Sytuacja banków spółdzielczych
u progu zmian regulacyjnych
Zmiany w kartach płatniczych
Grupy BPS
Polski bank wspiera polskiego
przedsiębiorcę
str. 30
str. 20
str. 33
Magazyn Grupy BPS
str. 4
Razem czy osobno?
Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem
Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak,
Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu
ISSN 1427-8162
Nr 3/2014
MARZEC
www.grupabps.pl
Bank Spółdzielczy może przystąpić do programu
w dowolnym miesiącu roku
TalentowiSKO.pl
2
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Spis treści:
TEMAT NUMERU
4
Razem czy osobno?
ROZMOWA BWS
8
11
W Hexa Banku otwieramy możliwości
Bank w Miliczu to bank lokalnej społeczności
AKTUALNOŚCI
14
16
18
20
23
24
24
Bankowość spółdzielcza w nowej perspektywie
W Toruniu o gospodarce i nie tylko
37
37
38
38
39
39
40
40
40
41
41
41
Nadsański Bank Spółdzielczy dostrzega potencjał młodych sportowców
Nowa siedziba Oddziału w Narewce
Akademia Junior w Skierniewicach
MBS Bank – nowe otwarcie
Konkurs pastorałek w Chorzelach
W Płońsku objaśniają kredytowe zawiłości
Nowa siedziba BSR w Radomiu
Bank w Limanowej wspiera policję
Dobry Bank z Międzyrzeca Podlaskiego
Na BS Łuków nie ma mocnych
Autolokaty – kolejna edycja
Medal dla Banku w Sochaczewie
Zmarł redaktor Wacław Potocki
Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS
Nowy widok dla pracownika
Cooperatives Europe w Warszawie
PRAWO
43
Najważniejsze zmiany w prawie
Zmiany w spółkach Grupy BPS
APEL O POMOC
NASZA GRUPA
25
25
26
28
30
46
Przekaż swój 1% podatku dochodowego
Banki bardzo przyjazne
Nowi Prezesi Banków Spółdzielczych Grupy BPS
Spotkanie Grupy Roboczej
Darmowy kredyt, czyli karty kredytowe
BANKOWIEC PO PRACY
48
Hobby zaszczepiam we współpracownikach
Sytuacja banków spółdzielczych
KWESTIONARIUSZ
SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM
33
NASZE BANKI
36
36
51
Sylwia Kliszewicz-Rogowska
Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę
MEDIA O NAS
52
Media o nas
W Brodnicy wygrali trzy samochody
Gołąb Nadziei dla Banku w Zambrowie
Kontakt z redakcją: [email protected]
Zdjęcie na okładce: Aleksander Wolak, Natalia Dobryszycka /BWS
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
3
TEMAT NUMERU
Razem czy osobno?
P osiadanie marki jest niezbędne w pr zypadku wszystkich firm oferujących pro-
dukty i usługi w warunkach silnej konkurencji r ynkowej. To właśnie dzięki marce
firmy mogą się wyróżniać, a także zaistnieć w świadomości konsumentów.
Strategia marki określa wartości, którymi kieruje się firma
(np. zaufanie, profesjonalizm, indywidualne podejście), misję
i wizję marki (jakie potrzeby klientów spełnia i dokąd zmierza) oraz osobowość marki (jest młoda, dynamiczna i wesoła
czy np. kobieca, dojrzała i elegancka). Aby trwale zapisać się
w pamięci klientów, potrzebna jest wyrazista identyfikacja
wizualna. Strategia marki definiuje właśnie ten aspekt (logo,
kolory, czcionki), a także hasło i wszelkie cechy wyróżniające
ją wśród konkurencji. Określa też sposób komunikowania się
pracowników z klientami. Ważne jest przede wszystkim kreowanie spójnego i konsekwentnego przekazu dotyczącego
marki i jej atrybutów.
Znana marka jest cenna
Wyrazista marka jest jednym z najcenniejszych aktywów firmy.
Dla przykładu miesięcznik biznesowy „Forbes” szacuje, że pod
koniec ubiegłego roku marka Apple była warta 104 mld dol.,
druga w kolejności marka Microsoft oceniana była na 57 mld
dol., a na trzecim miejscu znalazła się Coca-Cola – warta
55 mld dol. Dla firmy wyrazista, dobra marka oznacza, że klienci chętniej kupują jej produkty. Charakterystyczny symbol nadgryzionego jabłka na pudełku zdecydowanie zwiększa szanse,
że ktoś ten produkt kupi, nawet bez szczegółowego wnikania w parametry laptopa czy smartfona, który jest w środku.
Logo Banku Spółdzielczego w Miliczu
O markę należy dbać, odświeżając ją i aktualizując strategię
w odpowiedzi na zmieniający się rynek i potrzeby klientów,
a także uwzględniając zmieniającą się estetykę i ewolucję grupy docelowej. Podejście do tego może być dwojakie
– wykreowanie zupełnie nowej marki, która w żaden sposób
nie nawiązuje do doświadczeń w przeszłości, albo rozwijanie
istniejącej marki, silnie zakorzenionej w tradycji i wykorzystu-
4
jącej przywiązanie klientów do produktów oraz wartości komunikowanych przez firmę.
Polski taniec z markami
Na rynku bankowym na przestrzeni ostatnich 30 lat byliśmy
świadkami powstawania licznych nowych marek. Przejęcia,
fuzje i reorganizacje zaowocowały zupełnie nowym krajobrazem w sektorze finansowym. Nie ma już niebieskiego logo
Banku Pekao SA z żubrem, zastąpiło je logo z napisem „Bank
Pekao” i czerwono-białym symbolem, takim, jakim posługuje
Logo Spółdzielczego Banku Rozwoju
się grupa UniCredit na całym świecie. Na przestrzeni ostatnich
12 lat Bank Millennium już dwa razy inwestował w nowy wizerunek. Pierwszy raz w 2002 roku, kiedy powstał z przekształconego BIG Banku Gdańskiego, oraz w 2006 roku, kiedy
to opracowano zupełnie nowe logo i słynny firmowy odcień
różu stworzony specjalnie na potrzeby Banku Millennium
– za 190 mln zł (choć w tej cenie była też trzyletnia kampania wizerunkowa). BRE Bank to teraz mBank (po drodze
był jeszcze multiBank), a jego identyfikacja wizualna nie ma
dziś nic wspólnego z logo znanym z przeszłości.
Z kolei inne banki decydowały się na zachowanie dawnego logo
lub jego powolną ewolucję. Z badań wynikało bowiem, że klienci
przywiązani są do wizerunku i mają z konkretną instytucją bardzo
pozytywne skojarzenia. W logo PKO Bank Polski nadal najważniejsza jest dobrze wszystkim znana skarbonka, ale dawny skrót BP
został rozwinięty i pełna nazwa jest konsekwentnie komunikowana we wszystkich materiałach reklamowych i prasowych.
Potencjał marki bankowości spółdzielczej
W podobnej sytuacji są banki spółdzielcze. Mają 150-letnią
historię wywodzącą się z najlepszych tradycji rodzimej spółdziel-
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
TEMAT NUMERU
czości. Klientom kojarzą się one bardzo dobrze – według badań z 2013 roku wyraźnie przeważają skojarzenia pozytywne
(73,2%), zaś negatywne nie pojawiają się wcale. Aż 54%
posiadaczy rachunków uznało za wysoce prawdopodobne,
że polecą swój bank spółdzielczy rodzinie i znajomym, a wśród
jego atrybutów wymieniają takie cechy, jak: bliski, przyjazny, wiarygodny, tradycyjny, z dobrą ofertą, dostępny, polski.
Logo Warszawskiego Banku Spółdzielczego
Jak widać, banki spółdzielcze mają duży kapitał zaufania
u swoich klientów. Inne firmy muszą pracować na nie przez
lata, a nawet dziesięciolecia, współczesne banki spółdzielcze
mają je zaś dzięki wieloletniej solidnej pracy. Na przestrzeni
dziesięcioleci zdobyły bowiem zaufanie u klientów i zbudowały
z nimi bliskie relacje, często podparte dobrosąsiedzką współpracą. Dlatego też najlepszą strategią dla Banków Spółdzielczych
z Grupy BPS jest stawianie na wspólną identyfikację, która
pozwala klientom rozpoznać i skojarzyć lubianą instytucję
oraz przypisać jej wszystkie pozytywne skojarzenia. Badania
ze stycznia 2013 roku wskazują także na wysoką spontaniczną rozpoznawalność marki „bank spółdzielczy” wśród
mieszkańców małych miast i wsi (55%), choć w dużych miastach jest ona niska (3%). Wraz z rozwojem i popularyzacją
nowoczesnych usług bankowych w bankach spółdzielczych,
takich jak bankowość internetowa i mobilna czy identyfikacja
biometryczna, zyskują nowe oblicze i są coraz lepiej postrzegane przez konsumentów. Starają się także zaistnieć w świadomości grup, które do tej pory nie stanowiły ich głównych
odbiorców, czyli właśnie mieszkańców dużych miast i ludzi
młodych. Po intensywnych ubiegłorocznych działaniach promocyjnych w obrębie aglomeracji Warszawy spontaniczna znajomość marki wśród mieszkańców stolicy wzrosła z 5% do 46%.
Zielony parasol
Nie wszystkie Banki Spółdzielcze z Grupy BPS korzystają
z zaproponowanej przez Bank BPS wspólnej identyfikacji. Niektóre zrezygnowały z tej propozycji, stworzyły własną markę,
logo i porzuciły spółdzielcze barwy. Inne przejęty dziesiątki lat
temu znak stosują do dziś. Wspólna identyfikacja, która miała
stać się podstawą budowania wizerunku silnej grupy, jest
przez niektóre banki eksponowana niedostatecznie, w sposób niemal niezauważalny dla klienta lub wcale. Klienci, choć
znają banki spółdzielcze, nie postrzegają ich jako grupy, bo
wcześniej banki nie posiadały wspólnego logo. Jedynie część
z nich, szczególnie mniejsze, używała charakterystycznego
symbolu kłosa. Dzisiaj niektóre banki nie przejmują się
wizją spółdzielczych outsiderów i przeprowadzają pełną zmianę
wizerunku. Odrzucają tradycyjne nazwy, zmieniają je na krótkie
i brzmiące nowocześnie. Zmieniają też kolory. Tradycyjną
zieleń zastępują barwami dotychczas niekojarzącymi się
z bankowością spółdzielczą. Część z nich idzie jeszcze dalej.
Usuwają z nazwy słowo „spółdzielczy“.
Wzory są dla wszystkich
W 2008 roku Bank BPS przedstawił bankom spółdzielczym
projekt wspólnej identyfikacji. Dwa wzory graficzne, czyli markę
parasolową informującą, że dany bank należy do Grupy BPS,
i wzór marki indywidualnej, składający się z godła i nazwy
banku spółdzielczego. Oba znaki mają charakterystyczną
czcionkę, jednolity zielony kolor, a wyrazy oddzielone są
limonkową kreską. Banki spółdzielcze propozycje te uznały za
obowiązujące. Dzisiaj oba wzory jednocześnie chętniej stosują banki małe i średnie, szczególnie te działające wyłącznie
w swoim regionie. Jednak niektóre banki zdecydowały się
na budowę osobnej, wyrazistej marki, tworząc własne logo.
Ze wspólnej identyfikacji wykorzystują jedynie logo parasolowe, stosując je jako dodatek, by identyfikować swój bank
z Grupą. Zmieniając logo, niektóre banki zrezygnowały też
z tradycyjnej nazwy związanej najczęściej z miejscowością,
w której mają siedzibę. Wybrały nazwy krótsze i łatwiejsze
do zapamiętania. Na taki krok zdecydowały sie głównie
banki otwierające placówki poza własnym regionem, które
z powodów marketingowych chcą się „odmiejscowić“ w nazwie.
Logo Hexa Banku Spółdzielczego
DBS, czyli Dobry Bank Spółdzielczy
WBS Bank, ABS Bank, PS Bank, Vistula Bank czy O.K.
Bank to obecne nazwy handlowe banków spółdzielczych,
które wcześniej nazywały się: Spółdzielczy Bank Ogrodniczy
w Warszawie, Andrychowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy
w Piasecznie, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku
z siedzibą w Wyszogrodzie i Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy. Według przedstawicieli tych banków ich wcześniejsze
nazwy nie brzmiały nowocześnie, kojarzyły się ze stereotypem
banku dla rolników i były za długie. Przeszkadzały w strategii rozwoju, która zakładała zdobywanie nowych grup klientów oraz otwieranie placówek także poza granicami regionu.
WBS Bank, niegdyś Spółdzielczy Bank Ogrodniczy, zmienił
nazwę i logo w roku 2010. Jak podkreśla Czesław Swacha,
Prezes WBS Banku, zmiana nazwy zapewniła wzrost liczby
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
5
TEMAT NUMERU
klientów, bo Bank w oczach mieszkańców stolicy przestał być
placówką dla ogrodników, a stał się nowoczesnym bankiem
dla wszystkich. Andrychowski Bank Spółdzielczy zmienił nazwę
na łatwiejszą do zapamiętania, przy okazji tworząc dodatkową
jej wartość. Na stronie internetowej ABS Banku można było
przeczytać, że „Jest bankiem o dynamicznym rozwoju, ale rozwoju bezpiecznym. Stanowi bufor bezpieczeństwa w trudnych
czasach dla swoich klientów“. Akronim, który powstał od nazwy Andrychowski Bank Spółdzielczy, kojarzy się z bezpiecznym
hamowaniem w trudnej sytuacji. Podobnie postąpił Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, dzisiaj O.K. Bank. Obecna
nazwa przywołuje na myśl amerykańską kulturę i sugeruje,
że bank jest po prostu „w porządku“.
Logo Vistula Banku Spółdzielczego
Stawiają na tradycję
Niektóre banki mają nazwy długie, ale od dziesiątków lat znane
mieszkańcom regionu. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
jest bankiem rozpoznawanym na terenie swojego działania.
Nazwa sugeruje klientom, że bank wspiera lokalną gospodarkę
i jest związany z regionem. Warmia i Mazur y to obszar
o znacznej powierzchni i w tym wypadku bank mający dopiero
kilka placówek może się ciągle rozwijać, nie wychodząc
poza jego granice. Na emocjonalny związek z klientami liczą
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie z Grupy BPS czy Polski
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie należący do SGB. Ich
nazwy sugerują, że banki postawiły na tradycję, patriotyzm
i polski kapitał. Podobnie do określonej grupy klientów
odnosi się nazwa Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.
Nazwa banku sugeruje silne związki z tą grupą zawodową
i ogranicza możliwość zainteresowania ofertą ludzi młodych,
którzy w banku poszukują raczej nowoczesności zamiast tradycji. Są jednak banki, których nazwa nie odnosi się do tradycji,
emocji i nie ma związku z nowoczesnością, ale powoduje
zamieszanie. Klienci Banku Spółdzielczego w Trzebielu
mogą być zaskoczeni, że bank swoją centralę ma w Żarach,
a w Trzebielu tylko bankomat. Podobnie jak Bank Spółdzielczy
w Popowie z siedzibą w Zawadach, z tym że Bank ten w Popowie
nie ma nawet bankomatu.
Kolorowo w bankach
Znaczna część banków spółdzielczych, niezależnie od tego, czy
tkwi przy starej nazwie, czy ją zmienia, decyduje się na stosowanie barw i logotypów zaproponowanych wszystkim bankom
z Grupy BPS. Są jednak takie, które dokonały zmiany,
odrzucając też wspólne logotypy, jak np. Mazowiecki Bank
Spółdzielczy w Łomiankach, Hexa Bank, SBR Bank czy
6
PBS Bank. MBS Bank decyzję o zmianie wizerunku podjął jeszcze zanim stworzono wspólną dla banków z Grupy BPS identyfikację. Logo Hexa Banku to czerwony otwarty heksagon,
przypominający kontur Polski. Pod nazwą „HEXABANK“
utworzoną z kapitalików, dopisano dopasowane do logo słowo
„spółdzielczy“. Piotr Kaczyński, Prezes Hexa Banku, jest często
pytany o tak spektakularną zmianę logo. Jego zdaniem kształt
heksagonu przez złamanie jednego z ramion tworzy kontur
Polski, a użycie biało-czerwonych barw jednoznacznie kojarzy
się z polskością, z polskim kapitałem oraz nawiązuje do logotypu Grupy BPS. Podobnie jak Hexa Bank ze spółdzielczością,
z identyfikacją z Grupą BPS postąpił SBR Bank. W jednym
z logotypów zamieszczonych w księdze znaku tego banku
pod napisem „SBR Bank“ znajduje sie niewielki, utworzony
z szarych drobnych liter dopisek „Grupa BPS“ – o wyglądzie
innym niż proponowany przez Bank BPS. Główny motyw
stosowanego od 2006 roku logo SBR Banku to pomarańczowy
kontur Polski z pąkiem kwiatu róży w środku. Inga Cisz
z Zespołu Marketingu Banku tłumaczy, że róża symbolizuje
rozwój i rozkwit, a kontur Polski – polskość banku. Bank nie
unika spółdzielczych korzeni i jak podkreśla Inga Cisz, słowo
„spółdzielczy“ jest w logo czytelne i jest pierwsze w nazwie.
Mniejszy chce zielone, większy własne
PBS Bank, MBS Bank, SBR Bank czy Hexa Bank należą do większych i stale rozwijających się banków w Grupie BPS. Inaczej
jednak wygląda sytuacja wśród małych banków spółdzielczych, których cały potencjał to centrala i jeden, dwa oddziały.
Banki te zazwyczaj ze względów finansowych nie dokonywały
zmiany logo, nazwy i stosowały stare znaki graficzne. Takim
znakiem jest kojarzący się z rolnictwem symbol kłosa wpisany
w literki BS. W ubiegłym roku część tych banków dzięki dofinansowaniu z Banku BPS mogła mniejszym kosztem zainstalować nowe logotypy. Do tej pory z tej propozycji skorzystało
około 100 Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. Ujednolicenia znaków graficznych obawiają się przedstawiciele
Logo ABS Banku Spółdzielczego
banków spółdzielczych, które intensywnie pracują nad własnym rozwojem. Nie chcą kojarzyć się z bankami z Grupy BPS,
które w rozwoju i w stosowaniu standardów obsługi pozostają
w tyle. – Pod wspólnym logo ponosimy konsekwencje działań
innych banków spółdzielczych. Jeśli klient zostanie niewłaściwie obsłużony w sąsiednim banku, także nam dostanie się
rykoszetem, bo taki klient do nas już nie wstąpi – uważa Piotr
Kaczyński. – Pod własnym brandem biorę odpowiedzialność
za oferowany standard jakości – dodaje. Problem ze wspól-
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
TEMAT NUMERU
WCIĄŻ TRUDNO O PRZEKONANIE,
ŻE WIZERUNEK BANKU SPÓŁDZIECZEGO,
NALEŻĄCEGO DO SILNEJ SPÓŁDZIELCZEJ
GRUPY Z PL ACÓWKAMI W CAŁYM KRAJU
PODNOSI WARTOŚĆ KAŻDEGO BANKU
I MOŻE SIĘ WSZYSTKIM OPŁ ACAĆ
ną identyfikacją dostrzega również Aneta Kierkowska z MBS
Banku. – Klient, który widzi niemal identyczne logo banków
znajdujących się po przeciwnych stronach ulicy, dziwi się,
że np. w jednym z tych banków zapłaci prowizję od przelewu,
a w drugim nie zapłaci. Często jedynie my, bankowcy, wiemy,
że to inne banki z odrębnymi ofertami.
Spójność wymaga czasu
O sposobie i zakresie stosowania oznaczeń Grupy BPS banki
decydują samodzielnie i zgodnie z własnym punktem widzenia.
Dlatego trudno o pełną spójność w promowaniu wspólnego
wizerunku. Część banków umieszcza nowe logo na frontowym
szyldzie, a stare oznaczenia na ulotkach i dokumentach. Tak
postępuje na przykład Bank Spółdzielczy w Radomiu. Bank
zamieścił oznakowanie indywidualne na ścianie frontowej centrali banku, jednak na drukach i ulotkach zamieszcza stary
Logo Banku Spółdzielczego w Oleśnicy
logotyp, do którego przyzwyczajeni są klienci. Bank Spółdzielczy
w Parczewie na dokumentach ma oba znaki: swoje stare logo
i logo Grupy BPS. Bank Spółdzielczy w Mykanowie, który
wcześniej w ogóle nie miał własnego znaku, od niedawna używa logo parasolowego i logo indywidualnego. Identyfikacji nie
zastosował w ogóle i przy swoim starym logo pozostał nieduży
Bank Spółdzielczy w Kadzidle. – Jeśli zmienimy teraz znak graficzny, klienci pomyślą, że w miejsce naszego pojawił się jakiś
inny bank – tłumaczy taką decyzję jeden z pracowników banku.
Wspólna marka banków spółdzielczych uwzględnia odrębność poszczególnych banków z Grupy BPS, ponieważ wiele
z nich ma unikalne produkty i swoją lokalną specyfikę. Jednocześnie identyczny znak graficzny podkreśla ich wspólne
korzenie i przynależność do jednej grupy oraz spółdzielczą toż-
Logo Banku Spółdzielczego w Brodnicy
samość. Nawet prężnie działające banki Grupy, które nie przyjęły wspólnej identyfikacji, mają w swojej nazwie określenie
„spółdzielczy”. Wykorzystanie wspólnej marki niesie ze sobą
wiele korzyści, jak np. obniżenie kosztów promocji, ułatwia
również wprowadzanie nowych produktów oraz zwiększa ich
rozpoznawalność. Klient z kolei otrzymuje gwarancję jakości
zapewnianą przez reputację marki.
Różne podejście do stosowania znaków graficznych przez
banki spółdzielcze świadczy o tym, że Grupie BPS brakuje
spójności. Wciąż trudno o przekonanie, że wizerunek banku spółdzielczego, należącego do silnej spółdzielczej grupy
z placówkami w całym kraju, podnosi wartość każdego banku
i może się wszystkim opłacać. Na to potrzeba systematycznej
pracy i czasu.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Anna Hadrych
Ekspert ds. marki
Igor Morye
Dziennikarz
7
ROZMOWA BWS
W Hexa Banku otwieramy możliwości
Piotr Kaczyński, Prezes Hexa Banku Spółdzielczego,
u zn ał , że Ban k, któr ym za r ządza , na jlep iej będzie się
rozwijał pod własną marką. Bank Spółdzielczy w Piątnicy
zmienił więc nazwę na Hexa Bank Spółdzielczy.
