BIELA STOPA
A
BIG AIR V MESTE KREMNICA
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA, KREMNICA
BIELA STOPA, 36.-40. ročník
A
BIG AIR V MESTE KREMNICA, 1.-6. ročník
Výberová regionálna tematická bibliografia
2014
www.bielastopakremnica.sk
www.bigairvmeste.sk
ISBN 978-80-89556-08-3
Bibliografická poznámka
BBSK – Knižnica Jána Kollára, Kremnica širokej športovej verejnosti
predkladá výberovú regionálnu tematickú bibliografiu s názvom BIELA STOPA,
36.-40. ročník a BIG AIR v meste Kremnica, 1.-6. ročník, ktorou nadväzuje na
bibliografiu BIELA STOPA – 31.-35. ročník.
V bibliografii sú zahrnuté informácie o dvoch športových podujatiach, ktoré sa už
niekoľko rokov odohrávajú na Skalke a na kremnickom Štefánikovom námestí
v súbežnom čase.
Prvým podujatím je BIELA STOPA, tradičné dlhoročné medzinárodné
športové podujatie. Vytrvalostní bežci na lyžiach, rozdelení do vekových kategórií,
si merajú sily na Skalke pri Kremnici. Pretekajú malé deti, veľké deti, dospelí. BIELEJ
STOPY sa zúčastňujú aj priami účastníci Slovenského národného povstania. Po
minulé roky bola zaznamenaná účasť slovenských biatlonových reprezentantov,
osobností rôznych športových odvetví a paralympionikov.
Druhé podujatie, s názvom BIG AIR V MESTE KREMNICA, je mladšie. Jeho
organizátorom sa už šesť razy podarilo divákmi zaplniť Štefánikovo námestie. Je to
akcia, ktorú organizujú mladí športovci, snowboardisti a lyžiari. Postavia skokanský
mostík, pozvú pretekárov a našinec má možnosť zblízka vidieť krkolomné kúsky, t. j.
skoky na snowbordoch, lyžiach a akrobatické skoky, ktoré pretekári predvádzajú.
K spolupráci na tomto dokumente sme prizvali Ivana Petráša a Silviu
Majerovú, ktorí sa podieľajú na organizovaní predmetných podujatí. Účasť na
spolupráci prijali a za ich príspevky, čas a ochotu im ďakujeme. Naše
poďakovanie patrí tiež kremnickému fotografovi Ivanovi Čillíkovi, ktorý nám
pre túto bibliografiu poskytol svoje fotografie zachytávajúce atmosféru BS
a BAvM (obálka a s. 29-32, s. 38-40).
Štruktúra bibliografie:
a)
Petráš, Ivan: BIELA STOPA – 36.-40. ročník, roky 2009-2013
Príspevok Ivana Petráša je zameraný na výsledky a iné fakty o Bielej stope
za posledných päť rokov (s. 1-28).
b)
Majerová, Silvia: BIG AIR v meste Kremnica – 1.-6. ročník, roky 2006-2013
Príspevok Silvie Majerovej pojednáva o charakteristike podujatia, o jeho
jednotlivých ročníkoch a faktoch (s. 33-37).
c)
Bibliograficko-popisná časť
Tvoria ju záznamy článkov vybraných z tlače a internetu. Tieto sú radené
chronologicky a doplnené predmetovými heslami (s. 41-68).
d)
Autorský register (s. 69)
Zostavovateľka
-1-
a)
Petráš, Ivan: BIELA STOPA – EUROLOPPET –
36.-40. ročník, roky 2009-2013
36. BIELA STOPA 2009, 30. 1. - 1. 2. 2009
Realizačný tím BIELEJ STOPY (BS):
Predseda TJ BS – štatutárny zástupca
BS – prezident realizačného tímu:
Ivan Petráš
Hlavný manažér preteku – športovo technické
zabezpečenie preteku:
Viktor Halíř
Marketing a stratégia preteku – príprava graf.
info. materiálov preteku:
Ivan Ivanič
Technická komisia – športovo technické
zabezpečenie preteku – trate BS:
Dalibor Schmidt
Sekretariát a prezentácia preteku:
Július Pittner
Technická komisia – zabezpečenie
občerstvenia pretekárov a technikov:
Rudolf Dobrotka
Spoločensko-ubytovacia komisia a technické
zabezpečenie preteku – Mestský úrad Kremnica:
Hana Zlatošová
Rádiové spojenie a zabezpečenie riadiaceho
centra preteku a SAD:
Peter Brhlík
Doprava – koordinácia zabezpečenia
dopravy a parkovania:
Richard Horváth
Komisia medzinárodných vzťahov – EUROLOPPET
a zahraničie:
Viliam Michalech
Pokladňa – personalistika – fakturácia
a evidencia prihlásených:
Jana Petrášová
Technická príprava rozmiestnenia banerov
-2sponzorov a tlačovín preteku:
Cyprián Koreň
PRESS – manažér preteku:
Lujza Pračková
Komentátor pretekov – TA3:
Miroslav Michalech
Zdravotná asistencia – HORSKÁ SLUŽBA:
Libor Schmidt, Peter Brhlík, Norbert Švanda, Ivan
Petráš, Martin Mužík, Dušan Horváth, Peter Drienko,
Iro Brhlík, Karol Tapfer, Karol Tapfer ml., František
Schmidt, Michal Ivan, Michal Plankebuchler, Cyprián
Koreň, Richard Kollár
Výpomoc z iných oblastí: Ján Matlák ZT – juh
Podujatia 36. ročníka BIELEJ STOPY:
Piatok 30. 1. 2009
Biela stopa JUNIOR
MINI Biela stopa
Hana Zlatošová, Tatiana Lietavová
SPRINT CITY
Juraj Friml, Branislav Kováčik
Sobota 31. 1. 2009
Hlavné preteky na 37 km a 27 km muži a ženy
Nedeľa 1. 2. 2009
Preteky na 18,5 km muži a ženy
Poznámka:
Tlačová konferencia ku kremnickej 36. BIELEJ STOPE sa konala 27. 1. 2009
o 13:00 hodine v Cafe LOUNGE v Banskej Bystrici.
Na konferencii bola predstavená trať pretekov, program 36. BS, Biela stopa TEAM
v zložení Ľubomíra Kalinová, Anastasiya Kuzmina, Daniel Kuzmin, obchvat SEVER
a možnosti vedenia tratí cez zjazdovku, účastníci pretekov XC SKI TEAM SLOVAKIA
Alena Procházková, Ivan Bátory a Michal Malák.
Tlačovej konferencie za zúčastnili aj zástupcovia TJ BIELA STOPA, EUROLOPPET
SLOVAKIA, SKALKA ARENA, MESTO KREMNICA, BIELA STOPA RACE TEAM
a XC SKI TEAM SLOVAKIA.
-3-
Výsledky 36. ročníka BIELEJ STOPY
Kategória:
Dátum:
Dorastenci
30. 1. 2009 (piatok)
Por. Štart.
číslo číslo
1
2
3
4
5
6
1
5
4
2
3
6
Meno
Klub
Štart
1991
MKL
Kremnica
12:30:00,0
1993
MKL
Kremnica
12:30:00,0
1992
MKL
Kremnica
12:30:00,0
1991
MKL
Kremnica
12:30:00,0
1991
MKL
Kremnica
12:30:00,0
1993
MKL
Kremnica
12:30:00,0
Rok
nar.
Kapšo Martin
Urgela Erik
Polačko Michal
Brünn David
Vozár Richard
Drozd Adam
7
8
Iľanovský Peter
1991
8
11
Gregor Dušan
1992
KBL Jasná
LM
KBL Jasná
LM
1992
KBL Jasná
LM
12:30:00,0
1994
KBL Jasná
LM
12:30:00,0
9
10
10
13
Lešťan Juraj
Šiarnik Jakub
Kategória:
Dátum:
Por.
12:30:00,0
12:30:00,0
Cieľ
12:56:27,8
12:56:32,8
12:56:41,5
12:56:42,1
12:57:23,7
12:58:05,9
12:59:00,3
13:00:21,1
13:00:28,8
13:03:00,1
Výsled.
čas
26:27,8
26:32,8
26:41,5
26:42,1
27:23,7
28:05,9
29:00,3
30:21,1
30:28,8
33:00,1
Strata
00:00,0
00:05,0
00:13,7
00:14,3
00:55,9
01:38,1
02:32,5
03:53,3
04:01,0
06:32,3
A – Muži – 37 km – absolútne poradie
31. 1. 2009 (sobota)
Meno
Kategória
Klub
Výsled.
čas
1
Hurajt Pavol
A - Muži
(1991-1974)
KB Osrblie
01:27:15,3
2
Bátory Ivan
A - Muži
(1991-1974)
XC SKI TEAM SLOVAKIA
01:28:30,3
3
Šretr Radek
A - Muži
(1991-1974)
Fischer team
01:28:30,9
4
Gracz Boguslaw
A - Muži
(1991-1974)
LKS Poroniec
01:28:35,2
5
Holiga Ján
A - Muži
(1991-1974)
Klub bež. lyž. ŠKP MARTIN
01:34:52,5
6
Nesvadba Peter
A - Muži
(1991-1974)
CSK Vysoké nad Jizerou
01:35:27,0
7
Chromý Milan
C - Muži
(1963-1954)
Biela stopa
01:38:30,2
8
Klement František
B - Muži
(1973-1964)
KL Nováky
01:42:05,7
9
Hasilla Radovan
A - Muži
(1991-1974)
Hronec
01:42:21,9
10
Procner Michal
A - Muži
(1991-1974)
MKL Kremnica
01:42:54,4
-4Kategória:
Dátum:
Por.
B – Ženy – 37 km – absolútne poradie
31. 1. 2009 (sobota)
Meno
Kategória
Klub
Výsled.
čas
1
Jetmarová Jana
F - Ženy
(1991-1974)
Fischer CZE
01:46:19,8
2
Suchánková Barbora
F -Ženy
(1991-1974)
ČVUT Praha
01:56:46,1
3
Hrúzová Andrea
F - Ženy
(1991-1974)
Nitra
01:57:26,0
4
Krausová Darina
F - Ženy
(1991-1974)
Dom srdca Martin
02:13:22,5
5
Fajtová Stanislava
F - Ženy
(1991-1974)
ŠK VAZKA Bratislava
02:15:15,9
6
Kováčová Hana
F - Ženy
(1991-1974
KST Veľké Uherce
02:16:55,9
7
Lapinová Kristína
F - Ženy
(1991-1974)
Banská Bystrica
02:19:24,9
8
Liptáková Katarína
F - Ženy
(1991-1974)
Národné šport. centrum
02:20:58,3
9
Szmel Ewa
H - Ženy
(1963-1954)
Bieg Piastov
02:23:14,4
I - Ženy
(1953-1944) KST Žiar nad Hronom
Verseghyová Anna
Kategória:
C – Muži – 27/F km – absolútne poradie
Dátum:
31. 1. 2009 (sobota)
10
Por.
Kategória
Meno
Nar.
Štát
Klub
1
K - Muži
Malák Michal
1980
SVK
XC SKI TEAM SLOVAKIA
2
K - Muži
Žiška Peter
1987
SVK
TJ Tatran Hybe
3
K - Muži
Prášil Vojtech
1990
CZE
SKI Jablonec
4
K - Muži
Olejár Lukáš
1987
SVK
TU Zvolen/SKP S.PL
5
K - Muži
Polách Martin
1989
CZE
SG Vrbno pod Pradědem
6
K - Muži
Zahula Vít
1990
CZE
SKI KLUB Jablonec
7
K - Muži
Polačko Michal
1992
SVK
MKL Kremnica
8
K - Muži
Rajniak Michal
1989
SVK
TJ Tatran Hybe
9
K - Muži
Šimko Pavel
1982
SVK
Opera team Bratislava
10
K - Muži
Bartoň Peter
1976
SVK
XC SKI TEAM SLOVAKIA
02:29:00,5
Výsled.
čas
01:05:49,7
01:06:33,9
01:09:20,3
01:09:42,5
01:09:59,1
01:12:07,1
01:12:08,7
01:12:36,5
01:12:45,8
01:12:56,5
-5Kategória:
Dátum:
D – Ženy – 27 km/F – absolútne poradie
31. 1. 2009 (sobota)
Celk.
por.
Meno
Rok
nar.
Štát
Klub
Výsled.
čas
1
Procházková Alena
1984
SVK
XC SKI TEAM
SLOVAKIA
01:12:56,9
2
Johansen Katarína
1976
SVK
ŠKP Štrbské Pleso
01:16:10,9
3
Kotschová Daniela
1980
SVK
XC SKI TEAM
SLOVAKIA
01:18:01,4
4
Krišicová Katarína
1990
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:24:44,3
5
Gombalová Jana
1991
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:27:56,9
6
Klementová Barbora
1992
SVK
KL Nováky
01:30:02,4
7
Hencková Martina
1992
SVK
KL Nováky
01:30:02,8
8
Stančíková Ingrid
1968
SVK
Slávia VZA Žilina
01:42:33,2
9
Bátoryová Jana
1976
SVK
XC SKI TEAM
SLOVAKIA
01:44:48,4
10
Franclová Beáta
1973
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:45:12,8
Kategória:
Dátum:
Por.
C – Muži – 18,5 km – absolútne poradie
1. 2. 2009 (nedeľa)
Meno
Kategória
Klub
Výsled.
čas
1
Žiška Peter
K -Muži
(1991-1974)
TJ Tatran Hybe
51:17,1
2
Prášil Vojtěch
K -Muži
(1991-1974)
Czech ski tím
51:30,0
3
Šretr Radek
K -Muži
(1991-1974)
Fischer team
52:10,9
4
Kapšo Martin
K -Muži
(1991-1974)
MKL Kremnica
52:58,6
5
Rajniak Michal
K -Muži
(1991-1974)
TJ Tatran Hybe
54:24,4
6
Vozár Richard
K -Muži
(1991-1974)
MKL Kremnica
54:28,7
7
Kuzmin Daniel
K -Muži
(1991-1974)
Biela stopa Race Team Slovak
54:40,0
8
Zahula Vít
K -Muži
(1991-1974)
Czech ski tím
54:41,1
9
Iľanovský Peter
K -Muži
(1991-1974)
KBL Jasná
54:47,5
10
Marek Michal
K -Muži
(1991-1974)
Frenštát pod Radhoštěm
56:31,0
-6Kategória:
Dátum:
Por.
D – Ženy – 18,5 km – absolútne poradie
1. 2. 2009 (nedeľa)
Meno
Kategória
Klub
Výsled.
čas
1
Procházková Alena
P - Ženy
(1991-1974)
LK Slávia ekonóm B. B.
