Wszystko,
co powinieneś
wiedzieć o depresji
RAPORT
Warszawa 2014
Spis treści
3.
WSTĘP
4.
DEPRESJA JAKO CHOROBA
zy uważasz, że depresja jest poważną
C
chorobą?
Porównanie chandry z depresją
Czym według ciebie charakteryzuje się
depresja?
7.
KTO CHORUJE NA DEPRESJĘ?
Kto jest najbardziej narażony
na zachorowanie na depresję?
Czy znasz kogoś, kto choruje lub chorował
na depresję?
9.
PRZYCZYNY ZACHOROWAŃ NA DEPRESJĘ
10.
OBJAWY DEPRESJI
Jakie objawy sygnalizują początki depresji?
Czy zauważyłeś u siebie
objawy depresyjne?
Czy występowanie depresji zależy
od pory roku?
13.
SKUTKI NIELECZONEJ DEPRESJI
Jakie są skutki nieleczonej depresji?
Czy uważasz, że z depresją możesz
poradzić sobie samodzielnie?
15.
LECZENIE DEPRESJI
Jakie znasz sposoby na leczenie depresji?
Wizyta u specjalisty - konieczna czy nie?
Czy raz wyleczona depresja może
powrócić?
19.
PROFILAKTYKA DEPRESJI
Jak chronić się przed depresją?
22.
DLACZEGO DEPRESJĘ TRZEBA
TRAKTOWAĆ POWAŻNIE?
Wstęp
Depresja jest to zaburzenie nastroju, które kwalifikuje się do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Nie jest zwykłym uczuciem smutku i przygnębienia, które może towarzyszyć
każdemu człowiekowi na różnych etapach jego życia. Depresja jest już uważana za chorobę
cywilizacyjną XXI wieku. Badania WHO pokazują, że corocznie wzrasta ilość osób, które
na nią cierpią, a aktualnie na depresję choruje aż 350 milionów ludzi na świecie i co 10 Polak.
Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak poważną chorobą jest depresja. Jeśli jest
nieleczona, może skończyć się tragicznie, bo nie tylko odrzuceniem i samotnością, ale nawet
samobójstwem. Okazuje się, że statystycznie około 500 000 osób na świecie kończy w ciągu
roku swoje życie na własne życzenie. W Polsce 6000 obywateli na rok podejmuje próbę
samobójczą. Czy Polacy wiedzą, jak chronić się przed depresją i jak postępować w przypadku
zachorowań?
Ze względu na powagę sytuacji oraz zwiększającą się ilość osób cierpiących na depresję,
co roku 23 lutego ma miejsce Dzień Walki z Depresją. W tym czasie różnego rodzaju ośrodki
zajmują się organizowaniem licznych spotkań, warsztatów i eventów, które mają na celu
przybliżenie społeczeństwu problemu depresji. Pokazują, że ta choroba może dotknąć
każdego z nas, dlatego warto wiedzieć, jak sobie z nią radzić i jakie można podjąć działania
profilaktyczne.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Wszystko, co powinieneś wiedzieć o depresji”,
który został przygotowany w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzoną przez serwis
abcZdrowie.pl. W badaniu wzięło udział 350 internautów, którzy zgodzili się podzielić swoją
wiedzą na temat przyczyn powstawania depresji, jej objawów czy metod leczenia. Ankieta
pozwoliła na sprawdzenie tego, co jest dla respondentów zrozumiałe, a jakie zagadnienia
na temat depresji pozostają dla nich nie do końca wyjaśnione. Dodatkowo raport został
opatrzony komentarzami specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii oraz dietetyki.
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
3
Depresja jako choroba
Depresja jest poważną chorobą, ale należy pamiętać, że uleczalną. Może ona występować
wtórnie w przebiegu innych chorób somatycznych i zaburzeń natury psychicznej
(np. zaburzeń adaptacyjnych), a także po zatruciach. Na wystąpienie depresji mogą mieć
również wpływ przyjmowane substancje psychoaktywne oraz niektóre leki. Należy pamiętać,
że depresja nie jest przelotnym obniżeniem nastroju - chandrą - i leczenie jej musi przebiegać
pod nadzorem specjalisty. Sprawia także, że całe życie ulega dezorganizacji, a zwykłe
czynności wymagają bardzo dużo samozaparcia i wysiłku ze strony chorego.
Występują różne formy depresji, jednak główny podział obejmuje depresję reaktywną
i endogenną. Depresja reaktywna, która jest lżejszą odmianą tej choroby, charakteryzuje
się krótszym czasem trwania oraz łagodniej przebiegającym procesem leczenia. Najczęściej
wiąże się z jakimś wydarzeniem w życiu, które odciska piętno na człowieku i z którym nie może
sobie poradzić, dlatego wymaga psychoterapii. Z kolei depresja endogenna jest to poważna
choroba psychiczna, obniżenie nastroju, które trwa wyjątkowo długo i charakteryzuje
się zaburzeniami snu, obojętnością, a nawet myślami samobójczymi. Ten rodzaj depresji
wymaga już leczenia farmakologicznego, które jest niestety długotrwałe. Po wyleczeniu
zaś istnieje ryzyko, że choroba powróci, a nawet skłonność do niej może być dziedziczona.
