RESCUE 2014 - ŠACHTIČKY
Memoriál Vladimíra Kostolanského
vzdelávacia aktivita kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
charakteristika podujatia :
cieľ vzdelávacej aktivity :
termín konania
:
miesto konania
:
organizátor
:
organizačný výbor
:
odborný garant
organizačný tím
súťaž dvojčlenných posádok RZP, odborné podujatie - kazuistiky
praktický nácvik zásahu posádky RZP v horskom teréne
15. - 17. máj 2014
Horský hotel Šachtička, Nízke Tatry, Banská Bystrica
Záchranná zdravotná služba Bratislava
MUDr. Boris Moťovský - gestor podujatia
MUDr. Miroslav Chabroň - odborný garant
PhDr. Renáta Trajteľová - hlavný organizátor
MUDr. Milan Henčel
- hlavný rozhodca
: MUDr. Miroslav Chabroň
: Mgr. Monika Podobová, Ing. Ján Melich,
Ing. Adrián Mifkovič, Michal Vido
PROGRAM
15.05.2014
800
- 900
Príchod a registrácia účastníkov podujatia a súťažných posádok
900
- 930
Medailón – Vladimír Kostolanský
930
- 1700
Odborné podujatie – kazuistiky, tematické odborné príspevky, diskusia
930
- 1055
Téma : Akútny koronárny syndróm
predsedníctvo : M. Henčel, M. Chabroň, A. Harendarčík
AKS - od symptómu k diagnóze alebo ako na to
Prednemocničný manažment pacientov so STEMI
Čo nie je v guidelines – ekvivalenty STEMI
Diferenciálna diagnóza elevácií ST segmentu
Naozaj sme taxikári?
Diskusia
(prezentácia á 10 - 20 min, diskusia)
-
J. Murgaš, M. Chabroň
R. Margóczy
B. Koreň, M. Hudec
B. Koreň
A. Dudeková
1055 - 1125
11
25
- 12
00
Prestávka
Téma : Odporúčania k transportom pediatrických pacientov pre ZZS
predsedníctvo : M. Henčel, M. Chabroň, A. Harendarčík
Čo nás trápi:
Primárny alebo sekundárny transport?
- O. Petrík, Z. Petríková, M. Matušicová
Smerovanie primárneho transportu pediatrického pacienta - Z. Petríková, O. Petrík, K. Kralinský
Indikácie sekundárneho pediatrického transportu
- M. Matušicová, O. Petrík, K. Kralinský
Diskusia
(prezentácia á 5 - 12 min, diskusia )
1200 - 1320
13
20
- 15
00
Obed
Téma : Polytrauma v PNS, Vzdelávanie
predsedníctvo : M. Chabroň, J. Kubalová, M. Henčel
Polytrauma - skutočné limity v algoritme?
- M. Chabroň, J.Murgaš
Postup při ošetření pacienta - využití mnemotechnických pomůcek
pro radost nebo pro zlost?
- J. Kubalová
Kompetenčné schody - môžeš, vieš, smieš ???
- M. Hudák, I. Križalkovičová, G. Reiter
Vzdelávaní zdravotníckych pracovníků v ZZS JmK, p.o.
- V. Vařeková
Systém vzdelávania v HaZZ
- A. Mifkovič, H. Bartovič
Pregraduálne vzdelávanie v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť - M. Mankovecká
Diskusia
(prezentácia á 10 - 15 min, diskusia)
1500 - 1530
15
30
- 17
00
Prestávka
Téma : Varia
predsedníctvo : J. Murgaš , M. Chabroň, R. Rišňovský
Neurologické vyšetrenie - strašiak alebo kamarát?
Prekvapenie na Silvestra
Spolupráca bez hraníc
Misia Filipíny 2013
Ebrieta naša každodenná
Abdominálny dyskomfort
Diskusia
(prezentácia á 10 - 15 min, diskusia)
1700 - 1800
1815 - 1915
1915 - 2015
2030
-
M. Henčel
J. Migra
J. Krídlová, R. Trajteľová, P. Dobranský
T. Dovjak, E. Rodáková
A. Škoda, M. Pernický, M. Šterbová
M. Henčel
Rozprava hlavného rozhodcu so súťažnými posádkami, rozhodcami
a figurantmi
Večera
Zahájenie súťaže, rozprava s rozhodcami
Voľný program
16.05.2014
Súťaž a vyhodnotenie súťaže
530 - 930
630
1200 - 1500
1830
1930 - 2030
2030
2100
Raňajky
Štart súťaže (prvej posádky)
Obed (Nová koliba)
Ukončenie súťaže
Večera
Vyhlásenie výsledkov
Voľný program
17.05.2014
do 1000
Odchod účastníkov z hotela
Rozhodcovia
MUDr. M. Henčel - hlavný rozhodca
MUDr. J. Kubalová, MUDr. J. Murgaš PhD., MUDr. R. Rišňovský MPH, MUDr. A. Harendarčík, MUDr.
A. Škoda, MUDr. M. Šterbová, MUDr. I. Krupa, PhDr. M. Mankovecká PhD., Mgr. V. Vařeková, Ing.
H. Bartovič, Ing. J. Melich, Bc. T. Dovjak, Bc. E. Rodáková, Bc. R. Száz, Ing. J. Kojš, Mgr. Ľ. Lukáčová,
Mgr. M. Podobová
Oznam pre účastníkov podujatia
Pitný režim počas obedov a večerí v reštaurácií je na individuálnej platbe účastníkov podujatia,
organizátori zabezpečujú pitný režim len počas konferencie a súťažného dňa mimo reštauračné
priestory.
Pokyny pre súťažné posádky
Súťaž je v horskom prostredí, súťažné posádky RZP si prinesú záchranársku uniformu, kvalitnú
obuv, odporúča sa priniesť si pršiplášť pre prípad nepriaznivého počasia, OBPP. Sanitné vozidlo nie
je potrebné, všetky pomôcky potrebné k plneniu súťažných úloh budú k dispozícií na jednotlivých
súťažných úlohách. Každá súťažná posádka obdrží ráno pred súťažou pokyny k súťaži.
Download

Program - Záchranná zdravotná služba Bratislava