/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
Xavax úsporná elektronická termoregulační hlavice eQ-3, model J
Xavax úsporná elektronická termoregulačná hlavica eQ-3, model J
111923
obj. č. 111923
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
Návod k použití
Obsah
I. Ovládání a indikace...............................................................................................................................................3
1. Obecné funkce .................................................................................................................................................3
2. Bezpečnostní upozornění .................................................................................................................................4
3. Pokyny k likvidaci .............................................................................................................................................4
4. Vložení a výměna baterií ..................................................................................................................................4
5. Nastavení data a času .......................................................................................................................................5
6. Montáž na topná tělesa.....................................................................................................................................5
7. Přizpůsobení hlavice ventilu.............................................................................................................................9
8. Nastavení týdeního programu ..........................................................................................................................9
9. Provozní režimy ...............................................................................................................................................11
10. Konfigurační režim ........................................................................................................................................12
11. Popis zobrazení v normálním režimu..............................................................................................................12
12. Funkce Boost .................................................................................................................................................12
13. Nastavení funkce dovolená ...........................................................................................................................12
14. Komfortní a snížená teplota ..........................................................................................................................13
15. Dětská pojistka/blokování ovládání...............................................................................................................13
16. Aktivace topné pauzy ....................................................................................................................................13
17. Nastavení ochrany proti mrazu .......................................................................................................................13
18. Funkce otevřené okno ..................................................................................................................................13
19. Nastavení kompenzace teploty ......................................................................................................................14
20. Obnovení výrobních nastavení ......................................................................................................................14
21. Určené použití ..............................................................................................................................................14
22. Řešení problémů a údržba .............................................................................................................................14
23. Obsah balení .................................................................................................................................................14
24. Technické specifikace .....................................................................................................................................14
Návod k použití si důkladně přečtěte před prvním uvedením do provozu. Návod si pečlivě uschovejte
pro případné pozdější nahlédnutí.
Popis
- termostatická regulační hlavice pro radiátor s nastavitelnými vytápěcími programy pro časovou regulaci teploty v
místnosti
- snadná instalace bez potřeby speciálního nářadí a bez nutnosti vypouštět vodu ze systému
- univerzální použití, vhodná pro většinu radiátorů s ventily M30x1,5 (např. Oventrop typ A/AV6, Heimeier, Comap
D805, Danfoss RA/RAV/RAVL)
- automatické omezení vytápění při větrání (detekce otevřeného okna)
- funkce ochrany před mrazem a detekce náhlého snížení teploty
- funkce ochrany ventilů proti usazování vodního kamene
- plně nastavitelný režim vytápění pro každý den v týdnu
- tlačítko "Boost" pro rychlé zahřátí radiátoru
- automatická změna zimního a letního času (lze vypnout)
- základní program nastavený z výroby, lze používat ihned po montáži
- 7 spínacích časů pro změnu teploty během dne
- 10 programovatelných období (jednotlivé dny, všední dny, víkend, celý týden)
- přesné nastavení teploty (rozlišení 0,5 °C)
- přehledný LCD displej
- dětská pojistka
2
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
I.
obj. č. 111923
Ovládání a indikace
A. Přírubová matice pro montáž na ventil radiátoru
B.
režim
funkce dovolená,
komfortní a snížená teplota, ( Manu ) manuální režim, ( Auto ) automatický
C.
symbol otevřeného okna, den v týdnu, symbol stavu baterie
D. Nastavovací kolečko: provést nastavení (např. nastavit teplotu )
E. Spínací období v týdenním programu
F. Zobrazení teploty , času/ data, bodů v menu a funkcí.
G. Mode/Menu tlačítko: krátkým stisknutím tlačítka se přepnete mezi automatickým režimem, manuálním režimem
a režimem dovolená; stisknutím tlačítka na déle než 3 sekundy otevřete konfigurační menu
H.
tlačítko: přepnutí mezi sníženou a komfortní teplotou
I. Boost/OK tlačítko: v automatickém a manuálním režimu, aktivace funkce Boost; v režimu dovolená a v menu
potvrzení /uložení
1. Obecné funkce
S elektronickou termoregulační eQ-3 Model J s předem naprogramovaným, individuálně nastavitelným topným
programem je možné časově řídit a regulovat teplotu v místnosti. Servopohon hlavice pohybuje ventilem radiátoru
a reguluje tak výkon topného tělesa. Termoregulační hlavice pasuje na všechny běžné radiátorové ventily a snadno
se montuje - bez vypouštění vody z radiátoru, nebo jiného zásahu do topného systému.
Dodatečná funkce Boost umožňuje rychlé rozehřátí topného tělesa pomocí otevření ventilu do 5 minut. V místnosti
ihned cítíte příjemné teplo.
3
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
2. Bezpečnostní upozornění
Elektrické a elektronické zařízení nejsou hračky, nedovolte dětem, aby se s nimi hráli. Obalový materiál nenechávejte
bez dozoru, může to být nebezpečné pro děti; hrozí nebezpečí udušení . Zařízení neotevírejte, neobsahuje žádné
díly, které vyžadují péči . Pokud se zařízení porouchá, obraťte se na autorizovaný servis .
3. Pokyny k likvidaci
Zařízení nevyhazujte do domácího odpadu!
Elektrické a elektronické přístroje nesmí být likvidovány spolu s komunálním odpadem,
ale na sběrných místech na to určených.
Použité baterie nepatří do domácího odpadu. Baterie odevzdejte do veřejných sběren,
které jsou na tento účel zřízené nebo v místě prodeje.
4. Vložení a výměna baterií
• Sejměte kryt pro baterie na spodní části zařízení
• Vložte 2 nové baterie typu LR6 (Mignon AA). Dbejte při tom na správnou polaritu baterií.
• Nasaďte kryt pro baterie.
Životnost nových alkalických baterií je asi 3 roky (sezóny).
Symbol stavu baterie na displeji vás upozorňuje, že baterie je nutné vyměnit. Po vyjmutí vybitých baterii byste měli
počkat s vložením nových baterií cca 1 minutu. Do zařízení nevkládejte nabíjecí baterie.
