Kolekce ochranných brýlí ARDON® | Kolekcia ochranných okuliarov ARDON®
Filozofií značky ARDON® je inovace - přinášet nejmodernější materiály a ztvárnit je do funkčního moderního designu. Maximální
ochrana, speciální povrchy zorníků, vysoký stupeň pohodlí, ergonomický tvar a nízká hmotnost brýlí, to jsou hlavní atributy naší
nové kolekce ochranných brýlí. Všechny výrobky produktových řad ARDON® C RANGE, ARDON® F RANGE a ARDON® FS RANGE
jsou plně srovnatelné s předními světovými výrobci.
Veškeré produkty na ochranu zraku jsou certifikovány a splňují normu EN 166:2003. Certifikaci provedla notifikovaná osoba č.
0086 The British Standards Institution. Dle typu zorníků také splňují požadavky norem EN 170:2002 a EN 172:1994/A2:2001. Číslo
normy je vždy uvedeno v tabulce pod výrobkem.
Filozofiou značky ARDON® je inovácia – prinášať najmodernejšie materiály a stvárniť ich do funkčného moderného dizajnu. Maximálna ochrana, špeciálne povrchy zorníkov, vysoký stupeň pohodlia, ergonomický tvar a nízka hmotnosť okuliarov, to sú hlavné
atribúty našej novej kolekcie ochranných okuliarov. Všetky výrobky produktových radov ARDON® C RANGE, ARDON® F RANGE a
ARDON® FS RANGE sú plne porovnateľné s poprednými svetovými výrobcami. Všetky produkty na ochranu zraku sú certifikované
a spĺňajú normu EN 166:2003. Certifikáciu vykonala notifikovaná osoba č. 0086 The British Standards Institution. Podľa typu zorníkov tiež spĺňajú požiadavky noriem EN 170:2002 a EN 172:1994/A2:2001. Číslo normy je vždy uvedené v tabuľke pod výrobkom.
ARDON® C RANGE
Ochranné brýle řady ARDON® C RANGE představují nadčasovou nabídku ochranných brýlí klasického designu. Díky pokročilým technologiím a inovacím ve výrobě však nabízejí i dostatek pohodlí a vynikající ochranné vlastnosti. Tvar zorníků těchto
brýlí poskytuje zvýšenou boční ochranu.
Ochranné okuliare radu ARDON® C RANGE predstavujú nadčasovú ponuku ochranných okuliarov klasického dizajnu. Vďaka pokročilým technológiám a inováciám vo výrobe však ponúkajú i dostatok pohodlia a vynikajúce ochranné vlastnosti. Tvar zorníkov
týchto okuliarov poskytuje zvýšenú bočnú ochranu.
ARDON® F RANGE
Řada ochranných brýlí ARDON® F RANGE kombinuje pokročilejší design a komfort pro uživatele s vysokou úrovní ochrany.
Díky panoramatickým zorníkům je dosaženo výborného pokrytí zorného pole.
Rad ochranných okuliarov ARDON® F RANGE kombinuje pokročilejší dizajn a komfort pre používateľov s vysokou úrovňou ochrany. Vďaka panoramatickým zorníkom je dosiahnuté výborné pokrytie zorného poľa.
ARDON® FS RANGE
Uzavřené ochranné brýle řady ARDON® FS RANGE splňují požadavky maximální ochrany proti nárazům, postříkání tekutinami
i proti prachu. Kompletní kolekce produktů nabízí brýle s různým typem odvětrání, povrchovou úpravou i designem.
Uzatvorené ochranné okuliare radu ARDON® FS RANGE spĺňajú požiadavky maximálnej ochrany proti nárazom, postriekaniu
tekutinami i proti prachu. Kompletná kolekcia produktov ponúka okuliare s rôznym typom odvetrania, povrchovou úpravou
i dizajnom.
Všechny ochranné brýle ARDON® jsou kompatibilní s ostatními OOPP, jako je např. helma ARDON® SH-1, respirátory ARDON®, zátkové a mušlové chrániče sluchu 4 EAR. Výběr vhodných kompatibilních OOPP závisí na mnoha faktorech a konkrétních individuálních požadavcích zaměstnavatele a jednotlivých pracovníků. Pro použití s respirátory doporučujeme brýle s nemlživou úpravou skel.
Všetky ochranné okuliare ARDON® sú kompatibilné s ostatnými OOPP, ako je napr. helma ARDON® SH-1, respirátory ARDON®,
zátkové a mušľové chrániče sluchu 4 EAR. Výber vhodných kompatibilných OOPP závisí od mnohých faktorov a konkrétnych individuálnych požiadaviek zamestnávateľa a jednotlivých pracovníkov. Na použitie s respirátormi odporúčame okuliare
s nerosiacou úpravou skiel.
Piktogramy
Mechanická odolnosť
Piktogramy
S
UV filtr
UV filter
zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s
zvýšená pevnosť, max. rýchlosť 12 m/s
nemlživá úprava
nerosiaca úprava
F
náraz o nízké energii, max. rychlost 45 m/s
náraz s nízkou energiou, max. rýchlosť 45 m/s
úprava proti poškrábání
úprava proti poškriabaniu
B
zorník s antireflexní vrstvou
zorník s antireflexnou vrstvou
náraz o střední energii, max. rychlost 120 m/s
náraz so strednou energiou, max. rýchlosť 120 m/s
.
rozstřik kapalin
rozstrek kvapalín
velké částice prachu
veľké častice prachu
náraz o velké energii, max. rychlost 190 m/s
náraz s vysokou energiou, max. rýchlosť 190 m/s
roztavený kov, horké pevné látky
roztavený kov, horúce pevné látky
FT
náraz o nízké energii při extrémních teplotách
(-5°C až 55°C), max. rychlost 45 m/s
náraz s nízkou energiou pri extrémnych teplotách
(-5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 45 m/s
nastavitelný sklon straniček
nastaviteľný sklon rúčok
nastavitelná délka straniček
nastaviteľná dĺžka rúčok
BT
MO
MO
náraz o střední energii při extrémních teplotách
(-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s
náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotách
(-5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 120 m/s
mechanická odolnost
mechanická odolnosť
AT
MATERIÁLY | MATERIÁLY
Polykarbonáty patří mezi termoplastické polymery čili termoplasty. Snadno se
zpracovávají např. vstřikováním nebo lisováním za tepla. Mají dobrou tepelnou
odolnost, odolnost proti nárazu a dobré optické vlastnosti. Polykarbonátová
varianta zorníku pomáhá chránit před roztaveným kovem a horkými pevnými
látkami.
Polykarbonáty patria medzi termoplastické polyméry, čiže termoplasty. Ľahko sa spracovávajú, napr. vstrekovaním alebo lisovaním za tepla. Majú dobrú
tepelnú odolnosť, odolnosť proti nárazu a dobré optické vlastnosti. Polykarbonátový variant zorníka pomáha chrániť pred roztaveným kovom a horúcimi
pevnými látkami.
2 - 1.2
Farba zorníkov
náraz o velké energii při extrémních teplotách
(-5°C až 55°C), max. rychlost 190 m/s
náraz s veľkou energiou pri extrémnych teplotách
(-5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 190 m/s
Barva zorníků
Mechanická odolnost
A
Čirý zorník chrání proti UV záření.
Číry zorník chráni proti UV žiareniu.
2 - 1.2
Žlutý zorník chrání proti UV záření, filtruje modrý díl
světla z viditelného spektra a umožňuje více kontrastní
vidění ve zhoršených světelných podmínkách.
Žltý zorník chráni proti UV žiareniu, filtruje modrý diel
svetla z viditeľného spektra a umožňuje kontrastnejšie
videnie v zhoršených svetelných podmienkach.
5 - 3.1
Kouřový zorník chrání proti UV záření, plní funkci
protislunečního filtru při zachování dostatečného
vnímání barev.
Dymový zorník chráni proti UV žiareniu, plní funkciu
protislnečného filtra pri zachovaní dostatočného vnímania farieb.
2C - 3 / 5 - 3.1
Octan (neboli acetát či ethanoát) je sůl kyseliny octové. Acetátový zorník nabízí
dobrou odolnost proti mnoha organickým chemikáliím.
Octan (alebo acetát či etanoát) je soľ kyseliny octovej. Acetátový zorník
ponúka dobrú odolnosť proti mnohým organickým chemikáliám.
Bronzový zorník chrání proti UV záření a modrému
světlu, plní funkci protislunečního filtru.
Bronzový zorník chráni proti UV žiareniu a modrému
svetlu, plní funkciu protislnečného filtra.
E4012 V1011E
E4036 V12-000
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
E4012
V1011E
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
E4036
V12-000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
E4020
V2011
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
E4021
V2111
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT O
˅
E4019
V3000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
Charakteristika
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
˅
EN 170
FT
1|10|250
˅
˅
EN 170
FT
1|10|250
˅
EN 170
FT
1|10|250
˅
EN 172
FT
1|10|250
EN 170
FT
1|10|250
˅
˅
˅
˅
˅
˅
Charakteristika
E4012 V1011E
ergonomický tvar
velký polykarbonátový zorník zaručuje maximální ochranu
a mimořádně velké zorné pole
účinné nepřímé větrání zajišťuje pohodlné nošení
bez kovových částí
ergonomický tvar
veľký polykarbonátový zorník zaručuje maximálnu ochranu
a mimoriadne veľké zorné pole
účinné nepriame vetranie zaisťuje pohodlné nosenie
bez kovových častí
E4036 V12-000
navrženy tak, aby se daly nosit přes většinu dioptrických brýlí
nylonové straničky, měkké zakončení straniček
nastavitelná délka straniček (4 pozice)
nastavitelný sklon straniček
navrhnuté tak, aby sa dali nosiť cez väčšinu
dioptrických okuliarov
nylonové rúčky, mäkké zakončenie rúčok
nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
nastaviteľný sklon rúčok
E4020 V2011
E4021 V2111
E4019 V3000
E4020 V2011
E4021 V2111
zaručují maximální ochranu a mimořádně velké zorné pole
nylonový rámeček a straničky
nastavitelná délka straniček (4 pozice) umožňuje přizpůsobení tvaru obličeje
zvýšená ochrana obočí
zorníky ve dvou barvách
zaručujú maximálnu ochranu a mimoriadne veľké zorné pole
nylonový rámček a rúčky
nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície) umožňuje prispôsobenie
tvaru tváre
zvýšená ochrana obočia
zorníky v dvoch farbách
ARDON® C RANGE
E4019 V3000
komfortní brýle s velkým zorným polem a vynikajícími
optickými vlastnostmi
rovné, úzké nylonové straničky
zvýšená ochrana obočí
komfortné okuliare s veľkým zorným poľom a vynikajúcimi
optickými vlastnosťami
rovné, úzke nylonové rúčky
zvýšená ochrana obočia
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
13
E4001 V10-000
E4002 V10-100
E4003 V10-200
E4023 V11-000
klasické brýle s plně využitým potenciálem a nadstandardními
vlastnostmi
nylonový rámeček a straničky
nastavitelná délka straniček (4 pozice) umožňuje přizpůsobení
tvaru obličeje
nastavitelný sklon straniček, díky kterému dokonale padnou
zorníky ve třech barvách
klasické okuliare s plne využitým potenciálom
a nadštandardnými vlastnosťami
nylonový rámček a rúčky
nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície) umožňuje prispôsobenie
tvaru tváre
nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému dokonale padnú
zorníky v troch farbách
E4001 V10-000
E4002 V10-100
E4003 V10-200
klasické brýle s moderním designem a sportovním duchem
kombinují vysokou míru ochrany a moderní vzhled
nastavitelná délka straniček (4 pozice)
nastavitelný sklon straniček, díky kterému se brýle snadno
přizpůsobí tvaru obličeje
měkké zakončení straniček, díky kterému dokonale padnou
a nesklouzávají
měkký průhledný protiskluzový nosní můstek zaručuje
vynikající komfort nošení po celý den
mimořádně velké zorné pole
classic okuliare s moderným dizajnom a športovým duchom
kombinujú vysokú mieru ochrany a moderný vzhľad
nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému sa okuliare ľahko
prispôsobia tvaru tváre
mäkké zakončenie rúčok, vďaka ktorému dokonale padnú
a neskĺzavajú
mäkký priehľadný protišmykový nosný mostík zaručuje
vynikajúci komfort nosenia po celý deň
mimoriadne veľké zorné pole
E4023 V11-000
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
E4001
V10-000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
˅
E4002
V10-100
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT O
˅
˅
˅
˅
˅
EN 170
FT
1|10|250
˅
EN 172
FT
E4003
V10-200
ŽLUTÝ | ŽLTÝ
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
1|10|250
˅
˅
EN 170
FT
E4023
V11-000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
1|10|250
˅
˅
EN 170
FT
E4013
V4000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
1|10|250
EN 170
FT
E4014
V5000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
1|10|250
EN 170
FT
1|10|250
˅
˅
E4014 V5000
E4013 V4000
Charakteristika
Charakteristika
E4013 V4000
tradiční ochranné brýle
polykarbonátový rámeček a straničky
brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty a poskytují
vysokou míru ochrany
tradičné ochranné okuliare
polykarbonátový rámček a rúčky
okuliare sú vybavené integrovanými bočnými krytmi
a poskytujú vysokú mieru ochrany
ARDON® C RANGE
E4014 V5000
brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty a poskytují
vysokou míru ochrany
nastavitelná délka straniček (4 pozice)
nastavitelný sklon straniček, díky kterému se brýle snadno
přizpůsobí tvaru obličeje
výjimečně velký zorník nabízí maximální pokrytí
okuliare sú vybavené integrovanými bočnými krytmi
a poskytujú vysokú mieru ochrany
nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému sa okuliare ľahko
prispôsobia tvaru tváre
výnimočne veľký zorník ponúka maximálne pokrytie
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
15
E4025 M2000
E4009 V9000
E4010 V9200
E4011 V9300
Charakteristika
Charakteristika
E4009 V9000
E4010 V9200
E4011 V9300
extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního
designu
polykarbonátové straničky v matných barvách
vynikající široké zorné pole
úzký tvarovaný nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň pohodlí
a lepší kompatibilitu s respirátory ARDON®
zorníky ve třech barvách, kouřový zorník se stříbrnou
zrcadlovou vrstvou
extrémne ľahké ochranné okuliare moderného športového
dizajnu
polykarbonátové rúčky v matných farbách
vynikajúce široké zorné pole
úzky tvarovaný nosný mostík zaisťuje vysoký stupeň pohodlia
a lepšiu kompatibilitu s respirátormi ARDON®
zorníky v troch farbách, dymový zorník so striebornou
zrkadlovou vrstvou
E4025 M2000
polykarbonátové straničky
vnitřní okrajové části zorníku jsou pokryté měkkou EVA
pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů
a účinnější těsnění
měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek
zaručuje vynikající komfort nošení po celý den
poskytují extrémní pohodlí a ochranu
polykarbonátové rúčky
vnútorné okrajové časti zorníka sú pokryté mäkkou EVA
penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov
a účinnejšie tesnenie
mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosný mostík
zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň
zaručujú extrémne pohodlie a ochranu
EVA pěna – materiál EVA (Etylén Vinyl Acetát) je vyráběn
pod vysokým tlakem. Díky tomu má velmi pevnou uzavřenou
strukturu buněk a tím i výborné mechanické vlastnosti, je
tvarově stálý a nesaje vodu.
EVA pena – materiál EVA (Etylén Vinyl Acetát) je vyrábaný
pod vysokým tlakom. Vďaka tomu má veľmi pevnú uzavretú
štruktúru buniek a tým aj výborné mechanické vlastnosti, je
tvarovo stály a nesaje vodu.
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
E4009
V9000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
E4010
V9200
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT O
˅
˅
˅
EN 170
FT
1|10|250
˅
EN 172
FT
E4011
V9300
ŽLUTÝ | ŽLTÝ
2-1.2 1 FT O
˅
1|10|250
˅
˅
EN 170
FT
E4025
M2000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
1|10|250
˅
˅
˅
EN 170
FT
E4006
V7000
ČIRÝ | ČÍRY
1|10|250
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
EN 170
FT
E4007
V7100
1|10|250
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT O
˅
˅
˅
EN 172
FT
E4008
1|10|250
V7300
ŽLUTÝ | ŽLTÝ
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
EN 170
FT
E4038
1|10|250
M4000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
EN 170
FT
1|10|250
E4006 V7000
E4007 V7100
E4008 V7300
E4038 M4000
E4006 V7000
E4007 V7100
E4008 V7300
tyto brýle spojují elegantní vzhled, maximální ochranu
a mimořádně velké zorné pole
lehké ochranné brýle
straničky s šedými měkkými koncovkami s drážkováním, díky
kterým brýle dokonale padnou a nesklouzávají
měkký průhledný nosní můstek s drážkováním zaručuje
vynikající komfort nošení po celý den
zorníky ve třech barvách
tieto okuliare spájajú elegantný vzhľad, maximálnu ochranu
a mimoriadne veľké zorné pole
ľahké ochranné okuliare
rúčky so sivými mäkkými koncovkami s drážkovaním, vďaka
ktorým okuliare dokonale padnú a nešmýkajú sa
mäkký priehľadný nosný mostík s drážkovaním zaručuje
vynikajúci komfort nosenia po celý deň
zorníky v troch farbách
ARDON® F RANGE
E4038 M4000
ochranné brýle moderního designu
extrémně lehké a pohodlné
měkké zakončení straniček
černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou
pohodlného nošení
ochranné okuliare moderného dizajnu
extrémne ľahké a pohodlné
mäkké zakončenie rúčok
čierny mäkký odvetrávaný nosný mostík je zárukou
pohodlného nosenia
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
17
E4022 V6000
E4030 V6100
E4031 V6200
E4037 M3000
extrémně lehké ochranné brýle s inovativním řešením
straniček
průhledné straničky s modrými gumovými měkkými
protiskluzovými konci jsou velmi pružné, oproti jiným
modelům brýlí mají delší straničky a díky tomu výborně
přilnou k hlavě a zaručují maximální stabilitu
straničky opatřeny otočným šroubem, který umožňuje jejich
sklopení dovnitř a tím i jejich maximální skladnost
volně zavěšený nosní můstek se dokonale přizpůsobí
každému tvaru obličeje
extrémne ľahké ochranné okuliare s inovatívnym
riešením rúčok
priehľadné rúčky s modrými gumovými mäkkými
protišmykovými koncami sú veľmi pružné, oproti iným
modelom okuliarov majú dlhšie rúčky a vďaka tomu výborne
priľnú k hlave a zaručujú maximálnu stabilitu
rúčky opatrené otočnou skrutkou, ktorá umožňuje ich
sklopenie dovnútra a tým i ich maximálnu skladnosť
voľne zavesený nosný mostík sa dokonale prispôsobí každému
tvaru tváre
designové ochranné brýle, ideální kombinace módního
vzhledu, pohodlí a funkčnosti
nylonové straničky
měkké zakončení straniček s drážkováním, díky kterému
dokonale padnou a nesklouzávají
nastavitelná délka straniček (4 pozice)
nastavitelný sklon straniček, díky kterému se brýle snadno
přizpůsobí tvaru obličeje
dizajnové ochranné okuliare, ideálna kombinácia módneho
vzhľadu, pohodlia a funkčnosti
nylonové rúčky
mäkké zakončenie rúčok s drážkovaním, vďaka ktorému
dokonale padnú a nešmýkajú sa
nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému sa okuliare ľahko
prispôsobia tvaru tváre
Charakteristika
Charakteristika
E4022 V6000
E4030 V6100
E4031 V6200
E4037 M3000
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
E4022
V6000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
˅
E4030
V6100
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT O
˅
˅
˅
˅
E4031
V6200
ŽLUTÝ | ŽLTÝ
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
˅
E4037
M3000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
˅
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
˅
EN 170
FT
1|10|250
˅
EN 172
FT
1|10|250
˅
EN 170
FT
1|10|250
EN 170
FT
1|10|250
E4004 V8000
E4005 V8100
E4016 M1000
E4017 M1100
stylové sportovní ochranné brýle kombinují módní vzhled
a funkčnost
nastavitelná délka straniček (4 pozice)
dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje
měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní můstek poskytuje vynikající komfort nošení
štýlové športové ochranné okuliare kombinujú módny vzhľad
a funkčnosť
nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
dokonalé prispôsobenie tvaru tváre
mäkký čierny odvetrávaný protišmykový nosný mostík
poskytuje vynikajúci komfort nosenia
spojují ochranné vlastnosti a módní sportovní vzhled
nastavitelná délka straniček (3 pozice)
nastavitelný sklon straniček, díky kterému dokonale padnou
každému uživateli
černý měkký drážkovaný protiskluzový nosní můstek zaručuje
vynikající komfort nošení po celý den
ventilace napříč zorníky minimalizuje zamlžení
spájajú ochranné vlastnosti a módny športový vzhľad
nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície)
nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému dokonale padnú
každému užívateľovi
čierny mäkký drážkovaný protišmykový nosný mostík
zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň
ventilácia naprieč zorníkmi minimalizuje zarosenie
E4004 V8000
E4005 V8100
E4016 M1000
E4017 M1100
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
E4004
V8000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
E4005
V8100
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT O
˅
˅
˅
E4016
M1000
ČIRÝ | ČÍRY
2-1.2 1 FT O
˅
˅
˅
E4017
M1100
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT O
˅
˅
˅
ARDON® F RANGE
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
˅
EN 170
FT
1|10|250
˅
EN 172
FT
1|10|250
˅
˅
EN 170
FT
1|10|250
˅
˅
EN 172
FT
1|10|250
19
E4041 GLANCE
E4034 W3000
E4035 W3100
Exkluzivní ochranné brýle splňují nejvyšší nároky na atraktivní
design a výjimečné optické vlastnosti. High-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením. Antireflexní vrstva minimalizuje námahu očí, redukuje odlesky světla, které se odrážejí
od zadní plochy skel přímo do oka. REVO technologie, tj. vícevrstvý kombinovaný nátěr, poskytuje dokonalou ochranu před
slunečním zářením a zlepšené vidění. Zajišťuje vynikající
vizuální ostrost za všech světelných podmínek a nedeformuje viděný obraz. Měkké části v oblasti dotyku straniček jsou garancí nej vyššího komfortu. Tyto brýle jsou
určené pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče.
elegantní ochranné brýle vyvinuté speciálně pro ženy
spojují exkluzivní módní vzhled a vysoký stupeň ochrany, svou
velikostí a tvarem jsou přizpůsobeny tvaru ženského obličeje
polykarbonátový rámeček a straničky
měkké koncovky a měkký drážkovaný nosní můstek, díky
kterým tyto brýle dokonale padnou a nesklouzávají
zaručují extrémní pohodlí a ochranu
zorník ve dvou barvách
elegantné ochranné okuliare vyvinuté špeciálne pre ženy
spájajú exkluzívny módny vzhľad a vysoký stupeň ochrany,
svojou veľkosťou a tvarom sú prispôsobené tvaru ženskej tváre
polykarbonátový rámček a rúčky
mäkké koncovky a mäkký drážkovaný nosný mostík, vďaka
ktorým tieto okuliare dokonale padnú a nešmýkajú sa
zaručujú extrémne pohodlie a ochranu
zorník v dvoch farbách
Charakteristika
polykarbonátový rámeček a straničky
měkký gumový nosní můstek
změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku
a únavy
celodenní pohodlné nošení
Exkluzívne ochranné okuliare spĺňajú najvyššie nároky
na atraktívny dizajn a výnimočné optické vlastnosti. Hightech zorník s antireflexnou REVO vrstvou. Antireflexná vrstva
minimalizuje námahu očí, redukuje odlesky svetla, ktoré sa
odrážajú od zadnej plochy skiel priamo do oka. REVO
technológia, t. j. viacvrstvový kombinovaný náter, poskytuje
dokonalú ochranu pred slnečným žiarením a zlepšenie videnia.
