Maliarske valčeky
Príslušenstvo
5-30
Štetce a štetky
31-42
Combi-Masq
Maskovacie pásky
43-50
Zakrývací materiál
Maliarske náradie
Príslušenstvo
51-70
Obchodná sieť
Vážený zákazník,
je nám potešením, predstaviť Vám našu novú ponuku produktov Kana, Masq a Prep (KMP).
Široký sortiment je tematicky rozdelený do 4 kapitol. V ponuke nájdete kompletný sortiment maliarskeho
náradia, z ktorej si môžete vybrať produkty podľa vlastných potrieb.
KANA - valčeky a ich príslušenstvo
KANA - štetce a štetky
Masq - produkty pre oblepovanie a zakrývanie
Prep - náradie potrebné k príprave podkladu
Využite výhody prameniace z viac ako 110 ročných skúseností skupiny Storch-Ciret Group v oblasti
maliarskeho náradia, z vysokej efektivity vlastných výrobných podnikov v Európe aj v Ázii a tiež zo
strategického rozmiestnenia vlastných logistických centier po celej Európe.
V ponuke spoločnosti Ciret sú aj výrobky Color Expert - široký sortiment maliarskeho náradia
s výhodou prezentácie v kompaktných P.O.S. systémoch.
Viac informácií na vyžiadanie.
Storch-Ciret Group
*
Vzhľadom ku stratégii obchodnej politiky skupiny Storch-Ciret
Group je v budúcnosti plánované zavedenie obchodnej značky
ROTA do predajnej štruktúry pre strednú a východnú Európu,
rovnako tak ako v oblasti Škandinávie a Ruska.
CIGB
CIBE
CIFR
Stredná a východná Európa + Ázia
CIES
Západná Európa
Kód dcérskej spoločnosti
CI
Obchodná spoločnosť
Výrobná spoločnosť
Logistické centrá
CIDE
Obchodná sieť
Táto mapa zobrazuje rozloženie našich obchodných regiónov a je z nej zrejmé, kde všade
sú Vám naše produkty k dispozícii.
Obchodné aktivity v regióne južnej a západnej Európy, rovnako tak ako v Číne sú založené
na rozdielnom sortimente a používajú vlastné ponukové katalógy. Skladba sortimentu pre
tieto oblasti je viac prispôsobená miestnym zvyklostiam a potrebám.
S vlastnými dcérskymi spoločnosťami v regióne strednej a východnej Európy a rovnako
tak aj na Slovensku sme pripravení budovať s našimi obchodnými partnermi hlboko
profesionálny a partnerský obchodný vzťah.
S pozdravom
Čeněk Gintar
konateľ spoločnosti Ciret SK s.r.o., Slovensko
Storch-Ciret Group
CIFI
CIRU
CILV
CIRU
CIPL
CICZ
CISK
CIRO
CIBG
CICN
Výrobné aktivity
Výrobné aktivity
Výrobná spoločnosť so sídlom v Pelhřimove (CZ) s
viac ako 400 zamestnancami je najväčším výrobcom
maliarskeho náradia v strednej Európe.
Výrobným sortimentom sú predovšetkým všetky
možné typy a veľkosti maliarskych valčekov,
maskovacie pásky a Combi-Masq papiere a fólie.
Súčasťou výroby je aj moderná vstrekovacia lisovňa,
ktorá zabezpečuje výrobu kompletného sortimentu
dielov potrebných pre výrobu maliarskych valčekov,
stieracích mriežok, vaničiek na farbu, držiakov
valčekov a ďalšie diely.
Ďalšia výrobná spoločnosť skupiny Storch-Ciret
Group sa nachádza v Číne, kde sa výrobou
maliarskeho náradia vrátane štetcov zaoberá
ďalších viac ako 400 zamestnancov.
Storch-Ciret Group
V Nemecku sídli výroba so 100 zamestnancami,
ktorí majú na starosť výskum a vývoj nových
zariadení a tiež produkciu penových valčekov.
Vďaka rozsahu vlastnej výroby Vám môžeme
ponúknuť maliarske náradie, pri ktorého výrobe bol
kladený vysoký dôraz na dodržiavanie prísnych
štandardov kvality a ktorého kvalita bola dôsledne
kontrolovaná.
Logistické centrá
Logistické centrá
Pre expedíciu tovaru na území celej západnej
Európy sú k dispozícii logistické centrá Berka (DE)
a Vach (DE). Zákazníkom strednej a východnej
Európy slúži k vychystávaniu zákaziek ďalších
6 moderných logistických centier:
Pelhřimov (CZ)
Bukurešť (RO)
Sofia (BG)
Riga (LV)
Moskva (RU)
Novosibirsk (RU)
Všetky naše logistické centrá odosielajú ročne
k našim zákazníkom viac ako 130 000 paliet
tovaru a 340 000 zásielok.
Storch-Ciret Group
Priemerná úspešnosť dodania sa pohybuje
okolo 97%.
Úvod - maliarske valčeky
Výroba maliarskych valčekov je relatívne mladé odvetvie vyvíja sa len od osemdesiatych rokov minulého storočia.
Nariadenie Európskej únie týkajúce sa zníženia užívania
prchavých organických zlúčenín (rakovinotvorných
rozpúšťadiel) pri výrobe náterových hmôt, ktoré vošlo do
platnosti v roku 2010 (VOC2010), viedlo k výraznému
urýchleniu vývoja v oblasti výroby náterových hmôt.
VELOUR
Ako výrobca sme mali
možnosť veľmi pružne
reagovať a ponúknuť našim
zákazníkom úplne nové
poťahy valčekov a pri ich
výrobe sme začali používať
úplne nové technológie a
postupy, ktoré nám umožnili
posunúť kvalitu valčekov
opäť o kus ďalej.
VELOUR - fir 5 mm, material natural; potrivit pentru vopsea
anticorozivă, epoxidice, vopsele în 2 componente
ВЕЛУР - 5 мм влакно, естествен материал; подходящ за
антикорозионни, епоксидни и двукомпонентни бои
CZ
VELOUR - 5 mm vlas, přírodní materiál; vhodný na antikorozní
barvy, epoxydové a dvousložkové barvy
BG
SK
VELÚR - 5 mm vlas, prírodný materiál; vhodný na antikorózne farby,
epoxydové a dvojzložkové farby
RU
HU
VELOUR - 5 mm-es szálhossz, természetes anyag; rozsdagátló
bevonatokhoz, epoxi- és 2K bevonatokhoz
150 mm
BiH.. .
Велюр - 5 мм ворс, природный материал, для антикоррозионных
красок, эпоксидных и 2К-красок
VELOUR- 5 mm dužina pliša, prirodni materijal, pogodan za
antikorozivne, epoksi i 2K premaze
Ciret s.r.o., Matějkova 2267, CZ-39301 Pelhřimov
000 Колор Эксперт, 119602 Москва, Покры шкина 8
6 mm
150 mmm
17 mm
PL KANACOLOR - runo 18mm, poliakryl; do farb dyspersyjnych, lateksowych,
RO
KANACOLOR - fir 18 mm, poliacril; potrivit pentru emulsii, vopsea latex, vopsea de
exterior, amorse
CZ KANACOLOR - 18 mm vlas, polyakryl; vhodný na disperzní barvy, latexové barvy,
BG
КАНАКОЛОР - 18 мм влакно, полиакрил; подходящ за дисперсни, латексови,
фасадни бои и грундове
SK KANACOLOR - 18 mm vlas, polyakryl; vhodný na disperzné farby, latexové farby,
RU
KANACOLOR - 18 мм ворс, полиакрил; для эмульсий, латексных красок,
фасадных красок, грунтовок
fasadowych
fasádní barvy, základové barvy
fasádne farby, základové farby
..
HU KANACOLOR - 18 mm-es szálhossz, poliakril; diszperziós-, latex- és
homlokzatfestékekhez, alapozókhoz
KANACOLOR- 13 mm dužina pliša, poliakril, pogodan za emulzije, lateks, vanjske i
osnovne premaze
Ciret s.r.o., Matějkova 2267, CZ-39301 Pelhřimov
000 Колор Эксперт, 119602 Москва, Покры шкина 8
300 065
89 mm
53 mm
Vysvetlivky
Úzka spolupráca s výrobcami farieb a spoločné
testovanie sú štandardom pre náš vlastný vývoj
a neustále zlepšovanie vlastností našich produktov.
XX mm
Výška vlákien
XX mm
X mm
5
RO
KANACOLOR
Pri vývoji týchto nových
200 mm
8 mm
technológií, postupov a
180
mm
poťahov sme spolupracovali
180 mm
s poprednými producentmi
náterových hmôt, s ktorými
sme spoločne vykonávali testovanie. Pri ňom sme kládli
dôraz predovšetkým na kvalitu natieraného povrchu,
efektivitu, životnosť a komfort pri práci.
Úvod | Vysvetlivky
VELOUR - runo naturalne 5mm, do farb przeciwrdzewnych,
epoksydowych i dwuskładnikowych
500 233
Na trh sa začali dostávať náterové hmoty s novým
zložením i novým výrobným
postupom, pre ktoré bolo
potrebné upraviť aj
existujúcu ponuku valčekov
pre ich aplikáciu.
PL
Priemer jadra
Priemer držiaka
Maliarske valčeky
a príslušenstvo
Maliarske valčeky a príslušenstvo
Veľké valčeky
Malé valčeky
Valčeky do rohov
Špeciálne valčeky
Maliarske súpravy
Držiaky valčekov
Stieracie mriežky, vaničky a vedrá na farbu
Predlžovacie tyče
Ostatné príslušenstvo
6
Polyesterové valčeky
1
18 mm
8 mm
44 mm
Art.-Nr.
84 15 18 10
84 15 25 10
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
EAN+i 5
44 mm
B
EAN+i 5
Art.-Nr.
200 215
200 217
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
6 mm
6 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
Kana 5
44 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
200 215 553
200 217 753
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
6 mm
6 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm +
B
Kana 5
44 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
100 685
100 687
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
Kana 5
44 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
100 087
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
200 087 751
Šírka
25 cm
Priem.
6 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm +
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
Polyester - 18mm
šitý
18 mm
6 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
VESTAN - 18mm
polyester, šitý
18 mm
6 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Polyesterové valčeky
4
VESTAN - 18mm
polyester, šitý
20 mm
8 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
LIKELAN - 20mm
polyester, šitý
18 mm
8 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
KANALINE - 18 mm
polyester, šitý
18 mm
6 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
7
KANALINE - 18 mm
polyester, šitý
1
18 mm
8 mm
52 mm
60 mm
Art.-Nr.
300 087
400 087
Šírka
27 cm
27 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
52 mm
B
Kana 5
60 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
130 507
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm
B
Kana 3
Art.-Nr.
130 507 713
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm +
B
Kana 3
Art.-Nr.
84 42 18 10
84 42 25 10
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm
B
EAN+i 5
48 mm
B
EAN+i 5
Art.-Nr.
136 675
136 677
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm
B
Kana 5
48 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
136 675 513
136 677 713
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm +
B
Kana 5
48 mm +
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
KANALINE - 18 mm
polyester, šitý, polstrovaný
11 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
TES - 11 mm
polyester špeciál, termofúzia
11 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Základy a Impregnácie
4
TES - 11 mm
polyester špeciál, termofúzia
13 mm
8 mm
48 mm
Polyesterové valčeky
Lazúry
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
Polyester special - 13 mm
termofúzia
15 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
TOPTEX - 15 mm
polyester špeciál, termofúzia
15 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
TOPTEX - 15 mm
polyester špeciál, termofúzia
8
Polyakrylové valčeky
1
18 mm
44 mm
60 mm
68 mm
8 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
Polyakryl a polyester - 18 mm
mix 70 % PA + 30 % PE, šitý
18 mm
8 mm
44 mm
60 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
Šírka
18 cm
25 cm
18 cm
25 cm
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro
44 mm
44 mm
60 mm
60 mm
68 mm
68 mm
Art.-Nr.
84 52 19 10
84 52 26 10
84 53 19 10
84 53 26 10
Šírka
18 cm
25 cm
18 cm
25 cm
Art.-Nr.
130 745
130 747
Typ
polstr.
polstr.
polstr.
polstr.
APG
B
B
B
B
B
B
Etiketa
EAN+i
EAN+i
EAN+i
EAN+i
EAN+i
EAN+i
VE1
40
40
35
35
24
24
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Typ
44 mm
44 mm
60 mm polstr.
60 mm polstr.
APG
B
B
B
B
Etiketa
EAN+i
EAN+i
EAN+i
EAN+i
VE1
5
5
5
5
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm
B
Kana 5
48 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
100 067
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
300 065
300 067
400 065
400 067
700 065
700 067
Šírka
20 cm
25 cm
20 cm
27 cm
20 cm
27 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
52 mm
B
52 mm
B
60 mm
B
60 mm
B
68 mm
B
68 mm
B
Art.-Nr.
100 385
100 387
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
Kana 5
44 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
400 387
Šírka
27 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
60 mm
B
Kana 5
Polyakryl - 18 mm
šitý
12 mm
8 mm
Art.-Nr.
84 52 18 10
84 52 25 10
84 50 18 10
84 50 25 10
84 51 18 10
84 51 25 10
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
GELBFADEN - 12 mm
polyakryl, termofúzia
18 mm
8 mm
44 mm
Polyakrylové valčeky
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
KANACOLOR - 18 mm
polyakryl, šitý
18 mm
52 mm
60 mm
68 mm
8 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
KANACOLOR - 18 mm
polyakryl, šitý, polstrovaný
18 mm
8 mm
44 mm
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
5
5
5
5
3
3
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
7
PERLAFLOR - 18 mm
polyakryl, šitý
18 mm
8 mm
60 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
9
PERLAFLOR - 18 mm
polyakryl, šitý, polstrovaný
1
18 mm
8 mm
52 mm
Art.-Nr.
302 305
302 307
Šírka
20 cm
27 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
52 mm
B
Kana 5
52 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
200 985
200 987
100 985
100 987
Šírka
18 cm
25 cm
18 cm
25 cm
Priem.
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
44 mm
B
44 mm
B
44 mm
B
44 mm
B
Art.-Nr.
100 985 513
Šírka
18 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
300 985
300 987
400 985
400 987
700 987
Šírka
20 cm
27 cm
20 cm
20 cm
27 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
52 mm
B
52 mm
B
60 mm
B
60 mm
B
68 mm
B
Art.-Nr.
400 987 713
Šírka
27 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
60 mm +
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
KANABLUE - 18 mm
polyakryl, šitý, polstrovaný
18 mm
6 mm
8 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
5
5
5
5
KANAGREEN - 18 mm
polyakryl, šitý
18 mm
8 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Základy a Impregnácie
4
KANAGREEN - 18 mm
polyakryl, šitý
18 mm
52 mm
60 mm
68 mm
8 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
5
5
5
5
3
KANAGREEN - 18 mm
polyakryl, šitý, polstrovaný
18 mm
8 mm
60 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
KANAGREEN - 18 mm
polyakryl, šitý, polstrovaný
10
Polyakrylové valčeky
Lazúry
Polyamidové valčeky
1
12 mm
8 mm
48 mm
Art.-Nr.
130 345-415
130 347-415
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm
B
Kana 10
48 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
300 437
400 437
700 437
Šírka
27 cm
27 cm
27 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
52 mm
B
60 mm
B
68 mm
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
1
1
1
Art.-Nr.
130 135-415
130 137
160 137
Šírka
18 cm
25 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
48 mm
B
48 mm
B
54 mm
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
5
3
3
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
PERLTEX - 12 mm
polyamid, termofúzia
18 mm
52 mm
60 mm
68 mm
8 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
DUALON - 18 mm
polyamid, šitý, polstrovaný
12 mm
8 mm
48 mm
54 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
GOLDFADEN - 12 mm
polyamid, termofúzia
21 mm
8 mm
pre maľbu sadrokartónových koštrukcií
Art.-Nr.
