DWUTYGODNIK
NR 36
CZWARTEK 22 MAJA 2014
e-mail: [email protected] www.goral.info.pl
Zmarł ks. prałat Tadeusz Juchas
Nie żyje ks. prałat Tadeusz Juchas, znany i ceniony duchowny z Ludźmierza,
proboszcz miejscowej parafii Wniebowzięcia NMP, kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Ludźmierskiej – Gaździny
Podhala, dziekan dekanatu nowotarskiego, kapelan Związku Podhalan,
strażaków i Rycerzy Kolumba. W wieku 65 lat zmarł 17 maja nad ranem
w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera.
Ks. prałat Tadeusz Juchas pochodził
ze Starego Bystrego. Święcenia kapłańskie
otrzymał 21 maja 1972 w katedrze wawelskiej z rąk Karola Wojtyły, ówczesnego kardynała. Przez 42 lata służby Bogu był wikarym w parafiach pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Luborzycy koło Nowej
Huty, św. Andrzeja w Gilowicach, św. Józefa w Krakowie Podgórzu, św. Klemensa
w Wieliczce. Od 20 grudnia 1985 r. sprawował funkcję proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu.
W ostatnim czasie ks. Tadeusz Juchas
ciężko chorował. Nie poddawał się, walczył z chorobą. Do ostatniej chwili przyjmował gości w ludźmierskim Sanktu-
arium. Był otwarty i przychylny wszystkim, którzy odwiedzali Gaździnę Podhala.
– Módlmy się i powierzajmy Jego duszę Miłosiernej Pani, Gaździnie Podhala
– proszą duchowni, przyjaciele ks. Tadeusza.
Msza św. importa odbędzie się w piątek 23 maja o godz. 15.00. Msza pogrzebowa nastąpi w sobotę 24 maja o godz. 11.00
w Bazylice w Ludźmierzu, kiedy śp. ks. Tadeusz Juchas odprowadzony zostanie
na miejsce wiecznego spoczynku.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokojuwiecznym.
Amen.
Reklama
gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD 10000 egz.
TEKST I FOT. PIOTR DURAJ
Wywiad z Barbarą Bartuś, poseł na Sejm RP - na str. 3
reklama
Walka z żywiołem
Równo tydzień temu nad naszym
regionem przeszły zapowiadane
od kilku dni silne opady deszczu.
Żeby tego było mało, towarzyszył
im porywisty wiatr.
W oczekiwaniu na najgorsze, służby
zajmujące się zapobieganiem powodzi
i usuwaniem jej skutków, zostały postawione w gotowości i czekały co przyniosą nadchodzące godziny. W wielu gminach utworzono pogotowia przeciwpowodziowe.
Istało się. Intensywne opady sprawiły, że
stan wód na rzekach, potokach podniósł się
reklama
momentalnie i to nawet o kilka metrów.
W wielu miejscach rzeki wylały, zniszczyły
mosty, porwały kładki i drzewa oraz podmyły brzegi. Ponadto zalane zostały piwnice i łąki. Natomiast porywisty wiatr wyrywał drzewa z korzeniami i uszkadzał linie wysokiego
napięcia odcinając mieszkańcom prąd.
Przez kolejne dni opady ustały, wiatr
zmalał. Obecnie trwa umacnianie brzegów rzek i naprawa uszkodzonego mienia.
Dokończenie na str. 2
2
Rozmaitości
CZWARTEK, 22 maja 2014
Walka z żywiołem
Dokończenie ze str. 1
– Dawniej padało nawet przez kilka
dni i rzeki nie wychodziły z brzegów.
Ludzie mogli zdobyć pozwolenie i czerpać żwir i kamienie z rzek. Wiele podhalańskich domów w ten sposób powstało.
Dzięki pogłębianiu koryta rzeki, woda
mogła swobodnie płynąć bez wyrządzania krzywdy. Teraz od kiedy jest bezwzględny zakaz wydobywania, w rzekach jest zdecydowanie za płytko,
a skutki bywają tragiczne – mówi jeden
z mieszkańców Krempach, obserwujący
wylewająca Białkę.
– O zakazie wydobywania żwiru
i kamieni z rzek mówi prawo wodne ustalone w 2001 roku – mówi Jan Sikora,
główny specjalista w Zarządzie Zlewni
Górnego Dunajca w Nowym Targu. – Ja
tego prawa nie wymyśliłem, tylko je przestrzegam – kwituje.
– Dodatkowo potok Białka jest objęty obszarem natura 2000 i jakakolwiek
ingerencja w przesuwanie odsypisk lub
wywóz trzeba ustalić z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie,
gdzie zazwyczaj opinia jest negatywna.
Mamy świadomość, że są tam też mieszkańcy i trzeba pogodzić interes środowiska naturalnego i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Nasza dyrekcja stara
się o decyzje środowiskową o częścio-
wym obwałowaniu Białki i stworzeniu
rożnych zabezpieczeń, które nie będą ingerować w koryto potoku – mówi.
Ten problem nie dotyczy tylko Białki,
ale wszystkich rzek w naszym regionie.
– U nas jest specyficzny teren górski,
który nie powoduje zalań, gdzie woda stoi
dzień lub dwa i powoduje niszczenie budynków, tylko woda coś urwie albo wejdzie na nowy bieg i zaleje piwnicę. Szereg
szkód mamy związanych z oberwaniem
skarp potoków przy obszarach lub przepustach, gdzie światło mostu jest nieprzystosowane do ekstremalnych przepływów. Szkody są duże, bo potoki graniczą
z drogami lub skarpy potoków stanowią
drogi. Często ulice są poszerzane kosztem
koryt potoków i jak przychodzi duża woda, to musi coś urwać – podsumowuje
Jan Sikora.
Walka z żywiołami jest trudna.
W każdej chwili mogą przyjść gwałtowne
ulewy, wichury, o czym świadczy chociażby silny halny, który znienacka zaatakował
niedawno podczas Świąt Bożego Narodzenia, powiat tatrzański.
Podziękować należy służbom, które są
gotowe w każdej chwili pomóc w walce
z żywiołem, zwłaszcza strażakom, którzy
pomagają bezinteresownie, często poświęcając swoje zdrowie i życie.
Zniszczony cmentarz w Rabce – Zdroju – Fot. Janusz Kubasiak
Zwalnianie wody z Jeziora Czorsztyńskiego – Fot. Marcin Pająk
Zerwany most w Szczawnicy – Fot. Mateusz Głodek
Zalany Nowy Targ – fot. Zbigniew Krauzowicz
Osuwający się dom w Brzegach – Fot. Mateusz Głodek
Zniszczony most w Chochołowie – Fot. Piotr Duraj
Akcja porządkowa w Kościelisku – Fot. OSP Kościelisko
Czyszczenie koryta Białki w Czarnej Górze – fot. Mateusz Głodek
PIOTR DURAJ
Podziękowania
Serdecznie dziękuję Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z
Kościeliska za ofiarną pracę przy usuwaniu skutków ulew.
SOŁTYS KOŚCIELISKA
MATEUSZ NĘDZA KUBINIEC
reklama
reklama
Bezpłatna gazeta lokalna
Redakcja: Podczerwone 131a,
34-470 Czarny Dunajec
[email protected]
Redaktor naczelny – Piotr Duraj
– kom. 889 988 941
Współpraca: Adam Pańszczyk,
Zbigniew Krauzowicz, Mateusz Głodek,
Janusz Kubasiak
Reklama: [email protected]
Mateusz Głodek – kom. 692714865
www.goral.info.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Gorące Tematy
www.goral.info.pl
3
Służyć Polsce, słuchać Polaków Radni powiatu walczą
o internet oraz telewizję cyfrową
Z Barbarą Bartuś , poseł
PiS na Sejm RP rozmawia
Piotr Duraj.
– Nie możemy sobie pozwolić na to,
by traktowano nas jak obywateli
drugiej kategorii, pozbawionych dostępu do sieci internetowej oraz naziemnej telewizji cyfrowej, a zwłaszcza kanałów społecznych i religijnych, o które dopomina się tak wielu mieszkańców Podhala – rozpoczął posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Nowotarskiego
jej przewodniczący Tomasz Hurkała.
Reprezentuje Pani w Sejmie okręg nowosądecko – podhalański. W jaki sposób
broni Pani interesów mieszkańców naszego regionu?
Jestem Posłem na Sejm RP i nie lubię,
gdy niektórzy chcieliby ograniczyć moją aktywność tylko do powiatu gorlickiego. Co
prawda moje biuro poselskie znajduje się
w Gorlicach, ale wybrano mnie do Sejmu
w okręgu obejmującym także powiaty tatrzański, limanowski, czy nowotarski. Dlatego czuję się zobowiązana mieszkańcom
tych powiatów pomagać w ich problemach
– zawsze wtedy, gdy do mnie ktoś się zwróci, ale też wtedy gdy sama zauważę lub ktoś
mi zasygnalizuje problem. Chętnie też, gdy
tylko otrzymam, odpowiadam na zaproszenia z tej Ziemi. Kultura tego regionu jest
esencją polskiej ziemi, tradycji i piękna.
Wracając do meritum pytania, to moją
obecną kadencje w Sejmie rozpoczęłam
kontynuacją współpracy z Federacją Obrońców Podhala protestując skutecznie w pracach sejmowych przeciwko zmianom prawa
prowadzącym do sytuacji, że można by wywłaszczać górali z ich ojcowizny na rzecz
właścicieli kolejek linowych. Na mój wniosek prowadziłam w imieniu mojego Klubu
Prawa i Sprawiedliwości wszystkie te projekty ustaw, które pochodziły odPO, anaszczęście udało się je zablokować.
Inna sprawa, to tzw. pytanie bieżące
w Sejmie i wystąpienie razem z Posłem Bolesławem Piechą w październiku 2012 r.
przeciwko likwidacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Nowym Targu.
Jeszcze inna, to sprzeciw wobec prywatyzacji ZEW Niedzica SA. Kolejna sprawa z maja ubiegłego roku to pytanie
w sprawie bieżącej zadawane na posiedzeniu Sejmu razem z prof. dr hab. Mariuszem Orionem Jędrysikiem dotyczące
szkodliwych działań prowadzących
do prywatyzacji Geotermii Podhalańskiej.
To są tylko przykłady mojej działalności dotyczące stricte tej Ziemi, a więcej informacji i przykładów można uzyskać korzystając ze strony www.sejm.gov.pl
– do czego naprawdę zachęcam.
Przekonana również jestem, że zajmując się ogólnie sprawami społecznymi,
tj. emeryturami, demografią, bezrobociem, czy opieką zdrowotną, to również
działam bardziej też na rzecz okręgu nowosądecko – podhalańskiego niż na rzecz
reklama
wielkich miast, bo nawet w Krakowie jest
inna specyfika.
Prawo i Sprawiedliwość jest obecnie
w opozycji. Czy udaje się Pani przeforsować sprawy mieszkańców Podhala, Orawy, Spisza i Pienin?
To prawda, że nie jest łatwo, ale ktoś
powiedział, że jak nie ma czego innego
i głową w mur trzeba bić, to kiedyś on się
rozpadnie. To tak żartem, ale z satysfakcją mogę stwierdzić że np. moje liczne
interwencje w sprawie planowanej sprzedaży ZEW Niedzica SA okazały się skuteczne i wiceminister Skarbu odpowiadając na moje pytanie w Sejmie 4 stycznia 2013 r. powiedział z mównicy sejmowej: „Chciałbym państwa uspokoić. (…)
ogłosiliśmy zamknięcie tego procesu bez
rozstrzygnięcia. (…) prywatyzacji nie będzie”.
Jakie wartości przyświecają Pani pracy parlamentarnej?
W swoim życiu kieruję się zasadą,
gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam
wszystko jest na swoim miejscu. Bóg, honor, Ojczyzna dla mnie to nie są puste hasła.
