK), Tomáš Ščuka (student
Policejní akademie ČR) a Věra Duždová (stážistka na FAMU)
Společně s mentorem žáci navštěvovali především zajímavé kulturní akce (vernisáže výstav,
divadelní představení, muzea) nebo si jen povídali o aktuálních palčivých tématech. Starší
kamarád také žákům předal informace o tom, jaké to je studovat na vysoké škole, co
studium obnáší a jak je složité se na vysněný obor dostat. Mentoři v rámci mentoringového
programu pořádali také společná setkání všech dětí, mezi které patřila například návštěva
představení Na stojáka!, kam byli pozváni samotným režisérem pořadu Zdeňkem Tycem.
Začátkem května se uskutečnil také víkendový výjezd, jehož program probíhal na Vysočině a
který byl zaměřen především na romskou historii, romský jazyk, podporu romské identity,
čas se našel samozřejmě i na aktivity na podporu týmové spolupráce. V loňském ročníku bylo
do mentoringového programu zapojeno celkem 11 žáků posledních ročníků ZŠ.
Naprostá většina dětí (90%) program dokončilo, což svědčí o jejich zaujetí. Ke konci projektu,
v září 2012, byly veškeré zkušenosti a připomínky zapracovány do konečné verze Metodiky
mentoringového programu, která je ke stažení na www.slovo21.cz.
32
MŮŽEME JÍT DÁL
DOUČOVÁNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A PŘÍPRAVA NA VŠ
Cílem aktivity bylo podpořit pražské romské studenty v dokončení střední školy a kvalitně je
připravit na přijímací řízení na
vysoké školy, a tím přispět ke
zvýšení
úspěšnosti
u
přijímacího řízení. Ve školním
roce 2011/2012 se konal již 9.
ročník přípravných kurzů k
přijímacím zkouškám na vysoké
školy!
Základní aktivitou projektu byly
přípravné
kurzy
k
„přijímačkám“ pro romské
studenty a absolventy středních škol. Nabídka kurzů se odvíjela od toho, o jaké obory měli
středoškoláci zájem, co by chtěli studovat, a na které univerzitě nebo vysoké škole. Bylo
poskytováno poradenství s výběrem oboru i školy, asistence při vyplňování a odesílání
přihlášek ke studiu. Projekt nabízel také rozšířené poradenství s výběrem oboru studia
během setkání studentů v Praze (společně s účastníky projekt Dža dureder II). Účastníci
absolvovali zcela zdarma sérii testů určujících studijní a osobnostní předpoklady zájemců o
vysokoškolské studium. Výsledky testů a pohovorů s psychologem každému z účastníků
posloužily při konečném výběru oboru VŠ.
V současné době jsme připravili navazující projekt
pro léta 2013 – 2015, nyní čekáme na výsledky
výběrového procesu.
Tento projekt byl financován Evropským sociálním
fondem.
Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti.
33
MŮŽEME JÍT DÁL V ČÍSLECH

Projektem prošlo 229 romských
dětí a dospívajících – z nich 208
programy dokončilo

100 % žáků 9. ročníků
zapojených do projektu dále
pokračuje ve studiu na SŠ

50 % studentů SŠ zapojených do
projektu byli úspěšně přijati na
VŠ
POŠLI TO DÁL
PROGRAM NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY
A NA PODPORU INKLUZIVNÍCH ŠKOL V ROCE 2012
září 2012 – prosinec 2012
[ROMSKÉ
PROJEKTY]
„Pošli to dál“ – název projekt občanského sdružení Slovo 21, které dlouhodobě pracuje s
romskou mládeží, především při přípravě na přijímací zkoušky na střední, ale i vysoké školy.
Zatímco v předešlých devíti letech připravovali uchazeče o studium zkušení lektoři z řad
pedagogů, nový projekt přišel s inovací – zavedl totiž princip přenosu zkušeností mezi všemi
zapojenými věkovými kategoriemi a přímo poskytoval chybějící pozitivní vzory. Projekt, který
fungoval od září do prosince 2012, financovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a probíhal ve 4 regionech – v Praze, Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji.
Pomocí bezplatných přípravných kurzů, doučování, poradenství a zapojení romských
studentů do doučování a motivování mladších žáků a studentů jsme chtěli přispět formou
pozitivních vzorů k vyrovnání příležitosti Romů v přístupu ke středoškolskému,
vysokoškolskému, nebo vyššímu odbornému vzdělání.
34
POŠLI TO DÁL
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ A PŘÍPRAVNÉ KURZY NA SŠ
Na základě specifikace zájmu žáků o předměty byly
v jednotlivých městech vytvořeny individuální skupiny
dětí, které zpravidla doučovali romští studenti SŠ,
kteří sami navštěvovali kurz přípravy na VŠ nebo
doučování na SŠ. Pokud se jednalo o žáka, který
vyžadoval zcela individuální přístup, bylo pro něj
vytvořeno individuální doučování.
Lektoři z řad
studentů byli angažováni při doučování mladších dětí
v kurzech dle svých schopností. Jednalo se především
o předměty: matematika, český jazyk, cizí jazyk,
případně doučování předmětů prvního stupně ZŠ.
DOUČOVÁNÍ STUDENTŮ SŠ A PŘÍPRAVNÉ KURZY NA
VŠ
35
POŠLI TO DÁL SE SNAŽIL
PŘEDEVŠÍM O:

podporu v úspěšném dokončení
vzdělávání formou doučování

Podporu při přípravě na
přijímací zkoušky na SŠ, VOŠ a
VŠ

Poskytování pozitivních vzorů mentoring
POŠLI TO DÁL
Obdobně jako u žáků ZŠ byly u studentů SŠ zrealizovány přípravné kurzy, v případě
maturantů se samozřejmě jednalo o přípravy na VŠ nebo doučování z oborů SŠ. Kurzy
probíhaly v jednotlivých skupinkách nebo individuálně dle potřeb studentů. Jednalo se
hlavně o doučování cizího jazyka, matematiky a u absolventů, kteří se připravovali na
přijímací zkoušky na VŠ, to byly oborové předměty – např. sociální práce a právo, deskriptivní
geometrie. Lektory byli kvalifikovaní odborníci z praxe nebo vysokoškolští studenti, kteří byli
vybíráni na základě daného zaměření kurzů. S některými lektory již dlouhodobě
spolupracujeme, neboť zájem romských studentů je o některé obory stabilní.
Celkem bylo do projektu
zapojeno 32 žáků a 24
studentů, kteří aktivně
docházeli na přípravné
kurzy
a
doučování.
V rámci projektu jsme
studentům
poskytli
poradenství
ohledně
výběru SŠ a VŠ a učební
materiály. Do projektu
bylo zapojeno 21 lektorů,
kteří
působili
v 39
kurzech. Z jednotlivých kurzů vznikla také video-fotodokumentace projektu, která je
umístěna na webových stránkách Slova 21.
Tento projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
36
REQUIEM ZA OSVĚTIM
listopad 2012
[ROMSKÉ
PROJEKTY]
Hlavním cílem projektu Requiem za Osvětim bylo prostřednictvím výjimečného koncertu
vážné hudby a doprovodného programu pro širokou veřejnost důstojně připomenout a uctít
památku židovských a romských obětí holocaustu a zároveň umožnit veřejnosti
neopakovatelný umělecký zážitek. Requiem za Osvětim bylo momentem setkání židovských,
romských a dalších skupin obětí holocaustu v kontextu současného evropského vývoje.
Requiem je živoucím důkazem síly kultury jako valu proti diskriminaci a vyloučení.