160 917
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
54 mm
B
Kana 1
Art.-Nr.
300 915
300 917
400 917
700 917
Šírka
20 cm
27 cm
27 cm
27 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
52 mm
B
52 mm
B
60 mm
B
68 mm
B
Art.-Nr.
106 695
106 697
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
Kana 3
44 mm
B
Kana 3
Art.-Nr.
106 695 513
106 697 713
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm +
B
Kana 5
44 mm +
B
Kana 5
54 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Polyamidové valčeky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
KANA deluxe - 21 mm
polyamid, termofúzia
21 mm
52 mm
60 mm
68 mm
8 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
VE1
1
1
1
1
KANA deluxe - 21 mm
polyamid, šitý, polstrovaný
18 mm
8 mm
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
7
TripleRED - 18 mm
polyamid, šitý
18 mm
8 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
11
TripleRED - 18 mm
polyamid, šitý
1
12 mm
8 mm
Art.-Nr.
166 687
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
54 mm
B
Kana 3
Art.-Nr.
166 687 713
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
54 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
406 695
406 697
706 697
Šírka
20 cm
27 cm
27 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
60 mm
B
60 mm
B
68 mm
B
Art.-Nr.
706 697 713
Šírka
27 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
68 mm +
B
Kana 3
Art.-Nr.
130 765-415
130 767-415
876 024
Šírka
18 cm
25 cm
61 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
48 mm
B
48 mm
B
48 mm
B
Art.-Nr.
130 767 713
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm +
B
Kana 5
54 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
TripleRED - 12 mm
polyamid, termofúzia
pre maľbu sadrokartónových koštrukcií
12 mm
8 mm
54 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
TripleRED - 12 mm
polyamid, termofúzia
pre maľbu sadrokartónových koštrukcií
18 mm
8 mm
60 mm
68 mm
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
3
3
3
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
TripleRED - 18 mm
polyamid, šitý, polstrovaný
18 mm
8 mm
68 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
TripleRED - 18 mm
polyamid, šitý, polstrovaný
6 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
5
5
1
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
BLAUGOLD - 6 mm
polyamid, termofúzia
6 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
BLAUGOLD - 6 mm
polyamid nylon, termofúzia
12
Polyamidové valčeky
Syntetické laky
1
13 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Art.-Nr.
130 115-415
130 117
811 018
Šírka
18 cm
25 cm
46 cm
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG
48 mm
B
48 mm
B
48 mm
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
5
3
1
Art.-Nr.
130 965
130 967
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm
B
Kana 5
48 mm
B
Kana 3
Art.-Nr.
136 807
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm
B
Kana 3
Art.-Nr.
84 58 27 19
Šírka
27 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
60 mm
B
EAN+i 5
Art.-Nr.
130 235
130 237
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
48 mm
B
Kana 3
48 mm
B
Kana 3
84 26 18 19
84 26 25 19
18 cm
25 cm
8 mm
8 mm
40 mm
40 mm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
Kana 1
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
BLAUFADEN - 13 mm
polyamid nylon, termofúzia
Valčeky z mikrovlákna
2
9 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
MICROSTAR® - 9 mm
mikrovlákno, termofúzia
12 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Polyamidové | Z mikrovlákna | Z prírodných mat.
4
GREENSTAR - 12 mm
mikrovlákno, termofúzia
15 mm
8 mm
60 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Microfibre - 15 mm
šitý, polstrovaný
Valčeky z prírodných materiálov
5
5 mm
8 mm
48 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
VELOUR - 5 mm
vlna, termofúzia
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
13
MOHER - 4 mm
kozí vlas, lepený
EAN+i 6
EAN+i 6
zmes vlny a polyesteru, lepený
Art.-Nr.
190 797
4 mm
8 mm
B
B
Šírka
25 cm
1
20 mm
8 mm
Art.-Nr.
84 21 25 10
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
B
EAN+i 5
Art.-Nr.
400 157
Šírka
27 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
60 mm
B
Kana 1
Art.-Nr.
192 605
192 607
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
Diam. Držiak APG Etiketa VE1
74 mm
B
Kana 3
74 mm
B
Kana 3
Art.-Nr.
193 327
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Diam. Držiak APG Etiketa VE1
74 mm
B
Kana 3
Art.-Nr.
86 70 05 10
86 70 11 10
86 70 40 10
Šírka
Priem.
5 cm
6 mm
11 cm 6 mm
10x 11cm 6 mm
Diam. Držiak APG
35 mm
B
35 mm
B
35 mm
B
Etiketa
EAN+i
EAN+i
EAN+i
VE1
20
10
10
Art.-Nr.
502 404
502 408
502 401
502 403
502 404-10
502 401-10
Šírka
5 cm
7 cm
11 cm
16 cm
10x 5cm
10x 11cm
Diam. Držiak APG
35 mm
B
35 mm
B
35 mm
B
35 mm
B
35 mm
B
35 mm
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
10
10
10
10
1
1
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
BARÁNOK - 20mm
jahňacia srsť, šitý
22 mm
8 mm
60 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
BARÁNOK - 22mm
jahňacia srsť, šitý, polstrovaný
Penové valčeky
3
74 mm
8 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
KANAPOREN - super jemný
obojstranne rovný
74 mm
8 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
FLOCK - jemný, flokovaný
obojstranne zaoblený
Malé penové valčeky
5
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
Polyether - jemný
obojstranne rovný
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
KANAPOREN - jemný
obojstranne rovný
Priem.
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
14
Valčeky z prírodných materiálov | Penové valčeky
Syntetické laky
1
35 mm
6 mm
Art.-Nr.
502 401 173
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
502 421
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
502 601
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
502 621
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
502 681
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
503 304
503 301
503 303
Šírka
5 cm
11 cm
16 cm
Priem.
6 mm
6 mm
6 mm
Art.-Nr.
503 311
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
KANAPOREN - jemný
obojstranne rovný
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
KANAPOREN - jemný
obojstranne zaoblený
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
KANAPOREN - super jemný
obojstranne rovný
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Malé penové valčeky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
KANAPOREN - super jemný
obojstranne zaoblený
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
Konkávny KANAPOREN - super jemný
obojstranne konkávny
35 mm
6 mm
Diam. Držiak APG
35 mm
B
35 mm
B
35 mm
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
5
5
5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
7
FLOCK - jemný, flokovaný
obojstranne rovný
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
15
FLOCK - jemný, flokovaný
zaoblený od držiaka
1
35 mm
6 mm
Art.-Nr.
503 321
503 323
Šírka
11 cm
16 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm
B
Kana 5
6 mm 35 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
503 321 173
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
503 381
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
86 50 10 10
86 50 80 10
86 50 40 10
Šírka Priem. Jadro Držiak APG
10 cm
6 mm 15 mm
B
20x 5cm 6 mm 15 mm
B
10x 10cm 6 mm 15 mm
B
Etiketa
EAN+i
EAN+i
EAN+i
VE1
10
1
1
Art.-Nr.
500 238
500 231
500 233
Šírka
7 cm
10 cm
15 cm
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
10
10
10
Art.-Nr.
500 231 173
500 231 173-2
Šírka
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
10 cm
6 mm 17 mm +
B
Kana 5
2x 10cm 6 mm 17 mm +
B
Kana 1
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
FLOCK - jemný, flokovaný
obojstranne zaoblený
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
FLOCK - jemný, flokovaný
obojstranne zaoblený
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Konkávny FLOCK - jemný, flokovaný
obojstranne konkávny
Malé valčeky z prírodných materiálov
4
4 mm
6 mm
15 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
VELOUR - 4 mm
vlna, termofúzia
5 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Priem.
6 mm
6 mm
6 mm
Jadro Držiak APG
17 mm
B
17 mm
B
17 mm
B
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
VELOUR - 5 mm
vlna, termofúzia
5 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
VELOUR - 5 mm
vlna, termofúzia
16
Penové valčeky | Malé valčeky z prírodných mat.
Syntetické laky
Malé polyesterové valčeky
1
5 mm
6 mm
Art.-Nr.
506 401
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
506 661
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
506 661 173
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6m
17 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
86 67 10 10
Šírka
10 cm
Priem.
6 mm
Art.-Nr.
500 051
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
Kana 10
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
FILT - 5 mm
polyester, termofúzia
10 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
TOPTEX - 10 mm
polyester, termofúzia
10 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Malé polyesterové val. | Malé polyakrylové val.
Základy a Impregnácie
TOPTEX - 10 mm
polyester, termofúzia
Malé polyakrylové valčeky
4
12 mm
6 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
15 mm
B
EAN+i 10
15 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
polyakryl - 12 mm
termofúzia
13 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
17
KANACOLOR - 13 mm
polyakryl, termofúzia
Malé polyamidové valčeky
1
12 mm
6 mm
Art.-Nr.
500 341
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
500 341 171
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
86 30 10 10
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 15 mm
B
EAN+i 10
Art.-Nr.
500 131
500 131-10
Šírka
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
10 cm
6 mm 17 mm
B
Kana 10
10x 10cm 6 mm 17 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
500 131 173
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
500 901
500 903
Šírka
10 cm
15 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
Kana 10
6 mm 17 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
506 681
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
Kana 10
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
PERLTEX - 12 mm
polyamid, termofúzia
12 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
PERLTEX - 12 mm
polyamid, termofúzia
12 mm
6 mm
15 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
Polyamid - 12 mm
termofúzia
13 mm
6 mm
17 mm
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
GOLDFADEN - 13 mm
polyamid, termofúzia
13 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
GOLDFADEN - 13 mm
polyamid, termofúzia
14 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
7
KANAdeluxe - 14 mm
polyamid, termofúzia
12 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
TripleRED - 12 mm
polyamid - nekonečné vlákno, termofúzia
18
Malé polyamidové valčeky
Farby na steny a fasády
1
12 mm
6 mm
17 mm
Art.-Nr.
506 681 171
506 681 161
Šírka
10 cm
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm +
B
Kana 5
6 mm 17 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
500 761
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
500 118
500 111
500 113
500 111-10
Šírka
7 cm
10 cm
15 cm
10x 10cm
Priem.
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Art.-Nr.
500 111 173
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
500 961
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
Kana 10
Art.-Nr.
500 961 173
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm +
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
TripleRED - 12 mm
polyamid - nekonečné vlákno, termofúzia
6 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
BLAUGOLD - 6 mm
polyamid nylon, termofúzia
13 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
10
10
10
5
BLAUFADEN - 13 mm
polyamid nylon, termofúzia
13 mm
6 mm
Jadro Držiak APG
17 mm
B
17 mm
B
17 mm
B
17 mm
B
17 mm
Malé polyamidové val. | Malé val. z mikrovlákna
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
BLAUFADEN - 13 mm
polyamid nylon, termofúzia
Malé valčeky z mikrovlákna
5
9 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
MICROSTAR© - 9 mm
mikrovlákno, termofúzia
9 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
19
MICROSTAR© - 9 mm
mikrovlákno, termofúzia
1
15 mm
6 mm
Art.-Nr.
86 58 10 10
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm
B
EAN+i 10
Art.-Nr.
86 51 10 10
510 231
510 233
Šírka
10 cm
12 cm
15 cm
Art.-Nr.
516 671
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
516 671 173
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
510 051
510 053
Šírka
12 cm
15 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 10
6 mm 30 mm
B
Kana 5
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Microfibre - 15 mm
termofúzia
Valčeky z prírodných materiálov
2
5 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Priem. Jadro Držiak APG
6 mm 30 mm
B
6 mm 30 mm
B
6 mm 30 mm
B
Etiketa
EAN+i
Kana
Kana
VE1
10
5
5
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
VELOUR - 5 mm
vlna, termofúzia
Polyesterové valčeky
3
15 mm
6 mm
30 mm
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
TOPTEX - 15 mm
polyester, termofúzia
15 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
TOPTEX - 15 mm
polyester, termofúzia
Polyakrylové valčeky
5
13 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
KANACOLOR - 13 mm
polyakryl, termofúzia
20
Polyesterové | Polyakrylové | Z prírodných mat.
Farby na steny a fasády
Polyamidové valčeky
1
12 mm
6 mm
30 mm
Art.-Nr.
510 341
Šírka
12 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
510 131
Šírka
12 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
510 901
510 903
Šírka
12 cm
15 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 5
6 mm 30 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
516 681
Šírka
12 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
516 681 171
516 681 161
Šírka
12 cm
12 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm +
B
Kana 5
6 mm 30 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
510 761
Šírka
12 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
PERLTEX - 12 mm
polyamid, termofúzia
13 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
GOLDFADEN - 13 mm
polyamid, termofúzia
14 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
KANAdeluxe - 14 mm
polyamid, termofúzia
12 mm
6 mm
30 mm
Polyamidové valčeky
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
TripleRED -12 mm
polyamid - nekonečné vlákno, termofúzia
12 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
TripleRED - 12 mm
polyamid - nekonečné vlákno, termofúzia
6 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
21
BLAUGOLD - 6 mm
polyamid nylon, termofúzia
1
13 mm
6 mm
30 mm
Art.-Nr.
510 111
510 113
Šírka
12 cm
15 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 5
6 mm 30 mm
B
Kana 5
Art.-Nr.
510 961
Šírka
12 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
BLAUFADEN - 13 mm
polyamid nylon, termofúzia
Valčeky z mikrovlákna
2
9 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
MICROSTAR© - 9 mm
mikrovlákno, termofúzia
3
22 mm
6 mm
Art.-Nr.
800 200 057
Priem.
6 mm
Držiak APG Etiketa VE1
+
B
Kana 5
Art.-Nr.
800 060 057
800 060
Priem.
6 mm
6 mm
Držiak APG Etiketa VE1
+
B
Kana 3
B
Kana 5
Priem.
6 mm
Držiak APG Etiketa VE1
+
B
Kana 3
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
VESTAN - 22 mm
polyester
18 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
KANACOLOR - 18 mm
polyakryl
náhradný valček bez držiaka
Art.-Nr.
800 910 057
21 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
KANAdeluxe - 21 mm
polyamid
22
Polyamidové | Z mikrovlákna | Valčeky do rohov
Valčeky do rohov
Špeciálne valčeky
1
1 2 mm
6 mm
max. 70 mm
Farby na steny a fasády
Art.-Nr.
86 82 99 10
834 023
Priem.
6 mm
6 mm
Držiak APG Etiketa VE1
+
B
EAN+i 1
B
Kana 5
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
Polyamid - 12 mm
termofúzia
3 kusy náhradných valčekov bez držiaka
12 mm
6 mm
25 mm
Art.-Nr.
800 341 001
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 25 mm +
B
Kana 1
Art.-Nr.
516 601 N
Šírka
12 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm +
B
Kana 1
Art.-Nr.
800 002
Šírka
18 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
8 mm 44 mm
B
Kana 1
Art.-Nr.
800 004
Šírka
25 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
8 mm 44 mm
B
Kana 1
Art.-Nr.
502 801
Šírka
10 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 30 mm
B
Kana 3
Art.-Nr.
192 805
192 807
193 007
Šírka
18 cm
25 cm
25 cm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
PERLTEX - 12 mm
polyamid, termofúzia
9 mm
6 mm
30 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
11 mm
6 mm
Špeciálne valčeky
MICROFASER - 9 mm
polyester, termofúzia
44 mm
Odvzdušňovací valček - s kovovými hrotmi
používa sa na prepichovanie vzduchových bublín
nivelačných hmôt
5
11 mm
6 mm
44 mm
Odvzdušňovací valček - s plastovými hrotmi
používa sa na prepichovanie vzduchových bublín
nivelačných hmôt
6
35 mm
6 mm
KREÁCIA
hrubá polyesterová pena
7
74 mm
8 mm
*
**
KREÁCIA
hrubá* a extra hrubá** polyesterová pena
obojstranne rovná
23
Priem.
