ZÁZN AM OV É A ZOB RAZOVACIE ZARIAD E N IA
DiSS-1704HD1L200
DiSS-1708HD1L200
4 - 8 vstupový 960H digitálny záznamník
ezP2P cloud služby bez akéhokoľvek komplikovaného sieťového nastavenia
TM
ezLink pre okamžité sledovanie živého obrazu s Mac adresou
3x typické funkcie PUSH:
•"Push Video Call" - automatické spojenie pri vzniku udalosti cez
•iPhone a iPad a Android Phone
•Automatický upgrade DVR F/W cez "Push Function"
•Automatické sieťové pripojenie cez "Push Function"
Funkcia "POS" až 4 sady POS zariadení
Startup Wizard pre jednoduchú konfiguráciu
Rýchle nastavenie na požadovanú dobu záznamu
Núdzové a intenzívne nahrávanie
Duálny stream s nastaviteľným počtom obr./s a rozlíšením
Nastavenie šírky pásma siete
Zobrazenie "Help " okna jednoduchým kliknutím myšky
Synchronizácia času na NTP server
Integrované sieťové riešenie (CMS a Mobile Viewer)
TM
DiSS-1704HD1L200
pohľad zozadu
HDS, a.s.
Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín,
tel.: +421-43-5864382, +421-43-5820070
fax: +421-43-5866981
e-mail: [email protected]
www.hdsas.sk
DiSS-1708HD1L200
pohľad zozadu
HDS, a.s.
pobočka Bratislava
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, SK
tel./fax: +421-2-53637714
e-mail: [email protected]
www.hdsas.sk
HDS SYSTEMS s.r.o.
Pod Drinopolem 8, 169 00 Praha 6, CZ
tel.: +420-736-774968
fax: +420-2-33090055
e-mail: [email protected]
www.hdsas.cz
ZÁZN AM OV É A ZOB RAZOVACIE ZARIAD E N IA
Technické špecifikácie
DiSS-1708HD1L200
DiSS-1704HD1L200
MODEL
OS
Kompresia
HDD
Embedded Linux
Video: H.264, Audio: ADPCM
2x SATA HDD
Vstup
4 vstupy
8 vstupov
Video
Výstup
Nie
preslučkovaný
200 obr./s
100 obr./s
Rýchlosť zobrazenia
1,4
1,4,6,8,9
Zobrazovacie režimy
3x hlavný monitorový výstup (Kompozitný, VGA a HDMI)1x spot monitorový výstup (Kompozitný)
Monitorový výstup
HDMI rozlíšenie: 800x600, 1024x768,1280x1024, 1920x1080 (nastaviteľné)
Video rozlíšenie
Rozlíšenie nahrávania
200 obr./s (CIF)
100 obr./s (CIF)
200 obr./s (2CIF)
100 obr./s (2CIF)
200 obr./s (D1)
100 obr./s (D1)
200 obr./s (960H)
100 obr./s (960H)
352x288, 720x288, 720x576, 960x576
Nahrávacie režimy
Nepretržitý/ Plánovaný/ Detekcia pohybu a Aktivovanie senzorom/
Pre a Post-Alarm nahrávanie/ Núdzový záznam/ Rýchla záloha
Rýchlosť nahrávania
Rýchlosť prehrávania
Prehrávanie kanála
Spôsob vyhľadávania
Audio vstup/ výstup
Alarmový vstup/ výstup
PTZ riadenie/ Porty
LAN
Sieťové funkcie
x1, x2, x4, x8, x16, x32
1,4,9 kanálové prehrávanie pri 960H
Inteligentné vyhľadávanie podľa dátumu, času, udalostí.
1 vstup/ 1 výstup
4 vstupy / 1 výstupy
Virtual Joy-Stick Control, Funkcia Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris
Gigabit Ethernet (RJ45), Fixná IP, DHCP a DDNS
1. Duálny stream (lokálne nahrávanie a prenos po sieti)
2. Ovládanie šírky pásma (25Kbps ~ 1000 Mbps)
3. Živé monitorovanie, vzdialené prehrávanie a záloha súboru (triplex)
4. Synchronizácia času cez NTP server,
5. Vzdialená e-mail notifikácia, Reštartovanie systému cez IE,Vzdialené PTZ ovládanie
6. P2P Cloud service (auto port forwarding).
Vzdialený softvér
Web (IE)
Zálohovacie zariadenia
Obnova systému po výpadku
napäťového zdroja
CMS a MMS (SmartViewerPro)
Žive monitorovanie, prehrávanie a konfigurácia systému.
Externé: USB pamäťový kľúč, záloha cez CMS, ukladanie súborov na FTP.
Automatické reštarovanie a žurnálové súborové systémy.
Text-in-Based (RS232, USB, TCP/ IP sieť)
Zobrazenie POS dát na živo a pri prehrávaní
POS
Rozšírené funkcie
Upgrade firmware pomocou USB a CMS cez sieť, automatický upgrade DVR F/W,
inport a export nastavenia, funkcia vodoznak,
záloha súboru vo formáte AVI, rýchle nastavenie na požadovanú dobu záznamu,
HDD smart info (model, kapacita, zlý sektor, teplota), hlásenie prekročenia teploty,
help message pre jednoduché nastavenie a podpora multijazyčného menu,
digitálny zoom pre oba režimy (Live a VOD režim).
Ovládanie systému
Tlačidlá na prednom paneli, IR diaľkové ovládanie, USB myš, klávesnica (voliteľná)
Text-in based (USB sériová podpora, TCP/IP sieť)
Zobrazenie POS dát na živo a pri prehrávaní
POS
e-SATA
Prevádzková teplota/ vlhkosť
Napájanie
Rozmery
Multijazyčné menu
Nie
5°~+40°C/ 20 ~ 90% RH
12V DC/ 4A adaptér
270(š) x 215(h) x 71(v) mm
Portugalsky Maďarsky, Francúzky, Taliansky Rusky, Slovensky, Španielsky, Nemecky, Anglicky,
Holandsky, Poľsky, Turecky, Japonsky, Kórejsky, Čínsky, Perzsky, Thajsky, Estónsky,Hebrejsky
* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia
Mobilné monitorovanie
iPhone : 1 & 4 kanálové zobrazenie
HDS, a.s.
Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín,
tel.: +421-43-5864382, +421-43-5820070
fax: +421-43-5866981
e-mail: [email protected]
www.hdsas.sk
iPad : 1 & 4 & 9 & 16 kanálové zobrazenie
HDS, a.s.
pobočka Bratislava
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, SK
tel./fax: +421-2-53637714
e-mail: [email protected]
www.hdsas.sk
HDS SYSTEMS s.r.o.
Pod Drinopolem 8, 169 00 Praha 6, CZ
tel.: +420-736-774968
fax: +420-2-33090055
e-mail: [email protected]
www.hdsas.cz
Download

DiSS-1704HD1L200, DiSS