5
HS 1
(15.6.-7.9.)
16:00
16:00
BRATISLAVA Autobusová stanica Mlynské nivy, nástupište č. 12
I
17:10
I
17:10
WIEN
18:00
18:00
WIEN
I
0:30
3:30
4:00
4:45
6:00
6:30
I
0:30
3:30
4:00
4:45
6:00
6:30
KARLOVAC
ZADAR
BIOGRAD
ŠIBENIK
TROGIR
SPLIT
BRATISLAVA - WIEN -SPLIT
1 – Pondelok, 4 – Štvrtok 5 – Piatok, 7 – Nedeľa.
Dopravca:
Informácie:
Preprava batožiny:
Určenie zastávok:
Hranica SK / A
Pre úsek cesty: Bratislava – Wien Erdberg str.202
PRESTUP
Pre úsek cesty: Bratislava – Wien Erdberg str. 202
Pre úsek cesty: Wien – Split – Wien VIB, Erdberg
str. 202 nástupište D
Hranica A / HR
autobusová stanica
autobusová stanica
Motel
autobusová stanica
autobusová stanica pri „Konsum“
autobusová stanica nást. 1
10:40
10:40
I
9:15
I
9:15
5:30
5:30
I
23:00
20:00
19:30
18:40
17:30
17:00
I
23:00
20:00
19:30
18:40
17:30
17:00
HS 4
(18.6.-10.9.)
7
HS Hlavná sezóna. Spoje sú prevádzkované v uvedenom období.
V úseku Bratislava – Wien – Bratislava dopravca Slovak Lines Express, a.s. V úseku Wien – Split – Wien dopravca Blaguss, Wien
Informácie o prevádzke v Kontaktnom centre : na čísle zo Slovenska 18211 zo zahraničia +421 2 55422734 denne v čase 6:30-18:30
Cestujúci je povinný sa dostaviť na zastávku 30 min. pred publikovaným časom odchodu.
Bratislava – Wien – Bratislava: Je dovolené prepravovať maximálne 2 batožiny (kufre). Za 1 ks cestovnej batožiny sa počíta dovozné 1 €.
Dovozné sa platí za batožinu väčšiu ako 20cmx30cmx50cm bez rozdielu umiestnenia batožiny.
Wien – Split – Wien: Za 1 ks prepravovanej batožiny sa počíta dovozné: 2 EUR resp. 15,– KUNA
Číslo nástupišťa je cestujúci povinný si overiť priamo na príslušnej autobusovej stanici!
Download

bratislava - wien - split