Pilířem celého projektu byl koncert klasické hudby. Tento jedinečný koncert doplnil v dalších
dnech doprovodný program - výstava Genocida Romů v době 2. světové války, premiéra
filmu Je to jen vítr, promítání dokumentárních filmů a konference Romské vzory a obrazy
Romů v médiích.
Jedním z hlavních cílů, ke kterému projekt přispěl, je zvýšení povědomí o tragédii Romů za
druhé světové války. Nacisté zavraždili asi 500 000 Romů, tato skutečnost však není příliš
známá. Romové jsou největší evropskou menšinou a stále jsou v mnoha evropských zemích
obětí diskriminace, nuceného přesídlování, pogromů a vražd. Requiem bylo zkomponováno
romským hudebníkem, ale je památníkem všem obětem holocaustu.
37
REQUIEM ZA OSVĚTIM
Právě povědomí o tomto 'zapomenutém holocaustu' je nezbytné pro boj se současnými
protiromskými projevy. Organizátoři chtějí podpořit úsilí romských a židovských organizací
připomínat nacistickou genocidu, a to v každé partnerské zemi, kde se odehraje koncert
Requiem.
Do projektu je zapojeno Polsko, Maďarsko, České republika, Nizozemí a Německo.
Iniciátorem byl Mezinárodní romský festival v Tilburgu, který se společně s mezinárodními
partnery (Polsko, Maďarsko, České republika a Německo) rozhodl umožnit nastudování
tohoto díla profesionálním orchestrem a sborem a představit ho ve vybraných evropských
zemích.Organizátorem projektu v České republice je Občanské sdružení Slovo 21 a projekt se
zde konal pod záštitou předsedy vlády Petra Nečas a primátora hl. m. Prahy Bohuslava
Svobody.
Projekt získal podporu významných osobností jako Václav Havel, ex-prezident ČR, Lászlo
Andor, člen Evropské komise, Valeriu Nicolae, ředitel Politického centra pro Romy a další
menšiny v Bukurešti nebo Ian Hancock, romský lingvistik a historik působící na univerzitě
v Texasu.
38
REQUIEM ZA OSVĚTIM
KONCERT V RUDOLFINU
Dne 4. listopadu 2012 se v
nejprestižnější
pražské
koncertní síni – Rudolfinu –
konal koncert Requiem za
Osvětim.
Pražská
repríza
Requiem za Osvětim představila
českému publiku stejnojmenné
hudební dílo, které složil
nizozemský romský umělec
Roger Moreno Rathgeb s cílem uctít všechny oběti nacistického režimu poté, co navštívil
koncentrační tábor v Osvětimi. Filharmonický orchestr z Frankfurtu nad Mohanem, jenž dílo
nastudoval a v němž vystupuje 75 profesionálních romských umělců z Německa, Čech,
Maďarska a Rumunska, se v rámci mezinárodního projektu představil už v Amsterodamu a
Tilburgu. V Praze bylo Requiem za Osvětim předvedeno pod vedením dirigenta Riccarda M
Sahitiho a za doprovodu Kühnova smíšeného sboru. Mimořádný hudební zážitek umocnily
výkony čtyř sólistů – tří známých operních pěvců Jany Wallingerové, Martina Šrejmy a
Martina Bárty a mladé talentované romské zpěvačky Pavlíny Matiové.
Requiem bylo rozděleno celkem do tří bloků. Ve vzniklých přestávkách interpretovali
autentické texty pamětníků holocaustu známá česká herečka Taťjana Medvecká,
dvojnásobná držitelka Ceny Thálie a loňská laureátka Českého lva, a David Tišer, romský
umělec, který ztvárnil jednu z hlavních rolí inscenace Atelieru Národního divadla Můj soused,
můj nepřítel.
Vůbec první představení Requiem za Osvětim a zahájení celého projektu proběhlo 3. května
2012 v Amsterdamu a poté bylo prezentováno v dalších partnerských zemích v těchto
termínech:
•
•
•
•
•
39
3. května 2012 Nieuwe Kerk, Amsterdam a 4. května 2012, Tilburg
4. listopadu 2012, Praha, Rudolfinum
6. listopadu 2012, Budapešť
28. listopadu 2012, Frankfurt, Alte Oper
27. ledna 2013, Krakov, kostel sv. Kateřiny
REQUIEM ZA OSVĚTIM
Doprovodný program
projektu
Premiéra filmu Je to jen vítr
Film zachycuje jeden den v
životě romské rodiny kdesi na
okraji malého městečka a
reflektuje sérii nedávných
otřesných vražedných útoků
na maďarské Romy. Vraždy z
roku 2008 si vyžádaly šest
mrtvých včetně dvou malých
dětí a desítky zraněných.
Útočníci zapalovali domy a
stříleli brokovnicí na rodiny,
které se útěkem z hořících budov snažili zachránit život sobě a svým dětem. Dopadení
pachatelů trvalo více než rok, soud se vleče dodnes. Právě na základě této události natočil
maďarský režisér Bence Fliegauf film, který si z letošního Berlinale odnesl druhou nejvyšší
cenu z hlavní soutěže.
Promítání dokumentárního filmu Žít! Ceija Stojka
Třiatřicetiminutový dokumentární snímek v produkci Muzea romské kultury v Brně nazvaný
Žít! Ceija Stojka vypráví o romské výtvarnici a spisovatelce z Rakouska, jež v dětství byla
nucena strávit hned v několika koncentračních táborech, kde zahynula téměř celá její rodina.
Hrůzné období lidských dějin je stěžejním tématem její výtvarné tvorby i knih - například v
České republice vyšla před třemi lety její prvotina „Žijeme ve skrytu“.
Promítání dokumentárního filmu „… to jsou těžké vzpomínky“
Dokument je kombinací výpovědí pamětníků, které jsou proloženy čteným komentářem s
fotografiemi a archivními dokumenty. Videopořad se snaží především seznámit diváky se
základními fakty o nacistické genocidě Romů. Výpovědi pamětníků stručně hodnotí z
pohledů lidí, kteří jednotlivé události prožívali. Odborné komentáře mají divákům sloužit
především pro získání informací a faktů.
40
REQUIEM ZA OSVĚTIM
Vernisáž výstavy Genocida Romů v době 2. světové války
Výstava, kterou pro projekt Requeim za Osvětim zapůjčilo Muzeum romské kultury v Brně,
začíná situací v Německu od roku 1933 a načrtává postup vůči „cikánské rase", jaký se
později uplatnil na ostatních Německem anektovaných územích. Speciální pozornost je
zaměřena na Protektorát Čechy a Morava a slovenský stát, není vynecháno ani téma
zapojení Romů do protinacistického odboje nebo osud majetku Romů po jejich odsunu do
koncentračních táborů.
Konference: Roma positive – Romské vzory a obrazy Romů v médiích
Konference si kladla za cíl
zodpovědět
především
tyto
otázky: Jak mohou romské vzory
přispět k úspěšné integraci Romů
do společnosti? Kdo jsou romské
vzory a na jaké bariéry naráží?
Jakou roli hrají média? Jaký je
mediální obraz Romů? V jakém
kontextu jsou Romové v médiích
zobrazováni? Nejen tyto otázky
diskutovala řada romských a
dalších profesionálů a novinářů ze střední Evropy a Velké Británie. Na panelu vystoupili
například Zdeněk Horváth (ředitel IC Praha, CZ), Jarmila Balážová (novinářka), Jake Bowers
(nezávislý novinář, UK), Janja Rošer (předsedkyně slovinské Rady pro romské komunity, SLO),
Irena Biháriová (právnička, SK), Ciprian Necula (novinář, RO) a další.