Myślę, że nie trzeba nic więcej dodawać.
Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Służyć Polsce iPolakom namiejscu naktórym wolą wyborców będę ustawiona.
Jestem Posłem naSejm RP, ajeżeli wyborcy – o co proszę, udzielą mi takiego poparcia
i uda mi się uzyskać mandat do Europarlamentu, to postaram się korzystając z mojego
międzynarodowego doświadczenia wramach
prac OBWE, służyć naszym mieszkańcom
wStrasburgu iBrukseli reprezentując interesy
mieszkańców naszej Ziemi gorlicko –sądecko
– limanowsko – podhalańskiej.
Jako Europarlamentarzysta na pewno
otworzę biuro naPodhalu, by wyjść napomoc
wszystkim potrzebującym.
Dziękuję za rozmowę.
Problem związany z brakiem dostępu
do sieci internetowej, komórkowej oraz naziemną telewizją cyfrową na terenie Podhala, Spisza i Orawy sygnalizowany jest już nie
od dzisiaj. Pamiętamy jakie problemy przez
lata miały miejscowości Gminy Czorsztyn
z dostępem do sieci komórkowej, jak w zeszłym roku Szczawnica walczyła o dostosowanie przekaźnika na Jarmucie, a jak teraz
o sygnał telewizyjny dopomina się Ochotnica. Tymi właśnie problemami zajęli się radni
powiatowi podczas majowego posiedzenia
komisji. Jednogłośnie ustalono, iż w najbliższym czasie komisja zwróci się do włodarzy
wszystkich gmin powiatu nowotarskiego
zpismem opoparcie apelu wsprawie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
i dostosowania przekaźników na terenie
Podhala, Spisza i Orawy do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, a zwłaszcza programów takich jak Polsat, TVN czy Telewizja
Trwam. Wspólnie podpisane pismo trafi następnie pod obrady Rady Powiatu Nowotarskiego celem podjęcia Rezolucji w tej sprawie, a później skierowane zostanie do parla-
mentarzystów, senatorów, Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz prasy lokalnej
i ogólnopolskiej. Zdaniem radnych, tak silny
i solidarny głos całego samorządu powiatu
nowotarskiego nie powinien być obojętny
dla osób oraz instytucji odpowiedzialnych
za poruszane problemy.
– Podjęte przez Szczawnicę w zeszłym
roku działania, skutecznie doprowadziły
domodernizacji przekaźnika nagórze Jarmuta i uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej. I chociaż Urząd Komunikacji Elektronicznej zapewnia iż sygnał dociera wszędzie,
to mieszkańcy nadal zgłaszają brak sygnału
cyfrowego na terenie Szczawnicy. Odpowiedzią nanasz apel musi być kompleksowe ipełne objęcie terenu Podhala, Spisza i Orawy sygnałem cyfrowym nie na podstawie teoretycznych komputerowych wyliczeń, ale faktycznych doniesień jego mieszkańców. Liczę
nato, że okres przedwyborczy będzie sprzyjał
aktywności parlamentarzystów i skutecznie
doprowadzi do rozwiązania tego problemu
–podsumowuje radny powiatowy isekretarz
Szczawnicy Tomasz Hurkała.
DELTA
Potrójny sukces „Serdocków”
Dziecięcy Zespół Regionalny „Serdocki” odniósł potrójny sukces
na Międzynarodowym Przeglądzie
Zespołów Folklorystycznych „Złoty
Kłos” w Zebrzydowicach.
Zdobył I miejsce w kategorii zespołów
prezentujących tradycyjne zwyczaje i obrzędy ludowe, I miejsce w śpiewie i III miejsce jako kapela. Są to cenne nagrody, w kategorii dziecięcej, gdyż w festiwalu brało
udział ponad 111 zespołów i solistów.
– Serce rośnie, gdy widzimy na scenie już małe dzieci w strojach regionalnych, które kultywują regionalną kulturę, gwarę. Śpiewają ludowe pieśni i to
na naprawdę wysokim poziomie, zwłasz-
cza te z Orawy – podkreśliła Małgorzata
Guz, szefowa zebrzydowickiego GOK-u
– „Serdocki” koncertowały również
w Auli WSD OO. Bernardynów w Sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej. Uświetniły
one obchody jubileuszu VII Pielgrzymki
Członków i Sympatyków Regionalnych Towarzystw Kultury organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Występ został nagrodzony gromkimi
brawami, gdyż najmłodsi zaprezentowali
piękny śpiew, taniec i wyśmienitą grę na pasterskich dzwonkach. Widzów zachwyciła
naturalność i spontaniczność zespołu, stąd
też nie szczędzili im pochwał – mówi Krystyna Chowaniec, kierownik zespołu.
ST
Region
4
Uczcili pamięć Józefa Świdra
W Krypcie Kaplicy św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, poświęcona
została przez biskupa Jana Szkodonia Tablica Pamięci Józefa Świdra
– dowódcy Oddziału Partyzanckiego „Wiarusy”, Żołnierza Wyklętego,
bohatera walczącego z komunistycznym okupantem.
Józef Świder urodził się 15 stycznia 1927 w Rdzawce. Walczył w zgrupowaniu Józefa Kurasia „Ognia”, gdzie
przybrał pseudonim „Pucuła”. Po śmierci
„Ognia” 22 lutego 1947 część „Ogniowców” w ramach tzw. amnestii wyszła
z podziemia. Inni na czele z Józefem Świdrem podjęli dalszą walkę z komunistycznym wrogiem. Aby, pomścić śmierć swojego dowódcy mjr.,, Ognia” i zamordowanych przez bezpiekę towarzyszy broni,
zmienił swój dotychczasowy pseudonim
na,, Mściciel” i założył oddział partyzancki „Wiarusy”.
Zgrupowanie Józefa Świdra stacjonowało w masywie Gorców. W przeciągu
dziesięciu miesięcy dowodzony przez niego oddział dokonał 232 akcji przeciwko
organom komunistycznym.
Józef Świder zginął zdradzony
w Lubniu, 13 lutego 1948 r. podczas
obławy zorganizowanej przez żołnierzy KBW. Miejsce jego pochówku, pomimo wielu wysiłków ze strony ro-
dziny nie zostało do tej pory odnalezione.
Założony przez „Mściciela” oddział
Wiarusy walczył z bezpieką do 25 lipca 1949, kiedy został rozbity przez UB
i KBW na polanie Surówki koło Rabki.
Był to jeden z najwybitniejszych Żołnierzy Wyklętych majora Józefa Kurasia
„Ognia”, który w wieku 21 lat oddał najcenniejszy dar za wolną Polskę – własne
życie.
W uroczystości udział wzięli mieszkańcy Rabki – Zdroju i okolic, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej, inicjatorzy
przedsięwzięcia – rodzina Świdrów oraz
Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych ZP,, Błyskawica”.
W Krypcie Kaplicy znajduje się również tablica poświęcona Józefowi Kurasiowi oraz Janowi Stachurze ps.,, Adam”, którzy razem tworzyli w 1943 r. Oddział Partyzancki AK,, Wilk”.
PIOTR DURAJ / FOT. JANUSZ KUBASIAK
Gimnazjaliści z Raby Wyżnej odwiedzili francuską szkołę
W ramach trwającego w Gimnazjum w Rabie Wyżnej programu
„Uczenie się przez całe życie” Comenius 7 uczniów pod opieką Moniki Kosek – Zembury oraz Barbary
Deja w dniach od 11 do 16 maja
przebywało z wizytą we francuskiej
szkole Lycee des metiers LP Blaise
PASCAL w Saint-Jean-d'Angély w regionie Poitou-Charentes.
Było to ostatnie spotkanie uczestników projektu Comenius „Woda – Eliksir Życia”. Tematem spotkania była woreklama
da w aspekcie sztuki i muzyki oraz podsumowanie dwuletniej współpracy
w ramach projektu. – Nasi uczniowie
wraz z rówieśnikami z innych szkół zagranicznych brali udział w ciekawych
zajęciach, których owocem były obrazy,
wiersze, sztuka teatralna, piosenki oraz
rzeźby. Zwiedzaliśmy również pobliskie miasteczka, takie jak: La Rochelle,
Cognac oraz Marais Poitevin. Jedną
z największych atrakcji był również rejs
po Atlantyku, podczas którego mogliśmy delektować się pięknymi widokami
oraz kulturą wyspy l’Ile d’Aix, w pobliżu której znajduje się sławny Fort Boyard – mówi opiekun wycieczki Monika
Kosek – Zembura.
Na zakończenie pobytu uczniowie
z Francji przygotowali uroczystą kolację
ze specjałami typowymi dla tamtego regionu, którą uświetniała muzyka szkolnego zespołu muzycznego. Każdy z uczestników wizyty otrzymał drobny upominek
oraz dyplom za udział w warsztatach.
BARBARA DEJA
CZWARTEK, 22 maja 2014
Dzień Dziecka w Rodzinnym Parku Rozrywki „Rabkoland”
Przedsiębiorcy Podhala, Spisza i Orawy Dzieciom
Trwają przygotowania do X edycji
festynu „Przedsiębiorcy Podhala,
Spisza i Orawy Dzieciom”, organizowanego z okazji Dnia Dziecka w Rodzinnym Parku Rozrywki „Rabkoland” w Rabce.
Organizatorzy, którymi niezmiennie
są Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy oraz Tatrzańska i Nowotarska Izba Gospodarcza, gwarantują świetną i bezpieczną zabawę dla wszystkich dzieci.
Pomysł Andrzeja Guta-Mostowego
z 2005 roku, by wspólnie z innymi przedsiębiorcami z Podhala, Spisza i Orawy dać
dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin trochę szczęścia i radości w dniu ich
święta, okazał się strzałem w dziesiątkę.
Z każdym rokiem przedsięwzięcie rozrasta
się, dając możliwość spędzenia radosnych
chwil, coraz większej rzeszy najmłodszych
z całego regionu. Co roku przybywa także
przedsiębiorców, którzy wspierają tę akcję
przekazując prezenty i upominki dla dzieci uczestniczących w zabawie.
Wśród licznych atrakcji towarzyszących zabawie, nie zabraknie gier, quizów
i konkursów z nagrodami. Czas umilać będą występy dziecięcych zespołów muzycznych i regionalnych.
Dzięki wszystkim darczyńcom i sponsorom, wspomagających organizację festynu, tegoroczna edycja będzie jak zwykle
wyjątkowa i niepowtarzalna. Wszystkie
dzieci, które odwiedzą w tym dniu „Rabkoland”, będą mogły skorzystać z wielu
urządzeń. Kupony, upoważniające do bezpłatnego skorzystania z atrakcji, zostaną
załączone do jednego z najbliższych nu-
merów Tygodnika Podhalańskiego oraz
zostaną rozesłane do szkół, które zgłoszą
chęć udziału w tegorocznej zabawie.
Do zobaczenia 2 czerwca w RABKOLANDZIE!
DARIUSZ GALICA
Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach uroczyście otwarte
Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach to młoda instytucja, której
misją jest zaspakajanie potrzeb
kulturalnych społeczności lokalnej.
Instytucja skupiająca gminną bibliotekę, ośrodek kultury i wioskę
internetową działa od początku 2013 r. Po ponad roku doczekała się swojej placówki, zlokalizowanej w dawnym budynku GS w centrum Spytkowic.
Uroczyste otwarcie odnowionego
budynku miało miejsce w sobotę 10 maja w obecności władz gminy Spytkowice
z wójtem Franciszkiem Sidełko na czele,
starosty nowotarskiego Krzysztofa Fabera, przedstawicieli polskich i słowackich
gmin partnerskich, przedstawicieli lokalnych instytucji i stowarzyszeń coraz innych zaproszonych gości. Nie zabrakło
podziękowań, gratulacji, występów Orkiestry Dętej OSP Spytkowice, a także zespołów regionalnych.
Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach powstało dzięki uchwale Rady Gminy w Spytkowicach z dnia 30.11.2012. Jako
gminna jednostka działa od 1 stycznia 2013, oferując różnego rodzaju zajęcia
kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
GCK pod wodzą Dominiki Leśniak, dyrektor placówki kultywuje tradycję, wspiera
młode talenty, stara się rozwijać pasje oraz
wzbogacać twórczo i literacko mieszkańców
gminy.
TEKST I FOT. PIOTR DURAJ
Ogłoszenie płatne
6
Region
Pomóżmy Maćkowi
Święcone Związku Podhalan w Sidzinie
Maciej Kusper mieszka w Podszklu.
Ma 22 lata i jest studentem drugiego roku Elektroniki i Telekomunikacji na wydziale Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego
życie było całkiem zwyczajne i raczej
szczęśliwe. Ma wspaniałą rodzinę,
a zwłaszcza ojca (matka zmarła
mu 10 lat temu na nowotwór), cudowną dziewczynę oraz przyjaciół.
Zawsze starał się prowadzić zdrowy
i aktywny tryb życia: biegał, jeździł
na snowboardzie, pływał i chodził
po górach.
Od grudnia 2012 roku zmieniło się
wiele. Całe jego życie uległo przewartościowaniu. Zachorował na chorobę Hodgkina (stwardnienie guzkowe). Od tej pory
przeszedł przez dwa cykle leczenia trwające ok. 14 miesięcy, w tym autologiczny
przeszczep szpiku wsparty wysokodawkowaną chemioterapią.
A ponad to:
– 4 cykle chemioterapii escBEACOPP
– 4 cykle chemioterapii ABVD
– 1 cykl chemioterapii mobilizującej ESHAP
– 2 cykle chemioterapii Gemcytabina,
– 1 cykl chemioterapii Gemcytabina +
Bendamustyna.
reklama
Leczenie okazało się nieskuteczne (mimo iż mówi się o 90% wyleczalności
po pierwszym cyklu leczenia). W tym momencie jedynym ratunkiem dla niego jest podanie leku Brentuximab (Adcertis), który
w Polsce nie jest niestety refundowany. Terapia tym lekiem kosztuje ok. 300 – 400 tys.
zł. Jego przyjaciele i rodzina, nie jest w stanie sfinansować całego leczenia. Terapia lekiem Brentuximab (Adcetris) ma doprowadzić do stanu remisji, aby umożliwić przeszczep szpiku kostnego, którego dawcami
mają być jego bracia. Maciek jest podopiecznym Fundacji Urszuli Smok „Podaruj Życie”,
ale droga do zdobycia takiej kwoty bardzo,
bardzo się wydłuża, azegar życia przyspiesza.
Pomocy można udzielić poprzez:
– wpłatę na prywatne konto bankowe Macieja Kuspera: 54 1240 1574 1111 0010 5709 5115
– wpłacając na konto fundacji nr konta bankowego: 07 1750 0012 0000 0000 2316
1346 z dopiskiem „dla Macieja Kuspera”,
– kontaktując się bezpośrednio szkołą
organizującą zbiórkę pieniędzy: [email protected] (dyrektor Krystyna Chowaniec, kom. 503 331 396),
– kontaktując się bezpośrednio z Maćkiem: [email protected],
kom. 508 694 938.
Więcej informacji o Maćku i jego historii www.maciejkusper.pl
ST
CZWARTEK, 22 maja 2014
Tradycyjne „święcone” Związku Podhalan odbyło się tym razem w podbabiogorskiej Sidzinie,
rodzinnej miejscowości prezesa Macieja Motora
Greloka. W żałobnej atmosferze wszyscy członkowie tej góralskiej organizacji wzięli udział
w mszy dziękczynnej odprawionej przez bp. Tadeusza Rakoczego za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, honorowego członka Związku
Podhalan i jego patrona.
Wspólnie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą św. Janowi Pawłowi II, umiłowanemu Ojcu Świętemu, który jako kardynał wielokrotnie przebywał
w Sidzinie.
Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele poszczególnych oddziałów Związku Podhalan oraz przyjaciele prezesa, samorządowcy i parlamentarzyści.
Wśród niech obecny był m.in. Jarosław Kaczyński,
prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Niestety zabrakło kapelana Związku Podhalan,
śp. ks. prałata Tadeusza Juchasa, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej – Gaździny Podhala, który zmarł dzień wcześniej w krakowskim szpitalu
im. Rydygiera. Wszyscy obecni wspominali ks. kapelana, który wielokrotnie przyjmował górali w Ludźmierzu i brał udział w wielu związkowych uroczystościach.
Spotkanie było też okazją do podsumowania
okresu 6 – letniego (dwie kadencje) „prezesowania”
Macieja Motora Greloka i 95 – lecia Związku Podhalan w Polsce.
PIOTR DURAJ / FOT. ZBIGNIEW KRAUZOWICZ
Błędy Europarlamentarzystów według Bogdana Pęka
W ramach zbliżających się wyborów do Nowego Targu i Zakopanego
przyjechał senator Bogdan Pęk,
który kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Celem wizyty było
przedstawienie swojej sylwetki oraz
programu Prawa i Sprawiedliwości
na nadchodzącą kadencję. Polityk
nie omieszkał także wytknąć błędów, których dopuścili się rządzący
innych partii w ostatnich latach.
Senator zaczął swoje przemówienie
od problemu zawsze niskiej frekwencji
na wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem spekulowana 20 procentowa obecność jest skutkiem tego, że media ukazują Europarlamentarzystę jako
posła, który tylko pobiera pieniądze i nic
nie robi. – W każdym narodzie, a zwłaszcza w narodach biednych, jest tak, że jak
się tylko powie, że oni tam dużo zarabiają,
to ogromna ilość ludzi – nie chcąc tego popierać – do wyborów nie pójdzie. Tymcza-
sem wybory mają duże znaczenie polityczne, bo wybierane osoby to grupa, która ma duży wkład w tworzenie prawa europejskiego, które dotyczy nas wszystkich
– mówił Bogdan Pęk.
Aby utwierdzić audytorium w swoim
przekonaniu, senator przytoczył przykłady złego prowadzenia polityki europejskiej przez polityków innych partii. Jako
przykład podał posłankę Danutę Hübner,
która w ciągu 3 lat nie zabrała głosu w ani
jednej sprawie na posiedzeniu Europarlamentu.
Jednak jego zdaniem największym
błędem, który na chwilę obecną ma odbicie w sytuacji gospodarczej kraju, było złe
wynegocjowanie warunków podczas
wchodzenia Polski do UE. – Negocjacje
do UE to była fikcja. Przyjęli je tak jak nam
zaproponowano, a my za to płacimy
do dzisiaj. Przez to upadły stocznie, upadły przedsiębiorstwa, a rolnicy dalej mają
przez pół mniejsze dopłaty niż inni w Unii
– mówił.
– Dlatego, aby dać szanse na lepsze jutro i napoić serca nadzieją, Prawo i Sprawiedliwość musi wygrać te wybory – zaapelował na koniec. Obiecał także, że będzie twardo walczył o sprawy kraju, a jego
partia zrobi wszystko co w jej mocy, aby
Polska coraz bardziej liczyła się na arenie
międzynarodowej.
AP / FOT. MATEUSZ GŁODEK
www.goral.info.pl
Region
7
Polska – Słowacja program współpracy na lata 2014 – 2020 Wizyta posła Jarosława Gowina w Szczawnicy
W związku z kończącymi się konsultacjami ws. Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 do auli Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zjechały się osoby
zainteresowane projektem mającym na celu poprawę jakości
życia na terenach objętych przedsięwzięciem.
Na zorganizowanej konferencji zjawili się przedstawiciele zarówno z polskiej, jak i słowackiej strony, których prezentacje miały na celu przybliżyć szczegóły kooperacji międzypaństwowej.
Wedle założenia głównym zadaniem programu jest wzmocnienie współpracy polsko – słowackiej, która ma na celu rozwijać
obszar przygraniczny oraz poprawić dostępność i atrakcyjność
tych terenów dla mieszkańców, inwestorów i turystów.
Projekt na lata 2014 – 2020 jest przedłużeniem programu
pilotażowego działającego w latach 2007-2013, którego budżet
całkowity wyniósł 187,7 mln euro. Dzięki bardzo dobrze przebiegającej współpracy między państwami udało się ponowić działania na kolejne 6 lat.
Projekt będzie realizowany w trzech głównych celach. Są nimi infrastruktura, transport i edukacja.
Infrastruktura będzie kłaść nacisk na zwiększenie atrakcyjności terenów przygranicznych dla turystów i osób aktywnych np.
przez udoskonalanie terenów parków narodowych i krajobrazowych lub tworzenie nowych ścieżek dla rowerzystów i narciarzy
biegowych.
Transport to głównie modernizacja ulic i autostrad, a także
usprawnienia dla osób korzystających z komunikacji miejskiej.
Edukacja będzie bazować na inwestowaniu w kształcenie
i szkolenia zawodowe, a także będzie miała za zadanie aktywizować osoby starsze przez instytucje takie jak np. uniwersytet trzeciego wieku.
Jak podkreślił Milan Gál współpraca na nadchodzące lata może być bardzo owocna, ponieważ oba państwa mają ze
sobą wiele wspólnego. Takie kwestie jak podobny język lub
ukształtowanie terenu mogą wpłynąć na to, że kooperacja
będzie układała się w sposób dynamiczny. O pomyślnym
przebiegu projektu może też świadczyć poprzednia edycja,
która utwierdziła w przekonaniu, że oba kraje pomimo kilku
różnic potrafią się ze sobą bardzo dobrze porozumieć.
ADAM PAŃSZCZYK
/ FOT. ZBIGNIEW KRAUZOWICZ
Powiat Nowotarski wspiera
kształcenie zawodowe w branży obuwniczej
Powiat Nowotarski nawiązał współpracę z przedsiębiorcami z branży obuwniczej z Nowego Targu,
dzięki której uczniowie kształcący się w zawodzie
obuwnik będą mieli możliwość odbycia praktyki
i stażu zawodowego zawierając w dniu 12 maja 2014 r. odpowiednie porozumienie.
Jego celem jest wspólna realizacja zintegrowanych działań
mających na celu współpracę i koordynację prac związanych
z kształtowaniem polityki edukacyjnej oraz rynku pracy na obszarze Powiatu Nowotarskiego.
W podpisaniu porozumienia ze strony powiatu uczestniczyli Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Urzędujący Członek Zarządu Bogusława Waksmundzki oraz Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Placówek w Nowym Targu Ryszard Gruszka.
Chęć współpracy w zakresie kształcenia praktycznego przyszłych obuwników wyraziły firmy „Wojas” S.A. oraz „DECOLTE” Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesów Zarządów: Wiesława Wojasa oraz Aleksandra Bukańskiego.
Pracodawcy zadeklarowali realizowanie przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników w zawodzie
obuwnik, organizowanie zajęć w rzeczywistych warunkach
pracy, organizowanie staży dla absolwentów w zawodzie
obuwnik oraz zatrudnianie absolwentów na stażach i/lub
umowach o pracę.
Natomiast szkoła zadeklarowała organizowanie kształcenia
ogólnokształcącego dla uczniów kształcących się w zawodzie
reklama
We wtorek, 20 maja br. przy ul. Skotnickiej – „Pod Rapą”, gościł Jarosław Gowin, były Minister Sprawiedliwości, lider ugrupowania Polska Razem, kandydat do Europarlamentu.
Wizyta wszczawnickim kurorcie, którego miejska infrastruktura została uszkodzona w wyniku ubiegłotygodniowych intensywnych opadów deszczu, stała się okazją
do zaprezentowania treści interpelacji poselskiej w sprawie działań wobec powodzian.
