UDO SK, s.r.o., Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
IČ DPH: SK 2022685544, IČO: 44 381 271
tel: 042/43 143 34, fax: 042/43 143 23
Str. 1
AKCIA – VÝPREDAJ k 24.1.2014
1) OKNO 2-KR.O+OS (PEV.STĹP.) 1200x1450
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
Hodnota brutto
167,44 €
1 ks
Systém: OVLO classic (6-komora, hranatý, š. 80 mm)
Farba: biela
Sklo: 4TPS/12A/4/12A/4TPS (3-sklo 36) U=0,7
Kovanie: Favorit Si SIEGENIA - Aubi
čierne tesnenie
podparapetná lišta
okno vrátane žalúzií (biele)
2) OKNO 1-KR.(S) 800x400
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
45,00 €
1 ks
Hodnota netto
Hodnota brutto
54,00 €
Systém: IGLO 5 (5-komora)
Farba: zvonka (2178001) zlatý dub/zvnútra biela
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,0 W/m2K
Kovanie: MACO (rakúske)
čierne tesnenie
3) DVERE BALK.2-KR.(B.STLP)(OS+O) 1850x2000
Pohľad z: vnútri
Cena netto
220,18 €
Množstvo
1 ks
Hodnota netto
Hodnota brutto
264,21 €
Systém: OVLO CLASSIC 6-komora, š:80 mm
Farba: obojstranne (2178001) zlatý dub
Sklo: 4/16(Ar)/4 TPS U=1,0W/m2K
Kovanie: Favorit Si SIEGENIA - Aubi
čierne tesnenie
podparapetná lišta
4) VCHODOVÉ DVERE 1-KR. 900x2050
Pohľad z: vnútri
Cena netto
200 €
Množstvo
Hodnota netto
1 ks
Systém: OVLO CLASSIC 6-komora, š:80 mm
Farba: biela
Sklo: 4/16(Ar)/4 TPS U=1,0W/m2K
Kovanie: Favorit Si SIEGENIA - Aubi
OTVARANIE: VON pohľad zvnútra !!!
Kľučka/kľučka, zámok
čierne tesnenie
Panel PVC biely 24 mm
Vyhotovené programom firmy "ALFA" tel. (+48) 0604 48 29 89, e-mail [email protected]
Hodnota brutto
240 €
UDO SK, s.r.o., Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
IČ DPH: SK 2022685544, IČO: 44 381 271
tel: 042/43 143 34, fax: 042/43 143 23
5) VCHODOVÉ DVERE (O) 1050x2100 Ľavé
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
Str. 2
Hodnota brutto
199 €
7 ks
Systém: IGLO 5 (dvere)
Farba: biela
Sklo: dv. výplň DV-E 28
Kovanie: kľučka, 1 zámok
OTVÁRANIE : DNU, ľavé
šedé tesnenie
6) VCHODOVÉ DVERE (O) 1050x2100
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
Hodnota brutto
80,00 €
1 ks
Systém: IGLO 5 (dvere)
Farba: biela
Sklo: bez skla / bez výplne
Kovanie: kľučka, 1 zámok
OTVÁRANIE : DNU
šedé tesnenie
7) OKNO 1-KR. OTVÁRAVO/SKLOPNÉ 600x1300
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
73,28 €
1 ks
Hodnota netto
Hodnota brutto
87,94 €
Systém: TRIUMPH 7000 (hranatý)
Farba: zvonka orech/zvnútra biela
Sklo: 4/16(Ar)/4 TPS U=1,0W/m2K
Kovanie: Favorit Si SIEGENIA - Aubi
čierne tesnenie
podparapetná lišta
8) OKNO 2-KR.(PEV.STLP.) (O+OS) 1350x1200
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
3 ks
Systém: IGLO 5 (5 komora)
Farba: zvonka (2178001) zlatý dub/zvnútra biela
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO (rakúske)
1 x OKNO VRÁTANE ROLETKY s detským motívom
2 x OKNO so sieťkou na vetračku
Vyhotovené programom firmy "ALFA" tel. (+48) 0604 48 29 89, e-mail [email protected]
Hodnota brutto
166,00 €
UDO SK, s.r.o., Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
