KATALÓG
DETREY
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
ADHEZÍVNE SYSTÉMY
PROTETICKÉ MATERIÁLY
FIXAČNÉ CEMENTY
DOSTAVBOVÉ SYSTÉMY
DOKONČOVACIE A LEŠTIACE SYSTÉMY
MATRICOVÉ SYSTÉMY
BIELENIE ZUBOV
POLYMERIZAČNÁ LAMPA
DETEKCIA ODTIEŇA ZUBOV
www.dentsply.cz
www.dentsply.sk
Váš predajca:
TOP PRODUKTOV
OBSAH
„POKRYŤ POTREBY STOMATOLÓGOV NA CELOM SVETE“...
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Dyract eXtra
3
CeramtX mono+
4
CeramtX duo
5
Spectrum TPH3
6
QuiXfil, FulFil
7
Dyract flow, X flow
8
Dycal, Seal&Protect
9
AH Plus, AH Plus Jet
10
AH 26
11
rmy DENTSPLY DeTrey, ktorá už vyše sto
rokov formuje smerovanie dentálneho výskumu a vývoja
a patria jej prvenstvá:
1910: DETREY Syntrex® prvý silikátový výplňový materiál
1954: AH 26® prvý koreňový výplňový materiál
1960: DYCAL® prvý chemicky tuhnúcí kalcium-hydroxidový cement
1975: ASPA® prvý skloionomerový výplňový materiál
1982: BLUEPRINT® prvý bezprašný alginát
1992: DYRACT® prvý kompomérny výplňový materiál
1992: Prime&Bond® prvé jednofľaštičkové adhezívum
1997: Prime&Bond®NT prvý adhezívny systém využívajúci nanotechnológiu
2003: CerBNt9™ prvý nano-ormocérny výplňový materiál
ADHEZÍVNE SYSTÉMY
Prime & Bond NT
11
XP Bond
12
Xeno V
13
PROTETICKÉ MATERÁLY
Aquasil Ultra
14
Aquasil Ultra DECA
15
Integrity, Regisil
16
FIXAČNÉ CEMENTY, DOSTAVBOVÝ SYSTÉM
Calibra, SmartCem2
17
Core&Post
18
Core X.flow
19
„FOR BETTER DENTISTRY“...
V tomto katalógu sme pre vás pripravili informácie o našich vybraných
produktoch, ktoré najčastejšie využívate v každodennej stomatologickej praxi.
Enhance polishing System
20
Pogo, Nupro
20
Veríme, že naše produkty a servis, ktorými sa snažíme
prispieť k zlepšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti povedú k spokojnosti vás ako i vašich
pacientov.
21
THEATRUM DENTICUM
22
V roku 2008 pre vás pripravujeme sériu praktických
seminárov Theatrum Denticum, kde budete mať možnosť vyskúšať si prácu s našimi materiálmi.
DOKONČOVACIE A LEŠTIACE SYSTÉMY
MATRICOVÉ SYSTÉMY
Palodent
BIELENIE ZUBOV
Illuminé
POLYMERIZAČNÁ LAMPA, Detekcia farby zubov
Smartlite PS
ShadeStar
23
23
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Dyract® eXtra
Kompomérny výplňový materiál pre pacientov vyžadujúcich eXtra starostlivosť.
Klinicky a praxou overený výplňový materiál vhodný aj pre rizikové skupiny
pacientov (geriatrickí pacienti, deti, pacienti s nedostatočnou hygienou).
Dyract® eXtra je materiál určený na výplne všetkých tried anteriórnych ako i posteriórnych zaťažovaných úsekov chrupu.
Rýchlo a jednoducho
Ako dokumentujú štúdie zamerané na cervikálne výplne, s Dyract® eXtra dosiahneme výborné výsledky aj s použitím rýchlych samoleptacích adhezív.
obsah balenia
606.04.900 Dyract® eXtra Intro Kit:
Kompule: 10 x A2, A3; 5 x A3.5, A4, B1,C2
Aplikačná pištoľ, vzorkovník farieb, 50 ks aplikačných štetčekov. V každom z odtieňov je dostupná aj náhradná sada
20 kompúl à 0,25 g.
SIX for ALL
Dyract® eXtra je dostupný v odtieňoch A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, C, C3, O-A2, O-B3,
ktoré dostatočne pokrývajú celú VITA® škálu.
eXtra starostlivosť (eXtra care)
Ojedinelé vlastnosti Dyract® eXtra vyplývajú z kombinácie skleneného plniva
uórom, ktorého ióny sú kontinuálne uvoľňované a acidicky mokovaných monomérov
, ktoré zabezpečujú pufrovanie
kyslého prostredia na rozhraní zubu a výplne.
Predaj 170 miliónov kompulí (Compule®), výsledky 45 klinických štúdií, viac ako
440 odborných publikácií a 15 rokov úspešného využívania v každodennej praxi
potvrdzujú univerzálnosť, odolnosť, ľahké dokončovanie a profylaktický význam
tohto kompoméru.
Výsledky dobrovoľníckej in-situ štúdie* potvrdzujú lokálny
kariostatický efekt Dyract® eXtra v aproximálnom priestore.
*(Lennon ÁM, Wiegand A, Buchalla W, Attin T., 2007: Approximal
caries development in contact with fluoride realising and nonfluoride releasing restorative materials)
3
4
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
CeramtX™ mono+/duo
Univerzálny svetlom tuhnúci rádioopákny ormocérny materiál dostupný vo forme striekačiek
(Easy-Twist™) alebo kompúl (Compule®).
obsah balenia:
odporučená cena:
obsah balenia:
607.01.410
Ceram.X mono+ Compules Starter Kit
40 kompúl rôznych odtieňov, apl. pištol, prísl.