Zaisťuje vynikajúcu vizuálnu ostrosť za všetkých svetelných
podmienok a nedeformuje videný obraz. Mäkké časti v oblasti
dotyku rúčok sú garanciou najvyššieho komfortu. Tieto
okuliare sú určené pre všetky outdoorové aktivity a pre
vodičov.
Charakteristika
polykarbonátový rámček a rúčky
mäkký gumový nosný mostík
zmäkčená vnútorná plocha rúčok eliminuje pocit tlaku
a únavy
pohodlné celodenné nosenie
E4034 W3000
E4035 W3100
E4041 GLANCE
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
E4034
W3000
ČIRÝ | ČÍRY
2C-3/5-3.1 1 F O
˅
˅
E4035
W3100
BRONZOVÝ | BRONZOVÝ
2C-3/5-3.1 1 F O
˅
˅
E4041
GLANCE
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT O
˅
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
˅
EN 170
F
1|10|250
˅
EN 172
F
1|10|250
EN 172
FT
1|10|300
˅
˅
G4039 G4000
brýle inovativního designu s průhledným rámečkem
s modrým nádechem
25 mm nastavitelná gumová páska
díky malé velikosti jsou určeny především pro použití
s ochrannou přilbou
dobře padnou i na drobný obličej
systém nepřímého odvětrávání
okuliare inovatívneho dizajnu s priehľadným rámčekom
s modrým nádychom
25 mm nastaviteľná gumová páska
vďaka malej veľkosti sú určené predovšetkým na použitie
s ochrannou prilbou
dobre padnú i na drobnú tvár
systém nepriameho odvetrávania
G4040 G5000
E4039 G4000
designové uzavřené ochranné brýle
rámeček z polypropylenu
šedé obličejové těsnění je vyrobeno z AES Santropene,
termoplastického materiálu s velmi vysokou odolností proti
stárnutí
25 mm nastavitelná gumová páska
snadno vyměnitelný polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm
systém nepřímého odvětrávání
špičkový výrobek nejvyšší kvality
dizajnové uzatvorené ochranné okuliare
rámček z polypropylénu
sivé tvárové tesnenie je vyrobené z AES Santropene,
termoplastického materiálu s veľmi vysokou odolnosťou proti
starnutiu
25 mm nastaviteľná gumová páska
ľahko vymeniteľný polykarbonátový zorník hrúbky 2 mm
systém nepriameho odvetrávania
špičkový výrobok najvyššej kvality
E4040 G5000
G4024 G1000
nadstandardní výrobek zaručující maximální ochranu
a pohodlí
rámeček z měkkého PVC
25 mm nastavitelná gumová páska
čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm
systém nepřímého odvětrávání
nadštandardný výrobok zaručujúci maximálnu ochranu
a pohodlie
rámček z mäkkého PVC
25 mm nastaviteľná gumová páska
číry polykarbonátový zorník hrúbky 1,5 mm
systém nepriameho odvetrávania
E4024 G1000
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
E4039
G4000
ČIRÝ | ČÍRY
1 BT 9 O
˅
˅
˅
˅
E4040
G5000
ČIRÝ | ČÍRY
1 BT 9 O
˅
˅
˅
˅
E4024
G1000
ČIRÝ | ČÍRY
1 BT 9 O
˅
˅
˅
˅
ARDON® FS RANGE
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
˅
˅
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
˅
EN 170
BT
1|10|120
˅
EN 170
BT
1|10|120
˅
EN 170
BT
1|10|120
21
E4018 G3011
E1165 PARALUX
rámeček z měkkého PVC
13 mm nastavitelná gumová páska
čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm
systém přímého odvětrávání
rámček z mäkkého PVC
13 mm nastaviteľná gumová páska
číry polykarbonátový zorník hrúbky 1,5 mm
systém priameho odvetrávania
ochranné brýle s nylonovými straničkami
nastavitelná délka a sklon straniček, díky kterému se brýle
snadno přizpůsobí tvaru obličeje
polykarbonátový zorník, tloušťka 2,2 mm
ochranné okuliare s nylonovými rúčkami
nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok, vďaka ktorému sa okuliare
ľahko prispôsobia tvaru tváre
polykarbonátový zorník, hrúbka 2,2 mm
E4015 G2011
rámeček z měkkého PVC
13 mm nastavitelná gumová páska
čirý polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm
systém nepřímého odvětrávání pomocí 4 ventilů
rámček z mäkkého PVC
13 mm nastaviteľná gumová páska
číry polykarbonátový zorník hrúbky 2 mm
systém nepriameho odvetrávania pomocou 4 ventilov
Charakteristika
Charakteristika
E1165 PARALUX
E4018 G3011
E4015 G2011
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
E4018
G3011
ČIRÝ | ČÍRY
1 BT 9 O
˅
E4015
G2011
ČIRÝ | ČÍRY
1 BT 9 O
˅
E1165
PARALUX
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
˅
˅
˅
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
˅
˅
EN 170
BT
1|10|120
˅
˅
EN 170
BT
1|10|120
EN 170
FT
1|10|120
˅
˅
E5002 SP1000
E5000 SOLAR PRO
E5001 SOLAR PRO
ochranné brýle s velmi kvalitním těsněním na okrajových
částech zorníku
flexibilní nosní můstek
nepřímá spodní a horní ventilace
možnost variabilního nasazení straniček a elastické náhlavní
pásky (obojí součást balení)
ochranné okuliare s veľmi kvalitným tesnením na okrajových
častiach zorníka
flexibilný nosný mostík
nepriama spodná a horná ventilácia
možnosť variabilného nasadenia rúčok a elastickej náhlavnej
pásky (oboje je súčasťou balenia)
ochranné brýle sportovního designu
měkký nosní můstek
nastavitelný sklon straniček a měkké zakončení straniček,
díky kterému výborně padnou
varianta E5000 s polarizačním zorníkem redukujícím odražené světlo, které způsobuje oslnění
polarizační zorník umožňuje uživateli vidět jemné detaily a
vysoké barevné rozlišení bez přílišného namáhání zraku
varianta E5001 s fotochromatickým zorníkem, který se automaticky přizpůsobuje změnám světelných podmínek
fotochromatický zorník po vystavení UV záření automaticky
ztmavne, díky tomu jsou brýle vhodné jak pro vnitřní tak i
venkovní práce
ochranné okuliare športového dizajnu
mäkký nosný mostík
nastaviteľný sklon rúčok a mäkké zakončenie rúčok, vďaka
ktorému výborne padnú
variant E5000 s polarizačným zorníkom redukujúcim
odrazené svetlo, ktoré spôsobuje oslnenie
polarizačný zorník umožňuje užívateľovi vidieť jemné detaily
a vysoké farebné rozlíšenie bez prílišného namáhania zraku
variant E5001 s fotochromatickým zorníkom, ktorý sa
automaticky prispôsobuje zmenám svetelných podmienok
fotochromatický zorník po vystavení UV žiareniu automaticky
stmavne, vďaka tomu sú okuliare vhodné ako na vnútorné,
tak i vonkajšie práce
E5002 SP1000
E5000 SOLAR PRO
E5001 SOLAR PRO
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
E5002
SP1000
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
˅
E5000
SOLAR PRO
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-3.1 1 FT
˅
˅
E5001
SOLAR PRO
FOTOCHROMATICKÝ | FOTOCHROMATICKÝ
5-1.1 < 2.5 1 FT
˅
˅
˅
˅
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
EN 170
FT
1|10
EN 172
FT
1|10
EN 170
FT
1|10
23
E5006 PROTÉGÉ
E5007 PROTÉGÉ
E5008 A800
E5009 A800
E5003 XC
E5004 XC
Charakteristika
Charakteristika
E5003 XC
E5004 XC
vysoce komfortní ochranné brýle s ventilací napříč zorníky
měkké zakončení straniček
měkký nosní můstek
nastavitelná délka a sklon straniček
snadno vyměnitelný zorník
vysokokomfortné ochranné okuliare s ventiláciou
cez zorníky
mäkké zakončenie rúčok
mäkký nosný mostík
nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
ľahko vymeniteľný zorník
E5008 A800
E5009 A800
ultralehké ochranné brýle sportovního designu
hmotnost pouhých 22 g
zorníky ve dvou barvách
ultraľahké ochranné okuliare športového dizajnu
hmotnosť iba 22 g
zorníky v dvoch farbách
E5006 PROTÉGÉ
E5007 PROTÉGÉ
stylové ochranné brýle
měkký nosní můstek
nastavitelná délka straniček a měkké zakončení straniček
volně zavěšený zorník, díky kterému se brýle přizpůsobí
každému tvaru obličeje
zorníky ve dvou barvách
štýlové ochranné okuliare
mäkký nosný mostík
nastaviteľná dĺžka rúčok a mäkké zakončenie rúčok
voľne zavesený zorník, vďaka ktorému sa okuliare
prispôsobia každému tvaru tváre
zorníky v dvoch farbách
E5010 V-MAXX
E5011 V-MAXX
E5012 V-MAXX
E5013 DURAMAX
uzavřené ochranné brýle s elastickou náhlavní páskou
poskytují ochranu proti kapalinám a velkým částicím
varianta E5010 s polykarbonátovým zorníkem, systém nepřímého odvětrávání
varianta E5011 s polykarbonátovým zorníkem, bez ventilace,
pěnové těsnění
varianta E5012 s acetátovým zorníkem odolným proti
chemikáliím, systém nepřímého odvětrávání, černá neoprenová náhlavní páska
uzatvorené ochranné okuliare s elastickou náhlavnou páskou
poskytujú ochranu proti kvapalinám a veľkým časticiam
variant E5010 s polykarbonátovým zorníkom, systém
nepriameho odvetrávania
variant E5011 s polykarbonátovým zorníkom, bez ventilácie,
penové tesnenie
variant E5012 s acetátovým zorníkom odolným proti
chemikáliám, systém nepriameho odvetrávania, čierna
neoprénová náhlavná páska
špičkové uzavřené ochranné brýle
navrženy tak, aby se daly nosit přes většinu dioptrických brýlí
Dura-streme technologie zorníku - inovativní technologie
povrstvení zorníku, na vnitřní straně vrstva proti zamlžení, na
vnější straně vrstva proti poškrábání zaručující vyšší odolnost
systém nepřímého odvětrávání
obličejové těsnění z elastomeru
elastická náhlavní páska
polykarbonátový zorník poskytuje ochranu proti kapalinám
a velkým částicím
špičkové uzatvorené ochranné okuliare
navrhnuté tak, aby sa dali nosiť cez väčšinu dioptrických
okuliarov
Dura-streme technológia zorníka – inovatívna technológia
povrstvenia zorníka, na vnútornej strane vrstva proti
zaroseniu, na vonkajšej strane vrstva proti poškriabaniu
zaručujúca vyššiu odolnosť
systém nepriameho odvetrávania
tvárové tesnenie z elastoméru
elastická náhlavná páska
polykarbonátový zorník poskytuje ochranu proti kvapalinám
a veľkým časticiam
E5010 V-MAXX
E5011 V-MAXX
E5013 DURAMAX
E5012 V-MAXX
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
E5003
XC
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
E5004
XC
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-2.5 1 FT
E5008
A800
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
E5009
A800
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-2.5 1 FT
E5006
PROTÉGÉ
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
E5007
PROTÉGÉ
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-2.5 1 FT
E5010
V-MAXX
ČIRÝ | ČÍRY
3-1.2 1 B 9
E5011
V-MAXX
ČIRÝ | ČÍRY
3-1.2 1 B 9
E5012
V-MAXX
ČIRÝ | ČÍRY
F
E5013
DURAMAX
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 BT
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
˅
EN 170
FT
1|10
˅
EN 172
FT
1|10
˅
EN 170
F
1|10
˅
EN 172
F
1|10
˅
˅
EN 170
FT
1|10
˅
EN 172
FT
1|10
˅
EN 170
B
1|10
˅
EN 170
B
1|10
˅
EN 170
F
1|10
˅
EN 170
BT
1|10
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
25
E5014 BIONIC
E5015 BIONIC
E5016
náhradní zorník polykarbonátový
náhradný zorník polykarbonátový
obličejový štít
maximální viditelnost
vyměnitelný zorník
dielektrický design
tvárový štít
maximálna viditeľnosť
vymeniteľný zorník
dielektrický dizajn
E5017
náhradní zorník acetátový
náhradný zorník acetátový
E5016
E5017
E5014 BIONIC
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
E1159
2720
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
E3030/1
2721
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-2.5 1 FT
E3030/2
2722
ŽLUTÝ | ŽLTÝ
2-1.2 1 FT
E3060
2740
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
E3061
2741
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-2.5 1 FT
E3068
2742
ŽLUTÝ | ŽLTÝ
2-1.2 1 FT
E3062
2800
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
E3065
2810
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
˅
EN 170
FT
1|20
˅
EN 172
FT
1|20
˅
EN 170
FT
1|20
˅
˅
EN 170
FT
1|20
˅
EN 172
FT
1|20
˅
EN 170
FT
1|20
˅
EN 170
FT
1|20
EN 170
FT
1|20
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
E1159 2720
E3030/1 2721
E3030/2 2722
E3062 2800
sportovní ochranné brýle
panoramatický zorník, zvýšená boční ochrana
polykarbonátový zorník a straničky
tenký nosní můstek pro lepší kompatibilitu s filtračními
polomaskami
športové ochranné okuliare
panoramatický zorník, zvýšená bočná ochrana
polykarbonátový zorník a rúčky
tenký nosný mostík pre lepšiu kompatibilitu s filtračnými
polomaskami
E3060 2740
E3061 2741
E3068 2742
ochranné brýle navržené pro nošení přes dioptrické brýle
velký polykarbonátový zorník
nastavitelná délka a sklon straniček
ochranné okuliare navrhnuté na nosenie cez dioptrické okuliare
veľký polykarbonátový zorník
nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
E3065 2810
velmi lehké ochranné brýle s hmotností pouhých 21 g
výborné pro menší velikost obličeje
plochý polykarbonátový zorník, zvýšená boční ochrana
veľmi ľahké ochranné okuliare s hmotnosťou iba 21 g
výborné pre menšiu veľkosť tváre
plochý polykarbonátový zorník, zvýšená bočná ochrana
panoramatické ochranné brýle s modrými straničkami
nastavitelná délka a sklon straniček, díky kterému skvěle
padnou a nesklouzávají
měkké konce straniček
panoramatické ochranné okuliare s modrými rúčkami
nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok, vďaka ktorému skvele padnú
a nešmýkajú sa
mäkké konce rúčok
E1159 2720
E3030/1 2721
E3062 2800
E3030/2 2722
E3060 2740
E3065 2810
E3061 2741
E3068 2742
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
27
E3067 2840
E3049 2841
E3051 2842
E3050 2844
E3056 2845
E3048 2846
E3066 2820
E3053 2821
E3054 2822
stylové ochranné brýle moderního designu
měkké flexibilní straničky
nastavitelný sklon straniček
polykarbonátový zorník ve 3 variantách
štýlové ochranné okuliare moderného dizajnu
mäkké flexibilné rúčky
nastaviteľný sklon rúčok
polykarbonátový zorník v 3 variantoch
velmi lehké panoramatické ochranné brýle
sportovní design
integrované chrániče obočí
nastavitelná délka a sklon straniček
straničky s měkkým vnitřním polstrováním
6 variant typu zorníku
veľmi ľahké panoramatické ochranné okuliare
športový dizajn
integrované chrániče obočia
nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
rúčky s mäkkým vnútorným polstrovaním
6 variantov typu zorníka
E3067 2840
E3050 2844
E3066 2820
E3049 2841
E3056 2845
E3053 2821
E3051 2842
E3048 2846
E3054 2822
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
E3067
2840
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
˅
˅
˅
˅
E3049
2841
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
5-2.5 1 FT
˅
˅
˅
˅
˅
EN 170
FT
1|20
˅
EN 172
FT
E3051
2842
ŽLUTÝ | ŽLTÝ
2-1.2 1 FT
˅
˅
˅
1|20
˅
˅
EN 170
FT
E3050
2844
ZRCADLOVÝ ZLATÝ | ZRKADLOVÝ ZLATÝ
5-1.7 1 FT
˅
1|20
˅
˅
EN 172
FT
E3056
2845
SVÁŘEČSKÝ | ZVÁRAČSKÝ
5 1 FT
˅
˅
1|20
˅
˅
˅
EN 169
FT
E3048
2846
ORANŽOVÝ | ORANŽOVÝ
2-1.7 1 FT
˅
1|20
˅
˅
˅
˅
EN 170
FT
E3066
2820
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
1|20
˅
˅
˅
˅
EN 170
FT
E3053
2821
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
1|20
5-2.5 1 FT
˅
˅
˅
˅
EN 172
FT
E3054
2822
1|20
ŽLUTÝ | ŽLTÝ
2-1.2 1 FT
˅
˅
˅
˅
EN 170
FT
E1240
MAXIM MINIMIZER
1|20
SVÁŘEČSKÝ | ZVÁRAČSKÝ
6 -1.7 1 FT
˅
EN 170
FT
1|20
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
E3069
2890
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
E3070
2890A
ČIRÝ | ČÍRY
2C-1.2 1 FT
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
˅
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
EN 170
BT
1|10
EN 170
FT
1|10
E3069 2890
E3070 2890A
E1240 MAXIM MINIMIZER
Charakteristika
Charakteristika
E1240 MAXIM MINIMIZER
sofistikované ochranné brýle s ventilačním kanálem napříč
zorníky
měkký nosní můstek
nastavitelná délka a sklon straniček
dobré rozeznání barev
vhodné pro asistenta svářeče a do prostředí svařování
sofistikované ochranné okuliare s ventilačným kanálom
cez zorníky
mäkký nosný mostík
nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
dobré rozoznanie farieb
vhodné pre asistenta zvárača a do prostredia zvárania
E3069 2890
E3070 2890A
E3070/Z NÁHRADNÍ ZORNÍK
uzavřené ochranné brýle poskytující ochranu proti kapalinám
a velkým částicím
možnost výměny náhradního zorníku E3070/Z
systém nepřímého odvětrávání
měkká a pohodlná dosedací linie
varianta E3069 s polykarbonátovým zorníkem
varianta E3070 s acetátovým zorníkem
uzatvorené ochranné okuliare poskytujúce ochranu proti
kvapalinám a veľkým časticiam
možnosť výmeny náhradného zorníka E3070/Z
systém nepriameho odvetrávania
mäkká a pohodlná dosadacia línia
variant E3069 s polykarbonátovým zorníkom
variant E3070 s acetátovým zorníkom
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
29
E1057 B-E7
E1055 BA22
Charakteristika
Charakteristika
E1055 BA22
tradiční otevřené ochranné brýle
plastový rámeček transparentně hnědé barvy
průhledné boční kryty
celoplošný čirý plastový zorník
možnost objednání náhradních zorníků E3013
použití při strojovém obrábění dřeva, plastů a kovů
tradičné otvorené ochranné okuliare
plastový rámček transparentne hnedej farby
priehľadné bočné kryty
celoplošný číry plastový zorník
možnosť objednania náhradných zorníkov E3013
použitie pri strojovom obrábaní dreva, plastov a kovov
E1057 B-E7
uzavřené ochranné brýle
nepřímá a částečně přímá ventilace zorníku
velký čirý zorník
obruba z polyetylenu
elastická náhlavní páska
možnost objednání náhradního zorníku E3011
použití při mechanickém obrábění kovů a veškerých
tvrdých materiálů
uzatvorené ochranné okuliare
nepriama a čiastočne priama ventilácia zorníka
veľký číry zorník
obruba z polyetylénu
elastická náhlavná páska
možnosť objednania náhradného zorníka E3011
použitie pri mechanickom obrábaní kovov a všetkých tvrdých
materiálov
E1058 B-B 19
uzavřené ochranné brýle
čirý polykarbonátový zorník a šedý rámeček
přímá ventilace
účinná ochrana proti mechanickým vlivům
možnost objednání náhradního zorníku E3014
použití při mechanickém obrábění kovů a veškerých tvrdých
materiálů
uzatvorené ochranné okuliare
číry polykarbonátový zorník a sivý rámček
priama ventilácia
účinná ochrana proti mechanickým vplyvom
možnosť objednania náhradného zorníka E3014
použitie pri mechanickom obrábaní kovov a všetkých tvrdých
materiálov
E1058 B-B 19
E1054 B-B 40
E1062 B-B 40
ochranné brýle s bočními kryty
plastový rámeček modro-žluté barvy
nastavitelná délka a sklon straniček
varianta E1054 s čirým polykarbonátovým zorníkem
varianta E1062 s ochranným svářecím filtrem SVAR, stupeň
ochrany 4-8
možnost objednání náhradního zorníku čirého E3010
a zorníku SVAR, stupeň ochrany 4-8 E3009
ochranné okuliare s bočnými krytmi
plastový rámček modro-žltej farby
nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
variant E1054 s čírym polykarbonátovým zorníkom
variant E1062 s ochranným zváracím filtrom SVAR, stupeň
ochrany 4-8
možnosť objednania náhradného zorníka číreho E3010
a zorníka SVAR, stupeň ochrany 4-8 E3009
E1054 B-B 40
E1062 B-B 40
E1063 SB-1
uzavřené ochranné brýle
hliníkový rámeček
sklopný svářečský filtr
očnice obšité silikonovou pryží
zorník z lepeného bezpečnostního skla
možnost objednání náhradního zorníku E3024
uzatvorené ochranné okuliare
hliníkový rámček
sklopný zváračský filter
očnice obšité silikónovou gumou
zorník z lepeného bezpečnostného skla
možnosť objednania náhradného zorníka E3024
E1063 SB-1
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
BARVA
FARBA
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
E1055
BA-22
ČIRÝ | ČÍRY
2S
˅
E1057
B-E7
ČIRÝ | ČÍRY
1S
˅
E1058
B-B 19
ČIRÝ | ČÍRY
1S
˅
E1054
B-B 40
ČIRÝ | ČÍRY
1S
˅
˅
E1062
B-B 40
KOUŘOVÝ | DYMOVÝ
1S
˅
˅
E1063
SB-1
ČIRÝ | ČÍRY
SVAŘECÍ | ZVÁRACÍ.
