List1
Materiál pre digitálnu tlač
Digitálna tlač
Samolepiace fólie pre krátkodobé použitie
Orajet 3640,3641
Orajet 3164 ,3164xg
Orajet 3620,3621,3162
Avery MPI 3400,3401,3420,3421
Avery MPI 3003,3023
Avery MPI 3000,3001,3020,3021
Image perfect 2524,2525,2526,2527
Image perfect 2528,2529,2531,2530
image perfect 2511,2512,2513,2514
Mesh
3
4
4
5
5
5
6
6
6
Samolepiace fólie pre strednodobé použitie
Orajet 3651
Orajet 3165
Orajet 3551
ImagePerfect™ 2532
ImagePerfect™ 2533
ImagePerfect™ 2503 Plus / 2503PA Plus
ImagePerfect™ 2504
ImagePerfect™ 2505/2505R
Image perfect 2204
image Perfect 2214
Image perfect 2210
Image perfect 2211
Image perfect 2212
Image perfect 2213
Dtec sieťovina laminovaná
Avery Jupiter 3320
Banner mesh
18
18
18
19
19
19
20
20
20
Image perfect 2301
Image perfect 2308
Image perfect 2305
Image perfect 2306
Image perfect 2310 Artistic Canvas
image perfect 2314
image perfect 2315
image Perfect 2317
image Perfect 2309
image Perfect 2320
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
ImagePerfect™ 2404
Image perfect 2405
Image perfect 2408
Image perfect 2406
24
24
24
24
Textílie
7
7
7
8
8
8
9
9
Samolepiace fólie pre dlhodobé použitie
Papiere
Orajet 3951/3951RA
3M ™ Controltac ™ 180 Cv3
ARLON 6000
ImagePerfect™ 2507
ImagePerfect™ 2520PA „Perfect Apply“
ImagePerfect™ 2508
ImagePerfect™ 2517
Bannery
Image perfect 2108
Image perfect 2109
Image perfect 2109FR
image perfect 2116
image perfect 2116FR
image perfect 2110
Image perfect 2125
Image perfect 2124
image perfect 2113
Image perfect 2117
Image perfect 2118
Image perfect 2111
Image perfect 2122
10
10
10
11
11
12
12
image perfect 2409
image perfect 2410
image perfect 2411
image Perfect 2412
image Perfect 2413
13
image Perfect 2414
13
image Perfect 2415
13
BBS
14
City Light 150
14
city Light 200
14 Svetelná reklama
15
Image Perfect 2606
15
Image Perfect 2603
15
Image Perfect 2605
16
Image Perfect 2607
16
Image Perfect 2516
16
Orajet 3850
17
Ferrari Expolit Flash 4695
Strana 1
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
List1
Okenná reklama
One Way Vision
One Way Vision s certifikátom SR
One Way Vision Long Life
Image Perfect 2705
Orajet 3675
Orajet 3635
30 Špeciálne
30
30
31
31
31
materiály
ImagePerfect™ 2903
ImagePerfect™ 2909
ImagePerfect™ 2905
ImagePerfect™ 2910
ImagePerfect™ 2901FR
ImagePerfect™ 2906
32
32
32
33
33
33
ImagePerfect™ 2912
ImagePerfect™ 2907
ImagePerfect™ 2908
ImagePerfect™ 2902
ImagePerfect™ 2913
ImagePerfect™ 2904
ImagePerfect™ 2911
34
34
34
35
35
36
36
Laminácia
Laminácia za studena
Oraguard 200
Oraguard 210
Image Perfect 2820-101
Oraguard 215
Image Perfect 2810-100
Image Perfect 2810-101
Image Perfect 2810-200
Oraguard 290
Oraguard 293
Oraguard 297GF
Image Perfect 2800-100
Image Perfect 2800-101
Image Perfect 2830-100
Tekutá laminácia
37 Image Perfect Clear Coat 1-C
37 Image Perfect Clear Coat 2-C
37 dištančný roztok
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
Strana 2
40
40
40
List1
Samolepiace fólie pre krátkodobé použitie
Orajet 3640
Orajet 3641
Monomerická valcovaná samolepiaca fólia pre všeobecné požitie v interiery,exteriery
pre krátkodobé aplikácie na rovných plochách
názov
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3640
3641
3641
3641
3641
3641
3641
3641
lepidlo
Životnosť
Hrúbka
Návin
permanetné disperzné polyakrylátové
3-4 rokov
80mic
50m
Širka
Povrch
Lepidlo
Biely lesklý
číre
Biely lesklý
číre
Biely lesklý
číre
biely lesklý
číre
Biely matný
číre
Biely matný
číre
Biely matný
číre
biely matný
číre
transp. Lesklý
číre
transp. Lesklý
číre
transp. Lesklý
číre
transp. Lesklý
číre
transp. Matný
číre
transp. Matný
číre
transp. Matný
číre
transp. Matný
číre
Biely lesklý
šedé
Biely lesklý
šedé
Biely lesklý
šedé
biely lesklý
šedé
Biely matný
šedé
Biely matný
šedé
biely matný
šedé
1m
1,37m
1,6m
2,0m
1m
1,37m
1,6m
2,0m
1m
1,37m
1,6m
2,0m
1m
1,37m
1,6m
2,0m
1m
1,37m
1,52m
2,0m
1,37m
1,52m
2,0m
cena za 1m2
1,47€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 3
List1
Orajet 3164G
Orajet 3164XG
Monomerická valcovaná samolepiaca fólia pre všeobecné požitie v interiery,exteriery
pre krátkodobé aplikácie na rovných plochách
názov
3164
3164
3164
3164
3164
3164
3164
3164XG
3164XG
3164XG
3164XG
3164XG
3164XG
3164XG
Lepidlo
Životnosť
Hrúbka
Návin
permanetné disperzné polyakrylátove
3-4 rokov
100mic
50m
Širka
1,05m
1,37m
1,6m
2,0m
1m
1,37m
1,6m
1,05m
1,37m
1,6m
2,0m
1m
1,37m
1,6m
Povrch
Biely lesklý, matný
Biely lesklý, matný
Biely lesklý, matný
Biely lesklý, matný
transp. Lesklý, matný
transp. Lesklý, matný
transp. Lesklý, matný
Biely lesklý, matný
Biely lesklý, matný
Biely lesklý, matný
Biely lesklý, matný
transp. Lesklý, matný
transp. Lesklý, matný
transp. Lesklý, matný
lepidlo
číre
číre
číre
číre
číre
číre
číre
šedé
šedé
šedé
šedé
šedé
šedé
šedé
Cena za 1m2
1,47€
Orajet 3620,3621,3162
Monomerická valcovaná samolepiaca fólia pre všeobecné požitie v interiery,exteriery
pre krátkodobé aplikácie na rovných plochách
3620-transp. Lepidlo , 3621-šedé lepidlo
Životnosť
3-4 rokov
Hrúbka
80mic
Návin
50m
Širka
Povrch
1,05;1,37;1,6mBiely lesklý, matný
Cena za 1m2
1,47€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 4
List1
Avery MPI 3400
Avery MPI 3401
Avery MPI 3420
Avery MPI 3421
Monomerická valcovaná samolepiaca fólia pre všeobecné požitie v interiery,exteriery
pre krátkodobé aplikácie na rovných plochách
Životnosť
Hrúbka
Návin
širka
názov
3400
3401
3421
3420
do 2 rokov
85mic
50m
1,067;1,37;1,6m
Povrch
Biely lesklý
biely lesklý
biely matný
biely matný
lepidlo
šedé
šedé odním.
šedé odním.