8 mm
8 mm
8 mm
Diam.
74 mm
74 mm
74 mm
Design
*
*
**
APG
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
3
3
3
1
8 mm
44 mm
Art.-Nr.
101 045
Šírka
18 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
A
Kana 1
Art.-Nr.
190 555
Šírka
18 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm
A
Kana 1
Art.-Nr.
85 90 19 10
85 90 23 10
Šírka
18 cm
21 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 40 mm +
C
EAN+i 10
6 mm 40 mm +
C
EAN+i 10
Art.-Nr.
250 215 553
240 217 753
Šírka
18 cm
25 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 44 mm +
C
Kana 5
6 mm 44 mm +
C
Kana 5
Art.-Nr.
85 94 75 10
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Art.-Nr.
150 685 513
140 687 713
Šírka
18 cm
25 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
8 mm 44 mm +
C
Kana 5
8 mm 44 mm +
C
Kana 5
KREÁCIA
reliefny valček, syntetická koža
2
8 mm
44 mm
KREÁCIA
reliefny valček, jemná štruktúra
Maliarske súpravy
3
18 mm
6 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
Polyester - 18mm
šitý, pevne zmontovaný s držiakom, mriežka
18 mm
6 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
Vestan - 18mm
šitý, s mriežkou
18 mm
8 mm
58 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
58 mm +
C
EAN+i 10
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
Polyester - 18mm
šitý, polstrovaný, s mriežkou
20 mm
8 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
LIKELAN - 20mm
polyester, šitý, s mriežkou
24
Špeciálne valčeky | Maliarske súpravy
Syntetické laky
1
18 mm
6 mm
44 mm
Art.-Nr.
85 95 45 10
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm +
C
EAN+i 10
Art.-Nr.
250 985 553
240 987 753
Šírka
18 cm
25 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 44 mm +
C
Kana 5
6 mm 44 mm +
C
Kana 1
Art.-Nr.
151 230 513
141 230 713
Šírka
18 cm
25 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
8 mm 44 mm +
C
Kana 5
8 mm 44 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
900 000 011
900 000 012
Šírka
18 cm
25 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 44 mm +
C
Kana 5
6 mm 44 mm +
C
Kana 5
Art.-Nr.
900 000 153
900 000 073
Šírka
18 cm
25 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 44 mm +
C
Kana 5
6 mm 44 mm +
C
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
Polyakryl - 18 mm
šitý, s mriežkou
18 mm
6 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
KANAGREEN - 18mm
polyakryl, šitý, s mriežkou
18 mm
8 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Maliarske súpravy
Základy a Impregnácie
4
KANABLUE - 18mm
polyakryl, šitý, s mriežkou
18 mm
6 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
VESTAN - 18mm
polyester, šitý, s mriežkou, fóliou 4x4m
18 mm
6 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
25
KANAGREEN - 18mm
polyakryl, šitý, s mriežkou, fóliou 4x4m
1
18 mm
8 mm
52 mm
Art.-Nr.
300 087 721
300 087 721-2
Šírka
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
25 cm
8 mm 52 mm +
C
Kana 5
2x 25cm 8 mm 52 mm +
C
Kana 1
Art.-Nr.
100 987 721
Šírka
25 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
44 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
300 987 721
Šírka
27 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
52 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
300 437 723
Šírka
27 cm
Priem.
8 mm
Jadro Držiak APG Etiketa VE1
52 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
552 404 483
572 401 171
Šírka
5 cm
11 cm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
KANALINE - 18mm
polyester, šitý, polstrovaný
s teleskopickou tyčou 200 cm
18 mm
8 mm
44 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
KANAGREEN - 18 mm
polyakryl, šitý
s teleskopickou tyčou 200 cm
18 mm
8 mm
52 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
KANAGREEN - 18 mm
polyakryl, šitý, polstrovaný
s teleskopickou tyčou 200 cm
18 mm
8 mm
52 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
DUALON - 18 mm
polyamid, šitý, polstrovaný
s teleskopickou tyčou 200 cm
35 mm
6 mm
16 mm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm +
B
Kana 5
6 mm 35 mm +
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
KANAPOREN - jemný
obojstranne rovný, s vaničkou na farbu
26
Maliarske súpravy
Syntetické laky
1
35 mm
6 mm
Art.-Nr.
900 000 005
Šírka
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
5+11cm 6 mm 35 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
573 321 171
Šírka
11 cm
Priem. Diam. Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 35 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
570 231 171
Šírka
10 cm
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
6 mm 17 mm +
B
Kana 5
Art.-Nr.
900 000 002
Šírka
Priem. Jadro Držiak APG Etiketa VE1
3x 10cm 6 mm 17 mm +
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
KANAPOREN - jemný
5 a 11 cm
obojstranne rovný, s vaničkou na farbu
35 mm
6 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
FLOCK - jemný, flokovaný
obojstranne zaoblený, s vaničkou na farbu
5 mm
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
VELOUR - 5 mm
vlna, termofúzia, s vaničkou na farbu
4
Maliarske súpravy
6 mm
17 mm
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
27
KANAPOREN - jemný
GOLDFADEN - 13mm, polyamid
BLAUFADEN - 13mm, polyamid nylon
s vaničkou na farbu
Držiaky valčekov
1
6 mm
Art.-Nr.
551 010
751 010
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
6 mm
6 mm
APG Etiketa VE1
C
Kana 5
C
Kana 5
Art.-Nr.
513 011
713 011
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
APG Etiketa VE1
C
Kana 5
C
Kana 5
Art.-Nr.
84 02 18 10
84 02 25 10
Šírka
18 cm
25 cm
Priem.
8 mm
8 mm
APG Etiketa VE1
C
Kana 10
C
Kana 10
Art.-Nr.
803 024
Šírka
Priem.
30-61 cm 8 mm
APG Etiketa VE1
C
Kana 1
Art.-Nr.
483 010
Šírka
5-7 cm
Priem. Dĺžka
6 mm 19 cm
APG Etiketa VE1
C
Kana 5
Art.-Nr.
171 010
161 010
151 010
351 010
Šírka
10 cm
10 cm
10 cm
15 cm
Priem.
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
APG
C
C
C
C
Držiak
oceľový drôt, pozinkovaný
2
8 mm
Držiak
oceľový drôt, pozinkovaný
3
8 mm
4
8 mm
Držiak na podlahárske valce
30-61cm
5
6 mm
Držiak
oceľový drôt, pozinkovaný
6
6 mm
Dĺžka
27 cm
42 cm
56 cm
29 cm
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
5
5
5
5
Držiak
oceľový drôt, pozinkovaný
28
Držiaky valčekov
Držiak
oceľový drôt, pozinkovaný
Stieracie mriežky, vaničky a vedrá na farbu
1
Art.-Nr.
801 025
Objem
0,7 Lit.
APG Etiketa VE1
C
Kana 5
Art.-Nr.
84 83 29 10
84 83 28 10
Rozmery
22 x 25 cm
27 x 29 cm
APG Etiketa VE1
C
EAN
10
C
EAN
10
Art.-Nr.
84 83 27 10
Rozmery
26 x 30 cm
APG Etiketa VE1
A
EAN
10
Art.-Nr.
305 011
84 80 11 10
84 80 18 10
84 80 25 10
Rozmery
10 x 20 cm
15 x 32 cm
26 x 32 cm
32 x 36 cm
Art.-Nr.
84 80 30 10
Rozmery
30 x 47 cm
Art.-Nr.
84 82 08 10
84 82 14 10
84 82 44 10
619 011
Objem
8 Lit.
12 Lit.
14 Lit.
19 Lit.
Hrnček na farbu s vekom
plastový
2
Stieracia mriežka - plastová
3
Stieracia mriežka
kovová, pozinkovaná
Stieracie mriežky, vaničky a vedrá na farbu
4
Farba
červená
čierna
čierna
čierna
APG
C
C
C
C
Etiketa
Kana
EAN
EAN
EAN
VE1
5
10
10
8
Vanička na farbu - plastová
5
APG Etiketa VE1
C
EAN
15
Vanička na farbu PROFI - extra veľká,
plastová
6
Vedro na farbu
plastové, kovový držiak
29
Farba
čierne
čierne
čierne
červené
APG
C
C
C
B
Etiketa
EAN
EAN
EAN
Kana
VE1
1
1
1
1
Predlžovacie tyče
1
Art.-Nr.
407 700
407 800
Dĺžka
80 cm
120 cm
Priemer
22 mm
22 mm
APG Etiketa VE1
B
Kana 5
B
Kana 5
Art.-Nr.
520 000
520 800
520 100
520 400
Dĺžka
80-150 cm
80-135 cm
115-200 cm
165-300 cm
Priemer
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
APG
B
B
B
B
Art.-Nr.
540 200
540 300
Dĺžka
115-200 cm
165-300 cm
Priemer
25 mm
25 mm
APG Etiketa VE1
B
Kana 5
B
Kana 5
Art.-Nr.
524 300
Dĺžka
130-238 cm
Priemer
32 mm
APG Etiketa VE1
B
Kana 1
Art.-Nr.
84 79 01 10
Šírka
100 cm
Predlžovacia tyč
oceľová, lakovaná
2
Teleskopická predlžovacia tyč
oceľová, lakovaná
3
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
1
1
5
1
Teleskopická predlžovacia tyč
hliníková
4
Teleskopická predlžovacia tyč
sklolaminát / hliník,
presná aretácia
vymeniteľné kónusy
Ostatné príslušenstvo
5
APG Etiketa VE1
B
EAN
1
Maliarske pravítko - drevené
30
Predlžovacie tyče | Ostatné príslušenstvo
CLICK aretácie držiaka na kónus
2 rôzne kónusy v balení
CLICK aretácie výsuvnej časti
Úvod - KANA štetce a štetky
Štetce sú z historického hľadiska tým vôbec
najstarším maliarskym nástrojom, ktorý sa vyvíja už
po stáročia.
Ako výrobca sme mali možnosť veľmi pružne reagovať
a ponúknuť našim zákazníkom inovované zmesi
prírodných a syntetických štetín, ktoré sme testovali
priamo s poprednými výrobcami náterových hmôt.
Pri testoch sme sledovali
nielen kvalitu natieraného
povrchu, výdatnosť na
jedno namočenie - teda
faktory ovplyvňujúce
efektivitu práce, ale aj
životnosť zmesi.
PL
CZ
SK
HU
Najbežnejším materiálom používaným na osadzovanie
štetcov bývali vždy štetiny rôznych
zvierat - najmä čínskych ošípaných.
Vývoj v poslednej dobe umožňuje
postupné používanie syntetických
vlákien, ktoré majú v mnohých ohľadoch
211 030
lepšie vlastnosti ako prírodné materiály.
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
RU
..
RO
BG
RU
..
Pędzel do lazurowania 70 mm
Štětec lazurovací 70 mm
Štetec na lazúry 70 mm
Lazúrecset 70 mm
Pensulă lăcuire 70 mm
Четка за лакиране 70 мм
Кисть для лака 70 мм
Četka za lakiranje 70 mm
Úzka spolupráca
s výrobcami farieb
a spoločné testovanie sú
štandardom pre náš
vlastný vývoj a neustále
zlepšovanie vlastností
našich produktov.
Ciret s.r.o., Matějkova 2267, CZ-39301 Pelhřimov
000 Колор Эксперт, 119602 Москва, Покры шкина 8
228 070
Pensulă universală 30 mm
Четка универсална 30 мм
Универсальная кисть для краски 30 мм
Univerzalna četka 30 mm
Na trh sa začali dostávať náterové
hmoty s novým zložením i novým
výrobným postupom, pre ktoré bolo
potrebné upraviť aj existujúcu ponuku
štetcov.
Pędzel uniwersalny 30 mm
Štětec univerzální 30 mm
Štetec univerzálny 30 mm
Univerzális ecset 30 mm
Nariadenie Európskej únie týkajúce sa
zníženia užívania prchavých organických
zlúčenín (rakovinotvorných rozpúšťadiel)
pri výrobe náterových hmôt, ktoré vošlo
do platnosti v roku 2010 (VOC2010),
viedlo k výraznému urýchleniu vývoja
v oblasti výroby náterových hmôt.
Ciret s.r.o.,
Matějkova 2267
CZ-39301 Pelhřimov
000 Колор Эксперт
119602 Москва
Покры шкина 8
Úvod | Vysvetlivky
Vysvetlivky
0
0”
31
10
20
0,5”
30
1”
40
50
1,5”
2”
60
70
2,5”
80
3”
90
3,5”
100 mm
4”
Štetce a štetky
Štetce a štetky
Ploché štetce
Špeciálne štetce
Zárohové štetce
Fasádne štetce
Guľaté štetce
Pološtetky
Štetky
Malé štetce
Ostatné štetce
32
Ploché štetce - stupeň 4
1
stupeň 4
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
Art.-Nr.
81 20 20 10
81 20 30 10
81 20 40 10
81 20 50 10
81 20 60 10
81 20 70 10
Šírka
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Hrúbka
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Dľžka stetiny
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
45 mm
45 mm
APG
B
B
B
B
B
B
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
12
12
12
12
12
Art.-Nr.
81 26 20 10
81 26 25 10
81 26 35 10
81 26 50 10
81 26 60 10
81 26 75 10
81 26 99 10
Šírka
20 mm
25 mm
35 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
Hrúbka
9 mm
9 mm
10 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Dľžka stetiny
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
44 mm
44 mm
51 mm
APG
B
B
B
B
B
B
B
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
12
12
12
12
12
12
Art.-Nr.
81 28 03 10
81 28 04 10
81 28 05 10
81 28 07 10
Šírka
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
Hrúbka
12 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Dľžka stetiny
38 mm
38 mm
44 mm
44 mm
APG
B
B
B
B
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
12
12
12
Art.-Nr.
211 030
211 040
211 050
211 060
211 070
211 100
Šírka
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Hrúbka
13 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Dľžka stetiny
38 mm
38 mm
42 mm
44 mm
48 mm
50 mm
APG
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
6
Art.-Nr.
214 020
214 030
214 040
214 050
214 060
214 070
214 080
214 100
Šírka
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Hrúbka
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Dľžka stetiny
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
APG
B
B
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
12
6
6
Ploché štetce - stupeň 5
2
stupeň 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
lakované drevené držadlo
kovová objímka
50 % tops
Ploché štetce - stupeň 6
Ploché štetce
3
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
33
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
50 % tops
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
Šírky
20/30/50 mm
APG Etiketa VE1
B
Kana 5
Art.-Nr.
206 020
206 030
206 040
206 050
206 060
206 070
206 100
Šírka
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Art.-Nr.
900 000 009
Šírka
20/30/50 mm
Art.-Nr.
240 010
240 015
240 020
240 025
240 030
240 040
Šírka
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
Hrúbka
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Dľžka stetiny
44 mm
44 mm
51 mm
57 mm
63 mm
70 mm
APG
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
6
6
Art.-Nr.
81 31 30 19
81 31 40 19
81 31 50 19
81 31 70 19
81 31 99 19
Šírka
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Hrúbka
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
Dľžka stetiny
38 mm
44 mm
51 mm
57 mm
63 mm
APG
B
B
B
B
B
Etiketa
EAN+i
EAN+i
EAN+i
EAN+i
EAN+i
VE1
12
12
12
12
12
Sada štetcov 3 ks - svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Art.-Nr.
214 003
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
stupeň 6
Hrúbka
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Dľžka stetiny
38 mm
38 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
57 mm
APG
B
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
12
6
APG Etiketa VE1
B
Kana 5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
Sada štetcov 3 ks - svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
90 % tops
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Zmes prírodných a umelých štetín
plastové držadlo
kovová objímka
70 % tops
34
Ploché štetce
1
1
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
Zmes prírodných a umelých štetín
plastové držadlo
kovová objímka
70 % tops
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Zmes prírodných a umelých štetín
plastové držadlo
kovová objímka
70 % tops
Art.-Nr.