54:35,6
2
Urgelová Petra
P - Ženy
(1991-1974)
MKL Kremnica
59:36,8
3
Ošúsová Zdenka
P - Ženy
(1991-1974)
MKL Kremnica
01:00:44,8
4
Jetmarová Jana
P - Ženy
(1991-1974)
FISCHER CZE
01:00:51,6
5
Búchalová Zuzana
P - Ženy
(1991-1974)
MKL Kremnica
01:01:23,9
6
Plchová Lenka
P - Ženy
(1991-1974)
KLB Jasná
01:08:34,2
7
Weinberger Sandra
P - Ženy
(1991-1974)
BODENMAIS
01:09:11,4
8
Medveďová Iveta
S - Ženy
(1963-1954)
Šiva Žilina
01:21:27,7
9
Halačová Michaela
P - Ženy
(1991-1974)
MKL Kremnica
01:21:58,5
10
Vančová Tatiana
S - Ženy
(1963-1954)
Witzenmann Vlkanová
01:25:59,6
37. BIELA STOPA 2010, 29. 1. – 31. 1. 2010
Podujatia 37. ročníka BIELEJ STOPY:
Piatok 29. 1. 2010
Tréning na upravenej a označenej trati na Skalke
BIELA MINI STOPA = mestský okruh na námestí okolo fontány - najmenší (škôlkári)
predviedli svoje schopnosti na 300 metrovom okruhu
Otvorenie 37. BIELEJ STOPY EUROLOPPET 2010 na Námestí M. R. Štefánika
v Kremnici s kultúrnym programom
CITY SPRINT BIELA STOPA = večerné otvorené preteky v šprintoch (voľná
technika) na Námestí M. R. Štefánika pre amatérov aj pre profesionálov
-7Sobota 30. 1. 2010
BIELA STOPA freestyle maratón 45 km (Euroloppet, FIS), štart/cieľ Skalka pri
Kremnici – lyžiarsky štadión BS
BIELA STOPA freestyle polmaratón 25 km (Euroloppet, FIS), štart/cieľ Skalka pri
Kremnici – lyžiarsky štadión BS
Po pretekoch v Kremnici bola usporiadaná BIELA STOPA race party, na ktorej
boli slávnostne vyhlásené výsledky jednotlivých kategórií s množstvom sprievodného
programu.
Na Štefánikovom námestí sa uskutočnilo aj jedinečné podujatie BIG AIR
V MESTE (BAvM), ktoré spája dva moderné zimné športové prúdy – snowboarding
a freeskiing. BAvM prinieslo to najkrajšie a najvzrušujúcejšie z freestyle lyžovania
a snowboardingu priamo do historického centra Kremnice.
Nedeľa 31. 1. 2010
BIELA STOPA JUNIOR EUROLOPPET, štart/cieľ Skalka pri Kremnici – lyžiarsky
štadión BS
BIELA STOPA CLASSIC STYLE 25 km EUROLOPPET – FIS muži aj ženy
BIELA STOPA SNP – 3 km
VETERAN Biela stopa – 10 km
DEŇ SNOW – na Skalke okrem pretekov pre firemné a rodinné družstvá bolo
pripravených mnoho adrenalínových prekvapení a súťaží pre všetkých divákov
a návštevníkov.
Správa z 37. ročníka BIELEJ STOPY:
Dátum konania:
29. 01. 2010 – 31. 01. 2010
Miesto konania:
Skalka pri Kremnici
Zrealizované podujatia:
City Sprint, Mini Biela Stopa, Biela Stopa Junior, Biela Stopa
freestyle – Euroloppet 45 FIS, Biela Stopa freestyle – Euroloppet
25 FIS, Biela Stopa classic – Euroloppet 25 FIS, Big Air v Meste,
Biela stopa Party, Biela Stopa SNP, Veteran Biela Stopa
Počasie:
teplota vzduchu od -6°C do -7 C°
teplota snehu počas pretekov -8 C°
Rozhodcovia:
technický delegát FIS:
asistent technického delegáta:
riaditeľ:
Marita Schleich (GER)
František Klement (SVK)
Dalibor Schmidt (SVK)
-8-
Štartujúci celkom:
1080
Z toho štartujúci: v hlavných pretekoch 822 - 279 (25 km muži), 44 (25 km ženy),
288 (45 km muži), 10 (45 km ženy), 177 (25 km C muži),
24 (25 km c ženy)
Diváci:
v oblasti štartu a cieľa cca 2000 /deň
na tratiach cca 1000 /deň
počas celého podujatia cca 8000
V kategórii „partner“ podujatie podporili:
Craft, Vavrys, NewLine, Mincovňa Kremnica, Rauch, Magna Via,
Nikwax, Fischer, Adventure-SVK, XC-Ski Team Slovakia, LTS –
Slovakia, tlačiareň – NIKARA, Tekmar, Cyklo Santé, Aminostar,
Edelrid, Outra, Skalka arena, Joergesov dom, Sinet, Gemini,
Polygrafia Gutenberg, Radix, Švanda design, DKB, Press Group,
ESG, outdoorshop.sk, Vingroup, Joska Kristall
V kategórii „hlavný partner“ podujatie podporili:
Slovalco, Elba, Ami Design, Tramtária, VauDe
Ďalej za podporu ďakujeme:
Ministerstvu školstva SR, Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA)
Medzinárodnej lyžiarskej asociácii (FIS)
Medzinárodnej federácii diaľkových behov na lyžiach (EUC)
a Mestu Kremnica
Správa TD FIS – 37. BIELA STOPA, Euroloppet 2010
Trať 25 km preteku bola na tom istom okruhu ako dlhá 42 km trať. Po tom, ako
sa prijalo toto rozhodnutie, tak ráno 28. 1. 2010, začalo snežiť a napadlo 30-40 cm
prachového snehu. Trať Bielej Stopy má horský charakter a je jednou z najťažších
tratí Euroloppetu (niekto bol povedal „Mount Everest Euroloppetu“). Pretekári ale
pribiehali do cieľa s nadšením a bojovali z celého srdca. BS môžeme považovať za
významné podujatie. Slávnostného odovzdávania cien na historickom námestí a Big
Air show sa zúčastnilo 2000 priaznivcov lyžovania.
Po odštartovaní nedeľného preteku v klasike, boli sprievodné (rámcové) preteky detí,
mládeže a veteránov na 3, 5, 10 km. Infraštruktúra nového lyžiarskeho centra na
Skalke ponúkla tie najlepšie podmienky pre súťažiacich, organizátorov a sponzorov.
Vstup do Relax centra bol pre účastníkov zdarma.
Moje poďakovanie patrí marketingovému manažérovi I. Ivaničovi, riaditeľovi preteku
L. Schmidtovi, asistentovi TD F. Klementovi, členom HS a mnohým dobrovoľníkom,
ktorí BS 2010 zorganizovali ako dobrý Euroloppet pretek.
Návrh na zlepšenie:
Posunúť prednú štartovaciu čiaru o 50 m dozadu, aby vpredu bolo viac priestoru
na rozbeh v počiatočnej fáze preteku po štarte.
-9-
Výsledky 37. ročníka BIELEJ STOPY
Kategória:
Dátum:
Muži 42 km/F – absolútne výsledky
30. 1. 2010 (sobota)
Meno
Rok
nar.
Štát
A
Hurajt Pavol
1978
SVK
Štrba
1:57:16,6
2
A
Šretr Radek
1982
CZE
Fischer team
1:57:19,0
3
A
Kazár Matej
1983
SVK
Predajná
2:05:32,3
4
B
Jurčo Michal
1972
SVK
ŠKP Štrbské Pleso
2:06:51,7
5
B
Demeter Richard
1965
SVK
KBL Martin
2:16:20,5
6
A
Hasilla Radovan
1979
SVK
TALC Team
2:19:57,5
7
A
Ridzoň Peter
1987
SVK
ŽP - Šport Podbrezová
2:24:12,2
8
B
Pribyl Alois
1973
BEL
SC Elsenborn
2:24:31,2
9
A
Kleberc Robert
1976
SVK
Biela Stopa Kremnica
2:25:30,8
10
C
Môcik Ján
1964
SVK
Banská Bystrica
2:26:38, 5
Por.
Kategória
1
Kategória:
Dátum:
Klub
Čas
Ženy – 42 km/F – absolútne výsledky
30. 1. 2010 (sobota)
Meno
Rok
nar.
Štát
Klub
Čas
Por.
Kategória
1
F
Kalinová Ľubomíra
1982
SVK
Biela Stopa RACE TEAM
2:20:33,5
2
F
Hrúzová Andrea
1983
SVK
Nitra
2:52:40,6
3
G
Krausová Darina
1974
SVK
Dom srdca Martin
3:01:11,7
4
F
Kováčová Hana
1991
SVK
KST Veľké Uherce
3:29:03,8
5
H
Žideková Janka
1960
SVK
Maratón klub Rajec
3:41:57,1
6
G
Muchová Zlatica
1972
SVK
Nitra
4:29:41,2
7
H
Zelinová Jana
1961
SVK
Kremnica
4:31:39,6
- 10 Kategória:
Dátum:
Muži – 25 km/F – absolútne výsledky
30. 1. 2010 (sobota)
Rok
nar.
Štát
Šimočko Dušan
1983
SVK
Banská Bystrica
01:11:58,0
K
Otčenáš Martin
1987
SVK
VŠC Dukla Banská Bystrica
01:13:05,6
3
K
Novotný Michal
1991
SVK
ŠKP Štrbské Pleso
01:17:36,1
4
K
Šretr Rudolf
1979
CZE
Malé Svatoňovice
01:18:07,7
5
K
Urgela Erik
1993
SVK
MKL Kremnica
01:19:50,9
6
K
Iľanovský Peter
1991
SVK
KBL Jasná Liptovský Mikuláš
01:24:30,6
7
L
Kamrla Tomáš
1971
SVK
RUNSHOP Team
01:26:38,6
8
L
Urgela Pavol
1968
SVK
SLOVALCO
01:28:00,6
9
L
Melišík Jan
1974
CZE
REDPOINT TOKO Team
01:28:14,9
10
K
Matuška Marek
1993
SVK
KL Nováky
01:29:30,2
Por.
Kategória
1
K
2
Kategória:
Dátum:
Meno
Klub
Čas
Ženy – 25 km/F – absolútne výsledky
30. 1. 2010 (sobota)
Rok
nar.
Štát
Gereková Janka
1984
SVK
Banská Bystrica
01:25:25,1
P
Johansen Katarína
1976
SVK
ŠKP Štrbské Pleso
01:25:25,5
3
P
Klementová Barbora
1994
SVK
KL Nováky
01:39:03,4
4
P
Plchová Lenka
1981
SVK
KBL Jasná Liptovský Mikuláš
01:46:18,7
5
P
Kohlová Martina
1984
SVK
ŠKP Bratislava
01:55:55,2
6
P
Ošúsová Zdenka
1990
SVK
MKL Kremnica
02:01:12,7
7
P
Fajtová Stanislava
1984
SVK
ŠK Vážka Bratislava
02:02:41,5
8
R
Bialeková Martina
1973
SVK
Kremnica
02:05:39,9
9
P
Nevarilová Kristína
1991
SVK
Bratislava
02:07:48,3
10
P
Mištinová Lucia
1992
SVK
KRK Nováky
02:08:15,6
Por.
Kategória
1
P
2
Meno
Klub
Čas
- 11 Kategória:
Dátum:
Muži – 25 km/C – absolútne výsledky
31. 1. 2010 (nedeľa)
Rok
nar.
Štát
Šretr Radek
1982
CZE
Fischer team
01:06:38,7
K
Holiga Ján
1977
SVK
KBL ŠKP Martin
01:10:58,1
3
K
Šretr Rudolf
1979
SVK
Jasný sokol
01:11:17,7
4
L
Jurčo Michal
1972
SVK
ŠKP Štrbské Pleso
01:14:59,2
5
M
Kollár Ľubomír
1964
SVK
K 2 Nová Lesná
01:16:11,8
6
L
Melišík Jan
1974
CZE
REDPOINT TOKO Team
01:18:34,8
7
K
Tuka Ondrej
1991
SVK
Liptovský Mikuláš
01:19:37,7
8
K
Pavlík Ivan
1978
SVK
KBBS Turčianske Teplice
01:21:00,5
9
K
Weiss Michal
1981
SVK
TALC Team
01:21:27,3
10
M
Jankech Pavol
1957
SVK
Jogging Dubnica n. Váhom
01:22:01,0
Por.
Kategória
1
K
2
Kategória:
Dátum:
Meno
Klub
Čas
Ženy – 25 km/C – absolútne výsledky
31. 1. 2010 (nedeľa)
Rok
nar.
Štát
Haláčová Nina
1993
SVK
MKL Kremnica
01:27:51,3
P
Plchová Lenka
1981
SVK
KLB Jasná
01:32:43,8
3
P
Gabčíková Martina
1978
SVK
ROSINA
01:40:33,5
4
T
Staroňová Anna
1948
SVK
Závažná Poruba
01:46:45,2
5
R
Hanzlová Svatava
1966
CZE
PJR Frenštát p. Radhoštěm
01:50:17,9
6
P
Dunčičová Petra
1992
SVK
BK Pyxida
01:54:08,1
7
S
Cígrová Anna
1960
SVK
BS Turany
01:54:52,9
8
S
Vančová Tatiana
1961
SVK
Witzenmann Vlkanová
01:56:57,2
9
S
Wenzel Annemone
1955
GER
Kelchsteiner Oybin
02:00:51,6
10
T
Sýkorová Jana
1951
SVK
TJ Biela Stopa Kremnica
02:08:58,2
Por.
Kategória
1
P
2
Meno
Klub
Čas
- 12 -
38. BIELA STOPA 2011, 28. 1. - 30. 1. 2011
Majstrovstvá Európy v maratónskych behoch na lyžiach
Usporiadatelia 38. ročníka BIELEJ STOPY:
Organizátori:
Občianske združenie TJ Biela stopa Kremnica
a Euroloppet Slovakia Kremnica
Spoluorganizátori:
Mesto Kremnica, Horská služba na Slovensku, Slovenská
lyžiarska asociácia
Podujatia 38. ročníka BIELEJ STOPY:
Piatok 28. 1. 2011
Otvorenie pretekov
Biela stopa CITY SPRINT
Sobota 29. 1. 2011
Biela stopa freestyle 45 km – Euroloppet – FIS = hlavné preteky s hromadným
štartom na 45 km voľnou technikou so štartom aj cieľom na Skalke
Novinka: v tomto ročníku bola BIELA STOPA freestyle 45 km (voľná technika), spolu
s pretekmi La Transjurassienne 50 km (klasická technika), ktoré sa konali 12. 2. 2011
vo Francúzsku, súčasťou Majstrovstiev Európy v maratónskych behoch na lyžiach
Biela stopa freestyle 25 km – Euroloppet – FIS = preteky s hromadným štartom
na 25 km voľnou technikou so štartom aj cieľom na Skalke
Nedeľa 30. 1. 2011
Biela stopa classic 25 km – Euroloppet – FIS = preteky s hromadným štartom
na 25 km klasickou technikou so štartom aj cieľom na Skalke
Biela stopa SNP – preteky priamych účastníkov SNP = preteky s hromadným štartom
na krátkom okruhu štadióna Bielej stopy klasickou technikou so štartom aj cieľom
na Skalke
Správa z 38. ročníka BIELEJ STOPY:
Dátum konania:
28. 1. – 30. 1. 2011 (piatok – nedeľa)
Miesto konania:
Skalka pri Kremnici, centrum mesta Kremnica
- 13 -
Pravidlá:
preteky boli organizované podľa platných pravidiel FIS pre
masové preteky v behu na lyžiach
Zrealizované podujatia:
City Sprint, Mini Biela Stopa, Biela Stopa Junior, Biela
Stopa freestyle – Euroloppet 45 FIS, Biela Stopa freestyle
– Euroloppet 25 FIS, Biela Stopa classic – Euroloppet 25
FIS, Big Air v Meste, Biela stopa Party, Biela Stopa SNP
Počasie:
skoro jasno, teplota vzduchu od -4°C do -8 °C , teplota
snehu počas pretekov -8 C°
Rozhodcovia:
technický delegát FIS:
asistent tech. delegáta:
riaditeľ pretekov:
Štartujúci celkom:
985
Z toho štartujúci:
v hlavných pretekoch 858, 245 (25 km muži), 41 (25 km
ženy), 300 (45 km muži), 14 (45 km ženy), 228 (25 km
c muži), 30 (25 km c ženy)
Diváci:
v oblasti štartu a cieľa cca 1200 divákov / za jeden deň
na tratiach cca 600 /za jeden deň
počas celého podujatia cca 6000 divákov
Sergej Ignatov (RUS)
František Klement (SVK)
Dalibor Schmidt (SVK)
V kategórii „partner“ podujatie podporili:
Mincovňa Kremnica, Rauch, Fischer, Craft, AdventureSVK, XC-Ski Team Slovakia, LTS – Slovakia, tlačiareň –
NIKARA, FRUCTOP, Tekmar, Peronin-High Tech Food,
Aminostar, Edelrid, Outra, Gemini, Švanda design,
outdoorshop.sk, Joska Kristall, Davorin sport, one way
V kategórii „hlavný partner“ podujatie podporili:
Slovalco, Elba, Ami Design, Tramtária, VauDe, Nikwax
Ďalej za podporu ďakujeme:
Ministerstvu školstva SR, Slovenskej lyžiarskej
asociácii, Medzinárodnej lyžiarskej asociácii (FIS),
Medzinárodnej federácii diaľkových behov na lyžiach,
Mestu Kremnica a Horskej službe na Slovensku
Usporiadatelia a garanti pretekov:
EUROLOPPET SLOVAKIA, TJ BIELA STOPA
KREMNICA, FIS – Svetová lyžiarska federácia, Slovenská
lyžiarska asociácia, Ministerstvo školstva SR, Mesto
Kremnica, Horská Služba na Slovensku
- 14 -
Výsledky 38. ročníka BIELEJ STOPY – CITY SPRINT
Kategória:
Dátum:
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kubiš Mário
Šretr Radek
Gergardt Arthur
Škvaridlo Davorín
Urgela Erik
Naettinen Nico
Vozár Richard
Trnavský Miroslav
Schoenberger Mathias
Urgela Pavol
Por.