šedé
cena za 1m2
1,47€
Avery MPI 3003
Avery MPI 3023
Monomerická valcovaná samolepiaca fólia pre všeobecné požitie v interiery,exteriery
pre krátkodobé aplikácie na rovných plochách
Životnosť
do 2 rokov
Hrúbka
100mic
Návin
50m
širka
1,067;1,37;1,6m
názov
3003
3023
Povrch
Biely lesklý
biely matný
lepidlo
šedé
šedé
cena za 1m2
1,47€
1,47€
Avery MPI 3000
Avery MPI 3001
Avery MPI 3020
Avery MPI 3021
Monomerická valcovaná samolepiaca fólia pre všeobecné požitie v interiery,exteriery
pre krátkodobé aplikácie na rovných plochách
Životnosť
Hrúbka
návin
širka
do 2 rokov
95mic
50m
1,067;1,37;1,6; 2m
názov
3000
3001
3020
3021
Povrch
Biely lesklý
Biely lesklý
biely matný
biely matný
lepidlo
číre
číre
číre
číre
cena za 1m2
1,47€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 5
List1
Image perfect 2524 biela lesklá
Image perfect 2525 biela lesklá
Image perfect 2526 biela matná
Image perfect 2527 transp. Lesklá
Životnosť
Hrúbka
návin
širka
do 2 rokov
100mic
50m
1,05;1,37;1,6m
názov
IP2524
IP2525
IP2526
IP2527
Povrch
Biely lesklý
Biely lesklý
biely matný
transp. Lesklý
lepidlo
šedé
šedé semip.
šedé semip.
číre
cena za 1m2
cena za 1m2
1,73€
Image perfect 2528 biela lesklá
Image perfect 2529 biela lesklá
Image perfect 2531 biela matná
Image perfect 2530 biela matná
Image perfect 2511 biela lesklá
Image perfect 2512 biela lesklá
Image perfect 2513 biela matná
Image perfect 2514 transp. Lesklá
Životnosť
Hrúbka
návin
širka
do 2 rokov
80mic
50m
1,05;1,37;1,6m
názov
IP2528
Povrch
Biely lesklý
lepidlo
číre
IP2529
Biely lesklý
číre semiperm.
IP2531
IP2530
IP2511
biely matný
biely matný
biely lesklý
číre
číre semiperm.
šedé
IP2512
biely lesklý
šedé semip.
IP2513
biely matný
šedé semip.
IP2514
transp. Lesklý
1,55€
číre
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 6
List1
Samolepiace fólie pre strednodobé použitie
Orajet 3651 polymér
Polymerická samolepiaca fólia pre strednodobé použitie v interiery, exteriery ,vhodná aj na mierne zakrivených
povrchoch
Lepidlo
Životnosť
Hrúbka
Návin
šedé solventné polyakrylátové permanentné
5 rokov
70mic
50m
Širka
1,37m
1,52m
1,37m
1,52m
Povrch
biely lesklý
biely lesklý
transp. Lesklý
transp. Lesklý
Cena za 1m2
3,54€
Orajet 3165 polymér
vlastnosti ako orajet 3651
Lepidlo
Hrúbka
Návin
Širka
0,91m
1,05m
1,37m
1,52m
1,37m
1,52m
šedé solventné polyakrylátové permanentné
100mic
50m
Povrch
Cena za 1m2
biely lesklý
biely lesklý
biely lesklý
biely lesklý
transp. Lesklý
transp. Lesklý
3,98€
Orajet 3551
Polymerická valcovaná fólia pre strednodobé až dlhodobé použitie v exteriery vhodná aj na zaoblené
povrchy (nie 3D) dopravných prostriedkov
Lepidlo
solventné polyakrylátové
Životnosť
Hrúbka
Návin
šírka
7 rokov
70mic
50m
1,37a 1,52m
Širka
1,37m
1,37m
1,37m
Povrch
lepidlo
biely lesklý
šedé
biely lesklý
šede RA
transp. Lesklý transparentné
Cena za 1m2
5,58€
RA- Rapid Air repozičné lepidlo v praxi lahké vytlačenie vzduchu s pod fólie (bezbublinkové lepenie)
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 7
List1
ImagePerfect™ 2532
SuperGrip fólia - biela lesklá fólia bola špeciálne vyvinutá pre aplikácie na povrchy s nízkou povrchovou energiou,
ktoré su všeobecne obtiažne polepiteľné napr. nálepky na surfoch, motokrosových motorkáh, štvorkolkáh,
polyamidových štruktúrach/stenách (hokejové štadióny),prškované povrchy kovov atď.
Lepidlo
Životnosť
Hrúbka
Návin
šírka
tepl. Rozsah
Permanentné akrylové na báze kaučuku
do 5 rokov
70mic
50m
1,37m
-30C ~ +90C
Širka
Povrch
1,37m
biely lesklý
lepidlo
Cena za 1m2
5,56€
ImagePerfect™ 2533
SuperGrip fólia – transp. lesklá fólia bola špeciálne vyvinutá pre aplikácie na povrchy s nízkou povrchovou energiou,
ktoré su všeobecne obtiažne polepiteľné napr. nálepky na surfoch, motokrosových motorkáh, štvorkolkáh,
polyamidových štruktúrach/stenách (hokejové štadióny),prškované povrchy kovov atď.
Lepidlo
Životnosť
Hrúbka
Návin
šírka
tepl. Rozsah
Permanentné akrylové na báze kaučuku
do 5 rokov
70mic
50m
1,37m
-30C ~ +90C
Širka
Povrch
1,37m
transparentný lesklý
lepidlo
Cena za 1m2
5,56€
ImagePerfect™ 2503 Plus / 2503PA Plus
Polymerická fólia - biela, lesklá
V chemickom zložení fólie sú špeciálne plastifikátory a UV stabilizátory s nízkou migráciou,ktoré zaručujú jej
Dlhodobú farebnú stabilitu, vynikajúcu exterierovú životnosť. Je vhodná na polep rovných alebo jednoduchých, valcovo
zaoblených (nie 3D) povrchov dopravných prostriedkov, karavanov, okennú grafiku a pre všeobecné aplikácie v interieri
a exteriéri
Image perfect 2503PA Plus je vyrobená technológiou “Perfect Apply” (bezbublinková technológia)
Lepidlo
Životnosť
Hrúbka
IP2503PA
permanentné , číre akrylátové
7 rokov
70mic
Širka
Povrch
0,8m
biely lesklý
1,05m
biely lesklý
1,22m
biely lesklý
1,37m
biely lesklý
1,6m
biely lesklý
1,22,1,37,1,6mbiely lesklý
Cena za 1m2
4,62€
návin
50m
50m
50m
12,5,25,50m
25, 50m
50m
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 8
List1
ImagePerfect™ 2504
Polymerická fólia – transparentná, lesklá
V chemickom zložení fólie sú špeciálne plastifikátory a UV stabilizátory s nízkou migráciou,ktoré zaručujú jej
Dlhodobú farebnú stabilitu, vynikajúcu exterierovú životnosť. Je vhodná na polep rovných alebo jednoduchých, valcovo
zaoblených (nie 3D) povrchov dopravných prostriedkov, karavanov, okennú grafiku a pre všeobecné aplikácie v interieri
a exteriéri
Lepidlo
permanentné , číre akrylátové
Životnosť
7 rokov
Hrúbka
70mic
50m
návin
Širka
0,8m
0,91m
1,05m
1,22m
1,37m
Povrch
transp. Lesklý
transp. Lesklý
transp. Lesklý
transp. Lesklý
transp. Lesklý
1,52m
transp. Lesklý
1,6m
transp. Lesklý
Cena za 1m2
4,51€
ImagePerfect™ 2505/2505R
Polymerická fólia – biela, lesklá ,šedé lepidlo
V chemickom zložení fólie sú špeciálne plastifikátory a UV stabilizátory s nízkou migráciou,ktoré zaručujú jej
Dlhodobú farebnú stabilitu, vynikajúcu exterierovú životnosť. Je vhodná na polep rovných alebo jednoduchých, valcovo
zaoblených (nie 3D) povrchov dopravných prostriedkov, karavanov, okennú grafiku a pre všeobecné aplikácie v interieri
a exteriéri
IP2505R
