edukacja
Harmonogram szkoleń branżowych
listopad – grudzień 2014 r. TERMIN
Listopad
6 listopada
Centrum Szkoleniowe
ROKO
Częstochowa
ul. Bór 177
TYTUŁ
KONTAKT
Protezy ACRONOWE. Technologia projektowania, modelowania oraz
wykonywania termoplastycznych protez częściowych – osiadających
z materiału ACRON.
Wykład i szkolenie praktyczne: zastosowanie i technologia pracy
z tworzywem ACRON, zasady projektowania, modelowania, omówienie
błędów i problemów przy pracy z tworzywami termoplastycznymi,
wykonanie estetycznych elementów retencyjnych, wykonanie protezy
częściowej górnej – ACRONOWEJ, modelowanie protezy na modelu
powielonym, preparacja zębów, zatapianie w gipsie, wyparzanie puszki,
wtrysk protezy, obróbka i polerowanie. Modele i narzędzia zapewnia
centrum szkoleniowe ROKO.
Protezy szkieletowe BIOCETALOWE. Technologia projektowania,
modelowania oraz wykonywania termoplastycznych protez szkieletowych
z materiału BIOCETAL.
Wykład i szkolenie praktyczne: zastosowanie i technologia pracy
z tworzywem BIOCETAL, najczęstsze błędy i problemy przy pracy
z tworzywem, wykonanie estetycznych elementów retencyjnych
w szkieletach z BIOCETALU, wykonanie protezy szkieletowej – acetalowej,
modelowanie protezy na modelu powielonym, zatapianie w gipsie,
wyparzanie puszki, wtrysk protezy, obróbka i polerowanie. Modele
i narzędzia zapewnia centrum szkoleniowe ROKO.
Kurs dla techników dentystycznych i lekarzy
stomatologów
Wykładowca: tech. dent. Marta Zacharyasz
Koszt szkolenia: 500 zł/dzień.
Możliwość zabrania osoby towarzyszącej
jako obserwatora.
Informacje i zapisy:
tel. 34 369 78 21, 34 366 14 16
e-mail: [email protected]
www.rokodent.pl
8 listopada
Katowice
Duceram Kiss – zaawansowane warstwowanie. Jak osiągnąć zamierzony
efekt!
Prowadzący: Magdalena Jędrzejczak
Cena: 800 zł
Zapisy: tel. 500 430 013
8 listopada (wykład)
9 listopada (warsztaty)
Będlewo
Spotkanie PTTD o. Poznań Będlewo
Wykłady i warsztaty: „Ruchome protezy nieosiadające, estetyczne klamry
retencyjne w protezach szkieletowych, z zastosowaniem nowoczesnych
tworzyw termoplastycznych Pressing Dental”;
„Nowoczesna artykulacja – artykulator i łuk twarzowy
(system Bio-Art)”
Prowadzący: lic. st. tech. dent. Paweł
Matusiak, dr n. med. Arkadiusz Rutkowski
Koszt uczestnictwa obejmuje udział
w szkoleniu, przerwy na kawę, obiad
i bankiet oraz nocleg ze śniadaniem
w hotelu w pokoju 2-3-osobowym.
Dopłata za pokój jednoosobowy: 40 zł
Cena standardowa: 300 zł
Cena dla członków PTTD: 230 zł
Cena dla studentów i słuchaczy MSZ (uczący
się niepracujący członkowie PTTD): 210 zł
Cena dla pozostałych studentów i słuchaczy:
280 zł
7 listopada
Centrum Szkoleniowe
ROKO
Częstochowa
ul. Bór 177
14 listopada
Poznań
Cercon ceram love – daj się zaskoczyć efektem pracy przy użyciu
niewielu mas. Kurs wprowadzający do systemu love.
14 listopada (wykład)
15 listopada (warsztaty)
Centrum Edukacyjne
HOLTRADE
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 51
Konferencja Wałbrzych – Rhein’83
Zastosowanie nowoczesnych elementów retencyjnych systemu
Rhein’83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym. Zastosowanie
łuku twarzowego i artykulatora w codziennej praktyce stomatologicznej.