1S
5 SCS 1 DIN
˅
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
EN 170
S
1|5
EN 170
S
1|5
EN 170
S
1|5
˅
EN 170
S
1|5
˅
EN 169
S
1|5
EN 170
S
1|5
˅
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
31
E3003
E3012
E4101 WELDER
Charakteristika
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
ZORNÍK
ZORNÍK
E4101
WELDER
ČIRÝ | ČÍRY
SVAŘECÍ | ZVÁRACÍ
BARVA
FARBA
Charakteristika
E4101 WELDER
uzavřené ochranné brýle
rámeček z PVC
nepřímá ventilace
zorníky čirý a odklápěcí svařovací č. 5, zesílená pevnost
nastavitelná náhlavní páska
uzatvorené ochranné okuliare
rámček z PVC
nepriama ventilácia
zorník číry a odklápací zvárací č. 5, zosilnená pevnosť
nastaviteľná náhlavná páska
E3003
čiré náhradní svařovací sklo
číre náhradné zváracie sklo
E3012
náhradní svařovací sklo
náhradné zváracie sklo
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV
NORMA
NORMA
MO
MO
BALENÍ
BALENIE
1F
5 1 DIN 0196
EN 175
F
1|12|120
E1250 FLAME
samostmívací svářecí kukla
napájení solárními články a lithiovou baterií
rozsah zatemnění 9-13
rozsah stupně zatemnění je nastavitelný ovládacím kolečkem
samostmievacia zváracia kukla
napájanie solárnymi článkami a lítiovou batériou
rozsah zatemnenia 9-13
rozsah stupňa zatemnenia je nastaviteľný ovládacím kolieskom
TECHNICKÁ TABULKA | TECHNICKÁ TABUĽKA
VELIKOST FILTRU
VEľKOSť FILTRA
110 × 90 × 9 MM
OBLAST VIDĚNÍ
OBLASť VIDENIA
98 × 40 MM
OCHRANNý STUPEň SVĚTLéHO STAVU
OCHRANNÝ STUPEň SVETLÉHO STAVU
DIN.3 NEBO DIN.4
DIN.3 ALEBO DIN.4
OCHRANNý STUPEň TMAVéHO STAVU
OCHRANNÝ STUPEň TMAVÉHO STAVU
9-13 NASTAVITELNÝ OD JASNĚJŠÍ PO TMAVŠÍ
9-13 NASTAVITEľNÝ OD JASNEJŠEJ PO TMAVŠIU
SPÍNA
PÍNACÍ DOBA
DOB
SPÍNACÍ ČAS
1/25 000 S
1/25 000 S
DOBA OBNOVY
ČAS OBNOVY
0,6 S Z TMAVÉ DO PůVODNÍ
0,6 S Z TMAVEJ DO PôVODNEJ
ČIDLO SVÁŘENÍ
SNÍMAČ ZVÁRANIA
2 ČÁSTI
2 ČASTI
NAP
APÁjENÍ
ENÍ
NAPÁJANIE
SOLÁRNÍ ČLÁNKY A LITHIOVÁ BATERIE
SOLÁRNE ČLÁNKY A LÍTIOVÁ BATÉRIA
VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ
VYPÍNANIE A ZAPÍNANIE
PLNĚ AUTOMATICKÉ
PLNE AUTOMATICKÉ
PROPUSTNOST PRO UV ZÁŘENÍ
PRIEPUSTNOSť PRE UV ŽIARENIE
313-365 NM < 3,4 × 10-8%
PROPUSTNOST PRO IR ZÁŘENÍ
PRIEPUSTNOSť PRE IR ŽIARENIE
780-1300 NM < 0,0027%
1300-2000 NM < 0,0097%
OCHRANA OČÍ
OCHRANA OČÍ
EN 379 1/2/1
OCHRANA OBLIČEjE
OCHRANA TVÁRE
EN 175
VÁHA
VÁHA
420 G±10 G
BALENÍ
BALENIE
1|4
E1250 FLAME
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
33
E4100 BLUE EAGLE
E2016 5888
svářecí kukla
plynulé nastavení obvodu pomocí otočného kolečka
nastavení výšky pomocí posuvného pásku
vyměnitelná čelová potní páska
dodáváno bez skel
odklápěcí zorník
zváracia kukla
plynulé nastavenie obvodu pomocou otočného kolieska
nastavenie výšky pomocou posuvnej pásky
vymeniteľná čelová potná páska
dodávaná bez skiel
odklápací zorník
svářecí kukla papírová
včetně kříže
zváracia kukla papierová
vrátane kríža
E1050 SVÁŘECÍ ŠTÍT | ZVÁRACÍ ŠTÍT
svářecí štít do ruky, měkký
zvárací štít do ruky, mäkký
E3008 SKLO DO SVÁŘECÍCH KUKEL - TMAVÉ
SKLÁ DO ZVÁRACÍCH KUKIEL – TMAVÉ
E3006 SKLO DO SVÁŘECÍCH KUKEL - ČIRÉ
SKLÁ DO ZVÁRACÍCH KUKIEL – ČÍRE
náhradní zorník do svářecích kukel
velikost 110 x 90 cm
E3008 - tmavý, v čísle 7-14
náhradný zorník do zváracích kukiel
veľkosť 110 × 90 cm
E3008 – tmavý, číslo 7 – 14
E2016 5888
E4100 BLUE EAGLE
E3008 - tmavé SKLA DO SVÁŘECÍCH KUKEL | SKLÁ DO ZVÁRACÍCH KUKIEL – TMAVÉ
E3006 - čiré SKLA DO SVÁŘECÍCH KUKEL | SKLÁ DO ZVÁRACÍCH KUKIEL – ČÍRE
E1050 SVÁŘECÍ ŠTÍT | ZVÁRACÍ ŠTÍT
E61410 ČISTÍCÍ HADŘÍK | ČISTIACA HANDRIČKA
E61003 ŠNůRKA | ŠNÚRKA
E61402 POUZDRO NA BRÝLE | PUZDRO NA OKULIARE
E61410 ČISTÍCÍ HADŘÍK | ČISTIACA HANDRIČKA
E61401 SÁČEK NA BRÝLE | VRECÚŠKO NA OKULIARE
čistící hadřík ARDON® na brýle
rozměr 15 x 15 cm
čistiaca handrička ARDON® na okuliare
rozmer 15 × 15 cm
E61402 POUZDRO NA BRÝLE | PUZDRO NA OKULIARE
E61003 ŠNůRKA | ŠNÚRKA
zpevněné
zesílený uzávěr chrání brýle před vnějším mechanickým
poškozením
praktická karabinka umožňuje připevnění na opasek nebo na
jakékoli poutko
vnitřní polstrování
prostor pro náhradní zorníky
spevnené
zosilnený uzáver chráni okuliare pred vonkajším mechanickým
poškodením
praktická karabínka umožňuje pripevnenie na opasok alebo
na akékoľvek pútko
vnútorné polstrovanie
priestor na náhradné zorníky
vhodná pro všechny typy ochranných brýlí ARDON® s úzkými
straničkami
materiál nylon
vhodná pre všetky typy ochranných okuliarov ARDON® s úzkymi
rúčkami
materiál nylon
PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO
E61401 SÁČEK NA BRÝLE | VRECÚŠKO NA OKULIARE
materiál mikrovlákno
šňůrka na zavěšení a stahování
rozměr 20 x 10 cm
materiál mikrovlákno
šnúrka na zavesenie a sťahovanie
rozmer 20 × 10 cm
OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU
35
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
BARVA ZORNÍKŮ
FARBA ZORNÍKOV
MO
MO
FT
F
PIKTOGRAMY
PIKTOGRAMY
NASTAVITELNOST
NASTAVITEľNOSť
STRANA
STRANA
BT
E4012
V1011E
˅
˅
E4036
V12-000
˅
˅
˅
˅
E4019
V3000
˅
˅
˅
˅
E4020
V2011
˅
˅
˅
str. 13
E4021
V2111
˅
˅
str. 13
E4001
V10-000
E4002
V10-100
E4003
V10-200
E4023
V11-000
E4013
˅
str. 12
˅
˅
str. 12
str. 13
˅
˅
˅
˅
˅
str. 14
˅
˅
˅
˅
˅
str. 14
˅
˅
˅
˅
˅
str. 14
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 14
V4000
˅
˅
˅
˅
E4014
V5000
˅
˅
˅
˅
E4009
V9000
˅
˅
˅
˅
str. 16
E4010
V9200
˅
˅
˅
str. 16
E4011
V9300
˅
˅
˅
str. 16
E4025
M2000
˅
˅
˅
˅
str. 16
E4006
V7000
˅
˅
˅
˅
str. 17
E4007
V7100
˅
˅
˅
str. 17
E4008
V7300
˅
˅
˅
str. 17
E4038
M4000
˅
˅
˅
˅
E4022
V6000
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 18
E4030
V6100
˅
˅
˅
˅
˅
str. 18
E4031
V6200
˅
˅
˅
˅
˅
str. 18
E4037
M3000
˅
˅
˅
˅
˅
E4004
V8000
˅
˅
˅
˅
˅
str. 19
E4005
V8100
˅
˅
˅
˅
str. 19
E4016
M1000
˅
˅
˅
˅
˅
str. 19
E4017
M1100
˅
˅
str. 19
E4034
W3000
E4035
W3100
E4041
GLANCE
E4024
G1000
˅
˅
˅
˅
˅
E4040
G5000
˅
˅
˅
˅
˅
E4039
G4000
˅
˅
˅
˅
˅
E4018
G3011
˅
˅
E4015
G2011
˅
˅
E1165
PARALUX
˅
E5002
SP1000
˅
E5000
SOLAR PRO
E5001
SOLAR PRO
E5003
XC
E5004
XC
E5008
A800
E5009
A800
E5006
PROTÉGÉ
E5007
PROTÉGÉ
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
polarizační
polarizačný
fotochromat.
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 15
str. 18
str. 20
str. 20
str. 20
˅
˅
˅
˅
str. 17
˅
˅
˅
str. 21
˅
str. 21
˅
˅
str. 21
˅
˅
str. 22
˅
˅
str. 22
˅
˅
˅
str. 22
str. 23
˅
str. 23
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 24
˅
˅
˅
˅
˅
str. 24
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 24
˅
˅
˅
˅
˅
str. 24
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 15
˅
str. 23
˅
str. 24
str. 24
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
BARVA ZORNÍKŮ
FARBA ZORNÍKOV
MO
MO
FT F
PIKTOGRAMY
PIKTOGRAMY
BT
B
NASTAVITELNOST
NASTAVITEľNOSť
STRANA
STRANA
S
E5010
V-MAXX
˅
E5011
V-MAXX
˅
E5012
V-MAXX
˅
E5013
DURAMAX
˅
E1159
2720
˅
E3030/1
2721
E3030/2
2722
E3060
2740
E3061
2741
E3068
2742
E3062
2800
E3065
2810
E3067
2840
E3049
2841
E3051
2842
E3050
2844
E3056
2845
E3048
2846
E3066
2820
E3053
2821
E3054
2822
E1240
M.MINIMIZER
E3069
2890
˅
E3070
2890A
˅
E1055
BA22
˅
˅
E1057
B-E7
˅
˅
E1058
B-B19
˅
˅
E1054
B-B 40
˅
˅
˅
˅
str. 31
E1062
B-B 40
˅
˅
˅
str. 31
E1063
SB-1
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 25
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 25
˅
˅
˅
˅
str. 25
˅
˅
˅
˅
str. 25
˅
˅
˅
str. 27
˅
˅
˅
str. 27
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 27
˅
˅
˅
˅
˅
str. 27
˅
˅
˅
˅
˅
str. 27
˅
˅
˅
˅
˅
str. 27
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 28
˅
˅
˅
˅
˅
str. 28
˅
˅
˅
˅
˅
str. 28
˅
˅
str. 28
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
zlatý
zlatý
oranžový
oranžový
svařečský
zváračský
˅
˅
˅
svařečský
zváračský
str. 27
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 28
˅
˅
˅
˅
˅
str. 28
˅
˅
˅
˅
str. 28
˅
˅
˅
˅
str. 28
˅
˅
˅
˅
str. 28
str. 29
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 27
svařečský
zváračský
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 29
˅
str. 29
str. 30
˅
str. 30
str. 31
str. 31
˅
Čirý zorník chrání proti UV záření. | Číry zorník chráni proti UV žiareniu.
Žlutý zorník chrání proti UV záření, filtruje modrý díl světla z viditelného spektra a umož-
ňuje více kontrastní vidění ve zhoršených světelných podmínkách. | Žltý zorník chráni proti UV žiareniu, filtruje modrý diel svetla z viditeľného spektra a umožňuje kontrastnejšie videnie v zhoršených svetelných podmienkach.
Kouřový zorník chrání proti UV záření, plní funkci protislunečního filtru při zachování dostatečného vnímání
barev. | Dymový zorník chráni proti UV žiareniu, plní funkciu protislnečného filtra pri zachovaní dostatočného vnímania farieb.
Bronzový zorník chrání proti UV záření a modrému
světlu, plní funkci protislunečního filtru. | Bronzový zorník chráni proti UV žiareniu a modrému svetlu, plní funkciu protislnečného filtra.
UV filtr | UV filter
flexnou vrstvou
nemlživá úprava | nerosiaca úprava
rozstřik kapalin | rozstrek kvapalín
nastavitelný sklon straniček | nastaviteľný sklon rúčok
úprava proti poškrábání | úprava proti poškriabaniu
velké částice prachu | veľké častice prachu
zorník s antireflexní vrstvou | zorník s antire-
roztavený kov, horké pevné látky | roztavený kov, horúce pevné látky
nastavitelná délka straniček | nastaviteľná dĺžka rúčok
MO/MO - mechanická odolnost | mechanická odolnosť
E4027 S-1D
E4026 S-1
E4033 S-2
polykarbonátový ochranný zorník
zajišťuje ochranu proti nárazu částic o střední energii
i při extrémních teplotách
zaručuje maximální ochranu a vysoký komfort díky
širokému panoramatickému zornému poli
rozměry 40 x 22 cm
použitelné s náhlavním držákem D-1
zorník čirý nebo kouřový
polykarbonátový ochranný zorník
zaisťuje ochranu proti nárazu častíc o strednú energiu,
aj pri extrémnych teplotách
zaručuje maximálnu ochranu a vysoký komfort vďaka
širokému panoramatickému zornému poľu
rozmery 40 x 22 cm
použiteľné s náhlavným držiakom D-1
zorník číry alebo dymový
drátěný ochranný zorník
zajišťuje ochranu proti nárazu částic
vhodný pro použití v lesnictví
rozměry 40 x 22 cm
použitelný s náhlavním držákem D-1
drôtený ochranný zorník
zaisťuje ochranu proti nárazu častíc
vhodný na použitie v lesníctve
rozmery 40 x 22 cm
použiteľný s náhlavným držiakom D-1
E4028 D-1
nárazuvzdorný náhlavní držák
plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko
oranžové barvy
vysokosklopný mechanismus lze plynule nastavovat
díky dvěma oranžovým závitům
vybaven vyměnitelnou čelovou potní páskou z PR
bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu
možnost nasazení zorníků S-1, S-1D, S-2
nárazuvzdorný náhlavný držiak
plynulé nastavenie obvodu reguluje otočné koliesko
oranžovej farby
vysokosklopný mechanizmus je možné plynulo
nastavovať vďaka dvom oranžovým závitom
vybavený vymeniteľnou čelovou potnou páskou z PR
bavlny, príjemného a vysoko nasiakavého materiálu
možnosť nasadenia zorníkov S-1, S-1D, S-2
E4033 S-2
E4026 S-1
E4027 S-1D
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
E4027
S-1D
E4026
S-1
E4033
S-2
E4028
D-1
D1002
SH-1
EN 166
EN 170
EN 172
EN 1731
EN 397
BALENÍ
BALENIE
1|50
˅
1|50
˅
1|50
˅
1|50
˅
˅
1|20
E4028 D-1
D1002 SH-1
Charakteristika
Charakteristika
D1002 SH-1
vynikající komfortní ochranná přilba v šesti barvách
materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren,
nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti
nárazu a pevnost
s větracími otvory pro příjemné nošení
plynulé nastavení obvodu reguluje otočné červené kolečko
pohodlný 6-ti bodový látkový hlavový kříž zaručuje výbornou
stabilitu přilby
vybaven vyměnitelnou čelovou potní páskou z PR bavlny,
příjemného a vysoce savého materiálu
extrémní odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C
životnost 5 let
výběr z modré, žluté, oranžové, červené, zelené a bílé barvy
vynikajúca komfortná ochranná prilba v šiestich farbách
materiál ABS – termoplast, akrylonitril-butadién-styrén,
najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti
nárazu a pevnosť
s vetracími otvormi pre príjemné nosenie
plynulé nastavenie obvodu reguluje otočné červené koliesko
pohodlný 6-bodový látkový hlavový kríž zaručuje výbornú
stabilitu prilby
vybavený vymeniteľnou čelovou potnou páskou z PR bavlny,
príjemného a vysoko nasiakavého materiálu
extrémna odolnosť proti teplu od −20 °C do + 50 °C
životnosť 5 rokov
výber z modrej, žltej, oranžovej, červenej, zelenej a bielej farby
KOMBINOVANÁ OCHRANA | KOMBINOVANÁ OCHRANA
41
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBÁM ARDON® SH-1 A R-5 | PRÍSLUŠENSTVO K PRILBÁM ARDON® SH-1 A R-5
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
POPIS
POPIS
E4029
D-2
DRŽÁK ZORNÍKU S UPEVNĚNÍM NA PŘILBU
DRŽIAK ZORNÍKA S UPEVNENÍM NA PRILBU
E4026
S-1
OCHRANNÝ ZORNÍK VIZ STR. 40
OCHRANNÝ ZORNÍK, POZRITE STR. 40
E4027
S-1D
OCHRANNÝ ZORNÍK VIZ STR. 40
OCHRANNÝ ZORNÍK, POZRITE STR. 40
E4033
S-2
OCHRANNÝ ZORNÍK VIZ STR. 40
OCHRANNÝ ZORNÍK, POZRITE STR. 40
C1045
H510P3E
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU VIZ STR. 78
MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU, POZRITE STR. 78
˅
1|10
C3008
H520P3E
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU VIZ STR. 79
MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU, POZRITE STR. 79
˅
1|10
C3009
H540P3E
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU VIZ STR. 80
MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU, POZRITE STR. 80
˅
1|20
C4007
M60
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU VIZ STR. 65
MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU, POZRITE STR. 65
˅
1|60
C1062
L1H
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU VIZ STR. 72
MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU, POZRITE STR. 72
˅
1|20
C1065
L3H
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU VIZ STR. 72
MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU, POZRITE STR. 72
˅
1|20
C1069
C1H
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU VIZ STR. 74
MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU, POZRITE STR. 74
˅
1|10
C1068
C3H
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU VIZ STR. 74
MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU, POZRITE STR. 74
˅
1|10
EN 166
EN 170
EN 172
EN 1731
EN 352-1
BALENÍ
BALENIE
1|50
˅
1|50
˅
1|50
˅
1|50
˅
E4029 D-2
C1045 H510P3E
C3008 H520P3E
C3009 H540P3E
C4007 M60
C1062 L1H
C1065 L3H
C1069 C1H
C1068 C3H
D1074 NÁHLAVNÍ KŘÍŽ K SH-1
NÁHLAVNý KRÍŽ K SH-1
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ ARDON® SH-1 | PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE ARDON® SH-1
E4026 S-1
E4027 S-1D
E4033 S-2
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
POPIS
POPIS
D1224
SH-1-2
PODBRADNÍ PÁSEK
PODBRADNÝ REMIENOK
D1225
SH-1-3
ČELOVÝ POTNÍ PÁSEK Z PR BAVLNY, PŘÍJEMNÉHO A VYSOCE SAVÉHO MATERIÁLU
ČELOVÁ POTNÁ PÁSKA Z PR BAVLNY, PRÍJEMNÉHO A VYSOKO NASIAKAVÉHO MATERIÁLU
D1074
NÁHLAVNÍ KŘÍŽ
NÁHLAVNÝ KRÍŽ
6-TI BODOVÝ LÁTKOVÝ KŘÍŽ S REGULOVATELNÝM OBVODEM
6-BODOVÝ LÁTKOVÝ KRÍŽ S REGULOVATEľNÝM OBVODOM
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ ARDON® R-5 | PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE ARDON® R-5
D1050
NÁHRADNÍ KŘÍŽ DO PŘILBY | NÁHRADNÝ KRÍŽ DO PRILBY
D1055
PODBRADNÍ ŘEMÍNEK DO PŘILBY | PODBRADNÝ REMIENOK DO PRILBY
D1018 R-5
Charakteristika
klasická polyetylenová ochranná přilba v šesti barvách
odolnost vůči teplu od - 10°C do + 50°C
elektrická izolace do 440 V
jednoduše nastavitelná velikost obvodu
životnost 4-5 let
výběr barev modrá, bílá, červená, oranžová, zelená a žlutá
klasická polyetylénová ochranná prilba v šiestich farbách
odolnosť proti teplu od −10 °C do + 50 °C
elektrická izolácia do 440 V
jednoducho nastaviteľná veľkosť obvodu
životnosť 4 – 5 rokov
výber farieb modrá, biela, červená, oranžová, zelená a žltá
D1301 BRUNO
Charakteristika
nárazuvzdorná sportovní čepice
poskytuje lehčí ochranu proti nárazu
s ABS skořepinou a pěnovou vložkou
větrací otvory pro příjemné nošení
provedení v tmavě modré barvě
univerzální velikost, možnost nastavení obvodu díky suchému zipu
nárazuvzdorná športová čiapka
poskytuje ľahšiu ochranu proti nárazu
s ABS škrupinou a penovou vložkou
vetracie otvory pre príjemné nosenie
vyhotovenie v tmavomodrej farbe
univerzálna veľkosť, možnosť nastavenia obvodu vďaka
suchému zipsu
D1018 R-5
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
D1018
R-5
D1301
BRUNO
EN 397
EN 812
BALENÍ
BALENIE
1|60
˅
˅
1|60
D1301 BRUNO
KOMBINOVANÁ OCHRANA | KOMBINOVANÁ OCHRANA
43
D1227 G3000
velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů
plynulé nastavení obvodu
indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby
čelový potní pásek
výborná stabilita
plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření
životnost 3-5 let
výběr šedé, žluté, bílé, oranžové, červené, modré, zelené
a fluorescenční barvy
veľmi komfortná prilba s väčším počtom vetracích otvorov
plynulé nastavenie obvodu
indikátor signalizujúci čas použiteľnosti prilby
čelová potná páska
výborná stabilita
plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiarenia
životnosť 3 – 5 rokov
výber sivej, žltej, bielej, oranžovej, červenej, modrej, zelenej
a fluorescenčnej farby
D1242 G3001
D1242/K G3001
ochranná přilba bez ventilace
plynulé nastavení obvodu
indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby
čelový potní pásek
pracovní teplota od - 30°C do + 55°C
440 VAC, 1000 V dle EN 50365
plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření
životnost 3-5 let
v bílé barvě
varianta D1242 v provední s posuvným páskem
varianta D1242/K v provední s otočným kolečkem
ochranná prilba bez ventilácie
plynulé nastavenie obvodu
indikátor signalizujúci čas použiteľnosti prilby
čelová potná páska
pracovná teplota od −30 °C do +55 °C
440 VAC, 1 000 V podľa EN 50365
plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiarenia
životnosť 3 – 5 rokov
v bielej farbe
variant D1242 vyhotovenie s posuvným remienkom
variant D1242/K vyhotovenie s otočným kolieskom
D1227 G3000
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
D1227
G3000
˅
D1242
G3001
˅
EN 397
EN 50365
BALENÍ
BALENIE
1|20
˅
1|20
D1242 G3001
D1242/K G3001
D1264 V5
D1262 5C
D1231 GR3C
C1045 H510P3E
C3008 H520P3E
C3009 H540P3E
PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘILEB PELTOR™ | PRÍSLUŠENSTVO PRÍLB PELTOR™
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
POPIS
POPIS
D1264
V5
DRŽÁK OCHRANNÉHO ŠTÍTU | DRŽIAK OCHRANNÉHO ŠTÍTU
D1262
5C
DRÁTĚNÝ ŠTÍT | DRôTENÝ ŠTÍT
C1045
H510P3E
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU | MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU
C3008
H520P3E