Rozmowa z Piotrem Kaczyńskim
Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego
prostu w banku. Niewielu dodawało, że
w spółdzielczym. Dzisiaj na takie pytanie
odpowiadają, że w Hexa Banku. Zmiana
wyzwoliła chęć identyfikacji z pracodawcą.
Skąd pomysł na zmianę nazwy handlowej
i logo banku?
Pomysł pojawił się po miesiącach badań
i analiz oraz rozmowach przeprowadzonych
z osobami, które z racji wykształcenia czy
sprawowanej funkcji powinny mieć przynajmniej mgliste pojęcie o funkcjonowaniu
bankowości spółdzielczej. Dotarliśmy do
osób, które nie korzystają z usług naszego
Banku, ale także tych, które nie są klientami
żadnego innego banku spółdzielczego.
Osoby nieznające banków spółdzielczych
widziały bank spółdzielczy jako jedną,
ogólnokrajową instytucję z oddziałami
w poszczególnych miejscowościach. Nie
miały świadomości, że każdy z banków jest
niezależną, samorządną instytucją bankową
z własnymi procedurami, produktami, cenami,
standardem obsługi, polityką rynkową itd.
Chcieliście to zmienić – podkreślić swoją
samodzielność i zerwać ze stereotypami
spółdzielczości?
Panuje przekonanie, że banki spółdzielcze
są podmiotami z poprzedniej epoki, świadczącymi usługi finansowe tylko dla rolników
czy nieistniejących od lat GS-ów lub SKR-ów.
Świadomość społeczna, jeśli chodzi o bankowość spółdzielczą, jest wyjątkowo niska,
a skojarzenia nie najlepsze, zwłaszcza na
terenach miejskich. Pamiętam pewną rozmowę ze znanym w Łomży lekarzem, który
wyraził duże zdziwienie, gdy zakomunikowałem mu, że tak samo jak każdy inny
bank oferujemy kredyty mieszkaniowe, bankowość elektroniczną czy karty płatnicze.
Jeszcze kilka lat temu nasi pracownicy na
pytanie, gdzie pracują, odpowiadali, że po
8
Osłabiacie wizerunek Grupy.
Piotr Kaczyński pracę w Banku
Spółdzielczym w Piątnicy rozpoczął
od stanowiska referenta do spraw
kredytów w 2003 roku. Później był
m.in. Naczelnikiem Wydziału Produktów Bankowych i Marketingu
i Dyrektorem ds. Handlu i Marketingu.
Prezesem Banku został w 2011
roku. Ukończył Wyższą Szkołę
Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Wydział Handlu
Zagranicznego, oraz m.in. studia
podyplomowe w Instytucie Nauk
Ekonomicznych PAN. W 2010
roku odznaczony został Odznaką
Honorową Związku Banków Polskich.
fot. BWS
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Wręcz pr zeciwnie, powiedziałbym, że
wzmacniamy wizerunek bankowości spółdzielczej, budując silną, nowoczesną
i konkurencyjną spółdzielczą markę. Na
uwagę zasługuje to, że z dziesięciu największych banków Grupy aż siedem działa
pod własnym logo. Działając pod wspólnym logo, ponosimy konsekwencje działań innych banków spółdzielczych. Jeśli
klient zostanie niewłaściwie obsłużony
w sąsiednim banku, także nam dostanie
się r ykoszetem, gdyż taki klient do nas
już nie wstąpi. Dopóki nie będzie jednego
standardu albo nie zmieni się świadomość klientów traktujących każdy bank z osobna,
dopóty działanie pod wspólnym logo może
przynosić tyle samo korzyści, co zagrożeń.
Działając pod własną marką, biorę odpowiedzialność za oferowany standard jakości.
Co dobrego przynoszą więc własne logo
i nowa nazwa?
Jesteśmy bankiem, który wciąż chce się rozwijać.
Jak wszyscy wiemy, rozwój na terenach wiejskich
nie postępuje albo jest już znacznie ograniczony.
Najczęściej są to rynki zamknięte. Pozostał więc
rozwój na terenach miejskich. Zadaliśmy sobie
pytanie, czy z nazwą „Bank Spółdzielczy
w Piątnicy” damy radę powalczyć o klientów
np. w Łomży, Białymstoku, Ostrołęce czy Suwałkach. Chcieliśmy się „odmiejscowić” i jestem
przekonany, że to się udało.
ROZMOWA BWS
W ŚWIECIE BANKÓW KAŻDY
SZUKA SWOJEJ DROGI I SZANSY
NA SUKCES. JEDNI CENIĄ
SOBIE ZACHOWANIA INDYWIDUALNE, INNI WOL Ą DZIAŁ AĆ
W GRUPIE. I KAŻDY Z NAS
LUBI TEN WOLNY WYBÓR
Analizując portfel naszych klientów, doszliśmy do wniosku,
że stosunkowo mało mamy klientów młodych, takich, którzy
będą decydowali o rozwoju banku w niedalekiej przyszłości.
W tym przypadku nawet odpowiedni szyld banku może być
powodem, dla którego młody klient postanowi skorzystać
z naszych usług. Oczywiście w ślad za znakiem firmowym musi
iść odpowiednia oferta. W rezultacie zaczęli do nas trafiać klienci, którzy wcześniej nie zamierzali korzystać z usług banków
spółdzielczych.
Poprzedni Prezes przez lata budował markę Banku Spółdzielczego w Piątnicy. Jak on ocenia ten ruch?
Mój popr zednik w owym czasie kończył swoją karierę
zawodową w bankowości. Przez całe swoje życie zawodowe
budował silny, bezpieczny i ukierunkowany na rozwój Bank.
Nie był przeciwny zmianom, ale też nie nastawiał się na nie
hurraoptymistycznie. Można powiedzieć, że był umiarkowanym
optymistą. Akceptował moje działania z nadzieją, że przyniosą
oczekiwany efekt.
Co oznacza nazwa „Hexa Bank”?
Pierwsza część nazwy wywodzi się od słowa „heksagon” oznaczającego sześciokąt. Żeby zrozumieć nazwę, należy spojrzeć
na nasz nowy logotyp. Jednoznacznie nawiązuje on do heksagonu, a przez złamanie jednego z ramion tworzy kontur Polski. Dodatkowo dzięki użyciu biało-czerwonych barw jest jednoznacznie kojarzony z polskością, z polskim kapitałem oraz
nawiązuje do logotypu Grupy BPS. Kształt sześciokątu rodzi
z kolei pozytywne skojarzenia, bowiem heksagon to naturalny
kształt, krystaliczna czysta forma, daje wrażenie stabilności
i siły. Jednocześnie kojarzony jest z plastrem miodu, a pszczoły
z pracowitością, wytrwałością i zaradnością. Kształt heksagonu pokazuje także wiele kierunków rozwoju, i pole do
wspólnego działania. Nasz otwarty heksagon kojarzy się też
z cyfrą 6, czyli z najwyższą oceną. „Otwieramy możliwości”
– to nasze nowe hasło firmowe, które jednoznacznie nawiązuje do otwartego kształtu figury, sygnalizuje nasze otwarcie
na klientów oraz odkrywa nowe możliwości działania przy
współpracy z naszym Bankiem.
Podkreśla Pan, że to polski bank, ale nazwa jest mało polska.
Może brzmi trochę niepolsko. Ale dzięki temu wzbudza
zainteresowanie. Z drugiej strony polskość podkreślają otwarty
Piotr Kaczyński, Prezes Hexa Banku Spółdzielczego. fot. Aleksander Wolak
heksagon oraz biało-czer wone bar wy, któr ych użyliśmy
w naszym logotypie. Oczywiście mieliśmy obawy, czy nowa
nazwa się przyjmie. Przede wszystkim o to, jak zmianę odbiorą
nasi klienci i udziałowcy. Pojawiały się różne głosy i pytania.
Ale szeroko prowadzona kampania informacyjna wyjaśniła wiele wątpliwości. Dostaliśmy też wiele sygnałów od
osób, które z wielką aprobatą wyrażały się o metamorfozie
i były dumne, że ich bank tak nowocześnie się zmienia.
W logo i w nazwie zachowany jest dopisek „Spółdzielczy”.
To jednak w spółdzielczości jest potencjał?
Oczywiście, że tak. Tylko spółdzielczy model bankowości daje
szansę na elastyczne działanie. Szybka decyzyjność, indywidualne podejście, znajomość klienta – to atuty, których nikt nam
nie odbierze. W nazwie „Hexa Bank Spółdzielczy” i w naszym
logo każdy może znaleźć to, czego szuka. Klienci szukający
banku spółdzielczego znajdują spółdzielczy. Ci, którzy spółdzielczości zbyt dobrze nie kojarzą, widzą tylko Hexa Bank.
Kolejni – ceniący polskość – odnajdują kontur Polski i biało-czerwone barwy, a jeszcze inni nowoczesną i obco brzmiącą
nazwę. Ważne w tym wszystkim jest to, żeby pracownicy Banku
potrafili się zająć każdym klientem indywidualnie, spełnić
oczekiwania i zaproponować odpowiedni standard obsługi.
Potencjał banków spółdzielczych jest duży. Nie mamy nawet
10% rynku, więc ponad 90% pozostaje jeszcze do zagospodarowania. Dziwią mnie więc rozważania czy spory dotyczące konkurencji między bankami spółdzielczymi. Jako sektor jesteśmy
tylko szerszym marginesem na rynku bankowym w Polsce. Skoncentrujmy się na odbieraniu klientów bankom komercyjnym,
a nie bawmy się w wewnętrzne małe wojenki.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
9
ROZMOWA BWS
Piotr Kaczyński, Prezes Hexa Banku Spółdzielczego. fot. Aleksander Wolak
Trzeba być odważnym menedżerem, by w tak drastyczny
sposób zmienić nazwę marki…
Przez pierwsze osiem lat swojej kariery bankowej pracowałem
pod szyldem Banku Spółdzielczego w Piątnicy, który osiągał
zacne wyniki i dynamicznie się rozwijał. W żadnym wypadku nie
deprecjonuję wartości Banku pod poprzednią nazwą. Jednak
nasze przeobrażenie złamało wiele stereotypów o banku spółdzielczym, zwłaszcza wśród nowych klientów. Wprowadziło
powiew nowoczesności i uniwersalności, zaskoczyło i wzbudziło zaciekawienie. Jednoznacznie identyfikuje nas, wyróżnia,
jednocześnie zobowiązuje do jeszcze większej odpowiedzialności za działania rynkowe. Nie wszystko musi przecież być
w kolorze zielonym…
Czy po zmianie logo i nazwy wzrosła rozpoznawalność Banku?
Proces budowania silnej marki jest długotrwały. Wykorzystujemy
różne możliwości w celu utrwalenia rozpoznawalności naszego
Banku w środowiskach, w których działamy, i muszę przyznać,
że skutki są zadowalające.
Grupa BPS przeprowadza ogólnopolskie kampanie. Ich
celem jest to, aby wszystkie Banki Spółdzielcze z Grupy mogły na takim dotarciu do klienta skorzystać. Hexa
Bank, mając swoją identyfikację, słabo z tego korzysta.
Oczywiście są plusy i minusy naszego działania. Z tego powodu
musimy zaangażować więcej sił i środków w naszych działaniach reklamowych, PR czy marketingowych. Jeśli chodzi
o ogólnopolskie kampanie, to są to przede wszystkim działania wizerunkowe wynikające z tego, że w Grupie nie mamy
jednolitej standaryzacji, choćby produktowej czy cenowej,
10
i nie bardzo wychodzi reklama jednego wspólnego produktu.
Nasz rebranding dużo dalej wybiegał w kwestii zmiany wizerunku, przeobrażając sposób, w jaki postrzegają nas osoby,
które wcześniej nie chciały korzystać z usług banków spółdzielczych. Nadmienię, że regularnie uczestniczymy w finansowaniu
funduszu promocyjnego w naszym Zrzeszeniu, mimo że nie
czerpiemy już bezpośrednich korzyści.
Czyli wspólna identyfikacja Banków z Grupy BPS jest
niemożliwa?
Mam świadomość, że przy tak zróżnicowanej grupie bankowej
i przy tylu indywidualistach w zarządach poszczególnych banków
takiego jednolitego standardu nie uda się nam stworzyć.
W świecie banków każdy szuka swojej drogi i szansy na sukces.
Jedni cenią sobie zachowania indywidualne, inni wolą działać
w grupie. I każdy z nas lubi ten wolny wybór.
Jaki widzi Pan swój Bank za 10–20 lat?
Najważniejsze to brać sprawy w swoje ręce. Bycie zagubionym,
oczekującym na to, co los przyniesie, nie jest dla mnie. Wierzę,
że Hexa Bank Spółdzielczy będzie silnym, nowoczesnym i bezpiecznym bankiem, z zadowolonymi, lojalnymi klientami oraz
znakiem i nazwą rozpoznawaną w regionie.
Igor Morye
Dziennikarz
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
ROZMOWA BWS
Bank w Miliczu to bank lokalnej społeczności
Bank Spółdzielczy w Miliczu swoją identyfikację wizualną
dostosował do zaproponowanego pr zez Grupę BPS wzoru.
Katar zyna Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu,
uważa, że wspólne logo nie pr zeszkadza w zachowaniu
indywidualizmu.
Rozmowa z Katarzyną Misiak
Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu
Kontynuuje Pani strategię poprzedniej Prezes Wandy Wiśniewskiej?
Bank Spółdzielczy w Miliczu ma wspólne
dla Grupy BPS logo. Nie miała Pani ambicji zaraz po objęciu stanowiska, aby się
wyróżnić? Zmienić nazwę?
Absolutnie nie. Zmiana nazwy budzącej
wśród naszej lokalnej społeczności w zdecydowanej większości pozytywne skojarzenia
byłaby kompletnym absurdem. Bank Spółdzielczy w Miliczu zawsze dostosowywał się
do wspólnego logo Grupy, począwszy od
znaku Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego. Moim zdaniem, jeśli bank
decyduje się na przynależność do grupy,
która posługuje się określonym znakiem,
to powinien w tym zakresie wykazać się konsekwencją. Ponadto pewne działania mogą
być podejmowane jedynie na poziomie
Grupy, np. reklamy w ogólnopolskich
środkach masowego przekazu. Więc aby
skorzystać z efektów reklamy, trzeba być
identyfikowanym z promowaną marką lub
produktem.
W ten sposób traci się jednak indywidualność.
Wspólne logo nie przeszkadza w zachowaniu pewnego indywidualizmu. Nasz Bank,
aby się wyróżniać, przyjął kilka lat temu dodatkowe logo wizerunkowe, nawiązujące do
walorów ziemi milickiej. Znak zawiera hasło „Bank na życzenie” i rysunek ryby. Logo
to ma odzwierciedlać zasadę strategiczną
naszej instytucji – jesteśmy bankiem, który odpowiada na potrzeby klienta, spełnia
jego życzenia. Natomiast ryba nawiązuje do
legendy o złotej rybce i jednocześnie ma silny kontekst lokalny, gdyż ziemia milicka to
zagłębie rybne.
Jestem wielką fanką Pani Prezes Wiśniewskiej. To, co zrobiła z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu, kierując nim przez 20 lat,
budzi mój podziw. Jest moją nauczycielką
i mentorem. Moja wizja to oczywiście kontynuacja tamtej strategii zakładającej zrównoważony i bezpieczny rozwój.
Co zakłada strategia?
Katarzyna Misiak pracuje w Banku
Spółdzielczym w Miliczu od 2000
roku. Najpierw w wydziale kredytów,
następnie w kontroli wewnętrzej.
W 2006 roku została powołana na
członka zarządu Banku. W 2008
roku została Wiceprezesem, a w 2013
roku Prezesem. Ukończyła studia
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego i studia
podyplomowe na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu, na
Wydziale Zarządzania, Informatyki
i Finansów.
fot. Natalia Dobryszycka/ BWS
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Bank Spółdzielczy w Miliczu pozostanie bankiem lokalnej społeczności, prowadzącym
klasyczną działalność bankową, skoncentrowanym przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb finansowych miejscowej
ludności i rozwoju regionalnej gospodarki.
Nadal będziemy wspierać szeroko rozumianą działalność społeczną. Zgodnie
z naszą misją dzielimy się zyskiem z lokalnym środowiskiem, włączając się w inicjatywy społeczne i gospodarcze. Zawsze
odpowiadamy na potrzeby ludzi chorych
i niepełnosprawnych, wspieramy również
sport i kulturę. Oczywiście nie chcąc zostać
w tyle, musimy się zmieniać, dostosowywać do otoczenia i odpowiednio reagować
na wymagania rynku. Ale mamy ku temu
wszelkie warunki – dobrą i przejrzystą ofertę,
bez haczyków zapisanych drobnym drukiem, a także profesjonalną i wykształconą
kadrę pracowniczą.
Jaką rozpoznawalność ma Bank w regionie?
Jestem przekonana, że w naszym regionie Bank
Spółdzielczy w Miliczu ma największą rozpoznawalność. Jego historia sięga roku 1947, jest więc
11
ROZMOWA BWS
Katarzyna Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu. fot. Natalia Dobryszycka/BWS
instytucją, która działa na tym terenie nieprzerwanie od 67 lat.
Na terenie powiatu milickiego, któr y jest najmniejszym
powiatem w Polsce, jest dziesięć naszych placówek ulokowanych
w kluczowych miejscach. Ponadto obsługujemy budżet powiatu
milickiego i wszystkich gmin powiatu oraz wszystkie szkoły,
przedszkola i inne jednostki budżetowe. Oczywiście zdecydowana większość przedsiębiorców, rolników i klientów indywidualnych korzysta z usług naszego banku.
Co robicie, żeby Was dostrzegano?
Bierzemy udział w każdej lokalnej inicjatywie, i to zarówno
o charakterze masowym, jak i kameralnym. Bardzo ważnym
elementem wpływającym na rozpoznawalność jest reklama.
Regularnie zamieszczamy reklamy naszych produktów i usług
w lokalnej prasie. Systematycznie promujemy naszą markę
w gablotach informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, na tablicach umiejscowionych na klatkach schodowych
bloków mieszkaniowych, w kalendarzu dotyczącym powiatu
milickiego oraz w wydawnictwach okolicznościowych, promujących nasz region. Podczas lokalnych imprez masowych reklamujemy się poprzez wywieszanie banerów, stawianie balonów
z logo Banku, wystawianie własnego stoiska reklamowego
oraz rozprowadzanie wśród uczestników piłek, balonów czy
wiatraczków z logo Banku. Bierzemy również udział w różnych
12
rankingach i konkursach dotyczących bankowości, które również poprawiają wizerunek banku. Przykładem może być nasz
udział w Konkursie na Modernizację Roku 2012 czy nagroda
Orła Agrobiznesu.
Nie mylą Was z innymi bankami?
Na pewno klienci nie mylą naszego banku z bankami
komercyjnymi. Myślę również, że nasze lokalne społeczeństwo
nie ma problemu z odróżnieniem nas od SKOK-ów. Częściej
zdarza się, że myślą, iż wszystkie banki spółdzielcze to jeden
podmiot.
Jakie jeszcze działania podejmujecie, aby zwiększyć rozpoznawalność?
Jesteśmy zawsze tam, gdzie coś się dzieje. Wspieramy
inicjatywy o charakterze społecznym, sportowym i kulturalnym.
Do imprez, które na stałe wpisały się w plan działań promocyjnych Banku, należy zaliczyć: Święto Karpia Milickiego, Dni
Milicza, Cieszkowa czy Święto Sadów. Co roku BS Milicz bierze
udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wspiera
organizatorów fachową pomocą w liczeniu pieniędzy, przekazuje monety okolicznościowe na organizowane licytacje,
gadżety z logo Banku na loterię fantową oraz oferuje pomoc
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
ROZMOWA BWS
BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU
POZOSTANIE BANKIEM
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI,
P R O WA D Z Ą C Y M K L A S Y C Z N Ą
DZIAŁ ALNOŚĆ BANKOWĄ
finansową. Pomagamy lokalnym instytucjom, które działają
na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich. Systematycznie wspieramy Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych. Każdego roku przekazujemy środki
finansowe na jadłodajnię dla osób ubogich prowadzoną przez
lokalny Caritas. Finansujemy sprzęt medyczny i wyposażenie
dla szpitala powiatowego. Naszą uwagę kierujemy również
w stronę organizacji sportowych. Udzielamy regularnego
wsparcia lokalnym klubom sportowym, sponsorujemy Aleję
Gwiazd Polskiej Siatkówki. Co roku Bank jest sponsorem
głównej nagrody – roweru – dla zwycięzcy rajdu rowerowego
„Śladami Szurkowskiego” organizowanego przez gminę Krośnice. Sponsorujemy też Mikołajkowy Charytatywny Turniej
Piłki Siatkowej organizowany od kilku lat przez Urząd Gminy Cieszków. Działalność charytatywną Banku wspierają nasi
pracownicy. Mamy własną bankową drużynę siatkarską, która
chętnie bierze udział we wszystkich amatorskich turniejach
piłki siatkowej. Szczególne miejsce w realizowanych przez
Bank przedsięwzięciach sponsoringowych zajmują prowadzone przez lokalne szkoły podstawowe i gimnazja Szkolne Kasy
Oszczędności. Włączyliśmy się do Programu TalentowiSKO
i udało nam się pozyskać do współpracy większość naszych
szkół. Uważam, że ten nowatorski program pozwoli nam
w dużym stopniu zwiększyć rozpoznawalność Banku wśród
dzieci i młodzieży szkolnej.
Czyli w spółdzielczości jest potencjał?
Potencjał jest ogromny, ale niewykorzystany. Myślę, że częściowo
wynika to z tego, że spółdzielczość jest ciągle postrzegana
przez dużą część Polaków jako relikt poprzedniego systemu.
Dlatego jest jeszcze wiele do zrobienia, aby to zmienić
i odwrócić sytuację. Chciałabym, aby, jak to ktoś powiedział,
nastała wreszcie moda na spółdzielczość. Przecież to właśnie
spółdzielczość daje „ludzką twarz” naszym bankom. To właśnie
my, pracownicy banków spółdzielczych, współtworzymy naszą
lokalną rzeczywistość. Jesteśmy na co dzień z naszymi klientami i nie odwracamy się od nich, gdy nadchodzą gorsze czasy.