102
Kurs dla techników dentystycznych i lekarzy
stomatologów.
Wykładowca: tech. dent. Marta Zacharyasz
Koszt szkolenia: 500 zł/dzień.
Możliwość zabrania osoby towarzyszącej
jako obserwatora.
Informacje i zapisy:
tel. 34 369 78 21, 34 366 14 16
e-mail: [email protected]
www.rokodent.pl
Szczegółowe informacje i zapisy:
Dorota Nurzyńska
tel. 664 937 256
e-mail: [email protected]
www.holtrade.pl
Prowadzący: tech. dent. Agata Świs
Cena: 600 zł (przy zakupie zestawu: 250 zł)
Zapisy: tel. 500 430 013
Prowadzący: st. tech. dent. Paweł Matusiak
Wykład bezpłatny
Część praktyczna: 250 zł
Szczegółowe informacje i zapisy:
Dorota Nurzyńska
tel. 664 937 256
e-mail: [email protected]
www.holtrade.pl
n o w o c z e s n y
t e c h n i k
d e n t y s t y c z n y
edukacja
5/2014
TERMIN
15 listopada
Warszawa
TYTUŁ
Cercon ht i technologia CAD/CAM w laboratorium
i gabinecie stomatologicznym. Brain Xpert i Brain MC XL
– strategia dwóch frezarek. Wykonywanie struktur z wielu
różnych materiałów. Kurs praktyczny projektowania
różnorodnych prac. Wykonanie rozległego mostu z tlenku
cyrkonu, synteryzacja i osadzenie na modelu w czasie
prezentacji. Łączniki indywidualne przy wsparciu technologii
CAD/CAM. Możliwość wykonania własnej struktury. Dostępne
kursy indywidualne.
KONTAKT
Prowadzący: tech. dent. Maciej Młynarski,
Robert Ostry
Kurs bezpłatny
Zapisy:
tel. 71 317 51 53
500 430 013
22 825 72 08
17 listopada
Centrum Szkoleniowe ROKO
Częstochowa
ul. Bór 177
Ceramika podstawowa MC. Technika budowy warstw
i uzyskiwania naturalnych efektów estetycznych
w metaloceramice. Zasady ogólne pracy z materiałami
ceramicznymi na przykładzie ceramiki MatchMaker MC.
Wykład: zastosowanie poszczególnych materiałów
ceramicznych, zasady modelowania metaloceramiki, zasady
napalania ceramiki, błędy i problemy przy pracy z ceramiką,
efekty wizualne opalescencja, fluorescencja, transparencja.
Szkolenie praktyczne: wykonanie prac ceramicznych
na przygotowanych podbudowach z metalu, modelowanie
opakera, dentyny i brzegu siecznego, obróbka i glazurowanie.
Kurs dla techników dentystycznych
Prowadzący:
tech. dent. Agnieszka Kuczyńska-Fakhari
Cena: 500 zł/dzień.
Możliwość zabrania osoby towarzyszącej
jako obserwatora.
Informacje i zapisy:
tel. 34 369 78 21, 34 366 14 16
e-mail: [email protected]
www.rokodent.pl
21 listopada
Poznań
Duceram Kiss – kurs nie bardzo podstawowy.
Porcelana dla rozpoczynających, chętnych i ciekawych.
21 listopada
Teoria:
Centrum
Edukacyjne
HOLTRADE
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 51
Praktyka:
Gabinet
Stomatologiczny
ul. Pruszkowska 19/21 Warszawa
Prowadzący:
tech. dent. Agata Świs
Cena: 600 zł (przy zakupie zestawu: 250 zł)
Zapisy: tel. 500 430 013
Wprowadzenie do systemu implantów TMI.