Konference se konala pod záštitou velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska, Sian MacLeod, která konferenci také zahájila a k tématu říká: „Během
poválečných let se udělalo hodně pro to, aby se pomohlo těm, kteří holocaust přežili, a
nezapomnělo na ty, kteří nepřežili. A to především proto, aby už k podobné nelidskosti a
utrpení nikdy nemohlo dojít. Přesto však stále existuje jedna skupina lidí, která během
holocaustu velice trpěla a i nadále až příliš často zůstává na okraji společnosti: Romové.
Britské velvyslanectví v Praze společně s dalšími organizacemi dlouhodobě podporuje
aktivity směřující k větší integraci Romů, včetně inkluzivního vzdělávání. Každé dítě má
dostat příležitost využít svůj potenciál a plně se zapojit do společnosti. Věříme, že romské
vzory a příklady úspěšných Romek a Romů tomu mohou napomoci.“
41
REQUIEM ZA OSVĚTIM
V ČÍSLECH

5 zapojených evropských států

6 koncertů Requiem za Osvětim
v evropských metropolích

V Praze více než 3 000 návštěvníků
projektu (koncert a doprovodný
program)
PARTNEŘI PROJEKTU
42
SPOLUPRÁCE:
MIGRATION NEVER STOPS
září 2011 – srpen 2012
[ROMSKÉ
PROJEKTY]
V tomto projektu bylo Slovo 21 spolupracující organizací. Šlo o mládežnický projekt, ve
kterém se během jednoho roku snažily 4 skupiny mladých Romů a neromů zpracovat
inovativní formou téma migrace. Zapojena byla mládež z České republiky, Srbska, Makedonie
a Německa. Zabývala se různými dimenzemi romské migrace v Evropě a ve světě
prostřednictvím návštěv v romských lokalitách, sdílení vlastních zkušeností a rozhovorů
s pamětníky. Projekt si kladl za cíl podpořit mladé lidi ve využívání kreativních metod a
nástrojů v oblasti vzdělávání o lidských právech, o migraci v historii a dnes. Cílem bylo
motivovat mladé lidi k obhajobě svých lidských práv a rozvoji strategií k předcházení
sociálnímu vyloučení a diskriminaci.
43
Spolupracující organizace:
MIGRATION NEVER STOPS
Česká republika – Občanské sdružení SLOVO 21
Německo – Amaro Drom – koordinátor celého projektu
Srbsko – RROMA
Makedonie – Ecumenical Humanitarian Organization
V rámci ročního projektu se v říjnu
2011 uskutečnilo první setkání všech
4 národních skupin v Berlíně. Zde
byly vytvořeny pracovní skupiny tak,
aby byl zastoupen přibližně stejný
počet mládežníků z každé země.
Skupiny začaly pracovat na svých
výstupech, jejichž povaha je dána
zaměřením skupin - audio, video,
web a komiks. Druhé setkání
proběhlo v únoru v Makedonii, kde
skupiny pracovaly na realizaci výstupů – natáčeli se audio rozhovory, připravoval se web pro
prezentaci projektu i tématu, vznikly komiksy a byla natočena videa dokumentující průběh projektu i
flashmoby. Současně s přípravou výstupů byly rozvíjeny sociální kompetence a vědomosti účastníků o
lidských právech, nediskriminaci, historii a současné situaci Romů v zapojených zemích apod.
České setkání bylo poslední v řadě a měly na něm tedy vzniknout finální verze výstupů práce všech
skupin. Protože témat migrace a dodržování lidských práv úzce souvisí s historickou zkušeností
holocaustu, byla součástí výměny návštěva osvětimské koncentračního tábora a památníku a
ceremoniál uctění památek obětí holocaustu.
V projektu vznikla webová stránka http://migrationneverstops.wordpress.com/, kde jsou uveřejněny
výstupy práce ostatních skupin.
44
NEXT DOOR FAMILY EU
/RODINA ODVEDLE
září 2011 – březen 2013
[INTEGRACE
CIZINCŮ]
Projekt Rodina Odvedle je založený na individuální komunikaci mezi komunitou cizinců a
zástupci majoritní společnosti. Tento inovativní integrační projekt je realizován již 9 let a
každoročně jsou do jeho aktivit zapojovány nové rodiny Čechů i cizinců. V roce 2012 byl
projekt pod názvem „Next Door Family EU – Inclusive Neighborhouds“ rozšířen do dalších
sedmi zemí Evropské unie.
NEXT DOOR FAMILY EU – RODINA ODVEDLE





45
Setkání rodin cizinců a rodin z majoritní společnosti v listopadu 2012
v České republice, Španělsku, Belgii, Maltě, Itálii, Slovensku,
Maďarsku a Portugalsku.
Mezinárodní partnerství
Natočení dokumentárního filmu „Next Door Family“
Vytvoření nových webových stránek www.nextdoorfamily.eu
5. Mediální kampaň a publicita projektu
RODINA ODVEDLE/NEXT DOOR FAMILY
Setkání rodin cizinců a rodin z majoritní společnosti v listopadu 2012 v České republice,
Španělsku, Belgii, Maltě, Itálii, Slovensku, Maďarsku a Portugalsku.
Letošní
setkání
rodin
proběhlo
ve
všech
zúčastněných zemích ve
stejnou dobu, a to 18.
listopadu 2012 ve 13 hodin.
Všechna
setkání
se
uskutečnila
v
rámci
mezinárodního
projektu
„Next Door Family EU –
Inclusive neighborhoods“.
Na
realizaci
projektu
v jednotlivých zemích se
podílí tým koordinátorů a asistentů, kteří oslovují přihlášené rodiny a párují je ke společným
obědům podle jejich zájmů, věku, počtu dětí a podobně tak, aby si rodiny, které spolu
poobědvají, co nejvíce rozuměly. Rodiny se do projektu každoročně hlásí prostřednictvím
webového formuláře, pokud je oslovila některá část mediální kampaně, letáky, plakáty nebo
například zkušenosti známých. Celkem se v roce 2012 ve všech výše zmíněných zemích
celkem 283 setkání. Zapojených rodin je tak celkem 566, což odhadem čítá přibližně 2000
zapojených osob.
Mezinárodní partnerství
Protože projekt byl v tomto rozšířen do dalších
zemí, bylo nutné uspořádat setkání partnerů,
která slouží ke sdílení zkušeností a výměně
nápadů. Z toho důvodu proběhla „Steering
Committee“ v Praze, na kterých se sešli zástupci
všech pořádajících organizací a diskutovali
průběh jednotlivých aktivit projektu, nápady na
další možné aktivity a tak dále. V podobném
duchu se také nesly školení, kde zástupci Slovo
21 navštívili každou partnerskou organizaci a
poskytlo školení s ohledem na specifické potřeby
realizace aktivity projektu „Setkání rodin cizinců
a rodin z majoritní společnosti“ v rámci
navštívené země. V rámci této aktivity proběhla:
3x Steering Committee v Praze, 6x Školení pro
partnery v Mechelenu (BE), San Sebastianu (SP),
Florencii (IT), Budapešti (HU), Bratislavě (SK),
Vallettě (MA).
POČET SETKÁNÍ
V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH
Česká republika
Španělsko
Malta
Slovensko
Maďarsko
55
60
20
17
16
Itálie
Belgie
25
15
Portugalsko
75
46
RODINA ODVEDLE/NEXT DOOR FAMILY
Natočení dokumentárního filmu „Next
Door Family“
Ve všech zemích filmové štáby natáčely
vybraná setkání a z natočeného materiálu
vznikl dokumentární film s názvem „Next
Door Family“. Ve filmu je vidět atmosféra
jednotlivých obědů, při kterých se sešli
zástupci různých kultur, jejich reakce i
přímé komentáře. Zároveň je film proložen
anketami na ulicích, které byly natočeny
také ve všech zapojených zemích.