Nie dajemy obietnic bez pokrycia. W naszych umowach nie
ma ukrytych kosztów. Dbamy nie tylko o interesy finansowe
naszych klientów, ale też stale dążymy do umacniania z nimi
więzi. Nie zamykamy naszych placówek, gdy ich rentowność
spada, bo zależy nam, aby dostęp do usług bankowych miała
jak największa część naszej społeczności. A wreszcie, gdy
nastaje kryzys, nie zwalniamy naszych pracowników z dnia na dzień.
Katarzyna Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu.
fot. Natalia Dobryszycka/BWS
Jak będzie wyglądał Bank Spółdzielczy w Miliczu za dziesięć lat?
To bank nowoczesny, ale oparty na najlepszych spółdzielczych
tradycjach. Bank wiarygodny, konkurencyjny i bezpieczny.
Będzie to nadal bank lokalny, oferujący swoim klientom tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Krzysztof Olszewski
Dziennikarz
13
AKTUALNOŚCI
Bankowość spółdzielcza w nowej perspektywie
unijnej na lata 2014–2020
W maju minie dziesięć lat, od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Miniona
dekada w widoczny sposób zmieniła polską gospodarkę, także na poziomie lokalnym.
Znaczący udział w tym procesie miały banki zr zeszone w Grupie BPS. Podczas
Konwentu Marszałków Województw RP Tomasz Mironczuk, Prezes Zar ządu Banku
Polskiej Spółdzielczości, zapewniał, że banki spółdzielcze były i są solidnym partnerem
na kolejną perspektywę unijną w latach 2014–2020.
W obradach konwentu udział wzięli m.in. Wicepremier i Minister
Gospodarki Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, Minister Pracy i Polityki
Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska, Wiceminister
Finansów Wojciech Kowalczyk, Komisarz ds. programowania
finansowego i budżetu Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski
oraz Ambasador RP przy Unii Europejskiej Marek Prawda. Konwent Marszałków Województw RP to jedyna okazja,
by w jednym miejscu spotkały się władze samorządowe wszystkich 16 województw. Obecnie gospodarzem spotkań jest
województwo świętokrzyskie, które objęło półroczne przewodnictwo w ich organizacji. Podczas lutowego Konwentu uwaga
marszałków skupiła się na kwestiach unijnego finansowania.
Znajdujemy się bowiem na progu nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014–2020. W Urzędach
Marszałkowskich tr wają ostatnie prace nad projektami
nowych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Słowem,
to od decyzji, które teraz zostają podjęte, zależy, jak samorządy
wojewódzkie wykorzystają środki pozostające do ich dyspozycji
w unijnych programach.
Udomowiony bank
Tomasz Mironczuk w swoim wystąpieniu pr zekonywał,
że banki spółdzielcze są godnym zaufania partnerem na
kolejny okres programowania. Przypomniał, że instytucje
te powstały już 150 lat temu i zostały stworzone po to, by realizować zadania „adekwatne do potrzeb lokalnego społeczeństwa”. Między innymi dlatego, że rosły na kapitale społecznym,
a w drugiej linii dopiero na kapitale finansowym. Prezes
Mironczuk zwrócił uwagę, że korporacje są słabo zainteresowane „rozwojem i dobrobytem lokalnym”, ponieważ skupiają
się głównie na zwrocie z kapitału. – Banki spółdzielcze
to te instytucje finansowe, które działają z misją i nie są nasta-
Konwent Marszałków Województw RP. fot. mat. org.
14
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
AKTUALNOŚCI
BANKI SPÓŁDZIELCZE
TO TE INSTYTUCJE
FINANSOWE, KTÓRE
DZIAŁ AJĄ Z MISJĄ I NIE
SĄ NASTAWIONE
NA MAKSYMALIZACJĘ ZYSKU
wione na maksymalizację zysku, cenią bycie blisko klienta
i jego potrzeby lokalne. Prezes Banku BPS wspominał,
że kiedy wkroczył zawodowo w bankowość spółdzielczą, odkrył
prawdę o „udomowieniu sektora finansowego”. W jego opinii
to szansa dla wszystkich, aby zarządzać własnymi pieniędzmi. Można mieć wkład w miejscowym banku spółdzielczym, być
we władzach i mieć wpływ na zagospodarowanie lokalnego
kapitału.
Dla rozwoju regionalnego
Banki spółdzielcze z dużą uwagą patrzą w kierunku rodzimych
małych i średnich przedsiębiorstw, wspierają je i są bardzo
dobrze do tego przygotowane. Prezes przypomniał, że wzrost
gospodarczy Polski w 60% jest budowany na sektorze MŚP.
– Od 2008 roku (rok rozpoczęcia światowego kryzysu finansowego – BWS) duże korporacje finansowe wycofały się z finansowania tego sektora, dynamika kredytowania wynosiła tam
+/- 2–3 %. W bankach spółdzielczych natomiast dynamika
finansowania MŚP była rzędu 10% rocznie w latach 2008–2013.
Dodał, że banki spółdzielcze mają zatrudniają 30 tys. osób
co stanowi 1/3 sektora bankowego w Polsce. – To są jedyne instytucje, które dystrybuują kredyty pomocowe, bo nikomu innemu
się to nie opłaca. To jest właśnie rozwój regionalny – zaznaczył
Tomasz Mironczuk. Według Prezesa właśnie dlatego warto
wpleść banki spółdzielcze do Regionalnych Programów Operacyjnych. – Nie tylko dystrybuują pieniądze i przyjmują wpłaty i wypłaty. To jest analiza zdolności kredytowej, weryfikacja
klientów, monitoring wykonania różnych zadań inwestycyjnych.
W wielu projektach te instytucje się sprawdziły – przypomniał.
Tomasz Mironczuk poprosił też samorządowców, by przy projektowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych uwzględnić
banki spółdzielcze jako małe i średnie przedsiębiorstwa. Chodzi
o to, by jako beneficjenci mogły korzystać z pomocy np. „na
poprawę jakości kadry oraz technologii”. – Banki spółdzielcze
są małe, a wymogi, jakie są im stawiane, są dokładnie takie
same jak w przypadku wielkich korporacji finansowych – wyjaśnił.
Nie ma lepszych od nas
Prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisław Matejkiewicz
przypomniał podczas Konwentu, że banki spółdzielcze stanowią bardzo ważne ogniwo w systemie finansowym państwa. Pokazał to ostatni kryzys finansowy, zwłaszcza w latach
Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS
fot. BWS
Stanisław Matejkiewicz, Prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach
fot. BWS
2008–2011. Powiedział, że właśnie w tym trudnym dla gospodarki i sektora finansowego czasie kierowany przez niego Bank
Spółdzielczy w Kielcach pozyskał wielu klientów. – We wspieraniu
lokalnej przedsiębiorczości nie ma lepszych jednostek niż banki
spółdzielcze. Są one bowiem rezerwą strategiczną państwa
na okres kryzysu. Nigdy nie zawiodły i nigdy nie zawiodą.
Dziś posiadamy 20 mld nadwyżki finansowej do upłynnienia,
do przeznaczenia na kredyty – podsumował Prezes Matejkiewicz.
Redakcja
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
15
AKTUALNOŚCI
W Toruniu o gospodarce i nie tylko
3 i 4 marca toruński Dwór Artusa gościł samor ządowców, reprezentantów środowisk
gospodarczych i bankowców. Byli wśród nich pr zedstawiciele Banku Polskiej Spółdzielczości oraz banków spółdzielczych. Okazją było XXI Forum Gospodarcze zorganizowane
pr zez Stowar zyszenie „Integracja i Współpraca” pr zy wsparciu Ur zędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Sesję inauguracyjną Forum zaszczyciła swoją obecnością
Pani Karolina Kaczorowska, Pierwsza Dama RP w latach
1989–1990, Domingos Kulolo, Ambasador Republiki
Angoli, Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Edward
Hartwich, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Michał Zaleski, Prezydent Torunia, oraz Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia
„Integracja i Współpraca”. Motywem przewodnim tegorocznego Forum była mikro i mała oraz średnia przedsiębiorczość.
Wysoka efektywność, niska innowacyjność
W ramach sesji Gospodarka odbył się panel „Mikro, Małe
i Średnie Przedsiębiorstwa jako główny motor wzrostu gospodarczego”, moderowany przez Rafała Baniaka, Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, i Tadeusza Donocika,
Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Prezentując dorobek panelistów, moderator wskazał, że Tomasz
Mironczuk jeszcze jako Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa
Krajowego pracował nad produktami dedykowanymi małej
i średniej przedsiębiorczości. Z badań przeprowadzonych przez
PARP wynika, że to MŚP są motorem napędowym gospodarki. Ich liczba przekłada się zarówno na wkład w PKB, jak
i stan zatrudnienia. Jednak 312 tys. podmiotów, które upadły
w latach 2010–2012, wskazuje, że nadal napotykają one na
wiele trudności. Tym, co stanowi bolączkę polskich firm, to
niska innowacyjność w sektorze produkcji – 16%, a w sektorze
usług – 12%. Jednocześnie tylko 33% badanych deklaruje
nakłady na innowacyjność, a kolejne 20% kupuje gotowe roz-
Uczestnicy Forum Gospodarczego w Toruniu.
fot. organizator
16
wiązania na zewnątrz. Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wskazała, że w czasie spadku koniunktury, gdy wielu dużych inwestorów wycofuje swoje
aktywa z naszej części Europy, szczególnej wagi nabiera tworzenie systemu zachęt dla rodzimego kapitału. Obrazują to liczby
– 55% inwestorów na terenie strefy stanowią małe i średnie
firmy. Obala to powszechną opinię, że specjalne strefy ekonomiczne zabiegają jedynie o wielkich, najlepiej zagranicznych
inwestorów. Opieka inwestorska to m.in. tworzenie klastrów,
zabieganie o środki unijne, wspieranie promocji i finansowanie
misji gospodarczych.
Wspierać MSP i bankowość spółdzielczą
Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS, podkreślił
obecność na sali polityków kreujących rzeczywistość w wymiarze makroekonomicznym, urzędników sprawujących pieczę
nad danym terytorium, wreszcie przedsiębiorców i bankowców.
– Wszyscy bez wyjątku są konsumentami – powiedział.
– Jako konsumenci oczekują taniego produktu, jakim jest kredyt,
i przynoszących wysoki zysk lokat zdeponowanych w bankach.
Banki spółdzielcze finansują lokalne projekty i budują kapitał
społeczny na miarę aspiracji i potrzeb w małych ojczyznach.
Często są jedynym źródłem finansowania. Wszystko to
w warunkach konieczności zachowania prawideł ekonomii,
gdzie stopa depozytu musi być niższa od stopy kredytu,
a w przestrzeni między nimi trzeba jeszcze zmieścić marżę.
Banki spółdzielcze mają zdolność dostosowania się do potrzeb
danego regionu i danej struktury zapotrzebowania społecznego,
Tomasz Mironczuk wziął udział w panelu „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jako główny motor wzrostu gospodarczego”. fot. organizator
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
AKTUALNOŚCI
w odróżnieniu od korporacji, gdzie dominuje stopa zwrotu.
Prezes Mironczuk podkreślił, że wsparcie sektora małych
i średnich przedsiębiorstw to także konieczność wspierania
bankowości spółdzielczej, która mieści się w tej kategorii.
Z racji swoich rozmiarów banki spółdzielcze powinny znaleźć
się na mapie instytucji w resorcie gospodarki, gdzie potrzebna
jest pomoc. – Jest źródłem mojej osobistej satysfakcji to, że
wskazując jeszcze w okresie pracy w BGK na funkcjonujące
w Europie rozwiązania w zakresie pomocy dla MŚP, doczekałem
się wdrożenia rozwiązań w zakresie gwarancji de minimis.
O potencjale i mobilności banków spółdzielczych świadczy
to, że przy siedmioprocentowym udziale w rynku finansowym
znajdują się na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę udzielonych poręczeń – podkreślił Tomasz Mironczuk. Teza, że banki
spółdzielcze są zbyt małe, by finansować przedsiębiorców, nie
potwierdziła się w praktyce. Podczas gdy duże korporacje ze
względu na osłabienie koniunktury wycofały się z akcji kredytowej w sferze gospodarki realnej, małe i mobilne struktury, do pewnego stopnia acykliczne, weszły w powstałą lukę,
wspierając zwłaszcza MŚP. Szkodliwe są więc uniformizacja
i wprowadzanie sztywnych rozwiązań korporacyjnych w sferze
polityki, gospodarki, samorządów różnych szczebli, wreszcie
w sektorze finansowym. Wówczas możemy zapomnieć o przysłowiowej bułeczce z ulubionej piekarni za rogiem – zakończył
swoje wystąpienie Prezes Zarządu Banku BPS.
Klastry to krok we właściwym kierunku
Przedstawiciele Grupy BPS byli aktywnymi uczestnikami innych
paneli dyskusyjnych. Jolanta Łukasiak-Malicka, Prezes Vistula
Banku Spółdzielczego, i Anna Zwierzchowska, Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Tarczynie, wzięły udział w dyskusji
na temat roli kobiet w biznesie. W bankach spółdzielczych
152 kobiety stanowią mniej niż połowę w gronie 363 prezesów zarządów banków zrzeszonych w Banku BPS. Jednak
w zarządach tych banków kobiety stanowią większość – jest ich
750. To one zajmują się żmudną pracą analityczną, dbałością
o finanse. Jest to o tyle trudne, że odpowiedzialność zawodową łączą z troską o dzieci i dom oraz z wieloma zobowiązaniami natury społecznej. W panelu dedykowanym roli klastrów
w biznesie wziął udział Dariusz Dylicki, p.o. Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, a Bartosz Kublik, Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej,
uczestniczył w dyskusji na temat: „Inwestycje infrastrukturalne szansą rozwoju regionu. Partnerstwo publiczno-prywatne”.
Klastry zaczynają się wpisywać w krajobraz aktywności mikro
oraz małych i średnich przedsiębiorstw również za sprawą systemu zachęt uruchamianych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. W opinii Dariusza Dylickiego to krok we
właściwym kierunku. Aby uzyskać jednak synergię, konieczne
jest zwiększenie nakładów na badania i wdrożenia, czego
instytucja finansowa nie może skutecznie finansować bez
wyważenia miary ryzyka. Im więcej uczestników klastra, tym
większy potencjał rozwoju i możliwość dzielenia się nie tylko
benefitami, ale też ryzykiem, do poziomu akceptowanego
przez bank. Bartosz Kublik wskazał, że niebagatelną rolę
w zarządzaniu projektami, wynikającymi z nich ryzykami oraz
budowaniu finansowania odgrywają firmy doradcze. Przystępując do studium wykonalności projektu, należy uwzględniać
nie tylko oferowaną cenę, bo to kryterium bywa zwodnicze, ale
Panel „Inwestycje infrastrukturalne szansą rozwoju regionu. Partnerstwo
publiczno-prywatne”. Bartosz Kublik (trzeci z lewej). fot. organizator
Panel poświęcony kobietom w biznesie. Jolanta Łukasiak-Mailicka (pierwsza
z lewej), Anna Zwierzchowska (pierwsza z prawej). fot. organizator
kapitał społeczny, który buduje dana inwestycja. Jeśli bowiem
lokalna instytucja finansowa jak bank spółdzielczy zatrudnia
155 osób, to w skali miasta powiatowego jest to niemało.
Co więcej, to z lokalnych firm i JST czerpiemy naszą siłę,
gdyż gromadzone przez nie środki stanowią znaczącą pozycję
w naszym bilansie. Im więcej zatem lokalnych firm włącza się
w projekty infrastrukturalne na naszym terenie, tym większa
szansa, że włączymy się w ich finansowanie – zakończył swoją
wypowiedź Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi
Mazowieckiej. Od przyszłego roku impreza, która w zgodnej
opinii uczestników i obserwatorów przyczynia się do pogłębienia wiedzy o procesach gospodarczych i stanowi zaczyn wielu
ważkich decyzji, będzie się odbywała pod zmienioną marką
– WELCONOMY.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Maciej Małek
Redaktor
17
AKTUALNOŚCI
Zmarł redaktor Wacław Potocki
Wacław Potocki pr zez 35 lat związany był z sektorem bankowości spółdzielczej.
Uważany był za eksperta i jej popular yzatora. Pr zez 15 lat redagował miesięcznik
„Bank Spółdzielczy ”, później „Biuletyn Informacyjny MBR”, „Bank Wspólnych Sił”
oraz miesięcznik „Bank i Rolnictwo”.
Kierując redakcją miesięcznika „Bank Spółdzielczy”, był jednocześnie doradcą Prezesa BGŻ ds. komunikacji i mediów,
a następnie Dyrektorem Biura Wydawnictw Bankowych.
Po utworzeniu banków regionalnych został doradcą Prezesa
Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego. Jako sprawo-zdawca parlamentarny wspierał działania Przewodniczącego
sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. banków spółdzielczych
i uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o bankach
spółdzielczych i zrzeszających. Publicystycznie wspierał konsolidację sektora spółdzielczego i powstanie silnych struktur zrzeszających banki spółdzielcze. Po utworzeniu Banku Polskiej Spółdzielczości w 2002 roku został ekspertem w tym Banku, później
pełnił obowiązki Dyrektora Biura Rzecznika i jednocześnie
przez sześć lat redagował czasopismo „Bank Wspólnych Sił”.
Ponad dziesięć lat był także redaktorem naczelnym i wydawcą
miesięcznika „Bank i Rolnictwo”, który uznany został za najbardziej fachowe, obiektywne i niezależne czasopismo w sektorze
bankowości spółdzielczej. W ostatnich latach prowadził prywatny
serwis internetowy dla banków spółdzielczych www.portalbs.pl.
Napisał setki artykułów informacyjno-publicystycznych, felietonów i komentarzy na temat finansów i bankowości spółdzielczej
oraz przeprowadził kilkaset wywiadów z ludźmi związanymi
z tym sektorem. Uczestniczył w dziesiątkach jubileuszy banków
spółdzielczych, wiele z nich pomagał przygotowywać, a później
relacjonował ich przebieg. Był także autorem kilkunastu pozycji
książkowych i monografii banków spółdzielczych, w tym monografi Banku Polskiej Spółdzielczości, współautorem „Zarysu
historii polskiej bankowości spółdzielczej” oraz autorem scenariuszy kilku wystaw historycznych. Współtworzył także scenariusz
do filmu o historii polskiej spółdzielczości bankowej. Swoje pasje łączył z pracą społeczną w Radzie Programowej ds. Historii
Spółdzielczości Bankowej, której był wiceprzewodniczącym.
Za rzetelność, kompetencję, wiarygodność i fachowość przekazywane w swoich publikacjach otrzymał wiele nagród i wyróżnień dziennikarskich oraz bankowych. Był trzykrotnie nominowany do prestiżowej nagrody dziennikarskiej Związku Banków
Polskich im. Mariana Krzaka. Został laureatem tej nagrody
w roku 2006. Za swoją działalność publicystyczną i społeczną został wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in. Brązowym
i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za zasługi dla bankowości
RP”, odznaką resortową „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”,
18
Redaktor Wacław Potocki. fot. ZBP
a także odznakami spółdzielczymi: srebrną i złotą odznaką
„Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”, złotą odznaką KZBS
im. Franciszka Stefczyka, a także odznaką „Za zasługi dla
Banku Polskiej Spółdzielczości”.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
AKTUALNOŚCI
„Wacku, będziemy o Tobie pamiętać”
Wczesne poniedziałkowe przedpołudnie, telefon od Ani Lewkowskiej i przerażająca wiadomość: Wacek Potocki nie żyje.
To niemożliwe – krzyknąłem! Wiadomość jest potwierdzona
– usłyszałem w słuchawce. Przeszył mnie głęboki smutek. Wróciły obrazy z przeszłości. Pamięć działa jak film. W różnych
okresach naszego życia przekraczamy różne granice. Ale żadna
nie jest taką ostateczną jak śmierć.
Jest nam dziś ogromnie smutno. Jest smutno wszystkim nam,
którzy znali Wacka i przez blisko 20 lat spotykali się na spółdzielczych forach. Miał umysł i serce spontaniczne, otwarte na
innych – był bardzo wrażliwy, może nawet nadwrażliwy. Spieszył
się w życiu – jakby przeczuwając, że nie będzie zbyt długo
tu, na ziemi, przebywać. Spieszył się też z licznymi dokonaniami zawodowymi, jak i z szerokim poznawaniem świata.
„Wybrańcy bogów umierają młodo” – to dictum Greków,
później Rzymian, sprawdziło się niestety na przykładzie Wacka. Ludzie hojnie przez los obdarowani talentami i cnotami nie żyją długo. I gdybyśmy próbowali znaleźć jakąś
nić przewodnią jego krótkiego, ale bardzo intensywnego
życia – myślę, że nicią taką byłaby dewiza „Bardziej być niż
więcej mieć” i ten cel Wacek w swoim krótkim życiu realizował.
To jakaś niepojęta ironia losu, że już nigdy się nie spotkamy. Już nie skorzystamy z wiedzy, autorytetu, pogody
ducha, umiejętności zawodowych, dobroci. Wciąż do nas nie
dociera, że wobec wielu planów mogłeś tak nagle odejść.
Wiemy, że nie ma na tej ziemi jakiejkolwiek siły, która by się
mogła przeznaczeniu przeciwstawić. Ale tym większy jest nasz
ból, bo mamy świadomość, że opuścił nas przyjaciel, człowiek
wielkiego serca, znakomity dziennikarz, szczerze oddany
ludziom, rodzinie, spółdzielczości, Polsce. Jak się z tym pogodzić? Przecież byłeś duszą, sercem i siłą naszych spółdzielczych
dziennikarskich spotkań. Mówimy, że to niemożliwe. Ale zmysły żywych żywym nie kłamią. Dlatego wobec nieuchronności
losu nie pozostaje nam nic innego, Wacku, jak tylko serdecznie
Ci podziękować za przyjaźń, tytaniczną pracę i wzór ludzkiej
lojalności i uczciwości. Mimo okazjonalnych spotkań mieliśmy
do siebie nieograniczone zaufanie, nieoparte na żadnych umowach i gwarancjach poza jedną – słowem. Teraz, jak się nad
tym zastanawiam, dochodzę do wniosku, że było to wynikiem
rodzaju. Wacek żył z pasją, bez kompromisów, oddawał się
całkowicie celom, które sobie wyznaczył. Człowiek odchodzi
w nieprzewidywalnym czasie i miejscu swojego życia. Odszedł
od nas, jakby w pół słowa, między jednym spotkaniem a drugim,
którego już nie będzie, stawiając nas w pozie niedowierzania, zaskoczenia, ale jak mógłby umrzeć Wacek… , tylko tak.