607.01.510
Ceram.X mono+ Syringe Starter Kit
7 striekačiek à 3 g (M1-M7), príslušenstvo
Z každej formy i farby sú k dispozícii
aj náhradné balenia.
obsah balenia:
607.01.310
CerBNt9™EVPCompules® Starter Kit
40 kompúl rôznych odtieňov, apl. pištol, prísl.
607.01.350
CerBNt9™EVPSyringe® Starter Kit
7 striekačiek à 3 g (D1-4, E1-3), príslušenstvo
Z každej formy i farby sú k dispozícii
aj náhradné balenia.
CerBNt9™ Natural - 4IBEF™ koncepcia spája
v sebe dva farebné systémy - CeraNt9™NPOP
a CeraNt9™EVP, ktoré dokonale pokrývajú klinické i estetické nároky pre výplne v anteriórnom
ako i v posteriórnom úseku chrupu.
Nanokeramická technológia:
Kombinácia nanotechnológie (nanoplnivo - 10 nm,
kovaného
použité aj v Prime&Bond®)
metakrylovaného polysiloxánu (technická keramika).
Pre ľahšiu manipuláciu používa CerBNt9™NPOPEVP
kompule v troch farbách:
CerBNt9™NPOPTvFUMPTJvá
CerBNt9™EVPEFOUÓOUNBvozelená
CerBNt9™EVPTklovina - tyrkZTová
uzáverov kompúl.
• Biokompatibilita (nanokeramické plnivo 2-3 nm - TDIPQOPTǸ organickej väzby TP živicou,
menej uvoľňovaného monoméru - znížená cytotoxicita).
• Pevnosť, mechanická odolnosť voči kompresii, ohýbaniu, zlomu a vzniku mikrotrhlín
porovnateľné s prirodzeným dentínom (PCTBI konvenčnej živice iba 12%, PCTBI plniva 76%
INPUOPTUJBPCKFNu[NSÝǸovanie 2,3%).
• Ľahká manipulácia, prirodzená estetika
Optimálna viskozita pasty, nízka lepivosť na inštrumenty, pracovný čas 180 sekúnd, ľahké
modelovanie. S použitím leštiaceho systému EnhancF™ a PoGo® dosiahneme vysoko
lesklý, jemný hladký povrch.
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
CeramtX™ mono+
Systém jednoduchej translucencie pozostávajúci zo siedmych odtieňov strednej translucencie pokrývajúcich kompletnú farebnosť
VITA® škály. CerBNt9™ mono+ je optimálnym riešením pre menej viditeľné defekty dostavateľné jediným odtieňom.
A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Zvoľte vhodný VITA® farebný odtieň. Pomocou i-shade label potom
poľahky určíte adekvátny odtieň CerBNt9™NPOP..
CeramtX™ duo
Systém dvojitej translucencie pozostávajúci zo štyroch dentínových (+ jeden bielený) a troch sklovinových odtieňov.
Napriek malému počtu odtieňov je CerBNt9™ duo nadizajnovaný pre pokročilú estetiku pri odstraňovaní viditeľných defektov,
s výsledným efektom imitujúcim prirodzenú opacitu dentínu a translucenciu skloviny.
A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Zvoľte vhodný VITA® farebný odtieň. Pomocou i-shade label potom
poľahky určíte adekvátny odtieň CerBNt9™EVP%&
alebo
1
2
3 40 sek.
Vhodné sú aj 91 #POE™ Vytvorte dentínovú vrstvu Polymerizácia 40 sek.
9eno® V
(500 mW/cm2)
4
5 10 sek.
Doplňte sklovinovú vrstvu Polymerizácia 10 sek.
(500 mW/cm2)
6
Dotvarujte
7
Doleštenie / dokončenie
&OIBOcF™BPoGo® )
5
6
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Spectrum® TPH®3
Submikrónový svetlomtuhnúci hybridný kompozit s vysokým obsahom plniva.
Použitie u všetkých druhov kavít vo frontálnom i distálnom úseku.
V ponuke materiál v kompuliach i striekačkách.
t Vynikajúca integrita okrajového uzáveru, vysoká odolnosť v tlaku, nízka abrázia
(nízka polymerizačná kontrakcia 2,4%)
obsah balenia:
606.05.120 Spectrum® TPH®3 System Starter Package
52 kompúl à 0,25g v rôznych odtieňoch, aplikačné pištole,
Prime&Bond NT 4,5ml, Conditioner 36, 50 microbrush kefiek a
25 aplikačných ihiel
606.05.336 Spectrum® TPH®3 Syringe Starter Kit
6 striekačiek à 4,5g v rôznych odtieňoch, Prime&Bond NT
4,5ml, Conditioner 36, 50 microbrush kefiek a 25 aplikačných ihiel
Spectrum® TPH®3 Refills
Náhradné kompule sú dostupné vo všetkých odtieňoch
Spectrum® TPH®3 Syringe Refills
Náhradné striekačky sú dostupné vo všetkých odtieňoch
t Nová generácia materiálu s vylepšenou leštiteľnosťou
t Polymerizácia 20 sekúnd u 3 mm vrstvy
(platí pre odtiene A1, A2, A3, A3.5, B1, Incisal-B1, B2, C2, C3, D3)
t Polymerizácia 20 sekúnd u 2 mm vrstvy
(platí pre odtiene Opaque-A2, Opaque-A3.5, A4, B3, C4)
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
QuixFil™
Vysokonaplnený svetlom tuhnúci rádioopákny kompozitný materiál dostupný
v jednom univerzálnom odtieni vo forme kompúl.