CZY UWAŻASZ, ŻE DEPRESJA JEST POWAŻNĄ CHOROBĄ?
2%
3%
95%
Zdecydowana większość internautów (95%) zdaje sobie
sprawę z tego, że depresja jest poważną chorobą,
której nie można lekceważyć. Mimo tak dużej świadomości
w tym względzie, 2% ankietowanych nadal uważa, że depresja
nie należy do poważnych chorób, a 3% przyznaje się do tego,
że po prostu nie wie.
95% TAK
2% NIE
3% NIE WIEM
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
4
Porównanie chandry
z depresją
Każdy z nas od czasu do czasu ma złe samopoczucie i jest przygnębiony. Z powodu niezdanego
egzaminu czy kłopotów finansowych potrafimy wpaść w porządnego „doła”. Jednak depresja
to więcej niż chandra. Przecież nie każdy smutny człowiek choruje na depresję. Granica między
zwyczajnym przygnębieniem i apatią a kliniczną postacią depresji jest trudna do uchwycenia.
Potocznie depresję określa się jako długotrwały i głęboki smutek, ale to tylko częściowa prawda.
Depresję rozpoznaje się wówczas, gdy przygnębienie trwa przynajmniej dwa tygodnie, a zaburzenia dezorganizują dotychczasowe życie. Człowiek nie może normalnie funkcjonować, nie radzi
sobie z dotychczasowymi obowiązkami (w pracy i życiu prywatnym). Pojawia się lęk, tendencja
do zamykania się w sobie, unikanie spotkań z ludźmi. Wiele osób cierpiących na depresję skarży
się również na dolegliwości fizyczne (np. problemy żołądkowe, przewlekłe zmęczenie, bóle głowy),
problemy seksualne czy zaburzenia snu. Mogą być to tzw. „maski depresji”. Podsumowując,
depresja różni się od chandry tym, że zwykle obniżony nastrój w przypadku depresji trwa dłużej
i sprawia, że codzienne czynności stają się trudnościami, z którymi nie możemy sobie poradzić.
MGR KAMILA KROCZ
Psycholog
KTÓRE ZDANIE PRAWIDŁOWO PORÓWNUJE CHANDRĘ Z DEPRESJĄ?
DEPRESJA JEST CHOROBĄ DŁUGOTRWAŁĄ,
A CHANDRA TRWA ZNACZNIE KRÓCEJ.
95%
2%
DEPRESJA TRWA KRÓCEJ NIŻ CHANDRA.
1%
CHANDRA ZABIERA CHĘĆ DO ŻYCIA, A DEPRESJA JEST ŁAGODNIEJSZA.
2%
DEPRESJĘ MOŻNA WYLECZYĆ SAMODZIELNIE,
ZAŚ CHANDRĘ TRZEBA LECZYĆ FARMAKOLOGICZNIE.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
5
Prawie wszyscy ankietowani (95%) prawidłowo rozpoznali zdanie, które w odpowiedni sposób
porównuje chandrę z depresją. Oznacza to, że internauci mają świadomość tego, że depresja
jest długotrwałą chorobą i potrafią odróżnić ją od chandry, czyli krótkotrwałego obniżenia
nastroju. Zaledwie 5% osób, które wypełniły ankietę źle oceniło różnice między depresją a
chandrą.
CZYM WEDŁUG CIEBIE CHARAKTERYZUJE SIĘ DEPRESJA?
96%
DŁUGOTRWAŁYM OBNIŻENIEM NASTROJU
9%
KRÓTKOTRWAŁYM ZŁYM HUMOREM
84%
CIĄGŁYM ZMĘCZENIEM
22%
5%
LENISTWEM
MOBILIZACJĄ DO DZIAŁANIA
58%
UCIEKANIEM W SAMOTNOŚĆ
BRAKIEM LUB NAPADAMI APETYTU
89%
Przeprowadzona ankieta pokazuje, że respondenci doskonale wiedzą, jakie są podstawowe
cechy charakterystyczne depresji. Wiedzą, że można ją rozpoznać po długotrwałym obniżeniu
nastroju (96%), ciągłym zmęczeniu (84%) oraz uciekaniu w samotność (89%). 58% badanych
osób zaznaczyło, że brak lub napady apetytu to również cechy charakterystyczne depresji,
co oczywiście jest prawdą - wszystko zależy od rodzaju depresji, stopnia jej zaawansowania
i od osoby, która na nią choruje.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
6
Kto choruje na depresję?