Lepidlo
permanentné , šedé akrylátové
Životnosť
7 rokov
Hrúbka
100mic
návin
50m
semipermanentné
Širka
Povrch
Cena za 1m2
0,76m
biela satin
1,22m
biela satin
1,37m
biela satin
1,52m
biela satin
6,28€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 9
List1
Samolepiace fólie pre dlhodobé použitie
Orajet 3951/3951RA
Vysoko kvalitná polymerická liata fólia , určená na dlhodobé použitie v exteriery , vhodná na 3D
polepy dopravných prostriedkov
Lepidlo
Životnosť
Hrúbka
Návin
širka
Širka
1,37m
1,37m
1,37m
solventné polyakrylátové
do 10rokov
53 mic
50m
1,05m , 1,37m, 1,52m
Povrch
lepidlo
Cena za 1m2
biely lesklý
šedé
9,63€
biely lesklý
šede RA
11,45€
transp. Lesklý transparentné
9,63€
Cena za 1 rolku
658,57€
784,37€
658,57€
RA- Rapid Air repozičné lepidlo v praxi lahké vytlačenie vzduchu s pod fólie (bezbublinkové lepenie)
3MTM Controltac TM 180 Cv3
Prémiová liata PVC fólia určená na polep dopravných prostriedkov aj 3D aplikácie
Lepidlo
Životnosť
Hrúbka
Návin
Controltac, Comply v2
Do 8 rokov
50mic
45,7m
Širka
Povrch
lepidlo
Cena za 1m2
1,22m
biely lesklý
šedé
1,37m
biely lesklý
šedé
1,52m
biely lesklý
šedé
Laminácia
3MTM 8519
Comply V2 – permanentné šedé repozičné lepidlo so štruktúrov neviditeľných vzduchových kanálikoch v lepidle,
zabezbečujúcich bezbublinkové lepenie fólie
Controltac- lepidlo aktivované tlakom
17,28€
ARLON 6000
Prémiová liata PVC fólia určená na polep dopravných prostriedkov a 3D aplikácie
Extrémne prispôsobivá fólia zložitým povrchom a prelisom, praktický bez obmedzenia
životnosť
Hrúbka
lepidlo
10rokov
50mic
polohovateľné kanálikové
Návin
Širka
Povrch
lepidlo
45,7m
1,37m
biely lesklý
šedé
Cena za 1m2
8,68
Arlon 3220
Laminácia
Fólia sa predáva na bežné metre!!!!!!
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 10
List1
ImagePerfect™ 2507
Liata PVC fólia - biela lesklá permanentná, fólia má šedé repozičné lepidlo, ktoré jej zaručuje výbornú opacitu.
Je určená na výrobu interiérových a exteriérových aplikácií , zvlašť je vhodná na polep dopravných prostriedkov.
Po aplikácií fólie na 3D povrchy nahrejte fóliu rovnomerne v celej ploche na cca 100st. C.
životnosť
Hrúbka
lepidlo
10rokov
50mic
solventné akrylové ,šedé , repozičné, permanentné
Širka
0,76m
0,91m
1,22m
1,22m
1,37m
návin
50m
50m
25m
50m
12,5m
Povrch
biela lesklá
biela lesklá
biela lesklá
biela lesklá
biela lesklá
1,37m
25m
biela lesklá
1,37m
50m
biela lesklá
1,52m
25m
biela lesklá
1,52m
50m
biela lesklá
Cena za 1m2
10,61€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 11
List1
ImagePerfect™ 2508
Samolepiaca liata fólia pre dopravné prostriedky- transparentná lesklá permanentná vhodná na polep dopravných
prostriedkov
životnosť
Hrúbka
lepidlo
8 rokov
50mic
solventné akrylové ,transparentné , permanentné
Širka
0,76m
1,22m
1,22,m
1,37m
1,37m
návin
50m
25m
50m
25m
50m
Povrch
transp. Lesk
transp. Lesk
transp. Lesk
transp. Lesk
transp. Lesk
1,52m
25m
transp. Lesk
1,52m
50m
transp. Lesk
Cena za 1m2
10,6€
ImagePerfect™ 2517
Liata PVC fólia - biela lesklá permanentná,v jej chemickom zložení sú špeciálne plastifikátory a UV stabilizátory.
Táto fólia je určená pre interiérové a hlavne exteriérové aplikácie ako sú značenia a dekorácie, grafika a celopolep
dopravných prostriedkov
životnosť
Hrúbka
lepidlo
10 rokov
100mic
solventné akrylové ,transparentné , permanentné
Širka
1,52m
návin
45,72m
Povrch
biela lesklá
Cena za 1m2
14,63€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 12
List1
Bannery
Image perfect 2108
Ekonomický banner pre kratkodobé aplikácie v interieri a exteriéri, vhodná do solventných a eco-solventných
tlačiarni
(návin 25m)
(návin 50m)
gramaž
životnosť
hrúbka
povrch
šírka
širka
340g/m2
do 1 roka
250mic
lesklý
1,1; 1,22; 1,37; 1,6;
1,37; 1,6;
Cena za 1m2 1,53€
Image perfect 2109
Ekonomický banner pre kratkodobé aplikácie v interieri a exteriéri, vhodná do solventných a eco-solventných
tlačiarni
(návin 25m)
(návin 50m)
gramaž
životnosť
hrúbka
povrch
šírka
širka
440g/m2
do 1 roka
350mic
lesklý
1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 2,05; 2,5; 3,2m
1,37; 1,6;
Cena za 1m2 1,9€
Plachtovinu je možné zvárať
Image perfect 2109 FR
Ekonomický lesklý banner pre kratkodobé aplikácie v interieri a exteriéri, vhodná do solventných a eco-solventných
tlačiarni
(návin 25m)
(návin 50m)
gramaž
životnosť
hrúbka
povrch
šírka
širka
440g/m2
do 1 roka
350mic
lesklý
1,1; 1,22; 1,37; 1,6;
1,37; 1,6;
Cena za 1m2 1,9€
Plachtovinu je možné zvárať
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 13
List1
Image perfect 2116
Ekonomický banner pre kratkodobé aplikácie v interiery a exteriéry, vhodná do solventných a eco-solventných
tlačiarni
gramaž
440g/m2
životnosť
do 1 roka
hrúbka
350mic
povrch
matný
(návin 25m) šírka
1,1; 1,37; 1,6; 2,2; 2,5m
(návin 50m) širka
1,1; 1,37; 1,6; 2,2; 2,5; 3,2m
Cena za 1m2 1,74€
Plachtovinu je možné zvárať
Image perfect 2116 FR
Ekonomický hladký banner pre kratkodobé aplikácie v interiery a exteriéry, vhodná do solventných a eco-solventných
tlačiarni
gramaž
440g/m2
životnosť
do 1 roka
hrúbka
350mic
povrch
matný
(návin 25m) šírka
1,1; 1,37; 1,6;
(návin 50m) širka
1,37; 1,6;
Cena za 1m2 1,87€
Plachtovinu je možné zvárať
Image perfect 2110
Vysokokvalitný, coatovaný, liaty banner vhodný do interieru a dlhodobo do exterieru .
Banner je možné zvárať
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
šírka
širka
550g/m2
do 5 rokov
460mic
0,8; 1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 2,2; 2,5 m
1,37; 1,6; ; 2,2; 2,5 ; 3,2m
Cena za 1m2 6,57€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Image perfect 2125
Strana 14
List1
Matný liaty frontlit banner s vynikajúcou potlačiteľnosťou a dobrou zváriteľnosťou. Banner má protiplesňovú úpravu
Materiál je vhodný do solventných , eco solventných , UV a latexových tlačiarni .
gramáž
životnosť
hrúbka
návin
širka
520g/m2
do 5 rokov
470mic
36,6m
1,1;1,37; 1,6; 2,2; 2,5;3,2m
Cena za 1m2 2,27€
Image perfect 2124
Vysokokvalitný, coatovaný, liaty banner vhodný do interieru a dlhodobo do exterieru .