V anketách lidé odpovídají na otázky
týkající se jejich soužití s cizinci, postoje
k cizincům v jejich zemích a podobně.
Vytvoření nových webových
www.nextdoorfamily.eu
stránek
Byla vytvořena nová webová stránka
projektu www.nextdoorfamily.eu, která
obsahuje informace o aktivitách všech
partnerských zemí projektu v angličtině.
Každá ze zapojených zemí spravuje svou
část
stránky
ve
svém
jazyce.
Prostřednictvím on-line formuláře na
tomto webu se také mohou přihlašovat
zájemci o setkání.
47
RODINA ODVEDLE/NEXT DOOR FAMILY
Mediální kampaň a publicita projektu
Mediálními partnery projektu se stala tato
média - Český rozhlas, TV Metropol, Radio1
a SPIN Rádio. Byly natočeny 2 verze
rozhlasového spotu, které se pouštěly na
několika stanicích Českého rozhlasu, Rádio
1 v říjnu a listopadu tohoto roku. Na ČT1
(pořad Sama doma, Dobré ráno, Studio 6
víkend), TV Metropol, TV Noe, Pervij kanal
(www.1tv.ru - ruská televize) proběhly
rozhovory s koordinátory a účastníky
projektu. Dne 18. 11. 2010 proběhla informace o setkání rodin ve zprávách na ČT24.
Informace o realizaci projektu proběhla jak v tištěných médiích, tak i ve zpravodajských
serverech (lidovky.cz denik.cz).
PARTNEŘI PROJEKTU
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí. Dále se na projektu finančně podílely hl. m. Praha a Zlínský kraj.
48
MKV – 400x NA ČESKÝCH
ŠKOLÁCH
[INTEGRACE
září 2009 – srpen 2012
CIZINCŮ]
Projekt probíhající už od září 2009 reagoval na potřebu podpořit multikulturní výuku. Ta je
sice jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu, avšak ne všichni
kantoři si vědí rady, jak hodiny multikulturní výchovy správně uchopit. Projekt byl určen
nejen žákům a studentům základních a středních škol, ale také pedagogům. Hlavním cílem
projektu bylo přispět k procesu vytváření moderní, multikulturní a tolerantní společnosti
právě prostřednictvím výuky multikulturní výchovy. Hlavním pilířem projektu byly jednotlivé
přednášky na školách. Jejich podoba se odvíjela od toho, zda se pojila s tematikou Romů,
nebo s problematikou cizinců žijících u nás v republice.
Během tříletého projektu proběhlo 408 přednášek na 103 školách po celé ČR a bylo proškoleno 50
pedagogů. Všechny informace o projektu obsahuje závěrečná souhrnná publikace, kterou vydalo
Slovo 21 v srpnu 2012.
49
MKV – 400x NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
U každé z přednášek byli vždy přítomny dva lektoři - jeden
český a druhým byl zástupce té či oné národnostní menšiny.
V rámci "romských přednášek" se ve třídě promítaly dva
dokumenty: "Cesty romské hudby" pojednává o hudbě Romů
z nejrůznějších koutů světa a "Díky, že se ptáte" dává
možnost nakouknout pod pokličku lidských vztahů zejména
mezi Romy a majoritní společností. Nezbytnou součástí
přednášky byla samozřejmě debata o současných problémech
soužití romské menšiny s majoritní skupinou. V rámci
přednášek, které se zaměřovaly na cizince, se pak promítal
dokument "Rodina od vedle", který reflektuje život
některých cizinců u nás. K obzvlášť oblíbeným aktivitám v
rámci přednášek, které se pojily s tematikou cizinců, patřila
interaktivní hra "Ostrov". Již na začátku projektu byl vytvořen
metodický materiál, který obsahuje 4 DVD s výše zmíněnými
filmy a k nim metodické pokyny k výuce. K tomu byli
proškoleni také lektoři. Součástí projektu byla také 4 školení
pedagogů, kterých se zúčastnilo celkem 50 pedagogů z 30
základních a středních škol.
Projekt v roce 2012
nabízel celkem 2
různé aktivity:
Příprava a realizace
hodin MKV na ZŠ a SŠ
Příprava a realizace
dotazníkového šetření
Projekt v celém
svém průběhu
nabízel celkem 4
různé aktivity:
Příprava a realizace
školení týmu lektorů
PŘÍPRAVA A REALIZACE HODIN MKV NA ZŠ A SŠ
Během celého projektu proběhlo 408 přednášek (z toho 208
romských a 200 o cizincích) na 62 základních a 41 středních
školách. Přednášek se zúčastnilo celkem 8 134 žáků a
studentů. Z tohoto celkového počtu přednášek jich proběhlo
58 v lednu až dubnu 2012. Přednášky probíhaly ve všech
krajích České republiky kromě Prahy.
Příprava a vytvoření
materiálu pro lekce MKV
na ZŠ a SŠ
Příprava a realizace
hodin MKV na ZŠ a SŠ
Příprava a realizace
dotazníkového šetření
50
MKV – 400x NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
PŘÍPRAVA A REALIZACE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Jako zpětná vazba od všech účastníků
přednášek slouží dotazníky, které
vyplňovali jednak všichni žáci na konci
každé přednášky, jednak pedagogové,
kteří se zúčastnili přednášek, i ti, kteří
přijeli na školení pedagogů. Dotazníky
průběžně pracovávala expertka Lenka
Horváthová a výsledky jsou zveřejněny
v závěrečné
publikaci
z projektu.
Dotazníkové šetření bylo jedním
z hlavních zdrojů zpětné vazby a pro poměrně velký vzorek dotazníků má hodnota šetření
velkou vypovídající hodnotu. Celkově z dotazníkového šetření vyplývá, že ohlasy na všechny
součásti projektu jsou pozitivní. Žáci kladně hodnotí jak přednášky, tak přístup lektorů.
PŘÍPRAVA A VYTVOŘENÍ SOUHRNNÉ PUBLIKACE MAPUJÍCÍ PRŮBĚH A VÝSTUPY PROJEKTU
Hlavní náplní realizátorů projektu v roce 2012 bylo
kromě dobíhajících přednášek na školách vytváření
závěrečné publikace, která vyšla v srpnu 2012. Jejím
autorem byl Zdeněk Horváth. Publikace obsahuje
podrobnou zprávu o proběhlých aktivitách projektu
a analýzu dotazníkového šetření. Součástí publikace
je také fotodokumentace z projektu, ukázky
vyplněných dotazníků a rozhovory s některými
účastníky projektu. Publikace vyšla v nákladu 1000
ks a byla distribuována do všech zúčastněných škol,
na školské odbory všech zapojených krajů a do
neziskových organizací zaměřených na práci s cizinci.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
51
POSÍLENÍ
MEZIKULTURNÍCH
KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ
[INTEGRACE
OAMP
CIZINCŮ]
leden 2011 – červen 2012
Projekt vznikl v souvislosti s novelou cizineckého zákona, která převedla agendu
dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz z Policie ČR – služby cizinecké policie na Odbor
azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Cílem projektu je zvýšit mezikulturní
kompetence pracovníků OAMP, to znamená posílit jejich komunikační dovednosti především
v oblasti interkulturní komunikace a naučit je rozumět kulturním odlišnostem klientů
z různých zemí a adekvátně na ně reagovat. Během projektu proběhne 18 dvoudenních
školení, kterých se zúčastní 250 pracovníků OAMP z celé České republiky.