4
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
Normální baterie nikdy nenabíjejte! Hrozí při tom nebezpečí výbuchu. Baterie nikdy nevhazujte do
ohně. Baterie nezkratujte!
5. Nastavení data a času
Po vložení nebo výměně baterií, zobrazení verze firmware a krátkém běhu pohonu budete automaticky vyzváni k
zadání času a data.
• Nastavovacím kolečkem (D) nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu (F). Pro potvrzení nastavení stiskněte OK (I).
• Zobrazení " INS " s točícím se symbolem
upozorňuje, že probíhá nastavení ovládacího kolíku do výchozí
pozice. Jakmile je možné namontovat regulátor na ventil, na displeji se zobrazí "INS " .
• Týdenní program a další nastavení mohou být naprogramovány před montáží. Stiskněte tlačítko „Mode“ během
zobrazení " INS ". Více informací naleznete v kapitole "Konfigurační režim". Po ukončení programování se opět na
displeji zobrazí " INS ". Můžete začít s montáží.
6. Montáž na topná tělesa
Termoregulační hlavice se snadno montuje, bez vypouštění vody z radiátoru, nebo zásahu do topného systému.
Není potřeba mít speciální nářadí, ani vypínat topení. Přírubová matice na termoregulační hlavici je univerzální a
vhodná pro všechny běžné ventily se závitem M30 x 1,5 mm běžných výrobců jako např.:
•
•
•
•
•
Heimeier
MNG
Junkers
Landis&Gyr (Duodyr)
Honeywell-Braukmann
5
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obj. č. 111923
Oventrop
Schlosser
Comap
Valf Sanayii
Mertik Maxitrol
Watts
Wingenroth (Wiroflex)
R.B.M
Tiemme
Jaga
Siemens
Idmar
Pomocí adaptéru, který je součástí balení můžete namontovat zařízení na ventil topného tělesa typu Danfoss RA,
Danfoss RAV a Danfoss RAVL .
Demontáž staré termoregulační hlavice
Otočte termoregulační hlavicí na maximální hodnotu ( A ) proti směru hodinových ručiček. Termoregulační hlavice
v této poloze netlačí na čep ventilu a proto se může snadno odmontovat .
Jsou různé typy upevnění termoregulační hlavice:
• Přírubová matice: odšroubujte přírubovou matici v protisměru hodinových ručiček ( B ). Poté můžete sundat
termoregulační hlavici z ventilu.
• Upevnění pružnými západkami : termoregulační hlavici uvolníte tím, že pootočíte přírubovou maticí protisměru
hodinových ručiček ( B ). Poté můžete sundat termoregulační hlavici z ventilu.
• Upevnění pomocí svorkové šrouby: termoregulační hlavice je upevněna pomocí upevňovacího kroužku se
šroubem . Odšroubujte jej a sundejte termoregulační hlavici. ( C )
• Zašroubování pomocí závrtného šroubu : odšroubujte závrtný šroub a sundejte termoregulační hlavici. ( C )
6.1 Adaptér pro Danfoss
Abyste termoregulační hlavici mohli namontovat na ventil Danfoss, je nutné použít přibalený adaptér. Pro použití
správného adaptéru na ventil si pozorně prostudujte následující vyobrazení.
6
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
Při montáži dbejte na to, abyste si nepřiskřípli prsty v adaptéru.
Ventily Danfoss mají po obvodu prodloužené žlábky (viz obrázek (E)), které zajišťují lepší držení adaptéru/hlavice.
Při montáži dbejte nato, aby závity uvnitř adaptéru (D) přesně přiléhaly na žlábky na ventilu.
Adaptéry RA a RAV jsou vyrobeny tak, aby pasovaly co nejlépe. Při montáži použijte šroubovák a adaptér lehce
roztáhněte. Po nasazení adaptéru na ventil dotáhněte adaptér šroubem a maticí.
Při montáži dbejte nato, aby závity uvnitř adaptéru (D) přesně přiléhaly na žlábky na ventilu.
Na ventily typu RAV je nutné před montáží nasadit prodlužovací kolík (F).
7
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
Adaptér RAVL není nutné šroubovat.
Při montáži dbejte nato, aby závity uvnitř adaptéru (D) přesně přiléhaly na žlábky na ventilu
8
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
Upevňovací kroužek
Ventily některých výrobců mohou vykazovat určité odchylky, které mohou vést k tomu, že hlavice nepasuje přesně a
je volná. Přesné přizpůsobení na ventil můžete zajistit přiloženým kroužkem.
7. Přizpůsobení hlavice ventilu
Po vložení baterii nastaví servopohon ovládací kolík do výchozí polohy, na displeji se zobrazí "InS" a symbol aktivity
.
Jakmile je na displeji zobrazeno "InS" bez symbolu aktivity
ventil radiátoru.
, můžete namontovat termoregulační hlavici na
• Nasaďte termoregulační hlavici na ventil.
• Pevně zatáhněte přírubovou matici.
• Pokud je na displeji stále zobrazeno "InS", stiskněte tlačítko Boost.
Následně proběhne přizpůsobení ovládacího kolíku ventilu, na displeji se zobrazí "AdA“ a symbol aktivity
V průběhu aktivity není možná obsluha zařízení.
.
Pokud bude spuštěn proces přizpůsobení před montáží , vrátí se hlavice do pozice "InS“ .
Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení ( F1 , F2 , F3 ) , stiskněte tlačítko Boost pro návrat do výchozí pozice
„Ins“.
9
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
8. Nastavení týdenního programu
Termoregulační hlavice umožní na každý den v týdnu samostatně nastavit až 3 topné fáze ( 7 spínacích časů ) .
Programování lze nastavit na vybrané dny v časovém rozmezí od 00:00 do 23:59.
• Stiskněte tlačítko Menu na více než 3 sekundy. Na displeji se zobrazí "PRO" . Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK .
• Na displeji se zobrazí " DAY " . Nastavovacím kolečkem můžete zvolit jednotlivé dny v týdnu, všechny pracovní dny,
víkend, nebo celý týden.
• Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.
• Zobrazí se první spínací čas (0:00), který nemůže být změněn . Topné periody se zobrazí na displeji ve sloupcích .
• Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.
• Následně nastavte požadovanou teplotu (např. 17°C)
• Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.
• Na displeji se zobrazí další spínací čas (např. 6:00), kterou si můžete individuálně přizpůsobit .
• Následně nastavte teplotu pro zvolenou periodu.
• Tento postup můžete opakovat dokud nastavíte teploty pro celé časové rozmezí od 0:00 do 23:59.
• Pokud jste nastavili všech 7 časů, na displeji se zobrazí poslední hodnota 23:59.
V režimu Auto můžete pomocí nastavovacího kolečka kdykoliv změnit teplotu. Změněná teplota zůstane platná do
dosažení dalšího spínacího času.
8.1 Týdenní program – příklady
Termoregulační hlavice umožní na každý den v týdnu samostatně nastavit až 3 topné fáze (7 spínacích časů) s
individuálním nastavením pro každý den v týdnu.
Tovární nastavení obsahuje 2 topných fáze (od 06:00 do 09:00 a od 17:00 do 23:00) na každý den v týdnu.
od 00:00 do 06:00
od 06:00 do 09:00
od 09:00 do 17:00
od 17:00 do 23:00
od 23:00 do 23:59
17,0°C
21,0°C
17,0°C
21,0°C
17,0°C
10
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
Na displeji se zobrazí sloupec period pro každý druhý časový interval. Na této ukázce se nezobrazuje žádný
sloupec pro periodu od 00:00 do 06:00. Na displeji se zobrazují pouze sloupce pro periody od 06:00 do 09:00 a od
17:00 do 23:00. Pokud má být pokoj vytápěn i během oběda, programování by mohlo vypadat následujícím
způsobem:
Pondělí až neděle:
od 00:00 do 06:00
od 06:00 do 09:00
od 09:00 do 12:00
od 12:00 do 14:00
od 14:00 do 17:30
od 17:30 do 23:30
od 23:30 do 23:59
16,0°C
22,0°C
17,0°C
20,0°C
17,0°C
21,0°C
16,0°C
Pokud máte domácí kancelář, kterou potřebujete vytápět jen během pracovních hodin, nastavení času může vypadat
i takto:
Pondělí až pátek
od 00:00 do 08:30 17,0°C
od 08:30 do 17:00 21,0°C
od 17:00 do 23:59 17,0°C
Pátek až neděle:
od 00:00 do 23:59 15,0°C
9. Provozní režimy
Krátkým stiskem tlačítka Menu se můžete přepínat mezi třemi provozními režimy (provozní režimy můžete zvolit až
po instalaci/krok 3)
• Režim dovolená ( ): V režimu dovolená je Vámi nastavená teplota udržována až do konce stanoveného
období.
• Manu: Manuální režim - manuálně nastavená teplota pomocí kolečka.
• Auto: Týdenní program - automatická regulace teploty v souladu s týdenním časovým profilem.
11
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
10. Konfigurační režim
V konfiguračním režimu se dají měnit nastavení . Režim otevřete stisknutím tlačítka Menu (déle než 3 sekundy).
Nastavovacím kolečkem vyberete jednotlivé body v menu. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. Opětovným stiskem
tlačítka Menu se dostanete na předchozí úroveň. Po 65 sekundách nečinnosti se menu automaticky zavře .
Pro: Nastavení týdenního programu ( viz kapitola 8: Nastavení týdenního programu )
dAt : Změna času a data
POS : Zjišťování aktuální pozice regulátoru
DST : Aktivace/deaktivace automatického přepnutí mezi letním a zimním časem
AER : Nastavení teploty pro automatický pokles teploty při otevřeném okně během větrání
TOF : Nastavení kompenzace teploty
rES : Obnovení továrního nastavení
11. Popis zobrazení v normálním režimu
V normálním režimu je na displeji zobrazena časová perioda , provozní režim, stanovená teplota a den v týdnu .
Sloupce periody změny teploty během týdenního programu se zobrazí pro každý druhý časový interval (viz bod 8.1
týdenní programy - příklady).
12. Funkce Boost
Funkce Boost je založena na lidském vnímání pocitu tepla.
Jestlize je funkce aktivována, ventil topení se okamžitě otevře na 5 minut na 80 % (výrobní nastavení) .
Teplo z radiátoru můžete cítit okamžitě a i po uzavření ventilu se místnost nadále zahřívá.
Funkci Boost využijete napříkla, když přijdete domů dříve než obvykle a chcete rychle vytopit místnost nebo když
potřebujete dočasně zvýšit teplotu, např. po sprchování.
• pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko Boost
• zbývající čas do ukončení funkce je odpočítávání v sekundách (od 299 do 000).
• jakmile stanovený čas uplyne, hlavice se přepne zpět do režimu, který byl aktivní před spuštěním funkce Boost
(auto /manu), s teplotou která byla původně nastavená
• funkce Boost může být kdykoliv předčasně deaktivována opětovným stisknutím tlačítka Boost .
Funkce Boost má omezený efekt, pokud je topné těleso zakryto (např. za nábytkem). Během spuštěné funkce Boost
se deaktivuje funkce otevřeného okna.
13. Funkce dovolená
Nastavení režimu dovolená je vhodné, pokud chcete zachovat stálou teplotu, např. během Vaší dovolené nebo
podobných příležitostech.
• Stiskněte krátce a opakovaně tlačítko Menu , dokud se na displeji nezobrazí symbol kufříku .
• Pomocí nastavovacího kolečka nastavte konec zvoleného období a pro potvrzení zmáčkněte tlačítko OK.
• Následně nastavte pomocí nastavovacího kolečka datum a pro potvrzení zmáčkněte tlačítko OK.
12
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
• Pomocí nastavovacího kolečka nastavte teplotu a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. Pro potvrzení zadání
zobrazení na displeji zabliká.
Zvolená teplota zůstane nastavená po stanovenou dobu . Následně se regulátor přepne do režimu Auto.
14. Komfortní a snížená teplota
Tlačítko komfortní a snížené (
) teploty slouží k rychlému přepínání mezi dvěma různými teplotami.
Tovární nastavení komfortní teploty je 21,0°C a snížené teploty je 17,0°C.
