I
OST
N
T
S
VLA
DVM PLUS IV
DVM MINI
LINEUP
SPE
CIFI
KAC
E
VENKOVNÍ JEDNOTKY
VNITŘNÍ JEDNOTKY
I
OST
N
T
S
VLA
DVM PLUS IV
DVM MINI
LINEUP
SPE
CIFI
KAC
E
VENKOVNÍ JEDNOTKY
VNITŘNÍ JEDNOTKY
System
Silný a kompaktní
Systém DVM PLUS IV je moderní digitální hybridní systém s energetickou účinností světové třídy a vynikajícím
výkonem. Tento systém zajišťuje pohodlí v různém prostředí a zároveň zlepšuje výkon chlazení a vytápění pomocí
výměníku tepla třetí generace (PHE). Je to dokonale optimalizovaný systém chlazení a vytápění pro velké budovy
vyžadující různá řešení úpravy vzduchu.
Vlastnosti
Vysoká účinnost
Velká výkonnost
Vyspělá a spolehlivá ochrana
Snadná instalace a údržba
Šetrnost k životnímu prostředí
Pohodlný provoz
Prémiová kvalita ovládání rekuperace tepla
02
SAMSUNG
System Air Conditioner
System
Vysoce účinná technologie
vstřikování páry
Zlepšený průtok chladiva a výkon při chlazení a vytápění
Vstřikování páry je technologie dvojstupňové komprese, která vstřikuje chladivo pod středně
vysokým tlakem v podobě páry z mezichladiče a zvyšuje průtok chladiva.
Tato technologie zlepšuje jak průtok chladiva, tak výkon při chlazení / vytápění o 20 %.
Zároveň zvyšuje na maximum účinnost zařízení.
Oběh
chladiva
zlepšený o
20%
Výstup
chladiva –
vysoký tlak
Přívod
chladiva –
nízký tlak
Chladivo
pod středně
vysokým
tlakem
Kompresor DVI
(digitální vstřikování páry)
Účinek dvoustupňové komprese s jediným
kompresorem!
2.
port chladiva pod
středně vysokým
tlakem
Tento technicky vyspělý a vysoce účinný kompresor dosahuje
účinku dvoustupňové komprese s jediným kompresorem.
Ušetříte tím náklady na energii, protože se účinnost komprese
zvyšuje pomocí systému, v němž se přivádí normální chladivo
a po druhé kompresi odchází chladivo pod vysokým tlakem.
Výstup
Port chladiva
pod nízkým tlakem
port chladiva
pod nízkým tlakem
1.
Společnost A
Deskový výměník tepla (PHE)
Výkon výměníku tepla
150%
107%
115%
121%
03
Systém DVM PLUS IV má mezichladič zlepšující účinnost
chlazení a vytápění. Účinnost vytápění se s deskovým výměníkem tepla zlepšila o 35 % v porovnání s našimi obvyklými
výrobky s mezichladičem typu Shell & Tube a o 50 % v porovnání s konkurenčními výrobky s mezichladičem typu Double
Pipe.
EER (energetická účinnost)
100% 100%
Typ Shell & Tube
Deskový mezichladič
Společnost A
Obvyklý
SAMSUNG
System Air Conditioner
Typ Double Pipe
Větší a lepší výměník tepla
System
Výměník tepla venkovní jednotky se zvětšil: má teď 60 sloupků, takže je přibližně o 10 % větší než obvyklý výrobek s 56
sloupky. Skříň DVM má nově optimalizovanou povrchovou
úpravu, která zlepšuje výkon výměníku tepla.
Běžný
Účinnost využití energie při vytápění
a chlazení na světové úrovni
DVM PLUS IV dosahuje nejvyšší úrovně COP (4,57) a EER
(3,98) v kategorii 10 HP i v kategorii 14 HP (4,57 COP a 3,88
EER), takže je lepší než konkurence o 15 % na základě COP
a o 20 % na základě EER.
4.57
*Katalógové údaje
4.57
4.09
3.98
3.98
3.88
3.77
3.23
10HP
SAMSUNG
Company A
účinnost vytápění
SAMSUNG
14HP
Company A
SAMSUNG
Company A
SAMSUNG
Company A
10HP
14HP
účinnost chlazení
Optimalizovaný profil výstupu
vzduchu
Optimalizovaný profil výstupu vzduchu Fan a Fan Guard
(ventilátor a mřížka ventilátoru) zajišťuje lepší výměnu tepla.
Zvyšuje se tím účinnost a zrychluje chlazení a vytápění.
BLDC motor ventilátoru venkovní
jednotky
100%
89%
04
Systém DVM PLUS IV má bezkartáčový stejnosměrný motor,
který je o 35 % menší, avšak o 39 % účinnější než obvyklé
střídavé motory.
65%
35%
Zlepšení o
39%
Menší
50%
BLDC Motor
AC Motor
BLDC Motor
AC Motor
SAMSUNG
System Air Conditioner
Velikost
Účinnost
Nízké náklady na instalaci
Nejvyšší výkonnost jednotky na světě podporuje úspornou instalaci; jednotka má malý půdorys a nižší hmotnost. Systém je dokonale
vhodný pro větší budovy. Instalace modulů s vyšší výkonností ušetří náklady na montáž, protože jednotka s vyšší výkonností
požaduje méně pomocných zařízení.
8HP
Single
60HP
20HP
18HP
18HP
Náklady
Extra potrubí
8HP
SAMSUNG
※
16HP
System
Large Capacity
Nejvyšší výkonnost na světě
12HP
Společnost A
Základem pro porovnání je instalace modelů 60 HP.
Nejvyšší výkonnost
jednotlivé jednotky
20HP
Úsporná instalace při malém půdorysu
a nižší hmotnosti
Nejvyšší výkonnost
modulu na světě
80HP
Instalace s jedním potrubím je možná
od středně velkých budov po výškové.
※ Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšší výkonností než 60 HP, obraťte se na dealera výrobků Samsung ve své zemi.
Nejmenší půdorys
a nižší hmotnost
1.67m2
560kg
Půdorys jednotky se zmenšil o 41 % a hmotnost výrobku
je o 38 % nižší v porovnání s obvyklými modely.
0.99m2
41%
38%
menší
lehčí
Čistá hmotnost
SAMSUNG
System Air Conditioner
Konvekční
Konvekční
Půdorys
05
349kg
Řízení vyrovnání oleje
System
Systém DVM PLUS IV využívá technologii pro vyrovnání oleje, která zaručuje stálé a rovnoměrné rozdělení oleje i při instalaci několika
venkovních jednotek v různé výšce nebo vzdálenosti. Umožňuje tak různé způsoby instalace venkovních jednotek.
Interní řízení vyrovnání oleje
Externí řízení vyrovnání oleje
Stálé a optimální množství oleje se
rovnoměrně rozloží mezi kompresory venkovních jednotek, ať už
jsou zapnuté nebo vypnuté.
Tok oleje mezi venkovními jednotkami v rámci modulu bude
vyrovnaný, i když budou venkovní
jednotky od sebe vzdálené nebo
v různé výšce.
Společnost A
Řízení vyrovnání oleje umožňuje volnou instalaci venkovních jednotek s výškovým
rozdílem 5 metrů.
Sekvenční provoz kompresoru
Není možné instalovat více
venkovních jednotek, protože
výškové rozdíly mezi venkovními jednotkami budou působit potíže při oběhu oleje.
1. cyklus
2. cyklus
Start
3. cyklus
Start
Start
Pokud venkovní jednotka nepracuje na plný výkon, zahájí
kompresor sekvenční provoz, aby zabránil přetížení jednoho
určitého kompresoru. Sekvenční provoz kompresorů prodlouží
život kompresorů a zajistí spolehlivost provozu.
Variable
Fixed
Fixed
Variable
Fixed
Fixed
Variable
Priorita provozu kompresoru
Odolnost vůči korozi a mrazu
06
Silně hydrofilní povrch usnadňuje účinnou výměnu tepla,
oddaluje začátek tvorby námrazy a zajišťuje tím stálý vytápěcí
výkon. Antikorozní povrch rovněž pomáhá při ochraně
jednotek před korozí.
Hydrofilní vrstva akrylátové pryskyřice
+ povrchově aktivní látky.
Protikorozní vrstva
epoxy-akrylátu.
Neošetřený
hliníkový materiál
• Epoxy-akrylátový nátěr odolný proti korozi.
SAMSUNG
System Air Conditioner
• Díky povrchové úpravě odolává korozi pomocí
akrylátu + povrchově aktivní látky.
1 Hydrofilní
2 Šíření tepla
3 Odolnost vůči korozi
Antikorozní povrchová úprava výměníku tepla
Fixed
Fixed
Vlastní diagnostika
System
DVM PLUS IV sleduje stav provozu a při jakékoli známce
abnormální činnosti zobrazí chybový kód. Umožňuje tím
snadné vyřešení potíže.
Systém ochrany proti nadproudu
DVM PLUS IV používá k ochraně kompresorů před možným
poškozením způsobeným nadproudem speciální vnitřní
pojistky.
Snadné a bezpečné zapojení
Bezpólové spojení mezi vnitřními a venkovními jednotkami významně zjednodušuje instalaci. Zároveň je i bezpečnější, protože
venkovní jednotka chrání sama sebe v případě, že se spojovací kabel omylem připojí k přívodu proudu.
2FKUDQD
%H]SyORYpVSRMHQt
-LVWLĀ
9HQNRYQtMHGQRWND
9QLWʼnQtMHGQRWND$
9QLWʼnQtMHGQRWND
Normální provoz i v situacích, kdy nejsou
komunikační kabely správně připojeny
9QLWʼnQtMHGQRWND$
9QLWʼnQtMHGQRWND%
Klimatizační zařízení je chráněno, i když nejsou
silové / komunikační kabely správně připojeny
Automatické odfukování sněhu
07
Sníh, který se hromadí na venkovních jednotkách a přikrývá je,
je třeba odstraňovat, aby tyto jednotky mohly správně fungovat. Funkce Ochrana proti zasněžení odstraňuje nahromaděný
sníh, takže ho nemusíte shazovat sami. Venkovní jednotky
odfukují sníh každých 30 minut, aby nedošlo k poškození jednotky sněhem.
Po odfukování
SAMSUNG
System Air Conditioner
Před odfukováním
System
Nejdelší potrubí
a největší převýšení
Největší
délka potrubí
220m
110 m
Rozdíl ve výšce
mezi vnitřními
a venkovními
jednotkami
※ If you wish to install piping
with a level difference
between indoor and
outdoor units over 50m,
then please contact your
local Samsung Dealer.
Úspora prostoru
15m
Výškový rozdíl
mezi vniřními jednotkami
Flexibilní instalace
ve výškových budovách
Flexibilní instalace
na velké ploše
Flexibilní výběr
vnitřních jednotek
Instalace je možná až do výšky
110 m, což odpovídá 20 patrům
(předpokládá se, že je každé patro
vysoké 5 m).
DVM PLUS IV umožňuje instalaci
potrubí dlouhého až 220 m a jednotky mají i při této délce vysoký výkon.
Můžete si vybrat vnitřní jednotky
vhodné pro daný prostor podle
požadavků na výkonnost a sestavu
celého systému. Vnitřní jednotky
můžete také využívat ekonomičtěji,
protože každou z nich lze řídit samostatně.
1 2
3
Optimalizované řízení distribuce
chladiva
Automatická korekce tlaku
08
Jsou-li venkovní a vnitřní jednotky spojeny dlouhým potrubím,
budou jednotlivé vnitřní jednotky používat technologii
automatické korekce výkonu a technologii automatické úpravy
množství chladiva, aby byla zajištěna vyváženost výkonu
jednotek.
P (Tlakové ztráty potrubí)
SAMSUNG
System Air Conditioner
Černá skříňka (automatické zálohování)
System
Při nesprávné funkci venkovní jednotky DVM PLUS IV zjistí
jednotka pomocí automatické diagnózy příčinu potíží a uloží
údaje o posledních 30 minutách provozu.
Pro uložení údajů o provozu po dobu jednoho roku se může
použít přídavné zařízení. Tyto údaje mohou v případě potřeby
pomoci při zajišťování rychlé a přesné opravy.
S-NET Pro
Funkce čerpání chladiva
Pump down / Pump-out
Funkce Pump-out
DVM PLUS IV nabízí funkce čerpání chladiva (down/out), které
umožní snadnou a pohodlnou výměnu jednotlivého výrobku,
úpravu instalace a údržbu. V případě údržby venkovní
jednotky je možné uložit chladivo ve vnitřních jednotkách
nebo v potrubí. Dále je možné uložit chladivo do venkovních
jednotek při přemísťování vnitřních jednotek nebo údržbě
potrubí mezi vnitřními jednotkami a venkovními jednotkami.
Funkce Pump-down
Rozmanité možnosti připojení potrubí
do různých otvorů
Jednotky DVM PLUS IV mají v různých místech vyražené
otvory pro potrubí, přívod proudu a komunikační kabely, což
usnadňuje instalaci systému. Potrubí a kabely mohou podle
potřeby vycházet vpředu nebo na pravém či levém boku
skříně.
Otvor pro vyvedení
komunikačního kabelu
na boční straně
Snadnější přístup při kontrole
stavu zařízení nebo jeho nastavení
09
Kontrola stavu venkovní jednotky a volba nastavení je
snadnější a jednodušší, protože není třeba odstraňovat celý
přední kryt: venkovní jednotka má na přední straně malé
otvory.
SAMSUNG
System Air Conditioner
8mmAq
Vysoký externí statický tlak
System
Systém DVM PLUS IV je navržen tak, aby zařízení mohlo
pracovat i v neobvyklých podmínkách instalace. Poradí si
i s vysokým vnějším statickým tlakem do 8 mmAq.
Automatické rozpoznání délky potrubí
Systém zajišťuje stejně silné chlazení a vytápění bez ohledu na vzdálenost.
40m
10m
Diagnostika v pěti krocích
KROK 5
KROK 4
KROK 3
KROK 2
KROK 1
Kontrola komunikace
a čidla
Kontrola přívodu proudu
(obrácená fáze, otevřená váze)
Kontrola komunikace
Kontrola stavu provozu
Kontrola důležitých
součástí
Délka potrubí
Posouzení množství chladiva
Kontrola ventilu
Ventil PWM
Ventil tekutiny
Ventil olejového plynu
Ventil horkého plynu
4 cestný ventil
Kontrola provozu
(volitelná funkce)
(při chlazení)
- Provoz kompresoru
- Provoz ventilátoru
Provoz 4 W/W
Kontrola uzavření servisního
ventilu
Nesprávná funkce EEV
EVI EEV
Potíž při otevírání EEV uvnitř
Nesprávné připojení HR potrubí
(při vytápění)
(při vytápění)
Automatická diagnostika čidla
(mezi vnitřními/venkovními jednotkami)
(možný oddíl)
Hlavní deska / deska ventilátoru
Otevřené čidlo / krátké
Uložení S/N a volba hodnoty
Automatická diagnostika ventilátoru
Provozní proud kompresoru
Stav cyklu (DSH)
(volitelná funkce)
Uzamčení S/V (vyrovnání oleje)
Zálohování údajů
Údaje zjištěné automatickou
diagnózou
Zobrazí se chyba
10
SAMSUNG
System Air Conditioner
- Úroveň emisí CO2: základ 0,42 kg/kWh
- Doba měření: 5 měsíců (listopad až březen, 3600 hodin)
- Údaje zjištěny při vytápění modelem 18 HP
8.8%
20,714
18,900
System
DVM PLUS IV je vysoce účinný produkt s pokročilou
technologií šetrnou k životnímu prostředí, která snižuje emise
oxidu uhličitého (CO2).
SAMSUNG
Company A
Eco-friendly
Nižší emise CO2
CO2 Emise
Chladivo R410A
DVM PLUS IV používá nový kompresor optimálně sladěný
s chladivem R410A šetrným pro životní prostředí, jež má
nulový potenciál narušení ozónové vrstvy. Znečištění životního
prostředí je minimální, zlepšila se i provozní účinnost a výkon
chladiva.
Potenciál
narušení
ozónové
vrstvy (ODP)
0.05
Potenciál
narušení
ozónové
vrstvy
0
R22
R410A
Osvědčení RoHS podle evropské
směrnice
Společnost Samsung snižuje na minimum užívání jedovatých
látek, například rtuti, olova a kadmia, a její vynikající technologie šetrná k životnímu prostředí odpovídá požadavkům směrnice RoHS.
RoHS (směrnice k omezení užívání
nebezpečných látek)
Směrnice RoHS stanoví zákaz používání
jedovatých látek, například rtuti, olova
a kadmia, které brání recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
WEEE
Společnost SAMSUNG vynakládá značné úsilí, aby přispěla
k ochraně životního prostředí a plnila směrnici WEEE tím, že
se zapojí do recyklačních programů v zemi, kde působí, nebo
takový program vytvoří.
11
SAMSUNG
System Air Conditioner
Stabilní výkon při vytápění
System
DVM PLUS IV má stabilní vytápěcí výkon. Pracuje v režimu vytápění i v době, kdy venkovní jednotka recykluje olej, zatímco konkurenční venkovní jednotky při recyklaci oleje proces vytápění přeruší.
Nepřerušený provoz
V době, kdy venkovní jednotka vyrovnává úroveň
oleje, pokračují kompresory, kterých se tato operace
netýká, v provozu v režimu vytápění. Jakékoli snížení
výkonu je tak minimální.
Společnost A
※ Režim vytápění se přeruší na dobu, kdy venkovní jednotky recyklují olej, takže se teplota uvnitř sníží.
* Zabezpečený vytápěcí výkon počas recyklace oleje.
Nejvyšší topný výkon při nízké
okolní teplotě
DVM PLUS IV používá vysoce pokrokové technologie,
například superkondenzátor, mezichladič PHE a vstřikování
páry, díky nimž dosahuje lepšího výkonu při vytápění i při nízké
okolní teplotě -10 °C.
182%
143%
100%
100%
SAMSUNG
Company A
SAMSUNG
Company A
Výkon při vytápění
Účinnost vytápění
Porovnání výkonu při vytápění
* Srovnání bylo provedeno s modelem 10 HP
12
SAMSUNG
System Air Conditioner
K jednotlivým venkovním jednotkám mohou být připojeny všechny vnitřní jednotky jak v režimu chlazení, tak v režimu vytápění.
Je-li to potřebné, mohou zároveň pracovat v režimu chlazení a vytápění. Dávají tak větší možnost volby při provozu.
System
Premium Quality Control Heat Recovery
Současné chlazení a vytápění
Doporučená místa použití
Hotel
Chlazení
Chlazení vnitřního prostředí tam, kde je nutné
chladit po celý rok kvůli přístrojům a osvětlovacím zařízením generujícím teplo
Kancelář
Vytápění
Vytápění vnitřního prostředí,
kde je nutné topit kvůli venkovnímu prostředí.
Nemocnice
MCU Kit
MCU (vícebodová řídicí jednotka)
89Kg
209
1577
lehčí
Company A
26Kg
SAMSUNG
Porovnání objemu
Porovnání hmotnosti
SAMSUNG
System Air Conditioner
SAMSUNG
726
195
469
Company A
32%
menší
MCU Kit
71%
635
13
Systém DVM PLUS IV má vícebodovou řídicí jednotku (MCU)
menší o 32 % než konkurence. Vnitřní vypínací/zapínací ventil
MCU umožňuje jemné řízení prostřednictvím elektronického
expanzního ventilu, ještě podpořené dochlazovačem. Zařízení
s vyšším výkonem a nižším hlukem vám vytvoří příjemné
prostředí s řízenou teplotou.
System
Úsporná a účinná
K jedné venkovní jednotce DVM Mini může být připojeno až 9 vnitřních jednotek. Představuje ideální řešení úpravy
vzduchu pro velké obytné a malé a středně velké komerční prostory. Tato jednotka je velmi spolehlivá, protože
využívá nejnovější technologii kompresoru a chladivo šetrné k životnímu prostředí. Díky vynikající energetické
účinnosti je toto řešení pro chlazení a vytápění zároveň úsporné.
Vlastnosti
Účinnost energie nejvyšší třídy
Různé vnitřní jednotky
Malý půdorys a objem
Flexibilní design potrubí
Nízká úroveň hluku
K venkovní jednotce DVM Mini se může připojit až 9 stylových
vnitřních jednotek, vhodných pro daný interiér.
COP
4.32
4.12
3.62
3.85
3.46
3.39
14
Obvyklá
Obvyklá
Obvyklá
SAMSUNG
System Air Conditioner
4HP
5HP
6HP
Energetická účinnost nejvyšší třídy
* Specifikace výrobku v katalogu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
Produkt neustále vylepšujeme.
System
Půdorys venkovní jednotky DVM Mini se zmenšil o 11 % a zároveň se o 5 % snížil i její objem.
Zmenšení o
5%
375
Obvyklá
932
Snížení o
11%
330
Economical and Efficient DVM Mini
Malý půdorys a objem
940
Porovnání objemu
Porovnání půdorysu
Flexibilní řešení potrubí
Nejdelší
potrubí
150 m
V systému s jednotkou DVM Mini může být potrubí dlouhé až
150 m a výškový rozdíl může dosáhnout až 50 m. Dává tak
velkou volnost projektantům budov.
Výškový rozdíl
mezi vnitřními jednotkami
a venkovní jednotkou
50 m
Nízká úroveň hluku
DVM Mini vydává méně hluku než naše konvenční modely.
58/60
55/56
5dB
55/57
4dB
5dB
53/55
6HP
SAMSUNG
System Air Conditioner
5HP
Konvenční
Konvenční
Konvenční
4HP
15
51/53
50/52
Výrobky - Venkovní jednotka
System
DVM PLUS IV HP / HR
SINGLE
OBRÁZEK
KOMPAKTNÍ
MODUL
MODEL
VÝKON
8
RD080HHXGB
(RD080HRXGB)
8 HP
1
RD100HHXGB
(RD100HRXGB)
10 HP
RD120HHXGB
(RD120HRXGB)
12 HP
RD140HHXGB
(RD140HRXGB)
14 HP
RD160HHXGB
(RD160HRXGB)
16 HP
RD180HHXGB
(RD180HRXGB)
18 HP
RD200HHXGB
(RD200HRXGB)
20 HP
MODEL
VÝKON
8
RD080HHXGB
(RD080HRXGB)
8 HP
1
RD100HHXGB
(RD100HRXGB)
10 HP
RD120HHXGB
(RD120HRXGB)
12 HP
RD140HHXGB
(RD140HRXGB)
14 HP
RD160HHXGB
(RD160HRXGB)
16 HP
10
12
14
16
18
20
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
SINGLE
OBRÁZEK
HIGH EFFICIENCY
MODUL
10
12
14
16
1
1
1
1
1
DVM Mini
VÝKON
FÁZE
1 Fáze
3 Fáze
4HP
5HP
20
1
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 60 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
OBRÁZEK
18
6HP
2
16
SAMSUNG
System Air Conditioner
24
26
28
30
32
34
36
38
40
1
1
42
44
46
48
50
52
2
1
1
1
1
54
56
58
60
System
MODUL
22
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
34
1
1
1
1
2
1
1
1
1
36
38
40
42
44
46
48
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
MODUL
22
24
26
28
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
17
SAMSUNG
System Air Conditioner
Výrobky a funkce - Vnitřní jednotka
System
Kazetová
NEW
MODEL
4Way Cassette S
Mini 4Way S
Mini 4Way
Slim 1Way
2Way
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
VÝKON
(kW)
6.0
7.1
9.0
11.2
12.8
14.0
Wide
Powerful Airflow
Wide Blade
Ceiling Dust Prevention
NO! Dust
VLASTNOSTI
Fresh Air Intake
Fresh Air
High
High Lift-up Čerpadlo kondenzátu
High Lift -up
Sub Duct
Sub Duct
Kanálová
NEW
MODEL
Vysokotlaké
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
VÝKON
9.0
11.2
12.8
14.0
22.0
28.0
18
Anti-virus Filter
Anti-virus Filter
SAMSUNG
System Air Conditioner
Easy Filter Cleaning
VLASTNOSTI
Easy Filter
High
High Lift-up čerpadlo
High Lift -up
Smart Pressure Control
Smart Control
Strednotlaké
Slim
System
Nástěnná
MODEL
Neo Forte
Neo Forte-E
Vivace
2.2
2.8
3.6
VÝKON
4.5
5.6
6.8
Virus Doctor
Full HD Filter
Deodorizing Filter
VLASTNOSTI
Catechin Filter
good' sleep
Turbo Cooling
Parapetní a flexi
MODEL
Parpetné
Flexi
2.8
3.6
VÝKON
5.6
7.1
Virus Doctor
Good
Design
Interior Design
Interior Design
Anti-virus Filter
VLASTNOSTI
Anti-virus Filter
19
Lightweight Unit
Light Weight
Flexible Pipe Installation
SAMSUNG
System Air Conditioner
Flexible
Specifikace - Venkovní jednotka
System
 Vysoká účinnost
 Vysoký výkon
 Vyspělá a spolehlivá ochrana
 Snadná instalace a údržba
 Šetrnost k životnímu prostředí
 Pohodlná obsluha
 Ovládání rekuperace tepla v prvotřídní kvalitě
DVM PLUS IV HP / HR COMPACT MODULE
Model
Typ
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
COP
Ventilátor
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Topení
Topení
20
Hlučnost
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
HP
12
14
kW
33.6
39.2
114,600
133,800
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
37.8
44.1
129,000
150,500
9.20
10.10
8.50
9.65
20.00
20.90
18.40
19.40
40
40
Nominální chlazení
-
3.65
3.88
4.57
Nominální topení
-
4.45
Průtok vzduchu
m3/min
210
226
Kapalinové potrubí
Ф, mm
12.70
12.70
Výtlačné potrubí
(DVM PLUS IV HR)
25.40
25.40
Ф, mm
22.23
22.23
Ф, mm
-
-
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
R410A
R410A
kg
5.0
7.0
dB(A)
58
58
240
280
243
293
Typ
Náplň z výroby
Akustický tlak
Přepravní hmotnost
Ф, mm
Max. délka
Vyrovnávání hladiny oleje
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
RD140HRXGB
3, 4, 380~415, 50
A
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
RD140HHXGB
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Plynové potrubí
Připojovací
rozměry
RD120HRXGB
HP
Příkon
RD120HHXGB
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Výkon
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
kg
kg
256
301
259
314
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
880 x 1695 x 765
1295 x 1695 x 765
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
948 x 1912 x 832
1363 x 1912 x 832
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 60 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Omezení maximální výšky instalace připojení potrubí je možné pouze s použitím souprav PDM.
