8
Obsah
Káblové a hadicové mosty
Strana 4 - 8
Príklady použitia
Strana 9
2
Káblový most
MEGA
Káblový most
PROTECT
Káblový most
MIDI
Káblový most
PROTECT MINI
Káblový most
MICRO
Káblový most
JUNIOR
Strana 4
Strana 5
Strana 5
Strana 6
Strana 6
Strana 7
Príklady
použitia
Strana 9
KONEX elektro spol. s r.o.
Dopravná 1
040 13 Košice
SLOVENSKO
Káblový most
MINI
Káblový kanál
SUBTERRA
Hadicový most
Káblové a hadicové mosty
Chráňte vaše prechody cez vedenie pomocou systému káblových resp.
hadicových mostov GIFAS a zabráňte úrazom a škodám.
Ideálne pre elektrické, plynové, vodovodné, hydraulické vedenia a vedenia
stlačeného vzduchu.
Strana 7
Strana 8
Strana 8
Tieto systémy vnášajú poriadok do všetkých dočasne alebo trvale uložených
vedení.
Prvky sa dajú nekonečne predlžovať pomocou integrovaných a priložených
spojovacích čapov.
Tel.: +421 55 6704 205
Fax: +421 55 6704 200
www.konex.sk
E-mail: [email protected]
3
Káblové a hadicové mosty
Káblové a hadicové mosty
Káblový most - MEGA
Podstatné výhody výrobku na prvý pohľad
Technické údaje
- rýchle položenie vďaka zásuvnému systému
- mnohostranne použiteľné
- možnosť nekonečného predĺženia
- možnosť bezproblémového dodatočného vybavenia
- odolné proti rozbitiu
- vysoko zaťažiteľné
- odolné voči oderu
- protišmykové
- izolačné
- odolné voči teplotám
- necitlivé na poveternostné vplyvy
- odolné voči rozpúšťadlám, benzínu, oleju a posypovým soliam
- vysoká zaťažiteľnosť
Materiál:
Káblové kanály:
Polyuretán
Počet: 4 kanály
Šírka: 35 / 120 / 120 / 35 mm
Výška: 50 / 113 / 113 / 50 mm
700 x 783 x 139 mm
cca 30.5 kg
do 6 t / 400 cm2
podľa DIN 4102 – B2
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Odolnosť proti ohňu:
Káblový most - Mega
Obj. č.
Číslo výrobku
81902
KABELBRÜCKE.750.700.145.MEGA
Káblové a hadicové mosty GIFAS pre rôzne oblasti použitia
- Staveniská
- Cesty
- Chodníky
- Verejné námestia
- Zábavné centrá
- Výstaviská
- Veľtrhy
- Koncertné haly
- Miesta na usporiadanie slávností a športoviská
- Open-Air podujatia
- Film, rozhlas a televízia
- Výrobné haly
- Firemné priestranstvá
- Letiská
- Prístavy
- Nasadenia pri katastrofách
- Armáda
- Požiarnici
- atď.
TECHNISCHEZEICHNUNG
TECHNICAL DRAWING
I DESSIN TECHNIQUE
I DIBUJO TECNICO
33
KONEX elektro spol. s r.o.
Dopravná 1
040 13 Košice
SLOVENSKO
Adam Hall GmbH Daimlerstr. 9 61267 Neu-Anspach Germany
Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Fax.: (+49) 60 81 /43 28 1000 e-mail: [email protected]
33
50
85600
TECHNISCHEZEICHNUNG
4
TECHNICAL DRAWING
I DESSIN TECHNIQUE
I DIBUJO TECNICO
50
85600
Káblové mosty
Káblový most- PROTECT
Káblový most - MIDI
Technické údaje
Technické údaje
Materiál spodná časť/horná časť:
Káblové kanály:
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Odolnosť proti ohňu:
Polyuretán (čierny)/polyetylén
(žltý)
Počet: 3 kanály
Šírka: 53 / 46 / 58 mm
Výška: 50 mm
1000 x 600 x 75 mm
cca 22 kg
5 t / 400 cm2
podľa DIN 4102 – B2
Materiál:
Káblové kanály:
Polyuretán
Počet: 5 kanálov
Šírka: 35 mm
Výška: 36 mm
870 x 535 x 55 mm
cca 12 kg
do 5 t / 400 cm2
podľa DIN 4102 – B2
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Odolnosť proti ohňu:
Káblový most - Protect
Káblový most - Midi
Obj. č.
Číslo výrobku
Obj. č.
Číslo výrobku
67898
KABELBRÜCKE.1000.600.75.PROTECT Kabelbrücke inkl. 2 Stück
Verbindungszapfen
72205
KABELBRÜCKE.880.540.55.MIDI
Príslušenstvo pre káblový most - Protect
Koncovka s káblovým výstupom, znížené
nebezpečenstvo zakopnutia
Spojovací čap
(1 pár ako náhrada)
67899
67940
KABELBRÜCKE.ENDSTÜCK.PROTECT
KABELBRÜCKE.VERBINDUNGSZAPFEN.GIFAS.1P
870
Číslo výrobku
870
75
35 35 35 35 35
55
1000
925
1000
Obj. č.