– Największe zniszczenia są w Małopolsce na terenie dwóch powiatów przede
wszystkim powiatu nowotarskiego, ale także powiatu nowosądeckiego. Szczawnica
jest miastem i gminą szczególnie dotkniętą
– mówił w swoim wystąpieniu Jarosław
Gowin. – Brak reakcji ze strony rządowej,
brak realnej pomocy spowodował, że kieruję na ręce Premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Donalda Tuska interpelację w spra-
wie objęcia powiatu nowotarskiego stanem
klęski żywiołowej, to uprości procedury, pozwoli na szybkie przekazanie rządowych
środków finansowych na pomoc ludziom
i gminom dotkniętym tym nieszczęściem
– kontynuował swoją wypowiedź.
Uczestniczący w spotkaniu burmistrz
Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda przedstawił informację na temat skali zniszczeń,
a także zaapelował o interwencję w zakresie
remontu murów przeciwpowodziowych
biegnących wzdłuż potoku Grajcarek.
– Zainteresowanie polityków z pierwszych stron gazet szkodami wyrządzonymi
przez ulewne deszcze pozwala mieć nadzieje,
że przełoży się ono na wymierną pomoc organizacyjną i materialną dla naszego miasta, pozwalającą naszybką likwidację skutków powodzi a jednocześnie zabezpieczy gminę w przypadku ponownego wystąpienia żywiołu –powiedział Burmistrz – Grzegorz Niezgoda.
DELTA
Zakopane za olimpiadą
obuwnik oraz ich dokształcenia teoretycznego w ramach Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
„Wszystkich kandydatów chętnych do podjęcia kształcenia
w zawodzie obuwnik w klasie wielozawodowej w Zespole Szkół
Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu informujemy, że rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski, jest prowadzona z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji. Aplikacja „vEdukacja – Nabór Szkoły ponadgimnazjalne”
jest dostępna dla kandydatów pod adresem: www.malopolska.edu.com.pl – zaprasza Dyrektor Ryszard Gruszka.
BW / FOT. STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU
Mimo nie najlepszej pogody w sobotę, 17 maja w Zakopanem odbyła się „Majówka Olimpijska”.
Tego dnia zakopiańczycy promowali
ideę zorganizowania razem z Krakowem
i Słowacją zimowych igrzysk olimpijskich.
Z tej okazji w wielu hotelach, pensjonatach i aquaparkach na gości czekały zniżki
w wysokości 22 procent, a w sobotnie popołudnie na Polanie Szymoszkowej zapłonęła olimpijska watra.
Był to czas, gdy pod Giewontem sportowcy, także olimpijczycy, działacze sportowi, samorządowcy i turyści włączyli się
w propagowanie idei olimpijskiej. Kraków
mógłby ubiegać się o organizację ZIO
w 2022 roku, oczywiście przy udziale Zakopanego i Słowacji – powiedział olimpijczyk,
zjazdowiec narciarski Andrzej Bachleda.
– Wiem, że krakowianie to ludzie sceptyczni i oszczędni, trudno jest ich przekonać, ale musimy spróbować – powiedział
sportowiec, który obecnie mieszka w Krakowie – Olimpiada jest zawsze wyzwaniem
narodowym, mimo że organizuje ją miasto
czy region. Jest to dla nas Polaków piękne
marzenie, które powinniśmy w XXI wieku
zrealizować – powiedział starosta tatrzański, Andrzej Gąsienica Makowski. Alpy,
Skandynawia już olimpiady miały, a Karpaty jeszcze nigdy. Nie robimy tego dla siebie,
a raczej dla naszych dzieci i wnuków. To oni
skorzystają z obiektów, które powstaną
w Małopolsce – dodał.
Andrzej Gąsienica Makowski tłumaczy, że właśnie w 2022 roku mamy szansę
zorganizować wspólnie tę prestiżową imprezę. Igrzyska to szansa na rozwiązanie
wielu problemów z jakimi obecnie boryka
się tak stolica Tatr, jak również Małopolska. Słowacy również liczą, że ewentualna
organizacja największej sportowej imprezy
na świecie pomoże im w promowaniu tatrzańskich kurortów narciarskich.
Zakopane również przeprowadziło referendum na temat organizowania olimpiady
wTatrach. Odbyło się ono w1999 roku iwtedy ponad 80% głosujących było na „Tak”.
TEKST I FOT. ADAM KITKOWSKI
Ogłoszenie płatne
Ogłoszenie płatne
Region
10
CZWARTEK, 22 maja 2014
Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2014
Dobiega końca pierwszy etap plebiscytu Extra OSP
Podhala, Orawy, Spisza i Pienin, w której wybieramy
najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 2014 r.
wg czytelników Gazety Góral Info Extra
i widzów Telewizji Podhale.
Do etapu finałowego, który rozpocznie się 1 czerwca
wejdzie 30 jednostek OSP z największą ilością głosów.
Dla zwycięskiej jednostki przewidziana jest moc nagród:
– 2000 zł od Alior Bank S.A. O/ Zakopane oraz Placówki Partnerskiej w Nowym Targu,
– sprzęt strażacki ufundowany przez Dariusza i Zbigniewa Tokarskich – firma Tok Bike – Szczawnica,
– realizacja reportażu przez Telewizję Podhale na temat jednostki
do wykorzystania w celach promocyjnych,
– tytuł Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2014 w plebiscycie Gazety Góral Info Extra.
W dwuetapowym konkursie SMS organizowanym przez Gazetę
Góral Info Extra przy współpracy Telewizji Podhale bierze udział 129
jednostek OSP z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.
Aby zagłosować na daną jednostkę należy wysłać SMS o treści
GIE. XXX na numer 71051 (koszt 1,23 PLN z VAT) wpisując w miejsce XXX odpowiedni numer z poniższej listy (kolejność alfabetyczna).
Zachęcamy do głosowania!
Przewidziana została także nagroda dla głosujących – kosz wędlin
ufundowany przez firmę „Janas” – producenta wędlin tradycyjnych.
Aby go wygrać należy w SMSie z numerem jednostki, podać hasło promujące daną jednostkę. Wygrywa najciekawsze hasło wg właściciela firmy „Janas”, wybrane po zakończeniu plebiscytu.
Konkurs składa się z dwóch etapów, które będą odbywać się
w dniach 17.04.2014 – 31.05.2014 i 01.06.2014 – 13.07.2014.
W pierwszym etapie spośród 129 jednostek OSP z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego wyłoniona zostanie finałowa „trzydziestka”, natomiast
w drugim finałowym poznamy zwycięzcę plebiscytu Extra OSP Podhala,
Orawy, Spisza i Pienin 2014 r. Wygrywa jednostka, na którą zostanie oddana największa liczba SMS-ów..
Wyniki plebiscytu ogłoszone zostaną podczas II Ogólnopolskiej
Olimpiady Sportowo – Pożarniczej Strażaków OSP w Szczawnicy organizowanej w dniach 12 – 13 lipca przez Dariusza i Zbigniewa Tokarskich – firma „Tok Bike” (12 – 13 lipca 2014).
Każdy głosujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin
plebiscytu dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem
www.goral.info.pl/extraosp.
RED
L i s t a O S P – ko l e j n o ś ć a l f a b e t y c z n a :
GIE. 1 Bańska Niżna
GIE. 2 Bańska Wyżna
GIE. 3 Białka Tatrzańska
GIE. 4 Biały Dunajec
GIE. 5 Bielanka
GIE. 6 Bór
GIE. 7 Brzegi
GIE. 8 Bukowina Osiedle
GIE. 9 Bukowina Tatrzańska
GIE. 10 Bustryk
GIE. 11 Chabówka
GIE. 12 Chochołów
GIE. 13 Chyżne
GIE. 14 Ciche Dolne
GIE. 15 Ciche Górne I
GIE. 16 Ciche Górne II
GIE. 17 Ciche Środkowe
GIE. 18 Czarna Góra
GIE. 19 Czarna Góra – Zagóra
GIE. 20 Czarny Dunajec
GIE. 21 Czerwienne Dolne
GIE. 22 Czerwienne Górne
GIE. 23 Czorsztyn
GIE. 24 Dębno
GIE. 25 Długopole
GIE. 26 Dursztyn
GIE. 27 Dział
GIE. 28 Dzianisz Dolny
GIE. 29 Dzianisz Górny
GIE. 30 Falsztyn
GIE. 31 Frydman
GIE. 32 Gliczarów Dolny
GIE. 33 Gliczarów Górny
GIE. 34 Gronków
GIE. 35 Grywałd
GIE. 36 Hałuszowa
GIE. 37 Harkabuz
GIE. 38 Harklowa
GIE. 39 Huba
GIE. 40 Jabłonka
GIE. 41 Jaworki
GIE. 42 Jurgów
GIE. 43 Kacwin
GIE. 44 Klikuszowa
GIE. 45 Kluszkowce
GIE. 46 Knurów
GIE. 47 Koniówka
GIE. 48 Kościelisko
GIE. 49 Krauszów
GIE. 50 Krempachy
GIE. 51 Krościenko nad Dunajcem
GIE. 52 Krościenko nad Dunajcem – Kąty
GIE. 53 Krościenko nad Dunajcem – Tyka
GIE. 54 Krośnica
GIE. 55 Lasek
GIE. 56 Leszczyny
GIE. 57 Leśnica
GIE. 58 Lipnica Mała
GIE. 59 Lipnica Wielka Centrum
GIE. 60 Lipnica Wielka Kiczory
GIE. 61 Lipnica Wilka Murowanica
GIE. 62 Lipnica Wielka Przywarówka
GIE. 63 Ludźmierz
GIE. 64 Łapszanka
GIE. 65 Łapsze Niżne
GIE. 66 Łapsze Wyżne
GIE. 67 Łopuszna
GIE. 68 Małe Ciche
GIE. 69 Maniowy
GIE. 70 Maruszyna
GIE. 71 Mizerna
GIE. 72 Morawczyna
GIE. 73 Murzasichle
GIE. 74 Niedzica
GIE. 75 Niedzica-Zamek
GIE. 76 Nowa Biała
GIE. 77 Nowe Bystre
GIE. 78 Nowy Targ – Kowaniec
GIE. 79 Obidowa
GIE. 80 Ochotnica Dolna
GIE. 81 Ochotnica Górna
GIE. 82 Odrowąż
GIE. 83 Orawka
GIE. 84 Ostrowsko
GIE. 85 Piekielnik
GIE. 86 Pieniążkowice
GIE. 87 Pitoniówka
GIE. 88 Podczerwone
GIE. 89 Podsarnie
GIE. 90 Podszkle
GIE. 91 Podwilk
GIE. 92 Ponice
GIE. 93 Poronin
GIE. 94 Pyzówka
GIE. 95 Raba Wyżna
GIE. 96 Rabka – Zdrój
GIE. 97 Ratułów Dolny
GIE. 98 Ratułów Górny
GIE. 99 Rdzawka
GIE. 100 Rogoźnik
GIE. 101 Rokiciny Podhalańskie
GIE. 102 Rzepiska I
GIE. 103 Rzepiska II
GIE. 104 Sieniawa
GIE. 105 Sierockie
GIE. 106 Skawa
GIE. 107 Skrzypne
GIE. 108 Spytkowice
GIE. 109 Sromowce Niżne
GIE. 110 Sromowce Wyżne
GIE. 111 Stare Bystre
GIE. 112 Stasikówka
GIE. 113 Suche
GIE. 114 Szaflary
GIE. 115 Szczawnica
GIE. 116 Szlachtowa
GIE. 117 Szlembark
GIE. 118 Trute
GIE. 119 Trybsz
GIE. 120 Tylmanowa
GIE. 121 Waksmund
GIE. 122 Witów
GIE. 123 Wróblówka
GIE. 124 Zakopane – Olcza
GIE. 125 Załucczne
GIE. 126 Zaskale
GIE. 127 Ząb
GIE. 128 Zubrzyca Dolna
GIE. 129 Zubrzyca Górna
Ranking:
www.goral.info.pl/extraosp
www.goral.info.pl
Kolumna płatna Urzedu Miasta Nowy Targ
11
Chóry miast partnerskich zaśpiewały razem
W piątkowy wieczór w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i w niedzielnie
popołudnie na Rynku zaśpiewały razem
cztery chóry – z Nowego Targu „Echo Gorczańskie” oraz z partnerskich miast stolicy Podhala: z Kieżmarku, Radevormwald
(Niemcy) i z francuskiego Evry. Ten ostatni przybył z oficjalną delegacją miasta,
z merem Francisem Chouat. W ten sposób Nowy Targ uczcił dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Chóry na obydwóch koncertach prezentowały
się z osobna, ale obydwa występy kończyły razem,
jako chór połączony. W kościele wykonywały poważniejsze części swoich repertuarów, a wspólnie
m.in. Odę do radości czyli hymn UE oraz Abba Ojcze. Tam też koncert prowadzony był przez wieczorowo ubranych Katarzynę Put i Marcina Jagłę.