Depresja jest chorobą, na którą niektóre grupy ludności są szczególnie narażone. Nie ma jednak znaczenia kraj pochodzenia, rasa, wykształcenie. Średnio co 10 Polak cierpi na depresję,
ewentualnie inne zaburzenia depresyjne. Badania pokazują, że kobiety chorują prawie
dwa razy częściej niż mężczyźni, a przynajmniej częściej sięgają po pomoc specjalistyczną.
Największym ryzykiem zachorowań na depresję obarczone są osoby w wieku 35-50 lat oraz
ludzie starsi. Z danych WHO wynika, że choroba ta dotyka 10% populacji dorosłych, 15%
populacji osób po 65 roku życia i aż 40% ludzi, którzy są pacjentami szpitali i rezydentami
domów opieki. Niestety ciągle obniża się granica wieku z ryzykiem zachorowań na depresję
i coraz częściej właśnie młodzi ludzie uskarżają się na depresję.
KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY NA ZACHOROWANIE NA DEPRESJĘ?
MĘŻCZYŹNI
33%
OSOBY STARSZE
10%
44%
DZIECI
KOBIETY
85%
Większość internautów (85%)
zaznaczyła, że kobiety
są najbardziej narażone
na zachorowanie na depresję.
Jednak tylko 44% ankietowanych
wie, że kolejną grupą ryzyka
są właśnie osoby starsze.
Tylko 10% respondentów
wskazało też, że dzieci
są skłonne do depresji,
a 33%, że mężczyźni.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
7
CZY ZNASZ KOGOŚ, KTO CHORUJE LUB CHOROWAŁ NA DEPRESJĘ?
29%
NIE
71%
TAK
Prawie 3/4 ankietowanych oznajmiło,
że zna osoby, które chorowały lub chorują
na depresję.
Zaledwie 29% internautów nie znalazło
w swoim otoczeniu nikogo, kto cierpi lub cierpiał
na tę chorobę. Jest to bardzo niepokojące
zjawisko, gdyż pokazuje, jak bardzo duża część
społeczeństwa cierpi na zaburzenia depresyjne.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
8
Przyczyny zachorowań
na depresję
Aby wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać depresji, trzeba znać przyczyny zachorowań na nią.
Uciekanie od problemów, zamykanie się w sobie, stosowanie różnego rodzaju używek
- to nie jest sposób na radzenie sobie z zaburzeniami.
Przyczyny depresji można podzielić na psychologiczne, somatyczne i endogenne. Do psychologicznych należą między innymi sytuacje stresowe, śmierć bliskiej osoby, zaburzenia nerwicowe, negatywny sposób myślenia, kumulacja problemów, złe doświadczenia
z wcześniejszych lat życia. Jeśli chodzi o somatyczne przyczyny depresji, to należą do nich:
różnego rodzaju schorzenia, uzależnienia, zatrucia, niedobory witamin, leki. Depresję
mogą też wywołać przyczyny endogenne, czyli choroby afektywne, zaburzenia psychiczne,
np. schizofrenia.
JAKIE ZNASZ PRZYCZYNY ZACHOROWAŃ NA DEPRESJĘ?
NEGATYWNY SPOSÓB
MYŚLENIA
9%
74%
ZAŁAMANIE W TRAKCIE
LUB PO CHOROBIE
4%
do przyczyn zachorowania
SPORADYCZNE KRYTYKOWANIE
PRZEZ INNYCH
ŻYCIOWE NIEPOWODZENIA
ZŁE WSPOMNIENIA
Na pytanie odnośnie
75%
92%
92%
67%
SPOTKANIA ZE ZNAJOMYMI
WPŁYW RODZINY
57%
na depresję, największa
liczba ankietowanych (92%)
zaznaczyła odpowiedź:
życiowe niepowodzenia.
Za kolejne przyczyny uważane
są: załamanie w trakcie
lub po chorobie (75%
internautów) oraz negatywny sposób myślenia (74%).
Bardzo ważne, bo wskazane
przez 67% ankietowanych,
okazały się złe wspomnienia.
Aż ponad połowa internautów
stwierdziła, że bardzo często
to rodzina jest przyczyną
zachorowań na depresję.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
9
Objawy depresji
Specjalne badania wskazują na to, że co piąta dorosła osoba przynajmniej raz w życiu cierpi
na stany depresyjne i ma objawy, które wymagają specjalistycznego leczenia. Ciągły smutek,
ogólne zmęczenie i osłabienie organizmu, niemożność cieszenia się z czegokolwiek, a także
napady lub brak apetytu to pierwsze objawy, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę.
