Mój Przedszkolak
Z d r owi e d z i e c k a
HOMEOPATIA
Meritum zdrowia?
Rozmowa z lek. med. Andrzejem Święcickim, założycielem NZOZ „MERITUM” w Poznaniu
Jak w kilku zdaniach przybliżyć homeopatię laikowi?
omeopatia jest przede wszystkim szczególną, logiczną i konsekwentną strategią postępo-wania
leczniczego. Zakłada ona integracyjne rozumienie
organizmu jako spójnej w swych reakcjach całości.
Oznacza to, że organizm należy postrzegać jak coś podobnego
do dzwonu, a nie do maszyny składającej się z podzespołów. To
bardzo nowoczesne spojrzenie wkraczające do medycyny.
Do tej pory obowiązywał paradygmat kartezjański, który zakładał, że organizm, jak choćby zegar, może mieć zepsuty jeden
podzespół – narząd lub układ. Dlatego mamy wpojone, że na
przykład dziecko ma chore gardło, ucho, oskrzela itp.
Stąd też rozwój specjalizacji medycznych.
Obecnie nowoczesna medycyna mówi, że w chorobie wytrącony z równowagi jest cały organizm. W niektórych miejscach reakcje są tylko lepiej widoczne. Takim objawom, często
miejscowym, towarzyszą inne, subtelniejsze oraz ogólne jak
gorączka, złe samopoczucie czy brak apetytu. Jeżeli się dokładnie przyjrzeć organizmowi w chorobie, to okaże się, że wszędzie jest mniej lub bardziej zmieniony. Na podobieństwo
dzwonu. Albo cały drży – choruje, albo cały jest zdrowy. Dlatego
leczenie musi obejmować cały organizm. Lekarz ma poznać
dokładnie funkcje całego organizmu. Wskazane jest, by dokładnie wypytać pacjenta lub jego rodziców o wszystkie współistniejące objawy. Oznacza to zebranie bardzo dokładnego wywiadu.
H
W celu dobrania indywidualnego leczenia?
W psychologii już akceptujemy, że każdy jest inną osobowością, każdego trzeba traktować indywidualnie. W medycynie,
w odniesieniu do ciała, organizmu, myśleliśmy do tej pory, mówiąc w uproszczeniu, że dwie osoby mogą mieć tę samą chorobę. Na przykład dwoje dzieci z tą samą infekcją bakteryjną
w gardle ma to samo rozpoznanie – angina ropna. Okazuje się,
że mają one tylko podobny stan w podstawowych aspektach
– na przykład zmiany lokalne, ale w całości organizmu reakcja
jest zupełnie inna. Przykładowo jedno dziecko marznie, a drugiemu jest za gorąco, jedno jest rozdrażnione, a drugie senne.
Różnice można by pewnie wymieniać w nieskończoność.
Oznacza to, że tak jak każdy z nas jest inną osobowością, tak też
choruje inaczej, „po swojemu”, i aby rozwiązać problem zdrowotny, trzeba indywidualnie dobrać leczenie. Jeżeli tego nie
uczynimy, ryzykujemy sytuację, że z wspomnianej dwójki dzie-
24
ci po tym samym leczeniu „gardła” jedno wyzdrowieje, a u drugiego rozwiną się albo powikłania albo objawy przewlekłe.
Wszyscy mamy takie doświadczenia.
Jakie są dalsze kroki po zebraniu informacji o objawach?
Organizm wykorzysta swoje własne siły w przywróceniu
równowagi i wydolności, czyli zdrowia. Każdy objaw pojawiający się w chorobie wynika z reakcji obronnych. Jest to pozytywny element, który można wykorzystać. Gdy marznące ręce
wkładamy do zimnej wody, początkowo nasila się dyskomfort,
ale prowokowane są reakcje obronne i w tym cierpieniu organizm mobilizuje się, by rozwiązać problem. Następuje hartowanie. Wszyscy to znamy. Jest to w uproszczeniu przykład
homeopatii, od greckich słów: homoios – podobny i pathos –
cierpienie. Oznacza to, że lekarz homeopata zastosuje jako lek
taką substancję, która u zdrowej osoby wywoła podobne dolegliwości. Ważne, aby podkreślić, że substancja staje się lekiem, jeżeli jest użyta według opisanej procedury. Nie ma leku
homeopatycznego „na gardło” lub „na przeziębienie”. Substancja dobrana jest do stanu pacjenta i ma wspomagać jego
własny, indywidualny sposób obrony niezależnie od tego,
co go wytrąciło z równowagi.
Krokiem strategii jest kontrola tego, co się dzieje z pacjentem po zastosowaniu leczenia. Tak jak dokładnie ocenia się
stan wyjściowy organizmu, tak też dokładnie trzeba się przyjrzeć, jak – jako całość – reaguje. Niedopuszczalne jest na przykład, by uznać za wyleczonego człowieka, u którego ustąpią
zmiany zapalne w gardle, ale pozostanie złe samopoczucie czy
jakiekolwiek objawy, choćby drobne, ale przewlekające się.
Pacjent ma być cały zdrowy i rolą lekarza jest to osiągnąć.
Ciekawe jest to, że lek homeopatyczny nie działa prawdopodobnie jako substancja chemiczna, a raczej jako informacja
wpływająca na metabolizm komórek. Jest to coś na podobieństwo przechodzenia informacji z kasety magnetofonowej
do magnetofonu. Nośnikiem informacji jest tlenek żelaza, rdza,
napylona na taśmę plastikową. Z kasety do magnetofonu nie
przechodzi materialnie nic, a jednak słyszymy muzykę. Nikt się
w tym nie doszukuje czarów. W leku homeopatycznym nośnikiem informacji jest tlenek wodoru, a odbiorcą komórka żywa.