52
POSÍLENÍ MEZIKULTURNÍCH
KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP
ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ OAMP
V roce 2012 proběhlo 7 školení pro nové pracovníky
OAMP. Na začátku projektu se školení účastnili
především ti pracovníci, kteří původně pracovali na
cizinecké policii a přešli se změnou agendy na OAMP.
Postupně však těchto pracovníků ubývalo a v roce 2012
se školení zúčastnili už téměř výhradně noví pracovníci
OAMP, kteří přišli z úplně odlišného prostředí. Celkem
bylo proškoleno 210 osob, z toho v roce 2012 to bylo 93
osob. Proškoleni jsou pracovníci ze všech pracovišť Čech
a Moravy. Šest školení proběhlo v okolí Prahy, jedno
školení pak v Říčanech u Brna.
Projekt nabízel
celkem 3 různé
aktivity:
školení 250
pracovníků OAMP
výroba instruktážně –
dokumentárního
filmu, který obsahuje
modelové
Odborné zajištění školení vycházelo z již zaběhnutého
modelu, který byl vytvořen na začátku projektu v roce
2011. Jádro lektorského týmu tvořili Mgr. Iveta
Němečková, speciální pedagožka zabývající se
především tématem komunikace, Mgr. Jiří Kocourek,
sociolog a vietnamista, PhDr. Jiřina Šiklová, jež se
v rámci školení zabývá demografickým vývojem a
kontextem migrace obecně, a PhDr. Dana Potočková,
která se věnuje interkulturní psychologii.
anonymní
dotazníkové šetření s
cílem zjistit přínos
aplikovaného modelu
školení.
dotazníkového
šetření
Součástí školení byl také interaktivní hra Ostrov a „křeslo pro hosta“, kde je hostem vždy
některý zástupce cizinců a diskutuje s účastníky školení o životě v ČR z hlediska jeho
komunity.
53
VÝROBA INSTRUKTÁŽNĚ – DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
Film s názvem „Přepážka“ natočilo o. s. Slovo 21 a Bedna TV v režii Farida Eslama v roce
2011. Jeho promítání v průběhu každého školení slouží především jako podnět k diskusi, jako
nastolení témat, která mohou být pro pracovníky OAMP kontroverzní. Film je účastníky
školení přijímán velmi rozporuplně: někteří ho vidí jako vtipnou nadsázku toho, jak to na
pracovištích OAMP chodí, jiní ho považují za provokaci, za nepravdivě a zaujatě natočený
dokument. Diskuse po filmu se většinou točí okolo toho, jakým způsobem probíhá práce na
přepážkách OAMP a jak se pracovníci OAMP ke svým klientům – cizincům na přepážkách
chovají nebo měli chovat.
ANONYMNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Každé školení doprovázelo také anonymní dotazníkové šetření, sestávající ze dvou dotazníků.
Vstupní dotazník se zaměřoval na potřeby a očekávání účastníků školení a neměl formu
klasického papírového dotazníku, ale většinou probíhal formou diskuse, práce ve dvojicích či
ve skupinách, což vedlo zároveň k aktivizaci účastníků na začátku školení.
Na konci každého školení dostali účastníci výstupní dotazník ve formě tří otevřených otázek:
Jak pozná Váš klient, že jste se zúčastnili školení? Co z témat školení Vás nejvíce zaujalo, co
byste změnili? Co Vám na školení chybělo? Na konci školení byly dotazníky zpracovány
expertkou Ivetou Němečkovou. Z její evaluační zprávy vyplývá, že školení je ze strany
účastníků hodnoceno velice pozitivně a pracovníci vidí možnosti využití poznatků ze školení
ve své další práci na přepážkách. Z jednotlivých součástí školení vidí účastníci jako
nejpřínosnější témata týkající se interkulturní komunikace vztažené na příklady vietnamské
komunity (Mgr. Jiří Kocorek) a také přednášku PhDr. Jiřiny Šiklové.
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.
54
POSÍLENÍ
MEZIKULTURNÍCH
KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ
[INTEGRACE
OAMP II
CIZINCŮ]
červenec 2012 – červen 2013
Tento projekt pokračuje v proškolování nových pracovníků Odboru azylové a migrační
politiky MV ČR a navazuje tak na pilotní školení probíhající od ledna 2011 do června 2012.
Realizační tým společně se zástupci OAMP využívají předchozích zkušeností se vzděláváním
pracovníků OAMP především v interkulturních a komunikačních dovednostech a do poloviny
roku 2013 plánují proškolit dalších cca 80 nových pracovníků OAMP. Přestože projekt
původně vznikl jako reakce na přecházející agendu, a tím i část zaměstnanců z cizinecké
policie na OAMP, ukázalo se, že i ti pracovníci, kteří přišli na OAMP z úplně jiného prostředí,
využijí ve své práci nově nabyté kompetence z oblasti mezikulturní komunikace.
55
POSÍLENÍ MEZIKULTURNÍCH
KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP II
ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ OAMP
V novém projektu bylo naplánováno přibližně 8 školení pro 80 nových pracovníků OAMP.
Tento počet vychází z odhadů OAMP o tom, kolik nových zaměstnanců do jejich řad přijde
během tohoto období. Od září do prosince proběhla 3 školení, kterých se zúčastnilo 32
nových pracovníků OAMP, další školení jsou naplánována na rok 2013.
Program školení, jak již bylo zmíněno výše, vychází z předchozího projektu. Experti a lektoři
projektu upravují program podle aktuálních potřeb účastníků školení a také pak v průběhu
každého školení podle atmosféry na místě a dynamiky celé skupiny. Rámcově se ale program
skládá z obecného úvodu o migraci, úvodu do interkulturní psychologie, interaktivní hry
Ostrov a „křesla pro hosta“, kde hostem je zástupce cizinecké komunity. Druhý den je potom
ve znamení komunikace, jak obecně, tak v interkulturním kontextu. Lektoři, kteří vedou
školení, jsou Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Jiří Kocourek, PhDr. Dana Potočková, PhDr. Jiřina
Šiklová, Ing. Tran Van Sang a další.
ANONYMNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Na každém školení dostanou účastníci 2 dotazníky. Jeden vstupní, který zjišťuje, s čím na
školení přicházejí, tedy jejich potřeby a očekávání. Toto zjišťování neprobíhá pomocí
klasického dotazníku, ale spíše formou diskuse či práce ve skupinách, což vede k aktivizaci
účastníků školení a také k jejich vzájemnému poznání. Druhý dotazník je jim pak předložen
na konci školení. Zde pak odpovídají na 3 otázky, odpovědi na ně mají pak poskytnout
realizačnímu týmu zpětnou vazbu k tomu, aby školení byla co nejvíce efektivní.
Z prvních 3 školení není shromážděn ještě dostatečný počet dotazníků, ze kterého by bylo
možné utvářet relevantní závěry. Projekt probíhá podle harmonogramu. Do konce roku 2012
proběhla 3 školení, kterých se zúčastnilo 32 nových pracovníků OAMP. Další školení jsou naplánována
na první polovinu roku 2013.
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.
56
VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
[INTEGRACE
= LEPŠÍ INTEGRACE II
CIZINCŮ]
leden – červen 2012
Cílem „Vzájemné komunikace = lepší integrace II“ bylo přispět k zavedení koncepce a
integrační politiky na municipální úrovni (především na území HMP) prostřednictvím výměny
zkušeností se západními vyspělejšími státy EU. Projekt sledoval především: integraci cizinců
na trhu práce, vzdělávání a vztahy mezi cizinci a majoritní společností. Během projektu se
vytvořily organizační sítě partnerů mezi vybranými evropskými městy a českou státní
správou, samosprávou, neziskovým sektorem, experty a dalšími aktéry.