SVK
CZE
UKR
SVK
SVK
FIN
SVK
SVK
GER
SVK
Klub
Látky
Czech republik
SKPSP
ŠKPSP
MKL Kremnica
Finále A
Finále A
Finále B
Finále B
1/4 Finále
1/4 Finále
1/4 Finále
1/4 Finále
Kvalifikácia
Kvalifikácia
VO2 Team Finland
MKL Kremnica
Ducové
Loeffler Skadi
BS Kremnica
Ženy Open – celková výsledková listina po pavúkovi
28. 1. 2011 (piatok)
Štát
Meno
Kotschová Daniela
Segečová Eva
Kategória:
Dátum:
Por.
1
2
3
4
Štát
Meno
Kategória:
Dátum:
1
2
Muži Open – celková výsledková listina po pavúkovi
28. 1. 2011 (piatok)
SVK
SVK
Klub
Finále A
Finále A
XC SKI TEAM SLOVAKIA
Látky
Žiaci – celková výsledková listina po pavúkovi
28. 1. 2011 (piatok)
Meno
Štát
Škola
Hovorič Igor
Mucha Martin
Višňovský Róbert
Čillík Martin
ZŠ Kremnica
ZŠ Kremnica
ZŠ Kremnica
ZŠ Kremnica
SVK
SVK
SVK
SVK
Finále A
Finále A
Finále B
Finále B
Výsledky 38. ročníka BIELEJ STOPY
Kategória:
Dátum:
Por.
Por./
Kat.
1
1./A
2
3
Muži – 42 km FT – absolútne poradie
29. 1. 2011 (sobota)
Meno
Cieľový
čas
Rok
nar.
Klub
37 km
Strata
Bajčičák Martin
1976
XC Slovakia
1:37:21.6
01:50:06.1
00:00:00.0
2./A
Šretr Radek
1982
Malé
Svatoňovice
1:37:22.0
01:50:17.2
00:00:11.1
1./B
Bátory Ivan
1975
XC Slovakia
1:37:37.7
01:50:33.0
00:00:26.9
- 15 -
Nättinen Niko
1985
VO2
Team Finland
1:40:28.3
01:54:03.0
00:03:56.9
4./A
Cazaux Baptiste
1978
VITALDENT
ARAN
1:39:55.1
01:54:11.9
00:04:05.8
6
5./A
Hurajt Pavol
1978
XC Slovakia
1:40:29.5
01:56:05.9
00:05:59.8
7
2./B
1969
1:47:59.2
02:02:51.5
00:12:45.4
8
1./C
Hartonen Jukka
Ojala
Jukka-Pekka
VO2
Team Finland
1965
VO2
Team Finland
1:48:00.0
02:02:58.7
00:12:52.6
9
6./A
1980
BKL Machov
1:50:25.7
02:05:31.1
00:15:25.0
10
2./C
Šrůtek David
Duchampt
Jean François
1960
Perignat
les Sarlieve
1:50:26.3
02:05:31.6
00:15:25.5
4
3./A
5
Kategória:
Dátum:
Por.
Por./
Kat.
Ženy – 42 km FT – absolútne poradie
29. 1. 2011 (sobota)
Meno
Rok
nar.
Klub
37 km
Cieľový
čas
Strata
1
1./F
Moravcová Klára
1983
Ski klub Jablonec
nad Nisou
01:54:01.7
02:10:05.3
00:19:59.2
2
1./G
Bořutová Kamila
1975
Ski klub Jablonec
nad Nisou
02:04:16.3
02:20:53.9
00:30:47.8
3
2./G
Marguet Florence
1967
Saint Nizier
02:05:04.5
02:22:14.0
00:32:07.9
4
2./F
Fajtová Stanislava
1984
ŠK Vážka
Bratislava
02:31:32.0
02:52:08.0
01:02:01.9
5
3./F
Nitra
02:35:21.1
02:59:21.7
01:09:15.6
6
1./H
1983
Hrúzová Andrea
Koledová Žideková
1960
Jana
Maratón
Klub Rajec
02:54:28.1
03:16:51.6
01:26:45.5
7
4./F
Kováčová Hana
1991
KST
Veľké Uherce
02:55:07.9
03:20:05.5
01:29:59.4
8
2./H
Procházková Irena
1957
TJ Háje
03:05:17.4
03:30:20.6
01:40:14.5
9
3./G
Muchová Zlatica
1972
Nitra
03:36:55.8
04:06:59.3
02:16:53.2
10
3./H
Zelinová Jana
1961
Kremnica
03:50:42.7
04:21:29.1
02:31:23.0
Kategória:
Dátum:
Muži 25 km FT – absolútne výsledky
29. 1. 2011 (sobota)
Rok
nar.
Štát
Klub
Gergart Artur
1986
UKR
ŠKP
Štrb. Pleso
2./K
Mikuš Martin
1982
CZE
3./K
Holiga Ján
1977
SVK
Por.
Por./
Kat.
1
1./K
2
3
Meno
Cieľový
čas
Strata
01:14:35.0
00:00:00
SKI klub Jablonec
nad Nisou
01:16:56.8
00:02:21
KBL ŠKP Martin
01:18:37.2
00:04:02
- 16 -
4
4./K
Kracík Josef
1991
CZE
SKI klub Jablonec
nad Nisou
01:19:12.1
00:04:37
5
5./K
Kubiš Mário
1989
SVK
Látky
01:19:58.6
00:05:23
6
6./K
Hásek Jan
1991
CZE
SKI klub Jablonec
nad Nisou
01:23:31.0
00:08:56
7
7./K
Iľanovský Peter
1994
SVK
ZSK Jasná
Liptovský Mikuláš
01:23:40.5
00:09:05
8
8./K
Křenovský Michal
1990
CZE
SKI klub Jablonec
nad Nisou
01:24:27.1
00:09:52
9
1./L
Jurčo Michal
1972
SVK
ŠKP
Štrb. Pleso
01:24:27.1
00:10:10
10
9./K
Filipko Jakub
1988
SVK
SKI PATRICIA
KLUB
01:28:04.5
00:13:29
Kategória:
Dátum:
Ženy 25 km FT – absolútne výsledky
29. 1. 2011 (sobota)
Rok
nar.
Štát
Gereková Jana
1984
SVK
VŠC DUKLA
B. Bystrica
01:25:24.7
00:10:49.7
1035
Segečová Eva
1989
SVK
LKHL lyz. klub
Detvian. Huta
01:30:48.2
00:16:13.2
3./P
1057
Kotschová Daniela
1980
SVK
Tatry
01:49:16.6
00:34:41.6
4
4./P
1147
Styková Janka
1992
SVK
KB Osrblie
01:53:34.0
00:38:59.0
5
1./R
1332
Franclová Beáta
1973
SVK
ŠKP Banská
Bystrica
01:57:16.6
00:42:41.6
6
2./R
1088
Stančíková Ingrid
1968
SVK
Slávia VZA
Žilina
02:04:59.0
00:50:24.0
7
5./P
1060
Kohlová Martina
1984
SVK
ŠKP
Bratislava
02:05:50.1
00:51:15.1
8
3./R
1273
Stefanska Urszula
1973
POL
Nowy Targ
02:13:19.2
00:58:44.2
9
1./S
1097
Hollá Alena
1961
SVK
Banská
Štiavnica
02:15:50.8
01:01:15.8
10
6./P
1150
Franclová Lucia
1994
SVK
ŠKP Banská
Bystrica
02:18:40.2
01:04:05.2
Por.
Por./
Kat.
BiB
1
1./P
1042
2
2./P
3
Meno
Kategória:
Dátum:
Por.
Klub
Cieľový
čas
Strata
K – Muži (1976-1997) – 25 km CT
30. 1. 2011 (nedeľa)
Meno
Klub
Rok
nar.
Cieľový
čas
Strata
1
Šretr Radek
Malé Svatoňovice
1982
01:16:56,0
2
Polach Martin
Vrbno pod Pradědem
1987
01:17:34,5
+ 00:38,5
3
Mikuš Martin
SKI klub Jablonec nad Nisou
1982
01:20:55,9
+ 03:59,9
- 17 -
4
Holiga Ján
KBL ŠKP Martin
1977
01:24:05,8
+ 07:09,8
5
Hásek Jan
SKI klub Jablonec nad Nisou
1991
01:25:10,8
+ 08:14,8
6
Kracík Josef
SKI klub Jablonec nad Nisou
1991
01:25:11,3
+ 08:15,3
7
Šretr Rudolf
Jasný Sokol
1979
01:26:06,2
+ 09:10,2
8
Suchý Jiří
FEL Praha
1976
01:28:50,0
+11:54,0
9
Benák Jan
Patria Direct Team
1982
01:30:00,3
+ 13:04,3
10
Pavlík Ivan
KBBS Turčianske Teplice
1978
01:31:07,1
+ 14:11,1
Klub
Rok
Cieľový
čas
Strata
Kategória:
Dátum:
P – Ženy (1976-1997) 25 km CT
30. 1. 2011 (nedeľa)
Por.
Meno
1
Moravcová Klára
SKI klub Jablonec nad Nisou
1983
01:31:33,0
2
Valašťanová Katarína
ŠKP Banská Bystrica
1994
01:47:26,4
+ 15:53,4
3
Piatriková Barbora
ŠKP Banská Bystrica
1993
01:56:22,0
+ 24:49,0
4
Búchalová Zuzana
MKL Kremnica
1992
01:57:25,5
+ 25:52,5
5
Vančová Tatiana
ŠKP Banská Bystrica
1994
02:01:05,3
+ 29:32,3
6
Malčeková Alena
p.j.m.team-Hriňová
1986
02:53:00,0
+01:21:27
7
Hurbanová Lea
Bratislava inline
1980
03:24:11,8
+01:52:38
39. BIELA STOPA 2012, 27. 1. - 29. 1. 2012
Usporiadatelia 39. ročníka BIELEJ STOPY:
Organizátori:
Občianske združenie TJ Biela stopa Kremnica
a Euroloppet Slovakia Kremnica
Spoluorganizátori:
Mesto Kremnica, Horská služba na Slovensku, Slovenská
lyžiarska asociácia
- 18 -
Organizačný tím 39. BIELEJ STOPY:
Predseda organizačného výboru:
Viktor Halíř (člen predsedníctva TJ BS
a predseda Euroloppet Slovakia)
Riaditeľ pretekov:
Dalibor Schmidt (člen predsedníctva TJ BS)
Registrácia a IT:
Slavomír Hrúza (člen predsedníctva TJ BS),
Ladislav Karrach
Administrácia a evidencia účtovníctva: Katarína Hrúzová
EUC a Euroloppet International:
Viliam Michalech
Riaditeľ tratí:
Ľubomír Šimon
Manager dopravy a občerstvovacích staníc: Gabriela Domiňáková
Marketing, PRESS a controlling:
Ivan Ivanič (člen predsedníctva TJ BS
a predseda TJ BS)
MINI BIELA STOPA, BS SNP a člen OV: Ivan Petráš (člen predsedníctva)
Podujatia 39. ročníka BIELEJ STOPY:
Piatok 27. 1. 2012
Otvorenie pretekov
City sprinty – pre nedostatok snehu zrušené
Sobota 28. 1. 2012
Hlavné preteky voľnou technikou na severnom a južnom okruhu BS v dĺžke
47 a 26 km
Nedeľa 29. 1. 2012
25 km klasickou technikou
Správa z 39. ročníka BIELEJ STOPY:
Dátum konania:
27. 1. - 29. 01. 2012 (piatok – nedeľa)
Miesto konania:
Skalka pri Kremnici, centrum mesta Kremnica
Pravidlá:
preteky boli organizované podľa platných pravidiel FIS
pre masové preteky v behu na lyžiach
- 19 -
Výsledky 39. ročníka BIELEJ STOPY
Kategória:
Dátum:
Muži 47 km FT – absolútne výsledky
28. 1. 2012 (sobota)
Rok
nar.
Štát
Cieľový čas
Strata
Hurajt Pavol
1978
SVK
VŠC DUKLA
Banská Bystrica
01:19:47
02:20:37.9
00:00:00.0
2./A
Šimočko Dušan
1983
SVK
VŠC DUKLA
Banská Bystrica
01:19:47
02:22:32.6
00:01:54.7
3
3./A
Kapšo Martin
1991
SVK
MKL Kremnica
01:25:13
02:35:56.3
00:15:18.4
4
4./A
Holiga Ján
1977
SVK
KBL ŠKP Martin
01:28:33
02:42:14.2
00:21:36.3
5
1./B
Pela Zbyněk
1973
CZE
Ski PAX Horní
Maxov
01:31:07
02:43:51.2
00:23:13.3
6
1./C
Demeter Richard 1965
SVK
KBL ŠKP Martin
01:30:56
02:45:19.9
00:24:42.0
7
5./A
Cienik Radovan
1978
SVK
KBL ŠKP Martin
01:33:05
02:46:15.7
00:25:37.8
8
2./B
Barényi Milan
1974
SVK
TJ BS Kremnica
01:33:07
02:46:36.1
00:25:58.2
9
2./C
Chromý Milan
1960
SVK
MKL Kremnica
01:34:24
02:49:29.0
00:28:51.1
10
6./A
Hasilla Radovan
1979
SVK
Hronec
01:33:58
02:51:22.9
00:30:45.0
Por.
Por./
Kat.
1
1./A
2
Meno
Kategória:
Dátum:
Por. Por./
Kat.