Hodnoty těchto dvou teplot můžete upravit následujícím způsobem :
• Stiskněte tlačítko komfortní/snížené teploty (
)
• Na displeji se zobrazí symbol slunce a aktuální komfortní teplota.
• Pomocí kolečka nastavte teplotu a potvrďte tlačítkem OK.
• Na displeji se zobrazí symbol měsíce a snížená teplota.
• Pomocí nastavovacího kolečka nastavte teplotu a potvrďte tlačítkem OK.
Pomocí tohoto tlačítka můžete měnit teplotu i v režimu Auto, ale nastavení zůstane platné jen do dalšího spínacího
času v programu.
15. Dětská pojistka/blokování ovládání
Ovládání zařízení můžete zablokovat.
• Pro aktivaci/deaktivaci funkce blokování současně stiskněte tlačítka Menu a
• Po aktivaci se na displeji zobrazí "LOC"
• Pro deaktivaci stiskněte opět současně tlačítka Menu a
.
.
16. Aktivace topné pauzy (prodloužení životnosti baterie)
Životnost baterie je možné prodloužit vypnutím topení v letním období.
Ventil bude úplně otevřený a bude aktivní funkce ochrany proti kalcifikaci.
Pro aktivaci postupujte následovně:
• V manuálním režimu (Manu) otáčejte kolečkem ve směru hodinových ručiček, až se zobrazí „On“.
• Pro ukončení vypněte režim (Manu) nebo otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček.
17. Nastavení ochrany proti mrazu
Pokud není třeba pokoj vyhřívat , ventil může být zavřen . Ventil je třeba otevřít jen v případě rizika mrazu. Funkce
ochrany proti kalcifikaci bude aktivní.
• Pro aktivaci funkce točte v manuálním režimu kolečkem protisměru hodinových ručiček , dokud se na displeji
nezobrazí " OFF ".
• Pro ukončení opusťte manuální režim Manu , nebo točte kolečkem ve směru hodinových ručiček.
18. Funkce otevřené okno
Regulátor automaticky při větrání snižuje teplotu v místnosti, aby se ušetřily náklady na vytápění . Při větrání se
zobrazí symbol otevřeného okna (
).
• Stiskněte tlačítko Menu na více než 3 sekundy
• Pomocí kolečka zvolte v menu položku AER
• Potvrďte tlačítkem OK
• Pomocí kolečka nastavte teplotu/čas. Časovou volbou " 0 " funkci deaktivujete
13
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
19. Nastavení kompenzace teploty
Tím, že teplota je měřena u radiátoru, může být na jiném místě v místnosti vyšší nebo nižší. Chcete-li tento jev
omezit , můžete nastavit kompenzace v rozsahu ± 3,5°C.
• Tlačítko Menu podržte na více než 3 sekundy
• Pomocí nastavovacího kolečka vyberte v menu položku "TOF"
• Potvrďte tlačítkem OK
• Pomocí kolečka zadejte hodnotu kompenzace
• Nastavení potvrďte tlačítkem OK
20. Obnovení výrobních nastavení
Regulátor může být ručně resetován do počátečního stavu a můžete smazat všechna ručně provedená nastavení.
• Tlačítko Menu podržte na více než 3 sekundy
• Pomocí kolečka vyberte v menu položku " RES "
• Potvrďte tlačítkem OK .
• Na displeji se zobrazí "CFM".
• Obnovení výrobních nastavení potvrďte tlačítkem OK
21. Určené použití
Termoregulační hlavice slouží k regulaci teploty běžného topného tělesa. Zařízení používejte pouze v místnostech a
chraňte ho před vlivem vlhka , prachu, vysokých teplot a přímým slunečním zářením. Každé jiné použití než je
uvedeno v návodu k použití vede k zániku záruky. Toto platí i o neoprávněných opravách a zásazích. Toto zařízení je
určeno pro domácí použití.
22. Řešení problémů a údržba
Chybné hlášní na displeji
Ukazatel stavu baterie
F1
F2
Problém
Slabá baterie
Pomalý pohon ventilu
Vysoký rozsah ovládaní
F3
Nízký rozsah ovládaní
Rešení
Je nutné vyměnit baterii
Zkontrolujte instalaci a ventil
Zkontrolujte upevnění
termoregulační hlavice
Zkontrolujte ventil
Každou sobotu ve 12:00 regulátor provádí ochranný proces dekalcifikace ventilu. Na displeji se zobrazí "CAL".
23. Obsah balení
Elektronická termoregulační hlavice
Adaptér Danfoss RA
Adaptér Danfoss RAV
Prodlužovací kolík Danfoss RAV
Adaptér Danfoss RAVL
Šroub s válcovou hlavou M4 x 12, matice M4
upevňovací kroužek
24. Technické specifikace
Napětí: 3 V
Max. odběr proudu: 100 mA
Baterie: 2x LR6/Mignon/AA
Životnost baterií: cca. 3 roky
Displej: LCD
14
/CZ/ termoregulační hlavice eQ-3 model J
obj. č. 111923
Rozměry: 63 x 66 x 92 mm
Připojení: M30 x 1,5
Okolní teplota: od +5 do +55°C
Max. povrchová teplota: +90°C (na radiátoru)
Lineární rozsah: 4,2 mm
Ovládací síla: max. 80 N
Technické změny, které slouží ke zlepšení produktu, jsou vyhrazeny.