Model
Typ
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
COP
Ventilátor
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Topení
Topení
Hlučnost
Provozní tepl.
rozsah
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
HP
8
10
kW
22.4
28.0
76,400
95,500
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
25.2
31.5
86,000
107,500
5.20
7.04
5.46
6.89
8.80
13.00
11.40
12.70
30
30
Nominální chlazení
-
4.31
3.98
4.57
Nominální topení
-
4.62
Průtok vzduchu
m3/min
173
173
Kapalinové potrubí
Ф, mm
9.52
9.52
Ф, mm
19.05
22.23
Ф, mm
15.88
19.05
Ф, mm
-
-
Výtlačné potrubí
(DVM PLUS IV HR)
Vyrovnávání hladiny oleje
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
R410A
R410A
kg
5.0
5.0
dB(A)
57
58
237
237
243
243
Typ
Náplň z výroby
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
RD100HRXGB
3, 4, 380~415, 50
A
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
RD100HHXGB
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Plynové potrubí
Připojovací
rozměry
RD080HRXGB
HP
Příkon
RD080HHXGB
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Výkon
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
Přepravní hmotnost
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
kg
kg
253
253
259
259
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
880 x 1695 x 765
880 x 1695 x 765
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
948 x 1912 x 832
948 x 1912 x 832
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
RD180HRXGB
RD200HHXGB
RD200HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
16
18
20
44.8
50.4
56.0
152,900
172,000
191,100
50.4
56.7
63.0
172,000
193,500
215,000
12.00
15.70
17.00
11.30
12.90
14.50
22.00
31.30
32.80
27.20
26.70
29.10
50
60
60
3.73
3.21
3.29
4.46
4.40
4.34
250
270
275
12.70
15.88
15.88
28.58
28.58
28.58
25.40
25.40
25.40
-
-
-
200
200
200
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
R410A
R410A
R410A
7.0
8.5
8.5
60
60
61
329
340
349
338
349
355
350
361
370
359
369
376
1295 x 1695 x 765
1295 x 1695 x 765
1295 x 1695 x 765
1363 x 1912 x 832
1363 x 1912 x 832
1363 x 1912 x 832
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
SAMSUNG
System Air Conditioner
RD180HHXGB
RD160HRXGB
21
RD160HHXGB
System
DVM PLUS IV HP / HR COMPACT MODULE
Specifikace - Venkovní jednotka
System
DVM PLUS IV HP / HR COMPACT MODULE
Model
Typ
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
COP
Ventilátor
Připojovací
rozměry
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Hlučnost
Provozní tepl.
rozsah
RD240HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
Topení
HP
22
24
kW
61.6
67.2
210,200
229,300
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
69.3
75.6
236,500
258,000
16.24
18.4
15.39
17
33
40
31.1
36.8
A
75
75
Nominální chlazení
-
3.79
3.65
Nominální topení
4.5
4.45
Průtok vzduchu
m3/min
(173) x 1 + (210) x 1
(210) x 2
Kapalinové potrubí
Ф, mm
15.88
15.88
Plynové potrubí
Ф, mm
28.58
28.58
Ф, mm
25.40
25.40
6.35
Výtlačné potrubí
-
(DVM PLUS IV HR)
Ф, mm
6.35
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
Vyrovnávání hladiny oleje
Typ
Náplň z výroby
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
Topení
RD240HHXGB
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
RD220HRXGB
HP
Příkon
RD220HHXGB
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Výkon
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
Přepravní hmotnost
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
R410A
R410A
kg
10
10
dB(A)
61
61
(237) x 1 + (240) x 1
(240) x 2
kg
kg
(243) x 2
(243) x 2
(253) x 1 + (256) x 1
(256) x 2
(259) x 2
(259) x 2
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(880 x 1695 x 765) x 2
(880 x 1695 x 765) x 2
Rozměry balení (D x Š x H)
(948 x 1912 x 832) x 2
mm
(948 x 1912 x 832) x 2
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
DVM PLUS IV HP
RD320HHXGB
RD340HHXGB
DVM PLUS IV HR
RD320HRXGB
RD340HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
DVM PLUS IV HP / HR COMPACT MODULE
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
HP
Výkon
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
Příkon
COP
Ventilátor
Připojovací
rozměry
Topení
Proud
(nominální)
Topení
22
Hlučnost
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
34
kW
89.6
95.2
305,700
324,800
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
100.8
107.1
343,900
365,400
26.2
27.1
23
24.15
52.8
53.7
47.5
48.5
A
100
100
Nominální chlazení
-
3.42
3.51
Nominální topení
4.38
4.43
Průtok vzduchu
m3/min
(210) x 1 + (275) x 1
(226) x 1 + (275) x 1
Kapalinové potrubí
Ф, mm
19.05
19.05
Plynové potrubí
Ф, mm
31.75
31.75
Ф, mm
28.58
28.58
Ф, mm
6.35
6.35
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
R410A
R410A
13.5
15.5
Výtlačné potrubí
-
(DVM PLUS IV HR)
Vyrovnávání hladiny oleje
Typ
Náplň z výroby
kg
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
Chlazení
32
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
Chlazení
Příkon
(nominální)
HP
Přepravní hmotnost
dB(A)
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
kg
kg
63
63
(240) x 1 + (349) x 1
(280) x 1 + (349) x 1
(243) x 1 + (355) x 1
(293) x 1 + (355) x 1
(256) x 1 + (370) x 1
(301) x 1 + (370) x 1
(259) x 1 + (376) x 1
(314) x 1 + (376) x 1
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(1295 x 1695 x 765) x 2
Rozměry balení (D x Š x H)
(1363 x 1912 x 832) x 2
mm
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 1
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 60 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Omezení maximální výšky instalace připojení potrubí je možné pouze s použitím souprav PDM.
RD280HHXGB
RD260HRXGB
RD280HRXGB
RD300HHXGB
RD300HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
26
28
30
72.8
78.4
84
248,400
267,500
286,600
81.9
88.2
94.5
279,500
301,000
322,400
19.3
21.2
24.9
18.15
19.8
21.4
40.9
42
51.3
37.8
45.6
45.1
75
75
100
3.77
3.7
3.37
4.51
4.45
4.42
(210) x 1 + (226) x 1
(210) x 1 + (250) x 1
(210) x 1 + (270) x 1
19.05
19.05
19.05
31.75
31.75
31.75
28.58
28.58
28.58
6.35
6.35
6.35
200
200
200
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
R410A
R410A
R410A
12
12
13.5
61
61
62
(240) x 1 + (280) x 1
(240) x 1 + (329) x 1
(240) x 1 + (340) x 1
(243) x 1 + (293) x 1
(243) x 1 + (338) x 1
(243) x 1 + (349) x 1
(256) x 1 + (301) x 1
(256) x 1 + (350) x 1
(256) x 1 + (361) x 1
(259) x 1 + (314) x 1
(259) x 1 + (359) x 1
(259) x 1 + (369) x 1
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 1
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 1
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 1
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
RD360HHXGB
RD380HHXGB
RD400HHXGB
RD360HRXGB
RD380HRXGB
RD400HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
36
38
40
100.8
106.4
112
343,900
363,100
382,200
113.4
119.7
126
386,900
408,400
429,900
34
29
32.7
25.8
27.4
29
54.8
64.1
65.6
56.3
55.8
58.2
100
100
100
3.48
3.25
3.29
4.37
4.34
(270) x 1 + (275) x 1
(275) x 2
19.05
19.05
19.05
38.1
38.1
38.1
31.75
31.75
31.75
6.35
6.35
6.35
200
200
200
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
R410A
R410A
R410A
15.5
17
17
64
64
64
(329) x 1 + (349) x 1
(340) x 1 + (349) x 1
(349) x 2
(355) x 2
(349) x 1 + (355) x 1
(361) x 1 + (370) x 1
(370) x 2
(359) x 1 + (376) x 1
(369) x 1 + (376) x 1
(376) x 2
(1295 x 1695 x 765) x 2
(1295 x 1695 x 765) x 2
(1295 x 1695 x 765) x 2
(1363 x 1912 x 832) x 2
(1363 x 1912 x 832) x 2
(1363 x 1912 x 832) x 2
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
SAMSUNG
System Air Conditioner
(338) x 1 + (355) x 1
(350) x 1 + (370) x 1
23
4.4
(250) x 1 + (275) x 1
System
RD260HHXGB
Specifikace - Venkovní jednotka
System
DVM PLUS IV HP / HR COMPACT MODULE
Model
Typ
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
COP
Ventilátor
Připojovací
rozměry
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Hlučnost
Provozní tepl.
rozsah
RD440HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
Topení
HP
42
44
kW
117.6
123.2
401,300
420,400
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
132.3
138.6
451,400
472,900
33.24
35.4
29.89
31.5
65.8
72.8
60.2
65.9
A
125
125
Nominální chlazení
-
3.54
3.48
Nominální topení
4.43
4.4
Průtok vzduchu
m3/min
(173) x 1 + (210) x 1 + (275) x 1
(210) x 2 + (275) x 1
Kapalinové potrubí
Ф, mm
19.05
19.05
Plynové potrubí
Ф, mm
38.1
38.1
Ф, mm
31.75
31.75
6.35
Výtlačné potrubí
-
(DVM PLUS IV HR)
Ф, mm
6.35
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
R410A
R410A
18.5
18.5
Vyrovnávání hladiny oleje
Typ
Náplň z výroby
kg
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
Topení
RD440HHXGB
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
RD420HRXGB
HP
Příkon
RD420HHXGB
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Výkon
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
Přepravní hmotnost
dB(A)
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
kg
kg
64
64
(237) x 1 + (240) x 1 + (349) x 1
(240) x 2 + (349) x 1
(243) x 2 + (355) x 1
(243) x 2 + (355) x 1
(253) x 1 + (256) x 1 + (370) x 1
(256) x 2 + (370) x 1
(259) x 2 + (376) x 1
(259) x 2 + (376) x 1
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(880 x 1695 x 765) x 2 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(880 x 1695 x 765) x 2 + (1295 x 1695 x 765) x 1
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
(948 x 1912 x 832) x 2 + (1363 x 1912 x 832) x 1
(948 x 1912 x 832) x 2 + (1363 x 1912 x 832) x 1
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
DVM PLUS IV HP
RD520HHXGB
RD540HHXGB
DVM PLUS IV HR
RD520HRXGB
RD540HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
DVM PLUS IV HP / HR COMPACT MODULE
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
HP
Výkon
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
Příkon
COP
Ventilátor
Připojovací
rozměry
Topení
Proud
(nominální)
Topení
24
Hlučnost
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
54
kW
145.6
151.2
496,800
515,900
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
163.8
170.1
558,900
580,400
43.2
44.1
37.5
38.65
85.6
86.5
76.6
77.6
A
150
150
Nominální chlazení
-
3.37
3.43
Nominální topení
4.37
4.4
Průtok vzduchu
m3/min
(210) x 1 + (275) x 2
(226) x 1 + (275) x 2
Kapalinové potrubí
Ф, mm
22.23
22.23
Plynové potrubí
Ф, mm
44.45
44.45
Ф, mm
38.10
38.10
Ф, mm
6.35
6.35
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
Výtlačné potrubí
-
(DVM PLUS IV HR)
Vyrovnávání hladiny oleje
Typ
Náplň z výroby
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
Chlazení
52
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
Chlazení
Příkon
(nominální)
HP
Přepravní hmotnost
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
R410A
R410A
kg
22
24
dB(A)
65
66
(240) x 1 + (349) x 2
(280) x 1 + (349) x 2
kg
kg
(243) x 1 + (355) x 2
(293) x 1 + (355) x 2
(256) x 1 + (370) x 2
(301) x 1 + (370) x 2
(259) x 1 + (376) x 2
(314) x 1 + (376) x 2
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2
(1295 x 1695 x 765) x 3
Rozměry balení (D x Š x H)
(1363 x 1912 x 832) x 3
mm
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 2
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 60 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Omezení maximální výšky instalace připojení potrubí je možné pouze s použitím souprav PDM.
RD480HHXGB
RD460HRXGB
RD480HRXGB
RD500HHXGB
RD500HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
46
48
50
128.8
134.4
140
439,500
458,600
477,700
144.9
151.2
157.5
494,400
515,900
537,400
36.3
38.2
41.9
32.65
34.3
35.9
73.7
74.8
84.1
66.9
74.7
74.2
125
125
150
3.55
3.52
3.34
4.44
4.41
4.39
(210) x 1 + (226) x 1 + (275) x 1
(210) x 1 + (250) x 1 + (275) x 1
(210) x 1 + (270) x 1 + (275) x 1
19.05
19.05
22.23
38.1
38.1
44.45
31.75
31.75
38.10
6.35
6.35
6.35
200
200
200
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
R410A
R410A
R410A
20.5
20.5
22
64
64
65
(240) x 1 + (280) x 1 + (349) x 1
(240) x 1 + (329) x 1 + (349) x 1
(240) x 1 + (340) x 1 + (349) x 1
(243) x 1 + (293) x 1 + (355) x 1
(243) x 1 + (338) x 1 + (355) x 1
(243) x 1 + (349) x 1 + (355) x 1
(256) x 1 + (301) x 1 + (370) x 1
(256) x 1 + (350) x 1 + (370) x 1
(256) x 1 + (361) x 1 + (370) x 1
(259) x 1 + (314) x 1 + (376) x 1
(259) x 1 + (359) x 1 + (376) x 1
(259) x 1 + (369) x 1 + (376) x 1
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 2
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 2
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 2
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
RD560HHXGB
RD580HHXGB
RD600HHXGB
RD560HRXGB
RD580HRXGB
RD600HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
56
58
60
156.8
162.4
168
535,000
554,100
573,200
176.4
182.7
189
601,900
623,400
644,900
46
49.7
51
40.3
41.9
43.5
87.6
96.9
98.4
85.4
84.9
87.3
150
150
150
3.41
3.27
3.29
4.36
4.34
(270) x 1 + (275) x 2
(275) x 3
22.23
22.23
22.23
44.45
44.45
44.45
38.10
38.10
38.10
6.35
6.35
6.35
200
200
200
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
R410A
R410A
R410A
24
25.5
25.5
66
66
66
(329) x 1 + (349) x 2
(340) x 1 + (349) x 2
(349) x 3
(355) x 3
(349) x 1 + (355) x 2
(361) x 1 + (370) x 2
(370) x 3
(359) x 1 + (376) x 2
(369) x 1 + (376) x 2
(376) x 3
(1295 x 1695 x 765) x 3
(1295 x 1695 x 765) x 3
(1295 x 1695 x 765) x 3
(1363 x 1912 x 832) x 3
(1363 x 1912 x 832) x 3
(1363 x 1912 x 832) x 3
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
SAMSUNG
System Air Conditioner
(338) x 1 + (355) x 2
(350) x 1 + (370) x 2
25
4.38
(250) x 1 + (275) x 2
System
RD460HHXGB
Specifikace - Venkovní jednotka
System
DVM PLUS IV HP / HR HIGH EFFICIENCY MODULE
Model
Elektrické napájení
Typ
HP
Výkon
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
Příkon
COP
Ventilátor
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Topení
Topení
Hlučnost
Provozní tepl.
rozsah
RD100HHXGB
RD100HRXGB
Ф, #, V, Hz
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
-
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
HP
8
10
kW
22.4
28.0
76,400
95,500
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
25.2
31.5
86,000
107,500
5.20
7.04
5.46
6.89
8.80
13.00
11.40
12.70
30
30
Nominální chlazení
-
4.31
3.98
4.57
Nominální topení
-
4.62
Průtok vzduchu
m3/min
173
173
Kapalinové potrubí
Ф, mm
9.52
9.52
Ф, mm
19.05
22.23
Ф, mm
15.88
19.05
Ф, mm
-
-
Výtlačné potrubí
(DVM PLUS IV HR)
Vyrovnávání hladiny oleje
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
R410A
R410A
kg
5.0
5.0
dB(A)
57
58
237
237
243
243
Typ
Náplň z výroby
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
RD080HRXGB
A
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
RD080HHXGB
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Plynové potrubí
Připojovací
rozměry
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
Přepravní hmotnost
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
kg
kg
253
253
259
259
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
880 x 1695 x 765
880 x 1695 x 765
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
948 x 1912 x 832
948 x 1912 x 832
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
DVM PLUS IV HP
RD200HHXGB
RD220HHXGB
DVM PLUS IV HR
RD200HRXGB
RD220HRXGB
Ф, #, V, Hz
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
-
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
DVM PLUS IV HP / HR HIGH EFFICIENCY MODULE
Model
Elektrické napájení
Typ
HP
Výkon
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
COP
Ventilátor
Připojovací
rozměry
Proud
(nominální)
26
Hlučnost
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
Chlazení
Topení
22
kW
56
61.6
191,100
210,200
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
63
69.3
215,000
236,500
14.08
15.3
13.78
15.11
26
29.7
25.4
30.8
A
60
60
Nominální chlazení
-
3.98
4.03
Nominální topení
4.57
4.59
Průtok vzduchu
m3/min
(173) x 2
(173) x 1 + (226) x 1
Kapalinové potrubí
Ф, mm
15.88
15.88
Plynové potrubí
Ф, mm
28.58
28.58
Ф, mm
25.40
25.40
Ф, mm
6.35
6.35
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
Výtlačné potrubí
-
(DVM PLUS IV HR)
Vyrovnávání hladiny oleje
Typ
Náplň z výroby
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
Topení
20
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
Chlazení
HP
Přepravní hmotnost
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
R410A
R410A
kg
10
12
dB(A)
61
61
(237) x 2
(237) x 1 + (280) x 1
kg
kg
(243) x 2
(243) x 1 + (293) x 1
(253) x 2
(253) x 1 + (301) x 1
(259) x 2
(259) x 1 + (314) x 1
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(880 x 1695 x 765) x 2
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1
Rozměry balení (D x Š x H)
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 1
mm
(948 x 1912 x 832) x 2
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Omezení maximální výšky instalace připojení potrubí je možné pouze s použitím souprav PDM.
RD140HHXGB
RD160HHXGB
RD120HRXGB
RD140HRXGB
RD160HRXGB
RD180HHXGB
RD180HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
12
14
16
18
33.6
39.2
44.8
50.4
114,600
133,800
152,900
172,000
37.8
44.1
50.4
56.7
129,000
150,500
172,000
193,500
9.20
10.10
12.00
12.24
8.50
9.65
11.30
12.35
20.00
20.90
22.00
21.8
18.40
19.40
27.20
24.1
40
40
50
50
3.65
3.88
3.73
4.12
4.45
4.57
4.46
4.59
210
226
250
(173) x 2
12.70
12.70
12.70
15.88
25.40
25.40
28.58
28.58
22.23
22.23
25.40
25.40
6.35
-
-
-
200
200
200
200
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
R410A
R410A
R410A
R410A
5.0
7.0
7.0
10
58
58
60
60
240
280
329
(237) x 2
243
293
338
(243) x 2
256
301
350
(253) x 2
259
314
359
(259) x 2
880 x 1695 x 765
1295 x 1695 x 765
1295 x 1695 x 765
(880 x 1695 x 765) x 2
948 x 1912 x 832
1363 x 1912 x 832
1363 x 1912 x 832
(948 x 1912 x 832) x 2
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
RD240HHXGB
RD260HHXGB
RD280HHXGB
RD300HHXGB
RD240HRXGB
RD260HRXGB
RD280HRXGB
RD300HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
24
26
28
30
67.2
72.8
78.4
84
229,300
248,400
267,500
286,600
75.6
81.9
88.2
94.5
258,000
279,500
301,000
322,400
18.4
19.3
21.2
22.1
17
18.15
19.8
20.95
40
40.9
42
42.9
36.8
37.8
45.6
46.6
75
75
75
75
3.65
3.77
3.7
3.8
4.45
4.51
4.45
4.51
(210) x 2
(210) x 1 + (226) x 1
(210) x 1 + (250) x 1
(226) x 1 + (250) x 1
19.05
19.05
31.75
31.75
25.40
28.58
28.58
28.58
6.35
6.35
6.35
6.35
200
200
200
200
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
R410A
R410A
R410A
R410A
10
12
12
14
61
61
61
62
(240) x 2
(240) x 1 + (280) x 1
(240) x 1 + (329) x 1
(280) x 1 + (329) x 1
(243) x 2
(243) x 1 + (293) x 1
(243) x 1 + (338) x 1
(293) x 1 + (338) x 1
(256) x 2
(256) x 1 + (301) x 1
(256) x 1 + (350) x 1
(301) x 1 + (350) x 1
(259) x 2
(259) x 1 + (314) x 1
(259) x 1 + (359) x 1
(314) x 1 + (359) x 1
(880 x 1695 x 765) x 2
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(1295 x 1695 x 765) x 2
(948 x 1912 x 832) x 2
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 1
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 1
(1363 x 1912 x 832) x 2
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
SAMSUNG
System Air Conditioner
19.05
31.75
27
15.88
28.58
System
RD120HHXGB
Specifikace - Venkovní jednotka
System
DVM PLUS IV HP / HR HIGH EFFICIENCY MODULE
Model
Elektrické napájení
Typ
HP
Výkon
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
Příkon
COP
Ventilátor
Připojovací
rozměry
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Hlučnost
Provozní tepl.
rozsah
RD320HHXGB
RD340HHXGB
RD340HHXGB
Ф, #, V, Hz
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
-
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
HP
32
34
kW
89.6
95.2
305,700
324,800
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
100.8
107.1
343,900
365,400
24
24.24
22.6
23.65
44
43.8
54.4
51.3
A
100
100
Nominální chlazení
-
3.73
3.93
Nominální topení
4.46
4.53
Průtok vzduchu
m3/min
(250) x 2
(173) x 2 + (250) x 1
Kapalinové potrubí
Ф, mm
19.05
19.05
Plynové potrubí
Ф, mm
31.75
31.75
Ф, mm
28.58
28.58
6.35
Výtlačné potrubí
-
(DVM PLUS IV HR)
Ф, mm
6.35
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
Vyrovnávání hladiny oleje
Typ
Náplň z výroby
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
Topení
RD320HHXGB
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
Topení
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
Přepravní hmotnost
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
R410A
R410A
kg
14
17
dB(A)
63
63
(329) x 2
(237) x 2 + (329) x 1
kg
kg
(338) x 2
(243) x 2 + (338) x 1
(350) x 2
(253) x 2 + (350) x 1
(359) x 2
(259) x 2 + (359) x 1
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(1295 x 1695 x 765) x 2
(880 x 1695 x 765) x 2 + (1295 x 1695 x 765) x 1
Rozměry balení (D x Š x H)
(948 x 1912 x 832) x 2 + (1363 x 1912 x 832) x 1
mm
(1363 x 1912 x 832) x 2
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
DVM PLUS IV HP
RD440HHXGB
RD460HHXGB
DVM PLUS IV HR
RD440HRXGB
RD460HRXGB
Ф, #, V, Hz
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
-
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
DVM PLUS IV HP / HR HIGH EFFICIENCY MODULE
Model
Elektrické napájení
Typ
HP
Výkon
Chlazení
Výkon
(nominální)
Topení
Příkon
COP
Ventilátor
Připojovací
rozměry
Topení
Proud
(nominální)
Topení
28
Hlučnost
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
46
kW
123.2
128.8
420,400
439,500
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
138.6
144.9
472,900
494,400
33.2
34.1
31.1
32.25
64
64.9
72.8
73.8
A
125
125
Nominální chlazení
-
3.71
3.78
Nominální topení
4.46
4.49
Průtok vzduchu
m3/min
(210) x 1 + (250) x 2
(226) x 1 + (250) x 2
Kapalinové potrubí
Ф, mm
19.05
19.05
Plynové potrubí
Ф, mm
38.1
38.1
Ф, mm
31.75
31.75
6.35
Výtlačné potrubí
-
(DVM PLUS IV HR)
Ф, mm
6.35
Max. délka
m
200
200
Max. výška
m
110 (40)*
110 (40)*
-
Vyrovnávání hladiny oleje
Typ
Náplň z výroby
Akustický tlak
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
Chlazení
44
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
Chlazení
Příkon
(nominální)
HP
Přepravní hmotnost
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
DVM PLUS IV HP
DVM PLUS IV HR
R410A
R410A
kg
19
21
dB(A)
64
64
(240) x 1 + (329) x 2
(280) x 1 + (329) x 2
kg
kg
(243) x 1 + (338) x 2
(293) x 1 + (338) x 2
(256) x 1 + (350) x 2
(301) x 1 + (350) x 2
(259) x 1 + (359) x 2
(314) x 1 + (359) x 2
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2
(1295 x 1695 x 765) x 3
Rozměry balení (D x Š x H)
(1363 x 1912 x 832) x 3
mm
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 2
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 24
-20 ~ 24
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Omezení maximální výšky instalace připojení potrubí je možné pouze s použitím souprav PDM.