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU | MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU
C3009
H540P3E
MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM NA PŘILBU | MUŠľOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉROM NA PRILBU
D1231
GR3C
OCHRANA PROTI DEŠTI | OCHRANA PROTI DAŽĎU
D1250
GH4
PODBRADNÍ PÁSEK | PODBRADNÝ REMIENOK
D1230
HYG3
ČELOVÝ POTNÍ PÁSEK | ČELOVÁ POTNÁ PÁSKA
D1243
HYG4
ČELOVÝ POTNÍ PÁSEK KOŽENÝ | ČELOVÁ POTNÁ PÁSKA KOŽENÁ
D1263
5F-1
POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT | POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT
D1232
V6E
ČIRÉ INTEGROVANÉ OCHRANNÉ BRÝLE, SNADNÉ UPEVNĚNÍ NA PŘILBU | ČÍRE INTEGROVANÉ OCHRANNÉ OKULIARE, JEDNODUCHÉ UPEVNENIE NA PRILBU
KOMBINOVANÁ OCHRANA | KOMBINOVANÁ OCHRANA
45
D1260 G500V5FH510-GU
průmyslový multisystém
ochrana proti odstřikujícím kapalinám při průmyslových
aplikacích jako je broušení nebo čištění
multisystém obsahuje mušlové chrániče sluchu H510A,
polykarbonátový ochranný štít 5F-1, nasazovací výměnný
ochranný štít
tenké provedení s funkcí sklápění
hmotnost 130 g
priemyselný multisystém
ochrana proti odstrekujúcim kvapalinám pri priemyselných
aplikáciách, ako je brúsenie alebo čistenie
multisystém obsahuje mušľové chrániče sluchu H510A,
polykarbonátový ochranný štít V40F, nasadzovací výmenný
ochranný štít
tenké vyhotovenie s funkciou sklápania
hmotnosť 130 g
D1261 G500V5CH510-OR
lesnický multisystém
použití při pročišťování a odvětvování motoricky poháněnými
nástroji
multisystém obsahuje mušlové chrániče sluchu H510A, ochranný
drátěný štít 5C, síťku z nerezové oceli, nasazovací výměnný
ochranný štít
tenké provedení s funkcí sklápění
hmotnost 115 g
lesnícky multisystém
použitie pri prečisťovaní a odvetvovaní motoricky poháňanými
nástrojmi
multisystém obsahuje mušľové chrániče sluchu H510A, ochranný
drôtený štít V40C, sieťku z nehrdzavejúcej ocele, nasadzovací
výmenný ochranný štít
tenké vyhotovenie s funkciou sklápania
hmotnosť 115 g
Charakteristika
Charakteristika
D1260 G500V5FH510-GU
D1261 G500V5CH510-OR
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
D1260
G500V5FH510-GU
˅
D1261
G500V5CH510-OR
˅
EN 352-1
EN 166
EN 1731
BALENÍ
BALENIE
1|10
˅
˅
1|10
D1022 Š-P 29
D1021 Š-P 28
ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím
hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2mm
poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem
pomalu letících částic
vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní
práce nebo pro práci ve zdravotnictví
D1022 rozměry 330 x 290 mm
D1021 rozměry 220 x 290 mm
ochranný štít je tvorený náhlavným nosičom a priezorom
priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm
poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom
pomaly letiacich častíc
vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne
práce alebo na prácu v zdravotníctve
D1022 rozmery 330 x 290 mm
D1021 rozmery 220 x 290 mm
D1019 Š-P 6
ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí
hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2mm
poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem
pomalu letících částic
vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní
práce nebo pro práci ve zdravotnictví
rozměry 90 x 250 mm
ochranný štít bez náhlavného nosiča zložený z čelného pásu
a priezor
priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm
poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom
pomaly letiacich častíc
vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne
práce alebo na prácu v zdravotníctve
rozmery 90 × 250 mm
D1019 Š-P 6
D1021 Š-P 28
D1022 Š-P 29
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
D1022
Š-P 29
˅
1|5
D1021
Š-P 28
˅
1|5
D1019
Š-P 6
˅
1|5
KOMBINOVANÁ OCHRANA | KOMBINOVANÁ OCHRANA
EN 166
BALENÍ
BALENIE
47
F7007 AP311
F7009 AP312
skládaný respirátor s polypropylenovým filtračním
médiem
funguje na bázi elektrostatiky
vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie/polypropylenu
nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy
zajišťují vynikající těsnost
měkká nosní pěna
varianta F7007 stupeň ochrany FFP1 se žlutým
upínacím systémem
varianta F7009 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémem
skladaný respirátor s polypropylénovým filtračným
médiom
funguje na báze elektrostatiky
vonkajšia a vnútorná vrstva z SMS textílie/polypropylénu
nosná svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej
gumy zaisťujú vynikajúcu tesnosť
mäkká nosná pena
variant F7007 stupeň ochrany FFP1 so žltým
upínacím systémom
variant F7009 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémom
F7007 AP311
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
FFP1
F7007
AP311
˅
F7009
AP312
F7006
AP321
F7008
AP322
FFP2
˅
˅
EN 149
BALENÍ
BALENIE
9
˅
1|20|400
10
˅
1|20|400
14
˅
1|12|240
15
˅
1|12|240
Charakteristika
Charakteristika
˅
VÁHA g
HMOTNOSť g
F7006 AP321
F7006 AP321
F7008 AP322
skládaný respirátor s výdechovým ventilkem
s polypropylenovým filtračním médiem
funguje na bázi elektrostatiky
vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie/polypropylenu
nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy
zajišťují vynikající těsnost
měkká nosní pěna
varianta F7006 stupeň ochrany FFP1 se žlutým
upínacím systémem
varianta F7008 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémem
skladaný respirátor s výdychovým ventilčekom
s polypropylénovým filtračným médiom
funguje na báze elektrostatiky
vonkajšia a vnútorná vrstva z SMS textílie/polypropylénu
nosná svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej
gumy zaisťujú vynikajúcu tesnosť
mäkká nosná pena
variant F7006 stupeň ochrany FFP1 so žltým upínacím
systémom
variant F7008 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémom
F7004 AP521
F7005 AP522
respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem
filtrační médium z polypropylenu
funguje na bázi elektrostatiky
vnější vrstva z SMS textilie/polypropylenu
vnitřní vrstva z polyesteru
nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy
zajišťují vynikající těsnost
měkká nosní pěna
varianta F7004 stupeň ochrany FFP1 se žlutým
upínacím systémem
varianta F7005 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémem
respirátor mušľového tvaru s výdychovým ventilčekom
filtračné médium z polypropylénu
funguje na báze elektrostatiky
vonkajšia vrstva z SMS textílie/polypropylénu
vnútorná vrstva z polyesteru
nosná svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej
gumy zaisťujú vynikajúcu tesnosť
mäkká nosná pena
variant F7004 stupeň ochrany FFP1 so žltým upínacím
systémom
variant F7005 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémom
F7004 AP521
F7011 AP1085
polypropylenová tvarovaná rouška bez ventilku
140 g/m², pro práci v prašném prostředí
polypropylénové tvarované rúško bez ventilčeka,
140 g/m2, na prácu v prašnom prostredí
F7011 AP1085
F7010 AP522C
respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem
uhlíkový filtr proti organickým parám
filtrační médium z polypropylenu
funguje na bázi elektrostatiky
vnější vrstva z SMS textilie/polypropylenu
vnitřní vrstva z polyesteru
nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy
zajišťují vynikající těsnost
měkká nosní pěna
respirátor mušľového tvaru s výdychovým ventilčekom
uhlíkový filter proti organickým parám
filtračné médium z polypropylénu
funguje na báze elektrostatiky
vonkajšia vrstva z SMS textílie/polypropylénu
vnútorná vrstva z polyestru
nosná svorka a dvojitý upínací systém z prírodnej
gumy zaisťujú vynikajúcu tesnosť
mäkká nosná pena
RESPIRÁTORY ARDON® | RESPIRÁTORY ARDON®
F7010 AP522C
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
FFP1
F7004
AP521
˅
F7005
AP522
F7011
AP1085
F7010
AP522C
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST | OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
FFP2
˅
VÁHA g
HMOTNOSť g
EN 149
BALENÍ
BALENIE
13
˅
1|12|240
14
˅
1|12|240
8
˅
15
1|50|1 000
˅
1|12|240
51
F1024 AURA 9310
F1026 AURA 9320
inovativní třípanelový respirátor se přizpůsobí
každému tvaru obličeje
embosovaný nosní panel redukuje zamlžování brýlí
velmi nízký odpor při dýchání
možnost složení
varianta F1024 stupeň ochrany FFP1 se žlutým
upínacím systémem
varianta F1026 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémem
inovatívny trojpanelový respirátor sa prispôsobí
každému tvaru tváre
embosovaný nosný panel redukuje zahmlievanie
veľmi nízky odpor pri dýchaní
možnosť zloženia
variant F1024 stupeň ochrany FFP1 so žltým
upínacím systémom
variant F1026 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémom
Charakteristika
Charakteristika
F1025 AURA 9312
F1027 AURA 9322
F1028 AURA 9332
inovativní třípanelový respirátor se přizpůsobí
každému tvaru obličeje
embosovaný nosní panel redukuje zamlžování brýlí
velmi nízký odpor při dýchání
3M™ Cool Flow ventilek efektivně zamezuje teplu
a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje chladnější
prostředí a pohodlnější nošení
možnost složení
varianta F1025 stupeň ochrany FFP1 se žlutým
upínacím systémem
varianta F1027 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémem
varianta F1028 stupeň ochrany FFP3 s červeným
upínacím systémem
inovatívny trojpanelový respirátor sa prispôsobí
každému tvaru tváre
embosovaný nosný panel redukuje zahmlievanie okuliarov
veľmi nízky odpor pri dýchaní
3M™ Cool Flow ventilček efektívne zamedzuje teplu
a vlhkosti vznikajúcim pri dýchaní, poskytuje chladnejšie
prostredie a pohodlnejšie nosenie
možnosť zloženia
variant F1025 stupeň ochrany FFP1 so žltým
upínacím systémom
variant F1027 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémom
variant F1028 stupeň ochrany FFP3 s červeným
upínacím systémom
Řada COMFORT 3M™ AURA 9300+
Rad COMFORT 3M™ AURA 9300+
F1024 AURA 9310
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
F1024
AURA 9310
F1026
AURA 9320
F1025
AURA 9312
F1027
AURA 9322
F1028
AURA 9332
F1099
VFLEX 9152
F1109
AURA 9422
F1108
AURA 9432
FFP1
FFP2
FFP3
VÁHA g
HMOTNOSť g
EN 149
BALENÍ
BALENIE
10
˅
1|20|240
10
˅
1|20|240
15
˅
1|10|120
15
˅
1|10|120
15
˅
1|10|120
˅
18
˅
1|20|400
˅
18
˅
1|10|120
18
˅
1|10|120
˅
˅
˅
˅
˅
˅
F1025 AURA 9312
F1099 VFLEX 9152
F1099/S VFLEX 9152/S
F1109 AURA 9422
F1108 AURA 9432
skládací respirátor
hlavní díly ve tvaru V se přizpůsobují pohybům Vašich
úst a přinášejí více komfortu při mluvení
embosovaný nosní panel pomáhá udržet tvar
respirátoru a jeho vzdálenost od úst, vytváří pocit
volného prostoru pro dýchání
tvarovatelná nosní svorka zaručuje výborné utěsnění
příjemný vnitřní materiál
stupeň ochrany FFP2
k dispozici ve dvou velikostech - standardní a malá vel. S
skládací respirátor
hlavné diely v tvare V sa prispôsobujú pohybom vašich úst
a prinášajú viac komfortu pri rozprávaní
embosovaný nosný panel pomáha udržať tvar respirátora
a jeho vzdialenosť od úst, vytvára pocit voľného priestoru
pre dýchanie
tvarovateľná nosná svorka zaručuje výborné utesnenie
príjemný vnútorný materiál
stupeň ochrany FFP2
k dispozícii v dvoch veľkostiach – štandardná a malá vel´. S
skládací respirátor třípanelového designu
přizpůsobí se všem tvarům a velikostem obličeje
tvarová stálost umožňuje použití v teplém a vlhkém prostředí
tvarovaný nosní panel se přizpůsobí konturám nosu a obličeje
a poskytuje široké pole vidění, umožňuje použití s ochrannými
brýlemi
integrovaná nosní svorka ve vrstvách respirátoru snižuje
riziko jeho porušení
3M™ Cool Flow ventilek efektivně zamezuje teplu a vlhkosti
vznikajícím při dýchání, poskytuje chladnější prostředí
a pohodlnější nošení
ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl
varianta F1109 stupeň ochrany FFP2 s modrým upínacím
systémem
varianta F1108 stupeň ochrany FFP3 s červeným upínacím
systémem
skladací respirátor trojpanelového dizajnu
prispôsobí sa všetkým tvarom a veľkostiam tváre
tvarová stálosť umožňuje použitie v teplom a vlhkom prostredí
tvarovaný nosný panel sa prispôsobí kontúram nosa a tváre
a poskytuje široké pole videnia, umožňuje použitie s ochrannými
okuliarmi
integrovaná nosná svorka vo vrstvách respirátora znižuje
riziko jeho porušenia
3M™ Cool Flow ventilček efektívne zamedzuje teplu a vlhkosti
vznikajúcim pri dýchaní, poskytuje chladnejšie prostredie
a pohodlnejšie nosenie
ideálny pre potravinársky a farmaceutický priemysel
variant F1109 stupeň ochrany FFP2 s modrým upínacím
systémom
variant F1108 stupeň ochrany FFP3 s červeným upínacím
systémom
Řada COMFORT 3M™ AURA 9400+
Rad COMFORT 3M™ AURA 9400+
Řada CLASSIC 3M™ VFLEX 9152
Rad CLASSIC 3M™ VFLEX 9152
F1099 VFLEX 9152
F1099/S VFLEX 9152/S
RESPIRÁTORY 3M™ | RESPIRÁTORY 3M™
F1109 AURA 9422
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST | OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
53
KTERÝ FAKTOR OCHRANY JE VHODNÝ PRO VAŠE POTŘEBY? | KTORÝ FAKTOR OCHRANY JE VHODNÝ PRE VAŠE POTREBY?
RESPIRÁTORY TŘÍDY FFP1
RESPIRÁTORY TRIEDY FFP1
P1
RESPIRÁTORY TŘÍDY FFP2
RESPIRÁTORY TRIEDY FFP2
P2
RESPIRÁTORY TŘÍDY FFP3
RESPIRÁTORY TRIEDY FFP3
P3
SPECIÁLNÍ POLOMASKY
ŠPECIÁLNE POLOMASKY
FAKTOR OCHRANY
FAKTOR OCHRANY
APF 4*
APF 10
APF 20
APF 4 NEBO 10
PEL **
4
12
50
4 NEBO 12
NPK-P ***
4
12
50
4 NEBO 12
TYPICKÉ APLIKACE
TYPICKÉ APLIKÁCIE
NÍZKÉ ÚROVNĚ JEMNÉHO PRACHU
/AEROSOLů NA BÁZI OLEJE NEBO
VODY (RUČNÍ PÍSKOVÁNÍ, VRTÁNÍ
A ŘEZÁNÍ)
NÍZKE ÚROVNE JEMNÉHO PRACHU/
AEROSÓLOV NA BÁZE OLEJA ALEBO
VODY (RUČNÉ PIESKOVANIE, VŔTANIE
A REZANIE)
STŘEDNÍ ÚROVNĚ JEMNÉHO PRACHU/
AEROSOLů NA BÁZI OLEJE NEBO VODY
(SÁDRA, CEMENT, PÍSKOVÁNÍ, DŘEVĚNÝ
PRACH)
STREDNÉ ÚROVNE JEMNÉHO PRACHU/
AEROSÓLOV NA BÁZE OLEJA ALEBO
VODY (SADRA, CEMENT, PIESKOVANIE,
DREVENÝ PRACH)
VYŠŠÍ ÚROVNĚ JEMNÉHO PRACHU/
AEROSOLů NA BÁZI OLEJE NEBO VODY
(NEBEZPEČNÝ PRÁŠEK Z OBLASTI LÉČIV,
BIOLOGICKÁ ČINIDLA A VLÁKNA)
VYŠŠIE ÚROVNE JEMNÉHO PRACHU/AEROSÓLOV NA BÁZE OLEJA ALEBO VODY
(NEBEZPEČNÝ PRÁŠOK Z OBLASTI LIEČIV,
BIOLOGICKÉ ČINIDLÁ A VLÁKNA)
JEMNÝ PRACH/AEROSOLY NA BÁZI OLEJE NEBO VODY,
V ZÁVISLOSTI NA MODELU MOŽNOST OCHRANY PROTI
VÝPARůM KOVů, OZÓNU A NÍZKÝM ÚROVNÍM URČITÝCH
PLYNů A VÝPARů)
JEMNÝ PRACH/AEROSÓLY NA BÁZE OLEJA ALEBO VODY, V ZÁVISLOSTI OD MODELU MOŽNOSť OCHRANY PROTI VÝPAROM
KOVOV, OZÓNU A NÍZKYM ÚROVNIAM URČITÝCH PLYNOV
A VÝPAROV))
SNADNÁ IDENTIFIKACE
JEDNODUCHÁ IDENTIFIKÁCIA
POZNÁ SE PODLE ŽLUTÝCH PÁSKů
SPOZNÁ SA PODľA ŽLTÝCH PÁSIKOV
POZNÁ SE PODLE MODRÝCH PÁSKů
NEBO PÍSMEN VE VENTILKU
SPOZNÁ SA PODľA MODRÝCH PÁSIKOV
ALEBO PÍSMEN VO VENTILČEKU
POZNÁ SE PODLE ČERVENÝCH PÁSKů
NEBO PÍSMEN VE VENTILKU
SPOZNÁ SA PODľA ČERVENÝCH PÁSIKOV
ALEBO PÍSMEN VO VENTILČEKU
ÚROVEň OCHRANY SE POZNÁ PODLE BARVY PÁSKů NEBO
PÍSMEN NA VENTILKU
ÚROVEň OCHRANY SA SPOZNÁ PODľA FARBY PÁSIKOV
ALEBO PÍSMEN NA VENTILČEKU
*APF:
**PEL:
***NPK-P:
FAKTOR OCHRANY | FAKTOR OCHRANY
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÝ EXPOZIČNÍ LIMIT NA PRACOVIŠTI | NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÝ EXPOZIČNÍ LIMIT NA PRACOVIŠTI
PŘÍPUSTNÝ PRůMĚRNÝ LIMIT NA PRACOVIŠTI | PŘÍPUSTNÝ PRůMĚRNÝ LIMIT NA PRACOVIŠTI
RESPIRÁTOR S VENTILKEM NEBO BEZ VENTILKU? | RESPIRÁTOR S VENTILČEKOM ALEBO BEZ VENTILČEKA?
VýHODY RESPIRÁTORU S VENTILKEM | VÝHODY RESPIRÁTORA S VENTILČEKOM
VýHODY RESPIRÁTORU BEZ VENTILKU | VÝHODY RESPIRÁTORA BEZ VENTILČEKA
SNIŽUJE NÁMAHU PŘI VÝDECHU | ZNIŽUJE NÁMAHU PRI VÝDYCHU
NIŽŠÍ JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | NIŽŠIE JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
VZDUŠNĚJŠÍ POCIT PŘI NOŠENÍ | VZDUŠNEJŠÍ POCIT PRI NOSENÍ
ZABRAňUJE UŽIVATELI V KONTAMINACI JEHO PROSTŘEDÍ |
ZABRAňUJE POUŽÍVATEľOVI V KONTAMINÁCII JEHO PROSTREDIA
DÉLETRVAJÍCÍ POHODLÍ | DLHŠIE TRVAJÚCE POHODLIE
MENŠÍ PRAVDĚPODOBNOST ZAMLŽENÍ OCHRANY ZRAKU|
MENŠIA PRAVDEPODOBNOSť ZAHMLENIA OCHRANY ZRAKU
JAKÝ STYL RESPIRÁTORU? | AKÝ ŠTÝL RESPIRÁTORA?
NÁZEV
NÁZOV
POPIS
POPIS
BEZ VENTILKU| BEZ VENTILČEKA
S VENTILKEM | S VENTILČEKOM
COMFORT
SKLÁDACÍ | SKLADACÍ
9310+
9312+
9320+
9322+, 9422+
9332+, 9432+
CLASSIC
SKLÁDACÍ | SKLADACÍ
-
-
V Flex
-
-
P1
P2
BEZ VENTILKU | BEZ VENTILČEKA
P3
S VENTILKEM | S VENTILČEKOM
S VENTILKEM | S VENTILČEKOM
ČINNOST
ČINNOSť
TŘÍDA OCHRANY
TRIEDA OCHRANY
REZ, KOVOVÉ ČÁSTICE, PLNIVO | HRDZA, KOVOVÉ ČASTICE, PLNIVO
BETON, KÁMEN | BETÓN, KAMEň
PÍSKOVÁNÍ | PIESKOVANIE
ŘEZÁNÍ | REZANIE
VRTÁNÍ | VŔTANIE
P1
P1
CEMENT, DŘEVO, OCEL | CEMENT, DREVO, OCEľ
P2
LAKY, FERMEŽE, ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY | LAKY, FERMEŽE, ANTIKÓROZNE NÁTERY
P2
OCEL, NEREZOVÁ OCEL | OCEľ, NEHRDZAVEJÚCA OCEľ
P3
NÁTĚR PROTI USAZOVÁNÍ | NÁTER PROTI USADZOVANIU
P3
NÁSTŘIK OLEJE PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ
NÁSTREK OLEJA PRI NÍZKEJ TEPLOTE
DůLEŽITÉ INFORMACE
DôLEŽITÉ INFORMÁCIE
PŘI VYSOKÉ KONCENTRACI KŘEMÍKU
PRI VYSOKEJ KONCENTRÁCII KREMÍKA
PŘI PŘÍTOMNOSTI CHROMANů
PRI PRÍTOMNOSTI CHRÓMANOV
P2
P3
MůŽE BÝT NUTNÁ SPECIÁLNÍ FILTRAČNÍ POLOMASKA
MôŽE BYť NUTNÁ ŠPECIÁLNA FILTRAČNÁ POLOMASKA
P2
MĚKKÁ OCEL, ZINEK (AUTOGEN, MIG/MIK) | MÄKKÁ OCEľ, ZINOK (AUTOGÉN, MIG/MIK)
P2
3M 9928 NEBO 9925 NA OCHRANU PROTI OZÓNU
3M 9928 ALEBO 9925 NA OCHRANU PROTI OZÓNU
P3
3M 9928 NEBO 9925 NA OCHRANU PROTI OZÓNU
3M 9928 ALEBO 9925 NA OCHRANU PROTI OZÓNU
SVAŘOVÁNÍ | ZVÁRANIE
NEREZOVÁ OCEL (ELEKTRODY) | NEHRDZAVEJÚCA OCEľ (ELEKTRÓDY)
PÁJENÍ | SPÁJKOVANIE
P2
PRÁCE S AZBESTEM
PRÁCA S AZBESTOM
VELMI MALÁ MNOŽSTVÍ | VEľMI MALÉ MNOŽSTVÁ
P2
P3
PRÁCE SE SKLEM A MINERÁLNÍMI
VLÁKNY
PRÁCA SO SKLOM A MINERÁLNYMI
VLÁKNAMI
P2
TŘÍDĚNÍ ODPADU
TRIEDENIE ODPADU
P3
MÚŽE BÝT ZAPOTŘEBÍ POLOMASKA CHRÁNÍCÍ PŘED PLYNY A VÝPARY
MôŽE BYť POTREBNÁ POLOMASKA CHRÁNIACA PRED PLYNMI
A VÝPARMI
P2
MůŽE BÝT ZAPOTŘEBÍ POLOMASKA CHRÁNÍCÍ PŘED PLYNY A VÝPARY
MôŽE BYť POTREBNÁ POLOMASKA CHRÁNIACA PRED PLYNMI
A VÝPARMI
NÁSTŘIK BAREV | NÁSTREK FARIEB
STŘÍKÁNÍ
STRIEKANIE
PESCITIDY (ROZPUSTNÉ VE VODĚ) | PESTICÍDY (ROZPUSTNÉ VO VODE)
TECHNICKÁ ÚDRŽBA
(NAPŘ. VÝMĚNA FILTRů)
TECHNICKÁ ÚDRŽBA
(NAPR. VÝMENA FILTROV)
ALERGIE
ALERGIA
KONTAKT S
KONTAKT S
P2
P3
PYL, ZVÍŘECÍ SRST | PEľ, ZVIERACIA SRSť
P1
OBILNÝ PRACH | OBILNÝ PRACH
P2
PLÍSEň, HOUBY | PLESEň, HUBY
P2
BAKTERIE | BAKTÉRIE
P2
VÝFUKOVÉ PLYNY, KOUŘE Z DIESLOVÉHO MOTORU
VÝFUKOVÉ PLYNY, DYM Z DIESELOVÉHO MOTORA
P2
S TUBERKULÓZOU | S TUBERKULÓZOU
P3
VÝSTRAHA | VÝSTRAHA
TYTO INSTRUKCE JSOU POUZE VODÍTKEM. NEMĚLY BY BÝT POUŽITY JAKO JEDINÝ PROSTŘEDEK K VOLBĚ RESPIRÁTORU. PODROBNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU A OMEZENÍ JSOU UVEDENY NA BALENÍ RESPIRÁTORU A V POKYNECH
PRO UŽIVATELE. PŘED POUŽITÍM KAŽDÉHO Z TĚCHTO RESPIRÁTORů SI UŽIVATEL MUSÍ PŘEČÍST POKYNY PRO KAŽDÝ VÝROBEK A POROZUMĚT JIM. MUSÍ BÝT DODRŽENA PŘÍSLUŠNÁ STÁTNÍ LEGISLATIVA.