Poza bólem rozstania istnieje jeszcze, Wacku, nasza pamięć.
To małe pocieszenie, ale wobec dramatu tej chwili musi nam
wystarczyć Twoja dusza, Twoja myśl, przykład, uśmiech, energia
– zostaną z nami. Wybitny poeta polski ksiądz Jan Twardowski
pozostawił nam bezcenną dewizę: „Śpieszmy się kochać ludzi
– tak szybko odchodzą…”. Zaś znakomita amerykańska poetka
Emily Dickinson dała równie cenną: „Ci, których kochamy – nie
umierają, bo miłość jest nieśmiertelna”.
Żegnaj, Wacku
Jerzy Skrobot
Z głębokim żalem przyjęliśmy informację
o śmierci przyjaciela Banków Spółdzielczych
Bliskim Redaktora
Wacława Potockiego
dziennikarza prasy spółdzielczej,
byłego pracownika Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
przez ponad 35 lat związanego z bankowością spółdzielczą,
popularyzatora tematyki bankowości spółdzielczej.
Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia
– Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, Rada Nadzorcza,
Rada Zrzeszenia i Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Wacława Potockiego
szczere wyrazy współczucia składają
Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego
Banku Spółdzielczego
Jan Czesak oraz Prezes Zarządu
Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zbigniew Bodzioch
19
AKTUALNOŚCI
Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS
R ynek kart płatniczych
w Polsce szybko się rozwija. Niemal każdy z nas ma
w swoim portfelu co najmniej jedną kartę płatniczą. Banki wciąż pr zygotowują
nowe produkty oraz usługi do dokonywania płatności bezgotówkowych, a klienci
coraz chętniej kor zystają z nowinek technicznych.
Bank BPS modyfikuje i unowocześnia ofertę kart płatniczych,
by iść ramię w ramię z rynkiem oraz zapewnić na nim zrzeszonym bankom spółdzielczym większą konkurencyjność. Moment
jest dobry na zmiany, także ze względu na obniżenie stawki
interchange. Według prognoz NBP niższe koszty realizacji
płatności kartowych przyczynią się do zwiększenia liczby punktów akceptujących takie transakcje, przez co wzrosną ich liczba
i wartość. Warto więc już dziś wyposażyć klientów w nowoczesne
produkty kartowe.
Ich prostota i elegancja zyskały wielu zwolenników, co potwierdziły wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Banku
BPS. Kreacje dla klientów biznesowych wykorzystują wizerunki
metali szlachetnych, przez co symbolizują prestiż, doskonałość
formy i profesjonalizm. Kolorystyka kart kredytowych koresponduje z ich typem. Podstawowe karty kredytowe wydawane będą
w kolorze srebrnym, te o podwyższonym standardzie, typu
Gold – w kolorze złotym. Najmłodsi klienci otrzymają karty
z motywem kolorowanego kredkami papieru.
Eleganckie karty
Banki spółdzielcze niezmiennie podążają w stronę innowacyjności i zwiększania atrakcyjności swoich produktów. Dlatego zdecydowano się odświeżyć wizerunki kart płatniczych w Grupie BPS.
Termin wprowadzenia nowych kart planowany jest na początek
II kwartału 2014 roku. Wizualizacje kart dla klientów indywidualnych podkreślają polskie korzenie bankowości spółdzielczej.
Wygodna karta zbliżeniowa
Rosnącą popularnością w Grupie BPS cieszą się niedawno
wprowadzone karty zbliżeniowe. Klienci doceniają wygodę
i szybkość dokonywania zbliżeniowych płatności za drobne
zakupy i coraz częściej decydują się na karty z tą funkcjonalnością. Więcej o zaletach kart Grupy BPS możemy przeczytać
w tabeli na str. 24.
Nowość: Karta Przedpłacona MasterCard:
Karta przedpłacona (prepaid) to nowoczesny
i bezpieczny środek płatniczy umożliwiający dokonywanie płatności za zakupy w punktach sprzedaży
na całym świecie lub w Internecie oraz wypłacanie
środków z bankomatu. Karta przedpłacona to idealnie rozwiązanie dla najmłodszych użytkowników.
Zasilając ją określoną kwotą rodzic ma pewność,
że dziecko wykorzysta tylko dostępne na karcie
środki. Karta wydawana jest na okaziciela, więc
warto ją polecić rodzicom, by przekazywali ją swoim dzieciom powyżej 6. roku życia. Kartę można
wielokrotnie doładowywać.
Karta Przedpłacona MasterCard
20
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
AKTUALNOŚCI
Nowy wygląd kart debetowych i kredytowych
Karty dla klientów indywidulanych:
Karta debetowa VISA Classic Debetowa/Karta zbliżeniowa VISA payWave
Karta kredytowa VISA Credit
Karta kredytowa VISA Gold
Karty dla klientów instytucjonalnych:
Karta debetowa VISA Business Debetowa
Karta kredytowa VISA Business Credit
Karta kredytowa VISA Business Credit Gold
Wizualizacje kart dla klientów indywidualnych podkreślają polskie korzenie bankowości spółdzielczej. Ich prostota i elegancja
zyskały wielu zwolenników, co potwierdziły wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Banku BPS. Kreacje
dla klientów biznesowych wykorzystują wizerunki metali szlachetnych, przez co symbolizują prestiż, doskonałość formy
i profesjonalizm. Podstawowe karty kredytowe wydawane będą w kolorze srebrnym, te o podwyższonym standardzie, typu
Gold – w kolorze złotym.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
21
AKTUALNOŚCI
ZALETY KART ZBLIŻENIOWYCH
Płatności kartą zbliżeniową są wygodne. Za drobne zakupy można płacić szybciej i łatwiej niż gotówką – bez odliczania konkretnej kwoty
i bez czekania, aż sprzedawca wyda resztę.
Płatności zbliżeniowe są bezpieczne. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia, że karta aktywuje się tylko
na kilka sekund na wyraźne polecenie terminalu płatniczego i działa w bardzo małej odległości od czytnika (do 5 cm).
Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą. Dodatkowym zabezpieczeniem jest limit łącznej wartości transakcji zbliżeniowych, zaprogramowany na każdej karcie. Jeżeli dana transakcja powoduje przekroczenie ustalonego przez Bank limitu transakcji zbliżeniowych dla danej karty, terminal wymusi przeprowadzenie takiej transakcji
w tradycyjny sposób, tj. z potwierdzeniem kodu PIN. Limit zostaje automatycznie „wyzerowany” przy każdej transakcji potwierdzanej kodem PIN. Dla zwiększenia bezpieczeństwa losowo wybrane przez system transakcje dokonywane zbliżeniowo
wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem. Dodatkowo płacąc zbliżeniowo, nie podajemy karty sprzedawcy
– mamy ją cały czas przy sobie.
Nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacimy dwa razy. Wszystkie terminale są tak zaprogramowane,
by informacje z karty zostały odczytane tylko raz – w trakcie dokonywania transakcji, tj. na zasadzie jedna transakcja jedną
kartą. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie
możliwe dokonanie kolejnej.
Nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacimy za cudze zakupy. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama
z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje bezczynna. Przy płatnościach zbliżeniowych
mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje bezczynny – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminalu płatniczego, po tym jak
sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.
Karta zbliżeniowa łączy wszystkie funkcje karty debetowej z wygodą płatności zbliżeniowych.
Karta przedpłacona – pomysł na prezent i kontrolę wydatków
Już wkrótce klienci banków spółdzielczych i Banku BPS
zyskają możliwość korzystania z karty przedpłaconej (prepaid).
To nowoczesny i bezpieczny środek płatniczy. Karta daje
dostęp tylko do określonej ilości środków, które zdecydujemy
się wpłacić na osobny, związany z nią rachunek bankowy. Jest
doskonała przy płatnościach elektronicznych, gdyż nie jest
powiązana z głównym rachunkiem bankowym klienta. Karta
wydawana jest na okaziciela, więc warto ją polecić rodzicom,
by przekazywali ją swoim dzieciom powyżej szóstego roku życia.
Przykładowo wysyłając dziecko na kolonię, można mu dać kartę
przedpłaconą zamiast gotówki. Dzięki niej pociecha wypłaci
pieniądze z bankomatu lub zapłaci za zakupy w sklepie. Kartę
można wielokrotnie doładowywać – rodzice mogą zasilać ją
w miarę potrzeb dziecka i kontrolować w ten sposób wydatki.
Karta może się okazać idealnym podarunkiem, np. komunijnym,
dla dziecka. Niestandardowa, nowoczesna forma pieniądza
w postaci kolorowej karty na pewno zostanie przyjęta z większą
dumą i radością. Karta będzie dostępna dla klientów indywidualnych Banku i Grupy BPS na początku II kwartału 2014 roku.
22
Skarbonka – oszczędzanie przy wydawaniu
W II kwartale 2014 roku klientom Banku BPS i Banków
Spółdzielczych z Grupy BPS udostępniona zostanie nowa usługa
przy płatnościach kartą – Skarbonka. To obecny już w innych
bankach produkt saver, czyli sposób na systematyczne odkładanie drobnych kwot. Przy każdej płatności kartą określona przez
klienta kwota trafi na wskazane przez niego konto w banku,
który wydał kartę. Może to być rachunek oszczędnościowy właściciela karty, innej wskazanej osoby, np. dziecka, lub dowolne
konto w tym samym banku, np. fundacji, którą klient chce wesprzeć. Klient wybiera opcję – zaokrągelnie transkacji do pełnych
5 lub 10 zł lub przekazuje od 1 do 15% wartości transakcji
bezgotówkowych dokonywanych kartą, nie więcej jednak niż
określona przez niego maksymalna kwota.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Monika Stefańska
Menedżer Produktu
Departament Marketingu i Produktów
Bank BPS S.A.
AKTUALNOŚCI
Nowy widok dla pracownika
P latforma e-Nauka stale się rozwija. Po uwagach i sugestiach ze strony
użytkowników wprowadzono kilka zmian w obsłudze i wyglądzie strony.
Moduł Moja Ścieżka Szkoleniowa w nowej szacie graficznej
Zaletami platformy e-Nauka są jej elastyczność i możliwość
dostosowania do oczekiwań pracowników. Po uruchomieniu
pierwszej wersji aplikacji do Departamentu Zarządzania Personelem Banku BPS trafiało wiele spostrzeżeń, które zaowocowały wprowadzeniem modyfikacji. Najważniejszą zmianą
było uproszczenie struktury modułu Moja Ścieżka Szkoleniowa. Dzięki nowej szacie graficznej wyświetlane informacje są
bardziej przejrzyste, a poruszanie się po platformie i korzystanie
ze szkoleń stało się łatwiejsze.
Dla pracowników Banku BPS
Nowy rok to także nowe szkolenia. Wśród nich znalazł się kurs
skierowany do kadry kierowniczej „Dobre rozmowy menedżerskie”, zaś dla wszystkich pracowników udostępniono szkolenie
„Zarządzanie sobą w czasie”, rozwijające umiejętność, która
jest dziś bezcenna. Warto pamiętać, że platforma e-Nauka stanowi uzupełnienie szkoleń stacjonarnych dzięki gromadzeniu
w module Baza Wiedzy materiałów omawianych na szkoleniach. Po cyklu szkoleń stacjonarnych „Zmodernizowane
Banknoty Polskie” organizowanych przez NBP na platformie
zamieszczono podsumowanie tych szkoleń w postaci pakietu
najważniejszych informacji.
Dla banków spółdzielczych
Sporym zainteresowaniem cieszy się oferta e-szkoleń Fundacji
Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. W pierwszych miesiącach działania platformy z oferty skorzystali pracownicy
kilkunastu banków spółdzielczych, m.in. Banku Spółdzielczego
w Tarnowskich Górach, Banku Spółdzielczego w Zatorze, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
Aktualna oferta e-szkoleń udostępnionych przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej zawiera m.in. takie szkolenia, jak:
Ochrona danych osobowych.
Pakiet szkoleń z zakresu BHP.
Ochrona informacji.
Szkolenia z tematyki sprzedażowej.
Więcej informacji na temat ofert e-szkoleń dla banków spółdzielczych znajduje się na stronie internetowej www.frbs.org.pl.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Ewelina Kędzierska
Departament Zarządzania Personelem
Bank BPS S.A.
23
AKTUALNOŚCI
Cooperatives Europe w Warszawie
Z gromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, reprezentujące spółdzielców
z Europy, wybrało w tym roku Warszawę na miejsce obrad.
Propozycję, by właśnie Polska była gospodarzem tegorocznego
spotkania, przedstawił Dirk Lehnhoff, Prezydent Cooperatives
Europe. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej
w pełni zaakceptowało tę propozycję, dlatego europejscy spółdzielcy spotkają się w Warszawie w dniach 2–4 kwietnia br.
Miejscem wydarzenia, na które przybędzie prawdopodobnie
około 100 przedstawicieli środowiska, w tym także z największych przedsiębiorstw spółdzielczych w Europie oraz około
150 spółdzielców z Polski, będzie hotel Sofitel Victoria.
Warszawę wybrano zapewne nieprzypadkowo. W Polsce od kilku
lat dyskutuje się nad nowym kształtem ustawy o spółdzielczości.
Pracuje Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw rozpatrzenia
projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Spotkanie
będzie więc okazją nie tylko do przedstawienia tradycji, dorobku
i obecnych problemów polskiej spółdzielczości, ale także
do zwrócenia uwagi przedstawicielom polskich władz na
znaczenie i pozycję rozwiniętej spółdzielczości w europejskiej gospodarce. W cyklu spotkań i dyskusji zaplanowano
spotkania spółdzielców z pr zedstawicielami najwyższych władz państwowych. W trakcie obrad będzie można
poznać oferty przedsiębiorstw spółdzielczych. Polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami.
Będzie również okazja do spotkań i wymiany doświadczeń
w nieformalnej atmosferze podczas przyjęcia powitalnego
w Galerii Porczyńskich oraz uroczystej kolacji w Pałacu Kultury
i Nauki. Krajowa Rada Spółdzielcza namawia organizacje
Organizacja Cooperatives Europe, powstała w 2006 roku
przez połączenie istniejących wcześniej Regionu Europejskiego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA)
i Komitetu Koordynacyjnego Europejskich Stowarzyszeń
Spółdzielczych (CCACE), zrzesza obecnie 92 ogólnokrajowe organizacje spółdzielcze z 36 krajów europejskich,
które reprezentują 160 tys. spółdzielni liczących 123 mln
członków i dają pracę 5,4 mln obywateli naszego kontynentu.
spółdzielcze do udziału w spotkaniu oraz zwraca się z apelem
o materialne wsparcie wydarzenia, będącego w tym roku
jednym z najważniejszych w sektorze spółdzielczym w Polsce.
Wstępny program Zgromadzenia można znaleźć w internecie
na stronach KRS. Grupa BPS wesprze finansowo to wydarzenie.
Zmiany w spółkach Grupy BPS
Joanna Ciarczyńska, Dyrektor
Departamentu Administracji w Banku
BPS, od 24 lutego br. pełni także obowiązki Prezesa Zarządu BPS
Nieruchomości. Joanna Ciarczyńska
pracuje w naszych strukturach od
17 lat, początkowo w Warmińsko-Mazurskim Banku Regionalnym
w Olsztynie, nastepnie w Banku BPS,
najpier w w Oddziale Regionalnym w Olsztynie, później w Centrali. Jest inżynierem. Ukończyła
A k a d e m i ę Ro l n i c z o -Te c h niczną
w Olsztynie i podyplomowe studia
w zakresie ekonomii w Wyższej Szkole
Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
24
Piotr Majka 19 lutego br. został
Wiceprezesem Domu Maklerskiego
Banku BPS. W Domu Maklerskim
Banku BPS pracuje od 2013 roku, na
stanowisku Dyrektora Departamentu
Operacji. Wcześniej, w latach 2000–
–2005, pracował w Centralnym
Domu Maklerskim Pekao S.A. następnie
od 2005 roku w KBC Securities na
stanowisku Dyrektora Działu Sprzedaży Instytucjonalnej. Doświadczenie
zdobywał, działając również na rynkach zagranicznych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zar ządzania
oraz Wyższej Szkoły Zar ządzania
i Marketingu.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
NASZA GRUPA
Banki bardzo przyjazne
W Pałacu Pr ymasowskim w Warszawie 31 stycznia br. odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Bank Pr zyjazny dla Pr zedsiębiorców ”.
Nagrody rozdano w kategoriach: banki uniwersalne, banki
spółdzielcze i małe banki lokalne, oddziały bankowe.
W kategorii bank spółdzielczy Platynową Statuetkę wraz
z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców
z 5 Złotymi Gwiazdami otrzymał m.in. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim. W kategorii bank spółdzielczy
Diamentową Statuetkę oraz Godło Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami dostały Podkarpacki Bank
Spółdzielczy w Sanoku oraz Bank Spółdzielczy w Zgierzu.
W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Wyróżnienie
Honorowe wraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami otrzymały Spółdzielczy
Bank Rzemiosła i Rolnictwa oraz Bank Spółdzielczy w Zgierzu.
W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Wyróżnienie
Honorowe wraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców z 4 Złotymi Gwiazdami trafiło do Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Tytuł Profesjonalny Doradca Bankowości MSP otrzymali m.in.: Dariusz Rozbicki, Spółdzielczy
Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Elżbieta Pyra, Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Lucyna
Wręczycka, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie,
Halina Stępczyńska, Bank Spółdzielczy w Zambrowie, i Krzysztof
Kajko, Bank Spółdzielczy w Kolnie. W kategorii bank spółdzielczy
Godła Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców ze
Złotymi Gwiazdami dostały: Bank Spółdzielczy w Kolnie,
Bank Spółdzielczy w Księżpolu, Mazowiecki Bank Spółdzielczy
Laureaci gali „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. fot. Biuro konkursu
w Łomiankach, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie, Bank Spółdzielczy
w Szczuczynie, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu. Godło promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymał m.in.
Bank Spółdzielczy w Kielcach. Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców to rekomendacja dla banków, która potwierdza, że nagrodzone instytucje są najlepszymi partnerami
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Nowi Prezesi Banków Spółdzielczych Grupy BPS
Michał Gromek, Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Łochowie. fot. BWS
Jowita Martyniak-Lech, Prezes Banku
Spółdzielczego w Jaworze. fot. BWS
Krzysztof Zawadzki, Prezes Banku
Spółdzielczego w Końskowoli. fot. BWS
KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Michała Gromka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie, Jowity
Martyniak-Lech na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze oraz Krzysztofa Zawadzkiego na Prezesa Zarządu Banku
Spółdzielczego w Końskowoli. Serdeczne gratulacje.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
25
NASZA GRUPA
Spotkanie Grupy Roboczej
P od
koniec ubiegłego roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie
robocze dotyczące projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zr zeszaniu się i bankach zr zeszających.
W spotkaniu w Ministerstwie Finansów 19 grudnia 2013 roku
poświęconym omówieniu projektu nowelizacji ustawy
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich,
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, banków spółdzielczych oraz banków
zrzeszających. W trakcie posiedzenia omówione zostały
najważniejsze kwestie odnoszące się do projektowanych
zmian (nie omawiano szczegółowo wszystkich przepisów).
Wprowadzenia do debaty nad projektem zmian w ustawie
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych dokonał Piotr Piłat,
Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Finansów, zachęcając
do zgłaszania uwag do treści poszczególnych zapisów. Nadmienił, iż SGB-Bank przedłożył uzgodniony projekt ustawy,
natomiast Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej
Spółdzielczości nie przekazały uwag w ustalonym terminie.
Dopiero 18 grudnia 2013 roku przekazały wypracowane
stanowisko na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Prezesów.
Przedstawiciele SGB-Banku potwierdzili złożenie projektu ustawy
zaakceptowanego przez zrzeszone banki spółdzielcze. Wskazali także na kwestię podatkową projektowanych zmian, w tym
ewentualnych zwolnień podatkowych w związku z koniecznością
wnoszenia opłat na IPS, tak aby koszty te mogły być uznane
za koszt uzyskania przychodu. Zaznaczyli jednak, że analizują
wszystkie alternatywne rozwiązania, gdyż chcą, żeby powstał
projekt najbardziej optymalny dla całego sektora.
Przedstawiciele Zrzeszenia Banku BPS zaznaczyli złożoność
problematyki związanej z nowelizacją ustawy, która wywołuje
gorącą dyskusję. W procesie konsultacji, pomimo eksponowanych różnic zdań, podczas ostatniego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Prezesów, przy współudziale Kancelarii Prawnej,
wypracowano nowe jednolite stanowisko, które zostało przekazane do Ministerstwa Finansów. Zwrócono uwagę, iż ustawa
powinna zapewniać możliwość samodzielnego funkcjonowania
przez banki spółdzielcze, jak również ich zrzeszania się, także
w formie zrzeszenia zintegrowanego, bądź tworzenia systemu
ochrony instytucjonalnej. Przepisy krajowe regulujące system
ochrony instytucjonalnej powinny być zgodne z CRR i jednocześnie rozstrzygać kwestie, takie jak:
pozycja spółek zależnych od banku zr zeszającego
(np. Dom Maklerski) w systemie ochrony,
możliwość pełnienia roli Jednostki Centralnej przez bank
spółdzielczy bądź nowo utworzony bank apeksowy.
26
Natomiast nie powinny ustalać kompetencji organów i zasad
funkcjonowania funduszy, które powinny zostać uregulowane
w umowie. W Zrzeszeniu BPS banki spółdzielcze wyrażają wolę
tworzenia zrzeszenia zintegrowanego. Uczestnicząca w spotkaniu poseł Krystyna Skowrońska zwróciła uwagę na gorącą dyskusję w środowisku, które niepokoi się o przyszłość. Podkreśliła,
że SGB jest za przyspieszeniem prac nad ustawą, ale jest też za
zachowaniem możliwości wyboru modelu przez banki spółdzielcze. Jednoznacznie wypowiedziała się przeciwko wprowadzeniu
do ustawy – Prawo bankowe przepisów dotyczących IPS, zasugerowanych przez Kancelarię Prawną reprezentującą Zrzeszenie BPS. Propozycja uregulowania w ustawie – Prawo bankowe
zagadnień IPS spotkała się ze sprzeciwem Związku Banków
Polskich jako niemająca żadnego znaczenia dla banków komercyjnych. ZBP zwrócił też uwagę na brak uzasadnienia dla two-
W ZRZESZENIU BPS BANKI
SPÓŁDZIELCZE WYRAŻAJĄ
WOLĘ TWORZENIA ZRZESZENIA
ZINTEGROWANEGO
rzenia nowych instytucji w systemie ochrony instytucjonalnej,
bowiem jest to bardzo kosztowne. Nie ma potrzeby oddzielania funkcji zarządczych od działalności biznesowej. System ten
powinien regulować wzmocnienie zrzeszeń, a nie je osłabiać.