RD380HHXGB
RD400HHXGB
RD380HRXGB
RD400HRXGB
RD420HHXGB
RD420HRXGB
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
36
38
40
42
100.8
106.4
112
117.6
343,900
363,100
382,200
401,300
113.4
119.7
126
132.3
386,900
408,400
429,900
451,400
26.08
28.24
30.4
31.3
25.08
26.69
28.3
29.45
62.9
48
55
62
52.6
58.3
64
65
100
100
125
125
3.87
3.77
3.68
3.76
4.52
4.48
4.45
4.49
(173) x 2 + (250) x 1
(173) x 1 + (210) x 1 + (250) x 1
(210) x 2 + (250) x 1
(210) x 1 + (226) x 1 + (250) x 1
19.05
19.05
19.05
19.05
38.1
38.1
38.1
38.1
31.75
31.75
31.75
31.75
6.35
6.35
6.35
6.35
200
200
200
200
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
110 (40)*
R410A
R410A
R410A
R410A
17
17
17
19
64
64
64
64
(237) x 2 + (329) x 1
(237) x 1 + (240) x 1 + (329) x 1
(240) x 2 + (329) x 1
(240) x 1 + (280) x 1 + (329) x 1
(243) x 2 + (338) x 1
(243) x 2 + (338) x 1
(243) x 2 + (338) x 1
(243) x 1 + (293) x 1 + (338) x 1
(256) x 1 + (301) x 1 + (350) x 1
(253) x 2 + (350) x 1
(253) x 1 + (256) x 1 + (350) x 1
(256) x 2 + (350) x 1
(259) x 2 + (359) x 1
(259) x 2 + (359) x 1
(259) x 2 + (359) x 1
(259) x 1 + (314) x 1 + (359) x 1
(880 x 1695 x 765) x 2 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(880 x 1695 x 765) x 2 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(880 x 1695 x 765) x 2 + (1295 x 1695 x 765) x 1
(880 x 1695 x 765) x 1 + (1295 x 1695 x 765) x 2
(948 x 1912 x 832) x 2 + (1363 x 1912 x 832) x 1
(948 x 1912 x 832) x 2 + (1363 x 1912 x 832) x 1
(948 x 1912 x 832) x 2 + (1363 x 1912 x 832) x 1
(948 x 1912 x 832) x 1 + (1363 x 1912 x 832) x 2
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
-20 ~ 24
System
RD360HHXGB
RD360HHXGB
RD480HHXGB
RD480HRXGB
3, 4, 380~415, 50
Tepelné čerpadlo
48
134.4
458,600
151.2
515,900
36
33.9
66
81.6
150
3.73
4.46
(250) x 3
19.05
38.1
31.75
6.35
200
110 (40)*
R410A
21
(338) x 3
(350) x 3
(1363 x 1912 x 832) x 3
-5 ~ 48
-20 ~ 24
SAMSUNG
System Air Conditioner
(359) x 3
(1295 x 1695 x 765) x 3
29
64
(329) x 3
Specifikace - Venkovní jednotka
System
 Energetická účinnost světové třídy
 Malý půdorys a objem
 Různé možnosti připojení potrubí
 Nízká hlučnost
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
HP
Výkon
Chlazení
Výkon (nominální)
Topení
Příkon
COP
Proud
(nominální)
Chlazení
Příkon
(nominální)
Chlazení
Topení
Topení
RD040MHXGA
RD050MHXGA
3, 4, 380~415, 50
3, 4, 380~415, 50
HP
HP
HP
4
5
kW
11.2
14.0
Btu/h
9,650
12,050
kW
12.5
16.0
10,750
13,800
4.60
6.20
4.80
6.00
2.68
3.68
2.80
3.61
Btu/h
A
kW
Jistič (MCCB+ELB / ELCB)
A
20
20
Nominální chlazení
-
4.18
3.80
Nominální topení
-
4.46
4.43
95/100
95/100
Ventilátor
Průtok vzduchu
m3/min
Kapalinové potrubí
Ф, mm
9.52
9.52
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Ф, mm
15.88
15.88
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
Typ
Náplň z výroby
Max. délka
m
150
150
Max. výška
m
50 (40)
50 (40)
-
R410A
R410A
kg
3.2
3.2
50/52
51/53
Hlučnost 5)
Akustický tlak
Čistá hmotnost
kg
100
100
Vnější
rozměry
Přepravní hmotnost
kg
105
105
Provozní tepl.
rozsah
dB(A)
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
940 x 1210 x 330
940 x 1210 x 330
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
995 x 1338 x 426
995 x 1338 x 426
Chlazení
°C
-5 ~ 48
-5 ~ 48
Topení
°C
-20 ~ 26
-20 ~ 26
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
30
SAMSUNG
System Air Conditioner
System
RD060MHXGA
RD040MHXEA
RD050MHXEA
RD060MHXEA
3, 4, 380~415, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP
HP
HP
HP
6
4
5
6
15.5
11.2
14.0
15.5
13,350
9,650
12,050
13,350
18.0
12.5
16.0
18.0
15,500
10,750
13,800
15,500
7.30
13.00
17.80
21.00
6.90
14.00
17.20
20.20
4.31
2.68
3.68
4.31
4.39
2.80
3.61
4.39
20
30
30
40
3.60
4.18
3.80
3.60
4.10
4.46
4.43
4.10
95/100
95/100
95/100
95/100
9.52
9.52
9.52
9.52
19.05
15.88
15.88
19.05
150
150
150
150
50 (40)
50 (40)
50 (40)
50 (40)
R410A
R410A
R410A
R410A
3.3
3.2
3.2
3.3
53/55
50/52
51/53
53/55
105
100
100
105
110
105
105
110
940 x 1210 x 330
940 x 1210 x 330
940 x 1210 x 330
940 x 1210 x 330
995 x 1338 x 426
995 x 1338 x 426
995 x 1338 x 426
995 x 1338 x 426
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-5 ~ 48
-20 ~ 26
-20 ~ 26
-20 ~ 26
-20 ~ 26
31
SAMSUNG
System Air Conditioner
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
4cestná kazetová jednotka S
 Virus Doctor (doplňkově)
 Prostorové proudění vzduchu
 Ovládání jednotlivých lamel
 Ovládání rychlosti ventilátoru v místnosti s vysokým stropem
Wide
High
Wide Blade
High Lift -up
NO! Dust
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Výkon
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
ND0454HXEA
ND0564HXEA
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
4.5
5.6
15,400
19,100
5.0
6.3
17,100
21,500
40
40
40
40
0.19
0.19
0.19
0.19
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
-
-
14.5 / 13.5 / 12.5
15 / 14 / 13
mmAq
-
-
Pa
-
-
6.35
6.35
Ф, inch
1/4
1/4
Ф, mm
12.7
12.7
Ф, inch
1/2
1/2
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
Typ
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
-
R410A
R410A
-
EEV
EEV
34/29
34/30
Způsob řízení
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
15.1
15.1
Přepravní hmotnost
kg
19.1
19.1
840 x 204 x 840
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
840 x 204 x 840
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
910 x 226 x 910
910 x 226 x 910
PC4NU(B)SKA / PC4NUSKE
PC4NU(B)SKA / PC4NUSKE
Model panelu
Velikost panelu
Sub Duct
m3/min
Ф, mm
Kapalinové potrubí
Fresh Air
-
Čistá hmotnost panelu
kg
5.9
5.9
Přepravní hmotnost
kg
8.4
8.4
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
950 x 45 x 950
950 x 45 x 950
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1005 x 100 x 1005
1005 x 100 x 1005
Zabudované
Zabudované
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
mm / liter/h
-
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
32
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
System
ND0714HXEA
ND0904HXEA
ND1124HXEA
ND1284HXEA
ND1404HXEA
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
7.1
9.0
11.2
12.8
14.0
24,200
30,700
38,200
43,700
47,800
8.0
10.0
12.5
13.8
16.0
27,300
34,100
42,700
47,100
54,600
45
50
50
65
80
45
50
50
65
80
0.21
0.23
0.23
0.30
0.36
0.21
0.23
0.23
0.30
0.36
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
-
-
-
-
-
17 / 15.5 / 14.5
19.5 / 18 / 16.5
26 / 24 / 22
28 / 26 / 23
30 / 28 / 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
15.88
15.88
15.88
15.88
15.88
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
EEV
EEV
36/30
39/32
39/32
41/35
45/38
15.1
15.1
17
18.7
18.7
19.1
19.1
20.5
22.8
22.8
840 x 204 x 840
840 x 204 x 840
840 x 246 x 840
840 x 288 x 840
840 x 288 x 840
910 x 226 x 910
910 x 226 x 910
910 x 268 x 910
910 x 310 x 910
910 x 310 x 910
PC4NU(B)SKA / PC4NUSKE
PC4NU(B)SKA / PC4NUSKE
PC4NU(B)SKA / PC4NUSKE
PC4NU(B)SKA / PC4NUSKE
PC4NU(B)SKA / PC4NUSKE
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
950 x 45 x 950
950 x 45 x 950
950 x 45 x 950
950 x 45 x 950
950 x 45 x 950
1005 x 100 x 1005
1005 x 100 x 1005
1005 x 100 x 1005
1005 x 100 x 1005
1005 x 100 x 1005
Zabudované
Zabudované
Zabudované
Zabudované
Zabudované
750 / 24
750 / 24
750 / 24
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
33
PC4NUSKA
PC4NBSKA
PC4NUSKE
SAMSUNG
System Air Conditioner
Panel
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
NEW
4cestná kazetová S Mini
 Kompaktní a lehká jednotka
 Virus Doctor (doplňkově)
 Senzor pohybu (doplňkově)
 Prevence přetečení kondenzátu
Wide
High
Wide Blade
High Lift -up
NO! Dust
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Výkon
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Příkon
W
Topení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
ADN028NDEHA/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP/HR
HP/HR
2,2
2,8
7500
9600
1,7
2,1
5800
7200
18
18
18
18
0,10
0,10
0,10
0,10
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
65
65
10/9/8
mmAq
-
-
Pa
-
-
6,35
6,35
Ф, inch
1/4
1/4
Ф, mm
12,7
12,7
Ф, inch
1/2
1/2
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
Elektrické napájení
mm2
1.5~2.5
1.5~2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75/1.50
0.75/1.50
R410A
Typ
-
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
34 / 30 / 27
34 / 31 / 27
11,0
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
11,0
Přepravní hmotnost
kg
13,0
13,0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
575 x 250 x 575
575 x 250 x 575
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
623 x 298 x 653
623 x 298 x 653
PC4SUSMB
PC4SUSMB
2,7
-
Čistá hmotnost panelu
kg
2,7
Přepravní hmotnost
kg
4,2
4,2
mm
670 x 45 x 670
670 x 45 x 670
mm
714 x 106 x 724
714 x 106 x 724
Zabudované
Zabudované
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
ADN022NDEHA/EU
9/8/7
Model panelu
Velikost panelu
Sub Duct
m3/min
Ф, mm
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Fresh Air
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
34
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
System
ADN036NDEHA / EU
ADN045NDEHA/EU
ADN056NDEHA/EU
ADN060NDEHA/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP/HR
HP/HR
HP/HR
HP/HR
3,6
4,5
5,6
6
12300
15400
19100
20500
2,8
3,4
4,3
4,3
9600
11600
14700
14700
20
23
28
31
20
23
28
31
0,10
0,11
0,13
0,15
0,10
0,11
0,13
0,15
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
65
65
65
65
11/10/9
12/11/10
13/12/11
14/12/11
-
-
-
-
-
-
-
-
6,35
6,35
6,35
6,35
1/4
1/4
1/4
1/4
12,7
12,7
12,7
12,7
1/2
1/2
1/2
1/2
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5~2.5
1.5~2.5
1.5~2.5
1.5~2.5
0.75/1.50
0.75/1.50
0.75/1.50
0.75/1.50
R410A
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
EEV
36 / 33 / 29
39 / 36 / 34
41 / 37 / 34
42 / 39 / 36
11,0
11,0
12,0
12,0
13,0
13,0
14,0
14,0
575 x 250 x 575
575 x 250 x 575
575 x 250 x 575
575 x 250 x 575
623 x 298 x 653
623 x 298 x 653
623 x 298 x 653
623 x 298 x 653
PC4SUSMB
PC4SUSMB
PC4SUSMB
PC4SUSMB
2,7
2,7
2,7
2,7
4,2
4,2
4,2
4,2
670 x 45 x 670
670 x 45 x 670
670 x 45 x 670
670 x 45 x 670
714 x 106 x 724
714 x 106 x 724
714 x 106 x 724
714 x 106 x 724
Zabudované
Zabudované
Zabudované
Built-in
750 / 24
750 / 24
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Long life filter
35
PC4SUSMB
PC4SUSMF
SAMSUNG
System Air Conditioner
Panel
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
4cestná kazetová Mini
 Ideální kompaktní tvar a velikost
 Ovládání rychlosti ventilátoru
 Režim prostorového proudění
 Režim automatické diagnostiky
High
High Lift -up
Model
AVXCMH028EE
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
-
Proud
(nominální)
Ventilátor
Chlazení
Chlazení
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Topení
Výkon
0.50
Turbo Fan / SSR
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
80
m3/min
10.1 / 9.1 / 8.1
mmAq
-
Pa
-
Ф, mm
Plynové potrubí
6.35
Ф, inch
1/4
Ф, mm
12.7
Ф, inch
1/2
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
Typ
-
Způsob řízení
-
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
R410A
EEV
dBA
Čistá hmotnost
kg
Přepravní hmotnost
kg
30 / 25
17
20
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
575 x 260 x 575
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
660 x 310 x 635
-
Čistá hmotnost panelu
kg
Přepravní hmotnost
kg
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
90
0.50
-
Model panelu
Velikost panelu
90
A
Kondenzační potrubí
Kabeláž
10,900
W
Topení
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
3.2
Btu/h
Typ
Motor
9,600
kW
Topení
Příkon
2.8
Btu/h
Výkon
(nominální)
Příkon
(nominální)
HP / HR
kW
Chlazení
Výkon
1, 2, 220~240, 50
Čerpadlo kondenzátu
3.5
6.2
mm
670 x 35 x 670
mm
717 x 93 x 717
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
PMSMA
-
Zabudované
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
36
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
System
AVXCMH036EE
AVXCMH056EE
AVXCMH060EE
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.6
5.6
6.0
12,300
19,100
20,500
4.0
6.3
6.8
13,600
21,500
23,200
90
95
100
90
95
100
0.50
0.52
0.55
0.50
0.52
0.55
Turbo Fan / SSR
Turbo Fan / SSR
Turbo Fan / SSR
80
80
80
10.3 / 9.3 / 8.3
13 / 12 / 11
13.5 / 12.5 / 11.5
-
-
-
-
-
-
6.35
6.35
6.35
1/4
1/4
1/4
12.7
12.7
12.7
1/2
1/2
1/2
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
34 / 27
41 / 33
41 / 33
17
17
17
20
20
20
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
660 x 310 x 635
660 x 310 x 635
660 x 310 x 635
PMSMA
PMSMA
PMSMA
3.5
3.5
3.5
6.2
6.2
6.2
670 x 35 x 670
670 x 35 x 670
670 x 35 x 670
717 x 93 x 717
717 x 93 x 717
717 x 93 x 717
Zabudované
Zabudované
Zabudované
750 / 24
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
37
PMSMA
SAMSUNG
System Air Conditioner
Panel
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
Slim 1cestná kazetová
 Štíhlý a kompaktní tvar
 Tichý provoz
 Prevence přetečení kondenzátu
Wide
High
Wide Blade
High Lift -up
NO! Dust
Model
Ф #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
AVXCSH028EE
AVXCSH036EE
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
2.2
2.8
3.6
7,500
9,600
12,300
2.5
3.2
4.0
8,500
10,900
13,600
40
45
50
40
45
50
0.20
0.23
0.25
0.20
0.23
0.25
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
23
23
23
m3/min
6/5/4
7/6/5
8/7/6
mmAq
-
-
-
Pa
-
-
6.35
Ф, mm
6.35
6.35
Ф, inch
1/4
1/4
1/4
Ф, mm
12.7
12.7
12.7
Ф, inch
1/2
1/2
1/2
Ф, mm
VP20 (OD 26,ID 20)
VP20 (OD 26,ID 20)
VP20 (OD 26,ID 20)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
EEV
30 / 25
30 / 25
32 / 27
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
11
11
11
Přepravní hmotnost
kg
14
14
14
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
970 x 135 x 410
970 x 135 x 410
970 x 135 x 410
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1164 x 212 x 478
1164 x 212 x 478
1164 x 212 x 478
PSSMA / PC1NUPMA
Model panelu
Velikost panelu
AVXCSH022EE
1, 2, 220~240, 50
PSSMA / PC1NUPMA
PSSMA / PC1NUPMA
Čistá hmotnost panelu
kg
-
3.0
3.0
3.0
Přepravní hmotnost
kg
5.0
5.0
5.0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1180 x 25 x 460
1180 x 25 x 460
1180 x 25 x 460
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1259 x 144 x 539
1259 x 144 x 539
1259 x 144 x 539
Zabudované
Zabudované
Zabudované
750 / 24
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
mm / liter/h
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
38
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
Panel
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
PSSMA
PC1NUPMA
System
2cestná kazetová
 Standardní tvar usnadňuje instalaci
 Dva příčně postavené ventilátory
 Malá velikost, velký výkon
High
High Lift -up
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Příkon
W
Topení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
HP / HR
HP / HR
5.6
7.1
19,100
24,200
6.3
8.0
21,500
27,300
70
75
70
75
0.38
0.40
0.38
0.40
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
14
14
14 / 13 / 12
15 / 14 / 13
mmAq
-
-
Pa
-
-
6.35
9.52
Ф, inch
1/4
3/8
Ф, mm
12.7
15.88
Ф, inch
1/2
5/8
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 26)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
Typ
-
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
36 / 28
38 / 28
21
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
21
Přepravní hmotnost
kg
25
25
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
890 x 230 x 575
890 x 230 x 575
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1077 x 299 x 642
1077 x 299 x 642
P2SMA
P2SMA
Model panelu
Velikost panelu
AVXC2H071EE
1, 2, 220~240, 50
m3/min
Ф, mm
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
AVXC2H056EE
1, 2, 220~240, 50
-
Čistá hmotnost panelu
kg
4.0
4.0
Přepravní hmotnost
kg
8.0
8.0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1030 x 25 x 650
1030 x 25 x 650
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1103 x 151 x 727
1103 x 151 x 727
Zabudované
Zabudované
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
39
Samostatné
ovladače
Panel
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
P2SMA
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
Vysokotlaká kanálová
 Vysoký externí statický tlak
 Silný proud vzduchu a velká oblast pokrytí
 Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
 Snadná údržba
High
Anti-virus Filter
Easy Filter
High Lift -up
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
m3/min
mmAq
Pa
Další
příslušenství
Wired RC
ND112HHXEB
ND128HHXEB
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
11.2
12.8
38,200
43,700
12.5
13.8
42,700
47,100
510
560
510
560
3.60
3.75
3.60
3.75
Sirroco Fan / SSR
Sirroco Fan / SSR
400
400
32 / 27 / 23
35 / 31 / 26
5 / 10 / 20
5 / 10 / 20
49.0 / 98.1 / 196.1
49.0 / 98.1 / 196.1
9.52
Ф, mm
9.52
Ф, inch
3/8
3/8
Ф, mm
15.88
15.88
Ф, inch
5/8
5/8
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
Typ
-
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
43 / 39
44 / 40
62
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
62
Přepravní hmotnost
kg
70
70
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1200 x 360 x 650
1200 x 360 x 650
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1447 x 425 x 769
1447 x 425 x 769
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
Přepravní hmotnost
kg
-
-
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
-
-
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
-
-
Volitelný / MDP-M075SGU2
Volitelný / MDP-M075SGU2
750 / 24
750 / 24
-
-
Model panelu
Velikost panelu
Smart Control
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
40
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
MRK-A00
MRW-10A
System
ND140HHXEB
ND220HHXEA
ND280HHXEA
1, 2, 220~240, 50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP/HR
HP/HR
14.0
22.4
28.0
47,800
76,400
95,500
16.8
25.0
31.5
57,300
85,300
107,500
625
530
790
625
530
790
5.9
3.90
3.8
3.90
3.8
5.9
Sirroco Fan / SSR
Sirocco Fan
Sirocco Fan
500
400
400
39 / 33 / 28
58/52/47
72/65/58
5 / 10 / 20
5/15/25
5/15/28
49.0 / 98.1 / 196.1
49.0/147.1/245.1
49.0/147.1/274.6
9.52
9.52
9.52
3/8
3/8
3/8
15.88
19.05
22.23
5/8
5/8
5/8
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5~2.5
1.5~2.5
0.75 / 1.5
0.75/1.50
0.75/1.50
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
45 / 41
47/44
48/45
62
95.0
95.0
70
105.0
105.0
1200 x 360 x 650
1240x470x1040
1240x470x1040
1447 x 425 x 769
1507x558x1155
1507x558x1155
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Volitelný / MDP-M075SGU2
Volitelný / MDP-N047SNC1
Volitelný / MDP-N047SNC1
750 / 24
750 / 24
750 / 24
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
41
MDP-M075SGU2
MDP-N047SNC1
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
NEW
Strednotlaká kanálová
 Úzký tvar
 Silný proud vzduchu a velká oblast pokrytí
 Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
 Snadná údržba
High
Anti-virus Filter
Easy Filter
High Lift -up
Smart Control
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
m3/min
mmAq
Pa
Další
příslušenství
ND022SHXEA
ND028SHXEA
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP/HR
HP/HR
2,2
2,8
7 500
9 600
2,5
3,2
8 500
10 900
80
80
80
80
0,4
0,4
0,4
0,4
Sirocco Fan / SSR
Sirocco Fan / SSR
69
69
8.5 / 7.5/ 6.3
10.0 / 9.2 / 7.5
0/2/6
0/2/6
0/19.6/58.8
0/19.6/58.8
6,35
Ф, mm
6,35
Ф, inch
1/4
1/4
Ф, mm
12,7
12,7
Ф, inch
1/2
1/2
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
Elektrické napájení
mm2
1.5~2.5
1.5~2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75/1.50
0.75/1.50
R410A
Typ
-
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
29 / 28 / 27
31 / 30 / 29
23,5
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
23,5
Přepravní hmotnost
kg
28,0
28,0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
900x199x600
900x199x600
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1150x280x710
1150×280×710
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
Přepravní hmotnost
kg
Model panelu
Velikost panelu
Wired RC
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
-
-
-
Volitelný / MDP-E075SEE3
Volitelný / MDP-E075SEE3
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
750/24
750/24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
42
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
MRK-A00
MRW-10A
System
ND036SHXEA
ND045SHXEA
AVXDUH056EE
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1, 2, 220~240, 50
HP/HR
HP/HR
HP / HR
3,6
4,5
5.6
12 300
15 400
19,100
4,0
5,0
6.3
13 600
17 100
21,500
85
125
130
85
125
130
0,55
1,15
1.10
0,55
1,15
1.10
Sirocco Fan / SSR
Sirocco Fan / SSR
Sirroco Fan / SSR
112
219
124
12.0 / 10.2 /8.8
14.0 / 12.0 / 10.5
14.5 / 13 / 11.5
0/2/6
0/4/8
0/4/8
0/19.6/58.8
0/39.2/78.5
0 / 39.2 / 78.5
6,35
6,35
6.35
1/4
1/4
1/4
12,7
12,7
12.7
1/2
1/2
1/2
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5~2.5
1.5~2.5
1.5 ~ 2.5
0.75/1.50
0.75/1.50
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
32 / 31 / 30
36 / 34 / 31
37 / 33
23,5
29,0
31
28,0
33,0
36
900x199x600
900x260x480
900 x 260 x 480
1150×280×710
1170x340x595
1146 x 345 x 584
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Volitelný / MDP-E075SEE3
Volitelný / MDP-M075SGU3
Volitelný / MDP-M075SGU3
750/24
750/24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
43
MDP-M075SGU1
MDP-M075SGU2
MDP-M075SGU3
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
NEW
Kanálová
 Úzký tvar
 Silný proud vzduchu a velká oblast pokrytí
 Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
 Snadná údržba
High
Anti-virus Filter
Easy Filter
High Lift -up
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
m3/min
mmAq
Pa
Další
příslušenství
Wired RC
AVXDUH071EE
AVXDUH090EE
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
7.1
9.0
24,200
30,700
8.0
10.0
27,300
34,100
190
240
190
240
1.25
1.30
1.25
1.30
Sirroco Fan / SSR
Sirroco Fan / SSR
124
130
18.5 / 17 / 15.5
19.5 / 18 / 16.5
0/4/8
4/6/8
0 / 39.2 / 78.5
39.2 / 58.8 / 78.5
9.52
Ф, mm
9.52
Ф, inch
3/8
3/8
Ф, mm
15.88
15.88
Ф, inch
5/8
5/8
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
Typ
-
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
39 / 35
39 / 35
35
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
31
Přepravní hmotnost
kg
36
41
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
900 x 260 x 480
1150 x 260 x 480
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1146 x 345 x 584
1390 x 345 x 584
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
Přepravní hmotnost
kg
-
-
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
-
-
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
-
-
Volitelný / MDP-M075SGU3
Volitelný / MDP-M075SGU1
Model panelu
Velikost panelu
Smart Control
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
44
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
MRK-A00
MRW-10A
System
AVXDUH112EE
AVXDUH128EE
AVXDUH140EE
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
11.2
12.8
14.0
38,200
43,700
47,800
12.5
13.8
16.0
42,700
47,100
54,600
260
370
410
260
370
410
1.17
1.67
1.86
1.17
1.67
1.86
Sirroco Fan / SSR
Sirroco Fan / SSR
Sirroco Fan / SSR
130
218
218
27 / 25 / 23
32 / 30 / 28
37 / 34 / 31
6 / 8 / 12
6 / 8 / 14
6 / 8 / 14
58.8 / 78.5 / 117.7
58.8 / 78.5 / 137.7
58.8 / 78.5 / 137.7
9.52
9.52
9.52
3/8
3/8
3/8
15.88
15.88
15.88
5/8
5/8
5/8
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
39 / 35
39 / 35
43 / 38
39
52
52
46
60
60
1150 x 320 x 480
1200 x 360 x 650
1200 x 360 x 650
1390 x 420 x 584
1447 x 425 x 769
1447 x 425 x 769
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Volitelný / MDP-M075SGU1
Volitelný / MDP-M075SGU2
Volitelný / MDP-M075SGU2
750 / 24
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
45
MDP-M075SGU1
MDP-M075SGU2
MDP-M075SGU3
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
Slim kanálová
 Různé možnosti instalace
 Snadnější instalace čerpadla kondenzátu
 Štíhlý tvar
 Snadná údržba
High
Anti-virus Filter
Easy Filter
High Lift -up
Smart Control
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
m3/min
mmAq
Pa
Další
příslušenství
ND022LHXEB
ND028LHXEB
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
2.2
2.8
7,500
9,600
2.5
3.2
8,500
10,900
80
80
80
80
0.40
0.40
0.40
0.40
Sirroco Fan / SSR
Sirroco Fan / SSR
-
-
8/7/6
9/8/7
0/2/4
0/2/4
0 / 19.6 / 39.2
0 / 19.6 / 39.2
6.35
Ф, mm
6.35
Ф, inch
1/4
1/4
Ф, mm
12.7
12.7
Ф, inch
1/2
1/2
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
Typ
-
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
31 / 26
32 / 27
26
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
26
Přepravní hmotnost
kg
31
31
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
700 x 199 x 600
700 x 199 x 600
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1133 x 330 x 730
1133 x 330 x 730
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
Přepravní hmotnost
kg
-
-
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
-
-
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
-
-
Volitelný / MDP-E075SEE3
Volitelný / MDP-E075SEE3
Model panelu
Velikost panelu
Wired RC
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
46
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
MRK-A00
MRW-10A
System
ND036LHXEB
ND045LHXEB
ND056LHXEB
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.6
4.5
5.6
12,300
15,400
19,100
4.0
5.0
6.3
13,600
17,100
21,500
80
90
100
80
90
100
0.40
0.60
0.60
0.40
0.60
0.60
Sirroco Fan / SSR
Sirroco Fan / SSR
Sirroco Fan / SSR
-
-
-
10 / 8.5 / 7
14.5 / 13 / 11.5
15.5 / 14 / 12.5
0/2/4
0/2/4
0/2/4
0 / 19.6 / 39.2
0 / 19.6 / 39.2
0 / 19.6 / 39.2
6.35
6.35
6.35
1/4
1/4
1/4
12.7
12.7
12.7
1/2
1/2
1/2
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
32 / 27
33 / 30
33 / 30
26
31
31
31
39
39
700 x 199 x 600
900 x 199 x 600
900 x 199 x 600
1133 x 330 x 730
1330 x 330 x 730
1330 x 330 x 730
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Volitelný / MDP-E075SEE3
Volitelný / MDP-E075SEE3
Volitelný / MDP-E075SEE3
750 / 24
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
47
MDP-E075SEE3
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
Slim kanálová
 Různé možnosti instalace
 Snadnější instalace čerpadla kondenzátu
 Štíhlý tvar
 Snadná údržba
High
Anti-virus Filter
Easy Filter
High Lift -up
Smart Control
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon (nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Příkon
W
Topení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
m3/min
mmAq
Pa
Další
příslušenství
ND071LHXEA
ND090LHXEA
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
7.1
9.0
24,200
30,700
8.0
10.0
27,300
34,100
120
170
120
170
0.60
0.96
0.60
0.96
Sirroco Fan / SSR
Sirroco Fan / BLDC
-
-
16.5 / 15 / 13.5
29 / 27 / 25
0/2/4
0/3/6
0 / 19.6 / 39.2
0 / 29.4 / 58.8
9.52
Ф, mm
9.52
Ф, inch
3/8
3/8
Ф, mm
15.88
15.88
Ф, inch
5/8
5/8
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
Typ
-
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
36 / 32
40 / 36
43
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
31
Přepravní hmotnost
kg
39
52
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1100 x 199 x 600
1300 x 295 x 690
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1330 x 330 x 730
1600 x 444 x 831
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
Přepravní hmotnost
kg
-
-
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
-
-
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
-
-
Volitelný / MDP-E075SEE3
Volitelný / MDP-E075SEE3
Model panelu
Velikost panelu
Wired RC
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
48
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
MRK-A00
MRW-10A
System
ND112LHXEA
ND128LHXEA
ND140LHXEA
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
11.2
12.8
14.0
38,200
43,700
47,800
12.5
13.8
16.0
42,700
47,100
54,600
170
200
220
170
200
220
0.96
1.13
1.24
0.96
1.13
1.24
Sirroco Fan / BLDC
Sirroco Fan / BLDC
Sirroco Fan / BLDC
-
-
-
31.2 / 29 / 27
34 / 32 / 30
36 / 34 / 32
0/3/6
0/3/6
0/3/6
0 / 29.4 / 58.8
0 / 29.4 / 58.8
0 / 29.4 / 58.8
9.52
9.52
9.52
3/8
3/8
3/8
15.88
15.88
15.88
5/8
5/8
5/8
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
40 / 36
41 / 38
41 / 38
43
46
46
52
55
55
1300 x 295 x 690
1300 x 295 x 690
1300 x 295 x 690
1600 x 444 x 831
1600 x 444 x 831
1600 x 444 x 831
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Volitelný / MDP-E075SEE3
Volitelný / MDP-E075SEE3
Volitelný / MDP-E075SEE3
750 / 24
750 / 24
750 / 24
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
49
MDP-E075SEE3
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
Neo Forte
 Čistý tvar předního panelu
 Stříbrná linie
 Přední panel se spodním otvorem
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
HP / HR
2.2
2.8
7,500
9,600
2.5
3.2
8,500
10,900
25
25
25
25
0.16
0.16
0.16
0.16
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
23
8.2 / 7.2 / 6.2
mmAq
-
-
Pa
-
-
6.35
6.35
Ф, inch
1/4
1/4
Ф, mm
12.7
12.7
Ф, inch
1/2
1/2
Ф, mm
VP18 (OD 19 ,ID 16 )
VP18 (OD 19 ,ID 16 )
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
Exp. ventil (externí)
Exp. ventil (externí)
Akustický tlak
32 / 23
32 / 23
Čistá hmotnost
Vysoký / Nízký
kg
8
8
Přepravní hmotnost
kg
9
dBA
9
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
825 x 285 x 189
825 x 285 x 189
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
900 x 349 x 252
900 x 349 x 252
Čistá hmotnost panelu
Přepravní hmotnost
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
HP / HR
23
Model panelu
Velikost panelu
AVXWNH028EE
1, 2, 220~240, 50
7.8 / 6.8 / 5.8
m3/min
Ф, mm
Kapalinové potrubí
AVXWNH022EE
1, 2, 220~240, 50
Čerpadlo kondenzátu
-
-
-
kg
-
-
kg
-
-
mm
-
-
mm
-
-
-
-
-
mm / liter/h
-
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
50
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
System
AVXWNH036EE
AVXWNH056EE
AVXWNH071EE
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.6
5.6
6.8
12,300
19,100
23,200
4.0
6.3
7.0
13,600
21,500
23,900
30
45
50
30
45
50
0.18
0.27
0.30
0.18
0.27
0.30
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
23
40
40
9.3 / 8.3 / 7.3
12 / 10.5 / 9
14 / 12.5 / 11
-
-
-
-
-
-
6.35
6.35
9.52
1/4
1/4
3/8
12.7
12.7
15.88
1/2
1/2
5/8
VP18 (OD 19 ,ID 16 )
VP18 (OD 19 ,ID 16 )
VP18 (OD 19 ,ID 16 )
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
Exp. ventil (externí)
Exp. ventil (externí)
Exp. ventil (externí)
36 / 23
40 / 30
41 / 30
8
13
13
9
16
16
825 x 285 x 189
1065 x 298 x 218
1065 x 298 x 218
900 x 349 x 252
1137 x 377 x 299
1137 x 377 x 299
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
51
Samostatné
ovladače
SAMSUNG
System Air Conditioner
Standardní příslušenství
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
Neo Forte - E
 Čistý tvar předního panelu
 Stříbrná linie
 Přední panel se spodním otvorem
 Vnitřní EEV
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
m3/min
HP / HR
HP / HR
2.2
2.8
7,500
9,600
2.5
3.2
8,500
10,900
25
25
25
25
0.16
0.16
0.16
0.16
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
23
23
7.8 / 6.8 / 5.8
8.2 / 7.2 / 6.2
-
-
Pa
-
6.35
Ф, mm
6.35
Ф, inch
1/4
1/4
Ф, mm
12.7
12.7
Ф, inch
1/2
1/2
Ф, mm
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
Typ
-
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
35 / 26
35 / 26
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
8
8
Přepravní hmotnost
kg
9
9
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
825 x 285 x 189
825 x 285 x 189
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
900 x 349 x 252
900 x 349 x 252
Čistá hmotnost panelu
Přepravní hmotnost
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
ND028QHXEB
1, 2, 220~240, 50
mmAq
Model panelu
Velikost panelu
ND022QHXEB
1, 2, 220~240, 50
Čerpadlo kondenzátu
-
-
-
kg
-
-
kg
-
-
mm
-
-
mm
-
-
-
-
-
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
-
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Koncept Neo Forte (s EEV) je určen pouze pro komerční použití.