QuixFil™ je určený na priamu dostavbu kavít všetkých tried v posteriórnom úseku
chrupu.
• Vysoká trvanlivosť a odolnosť (obsah plniva až 86% hmotnosti, nízka abrázia,
odolnosť v tlaku i v ohybe).
• Jednoduchá manipulácia (ľahká extrúzia z kompúl, nelepivá konzistencia).
• Veľmi rýchle a efektívne zhotovenie výplne (polymerizačná kontrakcia pod 1,7%
umožňuje polymerizáciu vrstvy až 4 mm / 10 sek. / 800mW/cm2).
obsah balenia:
606.05.600
l™ Starter Kit
40 kompúl à 0,28 g, univerzálny odtieň,
aplikačná pištol, 50 ks aplikačných štetčekov
606.05.606
ll
20 kompúl à 0,28 g
l® extra
Vysokonaplnený submikronový svetlom tuhnúci kompozitný materiál dostupný
v siedmych odtieňoch VITA®, vo forme striekačiek.
je univerzálny, vhodný pre výplne v prednej i postrannej časti chrupu.
• Vynikajúca estetika (dobrá leštiteľnosť, ľahké dokončovanie, odolný voči zmene
sfarbenia výplne).
• Vysoká odolnosť v tlaku a v ohybe, nízka abrázia (obsah plniva 77% hmotnosti,
nízka polymerizačná kontrakcia 2,4%).
obsah balenia:
606.05.371 FulFil® Extra Syringe Value Kit
6 striekačiek à 4,5 g v odtieňoch A2; A3; A3,5; B1; B2; C2;
1 striekačka O-A3,5; 1 striekačka Spectrum I-B1,
Prime & Bond NT 4,5 ml, Conditioner 36,
50 aplikačných štetčekov a 25 aplikačných ihiel
ll
Náhradné striekačky sú dostupné vo všetkých
odtieňoch.
7
8
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
ow
Univerzálny svetlom tuhnúci kompomér s nízkou viskozitou. Dostupný v odtieňoch
A2, A3, A4, B1, C2, TL a O-A3.
umožňuje nový prístup k riešeniu minimálnych invazívnych výplní:
Malé, okluzálnemu tlaku nevystavované výplne I., II. a V. triedy. Marginálne opravy,
xácia inlejí/onlejí.
obsah balenia:
lls
v každom z uvedených odtieňov
2 striekačky à 1,8 g, 25 aplikačných ihiel
• Ľahký prístup ku kavite a jednoduchá manipulácia (ministriekačka).
• Úspora času a materiálu (adaptácia k stene kavity bez použitia nástrojov).
• Kariostatický účinok
.
ow™
Jemne tečúci, svetlom tuhnúci rádioopákny kompozitný materiál. Dostupný
vo forme kompúl v odtieňoch A2, A3, A4, B1, C2, TL, O-A3.
po kondicionovaní (napr.: DeTrey® Conditioner 36) a aplikácii total-etch
adhezíva (Prime&Bond® NT, XP Bond™), či jednokrokového samoleptacieho adhezíva
(Xeno® III, Xeno® V) je ideálnym riešením pre malé kavity, podložky typu „liner“
či lepenie keramických alebo kompozitných inlejí/onlejí.
obsah balenia:
lls
v každom z uvedených odtieňov 16 kompúl à 0,25 g
• Úspora času a materiálu, jednoduchá a priama aplikácia (kompula spája
klasickú špičku a novú oceľovú kanylu v jednom).
• Kompatibilita s väčšinou svetlom tuhnúcich kompozitov,
kompomérov či ormocérov.
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Dycal®
Rigidný rádioopákny kalcium hydroxidový materiál.
Dycal® je určený na priame i nepriame prekrytie pulpy i ako ochranná podložka
pod výplňové materiály, cementy či podložky.
• Stimulácia tvorby terciálneho dentínu.
• Vysoká odolnosť (odolný voči kyselinám, nízka rozpustnosť).
• Neinhibuje polymerizáciu akrylových či kompozitných dostavbových materiálov.
obsah balenia:
611.06.501 Dycal® Dentin
pasta: 13 g báza, 11 g katalyzátor
611.05.501 Dycal® Ivory
pasta: 13 g báza, 11 g katalyzátor
Seal&Protect®
Svetlom tuhnúci ochranný sealant s obsahom triklozanu.
Seal&Protect® je určený na liečbu bolesti a citlivosti zubných krčkov, s okamžitým
účinkom a s ochranou po dobu min. 6 mesiacov.
• Antibakteriálny účinok a remineralizácia skloviny
• Mechanické posilňovanie zubného tkaniva (
koreňového dentínu).
.
obsah balenia:
606.04.700 Seal&Protect®
štandardné balenie
1 x 4,5 ml, 50 aplikačných štetčekov,
10 aplikačných mištičiek
611.06.501 Seal&Protect®
náhradné balenie 2 x 4,5 ml
9
10
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
AH Plus®, AH Plus Jet™
Dvojzložkový rádioopákny sealer koreňových kanálikov na báze epoxy-amidovej
živice, dostupný v dvoch formách:
obsah balenia:
606.20.110 AH Plus® Standard Package
1 tuba pasty A, 1 tuba pasty B à 4 ml
AH Plus®: dve tuby (pasta A, pasta B) určené pre klasické ručné zmiešavanie
na podložke.