Jednodniowy kurs dla lekarzy dentystów
Teoria: procedury protetyczne; techniki wyciskowe z użyciem Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński
doginanych transferów; rozwiązania implanto-protetyczne
Cena: 995 zł
przy wykonywaniu uzupełnień stałych i ruchomych protez
Udział w kursie teoretycznym: 490 zł
typu overdenture.
Udział w kursie praktycznym: 690 zł Praktyka: wprowadzenie do systemu implantów TMI;
(po odbyciu części teoretycznej)
przygotowanie gabinetu stomatologicznego do zabiegów
9 punktów edukacyjnych
implantacji; prezentacja przypadków klinicznych; pokaz
procedury chirurgicznej osadzenia wszczepów systemu TMI;
Szczegółowe informacje i zapisy:
pokaz procedur protetycznych; ćwiczenia z preparacji łoża
Dorota Nurzyńska
kostnego dla implantu; osadzanie wszczepów systemu TMI
tel. 664 937 256
na kościach zwierzęcych; prezentacja stomatologicznego
e-mail: [email protected]
tomografu komputerowego GENORAY.
www.holtrade.pl
22 listopada
Centrum Edukacyjne
HOLTRADE
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 51
System wtrysku termicznego. Materiały termoplastyczne
do uzupełnień ruchomych i stałych – Pressing Dental.
Teoria: zastosowanie elastycznych i sprężystych materiałów:
Acetal, The.r.mo.Star F.J.P, Tibi (THE.R.MO.BRIDGE Rosa),
Corflex – do wykonywania uzupełnień protetycznych;
protezy częściowe – szkieletowe; klamry estetyczne
do protez częściowych; korony, mosty; wkłady koronowe,
wkłady koronowo-korzeniowe; protezy całkowite; szyny,
nakłady; śruby zabliźniające indywidualnie kształtowane
w implantologii; filary protetyczne na implantach; inne
rozwiązania protetyczne.
Praktyka: prezentacja technologii wykonania elementów
protetycznych stosowanych w technice dentystycznej
przy użyciu urządzenia do wtrysku termicznego – Pressing
Dental. Praca na modelu: utwardzenie modelu; modelowanie
woskiem elementów przyszłej protezy acetalowej;
puszkowanie; wyparzanie; wykonanie wtrysku termicznego
Pressing Dental za pomocą urządzenia J100; wybicie protezy
z puszki; obróbka mechaniczna protezy acetalowej.
Ćwiczenie praktyczne: modelowanie protezy szkieletowej
z wosku.
Jednodniowy kurs dla techników dentystycznych
Prowadzący: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak
Cena: 580 zł (przy zakupie systemu J100 bezpłatnie)
22-23 listopada
Katowice
I Kongres Stomatologiczny
Dental Group Academy
kongres-dga.pl
Szczegółowe informacje i zapisy:
Dorota Nurzyńska
tel. 664 937 256
e-mail: [email protected]
www.holtrade.pl
103
edukacja
TERMIN
24 listopada
Centrum Szkoleniowe
ROKO
Częstochowa
ul. Bór 177
28-29 listopada
Centrum Edukacyjne
HOLTRADE
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 51
Grudzień
4 grudnia
Centrum Szkoleniowe
ROKO
Częstochowa
ul. Bór 177
5 grudnia
Centrum Szkoleniowe
ROKO
Częstochowa
ul. Bór 177
104
TYTUŁ
III Ogólnopolski Program Szkoleniowy – „Laboratorium Otwarte
na Świat” – projektowanie CAD/CAM.
Uczestnicy uzyskują niezbędną wiedzę do obsługi skanera 3D oraz
programów do wirtualnego projektowania w technologii CAD prac
z metalu, tlenku cyrkonu. Projekt skierowany jest do techników
dentystycznych, którzy są zainteresowani dokładnym poznaniem
technologii produkcji protez z zastosowaniem technologii skanowania
3D oraz projektowania CAD oraz ewentualnym wdrożeniem ich
do swojej praktyki, wykonujących wymienione powyżej technologie, ale
zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności oraz kwalifikacji
zawodowych. Kierujemy go także do lekarzy stomatologów, którzy chcą
poznać zasady skanowania 3D oraz dowiedzieć się, jak powstaje wirtualny
projekt w laboratorium protetycznym.