52
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
System
ND036QHXEB
ND045QHXEB
ND056QHXEB
ND071QHXEB
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.6
4.5
5.6
6.8
12,300
15,400
19,100
23,200
4.0
5.0
6.3
7.0
13,600
17,100
21,500
23,900
30
40
45
50
30
40
45
50
0.18
0.18
0.27
0.30
0.18
0.18
0.27
0.30
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
23
40
40
40
9.3 / 8.3 / 7.3
11.7 / 10.2 / 8.7
12 / 10.5 / 9
14 / 12.5 / 11
-
-
-
-
-
-
-
-
6.35
6.35
6.35
9.52
1/4
1/4
1/4
3/8
12.7
12.7
12.7
15.88
1/2
1/2
1/2
5/8
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
EEV
EEV
EEV
EEV
39 / 26
39 / 33
42 / 33
44 / 33
8
13
13
13
9
16
16
16
825 x 285 x 189
1065 x 298 x 218
1065 x 298 x 218
1065 x 298 x 218
900 x 349 x 252
1137 x 377 x 299
1137 x 377 x 299
1137 x 377 x 299
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
53
Samostatné
ovladače
SAMSUNG
System Air Conditioner
Standardní příslušenství
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
Vivace
 Zrcadlový vzhled
 Skrytý displej
 Atraktivní dizajn
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Příkon
W
Topení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
HP / HR
2.2
2.8
7,500
9,600
2.5
3.2
8,500
10,900
30
30
30
30
0.13
0.18
0.13
0.18
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
23
23
7.5 / 6.5 / 5.5
mmAq
-
-
Pa
-
-
6.35
6.35
Ф, inch
1/4
1/4
Ф, mm
12.7
12.7
Ф, inch
1/2
1/2
Ф, mm
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
Exp. ventil (externí)
Exp. ventil (externí)
31 / 21
31 / 21
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
9
9
Přepravní hmotnost
kg
12
12
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
825 x 285 x 189
825 x 285 x 189
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
900 x 349 x 252
900 x 349 x 252
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
Přepravní hmotnost
kg
-
-
mm
-
-
mm
-
-
-
-
-
mm / liter/h
-
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
HP / HR
7/6/5
Model panelu
Velikost panelu
AVXWVH028EE
1, 2, 220~240, 50
m3/min
Ф, mm
Kapalinové potrubí
AVXWVH022EE
1, 2, 220~240, 50
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
54
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
System
AVXWVH036EE
AVXWVH056EE
AVXWVH071EE
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.6
5.6
6.8
12,300
19,100
23,200
4.0
6.3
7.0
13,600
21,500
23,900
35
50
50
35
50
50
0.19
0.30
0.30
0.19
0.30
0.30
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
Radiální ventilátor / SSR
23
42
42
8.2 / 7.2 / 6.2
14 / 12 / 10
15 / 13 / 11
-
-
-
-
-
-
6.35
6.35
9.52
1/4
1/4
3/8
12.7
12.7
15.88
1/2
1/2
5/8
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
R410A
R410A
Exp. ventil (externí)
Exp. ventil (externí)
Exp. ventil (externí)
35 / 21
40 / 30
41 / 30
9
12
12
12
15
15
825 x 285 x 189
1065 x 298 x 218
1065 x 298 x 218
900 x 349 x 252
1137 x 377 x 299
1137 x 377 x 299
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
55
Samostatné
ovladače
SAMSUNG
System Air Conditioner
Standardní příslušenství
Specifikace - Vnitřní jednotka
System
Parapetní
 Štíhlý a promyšlený tvar
 2cestný vývod vzduchu
 Tichý provoz
Good
Design
Interior Design
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Příkon
Proud
(nominální)
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
Light Weight
Wireless RC
Flexible
AVXTJH028EE
AVXTJH036EE
AVXTJH056EE
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
1, 2, 220~240, 50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
2.8
3.6
5.6
9,600
12,300
19,100
3.2
4.0
6.3
10,900
13,600
21,500
30
35
62
30
35
62
0.25
0.29
0.49
0.25
0.29
0.49
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
Turbo Fan / BLDC
37
37
37
m3/min
7/6/5
8.5 / 7.5 / 6.5
13 / 11.5 / 10
mmAq
-
-
-
Pa
-
-
6.35
Ф, mm
6.35
6.35
Ф, inch
1/4
1/4
1/4
Ф, mm
12.7
12.7
12.7
Ф, inch
1/2
1/2
1/2
Ф, mm
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
VP18 (OD 19 ,ID 16)
Elektrické napájení
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
0.75 / 1.5
R410A
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV
EEV
EEV
38 / 23
39 / 24
44 / 25
15
Akustický tlak
Vysoký / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
15
15
Přepravní hmotnost
kg
20
20
20
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
720 x 620 x 199
720 x 620 x 199
720 x 620 x 199
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
810 x 710 x 295
810 x 710 x 295
810 x 710 x 295
-
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
-
Přepravní hmotnost
kg
-
-
-
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
-
-
-
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
-
-
-
-
-
-
-
Model panelu
Velikost panelu
Anti-virus Filter
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
-
-
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
56
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Standardní příslušenství
Samostatné
ovladače
Dálkový
ovladač
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
System
Flexi
 2 možnosti instalace
 Kompaktní, avšak silná
Good
Design
Interior Design
Anti-virus Filter
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
kW
Chlazení
Btu/h
Výkon
(nominální)
kW
Topení
Příkon
(nominální)
Chlazení
Proud
(nominální)
Chlazení
Příkon
W
Topení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Btu/h
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Střední / Nízký
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
AVXTFH056EE
AVXTFH071EE
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP/HR
HP/HR
5.6
7.1
19,100
24,200
6.3
8.0
21,500
27,300
72
80
72
80
0.33
0.35
0.33
0.35
Sirocco Fan
Sirocco Fan
47
47
18/16.5/15
mmAq
-
-
Pa
-
-
6.35
9.52
Ф, inch
1/4
3/8
Ф, mm
12.7
15.88
Ф, inch
1/2
5/8
Ф, mm
VP18 (OD 19,ID 16)
VP18 (OD 19,ID 16)
Elektrické napájení
mm2
1.5~2.5
1.5~2.5
Komunikační kabel
mm2
0.75/1.50
0.75/1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV (External)
EEV (External)
41/36
Akustický tlak
dBA
38/32
Čistá hmotnost
Vysoký / Nízký
kg
22.0
22.0
Přepravní hmotnost
kg
26.0
26.0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1000x650x200
1000x650x200
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1074x726x294
1074x726x294
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
Přepravní hmotnost
kg
-
-
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
-
-
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
-
-
-
-
-
Model panelu
Velikost panelu
Flexible
14/13/12
m3/min
Ф, mm
Kapalinové potrubí
Light Weight
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
-
-
Dlouhá životnost filtru
Dlouhá životnost filtru
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
57
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MWR-WH0*
MWR-SH00
MR-DH00
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Plus IV Specifikace - Vnitřní jednotky
System
DVM Hydro
• přívod teplé vody 50°C
• Integrovaný systém řízení
ADN160BDEHA/EU
ADN320BDEHA/EU
ADN500BDEHA/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
kW
14.00
28.00
44.80
Btu/h
47,800
95,500
152,900
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
Výkon
(Nominální)
Topení
Příkon
(Nominální)
Chlazení
Proud
(Nominální)
Chlazení
Topení
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
Chlazení
Výstup
Průtok vzduchu
Externí statický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Typ
Další
příslušenství
50.40
172,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
W
A
-
-
-
-
-
-
-
W
-
-
-
CMM
-
-
-
l/s
-
-
-
mmAq
-
-
-
Pa
-
-
-
9.52
9.52
12.70
Ф, inch
3/8"
3/8"
1/2"
Ф, mm
15.88
22.23
28.58
Ф, inch
5/8"
7/8"
1 1/8"
Ф, mm
-
-
-
mm2
-
-
-
-
-
-
-
R410A
R410A
R410A
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
-
-
-
Akustický výkon
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
-
-
-
33.00
35.00
45.00
Způsob řízení
kg
38.00
40.00
50.00
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
518 x 626 x 333
518 x 626 x 333
518 x 626 x 333
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
615 x 667 x 380
Přepravní hmotnost
kg
Model panelu
Velikost
panelu
31.00
105,800
mm2
Komunikační kabel
Čistá hmotnost
Rozměry
16.00
54,600
Ф, mm
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
kW
Btu/h
Čistá hmotnost panelu
615 x 667 x 380
615 x 667 x 380
-
-
-
-
kg
-
-
-
kg
-
-
-
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
-
-
-
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
-
-
-
-
-
-
-
mm / liter/h
-
-
-
-
-
-
-
Přepravní hmotnost
Čerpadlo kondenzátu
Vzduchový filtr
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
58
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
MWR-WW00
System
Neopláštěná parapetní (DVM Plus IV)
• Ideální pro instalaci pod okno
• Vhodná na zabudování
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
Výkon
(Nominální)
Btu/h
kW
Topení
Příkon
(Nominální)
Chlazení
Proud
(Nominální)
Chlazení
Btu/h
W
Topení
A
Topení
Typ
Motor
Ventilátor
kW
Chlazení
-
Výstup
Průtok vzduchu
Externí statický tlak
W
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Min. / Std. / Max.
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
Další
příslušenství
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.60
5.60
7.10
12,300
19,100
24,200
4.00
6.30
8.00
13,600
21,500
27,300
50.00
110.00
110.00
50.00
110.00
110.00
0.24
0.53
0.53
0.24
0.53
0.53
Sirocco fan
Sirocco fan
Sirocco fan
-
-
-
11.00/-/-
16.50/-/-
19.00/-/-
l/s
183.33/-/-
275.00/-/-
316.67/-/-
mmAq
-
-
-
Pa
-
-
-
6.35
6.35
9.52
Ф, inch
1/4"
1/4"
3/8"
Ф, mm
12.70
12.70
15.88
Ф, inch
1/2"
1/2"
5/8"
Ф, mm
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
2
mm
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
-
R410A
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
40.0/36.0/32.0
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
37.0/32.0/27.0
40.0/36.0/32.0
Akustický výkon
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
-
-
-
23.00
28.50
28.50
kg
Přepravní hmotnost
27.00
33.30
33.30
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
kg
945 x 600 x 220
1225 x 600 x 220
1225 x 600 x 220
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1035 x 690 x 310
1335 x 690 x 310
1335 x 690 x 310
-
-
-
-
Čistá hmotnost panelu
kg
-
-
-
Přepravní hmotnost
kg
-
-
-
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
-
-
-
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
-
-
-
-
-
-
-
mm / liter/h
-
-
-
-
-
-
-
Model panelu
Velikost
panelu
AM071FBFDEH/EU
1,2,220-240,50
Typ
Čistá hmotnost
Rozměry
AM056FBFDEH/EU
1,2,220-240,50
CMM
Ф, mm
Kapalinové potrubí
AM036FBFDEH/EU
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
Samostatné
ovladače
MWR-WE10
MR-DH00
MRK-A00
MRW-10A
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
59
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
DVM S
I
OST
N
T
S
VLA
LINEUP
SPE
CIFI
KAC
E
VENKOVNÍ JEDNOTKY
VNITŘNÍ JEDNOTKY
Novátorská technologie
System
Společnost Samsung se snaží pomocí síly svých technologií podporovat pohodlné bydlení.
Spolehněte se na klimatizační zařízení Samsung, které vám zároveň obohatí život.
Technologie 3. generace
Nová technologie 3. generace společnosti Samsung má duální invertorové kompresory a vylepšený systém vstřikování páry s lepším
výkonem než dřívější verze tohoto systému. Optimalizuje tím energetickou účinnost a šetří energii.
VAR
VAR
VAR
FIX
FIX
VAR
FIX
FIX
Duální inteligentní invertor
Oba kompresory novátorského duálního inteligentního
invertoru (Dual Smart Inverter) pracují současně a zajišťují
vyváženou distribuci oleje, rychlé chlazení a vytápění a lepší
energetickou účinnost.
Dual Smart Inverter
•
současný provoz
•
vyvážená distribuce oleje
•
rychlé chlazení a vytápění
•
vyšší účinnost
Inverter A + Inverter B
Systém vstřikování páry
3. generace
Chladivo
Vstřikování páry
Vylepšený systém vstřikování páry v kompresoru zvyšuje
průtok chladiva v porovnání s konvenčními výrobky o 20 %.
03
SAMSUNG
System Air Conditioner
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 03
25.4.2013 0:21
Systém DSI (Dual Smart Inverter)
Novátorský systém 3. generace s duálním invertorovým kompresorem zlepšuje průtok chladiva a provozní výkon motoru.
Jedinečný duální inteligentní invertor dosahuje nedostižné energetické účinnosti.
System
Systém DSI
• Dual Smart Inverter (duální inteligentní invertor): SSC + SSC
• Vstřikování páry 3. generace
• Širší provozní rozpětí motoru BLDC (20~140Hz)
Výstup chladiva
pod vysokým tlakem
Nasávání chladiva
pod nízkým tlakem
Vstřikování páry 3. generace
Rychlé chlazení a vytápění
Díky zrychlení kompresoru a souběžnému startu zajišťuje systém DVM S rychlé chlazení a vytápění.
Rychlý začátek (souběžný provoz)
Rychlé zvýšení frekvence
Rychlé vytápění
*Na základě laboratorních zkoušek společnosti Samsung
Systém chlazení inverterové PCB
chladivem
Metoda chlazení chladivem
Nízká
účinnost
04
DVM S používá systém chlazení PCB chladivem, co zajišťuje
lepší stabilitu než konvenční systém chlazení vzduchem.
SAMSUNG
System Air Conditioner
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 04
Metoda chlazení vzduchem
DVM S
Konvenční
25.4.2013 0:21
Zlepšená trvanlivost kompresoru
DVM S
Konvenční
Start
INV.
Po dlouhém běhu
INV.
INV.
First Start
INV.
INV.
Po dlouhém běhu
INV.
FIXNÍ
Každý invertor udržuje stejný výkon
i po dlouhém běhu
System
V konvenčním systém tvořeném invertorem a pevnými kompresory pracuje jeden kompresor déle než druhý, což vede k rychlejšímu
opotřebení jednoho kompresoru. To snižuje trvanlivost a životnost kompresoru. V systému DVM S s duálním inteligentním invertorem
však pracují oba kompresory souběžně a stejně, takže se celková trvanlivost kompresoru udrží delší dobu.
FIXNÍ
Jeden invertor je po dlouhém běhu
více opotřebovaný
Díky jemnému řízení kapacity reaguje duální inteligentní invertor (DSI) na malé změny zátěže v místnosti, což umožňuje šetřit náklady na energii.
Případ 1
Případ 2
INV.
INV.
ON
OFF
INV.
FIXNÍ
ON
OFF
INV.
Případ 3
INV.
INV.
INV.
OFF
ON
ON
ON
INV.
FIXNÍ
INV.
ON
OFF
ON
DVM S
(invertor + invertor)
FIXNÍ
Konvenční
(invertor + fixní)
ON
Velká kapacita pro uložení oleje
Velká kapacita pro uložení oleje a nízká OCR zajišťuje spolehlivost i v případě instalace s dlouhým potrubím a velkou výškou.
Množství uloženého oleje
Množství OCR
Konkurent
o 70 % méně
Počáteční úroveň
Samsung
Provozní úroveň
Společnost A Společnost B
Společnost C
DVM S
*OCR (poměr oběhu oleje)
Automatické vyrovnání oleje
DVM S Samsung zajišťuje stabilní a rovnoměrné vyrovnání oleje, aniž by bylo potřebné další vyrovnávací vedení.
• Fixní + invertorový kompresor
• Nevyrovnanost oleje
Je nutné vyrovnávací vedení oleje
• Invertor + invertorový kompresor
• Bez vyrovnávacího vedení oleje
05
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 05
Konvenční
SAMSUNG
System Air Conditioner
DVM S
25.4.2013 0:21
Vysoká účinnost
System
Společnost Samsung se snaží plnit potřeby zákazníků z celého světa. Proto
i nadále vyvíjí optimalizovaná klimatizační zařízení s vysokým výkonem a vynikající
energetickou účinností.
Energetická účinnost špičkové třídy
DVM S dosahuje energetické účinnosti špičkové třídy využitím duálního invertorového kompresoru se systémem vstřikování páry.
Umožňuje tak výkonné, rychlé chlazení a vytápění s minimální spotřebou energie.
EER
ESEER
(poměr energetické účinnosti)
(poměr energetické účinnosti ve vztahu
k ročním obdobím – European Seasonal Energy
Efficiency Ratio)
DVM dosahuje nejlepšího poměru energetické účinnosti, který
daleko převyšuje poměr energetické účinnosti konkurentů
v celém rozsahu. DVM S má v průměru o 13 % vyšší poměr
energetické účinnosti než konkurent.
(EER)
DVM S
Konvenční
4.6
Také poměr energetické účinnosti ve vztahu k ročním obdobím
u systému DVM S převyšuje tento poměr u konkurentů
v celém rozsahu. DVM S má v průměru o 4 % vyšší poměr
ESEER než konkurent.
(ESEER)
DVM S
Konvenční
8.0
4.4
7.5
4.2
7.0
4.0
06
3.8
6.5
3.6
SAMSUNG
System Air Conditioner
6.0
3.4
3.2
5.5
3.0
2.8
5.0
8
10
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 06
12
14
16
18
20
(HP)
8
10
12
14
16
18
20
(HP)
25.4.2013 0:21
PHE (deskový výměník tepla)
Dielektrická síla
150%
Brinellova tvrdost
System
Systém DVM S má mezichladič s deskovým výměníkem tepla,
který zlepšuje účinnost chlazení a vytápění. Účinnost vytápění
s PHE se zlepšila zhruba o 30 % v porovnání s konvenčními
výrobky s mezichladičem typu Shell & Tube (plášť a trubky)
a o 50 % v porovnání s výrobky konkurentů s trubkovým
mezichladičem.
115%
100%
Dvojitá trubka
Deskový výměník tepla
Plášť a trubka
Adaptivní řízení sinusoidy
Adaptivní řízení sinusoidy může snižovat hodnotu THP (celkové harmonické distorze). DVM S proto nepotřebuje používat stíněné
komunikační kabely.
Konvenční kontrolér sinusoidy
Nový kontrolér sinusoidy
[A]
[A]
[Hz]
[Hz]
Asymetrický tvar spirály
DVM snižuje na minimum ztrátu při stlačování chladiva na základě aplikace poznatků z dynamiky tekutin.
Sekvenční stlačování
Protisměrné stlačování
Ztráta
Vypouštění
1
2
1
Sání
1
Sání
2
2
Ztráta
1
Sání
* Při sekvenčním nasávání a výstupu nedochází k žádné ztrátě způsobené třením.
* Nasávání ze dvou stran a vypouštění jedním otvorem může způsobovat kolizi
chladicího plynu, která má za následek ztrátu v kompresoru způsobenou třením.
DVM S
Konvenční
07
SAMSUNG
System Air Conditioner
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 07
25.4.2013 0:21
Inteligentní řízení
System
Společnost Samsung nabízí pro uživatele jednoduchý inteligentní systém, kterým si můžete usnadnit život.
