Rastislav Hajko – Agrotrans
Jabloňovce 222, 935 06 Jabloňovce
mob. + 421 905 420 423
email: [email protected]
www.htrade.sk
IČO: 35042362
DIČ: SK1020376071
POĽNOHOSPODÁRSKY SORTIMENT
Názov produktu
Senážna fólia Silo-Vit
Premium 500mm
Senážna fólia Silo-Vit
Premium 500mm ECO
rozmery cena(m2) cena/ks
0,5x1800m
0,5x1500m
Senážna fólia Silo-Vit 0,75x1500
Premium 750mm
m
Sieťovina
QUATTRONETZ
Fólia na balenie sena
a slamy FOLBEL
Silážna plachta Silo-Vit
Pryzma, čierno-biela
Silážna plachta Silo-Vit
Pryzma Jumbo
57€
56€
5-vrstvová,
70%-ná
bočná
prieťažnosť, voskovaný papier
48
alebo plastový obal, biela, 24mesačná záruka
72€
5-vrstvová,
80%-ná
bočná
prieťažnosť, voskovaný papier
40
alebo plastový obal, biela, 24mesačná záruka
77€
114€
1.23x1000
93€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,25€
0,25€
ks/pal
5-vrstvová,
80%-ná
bočná
prieťažnosť, voskovaný papier
48
alebo plastový obal, biela, 24mesačná záruka
1.23x2000
1.23x3000
6 x 25m
6 x 33m
6 x 50m
8 x 25m
8 x 33m
8 x 50m
10 x 25m
10 x 33m
10 x 50m
12 x 25m
12 x 33m
12 x 50m
6 x 400m
8 x 400m
špecifikácia
nosnosť siete – 250kg,
32
28
biela
nahrádza siete a špagát, efektívna
ochrana proti vlhkosti, záruka
15
suchej slamy, UV stabilizátor,
biela
36€
47,50€
72€
48€
63€
3-vrstvová fólia, UV filter,
96€
60€
12-mesačná záruka
79€
120€
72€
95€
144€
600€
3-vrstvová fólia, UV filter,
800€ každý meter označený číslicou,
36
23
27
27
21
18
18
15
1
1
10 x 400m
12 x 400m
6 x 25m
6 x 33m
6 x 50m
8 x 25m
8 x 33m
8 x 50m
10 x 25m
10 x 33m
10 x 50m
12 x 25m
12 x 33m
12 x 50m
6 x 400m
8 x 400m
10 x 400m
12 x 400m
14 x 33m
14 x 50m
0,25€
0,25€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,24€
0,25 €
0,25 €
0,25 €
0,25 €
0,27€
0,27€
1 000€
12-mesačná záruka
1 200€
36€
47,50€
72€
48€
63€
3-vrstvová fólia, UV filter,
96€
12-mesačná záruka
60€
79€
120€
72€
95€
144€
600€
3-vrstvová fólia, UV filter,
800€ každý meter označený číslicou,
1 000€
12-mesačná záruka
1 200€
125€
3-vrstvová fólia, UV filter,
189€
12-mesačná záruka
Silážna plachta Silo-Vit
14 x 400m
Pryzma Extra Jumbo,
čierna
0,28€
1 568€
čierno-biela
Silážna plachta Silo-Vit
Pryzma, čierna
Silážna plachta Silo-Vit
Pryzma Jumbo, čierna
Silážna plachta Silo-Vit
Pryzma Extra, čierna
Opravná lepiaca páska
10cmx10m
* všetky uvedené ceny sú bez DPH
* predajca si vyhradzuje právo na zmeny cien
* zľavy: pri nákupe nad 1 500€ zľava 5%
pri nákupe nad 6 000€ zľava 8%
Ďalšie informácie o produktoch získate u:
Lukáš Hajko
mob. + 421 948 137 087
email: [email protected]
3-vrstvová fólia, UV filter, každý
meter označený číslicou,
12-mesačná záruka
1
1
41
33
21
21
1
1
1
1
14
14
1
odolná
voči
UV,vodotesná,
na
lepenie 40
3,80€ ideálna
polyetylénových fólií, čierna
alebo biela
Download

POĽNOHOSPODÁRSKY SORTIMENT