Banner je možné zvárať
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
šírka
širka
550g/m2
do 5 rokov
520mic
1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 2,05; 2,2; 2,5m
1,37; 1,6; 2,05; 2,2; 2,5m
Cena za 1m2 2,62€
Image perfect 2113
Vysokokvalitný, TOP-coatovaný, liaty banner vhodný do interieru a dlhodobo do exterieru .
Banner má vysokú odolnosť voči UV žiareniu a plesňam . Banner je možné zvárať.
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
šírka
širka
550g/m2
do 5 rokov
470mic
matný
0,8; 1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 2,05; 2,2; 2,5m
1,37; 1,6; 2,05; 2,2; 2,5; 3,2; 5m
Cena za 1m2 4,31€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Image perfect 2117
Strana 15
List1
Vysokokvalitný, coatovaný, liaty banner vhodný do interieru a dlhodobo do exterieru .
Banner má vysokú odolnosť voči UV žiareniu a plesňam . Banner je možné zvárať.
Banner s najvyšším stupňom certifikovanej nehorľavosti B1/M1
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
šírka
širka
570g/m2
do 5 rokov
510mic
matný
0,8; 1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 2,05; 2,2; 2,5m
1,37; 1,6; 2,05; 2,2; 2,5; 3,2; 5m
Cena za 1m2 4,7€
Image perfect 2118
Blockout banner , ekonomický z obidvoch strán potlačiteľný so svetloblokujúcim jadrom
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
šírka
širka
450g/m2
1 rok
360mic
lesklý
1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 2,2; 2,5m
1,37; 1,6; 2,2; 2,5; 3,2m
Cena za 1m2
3,5€
Image perfect 2111
Blockout banner , vysokokvalitný,tažký, svetloblokujúci, coatovaný banner
Banner má vysokú odolnosť voči UV žiareniu a plesňam . Banner je možné zvárať.Z obidvoch strán potlačiteľný
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
šírka
širka
800g/m2
5 rokov
610mic
matný
1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 2,05; 2,2; 2,5m
1,37; 1,6; 2,05; 2,2; 2,5; 3,2m
Cena za 1m2
6,8€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 16
List1
Image perfect 2122
Blockout banner , vysokokvalitný,tažký, svetloblokujúci, coatovaný banner
Banner má vysokú odolnosť voči UV žiareniu a plesňam . Banner je možné zvárať.Z obidvoch strán potlačiteľný
Banner je mäkký, tenký ale veľmi silný.
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
šírka
širka
650g/m2
5 rokov
510mic
matný
1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 2,2; 2,5m
1,1; 1,37; 1,6; 2,2; 2,5; 3,2m
Cena za 1m2
7,3€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 17
List1
Mesh
Image perfect 2204
Sieťovina B1/M1 s nosičom
(návin 25m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
širka
340g/m2
do 3 rokov
480mic
matný
1,37;1,6; 2,05 ; 2,18m
Cena za 1m2
7€
Image perfect 2214
Sieťovina s nosičom , vhodná do interieru a exterieru
(návin 25m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
širka
300g/m2
Do 3 roku
410mic
matný
1,1; 1,37;1,6m
Cena za 1m2
4,61€
Image perfect 2210
Špeciálna sieťovina bez nosiča s pravidelnou štruktúrov vynikajúcou rovinnosťou , prvotriednou kvalitou tlače
, vhodná do interieru a exterieru
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
širka
širka
340g/m2
Do 3 roka
480mic
matný
1,6; 2,05m
1,6; 2,05; 2,5; 3,2; 5m
Cena za 1m2
4,5€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 18
List1
Image perfect 2211
Pružná sieťovina bez nosiča s pravidelnou štruktúrov vynikajúcou rovinnosťou , prvotriednou kvalitou tlače
, vhodná do interieru a exterieru
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
širka
širka
225g/m2
Do 1 roka
380mic
matný
1,37; 1,6; 2,05 ;2,2; 2,5m
1,37; 1,6; 2,05 ;2,2; 2,5 ; 3,2m
Cena za 1m2
2,46€
Image perfect 2212
Sieťovina s nosičom , vhodná do interieru a exterieru
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
širka
širka
260g/m2
do 1 roka
400mic
matný
1,22; 1,37;1,6; 2,2; 2,5m
3,2m
Cena za 1m2
3,1€
Image perfect 2213
Mesh s nosičom , vhodná do interieru a exterieru
Cez materiál je dobre vidieť a preto je vhodný na vystavy , firemné akcie , budovy a pre propagačné akcie
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
životnosť
hrúbka
povrch
širka
širka
340g/m2
do 3 rokov
480mic
matný
1,22; 1,37;1,6; 2,5m
1,37;1,6; 2,5m
Cena za 1m2
6,2€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 19
List1
Dtec sieťovina laminovaná
Laminovaná sieťovina s podkladovým PE linerom
gramáž
širka
návin
280g/m2
1,6; 3,2m
50m
Cena za 1m2
2,27€
Avery Jupiter 3320
Laminovaná sieťovina s podkladovým papierom
gramáž
širka
šírka
280g/m2
1,37m
1,6m
návin
50m
22,86m
Cena za 1m2
možnosť odberu na bežné metre
4,77€
Banner mesh
Laminovaná sieťovina s podkladovým linerom
gramáž
370g/m2
širka
návin
1,4m
30m
Cena za 1m2
1,88€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 20
List1
Textílie
Image perfect 2301
Vlajkovina s nosičom , biela ,saténová lesklá. Pri tlači atrament presiakne celým materiálom a
tlačený motív je viditeľný aj z rubovej strany. Materiál je vhodný ako dekoračné pozadie s
s nekladením dôrazom na intenzívne farby , určený prevažne do interieru
UPOZORNENIE:po dotlačení odstraniť nosič, nie vlajkovinu
gramáž
životnosť
hrúbka
širka
návin 30,5m povrch
110g/m2
interier od 3 do 6 mesiacov
300mic
1,37m
biely lesklý
Cena za 1m2
9,09€
Image perfect 2308
Vlajkovina s nosičom , biela , hodvábne lesklá , podobne vlastnosti ako IP2301 akurát má
intenzivnejšie farby
gramáž
životnosť
hrúbka
návin 30,5m širka
110g/m2
interier od 3 do 6 mesiacov
300mic
1,07; 1,22; 1,37; 1,52m
Cena za 1m2 11,53€
Image perfect 2305
Textília polyesterová s coatingom, predná strana je nepriepustná- nie je potrebný nosič
gramáž
povrch
hrúbka
(návin 12,5m) širka
(návin 25m) širka
(návin 50m) širka
320g/m2
biely matný
350mic
1,37m
0,76; 0,91; 1,22; 1,37; 1,6; 2; 2,45m
1,37; 1,6; 2; 2,45; 3m
Cena za 1m2
7,11€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 21
List1
Image perfect 2306
Textília bavlnená so špeciálnym coatingom, predná strana je nepriepustná- nie je potrebný nosič
Materiál je nekrčivý
(návin 25m)
(návin 50m)
gramáž
povrch
hrúbka
širka
širka
300g/m2
biely matný
545mic
1,1; 1,22; 1,37; 1,6; 1,8; 2,2 ; 2,5m
1,1; 1,37; 1,6; 1,8; 2,2 ; 2,5;3,2m
Cena za 1m2
7,79€
Image perfect 2310 Artistic Canvas
Umelecké plátno so strukturovaným povrchom imitujúci maľovanú umeleckú grafiku
Vynikajúca tlačová kvalita, extrémne žiarivé farby-takmer originál ručne maľovaný obraz
(návin 10m)
(návin 30m)
gramáž
povrch
hrúbka
širka
širka
440g/m2
biely matný
540mic
1,22; 1,37;1,6m
1,22; 1,37;1,6m
Cena za 1m2 11,62€
Image perfect 2314
Fabric Supreme
IP 2314 predstavuje textilné potlačiteľné médium s využitím špeciálne upraveného polyesteru.