Prostřednictvím Internetu máte okamžitý přístup k údajům a můžete snadno řídit celý systém. Samsung nabízí
jedinečné pohodlí.
ACM (Auto Commissioning & Management)
DVM S má inteligentní systém řízení usnadňující vlastní diagnostiku, uvedení do provozu, správu a přenos dat do mobilního telefonu
nebo tabletu. Protože můžete systém řídit pomocí „chytrého“ telefonu nebo tabletu, umožňuje systém snadné a pohodlné řízení.
Zkrácená doba uvedení do provozu
Díky ACM se doba uvedení do provozu u DVM S výrazně
zkrátila ze 180 minut na 50 minut a výsledky zkoušek se
automaticky ukládají a hlásí.
08
SAMSUNG
System Air Conditioner
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 08
25.4.2013 0:21
Wifi sledovací systém
Pomocí S-Checkeru lze DVM S sledovat prostřednictvím „chytrých“ přístrojů, například telefonu nebo tabletu.
Sériový port
komunikační spojení F1/F2
DVM S
Wifi spojení
kontrolujte několik venkovních
zařízení současně
Bezdrátová
komunikace
System
Konvenční
S-Checker
Smart telefon
Tablet
Autodiagnostika
DVM S sleduje provozní stav a zobrazuje kód chyby při
jakékoli známce abnormálního provozu. Umožňuje vám tím
snadno problém vyřešit.
Automatické zálohování dat
Dojde-li u venkovní jednotky DVM S k nějaké chybné operaci,
uloží se posledních 30 minut provozu pro automatické
zálohování dat.
S-NET Pro
Snadná přístupnost
Venkovní jednotka má vpředu malé otvory, jimiž lze kontrolovat
provozní stav a nastavovat určité funkce. Není třeba
odstraňovat celou přední stěnu venkovní jednotky.
09
SAMSUNG
System Air Conditioner
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 09
25.4.2013 0:21
Pružná instalace
System
Klimatizační jednotky Samsung jsou kompaktní a mají dlouhé potrubí, což usnadňuje instalaci v jakémkoli prostoru,
od výškových budov po malé kanceláře.
Nejdelší vedení a největší výška
K venkovním jednotkám DVM S Samsung lze připojit až 220 m potrubí a stále budou mít vynikající výkon na velké ploše. Instalace je
možná do výšky 110 m, což odpovídá 20 poschodím (uvažovaná výška poschodí 5 m).
Největší
délka potrubí
220m*
110m
Rozdíl ve výšce
mezi vnitřními
a venkovními
jednotkami
Úspora prostoru
50m**
Výškový rozdíl
mezi vniřními
jednotkami
** pro systém s tepelným
čerpadlem
Malý půdorys a nižší hmotnost
Velký výkon jednotky (22 HP) umožňuje úspornou instalaci
s menším půdorysem a nižší hmotností. Systém je dokonale
vhodný pro větší budovy.
Konvenční (22 HP)
10
* Hmotnost: 477 kg
* Prostorové nároky: 1.35 m2
Různé možnosti připojení potrubí
s větším počtem otvorů
Jednotky DVM S mají v různých místech vyražené otvory pro
potrubí, přívod proudu a komunikační kabely, což usnadňuje
instalaci systému. Potrubí a kabely mohou podle potřeby
vycházet vpředu nebo na pravém či levém boku skříně.
Otvor pro vyvedení
komunikačního kabelu
na boční straně
prostor menší o
SAMSUNG
System Air Conditioner
26%
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 10
DVM S
* Hmotnost: 300kg
* Prostorové nároky: 0.99 m2
25.4.2013 0:22
Bezpólové spojení mezi vnitřními jednotkami a venkovní jednotkou významně zjednodušuje instalaci. Zároveň je i bezpečnější,
protože venkovní jednotka chrání sebe sama v případě, že se spojovací kabel omylem připojí k přívodu proudu.
Normální provoz je možný, i když nejsou komunikační
kabely správně připojeny.
Klimatizační zařízení je chráněno, i když nejsou
silové/komunikační kabely správně připojeny.
Ochrana
Bezpólové spojení
System
Eco-friendly
Snadná a bezpečná elektroinstalace
,KUVKì
8GPMQXPÈLGFPQVMC
8PKVĥPÈLGFPQVMC#
8PKVĥPÈLGFPQVMC$
8PKVĥPÈLGFPQVMC#
8PKVĥPÈLGFPQVMC$
Optimalizované řízení
distribuce chladiva
Jsou-li venkovní a vnitřní jednotky spojeny dlouhým potrubím,
budou jednotlivé vnitřní jednotky používat technologii
automatické korekce výkonu a technologii automatické úpravy
množství chladiva, aby byla zajištěna vyváženost výkonu
jednotek.
Automatická korekce tlaku
P (Tlakové ztráty potrubí)
Funkce čerpání chladiva
Pump down / Pump-out
DVM S nabízí funkce čerpání chladiva (down/out), které
umožní snadnou a pohodlnou výměnu jednotlivého výrobku,
úpravu instalace a údržbu. V případě údržby venkovní
jednotky je možné uložit chladivo ve vnitřních jednotkách nebo
v potrubí. Dále je možné uložit chladivo do venkovních
jednotek při přemísťování vnitřních jednotek nebo údržbě
potrubí mezi vnitřními jednotkami a venkovními jednotkami.
Funkce Pump-out
Funkce Pump-down
Vysoký vnější statický tlak
11
Systém DVM je navržen tak, aby zařízení mohlo pracovat
i v neobvyklých podmínkách instalace. Poradí si i s vysokým
vnějším statickým tlakem do 78,45 Pa.
78.45 Pa
SAMSUNG
System Air Conditioner
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 11
25.4.2013 0:22
Pohodlný a spolehlivý provoz
System
Klimatizační zařízení Samsung zajišťují příjemný a spolehlivý provoz se silným výkonem
při chlazení a vytápění a systém automatické úpravy teploty.
Řízení vnitřní výstupní teploty
Přílišné teplo
Každý vývod má funkci řízení vnitřní výstupní teploty bez nutnosti měnit nastavení venkovní jednotky. Zajišťuje vám tím větší pohodlní
v režimu chlazení i vytápění. (Chlazení: přibližně 16 °C / Vytápění: přibližně 36 °C)
Snížení tlaku
Přílišný chlad
Dodávka vzduchu s příjemnou teplotou
Zvýšení tlaku
Dodávka vzduchu s příjemnou teplotou
Tichý provoz v noci
DVM S uplatňuje systém řízení provozu venkovních ventilátorů, který výrazně snižuje hladinu hluku. Protože tichý provoz trvá
12 hodin, můžete v noci odpočívat v klidu a tichu.
Změna teploty
Provozní režim
Vrcholný provoz
12
Tichý provoz po dobu 12 hodin
SAMSUNG
System Air Conditioner
Hlučnost: nižší než 50 dB
7:00
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 12
13:00
19:00
7:00
Čas (hodin)
25.4.2013 0:23
Řízení vrcholné spotřeby
Před a po regulaci vrcholné spotřeby energie
Maximální hodnota elektrického proudu
System
Systém DVM-S může řídit vrcholný proud a vrcholnou
spotřebu energie. To je obzvlášť užitečné v případech
nedostatečných dodávek elektřiny nebo chcete-li blokovat
nadměrnou spotřebu energie.
Snížená hodnota
elektrického proudu
u
Nižší spotřeba
energie
Před
Po
Velké teplotní rozpětí
50
Používáte-li DVM-S, nemusíte používat další jednotku při
extrémních teplotách. Systém má širší rozpětí teplot, což
znamená, že můžete chladit i v palčivém vedru při 48 °C nebo
zajišťovat teplo v třeskutém mrazu při -20 °C, abyste měli
doma příjemně.
40
30
-20 C~24 C
0
SAMSUNG
-5 C~48 C
10
SAMSUNG
20
-10
Teplota (°C)
Chlazení
Vytápění
Automatické odfukování sněhu
Sníh, který se hromadí na venkovních jednotkách a přikrývá
je, je třeba odstraňovat, aby tyto jednotky mohly správně
fungovat. Funkce Ochrana proti zasněžení odstraňuje
nahromaděný sníh, takže ho nemusíte shazovat sami.
Venkovní jednotky odfukují sníh každých 30 minut, aby
nedošlo k poškození jednotky.
Před odfukováním
Po odfukování
Odolnost vůči korozi a mrazu
Hydrofilní povrch usnadňuje účinnou výměnu tepla a oddaluje
začátek tvorby námrazy – zajišťuje tím stálý vytápěcí výkon.
Antikorozní povrch rovněž pomáhá při ochraně jednotek před
působením živlů.
• Antikorozní povrchová úprava s akrylátem a povrchově
aktivní látkou
Hydrofilní vrstva akrylátové pryskyřice
+ povrchově aktivní látky.
Neošetřený
hliníkový materiál
Antikorozní povrchová úprava výměníku tepla
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 13
SAMSUNG
System Air Conditioner
Protikorozní vrstva
epoxy-akrylátu.
13
• Epoxy-akrylátový nátěr odolný vůči korozi
25.4.2013 0:23
Prvotřídní rekuperace tepla
Současné chlazení a vytápění
System
K jednotlivým venkovním jednotkám mohou být připojeny všechny vnitřní jednotky jak v režimu chlazení, tak v režimu vytápění. Je-li to
potřebné, mohou zároveň pracovat v režimu chlazení a vytápění. Dávají tak větší možnost volby při provozu.
Doporučená
místa použití
Hotel
Chlazení
Chlazení vnitřního prostředí tam,
kde je nutné chladit po celý rok
kvůli přístrojům a osvětlovacím
zařízením generujícím teplo.
Kancelář
Vytápění
Vytápění vnitřního prostředí, kde
je nutné topit kvůli venkovnímu
prostředí.
Nemocnice
MCU Kit
MCU Kit (Vícebodová řídicí jednotka)
89Kg
209
1577
Společnost A
26Kg
Menší o
726
195
SAMSUNG
System Air Conditioner
469
SAMSUNG
32%
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 14
Lehčí o
71%
635
Společnost A
14
Systém DVM S HR používá vícebodovou řídicí jednotku
(MCU Kit) menší o 32 % než konkurence. Vnitřní vypínací/
zapínací ventil MCU umožňuje jemné řízení prostřednictvím
elektronického expanzního ventilu, ještě podpořené
dochlazovačem. Zařízení s vyšším výkonem a nižším hlukem
vám vytvoří příjemné prostředí s řízenou teplotou.
SAMSUNG
MCU Kit
Porovnání objemu
Porovnání hmotnosti
25.4.2013 0:23
Nepřetržité vytápění
Krok 0: Normální vytápění
System
Díky rotačnímu odmrazování může systém DVM S pracovat nepřetržitě v režimu vytápění.
Protože režim vytápění trvá delší dobu, budete v teple a pohodlí.
Krok 3: Nepřetržité vytápění
(Rotační odmrazování - krok 3)
Vytápění
Vytápění
Vytápění
Vytápění
Krok 1: Nepřetržité vytápění
(Rotační odmrazování - krok 2)
Vytápění
Odmrazování
Vytápění
Vytápění
15
Odmrazování
Odmrazování
Krok 2: Nepřetržité vytápění
(Rotační odmrazování - krok 1)
Vytápění
Vytápění
SAMSUNG
System Air Conditioner
Katalog cast 5a_DVM S Uvod_CZ.indd 15
25.4.2013 0:23
S Line up - Venkovní jednotky
System
DVM S HP / HR
SINGLE
OBRÁZEK
MODEL
VÝKON
8
AM080FXVAGH/EU
8 HP
1
AM100FXVAGH/EU
10 HP
AM120FXVAGH/EU
12 HP
AM140FXVAGH/EU
14 HP
AM160FXVAGH/EU
16 HP
AM180FXVAGH/EU
18 HP
AM200FXVAGH/EU
20 HP
AM220FXVAGH/EU
22 HP
10
12
14
16
18
20
22
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 66 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
DVM S HP / HR
MODUL
OBRÁZEK
16
SAMSUNG
System Air Conditioner
MODEL
VÝKON
54
AM080FXVAGH/EU
8 HP
AM100FXVAGH/EU
10 HP
AM120FXVAGH/EU
12 HP
AM140FXVAGH/EU
14 HP
AM160FXVAGH/EU
16 HP
AM180FXVAGH/EU
18 HP
AM200FXVAGH/EU
20 HP
1
AM220FXVAGH/EU
22 HP
1
1
56
58
60
62
64
66
1
68
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
2
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 66 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 16
13.5.2013 18:29
26
28
30
32
34
2
1
1
1
1
1
1
36
38
40
42
44
46
48
50
52
2
1
1
1
1
1
System
MODUL
24
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
DVM S Mini
70
72
74
76
78
80
OBRÁZEK
VÝKON
FÁZE
4HP
5HP
6HP
1 fáze
3 fáze
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
2
2
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 17
2
2
3
3
SAMSUNG
System Air Conditioner
1
13.5.2013 18:29
S Line up a funkce - Vnitřní jednotky
System
Kazetová
MODEL
4Way Cassette S
Mini 4Way S
Slim 1Way
2Way
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
VÝKON
(kW)
6.0
7.1
9.0
11.2
12.8
14.0
Wide
Powerful Airflow
Wide Blade
Ceiling Dust Prevention
NO! Dust
VLASTNOSTI
Fresh Air Intake
Fresh Air
High
High Lift-up Drain Pump
High Lift -UP
Sub Duct
Sub Duct
Kanálová
MODEL
HSP
MSP
Slim
1.7
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
VÝKON
9.0
11.2
12.8
14.0
22.0
28.0
18
Pre Filter
SAMSUNG
System Air Conditioner
Easy Filter Cleaning
VLASTNOSTI
Easy Filter
High
High Lift-up Drain Pump
High Lift -UP
Smart Pressure Control
Smart Control
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 18
13.5.2013 18:29
System
Nástěnná
MODEL
Neo Forte
Neo Forte-E
2.2
2.8
3.6
VÝKON
4.5
5.6
7.1
Deodorizing Filter
VLASTNOSTI
good' sleep
Parapetní a flexi
MODEL
Parpetní
Flexi
2.8
3.6
VÝKON
5.6
7.1
Virus Doctor
Virus Doctor
Good
Design
Interior Design
Interior Design
Anti-virus Filter
VLASTNOSTI
Anti-Virus Filter
Lightweight Unit
Light Weight
Flexible Pipe Installation
Flexible
3.6
VÝKON
5.6
7.1
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 19
SAMSUNG
System Air Conditioner
MODEL
19
Neopláštěná parapetní
13.5.2013 18:30
S Line up - ERV Plus
System
Objem vzduchu
(m3/h)
Model
500
ERV PLUS
S Funkce - ERV Plus
ERV PLUS
Klapka
Přímý výparník
Zvlhčovací element (Volitelný)
Přívodní/odvodní ventilátor
Prachový filtr
Výměník tepla
Control Box
Čidlo teploty
Senzor CO2 (volitelný)
20
BLDC ventilátor
Úsporný provoz (automatický režim)
Nový diamantový tvar výměníku tepla
SAMSUNG
System Air Conditioner
Flexibilní montáž
Slim Design
Tichý provoz
Virus Doctor (volitelný)
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 20
13.5.2013 18:30
System
1000
S
Tvorba modelového kódu
Nový model
AM
RVX
045
100
FH
NT
4T
DF
EE
HE


‘
’
“
”
•
–
 Klasifikace
AM
1
1 way cassette
2
2 way cassette
N
Mini 4 way cassette
4
4 way cassette
LSP Duct (Slim Duct)
M
MSP Duct
H
HSP Duct
C
Ceiling
J
Console
2012
F
Floor Standing
2013
T
NEO FORTE
2014
Q
NEO FORTE (EEV)
B
HYDRO UNIT (Floor Standing)
K
FLAT(CEILING TYPE) VTL
‘ Verze
G
’ Typ produktu
” Vlastnost
X
Venkovní jednotka
D
N
Vnitřní jednotka
F
DELUXE
FLAGSHIP
CASCADE (EEV)
• Napájení
1Ø, 220~240V, 50Hz
3Ø, 380~415V, 50Hz
– Typ
H
tepelné čerpadlo (R410a)
R
rekuperace tepla (R410a)
A
pouze chlazení (R134a)
SAMSUNG
System Air Conditioner
E
G
21
G (EHS)
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 21
(kupující)
L
x 1/10 HP (3 číslice)
F
EU
100
“ Označení produktu
DVM S
 Výkon
E
/
13.5.2013 18:30
S Specifikace - Venkovní jednotky
System
• DSI (Dual Smart Inverter) systém
• Vysoká účinnost
• Smart Management
• Flexibilní instalace
• Pohodlný a spolehlivý provoz
• Nový komunikační protokol
DVM S HP / HR
Model
Elektrické napájení
Typ
Chlazení
Výkon
(Nominální)
Topení
Chlazení 1)
Příkon
(Nominální)
Příkon
AM080FXVAGH/EU
AM100FXVAGH/EU
AM080FXVAGR/EU
AM100FXVAGR/EU
Ф, #, V, Hz
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP
8.00
10.00
kW
22.40
28.00
Btu/h
76,400
95,500
HP
Výkon
DVM S HP
DVM S HR
Topení 2)
kW
25.20
31.50
Btu/h
86,000
107,500
5.00
6.80
kW
Chlazení 1)
Proud
(Nominální)
Topení 2)
A
MCA
MFA
COP
4.12
Nominální topení
-
4.94
4.70
7.85
7.25
-
SSC Scroll x 1
SSC Scroll x 1
Výkon
kW x n
Model
Typ
Náplň z výroby
Kapalinové potrubí
Plynové potrubí
Výtlačné potrubí
Omezení připojovacího potrubí
22
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
PVE
PVE
2300
2300
-
Axiální
Axiální
W
400 x 1
400 x 1
Max. výška
145
2,416.67
mmAq
8.00
8.00
Pa
78.45
78.45
9.52
Ф, mm
9.52
Ф, inch
3/8"
3/8"
Ф, mm
19.05
22.22
Ф, inch
3/4"
7/8"
Ф, mm
15.88
19.05
Ф, inch
Max. délka
145
2,416.67
5/8"
3/4"
m
200(220)
200(220)
m
110(40)
110(40)
Elektrické napájení
mm2
-
-
Komunikační kabel
mm2
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
Typ
-
Náplň z výroby
Akustický tlak
Akustický výkon
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
(HR)
(6.13)
DS-GB066FAVASG x 1
-
I/s
Max.
(4.96)
DS-GB052FAVASG x 1
cm3
m3/min
Průtok vzduchu
Externí statický tlak
Hlučnost
40.00
4.48
Typ
Chladivo
10.70
29.90 (MCA)
30.00
Výkon x n
Kabeláž
8.20
22.50 (MCA)
-
Olej
Připojovací
rozměry
10.90
A
Typ
Ventilátor
6.70
8.00
Nominální chlazení
ESEER (HP)
Kompresor
5.10
Přepravní hmotnost
kg
5.50
5.20
dB(A)
57.0
58.0
dB(A)
DVM S HP
DVM S HR
DVM S HP
DVM S HR
kg
kg
77.0
79.0
190.0
190.0
195.0
195.0
206.0
206.0
211.0
211.0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
880 x 1,695 x 765
880 x 1,695 x 765
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
948 x 1,857 x 832
948 x 1,857 x 832
Chlazení
Topení
DVM S HP
°C
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
DVM S HR
°C
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
°C
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 66 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Maximální výška instalace připojovacího potrubí je možná pouze s použitím souprav PDM.
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 22
13.5.2013 18:30
System
AM120FXVAGH/EU
AM140FXVAGH/EU
AM160FXVAGH/EU
AM180FXVAGH/EU
AM120FXVAGR/EU
AM140FXVAGR/EU
AM160FXVAGR/EU
AM180FXVAGR/EU
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
12.00
14.00
16.00
18.00
33.60
40.00
45.00
50.40
114,600
136,500
153,500
172,000
37.80
45.00
50.00
56.70
129,000
153,500
170,600
193,500
8.40
8.90
11.00
12.88
8.70
9.50
11.50
11.90
13.50
14.30
17.60
20.70
14.00
15.20
18.40
19.10
31.30 (MCA)
31.30 (MCA)
40.00 (MCA)
48.90 (MCA)
40.00
40.00
40.00
50.00
4.00
4.49
4.09
3.91
4.34
4.74
4.35
4.76
7.03
7.02
6.78
6.59
SSC Scroll x 1
SSC Scroll x 1
SSC Scroll x 2
SSC Scroll x 2
(6.13)
(6.13)
(4.96x2)
(6.13x2)
DS-GB066FAVASG x 1
DS-GB066FAVASG x 1
DS-GB052FAVASG x 2
DS-GB066FAVASG x 2
PVE
PVE
PVE
PVE
2300
2300
4600
4600
Axiální
Axiální
Axiální
Axiální
400 x 1
620 x 2
620 x 2
620 x 2
190
260
260
270
3,166.67
4,333.33
4,333.33
4,500.00
8.00
8.00
78.45
78.45
12.70
12.70
12.70
15.88
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
28.58
28.58
28.58
28.58
1 1/8"
1 1/8"
1 1/8"
1 1/8"
19.05
22.22
22.22
22.22
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
200(220)
200(220)
200(220)
200(220)
110(40)
110(40)
110(40)
110(40)
-
-
-
-
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
5.50
7.70
7.40
8.70
62.0
61.0
63.0
64.0
81.0
81.0
83.0
86.0
190.0
235.0
278.0
300.0
195.0
241.0
284.0
306.0
206.0
254.0
297.0
319.0
211.0
260.0
303.0
325.0
880 x 1,695 x 765
1,295 x 1,695 x 765
1,295 x 1,695 x 765
1,295 x 1,695 x 765
948 x 1,857 x 832
1,363 x 1,857 x 832
1,363 x 1,857 x 832
1,363 x 1,857 x 832
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 23
SAMSUNG
System Air Conditioner
8.00
78.45
23
8.00
78.45
13.5.2013 18:30
S Specifikace - Venkovní jednotky
System
• DSI (Dual Smart Inverter) systém
• Vysoká účinnost
• Smart Management
• Flexibilní instalace
• Pohodlný a spolehlivý provoz
• Nový komunikační protokol
DVM S HP / HR
Model
Elektrické napájení
Typ
Příkon
AM200FXVAGH/EU
AM220FXVAGH/EU
AM200FXVAGR/EU
AM220FXVAGR/EU
Ф, #, V, Hz
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP
Výkon
DVM S HP
DVM S HR
Výkon
(Nominální)
HP
20.00
22.00
Chlazení
kW
56.00
61.60
Topení
kW
63.00
69.30
Příkon
(Nominální)
Chlazení 1)
Proud
(Nominální)
Chlazení 1)
Topení 2)
Topení 2)
kW
A
MCA
75.00
Nominální chlazení
-
3.69
3.55
Nominální topení
-
4.53
4.15
-
Výkon
kW x n
Model
Typ
Náplň z výroby
Typ
Výkon x n
Kapalinové potrubí
Plynové potrubí
Výtlačné potrubí
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
Hlučnost
24
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
SSC Scroll x 2
(6.13x2)
(6.13x2)
DS-GB066FAVASG x 2
DS-GB066FAVASG x 2
PVE
PVE
4600
4600
-
Axiální
Axiální
W
620 x 2
620 x 2
275
295
4,583.33
4,916.67
mmAq
8.00
8.00
Pa
78.45
78.45
15.88
Ф, mm
15.88
Ф, inch
5/8"
5/8"
Ф, mm
28.58
28.58
Ф, inch
1 1/8"
1 1/8"
Ф, mm
28.58
28.58
Ф, inch
1 1/8"
1 1/8"
Max. délka
m
200(220)
200(220)
Max. výška
m
110(40)
110(40)
Elektrické napájení
mm2
-
-
Komunikační kabel
mm2
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
Typ
-
Náplň z výroby
Akustický tlak
Akustický výkon
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
(HR)
6.25
SSC Scroll x 2
-
I/s
Max.
6.56
cm3
m3/min
Průtok vzduchu
Externí statický tlak
Kabeláž
27.80
26.80
55.60 (MCA)
Olej
Připojovací
rozměry
24.40
22.30
75.00
Typ
Ventilátor
16.70
52.50 (MCA)
ESEER (HP)
Kompresor
17.35
13.90
A
MFA
COP
15.19
Přepravní hmotnost
kg
8.40
8.40
dB(A)
65.0
65.0
dB(A)
DVM S HP
DVM S HR
DVM S HP
DVM S HR
kg
kg
87.0
87.0
300.0
300.0
306.0
306.0
319.0
319.0
325.0
325.0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1,295 x 1,695 x 765
1,295 x 1,695 x 765
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1,363 x 1,857 x 832
1,363 x 1,857 x 832
Chlazení
Topení
DVM S HP
°C
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
DVM S HR
°C
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
°C
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 66 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Maximální výška instalace připojovacího potrubí je možná pouze s použitím souprav PDM.