Dovozce: Hama spol. s r.o., www.hama.cz
15
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
Návod na použitie
Obsah
I. Obsluha a indikácia.............................................................................................................................................17
1. Všeobecné funkcie ..........................................................................................................................................17
2. Bezpečnostné upozornenia ..............................................................................................................................17
3. Pokyny na likvidáciu .........................................................................................................................................18
4. Vloženie a výmena batérii ................................................................................................................................18
5. Nastavenie dátumu a času ................................................................................................................................19
6. Montáž na vykurovacie teleso ...........................................................................................................................19
7. Prispôsobenie hlavice ventilu............................................................................................................................23
8. Nastavenie týždenného programu ....................................................................................................................23
9. Prevádzkové režimy ..........................................................................................................................................24
10. Konfiguračný režim ........................................................................................................................................25
11. Popis zobrazenie v normálnom režime...........................................................................................................25
12. Funkcia Boost ................................................................................................................................................25
13. Nastavenie funkcie dovolenka ......................................................................................................................26
14. Komfortná a znížená teplota .........................................................................................................................26
15. Detská poistka/blokovanie ovládania..............................................................................................................26
16. Aktivácia vykurovacej pauzy...........................................................................................................................26
17. Nastavenie ochrany proti mrazu ....................................................................................................................26
18. Funkcia otvoreného okna ..............................................................................................................................27
19. Nastavenie kompenzácie teploty ..................................................................................................................27
20. Obnovenie výrobných nastavení ...................................................................................................................27
21. Určené použitie ............................................................................................................................................27
22. Riešenie problémov a údržba .......................................................................................................................28
23. Obsah balenia ...............................................................................................................................................28
24. Technická špecifikácia ...................................................................................................................................28
Návod na použitie si dôkladne prečítajte pred prvým uvedením do prevádzky. Návod si starostlivo uchovajte
pre prípadné neskoršie nahliadnutie.
Popis
- termoregulačná hlavica na radiátor s nastaviteľnými vyhrievacími programami pre časovú reguláciu teploty
v miestnosti
- jednoduchá inštalácia bez špeciálneho náradia a bez nutnosti vypúšťať vodu alebo iných zmien v systéme
vykurovania
- univerzálne použitie, vhodná pre väčšinu radiátorov s ventilmi M30x1,5 (napr. Oventrop typ A/AV6, Heimeir,
Coamp D805, Danfoss RA/RAV/RAVL
- automatické obmedzenie vyhrievania pri vetraní (detekcia otvoreného okna)
- funkcia ochrany pred mrazom a detekcia náhleho zníženia teploty
- funkcia ochrany ventilov proti usadzovaniu vodného kameňa
- plne nastaviteľný režim vyhrievania pre každý deň v týždni
- tlačidlo Boost pre rýchle zahriatie radiátoru
- automatická zmena zimného a letného času (možnosť vypnutia)
- základný program nastavený z výroby, možnosť používania ihneď po montáži
- 6 nastaviteľných časových programov (13 spínacích časov za deň pre zmenu teploty)
- presne nastavenie teploty (rozlíšenie 0,5°C)
- prehľadný LCD displej s podsvietením
- detská poistka
16
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
I. Obsluha a indikácia
A. Prírubová matica na montáž na ventil radiátoru
B.
režim
funkcia dovolenka,
komfortná a znížená teplota, (Manu) manuálny režim, (Auto) automatický
C.
symbol otvoreného okna, deň v týždni,
symbol stavu batérie.
D. Nastavovacie koliesko: vykonať nastavenia (napr. nastaviť teplotu)
E. Spínacie obdobie v týždennom programe
F. Zobrazenie teploty, času/dátumu, bodov v menu a funkcii.
G. Mode/Menu tlačidlo: krátkym stlačením tlačidla sa prepnete medzi automatickým režimom, manuálnym režimom
a režimom dovolenka; stlačením tlačidla dlhšie ako 3 sekundy otvoríte konfiguračné menu
H.
tlačidlo: prepnutie medzi zníženou a komfortnou teplotou
I. Boost-/OK tlačidlo: v automatickom a manuálnom režime, aktivácia funkcie Boost; v režime dovolenka a v menu
potvrdenie/uloženie
1. Všeobecné funkcie
S elektronickou termoregulačnou eQ-3 Model J s vopred naprogramovaným, individuálne nastaviteľným
vykurovacím programom je možné časovo riadiť a regulovať teplotu v miestnosti. Servo pohon hlavice pohybuje
ventilom radiátoru a reguluje tak výkon vykurovacieho telesa. Termoregulačná hlavica pasuje na všetky bežné
radiátorové ventily a jednoducho sa montuje – bez vypúšťania vody z radiátoru, alebo iného zásahu do
vykurovacieho systému.
2. Bezpečnostné upozornenia
Elektrické a elektronické zariadenia nie sú hračky, nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali. Obalový materiál
nenechávajte bez dozoru, môže to byť nebezpečné pre deti; hrozí nebezpečenstvo udusenia. Zariadenie neotvárajte,
neobsahuje žiadne diely, ktoré si vyžadujú starostlivosť. Pokiaľ sa zariadenie pokazí, obráťte sa na autorizovaný
servis.
17
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
3. Pokyny na likvidáciu
Zariadenie nevyhadzujte do domáceho odpadu !
Elektrické a elektronické prístroje nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom,
ale na zberných miestach na to určených.
Použité batérie nepatria do domáceho odpadu! Batérie odovzdajte do verejných zberní,
ktoré sú na tento účel zriadené alebo na mieste predaja.
4. Vloženie a výmena batérií
• Dajte dolu kryt pre batérie na spodnej časti zariadenia
• Vložte 2 nové batérie typu LR6 (Mignon AA). Dbajte pri tom na správnu polaritu batérií.
• Nasaďte kryt pre batérie.
Životnosť nových alkalických batérií je asi 3 roky (sezóny)
Symbol stavu batérie na displeji vás upozorňuje, že batérie je nutné vymeniť. Po vybratí vybitých batérii by ste mali
počkať s vložením nových batérií cca. 1 minútu. Do zariadenia nevkladajte nabíjateľné batérie.
Normálne batérie nikdy nenabíjajte! Hrozí pri tom nebezpečenstvo výbuchu. Batérie nikdy nehádžte do
ohňa. Batérie neskratujte!
18
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
5. Nastavenie dátumu a času
Po vložení, alebo výmene batérií, zobrazení verzie firmware a krátkom behu motoru budete automaticky vyzvaní
k zadaniu času a dátumu .
• Nastavovacím kolieskom (D) nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minútu (F). Pre potvrdenie nastavenia
stlačte OK (I).
• Zobrazenie „INS“ s točiacim sa symbolom, „
“ upozorňuje, že prebieha nastavenie ovládacieho kolíku do
východiskovej pozície. Hneď ako je možné namontovať regulátor na ventil, na displeji sa zobrazí „INS“.