W niedzielę na Rynku dominował już natomiast
repertuar rozrywkowy.
Wizyta Francuzów była okazją do uhonorowania
Bogdy Olivier tytułem Honorowego Ambasadora
Miasta Nowego Targu. Uczynił to Burmistrz Marek
Fryźlewicz podczas przywitania wszystkich gości
na początku koncertu w kościele NSPJ. Honorowa
ambasadorka pochodzi z Nowego Targu, jej panieńskie nazwisko to Bryniczka. Jak się okazało podczas
oficjalnej wizyty w burmistrzowym gabinecie
przed niedzielnym koncertem, mer Chouat doskonale zna historię początków współpracy Evry z Nowym
Targiem a jest ona mocno związana z przypadkami rodziny Olivier i małżeństwa Christiana z Bogdą.
Z niemieckim chórem przyjechał natomiast Zasłużony dla Miasta Nowego Targu Hubert Staratschek, inicjator współpracy z Radevormwald. Co
prawda przy okazji tej wizyty nie było specjalnych
punktów jemu poświęconych, ale podczas koncertu
na Rynku otoczony był przez licznych przyjaciół z Nowego Targu, większości występów słuchał w towarzystwie Burmistrza Fryźlewicza.
Niedzielnemu koncertowi towarzyszyły dwie
wystawy projektów i mikroprojektów realizowanych
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 20072013, przygotowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej oraz
przez Euroregion „Tatry”.
Wizyta i koncerty chórów miast partnerskich zostały sfinansowane, jako impreza rocznicowa wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w całości ze środków
unijnych przekazanych z Brukseli.
R / FOT. PIOTR RAYSKI – PAWLIK
Rozmaitości
12
CZWARTEK, 22 maja 2014
WYGRAJ Z NAMI
Weź udział w naszym konkursie z nagrodami. To takie proste.
Rozwiąż krzyżówkę, prześlij nam rozwiązanie
i wskaż nagrodę, którą chcesz wylosować.
Aby wygrać nagrodę wystarczy przesłać sms-a na nr 72051
(Koszt 2,46 zł z VAT za SMS) o treści GIK.36.hasło.nagroda
W miejsce słowa „hasło” należy wpisać rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
obok, a w miejsce słowa „nagroda” – „Giewont”, „SUBWAY” lub „Rabkoland”.
Dzięki uprzejmości właścicieli kina Giewont, Restauracji SUBWAY i Parku Rozrywki „Rabkoland” rozlosujemy:
– 5 wejściówek do kina Giewont w Zakopanem (ul. Kościuszki),
– 5 zestawów SUBWAY (sandwicz SUB15 cm + napój 0,4 l + ciasteczko) do odebrania w Restauracji SUBWAY w Zakopanem (ul. Krupówki),
– 5 karnetów 5 – przejażdżkowych do wykorzystania do końca sezonu 2014
w Parku Rozrywki „Rabkoland” w Rabce – Zdroju,
Wszystkie przesłane sms-y biorą udział w losowaniu nagród. O wygranej i sposobie jej
odebrania, poinformujemy zwycięzców SMS-em zwrotnym w dniu losowania nagród.
Każdy czytelnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem dostępnym na stronie www.goral.info.pl/krzyzowka.
Na rozwiązania czekamy do środy
28 maja do godz. 12.00.
Dwa dni dziecka w Rabkolandzie
Nie tylko pierwszego, ale również drugiego czerwca będziemy w tym roku świętować Dzień Dziecka w Rabkolandzie! Dzieci,
to Wasze święto, a wy kochani rodzice nie
macie już wymówki. Przynajmniej raz w roku sprawcie swoim pociechom przyjemność
i weźcie je do wesołego miasteczka zgodnie
z dewizą Rabkolandu – bo uśmiech dziecka
jest bezcenny. Nie ma wymówki, o braku
wolnego czasu, ponieważ do wyboru macie
aż dwa dni.
Co specjalnego proponujemy dla Was
w tą niedzielę i poniedziałek?
W niedzielę na naszej specjalnie powiększonej scenie wystąpi Rafał Mulka, Iluzjonista prowadzący na kanale You Tube
Akademię Magii, uczy młodych adeptów
magii jak czarować. Tym razem czarować
na żywo będzie w Rabkolandzie.
1 czerwca zapowiada się też bardzo teatralnie. Na naszej scenie wystąpi Teatr
Bajdurka, który zagra dla Was bajkę
„O niegrzeczym filipku, zielonym ogonie,
czarach i co z tego wynikło”. Spektakl
uzmysławia dzieciom zależność między
człowiekiem a przyrodą. Uczy poszanowania otaczającej nas przyrody oraz szacunku dla innych – szczególnie starszych.
Ponadto jak w każdy weekend w tym
sezonie, dzieci będą mogły bezpłatnie
uczestniczyć w lekcjach naszego Teatrzyku Pacynka, które poprowadzi Pan Kukiełka.
W tym dniu będzie czekać na was
również mnóstwo konkursów, w których
rozdamy mnóstwo karnetów na prze-
Kino Giewont
zaprasza
RIO 2
23 - 29 maja
godz. 13.15 – 2D
godz. 16.30 – 3D
30 maja – 5 czerwca
godz. 17.15 - 3D
jażdżki na karuzelach.
Drugiego czerwca w poniedziałek, odbędzie się ulubiona impreza wszystkich dzieci Podhala, Spisza i Orawy – Przedsiębiorcy
wspomnianych regionów Dzieciom. Dzięki
posłowi Andrzejowi Gutowi Mostowemu
oraz hojnym sponsorom wiele dzieci będzie
mogło pobawić się w Rabkolandzie zupełnie
za darmo. W ten dzień dzieci z wielu Podhalańskich, Spisza i Orawskich szkół zostaną
do Rabkolandu dowiezione iście po królewsku, autokarami! Na ten dzień zaplanowaliśmy również całe mnóstwo konkursów i zabaw, a imprezę poprowadzi znany zakopiańczyk Dariusz Galica.
Oczywiście wszystkie występy są tylko dodatkiem do tego co stanowi kwinte-
sencje spędzenia udanego Dnia Dziecka
czyli karuzel!!! W Rabkolandzie mamy 34
atrakcje w tym ulubione przez Was duże
karuzele Balerina, Can-Can, Musik Ekspres, łódź wiking, wielkie koło młyńskie
i autoskooternie. To oczywiście tylko część
ulubionego przez dzieci repertuaru, który
wypełnia ponad 25 innych atrakcji.
W tym roku dzięki współpracy z niemiecką firmą Heimotion w Rabkolandzie
uruchomiona została pierwsza w Polsce
atrakcja, która przeniesie Was w kompletnie inny – cyrkowy świat. Wielki Cyrk
Rabkoland to kilkanaście scen, w których 96 ruchomych figur tj. akrobaci, tygrysy, wielkie słonie, lwy, klauni i orkiestry
gra i tańczy specjalnie dla Was.
Dla wszystkich, którzy lubią sie bać
z pewnością nie zabraknie emocji, w odnowionym Pałacu Strachów, w którym zamieszkała teraz pewna straszna rodzina.
Nowością tego sezonu jest również
Muzeum Rekordów i Osobliwości, które
zaspokoi wszystkich głodnych wiedzy,
dzięki wielu interaktywnym eksponatom.
Takiego Dnia Dziecka jak będzie
w tym roku nie było już od lat. Odbywa się
w niedzielę, czyli najlepszy dzień żeby odpocząć po trudach tygodnia i dać dzieciom
radość korzystania z karuzel. Dla tych, którzy nie mogą przyjechać w niedzielę serdecznie zapraszamy w poniedziałek, który
będzie równie emocjonującym i pełnym
wyjątkowych wydarzeń dniem.
Czarnoksiężnik Oz: Powrót Dorotki
23 – 29 maja
godz. 15.00 – 2D
30 maja – 5 czerwca
godz. 15.45 – 3D
Uśpieni
23 – 29 maja
godz. 18.30
Godzilla
23 – 29 maja
godz. 20.15 – 3D
Milion sposobów
jak zginąć na zachodzie
30 maja – 5 czerwca
godz. 19.00 i 21.00
Szczegółowy repertuar na stronie:
TEKST I FOT. RABKOLAND
www.kinogiewont.z-ne.pl
Kino Giewont w Zakopanem
– ul. Kościuszki 4
ST
. szcza wnica . pl
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację zadań
publicznych w roku 2014, rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 0050.1. OW. 7.2014
otwarty konkurs ofert.
Wsparcie finansowe na łączną kwotę 34.000,00 zł
otrzymało 11 organizacji pozarządowych.
W zakresie obszaru „Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i tradycji” Zarząd Pienińskiego Oddziału
Związku Podhalan otrzymał kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „XI Góralski Festyn Rodzinny”,
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek
uzyskało wsparcie finansowe „VIII Pienińskiego Festiwalu Kultur Górskich – Łemków, Rusnaków
i Górali” w kwocie 4.000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Szczawnicy przy udzielonym wsparciu finansowym w wysokości 2.500,00 zł realizować będzie
projekt promocji sztuki ludowej pn. „Dziedzictwo Ojców Naszych” z kolei Szczawnicki Chór Kameralny
przyznane dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł
przeznaczy na realizację międzynarodowego festiwalu
„Barokowe eksploracje Szczawnica 2014”. Zadanie publiczne w ramach obszaru „Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu” realizować będzie Klub Sportowy
„Pieniny”, który na zadanie pn. „Kajakarstwo – sposób
na aktywny wypoczynek” otrzymał dofinansowanie
w wysokości 5.000,00 zł, Klub Sportowy „Jarmuta”,
który uzyskane wsparcie finansowe w wysokości 3.700,00 zł przeznaczy na organizację dni sportu
dla mieszkańców Szczawnicy i zawodników piłkarskiego klubu, a także Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy, które przy wsparciu finansowym 2.700,00 zł zorganizuje „Spartakiadę osób niepełnosprawnych
– Szczawnica 2014” oraz Motorowy Klub Sportowy
„MOTO-PASJA”, który przy wsparciu finansowym
w wysokości 2.600,00 zł zorganizuje widowiskowe za-
Szkolny Zespół Regionalny „Polany” im. Stanisława Nędzy Kubińca,
zespół z wieloletnimi tradycjami
z Kościeliska odniósł kolejny sukces zdobywając „Złote Kierpce”,
główną nagrodę w 5.
Tatrzańskim Festiwalu Dziecięcych
Zespołów Regionalnych zorganizowanym
przez Tatrzańskie Centrum Kultury
i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem
przy współpracy Małopolskiego Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Biura Promocji Zakopanego i Tatrzańskiej Agencji
Rozwoju, Promocji i Kultury.