Klub
26 km
Ženy 47 km FT – absolútne výsledky
28. 1. 2012 (sobota)
Meno
Rok
nar.
Štát
CZE
26 km
Cieľový čas
Strata
SKI klub
Jablonec nad
Nisou
01:32:31
02:45:33.3
00:00:00:0
Klub
1
1./F
Moravcová Klára
1983
2
1./I
Paulů Blanka
1954
CZE
Vrchlabí
01:43:41
03:06:51.2
00:21:17:9
3
2./F
Hrúzová Andrea
1983
SVK
Nitra
01:48:41
03:13:45.4
00:28:12:1
4
1./G
Krausová Darina
1974
SVK
Dom srdca
Martin
01:58:59
03:33:53.2
00:48:19:9
5
3./F
Fajtová Stanislava
1984
SVK
SK Vážka
Bratislava
02:03:36
03:43:08.9
00:57:35:6
6
4./F
Kováčová Hana
1991
SVK
KST Veľké
Uherce
02:29:37
04:29:19.9
01:43:46:6
7
5./F
Mazko Tatiana
1978
RUS
Parrot Ski
Team
02:35:21
04:31:08.8
01:45:35:5
- 20 -
Beňová Helen
1986
SVK
Víno Beňo :) Craft
02:34:51
04:34:22.5
01:48:49:2
1./H
Koledová Janka
1960
SVK
Maratón klub
Rajec
02:37:24
04:41:00.5
01:55:27:2
7./F
Kocourková Aneta
1983
CZE
NEOX
02:53:21
05:04:17.5
02:18:44:2
Cieľový čas
Strata
8
6./F
9
10
Kategória:
Dátum:
Muži 26 km FT – absolútne výsledky
28. 1. 2012 (sobota)
Rok
nar.
Štát
Kazár Matej
1983
SVK
VŠC DUKLA Banská Bystrica
01:17:40.7
00:00:00.0
2./K
Polach Martin
1989
CZE
SKI klub Jablonec nad Nisou
01:20:17.9
00:02:37.2
3
3./K
Gergardt Artur
1987
UKR
Nová Lesná
01:20:18.7
00:02:38.0
4
4./K
Žiška Peter
1987
SVK
KBL Jasná Liptovský Mikuláš
01:21:04.2
00:03:23.5
5
5./K
Urgela Erik
1993
SVK
MKL Kremnica
01:24:35.0
00:06:54.3
6
6./K
Segeč Andrej
1994
SVK
LKHL lyž. klub Detvianska Huta
01:24:36.2
00:06:55.5
7
7./K
Šulek Miroslav
1993
SVK
LKHL lyž. klub Detvianska Huta
01:24:36.6
00:06:55.9
8
8./K
Malák Michal
1980
SVK
AKHŠ Tatranské Matliare
01:24:40.7
00:07:00.0
9
9./K
Dostál Lukáš
1993
CZE
KL Nové Mesto na Morave
01:26:33.0
00:08:52.3
10
10./K
Teplý Jan
1993
CZE
TJ MARS Svratka
01:26:39.3
00:08:58.6
Por.
Por./
Kat.
1
1./K
2
Meno
Kategória:
Dátum:
Klub
Ženy 26 km FT – absolútne výsledky
28. 1. 2012 (sobota)
Por.
Por./
Kat.
Meno
Rok
nar.
Štát
1
1./P
Procházková Alena
1984
SVK
2
2./P
Gereková Jana
1984
SVK
3
3./P
Boudíková Adéla
1986
4
4./P
Kotschová Daniela
5
5./P
6
6./P
7
7./P
Klub
Cieľový čas
Strata
LK Slávia ekonóm B. B.
01:29:17.0
00:00:00:0
VŠC DUKLA Banská
Bystrica
01:29:17.9
00:00:00:9
CZE
SKI klub Jablonec nad
Nisou
01:35:05.7
00:05:48:7
1980
SVK
Tatry
01:41:46.3
00:12:29:3
Segečová Eva
1989
SVK
LKHL lyž. klub Detv. Huta
01:42:26.7
00:13:09:7
Halačová Nina
1993
SVK
MKL Kremnica
01:48:30.0
00:19:13:0
Garajová Katarína
1987
SVK
KBL Jasná Liptovský
Mikuláš
01:56:04.8
00:26:47:8
- 21 -
1991
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:56:39.7
00:27:22:7
1./R
Gombalová Jana
Bartalská Niňajová
Dana
1969
SVK
TJ Jasná Liptovský
Mikuláš
02:05:23.4
00:36:06:4
9./P
Hlaváčiková Erika
1987
SVK
Ekonóm Banská Bystrica
02:09:34.7
00:40:17:7
8
8./P
9
10
Kategória:
Dátum:
Muži 25 km CT – absolútne výsledky
29. 1. 2012 (nedeľa)
Rok
nar.
Štát
Šretr Radek
1982
CZE
Fischer team
01:12:58.3
00:00:00.0
Žiška Peter
1987
SVK
KŠ BL Jasná
01:13:53.8
00:00:55.5
3./K
Polach Martin
1989
CZE
SKI klub Jablonec nad
Nisou
01:14:50.7
00:01:52.4
4
4./K
Gergardt Artur
1987
UKR
Nová Lesná
01:15:05.0
00:02:06.7
5
5./K
Polačko Michal
1992
SVK
MKL Kremnica
01:16:17.3
00:03:19.0
6
6./K
Brünn David
1991
SVK
MKL Kremnica
01:16:35.4
00:03:37.1
7
7./K
Kracík Josef
1991
CZE
SKI klub Jablonec nad
Nisou
01:18:28.0
00:05:29.7
01:19:36.2
00:06:37.9
Por.
Por./
Kat.
1
1./K
2
2./K
3
Meno
Klub
Cieľový čas
Strata
8
8./K
Cihlář Antonín
1991
CZE
SKI klub Jablonec nad
Nisou
9
9./K
Kubiš Mário
1989
SVK
LKHL Látky
01:20:35.2
00:07:36.9
10
10./K
Šulek Miroslav
1993
SVK
LKHL lyž. klub Detv. Huta
01:21:19.1
00:08:20.8
Kategória:
Dátum:
Ženy 25 km CT – absolútne výsledky
29. 1. 2012 (nedeľa)
Rok
nar.
Štát
Klub
Procházková Alena
1984
SVK
LK Slávia ekonóm B. B.
01:22:30.3
00:00:00:0
Moravcová Klára
1983
CZE
SKI klub Jablonec nad
Nisou
01:27:13.8
00:04:43:5
3./P
Boudíková Adéla
1986
CZE
SKI klub Jablonec nad
Nisou
01:29:01.1
00:06:30:8
4
4./P
Klementová Barbora
1994
SVK
KL Nováky
01:29:39.3
00:07:09:0
5
5./P
Valašťanová Katarína
1994
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:39:29.8
00:16:59:5
6
6./P
Segečová Eva
1989
SVK
LKHL lyž. klub Detv.
Huta
01:40:38.7
00:18:08:4
7
7./P
Krišicová Katarína
1990
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:44:15.7
00:21:45:4
Por.
Por./
Kat.
1
1./P
2
2./P
3
Meno
Cieľový čas
Strata
- 22 -
8
8./P
9
9./P
10
1./T
Hásková Kateřina
1992
CZE
SKI klub Jablonec nad
Nisou
01:45:40.4
00:23:10:1
Gabčíková Martina
1978
SVK
MKL Kremnica
01:49:13.7
00:26:43:4
Staroňová Anna
1948
SVK
LK Opalisko Závažná
Poruba
01:52:49.1
00:30:18:8
Zaujímavosť:
Priami účastníci SNP a rodinní príslušníci ako zlúčená kategória.
Na Mestskom úrade v Kremnici, počas recepcie 39. BS, prišlo k dohode,
že nasledujúci 40. ročník Bielej stopy, bude posledným ročníkom behu priamych
účastníkov bojov SNP. Všetci veteráni pretekajúci v BS majú svoju vlastnú,
vyhovujúcu kategóriu a preto nie je možné vytvoriť prijateľné podmienky pre takú
širokú vekovú kategóriu tak, ako to bolo doteraz. Štyridsiaty ročník BS bude
dôstojnou rozlúčkou priamych účastníkov s aktívnym pretekaním. Ich účasť
na sprievodných podujatiach pretekov BS bude vítaná a na BIELEJ STOPE budú
mať vždy svoje miesto.
Výsledková listina BIELA STOPA SNP, 39. ročník 2012 - 29. 1. 2012 (nedeľa)
Por.
Meno
Rok
nar.
Krajina
Klub
Cieľový
čas
Strata
1
Holiga Ján
1947
SVK
Martin
00:01:19.0
00:00:00.0
2
Janovčík Mikuláš
1950
SVK
Liptovský Mikuláš
00:01:27.1
00:00:08.1
3
Gallo Vladimír
1956
SVK
Liptovský Mikuláš
00:01:38.0
00:00:19.0
4
Turoň Karol
1937
SVK
Žiar nad Hronom
00:01:40.0
00:00:21.0
5
Sabaka Michal
1934
SVK
Liptovský Mikuláš
00:01:41.0
00:00:22.0
6
Páleník - 349 Jozef
1920
SVK
Geos Páleník
00:01:42.0
00:00:23.0
7
Seman Ivan
1942
SVK
Liptovský Mikuláš
00:01:43.0
00:00:24.0
8
Bubelíny Ivan
1943
SVK
Liptovský Mikuláš
00:01:44.0
00:00:25.0
9
Lukáč Jozef
1950
SVK
Liptovský Mikuláš
00:01:45.0
00:00:26.0
10
Králik Michal
1955
SVK
Pribylina
00:01:46.0
00:00:27.0
11
Macek Ján
1943
SVK
Liptovský Mikuláš
00:01:47.0
00:00:28.0
12
Kožuch Milan
1950
SVK
ZO SZPB Martin
00:01:48.0
00:00:29.0
13
Púčik František
1960
SVK
Lazisko
00:02:02.0
00:00:43.0
14
Pelach Ján
1951
SVK
Pribylina
00:02:03.0
00:00:44.0
- 23 -
15
Púčiková Ružena
1962
SVK
Lazisko
00:02:11.0
00:00:52.0
16
Strmeň - 1311 Benjamin
1923
SVK
Štátne Lesy
00:02:12.0
00:00:53.0
17
Rázus Vojtech
1926
SVK
Liptovský Mikuláš
00:02:42.0
00:01:23.0
18
Semanová Elena
1943
SVK
Liptovský Mikuláš
00:02:43.0
00:01:24.0
19
Dzurik - 350 Ondrej
1928
SVK
SPB BB
00:03:08.0
00:01:49.0
20
Samčík Ján
1925
SVK
Banská Bystrica
00:03:14.0
00:01:55.0
21
Motyčík- 1305 Jozef
1927
SVK
Bytča
00:03:16.0
00:01:57.0
22
Chrapčiak Pavel
1926
SVK
Liptovský Mikuláš
00:03:39.0
00:02:20.0
23
Szunyog Juraj
1941
SVK
Liptovský Mikuláš
00:04:18.0
00:02:59.0
24
Krčula Ľudevít
1921
SVK
Liptovský Mikuláš
00:05:00.0
00:03:41.0
40. BIELA STOPA 2013, 25. 1. - 27. 1. 2013
Usporiadatelia 40. ročníka BIELEJ STOPY:
Organizátori:
Občianske združenie TJ Biela stopa Kremnica
a Euroloppet Slovakia Kremnica
Spoluorganizátori:
Mesto Kremnica, Horská služba na Slovensku, Slovenská
lyžiarska asociácia
Organizačný tím 40. ročníka BIELEJ STOPY:
Predseda organizačného výboru:
Viktor Halíř (člen predsedníctva TJ BS
a predseda Euroloppet Slovakia)
Riaditeľ pretekov:
Dalibor Schmidt (člen predsedníctva TJ BS)
Registrácia a IT:
Slavomír Hrúza (člen predsedníctva TJ
BS), Ladislav Karrach
Administrácia a evidencia účtovníctva: Katarína Hrúzová
- 24 EUC a Euroloppet International:
Viliam Michalech
Riaditeľ tratí:
Viktor Halíř (člen predsedníctva TJ BS
a predseda Euroloppet Slovakia)
Manager dopravy a občerstvovacích staníc: Gabriela Domiňáková
Marketing, PRESS a controlling:
Ivan Ivanič (člen predsedníctva TJ BS
a predseda TJ BS)
Mini Biela stopa a člen OV:
Ivan Petráš (člen predsedníctva)
Podujatia 40. ročníka BIELEJ STOPY:
Piatok 25. 1. 2013
Tréning na upravenej a označenej trati na Skalke
BIELA STOPA MINI = mestský okruh na námestí okolo fontány, kde naši najmenší
(škôlkári) predviedli svoje schopnosti
Oficiálne otvorenie 40. Bielej stopy na Nám. M. R. Štefánika obohatené o kultúrny
program
CITY SPRINT BIELA STOPA = večerné otvorené preteky v šprintoch (voľná
technika) na Nám. M. R. Štefánika pre profesionálov, aj amatérov
V.I.P. banket na pozvanie Zuzany Balážovej, primátorky Mesta Kremnica
Sobota 26. 1. 2013
BIELA STOPA freestyle 45 km – Euroloppet – FIS, štart/cieľ Skalka pri Kremnici –
lyžiarsky štadión BS, výsledky Skalka pri Kremnici – lyžiarsky štadión BS, slávnostné
vyhodnotenie večer v meste Kremnica
BIELA STOPA FREESTYLE 25 km – Euroloppet – FIS, štart/cieľ Skalka pri Kremnici
– lyžiarsky štadión BS, výsledky Skalka pri Kremnici – lyžiarsky štadión BS,
slávnostné vyhodnotenie večer v meste
Po pretekoch boli v Kremnici slávnostne vyhlásené výsledky jednotlivých kategórií
Big Air v meste Kremnica
Nedeľa 27. 1. 2013
BIELA STOPA classic 30 km Euroloppet – FIS, štart/cieľ Skalka pri Kremnici
lyžiarsky štadión BS, výsledky Skalka pri Kremnici lyžiarsky štadión BS
BIELA STOPA SNP – 1,5 km – štart/cieľ Skalka pri Kremnici lyžiarsky štadión BS,
výsledky lyžiarsky štadión BS na Skalke
- 25 -
BIELA STOPA junior SLOVENSKÝ POHÁR 2 km / 4 km / 6 km / 8 km
Výsledky 40. ročníka BIELEJ STOPY
Kategória:
Dátum:
Por. Por./
Kat.
Muži 45 km FT – absolútne výsledky
26. 1. 2013 (sobota)
Meno
Rok
nar.
Štát
Klub
Cieľový čas
Strata
1
1./A
Tsinzov Veselin
1986
BUL
Bulgarian Ski Federation
02:07:06.7
00:00:00.0
2
2./A
Benka-Rybár Ondrej
1982
SVK
Lyžiarsky tím Slovenska
02:11:14.3
00:04:07.6
3
3./A
Kapšo Martin
1991
SVK
MKL Kremnica
02:12:08.9
00:05:02.2
4
1./B
Holiga Ján
1977
SVK
KBL ŠKP Martin
02:15:45.8
00:08:39.1
5
2./B
Petr Pavel
1969
CZE
Ski Jilemnice
02:16:36.0
00:09:29.3
6
4./A
Nesvadba Petr
1986
CZE
ČSK Vysoké nad Jizerou
02:18:20.4
00:11:13.7
7
1./D
Vejnar Josef
1957
CZE
ČSK Vysoké nad Jizerou
02:18:32.7
00:11:26.0
8
3./B
Pela Zbyněk
1973
CZE
SKI PAX Horní Maxov
02:18:42.4
00:11:35.7
9
1./C
Komlev Yury
1967
RUS
One Way Russia team
02:20:09.9
00:13:03.2
10
5./A
Mašek Jan
1978
CZE
USK Kanoe Praha
02:20:26.4
00:13:19.7
Cieľový čas
Strata
Kategória:
Dátum:
Por.