IČ DPH: SK 2022685544, IČO: 44 381 271
tel: 042/43 143 34, fax: 042/43 143 23
9) OKNO 1-KR. OTVÁRAVO/SKLOPNÉ 1580x1120
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
Str. 3
Hodnota brutto
90 €
1 ks
Systém: OVLO classic
Farba: zvonka šedá 715505/zvnútra biela
Sklo: 4/16(Ar)/4 TPS U=1,0W/m2K
Kovanie: Favorit Si SIEGENIA - Aubi
šedé tesnenie
podparapetná lišta
10) OKNO 2-KR.(PEV.STLP.) (O+OS) 1350x1200
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
Hodnota brutto
166,00 €
1 ks
Systém: IGLO 5 (5-komora, š. 70 mm)
Farba: zvonka (3118076) dub natural/zvnútra biele
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,0 W/m2K
Kovanie: MACO (rakúske)
čierne tesnenie
11) OKNO 2-KR.(PEV.STLP.) (O+OS) 1010x1200
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
Hodnota brutto
166,00 €
1 ks
Systém: IGLO 5 (5-komora, š. 70 mm)
Farba: zvonka (2097013) mahagón/zvnútra biela
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,0 W/m2K
Kovanie: MACO (rakúske)
čierne tesnenie
12) VCHODOVÉ DVERE (O) 1050x2100
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
1 ks
Systém: MB-60 (s tepelným mostom)
Farba: biela
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,1W/m2K (číre)
Kovanie: kľučka/kľučka, zámok
Otváranie: DNU (pohľad zvnútra !!!)
Vyhotovené programom firmy "ALFA" tel. (+48) 0604 48 29 89, e-mail [email protected]
Hodnota brutto
300,00 €
UDO SK, s.r.o., Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
IČ DPH: SK 2022685544, IČO: 44 381 271
tel: 042/43 143 34, fax: 042/43 143 23
13) OKNO 2-KR.(BEZ STLP.) (O+OS) 1500x1600
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
Str. 4
Hodnota brutto
200 €
1 ks
Systém: Softline-68 - sosna*
Farba: 045 - mahagón
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO (rakúske)
14/ OKNO 2-KR.(PEV.STLP.) (O+OS) 2080x1530
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
1 ks
Hodnota netto
Hodnota brutto
200 €
Systém: Softline-68 - sosna*
Farba: 045 - mahagón
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO (rakúske)
15) OKNO 1-KR.(OSL) 800x1170
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
1 ks
Hodnota netto
Hodnota brutto
118 €
Systém: Softline-68 - sosna*
Farba:
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO (rakúske)
16) OKNO 1-KR.(OSL) 800x1170
Pohľad z: vnútri
Cena netto
Množstvo
Hodnota netto
1 ks
Systém: Softline-68 - sosna*
Farba:
Sklo: TMP 4 /16(Ar)/ float 4 U=1,0 W/m2K
Kovanie: MACO (Rakúsko)
POZN: horná časť krídla je oblúk
Vyhotovené programom firmy "ALFA" tel. (+48) 0604 48 29 89, e-mail [email protected]
Hodnota brutto
118 €
UDO SK, s.r.o., Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
IČ DPH: SK 2022685544, IČO: 44 381 271
tel: 042/43 143 34, fax: 042/43 143 23
17) VERTIKÁLNA ŽALÚZIA
Šírka: 218 cm
Výška: 172 cm
Látka 253 Giada hnedá / ružovohnedá, tigrovaná/
Vyhotovené programom firmy "ALFA" tel. (+48) 0604 48 29 89, e-mail [email protected]
Cena netto
20 €
Množstvo
1 ks
Hodnota netto
Str. 5
Hodnota brutto
24 €
Download

Ponuka č - Udosk.sk