Na scenie kina „Sokół” w dniach 9
– 11 maja wystąpiło 13 zespołów z całego
Podhala prezentując różnego rodzaju scenki rodzajowe.
Po zaciekłej rywalizacji komisja artystyczna postanowiła przyznać trzy pierwsze miejsca. Oprócz zespołu z Kościeliska,
„Złote Kierpce” zdobyły zespoły „Zornica”
z Zakopanego i „Mali Białcanie” z Białki
Tatrzańskiej,
– Zespół „Polany” przedstawił „Młóckę” – bardzo trudny temat do zaprezentowania. W przedstawieniu udział wzięły
także dwie osoby dorosłe. W rolę gaździny
wcieliła się Zofia Łukaszczyk, a gazdą był
Tadeusz Styrczula Maśniak, który dostał
nagrodę za pokoleniowy przekaz tradycji.
W tym miejscu chcemy im bardzo podziękować – mówi Anna Danuta Michalik, instruktor zespołu, która wraz Bartłomiejem
Gąsienicą Sieczką pod kierownictwem Haliny Urbaś prowadzi kościeliski zespół.
Historia Szkolnego Zespołu Regionalnego „Polany” im. Stanisław Nędzy Kubińca
sięga lat 1947 – 48. kiedy przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Koście-
www
Dotacje przyznane
wody sportowe SUPER ENDURO 2014 oraz MOTORODEO 2014.
W ramach obszaru „Turystyka i krajoznawstwo”
dofinansowanie uzyskał Oddział Pieniński Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który
otrzymał kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie renowacji szlaków pieszych górskich na terenie gminy
Szczawnica. Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna
w Szczawnicy w ramach podpisanej umowy otrzymała kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania pn. „Propagowanie wśród młodzieży z terenu miasta i gminy
Szczawnica zagadnień ochrony przeciwpożarowej” natomiast Ochotnicza Straż Pożarna
w Szlachtowej kwotę przyznanej dotacji
– 1.000,00 zł wykorzysta na działania objęte projektem „Organizacja szkoleń i pokazów dla mieszkańców
Szlachtowej związanych
z ochroną życia i mienia”. Tegoroczna edycja
otwartego konkursu ofert przewidywała również realizację zadań w zakresie obszaru dot. „Działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym” niemniej jednak
ze względu na brak złożonych w niniejszym obszarze
ofert dokonano częściowego unieważnienia ogłoszonego konkursu.
„Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie
organizacji pozarządowych w realizacji zadań, które
wzbogacają ofertę sportową, kulturalną oraz mogą
przyczynić się do promocji Miasta i Gminy Szczawnica na arenie krajowej. Wśród dofinansowanych wydarzeń jest wiele takich, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w naszym
mieście. Wśród nich nie można pominąć organizowanego już po raz jedenasty „Góralskiego Festynu Rodzinnego”, „Spartakiady osób niepełnosprawnych” czy
też zadania realizowanego przez Klub Sportowy Pieniny pn. „Kajakarstwo – sposób na aktywny wypoczynek” – powiedział Burmistrz Szczawnicy.
Należy przypomnieć, że wyłoniony w drodze konkursu podmiot – organizacja pozarządowa – zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją
zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu
finansowym Miasta i Gminy Szczawnica. Informacje
takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto do umieszczania
logo Zleceniodawcy, w tym przypadku herbu Miasta
i Gminy Szczawnica, na wszystkich materiałach,
w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego
zadania, oraz na zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób
zapewniający jego dobrą widoczność.
„Środki, które przeznaczamy na realizację zadań
publicznych Miasta i Gminy Szczawnica będą wsparciem dla codziennych statutowych działań organizacji”
– dodał Burmistrz.
Umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych
podpisali: Burmistrz – Grzegorz Niezgoda reprezentujący Miasto i Gminę Szczawnica oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych
organizacji pozarządowych, którym udzielono w ramach otwartego konkursu ofert dotacje.
Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica oraz Oddział
Pieniński PTTK w Szczawnicy na nazwę oraz logo szlaków spacerowych
w Szczawnicy
Łącznie, do Urzędu
Miasta i Gminy Szczawnica oraz do siedziby Oddziału
Pienińskiego
PTTK w Szczawnicy wpłynęło trzynaście projektów na hasło i logo szlaków spacerowych.
W dniu 07 maja br. w Urzędzie Miasta
i Gminy Szczawnica zebrało się Jury w celu rozstrzygnięcia konkursu. W skład Jury weszli: Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica – Pan Tomasz Hurkała, Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Szczawnicy – Pani Aneta
Węglarz, Prezes Oddziału Pienińskiego PTTK
w Szczawnicy – Marek Misztal, Członek Zarządu Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy
– Maciej Trojnarski.
Jury zapoznało się z przysłanymi pracami
i jednomyślnie wyłoniło jako zwycięski, projekt „Szlaki pełne zdrowia” uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy – Wiktorii Wiercioch z ul.
Staszowej. Wśród prac zasługujących na wyróżnienie, wskazano projekt ucznia tej samej
placówki oświatowej – Michała Kalaty z ul.
Skotnickiej.
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują pozostałym uczestnikom, którzy nadesłali
swoje prace i zarazem doceniają zaangażowanie
i poświęcenie swojego czasu na wykonanie projektów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy
dnia 14 maja br.
ODDZIAŁ PIENIŃSKI PTTK
Zespół „Polany” ze „Złotymi Kierpcami”
lisku z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Heleny Knurowskiej, rodowitej góralki, siostry poety Stanisława Nędzy Kubińca
powstał dziecięcy zespół regionalny.
We wrześniu 1948 roku „Polskiego Radio” nagrało audycję ze śpiewem, muzyką,
deklamacjami poezji góralskiej i gawęd góralskich, która została emitowana na całą
Polskę. Wcześniej, bo w 1946 r. były już organizowane pierwsze występy młodych górali ze szkoły i wyjazd do zrujnowanej Warszawy, ale oficjalnie zespół powstał
w 1947/48 roku.
W latach 1949 – 1951 zespołem opiekowała się Helena Marusarz. Pomagał jej
mąż Józef, ówczesny organista. Przez kolejne 20 lat „Polany” znowu prowadziła Helena Knurowska. Za jej kadencji w 1957 r. zespół wszedł w skład zespołu „Małe Podhale”
założonego i prowadzonego przez Andrzeja
Haniaczyka, reprezentującego regiony Skalnego Podhala (Kościelisko), Orawy (Jabłonka), Pieniny (Krościenko) i Spisza (Jurgów).
Po reorganizacji powiatowej kraju na miej-
sce zespołu ze szkoły w Kościelisku wszedł
zespół ze szkoły w Białym Dunajcu. Dzieci
z Kościeliska brały w tym czasie udział
w różnych festiwalach dziecięcych zespołów regionalnych w Polsce, Czechosłowacji,
NRD, Jugosławii – słynny festiwal „Radość
Europy”. Poza występami z „Małym Podhalem”, zespół w Kościelisku kontynuował zajęcia związane z tradycją, obrzędami, muzyką, tańcami, śpiewem i gwarą Kościeliska.
Od 1971 do 1975 r. opiekunem zespołu powołana została nauczycielka Maria Łaś, a pomagał jej Józef Pitoń, również
nauczyciel szkoły w Kościelisku. W tym
okresie założono w szkole Ognisko Muzyczne nauki muzyki góralskiej prowadzone przez Mariana Styrczulę Maśniaka.
W latach 1975 – 1990 zespół prowadzi nauczycielka muzyki Halina Urbaś. Początkowo pomagał jej Władysław Styrczula
Maśniak, a potem do końca pierwszej kadencji Roman Gąsienica Sieczka, który
równocześnie uczył dzieci gry na instrumentach kapeli góralskiej. W tym okresie
zespół zdobył 2 razy „Złotą Ciupagę”
na przeglądach dziecięcych zespołów.
Na konkursach grup tanecznych, śpiewaczych i kapel góralskich dzieci zdobywały
czołowe miejsca. Zespół wyjeżdżał na występy do Gdyni, Wrocławia, Bydgoszczy.
W nagrodę za zdobycie I miejsca w przeglądzie zespołów w Nowym Sączu, zespół wyjechał na kolonię polonijną z grupą dzieci
Polonii Węgierskiej. Występował też na Festiwalu Zespołów Dziecięcych w Rabce.
Na jubileuszu 30 – lecia zespołu w niespełna 2 lata po śmierci poety Stanisława
Nędzy Kubińca, zespołowi nadano nazwę
i imię „Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Polany” im. Stanisława Nędzy Kubińca. Równocześnie w związku z tymi uroczystościami
dla uczczenia poety zorganizowany został I Gwarowy Konkurs Recytatorski im.
Stanisława Nędzy Kubińca, który trwał
przez całą działalność Haliny Urbaś i ponownie został reaktywowany w 2008 r.
Kolejnym opiekunem zespołu w latach 1990 – 1995 była nauczycielka Zofia
Leśnik, a instruktorem Wojciech Karpiel.
Pomagali im Marek Łabunowicz i Tomasz
Michalik
W latach 1995 – 2008 opiekunem
była nauczycielka Janina Gąsienica Sobczak. Instruktorami w tych latach byli
Małgorzata Karpiel Bułecka, Marcin Krupa, Stanisław Krupa, Maria Krupa i Andrzej Karpiel Replon. Przez szereg lat
(2000 – 2012) w prowadzeniu zespołu
pomagał nestor, muzyk góralski Andrzej
Tylka. Zespół występował na różnych uroczystościach środowiskowych, powiato-
wych, gminnych, związanych ze świętami
i tradycjami góralskimi, a także na festiwalach i przeglądach: 1997 i 2011 r. – Rabka, 1998 – 2004 – Święto Dzieci Gór
w Nowym Sączu, 2000 – Festiwal „Świat
Dziecka” na Węgrzech, 2004 – wyjazd
z występami do Hiszpanii. Za czasów Janiny Gąsienicy Sobczak zespół obchodził
dwa jubileusze – 50 i 60 – lecia.
Od stycznia 2009 r. opiekunem zespołu ponownie zostaje Halina Urbaś,
a pomagają jej instruktorzy – Katarzyna
Michalik (do czerwca 2009), Ewa Nędza
Kubiniec (2009 – 2012), Tadeusz Stopka
(2009 – 2011). Obecnie instruktorami
zespołu są Bartłomiej Gąsienica Sieczka
(od 2011) i Anna Danuta Michalik
(od 2012). W tym czasie zespół zdobył
„Brązowe Kierpce” (2011 i 2012)”Srebrne Kierpce” (2010r.) i „Złote Kierpce”
(2014) podczas Tatrzańskiego Festiwalu
Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Brał
udział w wielu konkursach grup śpiewaczych, solowych i tanecznych, a także w festiwalach w Polsce i za granicą, podczas
Świętojańskiego Festiwalu Folklorystycznego w Bystrzycy w Czechach (2010), 34.
Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce (2010),
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
„Balkan Fol Fest” w Bułgarii (2011) i Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Macedonii (2013).
Historię zespołu przedstawiła Halina
Urbaś.
PIOTR DURAJ / FOT. ARCHIWUM ZESPOŁU „POLANY”
Gmina Łapsze Niżne
Ruszają „Solary”
Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju
Gmina Łapsze Niżne zrealizowała
projekt pn: „Miejsce wspólnych
spotkań i integracji – wyposażenie
świetlic działających na terenie
Gminy Łapsze Niżne”.
kańców. Dzieci, jak i dorośli otrzymają
możliwość spędzenia czasu wolnego razem na wspólnych rozrywkach, grach
zespołowych, przez co wzrośnie integracja społeczna.
Głównym celem operacji było doposażenie 3 świetlic (Trybsz, Kacwin oraz
Niedzica-Zamek). W ramach zadania
świetlice otrzymały telewizory, konsole
do gier oraz stoły bilardowe.