204 010
204 015
204 020
204 025
204 030
Šírka
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
Hrúbka
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
16 mm
Dľžka stetiny
38 mm
47 mm
50 mm
55 mm
60 mm
APG
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
Art.-Nr.
228 030
228 040
228 050
228 060
228 070
228 080
Šírka
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Hrúbka
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
Dľžka stetiny
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
APG
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
12
Art.-Nr.
234 075
234 010
234 015
234 020
234 025
234 030
234 035
234 040
Šírka
20 mm
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Hrúbka
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
18 mm
20 mm
21 mm
21 mm
Dľžka stetiny
38 mm
45 mm
45 mm
45 mm
54 mm
57 mm
57 mm
63 mm
APG
B
B
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
12
6
6
Art.-Nr.
231 010
231 015
231 020
231 025
231 030
231 035
231 040
Šírka
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Hrúbka
15 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
19 mm
19 mm
Dľžka stetiny
38 mm
38 mm
44 mm
54 mm
57 mm
57 mm
60 mm
APG
B
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
6
6
Art.-Nr.
236 075
236 010
236 015
236 020
236 025
236 030
236 035
236 040
Šírka
20 mm
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Hrúbka
15 mm
16 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Dľžka stetiny
45 mm
45 mm
45 mm
47 mm
55 mm
60 mm
62 mm
68 mm
APG
B
B
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
12
6
6
Ploché štetce - stupeň 9
3
stupeň 9
Ploché štetce
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
4
stupeň 9
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
stupeň 9
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
35
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
70 % tops
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
stupeň 9
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
2
stupeň 9
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
Zmes prírodných a umelých štetín
lakované drevené držadlo
kovová objímka
60 % tops
Zmes prírodných a umelých štetín
plastové držadlo
mosadzná objímka
70 % tops
stupeň 9
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Zmes prírodných a umelých štetín CIREX
plastové držadlo
kovová objímka
90 % tops
Art.-Nr.
81 12 30 10
81 12 40 10
81 12 50 10
81 12 60 10
81 12 80 10
81 12 99 10
Šírka
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
Hrúbka
15 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Dľžka stetiny
44 mm
44 mm
44 mm
51 mm
51 mm
57 mm
APG
A
A
A
A
A
A
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
12
12
12
12
6
Art.-Nr.
384 010
384 015
384 020
384 025
384 030
384 035
384 040
Šírka
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Hrúbka
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
20 mm
21 mm
Dľžka stetiny
42 mm
50 mm
50 mm
50 mm
61 mm
61 mm
63 mm
APG
A
A
A
A
A
A
A
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
6
6
Art.-Nr.
235 010
235 015
235 020
235 025
235 030
235 040
Šírka
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
Hrúbka
16 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
20 mm
Dľžka stetiny
40 mm
40 mm
51 mm
54 mm
60 mm
68 mm
APG
A
A
A
A
A
A
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
6
Art.-Nr.
321 010
321 015
321 020
321 025
321 030
321 040
Šírka
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
Hrúbka
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
22 mm
22 mm
Dľžka stetiny
51 mm
51 mm
60 mm
63 mm
70 mm
75 mm
APG
A
A
A
A
A
A
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
6
Art.-Nr.
325 010
325 015
325 020
325 025
325 030
325 040
Šírka
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
Hrúbka
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
22 mm
22 mm
Dľžka stetiny
54 mm
54 mm
60 mm
66 mm
70 mm
75 mm
APG
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
6
Ploché štetce - stupeň 12
4
stupeň 12
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
90 % tops
stupeň 12
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
drevené držadlo
kovová objímka
90 % tops
36
Ploché štetce
1
Špeciálne štetce
1
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Art.-Nr.
232 020
Šírka
50 mm
Hrúbka
14 mm
Art.-Nr.
240 130
240 145
240 160
Šírka
30 mm
45 mm
60 mm
Art.-Nr.
230 010
230 015
230 020
230 025
Šírka
25 mm
35 mm
50 mm
60 mm
Hrúbka
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Art.-Nr.
411 010
411 015
411 020
411 025
411 030
Šírka
25 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
Art.-Nr.
81 62 30 10
81 62 40 10
81 62 50 10
81 62 60 10
81 62 70 10
Art.-Nr.
81 68 50 10
Dľžka stetiny
60 mm
APG Etiketa VE1
A
Kana 3
Zmes prírodných a umelých štetín
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
2
Farby na steny a fasády
APG
A
A
A
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
6
6
6
Dľžka stetiny
37 mm
41 mm
44 mm
48 mm
APG
A
A
A
A
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
Hrúbka
11 mm
11 mm
12 mm
13 mm
13 mm
Dľžka stetiny
41 mm
41 mm
41 mm
48 mm
48 mm
APG
B
B
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
12
Šírka
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Hrúbka
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Dľžka stetiny
50 mm
50 mm
50 mm
57 mm
57 mm
APG
C
C
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
12
12
12
12
Šírka
50 mm
Hrúbka
10 mm
Dľžka stetiny
44 mm
APG Etiketa VE1
B
EAN
12
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
3
stupeň 4
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Špeciálne štetce | Zárohové štetce
Penový štetec KANAPOREN
vhodný na lakovanie
Svetlá čínska štetina
drevené držadlo
kovová objímka
80 % tops
vhodné na uhladenie finálnej podoby náteru
Zárohové štetce
4
stupeň 1
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
5
stupeň 1
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
6
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
90 % tops
stupeň 1
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
37
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo
kovová objímka
60 % tops
Zmes prírodných a umelých štetín
plastové držadlo
plastová objímka
90 % tops
1
stupeň 1
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Zmes prírodných a umelých štetín
drevené držadlo
kovová objímka
Art.-Nr.
81 66 25 10
81 66 35 10
81 66 50 10
81 66 60 10
81 66 75 10
Šírka
25 mm
35 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Hrúbka
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Dľžka stetiny
38 mm
38 mm
45 mm
45 mm
51 mm
APG
B
B
B
B
B
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
12
12
12
12
Art.-Nr.
438 030
Šírka
75 mm
Hrúbka
14 mm
Dľžka stetiny
63 mm
APG Etiketa VE1
B
Kana 6
Art.-Nr.
110 120
110 160
110 200
Šírka
24 mm
30 mm
37 mm
Dľžka stetiny
51 mm
51 mm
57 mm
APG
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
6
6
6
Art.-Nr.
890 120
890 160
890 200
Šírka
24 mm
30 mm
37 mm
Dľžka stetiny
45 mm
51 mm
57 mm
APG
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
6
6
6
Art.-Nr.
892 020
892 024
892 026
Šírka
32 mm
38 mm
38 mm
Dľžka stetiny
65 mm
75 mm
85 mm
APG
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
4
3
3
Fasádne štetce
2
stupeň 6
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
drevené držadlo
mosadzná objímka
90 % tops
3
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo a objímka
60 % tops
4
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo a objímka
60 % tops
5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
drevené držadlo
kovová objímka
90 % tops
38
Fasádne štetce | Guľaté štetce
Guľaté štetce
Pološtetky
1
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Farby na steny a fasády
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Šírka
Hrúbka
100 mm 30 mm
120 mm 30 mm
Dľžka stetiny
55 mm
55 mm
APG Etiketa VE1
B
Kana 3
B
Kana 3
Art.-Nr.
83 68 07 10
83 68 10 10
83 68 12 10
83 68 14 10
83 68 15 10
Šírka
70 mm
100 mm
120 mm
140 mm
150 mm
Hrúbka
30 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Dľžka stetiny
44 mm
44 mm
44 mm
51 mm
51 mm
APG
C
C
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
12
12
12
12
Art.-Nr.
241 310
241 312
241 414
Šírka
100 mm
120 mm
140 mm
Hrúbka
30 mm
30 mm
40 mm
Dľžka stetiny
53 mm
55 mm
60 mm
APG
B
B
B
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
3
3
3
Art.-Nr.
219 108
Šírka
108 mm
Dľžka stetiny
68 mm
APG Etiketa VE1
C
Kana 1
Art.-Nr.
250 177
83 80 07 10
83 80 08 10
Šírka
170 mm
170 mm
180 mm
Dľžka stetiny
70 mm
70 mm
70 mm
APG
C
C
C
Svetlá čínska štetina
plastové držadlo a telo
kovová objímka
60 % tops
2
Vodouriediteľné laky
Art.-Nr.
215 310
215 312
Zmes prírodných a umelých štetín
plastové držadlo a telo
kovová objímka
3
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Pološtetky | Štetky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Zmes prírodných a umelých štetín
plastové držadlo a telo
kovová objímka
Štetky
4
Farby na steny a fasády
Lepidlo na tapety
Oprašovanie a čistenie
Syntetické laky
Základy a Impregnácie
PVC / PP vlákno
plastové telo a držadlo
5
Farby na steny a fasády
Lepidlo na tapety
Oprašovanie a čistenie
Syntetické laky
Základy a Impregnácie
39
PVC / PP vlákno
drevené telo
plastové držadlo
Hrúbka
70 mm
70 mm
75 mm
Etiketa
Kana
EAN
EAN
VE1
3
12
12
1
Art.-Nr.
219 100
83 82 75 10
Šírka
Hrúbka
175 mm 80 mm
170 mm 75 mm
Dľžka stetiny
76 mm
70 mm
APG Etiketa VE1
C
Kana 6
C
EAN
1
Art.-Nr.
218 200
Šírka
Hrúbka
175 mm 75 mm
Dľžka stetiny
75 mm
APG Etiketa VE1
C
Kana 3
Art.-Nr.
83 87 70 19
Šírka
Hrúbka
170 mm 70 mm
Dľžka stetiny
70 mm
APG Etiketa VE1
C
EAN+i 1
Art.-Nr.
218 515
218 166
218 177
218 188
218 189
Šírka
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
180 mm
Dľžka stetiny
80 mm
85 mm
90 mm
90 mm
97 mm
APG
C
C
C
C
C
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
1
1
1
1
1
Art.-Nr.
213 006
83 85 10 10
83 85 12 10
83 85 35 10
213 010
Šírka
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
135 mm
Dľžka stetiny
97 mm
100 mm
120 mm
128 mm
122 mm
APG
C
C
C
C
C
Etiketa
Kana
EAN
EAN
EAN
Kana
VE1
1
1
1
1
1
Farby na steny a fasády
Lepidlo na tapety
Základy a Impregnácie
PVC / PP vlákno
plastové telo a držadlo
2
Farby na steny a fasády
Lepidlo na tapety
Oprašovanie a čistenie
Syntetické laky
Základy a Impregnácie
Silverpren vlákno - plastové telo a držadlo
odolné proti rozpúšťadlám;
vhodné pre náterové hmoty s nízkou viskozitou
a pre penetrácie a základové nátery
3
Štetky
Oprašovanie a čistenie
Syntetické laky
Farby na steny a fasády
Lepidlo na tapety
Oprašovanie a čistenie
Syntetické laky
Základy a Impregnácie
Prírodné vlákno fíber
drevené telo, plastové držadlo
odolné voči rozpúšťadlám a kyselinám
4
Hrúbka
50 mm
65 mm
70 mm
80 mm
80 mm
Farby na steny a fasády
Lepidlo na tapety
Oprašovanie a čistenie
Syntetické laky
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
plastové telo a drevené držadlo s kovovým klipom
70% tops,
5
Farby na steny a fasády
Lepidlo na tapety
Oprašovanie a čistenie
Syntetické laky
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina
plastové telo a drevené držadlo s kovovým klipom
90% tops,
40
Malé štetce
1
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Farby na steny a fasády
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Farby na steny a fasády
Malé štetce | Ostatné štetce
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Svetlá čínska štetina - plochý
drevené držadlo
kovová objímka
5
Farby na steny a fasády
Vodouriediteľné laky
Syntetické laky
Lazúry
Základy a Impregnácie
Dľžka stetiny
40 mm
APG Etiketa VE1
B
Kana 3
Art.-Nr.
428 015
Šírka
15 mm
Hrúbka
5 mm
Dľžka stetiny
22 mm
APG Etiketa VE1
A
Kana 3
Art.-Nr.
229 100
229 102
229 104
Veľkosť
#0
#2
#4
Dľžka stetiny
28 mm
30 mm
31 mm
APG
A
A
A
Etiketa
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
Art.-Nr.
463 708
463 712
463 716
463 720
Veľkosť
#8
# 12
# 16
# 20
Dľžka stetiny
22 mm
24 mm
28 mm
34 mm
APG
A
A
A
A
Etiketa
Kana
Kana
Kana
Kana
VE1
12
12
12
12
Art.-Nr.
464 808
464 812
Veľkosť
#8
# 12
Dľžka stetiny
20 mm
24 mm
APG Etiketa VE1
A
Kana 12
A
Kana 12
Art.-Nr.
88 02 20 10
Veľkosť
200x67 mm
Svetlá čínska štetina
drevené držadlo
kovová objímka
4
Vodouriediteľné laky
Hrúbka
8 mm
Čierna čínska štetina
drevené držadlo
kovová objímka
90 % tops
3
Vodouriediteľné laky
Šírka
25 mm
Čierna čínska štetina
drevené držadlo
kovová objímka
90 % tops
2
Farby na steny a fasády
Art.-Nr.
419 025
Svetlá čínska štetina - guľatý
drevené držadlo
kovová objímka
Ostatné štetce
6
Kefa na decht
prírodné vlákno fíber
vysoká teplotná odolnosť
41
APG Etiketa VE1
B
EAN
10
42
Štetce a štetky
Úvod - produkty Masq
Nielen každý profesionálny maliar, ale aj každý, kto si chce sám
vymaľovať alebo niečo natrieť, potrebuje k svojej práci produkty
na zakrývanie a oblepovanie, s ktorých pomocou si následne
výrazne šetrí prácu pri upratovaní.
Presné oblepenie zaručuje dosiahnutie
dokonalých farebných hrán a prechodov pri
maľovaní, šetrí peniaze a čas a zároveň
zabraňuje znehodnoteniu už dokončeného
povrchu znečistením.
Ako jeden z najvýznamnejších predajcov
maskovacích produktov profesionálnej kvality
využívajú členovia skupiny Storch-Ciret Group bohaté
skúsenosti a know-how, vďaka ktorým môžu ponúknuť
maskovacie potreby bezkonkurenčnej šírky a kvality.
Široký rozsah sortimentu Combi-Masq papierov a fólií,
zakrývacích pások i špeciálnych pások Vám umožňuje zvoliť
vždy optimálne riešenie pre zakrývanie presne podľa Vašich
potrieb.
Vysvetlivky
Úvod | Vysvetlivky
Na vyžiadanie - cenu, dodací termín
a minimálne objednávacie množstvo na
vyžiadanie u našich obchodných zástupcov
Vhodné na použitie v interiéri
Vhodné na použitie v exteriéri
UV odolný produkt
14
Maximálna doba použiteľnosti (v dňoch)
Maximálna teplotná odolnosť
43
Vysoká lepivosť
Kompletná šírka Combi-masq papiera
alebo fólie (po rozbalení)
Kompletná dĺžka Combi-masq papiera
alebo fólie
Produkty
Masq
Produkty Masq
Combi-Masq
Krepové maskovacie pásky
PVC a PE maskovacie pásky
Textilné maskovacie pásky
Ostatné produkty pre maskovanie
44
Combi-masq
1
Art.-Nr.
96 69 10 10
96 71 80 76
96 69 30 10
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
Combi-masq
použitie v interiéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
APG
C
C
C
Etiketa
EAN+i
Masq
EAN+i
VE1
5
5
5
Art.-Nr.
