Cestovný poriadok
Fahrplan / Timetable
23x
denne /täglich
daily
Výkonné
kräftig / powerful
WiFi
connection
Slovakia & Austria
LETISKO
Platný od / Gültig ab / Valid from: 1. 10. 2014
Dopravca / Beförderer / Carrier: Slovak Lines Express a. s.,
ÖBB - Postbus GmbH (Kurse 16, 30, 46)
Zástavka/Haltestelle/Bus stop
WIEN
WIEN FLUGHAFEN
– WIEN Südtirolerplatz
Hauptbahnhof
AIRPORT
BRATISLAVA –
BRATISLAVA, letisko (Flughafen)
BRATISLAVA, AS nást./Platf./Steig 12
BRATISLAVA, Einsteinova ul.
WOLFSTHAL, Hauptstrasse 40
HAINBURG/Donau, Hauptplatz
HAINBURG/Donau, Pfaffenbergweg
FLUGHAFEN WIEN, nást./Platf./Stop 5
WIEN, Erdberg
WIEN HBF, Hbf Wiedner Gürtel , A1
2
4
6
8
I
I
I
I
smer Viedeň / Richtung Wien / Direction Vienna
10
*
I
12
14
I
I
16
18
*
08:30 I
20
I
22
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
**
*
10:30 I 11:30 12:30 13:30 14:30 I 15:30 I 17:30 18:30 19:30 21:35
04:40 05:30 06:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00
04:45 05:35 06:05 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 11:05 11:35 12:05 13:05 14:05 15:05 15:35 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 22:05
04:55 05:45 06:15 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 15:15 15:45 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 22:15
05:00 05:50 06:20 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:20 11:50 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 22:20
05:05 05:55 06:25 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 11:25 11:55 12:25 13:25 14:25 15:25 15:55 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 22:25
05:35 06:30 07:00 08:00 08:30 8:55 09:25 10:00 10:30 11:00 12:00 12:25 13:00 14:00 15:00 16:00 16:25 17:00 18:00 19:00 19:55 20:55 22:55
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
< 13:10 <
<
<
< 17:10 < 19:10 <
<
<
05:55 06:55 07:25 08:25 08:55 09:20 09:50 10:25 10:55 11:25 12:25 12:50 13:30 14:20 15:25 16:20 16:50 17:30 18:25 19:30 20:15 21:15 23:15
Na linke je vnútroštátna preprava zo zastávok v rámci
Rakúska a Slovenska vylúčená.
* - premáva pondelok - piatok
** - premáva v pondelok až v sobotu
Aus den Linienhaltestellen innerhalb Slowakei und
Österreich ist innerstatliche eförderung ausgeschlossen.
* - verkehrt Montags bis Freitags
** - vehrkehrt Montags bis Samstags
Domestic transport from the bus stops in Slovakia and
Austria is not alowed.
* - runs from Mondays to Fridays
** - runs from Mondays to Saturdays
Dopravca je zmocnený vykonávať úpravu prevádzky
počas štátnych sviatkov.
Možnosť zakúpenia cestovného lístka so spiatočnou cestou OPEN. Doba platnosti spiatočného cestovného lístka
OPEN je 180 dní od dátumu uskutočnenia prvej cesty.
Der Beförderer ist berechtigt, die Abfahrtszeiten an
Staatsfeiertagen zu ändern.
Die OPEN-Rückfahrkarten sind erhältlich.
Die Gültigkeit der OPEN-Rückfahrkarte beträgt 180 Tage
ab Datum der ersten Fahrt.
The carrier reserves the right to change the timetable on
bank holidays.
OPEN return tickets are also available.
The OPEN return ticket is valid for180 days from the date
of the first travel.
BRATISLAVA
Letisko M.R. Štefánika
Autobusová stanica
Mlynské nivy
Autobusová stanica
Mlynské nivy
Wolfsthal
Wolfsthal
Hainburg
Hainburg
Letisko / Flughafen
Schwechat
Letisko / Flughafen
Schwechat
Erdberg
Erdberg
WIEN Südtirolerplatz
Hauptbahnhof –
LETISKO
WIEN FLUGHAFEN
–
AIRPORT
Dopravca / Beförderer / Carrier: Slovak Lines Express a. s.,
ÖBB - Postbus GmbH (Kurse 1, 13, 35)
smer Bratislava / Richtung Bratislava / Direction Bratislava
Zástavka/Haltestelle/Bus stop
WIEN HBF, Hbf Wiedner Gürtel , C1
WIEN, Erdberg
FLUGHAFEN WIEN, nást./Platf./Stop 4
HAINBURG/Donau, Pfaffenbergweg
HAINBURG/Donau, Ungartor/B9
WOLFSTHAL, Hauptstrasse 40
BRATISLAVA, Einsteinova ul.
BRATISLAVA, AS (Bus station)
BRATISLAVA, letisko (Flughafen)
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
**
*
*
*
06:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
< 07:50 < 09:15 <
<
<
WIEN
Smer /
to / na
ch / Bra
tislava
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
06:55 08:40 08:55 10:05 10:25 10:55 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:55 15:25 15:55 16:55 17:55 18:25 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55 23:55
07:00 08:45 09:00 10:10 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
07:05 08:50 09:05 10:15 10:35 11:05 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 15:05 15:35 16:05 17:05 18:05 18:35 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 00:05
07:20 09:05 09:20 10:30 10:50 11:20 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 15:20 15:50 16:20 17:20 18:20 18:50 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20 00:20
07:30 09:15 09:30 10:40 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:00 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30
07:45
I
09:45 10:55
I
11:45 12:45
I
I
I
14:45
I
I
16:45
I
I
19:15 19:45 20:45
I
LETISKO / FLUGHAFEN/ AIRPORT - WIEN
Prílety a odlety / Departure and arrivals
VSTUP/EINGANG/ENTRANCE
BUS TERMINAL
3
<
06:30 08:15 08:30 09:40 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
Südtirolerplatz
Hauptbahnhof
www.slovaklines.sk, postbus.at
BRATISLAVA
Platný od / Gültig ab / Valid from: 1. 10. 2014
4
Smer /
nach /
5
to / Br
atislav
a
Smer /
nach /
6
to / Sü
d
tiroler
Pl.
Smer /
to / na
ch / Bra
tislava
I
I
I
Download

Cestovný poriadok