Por./
Kat.
Ženy 45 km FT – absolútne výsledky
26. 1. 2013 (sobota)
Rok
nar.
Štát
Grigorova-Burgova
Antoniya
1986
BUL
Alexander Logistics
02:24:07.5
00:00:00.0
SVK
Biela Stopa
RACE TEAM
02:26:27.4
00:02:19.9
Meno
Klub
1
1./F
2
2./F
Kalinová Ľubomíra
1982
3
3./F
Hrúzová Andrea
1983
SVK
Nitra
02:44:27.0
00:20:19.5
4
1./G
Krausová Darina
1974
SVK
Dom srdca Martin
02:51:09.5
00:27:02.0
5
4./F
Fajtová Stanislava
1984
SVK
SK Vážka Bratislava
02:55:46.1
00:31:38.6
6
5./F
Lapinová Kristína
1983
SVK
ŠK Trian
03:20:21.9
00:56:14.4
- 26 -
7
6./F
Ďurdiaková Tereza
1991
CZE
Realizsportteam
03:20:35.1
00:56:27.6
8
1./I
Verseghyová Anna
1950
SVK
Kremnica
03:32:54.7
01:08:47.2
9
7./F
Vojtášová Zuzana
1979
SVK
Cyklistický klub Banská
Bystrica
03:37:58.8
01:13:51.3
10
8./F
Kocourková Aneta
1983
CZE
NEOX
03:38:12.0
01:14:04.5
Cieľový čas
Strata
Kategória:
Dátum:
Por.
Por./
Kat.
Muži 25 km FT – absolútne výsledky
26. 1. 2013 (sobota)
Meno
Rok
nar.
Štát
Klub
1
1./K
Brünn David
1991
SVK
MKL Kremnica
01:10:34.3
00:00:00.0
2
2./K
Bevelaqua René
1993
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:13:01.1
00:02:26.8
3
3./K
Francl Martin
1995
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:13:56.3
00:03:22.0
4
1./L
Jurčo Michal
1972
SVK
ŠKP Štrbské Pleso
01:15:36.3
00:05:02.0
5
4./K
Koristek Ján
1996
SVK
LKHL Detvianska Huta - Látky
01:16:42.1
00:06:07.8
6
5./K
Tomahogh Jan
1978
SVK
KBBS Turčianske Teplice
01:17:26.6
00:06:52.3
7
2./L
Urgela Pavol
1968
SVK
SLOVALCO
01:18:08.4
00:07:34.1
8
6./K
Nociar Ján
1996
SVK
LKHL Detvianska Huta - Látky
01:18:35.8
00:08:01.5
9
7./K
Vozár Richard
1991
SVK
MKL Kremnica
01:18:49.5
00:08:15.2
10
1./M
Chromý Milan
1960
SVK
MKL Kremnica
01:19:35.2
00:09:00.9
Cieľový čas
Strata
Kategória:
Dátum:
Por.
Por./
Kat.
Ženy 25 km FT – absolútne výsledky
26. 1. 2013 (sobota)
Meno
Rok
nar.
Štát
Klub
1
1./P
Kotschová Daniela
1985
SVK
LTS
01:18:52.5
00:00:00.0
2
2./P
Krišicová Katarína
1990
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:23:27.6
00:04:35.1
3
3./P
Gombalová Jana
1991
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:25:11.8
00:06:19.3
4
1./T
Paulů Blanka
1954
CZE
Vrchlabí
01:27:25.4
00:08:32.9
5
4./P
Garajová Katarína
1987
SVK
Liptovský Mikuláš
01:28:33.8
00:09:41.3
6
5./P
Mičušíková Simona
1980
SVK
Tatran
01:34:36.0
00:15:43.5
- 27 -
7
1./R
Bialeková Martina
1973
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:36:42.1
00:17:49.6
8
2./R
Bátoryová Jana
1976
SVK
LTS
01:38:45.3
00:19:52.8
9
6./P
Hlaváčiková Erika
1987
SVK
Ekonóm Banská
Bystrica
01:42:08.5
00:23:16.0
10
7./P
Gabčíková Martina
1978
SVK
ROSINA
01:42:24.5
00:23:32.0
Kategória:
Dátum:
Por. Por./
Kat.
Muži 30 km CT – absolútne výsledky
27. 1. 2013 (nedeľa)
Meno
Rok
nar.
Štát
Klub
Cieľový čas
Strata
1
1./K
Tsinzov Veselin
1986
BUL
Bulgarian Ski Federation
01:25:58.6
00:00:00.0
2
2./K
Segeč Andrej
1994
SVK
SK I TEAM JASE Látky
01:26:56.2
00:00:57.6
3
3./K
Nesvadba Petr
1986
CZE
ČSK Vysoké nad Jizerou
01:33:09.9
00:07:11.3
4
4./K
Šiarnik Jakub
1994
SVK
KBL Jasná Liptovský
Mikuláš
01:34:22.9
00:08:24.3
5
1./L
Pela Zbyněk
1973
CZE
SKI PARK Horní Maxov
01:36:04.5
00:10:05.9
6
5./K
Bevelaqua René
1993
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:36:12.4
00:10:13.8
7
1./N
Vejnar Josef
1957
CZE
ČSK Vysoké nad Jizerou
01:37:50.7
00:11:52.1
8
2./N
Staroň Vladimír
1951
SVK
SKIVETERÁN Tatranská
Štrba
01:38:54.8
00:12:56.2
9
1./M
Augustinak Dušan
1964
SVK
Poprad
01:40:38.9
00:14:40.3
10
6./K
Slovák Daniel
1994
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:41:19.6
00:15:21.0
Cieľový čas
Strata
Kategória:
Dátum:
Por. Por./
Kat.
Ženy 30 km CT – absolútne výsledky
27. 1. 2013 (nedeľa)
Meno
Rok
nar.
Štát
Klub
1
1./P
Klementová Barbora
1994
SVK
KL Nováky
01:41:30.5
00:00:00.0
2
2./P
Valašťanová Katarína
1994
SVK
ŠKP Banská Bystrica
01:53:30.8
00:12:00.3
3
3./P
Garajová Katarína
1987
SVK
KBL Jasná Liptovský
Mikuláš
01:59:42.8
00:18:12.3
4
1./T
Staroňová Anna
1948
SVK
Opalisko Závažná
Poruba
02:08:43.9
00:27:13.4
5
4./P
Gabčíková Martina
1978
SVK
ROSINA
02:10:47.2
00:29:16.7
- 28 -
Törőcsik-Vasas Virág
1974
HUN
KATLAN SE VÁC
02:27:01.5
00:45:31.0
Muchová Zlatica
1972
SVK
Parada Fly
Nitra
02:39:42.1
00:58:11.6
5./P
Vojtášová Zuzana
1979
SVK
Cyklistický klub Banská
Bystrica
02:40:58.4
00:59:27.9
9
3./R
Godarska Tatiana
1972
SVK
Oslino
02:42:03.1
01:00:32.6
10
2./T
Procházková Irena
1957
CZE
TJ Háje
02:42:52.0
01:01:21.5
6
1./R
7
2./R
8
A čo dodať na záver?
Po piatich rokoch predsedovania a organizovania v TJ Biela stopa som sa
rozhodol túto činnosť ukončiť a osobne si vyskúšať, aké je to odbehnúť si tzv.
„Everest diaľkových behov“ BIELU STOPU Euroloppet. Musím priznať, že je to
náročné. Ale oveľa ťažšie a zodpovednejšie je preteky organizovať. Je to kopec
starostí, lebo u nás ešte stále nič nefunguje normálne, štandardne a transparentne.
Podpora štátu už skoro žiadna, sponzorov stále menej a pretekárov ochotných
zaplatiť 30-50 euro za štartovné tiež. Niekedy až nechápem, že to ešte stále
zvládame, a myslím si, že z roka na rok lepšie, aspoň po tej technickej stránke .
Máme za sebou okrúhle, štyridsiate výročie BIELEJ STOPY. Teší nás, že
prežila aj ťažké obdobie finančnej krízy a nedostatok snehu (čo je, zdá sa, menší
problém ). Stretli sme sa okruh ľudí, ktorým BIELA STOPA ešte stále nie je
ľahostajná. A teší nás, že na Slovensku je Kremnica v bežeckom lyžovaní stále
jednotkou. Veď máme náš „ľadovec Skalkagletcher“, mnohých úspešných
pretekárov, kvalitných funkcionárov a ochotných brigádnikov na tratiach.
V roku 2014, na jar, nás čaká jeden veľký sviatok lyžovania v Kremnici a to jeho
storočnica. Za tú dobu už v tomto meste vyrástlo niekoľko generácií lyžiarov. Myslím
si, že aj táto tradícia a história je to, čo nás drží spolu a ženie dopredu v organizovaní
podujatí, aj vo výchove nových talentov, bežkárov a zjazdárov. Možno sa raz
pridružia aj skokani na lyžiach a nadviažu tak na úspechy svojich predchodcov.
Škoda len, že tie krásne drevené mostíky obdivujeme už len na dobových plagátoch
akademického maliara Gejzu Angyala, alebo na historických fotografiách
„slovenského Semmeringu“, ako v minulosti nazývali Kremnicu.
Horám Zdar a bežeckému lyžovaniu tiež!
Ivan Petráš, TJ Biela stopa
Ivan Petráš
[email protected]
- 29 -
BIELA STOPA fotoobjektívom Ivana Čillíka
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
b)
Majerová, Silvia: Big Air v meste Kremnica –
1.-6. ročník, roky 2006-2013
Big Air v meste Kremnica (2006 – 2013)
Big Air v meste je športovo-súťažná netradičná šou, ktorá sa odohráva
v historickom centre mesta Kremnica. Snowboardisti a freestyloví lyžiari súťažia
v skoku na mostíku. Big Air v meste však nie je len o súperení. Je to aj o strete
energií jazdcov a divákov, o úžasnej atmosfére mesta a taktiež je to o ľuďoch, ktorí
akciu pomáhajú každoročne realizovať. Pôvodne bola táto športová aktivita súčasťou
sprievodného programu Bielej stopy. Prvýkrát dobrovoľníci zorganizovali súťaž
v roku 2006. Cieľom programového a organizačného spojenia Big Airu v meste
a Bielej stopy bolo zaujať široké pole divákov všetkých vekových kategórií. Synergiou
týchto dvoch podujatí, nových nápadov a tradície bolo dotvoriť veľkolepú zimnú
festivalovú atmosféru mesta Kremnica.
Jedinečnosť akcie Big Air v meste spočíva v tom, že ide o prvé, a spočiatku
aj jediné, podujatie svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v Strednej Európe.
Organizátori totiž preniesli to najlepšie a najvzrušujúcejšie z freeskiingu
a snowboardingu z lyžiarskych centier priamo do historického centra mesta.
Kremnica mala na to výnimočné predpoklady. Bola vhodná svojou polohou,
originálnym tvarom námestia a dlhoročnou tradíciou zimných športov. Počas príprav
a súťažného dňa majú usporiadatelia k dispozícii celý priestor námestia, kde okrem
veľkého skoku umiestňujú stánky s občerstvením, reklamnými objektmi a miesto pre
sprievodné aktivity ako súťaže, koncerty či exhibície. Pod Kremnickým zámkom
vypukla táto nezabudnuteľná šou už šesťkrát. Pre nedostatok snehu bola súťaž
zrušená v rokoch 2007 a 2012. Z roka na rok tento unikátny projekt dynamicky rastie
a dostal sa do povedomia ľudí na celom Slovensku, ale už aj v zahraničí.
Na organizácii tohto neziskového podujatia sa podieľa približne štyridsať
mladých ľudí, takzvaná skupina FRST Crew, ktorí sú telom i dušou celého projektu.
Hlavnými organizátormi predchádzajúcich ročníkov boli Ondrej Horváth, Viktor
Maceják a Peter Rosipal, ktorí okolo seba postupne získali podporu ďalších mladých
ľudí a ich nezištnú pomoc pri kreovaní tejto súťaže. Spoluorganizátormi sú aj TJ
Biela stopa, mesto Kremnica, no a samozrejme firmy a podniky, ktoré celú akciu
finančne podporujú. Najväčšou snahou je každoročne zlepšovať, zdokonaľovať
a zväčšovať to, čo už niekoľko rokov nadšenci extrémnych zimných športov
neúnavne budujú. Každoročne sa trápia s otázkou snehu a teplotných podmienok.
Napriek tomu, že Kremnica je veľmi dobre situovaná a v januári zvyčajne býva
zasnežená, organizátori sa museli už niekoľkokrát popasovať so zlou situáciou.
FRST Crew v spolupráci s Bielou stopou a mestom Kremnica za posledných päť
rokov realizovali celkovo štyri varianty zabezpečenia snehu. Od najlacnejšej,
no neistej možnosti prírodného snehu priamo na námestí. Prírodný sneh dovážali
napríklad z lyžiarskeho strediska Skalka Aréna. Technický sneh Skalka vyrábala
- 34 a následne vozila na Štefánikovo námestie, čo bol doposiaľ najnákladnejší spôsob
zabezpečenia snehu. Posledný rok sa umelý sneh vyrábal priamo na námestí.
Okrem počasia sa každý rok usporiadatelia boria aj s neveľmi dobrou finančnou
situáciou, no doposiaľ sa vždy podarilo získať od sponzorov potrebné finančné
zdroje.
Základné informácie
Názov podujatia:
Dátum:
Miesto:
Organizátor:
Spoluorganizátori:
Druh podujatia:
Jazdci:
www.bigairvmeste.sk
Big Air v meste Kremnica
január - február
Štefánikovo námestie, Kremnica, okres Žiar nad Hronom
FRST Crew
TJ Biela stopa Kremnica a mesto Kremnica
Športovo-zábavná adrenalínová akcia, šou a preteky
vo freestyle lyžiarskej a snowboardovej disciplíne Big Air
(skok na mostíku) doplnený o rôzne sprievodné podujatia
slovenská snowboardová a freeskiingová špička, jazdci
z Čiech, Maďarska, Poľska, Rakúska
História jednotlivých ročníkov
Rok 2006
Prvýkrát sa Big Air v meste konal v Kremnici 11. 2. 2006. Snowboardová exhibícia
prebiehala paralelne so slávnostným otvorením 33. ročníka Bielej stopy. Tento „nultý“
ročník bol akýmsi predvojom a skúškou, či akcia zaujme jazdcov i divákov. Išlo
o lokálnu súťaž, ktorej sa zúčastnilo 20 snowboardistov a lyžiarov z Kremnice, zo
Žiaru nad Hronom, Zvolena, Žiliny a z Považskej Bystrice. Na príprave sa týždeň
podieľalo približne 15 dobrovoľníkov. Snehové podmienky boli veľmi dobré, na
námestí bolo cca 40 cm snehu. Na nultý ročník sa bez väčšej propagácie prišlo
pozrieť asi 500 divákov. Súťaž od začiatku prebiehala formou takzvanej jam session.
