OCHRANNÉ PRVKY STĚN A DVEŘÍ
OCHRANNÉ PÁSY
MC 300 / 200 / 150 / 100
ME
UM DUT
DI
Y
Délka profilu: 4m
● MC 300/200/150/100
DoplĖkové pĜíslušenství:
■ VnČjší nebo vnitĜní roh 200 x 200 mm
Standardní barvy
Požární
certifikace
20
m
0m
0m
m
100
20
150
200
External
or internal
VnČjší
nebo
vnitĜní roh
3
300
corner
3
3
3
KRYTY ROHŮ
MC 75/50/30
MC 50 V DUO
MC 50 V
Délka profilu: 3m
Délka profilu: 3m
Délka profilu: 3m
možnost dodání na míru
● MC 75/50/30
možnost dodání na míru
● MC 50 V DUO
možnost dodání na míru
● MC 50 V
Požární
certifikace
90
- 18
ME
0°
ME
Standardní barvy
0°
ME
UM DUT
DI
Y
Y
75/50/30
- 18
UM DUT
DI
UM DUT
DI
75/50/30
90
DuoColour
Y
Standardní barvy
Požární
certifikace
Požární
certifikace
50
50
CHODBOVÁ NÁSTĚNNÁ MADLA
40
MC 40/45
80
Požární
certifikace
Standardní barvy
Imitace dřeva
95
90
LIG
DUTY
HT
Délka profilu: 4m
Montážní pĜíslušenství:
■ Hliníková nebo plastová
montážní konzola
■ Standardní koncovka, rohová
koncovka a 135° rohová
koncovka
■ Spojka
40
89
Výrobky jsou určeny pro
PLÁTY – PLOŠNÁ OCHRANA STĚN A DVEŘÍ DODÁVANÁ NA MÍRU
použití v interiéru. Prvky
jsou vyrobeny z akrylvinylové směsi, která je odolná
mechanickému namáhání.
Nosné části madla jsou
z hliníku. Požární odolnost
u plátů je B-S2-D0 a u pásů
a profilů B-S1-D0. Materiál
Plát MC
2 mm strukturovaný
je čistitelný všemi běžně
3000 X 1300 mm
3000 X 1250 mm
SEV
LIG
DUTY
HT
Y
prostředky.
Plát MC
2 mm hladký
E DUT
ER
dostupnými dezinfekčními
Plát MC
0,8 mm strukturovaný
Požární
certifikace
Standardní barvy
Požární
Standardní barvy
certifikace
Požární
certifikace
Imitace dřeva
Imitace
nerezové oceli
SEV
E DUT
ER
Y
Imitace karbonu
STANDARDNÍ TVARY PRO OCHRANU DVEŘÍ
DUNE
WAVE
OASIS
STORM
Eliptické
zaoblení
R 1600 mm
R 1000 mm
353 mm
300 mm
1200 mm
1200 mm
1290 mm
950 mm
CASCADE
LOW
RAINBOW
1175 mm
980 mm
HALF MOON 400/500 mm
461 mm
R 200 mm
1249 mm
400 nebo
500 mm
1300 mm
300 mm
200 mm
430 mm
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UKONČENÍ A SPOJOVÁNÍ PLÁTŮ
Horní okrajová lišta
Vertikální spojovací lišta
SvaĠovací šĒİra
Ɣ 30 standardních barev
Ɣ Standardní délka: 3m
Barevný silikon
Ɣ 30 standardních barev
Ɣ Standardní délka: 3m
Ɣ 30 standardních barev
Ɣ Svitek 100m
Ɣ 30 standardních pastelových barev
Ɣ Kartuš: 300 ml
Ɣ 30 standardních barev
ZAKÁZKOVÉ TVAROVÁNÍ PLÁTŮ SÍLY 2mm
Tepelné tvarování L s úhlem
1 ohyb od 45° do 179°
STANDARDNÍ DEKORATIVNÍ
TVARY OCHRANY STĚN
Tepelné tvarování U
2 ohyby
vlna ALIZÉ
PITCH = 1500 mm
ROZTEČ
300 mm
1290 mm
max.
3000 mm
vlna SIRROCO
ROZTEČ
PITCH = 250 mm
48,5 mm
1290 mm
max.
VÝBĚR MATERIÁLŮ A BAREV MC
3000 mm
30 standardních pastelových barev
Barvy v tiskové podobě nemusí přesně
odpovídat skutečnosti.
Pro přesný výběr barvy si vyžádejte fyzický
materiálový vzorník.
vlna MISTRAL
ROZTEČ
PITCH = 500 mm
120 mm
1290 mm
max.
3000 mm
vlna TRANMONTANE
ROZTEČ
PITCH = 500 mm
65 mm
1290 mm
max.
3000 mm
5 imitací dřeva
imitace nerezové oceli
imitace karbonu
www.medicool.cz
Kontakt:
MEDICOOL TRADE s.r.o.
Vačkářova 310/3
104 00 Praha 10
Tel.: +420 725 118 111, +420 773 997 681, +420 602 168 274
E-mail : [email protected]
Download

OCHRANNÉ PRVKY STĚN A DVEŘÍ