BANSKÁ ŠTIAVNICA - Stredná odborná škola lesnícka B. Štiavnica
18.4. 2012
Lesnícky deň v
Botanickej záhrade
SOŠL B.Štiavnica
Ing. Veronika Dudíková
0910 958 438
[email protected]
BREZNO - Lesy mesta Brezno, s.r.o.
Apríl - počas
mesiaca
Výstava v Horehronskom
múze, Zdravý les dobrá voda
Ing. Milan Dolňan
0905 253174
[email protected]
30.4. 2012
Stavanie mája na
námestí v Brezne
Ing. Milan Dolňan
0905 253174
[email protected]
KREMNICA - Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
24.4. 2012
8:30 – 10:00 Beseda o práci lesníka pre žiakov II. stupňa ZŠ v Kremnici
10:00 – 11:30 Zážitkové hry o lese v Zechenterovej záhrade v Kremnici
pre pozvané triedy I. stupňa ZŠ v Kremnici
Ing. Karol Mutňanský
0907/812269
mailto:[email protected]
KRIVÁŇ - Lesy SR, š.p. OZ Kriváň
19.4. 2012
Stromy Poznania
Ing. Beáta Palajová
0918 333 701
[email protected]
KOŠICE
19.-30.4.
2012
Pozvanie do lesa
Mestské lesy
Košice a.s.
Ing. Eva Mižáková
+421907 932 447
[email protected]
10.4.-15.5.
2012
Les ukrytý v knihe
Mestské lesy
Košice a.s.
Ing. Eva Mižáková
+421907 932 447
[email protected]
1.-30.4.
2012
Projekt ochrany
tiahnucich žiab
pri Ružínskej priehrade
Mestské lesy
Košice a.s.
Ing. Eva Mižáková
+421907 932 447
[email protected]
1.5. 2012
Otvorenie sezóny
v lesoparku
Mestské lesy
Košice a.s.
Ing. Eva Mižáková
+421907 932 447
[email protected]
5.5. 2012
Otvorenie cyklotrasy
Jahodná - Lajoška
Mestské lesy
Košice a.s.
Ing. Eva Mižáková
+421907 932 447
[email protected]
10.5. 2012
Regionálny lesnícky
deň
Mestské lesy
Košice a.s.
Ing. Eva Mižáková
+421907 932 447
[email protected]
LEVICE - Lesy SR, š.p. OZ Levice
30.3. 2012
Levické poľovnícke dni,
sprievodná akcia Deti a les
25.4. 2012
Vychádzka s deťmi so špeciálnymi potrebami
21.4. 2012
Deň Zeme Krupina
Ing. Peter Gróf
0918 334 483
[email protected]
Apríl - Máj
Stromy poznania
1.6. 2012
Lesy deťom, MDD
LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
Podľa
dohody
so ZŠ
Mesiac lesov - vychádzka
Ing. Milan Valach
0918 335 455
[email protected]
NÁMESTOVO - Lesy SR, š.p. OZ Námestovo
20.4. 2012
predpoklad.
termín
Lesníci deťom na ZŠ v Rabči
19.4.-1.5.
2012
Stromy poznania
Ing. Martin Holubčík
0907 879 218
[email protected]
PALÁRIKOVO - Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
26.4. 2012
Apríl – mesiac lesov
Ing. J. Rományik
0918 334 054
POVAŽSKÁ BYSTRICA - Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica
18.4. 2012
19.4. 2012
20.4. 2012
23.4. 2012
24.4. 2012
26.4. 2012
30.4. 2012
19.4 – 1.5.
Lesnícke dni v MŠ Prečín
Lesnícke dni v MŠ Lánske Považská Bystrica
4.ročník Ekologického v MŠ Lánske P. Bystrica
Eva Galvancová
Lesnícke dni v MŠ Hurbanova Bytča
0918 335312
4.ročník súťaže Mladý lesník Bytča
[email protected]
7.ročník súťaže Mladý lesník Pov. Bystrica
Lesnícke dni v MŠ Bytča
Projekt „Stromy poznania“ na ZŠ MŠ v pôsobnosti P.B.