Súťažiaci skáču bez obmedzenia počtu skokov a jazdci si spomedzi seba vyberajú
najlepších, ktorí postupujú do finálne a následne na víťazné priečky.
Rok 2007
V tomto roku sa športovo-adrenalínové podujatie Big Air v meste nekonalo.
Rok 2008
Ani zlé snehové podmienky neodradili usporiadateľov a 9. 2. 2008 na Štefánikovom
námestí v Kremnici prebehol oficiálne prvý pretek Big Air v meste. Prípravy sa
nezaobišli bez komplikácií, v tomto ročnom období totiž na námestí rástla zelená
tráva. Sneh nakoniec dovážali z lyžiarskeho strediska Skalka. Súťaž bola súčasťou
programovej a organizačnej štruktúry 35. ročníka Bielej stopy. Úspešnú akciu
zorganizovalo približne 25 dobrovoľníkov a celý proces budovania podujatia tohto
druhu trval štyri mesiace. Na námestí sa počas dňa premlelo okolo 1500 divákov
a na večerné finále sa prišlo pozrieť okolo 800 ľudí. Skokanský mostík bol 4,5 m
vysoký a do súťaže sa prihlásilo dokopy 54 jazdcov. Do večerného finále postúpilo
20 najlepších a z hlasovania samotných snowboardistov a lyžiarov spomedzi seba
vybrali víťazov.
- 35 Snowboard
1. miesto:
Daniel Fraňo
2. miesto:
Róbert Volka
3. miesto:
Peter Pap
Lyže
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Tomáš Murgač
Juraj Bernát
Juraj Ďurovčík
Rok 2009
31. 1. 2009 sa uskutočnil v poradí tretí ročník týchto pretekov. Opäť zima nebola
zimou a organizátori museli investovať do technického snehu a dovezeného
prírodného snehu. Akcia sa postupne zväčšuje a má už svoje meno a postavenie.
Prípravy tohto ročníka trvali približne 6 mesiacov a spolupodieľalo sa na ňom
45 dobrovoľníkov. Nájazdová konštrukcia mala už 6 metrov a rozrástol sa aj počet
prihlásených záujemcov. Z prihlásených 62 jazdcov jazdilo registrovaných 52, z toho
33 snowboardistov a 19 lyžiarov – freeskierov. Účasť bola medzinárodná, pretože
prišli súťažiaci zo Slovenska, Maďarska a Česka. Najmladší mal len 13 rokov
a medzi snowboardistami bol napríklad aj majster SR v snowboardingu Matej Matys.
Tohtoročné finálne mohli diváci sledovať v priamom prenose aj prostredníctvom
internetovej televízie Huste.sk. Približne 2000 divákov prišlo podporiť odvážlivcov,
250 ľudí zavítalo aj na Big Air v meste Afterparty.
Snowboard
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
4. miesto:
Daniel Fraňo
Rado Dubový
Tomáš Hrnčiar
Matej Dolník a Dušan Bízik
Lyže
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Lukáš Trso
Tomáš Murgač
Jozef Kysučan
Rok 2010
Štvrtý ročník Big Air v meste bol tento rok súčasťou celoslovenského pohára vo
freestyle snowboardignu – Nokia Snowboard X Tour 2010. Polročná príprava bola
dôležitá, pretože tento rok organizátori nemohli povoliť, no ani si dovoliť nečakané
problémy či komplikácie. Dvadsaťdva nákladných áut doviezlo na námestie technický
sneh zo Skalky, nájazdová konštrukcia bola opäť o jeden meter vyššia a súťaže sa
zúčastnilo 60 jazdcov zo Slovenska a okolitých štátov. Tento rok už reprezentovala
nežnejšie pohlavie aj jedna žena, mladá Klaudia Medlová. Približne 2500 divákov si
užívalo adrenalínové exhibície, ktoré vyvrcholili skvelým večerným finále.
Snowboard
1. miesto:
Matej Matys
2. miesto:
Rado Dubový
3. miesto:
Pavel Vyroubal
- 36 -
Lyže
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Najlepší trik:
Lukáš Trso
Juraj Bernáth
Tomáš Cuník
Ján Tajboš
Rok 2011
29. januára sa na kremnickom námestí konal už 5. ročník snowboardovej a freeski
šou. Azúrovo modrá obloha, biele námestie a optimálna teplota pod nulou napomohli
jazdcom k skvelým výkonom a divákom poskytli idylické pohľady. Všetci tak zabudli
na to, že Kremnica ešte pred týždňom vyzerala ako v jarných mesiacoch. Prírode
dopomohli dve snežné delá a neskôr aj prírodný sneh. Podmienky tak boli pre
jazdcov výborné. Prípravy celého podujatia trvali trištvrte roka, od zháňania
sponzorov až po zrealizovanie samotného dňa D. Finišovalo sa posledný týždeň,
kedy chalani stavali lešenie, mostík a skok. Do práce bolo zapojených približne
40 dobrovoľníkov. Adrenalínových pretekov sa tento rok zúčastnilo 47 súťažiacich.
Zaregistrovaných bolo 25 snowboardistov, 22 freeskierov z toho 3 ženy a 4 Česi.
V tomto roku bola zavedená nová kategória, takzvaní “rookies“, čiže mladé talenty do
18 rokov. Do večerného finále sa dostalo 8 lyžiarov, 11 snowboardistov, 1 žena
a 4 „rookies“.
Snowboard
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
4. miesto:
5. miesto:
Honza Kaňurek
Matej Dolník
Martin Kaňurek
Martin Grínsky
Matin Murgaš
Lyže
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
4. miesto:
5. miesto:
Viliam Tomo
Juraj Bernát
Jozef Kysučan
Ján Tajboš
Matúš Karcol
Lyže ženy
1. miesto:
Petra Jurečková
Lyže rookies
1. miesto:
Patrik Vozár
Rok 2012
Šiesty ročník organizátori museli zrušiť. Hlavným dôvodom bol vtedajší stav
Štefánikovho námestia a jeho rekonštrukcia. Prestávku však organizátori brali aj ako
cenný čas, ktorý využili na lepšiu prípravu ďalšieho ročníka Big Air v meste 2013,
komunikáciu s mestom, ale aj rozšírením organizačného tímu.
- 37 -
Rok 2013
Doposiaľ najúspešnejší ročník v histórii Big Air v meste sa konal 26. januára. Skok
mal vyše deväť metrov a jazdcov prišlo povzbudiť približne tritisíc divákov. Sneh sa
tento krát vyrábal priamo na námestí, a to umelým zasnežovaním. Tento rok bol
skutočným zážitkom nielen pre jazdcov, ale aj divákov. Mnoho sprievodných
podujatí, súťaží, ale aj hudobné vystúpenia známych interpretov akciu opäť posunuli
na vyššiu úroveň. Vychutnať si atmosféru, ale aj technicky zvládnutý skok prišlo 40
súťažiacich. Tých najlepších už vyberala odborná porota a do večerného finále
postúpilo 8 snowboardistov, 8 lyžiarov a 3 ženy. V sprievode ohňostroja si svoje
posledné skoky vychutnali tí najlepší a po skončení podujatia sa skloňovali len
superlatívy. Snaha organizátorov a celej FRST Crew má jeden cieľ. Každoročne
ponúknuť jazdcom a divákom niečo viac. Či už technicky lepším skokom, alebo
bohatším programom. Zámerom je organizovať stále lepšiu, väčšiu a dokonalejšiu
súťaž.
Snowboard
1. miesto:
Matej Matys
2. miesto:
Boris Karolčík
3. miesto:
Honza Kaňúrek
Lyže
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Dan Hanka
Lukáš Trso
Juraj Bernát
Snowboard ženy
1. miesto:
Zuzka Medlová
2. miesto:
Diana Augustínová
Lyže ženy
1. miesto:
Petra Jurečková
Silvia Majerová (*1989), absolventka katedry
žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, kde
v súčasnosti žije a pracuje v TA3.
Na podujatí Big Air v meste spolupracovala po prvýkrát
v roku 2011. V piatom a šiestom ročníku športovosúťažnej akcie mala na starosti public relations (vzťahy
s verejnosťou) a kontakt s médiami. Jej hlavnou úlohou
bola medializácia celého podujatia.
- 38 -
Momentky z Big Airu od Ivana Čillíka
- 39 -
- 40 -
- 41 -
c)
Bibliograficko-popisná časť
Rok 2006
1. lp
Biela stopa – slovenský bežecký Everest / [autor] lp.
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 2 (01.02.2006), s. 1.
zmienka o Big Air v Meste Kremnica v programe BS (1. : 2006 :
Kremnica, Slovensko)
2. ETA
V Kremnici sa snowborduje priamo na námestí / [autor] (eta). – Fotogr.
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 36 (13.02.2006), s. 5.
Big Air v meste Kremnica (1. : 2006 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
3. Fakla, Ján
Everest medzi diaľkovými behmi : kremnická Biela stopa pre turistov
i pretekárov / Ján Fakla. – Fotogr.
In: Krásy Slovenska. – ISSN 0323-0643. – Roč. 83, č. 3-4 (01.03.2006),
s. 64-65.
zmienka o Big Air v Meste Kremnica (1. : 2006 : Kremnica, Slovensko)
4. Horváth, Ondrej
Freestyle v srdci Kremnice / Ondrej Horváth.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 15, č. 3 (01.03.2006),
s. 14.
Big Air v meste Kremnica (1. : 2006 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
5. ml
Tridsiata tretia Biela stopa / [autor] ml.
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 3 (01.03.2006), s. 11.
zmienka o Big Air v Meste Kremnica v programe BS (1. : 2006 :
Kremnica, Slovensko)
6. Nultý ročník : Big Air v meste Kremnica. – Fotogr. – Popis urobený
02.12.2013.
In: FreeSkier.sk [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu:
http://freeskier.euweb.cz/index.php?stranka=left/clanky/Kremnica06/kremni
ca06.inc
Big Air v meste Kremnica (1. : 2006 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
- 42 -
Rok 2008
7. Tridsiata piata Biela stopa Kremnica – Skalka : BIG AIR.
In: Kremnické noviny. – Roč. 17 (04.03.2008), s. 12.
Big Air v meste Kremnica (2. : 2008 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
Pozn.1
Rok 2009
8. História : fakty a zaujímavosti z Bielej stopy. – Fotogr. – Popis urobený
2.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/historia.html
Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – Biela stopa SNP (Kremnica,
Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport – bežecké lyžovanie –
Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko) – Krahule
(Slovensko) – Banská Bystrica (Slovensko)
9. Kostelanský, Ľuboš
Bielu stopu ohrozuje nové lyžiarske stredisko / Ľuboš Kostelanský. –
Fotogr.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 6 (09.01.2009), s. 9.
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – problémy – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
10. Halíř, Viktor ml.
Športovci sú pre nás na prvom mieste / Viktor Halíř ml. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 18, č. 1 (19.01.2009),
s. 1.
Biela stopa (35. : 2008 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – zhodnotenie ročníka – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
11. Horváth, O.
Big Air v meste / O. Horváth. – Obr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 18, č. 1 (19.01.2009),
s. 8.
Big Air v meste Kremnica (3. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
pozvanie – Kremnica (Slovensko)
12. 36. Biela stopa. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 18, č. 1 (19.01.2009),
s. 6-7.
V rokoch 2006 a 2008 uvádzame len články o Big Air v meste Kremnica. Články o Bielej stope z týchto rokov
sú uvedené v bibliografii z roku 2009 Biela stopa 31.-35. ročník.
1
- 43 Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – program – Kremnica (Slovensko)
– Skalka, Kremnica
13. Fajčíková, Kveta
Zjazdovka a bežecká stopa sa križujú / Kveta Fajčíková. – Fotogr.
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 17, č. 16 (21.01.2009), s. 5.
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – problémy – šport – bežecké lyžovanie – bežecké trate –
Skalka pri Kremnici (Slovensko) – Kremnica (Slovensko)
14. Kubiš, Juraj
Okolo Bielej stopy je naďalej nejasno / Juraj Kubiš.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 18 (23.01.2009), s. 51.
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – problémy – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
15. Fajčíková, Kveta
Zjazdovka a bežecká stopa sa križujú / Kveta Fajčíková.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 3 (26.01.2009), s. 2.
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – problémy – šport – bežecké lyžovanie – bežecké trate –
Skalka pri Kremnici (Slovensko) – Kremnica (Slovensko)
16. Mecele, Jozef
Najdlhšia trať Bielej stopy mala v histórii rôzne podoby ; Pozbierané z tratí
Bielej stopy / Jozef Mecele.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 3 (26.01.2009), s. 13-14.
Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport –
bežecké lyžovanie – história – osobnosti – zaujímavosti – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko) – Krahule (Slovensko) –
Banská Bystrica (Slovensko)
17. Biela stopa v číslach. – Fotogr.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 25 (31.01.2009), s. 39.
Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport –
bežecké lyžovanie – zaujímavosti – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri
Kremnici (Slovensko)
18. Kostelanský, Ľuboš
Na Bielej stope sa tlačili aj tisíce ľudí / Ľuboš Kostelanský. – Fotogr.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 25 (31.01.2009), s. 26 a 39.
Králik, Ivan, nestor Bielej stopy – Čillík, Rudolf, bežec na lyžiach, tréner,
olympionik, 1931- – osobnosti – spomienky – Biela stopa (Kremnica,
Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport – bežecké lyžovanie –
história – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
- 44 19. Kostelanský, Ľuboš
Nevidiaci Oravčan musel štartovať ako posledný / Ľuboš Kostelanský. –
Fotogr.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 25 (31.01.2009), s. 26.
Buroš, Jozef, účastník Bielej stopy – osobnosti – spomienky – Biela
stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport –
bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici
(Slovensko)
20. Kostelanský, Ľuboš
Šušťanie lyží na štarte bolo šokujúce / Ľuboš Kostelanský, Rudolf Čillík. –
Fotogr.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 25 (31.01.2009), s. 39.
Čillík, Rudolf, bežec na lyžiach, tréner, olympionik, 1931- – osobnosti –
spomienky – rozhovory – Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky
v behu na lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko)
– Krahule (Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
21. Zererová, Andrea
Skalka - vitajte v zimnej rozprávke : Biela stopa SNP. Pekná vyhliadka pre
zjazdárov. Relax po odchode zo svahu. Kremnica - rodisko slovenských
euromincí / Andrea Zererová. – Fotogr.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 25 (31.01.2009). – [Príl.]
Pravda ženy. – Č. 5 (31.01.2009), s. 24-25.
cestovný ruch – Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri
Kremnici (Slovensko)
22. Výsledky : 36. ročník – Biela stopa 2009 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 31.1.2009 – absolútna výsledková listina. –
Popis urobený 2.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (31.01.2009). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2009/vysledky/sobota/bs09-free-absolut.pdf
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
23. Výsledky : 36. ročník – Biela stopa 2009 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 31.1.2009 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 2.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (31.01.2009). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2009/vysledky/sobota/bs09-free-kateg.pdf
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
- 45 24. Výsledky : 36. ročník – Biela stopa 2009 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 31.1.2009 – výsledky po medzičasoch. –
Popis urobený 2.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (31.01.2009). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2009/vysledky/sobota/bs09-freemedzicas.pdf
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
25. Výsledky : 36. ročník – Biela stopa 2009 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 25 km, 1.2.2009 – absolútna výsledková listina. –
Popis urobený 2.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (01.02.2009). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2009/vysledky/nedela/bs09-classicabsol.pdf
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
26. Výsledky : 36. ročník – Biela stopa 2009 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 25 km, 1.2.2009 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 2.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (01.02.2009). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2009/vysledky/nedela/bs09-classickateg.pdf
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
27. Kubiš, Juraj
Biela stopa je mojou olympiádou, vraví bežecký rekordér / Juraj Kubiš. –
Fotogr.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 26 (02.02.2009), s. 41.