• Týždenný program a iné nastavenia môžu byť naprogramované pred montážou. Stlačte tlačidlo Mode počas
zobrazenia „INS“. Viac informácií nájdete v kapitole „Konfiguračný režim“. Po ukončení programovania sa opäť na
displeji zobrazí „INS“. Môžete začať s montážou.
6. Montáž na vykurovacie teleso
Termoregulačná hlavica sa ľahko montuje, bez vypúšťania vody z radiátoru, alebo zásahu do vykurovacieho systému.
Nie je potrebné mať špeciálne náradie, ani vypínať kúrenie. Prírubová matica na termoregulačnej hlavici je
univerzálna a vhodná pre všetky bežné ventily so závitom M30 x 1,5 mm bežných výrobcov ako napr.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Heimeier
MNG
Junkers
Landis&Gyr (Duodyr)
Honeywell-Braukmann
Oventrop
Schlosser
Comap
Valf Sanayii
Mertik Maxitrol
Watts
Wingenroth (Wiroflex)
R.B.M
Tiemme
Jaga
Siemens
Idmar
19
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
Pomocou adaptéru, ktorý je súčasťou balenia môžete namontovať zariadenie na ventil vykurovacieho telesa typu
Danfoss RA, Danfoss RAV a Danfoss RAVL.
Demontáž starej termoregulačnej hlavice
Otočte termoregulačnou hlavicou na maximálnu hodnotu (A) proti smeru hodinových ručičiek. Termoregulačná
hlavica v tejto polohe netlačí na čap ventilu a preto sa môže ľahko odmontovať.
Sú rôzne typy upevnenia termoregulačnej hlavice :
• Prírubová matica: odskrutkujte prírubovú maticu v protismere hodinových ručičiek (B). Potom môžete dať
dolu termoregulačnú hlavicu z ventilu.
• Upevnenie pružnými západkami: termoregulačnú hlavicu uvoľníte tým, že málo potočíte prírubovou
maticou v protismere hodinových ručičiek (B). Potom môžete dať dolu termoregulačnú hlavicu z ventilu.
• Upevnenie pomocou svorkovej skrutky: termoregulačná hlavica je upevnená pomocou upevňovacieho
krúžku so skrutkou. Odskrutkujte ju a dajte dolu termoregulačnú hlavicu. (C)
• Zaskrutkovanie pomocou závrtnej skrutky: odskrutkujte závrtnú skrutku a dajte dolu termoregulačnú
hlavicu. (C)
6.1 Adaptér pre Danfoss
Aby ste termoregulačnú hlavicu mohli namontovať na ventil Danfoss, je nutné použiť pribalený adaptér. Pre použitie
správneho adaptéru na ventil si pozorne preštudujte nasledujúce vyobrazenia.
Pri montáži dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty v adaptéri.
Ventily Danfoss majú po obvode predĺžené žliabky (viď obrázok (E)), ktoré zaisťujú lepšie držanie adaptéru/hlavice.
Pri montáži dbajte nato, aby závity vo vnútri adaptéru (D)presne sadli na žliabky na ventile.
20
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
Adaptéry RA a RAV sú vyrobené tak, aby čo najlepšie pasovali. Pri montáži použite skrutkovač a adaptér ľahko
roztiahnite. Po nasadení adaptéru na ventil dotiahnite adaptér skrutkou a maticou.
Pri montáži dbajte nato, aby závity vo vnútri adaptéru (D)presne sadli na žliabky na ventile.
Na ventily typu RAV je nutné pred montážou nasadiť predlžovací kolík (F).
21
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
Adaptér RAVL nie je nutné skrutkovať.
Pri montáži dbajte nato, aby závity vo vnútri adaptéru (D)presne sadli na žliabky na ventile
Upevňovací krúžok
Ventily niektorých výrobcov môžu vykazovať určité odchýlky, ktoré môžu viesť k tomu, že hlavica nesadne presne
a je voľná. Presné prispôsobenie na ventil môžete zaistiť priloženým krúžkom.
22
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
7. Prispôsobenie hlavice ventilu
Po vložení batérii nastaví servo pohon ovládací kolík do východiskovej polohy, na displeji sa zobrazí „InS“ a symbol
aktivity
.
Hneď ako je na displeji zobrazené „InS“ bez symbolu aktivity
ventil radiátoru.
•
•
•
, môžete namontovať termoregulačnú hlavicu na
Nasaďte termoregulačnú hlavicu na ventil.
Pevne zatiahnite prírubovú maticu.
Stlačte tlačidlo Boost, ak je na displeji zobrazené „InS“.
Následne prebehne prispôsobenie ovládacieho kolíku ventilu, na displeji sa zobrazí „AdA a symbol aktivity
V priebehu aktivity nie je možná obsluha zariadenia.
Ak bude spustený proces prispôsobenia pred montážou, vráti sa hlavica do pozície „InS“. Pokiaľ sa na displeji
zobrazí chybové hlásenie (F1, F2, F3), stlačte tlačidlo Boost pre návrat do východiskovej pozície „InS“.
8. Nastavenie týždenného programu
Termoregulačná hlavica umožní na každý deň v týždni samostatne nastaviť až 3 výhrevné fázy (7 spínacích časov).
Programovanie môžete nastaviť na vybrané dni v časovom rozmedzí od 00:00 do 23:59.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stlačte tlačidlo Menu na viac ako 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí „PRO“. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
Na displeji sa zobrazí „DAY“. Nastavovacím kolieskom môžete zvoliť dni v týždni, všetky pracovné dni,
víkend, alebo celý týždeň.
Pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa prvý spínací čas (0:00), ktorý nemôže byť zmenený. Vykurovacie periódy sa zobrazia na displeji
v stĺpcoch.
Pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
Následne nastavte požadovanú teplotu (napr. 17°C)
Pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
Na displeji sa zobrazí ďalší spínací čas (napr. 6:00), ktorý si môžete individuálne prispôsobiť.
Následne nastavte teplotu pre zvolenú periódu.
Tento postup môžete opakovať pokým nastavíte teplotu pre celé časové rozmedzie od 0:00 do 23:59.