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy.
Dzięki projektowi wzrośnie aktywizacja, integracja społeczna mieszkańców. Projekt polepszy jakość życia miesz-
www.lapsz enizne.pl
Gmina Łapsze Niżne rozpoczyna realizację inwestycyjnego projektu
unijnego pn.: „Rozszerzenie sieci kotłowni na biomasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz
z instalacją kolektorów słonecznych
na budynkach prywatnych”, który
jest kontynuacją działań proekologicznych z lat wcześniejszych.
Gmina otrzymała na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie
w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20072013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura
ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Dofinansowanie nie będzie przekraczać kwoty 1 529 218,49 PLN, co stanowi 85 %
wydatków kwalifikowanych.
Projekt zakłada powstanie kotłowni
na biomasę w budynku użyteczności publicznej, tj. Budynku Wielofunkcyjnym
we Frydmanie oraz instalacji solarnych
na 128 budynkach prywatnych mieszkańców gminy oraz refundację kotłowni
na biomasę w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych. Mieszczący się w Małopolsce powiat nowotarski, w którego
skład wchodzi Gmina Łapsze Niżne, odczuwa skutki zanieczyszczenia atmosfery. Realizacja projektu przyczyni się
do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez obniżenie
emisji CO2 oraz obniżenia kosztów wytwarzania energii. Z punktu widzenia
ekologii biomasa używana do wytworzenia energii w specjalnie przystosowanych
kotłach stanowi materiał cenniejszy
od węgla, ponieważ w procesie spalania
emituje mniej CO2, ponadto zastosowanie biomasy wpływa dodatnio na jakość
życia ludzkości lokalnej, poprawia opła-
calność produkcji rolniczej, zmniejsza zagrożenie pożarowe. Inne źródło nieograniczonej, czystej i ekologicznej, a co najbardziej korzystne, darmowej energii stanowi słońce. Korzyści płynące z zastosowania instalacji solarnej stanowi oszczędność energii niezbędnej do ogrzania wody
użytkowej, uniezależnia się od podwyżek
cen nośników energii, wykorzystanie
energii w pełni ekologicznej, ale przede
wszystkim zrezygnowania z rozwiązań
obciążających w jakikolwiek sposób środowisko naturalne.
Zestawienie instalacji solarnych:
ZESTAW A (dla 1-3 osób, pojemność zasobnika: 200 l)
ZESTAW B (dla 4-5 osób, pojemność zasobnika: 300 l)
ZESTAW C (dla 6-7 osób, pojemność zasobnika: 400 l)
ZESTAW D (dla 8-9 osób, pojemność zasobnika: 500 l)
Szacowanie szkód po powodzi...
W związku z obfitymi opadami deszczu w dniach 1519.05.2014 r. w Gminie Łapsze Niżne ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. W związku z tym wszystkie jednostki OSP brały udział w niesieniu pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczaniu ich mienia. Natomiast w Urzędzie Gminy trwały całodobowe dyżury
gdzie koordynowano akcje przeciwpowodziowe.
Zaraz po odwołaniu pogotowia przeciwpowodziowego została powołana Komisja, która zajmuje się szacowaniem szkód
w terenie. W każdej z miejscowości miały miejsce lokalne podtopienia. Największą szkodę z kolei wyrządziło osuwisko w Łap-
szach Niżnych, które jest tak ogromne, że potrafiło zablokować
całe koryto potoku Łapszanka. Na odcinku około 60 metrów
rzeka zmieniła swój bieg. Na chwilę obecną szkody szacuje się
w milionach złotych, aczkolwiek dokładną kwotę będzie można
określić po zakończeniu prac komisji.
„Gminne eliminacje „Konkursu Talentów”
8 maja 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy odbyły się gminne eliminacje VI edycji „Konkursu Talentów”.
Jury obejrzało 32 występy, z których 16 zakwalifikowało
do finału.
Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
tel. 18 265 93 10 , 18 265 93 19 fax 18 265 93 15
[email protected] www.lapszenizne.pl
A są to:
– Julia Milaniak – Szkoła Podstawowa we Frydmanie
– Izabela Brynczka – Gimnazjum we Frydmanie
– Karolina Ferko – Gimnazjum we Frydmanie
– Lidia Milaniak – Szkoła Podstawowa w Niedzicy
– Julita Kapołka – Szkoła Podstawowa w Łapszach Niżnych
– Grupa śpiewająca: Aleksandra Borzęcka, Ewelina Budz, Natalia Bogaczyk, Daniel Jendrusiak, Dawid Sołtys, Patryk Kaczmarczyk, Bartłomiej Kapołka, Marcin Mąka, Marcin Turkot – Gimnazjum w Łapszach Niżnych
– Monika Radecka – Gimnazjum w Łapszach Niżnych
– Maria Błachut – Gimnazjum w Łapszach Niżnych
– Karina Kłak, Janusz Kłak – Gimnazjum w Łapszach Niżnych
– Zespół Taneczny z Łapsz Wyżnych – Szkoła Podstawowa w
Łapszach Wyżnych
– „Taking Over” (Weronika Piątek, Joanna Chmiel, Gabriela Milaniak, Kornelia Janosz, Lidia Milaniak) – Szkoła Podstawowa
w Niedzicy
– Aleksandra Wójtowicz, Dominika Karkoszka – Gimnazjum
w Łapszach Niżnych
– Anna Szpernoga – Szkoła Podstawowa w Kacwinie
– Aleksandra Kopaczka – Szkoła Podstawowa w Kacwinie
– Grupa Taneczna „Insanis” (Klara Mąka, Urszula Szaluś, Małgorzata Trybuła, Katarzyna Złahoda, Agnieszka Młynarczyk)
– Gimnazjum w Łapszach Niżnych
– Zespół” Fluttersky” (Sabina Kowalczyk, Urszula Szaluś, Urszula Majerczak, Justyna Zarzycka, Katarzyna Złahoda, Sylwia Karkoszka) – Gimnazjum w Łapszach Niżnych.
Wyłonieni w eliminacjach finaliści będą walczyć o pierwsze
trzy miejsca w finale, który odbędzie się 1 czerwca podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy na finał.
Rozmaitości
www.goral.info.pl
15
Dzień Strażaka w Grywałdzie Juwenalia odwołane
W dniu 11 maja odbyła się uroczystość Dnia Strażaka oraz przekazania i poświęcenia nowego średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grywałdzie.
Uroczystości
rozpoczęły
się
o godz. 11.00 mszą św. w kościele pw.
Matki Boskiej Śnieżnej. Homilię wygłosił
ks. Kazimierz Trybuła, w trakcie której życzył strażakom, by nowy pojazd pomagał
im w odpowiedzialnej pracy, był rzadko
wykorzystywany w akcjach ratunkowo
– gaśniczych, a częściej w celach szkoleniowych i reprezentacyjnych.
Po mszy św. nastąpił przemarsz druhów, zaproszonych gości, władz samorządowych i mieszkańców na plac przed kościołem, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.
Wśród przybyłych gości byli: Bogusław
Waksmundzki – członek zarządu powiatu
nowotarskiego, Stanisław Gawęda – wójt
gminy, Wiesław Kwiatek – przewodniczący
Rady Gminy Krościenko n/D, Janusz Piwoni – prezes Zarządu Gminnego OSP, Piotr
Oleś – komendant gminny OSP, ksiądz proboszcz Józef Bania, ksiądz Kazimierz Trybuła. Sołtysi – Edward Ponicki i Tadeusz Mszanik, druhowie zasłużeni dla OSP Grywałd
oraz mieszkańcy. Istotnym elementem uroczystości było poświęcenie pojazdu przez
księdza proboszcza Józefa Banię. Wójt Stanisław Gawęda i Prezes Gminnego Zarządu
OSP Janusz Piwoni przekazali samochód
do dyspozycji jednostki OSP w Grywałdzie
na ręce wiceprezesa Wojciecha Olesia.
Następnie uczestnicy przemaszerowali
do remizy OSP w Grywałdzie. Wójt Stanisław Gawęda oraz Bogusław Waksmundzki
podkreślili, iż wydarzenie to jest ważne nie
tylko dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grywałdzie, ale przede wszystkim dla
wszystkich mieszkańców gminy i powiatu.
Użytkownikom wozu – strażakom z Grywałdu życzono bezpiecznych powrotów
z akcji ratowniczych oraz by św. Florian zawsze nad nimi czuwał. Bezinteresowna
służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie w służbie strażackiej
ma wpływ na gotowość bojową, co przekłada się na społeczne zaufanie.
Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie Wojciech Oleś podziękował w imieniu całej jednostki za przydzielony samochód władzom gminy oraz
społeczności miejscowości Grywałd, równocześnie zapewniając, że będą o niego
dbali należycie, aby służył jak najdłużej
społeczeństwu gminy i regionu.
B
Gminny Dzień Strażaka w Maruszynie
Gminny Dzień Strażaka w gminie Szaflary
miał miejsce tym razem w Maruszynie,
gdzie członkowie miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej uroczyście odebrali nowy
samochód pożarniczy Iveco Daily 70C17
GLBA 1/0,8. Poświęcony został przez proboszcza miejscowej parafii ks. Andrzeja
Kwaka i proboszcza parafii z Szaflar ks.
Andrzeja Kamińskiego.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy
św. w miejscowym kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Modlono się w intencji
reklama
całej społeczności strażackiej i ich rodzin.
Gminne spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez gminny
oddział ZOSP RP w Szaflarach i powiatowy oddział ZOSP RP w Nowym Targu.
Złoty znak Związku:
– dh Stanisław Kusper
Złote Medale za zasługi dla Pożarnictwa:
– Pani Stanisława Kowalczyk,
– dh Krzysztof Kowalczyk,
– dh Władysław Marusarz,
– dh Jan Strama.
Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa:
– dh Józef Zubek,
– dh Krzysztof Bartoszek,
– Pan Stanisław Peciak,
– dh Józef Strama,
– Pani Zofia Bukowska,
– dh Grzegorz Bylina.
Brązowy Medal za zasługi
dla Pożarnictwa:
– dh Beata Strama,
– dh Barbara Kowalczyk,
– dh Karolina Maśnica,
– Pani Anna Zubek,
– dh Paweł Gal,
– dh Łukasz Strama,
– dh Wilkus Dariusz,
– Pani Anna Królczyk.
Strażak wzorowy:
– dh Józef Strama,
– dh Marcin Strzęp,
– dh Daniel Kukulak,
– dh Piotr Walkosz,
– dh Marcin Strama,
– dh Wiktoria Gacek,
– dh Krystian Kukulak,
– dh Mirosław Mąka.
PIOTR DURAJ / FOT. MATEUSZ GŁODEK
Wydawać się mogło, że studentom
Podhalańskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej nic nie zagrozi
i Juwenalia odbędą się bez względu
na pogodę. Niestety złe warunki atmosferyczne – silny wiatr i intensywne opady deszczu sprawiły, że
wielka impreza nowotarskich żaków musiała zostać odwołana.
Ze względu na niesprzyjającą aurę
usunięto z programu przemarsz korowodu
przebierańców. Pomimo zapowiadanych
od tygodnia silnych opadów pełni entuzjazmu studenci PPWSZ i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgromadzili się
w na nowotarskim Rynku, by rozpocząć
Juwenalia, a organizatorzy zapowiedzieli,
że ulewa im nie straszna i zaplanowane
atrakcje będą przebiegać wedle planu.
Uroczystości rozpoczęły się od oddania studentom kluczy do Nowego Targu.
Ten gest miał oznaczać przekazanie młodzieży władzy nad miastem na najbliższe
trzy dni. – Gratuluję wszystkim zebranym, którzy pomimo pogody nie odpuszczają i przyszli rozpocząć tę imprezę – mówił burmistrz Marek Fryźlewicz.