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów nadmienił, iż w projekcie
pojawiają się trzy formy prawne organizacji Systemu Ochrony
Instytucjonalnej: jako odrębna instytucja, jako podmiot utworzony na bazie Zrzeszenia bądź część banku spółdzielczego
w IPS, a pozostałe tylko współpracujące ze Zrzeszeniem.
Zaznaczył, iż pozostało niewiele czasu, bowiem zgłoszenie aktu
regulacyjnego może nastąpić już w styczniu i od zainteresowanych zależy, czy zostaną przekazane tylko założenia, czy będziemy
mieli gotowy projekt ustawy do dalszego procedowania. Najpierw skierowany zostanie on na ścieżkę rządową, a następnie
do Sejmu. Ostatecznie dokument trafi do Komisji Finansów
Publicznych. Wyprzedzając dyskusję na temat zrzeszenia zintegrowanego, zaznaczył, iż przywileje w tym modelu w dużej
mierze będą zależeć od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
ale ulgi zapewne nie będą takie jak dla banków w IPS.
Wskazano na konieczność zdecydowanego przyspieszenia prac
nad zmianą ustawy i oczekiwanie na przedstawienie przez
Zrzeszenie BPS projektu zapisów odnoszących się do zrze-
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
NASZA GRUPA
szenia zintegrowanego, który połączony zostanie z projektem
SGB i po uzgodnieniach wewnątrz resortu będzie przekazany
do uzgodnień międzyresortowych. W dalszej części spotkania
poruszono temat szczegółowości przepisów regulujących
zasady funkcjonowania IPS. W opinii SGB ustawa nie może
ograniczać się tylko do ram prawnych. Natomiast rozwiązania
dotyczące zrzeszenia zintegrowanego z pewnością nie będą
negowane przez SGB. Odmiennego zdania było Zrzeszenie
BPS reprezentowane przez Kancelarię Prawną, która wskazała,
że z przepisów unijnych wynika, iż możliwe jest delegowanie do
KNF uregulowań kompetencji, co stanowi drogę do szybkiego
załatwienia sprawy, zaś szczegóły powinny być uwzględnione
w umowie.
Omówione zostały także kwestie ewentualnych ulg dla banków
działających w ramach systemu ochrony instytucjonalnej:
Wskazano na potrzebę zastosowania zwolnień podatkowych ze względu na dodatkowe obciążenia z tytułu opłat
na IPS, sugerując, aby koszty te mogły być uznane za koszty
uzyskania przychodu. Ministerstwo Finansów wskazało, że
ewentualne zmiany w tym zakresie muszą być uzgodnione
z pionem podatkowym oraz poddane analizie pod kątem pomocy publicznej, w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej
i UOKiK.
Postulat zwolnienia z opłat z tytułu nadzoru sprawowanego
przez KNF w opinii MF będzie można rozważyć, gdy będzie znana ostateczna forma IPS. Ewentualne zmniejszenie opłat może
nastąpić na podstawie ich weryfikacji na poziomie nadzoru.
Sugerowane zniesienie opłaty na BFG w związku z wprowadzeniem obowiązku ponoszenia opłaty na IPS zdaniem MF
musiałoby zostać poprzedzone przejęciem przez IPS części
funkcji BFG, co jest wątpliwe, gdyż IPS nie zagwarantuje depozytów. Warto zauważyć, że IPS wpłynie na obniżenie wymogów
kapitałowych, przez co niższe będą opłaty na BFG (opłata na
BFG uzależniona jest od poziomu całkowitego wymogu
kapitałowego). Wskazano, że dyrektywa DGS przewiduje możliwość zmniejszenia opłaty na BFG w przypadku utworzenia IPS.
Następnie poruszono zagadnienie odnoszące się do propozycji
wyłączenia instytucji uporządkowanej likwidacji w stosunku do
banków spółdzielczych. Ministerstwo w tym zakresie wskazało,
że każdy podmiot podlega tej regulacji niezależnie od tego, czy
jest bankiem w formie spółki akcyjnej, czy jest bankiem spółdzielczym. Dyrektywa w ocenie resortu nie przewiduje w tym
zakresie wyłączeń. Jednocześnie z uwagi na wiele argumentów
przedstawionych przez zgromadzonych, podsumowując kwestię
wyłączeń w zakresie uporządkowanej likwidacji oraz kosztów
ponoszonych na BFG, MF wskazało, że jest otwarte na rozmowę i w sytuacji, w której banki będą w stanie przedstawić odpowiednie argumenty w tym zakresie, będzie można
wrócić do dyskusji. Przedstawiciel KNF, odnosząc się do propozycji przeniesienia uprawnień nadzorczych do IPS, wskazał,
że Komisja obecnie nie widzi takiej możliwości, natomiast sama
intensywność działań Komisji w procesie nadzoru po utworzeniu
IPS będzie uzależniona od sprawności samego IPS. W ocenie
KNF nie można w pełni powierzyć funkcji nadzorczych IPS,
bowiem nadzór winien wykazywać się rzeczywistą efektywnością.
fot. shutterstock
Pr zedstawiciele związków rewizyjnych zaproponowali
dopuszczenie lustratora do tajemnicy bankowej, co nie zostało
zakwestionowane przez KNF, natomiast reprezentanci sektora bankowości spółdzielczej zwrócili się do Ministra Finansów
o jednoznaczne przesądzenie o braku dostępu członków spółdzielni do informacji będących tajemnicą bankową. Podsumowując spotkanie, Ministerstwo Finansów oczekuje na propozycję
zapisów dotyczących zrzeszenia zintegrowanego, które zobowiązał się dostarczyć Bank BPS, a także innych uwag i sugestii wraz
z uzasadnieniem w celu ich uwzględnienia w projekcie ustawy.
W końcu roku 2013 Bank BPS przekazał projekt rozdziału
pt. „Zrzeszenie zintegrowane”, który ostatecznie znalazł się
w projekcie rozesłanym 24 lutego 2014 roku przez Ministerstwo
Finansów do konsultacji społecznej.10 marca 2014 roku przekazane zostało do Ministerstwa Finansów wspólne stanowisko
przedstawicieli izb gospodarczych, banków spółdzielczych i banków zrzeszających dotyczące projektowanych zmian w ustawie
o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Helena Banaśkiewicz
Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej
Bank BPS S.A.
27
NASZA GRUPA
Darmowy kredyt, czyli karty kredytowe
Karty kredytowe coraz częściej trafiają do portfeli klientów banków spółdzielczych.
– To łatwy w spr zedaży produkt, któr y pozwala konkurować z bankami komercyjnymi
– pr zyznają jednogłośnie spółdzielcy.
Jednym z liderów w Grupie BPS jest Warmińsko-Mazurski Bank
Spółdzielczy w Piszu. Katarzyna Małecka, Wiceprezes Zarządu
Banku ds. Handlowych, uważa, że karta kredytowa jest produktem atrakcyjnym zarówno dla klienta, jak i dla banku.
– Z jednej strony zapewnia łatwy dostęp do kredytu, z drugiej
uzupełnia ofertę o prosty w sprzedaży produkt o wysokiej rentowności – wymienia Katarzyna Małecka. – Karty kredytowe
charakteryzują się bardzo dużą dywersyfikacją ryzyka kredytowego, a więc są dla nas produktem bardzo bezpiecznym
– dodaje. W Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym średni
limit na karcie kredytowej wynosi 3,6 tys. zł, a średnie zadłużenie 1,6 tys. zł, przy szkodowości portfela na poziomie 0,6%.
Aby skutecznie sprzedać kartę kredytową, należy przede wszystkim dobrze poznać oferowany produkt. – Podczas szkoleń
zachęcamy pracowników, by poza nabytą wiedzą sami poznali
mechanizmy działania danego produktu. Ich prywatne doświadczenia są doskonałym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej.
To naszym zdaniem otwiera drogę do skutecznej sprzedaży
– uważa Grażyna Lendzion, Wiceprezes Gospodarczego Banku
Spółdzielczego w Barlinku. – Chodzi o to, by przekazać rzetelną
informację potwierdzoną konkretnymi życiowymi sytuacjami
– dodaje. Spółdzielcy uważają, że obecność karty kredytowej
w ofercie zwiększa konkurencyjność banku, zwłaszcza wobec
banków komercyjnych. – Na rynku funkcjonuje wiele kart kredytowych, ale nasza oferta nie jest gorsza od tej przedstawianej
przez banki komercyjne. Chcemy być uniwersalną instytucją
finansową z bogatą paletą produktów, bo to przekłada się
na nasz wizerunek – mówi Ewa Budna, Wiceprezes Banku
Spółdzielczego w Szczytnie. – Karty w pierwszej kolejności
zaoferowaliśmy sprawdzonym klientom, któr zy wyrazili
zainteresowanie nowymi produktami. Nigdy na nich nie
naciskaliśmy, zawsze staraliśmy się pokazać dwie strony medalu,
wyjaśnić, do czego przydaje się karta – dodaje Ewa Budna.
Dzięki temu informacja o ofercie może się rozpowszechniać
drogą nieoficjalną, a zadowolony klient jest dla banku najlepszą reklamą.
Zdaniem Józefy Warechowicz, Prezes Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich, karty zyskują na popularności również
dlatego, że – przy spełnieniu pewnych warunków – to darmowy kredyt. – Klient po rozmowie z doradcą doskonale zdaje
sobie sprawę, że przez określoną liczbę dni dysponuje pieniędzmi
banku, w tym czasie za ich użytkowanie nie ponosi żadnych
opłat. Jeśli spłaci zadłużenie, bank nie naliczy żadnych odsetek:
jeśli zdecyduje się oddać część środków, zapłaci tylko za pożyczone pieniądze. Do tego spłata może być dokonana w całości
lub w ratach – wyjaśnia Prezes Warechowicz.
Oprócz informacji równie ważny jest czas poświęcony na wydanie
gotowego produktu. – Kartę wydajemy w kilka dni. Klient
odwiedza placówkę banku i wypełnia wniosek o kartę, a następnie Bank weryfikuje zdolność i wiarygodność kredytową klienta.
Główne cechy kart kredytowych to:
* karta za 0 zł w pierwszym roku, aby klienci mogli wypróbować ten produkt, a w kolejnych latach użytkowanie karty jest bezpłatne pod
warunkiem aktywnego z niej korzystania
* darmowy kredyt do 56 dni
* limit kredytowy do 50 tys. zł w przypadku kart dla klientów indywidualnych i do 100 tys. zł dla klientów biznesowych
* plan ratalny – możliwość rozłożenia wybranych transakcji bezgotówkowych na raty z atrakcyjnym oprocentowaniem
* możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej na inny wybrany rachunek w banku
* bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty
* możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez żadnych opłat
* możliwość dokonywania transakcji na odległość, np. przez internet czy telefon
* możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
* wygoda – automatyczne wznowienie karty
* możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku
* możliwość zamówienia dodatkowej karty dla bliskiej osoby, która ukończyła 13. rok życia, np. męża/żony, dziecka
Koszt wydania: 0 zł
Okres ważności: 3 lata
Minimalna spłata karty: 3%, minimum 40 zł
28
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
NASZA GRUPA
ABY SKUTECZNIE
SPRZEDAĆ KARTĘ
KREDYTOWĄ, NALEŻY
PRZEDE WSZYSTKIM
DOBRZE POZNAĆ
OFEROWANY PRODUKT
Jeśli weryfikacja jest pozytywna, przyznajemy klientowi kartę
kredytową z wnioskowanym limitem kredytowym. Przed podpisaniem umowy klient poznaje warunki i zasady bezpiecznego
korzystania z produktu, zna więc nie tylko korzyści, ale również
ryzyko, jakie ze sobą niesie np. nieroztropne użytkowanie karty,
udostępnianie PIN-u itp. – mówi Józefa Warechowicz.
Wśród usług dodatkowych warto zaoferować klientowi ubezpieczenie do karty. W szczycieńskim BS-ie tłumaczą, że to ważne
zarówno dla banku, jak i klienta. – Dobrym przykładem jest
indywidualne ubezpieczenie na życie, w ten sposób dbamy
o interes obydwu stron – z jednej strony klient nie musi
martwić się o to, co stanie się z kredytem na karcie, gdy dojdzie
do przykrego zdarzenia, dług nie obciąża wtedy rodziny, z drugiej
strony i my czujemy się bezpieczniej – mówi Ewa Budna. Wiele
banków spółdzielczych oferuje ubezpieczenie karty kredytowej.
Ubezpieczenie pokrywa szkody klienta powstałe z powodu
To warto wiedzieć
Bank spółdzielczy może wydawać karty według wzoru przyjętego w Zrzeszeniu lub też z własnym wizerunkiem oraz nazwą
banku umieszczoną na karcie. Aby wydawać karty z własnym
wizerunkiem, należy wystąpić o członkostwo zainteresowanego
banku spółdzielczego w organizacji VISA/MasterCard. Wszelkie
pytania dotyczące kart z własnym wizerunkiem oraz kosztów
z tym związanych należy przesyłać na adres [email protected]
fot. shutterstock
użycia karty przez osoby nieuprawnione, kradzieży gotówki
wybranej z bankomatu czy zakupionego kartą towaru oraz
zniszczenia lub utraty osobistego mienia, np. kradzieży portfela,
plecaka, dokumentów, kluczy, prawa jazdy. Dzięki temu klienci
mogą czuć się bezpieczni, ponieważ oferta produktowa ich
banków zaspokaja ich wszystkie potrzeby. Ofertą karty kredytowej można zainteresować klienta nie tylko podczas obsługi.
Banki spółdzielcze wykorzystują też naturalne nośniki reklamy.
– Poza standardową prezentacją podczas wizyty w banku staramy się również wskazywać nowe możliwości, wykorzystując
kilka kanałów komunikacji. Promujemy więc karty i inne usługi
na naszej stronie internetowej, na Facebooku, umieszczamy także reklamę na wyciągach, które klienci mogą pobrać
z bankowości elektronicznej – opowiada Dorota Serafin z zespołu
ds. promocji i marketingu w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli. – Liczymy też na klientów spoza naszego
województwa, otworzyliśmy bowiem oddziały banku w Krakowie
i Warszawie – dodaje Serafin.
To warto wiedzieć
Obecnie w ofercie banków zrzeszonych w Grupie BPS dostępne
są karty kredytowe Classic i Gold wydawane w systemie VISA
zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
Krzysztof Płaczkiewicz
Dziennikarz
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
29
NASZA GRUPA
Sytuacja banków spółdzielczych
u progu zmian regulacyjnych
W strukturze aktywów bilansowych zrzeszonych banków spółdzielczych dominowały
kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji
rządowych i samorządowych. Najszybciej rósł portfel kredytów dla przedsiębiorstw.
Osiągnięte wyniki w 2013 roku były zróżnicowane, przy czym pozostawały niższe od
wygenerowanych w roku 2012.
Według stanu na 31 grudnia ub.r. działalność prowadziły:
571 banków spółdzielczych zrzeszonych w dwóch strukturach
(Banku BPS S.A. i SGB-Banku) oraz Krakowski Bank Spółdzielczy działający samodzielnie i współpracujący z Bankiem BPS S.A.
W porównaniu z grudniem 2012 roku liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się o jeden, co było wynikiem połączenia się
dwóch jednostek i utworzenia podmiotu silniejszego kapitałowo.
Liczbę banków spółdzielczych i ich placówek oraz stan zatrudnienia w sektorze i w poszczególnych zrzeszeniach przedstawia
tabela nr 1.
Rosnący potencjał wartości aktywów
Aktywa bilansowe Banków Spółdzielczych Grupy BPS na
31 grudnia ub.r. wynosiły 59 646 mln zł i w okresie
12 miesięcy wzrosły o 7 560 mln zł (o 14,51%). W zrzeszonych
bankach spółdzielczych podstawową pozycję w strukturze aktywów stanowiły tradycyjnie kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych
i samorządowych, które na koniec grudnia ub.r. wynosiły
59,14%. Wartość tej pozycji w ciągu 12 miesięcy zwiększyła
się o 3 181 mln zł (o 9,91%) i na 31 grudnia ub.r. wynosiła
35 275 mln zł.
Niesłabnący wzrost kredytowania przedsiębiorstw
W portfelu kredytowym dominowały kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu (wykres nr 1). Ich wielkość ukształtowała
się na poziomie 31 831 mln zł i stanowiła 90,24% łącznego
obliga kredytowego. Najwyższe tempo wzrostu w tej grupie
kredytów wykazywały kredyty dla przedsiębiorstw (18,63%)
Wyszczególnienie
Sektor banków
spółdzielczych
BPS
571
33 108
4 454
364
20 076
2 622
Liczba banków
Zatrudnienie
Placówki
i przedsiębiorców indywidualnych (8,74%). W nieco mniejszym
stopniu wzrosły kredyty dla osób prywatnych (7,71%) i instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
(6,44%). Najniższe tempo wzrostu odnotowały kredyty udzielone
rolnikom indywidualnym (5,72%). Środki pieniężne ulokowane
w innych bankach, jako druga pod względem wielkości pozycja
aktywów bilansowych banków spółdzielczych, stanowiły 25,28%
aktywów ogółem. Lokaty międzybankowe w wartości nominalnej
wynosiły 15 050 mln zł i w porównaniu z końcem grudnia
2012 roku wzrosły o 1 640 mln zł, tj. o 12,23%. Środki te
w 99,20% zdeponowane były w banku zrzeszającym. Kolejną pod
względem wielkości pozycją w aktywach są instrumenty dłużne
i kapitałowe, które stanowiły 8,04%. Na przestrzeni 12 miesięcy ich wartość wzrosła o 105,03% i wynosiła 4 797 mln zł.
Na portfel tych papierów składały się instrumenty kapitałowe
w kwocie 625 mln zł oraz dłużne o wartości 4 172 mln zł.
Główną pozycję pozostałych aktywów stanowiły rzeczowe
aktywa trwałe w kwocie 1 437 mln zł, których udział w aktywach
ogółem wyniósł 2,41%.
Podstawowym źródłem finansowania działalności banków spółdzielczych były zobowiązania wobec sektora
niefinansowego, które stanowiły 79,41% pasywów bilansowych ogółem. Udział kapitałów w pasywach wynosił
10,14%, zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych
i samorządowych – 6,78%, zobowiązań wobec sektora finansowego – 2,03%, pozostałych pasywów – 1,64%. W porównaniu
ze stanem na koniec grudnia 2012 roku, w strukturze pasywów nieznacznie zwiększył się udział zobowiązań wobec sektora
niefinansowego, udział pozostałych pozycji uległ zmniejszeniu.
SGB
206
12 383
1 757
Tabela nr 1. Stan na 31 grudnia ub.r.
30
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Udział w sektorze (w %)
BPS
SGB
63,75
60,64
58,07
36,08
37,40
39,45
NASZA GRUPA
O 7 560 MLN ZŁ (O 14,51%)
WZROSŁY AKTYWA BIL ANSOWE
BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
GRUPY BPS
Wysokie tempo wzrostu bazy depozytowej
Depozyty w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS w porównaniu z końcem grudnia 2012 roku wzrosły o 7 156 mln zł
(o 16,25%) i na koniec grudnia ub.r. wyniosły 51 199 mln zł. Na
bazę depozytową składały się depozyty sektora niefinansowego – 47 161 mln zł, oraz sektora instytucji rządowych
i samorządowych – 4 038 mln zł. O wysokiej dynamice jej
rozwoju zdecydowały przede wszystkim depozyty rolników
indywidualnych – środki tych podmiotów wzrosły o 20,13%.
W mniejszym stopniu wzrosły depozyty przedsiębiorstw
(o 17,59%), osób prywatnych (o 17,48%), instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
(o 10,90%). W najmniejszym stopniu wzrosły środki ulokowane przez przedsiębiorców indywidualnych (o 10,35%),
co świadczy o angażowaniu środków w ich rozwój, przy czym
tempo ich wzrostu było znacznie wyższe od wcześniej obserwowanego (wykres nr 2). Zobowiązania wobec sektora instytucji
rządowych i samorządowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
zwiększyły się o 6,86%. Niezwykle istotnym źródłem finansowania w zrzeszonych bankach spółdzielczych były kapitały.
Pokrywały aktywa bilansowe w 10,14%. Na koniec grudnia ub.r.
osiągnęły poziom 6 050 mln zł i były ponadczterokrotnie wyższe
od wartości rzeczowych aktywów trwałych.
Zyski niższe niż przed rokiem
Wynik finansowy netto banków spółdzielczych wypracowany
w 2013 roku wyniósł 458 mln zł i był o 113 mln zł niższy
niż w 2012 roku (o 19,72%). Na spadek wyniku finansowego
miało wpływ między innymi obniżenie wyniku odsetkowego
o 8,46%, jako podstawowej pozycji wyniku działalności bankowej (stanowił 74,80%). Wynik z tytułu opłat i prowizji – drugie
pod względem wielkości źródło wyniku działalności bankowej,
stanowiące 24,26% – zwiększył się, lecz zaledwie o 0,30%.
Na wielkość wyniku finansowego wpłynęły również dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Na koniec grudnia ub.r. saldo rezerw
celowych było niższe o 6,06% niż w 2012 roku. W ujęciu
nominalnym saldo tych odpisów wynosiło 151,7 mln zł.
W 2013 roku pogorszyła się efektywność kosztowa banków. Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) wyniósł 70,41%
i był wyższy niż w 2012 roku o 4,24 punktu procentowego. Wskaźniki rentowności osiągnięte na 31 grudnia ub.r.
kształtowały się następująco: wskaźnik ROA wyniósł 0,81%,
natomiast ROE – 8,59%. W ujęciu rocznym nastąpiło
pogorszenie jakości portfela kredytowego mierzone wielkością
nominalną i udziałem kredytów zagrożonych. Kredyty z rozpoznaną utratą wartości wzrosły o 231,6 mln zł, tj. o 12,28%.