IP 2314 má veľmi hladký povrch umožňujúci vysoký stupeň kvality tlačového výstupu.Je vhodný pre použitie v interiéri
i exteriéri (krátkodobé aplikácie) a je vysoko odolný proti pokrčeniu.
gramáž
povrch
hrúbka
(návin 30,5m) širka
210g/m2
biely
260mic
1,07; 1,37;1,6; 1,82; 2,5m
Cena za 1m2
8,78€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 22
List1
Image perfect 2315
Silver-Back Fabric
Je špeciálna 100% polyesterová tkanina.IP 2315 je polyester s PU vrstvou, s veľmi hladkým povrchom a vysoku
úrovňou potlače.Je flexibilný odolný proti pokrčeniu .IP 2315 má striebornú zadnú stranu-výhodou sú estetickejši
vzhľad v prípade viditeľnej zadnej strany a znižuje priehľadnosť(oproti iným materiálom)
(návin 30m)
gramáž
povrch
hrúbka
širka
214g/m2
biely satin
260mic
0,9; 1,37;1,52m
Cena za 1m2
12€
Image perfect 2317
Samolepiaca textília polystretch textile potlačitelný eco-solventnými , solventnými, UV a latexovými atramentami
gramáž
návin 22,86m širka
návin 45,72m širka
názov
2317P
2317R
155g/m2
1,06;1,37
1,06;1,37m
Povrch
biely satin
biely satin
lepidlo
permanentné
semiperm.
Cena za 1m2
8,64€
Image perfect 2309
Polyesterová tkanina pre širokú škálu textilných aplikácii v reklame, architektúre a dizajne. Je vhodná na výrobu
obrusov s potlačou. Materiál je nepriepustný (atrament počas tlače nepresiakne na druhú stranu), má akrylátový
topcoat a je potlačiteľný Všetkými typmi tlačiarni
návin 25m
hrúbka
140mic
širka
0,8; 1; 1,37; 1,6m
trieda horľavosti B1/M1
názov
Povrch
2309
biely matný
cena za 1m2
5,79€
Image perfect 2320
Umelecké plátno so strukturovaným povrchom imitujúci maľovanú umeleckú grafiku. Materiál je potlačiteľný
Solventnými , eco-solventnými , latexovými a UV vytvrdzovateľnými tlačiarňami .
520nic
hrúbka
širka
1,37m
návin
15 a 30m
trieda horľavosti B1/M1
názov
Povrch
2320
artistic fine art cannvas
cena za 1m2
9€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 23
List1
Papiere
ImagePerfect™ 2404
Bilbordový vodeodolný papier s azúrovou rubovou stranou, vhodný do exterieru
gramáž
povrch
Širka
návin
120g/m2
biely matný
0,8; 0,91; 1,22; 1,37; 1,6m
50m
Cena za 1m2
1,2€
Image perfect 2405
Posterový nepremokavý papier , materiál je vhodný do interieru a kratkodobo do exterieru
Top coating poskytuje vynikajúcu tlačovú kvalitu je možné ho použiť aj pre svetelnú reklamu
(návin 50m)
gramáž
povrch
hrúbka
širka
135g/m2
biely pololesk
165mic
0,8; 1,07; 1,22; 1,37; 1,6m
Cena za 1m2
1,16€
Image perfect 2408
Ťažký posterový papier , pololesklý pre všobecné požitie a nenáročné svetelné reklamy
(návin 50m)
gramáž
povrch
hrúbka
širka
200g/m2
biely pololesk
230mic
1,37; 1,6m
Cena za 1m2
1,76€
Image perfect 2406
Vysokolesklý fotografický papier so špeciálnou povrchovou vrstvou , vynikajúci pre reprodukcie
umeleckých fotografií
(návin 30m)
gramáž
hrúbka
povrch
širka
260g/m2
245mic
lesklý
1,22; 1,37; 1,6m
Cena za 1m2
3,35€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 24
List1
Image perfect 2409
Umelecky “Fine Art”
Umelecký papier vysokej gramáže určený pre interiérové použitie.
Vhodný na displaye , postery , vhodny aj na vizitky , pozvánky , pohľadnice, jedálne lístky a pod.
gramáž
hrúbka
širka
povrch
265g/m2
435mic
1,22m
biely matný
Navin 10 a 30m
Cena za 1m2
3,19€
Image perfect 2410
Samolepiací kriedový papier vynikajúcej kvality
Papier s vysokou odolnosťou proti poškrabaniu aj pri navlhčení
gramáž
hrúbka
širka
povrch
130g/m2
165mic
1,37m
biely lesklý
Návin 25 a 50m
Cena za 1m2
3,4€
Image perfect 2411
Papierová tapeta so štruktúrou plátna
Potlačený materiál je možné čistiť s navlhčenou špongiou. Lepenie pomocou tapetového lepidla
gramáž
hrúbka
širka
povrch
240g/m2
330mic
1,07m
biely matný
Návin 50m
Cena za 1m2
2,6€
Image perfect 2412
Papierová tapeta so štruktúrou piesku
Potlačený materiál je možné čistiť s navlhčenou špongiou. Lepenie pomocou tapetového lepidla
gramáž
hrúbka
širka
povrch
240g/m2
330mic
1,07m
biely matný
Návin 50m
Cena za 1m2
2,6€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 25
List1
Image perfect 2413
Multifunkčný materiál, ktorý je odolný proti natrhnutiu a poškrabaniu.Je možné ho použiť v interiéri ale aj krákodobo
v exteriéri ako banner, presvetlenú reklamu alebo ako Roll-up produkt.Je vhodný pre veľkoformátové reklamné tabule,
obchodné výstavy, areály stavieb, výstavné siene, reklamné kampane atď.
(návin 50m)
gramáž
hrúbka
širka
povrch
190g/m2
310mic
0,91;1,22; 1,37; 1,52m
biely
Cena za 1m2
4,7€
ImagePerfect™ 2414
Ekonomický bilbordový papier s azúrovou rubovou stranou, vhodný do interiéru a kratkodobo exterieru.
Vodotesný, veľmi odolný proti poškrabaniu aj keď je mokrý
gramáž
120g/m2
povrch
biely satin
Širka
1,37; 1,6; 2m
návin
80m
Cena za 1m2
0,99€
ImagePerfect™ 2415
Wallpaper Jacquard
je veľmi kvalitná výborne umývateľná tapeta pre nástennú dekoráciu.
Vzhľadom a štruktúrou sa veľmi podobá na štandardnú tapetu.Kvôli jej netkanej podložke sa tapeta veľmi jednoducho
aplikuje lepidlom na tapety (pre netkané nosiče) a jednoducho sa odstraňuje. Potlačený materiál sa môže čistiť
teplou vodou a mydlom s použitím mäkej špongie. Tlačená grafika je odolná proti poškrabaniu.
