Wojewódzki Konkurs Chemiczny
(Nazwa konkursu)
PROTOKÓŁ
z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia rejonowego
Konkursu Chemicznego
Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w składzie:
1. przewodniczący - Ewa Brygoła
2. wiceprzewodniczący -Danuta Dolecka
3. sekretarz -Elżbieta Cybulińska
stwierdza, że zweryfikowano 174 prac ze stopnia rejonowego Konkursu z 74 Szkół.
Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikowano następujących uczniów: *
lp.
Imię/imiona
1
Arkadiusz
Nazwisko
Bielski
Klasa
IIIg
Szkoła
Gimnazjum im. M. Kopernika
Adres
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5
Liczba
uzyskanych
punktów
40
2
Witali
Bułatow
II c
Publiczne Gimnazjum nr 5
15-337 Białystok ul. Pułaskiego 25
40
3
Monika
Gabrel
III d
Gimnazjum w Zespole Szkół
19-124 Jaświły
40
4
Martyna
Markowska
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
40
5
Konrad
Muszyński
III b
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym
16-061 Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5
40
6
Przemysław Mystkowski
III a
Gimnazjum im. M. Kopernika
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5
40
7
Szymon
Rakowski
Maksymilian
II
Gimnazjum Sióstr Misjonarek
15-213 Białystok
40
8
Marek
Sokołowski
III A
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie
18-500 Kolno, ul. Brzozowa 15
40
9
Tomasz
Wiszowaty
III a
Gimnazjum w Mońkach
19-100 Mońki
40
w Jaświłach
ul. Mickiewicza 43
ul. Lesna 3
10
Michał
Zawadzki
III
Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym
16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna 14
40
11
Jakub
Zimnoch
III c
Gimnazjum w Zespole Szkół
16-001 Kleosin
40
12
Łukasz
Wolski
III
Gimnazjum Nr 4 w Augustowie
13
Michał
Kowalewski
III A
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
39
14
Katarzyna
Anna
Kozłowska
III E
Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 18
39
15
Kuba Andrzej Legun
15-809 Białystok ul. Kalinowa 5
39
16
Sylwia
Ołdakowska
III A
Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
18 - 400 Łomża, ul. Sadowa 12
39
17
Magdalena
Rzepecka
III a
Gimnazjum w ZSz-P
19-122 Jesionówka ul. Knyszyńska 21 b
39
II
Społeczna Szkoła Oswiatowa
w Kleosinie
ul. Zambrowska 20
16-300 Augustów
Śródmieście 31
nr 3
w Jesionówce
40
III a
Publiczne Gimnazjum nr 16
nr 10
w ZSO
18
Agnieszka
Zielinko
19
Hubert
Jatkowski
III
Gimnazjum Nr 4 w Augustowie
20
Aleksandra
Kościuch
III
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
15-865 Białystok ul. Sokółska 1
39
39
16-300 Augustów
Śródmieście 31
39
16-4000 Suwałki, Kościuszki47 b
21
Arleta
Bujno
III a
Gimnazjum w Mońkach
19-100 Mońki
ul. Lesna 3
22
Maria
Banel
III d
Gimnazjum im. Ks. W. Rabczyńskiego
16-010 Wasilków
23
Mateusz
Bielawski
III b
Publiczne Gimnazjum w Choroszczy
16-070 Choroszcz ul. Powstania
Styczniowego 26a
38
24
Jakub
Czarniecki
III b
Publiczne Gimnazjum nr 5
15-337 Białystok ul. Pułaskiego 25
38
25
Sylwia
Domin
III b
Katolickie Gimnazjum
15-087 Białystok ul. Kościelna 3
38
ul. Mickiewicza 2
39
38
26
Łukasz
27
III a
Społeczne Gimnazjum nr 8
Kamil Marek Parkitny
III c
Gimnazjum w Zespole Szkół
28
Maciej
Pikuliński
III A
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie
29
Grzegorz
Szeremeta
III e
Publiczne Gimnazjum nr 17
nr 1
w ZSI
30
Karol
Szymon
Waleśkiewicz
II a
Publiczne Gimnazjum nr 1
Zespole Szkół nr 3
w
Grochowski
III b
31
Mateusz
Wojciech
Litwiński
w Kleosinie
15-950 Białystok ul. Fabryczna 10
38
16-001 Kleosin
38
ul. Zambrowska 20
18-500 Kolno, Plac Wolnści 41
38
15-757 Białystok ul. Łagodna 10
38
15-151 Białystok ul. Jesienna 8
38
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Biebrzańskiego Parku Narodowego
w Grajewie
38
19-200 Grajewo ul Konstytucjj 23
32
Anna
Olszyńska
IIIA
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Reymonta 9
38
33
Paweł
Bolewski
III g
Publiczne Gimnazjum nr 6
15-687 Białystok ul. KEN 1
37
34
Katarzyna
Borawska
IIIA
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Reymonta 9
37
35
Zuzanna
Brzózka
III c
Katolickie Gimnazjum
15-087 Białystok ul. Kościelna 3
37
36
Andrzej
Chomentowski
III
Gimnazjum Sióstr Misjonarek
15-213 Białystok
ul. Mickiewicza 43
37
37
Sylwia Anna Czyżkowska
IIb
Gimnazjum nr 3
Bielsk Podlaski,
Poniatowskiego 9
ul.