Oznacza to, że w pewnym sensie lek homeopatyczny nie działa. Spełnia rolę drogowskazu na szlakach metabolicznych. Nic
nie robi, a jednak tak prowadzi, że ten organizm, który wcześniej sobie nie radził, na przykład z alergią, zdrowieje.
Załóżmy, że ma pan przed sobą mamę kilkuletniego malucha, który często się przeziębia lub jest alergikiem. W jaki sposób przebiega leczenie? Czym różni się wizyta w gabinecie homeopaty od tej, którą znamy z przychodni?
Lekarz pozostaje lekarzem, a odwoła się do homeopatii, by
poszerzyć możliwości niesienia pomocy. Dokładnie wysłucha
mamę, przyjrzy się reakcjom dziecka, zbada je. Następnie wypyta o wszystkie objawy ostre, przewlekłe, o historię chorób
od urodzenia. Pos-tara się poznać osobowość dziecka, jego
upodobania, rytmy dobowe, szczególne reakcje itp. Poświęci
temu tyle czasu, ile wymaga sytuacja. Następnie wszystko dokładnie przemyśli i zastosuje preparat, który będzie miał za zadanie wyregulowanie funkcji organizmu tak, by sobie poradził
własnymi siłami z infekcją, a później wyszedł z alergii. Jeżeli
dziecko przyjmuje leki chemiczne, wycofa się z nich tylko wtedy, gdy stan dziecka na tyle się poprawi, że będzie to bezpieczne. Dalej pozostanie w kontakcie telefonicznym z rodzicami
i zaprosi na wizytę kontrolną. Na niej oceni w oparciu o pierwszy dokładny wywiad, czy organizm dziecka jako całość zdrowieje. Jeżeli nie, to skoryguje postępowanie, jeżeli tak, pozostanie przy tym samym leczeniu. Będzie tak czuwał nad dzieckiem, aż całkowicie wróci do równowagi. Wtedy pozostaje
do dyspozycji po to, by czuwać nad jego prawidłowym rozwojem. Podejmuje działania profilaktyczne i będzie służył pomocą w sytuacjach nagłych.
Czy homeopatycznie możemy leczyć wszystkie choroby?
Nie pytam o choroby nieuleczalne, mam na myśli schorzenia fizyczne i psychiczne leczone farmakologicznie.
Doświadczenie uczy, że jeżeli lek spełnia rolę drogowskazu, to
efekt osiąga się tylko dzięki pracy własnej organizmu. Pew-ne
procesy mogą ustąpić szybciej, inne wolniej, niektóre
wykraczają poza jego możliwości i wtedy konieczna jest pomoc
na przykład chirurgiczna albo chemiczna. Lek homeopatyczny
nie powoduje, że złamana kość zagoi się po kilku dniach.
Organizm może wykonać taką pracę w ciągu kilku tygodni i koniec. Ale jeżeli kość nie zrasta się miesiącami, to pod wpływem
leku homeopatycznego mogą ruszyć procesy naprawcze. Wtedy
i tak niegojenie nie potrwa krócej niż czas potrzebny organizmowi na wykonanie tej pracy. Tak przebiega to mniej więcej
we wszystkich chorobach. Generalnie sukces jest pochodną
możliwości wykonania danej pracy, regeneracji, pokonania bakterii przez organizm oraz wiedzy, zaangażowania, wytrwałości
lekarza i samego pacjenta lub jego opiekuna. Leki chemiczne
traktujemy jako spełniające rolę asekuracji lub ratujące życie i jako
takie pozostają do dyspozycji. Jednak w przywracaniu równowagi, wydolności organizmu strategie homeopatyczne mają znaczną przewagę.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Patrycja Danielewska, mama Amelii (11lat) i Antoniego (2lata)
Acidolit® nie zawiera
białka mleka,
laktozy i glutenu
"(%", ++0,$" +,(+-# +" . +,'! 0-*0'" (+)(*$" .('(%$,*(%",(.# . +/,-#! . $,*/! "+,'"# */0/$( (.('"'" . %- '.'"'" (*0
-0-)1'"'"+$1'"$.&"'*%'/!.(* '"0&"0*.'()(0+" -'$"#$"" -'$")(10('#0./&"(,&"!'+#"$*!($"%$#"'+$&,
,$"' -$##+"$!&%$*$!(**&','" $*
"(%",0."*)*(+0$$,*/)(*(0)-+00'"-..(0",.(*0/(-+,'/)1/''.'"#/(0&'"#+0('#(+&(%*'(""('"('#0.*,("+(-(#+,0 ('
0'#'(.+0/&"0%'"&"-*()#+$" ((.*0/+,.+,*(',*(%( ""),(%( """/."'"0""
(/+,(+(.'/-'"&(.%,0"",$(+(*(+1/!
)(+ )*0/ (,(.'" $ "! %&,$($*#
-$# *$+ $ ,*&($ '',( *+"', "$*!($" "-+" ,$" %-+# "$# %$* * )(! ,
'"$, "$,(*$&)##!+$'-,!*+'(%)*+"$(+%-+#%$*'-$,$#+
"-+"%$&"*#*!
%)*+"$(+%-+#%$*'-$,$#+
"-+"%$&"*#*! $'(%,')#%$"#)(
25
*(-$,'"#+,()(."'"(+,(+(.'"#$(#/'*1()(/."'""+,(+(.)*(-$,--(+
-$,*/!'"./+,)-#(.('"'"(* '"0&-*(-$,'%/)*0/#&(.)('0(*&%$*0
Download

Homeopatia - wywiad z dr Andrzejem Święcickim