Ak ste nastavili všetkých 7 časov, na displeji sa zobrazí posledná hodnota 23:59.
V režime Auto môžete pomocou nastavovacieho kolieska kedykoľvek zmeniť teplotu. Zmenená teplota ostane
platná do dosiahnutia ďalšieho spínacieho času.
23
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
8.1 Týždenný program – príklady
Termoregulačná hlavica umožní na každý deň v týždni samostatne nastaviť až 3 výhrevné fázy (7 spínacích časov), s
individuálnym nastavením na každý deň v týždni.
Výrobné nastavenia pozostávajú z 2 vykurovacích fáz (od 06:00 do 09:00 a od 17:00 do 23:00) na každý deň v týždni.
od 00:00 do 06:00
od 06:00 do 09:00
od 09:00 do 17:00
od 17:00 do 23:00
od 23:00 do 23:59
17,0°C
21,0°C
17,0°C
21,0°C
17,0°C
Na displeji sa zobrazí stĺpec periód pre každý druhý časový interval. Na tejto ukážke sa nezobrazuje žiaden
stĺpec pre periódu od 00:00 do 06:00. Na displeji sa zobrazujú len stĺpce pre periódy od 06:00 do 09:00 a od 17:00
do 23:00.
Ak má byť izba vykurovaná aj počas obeda, programovanie by mohlo vyzerať nasledovným spôsobom:
Pondelok až nedeľa:
od 00:00 do 06:00 16,0°C
od 06:00 do 09:00 22,0°C
od 09:00 do 12:00 17,0°C
od 12:00 do 14:00 20,0°C
od 14:00 do 17:30 17,0°C
od 17:30 do 23:30 21,0°C
od 23:30 do 23:59 16,0°C
Ak máte domácu kanceláriu, ktorú potrebujete vykurovať len počas pracovných hodín, nastavenie času môže vyzerať
aj takto:
Pondelok až piatok:
od 00:00 do 08:30 17,0°C
od 08:30 do 17:00 21,0°C
od 17:00 do 23:59 17,0°C
Piatok až nedeľa:
od 00:00 do 23:59 15,0°C
9. Prevádzkové režimy
Krátkym stlačením tlačidla Menu sa môžete prepínať medzi troma prevádzkovými režimami (prevádzkové režimy
môžete zvoliť až po inštalácii /krok 3)
• režim dovolenka ( ): V režime dovolenka je Vami nastavená teplota udržiavaná až do konca stanoveného
obdobia.
• Manu: Manuálny režim - manuálne nastavená teplota pomocou kolieska.
• Auto: Týždenný program - automatická regulácia teploty v súlade s týždenným časovým profilom.
24
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
10. Konfiguračný režim
V konfiguračnom režime sa dajú meniť nastavenia. Režim otvoríte stlačením tlačidla Menu (dlhšie ako 3 sekundy).
Nastavovacím kolieskom vyberiete jednotlivé body v menu. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK. Opätovným stlačením
tlačidla Menu sa dostanete na predchádzajúcu úroveň. Po 65-tich sekundách nečinnosti sa menu automaticky
zatvorí.
Pro:
dAt:
POS:
DST:
AER:
TOF:
rES:
Nastavenie týždenného programu (viď kapitola 8: Nastavenie týždenného programu)
Zmena času a dátumu
Zisťovanie aktuálnej pozície regulátoru
Aktivácia/deaktivácia automatického prepnutia medzi letným a zimným časom
Nastavenie teploty pre automatický pokles teploty pri otvorenom okne počas vetrania
Nastavenie kompenzácie teploty
Obnovenie výrobných nastavení
11. Popis zobrazenia v normálnom režime
V normálnom režime je na displeji zobrazená časová perióda, prevádzkový režim, stanovená teplota a deň v týždni.
Stĺpce periódy zmeny teploty počas týždenného programu sa zobrazia pre každý druhý časový interval (viď bod 8.1
týždenné programy - príklady).
12. Funkcia Boost
Funkcia Boost je založená na ľudskom vnímaní pocitu tepla.
Ak je funkcia aktivovaná, ventil kúrenia sa okamžite otvorí na 5 minút na 80% (výrobné nastavenie).
Teplo z radiátoru môžete cítiť okamžite a aj po uzavretí ventilu sa miestnosť naďalej zahrieva.
Funkciu Boost využijete napríklad, keď prídete domov skôr ako obvykle a chcete rýchlo vykúriť miestnosť, alebo keď
potrebujete dočasne zvýšiť teplotu, napr. po sprchovaní
• pre aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo Boost
• zostávajúci čas do ukončenia funkcie je odpočítavaný v sekundách (od 299 do 000)
• hneď ako stanovený čas uplynie, hlavica sa prepne späť do režimu, ktorý bol aktívny pred spustením funkcie Boost
(auto/manu), s teplotou ktorá bola pôvodne nastavená
• funkcia Boost môže byť kedykoľvek predčasne deaktivovaná opätovným stlačením tlačidla Boost
Funkcia Boost má obmedzený efekt, pokiaľ je výhrevné teleso zakryté (napr. za nábytkom). Počas spustenej funkcie
Boost sa deaktivuje funkcia otvoreného okna.
25
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
13. Funkcia dovolenka
Nastavenie režimu dovolenka je vhodné, pokiaľ chcete zachovať stálu teplotu, napr. počas Vašej dovolenky, alebo
podobných príležitostiach .
•
•
•
•
Stlačte krátko a opakovane tlačidlo Menu, pokým sa na displeji nezobrazí symbol kufríka
.
Pomocou nastavovacieho kolieska nastavte koniec zvoleného obdobia a pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
Následne nastavte pomocou nastavovacieho kolieska dátum a pre potvrdenie stačte tlačidlo OK.
Pomocou nastavovacieho kolieska nastavte teplotu a pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK. Pre potvrdenie
zadania zobrazenie na displeji zabliká.
Zvolená teplota zostane nastavená po stanovenú dobu. Následne sa regulátor prepne do režimu Auto.