Wykład i szkolenie praktyczne: podczas nauki projektowania uczestnicy
samodzielnie sprawdzą, jakie warunki powinna spełnić preparacja pola
protetycznego w gabinecie, aby wykonana w technologii CAD/CAM
proteza spełniła wymagania jakościowe i estetyczne. W trakcie szkolenia
kursanci wykonują projekt korony i mostu w pełnym zakresie –
od skanowania modelu do wysłania zaprojektowanego pliku do centrum
frezowania.
Projektowanie i odlewanie protez szkieletowych.
Teoria: przypomnienie podstaw teorii; co to jest proteza
szkieletowa; elementy protezy szkieletowej; podparcia konstrukcji (ciernie);
rodzaje klamer protetycznych; łączniki duże i małe; podcienie na modelu
i powierzchnie na zębach klamrowanych; blokowanie podcieni;
paralelometr – ustawianie modelu na stoliku w stosunku do pionowego
ramienia paralelometru.
Praktyka:
Dzień 1: Projektowanie protezy – procedury holenderskie. Analiza
paralelometryczna modelu i ustalenie toru wprowadzenia przyszłej
protezy szkieletowej. Blokowanie podcieni woskiem – przygotowanie
modelu do powielenia. Powielenie modelu silikonem. Zatopienie
formy silikonowej masą ogniotrwałą. Modelowanie protezy z wosków
odlewniczych. Wykonanie formy odlewniczej. Umieszczenie kanałów
odlewniczych i ukierunkowanie ich w stosunku do konstrukcji woskowej.
Ustawienie faz wygrzewania formy w piecu do wygrzewania pierścieni.
Dzień 2: Wykonanie odlewu ze stopu kobaltowo-chromowego
w odlewni indukcyjnej. Oswobodzenie odlewu z masy osłaniającej oraz
piaskowanie konstrukcji. Obróbka mechaniczna. Obróbka elektrolityczna.
Wprowadzenie odlanej protezy szkieletowej na model roboczy.
KONTAKT
Kurs dla techników dentystycznych i lekarzy
stomatologów
Prowadzący: mgr inż. Michał Pluta
Cena: 380 zł/dzień
Informacje i zapisy:
tel. 34 369 78 21, 34 366 14 16
e-mail: [email protected]
www.rokodent.pl
Protezy ACRONOWE. Technologia projektowania, modelowania oraz
wykonywania termoplastycznych protez częściowych – osiadających
z materiału ACRON.
Wykład teoretyczny i szkolenie praktyczne: zastosowanie
i technologia pracy z tworzywem ACRON, zasady projektowania,
modelowania, omówienie błędów i problemów przy pracy z tworzywami
termoplastycznymi, wykonanie estetycznych elementów retencyjnych,
wykonanie protezy częściowej górnej – ACRONOWEJ, modelowanie
protezy na modelu powielonym, preparacja zębów, zatapianie w gipsie,
wyparzanie puszki, wtrysk protezy, obróbka i polerowanie. Modele
i narzędzia zapewnia centrum szkoleniowe ROKO.
Kurs dla techników dentystycznych i lekarzy
stomatologów.
Wykladowca: tech. dent. Marta Zacharyasz
Koszt szkolenia: 500 zł/dzień.
Możliwość zabrania osoby towarzyszącej
jako obserwatora.
Informacje i zapisy:
tel. 34 369 78 21, 34 366 14 16
e-mail: [email protected]
www.rokodent.pl
Protezy szkieletowe BIOCETALOWE. Technologia projektowania,
modelowania oraz wykonywania termoplastycznych protez szkieletowych
z materiału BIOCETAL.