W otwarciu wziął udział także Iwon
Grys, rektor PPWSZ. Obiecał, że młodzież będzie się kulturalnie bawić i nie poczyni miastu żadnych krzywd.
Niestety przez nasilające się opady
i porywisty wiatr, Juwenalia musiały zostać przerwane, w wyniku czego koncerty
zespołów „Zabili Mi Źółwia” i „Luxtorpeda” oraz występ Marcina Dańca zostały
odwołane.
– W związku z pojawiającymi się
w mediach komentarzami pragniemy poinformować, że wieczór koncertowy nie
był imprezą biletowaną, nie ma więc potrzeby zwracania opłat. Należy też podkreślić, że pomimo katastrofalnych warunków atmosferycznych nie ma żadnych
strat ani zniszczeń, płyta Rynku została
oddana w stanie nienaruszonym. Ponadto
wszystkie imprezy związane z Juwenaliami zostały ubezpieczone – czytamy
w oświadczeniu władz Uczelni.
– PPWSZ, chcąc zrekompensować lokalnej społeczności odwołanie wydarzenia, planuje przeprowadzenie koncertów
w późniejszym terminie i prowadzi w tej
sprawie zaawansowane rozmowy z wykonawcami. Występy grup „Luxtorpeda”
i „Zabili Mi Żółwia” odbędą się w czerwcu, trwa ustalanie miejsca koncertu. Natomiast kabaret Marcina Dańca zaprezentuje się jesienią w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu – czytamy w podsumowaniu.
ST / FOT. ZBIGNIEW KRAUZOWICZ
Zakopiańczycy w finale!
Talenty Małopolski 2014
W miniony weekend w Dobczycach
odbył się drugi etap wojewódzkiego
konkursu „Talenty Małopolski 2014”,
w którym wystąpili także reprezentanci powiatu tatrzańskiego.
To już 27. edycja festiwalu, który co rok
stwarza szansę na rozwój pasji muzycznych
i tanecznych dla dzieci i młodzieży z całego
województwa. Dzięki Izie Soroczyńskiej,
Stowarzyszeniu wARTko i Towarzystwu
Gimnastycznemu Sokół, które podjęły się
organizacji eliminacji regionalnych w powiecie tatrzańskim, zaproszenie do występu
w finale otrzymało aż 6 reprezentantów powiatu tatrzańskiego.
16 maja, w piątek, na scenie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach zaprezentowały się nasze wokalistki: Justyna Lasiak, Kasia Lassak oraz duet
Klaudiusz&Olson, a już kolejnego dnia mogliśmy podziwiać finałowe występy reprezentantów kategorii tanecznej. Wśród nich zakopiańskie zespoły ROX i Frajda Show Dance
oraz duet Zofia Zielińska i Marcelina Jasińska. Dla tych, którzy nie mogli kibicować naszym talentom na dobczyckiej widowni, dostępna była transmisja on-line w Telewizji
Myślenice. Gorący doping, ale przede ciężka
praca samych występujących przyniosła efekty. Znamy już laureatów 27. edycji Festiwalu
Talenty Małopolski. Wśród nich są także
dwie uczestniczki z Zakopanego!
Po dwóch dniach przesłuchań finalistów z całego województwa, werdyktem jury
wyróżnienie w konkursie otrzymała Katarzyna Lassak za wykonanie piosenki „Spojrzenie”, natomiast jedna z nagród głównych
– tytuł Talentu Małopolski 2014 oraz zaproszenie do udziału w koncercie laureatów
w krakowskiej Piwnicy pod Baranami przyznano wykonującej utwór „Strażnik raju” Justynie Lasiak z Gimnazjum Nr 2 w Zakopanem. Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i z niecierpliwością czekamy
na kolejne sukcesy.
W imieniu dzieci i młodzieży, składamy
podziękowania dla wszystkich tych, dzięki
którym mogły się odbyć eliminacje Powiatu
Tatrzańskiego: Wolontariuszy i Tatrzańskiego Centrum Wolontariatu, Posła Andrzeja
Guta-Mostowego, PSS Społem Zakopane,
Restauracji SUBWAY, Firmy Solo, Saquella
Cafe & Restaurant, Karczmy „u Słodkiego”,
portalu DobreMiejsce. pl, Tatrzańskiej Agencja Rozwoju Promocji i Kultury i Biura Promocji Zakopanego.
DARIUSZ GALICA
Rozmaitości
WIATR LUDŹMIERZ MISTRZEM POLSKI W UNIHOKEJU Pod patronatem Góral Info Extra
16
W dniach 10 – 11 maja w Babimoście został rozegrany Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Unihokeju. W rywalizacji o miano najlepszej drużyny w Polsce bezkonkurencyjny
okazał się zespół UKS Wiatr Ludźmierz. Wiatr odniósł komplet zwycięstw i tym samym obronił tytuł mistrza Polski z ubiegłego sezonu.
Miło jest obronić mistrzowską koronę, gdy gra
się innym składem. Tylko czterech chłopaków miałem z poprzedniej ekipy, reszta to nowi. Taki tytuł
smakuje, bo w kategoriach młodzieżowych nieraz
trzeba trzech lat, by zbudować drużynę. My ją mamy
i w przyszłość patrzymy z optymizmem – powiedział twórca sukcesu, Rafał Pelczarski.
Wiatr zgarnął też trzy nagrody indywidualne.
Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Wojciecha Komperdę, lewym obrońcą – Karola Pelczarskiego i lewym napastnikiem – Jakuba Słowakiewicza.
Ogromnie cieszę się z tego mistrzostwa – powiedział prezes UKS Wiatr Ludźmierz Edward Pazdur.
– Chciałbym serdecznie podziękować trenerowi Rafałowi Pelczarskiemu i oczywiście chłopakom, gdyż bardzo
ciężko pracowali przez cały sezon. Dziękuję również władzom cgminy Nowy Targ na czele z panem wójtem Janem Smarduchem za pomoc finansową bez której klub
nie mógłby funkcjonować i odnosić sukcesów. Słowa podziękowania należą się również rodzicom za wkład
w działalność klubu. Warto dodać, że obecnie unihokeja
w UKS Wiatr Ludźmierz trenuje ok. 100 zawodniczek
izawodników. Wsezonie2013/14 sześć naszych drużyn
reklama
CZWARTEK, 22 maja 2014
brało udział w rozgrywkach mistrzostw Polski. Za tydzień juniorki młodsze będą walczyły w Mrzeżynie w finale o tytuł najlepszej drużyny w Polsce.
II Bieg o Puchar Rektora PPWSZ
Wyniki:
Wiatr Ludźmierz – Olimpia Łochów 8: 1
(0: 0, 3: 1, 5: 0)
Bramki dla Wiatru: Słowakiewicz 3, Dzioboń, Widurski, Polaczek, Niziołek, Bryniarski.
Wiatr Ludźmierz – Fenomen Babimost 8: 4
(3: 1, 2: 1, 3: 2)
Bramki dla ludźmierzan: Widurski 3, Polaczek 2,
Dzioboń 2, Pelczarski.
Wiatr Ludźmierz – Nowa Łódź 6: 0 (2: 0, 1: 0, 3: 0)
Bramki dla Wiatru: Widurski 3, Pelczarski, Polaczek,
Słowakiewicz, Niziołek.
Wiatr Ludźmierz – WSU Wierzchowo 11: 4
(6: 1, 1: 3, 4: 0)
Bramki dla ludźmierzan: Słowakiewicz 3, Pelczarski 2, Staszel 2, Jaskierski, Polaczek, Jachymiak, Niziołek.
Wiatr Ludźmierz – Junior Kębłowo 6: 4
(1: 1, 2: 2, 3: 1)
Bramki dla Wiatru: Widurski 3, Pelczarski 2, Zacher.
Za nami kolejny bieg o Puchar Rektora. W sobotę 17 maja ponad stu zawodników stanęło
na starcie i pokonało dziesięciokilometrową
trasę. A było nerwowo. Załamanie pogody prawie pokrzyżowało plany. – W piątek, pełni
obaw o bezpieczeństwo biegaczy, sprawdzaliśmy warunki na trasie biegu. Ale Podhalańska
nie odpuszcza! Decyzja – nie odwołujemy,
bieg się odbędzie – wspominają organizatorzy.
Sobotni poranek był chłodny, z lekką mżawką, ale
aura nie przestraszyła zawodników. Zebraliśmy się tutaj wszyscy po to, aby dbać o swoje zdrowie. Gratuluję
już z góry zwycięzcom, bo zwycięzcami są wszyscy,
który biorą udział w dzisiejszej imprezie – mówił
przed startem Rektor PPWSZ Iwon Grys – mam nadzieję, że zawodników będzie coraz więcej i w przyszłości będziemy dumni z tego, co wspólnie zapoczątkowaliśmy.
Tuż po dziesiątej 107 osób wystartowało z nowotarskiego rynku i pomknęło ulicami Kościuszki i św.
Anny w stronę osiedla Nowego. Tu rozpoczął się niezbyt stromy, ale długi, ponad dwukilometrowy podbieg. Na szczycie wzniesienia czekał pierwszy punkt
z wodą. Długi zbieg przez Zadział i Robów pozwolił
biegaczom dobrze się rozpędzić i nieco odetchnąć
przed kolejnym, krótkim lecz ostrym, podbiegiem
na os. Szuflów. Kolejny zbieg ulicą Kowaniec i ostatnie 700 metrów w górę do mety na terenie PPWSZ
na Kokoszkowie.
Pierwsi zawodnicy pojawili się na mecie po 35
minutach. Zwyciężył Grzegorz Opiał z Wiśniowej
z czasem 00: 35: 41. Za nim pojawili się: Tomasz
Wójcik i Kamil Jezierski, a na czwartej pozycji finiszował pierwszy nowotarżanin Piotr Bierawski.
Po kilku kolejnych minutach linię mety przebiegła
Jitka Hudakowa ze słowackiego Trencina, która
Wiatr: Wojciech Kompreda (Jakub Udziela)
– Rafał Zacher, Filip Dominik, Jakub Słowakiewicz,
Daniel Widurski, Jan Polaczek –Karol Pelczarski,
Kacper Jaskierski, Hubert Pysz, Robert Dzioboń,
Maciej Niziołek –Jacek Jachymiak, Wojciech Staszel,
Jakub Chowaniec, Paweł Czaja, Jan Leśniak –Janusz
Bryniarski. Trener Rafał Pelczarski.
Tabela:
1. Wiatr – 15pkt (39-13 bramki)
2. Fenomen – 12 (42-21)
3. Nowa – 6 (9-20)
4. Junior – 5 (21-23)
5. WSU – 4 (17-32)
6. Olimpia – 1 (14-33)
UKS WIATR
zwyciężyła w klasyfikacji kobiet. Następne miejsca
zajęły krakowianka Sabina Bisztyga reprezentująca
AZS AWF Masters i Anna Sutor ze Spytkowic.
W dziesiątce najszybszych pań znalazły się dwie
nowotarżanki: Natalia Sroka i Katarzyna Węgrzyn. Na nadbiegających biegaczy czekały wolontariuszki z posiłkiem regeneracyjnym – pączkiem
z zakopiańskiej cukierni Samanta, pamiątkowe koszulki i prezent od sponsora – wejściówka do termy Bukovina.
Rektor Iwon Grys wręczył zwycięzcom puchary, statuetki i nagrody. Fundatorami trofeów i nagród były firmy: MiDSport, Sport But i Icebug
Running z Nowego Targu. – Obiecywaliśmy
uczestnikom piękne widoki. Może było ich mniej
niż w ubiegłym roku. Ale były emocje, zdrowy wysiłek i satysfakcja. Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w przyszłym roku – podsumował
rektor PPWSZ.
ST / FOT. ZBIGNIEW KRAUZOWICZ
Download

Nr 36/2014 - Goral info