gramáž
240g/m2
povrch
Širka
1,07m
návin
50m
Cena za 1m2
2,9€
BBS- blue back side
Bilbordový vodeodolný papier s azúrovou rubovou stranou, vhodný do exterieru
gramáž
povrch
(návin 100m) Širka
115g/m2
biely matný
1,37; 1,6m
Cena za 1m2
0,58€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 26
List1
City Light 150
Posterový biely pololesklý papier s translucentnými vlastnosťami , obojstranne coatovaný papier odolný voči
poveternostným podmienkam a UV žiareniu
gramáž
150g/m2
vodeodolný papier s ochranou proti UV žiareniu
(návin 100m) širka
1,37; 1,6m
Cena za 1m2
0,73€
City Light 200
Posterový biely pololesklý papier s translucentnými vlastnosťami , obojstranne coatovaný papier odolný voči
poveternostným podmienkam a UV žiareniu
gramáž
200g/m2
(návin 75m) širka
1,4m
Cena za 1m2
1,75€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 27
List1
Materiály pre svetelnú reklamu
Image perfect 2606
Backlit -translucentný banner určenýpre svetelnú reklamu , vďaka speciálnej tkanine vo vnutry
materálu zabezpečuje rovnomernú distribúciu svetla pre dosiahnutie požadovaného efektu
(návin 25m)
(návin 50m)
Gramáž
hrúbka
životnosť
povrch
širka
širka
620g/m2
435mic
Do 2 rokov
lesklý
1,37; 1,6; 2,2; 2,5m
1,37; 1,6; 2,2; 2,5; 3,2m
Cena za 1m2
3,09€
Image perfect 2603
Backlit -translucentný banner určenýpre svetelnú reklamu ,materál je veľmi pevný ,schopný odolávať
Silnému vetru,vďaka špeciálnej tkanine vo vnútry materálu zabezpečuje rovnomernú distribúciu
svetla pre dosiahnutie požadovaného efektu
(návin 25m)
(návin 50m)
Gramáž
hrúbka
povrch
životnosť
širka
širka
650g/m2
570mic
biely matný
Do 7 rokov
1,22;1,37; 1,6; 2,05; 2,5m
1,37; 1,6; 2,05; 2,5m
Cena za 1m2
9,37€
Image perfect 2605
backlit polotuhý translucentný s atestom nehorľavosti. Ideálny pre vnútorné presvetlené boxy.
má špeciálny coatovaný polyesterový film , ktorý zabespečuje rovnomernú distribúciu svetla
(návin 30m)
Gramáž
hrúbka
povrch
širka
175g/m2
215mic
biely lesklý
0,8; 0,91; 1,22; 1,37; 1,6m
Cena za 1m2
4,57€
Image perfect 2607
backlit translucentný. Ideálny pre vnútorné presvetlené boxy.
má špeciálny coatovaný polyesterový film , ktorý zabespečuje rovnomernú distribúciu svetla
(návin 30m)
Gramáž
hrúbka
širka
235g/m2
230mic
1,22; 1,37; 1,52m
Cena za 1m2
3,41€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 28
List1
Image perfect 2516
Translucentná samolepiaca fólia vyrobená technológiou PA “perfect apply” (bezbublinková technológia)
Lepidlo
Životnosť
povrch
hrúbka
Širka
technológia PA
Permanentné , solventné akrylátové
Do 7 rokov
biely matný
80mic
1,37; 1,6m
Cena za 1m2
Cena za 1m2
6,9€
7,63€
Orajet 3850
translucentná samolepiaca fólia určena pre svetelné reklamy pre krátkodobé a dlhodobé aplikácie
Lepidlo
Životnosť
Hrúbka
povrch
Návin
širka
permanentné polyakrylátové
do 5 rokov
80mic
biely pololesk
50m
1,37; 1,52m
Cena za 1m2
7,79€
Ferrari Expolit Flash 4695
Backlit vysokokvalitný pre použitie vo svetelnej reklame, s vynikajúcim rozptylom svetla
(návin 25m)
(návin 50m)
Gramáž
hrúbka
životnosť
povrch
Širka
širka
650g/m2
550mic
do 5 rokov
biely pololesk
1,6m
2,6m
Cena za 1m2 11,48€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 29
List1
Materiál pre okennú grafiku
One Way Vision
Okenná perforovaná samolepiaca folia . Materiál ma 50%potlačiteľnej plochy s priemerom otvorov 1,5mm.
Je určený na polep hladkých a rovných povrchov v interiéry a kratkodobo v exterieri
lepidlo
hrúbka
životnosť
širka
akrylátové čierne , permanentné
140mic
do 1 roka
1; 1,37; 1,52m
návin
predaj na bežné metre !!!!!!!!!!!!!!
Cena za 1m2
4,37€
One Way Vision s certifikátom SR
Okenná perforovaná monomerická samolepiaca folia . Materiál ma 50%potlačiteľnej plochy s priemerom otvorov 1,6mm.
Je určený na polep hladkých a rovných povrchov v interiéry a kratkodobo v exterieri
Fólia ma certifikát ministerstva dopravy SR
lepidlo
hrúbka
životnosť
širka
akrylátové čierne , permanentné
180mic
do 1 roka
1,37; 1,52m
návin
predaj na bežné metre !!!!!!!!!!!!!!
Cena za 1m2
6,54€
One Way Vision Long Life
Okenná perforovaná samolepiaca folia . Materiál ma 60%potlačiteľnej plochy .
Životnosť do 3 rokov , odstraniteľnosť lepidla do 1 roka po aplikácii
lepidlo
hrúbka
životnosť
širka
akrylátové čierne , odstraniteľné
180mic
do 1 roka
1,37m
návin
50m
Cena za 1m2
predaj na bežné metre !!!!!!!!!!!!!!
8,46€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 30
List1
Image Perfect 2705
Okenná perforovaná samolepiaca folia . Materiál ma 60%potlačiteľnej plochy s priemerom otvorov 1,5mm.
Je určený na polep hladkých a rovných povrchov v interiéry a kratkodobo v exterieri
(návin 25m)
(návin 50m)
lepidlo
hrúbka
životnosť
širka
Širka
akrylátové čierne , odstraniteľné
160mic
do 1 roka
1,35; 1,52
1,35; 1,52m
Cena za 1m2
6,12€
ORAJET® 3675
Perforovaná polymerická samolepiaca fólia pre okennú grafiku - biela lesklá
Tento materiál po aplikácii na priehľadný podklad (sklo)umožňuje dva druhy pohľadu. Pohľad spredu vtedy vidno
vytlačenú grafiku a nevidno, čo je za grafikou a pohľad zozadu – vtedy nie je vidno grafiku a cez perforáciu vidno
čo je pred grafikou.
Perforácia: ORAJET 3675: 50% potlačiteľná plocha, priemer otvorov 1,5 mm
lepidlo
hrúbka
životnosť
širka
návin
Solvent akrylové transparentné permanentné
140mic
do 3 rokov
1,37; 1,52m
50m
Cena za 1m2
16€
ORAJET® 3635
Perforovaná polymerická samolepiaca fólia pre okennú grafiku - biela lesklá
Tento materiál po aplikácii na priehľadný podklad (sklo)umožňuje dva druhy pohľadu. Pohľad spredu vtedy vidno
vytlačenú grafiku a nevidno, čo je za grafikou a pohľad zozadu – vtedy nie je vidno grafiku a cez perforáciu vidno
čo je pred grafikou.
Perforácia: ORAJET 3675: 50% potlačiteľná plocha, priemer otvorov 1,5 mm
lepidlo
hrúbka
životnosť
širka
návin
Solvent akrylové transparentné semi-permanentné
140mic
do 3 rokov
1,37; 1,52m
50m
Cena za 1m2
16€
Pozn. Fólia má osvedčenie Ministerstva Dopravy SR pre použitie na sklá vozidiel kategórie M1, N1.
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 31
List1
Špeciálne materiály
ImagePerfect™ 2903
Syntetický materiál pre Roll-Up systémy - biely pololesklý
IP 2903 je syntetický produkt novej generácie, vhodný pre širokú škálu aplikácií. Materiál sa vyznačuje vynikajúcou
rovinnosťou a minimálnou krútivosťou zvislých hrán pri voľnom zavesení preto je ideálny na použitie v Roll-Up a
Pop-Up, ako aj v POS systémoch. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči vode, vlhkosti a poškrabaniu.