Kredyty sektora niefinansowego
11000000
4 800 000
4 500 000
10000000
4 200 000
9000000
3 900 000
8000000
3 300 000
3 600 000
3 000 000
7000000
2 700 000
6000000
2 400 000
5000000
1 800 000
2 100 000
1 500 000
4000000
1 200 000
3000000
900 000
2000000
300 000
600 000
0
1000000
0
Depozyty przedsiębiorstw
Depozyty przedsiębiorców indywidualnych
Depozyty rolników indywidualnych
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorcy indywidualni
Osoby prywatne
Rolnicy indywidualni
Depozyty instytucji niekomercyjnych dział na rzecz gospodarstw domowych
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Wykres nr 1. Kredyty sektora niefinansowego
Wykres nr 2. Depozyty sektora niefinansowego
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
31
NASZA GRUPA
O 7 156 MLN ZŁ (O 16,25%)
WZROSŁY DEPOZYTY
W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH
GRUPY BPS
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości z odsetkami
w całym portfelu kredytowym zwiększył się z 5,88% na koniec
grudnia 2012 roku, do 6,00% na 31 grudnia ub.r. natomiast wskaźnik ten liczony bez odsetek wzrósł odpowiednio
z 4,92% do 5,03%. Odpisy na rezerwy celowe zwiększały się
o 33,3 mln zł na przestrzeni 12 miesięcy i na koniec grudnia ub.r.
wynosiły 563,7 mln zł. Stopień zabezpieczenia kredytów
zagrożonych rezerwami celowymi wynosił 26,61%.
Nadpłynność Zrzeszenia
Sytuację banków spółdzielczych w zakresie płynności należy
uznać za zadowalającą. W skali Zrzeszenia pogłębia się nadpłynność. Na przestrzeni roku odnotowano wzrost aktywów
płynnych o 3 475 mln zł, tj. o 19,28%. Średni udział aktywów
płynnych w aktywach ogółem wyniósł 30,73%. Jednocześnie
nastąpiło zwiększenie o 17,19% poziomu stabilnych środków
obcych. Nadwyżka depozytów nad kredytami wzrosła o 3 877
mln zł do 15 724 mln zł, natomiast relacja depozytów do
kredytów wyniosła 144,58% i wzrosła w ciągu 12 miesięcy
o 7,49 punktu procentowego.
Fundusze własne adekwatne do poziomu ryzyka
Fundusze własne, zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania banków, na koniec grudnia ub.r. wyniosły 5 995 mln zł
i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się o 13,07%. Z łącznej
kwoty funduszy własnych 92,61% przypadało na fundusze
własne podstawowe i 7,39% na fundusze uzupełniające.
Całkowity wymóg kapitałowy wzrósł o 290 mln zł, tj. o 9,65% ,
do poziomu 3 299 mln zł. Z tej kwoty 88,10% przypadało na
wymóg z tytułu ryzyka kredytowego, 11,81% – z tytułu ryzyka
operacyjnego, a 0,09% – z tytułu ryzyka rynkowego. Nadwyżka
funduszy własnych nad całkowitym wymogiem kapitałowym
wzrosła z 2 294 mln zł na koniec 2012 roku do 2 696 mln
zł na 31 grudnia ub.r Średni współczynnik wypłacalności na
koniec grudnia ub.r wynosił 14,54%.
Wykres nr 3. Struktura depozytów sektora niefinansowego
Wysokie tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw
i przedsiębiorców indywidualnych oraz umiarkowane kredytów
dla rolników indywidualnych.
Rosnące zainteresowanie banków spółdzielczych instrumentami dłużnymi i kapitałowymi.
Depozyty osób prywatnych głównym źródłem środków na
rozwój działalności kredytowej w bankach spółdzielczych.
W strukturze terminowej depozytów dominują depozyty
terminowe, pozytywnie wpływające na stabilność źródeł
finansowania.
Baza kapitałowa w bankach spółdzielczych, zasilona
wynikiem finansowym wypracowanym w 2012 roku, w pełni
zabezpiecza podejmowane ryzyko.
Osiągnięty roczny wynik finansowy netto, niższy o blisko
20% od wyniku z roku poprzedniego, był korzystniejszy od prognozowanego na koniec ub.r.
Dobra sytuacja w obszarze płynności zrzeszonych banków.
Wzrost aktywów płynnych oraz nadwyżki depozytów nad kredytami.
Spostrzeżenia i wnioski
Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w mniej korzystnych
warunkach makroekonomicznych.
Dynamiczny wzrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw
i umiarkowany dla pozostałych grup klientów.
32
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Helena Banaśkiewicz
Dyrektor
Departamentu Bankowości Spółdzielczej
Bank BPS S.A.
SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM
Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę
Jak w biznesie zrobi się jakiś ruch, to już nie można się zniechęcać. Rozmowa
z Romanem Tomczakiem, Prezesem spółki Narev Inwestycje. Kredyt tej firmie
w ramach konsorcjum udzieliło aż 15 banków z Grupy BPS.
To możliwe, że budowa galerii handlowej w Ostrołęce
zaczęła się niemal osiem lat temu?
W 2006 roku powołaliśmy spółkę celową, by zbudować
galerię. W tym czasie rozpoczęliśmy również wykup gruntów
pod przyszłą budowę – łącznie nabyliśmy 10 ha. Ich przekształcenie, by możliwe było rozpoczęcie inwestycji, trwało
pięć lat. Samo kupowanie ziemi również okazało się procesem długotrwałym i trwało trzy lata. Teren ten należał do
50 osób, które otrzymały go w spadku. Sama budowa rozpoczęła się jesienią 2012 roku, a jej koniec planowany jest
na maj br. Obiekt ma powierzchnię 32 tys. mkw., z czego
28 tys. mkw. przeznaczone jest na działalność handlową. Galerię
w przyszłości można też rozbudować o kolejne 20 tys. mkw.
Bardzo długo to wszystko trwało. Nie zniechęcił się Pan?
Jak w biznesie zrobi się jakiś ruch, to już nie można się zniechęcać. Zresztą wiedziałem, że budowa galerii handlowej
to nie będzie szybka inwestycja.
Skąd wiadomo, że budowa galerii to może być dobry
biznes?
Przy projektowaniu galerii pomagała nam firma z bardzo
dużym doświadczeniem w tej branży, o zasięgu międzynarodowym. Przygotowała raport dotyczący oddziaływania galerii
na Ostrołękę i pobliski region. Wynika z niego, że będzie to
największy obiekt handlowy w promieniu 120 km. Jego głównymi najemcami są Tesco, OBI, wiodące marki odzieżowe
oraz duży sklep z branży RTV. To firmy obecne w największych
galeriach handlowych w całej Polsce. W zasięgu działania
galerii – mak symalnie 30 km od Ostrołęki – mieszka
ok. 150 tys. potencjalnych klientów. Poza tym w mieście, które
dziś liczy ponad 50 tys. mieszkańców, nie ma już miejsca
na drugą galerię handlową – przynajmniej przez najbliższe
10, 20 lat. To wsz ystko oraz bardzo dobra lokalizacja
– w samym centrum miasta – sprawia, że szykuje się inwestycja
opłacalna, która daje gwarancję zwrotu zainwestowanych
środków w rozsądnym czasie.
Ryzyko musi być minimalne, bo skala inwestycji jest ogromna.
Całkowita wartość inwestycji wynosi około 105 mln zł. Kredyt,
który wzięliśmy z BPS na 15 lat, to 75 mln zł.
Roman Tomczak, Prezes Narev Inwestycje. fot. BWS
A dlaczego wybrali Państwo Bank BPS?
Współpracujemy z tym bankiem od lat. BPS kredytował m.in.
naszą inną inwestycję – zbudowaną w 2008 roku galerię handlową w Przasnyszu. Kredyt na ten cel wyniósł w sumie 6 mln zł.
Poza tym w takim mieście jak Ostrołęka każdy każdego zna.
Bank wie o nas wszystko, także to, że jesteśmy uczciwym i rzetelnym klientem. Bank wie więc, komu pożycza pieniądze, zna
potrzeby oraz uwarunkowania lokalnego rynku, co znacznie
ułatwia starania o kredyt.
Równie dobrze mógł Pan iść po pieniądze do działającego
w Ostrołęce banku komercyjnego.
Prowadząc biznes przez 25 lat, miałem doświadczenia z różnymi bankami. Problem z bankami komercyjnymi jest taki, że
czasem trudno przekonać je do swojego pomysłu. Do tego
banki te porównują np. lokalnego przedsiębiorcę, takiego jak
ja, do spółek giełdowych czy funduszy inwestycyjnych, które
galerie handlowe w Polsce najczęściej posiadają. Bank BPS
nie porównuje, tylko skupia się na tym, by wspierać lokalnych
polskich przedsiębiorców.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
33
SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM
Długo trwało przekonywanie banku do tak dużego kredytu?
Jak już wspominałem, z dokumentów wynika, że jest to biznes
bezpieczny. Poza tym wielokrotnie na temat szczegółów
inwestycji rozmawialiśmy z BPS w Ostrołęce. Zapewne dlatego
po złożeniu dokumentów kredytowych na pieniądze czekaliśmy bardzo krótko. Bezpieczniej było brać kredyt w BPS,
tym bardziej że jest to współpraca polskiego przedsiębiorcy
i polskiego banku. W bankach komercyjnych kluczowe decyzje
zapadają bardzo często poza granicami kraju i decydenci nie
potrafią prawidłowo ocenić inwestycji w Polsce.
Kredyt był udzielany w największym dotychczasowym konsorcjum w Grupie BPS – to w sumie kilkanaście banków.
Musiał Pan odwiedzić każdy z nich?
To nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Bankiem prowadzącym
jest BPS w Ostrołęce i wszystkie sprawy związane z kredytem
załatwiam na miejscu. To proste, bo do banku mam jakieś 500 m.
Projekt Galerii Bursztynowej budowanej przez Narev Inwestycje
Prywatnie też Pan korzysta z usług Banku BPS?
Tak. Mam w tym banku rachunek osobisty, korzystam z bankowości internetowej.
Za co szczególnie ceni Pan Bank BPS?
Za dobry kontakt z klientem, za zrozumienie i wspieranie
mojego biznesu.
W Ostrołęce bezrobocie wynosi ok. 15%. Nowa galeria
to cenne miejsca pracy.
Szacujemy, że dzięki tej inwestycji pracę znajdzie ok. 800
osób. W samym całodobowym Tesco – 380. To będzie jeden
z dwóch największych pracodawców w mieście.
Mimo to mógł się Pan spodziewać protestów, np. ze strony
właścicieli małych sklepów czy radnych.
We wsz ystkich miastach pow yżej 50 t ys. mieszkańców
powstają galerie handlowe. Pytanie jest tylko takie, czy buduje
je inwestor miejscowy, czy zewnętrzny. Tu urząd miasta zdecydował się poprzeć lokalnego inwestora, który będzie płacił
podatki w mieście. To ponad milion złotych rocznie.
A teraz Państwa firma wspiera już finansowo jakieś lokalne
inicjatywy?
Galeria Bursztynowa, część restauracyjna
należy do rodziny. Nasz portfel inwestycji jest szeroki, bo prowadzimy także ośrodek wypoczynkowy, sieć kantorów oraz
posiadamy inne nieruchomości komercyjne. Z funduszy unijnych otrzymaliśmy teraz 15 mln bezzwrotnego dofinansowania na budowę czterogwiazdkowego hotelu. By ją zakończyć,
staramy się o dodatkowe 18 mln zł kredytu w Banku BPS.
Zamierzamy otworzyć hotel 30 czerwca 2015 roku. Kolejna
planowana inwestycja to budowa galerii handlowej w Szczytnie.
Wspieramy finansowo imprezy w centrum kultury, przygotowujemy paczki dla osób potrzebujących pomocy, sponsorujemy
lokalny klub siatkarki i piłkarski. Procent z pieniędzy, które
zarobimy w galerii, jak ustaliliśmy ze wspólnikami, na pewno
przekażemy na działalność charytatywną.
Kolejne inwestycje, które firma planuje, również będą finansowane z kredytów w Banku BPS?
Narev Inwestycje to spółka rodzinna – 75% udziałów w firmie
34
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Krzysztof Olszewski
Dziennikarz
SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM
Banki biorące udział w konsorcjum
Konsorcjum, które udzieliło kredytu firmie Narev Inwestycje, stworzyło aż 14 banków spółdzielczych i Bank BPS.
Było to największe do tej pory konsorcjum banków spółdzielczych w Grupie BPS.
Banki biorące udział w konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Bank
Spółdzielczy w Raszynie, Bank Spółdzielczy w Tarczynie, Bank Spółdzielczy w Pruszkowie, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze
Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Legionowie, Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, Mazowiecki Bank Spółdzielczy
w Łomiankach, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
Bank Spółdzielczy w Otwocku, Bank Spółdzielczy w Czyżewie. Bankiem inicjującym był Oddział Banku BPS w Ostrołęce.
Przemyślana inwestycja
Oddział Banku BPS S.A. w Ostrołęce
współpracuje z firmą Narev Inwestycje
od 2008 roku. Od tego czasu firma
jest klientem strategicznym Oddziału,
a współpraca przebiega prawidłowo,
bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Z uwagi
na to, że jako bank jesteśmy szczególnie zainteresowani rozwojem lokalnej
przedsiębiorczości, chętnie podjęliśmy
dalszą współpracę. Tym bardziej było to
dla nas istotne, że spółka Narev Inwestycje znana jest na rynku ostrołęckim
jako stabilne przedsiębiorstwo, dążące w sposób przemyślany i wyważony
do realizacji założonych celów. Biorąc
pod uwagę pow y ż sze argument y,
a także wpisując się w zasady działania Grupy BPS, postanowiliśmy kontynuować współpracę z klientem, jednak
już wspólnie ze zrzeszonymi bankami
spółdzielczymi, w ramach konsorcjum.
Udało nam się zbudować konsorcjum
z 14 bankami spółdzielczymi. Oddział
Banku BPS w Os t r ołę c e jako 15.
uczestnik jest bankiem inicjującym.
Należy wyraźnie podkreślić, że procedura kredytowania w konsorcjum nie
jest bardziej uciążliwa dla klienta niż
w przypadku kredytowania przez jeden
podmiot. Nie wymaga od klienta składania żadnych dodatkowych dokumentów. Stąd też uważam, że finansowanie
inwestycji w ramach konsorcjum jest
jak najbardziej dobrym rozwiązaniem.
Pr o ce dowanie k r e d y t u w r amach
konsorcjum bankowego nie wpłynęło
w znaczący sposób na czas oczekiwania
Ewa Żebrowska-Rosak, Dyrektor Oddziału
Banku BPS S.A. w Ostrołęce
fot. BWS
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
na dec y zję kredy tową. W z wiązku
z zawiązaniem konsorcjum pojawiły się
oczywiście dodatkowe czynności, jednak leżały one po stronie banków. Stąd
też w trakcie procedury rozpatrywania
wniosku kredytowego nie odbieraliśmy
od klienta żadnych negatywnych sygnałów.
Współpraca z klientami utwierdza nas
w przekonaniu, że jako banki spółdzielcze i banki z Grupy BPS wyróżniamy się na tle banków komercyjnych
działających na rynku. Klienci cenią
sobie naszą otwartość, elastyczność,
indywidualne podejście do każdego
z nich. Bardzo ważne jest to, że klienci nie czują się anonimowi. Traktują
bank jako miejsce, w którym oprócz
świadc zenia t ypow ych usług bankowych mogą liczyć na zrozumienie
i fachową pomoc. Czy finansowanie budowy galerii handlowej jest ryzykownym
przedsięwzięciem? Każde przedsięwzięcie z punktu widzenia banku finansującego niesie ze sobą ryzyko. Uważam
jednak, że nie należy uogólniać tego
stwierdzenia, a każdą inwestycję rozpatrywać z uwzględnieniem sytuacji panującej na lokalnym rynku oraz kondycji
podmiotu ubiegającego się o kredyt.
W nasz ym konk retnym pr z ypadku
to, że galeria handlowa jest jedyną
galerią w mieście, a także przemyślany sposób postępowania inwestora
przejawiający się w profesjonalnym
podejściu do każdego etapu przedsięwzięcia, poz walają nam wier z yć
w celowość inwestycji.
35
NASZE BANKI
Duże pieniądze
na pomoc
Bank Spółdzielczy w Chorzelach podsumował swoją
prospołeczną działalność.
W 2013 roku dofinansował
prawie 30 podmiotów,
zrealizował 50 zadań
i przekazał prawie 51 tys. zł
w formie dotacji. To celowe
i świadome działanie władz
Banku, aby wspierać lokalną
społeczność i jej inicjatywy.
Bank dzieląc się zyskiem,
dofinansowuje zadania
kulturalne, sportowe, społeczne, kameralne i masowe.
Od wielu lat stosuje zasadę,
że 5% zysku przeznacza
na fundusz społeczno-kulturalny. Im więcej uda
się tego zysku wypracować,
tym więcej pieniędzy jest na
koncie funduszu i tym więcej
na wsparcie otoczenia. Bank
jest jedyną organizacją
w swoim regionie, która
w takim stopniu wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców.
AUTOLOKATA
10-ta Edycja
Ruszyła dziesiąta edycja
loterii AUTOLOKATA Banku
Spółdzielczego w Limanowej.
Udział w loterii AUTOLOKATA
to dla wielu klientów Banku
Spółdzielczego już tradycja.
Główną nagrodą jest seat
leon. Pozostałe nagrody
to laptopy, tablety, nawigacja
samochodowa, zestawy kina
domowego, smartfony oraz
ciśnieniomierze. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie
jest założenie specjalnej
lokaty o wartości przynajmniej
1000 zł w Banku Spółdzielczym w Limanowej. Wielokrotność tej kwoty to kolejny
los w loterii. Oprocentowanie
jest stosunkowo wysokie
i tym wyższe, im wcześniej
założy się lokatę. Lokaty
można zakładać do 10 maja br.
36
W Brodnicy wygrali trzy samochody
Ewa Pawłowska i renault megane. fot. BS Brodnica
W Centrali Banku Spółdzielczego w Brodnicy 16 grudnia ub.r. odbyło się losowanie w Loterii
promocyjnej „Lokata z nagrodami”. Do zdobycia były trzy samochody osobowe marki Renault
(nagrody I, II i III stopnia) oraz 20 laptopów marki Dell (nagrody IV stopnia). Łączna wartość
puli nagród wyniosła 190 556,00 zł brutto. W wyniku losowania, które odbyło się za pomocą
specjalnej aplikacji komputerowej, spośród wszystkich osób biorących udział w Loterii z ponad
40 placówek Banku Spółdzielczego w Brodnicy wylosowano uczestników z 12 placówek.
Laureatami nagród głównych w postaci samochodów osobowych zostali: Ewa Pawłowska
– samochód osobowy marki Renault Megane, Gerhard Pierścionek – samochód osobowy marki
Renault Clio, Paweł Studnik – samochód osobowy marki Renault Twingo. Uroczyste wręczenie
nagród głównych odbyło się 17 stycznia br. w jednym z toruńskich salonów samochodowych
marki Renault. Przybyłym na uroczystość laureatom kluczyki do ich nowych aut przekazał
w imieniu Prezesa Zarządu Mitury Wiceprezes Zarządu Banku Aleksander Mikołajczak.
Gołąb Nadziei dla Banku w Zambrowie
Zbiórka pieniędzy dla Stowarzyszenia ,,Szansa”.
fot. BS Zambrów
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
W Centrum Kultur y w Zambrowie,
6 pażdziernika 2013r odbył się Koncert Charytatywny, zorganizowany przez
„Stowarzyszenie „SZANSA”. Podczas
koncertu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitacje dzieci
i młodzieży – podopiecznych stowarzyszenia „Szansa”. Teresa Szumowska,
Prezes Stowarzyszenia podziękowała
wszystkim, którzy przyszli i z dobrego
serca wr zucili do skarbonek to, co
mogli. Szczególne podziękowania
skierowała do Pani Prezes Zar zadu
Banku Spóldzielczego w Zambrowie
Zenony Zalewskiej, Zarządu i Rady
Nadzorczej za objęcie patronatu nad
koncertem oraz za sponsorowanie.
W czasie imprezy zebrano 1331,20 zł.
NASZE BANKI
Nadsański Bank Spółdzielczy dostrzega
potencjał młodych sportowców
Stanisław Kłapeć, Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego (z lewej) podpisuje umowę sponsorską ze Stanisławem
Aniołem, Prezesem KKS „Victoria”. fot. SANBank
Nadsański Bank Spółdzielczy będzie wspierał finansowo Katolicki Klub Sportowy „Victoria”.
Taką decyzję podjął Zarząd Banku 30 stycznia br. Jest to już druga umowa sponsorska podpisana ze Stanisławem Aniołem, Prezesem KKS „Victoria”. Umowa ma pomóc
wychowankom klubu osiągać sukcesy i utrzymać wysoką pozycję w polskiej lekkoatletyce. Jednocześnie umożliwi finansowanie stypendiów sportowych, obozów, sprzętu sportowego, nagród
w imprezach sportowych, licencji zawodowych czy rehabilitacji zawodników. Nadsański Bank
Spółdzielczy stawia sobie za cel wspieranie rozwoju sportu i szerzenie kultury fizycznej w regionie.
Od wielu lat wspiera Katolicki Klub Sportowy „Victoria”, a od 2013 roku jest jego głównym
sponsorem. – Cieszymy się, że możemy pomagać w rozwoju lekkoatletyki w regionie. Mamy
nadzieję, iż inwestycja w młode talenty przyniesie kolejne medale, być może nawet olimpijskie
– mówił podczas podpisania umowy z Stanisław Kłapeć, Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Katolicki Klub Sportowy „Victoria”, to jeden z 20 najlepszych klubów lekkoatletycznych
w Polsce. Dzięki osiągnięciom zawodników klub jest rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale też
za granicą.
Nowa siedziba Oddziału w Narewce
Oddział w Narewce Banku Spółdzielczego w Brańsku.
fot. BS Brańsk.
Nową, kolejną placówkę Banku Spółdzielczego w Brańsku otwarto w Narewce
10 stycznia br. W otwarciu uczestniczyli
m.in.: Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu
Banku Polskiej Spółdzielczości, Andrzej
Skiepko, Wicestarosta Hajnowski, Mieczysław Gryc, Przewodniczący Rady Gminy
Narewka, przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin oraz Rada Nadzorcza, Zarząd,
pracownicy i klienci Banku Spółdzielczego
w Brańsku. Nowa siedziba Oddziału
w Narewce odpowiada tamtejszej architekturze i stała się atrakcyjną wizytówką gminy.