Długotrwałe obniżenie nastroju, niechęć do spotkań, zamartwianie się bardzo dezorganizują
życie, a zaniedbana depresja może wręcz doprowadzić do całkowitej apatii, zobojętnienia
i nieradzenia sobie nawet z najprostszymi codziennymi czynnościami, a także do myśli
samobójczych. Napięcie, stres i lęki prowadzą do odosobnienia, samotności, kłopotów
w pracy, a co za tym idzie - rozdrażnienia, bezsenności, zaburzeń zdrowotnych. Chory
na depresję sam siebie demotywuje i zniechęca do zmian oraz do pozytywnego myślenia.
Nie robi tego celowo i często nie zdaje sobie sprawy, że potrzebuje pomocy.
JAKIE OBJAWY SYGNALIZUJĄ POCZĄTKI DEPRESJI?
BRAK CHĘCI DO ŻYCIA
9%
BÓL KOŃCZYN
NIEUSTAJĄCE ZAMARTWIANIE SIĘ
BÓL GŁOWY
88%
84%
30%
TRUDNOŚCI W SKUPIANIU UWAGI
69%
UNIKANIE KONTAKTÓW Z INNYMI
13%
84%
ZABURZENIA RÓWNOWAGI
DRAŻLIWOŚĆ
65%
Okazuje się, że większość
ankietowanych prawidłowo
rozpoznaje początkowe
objawy depresji. Zauważają,
że charakteryzuje się ona
brakiem chęci
do życia (88%), unikaniem
kontaktów z innymi
(84%), nieustającym
zamartwianiem się (84%),
trudnościami w skupianiu
uwagi (69%), drażliwością
(65%). Dodatkowo 1/3
internautów zaznaczyła,
że depresja może objawiać
się bólem głowy.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
10
Jakie kroki trzeba podjąć, gdy zauważymy
u siebie lub u bliskich
pierwsze objawy depresji?
Gdy zauważysz u siebie lub u bliskich trwające co najmniej dwa tygodnie cztery z wymienionych
objawów: smutek, brak przeżywania radości, spadek energii, poczucie małej wartości, poczucie
winy, zaburzenia sprawności intelektualnej, zaburzenia aktywności codziennej, zaburzenia snu,
zaburzenia apetytu i masy ciała oraz myśli i zachowania samobójcze, to może być depresja.
Diagnozę ostateczną może postawić tylko lekarz, ale nie musi być to wyłącznie psychiatra,
dlatego należy jak najszybciej zgłosić się na wizytę.
LEK. ALINA NOWICKA
Psychiatra
CZY ZAUWAŻYŁEŚ U SIEBIE OBJAWY DEPRESYJNE?
10%
9%
81%
Bardzo duża część ankietowanych (81%) przyznała,
że zauważyła u siebie objawy depresyjne.
Zaledwie 10% internautów oznajmiło, że nigdy
nie miało tego typu problemu, a 9% respondentów
nie zwracało uwagi na takie rzeczy.
81% TAK
10% NIE
9% NIE ZWRACAŁEM NA TO UWAGI
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
11
CZY WYSTĘPOWANIE DEPRESJI ZALEŻY OD PORY ROKU?
14%
45%
40%
Prawie połowa ankietowanych (45%) uważa,
że pora roku nie ma najmniejszego wpływu na liczbę
zachorowań na depresję. Jednocześnie 40%
internautów twierdzi, że pory roku mają bardzo duże
znaczenie, jeśli chodzi o częstotliwość występowania
depresji w społeczeństwie. 14% ankietowanych
przyznaje się do niewiedzy w tym temacie.
45% NIE MA TO NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA
14% NIE WIEM
40% ZDECYDOWANIE TAK
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Ludzie chorują na depresję niezależnie od tego, czy jest wiosna, lato, jesień czy zima.
Zaburzenia depresyjne wynikają z wielu czynników, np. wiążą się z predyspozycjami genetycznymi,
są konsekwencją zaburzeń w przekazywaniu neuroprzekaźników (serotoniny, dopaminy,
norepinefryny) w mózgu, pojawiają się w przebiegu chorób przewlekłych. Depresja może także
rozwinąć się wskutek niekorzystnych wydarzeń życiowych (bezrobocia, śmierci osoby bliskiej,
rozwodu itp.) – tzw. depresja reaktywna. Istnieje jednak specyficzna postać depresji wywołana
prawdopodobnie brakiem światła, która pojawia się najczęściej podczas długich, ciemnych
miesięcy jesienno-zimowych. Jest to sezonowe zaburzenie afektywne (ang. SAD – seasonal
affective disorder), zwane potocznie depresją jesienną albo zimową. U pacjentów chorujących
na depresję sezonową nastrój zmienia się wraz ze zmianą pory roku. W okresie jesiennozimowym
nic nie sprawia im przyjemności, na nic nie mają siły, ogarnia ich smutek, przygnębienie,
pesymizm, stają się senni, wykazują problemy z koncentracją, mają wzmożony apetyt. Wiosną
i latem chorzy odzyskują chęć do życia i energię do działania. W pozostałym okresie pacjenci są
wolni od objawów depresyjnych i funkcjonują normalnie. Pacjentów cierpiących na SAD leczy się
za pomocą fototerapii, która wpływa na poziom melatoniny – hormonu produkowanego
w szyszynce, odpowiedzialnego za rytmy okołodobowe.