TIETO INŠTRUKCIE SÚ IBA VODIDLOM. NEMALI BY BYť POUŽITÉ AKO JEDINÝ PROSTRIEDOK NA VOľBU RESPIRÁTORA. PODROBNOSTI TÝKAJÚCE SA VÝKONU A OBMEDZENÍ SÚ UVEDENÉ NA BALENÍ RESPIRÁTORA A V POKYNOCH PRE POUŽÍVATEľA. PRED POUŽITÍM KAŽDÉHO Z TÝCHTO RESPIRÁTOROV SI POUŽÍVATEľ MUSÍ PREČÍTAť POKYNY PRE KAŽDÝ VÝROBOK A POROZUMIEť IM. MUSÍ BYť DODRŽANÁ PRÍSLUŠNÁ ŠTÁTNA LEGISLATÍVA.
OCHRANNÝ FAKTOR
OCHRANNÝ FAKTOR
FILTRAČNÍ POLOMASKA PROTI ČÁSTICÍM FFP1
FILTRAČNÁ POLOMASKA PROTI ČASTICIAM FFP1
P1
FILTRAČNÍ POLOMASKA PROTI ČÁSTICÍM FFP2
FILTRAČNÁ POLOMASKA PROTI ČASTICIAM FFP2
P2
FILTRAČNÍ POLOMASKA PROTI ČÁSTICÍM FFP3
FILTRAČNÁ POLOMASKA PROTI ČASTICIAM FFP3
P3
NPK-P
POLOMASKA
POLOMASKA
CELOOBLIČEJOVÁ MASKA
CELOTVÁROVÁ MASKA
DůLEŽITÉ INFORMACE
DôLEŽITÉ INFORMÁCIE
4
4
NECHRÁNÍ PŘED ČÁSTICEMI KARCINOGENNÍCH NEBO RADIOAKTIVNÍCH MATERIÁLů, ANI PŘED VZDUCHEM PŘENÁŠENÝMI BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI RIZIKOVÉ SKUPINY 2. A 3. A ENZYMY
NECHRÁNI PRED ČASTICAMI KARCINOGÉNNYCH ALEBO RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV, ANI PRED VZDUCHOM PRENÁŠANÝMI BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI RIZIKOVEJ SKUPINY 2 A 3 A ENZÝMAMI
12
16
NECHRÁNÍ PŘED ČÁSTICEMI RADIOAKTIVNÍCH MATERIÁLů, ANI PŘED VZDUCHEM PŘENÁŠENÝMI BIOLOGICKÝMI
LÁTKAMI RIZIKOVÉ SKUPINY 3 A ENZYMY
NECHRÁNI PRED ČASTICAMI RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV, ANI PRED VZDUCHOM PRENÁŠANÝMI BIOLOGICKÝMI
LÁTKAMI RIZIKOVEJ SKUPINY 3 A ENZÝMAMI
50
200
NPK-P: NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ KONCENTRACE PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
NPK-P : NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ KONCENTRÁCIA PRACOVNÉHO PROSTREDIA
POLOMASKY 3M™ série 400 PLUS
POLOMASKY 3M™ série 400 PLUS
F2003 POLOMASKA 4251
F2004 POLOMASKA 4255
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
F2003
4251
F2004
4255
A1P2 D
A2P3 D
˅
˅
VÁHA g
HMOTNOSť g
EN 405
BALENÍ
BALENIE
320
˅
1|10
320
˅
1|10
Pozn. D = zátěžový test s dolomitovým prachem
Pozn. D = záťažový test s dolomitovým prachom
F2003 4251
F2004 4255
nové provedení polomasky s integrovanou kombinací
filtru proti parám a plynům a filtru na pevné částice
dva velké uhlíkové filtry pro dosažení dlouhé životnosti
a nízkého odporu dýchání v kombinaci s částicovým
filtrem
bezúdržbové
žádné náhradní díly, filtry nelze měnit
velmi pohodlné zajištění stabilního přilnutí k hlavě
pomocí nastavitelné náhlavní pásky
zvlášť vhodné pro použití při nástřiku barev
nové vyhotovenie polomasky s integrovanou kombináciou
filtra proti parám a plynom a filtra na pevné častice
dva veľké uhlíkové filtre pre dosiahnutie dlhej
životnosti a nízkeho odporu dýchania v kombinácii
s časticovým filtrom
bezúdržbové
žiadne náhradné diely, filtre nie je možné meniť
veľmi pohodlné zaistenie stabilného priľnutia k hlave
pomocou nastaviteľného náhlavného pásu
zvlášť vhodné na použitie pri nástreku farieb
F2006/S 6100
F2006/M 6200
F2006/L 6300
design se dvěma filtry snižuje odpor při dýchání
poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním
těžkým filtrem v přední části
zlepšuje zorné pole
bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné
a zajištěné připevnění filtru
měkká a lehká elastomerická obličejová část
využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000
a většinu filtrů řady 6000
3 velikosti
dizajn s dvoma filtrami znižuje odpor pri dýchaní
poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska
s jedným ťažkým filtrom v prednej časti
zlepšuje zorné pole
bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné
a zaistené pripevnenie filtra
mäkká a ľahká elastomerická tvárová časť
využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000
a väčšinu filtrov radu 6000
3 veľkosti
POLOMASKY 3M™ série 6000 a 7500
POLOMASKY 3M™ série 6000 a 7500
Charakteristika
Charakteristika
F2006/S 6100
F2006/M 6200
F2006/L 6300
F2007/S 7501
F2007/M 7502
F2007/L 7503
jsou zhotoveny z eudermického silikonu
bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné,
zajištěné upevnění
výdechový ventilek pro snadnější dýchání a snížení
akumulace tepla a vlhkosti
měkký silikonový materiál skýtá větší pružnost a lehčí
kontakt s obličejem a hlavou
využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000
a většinu filtrů řady 6000, systém náhlavních pásků
a třmenu se spouštěcí schopností
poskytuje větší stabilitu a menší tlak na nos
3 velikosti
sú zhotovené z eudermického silikónu
bajonetový príchytný systém filtra 3M pre bezpečné,
zaistené upevnenie
výdychový ventilček pre ľahšie dýchanie a zníženie
akumulácie tepla a vlhkosti
mäkký silikónový materiál poskytuje väčšiu pružnosť
a ľahší kontakt s tvárou a hlavou
využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000
a väčšinu filtrov radu 6000, systém náhlavných pásov
a strmeňa so spúšťacou schopnosťou
poskytuje väčšiu stabilitu a menší tlak na nos
3 veľkosti
POLOMASKY 3M™ | POLOMASKY 3M™
F2007/S 7501
F2007/M 7502
F2007/L 7503
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
F2006
série 6000
F2007
série 7500
VÁHA BEZ FILTRŮ g
HMOTNOSť BEZ FILTROV g
EN 140
85
˅
1|8
˅
1|10
139
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST | OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
BALENÍ
BALENIE
57
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
VÁHA g
HMOTNOSť g
F3001
série 6000
400
EN 136
EN 166
˅
˅
BALENÍ
BALENIE
Charakteristika
Charakteristika
CELOOBLIČEJOVÁ MASKA 3M™ série 6000
CELOTVÁROVÁ MASKA 3M™ séria 6000
F3001/M 6800
F3001/L 6900
F3001/M 6800
F3001/L 6900
design se dvěma filtry snižuje odpor při dýchání
poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním
těžkým filtrem v přední části
zlepšuje zorné pole
bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné
a zajištěné připevnění filtru
měkká a lehká elastomerická obličejová část
využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000
a většinu filtrů řady 6000
k dispozici ve dvou velikostech: 6800 (střední),
6900 (velká)
dizajn s dvoma filtrami znižuje odpor pri dýchaní
poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným
ťažkým filtrom v prednej časti
zlepšuje zorné pole
bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné
a zaistené pripevnenie filtra
mäkká a ľahká elastomerická tvárová časť
využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000
a väčšinu filtrov radu 6000
k dispozícii v dvoch veľkostiach: 6800 (stredná),
6900 (veľká)
1|4
ARTIKL
ARTIKEL
FILTR
FILTER
STUPEň OCHRANY
TESTOVÁNO DLE NORMY
TESTOVANÉ PODľA NORMY
STUPEň OCHRANY
1. FILTRY PROTI PLYNůM A PARÁM | FILTRE PROTI PLYNOM A PARÁM
F4014
6051
F4015
F4016
A1
ČSN EN 14387
6054
K1
ČSN EN 141
6055
A2
F4017
6057
A
B
E1
F4018
6059
A
B
E
ČSN EN 14387
ČSN EN 141
ČSN EN 141
K1
FILTRY PROTI PLYNůM, PARÁM A ČÁSTICÍM | FILTRE PROTI PLYNOM, PARÁM A ČASTICIAM
F4019
6096
HG
P3
F4020
6098*
AX
P3
F4021
6099*
A
B
ČSN EN 372
ČSN EN 371
E
K2
P3
ČSN EN 141
* POUZE PRO CELOOBLIČEJOVÉ MASKY | IBA PRE CELOTVÁROVÉ MASKY
2. FILTRY PROTI JEMNÝM ČÁSTICÍM S BAJONETOVÝM ZÁMKEM
FILTRE PROTI JEMNÝM ČASTICIAM S BAJONETOVÝM ZÁMKOM
F4009
2125
P3
F4011
2135
P3
ČSN EN 143
F4012
2138
P3
+ AKTIVNÍ UHLÍ|AKTÍVNE UHLIE
ČSN EN 143
F4013
6035
P3
+ (V PLAST. KRYTU)|(V PLAST. KRYTE)
ČSN EN 143
ČSN EN 143
3. ČÁSTICOVÉ FILTRY PROTI JEMNÝM ČÁSTICÍM PRO KOMBINACI S FILTRY PROTI PLYNůM A VÝPARůM
ČASTICOVÉ FILTRE PROTI JEMNÝM ČASTICIAM PRE KOMBINÁCIU S FILTRAMI PROTI PLYNOM A VÝPAROM
F4006
5911
AX
P3
F4007
5925
A
B
F4008
5935
P3
ČSN EN 143
E
K2
P3
ČSN EN 143
ČSN EN 143
4. PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRÍSLUŠENSTVO
F5001
501
DRŽÁK FILTRů|DRŽIAK FILTROV
F5002
502
ADAPTÉR|ADAPTÉR
F5003
603
PLOŠINA|PLOŠINA
A
PROTI ORGANICKÝM PLYNůM A PARÁM, NAPŘ. ORGANICKÝM ROZPOUŠTĚDLůM JAKO TERPENTÝN, BENZÍN, TOLUEN, XYLEN S BODEM VARU > 65 °C
PROTI ORGANICKÝM PLYNOM A PARÁM, NAPR. ORGANICKÝM ROZPÚŠťADLÁM AKO TERPENTÍN, BENZÍN, TOLUÉN, XYLÉN S BODOM VARU > 65 °C
B
PROTI ANORGANICKÝM PLYNůM A PARÁM, NAPŘ. CHLÓRU, BROMU, SIROVODÍKU ATD.
PROTI ANORGANICKÝM PLYNOM A PARÁM, NAPR. CHLÓRU, BRÓMU, SÍROVODÍKU ATĎ.
E
PROTI KYSELÝM PLYNůM A PARÁM, NAPŘ. OXIDU SIŘIČITÉMU, CHLOROVODÍKU ATD.
PROTI KYSLÝM PLYNOM A PARÁM, NAPR. OXIDU SIRIČITÉMU, CHLOROVODÍKU ATĎ.
K
PROTI AMONIAKU A ORGANICKÝM SLOUČENINÁM AMONIAKU, NAPŘ. DIMETHYLAMINU ATD.
PROTI AMONIAKU A ORGANICKÝM ZLÚČENINÁM AMONIAKU, NAPR. DIMETYLAMÍNU ATĎ.
AX
PROTI ORGANICKÝM SLOUČENINÁM S NÍZKÝM BODEM VARU ≤ 65 °C.
PROTI ORGANICKÝM ZLÚČENINÁM S NÍZKYM BODOM VARU ≤ 65 °C.
HG
PROTI RTUTI | PROTI ORTUTI
P3
PROTI ČÁSTICÍM P3 | PROTI ČASTICIAM P3
DRUH PRÁCE
DRUH PRÁCE
LEPTÁNÍ KYSELINOU
LEPTANIE KYSELINOU
SVAŘOVÁNÍ
ZVÁRANIE
POVLAKOVÁNÍ
POVLAKOVANIE
STŘÍKÁNÍ
STRIEKANIE
LEPENÍ
LEPENIE
MANIPULACE S
MANIPULÁCIA S
TŘÍDA OCHRANY
TRIEDA OCHRANY
POZNÁMKA
POZNÁMKA
ORGANICKÉ ROZPOUŠTĚDLO DICHLORMETAN
ORGANICKÉ ROZPÚŠťADLO DICHLÓRMETÁN
A1
ČPAVKOVÝ ODSTRAňOVAČ BAREV
ČPAVKOVÝ ODSTRAňOVAČ FARIEB
A
B
E
K
POLYURETANOVÝ POVLAK
POLYURETÁNOVÝ POVLAK
A
B
E
P3
NEREZOVÁ OCEL
ANTIKOROVÁ OCEľ
A
B
E
P3
LAK NA BÁZI ROZPOUŠTĚDLA
LAK NA BÁZE ROZPÚŠťADLA
A2
LAK NA BÁZI VODY (VČETNĚ ZBYTKOVÉHO ŘEDIDLA)
LAK NA BÁZE VODY (VRÁTANE ZVYŠKOVÉHO RIEDIDLA)
A1
LAK NA BÁZI ROZPOUŠTĚDLA, SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE
LAK NA BÁZE ROZPÚŠťADLA, SYNTETICKEJ ŽIVICE
A2
P2
IZOKYANÁT OBSAHUJÍCÍ LAK
IZOKYANÁT OBSAHUJÚCI LAK
A2
P2
JEDNOTKY S POHONEM A PŘÍVODEM VZDUCHU, V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH
JEDNOTKY S POHONOM A PRÍVODOM VZDUCHU, V PRÍSLUŠNÝCH PRÍPADOCH
PESTICID (ORGANICKÝ/PRCHAVÝ)
PESTICID (ORGANICKÝ/PRCHAVÝ)
A2
P2
CELOOBLIČEJOVÁ MASKA, V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH
CELOTVÁROVÁ MASKA, V PRÍSLUŠNÝCH PRÍPADOCH
LEPIDLA OBSAHUJÍCÍ ROZPOUŠTĚDLO
LEPIDLÁ OBSAHUJÚCE ROZPÚŠťADLO
A1
KYSLIČNÍK SIŘIČITÝ
OXID SIRIČITÝ
A
B
E
KYSELINA SOLNÁ
KYSELINA SOľNÁ
A
B
E
KAPALNÝ HNůJ
KVAPALNÝ HNOJ
A
B
E
ČPAVEK
ČPAVOK
K
BENZÍNOVÉ, DUSÍKOVÉ ŘEDIDLO
BENZÍNOVÉ, DUSÍKOVÉ RIEDIDLO
A2
SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ, PŘEPRAVA
SKLADOVANIE NEBEZPEČNÉHO TOVARU, PREPRAVA
A
JEDNOTKY S POHONEM A PŘÍVODEM VZDUCHU, V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH
JEDNOTKY S POHONOM A PRÍVODOM VZDUCHU, V PRÍSLUŠNÝCH PRÍPADOCH
JEDNOTKY S POHONEM A PŘÍVODEM VZDUCHU, V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH
JEDNOTKY S POHONOM A PRÍVODOM VZDUCHU, V PRÍSLUŠNÝCH PRÍPADOCH
JESTLIŽE ELEKTRODA UVOLňUJE TOXICKÉ, PLYNNÉ LÁTKY
AK ELEKTRÓDA UVOľňUJE TOXICKÉ, PLYNNÉ LÁTKY
A2P2 PŘI POUŽITÍ STŘÍKANÝCH LEPIDEL
A2P2 PRI POUŽITÍ STRIEKANÝCH LEPIDIEL
CELOOBLIČEJOVÁ MASKA PRO DODATEČNOU OCHRANU OBLIČEJE
CELOTVÁROVÁ MASKA NA DODATOČNÚ OCHRANU TVÁRE
K
CELOOBLIČEJOVÁ MASKA PRO DODATEČNOU OCHRANU OBLIČEJE
CELOTVÁROVÁ MASKA NA DODATOČNÚ OCHRANU TVÁRE
B
E
P3
*LIMITY POUŽITÍ PRO MASKY PROTI PLYNůM A VÝPARůM | LIMITY POUŽITIA PRE MASKY PROTI PLYNOM A VÝPAROM
POLOMASKY BY MĚLY BÝT POUŽITY DO MAX. 10TI NÁSOBKU NPK-P. CELOOBLIČEJOVÉ MASKY BY MĚLY BÝT POUŽITY DO MAX. 200 NÁSOBKU NPK-P. FILTRY TŘÍDY 1 DO 1 000 ML/M3 (0,1 OBJ. %); FILTRY TŘÍDY 2 DO 5 000 ML/M3 (0,5 OBJ. %),
PODLE TOHO, KTERÝ LIMIT JE DOSAŽEN PRVNÍ. AX-FILTR PRO NÍZKÝ BOD VARU (ORGANICKÉ SLOUČENINY S NÍZKÝM BODEM VARU POD 65°C). AX-FILTR BY MĚL BÝT OSAZOVÁN POUZE NA CELOOBLIČEJOVÉ MASKY 3M. A1- A A2-FILTR PRO ORGANICKÉ VÝPARY S BODEM VARU NAD 65 °C.
POLOMASKY BY MALI BYť POUŽITÉ DO MAX. 10-NÁSOBKU NPK-P. CELOTVÁROVÉ MASKY BY MALI BYť POUŽITÉ DO MAX. 200-NÁSOBKU NPK-P. FILTRE TRIEDY 1 DO 1 000 ML/M3 (0,1 OBJ. %); FILTRE TRIEDY 2 DO 5 000 ML/M3 (0,5 OBJ. %), PODľA
TOHO, KTORÝ LIMIT JE DOSIAHNUTÝ PRVÝ. AX-FILTER PRE NÍZKY BOD VARU (ORGANICKÉ ZLÚČENINY S NÍZKYM BODOM VARU POD 65°C). AX-FILTER BY MAL BYť OSADZOVANÝ IBA NA CELOTVÁROVÉ MASKY 3M. A1- A A2-FILTER PRE ORGANICKÉ
VÝPARY S BODOM VARU NAD 65 °C.
DÝCHACÍ SYSTÉMY 3M™ VERSAFLO™
DÝCHACIE SYSTÉMY 3M™ VERSAFLO™
Dýchací systémy 3M™ VERSAFLO™ představují komplexní přístup k ochraně pracovníků
prostřednictvím systémů složených z pohodlných modulů.
Každý systém má tři volitelné moduly - zdroj vzduchu, náhlavní díl a dýchací hadici - které lze vzájemně
kombinovat a vytvářet desítky různých konfigurací. Maximální flexibilita pro měnící se pracovní
prostředí, potřeby i nároky na pohodlí.
Dýchacie systémy 3M™ VERSAFLO™ predstavujú komplexný prístup k ochrane pracovníkov
prostredníctvom systémov zložených z pohodlných modulov.
Každý systém má tri voliteľné moduly – zdroj vzduchu, náhlavný diel a dýchaciu hadicu – ktoré je možné
vzájomne kombinovať a vytvárať desiatky rôznych konfigurácií. Maximálna flexibilita pre meniace
sa pracovné prostredie, potreby aj nároky na pohodlie.