Nowoczesny i przestrzenny budynek poprawi warunki pracy i obsługi klientów.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
W Skierniewicach
fundują stypendia
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach postanowił ufundować stypendia studentom
rachunkowości i finansów
w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej
w Skierniewicach. W tym
celu podpisał z uczelnią
porozumienie. Stypendium
będzie wyższe od
wypłacanego przez uczelnię
i ma motywować młodych
ludzi do uzyskiwania jak
najwyższych kwalifikacji.
Stypendystom Bank gwaratuje praktyki u siebie.
Biometria
w Limanowej
Bank Spółdzielczy w Limanowej jest kolejną placówką,
która uruchomiła usługę
biometrii Finger Vein.
To nowoczesny sposób identyfikacji klienta polegający na
skanowaniu naczyń krwionośnych palca dłoni. System
zwiększa bezpieczeństwo
transakcji oraz przyspiesza
weryfikację tożsamości. Cała
procedura jest bardzo prosta. Po wcześniejszym
zeskanowaniu naczyń
krwionośnych i uruchomieniu
usługi w Banku należy do
wypłaty gotówki w bankomacie podać jedynie swój
PESEL i przyłożyć palec
do czytnika – w ten sposób
dokonywana jest autoryzacja
transakcji. Skaner naczyń
krwionośnych prześwietla
palec niewidzialnym
i nieszkodliwym dla człowieka
światłem w podczerwieni,
które jest absorbowane
przez hemoglobinę
znajdującą się w płynącej
w żyłach palca krwi, powodując tworzenie cienia. Jego
obraz jest przetwarzany na
krótki i niepowtarzalny kod
biometryczny, dlatego właściwie identyfikuje klienta.
37
NASZE BANKI
Akademia Junior w Skierniewicach
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach objął mecenatem program
edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. 1 grudnia ub.r. powołana została Akademia Edukacji Ekonomicznej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach „Junior”. Na potrzeby Akademii powstały strona internetowa www.akademiajunior.pl oraz profile na
Facebooku i Twitterze. Akademia porusza zagadnienia z zakresu
szeroko pojętej edukacji ekonomicznej, promuje kulturę przedsiębiorczości, kształtuje nawyk racjonalnego oszczędzania. Wspiera
system edukacji poprzez zaproponowanie innowacyjnych narzędzi
podnoszących świadomość finansową dzieci i młodzieży. Oprócz
treści publikowanych w internecie Akademia przygotowała szereg
atrakcji dla dzieci i młodzieży. Są to m.in. konkursy na Facebooku
z nagrodami. Uruchomiono także na YouTube kanał BStv Skierniewice, gdzie zamieszczane będą filmy, które powstaną podczas trwania
projektu. W programie przewidziano także stypendium dla najlepszego studenta studiów stacjonarnych oraz staż zawodowy
w siedzibie Banku Spółdzielczego dla najlepszego absolwenta
studiów niestacjonarnych i dla studentów kierunku finanse i rachunkowość. Bank ma nadzieję, że uda mu się dotrzeć
do szerokiego grona młodych ludzi i zainteresować ich
ekonomią, która bardzo pomaga w życiu codziennym.
Chce pokazywać, że przedsiębiorczy ludzie, lepiej radzą sobie w życiu,
a dobre gospodarowanie pieniądzem, zaczynając od budżetu
domowego skończywszy na firmie, jest bardzo ważne.
Strona Akademii Junior w internecie
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach w 2013 roku udzielił wsparcia
prawie 100 inicjatywom o charakterze prospołecznym, m.in.
klubom sportowym, instytucjom i organizacjom działającym w obszarze kultur y, ochotniczym strażom pożarnym, kołom gospodyń wiejskich, placówkom oświatowym,
parafiom, stowarzyszeniom i fundacjom działającym na rzecz
najuboższych oraz dzieci i młodzieży.
MBS Bank – nowe otwarcie
To było otwarcie symboliczne, bo bank działający pod adresem
Szpitalna 8, od 1969 roku przyjmował klientów przez cały czas prac
modernizacyjnych. 18 stycznia br. Halina Choroś, Prezes Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, Andrzej Radzikowski,
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Mironczuk, Prezes Banku
Polskiej Spółdzielczości, oraz Tomasz Dąbrowski, burmistrz
Łomianek, przecięli wstęgę w rozbudowanej oraz zmodernizowanej
siedzibie Banku MBS w Łomiankach. – Nie ulega wątpliwości, że
niezwykle istotnym ogniwem tych przemian, a uważam nawet,
iż najważniejszym, są ludzie. Przede wszystkim nasi pracownicy,
począwszy od tych, którzy zajmują się codzienną obsługą klientów,
poprzez pracowników zaplecza technicznego, a skończywszy na
tych, którzy zarządzają bankiem, i tych, którzy tworzą jego strategię.
Gorąco wszystkim dziękuję! Dziękuję także firmom i instytucjom,
z którymi współpracowaliśmy podczas realizacji naszego wspólnego
przedsięwzięcia – powiedziała Prezes Halina Choroś, otwierając uroczystość. Na uroczystości, oprócz członków i władz Banku, przedstawicieli lokalnego biznesu, gościli m.in.: Alfred Domagalski, Prezes
Krajowej Rady Spółdzielczej, Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes
KZBS, Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich, Jan Żychliński, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Tomasz
Dąbrowski, Burmistrz Łomianek, Krzysztof Stępień, Prezes BPS TFI,
Cezary Iwański, Prezes DM BPS, oraz Mariusz Hildebrand, Prezes
Infomonitor BIG. Dzięki rozbudowie i modernizacji powierzchnia
całkowita siedziby Banku zwiększyła się o 630 mkw., a użytkowa
o 380 mkw. Utworzono przestronną i wygodną salę operacyjną,
38
Symboliczne przecięcie wstęgi po modernizacji siedziby MBS Banku.
fot. MBS Bank
strefę bankowości 24 h, w której klienci mogą korzystać z bankomatu, wpłatomatu i bezpiecznej bankowości internetowej. Powstała
też strefa bankowości biznesowej. Po modernizacji Bank stał się
przyjazny dla osób niepełnosprawnych, znacznie poprawiły się też
dostępność i funkcjonalność obsługi klientów.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
NASZE BANKI
Konkurs pastorałek w Chorzelach
Uczestnicy konkursu pastorałek. fot. BS Chorzele
Bank Spółdzielczy w Chorzelach został w tym roku sponsorem jubileuszowego, X Dekanalno-Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, organizowanego od lat w chorzelskiej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zaproszenie do współorganizacji wydarzenia,
któremu od lat patronują władze miejskie oraz ks. dziekan Stanisław Dziękiewicz, to wyróżnienie
dla Banku. Przesłuchania dzieci, które wzięły udział w konkursie, odbyły się 16 stycznia.
W zabawie uczestniczyło łącznie niemal 30 młodych śpiewaków startujących w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0–3 oraz klas 4–6 szkół podstawowych. Zwłaszcza w gronie starszych
uczniów rywalizacja była bardzo zacięta, dlatego jury miało dużo pracy, by wyłonić najlepsze
głosy. Nagrody w konkursie ufundowane m.in. przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach wręczała
Wiceprezes Zarządu Ewa Krajewska. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w zabawie, zostały
wyróżnione przez organizatorów.
W Płońsku objaśniają kredytowe zawiłości
Bank Spółdzielczy w Płońsku razem z Fundacją Microfinance realizuje projekt skierowany do
mieszkańców Płońska. Projekt ma pomóc w zrozumieniu zawiłości związanych z usługami
kredytowymi banków. Chętni dzięki poradom specjalistów oraz praktycznym ćwiczeniom będą
mogli się dowiedzieć m.in., jak wyliczyć koszt całego kredytu, jak odczytywać ukryte opłaty
pożyczek, w jaki sposób porównywać oferty, aby wybrać najbardziej opłacalną. Mądre pożyczanie
– myśl przewodnia projektu – ma pomóc kredytobiorcom w dokonaniu właściwego wyboru: na
co pożyczyć i na jakich warunkach. Wszystko po to, aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego
z nadmiernym zadłużeniem i spiralą długu. Atutem projektu jest skondensowana forma. Przekazywane będą tylko kluczowe informacje, w przystępny sposób i w krótkim czasie, za pomocą
broszur edukacyjnych i artykułów prasowych. Odbędzie się także seria krótkich warsztatów
poświęconych zasadom mądrego pożyczania, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy miasta
i gminy Płońsk. Projekt potrwa do czerwca, a realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej. W projekcie biorą udział: Urząd Pracy w Płońsku,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Do współpracy będą
sukcesywnie zapraszane także inne instytucje i organizacje. Fundacja Microfinance Centre,
czyli MFC, od 1997 roku pracuje na rzecz poprawy jakości życia osób biednych i o niskich dochodach w regionie Europy i Azji Centralnej. Od 2004 roku jest pionierem wdrażania edukacji
finansowej dla dorosłych. Do tej pory w ramach projektów fundacja dotarła do ponad 800 tys.
osób o niskich dochodach w ponad 19 krajach. Szkolenia, warsztaty, doradztwo, kampanie
społeczne, akcje edukacyjne i użycie nowoczesnych technologii mają na celu zmianę zachowań
finansowych.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Najlepsze lokaty
w SKbanku
i GBS Banku
Średnie oprocentowanie
dla najlepszych bankowych
depozytów półrocznych
wynosi obecnie 3,31%, a dla
rocznych 3,42% w skali roku.
Oprocentowanie dziesięciu
najlepszych lokat rocznych
waha się od 3,71 do 3,1%,
a półrocznych od 3,8 do 3%
w skali roku. Odkładając
5 tys. zł na takich lokatach,
po pół roku można zarobić 77 zł,
a po roku prawie 150 zł
– już po zapłaceniu 19%
podatku. Najlepszą obecnie
lokatę półroczną (spośród
wszystkich banków) oferuje
SK bank. Jest ona oprocentowana na 3,8% w skali roku.
Z kolei na 9. miejscu wśród
lokat rocznych znalazł się
GBS Bank z oprocentowaniem w wysokości 3,15%
– poinformował pod koniec
stycznia br. portal Parkiet.com.
Turniej halowej piłki
nożnej dziewięciolatków sponsorują Kielce
W skarżyskiej hali MCSiR
18 stycznia br. odbył się
turniej halowej piłki nożnej
dla dziewięciolatków. Zawody
miały rangę ogólnopolską,
a w rozgrywkach uczestniczyły m.in. drużyny: Korona
Kielce, Wisła Kraków, Stal
Rzeszów, Varsovia Warszawa, Radomiak Radom,
Raków Częstochowa, Ruch
Chorzów. Najlepsi zostali
wyróżnieni i uhonorowani
pucharami, medalami i cennymi nagrodami, których jednym z fundatorów był Bank
Spółdzielczy w Kielcach.
Małym piłkarzom nagrody
wręczył Grzegorz Czyżewski
– Dyrektor Oddziału
w Skarżysku-Kamiennej.
39
NASZE BANKI
Nowa siedziba BSR w Radomiu
Na początku stycznia br. Bank Spółdzielczy Rzemiosła
w Radomiu pr zeprowadził się do nowej siedziby pr zy
ul. Waryńskiego 2. Wcześniej w budynku mieściła się szkoła
muzyczna. Remont zabytkowego obiektu trwał prawie dwa
lata. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz konstrukcję
dachową i pokrycie dachu, a także wszystkie instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektr yczną i centralnego ogr zewania.
Obiekt został wyposażony również w klimatyzację i systemy
zabezpieczające, są w nim także udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. Koszt remontu wyniósł ok. 3 mln zł.
Nowa siedziba BSR w Radomiu. fot. BSR Radom
Bank w Limanowej wspiera policję
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej wzbogaciła się
o radiowóz. Wsparcia finansowego na zakup auta udzielił
Bank Spółdzielczy w Limanowej. Auto, które przekazano
policji 23 stycznia br., ma służyć poprawie efektywności i skuteczności podejmowanych przez policjantów działań, a co za
tym idzie zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców. Równocześnie odbyło się przekazanie pojazdu typu quad z przyczepą,
zakupionego dzięki wspólnemu finansowaniu przez jednostki
samorządu terytorialnego powiatu limanowskiego, walizek
kryminalistycznych, pozyskanych dzięki wsparciu władz miasta
Limanowa, oraz aparatu fotograficznego ufundowanego przez
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.
Uroczyste przekazanie auta policji. fot. BS Limanowa
Dobry Bank z Międzyrzeca Podlaskiego
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim został laureatem konkursu „Dobre, bo Bialskie” organizowanego corocznie przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Kapituła
wyróżnia głównie firmy i instytucje, które w minionym roku
odniosły sukcesy gospodarcze oraz prowadziły działalność
społeczną i charytatywną, a także efektywnie przyczyniły się do
promocji powiatu. Wśród laureatów wyłonionych w styczniu br.,
poza Bankiem, znaleźli się również: dwóch przedsiębiorców,
grupa teatralna oraz jedna z gmin powiatu bialskiego.
Wiesław Kozaczuk, Prezes Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim,
odbiera nagrodę od Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego
fot. BS Międzyrzec Podlaski
40
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
NASZE BANKI
Na BS Łuków nie ma mocnych
Drużyna sponsorowana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie od
lat jest liderem Radzyńskiej Ligi Siatkówki i wszystko wskazuje
na to, że w tym roku również zawalczy o zwycięstwo. Apetyt
na wygraną ma każda z dziesięciu drużyn. Zawodnicy
BS Łuków biorą udział w wielu turniejach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Wielokrotnie stawali na podium. – Wspaniała postawa zawodników cieszy i motywuje nas do wspierania sportowców – mówi Zofia Przeździak, Prezes Banku
Spółdzielczego w Łukowie. Drużynę tworzą mieszkańcy Ziemi
Łukowskiej, którzy wybrali aktywną formę spędzania wolnego
czasu. – Jako Bank wspieramy talenty, promujemy również
prozdrowotną postawę i zachęcamy do uprawiania sportu
w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” – dodaje Prezes.
Bank Spółdzielczy w Łukowie jest również jednym ze sponsorów
I-ligowej drużyny KPS Siedlce.
Drużyna BS Łuków w akcji. fot. BS Łuków
Autolokaty – kolejna edycja
Bank Spółdzielczy w Limanowej zakończył Loterię „Autolokata IX edycja”. 14 lutego br. w Limanowskim Domu Kultury odbyło się losowanie nagród. W Loterii promocyjnej
„Autolokata IX edycja” mogli brać udział klienci, którzy
w dniach od 10 maja ub.r. do 9 sierpnia ub.r. założyli lokatę
w dowolnej placówce Banku i utrzymali ją w całości do
9 lutego br. Minimalna kwota lokaty upoważniającej
posiadacza do uczestnictwa w Loterii pozostała niezmienna
i wynosiła 1000 zł. Nagrodą główną był samochód osobowy
chevrolet cruze 5d, 3 notebooki marki Dell, 3 tablety marki
Goclever, 3 odtwarzacze mp4 marki Sony, 5 zestawów kina
domowego LG, 3 nawigacje samochodowe marki TomTom,
3 aparaty fotograficzne marki Nikon oraz 9 portfeli skórzanych.
„Autolokata” po raz pierwszy została wprowadzona na rynek
usług bankowych w 2007 roku. Łączna wartość nagród wyniosła już 723 900 zł. Nagrodzono 370 laureatów, a grono szczęśliwych posiadaczy samochodów osobowych powiększyło się
do 12 osób. Bank rusza z kolejną, dziesiątą edycją Autolokaty.
Tym razem główną nagrodą będzie seat leon.
Główną nagrodę otrzymał Arkadiusz Orzeł. fot. BS Limanowa
Medal dla Banku w Sochaczewie
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie doceniono za wkład w rozwój lokalnego środowiska sportowego. Bank uhonorowany został
listem gratulacyjnym oraz medalem Działacza Sportowego Roku 2013 podczas drugiej Gali Mistrzów Sportu 2014 w Sochaczewie
13 lutego br., gdzie miejski ratusz i współpracujące z nim kluby, UKS-y oraz stowarzyszenia promujące sport podsumowały ostatni
rok pracy, chwaląc się zdobytymi medalami, tytułami i sukcesami trenerskimi.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
41
42
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
PRAWO
Najważniejsze zmiany w prawie z zakresu działalności banków spółdzielczych i Banku BPS S.A.
opublikowane w styczniu i w lutym br.
Akt prawny
1.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia
22 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających
Streszczenie
Zalecenie
dla banków
spółdzielczych
i Banku BPS
Ogłoszono tekst jednolity ustawy.
Do zapoznania
się i stosowania
Ogłoszono tekst jednolity ustawy
Do zapoznania
się i stosowania
Data publikacji: 22 stycznia 2014 roku
Data wejścia w życie: 22 stycznia 2014 roku
Dz.U. z 2014 roku, poz. 109
2.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia
6 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Data publikacji: 21 stycznia 2014 roku
Data wejście w życie: 21 stycznia 2014 roku
Dz.U. z 2014 roku, poz. 94
3.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
24 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie ocen wiarygodności
kredytowej opracowanych przez zewnętrzne
instytucje oceny wiarygodności kredytowej
Data publikacji: 2 stycznia 2014 roku
Data wejścia w życie: 2 stycznia 2014 roku
Dz.U. z 2014 roku, poz. 2
4.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 października
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego
dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych
Na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie in-strumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)
Minister Finansów wydał 19 listopada 2009 roku. Rozporządzenie w sprawie
ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje
oceny wiarygodności kredytowej.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, których spełnienie przez
zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej jest niezbędne
do uznania jej przez Komisję Nadzoru Finansowego, kryteria ustalania
powiązania wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu maklerskiego
z odpowiednimi ocenami wiarygodności kredytowej opracowywanymi przez
uznaną przez Komisję Nadzoru Finansowego zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodności kredytowej, a także szczegółowy sposób stosowania przez
domy maklerskie ocen wiarygodności kredytowej. Ogłoszono tekst jednolity
ww. rozporządzenia.
Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Do zapoznania się
Do zapoznania
się i stosowania
Data publikacji: 26 lutego 2014 r.
Data wejścia w życie: 26 lutego 2014 r.
Dz.U. z 2014 roku, poz. 241
5.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych
obowiązkowym systemem gwarantowania lub
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności
Data publikacji: 19 lutego 2014 r.
Data wejścia w życie: 20 lutego 2014 r.
Dz.U. z 2014 roku, poz. 225
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi przez Fundusz od
podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania oraz od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.
Fundusz może nabywać niewymagalne wierzytelności pieniężne podmiotów,
wynikające z czynności bankowych, które zaliczane są jako ekspozycje kredytowe klasyfikowane do kategorii „normalne” lub „pod obserwacją” na podstawie przepisów art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku. poz. 330 i 613) lub spełniają warunki zaliczenia ich jako ekspozycji kredytowych klasyfikowanych do kategorii „normalne” lub „pod obserwacją” na podstawie przepisów wydanych na
podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 roku.
o rachunkowości dla podmiotów sporządzających sprawozdania zgodnie
z MSR w rozumieniu art. 2 ust. 3 tej ustawy.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Do zapoznania się
43
PRAWO
Akt prawny
Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 roku o
zmianie ustawy – Kodeks pracy
6.
7..
Data publikacji: 18 lutego 2014 roku.
Data wejścia w życie: 5 marca 2014 roku
Dz.U. z 2014 roku, poz. 208
Streszczenie
Cała treść zmiany:
w art. 15110 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt
11 w brzmieniu: „11) przy wykonywaniu prac: a) polegających na świadczeniu usług z wykor zystaniem środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie
z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519
§ 1, są u niego dniami pracy, b) zapewniających możliwość świadczenia usług,
o których mowa w lit. a.”; 2) w art. 15111 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie: „Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 1519a ust. 3 oraz art. 15110 pkt
1–9 i 11, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy”.
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia.
Zalecenie
dla banków
spółdzielczych
i Banku BPS S.A
Do zapoznania
się i stosowania
Do zapoznania się
Data publikacji: 14 lutego 2014 roku
Data wejścia w życie: 14 lutego 2014 roku
Dz.U. z 2014 r., poz. 201
8.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
14 lutego 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków
postępowania firm inwestycyjnych, banków,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, oraz
banków powierniczych
Data publikacji: 6 luty 2014 roku
Data wejścia w życie: 7 maja 2014 roku
Dz.U. z 2014 r., poz. 175
9.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013
roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa
Zmiana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku.
w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. poz. 1078) w § 70 otrzymuje nowe
brzmienie
Ogłoszono tekst jednolity ustawy.
Data publikacji: 3 luty 2014 roku
Data wejścia w życie: 3 luty 2014 roku
Dz.U. z 2014 r., poz. 159
44
Do zapoznania
się i stosowania
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Do zapoznania się
PRAWO
Akt prawny
10.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia
2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb
Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Streszczenie
Ogłoszono tekst jednolity ustawy.
Zalecenie
dla banków
spółdzielczych
Do zapoznania się
Data publikacji: 3 lutego 2014 roku
Data wejścia w życie: 3 lutego 2014 roku
Dz.U. z 2014 r., poz. 158
11.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o funduszach inwestycyjnych
Data publikacji: 3 lutego 2014 roku
Data wejścia w życie: 3 lutego 2014 roku
Dz.U. z 2014 r., poz. 157
Ogłoszono tekst jednolity ustawy.
Do zapoznania
się i stosowania
GUS
GUS
GUS
12.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego
2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z
zysku, w czwartym kwartale 2013 roku
Data publikacji: 14 lutego 2014 roku
Data wejścia w życie: 14 lutego 2014 roku
Dz.Urz. GUSz 2014 r., poz. 5
13.
Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia
18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsię-biorstw w styczniu 2014 roku
Data publikacji: 24 lutego 2014 roku
Data wejścia w życie: 24 lutego 2014 roku
przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku,
w czwartym kwartale 2013 roku wyniosło 3821,51 zł.
Do zapoznania
się i stosowania
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu
2014 roku wyniosło 3805,28 zł.
Do zapoznania
się i stosowania
Dz.Urz. GUSz 2014 r., poz. 6
14.
Komunikat Prezesa GUSz dnia 18 lutego
2014 roku w sprawie przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w styczniu 2014 r.
Data publikacji: 24 lutego 2014 roku
Data wejścia w życie: 24 lutego 2014 roku
Dz.Urz. GUS z 2014 r., poz. 7
15.