57
VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE = LEPŠÍ
INTEGRACE II
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Vzájemná
komunikace =
lepší integrace II
Ve dnech 23. - 24. února 2012 se v prostorách Evropského
domu v Praze Mezinárodní konference, která se zabývala
integrací cizinců na lokální úrovni v Praze. Záštitu nad
konferencí převzal Ing. Václav Novotný, radní pro oblast
kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a
zahraničních vztahů. Celkem se konference zúčastnilo 78 lidí, z
nichž 26 lidí bylo z místních samospráv a integračních center.
Další účastníci byli z řad odborníků ze státní správy,
neziskového sektoru a zahraničních zástupců měst vybraných
evropských států. Na konferenci byli přítomni také zástupci
ambasád ze zemí EU. Díky srovnání jednotlivých měst, které
byly na konferenci zastoupeny během konference, mohli
účastníci posoudit, které z těchto měst může být nejlepší
inspirací pro činnost jejich instituce. V neposlední řadě vznikl
díky konferenci i zvýšený zájem o téma socio-kulturních
mediátorů, kteří jsou hojně využívání právě v Portugalsku
nebo v Madridu. Dalším zajímavým okruhem, který byl v ČR
zatím méně skloňovaný, je pak politika sousedství, kterou se
inspirovali zástupci některých městských částí, ale také
nedávno vzniklé Integrační centrum Praha.
Mezinárodní
konference
Kulatý stůl
Publikace „Integrace
cizinců na lokální
úrovni – Evropská
města“
58
KULATÝ STŮL
Kulatý stůl pro zástupce měst, kteří mají na starosti integrační politiku v České republice, se
konal 15. května 2012 v Radničním klubu na Staroměstském náměstí. Záštitu nad ním převzal
radní MHMP pro kulturu Ing. Václav Novotný. Kulatý stůl měl mimo jiné za cíl představit
účastníkům posun evropské politiky od integrace k politice diverzity a soužití, která za využití
jednoduchých nástrojů může společnost obohatit. Celkem se kulatého stolu zúčastnilo 26
lidí. Účastníci na něm obdrželi především CD s vypracovanou publikací „Integrace cizinců na
lokální úrovni, evropská města“, kde byla shrnuta veškerá zahraniční zkušenost shromážděná
v průběhu projektu. Díky mezinárodní konferenci a kulatému stolu, na který byli již adresně
zváni zástupci místní samosprávy, byla mimo jiné vytvořena databáze kontaktů těch, kteří
mají zájem se v otázkách integrace do budoucna více angažovat.
PUBLIKACE
Publikace k nejlepší praxi evropských měst
„Integrace cizinců na lokální úrovni, evropská
města“ vznikla zejména na základě úvodní
analýzy, která popisovala obecný stav
integrace v identifikovaných městech projektu.
Je první obdobnou tiskovinou, která vychází v
České republice v českém jazyce. Je proto
jedinečným zdrojem informací pro odbornou
veřejnost o politice a praxi významných
evropských měst. Realizátorský tým vycházel
jednak z podkladových dokumentů zaslaných z
jednotlivých
spolupracujících
měst
a
zastupitelstev na počátku projektu, dále pak ze
studijních návštěv vybraných zahraničních
měst ze zemí EU a jejich analýz, a pak také z
příspěvků zahraničních i vybraných domácích
účastníků na konferenci. Čtyřicetistránkový
materiál vyšel v počtu 200 kusů a byl
distribuován lokálním samosprávám. Jeho
elektronická podoba je umístěna i na
webových stránkách o. s. Slovo 21.
59
MULTIKULTURNÍ
KONZULTANT
srpen 2011 - červenec 2013
[INTEGRACE
CIZINCŮ]
Mezinárodní projekt je zaměřen na podporu dětí a mládeže z přistěhovaleckých komunit
při povinném vzdělávání a při odborné přípravě nad rámec zákona. V rámci projektu si
budou partnerské organizace (Respect Refugees Europe, Salon Strategies Limited, Rinova
Limited a Slovo 21) vyměňovat a sdílet strategie, postupy a zkušenosti, které mají v
integračním procesu v České republice, Španělsku a Velké Britanii. V roce 2012 se
uskutečnilo 3 setkání partnerských organizaci v Londýně, Prahy a Barceloně. Slovo 21
realizovalo setkaní partnerských organizaci v Praze v červnu 2012, a na národní úrovně
realizovalo následující aktivity:
60
MULTIKULTURNÍ KONZULTANT
KVALITATIVNÍ VÝZKUM DĚTÍ, RODIČŮ A PEDAGOGŮ NA 2. STUPNI ZŠ V PRAZE
Hlavním cílem výzkumu bylo obsáhnout perspektivy tři skupin respondentů s ohledem na roli
multikulturního konzultanta a s ohledem na proces vzdělávání jako takový. Výzkum probíhal
od května do října 2012, zúčastnilo se ho 20 respondentů z řád dětí, 8 rodičů a 5 učitelů.
NÁRODNÍ KONFERENCE
26. října 2012 se v Integračním centru Praha konala konference, kde byly představeny
výsledky projektu Multikulturní konzultant – zástupce pro podporu dětí a mládeže z
etnických menšin a přistěhovaleckých komunit při povinném vzdělávání a při odborné
přípravě nad rámec zákona. Zúčastnili se jí představitelé vzdělávacích institucí, neziskových
organizací a dalších zainteresovaných subjektů.
Projekt je financován v rámci Programu celoživotního učení Evropské komise, Leonardo
da Vinci partnerství.
61
PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA –
PŘEDODJEZDOVÝ BALÍČEK PRO CIZINCE ZE
TŘETÍCH ZEMÍ MIGRUJÍCÍCH DO ČESKÉ
REPUBLIKY
leden 2012 – březen 2013
[INTEGRACE
CIZINCŮ]
Tento projekt se zaměřuje na předání informací cizincům ještě v zemích původu ve fázi, kdy
se rozhodují přicestovat do České republiky. Projekt bude šířit a podávat informace o
legálních možnostech příjezdu do ČR a případných rizicích pro udržení legálního statusu
cizinců ze třetích zemí, a to názornou a srozumitelnou formou krátkého instruktážního filmu
a informativní brožury.Tento informační balíček je zároveň propojen s dalšími
popříjezdovými aktivitami v rámci projektů „Základní orientace“ a „Jak na to“.
62
PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA
BROŽURA „PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA – ČESKÁ REPUBLIKA“
Na začátku projektu vznikla
expertní skupina, složená ze
zástupců OAMP MV ČR, IOM a
Slovo 21. Tato expertní skupina
vytvořila odborné podklady pro
tištěný materiál, určený cizincům
ze třetích států, kteří mají
v úmyslu pobývat v ČR. Během
realizace
projektu
bylo
zpracováno několik verzí brožury,
konečná
verze
textu
byla
odsouhlasena MV ČR – Odborem
azylové a migrační politiky.
