Slovenská asociácia pre elektronický obchod
udeľuje
číslo
internetový obchod
prevádzkovateľ
dátum
platnosť do
CERTIFIKÁT
105/2014
www.1010.sk
TLC s.r.o.
12. mája 2014
11. mája 2015
podpis
Tento certifikát Vás opravňuje umiestniť na stránky internetového obchodu www.1010.sk
oficiálny certifikačný button Slovenskej asociácie pre elektronický obchod
“Certifikovaný internetový obchod – bezpečný nákup”.
Zároveň bude adresa Vášho internetového obchodu umiestnená na stránkách
www.saec.sk v zozname certifikovaných obchodov a to po celú dobu platnosti certifikácie.
Download

TLC s.r.o. www.1010.sk