MGR KAMILA KROCZ
Psycholog
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
12
Skutki nieleczonej depresji
Depresja jest chorobą, która musi być leczona specjalistycznie. Nikt nie jest w stanie
poradzić sobie z nią samodzielnie, choć część internautów mimo wszystko uważa, że nie
jest to prawdą. Nieleczona depresja niestety nasila się, dlatego tak ważna jest szybka reakcja od razu na pierwsze jej objawy. Należy pamiętać, że im wcześniej rozpoczęte będzie
leczenie, tym większe prawdopodobieństwo, że choroba nie pogłębi się, szybciej ją pokonamy i będzie mniejsze ryzyko jej nawrotu. Zdarzają się sytuacje, w których pacjenci zaczną
leczenie, ale z jakichś powodów przerwą je. Takie postępowanie również może doprowadzić
do nieszczęśliwych skutków. Najgroźniejszą konsekwencją nielezonej depresji jest z pewnością samobójstwo. Rocznie około 500 000 osób na świecie ginie śmiercią samobójczą. Prawie
200 000 Europejczyków podejmuje corocznie próby pozbawienia się życia, a w Polsce liczba
ta waha się w okolicach 6000 osób. Jest to zastraszająca liczba, a badania pokazują, że ponad
połowa tych osób popełnia samobójstwo właśnie na skutek depresji. Specjaliści sprawdzili,
że ponad 80% osób, które same pozbawiły się życia, sygnalizowało swoje plany bliskim
lub lekarzom. Inne skutki nieleczenia depresji to między innymi: pogorszenie stanu zdrowia,
uzależnienia od używek, odizolowanie od bliskich, samotność, bezsenność.
JAKIE SĄ SKUTKI NIELECZONEJ DEPRESJI?
UZALEŻNIENIA OD UŻYWEK
47%
74%
ODRZUCENIE ZE
STRONY ZNAJOMYCH
SAMOBÓJSTWO
4%
97%
CHĘĆ DO ZMIAN
14%
RYZYKANCTWO
85%
Najbardziej znanym
skutkiem nieleczonej depresji
jest samobójstwo, wskazane
przez 97% ankietowanych. 74%
internautów uważa,
że bardzo częstym efektem
są też uzależnienia od używek,
a 46% osób biorących udział
w ankiecie zauważyło,
że nieleczona depresja może
skończyć się odrzuceniem
przez znajomych.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
13
CZY UWAŻASZ, ŻE Z DEPRESJĄ MOŻNA PORADZIĆ SOBIE SAMODZIELNIE?
18%
70%
12%
Ankietowani z reguły mają świadomość,
że depresja jest chorobą, z którą nikt nie poradzi
sobie samodzielnie - 70% osób zaznaczyło odpowiedź
właśnie w ten sposób. Jednocześnie 18% internautów nie wie, czy depresja wymaga specjalistycznego
leczenia, czy nie, a 12% uważa, że samodzielnie
może wyleczyć się z depresji.
12% TAK
70% NIE
18% NIE WIEM
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
CZY SAMODZIELNIE MOŻNA POKONAĆ DEPRESJĘ?
Tak, ale niestety nie każdą. Mamy wpływ na swoje życie i swoje zdrowie. Świadomość swojego
organizmu i rządzących nim niektórych zupełnie prostych prawideł umożliwia - poprzez włączenie
rozsądnej dziennej porcji ruchu - uruchomienie trudnych emocji, stosowanie autoafirmacji,
przywrócenie równowagi między obciążeniami w życiu a tym, co daje inspirację i siłę, odpoczynek
- uzyskanie kontroli nad swoim nastrojem. Jeśli jednak depresyjne przeżywanie doświadczenia
przedłuża się ponad 2 tygodnie, pogłębia, dołączają się inne objawy poza obniżeniem nastroju,
należy skontaktować się z lekarzem. W grę może wchodzić depresja nie jako potoczne określenie
poważniejszego smutku, przygnębienia, ale depresja jako zaburzenie psychiczne lub nawet groźna
choroba.
LEK. GRZEGORZ PIETRAK
Psychiatra
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
14
Leczenie depresji
Jak już wielokrotnie było zaznaczane, depresję należy leczyć. Jest to choroba, która bardzo źle
wpływa na życie pacjenta, odbiera mu chęć do czegokolwiek, niszczy marzenia. Jednocześnie
należy pamiętać, że depresję można wyleczyć - wystarczy podjąć odpowiednie kroki ku temu.