96 80 56 76
96 81 10 76
96 81 40 76
96 82 10 76
96 82 70 76
Šírka
55 cm
110 cm
140 cm
210 cm
270 cm
Dľžka
33 m
33 m
33 m
20 m
16 m
Jadro
10 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
APG
C
C
C
C
C
Etiketa
Masq
Masq
Masq
Masq
Masq
VE1
5
5
5
4
3
Art.-Nr.
96 78 50 75
96 78 60 75
Šírka
55 cm
140 cm
Dľžka
25 m
25 m
Jadro
10 cm
20 cm
APG
C
C
Etiketa
Masq
Masq
VE1
5
5
Šírka
55 cm
110 cm
140 cm
210 cm
240 cm
270 cm
Dľžka
14 m
14 m
14 m
14 m
14 m
14 m
Jadro
10 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
APG
C
C
C
C
C
0
Etiketa
Masq
Masq
Masq
Masq
Masq
Masq
VE1
5
5
5
5
5
3
Combi-masq fólia
maskovacia páska s elektrostaticky nabitou fóliou;
rýchle a jednoduché zakrývanie s maximálnou
efektívnosťou;
vysoko vodeodolná páska vhodná aj pre použitie
v exteriéri
doba použiteľnosti max. 90 dní
4
Art.-Nr.
96 74 55 76
96 74 11 76
96 74 14 76
96 74 21 76
96 74 24 76
96 74 27 76
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
45
Jadro
6 cm
10 cm
16 cm
Combi-masq fólia
maskovacia páska s elektrostaticky nabitou
fóliou;
rýchle a ľahké zakrytie s maximálnou
efektívnosťou;
pre použitie v interiéri;
doba použiteľnosti max. 7 dní
3
použitie v exteriéri
Dľžka
20 m
20 m
20 m
Combi-masq papier
maskovacia páska so zakrývacím papierom;
rýchle a ľahké zakrytie s maximálnou efektívnosťou;
vhodné na zakrytie malých plôch napr. okenných
parapetov, podlahových líšt a pod.
pre použitie v interiéri; doba použiteľnosti max. 7 dní
2
použitie v interiéri
Šírka
10 cm
18 cm
30 cm
Combi-masq fólia
vodeodolná textilná páska s elektrostaticky
nabitou fóliou;
rýchle a jednoduché zakrývanie s maximálnou
efektívnosťou;
použiteľná i na hrubé povrchy, vhodná aj pre
použitie v exteriéri;
max. doba použiteľnosti 21 dní
1
Art.-Nr.
580 192 000
580 194 000
580 196 000
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
Šírka
55 cm
140 cm
270 cm
Dľžka
20 m
20 m
16 m
Jadro
10 cm
20 cm
20 cm
APG
C
C
C
Etiketa
Masq
Masq
Masq
VE1
30
30
30
Jadro
10 cm
20 cm
APG
C
C
Etiketa
-
VE1
4
4
Combi-masq fólia
vodeodolná textilná páska s elektrostaticky
nabitou fóliou; rýchle a jednoduché zakrývanie
s maximálnou efektívnosťou; extra široká
lepiaca páska dokonale priľne aj na silne
štruktúrované povrchy; vhodná aj pre použitie
v exteriéri; doba použiteľnosti max. 21 dní
2
Art.-Nr.
580 040 000
580 060 000
Aplikátor Combi-masq fólií a papierov
s papierovou páskou
3
0,10 mm
Art.-Nr.
96 00 01 10
96 00 02 10
96 00 03 10
96 00 04 10
96 00 05 10
Šírka
18 mm
24 mm
29 mm
36 mm
48 mm
Dľžka
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
APG
D
D
D
D
D
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
9
8
6
6
Art.-Nr.
96 00 19 76
96 00 25 76
96 00 30 76
96 00 38 76
96 00 50 76
Šírka
19 mm
25 mm
30 mm
38 mm
50 mm
Dľžka
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
APG
D
D
D
D
D
Etiketa
Masq
Masq
Masq
Masq
Masq
VE1
48
36
32
24
16
Combi-masq | Krepové maskovacie pásky
Krepové maskovacie pásky
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
4
Krepová maskovacia páska
pre krátkodobé použitie v interiéri na hladké
a ľahko štruktúrované povrchy;
doba použiteľnosti max. 12 hodín
0,13 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
Krepová maskovacia páska
pre krátkodobé použitie v interiéri na hladké
a ľahko štruktúrované povrchy;
doba použiteľnosti max. 7 dní
46
1
Art.-Nr.
96 02 19 76
96 02 25 76
96 02 30 76
96 02 38 76
96 02 50 76
0,16 mm
použitie v interiéri
Šírka
19 mm
25 mm
30 mm
38 mm
50 mm
Dľžka
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
APG
0
0
0
0
0
Etiketa
Masq
Masq
Masq
Masq
Masq
VE1
48
48
32
24
24
Art.-Nr.
96 04 91 19
Šírka
25 mm
Dľžka
50 m
APG
D
Etiketa
EAN+i
VE1
1
Art.-Nr.
96 04 50 19
96 04 25 75
96 04 35 75
Šírka
50 mm
25 mm
38 mm
Dľžka
25 m
50 m
50 m
APG
D
D
D
Etiketa
EAN+i
Masq
Masq
VE1
24
9
6
Art.-Nr.
96 15 25 75
96 15 38 75
Šírka
25 mm
38 mm
Dľžka
50 m
50 m
APG
D
D
Etiketa
Masq
Masq
VE1
9
6
Art.-Nr.
96 05 19 75
96 05 25 75
96 05 30 75
96 05 38 75
96 05 50 75
Šírka
19 mm
25 mm
30 mm
38 mm
50 mm
Dľžka
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
APG
D
D
D
D
D
Etiketa
Masq
Masq
Masq
Masq
Masq
VE1
48
40
32
24
20
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
2
Krepová maskovacia páska
pre použitie v interiéri na hladké a ľahko
štruktúrované povrchy; doba použiteľnosti max.14 dní
0,14 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
3
0,16 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
Krepové maskovacie pásky
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
4
Krepová maskovacia páska
UV odolná;
na lakované, kovové alebo plastové povrchy;
doba použiteľnosti max. 14 dní;
akrylátové lepidlo
0,11 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
5
Krepová maskovacia páska
UV odolná;
na lakované, kovové alebo plastové povrchy;
doba použiteľnosti max. 14 dní;
akrylátové lepidlo
0,09 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
47
Krepová maskovacia páska
UV odolná; na lakované, kovové alebo plastové
povrchy; doba použiteľnosti max. 7 dní
akrylátové lepidlo
Krepová maskovacia páska
UV odolná;
na lakované, kovové alebo plastové povrchy;
doba použiteľnosti max. 14 dní;
akrylátové lepidlo
PVC a PE maskovacie pásky
0,14 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
2
použitie v interiéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
3
použitie v interiéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
4
použitie v interiéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
5
použitie v interiéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
Etiketa
EAN+i
EAN+i
VE1
1
24
Art.-Nr.
96 14 50 75
Šírka
50 mm
Dľžka
33 m
APG
D
Etiketa
Masq
VE1
36
Art.-Nr.
96 11 50 76
Šírka
50 mm
Dľžka
33 m
APG
D
Etiketa
Masq
VE1
1
Art.-Nr.
96 25 25 75
Šírka
25 mm
Dľžka
25 m
APG
D
Etiketa
Masq
VE1
12
Šírka
50 mm
Dľžka
33 m
APG
D
Etiketa
Masq
VE1
36
Obojstranná lepiaca páska - UV odolná
s vysokou lepivosťou vrchnej strany na dokonalé upevnenie
zakrývacej folie a nelepiacim prúžkom na ľahké odstránenie;
použitie v interiéri aj v exteriéri; doba použiteľnosti max. 30 dní
akrylátové lepidlo
Art.-Nr.
96 12 50 75
0,12 mm
použitie v exteriéri
APG
D
D
PVC páska hladká - UV odolná
vhodná tiež pri štukovaní a sadrovaní;
odolná voči slabým chemikáliám;
doba použiteľnosti max. 14 dní;
lepidlo z prírodného kaučuku
0,13 mm
použitie v exteriéri
Dľžka
33 m
33 m
PVC páska ryhovaná - UV odolná
vhodná tiež pri štukovaní a sadrovaní
ľahko rovno odtrhnuteľná;
doba použiteľnosti max. 14 dní
lepidlo z prírodného kaučuku
0,14 mm
použitie v exteriéri
Šírka
50 mm
38 mm
PVC páska ryhovaná - UV odolná
vhodná tiež pri štukovaní a sadrovaní;
ľahko rovno odtrhnuteľná;
doba použiteľnosti max. 14 dní
lepidlo z prírodného kaučuku
0,14 mm
použitie v exteriéri
Art.-Nr.
96 10 50 19
96 10 38 19
PVC a PE maskovacie pásky
1
PE páska hladká - UV odolná
vhodná tiež pri štukovaní a sadrovaní;
doba použiteľnosti max. 45 dní;
akrylátové lepidlo
48
Textilné maskovacie pásky
1
0,30 mm
Art.-Nr.
96 22 50 76
Šírka
50 mm
Dľžka
25 m
APG
D
Etiketa
Masq
VE1
4
Art.-Nr.
96 20 38 75
Šírka
38 mm
Dľžka
25 m
APG
D
Etiketa
Masq
VE1
6
Art.-Nr.
96 18 44 76
Šírka
44 mm
Dľžka
50 m
APG
D
Etiketa
Masq
VE1
4
Art.-Nr.
96 97 25 10
96 97 50 10
Šírka
25 cm
50 cm
Dľžka
100 m
100 m
APG
C
C
Etiketa
EAN
EAN
VE1
4
2
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
2
0,35 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
3
Textilné maskovacie pásky | Ostatné produkty
Textilná páska - UV odolná
robustná, použiteľná aj na hrubých podkladoch;
doba použiteľnosti max. 21 dní
lepidlo z prírodného kaučuku
Textilná páska
UV odolná;
extra robustná;
použiteľná aj na hrubých podkladoch;
doba použiteľnosti max. 14 dní
0,22 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
Textilná páska - UV odolná
veľmi robustná; použiteľná aj na hrubých
podkladoch s problematickou priľnavosťou;
vhodná aj pre vysokotlakové čistenie
a pieskovanie; doba použiteľnosti max. 14 dní
lepidlo z prírodného kaučuku
Ostatné produkty pre maskovanie
4
0,05 mm
použitie v interiéri
použitie v exteriéri
UV odolnosť
vysoká lepivosť
vysoká vodeodolnosť
Samolepiaca zakrývacia fólia
UV odolná;
pre rýchle zakrytie sklenených povrchov;
doba použiteľnosti max. 90 dní;
akrylátové lepidlo
Ostatné pásky nájdete na stranách 62 a 68.
49
50
Produkty Masq
Úvod - produkty Prep
Prípravné práce, po ktorých nasleduje ten
posledný krok - teda samotná aplikácia
náterovej hmoty, sú závislé na kvalite
povrchu a jeho štruktúre.
Dokonalá príprava povrchu pred
maľovaním je základom pre dosiahnutie
dokonalého výsledku (kvalitného povrchu
s dlhou životnosťou a vysokou úžitkovou
hodnotou) rovnako tak ako použitie
kvalitnej náterovej hmoty a kvalitného
aplikačného nástroja.
Pre správnu prípravu natieraného
povrchu Vám ponúkame bohatý sortiment
produktov Prep.
Vysvetlivky
Úvod | Vysvetlivky
POZOR!
Držte mimo dosahu detí!
POZOR!
Nebezpečenstvo úrazu!
Šírka čepele škrabky na sklo
4x
Šírka tmeliacich stierok
+ poček kusov v balení
POZOR!
Pred použitím si prečítajte pokyny v návode
Šírka špachtle
Šírka a hrúbka čepele
odlamovacieho noža
Použitý materiál - nerezová oceľ
51
Produkty
Prep
Produkty Prep
Ručné brúsky a brusivo
Drôtené kefy
Špachtle a škrabky
Maliarske špachtle
Hladidlá
Ozubené špachtle a hladidlá
Pištole na tmel
Príslušenstvo pre sadrokartonárov
Misky na sadru a nádoby na štuk a maltu
Odlamovacie nože a náhradné čepele
Tapetovacie príslušenstvo
Miešadlá na farvu, štuk a maltu
Ochranné pomôcky
Zakrývací materiál
Špeciálne pásky
Ostatné náradie
52
Ručné brúsky
1
Art.-Nr.
93 32 60 10
Veľkosť
115x60 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
93 33 01 19
Veľkosť
225x100 mm
APG
B
Etiketa
EAN+i
VE1
5
Art.-Nr.
93 33 00 19
Veľkosť
228x82 mm
APG
B
Etiketa
EAN+i
VE1
3
Art.-Nr.
93 34 02 10
Veľkosť
228x82 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
93 19 04 10
93 19 06 10
93 19 08 10
93 19 10 10
93 19 12 10
93 19 18 10
93 19 24 10
93 19 32 10
93 19 40 10
Veľkosť
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
Zrnitosť
K40
K60
K80
K100
K120
K180
K240
K320
K400
APG
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Art.-Nr.
93 02 26 10
93 02 46 10
93 04 06 10
93 06 06 10
93 08 06 10
93 01 06 10
93 01 26 10
93 02 06 10
Veľkosť
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
230x280 mm
Zrnitosť
K220
K240
K400
K600
K800
K1000
K1200
K2000
APG
D
D
D
D
D
D
D
D
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
50
50
50
50
50
50
50
50
Brúsny hranol - korkový
2
Ručná brúska
plastová s kovovým upínaním
3
Ručná brúska
plastová s kovovým upínaním
4
Ručné brúsky | Brusivo
Brúska - na teleskopickú tyč
plastová s kovovým upínaním
Brusivo
5
Brúsne plátno
oxid hlinitý, vodeodolné
6
Brúsny papier
oxid hlinitý, vodeodolný
53
1
Art.-Nr.
93 30 53 10
93 30 54 10
93 30 55 10
Zrnitosť
K60 / hrubá
K100 / stredná
K220 / jemná
APG
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
VE1
5
5
5
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
8
APG
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
VE1
5
5
5
APG
A
A
A
A
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
10
10
10
10
Brúsna huba
vhodná na brúsenie hrán a profilov;
viacúčelové použitie; rozmery 100x68x28 mm
2
Art.-Nr.
93 16 99 10
Sada brúsnych húb - 3 kusy
hrubá/stredná/jemná;
rozmery: 130x100x10 mm
3
Art.-Nr.
93 30 63 10
93 30 64 10
93 30 65 10
Zrnitosť
K60 / hrubá
K100 / stredná
K220 / jemná
Art.-Nr.
93 13 08 10
93 13 10 10
93 13 12 10
93 13 18 10
Veľkosť
93x280 mm
93x280 mm
93x280 mm
93x280 mm
Art.-Nr.
93 40 04 10
93 40 06 10
Rows
4 rows
6 rows
APG
B
B
Etiketa
EAN
EAN
VE1
12
12
Art.-Nr.
93 42 04 10
Rows
4 rows
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
12
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
10
Brúsna huba
vhodná na brúsenie hrán a profilov;
viacúčelové použitie; rozmery 125x100x13 mm
4
Zrnitosť
K80
K100
K120
K180
Brusivo | Drôtené kefy
Brúsna mriežka
karbid kremíka
Drôtené kefy
5
Oceľová kefa
drevené držadlo
6
Oceľová kefa
plastové držadlo
7
Art.-Nr.
93 41 00 10
Viacúčelová drôtená kefa
plastové držadlo
54
Špachtle a škrabky
1
Art.-Nr.
91 54 60 10
Veľkosť
60 mm
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
12
Art.-Nr.
93 80 50 10
Veľkosť
100 mm
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
93 80 01 71
Veľkosť
60 mm
APG
B
Etiketa
Prep
VE1
10
Art.-Nr.
93 81 01 10
Veľkosť
40 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
12
Art.-Nr.