AH Plus Jet™: dvojitá zmiešavacia striekačka pre priamu intraorálnu aplikáciu.
AHPlus®, AH Plus Jet™ sú určené na obturáciu koreňových kanálikov zubov trvalého
chrupu v kombinácii s gutaperčovými, striebornými alebo titánovými čapmi.
• Dlhodobý hermetický uzáver, kvalitný sealing.
Chemická i biologická stálosť, dobrá konzistencia a objemová stabilita.
• Ľahká aplikácia či odstránenie (samoadhezívny k stene koreňového kanáliku, vysoká
stabilita pri skladovaní, pracovný čas 4 hod/23°C, tuhnutie 8 hod/37°C).
• Spĺňa požiadavky ISO 6876:2001(E) pre výplňové materiály koreňových kanálikov.
obsah balenia:
606.20.115 AH Plus Jet™ Starter Kit
1 x 15 g striekačka, 20 ks koncovky + špičky,
zmiešavacia podložka
606.20.118
ll
2 x 15 g striekačky
Miešacia koncovka - homogénna
konzistencia hmoty v ideálnom
pomere pást A, B.
Flexibilná rotovateľná intraorálna
špička - priamy prístup do kanálika a kontrola aplikovaného
množstva (40 ks bal., obj. č.:
606.20.116).
S použitím jednorázových
návlekov Disposa Shields®
(500 ks bal., obj. č. A880065)
spĺňa AH Plus Jet™ požiadavky hygieny a znižuje riziko
zanesenia infekcie.
ADHEZÍVNE SYSTÉMY
AH 26® /AH26 ® silver-free
Vysokokvalitný dvojzložkový sealer koreňových kanálikov.
Dostupný vo forme prášok/živica s alebo bez obsahu striebra.
Výborné zatekavé vlastnosti, žiadne zmeny farieb.
Hermetický uzáver koreňového kanálika s výbornou tkanivovou znášanlivosťou.
Doba tuhnutia podľa ISO 6876:2001 (E) v rozmedzí 9 až 15 hodín pri teplote 37ºC.
Obsah balenia:
AH 26® Standard Package
8g prášku, 10g živice
AH 26® Resin Refill
10g živice
Prime&Bond® NT
Jednozložkové univerzálne total-etch adhezívum na báze acetónu, s využitím
nanotechnológie.
Prime&Bond® NT v kombinácii s DeTrey® Conditioner 36 (H 3 PO4 ):
bonding svetlom tuhnúcich kompozitných alebo kompomérnych materiálov.
Prime&Bond® NT v kombinácii s Self-Cure Activator-om:
bonding duálne tuhnúcich restoratívnych materiálov.
• Rýchla a jednoduchá práca (aplikácia v jednom kroku, v jednej vrstve) .
• Vysoká sila väzby, odolnosť voči vzniku mikrotrhlín (vďaka interakcie nanočastíc
s tvrdými zubnými tkanivami-sklovinou i dentínom) .
.
• Kariostatický účinok
obsah balenia:
606.67.240 Prime&Bond® NT
ll
11
12
ADHEZÍVNE SYSTÉMY
XP Bond™
Univerzálne samoprimerovacie total-etch adhezívum na báze vody a terciálneho
butanolu.
XP Bond™ v kombinácii s DeTrey® Conditioner 36 (H3 PO4 ):
bonding živicových svetlom tuhnúcich výplňových materiálov na sklovinu i dentín.
obsah balenia:
606.67.281
ll
1 x 5 ml, 50 ks aplikačných štetčekov, CliXdish™
606.67.401
ll
3 x 5 ml, 2 x 50 ks apl. štetčekov, 2 x CliXdish™
XP Bond™ v kombinácii s Self-Cure Activator-om:
bonding duálne tuhnúcich restoratívnych materiálov, nepriame dostavby
v kombinácii so svetlom alebo chemicky tuhnúcimi živicovými cementami
ako napríklad Calibra®.
XP Bond™ - eXtra Performance
• Vysoká sila väzby na sklovinu i dentín (nové monoméry PENTA, TCB- chemická väzba
na zubné tkanivo).
• Zvýšená marginálna integrita (obsah nanoplniva, nízke riziko vzniku mikrotrhlín).
• Aplikácia v jednej vrstve (terciálny butanol umožňuje vyšší obsah živice, zároveň
• Tolerantnejší k chybám techniky aplikácie (redukovaná citlivosť na spracovanie,
rovnaký výsledok pri suchom i vlhkejšom povrchu zubného tkaniva).
obsah balenia:
634354K Self Cure Activator
1 x 4,5 ml
ADHEZÍVNE SYSTÉMY
Xeno® V
Nové jednozložkové/jednofľaštičkové samoleptacie adhezívum siedmej generácie
na báze vody a terciálneho butanolu.
Xeno® V je určené na bonding živicových, svetlom tuhnúcich priamych
dostavbových materiálov; na sklovinu i dentín.
Zásadné rozdiely v chemickom zložení:
• Akryl-amidová živica miesto akryl-esterovej živice (stabilita
v kyslom prostredí rozpúšťadla voda/terciálny butanol).