Na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 56 ust. 2 usta-wy z dnia 29 sierpnia 1997
roku – Prawo bankowe (Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn.
zm.) ogłoszono, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2014 r. wyniosło 3805,11 zł.
Trzykrotność tej kwoty to maksymalna wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na ROR-ach, wolnych od zajęcia na podstawie sądowego lub
administracyjnego tytułu wykonawczego.Dwudziestokrotność tej kwoty
to także maksymalna wysokość środków, co do których można zlecić wypłatę po śmierci posiadacza rachunku.
NBP
NBP
Zarządzenie Nr 3/2014 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkowym
systemem gwarantowania, informacji do
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Data
publikacji: 5 luty 2014 roku.
Data wejścia w życie:
20 lutego 2014 roku. Dz.Urz. NBPz 2014
roku poz. 1
Zakres, tryb, terminy informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania.
Do zapoznania
się i stosowania
NBP
Do zapoznania
się i stosowania
Przygotował Departament Prawny Banku BPS S.A.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
45
APEL O POMOC
Przekaż swój 1% podatku dochodowego na leczenie i rehabilitację
Adrian Pala urodził się jako wcześniak z początkiem
szóstego miesiąca ciąży. Cierpi na opóźnienie psychoruchowe, porażenie mózgowe czterokończynowe, padaczkę.
Od sierpnia 2010 roku Adrianek jest rehabilitowany wieloma metodami. Dzięki temu widzi, słyszy, sam siada,
raczkuje, wstaje, chodzi, trzymając się mebli lub jednej
ręki dorosłego, zaczyna mówić pojedyncze słowa.
Mateusz Bilski cierpi na małogłowie, małozakrętkowość,
zanik mózgu w części prawej i czołowej, uszkodzenie
centralnego układu nerwowego, padaczkę. Rodzice
zapewnili Mateuszowi większy komfort życia dzięki
zespołowi terapeutów, rehabilitantów, lekarzy. Zebrane
fundusze umożliwią Mateuszowi dalszą rehabilitację.
Dane do przekazania 1% podatku:
Dane do przekazania 1% podatku:
Fundacja „Słoneczko” KRS 0000186434,
w rubryce „informacje uzupełniające”
– cel 1% należy wpisać: Adrian Pala, 190/P
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904 w rubryce „informacje uzupełniające”
– cel 1% należy wpisać: Mateusz Bilski, 9655
Oliwia Bor ysławska ma wadę rozwojową w postaci
małogłowia. Cierpi również na bardzo poważną odmianę
padaczki oraz dużą wadę wzroku (nadwzroczność
w połączeniu z astygmatyzmem). Pozostaje pod stałą
opieką wielu specjalistów, w tym neurologa, neurochirurga, okulisty, logopedy, psychologa, pedagoga oraz
fizjoterapeuty.
Jakub Nowak od marca 2013 roku choruje na białaczkę.
Ma za sobą pierwszy etap intensywnego leczenia chemioterapią. Obecnie przyjmuje chemię doustną i czeka
go jeszcze wiele miesięcy leczenia.
Dane do przekazania 1% podatku:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904 w rubryce „informacje uzupełniające”
– cel 1% należy wpisać: Oliwia Borysławska, 3871
46
Dane do przekazania 1% podatku:
Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
KRS 0000086210,
w rubryce „informacje uzupełniające”
– cel 1% należy wpisać: Jakub Nowak
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
APEL O POMOC
Marcel Malina choruje na mózgowe porażenie dziecięce,
padaczkę lekooporną, niedosłuch i niedowidzenie. Nie
siedzi, nie chodzi, nie mówi. Przechodzi indywidualną
terapię w wodzie, która daje widoczne rezultaty. Marcelowi potrzebne są kolejne zajęcia połączone z terapią
logopedyczną oraz terapią wzroku.
Kajetan Jeleń jest dzieckiem autystycznym. Wykazuje
całościowe zaburzenia rozwoju. W życiu codziennym
wymaga stałej pomocy. Jego rozumienie świata jest ograniczone, a rozwój kształtuje się na poziomie znacznie
niższym niż przeciętny. Konieczna jest wielokierunkowa
i długoletnia terapia.
Dane do przekazania 1% podatku:
Dane do przekazania 1% podatku:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904, w rubryce „informacje uzupełniające”
– cel 1% należy wpisać: Marcel Malina, 7552
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904, w rubryce „informacje uzupełniające”
– cel 1% należy wpisać: Kajetan Jeleń, 23073
Współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
Podaruj 1% dzieciom z Helenowa
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” realizuje zadania
w zakresie kompleksowego wsparcia, edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnym wieku. Centrum stanowi kompleks placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych dla ponad 180 osób – dzieci i młodzieży. Prosimy o wsparcie.
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
KRS 0000114345, w pozycji „cel szczegółowy” należy wpisać HELENÓW
www.helenow.pl
Bank BPS współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
47
BANKOWIEC PO PRACY
Hobby zaszczepiam we współpracownikach
Krzysztof
Kajko, Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, jest akordeonistą. Swoją
pasję realizuje podczas koncertów i uroczystości. Gra w zespole folklorystycznym
Czer wieniacy. Nie jest profesjonalnym muzykiem, ale zdar zyło mu się koncertować
z orkiestrą filharmonii z Łomży.
Jak zaczęła się Pana muzyczna pasja?
„Pasja” to wielkie słowo Ja po prostu lubię grać. Wszystko
zaczęło się od marzeń mojej mamy, wówczas nauczycielki
języka polskiego. Mama chciała, żebym nauczył się grać na
jakimś instrumencie. Sama kończąc przed studiami liceum
pedagogiczne, musiała obowiązkowo zaliczyć grę na fortepianie i skr zypcach. Kupiła więc star y, ale w dobr ym
stanie, maleńki 32-basowy akordeon.
Dlaczego akordeon?
Był bardzo popularny i w tamtych czasach łatwy do kupienia.
Akordeon jest instrumentem niezwykle przyjaznym zarówno
dla grającego, jak i dla odbiorców, bo posiada piękne barwy
i moim zdaniem ma nieskończone możliwości interpretacyjne.
W domu były również skrzypce, ale dziadek nie nadążał
z wymianą końskiego włosia do smyczka.
Gry uczył się Pan sam czy w szkole muzycznej?
Akordeon dostałem w szóstej klasie szkoły podstawowej.
Poznawałem nuty na pięciolinii i wyszukiwałem je na klawiaturze akordeonu. Zacząłem uczyć się prostych melodii ówczesnych pr zebojów. Pomogły w tym „Szkoła na akordeon” Kulpowicza oraz „Rewia pr zebojów ”
– małe książeczki ukazujące się cyklicznie, z najnowszymi
przebojami muzycznymi wraz z nutami oraz słowami. To było
cudowne uczucie móc przenieść, nawet niedokładnie, na klawiaturę akordeonu to, co słyszało się w radiu.
Na jakim akordeonie Pan gra?
Wierny jestem marce Weltmeister. Posiadam dwa: jeden
to tzw. 80-tka, który mocno się zestarzał, i drugi, nieco odmłodzona 96-tka. Powrócę jednak do słowa „gra”, gdyż nie chcę,
aby brzmiało ono bardzo poważnie, bo jak może grać osoba,
której nikt nie uczył. To, co robię, jest dla mnie wielką przyjemnością, a jeszcze większą, gdy cieszą się z tego inni.
Krzysztof Kajko, Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie. fot. BS Kolno
tylko od czasu do czasu w miarę swoich możliwości wspomagać
zespół, ale kiedy zauważyłem, że czas prób dostosowywano do
mnie, zdanie wypowiedziane w trylogii Sylwestra Chęcińskiego
„Słowo droższe pieniędzy” nabrało szczególnego znaczenia.
Poza tym w zespole są wspaniali ludzie, pełni werwy, zapału,
chęci i co najważniejsze ciągle młodzi. Oprawę muzyczną
wykonują dwaj klawiszowcy oraz klarnecistka – uczennica
szkoły muzycznej, córka kierownika zespołu. Zespół nie tylko
wykonuje utwory ludowe, lecz również utwory o charakterze
patriotycznym, religijnym oraz utwory biesiadne, cieszące się
dużym zainteresowaniem publiczności.
Jakie są Pana związki z zespołem Czerwieniacy?
Młodych trudno namówić do wspólnego muzykowania, przekonać do folkloru i tradycji?
Czerwieniacy to zespół o charakterze ludowym, powstał na
bazie Klubu Seniora z miejscowości Czerwone k. Kolna. Do
tego zespołu zwabiony zostałem podstępem przez trzy panie,
namówione przez kierownika muzycznego zespołu. Miałem
Tak, to prawda. Młodzież ma inne priorytety, wybiera inny
gatunek muzyki i kto nie wyniósł z domu tradycji, tego
trudno przyciągnąć do zespołu ludowego. Poza tym śpiewanie lub granie w zespole wymaga dużego poświęcenia.
48
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
BANKOWIEC PO PRACY
ULUBIONY UTWÓR TO TEN,
Z KTÓRYM W DANYM MOMENCIE
CZUJEMY SIĘ DOBRZE, KTÓRY POZWAL A
ZAPOMNIEĆ O TROSKACH I KŁOPOTACH
ORAZ Ł ADUJE NASZE AKUMUL ATORY
Gdzie koncertujecie i jak często?
Koncertowanie. Och! „Śpiewać każdy może…”, jak napisał
Jonasz Kofta, i my to robimy na przeglądach muzycznych oraz
konkursach. Ale przede wszystkim gramy na różnego rodzaju
uroczystościach, zarówno lokalnych, jak i poza terenem naszego
województwa. To nasze koncertowanie jest dosyć częste.
Myślę, że dużym wydarzeniem dla zespołu był wspólny występ
z filharmonią kameralną na uroczystości 110-lecia Banku
Spółdzielczego w Kolnie oraz wykonanie z Grażyną Brodzińską
w duecie utworu „Usta milczą...”. Poza zespołem gram tam,
gdzie najbardziej lubię, czyli w gronie przyjaciół.
Grał Pan na jakichś uroczystościach swojego Banku?
Tak, miałem taki epizod w 2009 roku na uroczystości oddania do użytku nowo rozbudowanego budynku Centrali
i Banku w Kolnie. W części artystycznej uroczystości wystąpiła
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego z Łomży
pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego, z udziałem primadonny
Teatru Wielkiego w Łodzi prof. Anny Jeremus. Będąc kilkakrotnie na sponsorowanych występach filharmonii, zauważyłem,
że Dyrektor Zarzycki bardzo chętnie zaprasza do muzykowania
kierowników jednostek, w których koncertują.Także mnie zaproponował wspólny występ. Byłem lekko przestraszony, gdy
przysłano mi nuty nie na solową partię akordeonową, lecz
na wszystkie instrumenty dla 35 muzyków. Nie mogłem się
odnaleźć. Zagraliśmy utwór „Cielito Lindo” C. Fernandeza.
Z widowni słyszałem oznaki radości. Udało się.
Jaki repertuar gra Pan najchętniej?
Lubię zarówno utwory Jerzego Petersburskiego, jak i walce
Straussa, piosenki drugiej połowy XX wieku oraz przepiękne
melodie rosyjskie, czyli wszystko to, o czym mówił Lucjan
Kydryński w swoim programie telewizyjnym „Muzyka lekka,
łatwa i przyjemna”.
Pana ulubiony utwór?
Ulubiony utwór to ten, z którym w danym momencie czujemy
się dobrze, który pozwala zapomnieć o troskach i kłopotach
oraz ładuje nasze akumulatory. Takich utworów jest wiele,
a jeden z nich to „Serce” I. Dunajewskiego. W refrenie są m.in.
słowa: „Serce – to najpiękniejsze słowo świata, serce – w życiu
najcudowniejszy skarb”.
Krzyszof Kajko koncertuje z orkiestrą. fot. BS Kolno
Jak Pana współpracownicy w Banku postrzegają Pana hobby?
Odbiór jest bardzo pozytywny. Dlatego
Jaki repertuar gra Pan najchętniej?
Lubię zarówno utwory Jerzego Petersburskiego, jak i walce
Straussa, piosenki drugiej połowy XX wieku oraz przepiękne
melodie rosyjskie, czyli wszystko to, o czym mówił Lucjan
Kydryński w swoim programie telewizyjnym „Muzyka lekka,
łatwa i przyjemna”.
Pana ulubiony utwór?
Ulubiony utwór to ten, z którym w danym momencie czujemy
się dobrze, który pozwala zapomnieć o troskach i kłopotach
oraz ładuje nasze akumulatory. Takich utworów jest wiele,
a jeden z nich to „Serce” I. Dunajewskiego. W refrenie są m.in.
słowa: „Serce – to najpiękniejsze słowo świata, serce – w życiu
najcudowniejszy skarb”.
Jak Pana współpracownicy w Banku postrzegają Pana hobby?
Odbiór jest bardzo pozytywny. Dlatego że moje hobby zaszczepiam w swoich współpracownikach. Nie było dotychczas żadnego spotkania integracyjnego bez oprawy akordeonowej.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
49
BANKOWIEC PO PRACY
Zespół Czerwieniacy w pełnym składzie. fot. BS Kolno
Co roku organizowane są wycieczki, bardzo często zagraniczne, i zawsze z oprawą akordeonu, a czasami nawet dwóch
akordeonów i klarnetu. Pozostała dwójka instrumentalistów
zespołu Czerwieniacy to mąż i córka koleżanki z Banku.
Zgodziłby się Pan na występ np. w „Mam talent”, gdyby
Pana poproszono?
Oczywiście, że tak, ale pod jednym warunkiem – gdybym miał
talent. Na szczęście talentu wystarcza, aby dać trochę przyjemności sobie, a przede wszystkim innym, którzy zechcą ze
mną przebywać. Nigdy nie unikałem wyzwań, gdyż ich podejmowanie, a przede wszystkim szczęśliwa realizacja bardzo
pozytywnie wpływają na psychikę każdego człowieka. Nie
można się poddawać, ale również trzeba patrzeć bardzo realistycznie, chyba że – jak powiedziałem wcześniej – „im gorzej,
tym lepiej”.
położonym nad samym jeziorem. Wspólnie z nami koncertowało kilkanaście zespołów ludowych. Miejsca na widowni wypełnione. Osoba prowadząca przegląd zapowiedziała nasz występ. Wchodzimy na scenę. Ustawiamy mikrofony i instrumenty. Kierownik zespołu pyta klarnecistkę – prywatnie własną córkę: – Ola, gdzie masz klarnet? – O Boże!
W samochodzie. Problem polegał na tym, że samochód był
70 km od Ełku. Ola, nie mając instrumentu, musiała śpiewać.
Pamięta Pan zabawną historię z instrumentem albo z koncertami?
Wiele było przygód nie zawsze zabawnych. Latem ubiegłego
roku zespół występował w pięknym amfiteatrze w Ełku,
50
Redakcja
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
KWESTIONARIUSZ
Sylwia Kliszewicz-Rogowska
Dyrektor Sprzedaży w Oddziale Regionalnym
Banku BPS w Lublinie, który jest wśród liderów sprzedaży
Gdybym miała się opisać jednym zdaniem to jestem niepoprawną optymistką, zawsze wierzę w sukces przedsięwzięć,
w których uczestniczę i w połączeniu z kreatywnością i zaangażowaniem osiągam wyznaczone cele.
Lubię w sobie temperament, szukanie optymalnych rozwiązań, zdecydowanie w działaniu, otwartość na zmiany,
a nie lubię słabości do słodyczy.
W przyjaciołach cenię najbardziej szczerość i to, że można
na nich polegać.
U współpracowników cenię najbardziej zaangażowanie,
lojalność, kreatywność, terminowość.
Praca to dla mnie wyzwania, których realizacja daje spełnienie.
Jestem szefem, który zaraża optymizmem i pozytywną energią.
Nigdy nie powiem pracownikom, że nie warto się starać, że
nie ma sytuacji bez wyjścia.
Gdybym nie pracowała w banku – nie poznałabym wielu
wspaniałych i wartościowych ludzi.
Gdybym wygrała milion, kupiłabym dom w Chorwacji, a resztę wydała na podróże po świecie.
Słowo, którego nadużywam... nie ma takiego słowa.
Rzecz, bez której nie wyobrażam sobie życia? Sport, podróże,
dobra książka, muzyka i film.
Udany wypoczynek to dla mnie przebywanie z rodziną oraz
połączenie słońca, pięknych widoków, zabytków architektury
starożytnej i średniowiecznej z aktywnością fizyczną, dobrą
muzyką i winem.
Na urlop zabieram zawsze dobry humor, aparat fotograficzny,
płyty z muzyką i filmami, książki.
Teraz czytam... „Bezcenny” Z. Białoszewskiego – lubię kryminały.
Ostatnio największe wrażenie zrobiły na mnie jesień
w Bieszczadach i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu
– maksymalna dawka dobrego, ambitnego kina w połączeniu
z klimatycznym miejscem.
Sylwia Kliszewicz-Rogowska – absolwentka UMCS w Lublinie w zakresie
Geografii o specjalizacji Ochrona Środowiska oraz Ekonomii – Bankowość i Finanse. Pracę zawodową rozpoczęła w 2000 roku w Banku
Ochrony Środowiska w Lublinie. Pracowała na stanowisku referenta
bankowego, następnie doradcy klienta detalicznego i doradcy klienta
korporacyjnego. W 2008 roku objęła stanowisko Dyrektora Oddziału
Banku BPH w Lublinie, a od 2009 roku Dyrektora Regionu Lublin
Banku BPH. W Banku Polskiej Spółdzielczości pracuje od czerwca
2010 roku jako Dyrektor Sprzedaży Oddziału Regionalnego
w Lublinie. Obecnie to wyróżniająca się placówka pod kątem zdobywania nowych klientów. Oddział jest jednym z liderów sprzedaży
detalicznej i biznesowej.
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
51
MEDIA O NAS
Bez zbytniego
optymizmu
Gra edukacyjna
w Limanowej
Nowa strategia
Banku BPS
„Gazeta Giełdy Parkiet“ zamieszcza
obszerny wywiad z Piotrem Lebiedzińskim,
szefem zespołu analiz Banku BPS, zwycięzcą rankingu prognoz r ynkowych
„Parkietu“ w 2013 roku. W wywiadzie
pod złowieszczym tytułem „Europa siedzi
na bańce, która może pęknąć“ Piotr Lebiedziński ostrzega, że Europa jeszcze
nie wydostała się spod ciężaru kryzysu
i mimo interwencji rządów oraz banków
centralnych dług wciąż narasta, co jest
ryzykiem dla rynków finansowych. Analityk zakłada, że polska gospodarka może
liczyć na wzrost 2,8–3% PKB w 2014 roku.
Portal informuje o kolejnej edycji gry
„Łowcy skarbów SKO”, której animatorem i twórcą jest Bank Spółdzielczy
w Limanowej. Pierwsza wersja gry cieszyła
się dużym zainteresowaniem, a przewidywana liczba uczestników i pula punktów
do zdobycia okazała się zaniżona. Druga
edycja „Łowcy skarbów SKO – kosmiczna
przygoda” zawiera kilka istotnych modyfikacji. Dzięki grze Bank realizuje swoją
wieloletnią strategię budowania oferty
dla najmłodszych. Przy okazji zwiększa
świadomość ekonomiczną wśród swoich
przyszłych klientów.
„Rzeczpospolita” poinformowała o ogłoszeniu przez Bank BPS strategii na lata
2014–2017. Gazeta cytuje Tomasza
Mironczuka, Prezesa Banku Polskiej
Spółdzielczości: – Jesteśmy gwarantem
bezpieczeństwa i stabilności dla zrzeszonych Banków Spółdzielczych i klientów,
stąd duży nacisk w naszej strategii na
jakość aktywów oraz spełnianie norm
płynności. Chcemy przy tym podnosić
atrakcyjność Banków Spółdzielczych
i samego Banku BPS na rynku bankowym.
Nowoczesna
siedziba Grupy BPS
Pomoc
dla Artura
Warto inwestować
z SANBankiem
Wydawany w regionie podlaskim „Kurier
Poranny” chwali firmę Unibep z Bielska
za zbudowanie nowej siedziby Grupy
BPS. Opisuje zalety nowoczesnego energooszczędnego budynku klasy A i zwraca
uwagę, że siedzibę polskiego Banku
budowała firma z całkowicie polskim
kapitałem. Do budowy użyto polskich
zasobów naturalnych: kamienia, miedzi i szkła. „Kurier” cytuje też Tomasza
Mironczuka, Prezesa Banku BPS: – Banki
spółdzielcze działają, opierając się na
polskim kapitale, i mocno angażują się
w życie lokalnej spółdzielczości. Gazeta
podkreśla też, że Prezes pochodzi z Białegostoku.
Gazeta napisała o koncercie charytatywnym zorganizowanym przez uczniów
i nauczycieli z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu, którzy przystąpili do programu „TalentowiSKO”. Szkoła postanowiła
wesprzeć finansowo swojego absolwenta
Artura, który został sparaliżowany na
skutek wypadku. Artur porozumiewa się
jedynie za pomocą ruchu gałek ocznych
i powiek. Szansą na lepszą komunikację
jest zakup urządzenia do śledzenia ruchu
gałek ocznych przez kamery umieszczone
w komputerze. Podczas koncertu udało się
zebrać ponad 5 tys. zł.
W dodatku „Super Biznes” znalazł się
wywiad ze Stanisławem Kłapciem,
Prezesem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. W rozmowie zatytułowanej
„Warto inwestować wolne środki” Prezes
Stanisław Kłapeć przedstawia zalety
inwestowania pieniędzy w lokaty bankowe
oraz opisuje różne ich rodzaje. Prezes
przedstawia także zalety banku spółdzielczego i jego przewagę nad bankiem
komercyjnym.
Magazyn bezpłatny. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów.
Wydawca
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
Opracowanie graficzne
Granatowi – biuro kreatywne
ul. Poznańska 7/2
00-680 Warszawa
52
Sekretariat redakcji
Agnieszka Barbrich, Ewelina Jasińska
Departament Komunikacji Banku BPS S.A.
tel. 22 539 53 32
kontakt z redakcją: [email protected]
Korekta
Firma Korektorska UKKLW: Katarzyna Szol,
Małgorzata Ablewska
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
Redakcja
Departament Komunikacji
Banku BPS S.A.
Greem Media
www.greem.pl
DTP
Greem Media
Michał Trukawka
3/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ
53
Download

ABC procesów kredytowych