91 16 02 10
91 16 04 10
91 16 05 10
91 16 06 10
91 16 08 10
91 16 10 10
91 16 12 10
Veľkosť
25 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
APG
C
C
C
C
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
12
12
12
12
12
12
12
Art.-Nr.
91 10 04 71
91 10 06 71
91 10 07 71
91 10 08 71
91 10 10 71
91 10 12 71
91 10 14 71
Veľkosť
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
APG
B
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Prep
Prep
Prep
Prep
Prep
Prep
Prep
VE1
10
10
10
10
10
10
10
Multifunkčná špachtľa - pevná nerezová čepeľ
vhodná na čistenie valčeka, čistenie stien,
odstraňovanie hrdze, vyťahovanie klincov,
otváranie nádob s farbou, a pod.
2
Maliarska škrabka - plastová
3
Škrabka na sklo - plastová
Špachtle a škrabky | Maliarske špachtle
4
Škrabka na sklo - kovová
s výsuvnou čepeľou
Maliarske špachtle
5
Maliarska špachtľa - pružná
oceľová čepeľ, plastové držadlo - imitácia dreva
6
Maliarska špachtľa - stredná pružnosť
kovaná oceľová čepeľ;
dvakrát nitované drevené držadlo
55
1
Maliarska špachtľa - pružná
nerezová oceľ; dvojkomponentné držadlo
2
Art.-Nr.
91 71 20 71
91 71 40 71
91 71 50 71
91 71 60 71
91 71 80 71
91 71 99 71
91 71 12 71
91 71 15 71
Veľkosť
20 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
APG
B
B
B
B
B
B
B
B
Etiketa
Prep
Prep
Prep
Prep
Prep
Prep
Prep
Prep
VE1
12
12
12
12
12
12
12
12
Art.-Nr.
91 00 01 71
APG
B
Etiketa
Prep
VE1
10
Art.-Nr.
91 00 04 71
APG
B
Etiketa
Prep
VE1
10
Tmeliace stierky - plastové, 4 kusy
šírky: 50/75/100/120 mm
3
4
Art.-Nr.
91 02 16 10
91 02 18 10
91 02 20 10
Veľkosť
160 mm
180 mm
200 mm
APG
B
B
B
Etiketa
EAN
EAN
EAN
VE1
5
5
5
Art.-Nr.
91 21 81 10
Veľkosť
180 mm
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
91 40 27 10
Veľkosť
270 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
5
Maliarske špachtle | Tmeliace stierky
Tmeliace stierky - nerezové, 4 kusy
šírky: 50/80/100/120 mm
Lichobežníková špachtľa na steny - pružná
plastové držadlo; čepeľ z nerezovej ocele
5
Klasická špachtľa - vysoko pružná
oceľová čepeľ; drevené držadlo
6
Špeciálna špachtľa na steny
nastaviteľná pružnosť pomocou dvojitej
nerezovej čepele;
drevené držadlo
56
1
Art.-Nr.
91 33 15 10
91 33 25 10
91 33 35 10
91 33 45 10
91 33 60 10
Veľkosť
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
600 mm
APG
C
C
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
1
1
1
1
1
Art.-Nr.
92 11 01 10
Veľkosť
280x140 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
92 13 50 10
Veľkosť
270x130 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 13 05 10
Veľkosť
270x130 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
5
Art.-Nr.
92 14 09 10
Veľkosť
270x130 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
5
Art.-Nr.
92 14 00 10
Veľkosť
200x90/80 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 15 02 10
Veľkosť
480x130 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
5
Fasádna špachtľa
nerezová čepeľ; plastové držadlo
Hladidlá
2
Hladidlo plastové
plastové dražadlo, hrúbka 2 mm
3
Hladidlo
leštená oceľ, plastové držadlo
Fasádne špachtle | Hladidlá
4
Hladidlo
nerezová oceľ, plastové držadlo
5
Hladidlo
nerezová oceľ, drevené lakované držadlo
6
Benátske hladidlo
nerezová oceľ, drevené držadlo
7
Švajčiarske hladidlo
nerezová oceľ, drevené lakované držadlo
57
1
Art.-Nr.
92 17 06 10
92 17 08 10
92 17 10 10
Veľkosť
60 mm
80 mm
100 mm
APG
B
B
B
Etiketa
EAN
EAN
EAN
VE1
10
10
10
Art.-Nr.
92 16 26 10
92 16 28 10
Veľkosť
160 mm
180 mm
APG
B
B
Etiketa
EAN
EAN
VE1
10
10
Art.-Nr.
92 16 00 10
Veľkosť
200 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
92 18 19 10
Veľkosť
140 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
92 19 02 10
92 19 01 10
Veľkosť
8 mm
10 mm
APG
B
B
Etiketa
EAN
EAN
VE1
10
10
Art.-Nr.
92 18 00 10
92 18 09 10
Veľkosť
60x60 mm
60x60 mm
APG
B
B
Etiketa
EAN
EAN
VE1
10
10
Art.-Nr.
92 40 26 10
92 40 32 10
92 40 36 10
92 40 42 10
Veľkosť
260x140 mm
320x180 mm
420x220 mm
480x240 mm
APG
C
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
1
1
1
1
Štukatérska špachtľa
nerezová oceľ, drevené lakované držadlo
2
Štukatérska lyžica
nerezová oceľ, drevené lakované držadlo
3
4
Špachtle | Hladidlá
Berlínska murárska lyžica
oceľová čepeľ, drevené lakované držadlo
Štukatérska lyžica - mačací jazyk
nerezová oceľ, drevené lakované držadlo
5
Škárovacia lyžica
oceľová čepeľ; drevené lakované držadlo
6
vonkajší
roh
vnútorný
roh
Typ
vnútorný roh
vonkajší roh
Rohové hladidlo
nerezová oceľ, drevené lakované držadlo
7
Polyuretánové hladidlo
pre štukatérske práce
58
1
Art.-Nr.
92 21 40 10
Veľkosť
Hrúbka
280x140 mm 9 mm
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 31 40 10
Veľkosť
Hrúbka
280x140 mm 10 mm
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 31 30 10
Veľkosť
Hrúbka
280x140 mm 10 mm
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 41 30 10
92 41 40 10
Veľkosť
Hrúbka
280x140 mm 9 mm
280x140 mm 18 mm
APG
C
C
Etiketa
EAN
EAN
VE1
1
1
Art.-Nr.
92 44 00 10
92 25 40 10
Veľkosť
Hrúbka
APG
280x140 mm 30 mm/coarse C
280x140 mm 30 mm/fine C
Etiketa
EAN
EAN
VE1
1
1
Art.-Nr.
94 00 20 10
Veľkosť
170x115 mm
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
94 06 04 10
94 06 06 10
94 06 08 10
94 06 10 10
Veľkosť
270x130 mm
270x130 mm
270x130 mm
270x130 mm
APG
B
B
B
B
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
5
5
5
5
Plastové hladidlo s poťahom z mikropryže
na škárovanie obkladov
2
Plastové hladidlo s poťahom z hnedej plsti
na hladenie štukovej omietky
3
Plastové hladidlo s poťahom z bielej plsti
na hladenie štukovej omietky
4
Hladidlá s poťahom | Ozubené špachtle a hladidlá
Plastové hladidlo s poťahom z gumovej huby
na hladenie štukovej omietky
5
Plastové hladidlo s poťahom zo savej huby
na čistenie obkladov po škárovaní
Ozubené špachtle a hladidlá
6
Ozubená plastová špachtľa
3 typy ozubenia
7
Hladidlo ozubené
nerezová oceľ; plastové držadlo
59
Veľ. zubov
4x4 mm
6x6 mm
8x8 mm
10x10 mm
Pištole na tmel
1
Art.-Nr.
94 10 20 10
Veľkosť
~320 ml
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
94 10 30 10
Veľkosť
~320 ml
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
94 10 35 10
Veľkosť
~320 ml
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
94 10 42 10
Veľkosť
~320 ml
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
94 10 60 10
94 10 63 10
Veľkosť
~320 ml
~600 ml
APG
B
B
Etiketa
EAN
EAN
VE1
1
1
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Pištoľ na tmel - ozubené ťahadlo
lakovaná oceľ; na štandardné kartuše
2
Pištoľ na tmel - skeletová
robustná kvalita; na štandardné kartuše;
lakovaná oceľ
3
4
Pištole na tmel
Profesionálna pištoľ na tmel - skeletová
bez spätného chodu; na štandardné kartuše;
lakovaná oceľ
Profesionálna pištoľ na tmel - skeletová
s predĺženou rukoväťou, na štandardné kartuše;
lakovaný kov
5
Uzatvorená pištoľ na tmel
odnímateľné hliníkové telo;
na tmely v kartušiach aj vo vreckách
6
Art.-Nr.
94 10 99 10
Sada náhradných dielov
k uzavretej pištoli na tmel; 5 dielov
60
Príslušenstvo pre sadrokartonárov
1
Art.-Nr.
92 60 38 10
Veľkosť
380 mm
APG
A
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 61 00 10
APG
A
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 61 10 10
APG
A
Etiketa
EAN
VE1
1
Ručná pílka na polystyrénové dosky
2
Hoblík na sadrokartón a polystyrén
3
Náhradná brúsna lišta k hoblíku
Príslušenstvo pre sadrokartonárov
4
Art.-Nr.
93 38 35 10
Veľkosť
350x200 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
93 38 70 10
Veľkosť
350x200 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 62 15 10
Veľkosť
150 mm
APG
A
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
92 62 00 10
Veľkosť
314 mm
APG
A
Etiketa
EAN
VE1
1
Brúsne hladidlo na polystyrén
s brúsnou plochou zrnitosti 16
5
Náhradná brúsna plocha
zrnitosť 16; nelepiaca
6
Ručná pílka na sadrokartón
extra silné, kalené, ostrené zuby
7
Ručná pílka
vhodná na sadrokartón, drevo a plasty
61
1
Art.-Nr.
96 31 20 10
96 31 50 10
Šírka
48 mm
48 mm
Dľžka
20 m
90 m
APG
B
B
Etiketa
EAN
EAN
VE1
6
6
Art.-Nr.
96 32 50 10
Šírka
50 mm
Dľžka
25 m
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
94 09 00 10
94 09 10 10
Typ
vysoká
plochá
APG
C
C
Etiketa
EAN
EAN
VE1
10
10
Art.-Nr.
84 82 99 10
84 81 20 10
Veľkosť
12 Lit.
20 Lit.
APG
D
D
Etiketa
EAN
EAN
VE1
1
1
Art.-Nr.
84 81 04 10
84 81 06 10
84 81 09 10
Veľkosť
40 Lit.
65 Lit.
90 Lit.
APG
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
VE1
1
1
1
Páska na sadrokartón - zo sklených vlákien
akrylátové lepidlo s vysokou lepivosťou;
vysoká pevnosť
2
Netkaná páska na sadrokartón
zo sklených vlákien; nelepiaca
3
Misky na sadru a nádoby na štuk a maltu
Misky na sadru a nádoby na štuk a maltu
Miska na sadru - plastová
4
Murárske vedro - plastové
5
Nádoba na maltu - plastová, obdĺžniková
62
Odlamovacie nože
1
Art.-Nr.
95 62 00 10
Veľkosť
18 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
48
Art.-Nr.
95 69 00 10
Veľkosť
18 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
24
Art.-Nr.
95 65 10 71
Veľkosť
18 mm
APG
B
Etiketa
Prep
VE1
10
Art.-Nr.
95 65 20 10
Veľkosť
18 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
24
Art.-Nr.
95 64 00 10
Veľkosť
25 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
6
Art.-Nr.
95 67 01 71
Veľkosť
18 mm
APG
A
Etiketa
Prep
VE1
10
Art.-Nr.
95 67 80 10
Veľkosť
25 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
10
Odlamovací nôž - plastový
2
Odlamovací nôž - plastový
s kovovou vodiacou lištou
3
Odlamovací nôž - plastový
s kovovou vodiacou lištou; dvojkomponentné
držadlo; automatická aretácia čepele
4
Odlamovací nôž - hliníkový
s kovovou vodiacou lištou; automatická aretácia čepele
Odlamovacie nože a náhradné čepele
5
Profesionálny odlamovací nôž - plastový
s kovovou vodiacou lištou; aretácia čepele
pomocou skrutky
Náhradné čepele
6
Náhradné čepele
10 kusov v plastovom ochrannom puzdre
7
Náhradné čepele - extra široké
10 kusov v plastovom ochrannom puzdre
63
Tapetovacie príslušenstvo
1
Art.-Nr.
95 92 20 10
Veľkosť
295 x 58 cm
APG
D
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
94 30 10 17
94 30 15 17
94 30 20 17
Veľkosť
60/400 mm
85/400 mm
100/550 mm
Typ
10 kg
15 kg
20 kg
APG
C
C
C
Etiketa
EAN+i
EAN+i
EAN+i
VE1
6
3
3
Art.-Nr.
94 37 15 17
94 37 20 17
Veľkosť
Typ
80/400 mm 10 kg
100/400 mm 20 kg
APG
B
B
Etiketa
EAN+i
EAN+i
VE1
6
6
Art.-Nr.
94 38 15 17
Veľkosť
Typ
100/570 mm 15 kg
APG
B
Etiketa
EAN+i
VE1
6
Art.-Nr.
98 61 41 72
Ks./bal.
3 ks
APG
A
Etiketa
Prep+i
VE1
5
Art.-Nr.
98 62 50 72
Ks./bal.
2 ks
APG
A
Etiketa
Prep+i
VE1
5
Skladací tapetovací stôl
drevená pracovná plocha s meradlom; oceľová
konštrukcia
Miešadlá na farvu, štuk a maltu
2
Miešadlo
na farbu a nízkoviskózne lepidlá
3
4
Tapetovanie | Miešadlá | Ochranné pomôcky
Miešadlo
na farbu, lepidlá a maltu
Miešadlo
na tmely
Ochranné pomôcky
5
Respirátory FFP1 - 3 kusy
tvarované, EN149: 2001 + A1: 2009
6
Respirátory FFP2 - 2 kusy
tvarované; s výdychovými ventilmi;
EN149: 2001+A1:2009
64
1
Art.-Nr.
98 64 00 17
APG
B
Etiketa
EAN+i
VE1
6
Ochranné okuliare
s ochrannou vrstvou proti zahmlievaniu; EN166: 2001
2
Art.-Nr.
98 68 01 17
98 68 02 17
Veľkosť
XL (56/58)
XXL (60/62)
APG
B
B
Etiketa
EAN+i
EAN+i
VE1
10
10
Art.-Nr.
98 52 35 10
Veľkosť
XL / Veľkosť 10
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
12
Art.-Nr.
98 55 10 10
Veľkosť
XL / Veľkosť 10
APG
C
Etiketa
EAN
VE1
12
Art.-Nr.
98 54 02 17
98 54 03 17
98 54 04 17
Veľkosť
L / Veľkosť 9
XL / Veľkosť 10
XL / Veľkosť 11
APG
C
C
C
Etiketa
EAN+i
EAN+i
EAN+i
VE1
12
12
12
Maliarsky oblek - s ochrannou kapucňou
a gumičkami na členkoch, zápästiach a v páse
3
Pracovné rukavice - polomáčané v latexe
ľahko štruktúrovaný povrch; CE kat.1/EN420
Ochranné pomôcky
4
Pracovné rukavice - bavlnené s latexovými
terčíkmi na povrchu; CE kat.1/EN420
5
Maliarske rukavice
priedušný polyester s polyuretánovou
povrchovou úpravou;
CE kat.2/EN388
65
Zakrývací materiál
1
Art.-Nr.
96 90 16 10
96 90 50 10
96 90 21 10
96 94 05 10
96 94 12 10
Veľkosť
4x4 m
4x12,5 m
4x5 m
4x5 m
4x12,5 m
Hrúbka
~0,004 mm
~0,004 mm
~0,007 mm
~0,010 mm
~0,010 mm
APG
D
D
D
D
D
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
20
10
20
20
1
Art.-Nr.