• Inverzný funkčný ester kyseliny fosforečnej miesto estericky
funkčnému esteru kyseliny fosforečnej (leptanie, iniciácia
adhézie, zvlhčovací agens).
• Terciálny butanol miesto jednoduchších alkoholov, ako etanol,
iso-propanol (stabilizátor roztoku - evaporizuje pomalšie,
ako acetón).
• Komfortné používanie (priama aplikácia bez miešania a leptania,
polopriehľadná fľaštička - kontrola množstva).
• Nenáročné skladovanie, stabilita (skladovanie pri izbovej
teplote, s CliXdish™ pracovný čas až 30 minút).
• Spoľahlivosť a trvácnosť ako pri doterajších samoleptacích
adhezívach (vysoká sila väzby na sklovinu i dentín, integrita
marginálneho uzáveru, odolnosť voči vzniku mikro trhlín).
obsah balenia:
606.67.312 Xeno® V
1 X 5ml, CliXdish™, 50 aplikačných štetčekov
606. 67.313
ll
3 x 5 ml, 2 x CliXdixh™, 2 x 50 aplikačných štetčekov
S použitím CliXdish™ sa pracovný čas predĺži až na 30
minút.
Xeno® V je vždy poruke, nepotrebuje chladničku.
13
14
PROTETICKÉ MATERIÁLY
Aquasil™ Ultra Light Bodies
Aquasil™ Ultra krémy sú kvadrofunkčné A-silikóny dostupné v kartušovom prevedení,
dodávané v troch konzistenciách LV, XLV a medium (Monophase). Rozdiel je vo viskozite materiálu. Pre lepší komfort pacienta majú krémy príchuť MOJITO.
obsah balenia:
Aquasil Ultra LV/Regular Set (678779)
alebo Fast Set (678780)
4 x 50 ml kartuše, 24 ks miešacích špičiek,
24 ks intraorálnych špičiek
Aquasil Ultra XLV/Regular Set (678781)
alebo Fast Set (678782)
4 x 50 ml kartuše, 24 ks miešacích špičiek,
24 ks intraorálnych špičiek
60578399 AutoMix 50
Aquasil™ Ultra krémy zodpovedajú požiadavkám ISO 4823 pre dentálne elastomérne
xnú
protetiku, inlej, onlej, korunkové alebo mostíkové preparácie, odtlačky pre čiastočne
snímateľné náhrady, nástavby na implantáty alebo odtlačky nepreparovaných zubov
na ortodontickú liečbu.
• Výrazná zmáčavosť (pred odtláčaním nie je nutné úplne vysušiť zubné tkanivá).
• Mimoriadna odolnosť v trhu, vysoká presnosť reprodukcie (aj detaily < 20 mikrónov).
• Komfortná manipulácia („Snap set“, pracovný čas: 2.15-2.45 min., doba tuhnutia: 5 min.
Návrat do pôvodného tvaru po deformácii: 98%).
Aquasil™ Soft Putty / Regular Set
obsah balenia:
605.78.320 Aquasil Soft Putty / Regular Set
450 ml katalyzátor, 450 ml báza, 2 miešacie lyžice
605.78.321 Aquasil Soft Putty / Regular Set ECO
4 x 450 ml katalyzátor, 4 x 450 ml báza,
2 miešacie lyžice
lnými vlastnosťami,
rozmerovou presnosťou, vysokou odolnosťou v trhu a rezistenciou voči trvalej
deformácii. Vďaka vysokej viskozite je ideálny ako základný materiál pre techniku
dvojitého miešania alebo ako materiál primárneho odtlačku pri technike dvojitého
odtláčania.
PROTETICKÉ MATERIÁLY
Aquasil Ultra DECA™
380 Hard Cartridges
Kvadrofunkčný A-silikón v tvrdej kartuši.
Vhodný pre všetky typy presného odtláčania,
ktoré vyžadujú vynikajúce hydrofilné vlastnosti,
excelentná presnosť a odolnosť v ťahu, zodpovedajúce
normám ISO 4823 pre dentálne elastomérne odtlačkové hmoty.
Výrazná hydrofilnosť a precíznosť odtlačku
Určený pre miešacie prístroje, pomer komponentov v kartuši 5:1 (báza/katalyzátor)
obsah balenia:
678783 Aquasil Ultra Monophase DECA™380 RS
2x 380ml tvrdá kartuša
678785 Aquasil Ultra Heavy DECA™380 RS
2x 380ml tvrdá kartuša
678787 Aquasil Ultra Heavy DECA™380 FS
2x 380ml tvrdá kartuša
605.78.400 Dynamic Mixing Tips DECA™380
40ks zmiešavacích kanýl, 1 bajonet krúžok
605.78.401 Bayonet Rings DECA™
2ks bajonet krúžok
Aquasil Putty DECA™
Hydrofilný vinylsiloxán v konzistencii tmelu pre miešací prístroj.
Je určený pre techniky korekčného a dvojitého odtláčania
v kombinácii s krémom Aquasil Ultra.
Určený pre miešacie prístroje, pomer kartuše 5:1 (báza/katalyzátor)
obsah balenia:
605.78.341 Aquasil Putty DECA™
2x 380ml tvrdá kartuša
605.78.340 Dynamic Mixing Tips Aquasil Putty™
40ks zmiešavacích kanýl, 1 bajonet krúžok
605.78.401 Bayonet Rings Aquasil Putty™
2ks bajonet krúžok
15
16
FIXAČNÉ CEMENTY
Integrity®
Dvojzložkový materiál na báze multifunkčných metakrylických esterov dostupný
v kartušiach alebo vo forme dvojitej zmiešavacej ministriekačky.
Integrity® je určený na prípravu dočasných-krátkodobých ako aj dočasnýchdlhodobých koruniek či mostíkov.
obsah balenia:
Integrity® kartuše
(à 76 g) podľa odtieňov, 16 ks miešacích špičiek
Integrity® mini striekačky
(à 15 g) podľa farebných odtieňov,
10 ks miešacích špičiek
• Kompatibilita s DENTSPLY svetlom tuhnúcimi kompozitmi (viď návod zvoleného
kompozitu) pre účely úpravy okrajových kontúr, viditeľných plôch.
• Vysoká estetika dočasnej korunky alebo mostíku.
Dostupnosť v odtieňoch A1, A2, A3.5, B1.
Regisil®, Regisil PB®
Regisil® je vinyl polysiloxanový materiál pre zhryzový odtlačok.
Je tixotropný, neodteká z oklúzie. Je komfortný pro pacienta – pri zatváraní úst nekladie
žiadny odpor.
Obsah balenia:
619100 Regisil® Standard Package
Tuba báza 90ml, tuba katalyzátor 90ml, striekačka
619100 Regisil® PB Cartridges Refill
4 kartuše à 50ml, 12 zmiešavacích kanýl
678212 Regisil® PB Mixing Tips
48ks zmiešavacích kanýl
Ľahká manipulácia (zmiešavací čas 20-30 sekúnd, pracovný čas 1:30 min,
doba tuhnutia 4 min)
Vo forme bázy/katalyzátora alebo v kartuši.
FIXAČNÉ CEMENTY, DOSTAVBOVÝ SYSTÉM
Calibra®
Estetický živicový svetlom alebo chemicky tuhnúci cement.
Všestranný a vhodný pre akékoľvek nepriame dostavby s vysokou estetikou. Calibra®
je vhodná pre keramiku, porcelán, kompozitné inleje/onleje, fazety a korunky.
Kompletná zostava „Calibra® Complete Kit“ ponúka päť odtieňov pasty bázy
(Translucent, Light, Middle, Dark, Opaque) a dve nepigmentované pasty katalyzátora
vo vysokej a bežnej viskozite. Zostava obsahuje kompatibilný adhezívny systém
Prime & Bond® NT, Self Cure Activator a silanový spojovací agens.
lmu v oboch viskozitách, vďaka čomu každá
dostavba výborne dosadne a dramaticky sa redukuje nutnosť okluzálnych úprav.
Informácie o dostupných baleniach a cenách týchto produktov si žiadajte od svojho DENTSPLY predajcu.
SmartCem™2
Dvojzložokvý, duálne tuhnúci, samoadhezivný cement
so silnou väzbou a obsahom fluoridov.
Spája estetické odtiene so samoleptacím adhezívom. Tuhý SmartCem™2
je v zásade hydrofilný, čo minimalizuje absorpciu vody, rozpustnosť
a hydroskopickú expanziu.
t
Definitívne cementovanie kovu, metalokeramiky, živice, porcelánových
inlayí a onlayí, koruniek, mostíkov a koreňových čapov
t
Ľahká manipulácia (striekačka s dvojitým zásobníkom)
t
5 odtieňov (translucentný, svetlý, stredný, tvrdý, opákny)
Obsah balenia:
669001 SmartCem™2 Intro Kit
5 striekačiek à 5g v každom odtieni,
50 zmiešavacích kanýl.
Pre každý odtieň sú k dispozícii aj náhradné balenia.
17
18
FIXAČNÉ CEMENTY, DOSTAVBOVÝ SYSTÉM
Core&Post System
Adhesive Core Build-up Kit
Unikátne riešený systém ošetrenia pre čapové nadstavby
a cementovanie sklenených koreňových čapov.
PCTBICBMFOJB
606.67.400 Core&Post System: vrtáček Maillefer (2x),
WSUÈǏJL.BJMMFGFSY
WSUÈǏJL.BJMMFGFSY
91PTUǏBQZY
%F5SFZ$POEJUJPOFSNM̓̓91#POENM4FMG$VSF"DUJWBUPS
NMLPSFǪPWÏBQMJLÈUPSZQBQJFSPWÏǏBQZ$PSF9'MPX
dostavbový cement 2x 4,75ml, zmiešavacie kanyly
s intraorálnymi špičkami, príslušenstvo
606.67.197 Root Canal Applicator Tips
50ks aplikačných kefiek
Pracovný postup:
Odstráňte koreňovú výplň zodpovedajúcim Largo® Peeso
prenikačom (rýchlosť otáčok 800-1200 ot/min). Preparujte kanálik zvoleným Easy Post vrtáčikom (1000-1200
ot/min).
4LPOUSPMVKUFVNJFTUOFOJF9t1PTU™ǏBQVWPWZQSFQBSPWBOPN
LBOÈMJLV0[OBǏUFWIPEOÞEǤäLVǏBQV6QSBWUFEǥäLV9t1PTU™
čapu zrezaním diamantovým diskom mimo ústnej dutiny.
Potom očistite alkoholom.
Je vytvorený pre kompletné, rýchle a prehľadné zubné ošetrenie,
ktoré garantuje kompatibilitu všetkých produktov. Celá sada je
umiestnená do praktického a prehľadného boxu, ktorý je označený
ako „Certified Treatment System (CTS)“.
t Všetky potrebné produkty v jednom systéme
t Kompatibilné produkty s dlhými klinickými skúsenosťami
t Komfort pre lekára i pacienta
1BQJFSPWâNǏBQPNPETUSÈǪUFQSFCZUPL[NFTJ91#0/%
™4$"+FNOâNQSÞEPNW[EVDIVPETUSÈǪUFQSFCZUPL
rozpúšťadla.
Domodelujte vlastnú čapovú nadstavbu aplikáciou
NBUFSJÈMV[DPSFtY™øPXTUSJFLBǏLZ.BUFSJÈMNPäOPLSÈULP
polymerizovať za účelom fixovania tvaru. /BDFMâQPWSDI9t1PTU™ǏBQVBQMJLVKUF[NFT91#0/%
™4$"̓1SFCZUPL[NFTJ91#0/%™4$"PETUSÈǪUFKFNOâN
prúdom vzduchu. Zabráňte prístupu priameho svetla. Na záver polymerizujte najmenej 20 sekúnd z každej strany
alebo počkajte 3 a ½ minúty. Definitívny tvar čapovej
nadstavby vypreparujte rotačnými inštrumentami s
chladením. Pokračujte zhotovením odtlačku alebo
provizórnej korunky.
Leptajte dentín použitím DeTrey® Conditioner 36 po dobu 15
sekúnd. Odstráňte gél a oplachujte vodným sprayom 15
sekúnd. Jemne odstráňte zbytok vody prúdom vzduchu
a/alebo papierovým čapom. Nepresušte!
0ETUSÈǪUFǏJBQPǏLVDPSFtY™øPXTUSJFLBǏLZBWZUMBǏUFNBMÏ
množstvo materiálu. Nasaďte zmiešavací násadec na zásobník (sledujte zárez
tvaru V). Otočte hlavičku násadca o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek a uzamknite. Jemne vytlačte malé
NOPäTUWPOB[NJFÝBWBDJVQPEMPäLV/&106Ƕ7"+5&
/"%.&3/Á4*-6
/B[NJFÝBWBDÓUBOJFSJL$MJ9EJTI™BQMJLVKUFBLPQSWâ91#0/%
™BOÈTMFEOF4FMG$VSF"DUJWBUPS4$"
WQPNFSF.JFÝBKUF
NJOJNÈMOFTFLVOEZ/BOFTUF91#0/%™4$"EPLBOÈMJLBJ
na ostatné plochy. Nechajte pôsobiť 20 sekúnd. "QMJLVKUF$PSFtY™øPXQSJBNPEPLBOÈMJLB0LBNäJUF
umiestnite čap do definitívnej polohy a stabilizujte. Čap
musí byť definitívne umiestnený do 40 sekúnd.
Stabilizovaný čap polymerizujte minimálne 20 sekúnd. FIXAČNÉ CEMENTY, DOSTAVBOVÝ SYSTÉM
Core .X flow
Core .X flow je duálne tuhnúci cement pre koreňové čapy
a priame koreňové dostavby.
Core .X flow sa skladá z bázy a katalyzátora, ktoré po zmiešaní vytvoria duálne
tuhnúcu kompozitnú živicu s vysokým obsahom plniva. Využíva biokompatibilnú
uretánovú živicu a dodáva sa v univerzálnom odtieni (biely opákny).
t Jednoduchá manipulácia (zmiešavacia aplikačná striekačka)
obsah balenia:
t Priama aplikácia a presnosť umiestnenia materiálu (špeciálna intraorálna koncovka)
606.67.330 Core .X™flow
4 striekačky à 4,75g, 20 zmiešavacích/intraorálnych násadcov
606.20.116 Mixing/IntraOral Tips
40ks zmiešavacích/intraorálnych násadcov
t Pracovný čas 40 sekúnd pri 37°C (pre zavedenie a adaptáciu čapu
v ústnej dutine) a 1 minúta pri 22°C (pre aplikáciu po zmiešaní)
t Čas tuhnutia pri svetelnej polymerizácii 20 sek.
t Čas tuhnutia pri chemickom tuhnutí 2 – 3min.
t Je súčasťou systému Core&Post System
19
20
DOKONČOVACIE A LEŠTIACE SYSTÉMY
Enhance™ - dokončovaci a leštiaci systém
Umožňuje dokončenie a leštenie dostavby z kompozitov, kompomérov i skloionomérov.
Vynikajúci efekt sa dosiahne zvlášť pri leštení po použití ormoceru $FSBNt9™NPOPEVP
alebo kompozitov 4QFDUSVN51)¥ǏJ'VMöM¥&YUSB.
Výkonnosť a agresívnosť práce s diskami je kontrolovaná tlakom ruky, čím sa eliminuje
zdĺhavá výmena diskov behom preparácie.
PoGo® - „ polish and go“
Jednokrokový diamantový mikroleštiaci systém. Ponúka najrýchlejšie leštenie aj najtvrdších
mikrohybridných výplní behom 60 sekúnd. Výhodou je použitie iba jedného disku, ktorý
nie je potrebné behom leštenia vymieňať.
Účinnosť leštenia kontrolujeme tlakom na nástroj. Jednoduchá práca a úspora času.
Nupro® - čistiaci a leštiaci systém
*OGPSNÈDJFPEPTUVQOâDICBMFOJBDIBDFOÈDI
UâDIUPQSPEVLUPWTJäJBEBKUFPETWPKIP%&/541-:
QSFEBKDV
Profylaktická pasta určená na leštenie zubov behom ošetrenia. Je možné si vybrať formu
s fluórom alebo bez fluóru, príchuť pomarančovú, mätovú alebo čerešňovú.