925
Príslušenstvo pre káblový most - Protect
535
53 46 58
600
600
www.konex.sk
5
E-mail: [email protected]
35 35 35 35 35
55
53 46 58
Fax: +421 55 6704 200
75
Tel.: +421 55 6704 205
Káblové mosty
Káblový most - PROTECT MINI
Káblový most - MICRO
Technické údaje
Technické údaje
Materiál:
Káblové kanály:
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Odolnosť proti ohňu:
Polyuretán
Počet: 3 kanály
Šírka: 35 mm
Výška: 30 / 35 / 30 mm
1000 x 290 x 48 mm
cca 6 kg
do 2 t / 400 cm2
podľa DIN 4102 – B2
Materiál:
Káblové kanály:
Polyuretán
Počet: 6 kanálov
Šírka: 17 mm
Výška: 18 / 18 / 19 / 19 / 18 / 18 mm
1000 x 280 x 32 mm
cca 4.4 kg
do 2 t / 400 cm2
podľa DIN 4102 – B2
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Odolnosť proti ohňu:
Káblový most - Protect Mini
Káblový most - Micro
Obj. č.
Číslo výrobku
Obj. č.
Číslo výrobku
86042
KABELBRÜCKE.1000.290.48.PROTECT.MINI
89207
KABELBRÜCKE.1000.280.32.MICRO
18
18
19
19
18
18
18
19
19
18
18
18
18
6
18
KONEX elektro spol. s r.o.
19
19
18
18
18
19
19
18
18
18
Dopravná 1
040 13 Košice
SLOVENSKO
Káblové mosty
Káblový most - JUNIOR
Káblový most - MINI
Technické údaje
Technické údaje
Materiál spodná časť/kryt:
Káblové kanály:
Polyuretán/ABS
Počet: 3 kanály
Šírka: 17 / 23 / 17 mm
Výška: 24 mm
1000 x 250 x 34 mm
cca 2.4 kg
do 680 kg / 400 cm2
Trieda 1 UNI 9174 a UNI 8457
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Odolnosť proti ohňu:
Materiál:
Káblové kanály:
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Termoplastický polyuretán
Počet: 7 kanálov
Šírka: 28 mm
Výška: 23 / 27 / 29 / 30 / 29 / 27 / 23
805 x 435 x 37 mm
cca 3,5 kg
Chodci a cyklisti
Káblový most - Mini
Obj. č.
Číslo výrobku
Obj. č.
Číslo výrobku
61677
KABELBRÜCKE.1000.250.3.JUNIOR
72948
KABELBRÜCKE.800.435.40.MINI
1000
Káblový most - Junior
3,5
24
250
250
Tel.: +421 55 6704 205
17 23 17
34
34
250
17 23 17
1000
3,5
24
250
Fax: +421 55 6704 200
www.konex.sk
E-mail: [email protected]
7
Hadicové mosty
Káblový kanál podzemný - SUBTERRA
Hadicový most
Technické údaje
Technické údaje
Materiál:
Káblové kanály:
Polyamid/polyuretán
Počet: 1 kanál
Šírka: 113 mm
Výška: 100 mm
760 x 570 x 150 mm
cca 14 kg
do 9 t / 400 cm2
podľa DIN 4102 – B2
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Odolnosť proti ohňu:
Materiál:
Káblové kanály:
Tvrdá guma
Počet: 2 kanály
Šírka: 80 mm
Výška: 90 mm
860 x 300 x 110 mm
cca 11 kg
40 t
podobné DIN 14820
Rozmery d x š x v:
Hmotnosť:
Zaťaženie:
Vyhotovenie:
Uhol stúpania: cca 15°
Pre požiarnikov na položenie 2 ks B a C hadíc!
Obj. č.
Číslo výrobku
Obj. č.
Číslo výrobku
84237
KABELBRÜCKE.760.570.150.SUBTERRA
84066
SCHLAUCHBRÜCKE.860X300X90.40T
90.0
Hadicový most
110.0
Káblový kanál - SUBTERRA
110.0
100
150
113
8
65.0
570
KONEX elektro spol. s r.o.
Dopravná 1
90.0
300.0
80.0 860.0 80.0
80.0 860.0 80.0
040 13 Košice
SLOVENSKO
Príklady aplikácií
Príklady aplikácií
Tel.: +421 55 6704 205 Fax: +421 55 6704 200 www.konex.sk E-mail: [email protected]
9
Poznámka
10
KONEX elektro spol. s r.o. Dopravná 1 040 13 Košice SLOVENSKO
Poznámka
Tel.: +421 55 6704 205 Fax: +421 55 6704 200 www.konex.sk E-mail: [email protected]
11
KONEX elektro spol. s r.o.
Dopravná 1
040 13 Košice
Ing. Ján DOBRANSKÝ
Tel.: +421 55 6704 205
Fax: +421 55 6704 200
Mobil: +421 902 943 240
E-mail: [email protected]
GIFAS-ELECTRIC GmbH
Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA
Web: www.gifas.at
Mail: [email protected]
Tel.: +43 6225 / 7191 - 0
Fax: +43 6225 / 7191 - 47
Download

Káblové/hadicové mosty