Hazucha, Ján, účastník Bielej stopy – osobnosti – spomienky – Biela
stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach –
šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
28. (MKŠ)
Kremnica: Akrobati na snehu / [autor] (mkš). – Fotogr.
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 19, č. 26 (02.02.2009), s. 11.
Big Air v meste Kremnica (3. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
osobnosti – Kremnica (Slovensko)
- 46 29. (sita, tasr)
Biatlonista predstihol Bátoryho / [autor] (sita, tasr). – Fotogr.
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 17, č. 26 (02.02.2009), s. 27.
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – výsledky – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
30. Pobežka, Marcel
Kremnické námestie z vtáčej perspektívy / Marcel Pobežka. – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (03.02.2009), s. 20.
Big Air v meste Kremnica (3. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
31. Balážová, Zuzana
Skalka je klbkom dlhoročne neriešených problémov : o aktuálnej situácii
v horskom lyžiarskom stredisku píše primátorka mesta / Zuzana Balážová.
– Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 18, č. 2 (09.02.2009),
s. 1, 3 a 4.
verejná správa – cestovný ruch – šport – bežecké lyžovanie – bežecké
trate – situácia – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici
(Slovensko)
32. Mecele, Jozef
Tisícka pretekárov na Bielej stope / Jozef Mecele. – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 5 (10.02.2009), s. 13-14.
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – výsledky – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
33. Mecele, Jozef
Biela stopa junior a beh priamych účastníkov SNP / Jozef Mecele.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 6 (17.02.2009), s. 18.
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – výsledky – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
34. Slovalco tím na Bielej stope.
In: Hutník : mesačník spoločností Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., ŽHS, a.s.,
Remeslo. – ISSN 1210-180X. – Roč. 57, č. 2 (13.03.2009), s. 12.
Biela stopa (36. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Skalka pri Kremnici (Slovensko) –
Kremnica (Slovensko) – Slovalco a.s. (Žiar nad Hronom, Slovensko) –
Žiar nad Hronom (Slovensko)
- 47 35. Big Air v meste. – Popis urobený 2.12.2013.
In: Freeride.cz [elektronický zdroj]. – ISSN 1214-7575. – Spôsob prístupu:
http://www.freeride.cz/snowboard/kalendar/big-air-v-meste--748/
Big Air v meste Kremnica (3. : 2009 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
Rok 2010
36. Big air v meste – jedinečná snowboardová show. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 19, č. 1 (18.01.2010),
s. 2.
Big Air v meste Kremnica (4. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
37. Ivanič, Ivan
Päťročné jubileum Bielej stopy po novom / Ivo Ivanič. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 19, č. 1 (18.01.2010),
s. 2.
osobnosti – Ivanič, Ivo – príhovory – Biela stopa (Kremnica, Slovensko)
– preteky v behu na lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
38. Program 37. Bielej stopy. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 19, č. 1 (18.01.2010),
s. 2.
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
39. 37. Biela stopa : Biela stopa – pozvánka. – Fotogr., obr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 19, č. 1 (18.01.2010),
s. 8-9.
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – program – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko) – Big Air v meste Kremnica (4. : 2010
: Kremnica, Slovensko) – športové podujatia – snowboarding –
lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach – Kremnica (Slovensko)
40. joj.sk/xnasob.sk
Snoubordový Big Air v meste pod Kremnickým zámkom / [autor]
joj.sk/xnasob.sk. – Obr. – Popis urobený 4.12.2013.
In: Noviny.sk [elektronický zdroj]. – (27.01.2010). – Spôsob prístupu:
http://sport.noviny.sk/zimne-sporty-lyzovanie/27-01-2010/snoubordovy-bigair-v-meste-pod-kremnickym-zamkom.html
- 48 Big Air v meste Kremnica (4. : 2010: Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
41. Treuerová, Karin
Nokia Snowboard X Tour prináša Big Air do Kremnice / Karin Treuerová. –
Obr. – Popis urobený 4.12.2013.
In: Drom.sk [elektronický zdroj]. – (27.01.2010). – Spôsob prístupu:
http://www.drom.sk/tlacove-spravy/nokia-snowboard-x-tour-prinasa-big-airdo-kremnice
Big Air v meste Kremnica (4. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
42. (sma)
Tromfne Kuzminovú? / [autor] (sma). – Fotogr.
In: Plus jeden deň. – ISSN 1336-9776. – Roč. 5, č. 24 (30.01.2010), s. 28.
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
43. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 30.1.2010 – absolútne výsledky muži. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010-fis-30-01-free-1-men42f.pdf
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
44. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 30.1.2010 – absolútne výsledky ženy. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010-fis-30-01-free-1-women42f.pdf
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
45. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 30.1.2010 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010_free.txt
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
- 49 -
46. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 30.1.2010 – absolútne výsledky muži. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010-fis-30-01-free-1-men25f.pdf
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
47. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 30.1.2010 – absolútne výsledky ženy. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010-fis-30-01-free-1-women25f.pdf
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
48. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 30.1.2010 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010_free.txt
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
49. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 25 km, 31.1.2010 – absolútne výsledky muži. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (31.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010-fis-31-01-classic-1-men.pdf
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
50. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 25 km, 31.1.2010 – absolútne výsledky ženy. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (31.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010-fis-31-01-classic-1-women.pdf
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
- 50 -
51. Výsledky : 37. ročník – Biela stopa 2010 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 25 km, 31.1.2010 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 4.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (31.01.2010). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2010/bs2010_classic.txt
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
52. Beh na lyžiach.
In: Plus jeden deň. – ISSN 1336-9776. – Roč. 5, č. 25 (01.02.2010), s. 27.
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
53. (tasr)
Na bielej stope kraľovali biatlonisti / [autor] (tasr). – Fotogr.
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 18, č. 25 (01.02.2010), s. 22.
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
54. Víťazom Big air v meste opäť Matej Matys. – Popis urobený 4.12.2013.
In: Šport.sk [elektronický zdroj]. – (01.02.2010). – Spôsob prístupu:
http://sport.aktuality.sk/c/89512/vitazom-big-air-v-meste-matej-matys-zo-sr/
Big Air v meste Kremnica (4. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
55. (EŠTE)
Big Air pritiahol domácich aj ľudí z okolia / [autor] (EŠTE). – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (02.02.2010), s. 16.
Big Air v meste Kremnica (4. : 2010: Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
56. (EŠTE)
Majstrom Slovenska sa stane víťaz série šiestich závodov / [autor] (EŠTE).
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (02.02.2010), s. 16.
Big Air v meste Kremnica (4. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
osobnosti – Kremnica (Slovensko)
57. (EŠTE)
Problémy s rýchlosťou postupne ustúpili / [autor] (EŠTE). – Fotogr.
- 51 In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (02.02.2010), s. 16.
Big Air v meste Kremnica (4. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
osobnosti – Kremnica (Slovensko)
58. Štenclová, Eva
Špičkoví jazdci predviedli náročné saltá a rotácie / Eva Štenclová. – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (02.02.2010), s. 16.
Big Air v meste Kremnica (4. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
osobnosti – Kremnica (Slovensko)
59. (TASR)
Bielu stopu ovládli biatlonisti / [autor] (TASR).
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (02.02.2010), s. 15.
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – výsledky – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
60. J.M.
Slovalco tím na Bielej stope / [autor] J.M. – Fotogr.
In: Hutník : mesačník spoločností Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., ŽHS, a.s.,
Remeslo. – ISSN 1210-180X. – Roč. 57, č. 1 (12.02.2010), s. 3.
Biela stopa (37. : 2010 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – výsledky – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko) – závody – Slovalco a.s.
(Žiar nad Hronom, Slovensko) – ZSNP, a.s. (Žiar nad Hronom,
Slovensko) – Žiar nad Hronom (Slovensko)
61. Károly, Martin
Celoeurópsky majstrovský pretek Biela stopa 2011 sa už pripravuje /
Martin Károly ; autor fotografií Ivan Čillík. – Fotogr. – Popis urobený
4.12.2013.
In: Žiar 24 [elektronický dokument]. – (10.10.2010). – Spôsob prístupu:
http://ziar.dnes24.sk/celoeuropsky-majstrovsky-pretek-biela-stopa-2011-sauz-pripravuje-69722
Bike and Roll (Kremnica, Skalka pri Kremnici, Slovensko) – Run and
Walk (Kremnica, Skalka pri Kremnici, Slovensko) – Biela stopa
(Kremnica, Slovensko) – šport – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri
Kremnici (Slovensko)
Rok 2011
62. Bielastopa FIS _ Euroloppet _ 27.01.2012 - 29.01.2012.
In: Biela stopa SVK 2011 : nordic magazin. – (2011), s. nestr.
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Big air v meste Kremnica
- 52 (Kremnica, Slovensko) – športové podujatia – snowboarding – lyžiarska
akrobacia – skoky na lyžiach – propozície – Kremnica (Slovensko) –
Skalka pri Kremnici (Slovensko)
63. 38. Biela stopa ; 2. Majstrovstvá Európy. – Fotogr.
In: Biela stopa SVK 2011 : nordic magazin. – (2011), s. nestr.
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Majstrovstvá Európy v bežeckom
lyžovaní (2011 : Skalka pri Kremnici, Slovensko) – Big Air v meste
Kremnica (5. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – športové podujatia –
snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach – program –
Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
64. Big Air v meste. 29. január 2011. – Fotogr.
In: Biela stopa SVK 2011 : nordic magazin. – (2011), s. nestr.
Big Air v meste Kremnica (5. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
program – Kremnica (Slovensko)
65. Organizačný výbor 37. ročníka Biela stopa.
In: Biela stopa SVK 2011 : nordic magazin. – (2011), s. nestr
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
66. Program 38. Bielej stopy Euroloppet Kremnica, SVK. – Fotogr., obr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 20, č. 1 (19.01.2011),
s. 8.
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – program – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
67. Pobežka, Marcel
Príprava 38. ročníka Bielej stopy je v plnom prúde / Marcel Pobežka. –
Fotogr.
In: Mestské noviny : dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom. – Roč. 6, č. 2
(25.01.2011), s. 14.
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – história – osobnosti –
zaujímavosti – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
68. (R)
Biela stopa prichádza a „nabitým“ programom / [autor] (R).
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 3 (25.01.2011), s. 26.
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
- 53 69. Zigová, Iva
V centre Kremnice pribúda umelý sneh : pre jazdcov chystajú aj vyšší
mostík / Iva Zigová. – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 3 (25.01.2011), s. 27.
Horváth, Ondrej – osobnosti – Big Air v meste Kremnica (5. : 2011 :
Kremnica, Slovensko) – športové podujatia – snowboarding – lyžiarska
akrobacia – skoky na lyžiach – Kremnica (Slovensko)
70. (kil)
Uprostred mesta bude lyžiarsky mostík : námestie v Kremnici zasnežujú /
[autor] (kil). – Fotogr.
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 21, č. 20 (26.01.2011), s. 12.
Big Air v meste Kremnica (5. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
prípravy – Kremnica (Slovensko)
71. Matus, Robert
Prídu akrobati i bežecké špičky / Robert Matus. – Fotogr.
In: Plus jeden deň. – ISSN 1336-9776. – Roč. 6, č. 22 (28.01.2011), s. 8.
Big Air v meste Kremnica (5. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
prípravy – Kremnica (Slovensko) – Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica,
Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport – bežecké lyžovanie –
osobnosti – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
72. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa CITY SPRINT, 28.1.2011 – výsledková listina. – Popis urobený
5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (28.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_sprint.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
73. SITA
Biela stopa pre Bajčičáka a Moravcovú / [autor] SITA. – Popis urobený
5.12.2013.
In: Kanoe.sk [elektronický dokument]. – (29.01.2011). – Spôsob prístupu:
http://www.kanoe.sk/?list=clanky&action=show&id=1277
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – výsledky – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
74. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 29.1.2011 – absolútne výsledky muži. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2011). –
Spôsob prístupu:
- 54 http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_absolut45M.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
75. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 29.1.2011 – absolútne výsledky ženy. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_absolut45Z.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
76. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 45 km, 29.1.2011 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_42FT.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
77. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 29.1.2011 – absolútne výsledky muži. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_absolut25M.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
78. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 29.1.2011 – absolútne výsledky ženy. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_absolut25Z.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
79. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 29.1.2011 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2011). –
Spôsob prístupu:
- 55 http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_25FT.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
80. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa ME – jednotlivci. – Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_me_jednotlivci.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
81. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa ME – tímy. – Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_me_team.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
82. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 25 km, 30.1.2011 – absolútne výsledky muži. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_25CT_absolut.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
83. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 25 km, 30.1.2011 – absolútne výsledky ženy. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_25CT_absolut.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
84. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 25 km, 30.1.2011 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_25CT_kateg.pdf
- 56 Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
85. Výsledky : 38. ročník – Biela stopa 2011 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa SNP, 30.1.2011 – výsledková listina. – Popis urobený
5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (30.01.2011). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2011/bs2011_snp.pdf
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
86. (SITA)
Na Bielej stope na 25 km klasicky triumfy Čechov / [autor] (SITA). – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (01.02.2011), s. 19.
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – výsledky – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
87. Štenclová, Eva
Najlepšie hodnotené triky predvádzal Čech Kaňúrek / Eva Štenclová. –
Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (01.02.2011), s. 20.
Big Air v meste Kremnica (5. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
osobnosti – výsledky – Kremnica (Slovensko)
88. Štenclová, Eva
Z víťazstva sa tešil Martin Bajčičák / Eva Štenclová. – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (01.02.2011), s. 19.
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – osobnosti – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
89. Horváth, Ondrej
Big Air v meste 2011 zažiaril opäť vo veľkom štýle / Ondrej Horváth. –
Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 20, č. 2 (11.02.2011),
s. 7.
Big Air v meste Kremnica (5. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
- 57 90. 38. Bielej stope tentokrát počasie prialo / autor fotografií Ivan Čillík. –
Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 20, č. 2 (11.02.2011),
s. 1 a 8.
Biela stopa (38. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – fotoreportáž – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
91. Lupták, Robo
Vždy som sa považoval za Kremničana / Robo Lupták, Miroslav Michalech.
– Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 6 (15.02.2011), s. 27.
Michalech, Miroslav, športový komentátor, 1953- – osobnosti – Biela
stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport –
bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko)
92. Petráš, Ivan
Pohľady : ako vznikali nové trate pre turistické bežecké lyžovanie na
Skalke a v Kremnických vrchoch po roku 2004? / Ivan Petráš. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (27.11.2011)
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/pohlady.html
Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport –
bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici
(Slovensko)
93. Big Air v meste 2011. – Popis urobený 5.12.2013.
In: Podujatie.sk [elektronický zdroj]. – (2011). – Spôsob prístupu:
http://www.podujatie.sk/novinky/detail/big-air-v-meste-2011-82.html
Big Air v meste Kremnica (5. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
94. Big Air v meste 2011 za nami... – Fotogr. – Popis urobený 5.12.2013.
In: Podujatie.sk [elektronický zdroj]. – (2011). – Spôsob prístupu:
http://www.podujatie.sk/novinky/detail/big-air-v-meste-2011-za-nami...90.html
Big Air v meste Kremnica (5. : 2011 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
Rok 2012
95. Zigová, Iva
Skalka ponúka najviac kilometrov upravených bežeckých tratí / Iva Zigová.
– Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 1 (10.01.2012), s. 5.
- 58 cestovný ruch – rekreačné strediská – bežecké trate – bežecké
lyžovanie – Telovýchovná jednota Biela stopa (občianske združenie :
Kremnica, Slovensko) – občianske združenia – Skalka pri Kremnici
(Slovensko) – Kremnica (Slovensko)
96. 39. ročník Bielej stopy 27.-29.1.2012 : program. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 21, č. 1 (13.01.2012),
s. 16.
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – program – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
97. Mriška, Ivan
Big Air v meste sa tento rok v Kremnici neuskutoční / Ivan Mriška.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 3 (24.01.2012), s. 21.
Big air v meste Kremnica (Kremnica, Slovensko) – športové podujatia –
snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach – Kremnica
(Slovensko)
98. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 47 km, 28.01.2012 – absolútne výsledky muži. –
Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (28.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_47_men_abs_FT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
99. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 47 km, 28.01.2012 – absolútne výsledky ženy. –
Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (28.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_47_women_abs_FT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
100. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 47 km, 28.01.2012 – výsledky po kategóriách. –
Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (28.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_47FT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
- 59 101. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 26 km, 28.01.2012 – absolútne výsledky muži. –
Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (28.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_26_men_abs_FT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
102. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 26 km, 28.01.2012 – absolútne výsledky ženy. –
Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (28.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_26_women_abs_FT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
103. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 26 km, 28.01.2012 – výsledky po kategóriách. –
Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (28.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_26FT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
104. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, classic, 25 km, 29.01.2012 – absolútne výsledky muži. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_25_men_abs_CT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
105. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, classic, 25 km, 29.01.2012 – absolútne výsledky ženy. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_25_women_abs_CT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
- 60 106. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, classic, 25 km, 29.01.2012 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_25CT.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
107. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa SNP, 29.01.2012 – výsledková listina. – Popis urobený
5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_snp.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
108. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa Junior, III. kolo Slovenského pohára žiactva, 29.01.2012 –
výsledková listina SP. – Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_junior_sp.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
109. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa Junior, III. kolo Slovenského pohára žiactva, 29.01.2012 –
výsledková listina FIS body. – Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_junior_fis.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
110. Výsledky : 39. ročník – Biela stopa 2012 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa Junior, III. kolo Slovenského pohára žiactva, 29.01.2012 –
výsledky po kategóriách. – Popis urobený 5.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (29.01.2012). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2012/bs2012_junior.pdf
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
- 61 111. Výsledkový servis : beh na lyžiach. Biela stopa, Skalka.
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 20, č. 23 (30.01.2012), s. 23.
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
112. Zaznamenali sme : Kremnica, Biela stopa.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 22, č. 24 (30.01.2012), s. 46.
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – výsledky – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
113. Mriška, Ivan
Biela stopa: Kapšo tretí na 45 km voľne / Ivan Mriška. – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48,
č. 4 (31.01.2012), s. 20.
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – osobnosti – výsledky – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
114. Biela stopa 2012 / [autori fotografií] Silver Jurtinus, Ivan Čillík. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 21, č. 2 (10.02.2012),
s. 8-9.
Biela stopa (39. : 2012 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – fotoreportáž – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
Rok 2013
115. Károly, Martin
SUBARU Big Air v meste : aj divákov čakajú extrémne atrakcie! Pozrite si
kompletný program / Martin Károly. – Fotogr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Žiar 24 [elektronický zdroj]. – (14.01.2013). – Spôsob prístupu:
http://ziar.dnes24.sk/big-air-v-meste-aj-divakov-cakaju-extremne-atrakciepozrite-si-kompletny-program-148284
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
116. Mriška, Ivan
Big Air v meste so zahraničnou účasťou / Ivan Mriška. – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 15/49,
č. 3 (22.01.2013), s. 21.
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
117. Károly, Martin
Bláznivá afterka Big Air v meste aj s CHIKI LIKI TU-A! Hráme o štyri
vstupenky / Martin Károly. – Obr. – Popis urobený 18.12.2013.
- 62 In: Žiar 24 [elektronický zdroj]. – (23.01.2013). – Spôsob prístupu:
http://ziar.dnes24.sk/blazniva-afterka-big-air-v-meste-aj-s-chiki-liki-tu-ahrame-o-4-vstupenky-148631
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
118. Jubilejná 40. Biela stopa bude veľkolepou oslavou bežeckého
lyžovania. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 22, č. 1 (24.01.2013),
s. 1.
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
119. Red Šport
V Kremnici to odpáli Big Air v meste, víkend bude plný adrenalínu / [autor]
Red Šport. – Fotogr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Šport aktuálne.sk [elektronický zdroj]. – (25.01.2013). – Spôsob
prístupu:
http://aktualne.atlas.sk/v-kremnici-to-odpali-big-air-v-meste-vikend-budeplny-lyziarskeho-a-snowboardoveho-adrenalinu/sport/ostatne/
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
120. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 45 km, 26.01.2013 – absolútne výsledky muži. –
Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (26.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_45FT_abs_men.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
121. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 45 km, 26.01.2013 – absolútne výsledky ženy. –
Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (26.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_45FT_abs_women.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
122. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa, freestyle, 45 km, 26.01.2013 – výsledky po kategóriách. –
Popis urobený 18.12.2013.
- 63 In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (26.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_45FT.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
123. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 26.01.2013 – absolútne výsledky muži. –
Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (26.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_25FT_abs_men.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
124. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 26.01.2013 – absolútne výsledky ženy. –
Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (26.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_25FT_abs_women.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
125. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa freestyle, 25 km, 26.01.2013 – výsledky po kategóriách. –
Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (26.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_25FT.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
126. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 30 km, 27.01.2013 – absolútne výsledky muži. – Popis
urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_30CT_abs_men.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
127. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 30 km, 27.01.2013 – absolútne výsledky ženy. – Popis
urobený 18.12.2013.
- 64 In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_30CT_abs_women.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
128. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa classic, 30 km, 27.01.2013 – výsledky po kategóriách. – Popis
urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_30CT.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
129. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa Junior, Slovenský pohár žiactva a dorastu, 27.01.2013 –
výsledková listina SP – žiaci. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_ziaci_sp.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
130. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa Junior, Slovenský pohár žiactva a dorastu, 27.01.2013 –
výsledková listina SP – dorast. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_dorast_sp.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
131. Výsledky : 40. ročník – Biela stopa 2013 – oficiálna výsledková listina :
Biela stopa Junior, Slovenský pohár žiactva a dorastu, 27.01.2013 –
výsledky po kategóriách. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/docs/2013/bs2013_junior.pdf
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
132. Michalech, Viliam
Aktuality : 28.1.2013 Dvojica bulharských reprezentantov Veselin Tsinzov,
Antoniya Grigorova-Burgova a Barbora Klementová víťazmi 40. ročníka
- 65 Euroloppet a FIS pretekov Biela Stopa / Viliam Michalech ; autor fotografií
Ivan Čillík. – Fotogr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (28.01.2013) –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/index.html
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach
– šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici
(Slovensko)
133. kil
Najmladší pretekár Michal Beňačka : skočil z 11-metrovej rampy / [autor]
kil. – Fotogr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Čas.sk [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). – Spôsob prístupu:
http://www.cas.sk/clanok/241891/najmladsi-pretekar-michal-benackaskocil-z-11-metrovej-rampy.html
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
134. Krčová, Erika
Nad historickou Kremnicou lietali lyžiari / Erika Krčová. – Fotogr. – Popis
urobený 18.12.2013.
In: Pluska.sk [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). – Spôsob prístupu:
http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/nad-historickoukremnicou-lietali-lyziari.html
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
135. Mriška, Ivan
Big Air v meste bez zranení / Ivan Mriška. – Fotogr. – Popis urobený
18.12.2013.
In: Žiar sme.sk [elektronický zdroj]. – (27.01.2013). – Spôsob prístupu:
http://ziar.sme.sk/c/6681290/big-air-v-meste-bez-zraneni.html
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
136. (IM)
Big Air v meste bez zranení / [autor] (IM). – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 15/49,
č. 4 (29.01.2013), s. 17.
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
osobnosti – Kremnica (Slovensko)
137. Mriška, Ivan
Biela stopa : Brünn víťazne, Kapšo tretí / Ivan Mriška. – Fotogr.
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 15/49,
č. 4 (29.01.2013), s. 18.
- 66 Kapšo, Martin, lyžiar – Brünn, David, lyžiar, 1991- – osobnosti – Biela
stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach –
šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri
Kremnici (Slovensko)
138. Ligda, Marian
Big Air v meste Kremnica 2013 – report / Marian Ligda. – Fotogr. – Popis
urobený 18.12.2013.
In: Freeskier.sk [elektronický zdroj]. – (31.01.2013). – Spôsob prístupu:
http://freeskier.sk/big-air-v-meste-kremnica-2013-report/
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
139. Mecele, Jozef
Kremničan Ján Bíleš patrí medzi najvernejších účastníkov Bielej stopy /
Jozef Mecele. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 22, č. 2 (22.02.2013),
s. 11.
Bíleš, Ján, športovec, účastník Bielej stopy – Béreš, Ján, športovec,
účastník Bielej stopy – osobnosti – Biela stopa (Kremnica, Slovensko) –
preteky v behu na lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica
(Slovensko) – Skalka pri Kremnici (Slovensko)
140. Jurtinus, Silver
Máme ešte veľa nápadov / Silver Jurtinus, Ondrej Horváth. – Fotogr.
In: Kremnické noviny. – ISSN 1338-9033. – Roč. 22, č. 3 (21.03.2013),
s. 12.
Horváth, Ondrej – osobnosti – Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 :
Kremnica, Slovensko) – športové podujatia – snowboarding – lyžiarska
akrobacia – skoky na lyžiach – Kremnica (Slovensko)
141. Michalech, Viliam
Aktuality : 27. marca 2013 sme si na slávnostnom stretnutí v Kremnici
pripomenuli 40. výročie organizovania lyžiarskeho podujatia v behu na
lyžiach Biela Stopa / Viliam Michalech; autor fotografie Ivan Čillík. – Fotogr.
– Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – (27.03.2013) –
Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/index.html
Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport –
bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici
(Slovensko)
142. Afterparty. – Obr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Big Air v meste [elektronický zdroj]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.bigairvmeste.sk/info/afterparty
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
- 67 -
143. Harmonogram podujatia. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Big Air v meste [elektronický zdroj]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.bigairvmeste.sk/info/harmonogram-podujatia
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
144. Jurečková, Petra
Pohľad ridera – Peťa Jurečková / Peťa Jurečková. – Fotogr. – Popis
urobený 18.12.2013.
In: Big Air v meste [elektronický zdroj]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.bigairvmeste.sk/novinky/pohlad-ridera-peta-jureckova
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
145. MiniPlánik Kremnice. – Obr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Big Air v meste [elektronický zdroj]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.bigairvmeste.sk/novinky/miniplanik-kremnice
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
146. Partneri. – Obr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Big Air v meste [elektronický zdroj]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.bigairvmeste.sk/partneri
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
147. Registrovaní jazdci. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Big Air v meste [elektronický zdroj]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.bigairvmeste.sk/info/registrovany-jazdci
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
148. Sprievodné akcie. – Obr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Big Air v meste [elektronický zdroj]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.bigairvmeste.sk/info/sprievodne-akcie-muzea-v-kremnici
Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
149. Špeciálne ceny pre víťazov. – Fotogr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Big Air v meste [elektronický zdroj]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.bigairvmeste.sk/novinky/specialne-ceny-pre-vitazov
- 68 Big Air v meste Kremnica (6. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – športové
podujatia – snowboarding – lyžiarska akrobacia – skoky na lyžiach –
Kremnica (Slovensko)
150. Michalech, Viliam
Pohľady : Biela Stopa – prierez 40-tich rokov jej organizovania – vznik,
vývoj a dnešný stav / Viliam Michalech ; autor fotografií Ivan Čillík. –
Fotogr. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/pohlady.html
Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport –
bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici
(Slovensko)
151. Partneri. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/partneri.html
Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na lyžiach – šport –
bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka pri Kremnici
(Slovensko)
152. Trate Bielej stopy : trate 40. Bielej stopy 2013. – Popis urobený
18.12.2013.
In: Biela stopa Kremnica – Skalka [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu:
http://www.euroloppet.sk/trate.html
Biela stopa (40. : 2013 : Kremnica, Slovensko) – preteky v behu na
lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko) – Skalka
pri Kremnici (Slovensko)
153. Valachovič, Jakub
Mládež chceme na Bielu stopu ofenzívne integrovať / Jakub Valachovič,
Ivan Ivanič. – Popis urobený 18.12.2013.
In: Na bežky! [elektronický dokument]. – (2013). – Spôsob prístupu:
http://www.nabezky.sk/node/658
Ivanič, Ivan, predseda Telovýchovnej jednoty Biela stopa Kremnica –
osobnosti – rozhovory – Biela stopa (Kremnica, Slovensko) – preteky
v behu na lyžiach – šport – bežecké lyžovanie – Kremnica (Slovensko)
– Skalka pri Kremnici (Slovensko)
- 69 -
Autorský register
(
(EŠTE) · 50
(IM) · 65
(kil) · 53
(MKŠ) · 45
(R) · 52
(SITA) · 56
(sita, tasr) · 46
(sma) · 48
(tasr) · 50
(TASR) · 51
B
Balážová, Zuzana · 46
Č
kil · 65
Kostelanský, Ľuboš · 42, 43, 44
Krčová, Erika · 65
Kubiš, Juraj · 43, 45
L
Ligda, Marian · 66
lp · 41
Lupták, Robo · 57
M
Majerová, Silvia · 33, 37
Matus, Robert · 53
Mecele, Jozef · 43, 46, 66
Michalech, Viliam · 64, 66, 68
ml · 41
Mriška, Ivan · 58, 61, 65
Čillík, Ivan · 2, 29, 38, 51, 57, 61, 65, 66, 68
P
E
Petráš, Ivan · 1, 57
Pobežka, Marcel · 46, 52
ETA · 41
R
F
Red Šport · 62
Fajčíková, Kveta · 43
Fakla, Ján · 41
S
SITA · 53
H
Halíř, Viktor ml. · 42
Horváth, O. · 42
Horváth, Ondrej · 41, 56, 66
Š
Štenclová, Eva · 51, 56
I
T
Ivanič, Ivan · 47, 68
Treuerová, Karin · 48
J
V
J.M. · 51
joj.sk/xnasob.sk · 47
Jurečková, Petra · 67
Jurtinus, Silver · 61, 66
Valachovič, Jakub · 68
K
Károly, Martin · 51, 61
Z
Zererová, Andrea · 44
Zigová, Iva · 52, 57
- 70 -
Názov:
BIELA STOPA, 36.-40. ročník a BIG AIR V MESTE
KREMNICA, 1.-6. ročník
Podnázov:
Výberová regionálna tematická bibliografia
Autori príspevkov: Ivan Petráš a Silvia Majerová
Autor fotografií:
Ivan Čillík
Zostavila:
Alžbeta Madudová
Zodp. redaktori:
Ing. Milota Torňošová, Mgr. Peter Lysek
Vydala:
BBSK-Knižnica Jána Kollára, Kremnica
Rok vydania:
2014
ISBN 978-80-89556-08-3
EAN 9788089556083
Download

BIELA STOPA A BIG AIR V MESTE KREMNICA