F6100 VERSAFLO
startovní kit obsahuje:
štartovací kit obsahuje:
filtroventilační jednotka TR-302E
částicový filtr
předfiltr
standardní pásek
baterie s vysokou kapacitou
nabíječka pro jednu baterii
délkově nastavitelná dýchací hadice BT-30
filtroventilačná jednotka TR-302E
časticový filter
predfilter
štandardný pás
batéria s vysokou kapacitou
nabíjačka pre jednu batériu
dĺžkovo nastaviteľná dýchacia hadica BT-30
NÁHLAVNÍ DÍLY LEHKÉ
NÁHLAVNÉ DIELY ľAHKÉ
M-106/107
S-133/333G
M-306/307
NÁHLAVNÍ DÍLY M-ŘADY
NÁHLAVNÁ DIELY M-RADU
S-433/533
M-406/407
JEDNOTKY | JEDNOTKA
S-655/657/757/855E
HADICE | HADICA
BT-20 S/L
BT-40
VERSAFLO 3M™ | VERSAFLO 3M™
TR-300
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST | OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
61
JEDNOTKA VERSAFLO - JEDNOTLIVÉ DÍLY | JEDNOTKA VERSAFLO - JEDNOTLIVÉ DIELY
JEDNOTKA
JEDNOTKA
BATERIE
BATÉRIE
PÁSKY
PÁSKY
HADICE
HADICE
KRYT I KRYT
FILTRY
FILTRE
ARTIKL
ARTIKEL
TR-300
TR-302E
TR-300
TR-300
TR-300
TR-300
TR-300
TR-300
S SERIES
S SERIES
TR-300
TR-300
TR-300
TR-341E
TR-332
TR-330
TR-325
TR-326
BT-40
BT-20S
BT-20L
TR-362E
TR-3710E
TR-3600
POPIS
POPIS
FILTROVENTILAČNÍ JEDNOTKA (JEDNOTKA, KRYT FILTRU, INDIKÁTOR PROUDĚNÍ
VZDUCHU)
KIT S NABÍJEČKOU PRO JEDNU BATERII (NABÍJECÍ PODSTAVEC + KABEL)
BATERIE S VYSOKOU KAPACITOU
BATERIE ECONOMY
STANDARDNÍ PÁSEK
KOŽENÝ PÁSEK
DÝCHACÍ HADICE - HEAVY DUTY
DÝCHACÍ HADICE PRO NÁHLAVNÍ DÍLY SÉRIE S A KUKLY, VEL. S/M
DÝCHACÍ HADICE PRO NÁHLAVNÍ DÍLY SÉRIE S A KUKLY, VEL. M/L
OCHRANNÝ KRYT PROTI JISKRÁM
FILTR PROTI ČÁSTICÍM
PŘEDFILTR
FILTROVENTILAČNÁ JEDNOTKA (JEDNOTKA, KRYT FILTRA, INDIKÁTOR PRÚDENIA
VZDUCHU)
KIT S NABÍJAČKOU NA JEDNU BATÉRIU (NABÍJACÍ PODSTAVEC + KÁBEL)
BATÉRIA S VYSOKOU KAPACITOU
BATÉRIA ECONOMY
ŠTANDARDNÝ PÁS
KOŽENÝ PÁS
DÝCHACIA HADICA - HEAVY DUTY
DÝCHACIA HADICA PRE NÁHLAVNÉ DIELY SÉRIE S A KUKLY, VEľ. S/M
DÝCHACIA HADICA PRE NÁHLAVNÉ DIELY SÉRIE S A KUKLY, VEľ. M/L
OCHRANNÝ KRYT PROTI ISKRÁM
FILTER PROTI ČASTICIAM
PREDFILTER
NÁHLAVNÍ DÍLY LEHKÉ | NÁHLAVNÉ DIELY ľAHKÉ
ARTIKL
ARTIKEL
POPIS
POPIS
S SERIES
S SERIES
S-133S
S-133L
S SERIES
S-333SG
S SERIES
S-333LG
S SERIES
S-433S
S SERIES
S-433L
S SERIES
S-533S
S SERIES
S-533L
S-655
S SERIES
S-655
S-657
S SERIES
S-657
S-757
S SERIES
S-757
S-855
S SERIES
S-855E
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM, VEL. S/M
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM, VEL. M/L
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ A INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM,
VEL. S/M
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ A INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM,
VEL. M/L
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM A OBLIČEJOVÝM TĚSNĚNÍM,
VEL. S/M
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM A OBLIČEJOVÝM TĚSNĚNÍM,
VEL. M/L
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM
A OBLIČEJOVÝM TĚSNĚNÍM, VEL. S/M
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM
A OBLIČEJOVÝM TĚSNĚNÍM, VEL. M/L
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL S PRÉMIOVÝM VÍCENÁSOBNĚ POUŽITELNÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM
A VNITŘNÍM LÍMCEM
LEHKÝ NÁHLAVNÍ DÍL S PRÉMIOVÝM VÍCENÁSOBNĚ POUŽITELNÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM
A DVOJITÝM VNITŘNÍM LÍMCEM PRO VĚTŠÍ POHODLÍ
NÁHLAVNÍ DÍL PRO LAKÝRNÍKY S PRÉMIOVÝM VÍCENÁSOBNĚ POUŽITELNÝM NÁHLAVNÍM
KOŠEM A DVOJITÝM VNITŘNÍM LÍMCEM
LEHKÝ, CHEMICKY ODOLNÝ, NÁHLAVNÍ DÍL
S SERIES
S-920S
KRYTY ZORNÍKU PRO NÁHLAVNÍ DÍLY SÉRIE S S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM, VEL. S/M
S SERIES
S-920L
KRYTY ZORNÍKU PRO NÁHLAVNÍ DÍLY SÉRIE S S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÍM KOŠEM, VEL. M/L
S-922
KRYTY ZORNÍKU PRO POUŽITÍ SE VŠEMI NÁHLAVNÍMI DÍLY SÉRIE S-600 A S-700
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÝM KOŠOM, VEľ. S/M
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÝM KOŠOM, VEľ. M/L
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL SO ZVÝŠENOU ODOLNOSťOU A INTEGROVANÝM
NÁHLAVNÝM KOŠOM, VEľ. S/M
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL SO ZVÝŠENOU ODOLNOSťOU A INTEGROVANÝM
NÁHLAVNÝM KOŠOM, VEľ. M/L
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÝM KOŠOM A TVÁROVÝM
TESNENÍM, VEľ. S/M
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÝM KOŠOM A TVÁROVÝM
TESNENÍM, VEľ. M/L
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL SO ZVÝŠENOU ODOLNOSťOU, INTEGROVANÝM
NÁHLAVNÝM KOŠOM A TVÁROVÝM TESNENÍM, VEľ. S/M
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL SO ZVÝŠENOU ODOLNOSťOU, INTEGROVANÝM
NÁHLAVNÝM KOŠOM A TVÁROVÝM TESNENÍM, VEľ. M/L
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL S PRÉMIOVÝM VIACNÁSOBNE POUŽITEľNÝM NÁHLAVNÝM
KOŠOM A VNÚTORNÝM GOLIEROM
ľAHKÝ NÁHLAVNÝ DIEL S PRÉMIOVÝM VIACNÁSOBNE POUŽITEľNÝM NÁHLAVNÝM
KOŠOM A DVOJITÝM VNÚTORNÝM GOLIEROM PRE VÄČŠIE POHODLIE
NÁHLAVNÝ DIEL PRE LAKOVAČOV S PRÉMIOVÝM VIACNÁSOBNE POUŽITEľNÝM
NÁHLAVNÝM KOŠOM A DVOJITÝM VNÚTORNÝM GOLIEROM
ľAHKÝ, CHEMICKY ODOLNÝ, NÁHLAVNÝ DIEL
KRYTY ZORNÍKA PRE NÁHLAVNÉ DIELY SÉRIE S S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÝM
KOŠOM, VEľ. S/M
KRYTY ZORNÍKA PRE NÁHLAVNÉ DIELY SÉRIE S S INTEGROVANÝM NÁHLAVNÝM
KOŠOM, VEľ. M/L
KRYTY ZORNÍKA NA POUŽITIE SO VŠETKÝMI NÁHLAVNÝMI DIELMI SÉRIE S-600 A
S-700
S-133
S-333
S-433
S-533
KRYTY
ZORNÍKU
KRYTY
ZORNÍKA
NÁHLAVNÍ DÍLY M-ŘADY | NÁHLAVNÉ DIELY RADU M
ARTIKL
ARTIKEL
M-100
M-300
M-400
M-100, 300,
400
POPIS
M SERIES
M-106
NÁHLAVNÍ DÍL PRO PŘÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKEM PRO VYŠŠÍ CHEMICKOU
A MECHANICKOU ODOLNOST A KOMFORTNÍM OBLIČEJOVÝM TĚSNĚNÍM
M SERIES
M-107
NÁHLAVNÍ DÍL PRO PŘÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKEM PRO VYŠŠÍ ODOLNOST
PROTI POSTŘIKU ROZTAVENÝM KOVEM A NEHOŘLAVÝM OBLIČEJOVÝM TĚSNĚNÍM
M SERIES
M-154
ČELOVÉ POTÍTKO
M SERIES
M-306
PŘILBA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKEM PRO VYŠŠÍ CHEMICKOU
A MECHANICKOU ODOLNOST A KOMFORTNÍM OBLIČEJOVÝM TĚSNĚNÍM
M SERIES
M-307
PŘILBA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKEM PRO VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI
POSTŘIKU ROZTAVENÝM KOVEM A NEHOŘLAVÝM OBLIČEJOVÝM TĚSNĚNÍM
M SERIES
M-354
ČELOVÉ POTÍTKO
M SERIES
M-406
PŘILBA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKEM PRO VYŠŠÍ CHEMICKOU
A MECHANICKOU ODOLNOST A ODOLNÝM OCHRANNÝM LÍMCEM
M SERIES
M-407
PŘILBA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKEM PRO VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI
POSTŘIKU ROZTAVENÝM KOVEM A NEHOŘLAVÝM OCHRANNÝM LÍMCEM
M SERIES
M SERIES
M SERIES
M SERIES
M SERIES
M SERIES
M SERIES
M-957 / L-115
M-441
M-927
M-928
M-935
M-936
M-937
ČELOVÁ KOMFORTNÍ PODLOŽKA
OBLIČEJOVÉ TĚSNĚNÍ
ZORNÍK
OCHRANNÉ FÓLIE ZORNÍKU
STANDARDNÍ OBLIČEJOVÉ TĚSNĚNÍ PRO POUŽITÍ S M-100 A M-300
KOMFORTNÍ OBLIČEJOVÉ TĚSNĚNÍ PRO POUŽITÍ S M-100 A M-300
NEHOŘLAVÉ OBLIČEJOVÉ TĚSNĚNÍ PRO POUŽITÍ S M-100 A M-300
POPIS
NÁHLAVNÝ DIEL NA PRÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKOM
PRE VYŠŠIU CHEMICKÚ A MECHANICKÚ ODOLNOSť A S KOMFORTNÝM
TVÁROVÝM TESNENÍM
NÁHLAVNÝ DIEL NA PRÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKOM PRE
VYŠŠIU ODOLNOSť PROTI POSTREKU ROZTAVENÝM KOVOM
A S NEHORľAVÝM TVÁROVÝM TESNENÍM
ČELOVÁ POTNÁ VLOŽKA
PRILBA NA PRÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKOM PRE VYŠŠIU
CHEMICKÚ A MECHANICKÚ ODOLNOSť A S KOMFORTNÝM TVÁROVÝM
TESNENÍM
PRILBA NA PRÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKOM PRE VYŠŠIU
ODOLNOSť PROTI POSTREKU ROZTAVENÝM KOVOM A S NEHORľAVÝM
TVÁROVÝM TESNENÍM
ČELOVÁ POTNÁ VLOŽKA
PRILBA NA PRÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKOM PRE VYŠŠIU
CHEMICKÚ A MECHANICKÚ ODOLNOSť A S ODOLNÝM OCHRANNÝM
GOLIEROM
PRILBA NA PRÍVOD VZDUCHU S POVRSTVENÝM ZORNÍKOM PRE VYŠŠIU
ODOLNOSť PROTI POSTREKU ROZTAVENÝM KOVOM A S NEHORľAVÝM
OCHRANNÝM GOLIEROM
ČELOVÁ KOMFORTNÁ PODLOŽKA
TVÁROVÉ TESNENIE
ZORNÍK
OCHRANNÉ FÓLIE ZORNÍKA
ŠTANDARDNÉ TVÁROVÉ TESNENIE NA POUŽITIE S M-100 A M-300
KOMFORTNÉ TVÁROVÉ TESNENIE NA POUŽITIE S M-100 A M-300
NEHORľAVÉ TVÁROVÉ TESNENIE NA POUŽITIE S M-100 A M-300
C4003 P201
tvarovaný zátkový chránič sluchu pro
opakované použití
se třemi lamelami
se spojovacím vláknem
v uzavíratelné krabičce s poutkem
tvarovaný zátkový chránič sluchu
na opakované použitie
s tromi lamelami
so spojovacím vláknom
v uzatvárateľnej škatuľke s pútkom
C4001 P101
C4002 P100
zátkový chránič sluchu z polyuretanové pěny
varianta C4001 s bezpečnostním vláknem
zátkový chránič sluchu z polyuretánovej peny
variant C4001 s bezpečnostným vláknom
C4002 P100
C4003 P201
C4001 P101
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C4003
P201
C4001
C4002
P101
P100
63
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
ÚTLUM | ÚTLM
29,4
29,6
29,6
30,1
34,7
36,4
41,3
SD | SD
5,6
56
6,1
6,4
6,6
4,9
5,5
APV | APV
23,8
24
23,5
23,7
28,1
31,5
35,8
ÚTLUM | ÚTLM
33,5
33,8
35,5
33,8
34,8
41,4
43,6
SD | SD
6,7
7,9
6,1
6,5
4
4,1
3,6
APV | APV
26,8
25,9
29,4
27,3
30,8
37,3
40
ÚTLUM | ÚTLM
33,5
33,8
35,5
33,8
34,8
41,4
43,6
SD | SD
6,7
7,9
6,1
6,5
4
4,1
3,6
APV | APV
26,8
25,9
29,4
27,3
30,8
37,3
40
SNR
H
M
L
EN 352-2
BALENÍ
BALENIE
28
29
25
24
˅
1|100|1 000
32
32
29
28
˅
1|200|2 000
32
32
29
28
˅
1|200|2 000
Legenda
Legenda
C4004 M20
C4007 M60
C4005 M50
C4006 M40
mušlový chránič sluchu
mušle ABS
s PVC polštářky
imitace kůže
varianta C4004 se třemi pozicemi nastavení spojovacího oblouku
varianta C4007 s adaptérem na přilbu
varianta C4005 s jemným polstrovaným spojovacím obloukem
varianta C4006 se sklopným a nastavitelným spojovacím
obloukem, kapesní model
mušľový chránič sluchu
mušle ABS
s PVC vankúšikmi
imitácia kože
variant C4004 s tromi pozíciami nastavenia spojovacieho oblúka
variant C4007 s adaptérom na prilbu
variant C4005 s jemným polstrovaným spojovacím oblúkom
variant C4006 so sklopným a nastaviteľným spojovacím oblúkom,
vreckový model
ÚTLUM
ÚTLM
střední hodnota útlumu v dB
SD
SD
směrodatná odchylka pro každou zkušební frekvenci
APV
APV
hodnoty APV pro každou zkušební frekvenci podle EN
stredná hodnota útlmu v dB
smerodajná odchýlka pre každú skúšobnú frekvenciu
ISO 4869-2 pro parametr alfa = 1
hodnoty APV pre každú skúšobnú frekvenciu podľa EN
ISO 4869-2 pre parameter alfa = 1
SNR
SNR
hodnota SNR stanovená podle EN ISO 4869-2 pro
parametr alfa = 1
hodnota SNR stanovená podľa EN ISO 4869 – 2 pre
parameter alfa = 1
H, M, L
H, M, L
Charakteristika
hodnoty H, M, L podle EN ISO 4869-2 pro parametr
alfa = 1
Charakteristika
hodnoty H, M, L podľa EN ISO 4869-2 pre parameter
alfa = 1
C4007 M60
C4004 M20
C4006 M40
C4005 M50
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C4004
M20
63
ÚTLUM | ÚTLM
SD | SD
C4007
C4005
C4006
M60
M50
M40
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
13,2
10
16,6
25,1
31,4
31,7
37,8
34,9
3
3,2
2,8
3,3
3,2
3,2
4,7
6,7
APV | APV
10,2
6,8
13,9
21,8
28,3
28,5
33,1
28,2
ÚTLUM | ÚTLM
14,3
11,3
16,1
25,8
33,1
34,8
32,7
31
SD | SD
5,7
5,2
6,4
4,6
6,1
4,5
5,5
5,7
APV | APV
8,6
6,1
9,7
21,2
27
30,3
27,2
25,3
ÚTLUM | ÚTLM
12,8
10,5
17
23,7
30,1
33
39,1
40,9
SD | SD
3,4
3
3,1
4,2
3,1
4
3
4,9
APV | APV
9,4
7,5
13,9
19,4
27
29
36,1
36
ÚTLUM | ÚTLM
11,4
22,1
29
37,5
35,8
38,4
38,5
38,2
4
4,4
2,2
3
3,8
3,8
3,4
2,3
7,4
17,7
26,7
34,5
32
34,6
35,1
35,9
SD | SD
APV | APV
SNR
H
M
L
25,7
30
23
14,5
˅
1|60
23
28
21
12
˅
1|60
25,5
30,8
22,5
14,8
˅
1|60
28,5
34
26,2
15,8
˅
1|60
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
EN 352-1
BALENÍ
BALENIE
65
C1072 LASER LITE S VLÁKNEM | S VLÁKNOM
C1048 LASER LITE
zátky z přizpůsobivé polyuretanové pěny žluto-růžové barvy
T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
varianta C1072 se spojovacím vláknem
zátky z prispôsobivej polyuretánovej peny žlto-ružovej farby
T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie
variant C1072 so spojovacím vláknom
C1074 BILSOM 304S S VLÁKNEM | S VLÁKNOM
C1073 BILSOM 304L S VLÁKNEM | S VLÁKNOM
C1053 BILSOM 303S
C1052 BILSOM 303L
zátky kónického tvaru
technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé
polyuretanové pěny
nižší tlak při dlouhodobém nošení
hladký hygienický povrch odolný proti znečištění
vždy ve dvou velikostech: S - malý, L - velký
varianty C1074, C1073 se spojovacím vláknem
zátky kónického tvaru
technológia LeightStripe™: zmes žltej a bielej
polyuretánovej peny
nižší tlak pri dlhodobom nosení
hladký hygienický povrch odolný proti znečisteniu
vždy v dvoch veľkostiach: S – malý, L – veľký
varianty C1074, C1073 so spojovacím vláknom
C1048 LASER LITE
C1053 BILSOM 303S
C1052 BILSOM 303L
C1072 LASER LITE S VLÁKNEM
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1072
C1048
LASER LITE S VLÁKNEM
LASER LITE
C1074
C1053
BILSOM S VLÁKNEM
BILSOM
C1074 BILSOM 304S S VLÁKNEM
C1073 BILSOM 304L S VLÁKNEM
ÚTLUM | ÚTLM
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-2
63
33,4
34,1
35
34
32
31
˅
1|100
1|200
33
32
29
29
˅
1|500
1|2 000
35,5
37,6
34,9
35,7
42,5
44,1
SD | SD
4,6
4,7
4,6
4,1
5,0
2,8
2,9
4,2
APV | APV
28,8
39,4
30,9
33,5
29,9
32,9
39,6
39,9
28,4
37,3
37,9
39,1
36,0
34,6
42,5
46,4
ÚTLUM | ÚTLM
SD | SD
6,4
9,0
9,2
9,7
7,9
4,6
4,9
4,7
APV | APV
22,0
28,3
28,7
29,4
28,1
30,0
37,6
41,8
BALENÍ
BALENIE
C1050 MAX
měkká přizpůsobivá PU pěna
rozšířený tvar zvonu pro maximální pohodlí
snadné vkládání, odolává zpětnému vysouvání z ušního kanálku
bez spojovacího vlákna
mäkká prispôsobivá PU pena
rozšírený tvar zvona pre maximálne pohodlie
ľahké vkladanie, odoláva spätnému vysúvaniu z ušného kanálika
bez spojovacieho vlákna
C1050 MAX
C1051 MATRIX
C1051 MATRIX
patentovaný design bez nutnosti tvarování
rychlé a pohodlné vkládání, okamžitá ochrana bez čekání na
expanzi materiálu
ideální jako návštěvnické zátky
bez spojovacího vlákna
patentovaný dizajn bez nutnosti tvarovania
rýchle a pohodlné vkladanie, okamžitá ochrana bez čakania
na expanziu materiálu
ideálne ako návštevnícke zátky
bez spojovacieho vlákna
C1071 SMARTFIT S VLÁKNEM | S VLÁKNOM
C1076 SMARTFIT DETEKOVATELNÉ | DETEGOVATEĽNÉ
patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu
změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu
vyšší komfort a individuální přizpůsobení
se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem
C1076 v modré variantě s kovovým kroužkem pro detekci,
vhodný pro potravinářský průmysl
patentovaný CMT materiál: pri zahriatí na telesnú teplotu zmäkne
a tvar zátky sa prispôsobí tvaru zvukovodu
vyšší komfort a individuálne prispôsobenie
so spojovacím vláknom a úložným puzdrom
C1076 v modrom variante s kovovým krúžkom na detekciu,
vhodný pre potravinársky priemysel
C1071 SMARTFIT S VLÁKNEM
Charakteristika
Charakteristika
C1076 SMARTFIT DETEKOVATELNÉ
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1050
MAX
C1051
C1071
C1076
MATRIX
SMARTFIT S VLÁKNEM
SMARTFIT DETEKOVATELNÉ
SNR
H
M
L
EN 352-2
63
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
ÚTLUM | ÚTLM
34,6
37,1
37,4
38,8
38,2
37,9
47,3
44,8
37
36
35
34
˅
1|200
SD | SD
3,0
4,5
4,3
3,7
3,5
4,0
3,5
7,2
23
26
20
15
˅
1|2 000
30
32
27
23
˅
1|50
1|50
APV | APV
31,6
32,6
33,1
35,1
34,7
33,9
43,8
37,6
ÚTLUM | ÚTLM
11,9
14,8
17,4
22,9
25,5
30,3
36,7
37,5
SD | SD
3,2
4,5
4,8
6,2
4,4
5,0
5,1
6,4
APV | APV
8,7
10,3
12,6
16,7
21,1
25,3
31,6
31,1
30,9
31,4
28,8
32,5
33,8
35,6
39,3
41,9
ÚTLUM | ÚTLM
SD | SD
6,2
7,3
8,9
8,1
7,3
4,3
6,0
5,0
APV | APV
24,7
24,1
19,9
24,4
26,5
31,3
34,4
35,4
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
BALENÍ
BALENIE
67
C1075 FUSION DETEKOVATELNÉ | DETEGOVATEĽNÉ
patentovaný dvojí materiál
rukojeť FlexiFirm® pro snadné uchopení, zaručuje snadné vložení
do vnějšího zvukovodu
lamely SoftFlanges™ pro komfortní těsnění a ochranu
kovový kroužek pro detekci, jasně modrá barva - vhodné pro
potravinářský průmysl
s úložným pouzdrem
patentovaný dvojaký materiál
rukoväti FlexiFirm® pre ľahké uchopenie, zaručujú ľahké vloženie
do vonkajšieho zvukovodu
lamely SoftFlanges™ pre komfortné tesnenie a ochranu
kovový krúžok pre detekciu, jasnomodrá farba – vhodné
pre potravinársky priemysel
s úložným puzdrom
C1077 LASER TRAK DETEKOVATELNÉ | DETEGOVATEĽNÉ
jasně viditelné a detekovatelné zátky
pro dlouhodobé komfortní nošení
neželezná kovová svorka, přizpůsobivá PU pěna
T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
hladký povrch odolný proti znečištění
vhodné pro potravinářský průmysl
jasne viditeľné a detegovateľné zátky
na dlhodobé komfortné nosenie
neželezná kovová svorka, prispôsobivá PU pena
T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie
hladký povrch odolný proti znečisteniu
vhodné pre potravinársky priemysel
C1075 FUSION DETEKOVATELNÉ
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1075
FUSION DETEKOVATELNÉ
C1077
LASER TRAK DETEKOVATELNÉ
C1077 LASER TRAK DETEKOVATELNÉ
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-2
63
ÚTLUM | ÚTLM
24,6
28,3
28,6
27,9
29,4
31,0
40,0
40,9
28
29
25
24
˅
1|50
SD | SD
6,0
5,1
5,6
5,0
5,6
3,7
5,6
5,5
35
34
32
31
˅
1|100
APV | APV
18,6
23,2
23,0
22,9
23,8
27,3
34,4
35,4
ÚTLUM | ÚTLM
33,4
34,1
35,5
37,6
34,9
35,7
42,5
44,1
SD | SD
4,6
4,7
4,6
4,1
5,0
2,8
2,9
4,2
APV | APV
24,7
24,1
19,9
24,4
26,5
31,3
33,3
36,9
BALENÍ
BALENIE
C1055 BILSOM - NÁHRADNÍ NÁPLň, VEL. S DO C1079
C1054 BILSOM - NÁHRADNÍ NÁPLň, VEL. L DO C1079
C1055 NÁHRADNÁ NÁPLň, VEĽ. S DO C1079
C1054 NÁHRADNÁ NÁPLň, VEĽ. L DO C1079
C1049 LASERLITE - NÁHRADNÍ NÁPLň DO C1079
C1049 LASERLITE - NÁHRADNÁ NÁPLň DO C1079
Charakteristika
Charakteristika
C1079 LS 400 ZÁSOBNÍK S DÁVKOVAČEM
plastový lehký zásobník
k připevnění na stěnu nebo k postavení
ekonomická volba pro dávkování zátek
otočný knoflík pro dávkování
záchytný košík zabraňuje spadnutí zátek na podlahu
plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním
náplň: 400 párů zátek MAX, MATRIX, LASER LITE, BILSOM
plastový ľahký zásobník
na pripevnenie na stenu alebo na postavenie
ekonomická voľba na dávkovanie zátok
otočný gombík na dávkovanie
záchytný košík zabraňuje spadnutiu zátok na podlahu
plne priehľadný, môže byť doplnený pred úplným vyprázdnením
náplň: 400 párov zátok MAX, MATRIX, LASER LITE, BILSOM
C1079 LS 400 ZÁSOBNÍK S DÁVKOVAČEM
C1079 LS 400 ZÁSOBNÍK S DÁVKOVAČOM
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
69
C1056 QB1HYG
C1057 QB2HYG
C1058 QB3HYG
patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátek
se znečištěným povrchem
lehké a skladné - vyvinuté speciálně pro prostředí, kde kolísá
hladina hluku
ke všem variantám možnost dokoupení náhradních zátek
varianta C1056 zátky ve tvaru zvonu pro maximální ochranu
varianta C1057 přizpůsobivé měkké zátky pro rovnováhu mezi
ochranou a pohodlím
varianta C1058 přizpůsobívé měkké zátky oválného tvaru
patentovaný tvar oblúkového pásika predchádza kontaktu zátok
so znečisteným povrchom
ľahké a skladné – vyvinuté špeciálne pre prostredie, kde kolíše
hladina hluku
ku všetkým variantom možnosť dokúpenia náhradných zátok
variant C1056 so zátkami v tvare zvona pre maximálnu ochranu
variant C1057 s prispôsobivými mäkkými zátkami pre rovnováhu
medzi ochranou a pohodlím
variant C1058 s prispôsobivými mäkkými zátkami oválneho tvaru
C1056 QB1HYG
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1056
QB1HYG
C1057
C1058
QB2HYG
QB3HYG
C1059 NÁHRADNÍ ZÁTKY
NÁHRADNé ZÁTKY
C1081 NÁHRADNÍ ZÁTKY
NÁHRADNé ZÁTKY
C1082 NÁHRADNÍ ZÁTKY
NÁHRADNé ZÁTKY
C1058 QB3HYG
C1057 QB2HYG
SNR
H
M
L
EN 352-2
63
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
ÚTLUM | ÚTLM
24,8
28,1
26,5
24,5
25,1
31,7
42,5
40,9
26
28
22
21
˅
1|10
SD | SD
4,3
3,2
5,6
5,7
3,3
4,0
1,8
4,7
24
26
20
19
˅
1|10
23
25
19
17
˅
1|10
APV | APV
20,5
24,9
20,9
18,8
21,8
27,7
40,7
36,2
ÚTLUM | ÚTLM
22,5
24,7
22,7
18,7
22,5
30,8
35,8
34,6
SD | SD
5,4
4,4
4,8
1,8
3,6
4,9
3,8
5,8
APV | APV
17,1
20,3
17,9
16,9
18,9
25,9
32,0
28,8
ÚTLUM | ÚTLM
23,5
22,3
20,6
16,8
22,7
30,6
34,2
33,7
SD | SD
4,3
4,2
3,7
2,4
4,0
3,5
3,8
6,1
APV | APV
19,2
18,1
16,9
14,4
18,7
27,1
32,4
27,6
BALENÍ
BALENIE
SLUCHÁTKA LEIGHTNING | SLÚCHADLÁ LEIGHTNING
C1061 LEIGHTNING L1
C1063 LEIGHTNING L2
C1064 LEIGHTNING L3
Air Flow Control™ (AFC) technologie | technológia Air Flow Control™ (AFC)
mušlový chránič s exkluzivní polstrovanou náhlavní páskou
teleskopicky výškově nastavitelná páska
pro všestranné použití
mušľový chránič s exkluzívnou polstrovanou náhlavnou páskou
teleskopicky výškovo nastaviteľná páska
na všestranné použitie
Patentovaná technologie AFC přináší optimální útlum pro všechny frekvence
bez dalšího zvyšování velikosti nebo váhy mušlí sluchátek.