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
190mic
170g/m2
0,76 ; 0,91 ; 1,07 ; 1,37; 1,52
30m
Cena za 1m2
4,9€
ImagePerfect™ 2909
Syntetický materiál pre Roll-Up systémy - biely pololesklý
IP 2909 je syntetický produkt novej generácie, vhodný pre širokú škálu aplikácií. Materiál sa vyznačuje vynikajúcou
rovinnosťou a minimálnou krútivosťou zvislých hrán pri voľnom zavesení preto je ideálny na použitie v Roll-Up a
Pop-Up, ako aj v POS systémoch. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči vode, vlhkosti a poškrabaniu.
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
210mic
300g/m2
1,07 ; 1,37m
30m
Cena za 1m2
6,57€
ImagePerfect™ 2905
Nepriesvitný syntetický materiál pre Roll-Up systémy - biely, hodvábne lesklý atest nehorľavosti B1
IP 2905 je syntetický produkt novej generácie, vhodný pre širokú škálu aplikácií. Materiál sa vyznačuje vynikajúcou
rovinnosťou a minimálnou krútivosťou zvislých hrán pri voľnom zavesení preto je ideálny na použitie v Roll-Up a
Pop-Up, ako aj v POS systémoch. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči vode, vlhkosti a poškrabaniu.
Vnútorná svetlo blokujúca vrstva zabezpečuje jeho absolútnu nepriesvitnosť. IP 2905 je potlačiteľný iba z jednej
strany
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
200mic
250g/m2
0,91 ; 1,07 ; 1,22; 1,52
25m
Cena za 1m2
8,94€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 32
List1
ImagePerfect™ 2910
IP2910 je neadhezíny, polotuhý materiál z PVC pre Pop-up systémy. Tento vysoko kvalitný tuhý polystyrén sa
ideálne hodí na výstavy, display a pop-display systémy, kde je potrebné mať tvrdé a stabilné materiály.
Vďaka špeciálnej TOP-COATING vrstve ponúka vynikajúcu kvalitu tlače i pre malé texty
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
450mic
635g/m2
0,91 ; 1,07 ; 1,37
20m
Cena za 1m2
9,6€
ImagePerfect™ 2901FR
Tvrdené PVC s certifikátom nehorľavosti - biele polomatné
IP 2901 FR je vysokokvalitný tvrdený PVC materiál. Je rolovateľný, pritom dostatočne tuhý, neláme sa. Materiál je
ideálny na nenáročnú grafiku na výstavy, reklamu, POS a mnoho ďalších aplikácií ktoré vyžadujú pevný a stabilný
podklad.
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
280mic
350g/m2
1,22; 1,37
25m a 50m
Cena za 1m2
3,2€
ImagePerfect™ 2906
Tvrdené PVC - biele polomatné
IP 2906 je vysokokvalitný tvrdený PVC materiál. Je rolovateľný, pritom dostatočne tuhý, neláme sa. Materiál je
ideálny na nenáročnú grafiku na výstavy, reklamu, POS a mnoho ďalších aplikácií ktoré vyžadujú pevný a stabilný
podklad.
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
300mic
350g/m2
1,07; 1,37m
30m
Cena za 1m2
7,62€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 33
List1
ImagePerfect™ 2912
Polotvrdený , flexibilný, číry PET materiál, ktorý je možné použiť pre interiérové a krátkodobé exteriérové aplikácie.
Je odolný proti vode a poškrabaniu.Je potrebné ho potlačiť obráteným spôsobom na čelnú stranu výrobku, aby tak
umožnil vysoké zobrazenie priehľadnosti aplikácie.
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
200mic
280g/m2
0,91; 1,07;1,22; 1,37; 1,52m
30m
Cena za 1m2
6,2€
ImagePerfect™ 2907
Adhézna fólia – biela, opakovane použiteľný výrobok, ktorý bol vytvorený tak aby sa prichytil k povrchu aj bez lepidla.
Dá sa odstrániť bez toho aby zanechal akúkoľvek stopu. Je ideálny pre najrôznejšie grafiky napr. etikety, okennú
grafiku, obloženia dverí. Spracovanie fólie kontúrovaním na vyrezávacom plotri sa neodporúča skôr ako po .
72 hodinách po tlači. Tak isto sa neodporúča aplikovať potlačený materiál tlačenou stranou na sklo, pretože to môže
spôsobiť transfer atramentu.
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
180mic
230g/m2
1,37; 1,52m
25 a 50m
Cena za 1m2
3,2€
ImagePerfect™ 2908
Adhézna fólia – číra, opakovane použiteľný výrobok, ktorý bol vytvorený tak aby sa prichytil k povrchu aj bez lepidla.
Dá sa odstrániť bez toho aby zanechal akúkoľvek stopu. Je ideálny pre najrôznejšie grafiky napr. etikety, okennú
grafiku, obloženia dverí. Spracovanie fólie kontúrovaním na vyrezávacom plotri sa neodporúča skôr ako po .
72 hodinách po tlači. Tak isto sa neodporúča aplikovať potlačený materiál tlačenou stranou na sklo, pretože to môže
spôsobiť transfer atramentu.
hrúbka
hmotnosť
životnosť
širka
návin
180mic
230g/m2
1,37; 1,52m
25 a 50m
Cena za 1m2
3,2€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 34
List1
ImagePerfect™ 2902 TexGraphics
Nažehlovacia polyuretánová fólia, biela matná , špeciálny materiál, ktorý sa po potlačení a následnom spracovaní na
vyrezávacom plotri nažehluje na textil (okrem nylonu). Je extrémne tenký, biely, má vynikajúce krycie vlastnosti,
aplikácia na rônofarebné (aj tmavé) textílie nerobí tomuto materiálu vážne problémy. Je vhodný na výrobu reklamných
tričiek, dresov atď.Materiál aplikovaný na textil je možné prať pri teplote do 40 C vonkajšou stranou obrátenou do
vnútra.IP 2902 je vhodný iba na tlač.
hrúbka
širka
návin
120mic
0,5; 0,75; 1; 1,5m
25m
Cena za 1m2
16,6€
Doporučené parametre rezania: nôž 45, nízka rýchlosť
Doporučené nastavenie lisu: 12 - 15 sekúnd/150 C (bavlna)
Použitie: Vytlačte požadovanú grafiku na prednú stranu materiálu normálnym (nie reverzným) spôsobom. V prípade
potreby na rezacom plotri vyrežte (pri nízkej rýchlosti) požadovanú kontúru a odstraňte nepotrebný materiál. Potom
z vrchu (zo strany tlače) naneste aplikačnú pásku.Odstraňte podkladový silikónový papier. Takto pripravený materiál
aplikujte na textil potlačenou stranou hore spolu s aplikačnou páskou pomocou tepelného lisu.
Po nažehlení odstraňte aplikačnú pásku pokiaľ je materiál ešte teplý.
ImagePerfect™ 2913 TexGraphics
Nažehlovacia polyuretánová fólia, biela matná , špeciálny materiál, ktorý sa po potlačení a následnom spracovaní na
vyrezávacom plotri nažehluje na textil (okrem nylonu). Je extrémne tenký, biely, má vynikajúce krycie vlastnosti,
aplikácia na rônofarebné (aj tmavé) textílie nerobí tomuto materiálu vážne problémy. Je vhodný na výrobu reklamných
tričiek, dresov atď.Materiál aplikovaný na textil je možné prať pri teplote do 40 C vonkajšou stranou obrátenou do
vnútra.IP 2902 je vhodný iba na tlač.
hrúbka
širka
návin
80mic
0,5; 0,75; 1; 1,5m
25m
Cena za 1m2
16,6€
Doporučené parametre rezania: nôž 45, nízka rýchlosť
Doporučené nastavenie lisu: 12 - 15 sekúnd/150 C (bavlna)
Použitie: Vytlačte požadovanú grafiku na prednú stranu materiálu normálnym (nie reverzným) spôsobom. V prípade
potreby na rezacom plotri vyrežte (pri nízkej rýchlosti) požadovanú kontúru a odstraňte nepotrebný materiál. Potom
z vrchu (zo strany tlače) naneste aplikačnú pásku.Odstraňte podkladový silikónový papier. Takto pripravený materiál
aplikujte na textil potlačenou stranou hore spolu s aplikačnou páskou pomocou tepelného lisu.