38
Gabriela
Gierasimiuk
III
Społeczna Szkoła Oswiatowa
39
Justyna
Grabowska
III a
40
Magda
Krasowska
41
Łukasz
Muszyński
nr 3
37
15-809 Białystok ul. Kalinowa 5
37
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła
18-218 Sokoły ul. Kościelna 5
37
III
Publiczne Gimnazjum nr 7
15-879 Białystok ul. Stołeczna 6
37
III b
Publiczne Gimnazjum nr 5
15-337 Białystok ul. Pułaskiego 25
37
42
Jakub
Nagrodzki
43
Osazee
Okungbowa
44
Marta
45
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
37
III
Społeczne Gimnazjum nr 2
15-840 Białystok ul. Narewska 13
37
Pasławska
II f
Publiczne Gimnazjum nr 17
nr 1
15-757 Białystok ul. Łagodna 10
37
Sebastian
Puchała
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
37
46
Paweł
Salamoński
III A
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
37
47
Piotr
Tabor
Społeczne Gimnazjum nr 7
15-363 Białystok ul. Dzielna 19
37
48
Agata
Wróbel
III b
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Jaświłach
19-124 Jaświły
37
49
Marta
Zawadzka
II a
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Jaświłach
19-124 Jaświły
37
III
w ZSI
Aneta
Staśkiel
III a
50
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
37
16-500 Sejny ul. Mickiewicz 36
Maciej
Roszkowski
III
51
Gimnazjum Nr 4 w Augustowie
Łukasz
Pankiewicz
37
16-300 Augustów
Śródmieście 31
III a
52
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
37
16-500 Sejny ul. Mickiewicz 36
Aleksandra
Węgrzynowicz
III
53
Gimnazjum Nr 4 w Augustowie
Korol
Skokowski
37
16-300 Augustów
Śródmieście 31
III b
54
Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lipsku
37
16-315 Lipsk ul. Szkolna 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 2 w
Sejnach
55
37
Wojciech
Krzesicki
III c
16-500 Sejny
ul. Łąkowa 1
56
Konrad
Aleksiejuk
III g
Publiczne Gimnazjum nr 5
15-337 Białystok ul. Pułaskiego 25
36
57
Tomasz
Anasiński
III c
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w
Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec ul. Sosnowa 2
36
58
Katarzyna
Brzozowska
III f
Publiczne Gimnazjum nr 6
15-687 Białystok ul. KEN 1
36
59
Justyna
Ciecierska
III a
Gimnazjum w Zambrowie
18-300 Zambrów ul. M. Konopnickiej 16
36
60
Maria
Filipowicz
III
Publiczne Gimnazjum w Surażu
18-105 Suraż
36
61
Kira Astra
Gęborys
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowizcza 4
36
62
Bartosz
Adam
Głuszczak
III c
Publiczne Gimnazjum nr 17
nr 1
w ZSI
15-757 Białystok ul. Łagodna 10
36
63
Mateusz
Kiebała
III b
Publiczne Gimnazjum nr 17
nr 1
w ZSI
15-757 Białystok ul. Łagodna 10
36
64
Patrycja
Kwiatkowska
III A
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
36
65
Katarzyna
Niezabitowska
III g
Prywatne Gimnazjum nr 9
15-378 Białystok ul. Ks. Kisiela 8
36
ul. Szkolna 1
66
Grzegorz
Olechwierowicz
III f
Publiczne Gimnazjum nr 17
nr 1
w ZSI
67
Tomasz
Osmólski
IIIc
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w
Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski,
Kościuszki 21
68
Magdalena
Panasiuk
III
Gimnazjum z DNJB
17-200 Hajnówka , ul. Piłsudskiego 3
36
69
Kinga
Pilch
16-001 Kleosin
36
70
w Hajnówce
w Kleosinie
15-757 Białystok ul. Łagodna 10
36
ul.