Patentovaná technológia AFC prináša optimálny útlm pre všetky frekvencie
bez ďalšieho zvyšovania veľkosti alebo hmotnosti mušlí slúchadiel.
Jak to funguje:
Uvnitř polštářku s AFC technologií umožňuje série otvorů daleko efektivnější
proudění vzduchu a jeho odvádění ven ze základního polštářku, tak jako
u tlumičů aut. Toto řízené proudění vzduchu tlumí vibrace při nízkých
frekvencích a zachovává vynikající vysokofrekvenční útlum.
Ako to funguje:
Vnútri vankúšika s technológiou AFC dovoľuje séria otvorov oveľa efektívnejšie
prúdenie vzduchu a jeho odvádzanie von zo základného vankúšika, tak ako v
prípade tlmičov áut. Toto riadené prúdenie vzduchu tlmí vibrácie pri nízkych
frekvenciách a zachováva vynikajúci vysokofrekvenčný útlm.
Charakteristika
Charakteristika
C1061 LEIGHTNING L1
C1063 LEIGHTNING L2
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1061
LEIGHTNING L1
C1063
C1064
LEIGHTNING L2
LEIGHTNING L3
C1064 LEIGHTNING L3
SNR
H
M
L
EN 352-1
63
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
ÚTLUM | ÚTLM
17,9
20,3
22,9
28,3
32,9
32,3
39,3
35,1
30
31
28
23
˅
1|20
SD | SD
5,3
2,5
2,8
1,7
2,9
3,8
2,8
4,0
31
31
29
23
˅
1|20
34
33
32
27
˅
1|20
APV | APV
12,6
17,8
20,1
26,6
30,0
28,5
36,5
31,1
ÚTLUM | ÚTLM
20,0
20,1
24,5
29,3
34,4
32,4
35,9
35,6
SD | SD
4,5
4,0
2,9
3,2
2,6
3,0
2,6
3,2
APV | APV
15,5
16,1
21,6
26,1
31,8
29,4
33,3
32,4
ÚTLUM | ÚTLM
23,6
24,6
27,8
32,6
37,4
35,2
38,8
35,8
SD | SD
6,4
3,6
2,0
2,0
3,3
3,2
3,1
3,3
APV | APV
17,2
21,0
25,8
30,6
34,1
32,0
35,7
32,5
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
BALENÍ
BALENIE
71
C1060 LEIGHTNING L0N
mušlový chránič s krčním obloukem
elegantní, ultra tenký, lehký
ideální pro použití se svářečskou helmou
mušľový chránič s krčným oblúkom
elegantný, ultra tenký, ľahký
ideálny na použitie so zváračskou prilbou
C1062 LEIGHTNING L1H
C1065 LEIGHTNING L3H
mušlový chránič s uchycením k přilbě
k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb
mušľový chránič s prichytením k prilbe
k dispozícii široká ponuka adaptérov pre jednotlivé typy prílb
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1060
LEIGHTNING L0N
63
C1065
LEIGHTNING L1H
LEIGHTNING L3H
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-1
22
24
19
14
˅
1|20
28
31
25
19
˅
1|20
31
30
29
24
˅
1|20
ÚTLUM | ÚTLM
-
10,7
17,2
19,9
22,0
26,6
35,6
39,9
SD | SD
-
4,3
4,1
1,8
3,5
4,4
3,1
3,0
APV | APV
C1062
C1065 LEIGHTNING L3H
C1062 LEIGHTNING L1H
C1060 LEIGHTNING L0N
-
6,4
13,0
18,1
18,4
22,1
32,5
36,9
ÚTLUM | ÚTLM
14,3
17,6
21,6
25,1
32,6
32,9
36,3
35,5
SD | SD
4,1
3,8
3,9
4,4
3,4
3,1
4,8
3,9
APV | APV
10,2
13,8
17,7
20,7
29,2
29,8
31,8
31,6
ÚTLUM | ÚTLM
17,5
22,3
25,3
29,0
34,9
31,8
37,9
34,6
SD | SD
3,6
3,6
2,6
2,6
3,0
3,2
4,3
3,6
APV | APV
13,9
18,7
22,7
26,4
31,9
28,6
33,6
31,0
BALENÍ
BALENIE
SLUCHÁTKA CLARITY | SLÚCHADLÁ CLARITY
C1066 CLARITY C1
C1067 CLARITY C2
C1070 CLARITY C3
Sound Management Technologie™ (SMT)
Patentovaná technologie SMT blokující zdraví škodlivý hluk a zároveň
umožňující přirozený poslech okolních zvuků jako alarmu, výstražných
signálů a hlasů spolupracovníků.
Patentovaná technológia SMT blokujúca zdraviu škodlivý hluk a
zároveň umožňujúca prirodzené počúvanie okolitých zvukov ako
alarmu, výstražných signálov a hlasu spolupracovníkov.
komfortní mušlový chránič
posuvná náhlavní páska s vnitřní ventilací minimalizuje tlak na
hlavu, dovoluje dýchat v horkém a vlhkém prostředí
vnější nedeformovatelná náhlavní páska i pro hrubé zacházení
v nejtěžších pracovních podmínkách
všestranné použití
komfortný mušľový chránič
posuvná náhlavná páska s vnútornou ventiláciou minimalizuje tlak
na hlavu, dovoľuje dýchať v horúcich a vlhkých prostrediach
vonkajšia nedeformovateľná náhlavná páska aj pre hrubé
zaobchádzanie v najťažších pracovných podmienkach
všestranné použitie
Dielektrická konstrukce | Dielektrická konštrukcia
Robustní konstrukce odolná proti deformacím chrání pracovníky
v elektricky nebezpečném prostředí.
Robustná konštrukcia odolná proti deformáciám chráni pracovníkov
v elektricky nebezpečnom prostredí.
Charakteristika
C1066 CLARITY C1
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1066
CLARITY C1
C1067
C1070
CLARITY C2
CLARITY C3
Charakteristika
C1067 CLARITY C2
C1070 CLARITY C3
SNR
H
M
L
EN 352-1
63
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
ÚTLUM | ÚTLM
12,6
15,7
23,9
27,8
23,3
25,8
29,0
31,0
25
24
22
20
˅
1|10
SD | SD
4,5
3,3
2,7
2,8
2,9
2,0
3,0
2,6
30
30
29
25
˅
1|10
33
31
32
29
˅
1|10
APV | APV
8,1
12,4
21,2
25,0
20,4
23,8
26,0
28,4
ÚTLUM | ÚTLM
16,9
20,7
29,5
32,2
31,0
32,1
35,8
31,1
SD | SD
4,4
3,1
3,2
2,3
2,7
2,0
3,5
3,8
APV | APV
12,4
17,6
26,3
29,9
28,3
30,0
32,3
27,3
ÚTLUM | ÚTLM
21,1
25,6
33,3
37,5
34,9
32,2
38,8
33,5
SD | SD
4,1
3,1
2,5
2,9
2,9
1,9
4,0
4,4
APV | APV
17,0
22,4
30,8
34,6
32,0
30,3
34,8
29,1
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
BALENÍ
BALENIE
73
C1068 CLARITY C3H
C1069 CLARITY C1H
mušlový chránič s uchycením k přilbě
k dispozici široká nabídka adaptérů
pro jednotlivé typy přileb
mušľový chránič s prichytením k prilbe
k dispozícii široká ponuka adaptérov
pre jednotlivé typy prílb
C1069 CLARITY C1H
C1068 CLARITY C3H
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1068
CLARITY C3H
C1069
CLARITY C1H
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-1
63
ÚTLUM | ÚTLM
15,4
22,8
27,4
31,3
30,5
28,2
35,0
34,6
30
28
28
24
˅
1|10
SD | SD
3,5
4,3
3,2
2,8
1,8
2,3
3,6
3,0
26
26
23
19
˅
1|10
APV | APV
11,9
18,5
24,2
28,5
28,7
25,9
31,4
31,6
ÚTLUM | ÚTLM
12,9
15,3
22,1
24,6
24,5
29,5
29,3
33,5
SD | SD
4,0
3,0
3,0
2,3
2,6
2,9
2,7
3,2
APV | APV
8,9
12,3
19,1
22,3
21,9
26,6
26,6
30,3
BALENÍ
BALENIE
C1003 EAR CLASSIC
Charakteristika
zátkový chránič sluchu
speciální PVC pěna
tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí
ke stěně zvukovodu
nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití
zátkový chránič sluchu
špeciálna PVC pena
tvarová pamäť umožňuje postupné a dokonalé priľnutie
k stene zvukovodu
nedráždi pokožku, umývateľný, ľahké a pohodlné použitie
C1003 EAR CLASSIC
C1002 EAR SOFT S VLÁKNEM
Charakteristika
C1002 EAR SOFT S VLÁKNEM | S VLÁKNOM
C1001 EAR SOFT NEON
C1001 EAR SOFT NEON
zátkový chránič sluchu s oblým předním koncem
měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu
varianta C1002 se spojovacím vláknem
zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom
mäkká PU pena, nízky tlak na stenu zvukovodu
variant C1002 so spojovacím vláknom
C1008 EAR EXPRESS S VLÁKNEM | S VLÁKNOM
C1007 EAR EXPRESS
zátkový chránič sluchu
hřibový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické
zavádění do zvukovodu, omyvatelné
varianta C1008 se spojovacím vláknem
zátkový chránič sluchu
hríbovitý tvar s plastovou rukoväťou pre ľahké a hygienické
zavádzanie do zvukovodu, umývateľné
variant C1002 so spojovacím vláknom
C1008 EAR EXPRESS S VLÁKNEM
C1011 EAR ULTRAFIT
C1011/P EAR ULTRAFIT S ÚLOŽNÝM POUZDREM
tvarovaný zátkový chránič sluchu, 3-lamelový tvar
zaváděcí rukojeť, omyvatelný, se spojovacím vláknem
varianta C1011/P s úložným pouzdrem
tvarovaný zátkový chránič sluchu, 3-lamelový tvar
zavádzacia rukoväť, umývateľný, so spojovacím vláknom
variant C1011/P s úložným puzdrom
C1011 EAR ULTRAFIT
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1003
EAR CLASSIC
C1002
C1001
C1008
C1007
C1011
C1011/P
EAR SOFT S VLÁKNEM
EAR SOFT NEON
EAR EXPRESS S VLÁKNEM
EAR EXPRESS
EAR ULTRAFIT
EAR ULTRAFIT S POUZDREM
C1007 EAR EXPRESS
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-2
63
BALENÍ
BALENIE
ÚTLUM | ÚTLM
22,3
23,3
24,6
26,9
27,4
34,1
41,6
40,4
28
30
24
22
5,4
5,3
3,6
5,4
4,8
3,1
3,5
6,4
˅
1|1000
SD | SD
APV | APV
16,9
18,1
20,9
21,5
22,6
30,9
38,1
34,0
ÚTLUM |
ÚTLM
23,7
30,8
36,1
39,2
39,5
35,8
42,1
46,1
36
34
34
31
˅
1|1000
1|1000
28
30
24
22
˅
1|400
1|400
20
25
17
10
˅
1|200
1|200
SD | SD
6,7
6,5
6,7
4,7
3,9
4,9
3,1
3,3
APV | APV
17,0
24,3
29,4
34,5
35,6
30,9
39,0
42,8
ÚTLUM |
ÚTLM
27,8
26,0
24,9
25,2
29,4
34,9
37,0
35,9
SD | SD
5,4
4,5
3,3
5,0
4,2
4,1
5,2
3,7
APV | APV
22,4
21,5
21,5
20,2
25,2
30,8
31,8
32,2
ÚTLUM |
ÚTLM
7,2
9,0
11,9
17,6
23,9
28,9
32,1
35,8
SD | SD
5,1
4,5
3,9
3,6
3,1
3,6
7,1
4,2
APV | APV
2,1
4,5
8,0
14,0
20,8
25,3
25,0
31,6
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
75
C1017 DÁVKOVAČ
Charakteristika
dávkovač zátkových chráničů sluchu EAR
snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky
dávkovač zátkových chráničov sluchu EAR
jednoduchá obsluha jednou rukou, jednoducho vymeniteľné zásobníky
C1018 EAR ZÁSOBNÍK ZÁTEK | EAR ZÁSOBNÍK ZÁTOK
C1047 EAR NÁHRADNÍ NÁPLň | EAR NÁHRADNÁ NÁPLŇ
Charakteristika
náhradní náplně zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON
500 párů
varianta C1018 zásobník, opakovaně použitelný
náhradné náplne zátkových chráničov sluchu EAR SOFT NEON
500 párov
variant C1018 zásobník, opakovane použiteľný
C1013 EAR BAND
polštářkovitý zátkový chránič sluchu
uzavírá pouze zevní ústí zvukovodu
lehký a pružný plastikový oblouk
vankúšikovitý zátkový chránič sluchu
uzatvára iba vonkajšie ústie zvukovodu
ľahký a pružný plastikový oblúk
C1017 DÁVKOVAČ
C1015 EAR CABOFLEX
kónický zátkový chránič sluchu
jemný pěnový polymer krytý tenkou vrstvou silikonu
lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou
umožňuje současné použití ochranné přilby a brýlí
kónický zátkový chránič sluchu
jemný penový polymér krytý tenkou vrstvou silikónu
ľahký spojovací oblúk v polohe pod bradou
umožňuje súčasné použitie ochrannej prilby a okuliarov
C1018 EAR ZÁSOBNÍK ZÁTEK
C1047 EAR NÁHRADNÍ NÁPLň
C1014 NÁHRADNÍ ZÁTKY
C1016 NÁHRADNÍ ZÁTKY
C1013 EAR BAND
C1015 EAR CABOFLEX
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1013
EAR BAND
C1015
EAR CABOFLEX
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-2
63
ÚTLUM | ÚTLM
20,5
19,4
16,0
16,5
20,9
31,4
35,3
36,0
21
25
17
14
˅
1|100
SD | SD
4,2
5,4
4,1
4,2
2,5
4,3
3,6
4,0
21
25
17
15
˅
1|40
APV | APV
16,3
14,0
11,9
12,3
18,4
27,1
31,7
32,0
ÚTLUM | ÚTLM
22,7
20,7
22,4
22,7
23,8
32,3
42,2
36,2
SD | SD
8,7
7,8
8,7
9,2
7,0
5,7
4,6
8,2
APV | APV
13,9
12,9
13,7
13,5
16,8
26,6
37,6
28,0
BALENÍ
BALENIE
C1020 3M 1100
C1022 3M 1110
zátkový chránič sluchu s oblým předním koncem
měkká hypoalergenní PU pěna
varianta C1022 se spojovacím vláknem
zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom
mäkká hypoalergénna PU pena
variant C1022 so spojovacím vláknom
C1029 3M 1120
C1029/1 3M 1130
zátkový chránič sluchu, 3 lamelový tvar
měkká hypoalergenní PU pěna, nízký tlak na zvukovod
varianta C1029/1 se spojovacím vláknem
zátkový chránič sluchu, 3-lamelový tvar
mäkká hypoalergénna PU pena, nízky tlak na zvukovod
variant C1029/1 so spojovacím vláknom
C1020 3M 1100
C1024 3M 1271
zátkový chránič sluchu pro opakované použití
hypoalergenní Monopren
úložné pouzdro s úchytem na opasek
bezpečnostní vlákno
zátkový chránič sluchu na opakované použitie
hypoalergénne Monopren
úložné puzdro s príchytkou na opasok
bezpečnostné vlákno
C1022 3M 1110
C1029 3M 1120
C1029/1 3M 1130
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C1020
C1022
3M 1100
3M 1110
C1029
C1029/1
C1024
3M 1120
3M 1130
3M 1271
ÚTLUM |
ÚTLM
C1024 3M 1271
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-2
63
30,0
33,1
37
37
34
31
˅
1|1000
1|500
34
37
31
27
˅
1|1000
1|500
25
27
22
20
˅
36,3
38,4
38,7
39,7
48,3
44,4
SD | SD
3,9
5,0
7,4
6,2
5,6
4,3
4,5
4,4
APV | APV
26,1
28,1
28,9
32,2
33,1
35,4
43,8
40,0
ÚTLUM |
ÚTLM
22,9
27,3
30,8
33,5
36,5
39,0
46,9
45,3
4,6
SD | SD
4,1
5,4
5,6
5,9
4,0
3,7
4,7
APV | APV
18,8
21,9
25,2
27,6
32,5
35,3
42,2
40,7
ÚTLUM | ÚTLM
26,6
27,7
28,
29,5
29,6
35,6
35,4
38,9
SD | SD
9,4
9,9
10,9
9,6
8,2
6,8
9,6
6,7
APV | APV
17,2
17,8
17,5
19,9
21,4
28,8
25,8
32,2
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
BALENÍ
BALENIE
1|250
77
C3001 H510A-401-GU
mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME I
univerzální ochrana a nízká hmotnost
pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací
kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň
nízkého tlaku v místě dotyku
ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní
hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve
spojení s aktivitami volného času
mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME I
univerzálna ochrana a nízka hmotnosť
pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou
kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň
nízkeho tlaku v mieste dotyku
ideálny na použitie v priemyselnom prostredí so strednou úrovňou
hluku a na vonkajšie použitie, napr. pri kosení trávnika alebo
v spojení s aktivitami voľného času
Charakteristika
Charakteristika
C3001 H510A-401-GU
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C3001
H510A-401-GU
C3004
C1045
H510B-403-GU
H510P3E-405-GU
C1045 H510P3E-405-GU
mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbě
charakteristika viz C3001
mušľový chránič sluchu s prichytením na prilbe
pre charakteristiku pozrite C3001
C3004 H510B-403-GU
mušlový chránič sluchu s krční páskou
charakteristika viz C3001
mušľový chránič sluchu s krčnou páskou
pre charakteristiku pozrite C3001
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-1
ÚTLUM | ÚTLM
11,6
18,7
27,5
32,9
33,6
36,1
35,8
27
32
25
15
˅
1|20
SD | SD
4,3
3,6
2,5
2,7
3,4
3,0
3,8
26
30
24
15
˅
1|20
26
32
23
15
˅
1|20
APV | APV
7,3
15,1
25,0
30,1
30,2
33,2
32,0
ÚTLUM | ÚTLM
10,9
17,1
25,4
31,5
32,6
36,3
34,8
SD | SD
3,5
2,8
1,8
2,6
4,3
3,4
3,6
APV | APV
7,3
14,3
23,6
28,9
28,3
32,9
31,1
ÚTLUM | ÚTLM
11,2
13,4
26,9
33,9
32,0
33,5
36,9
SD | SD
2,0
1,9
1,8
1,9
2,4
1,8
1,8
APV | APV
9,2
11,5
25,1
31,9
29,6
31,7
35,1
BALENÍ
BALENIE
C3002 H520A-407-GQ
mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME II s náhlavní páskou
vhodný pro velmi hlučná prostředí
tlumí i extrémně nízké frekvence na maximum
pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací
kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň
nízkého tlaku v místě dotyku
ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem,
pro prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce
mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME II s náhlavnou
páskou
vhodný pre veľmi hlučné prostredia
tlmí i extrémne nízke frekvencie na maximum
pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou
kvapaliny a peny na zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň
nízkeho tlaku v mieste dotyku
ideálna voľba pre prostredie so značným priemyselným hlukom,
pre prostredie so stavebnými strojmi, letiská či poľnohospodárske
práce
C3005 H520B-408-GQ
mušlový chránič sluchu s krční páskou
charakteristika viz C3002
mušľový chránič sluchu s krčnou páskou
pre charakteristiku pozrite C3002
C3002 H520A-407-GQ
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
C3002
H520A-407-GQ
C3005
C3008
C3012
C3008 H520P3E-410-GQ
mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbě
charakteristika viz C3002
mušľový chránič sluchu s prichytením na prilbe
pre charakteristiku pozrite C3002
H520B-408-GQ
H520P3E-410-GQ
H520F-409-GQ
C3012 H520F-409-GQ
mušlový chránič sluchu se sklápěcím obloukem
charakteristika viz C3002
mušľový chránič sluchu so sklápacím oblúkom
pre charakteristiku pozrite C3002
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-1
ÚTLUM | ÚTLM
14,6
20,2
32,5
39,3
36,4
34,4
40,2
31
34
29
20
1,6
2,5
2,3
2,1
2,4
4,0
2,3
˅
1|20
SD | SD
31
34
29
20
˅
1|20
30
34
28
19
˅
1|20
31
34
28
20
˅
1|10
APV | APV
13,0
17,7
30,2
37,2
34,0
30,4
37,9
ÚTLUM | ÚTLM
14,7
20,4
32,3
39,6
36,2
35,4
40,2
SD | SD
1,8
2,6
2,5
2,2
2,4
4,2
2,4
APV | APV
12,9
17,8
29,8
37,4
33,8
31,2
37,8
ÚTLUM | ÚTLM
14,1
19,4
32,0
39,9
36,2
35,4
39,2
SD | SD
2,3
2,7
2,7
2,4
2,6
4,4
2,6
APV | APV
11,8
16,7
29,3
37,5
33,6
31,0
36,6
ÚTLUM | ÚTLM
14,5
20,3
32,6
39,1
35,1
34,7
39,8
SD | SD
1,8
2,6
2,4
2,5
2,3
2,7
2,5
APV | APV
12,7
17,7
30,2
36,6
32,8
32,0
37,3
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
BALENÍ
BALENIE
79
C3003 H540A-411-SV
vysoce účinný mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME III
s náhlavní páskou
vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí
ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která
minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje
maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi
vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální
nízkofrekvenční útlum
kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí
vysokoúčinný mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME III
s náhlavnou páskou
vyvinutý na použitie v extrémne hlučnom prostredí
ochrana je založená na technológii dvojitého puzdra, ktorá
minimalizuje rezonanciu v puzdre držiaka, čo umožňuje
maximálny vysokofrekvenčný útlm; zvukové prepojenie medzi
vnútornou hlasitosťou a hlasitosťou medzi puzdrami umožňuje
maximálny nízkofrekvenčný útlm
kombinácia účinnej ochrany a maximálneho pohodlia
Charakteristika
C3003 H540A-411-SV
NÁZEV
NÁZOV
C3003
H540A-411-SV
C3006
C3009
C3009 H540P3E-413-SV
mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbě
charakteristika viz C3003
mušľový chránič sluchu s prichytením na prilbe
pre charakteristiku pozrite C3003
C3006 H540B-412-SV
mušlový chránič sluchu s krční páskou
charakteristika viz C3003
mušľový chránič sluchu s krčnou páskou
pre charakteristiku pozrite C3003
ARTIKL
ARTIKEL
H540B-412-SV
H540P3E-413-SV
Charakteristika
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVýCH PÁSEM f (Hz)
STREDNÁ FREKVENCIA OKTÁVOVÝCH PÁSIEM f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000 8000
SNR
H
M
L
EN 352-1
ÚTLUM | ÚTLM
17,4
24,7
34,7
41,4
39,3
47,5
42,6
35
40
32
23
˅
1|20
SD | SD
2,1
2,6
2,0
2,1
1,5
4,5
2,6
35
40
32
23
˅
1|10
34
40
32
22
˅
1|20
APV | APV
15,3
22,1
32,7
39,3
37,8
43,0
40,0
ÚTLUM | ÚTLM
17,5
24,5
34,5
41,4
39,5
47,3
42,0
SD | SD
2,3
2,7
2,0
2,2
2,0
4,4
2,8
APV | APV
15,2
21,8
32,5
39,2
37,5
42,9
39,2
ÚTLUM | ÚTLM
17,1
24,5
34,8
40,2
39,6
46,7
43,1
SD | SD
2,3
2,8
2,2
2,0
1,8
4,2
2,5
APV | APV
14,8
21,7
32,6
38,2
37,8
42,5
40,6
BALENÍ
BALENIE
SportTac™
Jediný digitální zvukový obvod eliminuje ostré přerušení zvuku, typické pro
většinu aktivních chráničů sluchu na trhu. Nová elektronika v Peltor™ SportTac™
reaguje okamžitě a chrání váš sluch před pulzním hlukem.