Po nažehlení odstraňte aplikačnú pásku pokiaľ je materiál ešte teplý.
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 35
List1
ImagePerfect™ 2904 TexGraphics
Nažehlovacia polyuretánová fólia, číra matná , špeciálny materiál, ktorý sa po potlačení a následnom spracovaní na
vyrezávacom plotri nažehluje na textil (okrem nylonu). Je extrémne tenký, číry farba podkladu po
aplikácii presvitá preto je určený predovšetkým na svetlé resp. biele textílie. Je vhodný na výrobu reklamných
tričiek, dresov atď.Materiál aplikovaný na textil je možné prať pri teplote do 40 C vonkajšou stranou obrátenou do
vnútra.IP 2902 je vhodný iba na tlač.
hrúbka
širka
návin
80mic
0,5; 0,75; 1; 1,5m
25m
Cena za 1m2
12,6€
Doporučené parametre rezania: nôž 45, nízka rýchlosť
Doporučené nastavenie lisu: 15 - 17 sekúnd/165-170 C (bavlna)
Použitie: Vytlačte požadovanú grafiku na prednú stranu materiálu reverzným spôsobom. V prípade
potreby na rezacom plotri vyrežte (pri nízkej rýchlosti) požadovanú kontúru a odstraňte nepotrebný materiál.
Takto pripravený materiál aplikujte na textil.potlačenou stranou dole pomocou tepelného lisu.
Po nažehlení odstraňte aplikačnú pásku pokiaľ je materiál ešte teplý.
ImagePerfect™ 2911 TexGraphics Flock
Nažehlovacia polyuretánová fólia, biela matná , špeciálny materiál, ktorý sa po potlačení a následnom spracovaní na
vyrezávacom plotri nažehluje na textil (okrem nylonu). Je extrémne tenký, biely, má vynikajúce krycie vlastnosti,
aplikácia na rônofarebné (aj tmavé) textílie nerobí tomuto materiálu vážne problémy. Je vhodný na výrobu reklamných
tričiek, dresov atď.Materiál aplikovaný na textil je možné prať pri teplote do 40 C vonkajšou stranou obrátenou do
vnútra.IP 2902 je vhodný iba na tlač.
hrúbka
širka
návin
440mic
0,5m
25m
Cena za 1m2
18,16€
Doporučené parametre rezania: nôž 45, nízka rýchlosť
Doporučené nastavenie lisu: 10 – 20 sekúnd/160-180 C (bavlna)
Použitie: Vytlačte požadovanú grafiku na prednú stranu materiálu normálnym (nie reverzným) spôsobom. V prípade
potreby na rezacom plotri vyrežte (pri nízkej rýchlosti) požadovanú kontúru a odstraňte nepotrebný materiál. Potom
z vrchu (zo strany tlače) naneste aplikačnú pásku.Odstraňte podkladový silikónový papier. Takto pripravený materiál
aplikujte na textil potlačenou stranou hore spolu s aplikačnou páskou pomocou tepelného lisu.
Po nažehlení odstraňte aplikačnú pásku pokiaľ je materiál ešte teplý.
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 36
List1
Laminácia
Laminácia za studena
Oraguard 200
Mäkčená valcovaná monomerická fólia s UV ochranou
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
70mic
Do 2 rokov
akrylátové na báze vody
50m
0,95m 1,05m 1,3m 1,4m 1,55m
Lesklý , matný, pololesklý
cena za 1m2
3,4€
Oraguard 210
mäkčená valcovaná monomerická fólia s UV ochranou.
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
70mic
Do 4 rokov
solventné polyakrylátové
50m
0,95m 1,05m 1,3m 1,4m 1,55m
Lesklý , matný
cena za 1m2
4,55€
Image perfect 2820-101
monomerická laminovacia fólia s vlastnosťami polyméru a s UV ochranou
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
80mic
Do 3 rokov
akrylátové permanentné
50m
1,05m 1,37m 1,6m
Lesklý
cena za 1m2
1,6€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 37
List1
image perfect 2820-200
monomerická laminovacia fólia s vlastnosťami polyméru a s UV ochranou
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
80mic
Do 3 rokov
akrylátové permanentné
50m
1,05m 1,37m 1,6m
matný
cena za 1m2
1,6€
Oraguard 215
Mäkčená valcovaná polymerická fólia s UV ochranou
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
75mic
5 rokov interier
solventné polyakrylátové
50m
1,05m 1,3m 1,4m 1,55m
lesklý , matný, pololesklý
cena za 1m2
5,48€
Image Perfect 2810-100
polymerická lesklá laminácia s UV ochranou
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
60mic
Do 7 rukov
solventné akrylátové, permanentné
50m
1,22m 1,37m
lesklý
cena za 1m2
3,5€
Image Perfect 2810-200
polymerická matná laminácia s UV ochranou
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
75mic
Do 7 rukov
solventné akrylátové, permanentné
50m
1,05m 1,22m 1,37m, 1,6m
matný
cena za 1m2
3,23€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 38
List1
Oraguard 290
Liata vysokokvalitná PVC fólia s najvyššou UV ochranou. Sú vhodné aj pre 3D povrchy dopravných
prostriedkov
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
50mic
Do 8 rokov
solventné polyakrylátové
50m
0,95m 1,05m 1,4m 1,55m
lesklý
cena za 1m2
9,01€
Oraguard 293
liata vysokokvalitná PVC fólia s najvyššou UV ochranou. Sú vhodné aj pre 3D povrchy dopravných
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
30mic
Do 8 rokov
solventné polyakrylátové
50m
1,4m
lesklý
cena za 1m2
10,87
Oraguard 297 GF
liata vysokokvalitná PVC fólia s UV ochranou určená pre ochranu okennej grafiky
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
70mic
Do 8 rokov
solventné polyakrylátové, permanentné
50m
0,95m 1,4m
lesklý
cena za 1m2
11,76€
Image Perfect 2800-101
Liata vysokokvalitný laminát s najvyššou UV ochranou.
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
50mic
do 7 rukov
solventné polyakrylátové, permanentné
25m
1,22m 1,37m 1,52m
lesklý
cena za 1m2
11,47€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 39
List1
Image Perfect 2830-100
Transparentná PVC fólia určená pre ochranu okennej grafiky
hrúbka
životnosť
lepidlo
návin
šírky
povrch
70mic
do 8 rokov
akrylátové, permanentné
25m
1,05m 1,4m 1,55m
lesklý
9,84€
cena za 1m2
Tekutá laminácia
Image Perfect Clear Coat 1-C
jednozložkové lamino
jednozložkové lamino lesklé/ matné na báze vody s UV filtrom ochráni grafiku voči oteru a UV žiareniu
označenie
zložka
množstvo
1L
cena
43,15€
na objednávku aj 5litrové balenie
Image Perfect Clear Coat 2-C
dvojzložkové lamino lesklé/ matné na báze vody s UV filtrom svojim zložením odoláva alkoholua rozpušťadlám
a tým padom je vhodný na dopravné prostriedky. Zloženie laminátu je vhodné na vytlačené grafiky
Je odolný voči poškrabaniu , oteru a lomu čo ma za následok vyššiu odolnosť a životnosť zalaminovanej grafiky
pri skladaní transporte ako aj pri bežnom používaní
označenie
zložka A
zložka B
množstvo
0,1L
1L
cena
5,97€
43,15€
na objednávku aj 5litrové balenie
STEMA dištančný roztok
roztok v 0,5L nadobe z rozprašovačom
cena
14,94€
Signex s.r.o. Letná 42, 04001 Košice,tel. 055/ 622 54 93, 622 47 92, email:[email protected], www.signex.sk
Strana 40
Download

materialy pre digitalnu tlac