PREŠOV - Stredná odborná škola lesnícka v Prešove
20.4. 2012
Lesnícke dni v Prešove
Ing. Slavomír Karaš
+421908 874 547
[email protected]
PRIEVIDZA - Lesy SR, š.p. OZ Prievidza
22.4. 2012
DEŇ ZEME, Stretnutie
lesníkov, poľnohospodárov
a vodohospodárov
Ing. Rudolf Gábriš
0918 33 608
[email protected]
REVÚCA - Lesy SR, š.p. OZ Revúca
25.4. 2012
Revúcke lesnícke dni
Ing. Eva Vavreková
0918 334 256
[email protected]
RIMAVSKÁ SOBOTA - Lesy SR, š.p. OZ R. Sobota
20.4, 2012
predpoklad.
termín
Deň Zeme v RS
19.4.- 1.5.
2012
Stromy poznania
Ing. Elena Kovácsová
0918 335 281
[email protected]
SLOVENSKÁ LUPČA - Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Lupča
Medzi
19.4.-1.5.
2012
Envirodeň na ZŠ Podbrezová
Mgr. Ľudovít Ivan
0918 334 535
SOBRANCE - Lesy SR, š.p. OZ Sobrance
19.4.-1.5.
2012
Stromy poznania na ZŠ v regióne OZ
Ing. Igor Nemec
[email protected]
TOPOLČIANKY - Lesy SR, š.p. OZ Topoľčianky
23.4.-27.4.
2012
Lesnícke dni 2012 –
beseda apríl mesiac lesov
spojená s vychádzkou vo
vybraných MŠ a ZŠ regiónu
Zlatomoravecko
Ing. Štefan Nyulassy
0918 333 550
[email protected]
TRENČÍN - Lesy SR, š.p. OZ Trenčín
20.4. 2012
DEŇ ZEME a stretnutie lesníkov
Ing. Jarmila Hatalová
+421918 333 946
[email protected]
VRANOV NAD TOPĽOU - Lesy SR, š.p. OZ Vranov n/Topľou
28.4. 2012
Otvorenie náučného
chodníka a významného
lesníckeho miesta na
LS Zámutov
20.4. 2012
Regionálne lesnícke dni
Michal Dobranský
0905 565 318
[email protected]
ŽÁRNOVICA - Lesy SR, š.p. OZ Žarnovica
Apríl 2012
Aktivity lesných Pedagógov
Ing. Katarína Dávidová
0918 334 678
[email protected]
ZVOLEN - Lesy SR, š.p. Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen
20.4. 2012
Oblečme si kúsok lesa
Mgr.Veronika Šebíková
+421918 828 709
veronika.sebí[email protected]
19.4. 2012
Slávnostné odhalenie
VLM- Lesníckeho a
drevárskeho múzea vo
Zvolene
Mgr. Ľubica Miľanová
+421 918 828 700
[email protected]
25.-26.4.
Pozitívne odkazy
minulosti k zefektívneniu
práce v lesníctve - konferencia
Želmíra Šípková
0918 828 703
[email protected]
11.4.-13.5.
Tropický hmyz - výstava
11.4.-13.5.
Zelený objektív 2011 - výstava
1.5. 2012
Anketa o udelenie
ceny JDM – 6. ročník
Slovenská lesnícka
komora
19.4. 2012
Valné zhromaždenie
SLaK
Slovenská lesnícka
komora
Ing. Marek Vanga
0918 828 705
[email protected]
Ing. Jaroslav Šulek
0905 398 346
[email protected]
Ing. Jaroslav Šulek
0905 398 346
[email protected]
ZVOLEN - Arborétum Borová Hora
23.4.- 27.4.
2012
Deň otvorených dverí v Arboréte Borová Hora
pre žiakov základných a materských škôl
Ing. Ivana Sarvašová, Phd.
[email protected]
ŽILINA - Lesy SR, š.p. OZ Žilina
23.4.- 27.4.
2012
Stromy poznania
Ing. Ladislav Bihari
0918 334 905
[email protected]
Download

BANSKÁ ŠTIAVNICA - Stredná odborná škola