Brožura
obsahuje
základní
informace pro občany zemí mimo
EU, kteří plánují příjezd do České
republiky na déle než 90 dnů budou si tak muset zažádat a
dlouhodobé vízum nebo povolení
k dlouhodobému pobytu. Brožura
například vysvětluje, co vše je
potřebné pro jejich získání,
popisuje možné účely pobytu
(studium,
zaměstnání
nebo
podnikání). Původně měl v rámci
projektu vyjít pouze leták,
expertní skupina, která brožuru
připravila, se ale vzhledem k
množství potřebných informací pro cizince rozhodla pro materiál obsahující komplexnější
informace. Brožura nevěnuje pozornost jen důležitým náležitostem před odjezdem cizince z
jeho rodné země, ale i bezprostředně po příjezdu do Česka. Vysvětluje, co je ohlašovací
povinnost, biometrika, jak se hlásí změny osobních údajů, jak se prodlužuje pobyt nebo jak
vycestovat do jiných států Schengenu a EU. Čtenář se z brožury například také dozví, co je
potřeba pro krátkodobé pozvání rodinných příslušníků. Zároveň je v brožuře věnována
pozornost možným rizikům obchodování s lidmi a neregulérního pobytu a práce. Obsahuje
také důležité kontakty pro cizince v ČR a tzv. "checklist", kde si cizinec bude odškrtávat své
povinnosti.
63
PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA
FILM „PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA – ČESKÁ REPUBLIKA“
Expertní skupinou byl určen
základní obsah filmu formou
těchto okruhů:
Expertní skupina vypracovala odborné
podklady pro brožuru, na jejichž základě
následně vznikl scénář filmu „Příští zastávka“,
který umožní názorně ukázat celý proces
příjezdu do ČR, nutné kroky k udržení
legálního statusu a případná rizika neregulérní
migrace. Scénáristou a režisérem filmu je
Miroslav Ondruš.
Původně byla plánována výroba filmu v
českém jazyce a dalších 8 jazykových verzích.
Vzhledem k aktuální situaci a poklesu počtu
cizinců v ČR, expertní skupina navrhla MVČR
redukci jazykových verzí filmu na češtinu a
další 4 jazykové mutace (angličtina, ruština,
ukrajinština, vietnamština).
Vzhledem k
připravovaným změnám zákona v oblasti
problematiky cizinců, bylo potřeba tento film
přizpůsobit budoucím změnám a tímto zajistit
jeho dlouhodobou využitelnost.
informace o České republice (mapa ČR,
obecné charakteristiky, krajina, přírodní
podmínky, politický systém, státní
symboly, náboženství, rovnost pohlaví,
povinná školní docházka pro děti atd.
informace, jak legálně vycestovat do
České republiky, a povinnosti, které
musí být nezbytně splněny po příjezdu
do ČR
Informace o rizicích neregulérní migrace
a varování před rizikovým chováním
Předodjezdové balíčky obsahující brožuru,
checklist a DVD byly odevzdány MV ČR a
budou
distribuovány
prostřednictvím
zastupitelských úřadů ČR. Celkový náklad
předodjezdových balíčku „Příští zastávka“ je
5000 kusů.
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.
64
JAK NA TO –
INSTRUKTÁŽNÍ FILM
[INTEGRACE
únor 2012 – březen 2013
CIZINCŮ]
Hlavním cílem projektu je podpora integrace cizinců v České republice tak, aby cizinci z třetích
zemí byli kvalitně informováni o procedurách a legislativních podmínkách při vyřizovaní
povolení a prodloužení povolení k pobytu. Cílů bude dosaženo prostřednictvím instruktážního
filmu, který bude předán OAMP MVČR k promítání na odděleních pobytu cizinců. Specifickým
cílem je názorné objasnění procedur a postupů v souvislosti s prodlužováním a povolováním
pobytu pro cizince ze třetích zemí. V současné době neexistuje dostatek materiálů, které by
cizincům z třetích zemí usnadnily vyřizování náležitostí k prodlužování a povolování pobytu v
ČR. Nově příchozí cizinci často neočekávají, že při vyřizování či povolování pobytu je třeba
přikládat určité dokumenty, že existuje vůbec nějaká procedura, kterou se musí řídit a kterou
musí znát. Ve výsledku toto způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak i pracovníkům
OAMP.
65
JAK NA TO
Instruktážní film „Jak na to“, který bude promítán na odděleních pobytu cizinců, tyto
procedury učiní srozumitelným pro cizince, kteří běžně nemají přístup na internet a ovládají
češtinu jen na základní úrovni. Film bude vytvořen v češtině s titulky v 4 dalších jazycích
(angličtina, ruština, vietnamština, ukrajinština). Spolu s instruktážním filmem se vytvoří
informační leták, který bude k dispozici na pracovištích MVČR u obrazovek, kde bude film
promítán. Informační leták bude vytvořen v 5 jazykových verzích (dle jazykových verzí
instruktážního filmu) a bude obsahovat důležité informace o pobytových záležitostech.
VYTVOŘENÍ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU
Na tvorbě filmu se podílejí
zástupci Slova 21 o. s., MV
ČR, expert a konzultanty
projektu a filmový štáb.
Scénář filmu vznikl na
základě
konzultací
se
zástupci OAMP, expertem a
konzultanty projektu. Jeden
z expertů je zástupce Inbaze
Berkat,
která
realizuje
projekt „Asistenční služby
pro migranty“ na OPC
Cigánkova a Koněvova v Praze. Kulturní mediátoři tohoto projektu mají bohaté zkušenosti
s potřebami cizinců, kteří vyřizují pobyt v ČR. Film bylrealizován profesionálním filmovým
štábem a natočen profesionální technikou, s pomocí speciálních animovaných efektů budou
zdůrazněny důležité detaily. Instruktážní film bude dodán na pracoviště MV ČR OAMP.
Předpokládáme, že film zhlédne minimálně 5000 osob z cílové skupiny - cizinci ze zemí mimo EU.
VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO LETÁKU K INSTRUKTÁŽNÍMU FILMU.
Informační leták bude obsahovat informace z Instruktážního filmu Jak na to. Je vytvořen ve
spolupráci se zástupci MV ČR v pěti jazykových verzích (čeština, angličtina, ruština, ukrajinština a
vietnamština). Bylo vytištěno 30 000 kusů skládacího letáků v pěti jazykových verzích (čeština -1500
Ks, angličtina – 12000 Ks, ruština – 4500 Ks, ukrajinština -7500 Ks, vietnamština -4500 Ks).
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.
66
ZÁKLADNÍ ORIENTACE
leden 2012 - červen 2013
[INTEGRACE
CIZINCŮ]
Projekt cizincům, kteří právě do České republiky přijeli, nabídne uvítací jednodenní kurzy,
které poskytnou základní informace o České republice a životě v ní. Pro tyto účely byla
zároveň vytvořena metodická příručka pro lektory těchto kurzů. Nově příchozí cizinci budou
mít k dispozici také uvítací film nazvaný "Vítejte v České republice". V rámci projektu byla také
vytištěna brožura se základními informacemi a kontakty pro cizince. Hlavním cílem projektu je
podpora integrace cizinců v České republice tak, aby migranti získali povědomí o svých
právech a povinnostech a dokázali se zorientovat v prostředí České republiky.
67
Uvítací jednodenní kurzy pro nově příchozí cizince
Pilotní fáze kurzů začala od června 2012. Věnovaly
se následujícím tématům: základní informace o ČR,
pobytové náležitosti, vzdělávání a školství,
zaměstnání a podnikání, zdravotnictví a zdravotní
pojištění, sociální zabezpečení, interkulturní
dovednosti. Celkem se 7 kurzů zúčastnilo 83 osob.
Výroba filmu
Projekt nabídl celkem 5
různých aktivit:
uvítací jednodenní kurzy pro nově
příchozí cizince
výrobu filmu
metodickou příručku pro budoucí
lektory kurzů
školení lektorů
tištěný materiál - brožuru pro nově
příchozí cizince
K výrobě snímku byli přizváni profesionální filmoví autoři Štefan Titka jako scénárista a
Radim Špaček jako režisér. Po schválení scénáře MVČR proběhlo natáčení od 2. 5. do 6. 5.