Wykład teoretyczny i szkolenie praktyczne: zastosowanie i technologia
pracy z tworzywem BIOCETAL, najczęstsze błędy i problemy przy pracy
z tworzywem, wykonanie estetycznych elementów retencyjnych
w szkieletach z BIOCETALU, wykonanie protezy szkieletowej – acetalowej,
modelowanie protezy na modelu powielonym, zatapianie w gipsie,
wyparzanie puszki, wtrysk protezy, obróbka i polerowanie. Modele
i narzędzia zapewnia centrum szkoleniowe ROKO.
Kurs dla techników dentystycznych i lekarzy
stomatologów.
Wykładowca: tech. dent. Marta Zacharyasz
Koszt szkolenia: 500 zł/dzień
Możliwość zabrania osoby towarzyszącej
jako obserwatora.
Informacje i zapisy:
tel. 34 369 78 21, 34 366 14 16
e-mail: [email protected]
www.rokodent.pl
Dwudniowy kurs dla techników
dentystycznych
Prowadzący:
lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak
Cena: 1100 zł (przy zakupie odlewni
bezpłatnie)
Szczegółowe informacje i zapisy:
Dorota Nurzyńska
tel. 664 937 256
e-mail: [email protected]
www.holtrade.pl
n o w o c z e s n y
t e c h n i k
d e n t y s t y c z n y
5/2014
edukacja
TERMIN
5 grudnia
12 grudnia
Centrum Edukacyjne
HOLTRADE
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 51
TYTUŁ
Fast Protec – najszybszy system wykonywania prac protetycznych bez
użycia gipsu.
Teoria: przedstawienie możliwości systemu w zależności od rodzaju
uzupełnień protetycznych; akrylowanie metodą wlewową protezy
górnej całkowitej; formowanie ceramiki; wykonanie prac protetycznych
na implantach (mosty Toronto).
Praktyka: wykonanie protezy całkowitej górnej metodą akrylu wlewowego;
umieszczenie protezy woskowej w wertykulatorze; wykonanie formy
wlewowej w specjalnej puszce z dwóch warstw silikonu typu putty;
akrylowanie metodą wlewową; polimeryzacja.
5 grudnia
Ceramco3 – prosto do celu. Łatwe rozwiązania w codziennej pracy. Kurs
Warszawa lub Gdańsk wprowadzający w system i pierwsze efekty indywidualne.
KONTAKT
Jednodniowy kurs dla techników
dentystycznych
Prowadzący:
lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak
Cena: 200 zł (przy zakupie systemu Fast
Protec bezpłatnie)
Szczegółowe informacje i zapisy:
Dorota Nurzyńska, tel. 664 937 256
e-mail: [email protected]
www.holtrade.pl
Kurs dla nowych klientów zainteresowanych
Ceramco3
Prowadzący:
tech. dent. Katarzyna Subotowicz
Cena: 600 zł
Oferta specjalna dla nowych użytkowników
– w ramach kursu uczestnicy otrzymają
zestaw jednokolorowy Ceramco3
(A2 lub A3; 11 składników).
Zapisy: Denon Dental, tel. 513 170 016
6 grudnia
System wtrysku termicznego. Materiały termoplastyczne do uzupełnień Jednodniowy kurs dla techników
Centrum Edukacyjne ruchomych i stałych – Pressing Dental.
dentystycznych
Teoria: Zastosowanie elastycznych i sprężystych materiałów: m.in. Acetal,
HOLTRADE
Prowadzący:
The.r.mo.Star F.J.P – do wykonywania uzupełnień protetycznych. Protezy
05-500 Piaseczno
lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak
częściowe – szkieletowe. Klamry estetyczne do protez częściowych. Korony, Cena: 580 zł (przy zakupie systemu
ul. Kościuszki 51
mosty. Wkłady koronowe, wkłady koronowo-korzeniowe. Protezy całkowite.