Niepokojące jest to, że ponad połowa osób cierpiących na tę chorobę nie podejmuje leczenia.
Pierwszym i najważniejszym krokiem jest uświadomienie sobie, że dolegliwości, które się u
nas pojawiły, to nie przejściowe załamanie czy chandra, ale poważna choroba. Sposobów na
leczenie depresji jest kilka. Są one dostosowywane do pacjenta, jego potrzeb, osobowości,
oczekiwań i predyspozycji. Leczeniem depresji zajmuje się lekarz o specjalizacji z psychiatrii.
To on decyduje o tym, czy w danym przypadku wystarczy odpowiednia psychoterapia, czy
jednak konieczne będzie przyjmowanie leków. Do sposobów leczenia depresji należą więc:
farmakologia, fototerapia, psychoterapia, elektrowstrząsy. Bardzo ważne jest też wsparcie
ze strony bliskich.
JAKIE ZNASZ SPOSOBY NA LECZENIE DEPRESJI?
TERAPIA
82%
WIZYTA U PSYCHIATRY
FARMAKOLOGIA
22%
84%
67%
SAMODZIELNE RADZENIE
SOBIE Z PROBLEMAMI
85%
Ankietowani w znacznej
większości mają świadomość
tego, jakie są sposoby leczenia
depresji. 84% internautów wie,
że w przypadku zachorowania
konieczna jest wizyta u psychiatry. 82% ankietowanych uważa,
że wyleczyć się z depresji pomoże
specjalistyczna terapia, a 67%
wierzy w skuteczność
farmakologii. Jednakże aż 22%
internautów twierdzi, że w czasie
depresji niekonieczna jest niczyja
pomoc i samodzielnie można
sobie poradzić z jej wyleczeniem.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
15
CZY SAMODZIELNIE MOŻNA POKONAĆ DEPRESJĘ?
Depresja wymaga leczenia farmakologicznego, wsparcia rodziny i środowiska, psychoterapii,
terapii rodzin. Jednak w praktyce wszystkie osoby potrzebujące pomocy najczęściej korzystają
z leczenia lekami antydepresyjnymi. Leki te dobiera się indywidualnie do potrzeb pacjenta
i jego sposobu funkcjonowania w życiu. Leki stosuje się długoterminowo - co najmniej 6 miesięcy
w pierwszym epizodzie depresji lub kilka lat i bezterminowo w depresji nawracającej. Leki
wprowadzone pod koniec lat 80. i później gwarantują zadowalający profil bezpieczeństwa
i skuteczności w terapii biologicznej depresji. Psychoterapia jest uważana za równie skuteczną,
jak farmakoterapia formę leczenia zaburzeń depresyjnych. Terapia rodzin pomaga kompleksowo
wszystkim uczestnikom trudnej sytuacji poprawić wzajemne relacje.
LEK. ALINA NOWICKA
Psychiatra
WIZYTA U SPECJALISTY - KONIECZNA CZY NIE?
Wizyta u psychiatry jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku
zauważenia u siebie zaburzeń depresyjnych. Tylko lekarz może
stwierdzić, czy niepokojące nas objawy oznaczają już chorobę,
czy jednak nie i to specjalista decyduje o rozpoczęciu
lub zakończeniu leczenia. Niektórzy wstydzą się przyznać,
że potrzebują pomocy albo uważają, że ich problemy nie są na tyle
ważne, aby udać się z nimi do psychiatry. Należy jednak pamiętać,
że leczenie u specjalisty nie jest objawem słabości.
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
16
CO SĄDZICIE O WIZYCIE U LEKARZA PSYCHIATRY?
3%
TYLKO WARIACI CHODZĄ DO PSYCHIATRY
KAŻDY, KTO MA JAKIEŚ PROBLEMY
POWINIEN PÓJŚĆ DO TEGO SPECJALISTY
9%
66%
TYLKO SŁABI PSYCHICZNIE LUDZIE MUSZĄ KORZYSTAĆ
Z POMOCY PSYCHIATRY
KAŻDE ZABURZENIE PSYCHICZNE WYMAGA KONSULTACJI
U PSYCHIATRY
73%
Ankietowani w 73% zgadzają się ze stwierdzeniem, że każde zaburzenie psychiczne wymaga
konsultacji u psychiatry. 2 na 3 internautów uważa też, że każdy, kto ma jakieś problemy,
powinien pójść do tego specjalisty. Mimo tak dużej świadomości, 9% osób badanych twierdzi,
że tylko słabi psychicznie ludzie korzystają z pomocy psychiatrycznej, a 3% z nich uważa,
że tylko wariaci chodzą do psychiatry.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
DO KOGO POWINIENEŚ UDAĆ SIĘ, JEŚLI ZAUWAŻYSZ
U SIEBIE LUB U KOGOŚ BLISKIEGO SYMPTOMY DEPRESJI?