Jediný digitálny zvukový obvod eliminuje ostré prerušenie zvuku, typické
pre väčšinu aktívnych chráničov sluchu na trhu. Nová elektronika v Peltor™
SportTac™ reaguje okamžite a chráni váš sluch pred pulzným hlukom.
SportTac™
mušlový chránič sluchu PELTOR™SportTac™
funkce aktivní ochrany - systém umožňuje nastavit citlivost vnějších
mikrofónů pro odposlech okolních zvuků, případně odposlech zcela vypnout
lepší kontrola nad zvuky
spolehlivá ochrana sluchu před hlukem výstřelu
s barevně odlišnými výměnnými kryty pro odlišení, které zvyšuje
bezpečnost a umožňuje střelcům se vzájemně dobře vidět
vhodné pro střelce, lovce a myslivce
mušľový chránič sluchu PELTOR™ SportTac™
funkcia aktívnej ochrany – systém umožňuje nastaviť citlivosť vonkajších
mikrofónov na počúvanie okolitých zvukov, prípadne počúvanie celkom
vypnúť
lepšia kontrola nad zvukmi
spoľahlivá ochrana sluchu pred hlukom výstrelu
s farebne odlišnými výmennými krytmi pre odlíšenie, ktoré zvyšuje
bezpečnosť a umožňuje strelcom sa vzájomne dobre vidieť
vhodné pre strelcov, lovcov a poľovníkov
Charakteristika
WS Lite-Com Basic
Charakteristika
vysoce účinné mušlové chrániče
funkce aktivní ochrany - systém umožňuje nastavit citlivost
vnějších mikrofónů pro odposlech okolních zvuků, případně
odposlech zcela vypnout
Bluetooth (A2DP)
bezdrátová oboustranná komunikace
dosah signálu až 2 000 m
přenos signálu aktivován hlasem, naváděcí menu
je podporováno hlasem
vysoko účinné mušľové chrániče
funkcia aktívnej ochrany – systém umožňuje nastaviť citlivosť
vonkajších mikrofónov na počúvanie okolitých zvukov, prípadne
počúvanie celkom vypnúť
Bluetooth (A2DP)
bezdrôtová obojstranná komunikácia
dosah signálu až 2 000 m
prenos signálu aktivovaný hlasom, navádzacie menu je
podporované hlasom
WS Workstyle™
WS Workstyle™
WS Lite-Com Basic
mušlový chránič sluchu PELTOR™Workstyle™
pro profesionální uživatele
vestavěná podpora Bluetooth™ pro bezdrátové připojení
k mobilnímu telefonu nebo k jinému komunikačnímu zařízení
pro okamžitou a diskrétní komunikaci nebo k poslechu hudby
z MP3 přehrávače
kožený náhlavní pásek s měkkým polstrováním
vhodné pro pracovníky v hlučném prostředí, kteří současně
potřebují komunikovat pomocí vysílačky či mobilního telefonu
mušľový chránič sluchu PELTOR™ Workstyle™
pre profesionálnych používateľov
vstavaná podpora Bluetooth™ pre bezdrôtové pripojenie
k mobilnému telefónu alebo k inému komunikačnému zariadeniu
pre okamžitú a diskrétnu komunikáciu alebo na počúvanie hudby
z MP3 prehrávača
kožená náhlavná páska s mäkkým polstrovaním
vhodné pre pracovníkov v hlučnom prostredí, ktorí súčasne
potrebujú komunikovať pomocou vysielačky či mobilného telefónu
OCHRANA SLUCHU | OCHRANA SLUCHU
81
NI-100
SD-200
detektor hluku varuje uživatele před nebezpečnou hladinou hluku
a pomáhá při stanovení oblastí, kde je třeba používat prostředky
na ochranu sluchu
pomocí spony si uživatel připevní detektor ke košili nebo saku
blikající LED dioda upozorní na hluk - červeně (hladina hluku je
vyšší než 85 dB - je třeba používat prostředky na ochranu sluchu)
a zeleně (hladina hluku je menší než 85 dB)
nízká hmotnost přístroje, stylový tvar
ideální pomůcka pro pracovníky ve většině oblastí průmyslu
detektor hluku varuje používateľov pred nebezpečnou hladinou
hluku a pomáha pri stanovení oblastí, kde je potrebné používať
prostriedky na ochranu sluchu
pomocou spony si používateľ pripevní detektor ku košeli alebo
saku
blikajúca LED dióda upozorní na hluk – červeno (hladina hluku
je vyššia než 85 dB – je potrebné používať prostriedky na ochranu
sluchu) a zeleno (hladina hluku je nižšia než 85 dB)
nízka hmotnosť prístroja, štýlový tvar
ideálna pomôcka pre pracovníkov vo väčšine oblastí priemyslu
kompaktní detektor zvuku
pro přesné měření hladiny hluku na pracovištích
tlumí i extrémně nízké frekvence na maximum
LED diody blikají zeleně, žlutě a červeně dle odpovídající hodnoty
v rámci systému OptimeAlert - usnadňuje výběr vhodné ochrany
sluchu
vestavěná funkce výpočtu průměrné hladiny akustického tlaku přesnější vyhodnocení hladiny hluku
snadné ovládání, dobíjecí akumulátor - snižuje provozní náklady
kompaktný detektor zvuku
na presné meranie hladiny hluku na pracoviskách
tlmí aj extrémne nízke frekvencie na maximum
LED diódy blikajú zeleno, žlto a červeno podľa zodpovedajúcej
hodnoty v rámci systému OptimeAlert – uľahčuje výber vhodnej
ochrany sluchu
vstavaná funkcia výpočtu priemernej hladiny akustického tlaku –
presnejšie vyhodnotenie hladiny hluku
jednoduché ovládanie, dobíjací akumulátor – znižuje prevádzkové
náklady
NI-100
SD-200
I3001 CLIMAX ATLAS
Charakteristika
Charakteristika
I3001 CLIMAX ATLAS
vysoce komfortní bezpečnostní zachycovací postroj
s pracovním polohovacím pásem
vhodný pro všechny druhy práce ve výškách
5 připojovacích prvků, 4 připojovací body: 2 zavěšovací prvky
zachycující pád (hrudní a zádový), jeden připojovací prvek
pro pracovní polohování a jeden břišní připojovací prvek
polstrovaný stehenní popruh
rychloupínací přezky na stehenním popruhu
možnost nastavení ramenních a stehenních popruhů
3 kroužky pro připojení materiálu
EN 361, EN 358, EN 813
vysoko komfortný bezpečnostný zachytávací postroj
s pracovným polohovacím pásom
vhodný pre všetky druhy práce vo výškach
5 pripájacích prvkov, 4 pripájacie body: 2 zavesovacie prvky
zachytávajúce pád (hrudný a chrbtový), jeden pripájací prvok
na pracovné polohovanie a jeden brušný pripájací prvok
polstrovaný stehenný popruh
rýchloupínacie pracky na stehennom popruhu
možnosť nastavenia ramenných a stehenných popruhov
3 krúžky na pripojenie materiálu
EN 361, EN 358, EN 813
I3003 CLIMAX 30-C
I3002 CLIMAX 25-C + 28-C
základní bezpečnostní zachycovací postroj
45 mm polyesterový popruh
možnost přizpůsobení stehenních
a ramenních popruhů
2 zavěšovací prvky zachycující pád: zádový s D
kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů
EN 361
základný bezpečnostný zachytávací postroj
45 mm polyesterový popruh
možnosť prispôsobenia stehenných
a ramenných popruhov
2 zavesovacie prvky zachytávajúce pád:
chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený
z dvoch popruhov
EN 361
sada složená z bezpečnostního zachycovacího
postroje 28-C s jedním zádovým zavěšovacím
prvkem zachycujícím pád s D-kroužkem a
z pracovního polohovacího pásu 25-C
(bez lana)
45 mm polyesterový popruh
EN 361, EN 358
súprava zložená z bezpečnostného
zachytávacieho postroja 28-C s jedným
chrbtovým zavesovacím prvkom
zachytávajúcim pád s D-krúžkom
a z pracovného polohovacieho pásu 25-C
(bez lana)
45 mm polyesterový popruh
EN 361, EN 358
I3003 CLIMAX 30-C
I3002 CLIMAX 25-C + 28-C
PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PRÁCA VO VÝŠKACH
I3004 CLIMAX 25-C
pracovní polohovací pás pro práce, kde je
požadováno dlouhodobé pracovní polohování
polstrování v bederní oblasti
dva postranní D kroužky - připojovací body
pro pracovní polohování
45 mm polyesterový popruh
šířka bederního pásu 140 mm
bez lana
EN 358
pracovný polohovací pás na práce, kde je
požadované dlhodobé pracovné
polohovanie
polstrovanie v bedrovej oblasti
dva postranné D krúžky – pripájacie body
na pracovné polohovanie
45 mm polyesterový popruh
šírka bedrového pásu 140 mm
bez lana
EN 358
I3004 CLIMAX 25-C
85
I3005 CLIMAX 30
I3007 CLIMAX CU.29/1
I3008 CLIMAX CU.30/1
I3006 CLIMAX PIPEFORM
I3005 CLIMAX 30
karabina s manuálním šroubovacím zámkem
ocel, průměr 10 mm, otevření 16 mm,
pevnost 22,2 kN, váha 175 g
použití pro ukotvení nebo připojení
ke konstrukcím
EN 362
karabína s manuálnou skrutkovacou zámkou
oceľ, priemer 10 mm, otvorenie 16 mm,
pevnosť 22,2 kN, hmotnosť 175 g
použitie na ukotvenie alebo pripojenie
ku konštrukciám
EN 362
I3006 CLIMAX PIPEFORM
kotva s manuálním zavíráním a otevíráním
6 mm ocelová trubka, délka 390 mm,
otevření 100 mm
minimální pevnost 22,2 kN, váha 348 g
EN 362
kotva s manuálnym zatváraním a otváraním
6 mm oceľová rúrka, dĺžka 390 mm,
otvorenie 100 mm
minimálna pevnosť 22,2 kN, hmotnosť 348 g
EN 362
I3007 CLIMAX CU.29/1
třípramenné polohovací lano
s indikátorem opotřebení
zakončeno smyčkami s očnicí
polyamid, průměr 14 mm
minimální zatížení při přetržení 3300 kg
celková délka 1,5 m
EN 354, EN 358
trojprameňové polohovacie lano
s indikátorom opotrebovania
zakončené slučkami s očnicou
polyamid, priemer 14 mm
minimálne zaťaženie pri pretrhnutí 3300 kg
celková dĺžka 1,5 m
EN 354, EN 358
I3008 CLIMAX CU.30/1
nastavitelný spojovací prostředek
třípramenné lano s indikátorem opotřebení
polyamid, průměr 14 mm
zakončeno jednou smyčkou s očnicí
seřizovač z lehké slitiny
nastavitelná délka 0,85 m - 1,35 m
EN 362
nastaviteľný spojovací prostriedok
trojprameňové lano s indikátorom
opotrebovania
polyamid, priemer 14 mm
zakončené jednou slučkou s očnicou
nastavovač z ľahkej zliatiny
nastaviteľná dĺžka 0,85 m – 1,35
EN 362
Charakteristika
Charakteristika
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20
třípramenné stočené flexibilní kotevní lano
polyamid, průměr 14 mm
vysoká pevnost v tahu
ukončení očnice s červeným zapouzdřením
vertikální použití
I3009 celková délka 10 m
I3010 celková délka 20 m
EN 353-2, ISO1140
trojprameňové stočené flexibilné kotviace lano
polyamid, priemer 14 mm
vysoká pevnosť v ťahu
ukončenie očnice s červeným zapuzdrením
vertikálne použitie
I3009 celková dĺžka 10 m
I3010 celková dĺžka 20 m
EN 353-2, ISO1140
I3011 CLIMAX 31-A
I3012 CLIMAX 34-A
tlumič pádu, popruh šířky 47 mm
součást systému zachycení pádu, pádová energie
je absorbována postupným přetrháním speciálních švů
maximální přípustná délka všech spojovacích
prvků, tlumiče pádu, lana a spojek (karabin)
nesmí přesáhnout 2 m
požadovaná volná vzdálenost pod pracovním
povrchem je 6,5 m
I3011 celková délka 1,85 m, 2 karabiny model 30
I3012 celková délka 1,75 m, s dvojitým spojovacím
prostředkem tvaru Y, pro trvalé připojení díky dvěma
popruhům, 1 karabina model 30 a 2 karabiny model 31
EN 355, EN 362
tlmič pádu, popruh šírky 47 mm
súčasť systému zachytenia pádu, pádová energia je
absorbovaná postupným pretŕhaním špeciálnych
švov
maximálna prípustná dĺžka všetkých spojovacích
prvkov, tlmiča pádu, lana a spojok (karabín) nesmie
presiahnuť 2 m
požadovaná voľná vzdialenosť pod pracovným
povrchom je 6,5 m
I3011 celková dĺžka 1,85 m, 2 karabíny model 30
I3012 celková dĺžka 1,75 m, s dvojitým spojovacím
prostriedkom tvaru Y, na trvalé pripojenie vďaka
dvom popruhom, 1 karabína model 30 a 2 karabíny
model 31
EN 355, EN 362
PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PRÁCA VO VÝŠKACH
I3011 CLIMAX 31-A
I3012 CLIMAX 34-A
87
I3015 CLIMAX A.D.A 14
I3013 CLIMAX 6
I3014 CLIMAX 2.5
zatahovací zachycovač pádu
jakmile je bezpečně připojen ke konstrukčnímu kotvícímu bodu, umožňuje uživateli
maximální volnost pohybu, bezpečnost
a pohodlí při práci na svazích, střechách
a v uzavřených prostorech
I3013 25 mm popruh délky 6 m, karabina
model 30 a automatická karabina, váha 1,6 kg
I3014 celková délka 2,5 m, zabudovaný
tlumič pádu, 2 karabiny model 30, váha 1,2 kg
EN 360
zaťahovací zachytávač pádu
hneď ako je bezpečne pripojený ku konštrukčnému kotviacemu bodu, umožňuje používateľovi maximálnu voľnosť pohybu, bezpečnosť
a pohodlie pri práci na svahoch, strechách
a v uzatvorených priestoroch
I3013 25 mm popruh dĺžky 6 m, karabína
model 30 a automatická karabína,
hmotnosť 1,6 kg
I3014 celková dĺžka 2,5 m, zabudovaný
tlmič pádu, 2 karabíny model 30,
hmotnosť 1,2
EN 360
I3013 CLIMAX 6
I3014 CLIMAX 2.5
pohyblivý zachycovač pádu na vertikálním
flexibilním kotevním laně
průměr 14 mm
bezpečnostní zámek a systém zajišťující
správnou instalaci zařízení
dovoluje volný vertikální pohyb pracovníka
bez nutnosti manuálního nastavení
v případě pádu se automaticky zablokuje
na kotevním laně
EN 353-2
pohyblivý zachytávač pádu na vertikálnom
flexibilnom kotviacom lane
priemer 14 mm
bezpečnostná zámka a systém zaisťujúci
správnu inštaláciu zariadenia
dovoľuje voľný vertikálny pohyb pracovníka
bez nutnosti manuálneho nastavenia
v prípade pádu sa automaticky zablokuje
na kotviacom lane
EN 353-2
I3015 CLIMAX A.D.A 14
I3017 CLIMAX CADÍ
Charakteristika
Charakteristika
I3018 CLIMAX HEAD LAMP
I3017 CLIMAX CADÍ
ochranná přilba pro práci ve výškách
ABS s vysoce kvalitní UV stabilizací
s nastavitelným páskem a regulačním
kolečkem
zabudovaný 4-bodový podbradní textilní
pásek
s ventilací
EN 397
ochranná prilba na prácu vo výškach
ABS s vysokokvalitnou UV stabilizáciou
s nastaviteľnou páskou a regulačným
kolieskom
zabudovaná 4-bodová podbradová textilná
páska
s ventiláciou
EN 397
I3018 CLIMAX HEAD LAMP
I3019 CLIMAX CARRY BAG
vodotěsná čelová svítilna s 8 válcovými
LED žárovkami
3 režimy svícení, ABS pouzdro
paprsek světla vertikálně nastavitelný
nastavitelná elastická náhlavní páska
3x AAA baterie nejsou součást balení
vodotesné čelové svietidlo s 8 valcovými LED
žiarovkami
3 režimy svietenia, ABS puzdro
lúč svetla vertikálne nastaviteľný
nastaviteľná elastická náhlavná páska
3× AAA batérie nie sú súčasťou balenia
šedá přepravní taška z PVC, objem 35 l
sivá prepravná taška z PVC, objem 35 l
PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PRÁCA VO VÝŠKACH
89
NORMA
NORMA
POPIS
POPIS
EN 353-2
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného
zajišťovacího vedení
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky - Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu vrátane poddajného
zaisťovacieho vedenia
EN 354
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky - Spojovacie prostriedky
EN 355
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky - Tlmiče pádu
EN 358
Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a
zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
Osobné ochranné prostriedky pre pracovné polohovanie a prevenciu pádov z výšky - Pásy pre pracovné polohovanie a
zadržanie a pracovné polohovacie spojovacie prostriedky
EN 360
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky - Zaťahovacie zachytávače pádu
EN 361
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky - Zachytávacie postroje
EN 362
EN 397
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky - Spojky
Průmyslové ochranné přilby
Priemyselné ochranné prilby
EN 813
Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
Prostriedky ochrany osôb proti pádu - Sedacie postroje
ISO 1140
Textilní lana - Polyamid - 3-, 4- a 8-pramenná lana
Textilné laná - Polyamid - 3-, 4- a 8-prameňové laná
ARTIKL
ARTIKEL
NÁZEV
NÁZOV
13001
ATLAS
˅
˅
˅
˅
13002
25-C + 28-C
˅
˅
˅
˅
13003
30-C
˅
˅
˅
13004
25-C
˅
˅
˅
˅
13005
30
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 85
13006
PIPEFORM
˅
˅
˅
˅
˅
˅
str. 86
priemyselné údržbárske práce
13007
CU.29/1
rekonstrukce | stavebníctvo a rekonštrukcie
13008
CU.30/1
práce ve vertikálním zavěšení | práce vo vertikál-
13009
10
13010
20
13011
31-A
˅
˅
˅
˅
13012
34-A
˅
˅
˅
˅
13013
6
˅
˅
˅
˅
13014
2.5
˅
˅
13015
A.D.A 14
˅
˅
13017
CADÍ
˅
˅
13018
HEAD LAMP
˅
˅
13019
CARRY BAG
˅
˅
PIKTOGRAMY
PIKTOGRAMY
˅
STRANA
STRANA
˅
˅
str. 84
str. 84
˅
str. 85
str. 85
˅
str. 86
˅
˅
str. 86
˅
˅
˅
˅
str. 86
˅
˅
˅
˅
str. 87
˅
˅
˅
˅
˅
str. 87
str. 88
˅
str. 88
str. 88
˅
˅
˅
str. 88
˅
˅
˅
str. 89
˅
str. 89
˅
str. 89
˅
˅
práce na elektrických rozvodových sítích | práce na elektrických rozvodných sieťach
práce na
telekomunikačních sítích | práce na telekomunikačných sieťach
nom zavesení
průmyslové údržbářské práce |
stavebnictví a
práce ve stísněných prostorech |
práce v stiesnených priestoroch
Download

katalog oopp ( pdf