SÚSTREDENIE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
RYUEI – RYU KARATE
Termín: sobota,18.4.2015
- 9.00 – 11.00
- 13.00 – 15.00
Miesto:
Levice, 2. Základná škola, ul. Sv. Michala (pri hrade)
Kontakt a informácie: 0911 435 363, 0904-658 396
Program seminára:
-
Základná technika
Kata: Heiku, Paiku, Pachu, Anan
Inštruktori: Klementisová A., Malíková, Pankuličová
Poplatok: 5 €
Účastníci: pretekári, tréneri, rozhodcovia
Pretekári + nominovaní klubom
Seniori - Valentíková, Kubovič, Šályová, Šalamonová, Bleho, Kocsis
Ostatní - Anettová, Tobolák, Handiaková, Vidová, Szomolányiová Nina, Szomolányiová
Tamara, Kričková, Foltánová, Zbihlejová, Bírešová, Bazalová, Huová, Kolčák, Kolčáková,
Musil, Havranová, Holečková
Účasť: povinná
Poznámka:
Sústredenia sa môžu zúčastniť aj tréneri klubov cvičiacich Ryuei – ryu kata
Ing. Ladislav Klementis
Predseda SFK
V Bratislave, 10.3.2015
Download

seminár ryuei – ryu karate 18.4. levice