27%
DO LEKARZA
DO PRZYJACIELA
49%
DO PSYCHIATRY
4%
DO FARMACEUTY
86%
85%
Zdecydowana większość
ankietowanych (86%) wie,
że w przypadku depresji należy
zgłosić się do psychiatry.
Prawie połowa internautów
uważa, że dobrym wyjściem
jest wizyta u lekarza,
a 27% ankietowanych sugeruje,
że najlepiej udać się wtedy
do przyjaciela. Niektórzy
internauci (4%) sądzą,
że można skorzystać
też z pomocy farmaceuty.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
17
CZY RAZ WYLECZONA DEPRESJA MOŻE POWRÓCIĆ?
Statystyki pokazują, że depresja jest chorobą, która w 50-80%
przypadków może powrócić nawet po jej wyleczeniu. Ryzyko
nawrotu jest więc bardzo wysokie. Z kolei 15-20% pacjentów
cierpi na chroniczny przebieg depresji.
CZY ISTNIEJE RYZYKO NAWROTU DEPRESJI PO JEJ WYLECZENIU?
2%
8%
90%
Prawie wszyscy ankietowani (90%) zdają sobie
sprawę z tego, że depresja jest chorobą, która raz
wyleczona, mimo wszystko może powrócić.
8% internautów przyznaje się do niewiedzy w tym
zakresie, a zaledwie 2% badanych uważa,
że depresja nie jest chorobą, która wiąże się
z ryzykiem nawrotu.
90% TAK
2% NIE
8% NIE WIEM
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
18
Profilaktyka depresji
Mimo że depresja jest uważana za chorobę XXI wieku, a specjaliści przewidują, że liczba
zachorowań na nią nie będzie spadać, ale rosnąć, nie jesteśmy na nią skazani. Depresji można
zapobiegać. Nigdy nie ma 100% pewności, że akurat nas ta choroba nie dotknie, ale zawsze
możemy utrudnić jej dostęp.
Jest kilka sposobów na to, aby nie dopadło nas długotrwałe obniżenie nastroju, które utrudnia funkcje życiowe. Bardzo ważne okazują się proste czynności, które dodatkowo przynoszą
odprężenie. Przede wszystkim, aby uniknąć zaburzeń depresyjnych, należy dbać o to,
aby czuć się wypoczętym każdego dnia. Warto zapoznać się z technikami relaksacyjnymi,
które mogą w tym pomóc i oczywiście wysypiać się. Optymalnie, dorosły człowiek potrzebuje ośmiu godzin snu w nocy. Ponadto dobrym sposobem na zły humor jest aktywny tryb
życia oraz spotkania ze znajomymi i najbliższymi. Wystarczy też zadbać o to, by codzienna dieta była pełnowartościowa i bogata w produkty, które mają właściwości poprawiające
nastrój.
JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED DEPRESJĄ?
NIE WOLNO TŁUMIĆ SWOICH UCZUĆ
3%
W SAMOTNOŚCI CZYTAĆ CZASOPISMA
SPOTYKAĆ SIĘ Z LUDŹMI
4%
92%
87%
SAMOTNIE SPĘDZAĆ WIECZORY I ROZMYŚLAĆ
PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ
55%
Aż 92% internautów za niezawodny sposób chronienia się
przed depresją podaje
przede wszystkim otwartość,
czyli zaznacza, że nie wolno
tłumić swoich uczuć. 87%
badanych uważa, że ważne
są spotkania z innymi ludźmi,
a co 2 osoba ankietowana
twierdzi, że prawidłowa dieta
i odżywianie się są również
niezwykle ważne w profilaktyce depresji.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
19
CZY ISTNIEJE DIETA CHRONIĄCA PRZED DEPRESJĄ?
Dieta chroniąca nasz organizm przed depresją, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, powinna
być bogata w produkty zawierające dużo witaminy D, magnezu, potasu, witamin z grupy B, ale
także i innych. Należy zatem spożywać pieczywo, kasze i makarony pełnoziarniste z porcją chudego produktu białkowego: drób, ryby, chude mięso czerwone, chudy nabiał. To wszystko należy
łączyć z porcją świeżych warzyw, ale także nie zapominać w ciągu dnia o dawce cukrów prostych,
ale nie z czekolady czy jakiegoś batonika, ale z owoców - jabłko, kiwi, pomarańcza, mandarynki itp.
Taka dieta uchroni nas przed nadwagą, a także poprawi samopoczucie i pomoże lepiej cieszyć się z
każdego dnia
MGR INŻ. JUSTYNA ANTOSZCZYSZYN
Dietetyk
KTÓRE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE MAJĄ DOBRY WPŁYW
NA SAMOPOCZUCIE?
Jedzenie ma znaczenie. Hasło to sprawdza się również w przypadku naszego samopoczucia.