J100 bezpłatnie)
Szyny, nakłady i inne rozwiązania.
Praktyka: Prezentacja technologii Pressing Dental. Praca na modelu:
Szczegółowe informacje i zapisy:
utwardzenie modelu; modelowanie woskiem elementów przyszłej protezy
Dorota Nurzyńska
acetalowej; puszkowanie; wyparzanie; wykonanie wtrysku termicznego
tel. 664 937 256
pressing dental za pomocą urządzenia J100; wybicie protezy z puszki;
e-mail: [email protected]
obróbka mechaniczna protezy acetalowej.
www.holtrade.pl
Ćwiczenie praktyczne: modelowanie protezy szkieletowej z wosku.
13 grudnia
Nowość! Kopolimer bez akrylu The.r.mo.Star F.J.P. – system wtrysku
Jednodniowy kurs dla techników
dentystycznych
Centrum Edukacyjne termicznego Pressing Dental. Kurs dla zaawansowanych.
Prowadzący:
HOLTRADE
Teoria: zastosowanie The.r.mo.Star F.J.P w technice dentystycznej
05-500 Piaseczno
– na protezy częściowe i całkowite.
lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak
ul. Kościuszki 51
Praktyka: prezentacja technologii Pressing Dental. Praca na modelu:
Cena: 500 zł (dla użytkowników systemu
utwardzenie modelu; modelowanie woskiem elementów przyszłej
J100 – 400 zł)
Szczegółowe informacje i zapisy:
protezy; puszkowanie; wyparzanie; wykonanie wtrysku termicznego
Pressing Dental za pomocą urządzenia J100; wybicie protezy z puszki;
Dorota Nurzyńska, tel. 664 937 256
obróbka mechaniczna protezy.
e-mail: [email protected]
Ćwiczenia praktyczne: modelowanie protezy szkieletowej z wosku.
www.holtrade.pl
15 grudnia
III Ogólnopolski Program Szkoleniowy – „Laboratorium Otwarte
Kurs dla techników dentystycznych i lekarzy
Centrum Szkoleniowe na Świat” – projektowanie CAD/CAM.
stomatologów
ROKO
Uczestnicy uzyskują niezbędną wiedzę potrzebną do obsługi skanera 3D oraz Prowadzący: mgr inż. Michał Pluta
Częstochowa
programów do wirtualnego projektowania w technologii CAD prac z metalu, Cena: 380 zł/dzień
ul. Bór 177
tlenku cyrkonu. Projekt skierowany jest do techników dentystycznych,
Informacje i zapisy:
którzy są zainteresowani dokładnym poznaniem technologii produkcji
tel. 34 369 78 21, 34 366 14 16
protez z zastosowaniem technologii skanowania 3D oraz projektowania
e-mail: [email protected]
CAD oraz ewentualnym wdrożeniem ich do swojej praktyki, wykonujących
www.rokodent.pl
wymienione powyżej technologie, ale zainteresowanych podniesieniem
swoich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Kierujemy go także
do lekarzy stomatologów, którzy chcą poznać zasady skanowania 3D oraz
dowiedzieć się, jak powstaje wirtualny projekt w laboratorium protetycznym.
Wykład i szkolenie praktyczne: podczas nauki projektowania uczestnicy
samodzielnie sprawdzą, jakie warunki powinna spełnić preparacja pola
protetycznego w gabinecie, aby wykonana w technologii CAD/CAM proteza
spełniła wymagania jakościowe i estetyczne. W trakcie szkolenia kursanci
wykonują projekt korony i mostu w pełnym zakresie – od skanowania
modelu do wysłania zaprojektowanego pliku do centrum frezowania.
Termin do ustalenia Jak pracować z pacjentem? Dobór koloru, warstwowanie
Prowadzący:
Warszawa
zaawansowane, indywidualizacja efektów.
tech. dent. Katarzyna Subotowicz
Cena: 990 zł
Zapisy: tel. 500 430 013
105
Download

Analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów