Bezpečnostné relé
AD SRE4 a AD SRE4C
pre central stop
a bezpečnostné brány
bezpečnostná kategória 4
REM-Technik s. r. o. | Klíny 35, CZ – 615 00 Brno | Tel.: +420 548 140 000 | Fax: +420 548 140 [email protected]| www.rem-technik.cz
Bezpečnostné relé
Technické parametre AD SRE4
pre automatický štart/reštart
• bezpečnostné relé pre central stop
a bezpečnostné brány
• bezpečnostná kategória 4
• automatický štart/reštart
• manuálny nemonitorovaný štart/reštart
• 1 alebo 2kanálové zapojenie
• kontakty: 3 bezpečnostné spínacie,
1 pomocný rozpínací 5 A 240 V AC
• prevádzková teplota -25 °C až +55 °C
• rozmery 22,5 x 114,5 x 99 mm (ŠxVxH)
• napájanie 24 V AC/DC
• krytie púzdro IP40, svorky IP20


ˇSTART
ˇSTART
STOP
TLAČÍTKO
STOP
TLAČÍTKO
13
S33
S34
A1(+) A2(-)
S21
S22
23
33 41
13
S33
S11 S12

S34
A1(+) A2(-)
S21
S22
S11
33 41

14 24 34 42
Jednokanálový obvod núdzového vypnutia

23
S12
14 24 34 42
Dvoukanálový obvod núdzového vypnutia
s opačnou polaritou medzi kanálmi


U
S
ˇSTART
K2
ˇSTART
S1
24 V AC/DC
STOP
TLAČÍTKO/
S1
K1
Technické parametre AD SRE4C
pre manuální monitorovaný štart/reštart
• bezpečnostné relé pre central stop
a bezpečnostné brány
• bezpečnostná kategória 4
• manuálny monitorovaný štart/reštart
• 1 alebo 2kanálové zapojenie
• kontakty: 3 bezpečnostné spínacie,
1 pomocný rozpínací 5 A 240 V AC
• prevádzková teplota -25 °C až +55 °C
• rozmery 22,5 x 114,5 x 99 mm (ŠxVxH)
• napájanie 24 V AC/DC
• krytie púzdro IP40, svorky IP20
13
S33
S34
A1(+) A2(-)
S21
S22
23
33 41
S11 S12
S33

S34
A1(+) A2(-)
S21
S22
S11
S12
13 23 33 41

14 24
14 24 34 42
Monitorovanie bezpečnostnej brány

ˇSTART
S2

13
S34
A1(+) A2(-)
S21
K2
K1
S1
ˇ
S33
34 42
Dvojkanálové monitorovanie
obvodu núdzovného vypnutia
s opačnou polaritou medzi
kanálmi rozšírené
o monitorovanie externých
kontaktov
S22
S11
23
33 41
S12

14 24 34 42
Manuálny monitorovaný
štart/reštart
Dvojkanálové monitorovanie bezpečnostnej
brány s opačnou polaritou medzi kanálmi
Typy pre bezpečnostné relé pre central stop a bezpečnostné brány
Typ
Obj. kód
Popis
Cena
AD SRE4
1330913
automatický štart/reštart, manuální nemonitorovaný štart/reštart, 24 V AC/DC
69 €
AD SRE4C
1330914
manuálny monitorovaný štart/reštart, 24 V AC/DC
69 €
Všetky uvedené ceny sú v EUR, bez DPH. Tlačové chyby a omyly vyhradené. 09/14
Automatický štart/reštart
Kontaktujte nás a vyžiadajte si individuálne ceny pri väčšom odbere kusov!
REM-Technik s. r. o. | Klíny 35, CZ – 615 00 Brno | Tel.: +420 548 140 000 | Fax: +420 548 140 [email protected]| www.rem-technik.cz
Download

Bezpečnostné relé AD SRE4 a AD SRE4C pre central stop a