96 94 18 10
96 89 03 10
96 94 50 10
96 94 60 10
96 92 20 10
96 92 12 10
Veľkosť
4x5 m
4x5 m
4x5 m
4x12,5 m
4x5 m
4x12,5 m
Hrúbka
~0,018 mm
~0,025 mm
~0,030 mm
~0,030 mm
~0,040 mm
~0,050 mm
APG
D
D
D
D
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
30
10
10
10
10
5
Art.-Nr.
96 96 35 10
96 92 75 10
Veľkosť
4x5 m
4x5 m
Hrúbka
APG
~0,035 mm C
~0,075 mm C
Etiketa
EAN
EAN
VE1
10
10
Art.-Nr.
96 90 70 10
96 91 00 10
Veľkosť
2x50 m
2x50 m
Hrúbka
APG
~0,005 mm D
~0,010 mm D
Etiketa
EAN
EAN
VE1
1
10
Art.-Nr.
96 91 90 10
Veľkosť
2x50 m
Hrúbka
APG
~0,050 mm C
Etiketa
EAN
VE1
1
Zakrývacia fólia
HDPE, transparentná, skladaná
2
Zakrývacia fólia
LDPE regranulát; skládaná
3
4
Zakrývací materiál
Zakrývacia fólia
LDPE regranulát; tmavá/čierna, skladaná
Zakrývacia fólia
HDPE, transparentná, na kotúči
5
Zakrývacia fólia
LDPE, transparentná, na kotúči
66
1
Art.-Nr.
96 96 97 10
96 96 98 10
Veľkosť
Hrúbka
APG
10 cm/150 m ~0,017 mm C
50 cm/190 m ~0,017 mm D
Etiketa
EAN
EAN
VE1
1
1
Art.-Nr.
96 96 95 10
Veľkosť
Hrúbka
APG
50 cm/190 m ~0,017 mm C
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
96 99 15 19
96 99 25 19
Veľkosť
105 cm/10 m
105 cm/20 m
APG
D
D
Etiketa
EAN+i
EAN+i
VE1
3
2
Art.-Nr.
94 26 10 17
94 26 20 17
Veľkosť
1x10 m
1x20 m
Hmotnosť
220 g/m2
220 g/m2
APG
C
C
Etiketa
EAN+i
EAN+i
VE1
1
1
Art.-Nr.
96 93 02 10
96 93 03 10
96 93 04 10
96 93 07 10
Veľkosť
2x3 m
3x4 m
4x6 m
5x12 m
Hmotnosť
80 g/m2
80 g/m2
80 g/m2
80 g/m2
APG
C
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
EAN
VE1
1
1
1
1
Art.-Nr.
96 96 22 17
Veľkosť
2,20x1,15 m
Hrúbka
~0,100 mm
APG
C
Etiketa
EAN+i
VE1
1
Stretch fólia
vhodná na zakrývanie, balenie a podobne
2
Stretch fólia
vhodná na zakrývanie, balenie a podobne;
čierna
3
Vlnitý zakrývací papier - v roli
na ľahké zakrývanie veľkých plôch
4
Zakrývací materiál
Zakrývacie rúno - protišmykové;
vysoká savosť a odolonosť voči rozpúšťadlám;
spodná časť z nepriepustnej fólie
5
Zakrývacia plachta
kotviace oká vo vzdialenosti 1 meter;
možnosť odchýlky v rozmere ~4%
6
Ochranná fólia do dverí
LDPE; priechod v tvare “L” so zipsom
67
Špeciálne pásky
1
Art.-Nr.
96 53 00 10
Šírka
200 m
Dľžka
75 mm
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
96 50 48 10
96 51 48 10
Veľkosť
Typ
APG
48 mm/66 m hnedá
D
48 mm/66 m transparentná D
Etiketa
EAN
EAN
VE1
6
6
Art.-Nr.
96 21 48 10
96 21 50 19
Šírka
48 mm
48 mm
Dľžka
10 m
50 m
APG
D
D
Etiketa
EAN
EAN+i
VE1
4
1
Art.-Nr.
96 48 50 19
Šírka
50 mm
Dľžka
50 m
APG
D
Etiketa
EAN+i
VE1
12
Art.-Nr.
96 46 50 19
96 44 25 19
Šírka
50 mm
50 mm
Dľžka
50 m
50 m
APG
D
D
Etiketa
EAN+i
EAN+i
VE1
1
1
Výstražná páska
červeno-biela, nelepiaca
2
Baliaca páska
vhodná na lepenie kartónov
3
4
Špeciálne pásky
Opravná páska
extra silná, mnohostranné využitie; vhodná na
spájanie, spevňovanie, opravy a podobne
Tepelne reflexná páska - PP páska s hliníkovou
vrstvou; na sadrokartonárske a izolačné práce
5
Hliníková páska
vhodná na izolačné práce
6
tepelne odolná a žiaruvzdorná podľa normy DIN 4102-B1
Art.-Nr.
96 40 48 71
96 40 50 71
96 40 51 71
Šírka
38 mm
50 mm
50 mm
Dľžka
25 m
10 m
25 m
APG
D
D
D
Etiketa
Prep
Prep
Prep
VE1
1
1
1
Art.-Nr.
96 41 50 71
Šírka
50 mm
Dľžka
25 m
APG
D
Etiketa
Prep
VE1
1
Kobercová páska
obojstranná; s nosnou PP fóliou
7
Kobercová páska
obojstranná; s nosnou textíliou
Maliarske maskovacie pásky nájdete na strane 44-49.
68
Ostatné náradie
1
Art.-Nr.
92 65 00 10
Šírka
135 mm
Dľžka
310 mm
APG
A
Etiketa
EAN
VE1
1
Art.-Nr.
98 20 03 10
Veľkosť
18 cm
Ks./bal.
3x
APG
B
Etiketa
EAN
VE1
10
Art.-Nr.
96 95 00 10
96 95 10 10
96 95 25 10
Ks./bal.
25
25
25
Hrúbka
~0,040 mm
~0,060 mm
~0,080 mm
APG
C
C
C
Etiketa
EAN
EAN
EAN
VE1
1
1
8
Art.-Nr.
96 95 90 10
Ks./bal.
3x
Hrúbka
APG
~0,090 mm C
Etiketa
EAN
VE1
15
Nivelačné podošvy s hrotmi
11 tvrdených hrotov; vhodné pre ľahkú chôdzu
po podlahách s čerstvým náterom
2
Maliarske ceruzky - 3 kusy
3
Vrecia na odpad - 120 litrov
LDPE; modré
Ostatné náradie
4
Vrecia na odpad - 120 litrov
LDPE regranulát; čierne
69
70
Produkty Prep
Register
Register
1
2
231 030 . . . . . . . 35
305 011 . . . . . . . 29
5
516 681 . . . . . . . 21
100 067 . . . . . . . . 9
200 087 751. . . . . 7
231 035 . . . . . . . 35
321 010 . . . . . . . 36
500 051 . . . . . . . 17
516 681 161. . . . 21
100 087 . . . . . . . . 7
200 215 . . . . . . . . 7
231 040 . . . . . . . 35
321 015 . . . . . . . 36
500 111 . . . . . . . 19
516 681 171. . . . 21
100 385 . . . . . . . . 9
200 215 553. . . . . 7
232 020 . . . . . . . 37
321 020 . . . . . . . 36
500111-10 . . . . . 19
520 000 . . . . . . . 30
100 387 . . . . . . . . 9
200 217 . . . . . . . . 7
234 010 . . . . . . . 35
321 025 . . . . . . . 36
500 111 173. . . . 19
520 100 . . . . . . . 30
100 685 . . . . . . . . 7
200 217 753. . . . . 7
234 015 . . . . . . . 35
321 030 . . . . . . . 36
500 113 . . . . . . . 19
520 400 . . . . . . . 30
100 687 . . . . . . . . 7
200 985 . . . . . . . 10
234 020 . . . . . . . 35
321 040 . . . . . . . 36
500 118 . . . . . . . 19
520 800 . . . . . . . 30
100 985 . . . . . . . 10
200 987 . . . . . . . 10
234 025 . . . . . . . 35
325 010 . . . . . . . 36
500 131 . . . . . . . 18
524 300 . . . . . . . 30
100 985 513. . . . 10
204 010 . . . . . . . 35
234 030 . . . . . . . 35
325 015 . . . . . . . 36
500131-10 . . . . . 18
540 200 . . . . . . . 30
100 987 . . . . . . . 10
204 015 . . . . . . . 35
234 035 . . . . . . . 35
325 020 . . . . . . . 36
500 131 173. . . . 18
540 300 . . . . . . . 30
100 987 721. . . . 26
204 020 . . . . . . . 35
234 040 . . . . . . . 35
325 025 . . . . . . . 36
500 231 . . . . . . . 16
551 010 . . . . . . . 28
101 045 . . . . . . . 24
204 025 . . . . . . . 35
234 075 . . . . . . . 35
325 030 . . . . . . . 36
500 231 173. . . . 16
552 404 483. . . . 26
106 695 . . . . . . . 11
204 030 . . . . . . . 35
235 010 . . . . . . . 36
325 040 . . . . . . . 36
500231173-2 . . . 16
570 231 171. . . . 27
106 695 513. . . . 11
206 020 . . . . . . . 34
235 015 . . . . . . . 36
351 010 . . . . . . . 28
500 233 . . . . . . . 16
572 401 171. . . . 26
106 697 . . . . . . . 11
206 030 . . . . . . . 34
235 020 . . . . . . . 36
384 010 . . . . . . . 36
500 238 . . . . . . . 16
573 321 171. . . . 27
106 697 713. . . . 11
206 040 . . . . . . . 34
235 025 . . . . . . . 36
384 015 . . . . . . . 36
500 341 . . . . . . . 18
580 040 000. . . . 46
110 120 . . . . . . . 38
206 050 . . . . . . . 34
235 030 . . . . . . . 36
384 020 . . . . . . . 36
500 341 171. . . . 18
580 060 000. . . . 46
110 160 . . . . . . . 38
206 060 . . . . . . . 34
235 040 . . . . . . . 36
384 025 . . . . . . . 36
500 761 . . . . . . . 19
580 192 000. . . . 46
110 200 . . . . . . . 38
206 070 . . . . . . . 34
236 010 . . . . . . . 35
384 030 . . . . . . . 36
500 901 . . . . . . . 18
580 194 000. . . . 46
130115-415 . . . . 13
206 100 . . . . . . . 34
236 015 . . . . . . . 35
384 035 . . . . . . . 36
500 903 . . . . . . . 18
580 196 000. . . . 46
384 040 . . . . . . . 36
130 117 . . . . . . . 13
211 030 . . . . . . . 33
236 020 . . . . . . . 35
130135-415 . . . . 11
211 040 . . . . . . . 33
236 025 . . . . . . . 35
130 137 . . . . . . . 11
211 050 . . . . . . . 33
236 030 . . . . . . . 35
502 401 . . . . . . . 14
130 235 . . . . . . . 13
211 060 . . . . . . . 33
236 035 . . . . . . . 35
502401-10 . . . . . 14
130 237 . . . . . . . 13
211 070 . . . . . . . 33
236 040 . . . . . . . 35
502 401 173. . . . 15
130345-415 . . . . 10
211 100 . . . . . . . 33
236 075 . . . . . . . 35
502 403 . . . . . . . 14
130347-415 . . . . 10
213 006 . . . . . . . 40
240 010 . . . . . . . 34
130 507 . . . . . . . . 8
213 010 . . . . . . . 40
240 015 . . . . . . . 34
4
130 507 713. . . . . 8
214 003 . . . . . . . 34
240 020 . . . . . . . 34
400 065 . . . . . . . . 9
502 404 . . . . . . . 14
6
502404-10 . . . . . 14
619 011 . . . . . . . 29
502 408 . . . . . . . 14
130 745 . . . . . . . . 9
214 020 . . . . . . . 33
240 025 . . . . . . . 34
400 067 . . . . . . . . 9
502 421 . . . . . . . 15
130 747 . . . . . . . . 9
214 030 . . . . . . . 33
240 030 . . . . . . . 34
400 087 . . . . . . . . 8
502 601 . . . . . . . 15
130765-415 . . . . 12
214 040 . . . . . . . 33
240 040 . . . . . . . 34
400 157 . . . . . . . 14
502 621 . . . . . . . 15
130767-415 . . . . 12
214 050 . . . . . . . 33
240 130 . . . . . . . 37
400 387 . . . . . . . . 9
502 681 . . . . . . . 15
130 767 713. . . . 12
214 060 . . . . . . . 33
240 145 . . . . . . . 37
400 437 . . . . . . . 10
502 801 . . . . . . . 23
130 965 . . . . . . . 13
214 070 . . . . . . . 33
240 160 . . . . . . . 37
400 917 . . . . . . . 11
503 301 . . . . . . . 15
7
130 967 . . . . . . . 13
214 080 . . . . . . . 33
240 217 753. . . . 24
400 985 . . . . . . . 10
503 303 . . . . . . . 15
700 065 . . . . . . . . 9
136 675 . . . . . . . . 8
214 100 . . . . . . . 33
240 987 753. . . . 25
400 987 . . . . . . . 10
503 304 . . . . . . . 15
700 067 . . . . . . . . 9
136 675 513. . . . . 8
215 310 . . . . . . . 39
241 310 . . . . . . . 39
400 987 713. . . . 10
503 311 . . . . . . . 15
700 437 . . . . . . . 10
136 677 . . . . . . . . 8
215 312 . . . . . . . 39
241 312 . . . . . . . 39
406 695 . . . . . . . 12
503 321 . . . . . . . 16
700 917 . . . . . . . 11
136 677 713. . . . . 8
218 166 . . . . . . . 40
241 414 . . . . . . . 39
406 697 . . . . . . . 12
503 321 173. . . . 16
700 987 . . . . . . . 10
136 807 . . . . . . . 13
218 177 . . . . . . . 40
250 177 . . . . . . . 39
407 700 . . . . . . . 30
503 323 . . . . . . . 16
706 697 . . . . . . . 12
140 687 713. . . . 24
218 188 . . . . . . . 40
250 215 553. . . . 24
407 800 . . . . . . . 30
503 381 . . . . . . . 16
706 697 713. . . . 12
141 230 713. . . . 25
218 189 . . . . . . . 40
250 985 553. . . . 25
411 010 . . . . . . . 37
506 401 . . . . . . . 17
713 011 . . . . . . . 28
751 010 . . . . . . . 28
150 685 513. . . . 24
218 200 . . . . . . . 40
411 015 . . . . . . . 37
506 661 . . . . . . . 17
151 010 . . . . . . . 28
218 515 . . . . . . . 40
411 020 . . . . . . . 37
506 661 173. . . . 17
151 230 513. . . . 25
219 100 . . . . . . . 40
411 025 . . . . . . . 37
506 681 . . . . . . . 18
160 137 . . . . . . . 11
219 108 . . . . . . . 39
411 030 . . . . . . . 37
506 681 161. . . . 19
160 917 . . . . . . . 11
228 030 . . . . . . . 35
419 025 . . . . . . . 41
506 681 171. . . . 19
161 010 . . . . . . . 28
228 040 . . . . . . . 35
510 051 . . . . . . . 20
166 687 . . . . . . . 12
228 050 . . . . . . . 35
3
428 015 . . . . . . . 41
438 030 . . . . . . . 38
510 053 . . . . . . . 20
166 687 713. . . . 12
228 060 . . . . . . . 35