ul. Zambrowska 20
36
III d
Gimnazjum w Zespole Szkół
Anna Kamila Popławska
II a
Gimnazjum w Zespole Szkół
19-124 Jaświły
71
Anna
Pozorek
IIIa
Gimnazjum Publiczne nr 1 im. I. Gilewskiego
ul. Świętojańska 25
72
Karol
Zacharzewski
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowizcza 4
36
73
Zuzanna
Agata
Zawadzka
III A
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
36
36
17-300 Siemiatycze
36
Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w
Sztabinie
74
Michał
Mursztyn
II b
75
36
16-310 Sztabin ul. Augustowska 82
Gimnazjum nr 1 Im. Jana Pawła II w Sejnach
Weronika
Miszkiel
Iib
36
16-500 Sejny ul. Mickiewicz 36
Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im.gen.bryg.pil. Witolda Urbanowicza
76
36
Anna
Dec
IIIe
16-400 Suwałki ul. Szpitalna 66
77
Tomasz
Boguski
III D
Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 18
35
78
Dominika
Dłużewska
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
79
Dominika
Gacka
III A
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
80
Oksana
Leoniuk
IIIc
Gimnazjum nr 3
Bielsk Podlaski,
Poniatowskiego 9
35
81
Anna Justyna Markowska
III c
Publiczne Gimnazjum nr 3
15-040 Białystok ul. Spacerowa 4
ul.
35
82
Marek
Mystkowski
III c
Publiczne Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w Szepietowie
Szepietowo ul. Maja 2
35
83
Łukasz
Niemancewicz
III a
Katolickie Gimnazjum
15-087 Białystok ul. Kościelna 3
35
84
Monika
Piasecka
III A
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
85
Grzegorz
Pierczyński
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
86
Katarzyna
Podobińska
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
87
Magda
Sieniawska
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
88
Magdalena
Sitkowska
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
89
Magdalena
Szarkowska
III
Publiczne Gimnazjum nr 7
15-879 Białystok ul. Stołeczna 6
35
16-020 Czarna Białostocka
B. Prusa 1
ul.
90
Paulina
Święcicka
III b
Gimnazjum w Czarnej Białostockiej
91
Agnieszka
Wieczorek
III A
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
92
Urszula
Wiśniewska
IIIA
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Reymonta 9
35
93
Łukasz
Wiśniewski
III e
Publiczne Gimnazjum nr 17
nr 1
15-757 Białystok ul. Łagodna 10
35
94
w ZSI
Gimnazjum w Raczkach
Zuzanna
Drażba
II c
95
Marta
Więckowska
III B
96
Paula
Gogol
97
Andrzej
Mystkowski
III
III b
35
35
Raczki ul. Sportowa 1
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
35
Gimnazjum Sióstr Misjonarek
15-213 Białystok
34
Gimnazjum im. Sybiraków w Zespole Szkół w
Nowych Piekutach
18- 212 Nowe Piekuty ul. Główna 3
ul. Mickiewicza 43
34
98
Paweł
Chojnowski
III a
Gimnazjum w Trzciannem
19-104 Trzcianne
99
Izabela
Gronostajska
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
34
100
Ewelina
Jabłońska
III B
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach
18-520 Stawiski, ul. Polowa 26
34
101
Piotr
Kowalczyk
III A
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
34
102
Joanna
Kowalko
II d
Publiczne Gimnazjum nr 1
Zespole Szkół nr 3
15-151 Białystok ul. Jesienna 8
34
103
Agnieszka
Mazur
III a
Katolickie Gimnazjum
15-087 Białystok ul. Kościelna 3
34
104
Damian
Pawelski
III
Publiczne Gimnazjum nr 14
nr 9
w ZSO
15-668 Białystok ul. Upalna 26
34
105
Anita
Piekutien
III
Publiczne Gimnazjum nr 14
nr 9
w ZSO
15-668 Białystok ul. Upalna 26
34
w
ul. 3 Maja 9
34
106
Karolina
Szymczuk
III b
Publiczne Gimnazjum nr 20
15-720 Białystok ul. Promienna 13a
34
107
Monika
Truszkowska
IIIa
Zespół Szkół Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Drohiczynie
ul. Warszawska 51,
34
108
Kamil
Tworkowski
IIc
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w
Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski,
Kościuszki 21
109
Kacper
Andrzej
Zalewski
III f
Miejskie Gimnazjum nr1
18-300 Zambrów ul. Wyszyńskiego 6a
34
110
Jakub
Żukowski
III
Gimnazjum w Suchowoli
ul. Augustowska 2, 116-150 Suchowola
34
111
Karol
Mierzyński
III b
Gimnazjum w Turośni Kościelnej
18-106 Turośń Kościelna
Białostocka 4 a
112
Marta
Orzechowska
III c
Katolickie Gimnazjum
15-087 Białystok ul. Kościelna 3
17-312 Drohiczyn
Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w
Sztabinie
113
Minoka
Pawłowicz
III a
ul.
34
ul.
34
34
34
16-310 Sztabin ul. Augustowska 82
114
Sebastian
Długozima
III A
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie
18-500 Kolno, ul. Konstytucji 3 Maja 50a
33
115
Aleksandra
Dryl
III a
Gimnazjum w Turośni Kościelnej
18-106 Turośń Kościelna
Białostocka 4 a
116
Bartłomiej
Fadrowski
III g
Gimnazjum w Mońkach
19-100 Mońki
ul. Lesna 3
33
117
Przemysław Gnatowski
III
Gimnazjum Publiczne w Czeremsze
17- 240 Czeremcha
ul. Dubois12
33
118
Marta
Gwizdon
III B
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
33
119
Krzysztof
Jakub
Konon
III a
Publiczne Gimnazjum nr 9
15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
33
120
Aneta
Łukowska
III b
Gimnazjum w Trzciannem
19-104 Trzcianne
33
121
Anna
Tomczuk
III e
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w
Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec ul. Sosnowa 2
ul.
ul. 3 Maja 9
33
33
122
Paulina
Zduńczyk
III A
123
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży
18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4
Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lipsku
Piotr
Sapieszko
II b
124
Piotr
Charyton
IIIa
Zespół Szkół
125
Stanisław Jan Muszel
II a
Publiczne Gimnazjum nr 1
Zespole Szkół nr 3
126
Julia
Paniutycz
IIb
127
Patryk
Piotrowski
Wiktoria
Piórkowska
32
16-315 Lipsk ul. Szkolna
w Brańsku
17-120 Brańsk ul. Armii Krajowej 7
32
15-151 Białystok ul. Jesienna 8
32
Gimnazjum nr 3
Bielsk Podlaski,
Poniatowskiego 9
32
III
Zespół Szkół w Augustowie
Augustowo 3, 17-100 Bielsk Podlaski
III f
Miejskie Gimnazjum nr1
18-300 Zambrów ul. Wyszyńskiego 6a
w
ul.
128
129
33
32
32
Bartosz
Pomichter
III e
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Kleosinie
16-001 Kleosin
ul. Zambrowska 20
32
130
Patrycja
Sadowska
III f
Publiczne Gimnazjum nr 6
15-687 Białystok ul. KEN 1
32
131
Elżbieta
Sawicka
III b
Katolickie Gimnazjum
15-087 Białystok ul. Kościelna 3
32
132
Katarzyna
Sawicka
III b
Gimnazjum w ZSz w Tykocinie
16-080 Tykocin
32
133
Kamila
Skibicka
IIIb
Gimnazjum w Sidrze
16-124 Sidra, ul. Kalwińska 6
134
Judyta
Izabela
Stepaniuk
III b
Gimnazjum im. Ks. W. Rabczyńskiego
16-010 Wasilków
135
Jakub
Świętochowski
III e
Publiczne Gimnazjum nr 17
nr 1
136
Żaneta
Woroszył
IIIb
Zespół Szkół
137
Hubert
Zawistowski
III g
Gimnazjum w Mońkach
Uwaga: Proszę podać dokładne dane zgodnie z tabelą !
w Brańsku
w ZSI
ul. Kochanowskiego 1
32
ul. Mickiewicza 2
32
15-757 Białystok ul. Łagodna 10
32
17-120 Brańsk ul. Armii Krajowej 7
32
19-100 Mońki
32
ul. Lesna 3
Białystok, 1 marca 2011r.
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
93%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
90%
90%
90%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Download

Wykaz wystawców