Všeobecné rozdelenie podľa hrubosti pasty:
Jemná (fi ne) – pre mladších pacientov
Stredná (medium) – pre vysoký lesk
Hrubá (coarse) – pre fajčiarov
MATRICOVÉ SYSTÉMY
Palodent®
lovaných čiastočných matríc.
Systém pozostáva z:
BiTine® oválne i okrúhle držiaky, matrice v troch veľkostiach (Standard, Mini, Plus),
Ash aplikačné kliešte.
Indikáciou Palodent® systému sú výplne II. a III. triedy. Je určený všade tam, kde bude
výplň zasahovať do aproximálneho priestoru, k uľahčeniu tvarovania a aplikácie
výplňového materiálu.
• Jednoduchá aplikácia, lepšia vizualizácia operačného poľa.
• Väčší komfort pre lekára i pacienta.
• Možnosť kondenzácie výplňového materiálu bez rizika vzniku previslej výplne.
obsah balenia:
659060Y Palodent® Complete Kit
100 ks Standard, 50 ks Mini, 50 ks Plus,
4 ks BiTine® okrúhle, 2 ks BiTine® oválne
Každá z uvedených položiek je dostupná i sólo.
624.99.060 Palodent® Ash aplikačné kliešte
21
22
BIELENIE ZUBOV
Illuminé™
Illuminé™ je systém bielenia pre domáce alebo ambulantné použitie (Home/Office).
Illuminé™ Home môže byť použitý samostatne alebo ako pokračovanie po aplikácii
ordinačného bielenia. Aktívnou zložkou je karbamid peroxid s obsahom:
10% (uvolňuje H2O2 v koncentrácii 3,6%)
15% (uvolňuje H2O2 v koncentrácii 5,4%))
obsah balenia:
615.01.600/700 Illuminé™ Home 10%/15% Patient Kit
3 striekačky à 3ml, 3 aplikačné násadce, obal na nosiče
605.01.610/710 Illuminé™ Home 10%/15% Refill Kit
5 krabičiek v každej po 2 striekačky à 3ml, 2 aplikačné násadce
615.01.810 Illuminé™ Office Standard Kit
5 krabíc v každej po 2 striekačky A+B, 2 aplikačné násadce
Illuminé™ Office obsahuje 15% peroxid vodíka. Zaistí pacientom viditeľný bieliaci
účinok za 30 – 60 minút. Aplikácia nevyžaduje aktiváciu svetlom alebo teplom.
Striekačka A obsahuje: 30% peroxid vodíka
Striekačka B obsahuje: polymetylvinyléter-maleinový anhydrid spolu so soľami
vápnika a sodíka, oxid titaničitý
POLYMERIZAČNÁ LAMPA, DETEKCIA ODTIENOV ZUBOV
Smartlite™ PS
Vysoko výkonná bezdrôtová polymerizačná lampa na báze LED
technológie (sila 5 W LED, výkon diódy okolo 1 000 mW/cm 2)
Smartlite™ PS je určená pro polymerizaci přímých dostavbových
nebo zatékavých materiálů a adheziv, které tuhnou při světle
s vlnovou délkou mezi 450-490 nm.
• Bezdrôtová (bezkáblové indukčné nabíjanie
po dobu 10 hodín, vydrží až 150 cyklov)
• Jednoduché ovládanie jedným tlačítkom
(nastavené na 10 sek. cykly).
• Ľahká, ergonomická (váha iba 101 gramov,
jednoduchá manipulácia v ústnej dutine).
644.40.010 SmartLite™ Original (sivá)
644.40.011 SmartLite™ Sunset (zlatá)
644.40.012 SmartLite™ Sky (modrá)
ShadeStar™
ShadeStar™ je mobilný digitálny prístroj pre zisťovanie farebného odtieňa zubov.
Prístroj umožňuje stanoviť individuálny farebný odtieň u každého pacienta, uľahčuje
prácu lekára i zubného technika.
Farebná databáza: VITA classical, VITA 3D-Master, Ceram.X mono, Ceram.X duo
Jednoduchá a rýchla obsluha
Ergonomický design
Obsah balenie:
ShadeStar™ merná jednotka, kalibračný stojan, 24x
jednorázová ústna koncovka, 24x jednorázový
hygienický návlek
ShadeStar™ Tips Refill 24x jednorázová ústna
koncovka, 24x jednorázový hygienický návlek
23
DETREY
DETREY
DENTSPLY DeTrey GmbH
DeTrey Str. 1
784 67 Konstanz
Deutschland
Kancelária pre strednú a východnú Európu:
DeguDent Austria Handels GmbH
Liesinger Flur-Gasse 4
A-1235 Wien
Kontakty pre Slovenskú republiku:
Daniela Hakimi
Regional Sales Manager
Czech Republic & Slovakia
Dentsply DeTrey Division
Tel.: +420 733 511 782
e-mail: [email protected]
Michal Bohuslav,
Sales Consultant for Restorative
Materials and Implantology, SK
Tel.: +421 910 941 501
e-mail: [email protected]
Konkrétne ponuky si žiadajte od svojho DENTSPLY predajcu.
w w w.dentsply.cz
w w w.dentsply.sk
Download

Katalóg Dentsply - dentalmarket.sk