Aby nasz mózg sprawnie funkcjonował i wytwarzał serotoninę – hormon szczęścia, potrzebuje
takich składników jak kwasy omega-3, stałego dostępu do glukozy w postaci węglowodanów
złożonych, dostępu do aminokwasów budujących białka - w tym tryptofanu czy fenyloalaniny,
oraz wielu mikroelementów i witamin. Prawidłowa dieta zawiera wszystkie niezbędne składniki,
stąd osoby odżywiające się świadomie i zdrowo nie narzekają na spadki nastroju. Co więc jeść?
W naszej diecie na dobre samopoczucie nie powinno zabraknąć produktów pełnoziarnistych,
orzechów, ziaren lnu, ryb, warzyw, owoców, ale również jajek czy roślin strączkowych. Dobra
informacja dla wszystkich lubiących czekoladę - to dobre źródło magnezu - również ważnego
składnika w diecie na dobry nastrój. Ważne jest, by dieta była jak najbardziej urozmaicona, a ilości
produktów takich jak orzechy czy czekolada - niezbyt duże.
MGR INŻ. MAGDALENA KUBIK
Dietetyk
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
20
Dlaczego depresję trzeba
traktować poważnie?
Jeśli jednak - mimo wszystko - dopadnie nas chandra, która będzie się niepokojąco przedłużać
i nie pozwoli cieszyć się z życia, nie wolno tego lekceważyć. Koniecznie trzeba podjąć odpowiednie kroki, które wcześniej zostały opisane w niniejszym raporcie. Depresja to przecież
poważna choroba, więc należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do jej rozwoju i pogłębiania
się.
DLACZEGO DEPRESJI NIE MOŻNA BAGATELIZOWAĆ?
DEPRESJA JEST DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ, KTÓRA
POZOSTAWIA PO SOBIE PIĘTNO NA CAŁE ŻYCIE
3%
57%
DEPRESJA NIE JEST GROŹNA I NIE TRZEBA JEJ TRAKTOWAĆ POWAŻNIE
DEPRESJA TO CHOROBA XXI WIEKU, KTÓRA DOTYKA
CORAZ WIĘKSZĄ ILOŚĆ OSÓB
DEPRESJA MUSI BYĆ LECZONA SPECJALISTYCZNIE SAMODZIELNIE NIKT SOBIE Z NIĄ NIE PORADZI
78%
55%
NIELECZONA DEPRESJA MOŻE DOPROWADZIĆ
NAWET DO SAMOBÓJCZEJ ŚMIERCI
89%
Co drugi ankietowany zaznacza, że depresja pozostawia po sobie piętno na całe życie
oraz musi być leczona specjalistycznie. Aż 89% internautów zauważa, że nieleczona depresja
może doprowadzić do samobójczej śmierci. 78% ankietowanych zdaje sobie sprawę z tego,
że depresję możemy traktować jako chorobę XXI wieku. Zaledwie 3% badanych nie uważa,
aby depresja była poważną chorobą. Z powyższego wykresu wynika, że znaczna większość
ankietowanych ma świadomość, że depresji nie wolno lekceważyć.
N = 350, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na użytkownikach serwisu abcZdrowie.pl i nerwica.com
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
21
WNIOSKI
Niniejszy raport został przygotowany na podstawie ankiety
przeprowadzonej wśród internautów. Pokazuje on, że zagadnienia związane z depresją nie są obce dla ludzi. Bardzo duża
część ankietowanych sama doświadczyła depresji lub przynajmniej miała kontakt z osobami, które na nią chorowały.
Większość internautów zdaje sobie również sprawę z tego,
że z depresją nie można radzić sobie samodzielnie, ale wymaga
ona specjalistycznego leczenia. Choroba ta jest jednak uleczalna,
choć terapia trwa bardzo długo i istnieje ryzyko nawrotu depresji w przyszłości. Należy pamiętać, że wsparcie najbliższych jest
niezwykle ważne dla osób z depresją, a czasem zwykła obecność
jest bardziej pomocna niż uszczęśliwianie i pocieszanie kogoś
na siłę. Mamy nadzieję, że raport „Wszystko, co powinieneś
wiedzieć o depresji” poszerzy waszą wiedzę na temat depresji,
jej przyczyn, objawów, sposobów leczenia i profilaktyki.
Raport „Wszystko co powinieneś wiedzieć o depresji” → więcej na abcZdrowie.pl
22
Zadaj pytanie
lekarzowi
Bezpłatnie Bez kolejek 24 h/7
zadaj pytanie
kontakt Z redakcją
[email protected]
kontakt Z biurem reklamy
[email protected]
nextWeb media Sp. z o.o.
ul. arabska 7
03-977 Warszawa
tel. +48 22 646 32 30
fax +48 849 21 84
Download

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o depresji