300 065 . . . . . . . . 9
463 708 . . . . . . . 41
510 111 . . . . . . . 22
8
171 010 . . . . . . . 28
228 070 . . . . . . . 35
300 067 . . . . . . . . 9
463 712 . . . . . . . 41
510 113 . . . . . . . 22
800 002 . . . . . . . 23
190 555 . . . . . . . 24
228 080 . . . . . . . 35
300 087 . . . . . . . . 8
463 716 . . . . . . . 41
510 131 . . . . . . . 21
800 004 . . . . . . . 23
190 797 . . . . . . . 13
229 100 . . . . . . . 41
300 087 721. . . . 26
463 720 . . . . . . . 41
510 231 . . . . . . . 20
800 060 . . . . . . . 22
192 605 . . . . . . . 14
229 102 . . . . . . . 41
300087721-2 . . . 26
464 808 . . . . . . . 41
510 233 . . . . . . . 20
800 060 057. . . . 22
192 607 . . . . . . . 14
229 104 . . . . . . . 41
300 437 . . . . . . . 10
464 812 . . . . . . . 41
510 341 . . . . . . . 21
800 200 057. . . . 22
192 805 . . . . . . . 23
230 010 . . . . . . . 37
300 437 723. . . . 26
483 010 . . . . . . . 28
510 761 . . . . . . . 21
800 341 001. . . . 23
192 807 . . . . . . . 23
230 015 . . . . . . . 37
300 915 . . . . . . . 11
510 901 . . . . . . . 21
800 910 057. . . . 22
193 007 . . . . . . . 23
230 020 . . . . . . . 37
300 917 . . . . . . . 11
510 903 . . . . . . . 21
801 025 . . . . . . . 29
193 327 . . . . . . . 14
71
500 961 . . . . . . . 19
500 961 173. . . . 19
230 025 . . . . . . . 37
300 985 . . . . . . . 10
510 961 . . . . . . . 22
803 024 . . . . . . . 28
231 010 . . . . . . . 35
300 987 . . . . . . . 10
513 011 . . . . . . . 28
811 018 . . . . . . . 13
231 015 . . . . . . . 35
300 987 721. . . . 26
516601N . . . . . . 23
81 12 30 10 . . . . 36
231 020 . . . . . . . 35
302 305 . . . . . . . 10
516 671 . . . . . . . 20
81 12 40 10 . . . . 36
231 025 . . . . . . . 35
302 307 . . . . . . . 10
516 671 173. . . . 20
81 12 50 10 . . . . 36
81 12 60 10 . . . . 36
84 52 25 10 . . . . . 9
91 10 06 71 . . . . 55
93 01 26 10 . . . . 53
95 65 10 71 . . . . 63
96 74 55 76 . . . . 45
81 12 80 10 . . . . 36
84 52 26 10 . . . . . 9
91 10 07 71 . . . . 55
93 02 06 10 . . . . 53
95 65 20 10 . . . . 63
96 78 50 75 . . . . 45
81 12 99 10 . . . . 36
84 53 19 10 . . . . . 9
91 10 08 71 . . . . 55
93 02 26 10 . . . . 53
95 67 01 71 . . . . 63
96 78 60 75 . . . . 45
81 20 20 10 . . . . 33
84 53 26 10 . . . . . 9
91 10 10 71 . . . . 55
93 02 46 10 . . . . 53
95 67 80 10 . . . . 63
96 80 56 76 . . . . 45
81 20 30 10 . . . . 33
84 58 27 19 . . . . 13
91 10 12 71 . . . . 55
93 04 06 10 . . . . 53
95 69 00 10 . . . . 63
96 81 10 76 . . . . 45
81 20 40 10 . . . . 33
84 79 01 10 . . . . 30
91 10 14 71 . . . . 55
93 06 06 10 . . . . 53
95 92 20 10 . . . . 64
96 81 40 76 . . . . 45
81 20 50 10 . . . . 33
84 80 11 10 . . . . 29
91 16 02 10 . . . . 55
93 08 06 10 . . . . 53
96 00 01 10 . . . . 46
96 82 10 76 . . . . 45
81 20 60 10 . . . . 33
84 80 18 10 . . . . 29
91 16 04 10 . . . . 55
93 13 08 10 . . . . 54
96 00 02 10 . . . . 46
96 82 70 76 . . . . 45
81 20 70 10 . . . . 33
84 80 25 10 . . . . 29
91 16 05 10 . . . . 55
93 13 10 10 . . . . 54
96 00 03 10 . . . . 46
96 89 03 10 . . . . 66
81 26 20 10 . . . . 33
84 80 30 10 . . . . 29
91 16 06 10 . . . . 55
93 13 12 10 . . . . 54
96 00 04 10 . . . . 46
96 90 16 10 . . . . 66
81 26 25 10 . . . . 33
84 81 04 10 . . . . 62
91 16 08 10 . . . . 55
93 13 18 10 . . . . 54
96 00 05 10 . . . . 46
96 90 21 10 . . . . 66
81 26 35 10 . . . . 33
84 81 06 10 . . . . 62
91 16 10 10 . . . . 55
93 16 99 10 . . . . 54
96 00 19 76 . . . . 46
96 90 50 10 . . . . 66
81 26 50 10 . . . . 33
84 81 09 10 . . . . 62
91 16 12 10 . . . . 55
93 19 04 10 . . . . 53
96 00 25 76 . . . . 46
96 90 70 10 . . . . 66
81 26 60 10 . . . . 33
84 81 20 10 . . . . 62
91 21 81 10 . . . . 56
93 19 06 10 . . . . 53
96 00 30 76 . . . . 46
96 91 00 10 . . . . 66
81 26 75 10 . . . . 33
84 82 08 10 . . . . 29
91 33 15 10 . . . . 57
93 19 08 10 . . . . 53
96 00 38 76 . . . . 46
96 91 90 10 . . . . 66
81 26 99 10 . . . . 33
84 82 14 10 . . . . 29
91 33 25 10 . . . . 57
93 19 10 10 . . . . 53
96 00 50 76 . . . . 46
96 92 12 10 . . . . 66
81 28 03 10 . . . . 33
84 82 44 10 . . . . 29
91 33 35 10 . . . . 57
93 19 12 10 . . . . 53
96 02 19 76 . . . . 47
96 92 20 10 . . . . 66
81 28 04 10 . . . . 33
84 82 99 10 . . . . 62
91 33 45 10 . . . . 57
93 19 18 10 . . . . 53
96 02 25 76 . . . . 47
96 92 75 10 . . . . 66
81 28 05 10 . . . . 33
84 83 27 10 . . . . 29
91 33 60 10 . . . . 57
93 19 24 10 . . . . 53
96 02 30 76 . . . . 47
96 93 02 10 . . . . 67
81 28 07 10 . . . . 33
84 83 28 10 . . . . 29
91 40 27 10 . . . . 56
93 19 32 10 . . . . 53
96 02 38 76 . . . . 47
96 93 03 10 . . . . 67
81 31 30 19 . . . . 34
84 83 29 10 . . . . 29
91 54 60 10 . . . 55
93 19 40 10 . . . . 53
96 02 50 76 . . . . 47
96 93 04 10 . . . . 67
81 31 40 19 . . . . 34
85 90 19 10 . . . . 24
91 71 12 71 . . . . 56
93 30 53 10 . . . . 54
96 04 25 75 . . . . 47
96 93 07 10 . . . . 67
81 31 50 19 . . . . 34
85 90 23 10 . . . . 24
91 71 15 71 . . . . 56
93 30 54 10 . . . . 54
96 04 35 75 . . . . 47
96 94 05 10 . . . . 66
81 31 70 19 . . . . 34
85 94 75 10 . . . . 24
91 71 20 71 . . . . 56
93 30 55 10 . . . . 54
96 04 50 19 . . . . 47
96 94 12 10 . . . . 66
81 31 99 19 . . . . 34
85 95 45 10 . . . . 25
91 71 40 71 . . . . 56
93 30 63 10 . . . . 54
96 04 91 19 . . . . 47
96 94 18 10 . . . . 66
81 62 30 10 . . . . 37
86 30 10 10 . . . . 18
91 71 50 71 . . . . 56
93 30 64 10 . . . . 54
96 05 19 75 . . . . 47
96 94 50 10 . . . . 66
81 62 40 10 . . . . 37
86 50 10 10 . . . . 16
91 71 60 71 . . . . 56
93 30 65 10 . . . . 54
96 05 25 75 . . . . 47
96 94 60 10 . . . . 66
81 62 50 10 . . . . 37
86 50 40 10 . . . . 16
91 71 80 71 . . . . 56
93 32 60 10 . . . . 53
96 05 30 75 . . . . 47
96 95 00 10 . . . . 69
81 62 60 10 . . . . 37
86 50 80 10 . . . . 16
91 71 99 71 . . . . 56
93 33 00 19 . . . . 53
96 05 38 75 . . . . 47
96 95 10 10 . . . . 69
81 62 70 10 . . . . 37
86 51 10 10 . . . . 20
92 11 01 10 . . . . 57
93 33 01 19 . . . . 53
96 05 50 75 . . . . 47
96 95 25 10 . . . . 69
81 66 25 10 . . . . 38
86 58 10 10 . . . . 20
92 13 05 10 . . . . 57
93 34 02 10 . . . . 53
96 10 38 19 . . . . 48
96 95 90 10 . . . . 69
81 66 35 10 . . . . 38
86 67 10 10 . . . . 17
92 13 50 10 . . . . 57
93 38 35 10 . . . . 61
96 10 50 19 . . . . 48
96 96 22 17 . . . . 67
81 66 50 10 . . . . 38
86 70 05 10 . . . . 14
92 14 00 10 . . . . 57
93 38 70 10 . . . . 61
96 11 50 76 . . . . 48
96 96 35 10 . . . . 66
81 66 60 10 . . . . 38
86 70 11 10 . . . . 14
92 14 09 10 . . . . 57
93 40 04 10 . . . . 54
96 12 50 75 . . . . 48
96 96 95 10 . . . . 67
81 66 75 10 . . . . 38
86 70 40 10 . . . . 14
92 15 02 10 . . . . 57
93 40 06 10 . . . . 54
96 14 50 75 . . . . 48
96 96 97 10 . . . . 67
81 68 50 10 . . . . 37
86 82 99 10 . . . . 23
92 16 00 10 . . . . 58
93 41 00 10 . . . . 54
96 15 25 75 . . . . 47
96 96 98 10 . . . . 67
834 023 . . . . . . . 23
876 024 . . . . . . . 12
92 16 26 10 . . . . 58
93 42 04 10 . . . . 54
96 15 38 75 . . . . 47
96 97 25 10 . . . . 49
83 68 07 10 . . . . 39
88 02 20 10 . . . . 41
92 16 28 10 . . . . 58
93 80 01 71 . . . . 55
96 18 44 76 . . . . 49
96 97 50 10 . . . . 49
83 68 10 10 . . . . 39
890 120 . . . . . . . 38
92 17 06 10 . . . . 58
93 80 50 10 . . . . 55
96 20 38 75 . . . . 49
96 99 15 19 . . . . 67
83 68 12 10 . . . . 39
890 160 . . . . . . . 38
92 17 08 10 . . . . 58
93 81 01 10 . . . . 55
96 21 48 10 . . . . 68
96 99 25 19 . . . . 67
83 68 14 10 . . . . 39
890 200 . . . . . . . 38
92 17 10 10 . . . . 58
94 00 20 10 . . . . 59
96 21 50 19 . . . . 68
98 20 03 10 . . . . 69
83 68 15 10 . . . . 39
892 020 . . . . . . . 38
92 18 00 10 . . . . 58
94 06 04 10 . . . . 59
96 22 50 76 . . . . 49
98 52 35 10 . . . . 65
83 80 07 10 . . . . 39
892 024 . . . . . . . 38
92 18 09 10 . . . . 58
94 06 06 10 . . . . 59
96 25 25 75 . . . . 48
98 54 02 17 . . . . 65
83 80 08 10 . . . . 39
892 026 . . . . . . . 38
92 18 19 10 . . . . 58
94 06 08 10 . . . . 59
96 31 20 10 . . . . 62
98 54 03 17 . . . . 65
83 82 75 10 . . . . 40
92 19 01 10 . . . . 58
94 06 10 10 . . . . 59
96 31 50 10 . . . . 62
98 54 04 17 . . . . 65
83 85 10 10 . . . . 40
92 19 02 10 . . . . 58
94 09 00 10 . . . . 62
96 32 50 10 . . . . 62
98 55 10 10 . . . . 65
83 85 12 10 . . . . 40
92 21 40 10 . . . . 59
94 09 10 10 . . . . 62
96 40 48 71 . . . . 68
98 61 41 72 . . . . 64
83 85 35 10 . . . . 40
92 25 40 10 . . . . 59
94 10 20 10 . . . . 60
96 40 50 71 . . . . 68
98 62 50 72 . . . . 64
83 87 70 19 . . . . 40
92 31 30 10 . . . . 59
94 10 30 10 . . . . 60
96 40 51 71 . . . . 68
98 64 00 17 . . . . 65
84 02 18 10 . . . . 28
92 31 40 10 . . . . 59
94 10 35 10 . . . . 60
96 41 50 71 . . . . 68
98 68 01 17 . . . . 65
98 68 02 17 . . . . 65
84 02 25 10 . . . . 28
84 15 18 10 . . . . . 7
9
900 000 002. . . . 27
92 40 26 10 . . . . 58
94 10 42 10 . . . . 60
96 44 25 19 . . . . 68
92 40 32 10 . . . . 58
94 10 60 10 . . . . 60
96 46 50 19 . . . . 68
84 15 25 10 . . . . . 7
900 000 005. . . . 27
92 40 36 10 . . . . 58
94 10 63 10 . . . . 60
96 48 50 19 . . . . 68
84 21 25 10 . . . . 14
900 000 009. . . . 34
92 40 42 10 . . . . 58
94 10 99 10 . . . . 60
96 50 48 10 . . . . 68
84 26 18 19 . . . . 13
900 000 011. . . . 25
92 41 30 10 . . . . 59
94 26 10 17 . . . . 67
96 51 48 10 . . . . 68
84 26 25 19 . . . . 13
900 000 012. . . . 25
92 41 40 10 . . . . 59
94 26 20 17 . . . . 67
96 53 00 10 . . . . 68
84 42 18 10 . . . . . 8
900 000 073. . . . 25
92 44 00 10 . . . . 59
94 30 10 17 . . . . 64
96 69 10 10 . . . . 45
84 42 25 10 . . . . . 8
900 000 153. . . . 25
92 60 38 10 . . . . 61
94 30 15 17 . . . . 64
96 69 30 10 . . . . 45
84 50 18 10 . . . . . 9
91 00 01 71 . . . . 56
92 61 00 10 . . . . 61
94 30 20 17 . . . . 64
96 71 80 76 . . . . 45
84 50 25 10 . . . . . 9
91 00 04 71 . . . . 56
92 61 10 10 . . . . 61
94 37 15 17 . . . . 64
96 74 11 76 . . . . 45
84 51 18 10 . . . . . 9
91 02 16 10 . . . . 56
92 62 00 10 . . . . 61
94 37 20 17 . . . . 64
96 74 14 76 . . . . 45
84 51 25 10 . . . . . 9
91 02 18 10 . . . . 56
92 62 15 10 . . . . 61
94 38 15 17 . . . . 64
96 74 21 76 . . . . 45
84 52 18 10 . . . . . 9
91 02 20 10 . . . . 56
92 65 00 10 . . . . 69
95 62 00 10 . . . . 63
96 74 24 76 . . . . 45
84 52 19 10 . . . . . 9
91 10 04 71 . . . . 55
93 01 06 10 . . . . 53
95 64 00 10 . . . . 63
96 74 27 76 . . . . 45
72
Register
Register
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
success with painting tools
Ciret SK s.r.o.
M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
Slovensko
tel.: +421 346 540 150
fax: +421 346 215 386
e-mail: [email protected]
www.ciret.sk
Download

PDF - Ciret SK sro