*1) Nominální chladicí výkon vychází z: vnitřní teploty: 27 °C DB/19 °C WB, venkovní teploty: 35 °C DB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
*2) Nominální vytápěcí výkon vychází z: vnitřní teploty: 20 °C DB/15 °C WB, venkovní teploty: 7 °C DB/6 °C WB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 24
13.5.2013 18:30
System
AM240FXVAGH/EU
AM260FXVAGH/EU
AM280FXVAGH/EU
AM300FXVAGH/EU
AM240FXVAGR/EU
AM260FXVAGR/EU
AM280FXVAGR/EU
AM300FXVAGR/EU
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
24.00
26.00
28.00
30.00
67.20
73.60
78.60
84.00
75.60
82.80
87.80
94.50
16.80
17.30
19.40
21.28
17.40
18.20
20.20
20.60
27.00
27.80
31.10
34.20
28.00
29.20
32.40
33.10
62.60 (MCA)
62.60 (MCA)
71.30 (MCA)
80.20 (MCA)
75.00
75.00
75.00
90.00
4.00
4.25
4.05
3.95
4.34
4.55
4.35
4.59
7.03
7.03
6.91
6.81
SSC Scroll x 2
SSC Scroll x 2
SSC Scroll x 3
SSC Scroll x 3
(6.13)x2
(6.13) + (6.13)
(6.13) + (4.96x2)
(6.13) + (6.13x2)
DS-GB066FAVASG x 2
DS-GB066FAVASG x 2
DS-GB066FAVASG x 1 + DS-GB052FAVASG x 2
DS-GB066FAVASG x 3
PVE
PVE
PVE
PVE
4600
4600
6900
6900
Axiální
Axiální
Axiální
Axiální
(400 x 1) x 2
400 x 1 + 620 x 2
400 x 1 + 620 x 2
400 x 1 + 620 x 2
190 x 2
190 + 260
190 + 260
190 + 270
3,166.67 x 2
3,166.67 + 4,333.33
3,166.67 + 4,333.33
3,166.67 + 4,500.00
8.00
8.00
78.45
78.45
15.88
19.05
19.05
19.05
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
28.58
34.92
34.92
34.92
1 1/8"
1 3/8"
1 3/8"
1 3/8"
28.58
28.58
28.58
28.58
1 1/8"
1 1/8"
1 1/8"
1 1/8"
200(220)
200(220)
200(220)
200(220)
110(40)
110(40)
110(40)
110(40)
-
-
-
-
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
11.00
13.20
12.90
14.20
-
-
-
-
-
-
-
-
190.0 x 2
190.0 + 235.0
190.0 + 278.0
190.0 + 300.0
195.0 x 2
195.0 + 241.0
195.0 + 284.0
195.0 + 306.0
206.0 x 2
206.0 + 254.0
206.0 + 297.0
206.0 + 319.0
211.0 x 2
211.0 + 260.0
211.0 + 303.0
211.0 + 325.0
(880 x 1,695 x 765) x 2
880 x 1,695 x 765 + 1,295 x 1,695 x 765
880 x 1,695 x 765 + 1,295 x 1,695 x 765
880 x 1,695 x 765 + 1,295 x 1,695 x 765
(948 x 1,857 x 832) x 2
948 x 1,857 x 832 + 1,363 x 1,857 x 832
948 x 1,857 x 832 + 1,363 x 1,857 x 832
948 x 1,857 x 832 + 1,363 x 1,857 x 832
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 25
SAMSUNG
System Air Conditioner
8.00
78.45
25
8.00
78.45
13.5.2013 18:30
S Specifikace - Venkovní jednotky
System
• DSI (Dual Smart Inverter) systém
• Vysoká účinnost
• Smart Management
• Flexibilní instalace
• Pohodlný a spolehlivý provoz
• Nový komunikační protokol
DVM S HP / HR
Model
Elektrické napájení
Typ
Příkon
AM320FXVAGH/EU
AM340FXVAGH/EU
AM320FXVAGR/EU
AM340FXVAGR/EU
Ф, #, V, Hz
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP
Výkon
DVM S HP
DVM S HR
Výkon
(Nominální)
HP
32.00
34.00
Chlazení
kW
89.60
95.20
Topení
kW
100.80
107.10
Příkon
(Nominální)
Chlazení 1)
Proud
(Nominální)
Chlazení 1)
Topení 2)
Topení 2)
kW
A
MCA
90.00
Nominální chlazení
-
3.80
3.70
Nominální topení
-
4.46
4.22
-
Výkon
kW x n
Model
Typ
Náplň z výroby
Typ
Kapalinové potrubí
Plynové potrubí
Výtlačné potrubí
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
26
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
(6.13) + (6.13x2)
DS-GB066FAVASG x 3
PVE
6900
Axiální
Axiální
400 x 1 + 620 x 2
400 x 1 + 620 x 2
190 + 275
190 + 295
3,166.67 + 4,583.33
3,166.67 + 4,916.67
mmAq
8.00
8.00
Pa
78.45
78.45
19.05
Ф, mm
19.05
Ф, inch
3/4"
3/4"
Ф, mm
34.92
34.92
Ф, inch
1 3/8"
1 3/8"
Ф, mm
28.58
28.58
Ф, inch
1 1/8"
1 1/8"
Max. délka
m
200(220)
200(220)
Max. výška
m
110(40)
110(40)
Elektrické napájení
mm2
-
-
Komunikační kabel
mm2
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
-
R410A
R410A
kg
13.90
13.90
190.0 + 300.0
190.0 + 300.0
195.0 + 306.0
195.0 + 306.0
Typ
Náplň z výroby
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
(HR)
(6.13) + (6.13x2)
DS-GB066FAVASG x 3
PVE
I/s
Max.
SSC Scroll x 3
6900
m3/min
Externí statický tlak
6.64
SSC Scroll x 3
-
W
Průtok vzduchu
6.80
cm3
-
Výkon x n
Kabeláž
41.30
40.80
86.90 (MCA)
Olej
Připojovací
rozměry
37.90
36.30
90.00
Typ
Ventilátor
25.40
83.80 (MCA)
ESEER (HP)
Kompresor
25.75
22.60
A
MFA
COP
23.59
Přepravní hmotnost
DVM S HP
DVM S HR
DVM S HP
DVM S HR
kg
kg
206.0 + 319.0
206.0 + 319.0
211.0 + 325.0
211.0 + 325.0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
880 x 1,695 x 765 + 1,295 x 1,695 x 765
880 x 1,695 x 765 + 1,295 x 1,695 x 765
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
948 x 1,857 x 832 + 1,363 x 1,857 x 832
948 x 1,857 x 832 + 1,363 x 1,857 x 832
Chlazení
Topení
DVM S HP
°C
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
DVM S HR
°C
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
°C
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 66 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Maximální výška instalace připojovacího potrubí je možná pouze s použitím souprav PDM.
*1) Nominální chladicí výkon vychází z: vnitřní teploty: 27 °C DB/19 °C WB, venkovní teploty: 35 °C DB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
*2) Nominální vytápěcí výkon vychází z: vnitřní teploty: 20 °C DB/15 °C WB, venkovní teploty: 7 °C DB/6 °C WB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 26
13.5.2013 18:30
System
AM360FXVAGH/EU
AM380FXVAGH/EU
AM400FXVAGH/EU
AM420FXVAGH/EU
AM360FXVAGR/EU
AM380FXVAGR/EU
AM400FXVAGR/EU
AM420FXVAGR/EU
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
36.00
38.00
40.00
42.00
101.60
106.60
112.00
117.60
114.30
119.30
126.00
132.30
26.25
28.35
30.38
32.54
26.20
28.20
27.80
30.60
42.10
45.40
48.80
52.20
42.00
45.20
44.60
49.10
86.90 (MCA)
95.60 (MCA)
105.00 (MCA)
108.10 (MCA)
90.00
100.00
100.00
125.00
3.87
3.76
3.69
3.61
4.36
4.23
4.53
4.32
6.64
6.52
6.56
6.41
SSC Scroll x 3
SSC Scroll x 4
SSC Scroll x 4
SSC Scroll x 4
(6.13) + (6.13x2)
(4.96x2) + (6.13x2)
(6.13x2)x2
(6.13x2) + (6.13x2)
DS-GB066FAVASG x 3
DS-GB052FAVASG x 2 + DS-GB066FAVASG x 2
DS-GB066FAVASG x 4
DS-GB066FAVASG x 4
PVE
PVE
PVE
PVE
6900
9200
9200
9200
Axiální
Axiální
Axiální
Axiální
(620 x 2) x 2
(620 x 2) x 2
(620 x 2) x 2
(620 x 2) x 2
260 + 295
260 + 295
275 x 2
275 + 295
4,333.33 + 4,916.67
4,333.33 + 4,916.67
4,583.33 x 2
4,583.33 + 4,916.67
8.00
8.00
78.45
78.45
19.05
19.05
19.05
19.05
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
41.28
41.28
41.28
41.28
1 5/8"
1 5/8"
1 5/8"
1 5/8"
34.92
34.92
34.92
34.92
1 3/8"
1 3/8"
1 3/8"
1 3/8"
200(220)
200(220)
200(220)
200(220)
110(40)
110(40)
110(40)
110(40)
-
-
-
-
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
16.10
15.80
16.80
16.80
235.0 + 300.0
278.0 + 300.0
300.0 x 2
300.0 x 2
241.0 + 306.0
284.0 + 306.0
306.0 x 2
306.0 x 2
254.0 + 319.0
297.0 + 319.0
319.0 x 2
319.0 x 2
260.0 + 325.0
303.0 + 325.0
325.0 x 2
325.0 x 2
(1,295 x 1,695 x 765) x 2
(1,295 x 1,695 x 765) x 2
(1,295 x 1,695 x 765) x 2
(1,295 x 1,695 x 765) x 2
(1,363 x 1,857 x 832) x 2
(1,363 x 1,857 x 832) x 2
(1,363 x 1,857 x 832) x 2
(1,363 x 1,857 x 832) x 2
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 27
SAMSUNG
System Air Conditioner
8.00
78.45
27
8.00
78.45
13.5.2013 18:30
S Specifikace - Venkovní jednotky
System
• DSI (Dual Smart Inverter) systém
• Vysoká účinnost
• Smart Management
• Flexibilní instalace
• Pohodlný a spolehlivý provoz
• Nový komunikační protokol
DVM S HP / HR
Model
Elektrické napájení
Typ
Příkon
AM440FXVAGH/EU
AM460FXVAGH/EU
AM440FXVAGR/EU
AM460FXVAGR/EU
Ф, #, V, Hz
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP
Výkon
DVM S HP
DVM S HR
HP
44.00
46.00
Výkon
(Nominální)
Chlazení
kW
123.20
128.80
Topení
kW
138.60
144.90
Příkon
(Nominální)
Chlazení 1)
Proud
(Nominální)
Chlazení 1)
Topení 2)
Topení 2)
kW
A
MCA
125.00
Nominální chlazení
-
3.55
3.77
Nominální topení
-
4.15
4.25
6.25
6.77
-
SSC Scroll x 4
SSC Scroll x 4
Výkon
kW x n
Model
Typ
Náplň z výroby
Typ
Max.
Plynové potrubí
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
28
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
(HR)
Axiální
Axiální
(620 x 2) x 2
(400 x 1) x 2 + 620 x 2
295 x 2
190 x 2 + 295
4,916.67 x 2
3,166.67 x 2 + 4,916.67
mmAq
8.00
8.00
Pa
78.45
78.45
19.05
Ф, mm
19.05
Ф, inch
3/4"
3/4"
Ф, mm
41.28
41.28
Ф, inch
1 5/8"
1 5/8"
Ф, mm
34.92
34.92
Ф, inch
1 3/8"
1 3/8"
Max. délka
m
200(220)
200(220)
Max. výška
m
110(40)
110(40)
Elektrické napájení
mm2
-
-
Komunikační kabel
mm2
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
-
R410A
R410A
kg
16.80
19.40
300.0 x 2
190.0 x 2 + 300.0
306.0 x 2
195.0 x 2 + 306.0
Typ
Náplň z výroby
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
PVE
9200
I/s
Kapalinové potrubí
Výtlačné potrubí
PVE
9200
m3/min
Externí statický tlak
(6.13)x2 + (6.13x2)
DS-GB066FAVASG x 4
-
W
Průtok vzduchu
(6.13x2)x2
DS-GB066FAVASG x 4
cm3
-
Výkon x n
Kabeláž
54.80
54.80
118.20 (MCA)
Olej
Připojovací
rozměry
55.60
53.60
125.00
Typ
Ventilátor
34.10
111.20 (MCA)
ESEER (HP)
Kompresor
34.15
33.40
A
MFA
COP
34.70
Přepravní hmotnost
DVM S HP
DVM S HR
DVM S HP
DVM S HR
kg
kg
319.0 x 2
206.0 x 2 + 319.0
325.0 x 2
211.0 x 2 + 325.0
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(1,295 x 1,695 x 765) x 2
(880 x 1,695 x 765) x 2 + 1,295 x 1,695 x 765
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
(1,363 x 1,857 x 832) x 2
(948 x 1,857 x 832) x 2 + 1,363 x 1,857 x 832
Chlazení
Topení
DVM S HP
°C
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
DVM S HR
°C
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
°C
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 66 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Maximální výška instalace připojovacího potrubí je možná pouze s použitím souprav PDM.
*1) Nominální chladicí výkon vychází z: vnitřní teploty: 27 °C DB/19 °C WB, venkovní teploty: 35 °C DB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
*2) Nominální vytápěcí výkon vychází z: vnitřní teploty: 20 °C DB/15 °C WB, venkovní teploty: 7 °C DB/6 °C WB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 28
13.5.2013 18:30
System
AM480FXVAGH/EU
AM500FXVAGH/EU
AM520FXVAGH/EU
AM540FXVAGH/EU
AM480FXVAGR/EU
AM500FXVAGR/EU
AM520FXVAGR/EU
AM540FXVAGR/EU
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
48.00
50.00
52.00
54.00
135.20
140.20
145.60
151.20
152.10
157.10
163.80
170.10
34.65
36.75
38.63
40.94
34.90
36.90
37.30
39.30
55.60
58.90
62.00
65.70
56.00
59.20
59.90
63.10
118.20 (MCA)
126.90 (MCA)
135.80 (MCA)
139.40 (MCA)
125.00
125.00
125.00
150.00
3.90
3.81
3.77
3.69
4.36
4.26
4.39
4.33
6.77
6.69
6.62
6.61
SSC Scroll x 4
SSC Scroll x 5
SSC Scroll x 5
SSC Scroll x 5
(6.13) + (6.13) + (6.13x2)
(6.13) + (4.96x2) + (6.13x2)
(6.13) + (6.13x2) + (6.13x2)
(6.13) + (6.13x2) + (6.13x2)
DS-GB066FAVASG x 4
DS-GB066FAVASG x 3 + DS-GB052FAVASG x 2
DS-GB066FAVASG x 5
DS-GB066FAVASG x 5
PVE
PVE
PVE
PVE
9200
11500
11500
11500
Axiální
Axiální
Axiální
Axiální
400 x 1 + (620 x 2) x 2
400 x 1 + (620 x 2) x 2
400 x 1 + (620 x 2) x 2
400 x 1 + (620 x 2) x 2
190 + 260 + 295
190 + 260 + 295
190 + 270 + 295
190 + 275 + 295
3,166.67 + 4,333.33 + 4,916.67
3,166.67 + 4,333.33 + 4,916.67
3,166.67 + 4,500.00 + 4,916.67
3,166.67 + 4,583.33 + 4,916.67
8.00
8.00
78.45
78.45
19.05
19.05
19.05
19.05
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
41.28
41.28
41.28
41.28
1 5/8"
1 5/8"
1 5/8"
1 5/8"
34.92
34.92
34.92
34.92
1 3/8"
1 3/8"
1 3/8"
1 3/8"
200(220)
200(220)
200(220)
200(220)
110(40)
110(40)
110(40)
110(40)
-
-
-
-
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
21.60
21.30
22.60
22.30
190.0 + 235.0 + 300.0
190.0 + 278.0 + 300.0
190.0 + 300.0 x 2
190.0 + 300.0 x 2
195.0 + 241.0 + 306.0
195.0 + 284.0 + 306.0
195.0 + 306.0 x 2
195.0 + 306.0 x 2
206.0 + 254.0 + 319.0
206.0 + 297.0 + 319.0
206.0 + 319.0 x 2
206.0 + 319.0 x 2
211.0 + 260.0 + 325.0
211.0 + 303.0 + 325.0
211.0 + 325.0 x 2
211.0 + 325.0 x 2
880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 2
880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 2
880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 2
880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 2
948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 2
948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 2
948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 2
948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 2
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 29
SAMSUNG
System Air Conditioner
8.00
78.45
29
8.00
78.45
13.5.2013 18:30
S Specifikace - Venkovní jednotky
System
• DSI (Dual Smart Inverter) systém
• Vysoká účinnost
• Smart Management
• Flexibilní instalace
• Pohodlný a spolehlivý provoz
• Nový komunikační protokol
DVM S HP / HR
Model
Elektrické napájení
Typ
Příkon
AM560FXVAGH/EU
AM580FXVAGH/EU
AM560FXVAGR/EU
AM580FXVAGR/EU
Ф, #, V, Hz
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP
Výkon
DVM S HP
DVM S HR
HP
56.00
58.00
Výkon
(Nominální)
Chlazení
kW
156.80
163.20
Topení
kW
176.40
183.60
Příkon
(Nominální)
Chlazení 1)
Proud
(Nominální)
Chlazení 1)
Topení 2)
Topení 2)
kW
A
MCA
150.00
Nominální chlazení
-
3.64
3.74
Nominální topení
-
4.19
4.28
6.51
6.51
-
SSC Scroll x 5
SSC Scroll x 5
Výkon
kW x n
Model
Typ
-
Náplň z výroby
Typ
W
m3/min
Průtok vzduchu
I/s
Externí statický tlak
Max.
Kapalinové potrubí
Plynové potrubí
Výtlačné potrubí
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
30
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
(HR)
(6.13) + (6.13x2)x2
(6.13) + (6.13x2)x2
DS-GB066FAVASG x 5
DS-GB066FAVASG x 5
PVE
PVE
11500
11500
Axiální
Axiální
400 x 1 + (620 x 2) x 2
(620 x 2) x 3
190 + 295 x 2
260 + 295 x 2
3,166.67 + 4,916.67 x 2
4,333.33 + 4,916.67 x 2
mmAq
8.00
8.00
Pa
78.45
78.45
19.05
Ф, mm
19.05
Ф, inch
3/4"
3/4"
Ф, mm
41.28
41.28
Ф, inch
1 5/8"
1 5/8"
Ф, mm
34.92
34.92
Ф, inch
1 3/8"
1 3/8"
Max. délka
m
200(220)
200(220)
Max. výška
m
110(40)
110(40)
Elektrické napájení
mm2
-
-
Komunikační kabel
mm2
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
-
R410A
R410A
kg
22.30
24.50
190.0 + 300.0 x 2
235.0 + 300.0 x 2
195.0 + 306.0 x 2
241.0 + 306.0 x 2
Typ
Náplň z výroby
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
cm3
-
Výkon x n
Kabeláž
69.90
68.80
142.50 (MCA)
Olej
Připojovací
rozměry
69.10
67.60
150.00
Typ
Ventilátor
42.90
142.50 (MCA)
ESEER (HP)
Kompresor
43.60
42.10
A
MFA
COP
43.10
Přepravní hmotnost
DVM S HP
DVM S HR
DVM S HP
DVM S HR
kg
kg
206.0 + 319.0 x 2
254.0 + 319.0 x 2
211.0 + 325.0 x 2
260.0 + 325.0 x 2
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 2
(1,295 x 1,695 x 765) x 3
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 2
(1,363 x 1,857 x 832) x 3
Chlazení
Topení
DVM S HP
°C
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
DVM S HR
°C
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
°C
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 66 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Maximální výška instalace připojovacího potrubí je možná pouze s použitím souprav PDM.
*1) Nominální chladicí výkon vychází z: vnitřní teploty: 27 °C DB/19 °C WB, venkovní teploty: 35 °C DB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
*2) Nominální vytápěcí výkon vychází z: vnitřní teploty: 20 °C DB/15 °C WB, venkovní teploty: 7 °C DB/6 °C WB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 30
13.5.2013 18:30
System
AM600FXVAGH/EU
AM620FXVAGH/EU
AM640FXVAGH/EU
AM660FXVAGH/EU
AM600FXVAGR/EU
AM620FXVAGR/EU
AM640FXVAGR/EU
AM660FXVAGR/EU
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
60.00
62.00
64.00
66.00
168.20
173.60
179.20
184.80
188.60
195.30
201.60
207.90
45.70
47.73
49.89
52.05
44.90
44.50
47.30
50.10
73.20
76.60
80.00
83.40
72.00
71.40
75.90
80.40
151.20 (MCA)
160.60 (MCA)
163.70 (MCA)
166.80 (MCA)
150.00
200.00
200.00
200.00
3.68
3.64
3.59
3.55
4.20
4.39
4.26
4.15
6.43
6.46
6.35
6.25
SSC Scroll x 6
SSC Scroll x 6
SSC Scroll x 6
SSC Scroll x 6
(4.96x2) + (6.13x2)x2
(6.13x2)x2 + (6.13x2)
(6.13x2) + (6.13x2)x2
(6.13x2)x3
DS-GB052FAVASG x 2 + DS-GB066FAVASG x 4
DS-GB066FAVASG x 6
DS-GB066FAVASG x 6
DS-GB066FAVASG x 6
PVE
PVE
PVE
PVE
13800
13800
13800
13800
Axiální
Axiální
Axiální
Axiální
(620 x 2) x 3
(620 x 2) x 3
(620 x 2) x 3
(620 x 2) x 3
260 + 295 x 2
275 x 2 + 295
275 + 295 x 2
295 x 3
4,333.33 + 4,916.67 x 2
4,583.33 x 2 + 4,916.67
4,583.33 + 4,916.67 x 2
4,916.67 x 3
8.00
8.00
78.45
78.45
19.05
22.22
22.22
22.22
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
41.28
53.98
53.98
53.98
1 5/8"
2 1/8"
2 1/8"
2 1/8"
34.92
41.28
41.28
41.28
1 3/8"
1 5/8"
1 5/8"
1 5/8"
200(220)
200(220)
200(220)
200(220)
110(40)
110(40)
110(40)
110(40)
-
-
-
-
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
24.20
25.20
25.20
25.20
278.0 + 300.0 x 2
300.0 x 3
300.0 x 3
300.0 x 3
284.0 + 306.0 x 2
306.0 x 3
306.0 x 3
306.0 x 3
297.0 + 319.0 x 2
319.0 x 3
319.0 x 3
319.0 x 3
303.0 + 325.0 x 2
325.0 x 3
325.0 x 3
325.0 x 3
(1,295 x 1,695 x 765) x 3
(1,295 x 1,695 x 765) x 3
(1,295 x 1,695 x 765) x 3
(1,295 x 1,695 x 765) x 3
(1,363 x 1,857 x 832) x 3
(1,363 x 1,857 x 832) x 3
(1,363 x 1,857 x 832) x 3
(1,363 x 1,857 x 832) x 3
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 31
SAMSUNG
System Air Conditioner
8.00
78.45
31
8.00
78.45
13.5.2013 18:30
S Specifikace - Venkovní jednotky
System
• DSI (Dual Smart Inverter) systém
• Vysoká účinnost
• Smart Management
• Flexibilní instalace
• Pohodlný a spolehlivý provoz
• Nový komunikační protokol
DVM S HP / HR
Model
Elektrické napájení
Typ
Příkon
AM680FXVAGH/EU
AM700FXVAGH/EU
AM680FXVAGR/EU
AM700FXVAGR/EU
Ф, #, V, Hz
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP
Výkon
DVM S HP
DVM S HR
HP
68.00
70.00
Výkon
(Nominální)
Chlazení
kW
190.40
196.80
Topení
kW
214.20
221.40
Příkon
(Nominální)
Chlazení 1)
Proud
(Nominální)
Chlazení 1)
Topení 2)
Topení 2)
kW
A
MCA
200.00
Nominální chlazení
-
3.70
3.78
Nominální topení
-
4.22
4.29
6.64
6.64
-
SSC Scroll x 6
SSC Scroll x 6
Výkon
kW x n
(6.13)x2 + (6.13x2)x2
(6.13) + (6.13) + (6.13x2)x2
Model
-
DS-GB066FAVASG x 6
DS-GB066FAVASG x 6
-
PVE
PVE
13800
13800
Typ
Náplň z výroby
Typ
W
m3/min
Průtok vzduchu
I/s
Externí statický tlak
Max.
Kapalinové potrubí
Plynové potrubí
Výtlačné potrubí
Omezení připojovacího potrubí
Chladivo
32
SAMSUNG
System Air Conditioner
Provozní tepl.
rozsah
(HR)
Axiální
Axiální
(400 x 1) x 2 + (620 x 2) x 2
400 x 1 + (620 x 2) x 3
190 x 2 + 295 x 2
190 + 260 + 295 x 2
3,166.67 x 2 + 4,916.67 x 2
3,166.67 + 4,333.33 + 4,916.67 x 2
mmAq
8.00
8.00
Pa
78.45
78.45
22.22
Ф, mm
22.22
Ф, inch
7/8"
7/8"
Ф, mm
53.98
53.98
Ф, inch
2 1/8"
2 1/8"
Ф, mm
41.28
41.28
Ф, inch
1 5/8"
1 5/8"
Max. délka
m
200(220)
200(220)
Max. výška
m
110(40)
110(40)
Elektrické napájení
mm2
-
-
Komunikační kabel
mm2
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
-
R410A
R410A
kg
27.80
30.00
190.0 x 2 + 300.0 x 2
190.0 + 235.0 + 300.0 x 2
195.0 x 2 + 306.0 x 2
195.0 + 241.0 + 306.0 x 2
Typ
Náplň z výroby
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
cm3
-
Výkon x n
Kabeláž
83.40
82.80
173.80 (MCA)
Olej
Připojovací
rozměry
82.60
81.60
200.00
Typ
Ventilátor
51.60
173.80 (MCA)
ESEER (HP)
Kompresor
52.00
50.80
A
MFA
COP
51.50
Přepravní hmotnost
DVM S HP
DVM S HR
DVM S HP
DVM S HR
kg
kg
206.0 x 2 + 319.0 x 2
206.0 + 254.0 + 319.0 x 2
211.0 x 2 + 325.0 x 2
211.0 + 260.0 + 325.0 x 2
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
(880 x 1,695 x 765) x 2 + (1,295 x 1,695 x 765) x 2
880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 3
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
(948 x 1,857 x 832) x 2 + (1,363 x 1,857 x 832) x 2
948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 3
Chlazení
Topení
DVM S HP
°C
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
DVM S HR
°C
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
°C
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Chcete-li instalovat modul venkovní jednotky s vyšším výkonem než 66 HP, obraťte se na svého místního prodejce klimatizací Samsung.
* Maximální výška instalace připojovacího potrubí je možná pouze s použitím souprav PDM.