14. Komfortná a znížená teplota
Tlačidlo komfortnej a zníženej ( ) teploty slúži k rýchlemu prepínaniu medzi dvoma rôznymi teplotami.
Výrobné nastavenie komfortnej teploty je 21,0°C a zníženej teploty je 17,0°C.
Hodnoty týchto dvoch teplôt môžete upraviť nasledovným spôsobom:
• Stlačte tlačidlo komfortnej/zníženej teploty ( )
• Na displeji sa zobrazí symbol slnka ( ) a aktuálna komfortná teplota.
• Pomocou kolieska nastavte teplotu a potvrďte tlačidlom OK.
• Na displeji sa zobrazí symbol mesiaca ( ) a znížená teplota.
• Pomocou nastavovacieho kolieska nastavte teplotu a potvrďte tlačidlom OK.
Pomocou tohto tlačidla môžete meniť teplotu aj v režime Auto, ale nastavenie zostane platné len do ďalšieho
spínacieho času v programe.
15. Detská poistka/blokovanie ovládania
Ovládanie zariadenia môžete zablokovať.
•
•
•
Pre aktiváciu/deaktiváciu funkcie blokovania súčasne stlačte tlačidlá Menu a
Po aktivácií sa na displeji zobrazí „LOC“
Pre deaktiváciu stlačte opäť súčasne tlačidlá Menu a
.
.
16. Nastavenie vykurovacej pauzy (predĺženie životnosti batérie)
Životnosť batérie je možné predĺžiť vypnutím kúrenia v letnom období.
Ventil bude úplne otvorený a bude aktívna funkcia ochrany proti kalcifikácií.
Pre aktiváciu postupujte nasledovne:
• V manuálnom režime (Manu) otáčajte kolieskom v smere hodinových ručičiek, až sa zobrazí „On“.
• Pre ukončenie vypnite režim (Manu) alebo otočte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek.
17. Nastavenie ochrany proti mrazu
Pokiaľ nie je potrebné izbu vyhrievať, ventil môže byť zatvorený. Ventil je potrebné otvoriť len v prípade rizika mrazu.
Funkcia ochrany proti kalcifikácii bude aktívna.
• Pre aktivovanie funkcie točte v manuálnom režime kolieskom v protismere hodinových ručičiek, pokiaľ sa na
displeji nezobrazí "OFF".
• Pre ukončenie opustite manuálny režim Manu, alebo točte kolieskom v smere hodinových ručičiek.
26
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
18. Funkcia otvorené okno
Regulátor automaticky pri vetraní znižuje teplotu v miestnosti, aby sa ušetrili náklady na vykurovanie. Pri vetraní sa
zobrazí symbol otvoreného okna (
).
•
•
•
•
Stlačte tlačidlo Menu na viac ako 3 sekundy.
Pomocou kolieska zvoľte v menu položku AER.
Potvrďte tlačidlom OK.
Pomocou kolieska nastavte teplotu/čas. Časovou voľbou „0“ funkciu deaktivujete.
19. Nastavenie kompenzácie teploty
Tým, že teplota je meraná pri radiátore, môže byť na inom mieste v miestnosti vyššia alebo nižšia. Ak chcete tento
jav obmedziť, môžete nastaviť kompenzáciu v rozsahu ±3,5°C .
• Tlačidlo Menu podržte na viac ako 3 sekundy
• Pomocou nastavovacieho kolieska vyberte v menu položku "TOF" .
• Potvrďte tlačidlom OK.
• Pomocou kolieska zadajte hodnotu kompenzácie.
• Nastavenie potvrďte tlačidlom OK.
20. Obnovenie výrobných nastavení
Regulátor môže byť ručne resetovaný do počiatočného stavu a môžete zmazať všetky manuálne vykonané
nastavenia.
• Tlačidlo Menu podržte na viac ako 3 sekundy
• Pomocou kolieska vyberte v menu položku "RES"
• Potvrďte tlačidlom OK.
• Na displeji sa zobrazí "CFM".
• Obnovenie výrobných nastavení potvrďte tlačidlom OK
21. Určené použitie
Termoregulačná hlavica slúži na regulovanie teploty bežného vykurovacieho telesa. Zariadenie používajte len
v miestnostiach a chráňte ho pred vplyvom vlhka, prachu, vysokých teplôt a priamym slnečným žiarením. Každé iné
použitie ako je uvedené v návode na použitie vedie k zániku záruky. Toto platí aj o neoprávnených opravách
a zásahoch. Toto zariadenie je určené pre domáce použitie.
27
/SK/ termoregulačná hlavica eQ-3 model J
obj. č. 111923
22. Riešenie problémov a údržba
Chybné hlásenie na displeji
Ukazovateľ stavu batérie
F1
F2
Problém
Slabá batérie
Pomalý pohon ventilu
Vysoký rozsah ovládania
F3
Nízky rozsah ovládania
Riešenie
Je nutné vymeniť batériu
Skontrolujte inštaláciu a ventil
Skontrolujte upevnenie
termoregulačnej hlavice
Skontrolujte ventil
Každú sobotu o 12:00 regulátor vykonáva ochranný proces dekalcifikácie ventilu. Na displeji sa zobrazí "CAL".
23. Obsah balenia
Elektronická termoregulačná hlavica
Adaptér Danfoss RA
Adaptér Danfoss RAV
Predlžovací kolík Danfoss RAV
Adaptér Danfoss RAVL
Skrutka s valcovitou hlavou M4 x 12, matica M4
Upevňovací krúžok
24. Technická špecifikácia
Napätie: 3 V
Max. odber prúdu: 100 mA
Batérie: 2x LR6/Mignon/AA
Životnosť batérií: cca. 3 roky
Displej: LCD
Rozmery: 71 x 69 x 107,5 mm (Š x V x H)
Pripojenie: M30 x 1,5
Okolitá teplota: od +5 do +55°C
Max. povrchová teplota: +90°C (na radiátore)
Lineárny rozsah: 4,2 mm
Ovládacia sila: max. 80 N
Technické zmeny, ktoré slúžia k zlepšeniu produktu, sú vyhradené.
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., www.hama.sk
28
Download

Xavax úsporná elektronická termoregulační hlavice eQ