2012 na několika lokalitách jako: letiště Ruzyně, metro Anděl, studia, byty, park Grebovka, ZŠ
Grafická, hlavní pošta a ulice hl. m. Prahy. Jedná se o krátký film se scénkami, které byly
hrané a dokumentární.
Dvacetiminutový film obsahuje základní informace, které nově příchozím cizincům umožní
úspěšnou prvotní orientaci po příchodu do ČR. Film byl dabován do 4 jazyků, a to do ruštiny,
ukrajinštiny, vietnamštiny a angličtiny a promítal se na uvítacích pilotních (adaptačně
integračních) kurzech a školení lektorů.
68
Metodická příručka pro budoucí lektory kurzů
Metodická příručka byla vytvořena pro budoucí lektory s cílem informovat je o imigrační
realitě v ČR, základních lektorských dovednostech a struktuře plánovaných jednodenních
pilotních uvítacích kurzů včetně časové dotace na jednotlivé části kurzu. Součástí
připravených metodologických materiálů je i powerpointová prezentace Vítejte v ČR, ve které
se promítají všechna témata obsažená v informační brožuře. Tato PPT je průběžně revidována
na základě poznatků z jednotlivých kurzů. Obsahuje i užitečné poznámky pro lektory.
Školení lektorů
Dne 9. 10. 2012 v prostorách Zastoupení
Evropské komise se uskutečnilo školení pro
lektory. Lektorský tým byl z řad IC Praha,
CPIC Plzeňský kraj, CPIC Pardubický kraj a
CPIC Ústecký kraj, Slovo 21, Klub Hanoi,
IOM. Celkem 12 osob. Školení vedly Lucie
Sládková z IOM Praha a Marie Říhová,
koordinátorka projektu. Proškolení lektoři
povedou adaptačně integrační kurzy jak
v tomto projektu, tak i v budoucnu.
Tištěný materiál - brožura Vítejte v ČR
Brožura „Vítejte v ČR“ je určena pro nově
příchozí cizince, kteří prošli uvítacím kurzem
a obsahuje detailnější informace a kontakty
k pobytu v ČR (zaměstnání a podnikání,
zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
bydlení, aj.). Dále obsahuje stejnojmenný
film na DVD.
Tato brožura byla přeložena do ruského,
ukrajinského, anglického a vietnamského
jazyka.
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.
69
ČÍSLO POPISNÉ PRAHA 14
květen – listopad 2012
[INTEGRACE
CIZINCŮ]
V rámci Emergentního projektu MVČR „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“
zorganizovalo Slovo 21 dílčí projekt - multikulturní setkání s názvem Číslo popisné Praha 14.
Setkání se konalo 24. 10. 2012 od 18 hodin v Kulturním domě Kyje a na programu byla
hudební a tančení vystoupení. Se svým mystickým tancem se představil například Egypťan
Osama Mimi Farag, hiphopový tanec předvedlo duo Elmer a J-Me původ z Angoly a
Zimbabwe, ukázku tradičního Moldavského folkloru přinesl soubor Kodrjanka a s krátkým
vystoupením se předvedly i děti z mateřské školy Lehovec. Na závěr hrála k tanci kubánská
kapela Mezcla. Došlo i k ochutnávce mezinárodní kuchyně, kterou připravily ženy cizinky žijící
na Praze 14, občerstvení tak mělo domácí charakter a všichni přítomní si tak pochutnali na
tradičních ukrajinských a mongolských pokrmech. Součástí setkání byla také moderovaná
diskuze, při které si mohli obyvatelé Prahy 14 sdělit své názory o tom, jak se žije v této
městské části a zejména na soužití mezi Čechy a cizinci. Celá akce přispal k tomu, aby měli
Češi a cizinci žijící v Praze 14 příležitost sejít se a vzájemně se lépe poznat a zlepšit tak své
vztahy.
Tato akce proběhla v rámci projektu “Podpora integrace cizinců na území m.č.
Praha 14” realizovaného za podpory MVČR.
70
[INTEGRACE
CIZINCŮ]
SLOVO –
INFORMAČNÍ
BULLETIN
PRO CIZINCE
A O CIZINCÍCH
leden - prosinec 2012
Již podtitul - bulletin pro cizince a
o cizincích - napovídá, že nejde
pouze o informační publikaci pro
cizince žijící v České republice, ale
že je určen také majoritní
společnosti. Smyslem bulletinu je
nejen informovat, ale také
podporovat multikulturalitu a
příznivý
vztah
Čechů
k
národnostním
menšinám.
Hlavním cílem bulletinu je
pomoci cizincům orientovat se ve
spletitém
bludišti
právních
předpisů, opatření a povinností, a
tak jim (a potažmo i české
společnosti) usnadnit nesnadný proces integrace. Neméně důležité však je věnovat se také
problémům každodenního života a společenskému dění: proto zde čtenáři najdou články a
upoutávky na kulturní akce nebo rozhovory s významnými osobnostmi cizího původu.
Bulletin SLOVO vychází od roku 2003, v roce 2012 bylo vydáno 4 čísla bulletinu, tiráž 4000
ks/číslo, bulletin je také umístěn na webových stránkách Slova 21.
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.
71
Výroční finanční zpráva k 31. 12. 2012
Občanské sdružení SLOVO 21
Francouzská 2
120 00 Praha 2
IČO 69343951
Náklady
501 -Spotřeba materiálu
386 843
502 -Spotřeba energie
112 787
503 -Spotřeba -nájem
378 000
512 -Cestovné
284 062
518 -Ostatní služby
12 565 090
521 -Mzdové náklady
6 243 669
524 -Zák.soc.pojištění
1 249 340
545 -Ostatní pokuty a penále
30 220
548 -Ostatní provozní náklady
0
563 -Kurzové ztráty
11 759
568 -Ostatní finanční náklady-bank.poplatky
149 575
Náklady celkem
21 411 345
Výnosy
602 -Tržby z prodeje služeb
805 560
640 - Jiné provozní výnosy-vstupenky,sborník
160 354
662 -Úroky
4 888
663 -Kurzové zisky
-8 968
682 -Dary
1 355 000
688 - Ostatní mimořádné výnosy -příspěvek na REQUIEM
20 000
691- GRANTY - státní instituce, EU
19 420 145
Výnosy celkem
21 756 979
Rozdíl nákladů a výnosů
Zisk
345 634
Zisk =zůstatek grantu na realizaci projektů EIF 2011-36, EIF 2011-38 v roce 2013
V Praze 27. 3. 2013
72
NÁŠ TÝM
ředitelka:
Jelena Silajdžić
producent festivalu Khamoro:
Džemil Silajdžić
koordinátoři projektů:
Liljana Batovanja, Lidija Grebo, Martina
Horváthová, Denisa Miková, Michal Miko,
Bulgan Otgonsuren Rico, Lída Matásková,
Anna Mrázková, Lyubov Grunkovskaya,
Michaela Szkála
šéfredaktor Bulletinu Slovo:
Dragoljub Matić
PR:
Tomáš Bystrý, Renata Horvátová
účetní:
Božena Dvořáková
KONTAKT
Občanské sdružení Slovo 21
Francouzská 2, 120 00 Praha 2
Tel/fax: 222 520 037, 222 511 434, 222 518 554,
222 522 070
e-mail: [email protected],
[email protected]
http: www.slovo21.cz, www.khamoro.cz,
www.dzadureder.cz
73
Download

výroční zpráva za rok 2012 v PDF