*1) Nominální chladicí výkon vychází z: vnitřní teploty: 27 °C DB/19 °C WB, venkovní teploty: 35 °C DB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
*2) Nominální vytápěcí výkon vychází z: vnitřní teploty: 20 °C DB/15 °C WB, venkovní teploty: 7 °C DB/6 °C WB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 32
13.5.2013 18:30
System
AM720FXVAGH/EU
AM740FXVAGH/EU
AM760FXVAGH/EU
AM780FXVAGH/EU
AM800FXVAGH/EU
AM720FXVAGR/EU
AM740FXVAGR/EU
AM760FXVAGR/EU
AM780FXVAGR/EU
AM800FXVAGR/EU
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
201.80
207.20
212.80
218.40
224.80
226.40
233.10
239.40
245.70
252.90
54.10
55.98
58.29
60.45
60.95
53.60
54.00
56.00
58.80
59.60
86.70
89.80
93.50
96.90
97.70
86.00
86.70
89.90
94.40
95.60
182.50 (MCA)
191.40 (MCA)
195.00 (MCA)
198.10 (MCA)
198.10 (MCA)
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
3.73
3.70
3.65
3.61
3.69
4.22
4.32
4.28
4.18
4.24
6.58
6.53
6.52
6.45
6.44
SSC Scroll x 7
SSC Scroll x 7
SSC Scroll x 7
SSC Scroll x 7
SSC Scroll x 7
(6.13) + (4.96x2) + (6.13x2)x2
(6.13) + (6.13x2) + (6.13x2)x2
(6.13) + (6.13x2) + (6.13x2)x2
(6.13) + (6.13x2)x3
(6.13) + (6.13x2)x3
DS-GB066FAVASG x 5 + DS-GB052FAVASG x 2
DS-GB066FAVASG x 7
DS-GB066FAVASG x 7
DS-GB066FAVASG x 7
DS-GB066FAVASG x 7
PVE
PVE
PVE
PVE
PVE
16100
16100
16100
16100
16100
Axiální
Axiální
Axiální
Axiální
Axiální
400 x 1 + (620 x 2) x 3
400 x 1 + (620 x 2) x 3
400 x 1 + (620 x 2) x 3
400 x 1 + (620 x 2) x 3
(620 x 2) x 4
190 + 260 + 295 x 2
190 + 270 + 295 x 2
190 + 275 + 295 x 2
190 + 295 x 3
260 + 295 x 3
3,166.67 + 4,333.33 + 4,916.67 x 2
3,166.67 + 4,500.00 + 4,916.67 x 2
3,166.67 + 4,583.33 + 4,916.67 x 2
3,166.67 + 4,916.67 x 3
4,333.33 + 4,916.67 x 3
8.00
8.00
8.00
8.00
78.45
78.45
78.45
78.45
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
53.98
53.98
53.98
53.98
53.98
2 1/8"
2 1/8"
2 1/8"
2 1/8"
2 1/8"
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
1 5/8"
1 5/8"
1 5/8"
1 5/8"
1 5/8"
200(220)
200(220)
200(220)
200(220)
200(220)
110(40)
110(40)
110(40)
110(40)
110(40)
-
-
-
-
-
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
29.70
31.00
30.70
30.70
32.90
190.0 + 278.0 + 300.0 x 2
190.0 + 300.0 x 3
190.0 + 300.0 x 3
190.0 + 300.0 x 3
235.0 + 300.0 x 3
195.0 + 284.0 + 306.0 x 2
195.0 + 306.0 x 3
195.0 + 306.0 x 3
195.0 + 306.0 x 3
241.0 + 306.0 x 3
206.0 + 297.0 + 319.0 x 2
206.0 + 319.0 x 3
206.0 + 319.0 x 3
206.0 + 319.0 x 3
254.0 + 319.0 x 3
211.0 + 303.0 + 325.0 x 2
211.0 + 325.0 x 3
211.0 + 325.0 x 3
211.0 + 325.0 x 3
260.0 + 325.0 x 3
880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 3 880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 3 880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 3 880 x 1,695 x 765 + (1,295 x 1,695 x 765) x 3
(1,295 x 1,695 x 765) x 4
948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 3 948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 3 948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 3 948 x 1,857 x 832 + (1,363 x 1,857 x 832) x 3
(1,363 x 1,857 x 832) x 4
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-15.0 ~ 48.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
-20.0 ~ 24.0
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 33
SAMSUNG
System Air Conditioner
-5.0 ~ 48.0
33
8.00
78.45
13.5.2013 18:30
S Specifikace - Venkovní jednotky
System
• Energetická účinnost světové třídy
• Malý půdorys a objem
• Různé možnosti připojení potrubí
• Nízká hlučnost
• Nový komunikační protokol
Model
AM040FXMDEH/EU
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
HP
Výkon
Příkon
HP
4
5.00
kW
12.1
14.00
Topení
kW
13.5
16.00
Příkon
(Nominální)
Chlazení 1)
2.89
3.68
Proud
(Nominální)
Chlazení 1)
Topení 2)
Topení 2)
kW
A
30.00
3.79
Nominální topení
-
4.48
4.44
Typ
-
Twin BLDC Rotary x 1
Twin BLDC Rotary x 1
Výkon
kW x n
Model
Typ
Náplň z výroby
Provozní tepl.
rozsah
POE
POE
1700
1700
Axiální / BLDC
Axiální / BLDC
125 x 2
125 x 2
m3/min
100
100
Ф, mm
9.52
9.52
Ф, inch
3/8"
3/8"
Ф, mm
15.88
15.88
Ф, inch
Max. délka
m
5/8"
150(175)
50(40)
50(40)
mm2
2.5 ~ 4.0
2.5 ~ 4.0
Komunikační kabel
mm2
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
Náplň z výroby
m
5/8"
150(175)
Elektrické napájení
Typ
Max. výška
(4.12)
UG5T450FUEJXSG x 1
-
W
Plynové potrubí
(4.12)
UG5T450FUEJXSG x 1
cm3
-
Výkon x n
kg
3.20
3.20
Akustický tlak
dB(A)
50.0
51.0
Akustický výkon
dB(A)
52.0
53.0
kg
100.0
100.0
Čistá hmotnost
Vnější
rozměry
17.20
24.00 (Max.)
4.17
Omezení připojovacího potrubí
Hlučnost
15.1
22.00 (Max.)
27.50
Kapalinové potrubí
Chladivo
17.80
-
Průtok vzduchu
Kabeláž
3.61
14
A
Typ
Připojovací
rozměry
3.02
Nominální chlazení
Olej
Ventilátor
Tepelné čerpadlo
Chlazení
MFA
Kompresor
1,2,220-240,50
Tepelné čerpadlo
Výkon
(Nominální)
MCA
COP
AM050FXMDEH/EU
1,2,220-240,50
105.0
105.0
Čisté rozměry (D x Š x H)
Přepravní hmotnost
mm
kg
940 x 1,210 x 330
940 x 1,210 x 330
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
995 x 1,368 x 426
995 x 1,368 x 426
Chlazení
°C
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
Topení
°C
-20.0 ~ 26.0
-20.0 ~ 26.0
34
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
*1) Nominální chladicí výkon vychází z: vnitřní teploty: 27 °C DB/19 °C WB, venkovní teploty: 35 °C DB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
*2) Nominální vytápěcí výkon vychází z: vnitřní teploty: 20 °C DB/15 °C WB, venkovní teploty: 7 °C DB/6 °C WB, ekvivalentní chladicí potrubí: 7,5 m, převýšení: 0 m
SAMSUNG
System Air Conditioner
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 34
13.5.2013 18:30
System
AM060FXMDEH/EU
AM040FXMDGH/EU
AM050FXMDGH/EU
1,2,220-240,50
3,4,380-415,50
3,4,380-415,50
AM060FXMDGH/EU
3,4,380-415,50
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
6.00
4
5.00
6.00
15.50
12.1
14.00
15.50
18.00
13.5
16.00
18.00
4.31
2.89
3.68
4.31
4.39
3.02
3.61
4.39
21.00
4.8
6.20
7.30
20.20
5
6.00
6.90
32.00 (Max.)
10.00 (Max.)
12.00 (Max.)
12.00 (Max.)
40.00
16.10
16.10
16.10
3.60
4.17
3.79
3.60
4.09
4.48
4.44
4.09
Twin BLDC Rotary x 1
Twin BLDC Rotary x 1
Twin BLDC Rotary x 1
Twin BLDC Rotary x 1
(4.12)
(4.12)
(4.12)
(4.12)
UG5T450FUEJXSG x 1
UG5T450FUFJXSG x 1
UG5T450FUFJXSG x 1
UG5T450FUFJXSG x 1
POE
POE
POE
POE
1700
1700
1700
1700
Axiální / BLDC
Axiální / BLDC
Axiální / BLDC
Axiální / BLDC
125 x 2
125 x 2
125 x 2
125 x 2
100
100
100
100
9.52
9.52
9.52
9.52
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
19.05
15.88
15.88
19.05
3/4"
5/8"
5/8"
3/4"
150(175)
150(175)
150(175)
150(175)
50(40)
50(40)
50(40)
50(40)
4.0 ~ 6.0
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
0.75 ~ 1.5
R410A
R410A
R410A
R410A
3.30
3.20
3.20
3.30
53.0
50.0
51.0
53.0
55.0
52.0
53.0
55.0
103.0
100.0
100.0
103.0
108.0
105.0
105.0
108.0
940 x 1,210 x 330
940 x 1,210 x 330
940 x 1,210 x 330
940 x 1,210 x 330
995 x 1,368 x 426
995 x 1,368 x 426
995 x 1,368 x 426
995 x 1,368 x 426
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-5.0 ~ 48.0
-20.0 ~ 26.0
-20.0 ~ 26.0
-20.0 ~ 26.0
-20.0 ~ 26.0
35
SAMSUNG
System Air Conditioner
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 35
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
4cestná kazetová S
• Virus Doctor (doplňkově)
• Prostorové proudění vzduchu
• Ovládání jednotlivých lamel
• Ovládání rychlosti ventilátoru v místnosti
s vysokým stropem
• Nový komunikační protokol
Wide
High
Wide Blade
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
AM071FN4DEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
7.10
Topení
kW
5.00
6.30
8.00
Příkon
(Nominální)
Chlazení
32.00
32.00
45.00
32.00
32.00
45.00
Proud
(Nominální)
Chlazení
0.22
0.22
0.31
0.22
0.22
0.31
Turbo fun
Turbo fun
Turbo fun
W
Topení
A
Topení
Typ
-
Výkon
W
Vysoký / Sřední / Nízký
(UL)
Plynové potrubí
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
m3/min
l/s
-
-
-
14.50/13.50/12.50
15.00/14.00/13.00
17.00/15.50/14.50
241.67/225.00/208.33
250.00/233.33/216.67
283.33/258.33/241.67
Ф, mm
6.35
6.35
9.52
Ф, inch
1/4"
1/4"
3/8"
Ф, mm
12.70
12.70
15.88
Ф, inch
1/2"
1/2"
5/8"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
Akustický tlak
34.0/33.0/31.0
34.0/33.0/31.0
36.0/35.0/34.0
Čistá hmotnost
Vysoký / Sřední / Nízký
kg
15.50
15.50
15.50
Přepravní hmotnost
kg
19.50
19.50
dBA
19.50
840 x 204 x 840
840 x 204 x 840
840 x 204 x 840
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
Model panelu
Velikost
panelu
AM056FN4DEH/EU
1,2,220-240,50
5.60
Kondenzační potrubí
Rozměry
AM045FN4DEH/EU
4.50
Kapalinové potrubí
Hlučnost
Sub Duct
kW
Průtok vzduchu
Chladivo
Fresh Air
Chlazení
Ventilátor
Kabeláž
High Lift -UP
Výkon
(Nominální)
Motor
Připojovací
rozměry
NO! Dust
-
898 x 275 x 898
898 x 275 x 898
898 x 275 x 898
PC4NUSKEN / PC4NUSKAN /
PC4NBSKAN
PC4NUSKEN / PC4NUSKAN /
PC4NBSKAN
PC4NUSKEN / PC4NUSKAN /
PC4NBSKAN
6.70
Čistá hmotnost panelu
kg
6.70
6.70
Přepravní hmotnost
kg
8.90
8.90
8.90
mm
950 x 30 x 950
950 x 30 x 950
950 x 30 x 950
mm
1042 x 93 x 950
1042 x 93 x 950
1042 x 93 x 950
zabudované
zabudované
zabudované
-
-
-
ano
ano
ano
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Čerpadlo kondenzátu
Další
příslušenství
Vzduchový filtr
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
36
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 36
MWR-WE10N
MR-DH00
MSD-CAN1
MCR-SMA
13.5.2013 18:31
System
AM090FN4DEH/EU
AM112FN4DEH/EU
AM128FN4DEH/EU
AM140FN4DEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
9.00
11.20
12.80
14.00
10.00
12.50
13.80
16.00
62.00
78.00
73.00
89.00
62.00
78.00
73.00
89.00
0.43
0.55
0.51
0.62
0.43
0.55
0.51
0.62
Turbo fun
Turbo fun
Turbo fun
Turbo fun
-
-
-
-
19.50/18.00/16.50
26.00/24.00/22.00
28.00/26.00/23.00
30.00/28.00/26.00
325.00/300.00/275.00
433.33/400.00/366.67
466.67/433.33/383.33
500.00/466.67/433.33
9.52
9.52
9.52
9.52
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
15.88
15.88
15.88
15.88
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
R410A
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
40.0/37.0/34.0
41.0/39.0/37.0
42.0/40.0/37.0
44.0/42.0/39.0
15.50
17.00
19.00
19.00
19.50
20.00
22.50
22.50
840 x 204 x 840
840 x 246 x 840
840 x 288 x 840
840 x 288 x 840
898 x 275 x 898
898 x 316 x 898
898 x 357 x 898
898 x 357 x 898
PC4NUSKEN / PC4NUSKAN / PC4NBSKAN
PC4NUSKEN / PC4NUSKAN / PC4NBSKAN
PC4NUSKEN / PC4NUSKAN / PC4NBSKAN
PC4NUSKEN / PC4NUSKAN / PC4NBSKAN
6.70
6.70
6.70
6.70
8.90
8.90
8.90
8.90
950 x 30 x 950
950 x 30 x 950
950 x 30 x 950
950 x 30 x 950
1042 x 93 x 950
1042 x 93 x 950
1042 x 93 x 950
1042 x 93 x 950
zabudované
zabudované
zabudované
zabudované
-
-
-
-
ano
ano
ano
ano
37
PC4NUSKAN
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 37
PC4NBSKAN
PC4NUSKEN
SAMSUNG
System Air Conditioner
Panel
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
4cestná kazetová Mini S
• Kompaktní a lehká jednotka
• Virus Doctor (doplňkově)
• Senzor pohybu (doplňkově)
• Prevence přetečení kondenzátu
• Nový komunikační protokol
Wide
High
Wide Blade
NO! Dust
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
2.80
2.50
3.20
Příkon
(Nominální)
Chlazení
18.00
18.00
18.00
18.00
0.17
0.17
W
Topení
Chlazení
Proud
(Nominální)
A
Topení
Typ
-
Výkon
W
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Plynové potrubí
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
m3/min
l/s
0.17
0.17
Turbo fun
Turbo fun
65 x 1
65 x 1
9.00/7.70/6.50
10.00/8.50/7.50
150.00/128.33/108.33
166.67/141.67/125.00
Ф, mm
6.35
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
Ф, mm
12.70
12.70
Ф, inch
1/2"
1/2"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
32.0/30.0/27.0
34.0/30.0/26.0
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
12.00
12.00
Přepravní hmotnost
kg
14.00
14.00
575 x 250 x 575
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
575 x 250 x 575
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
623 x 298 x 653
623 x 298 x 653
PC4SUSMAN / PC4SUSMEN
PC4SUSMAN / PC4SUSMEN
2.70
-
Čistá hmotnost panelu
kg
2.70
Přepravní hmotnost
kg
4.20
4.20
mm
670 x 45 x 670
670 x 45 x 670
mm
714 x 106 x 724
714 x 106 x 724
zabudované
zabudované
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
HP / HR
kW
Model panelu
Velikost
panelu
1,2,220-240,50
HP / HR
Topení
Kondenzační potrubí
Rozměry
AM028FNNDEH/EU
1,2,220-240,50
2.20
Kapalinové potrubí
Hlučnost
AM022FNNDEH/EU
kW
Průtok vzduchu
Chladivo
Sub Duct
Chlazení
Ventilátor
Kabeláž
Fresh Air
Výkon
(Nominální)
Motor
Připojovací
rozměry
High Lift -UP
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
mm / liter/h
-
-
-
ano
ano
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
38
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 38
MWR-WE10N
MR-DH00
MSD-CAN1
MCR-SMA
13.5.2013 18:31
System
AM036FNNDEH/EU
AM045FNNDEH/EU
AM056FNNDEH/EU
AM060FNNDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.60
4.50
5.60
6.00
4.00
5.00
6.30
6.80
20.00
23.00
28.00
31.00
20.00
23.00
28.00
31.00
0.19
0.22
0.27
0.30
0.19
0.22
0.27
0.30
Turbo fun
Turbo fun
Turbo fun
Turbo fun
65 x 1
65 x 1
65 x 1
65 x 1
10.50/9.50/8.00
11.50/10.20/9.00
13.00/11.00/9.50
13.50/12.00/10.20
175.00/158.33/133.33
191.67/170.00/150.00
216.67/183.33/158.33
225.00/200.00/170.00
6.35
6.35
6.35
6.35
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
12.70
12.70
12.70
12.70
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
R410A
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
36.0/34.0/31.0
36.0/35.0/33.0
40.0/37.0/34.0
41.0/37.0/34.0
12.00
12.00
12.00
12.00
14.00
14.00
14.00
14.00
575 x 250 x 575
575 x 250 x 575
575 x 250 x 575
575 x 250 x 575
623 x 298 x 653
623 x 298 x 653
623 x 298 x 653
623 x 298 x 653
PC4SUSMAN / PC4SUSMEN
PC4SUSMAN / PC4SUSMEN
PC4SUSMAN / PC4SUSMEN
PC4SUSMAN / PC4SUSMEN
2.70
2.70
2.70
2.70
4.20
4.20
4.20
4.20
670 x 45 x 670
670 x 45 x 670
670 x 45 x 670
670 x 45 x 670
714 x 106 x 724
714 x 106 x 724
714 x 106 x 724
714 x 106 x 724
zabudované
zabudované
zabudované
zabudované
-
-
-
-
ano
ano
ano
ano
39
PC4SUSMAN
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 39
PC4SUSMEN
SAMSUNG
System Air Conditioner
Panel
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Slim 1cestná kazetová
• Štíhlý a kompaktní tvar
• Tichý provoz
• Prevence přetečení kondenzátu
• Nový komunikační protokol
Wide
High
Wide Blade
NO! Dust
High Lift -UP
50Hz
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
3.60
kW
2.60
3.20
4.00
Příkon
(Nominální)
Chlazení
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
0.20
0.23
0.25
0.20
0.23
0.25
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
Proud
(Nominální)
Topení
Chlazení
Topení
Typ
Výkon
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Plynové potrubí
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
W
A
W
m3/min
l/s
23 x 1
23 x 1
23 x 1
6.00/5.00/4.00
7.00/6.00/5.00
8.00/7.00/6.00
100.00/83.33/66.67
116.67/100.00/83.33
133.33/116.67/100.00
Ф, mm
6.35
6.35
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
1/4"
Ф, mm
12.70
12.70
12.70
Ф, inch
1/2"
1/2"
1/2"
Ф, mm
VP20 (OD 26,ID 20)
VP20 (OD 26,ID 20)
VP20 (OD 26,ID 20)
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
Akustický tlak
27.0/25.0/23.0
29.0/27.0/24.0
35.0/31.0/27.0
Čistá hmotnost
Vysoký / Sřední / Nízký
kg
10.50
10.50
10.50
Přepravní hmotnost
kg
13.00
13.00
dBA
13.00
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
970 x 135 x 410
970 x 135 x 410
970 x 135 x 410
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1164 x 212 x 478
1164 x 212 x 478
1164 x 212 x 478
PC1NUSMAN
PC1NUSMAN
PC1NUSMAN
3.00
-
Čistá hmotnost panelu
kg
3.00
3.00
Přepravní hmotnost
kg
5.00
5.00
5.00
mm
1180 x 225 x 460
1180 x 225 x 460
1180 x 225 x 460
mm
1259 x 144 x 539
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
HP / HR
Topení
Model panelu
Velikost
panelu
1,2,220-240,50
HP / HR
2.80
Kondenzační potrubí
Rozměry
1,2,220-240,50
HP / HR
2.20
Kapalinové potrubí
Hlučnost
1,2,220-240,50
kW
Průtok vzduchu
Chladivo
AM036FN1DEH/EU
Chlazení
Ventilátor
Kabeláž
AM028FN1DEH/EU
Výkon
(Nominální)
Motor
Připojovací
rozměry
AM022FN1DEH/EU
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
1259 x 144 x 539
1259 x 144 x 539
-
-
-
-
mm / liter/h
-
-
-
ano
ano
ano
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
40
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Panel
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 40
MWR-WE10N
MR-DH00
PC1NUSMAN
PC1NUPMAN
13.5.2013 18:31
System
2cestná kazetová
• Standardní tvar usnadňuje instalaci
• Dva příčně postavené ventilátory
• Malá velikost, velký výkon
• Nový komunikační protokol
High
High Lift -UP
50Hz
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
kW
6.30
8.00
Příkon
(Nominální)
Chlazení
70.00
75.00
70.00
75.00
0.38
0.40
Proud
(Nominální)
Topení
Chlazení
Topení
Typ
Výkon
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Plynové potrubí
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
A
W
m3/min
l/s
0.38
0.40
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
14 x 2
14 x 2
14.00/13.00/12.00
15.00/14.00/13.00
233.33/216.67/200.00
250.00/233.33/216.67
Ф, mm
6.35
9.52
Ф, inch
1/4"
3/8"
Ф, mm
12.70
15.88
Ф, inch
1/2"
5/8"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
Akustický tlak
38.0/37.0/35.0
41.0/39.0/37.0
Čistá hmotnost
Vysoký / Sřední / Nízký
kg
21.00
22.00
Přepravní hmotnost
kg
25.00
dBA
26.00
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
890 x 230 x 575
890 x 230 x 575
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1077 x 299 x 642
1077 x 299 x 642
PC2NUSMEN
PC2NUSMEN
4.00
-
Čistá hmotnost panelu
kg
4.00
Přepravní hmotnost
kg
8.00
8.00
mm
1030 x 25 x 650
1030 x 25 x 650
mm
1103 x 151 x 727
1103 x 151 x 727
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
W
Typ
Model panelu
Velikost
panelu
7.10
Topení
Kondenzační potrubí
Rozměry
HP / HR
5.60
Kapalinové potrubí
Hlučnost
1,2,220-240,50
HP / HR
kW
Průtok vzduchu
Chladivo
1,2,220-240,50
Chlazení
Ventilátor
Kabeláž
AM071FN2DEH/EU
Výkon
(Nominální)
Motor
Připojovací
rozměry
AM056FN2DEH/EU
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
-
-
-
mm / liter/h
-
-
ano
ano
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
41
Samostatné
ovladače
Panel
MWR-WE10N
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 41
MR-DH00
PC2NUSMEN
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Vysokotlaká kanálová
• Vysoký externí statický tlak
• Silný proud vzduchu a velká oblast pokrytí
• Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
• Snadná údržba
• Nový komunikační protokol
High
Easy Filter
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
AM112FNHDEH/EU
AM128FNHDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
12.80
kW
11.20
Topení
kW
12.50
13.80
Příkon
(Nominální)
Chlazení
305.00
333.00
305.00
333.00
2.35
2.58
Proud
(Nominální)
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Wired RC
Chlazení
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Smart Control
Výkon
(Nominální)
Motor
Ventilátor
High Lift -UP
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
m3/min
l/s
mmAq
Pa
2.35
2.58
Sirocco fan
Sirocco fan
183 x 2
183 x 2
32.00/27.00/23.00
35.00/31.00/28.00
533.33/450.00/383.33
583.33/516.67/466.67
5.00/10.00/20.00
5.00/10.00/20.00
49.03/98.07/196.13
49.03/98.07/196.13
9.52
Ф, mm
9.52
Ф, inch
3/8"
3/8"
Ф, mm
15.88
15.88
Ф, inch
5/8"
5/8"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
2
mm
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
43.0/41.0/39.0
45.0/43.0/42.0
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
62.00
70.00
Přepravní hmotnost
kg
70.00
75.00
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1200 x 360 x 650
1200 x 360 x 650
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1447 x 425 x 769
1447 x 425 x 769
MDP-M075SGU2D
MDP-M075SGU2D
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
-
-
ano
ano
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
42
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 42
MWR-WE10N
MR-DH00
MRK-A10N
MRW-10AN
13.5.2013 18:31
System
AM140FNHDEH/EU
AM220FNHDEH/EU
AM280FNHDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
14.00
22.40
28.00
16.00
25.00
31.50
385.00
530.00
790.00
385.00
530.00
790.00
3.00
3.80
5.90
3.00
3.80
5.90
Sirocco fan
Sirocco fan
Sirocco fan
183 x 2
400 x 1
400 x 1
39.00/33.00/28.00
58.00/52.00/47.00
72.00/65.00/58.00
650.00/550.00/466.67
966.67/866.67/783.33
1,200.00/1,083.33/966.67
5.00/10.00/20.00
5.00/15.00/25.00
5.00/15.00/28.00
49.03/98.07/196.13
49.03/147.10/245.17
49.03/147.10/274.59
9.52
9.52
9.52
3/8"
3/8"
3/8"
15.88
19.05
22.23
5/8"
3/4"
7/8"
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
46.0/45.0/44.0
45.0/43.0/41.0
48.0/46.0/43.0
62.00
89.00
89.00
70.00
99.00
99.00
1200 x 360 x 650
1240 x 470 x 1040
1240 x 470 x 1040
1447 x 425 x 769
1507 x 558 x 1155
1507 x 558 x 1155
MDP-M075SGU2D
MDP-N047SNC1D
MDP-N047SNC1D
-
-
-
ano
ano
ano
43
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 43
MDP-M075SGU1D
MDP-M075SGU2D
MDP-N047SNC1D
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Strednotlaká kanálová
• Úzký tvar
• Silný proud vzduchu a velká oblast pokrytí
• Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
• Snadná údržba
• Nový komunikační protokol
High
Easy Filter
High Lift -UP
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
AM028FNMDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
2.80
kW
2.20
Topení
kW
2.50
3.20
Příkon
(Nominální)
Chlazení
80.00
80.00
80.00
80.00
0.40
0.40
Proud
(Nominální)
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
AM022FNMDEH/EU
Chlazení
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Wired RC
Výkon
(Nominální)
Motor
Ventilátor
Smart Control
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
m3/min
l/s
mmAq
Pa
0.40
0.40
Sirocco fan
Sirocco fan
69 x 1
69 x 1
8.50/7.50/6.30
10.00/9.20/7.50
141.67/125.00/105.00
166.67/153.33/125.00
0.00/2.00/6.00
0.00/2.00/6.00
0.00/19.61/58.84
0.00/19.61/58.84
6.35
Ф, mm
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
Ф, mm
12.70
12.70
Ф, inch
1/2"
1/2"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
2
mm
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
23.0/21.0/19.0
24.0/22.0/19.0
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
23.50
23.50
Přepravní hmotnost
kg
28.00
28.00
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
900 x 199 x 600
900 x 199 x 600
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1150 x 280 x 710
1150 x 280 x 710
-
MDP-E075SEE3D
MDP-E075SEE3D
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
-
-
ano
ano
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
44
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 44
MWR-WE10N
MR-DH00
MRK-A10N
MRW-10AN
13.5.2013 18:31
System
AM036FNMDEH/EU
AM045FNMDEH/EU
AM056FNMDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.60
4.50
5.60
4.00
5.00
6.30
85.00
125.00
130.00
85.00
125.00
130.00
0.55
1.15
1.10
0.55
1.15
1.10
Sirocco fan
Sirocco fan
Sirocco fan
112 x 1
219 x 1
124 x 1
12.00/10.20/8.80
14.00/12.00/10.50
14.50/13.00/11.50
200.00/170.00/146.67
233.33/200.00/175.00
241.67/216.67/191.67
0.00/2.00/6.00
0.00/4.00/8.00
0.00/4.00/8.00
0.00/19.61/58.84
0.00/39.23/78.45
0.00/39.23/78.45
6.35
6.35
6.35
1/4"
1/4"
1/4"
12.70
12.70
12.70
1/2"
1/2"
1/2"
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
29.0/27.0/24.0
32.0/30.0/28.0
35.0/33.0/31.0
23.50
29.00
29.00
28.00
33.00
33.00
900 x 199 x 600
900 x 260 x 480
900 x 260 x 480
1150 x 280 x 710
1170 x 340 x 595
1170 x 340 x 595
MDP-E075SEE3D
MDP-M075SGU3D
MDP-M075SGU3D
-
-
-
ano
ano
ano
45
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 45
MDP-E075SEE3D
MDP-M075SGU1D
MDP-M075SGU2D
MDP-M075SGU3D
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Kanálová
• Úzký tvar
• Silný proud vzduchu a velká oblast pokrytí
• Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
• Snadná údržba
• Nový komunikační protokol
High
Easy Filter
High Lift -UP
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
Výkon
(Nominální)
Příkon
(Nominální)
Proud
(Nominální)
Ventilátor
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
HP / HR
9.00
kW
8.00
10.00
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
m3/min
l/s
mmAq
Pa
190.00
240.00
190.00
240.00
1.25
1.30
1.25
1.30
Sirocco fan
Sirocco fan
124 x 1
130 x 1
18.50/17.00/15.50
19.50/18.00/16.50
308.33/283.33/258.33
325.00/300.00/275.00
0.00/4.00/8.00
4.00/6.00/8.00
0.00/39.23/78.45
39.23/58.84/78.45
9.52
Ф, mm
9.52
Ф, inch
3/8"
3/8"
Ф, mm
15.88
15.88
Ф, inch
5/8"
5/8"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
2
mm
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
Akustický tlak
39.0/35.0/31.0
40.0/37.0/34.0
Čistá hmotnost
Vysoký / Sřední / Nízký
kg
29.00
34.00
Přepravní hmotnost
kg
33.00
39.00
900 x 260 x 480
1150 x 260 x 480
Čisté rozměry (D x Š x H)
Čerpadlo kondenzátu
dBA
mm
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
1,2,220-240,50
HP / HR
Topení
Výkon
Elektrické napájení
AM090FNMDEH/EU
1,2,220-240,50
7.10
Kondenzační potrubí
Kabeláž
AM071FNMDEH/EU
kW
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Wired RC
Chlazení
Typ
Motor
Smart Control
mm
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
1170 x 340 x 595
1420 x 340 x 595
MDP-M075SGU3D
MDP-M075SGU1D
-
-
ano
ano
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
46
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 46
MWR-WE10N
MR-DH00
MRK-A10N
MRW-10AN
13.5.2013 18:31
System
AM112FNMDEH/EU
AM128FNMDEH/EU
AM140FNMDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
11.20
12.80
14.00
12.50
13.80
16.00
260.00
370.00
410.00
260.00
370.00
410.00
1.17
1.67
1.86
1.17
1.67
1.86
Sirocco fan
Sirocco fan
Sirocco fan
130 x 1
218 x 1
218 x 1
27.00/25.00/23.00
32.00/30.00/28.00
37.00/34.00/31.00
450.00/416.67/383.33
533.33/500.00/466.67
616.67/566.67/516.67
4.00/8.00/12.00
4.00/8.00/14.00
4.00/8.00/14.00
39.23/78.45/117.68
39.23/78.45/137.29
39.23/78.45/137.29
9.52
9.52
9.52
3/8"
3/8"
3/8"
15.88
15.88
15.88
5/8"
5/8"
5/8"
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
41.0/40.0/38.0
41.0/40.0/38.0
42.0/39.0/36.0
36.00
52.00
52.00
42.00
59.00
59.00
1150 x 320 x 480
1200 x 360 x 650
1200 x 360 x 650
1420 x 400 x 595
1480 x 420 x 790
1480 x 420 x 790
MDP-M075SGU1D
MDP-M075SGU2D
MDP-M075SGU2D
-
-
-
ano
ano
ano
47
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 47
MDP-E075SEE3D
MDP-M075SGU1D
MDP-M075SGU2D
MDP-M075SGU3D
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Slim kanálová
• Různé možnosti instalace
• Snadnější instalace čerpadla kondenzátu
• Štíhlý tvar
• Snadná údržba
• Nový komunikační protokol
High
Easy Filter
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
AM022FNLDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
2.20
1.70
Topení
kW
1.90
2.50
Příkon
(Nominální)
Chlazení
55.00
55.00
55.00
55.00
0.30
0.30
Proud
(Nominální)
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
m3/min
l/s
0.30
0.30
Sirocco Fan
Sirocco fan
-
69 x 1
5.50/4.30/3.20
7.00/6.10/5.30
91.67/71.67/53.33
116.67/101.67/88.33
mmAq
0.00/1.00/3.00
0.00/1.00/3.00
Pa
0.00/9.81/29.42
0.00/9.81/29.42
6.35
Ф, mm
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
Ф, mm
12.70
12.70
Ф, inch
1/2"
1/2"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
mm
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
2
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
23.0/22.0/20.0
26.0/24.0/21.0
Čistá hmotnost
kg
19.00
19.00
Přepravní hmotnost
kg
23.00
23.00
700 x 199 x 600
700 x 199 x 600
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
Čisté rozměry (D x Š x H)
Čerpadlo kondenzátu
dBA
mm
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
AM017FNLDEH/EU
kW
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Wired RC
Chlazení
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Smart Control
Výkon
(Nominální)
Motor
Ventilátor
High Lift -UP
mm
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
950 x 270 x 710
950 x 270 x 710
MDP-E075SEE3D
MDP-E075SEE3D
-
-
ano
ano
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
48
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 48
MWR-WE10N
MR-DH00
MRK-A10N
MRW-10AN
13.5.2013 18:31
System
AM028FNLDEH/EU
AM036FNLDEH/EU
AM045FNLDEH/EU
AM056FNLDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
2.80
3.60
4.50
5.60
3.20
4.00
5.00
6.30
60.00
65.00
90.00
95.00
60.00
65.00
90.00
95.00
0.32
0.33
0.52
0.53
0.32
0.33
0.52
0.53
Sirocco fan
Sirocco fan
Sirocco fan
Sirocco fan
-
-
-
-
7.50/6.60/5.60
7.50/6.60/5.60
11.00/9.60/8.30
12.00/10.50/9.00
125.00/110.00/93.33
125.00/110.00/93.33
183.33/160.00/138.33
200.00/175.00/150.00
0.00/1.00/3.00
0.00/1.00/3.00
0.00/2.00/4.00
0.00/2.00/4.00
0.00/9.81/29.42
0.00/9.81/29.42
0.00/19.61/39.23
0.00/19.61/39.23
6.35
6.35
6.35
6.35
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
12.70
12.70
12.70
12.70
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
R410A
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
28.0/26.0/23.0
32.0/30.0/27.0
35.0/31.0/26.0
36.0/34.0/31.0
19.00
19.50
23.50
23.50
23.00
23.50
28.00
28.00
700 x 199 x 600
700 x 199 x 600
900 x 199 x 600
900 x 199 x 600
950 x 270 x 710
950 x 270 x 710
1150 x 280 x 710
1150 x 280 x 710
MDP-E075SEE3D
MDP-E075SEE3D
MDP-E075SEE3D
MDP-E075SEE3D
-
-
-
-
ano
ano
ano
ano
49
MDP-E075SEE3D
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 49
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Slim kanálová
• Různé možnosti instalace
• Snadnější instalace čerpadla kondenzátu
• Štíhlý tvar
• Snadná údržba
• Nový komunikační protokol
High
Easy Filter
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
Výkon
(Nominální)
Příkon
(Nominální)
Proud
(Nominální)
Ventilátor
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
AM090FNLDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
9.00
Topení
kW
8.00
10.00
Chlazení
W
Topení
Chlazení
A
Topení
-
Výkon
W
Průtok vzduchu
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Elektrické napájení
AM071FNLDEH/EU
7.10
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Wired RC
kW
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Smart Control
Chlazení
Typ
Motor
High Lift -UP
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
m3/min
l/s
mmAq
Pa
120.00
170.00
120.00
170.00
0.60
0.96
0.60
0.96
Sirocco fan
Sirocco fan
-
-
16.50/15.00/13.50
29.00/27.00/25.00
275.00/250.00/225.00
483.33/450.00/416.67
0.00/2.00/4.00
0.00/3.00/6.00
0.00/19.61/39.23
0.00/29.42/58.84
9.52
Ф, mm
9.52
Ф, inch
3/8"
3/8"
Ф, mm
15.88
15.88
Ф, inch
5/8"
5/8"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
2
mm
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
38.0/36.0/33.0
37.0/36.0/34.0
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
30.00
44.00
Přepravní hmotnost
kg
35.00
52.00
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1100 x 199 x 600
1300 x 295 x 690
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1350 x 280 x 710
1575 x 370 x 835
-
MDP-E075SEE3D
MDP-E075SEE3D
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
mm / liter/h
Vzduchový filtr
-
-
-
ano
ano
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
50
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 50
MWR-WE10N
MR-DH00
MRK-A10N
MRW-10AN
13.5.2013 18:31
System
AM112FNLDEH/EU
AM128FNLDEH/EU
AM140FNLDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
11.20
12.80
14.00
12.50
13.80
16.00
170.00
200.00
220.00
170.00
200.00
220.00
0.96
1.28
1.43
0.96
1.28
1.43
Sirocco fan
Sirocco fan
Sirocco fan
-
-
-
31.20/29.00/27.00
34.00/32.00/30.00
36.00/34.00/32.00
520.00/483.33/450.00
566.67/533.33/500.00
600.00/566.67/533.33
0.00/3.00/6.00
0.00/3.00/6.00
0.00/3.00/6.00
0.00/29.42/58.84
0.00/29.42/58.84
0.00/29.42/58.84
9.52
9.52
9.52
3/8"
3/8"
3/8"
15.88
15.88
15.88
5/8"
5/8"
5/8"
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
37.0/36.0/34.0
37.0/36.0/34.0
39.0/38.0/34.0
44.00
46.00
46.00
52.00
54.00
54.00
1300 x 295 x 690
1300 x 295 x 690
1300 x 295 x 690
1575 x 370 x 835
1575 x 370 x 835
1575 x 370 x 835
MDP-E075SEE3D
MDP-E075SEE3D
MDP-E075SEE3D
-
-
-
ano
ano
ano
51
MDP-E075SEE3D
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 51
SAMSUNG
System Air Conditioner
Čerpadlo
kondenzátu
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Neo Forte
• Čistý tvar předního panelu
• Stříbrná linie
• Přední panel se spodním otvorem
• Nový komunikační protokol
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
Topení
kW
2.50
3.20
Příkon
(Nominální)
Chlazení
25.00
25.00
25.00
25.00
0.16
0.16
Proud
(Nominální)
Topení
Chlazení
Topení
Typ
Výkon
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Rozměry
Další
příslušenství
2.80
2.20
Kapalinové potrubí
Hlučnost
HP / HR
kW
Průtok vzduchu
Chladivo
1,2,220-240,50
HP / HR
Chlazení
Ventilátor
Kabeláž
AM028FNTDEH/EU
1,2,220-240,50
Výkon
(Nominální)
Motor
Připojovací
rozměry
AM022FNTDEH/EU
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
W
A
W
m3/min
l/s
0.16
0.16
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
23 x 1
23 x 1
7.80/6.80/5.80
7.80/6.80/5.80
130.00/113.33/96.67
130.00/113.33/96.67
Ф, mm
6.35
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
Ф, mm
12.70
12.70
Ф, inch
1/2"
1/2"
Ф, mm
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV NOT INCLUDED
EEV NOT INCLUDED
31.0/29.0/27.0
31.0/29.0/27.0
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
8.00
8.00
Přepravní hmotnost
kg
11.00
11.00
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
825 x 285 x 189
825 x 285 x 189
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
904 x 353 x 263
904 x 353 x 263
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
-
-
-
mm / liter/h
-
-
ano
ano
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
52
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 52
MWR-WE10N
MR-DH00
13.5.2013 18:31
System
AM036FNTDEH/EU
AM056FNTDEH/EU
AM071FNTDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
3.60
5.60
6.80
4.00
6.30
7.00
30.00
45.00
50.00
30.00
45.00
50.00
0.18
0.27
0.30
0.18
0.27
0.30
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
23 x 1
40 x 1
40 x 1
9.30/8.30/7.30
12.00/10.50/9.00
14.00/12.50/11.00
155.00/138.33/121.67
200.00/175.00/150.00
233.33/208.33/183.33
6.35
6.35
9.52
1/4"
1/4"
3/8"
12.70
12.70
15.88
1/2"
1/2"
5/8"
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
EEV NOT INCLUDED
EEV NOT INCLUDED
EEV NOT INCLUDED
31.0/29.0/27.0
44.0/41.0/38.0
45.0/42.0/38.0
8.00
13.00
13.00
11.00
16.00
16.00
825 x 285 x 189
1065 x 298 x 218
1065 x 298 x 218
904 x 353 x 263
1137 x 377 x 299
1137 x 377 x 299
-
-
-
-
-
-
ano
ano
ano
53
Bezšňůrový
dálkový
ovladač
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 53
SAMSUNG
System Air Conditioner
Standardní příslušenství
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Neo Forte - E
• Čistý tvar předního panelu
• Stříbrná linie
• Přední panel se spodním otvorem
• Vnitřní EEV
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Příkon
-
Příkon
(Nominální)
Proud
(Nominální)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Typ
Motor
Výkon
Ventilátor
Průtok vzduchu
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
Elektrické napájení
pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
• Nový komunikační protokol
AM022FNQDEH/EU
AM028FNQDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
Btu/h
7,500
9,600
Btu/h
8,500
10,900
25.00
25.00
25.00
25.00
0.16
0.16
W
A
W
m3/min
l/s
0.16
0.16
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
23 x 1
23 x 1
7.80/6.80/5.80
7.80/6.80/5.80
130.00/113.33/96.67
130.00/113.33/96.67
Ф, mm
6.35
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
Ф, mm
12.70
12.70
Ф, inch
1/2"
1/2"
Ф, mm
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
30.0/28.0/26.0
30.0/28.0/26.0
Akustický tlak
Vysoký / Sřední / Nízký
dBA
Čistá hmotnost
kg
8.30
8.30
Přepravní hmotnost
kg
11.30
11.30
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
825 x 285 x 189
825 x 285 x 189
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
904 x 353 x 263
904 x 353 x 263
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
-
-
-
mm / liter/h
-
-
ano
ano
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
* Pojem Neo Forte (včetně EEV) je pouze pro komerční použití.
54
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 54
MWR-WE10N
MR-DH00
13.5.2013 18:31
System
AM036FNQDEH/EU
AM045FNQDEH/EU
AM056FNQDEH/EU
AM071FNQDEH/EU
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
HP / HR
12,300
15,400
19,100
23,200
13,600
17,100
21,500
23,900
30.00
40.00
45.00
50.00
30.00
40.00
45.00
50.00
0.18
0.24
0.27
0.30
0.18
0.24
0.27
0.30
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
Radiální ventilátor
23 x 1
40 x 1
40 x 1
40 x 1
9.30/8.30/7.30
11.70/10.20/8.70
13.00/10.50/9.00
14.00/12.50/11.00
155.00/138.33/121.67
195.00/170.00/145.00
216.67/175.00/150.00
233.33/208.33/183.33
6.35
6.35
6.35
9.52
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
12.70
12.70
12.70
15.88
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
R410A
R410A
R410A
R410A
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
37.0/33.0/29.0
39.0/37.0/35.0
41.0/38.0/35.0
44.0/40.0/35.0
8.30
13.50
13.50
13.50
11.30
16.50
16.50
16.50
825 x 285 x 189
1065 x 298 x 218
1065 x 298 x 218
1065 x 298 x 218
904 x 353 x 263
1137 x 377 x 299
1137 x 377 x 299
1137 x 377 x 299
-
-
-
-
-
-
-
-
ano
ano
ano
ano
55
Bezšňůrový
dálkový
ovladač
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 55
SAMSUNG
System Air Conditioner
Standardní příslušenství
13.5.2013 18:31
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Parapetní
• Štíhlý a promyšlený tvar
• 2cestný vývod vzduchu
• Tichý provoz
• Nový komunikační protokol
Good
Design
Virus Doctor
Interior Design
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
5.60
Topení
kW
3.20
4.00
6.30
Příkon
(Nominální)
Chlazení
30.00
35.00
62.00
30.00
35.00
62.00
0.25
0.29
0.49
0.25
0.29
0.49
Turbo fun
Turbo fun
Turbo fun
Proud
(Nominální)
Topení
Chlazení
Topení
Typ
Výkon
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Plynové potrubí
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
W
A
W
m3/min
l/s
37 x 1
37 x 1
37 x 1
7.00/6.00/5.00
8.50/7.50/6.50
13.00/11.50/10.00
116.67/100.00/83.33
141.67/125.00/108.33
216.67/191.67/166.67
Ф, mm
6.35
6.35
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
1/4"
Ф, mm
12.70
12.70
12.70
Ф, inch
1/2"
1/2"
1/2"
Ф, mm
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
Akustický tlak
38.0/36.0/34.0
39.0/37.0/34.0
43.0/40.0/37.0
Čistá hmotnost
Vysoký / Sřední / Nízký
kg
16.00
16.00
16.00
Přepravní hmotnost
kg
21.00
21.00
21.00
mm
720 x 620 x 199
720 x 620 x 199
720 x 620 x 199
mm
810 x 710 x 295
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
AM056FNJDEH/EU
1,2,220-240,50
3.60
Kondenzační potrubí
Rozměry
AM036FNJDEH/EU
1,2,220-240,50
2.80
Kapalinové potrubí
Hlučnost
AM028FNJDEH/EU
kW
Průtok vzduchu
Chladivo
Flexible
Chlazení
Ventilátor
Kabeláž
Light Weight
Výkon
(Nominální)
Motor
Připojovací
rozměry
Anti-Virus Filter
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
dBA
810 x 710 x 295
810 x 710 x 295
-
-
-
-
mm / liter/h
-
-
-
ano
ano
ano
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
56
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Standardní příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 56
Bezšňůrový
dálkový
ovladač
MWR-WE10N
MR-DH00
13.5.2013 18:31
System
Flexi
• 2 možnosti instalace
• Kompaktní, avšak silná
• Nový komunikační protokol
Good
Design
Interior Design Anti-Virus Filter
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
7.10
kW
6.30
8.00
Příkon
(Nominální)
Chlazení
72.00
80.00
72.00
77.00
0.33
0.35
Proud
(Nominální)
Topení
Chlazení
Topení
Typ
Výkon
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Plynové potrubí
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
W
A
W
m3/min
l/s
0.28
0.29
Sirocco fan
Sirocco fan
60 x 1
120 x 1
14.00/13.00/12.00
18.00/16.50/15.00
233.33/216.67/200.00
300.00/275.00/250.00
Ф, mm
6.35
9.52
Ф, inch
1/4"
3/8"
Ф, mm
12.70
15.88
Ф, inch
1/2"
5/8"
Ф, mm
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV NOT INCLUDED
EEV NOT INCLUDED
Akustický tlak
40.0/37.0/34.0
44.0/42.0/40.0
Čistá hmotnost
Vysoký / Sřední / Nízký
kg
21.00
21.00
Přepravní hmotnost
kg
25.50
25.50
mm
1000 x 650 x 200
1000 x 650 x 200
mm
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
HP / HR
Topení
Kondenzační potrubí
Rozměry
1,2,220-240,50
HP / HR
5.60
Kapalinové potrubí
Hlučnost
AM071FNCDEH/EU
1,2,220-240,50
kW
Průtok vzduchu
Chladivo
AM056FNCDEH/EU
Chlazení
Ventilátor
Kabeláž
Flexible
Výkon
(Nominální)
Motor
Připojovací
rozměry
Light Weight
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
dBA
1080 x 730 x 300
1080 x 730 x 300
-
-
-
mm / liter/h
-
-
ano
ano
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
57
Samostatné
ovladače
MWR-WE10N
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 57
MR-DH00
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
13.5.2013 18:32
S Specifikace - Vnitřní jednotky
System
Neopláštěná parapetní
• Ideální pro instalaci pod okno
• Vhodná na zabudování
• Nový komunikační protokol
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
Ventilátor
-
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
1,2,220-240,50
HP / HR
HP / HR
HP / HR
7.10
kW
3.60
5.60
Topení
kW
4.00
6.30
8.00
Příkon
(Nominální)
Chlazení
50.00
110.00
110.00
50.00
110.00
110.00
Proud
(Nominální)
Chlazení
0.24
0.53
0.53
Topení
0.24
0.53
0.53
Motor
Typ
Sirocco fan
Sirocco fan
Sirocco fan
Průtok vzduchu
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
W
Topení
A
-
Plynové potrubí
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
m3/min
11.00/-/-
16.50/-/-
19.00/-/-
l/s
183.33/-/-
275.00/-/-
316.67/-/9.52
Ф, mm
6.35
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
3/8"
Ф, mm
12.70
12.70
15.88
Ф, inch
1/2"
1/2"
5/8"
Ф, mm
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
ID 18 HOSE
mm2
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
Akustický tlak
37.0/32.0/27.0
40.0/36.0/32.0
40.0/36.0/32.0
Čistá hmotnost
Vysoký / Sřední / Nízký
kg
23.00
28.50
28.50
Přepravní hmotnost
kg
27.00
33.30
33.30
mm
945 x 600 x 220
1225 x 600 x 220
1225 x 600 x 220
mm
Čisté rozměry (D x Š x H)
Rozměry balení (D x Š x H)
Další
příslušenství
AM071FNFDEH/EU
1,2,220-240,50
Chlazení
Kondenzační potrubí
Kabeláž
AM056FNFDEH/EU
1,2,220-240,50
Výkon
(Nominální)
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
AM036FNFDEH/EU
Čerpadlo kondenzátu
dBA
1035 x 690 x 310
1335 x 690 x 310
1335 x 690 x 310
-
-
-
-
mm / liter/h
-
-
-
ano
ano
ano
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
58
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
Samostatné
ovladače
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 58
MWR-WE10N
MR-DH00
MRK-A10N
MRW-10AN
13.5.2013 18:32
S Specifikace - ERV Plus
System
ERV PLUS
• Zvlhčující prvek (doplňkově)
• Senzor CO2 (doplňkově)
• Štíhlý tvar
• Virus Doctor (doplňkově)
• Přímý (DX) výměník tepla
• Nový diamantový tvar rekuperátoru
• Nový komunikační protokol
Model
Ф, #, V, Hz
Elektrické napájení
Typ
Výkon
Příkon
-
Chladivo
Hlučnost
Rozměry
Další
příslušenství
HP / HR
10.50
kW
5.10
Topení
kW
6.50
13.20
Příkon
(Nominální)
Chlazení
220.00
510.00
220.00
510.00
1.70
3.70
Proud
(Nominální)
W
Topení
Chlazení
A
Topení
Typ
-
Výkon
Průtok vzduchu
Vysoký / Sřední / Nízký (UL)
Externí statický tlak
Min. / Std. / Max.
Plynové potrubí
Kondenzační potrubí
Kabeláž
1,2,220-240,50
HP / HR
Chlazení
Kapalinové potrubí
Připojovací
rozměry
AM100FNKDEH/EU
1,2,220-240,50
Výkon
(Nominální)
Motor
Ventilátor
AM050FNKDEH/EU
Elektrické napájení
Pod 20m / Nad 20m
Komunikační kabel
1.70
3.70
Sirroco fun / BLDC
Sirroco fun / BLDC
W
60 x 2
100 x 2
m3/min
8.33/-/-
16.67/-/-
138.89/-/-
277.78/-/-
mmAq
l/s
0.00/-/15.00
0.00/-/15.00
Pa
0.00/-/147.10
0.00/-/147.10
Ф, mm
6.35
6.35
Ф, inch
1/4"
1/4"
Ф, mm
12.70
12.70
Ф, inch
1/2"
1/2"
Ф, mm
VP25 (OD 32,ID 25)
VP25 (OD 32,ID 25)
2
mm
1.5 ~ 2.5
1.5 ~ 2.5
mm2
0.75 ~ 1.50
0.75 ~ 1.50
Typ
-
R410A
R410A
Způsob řízení
-
EEV INCLUDED
EEV INCLUDED
40.5/-/-
Akustický tlak
dBA
38.5/-/-
Čistá hmotnost
Vysoký / Sřední / Nízký
kg
61.00
90.00
Přepravní hmotnost
kg
75.20
107.50
Čisté rozměry (D x Š x H)
mm
1553 x 270 x 1000
1763 x 340 x 1135
Rozměry balení (D x Š x H)
mm
1847 x 349 x 1300
2027 x 428 x 1424
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu
Max. výtlačná výška / Průtok
Vzduchový filtr
-
-
-
mm / liter/h
-
-
ano
ano
-
* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.
59
Samostatné
ovladače
MWR-WE10N
katalog cast 5a DVMS tabulky.indd 59
MSD-CAN1
MSD-CAN1
MVO-VA050100
MVO-VA100100
SAMSUNG
System Air Conditioner
Volitelné příslušenství
13.5.2013 18:32
Download

Katalog cast 1 uvod.indd