www.tork.sk
Komplexné
hygienické riešenie
pre Vás.
Produktový
katalóg 2012
obsah
Strana
Základné informácie
Hygiena
Zdravotníctvo
Priemysel
Servítky
naša história
starostlivosť o život
náš ekologický prístup
spoznajte kvalitu Tork
4
6
7
8
utierky na ruky
toaletný papier
tekuté mydlo
penové mydlo – bezdotykový systém
penové mydlo – manuálny systém
dezinfekčný prostriedok na ruky
krém na ruky a telo
tekutý čistič WC sedadiel
osviežovače vzduchu
papierové podložky
papierové vreckovky
kuchynské utierky
odpadkové koše
zabudovateľná jednotka
11
16
19
20
23
23
23
23
24
25
25
25
26
26
podložky na lôžka
utierky na utieranie pacientov
28
28
priemyselné utierky – veľký kotúč
priemyselné utierky – malý kotúč
priemyselné utierky v kartóne – malý kotúč
priemyselné utierky – skladané
priemyselné utierky skladané – veľké balenie
priemyselné utierky skládané – malé balenie
priemyselné utierky v prenosných nádobách
priemyselné utierky / kotúče so stredovým odvíjaním
33
35
36
38
39
39
40
41
servítky do zásobníka
servítky do zásobníka – Interfold
servítky bez potlače
servítky bez potlače na objednávku
servítky s potlačou
44
46
47
49
52
slovník pojmov SCA a Tork
57
3
naša história
Skupina SCA, Svenska Celulosa Aktiebolaget, bola založená v roku 1929 a od tejto doby sa
dynamicky rozvíja – od čisto drevárskej spoločnosti až po medzinárodnú korporáciu, ponúkajúcu
taktiež výrobky osobnej hygieny, obalový a publikačný papier.
História firmy SCA:
• 1929
Zo spojenia desiatich švédskych drevárskych podnikov, vyrábajúcich
drevárske polotovary a papierovú drvinu vo švédskom Östrande, vzniká SCA.
• 1930–1949
Spoločnosť sa zameriava na výrobu papierovej drviny a stavia výrobný
závod vo švédskom Östrande.
• 1950
SCA vstupuje na burzu cenných papierov.
• 1950–1959
Zahajuje výrobu publikačného papiera a stavia ďalší výrobný závod
v Ortvikene. Celá výroba SCA je sústredená vo Švédsku, avšak export
naďalej dynamicky rastie.
• 1960–1974
Je zahájená výroba papierových obalových materiálov. SCA sa vďaka
akvizícii menších spoločností a výstavbou nových závodov vo Švédsku
a iných krajinách Európy stále rozvíja.
• 1975
Vďaka prevzatiu švédskej spoločnosti Mölnlycke SCA vstupuje na trh
produktov Personal Care (osobná starostlivosť).
• 1975–1999
SCA ďalej rozvíja svoje pôsobenie na trhu s publikačným papierom.
Preberá taliansku spoločnosť na výrobu obalov Italcarta a zahajuje svoje
pôsobenie v Latinskej Amerike.
• 1990
Prevzatím britskej spoločnosti Reedpack sa SCA stáva popredným
európskym výrobcom prepravných obalov.
• 1995
SCA sa po prevzatí nemeckej spoločnosti PWA stáva lídrom v oblasti
výrobkov Personal Care v Európe.
• 2001
Akvizícia Tissue divízie spoločnosti Georgia-Pacific, tak ako aj spoločnosti
Tuscarora, posilňuje pozíciu SCA v segmente Away From Home v Severnej
Amerike, najmä v kategórii Tissue a ochranných obalov.
• 2004
SCA sa ďalej rozširuje o nové spoločnosti, vďaka čomu sa stáva najväčším
hráčom v kategórii Tissue a Personal Care v regióne Austrália a Ázia.
• 2007
SCA preberá európsku Tissue časť spoločnosti Procter & Gamble.
4
Skupina SCA
Skupina SCA je výrobcom a dodávateľom produktov osobnej hygieny,
hygienického papiera, obalových materiálov, publikačného papiera
a výrobkov z dreva s ročným obratom cca 11,7 miliardy EUR.
Zamestnáva približne 43 000 ľudí po celom svete.
• SCA Personal Care – výrobky osobnej hygieny
• SCA Tissue – výrobky z papiera a netkanej textílie
• SCA Forest Products – publikačný papier a drevárske výrobky
Okruh zákazníkov skupiny SCA tvoria nielen individuálni zákazníci,
ale taktiež veľkoobchodné a maloobchodné firmy a spracovateľské
priemyselné závody. V portfóliu SCA nájdete veľa známych obchodných
označení, vrátane globálnych značiek TENA a Tork.
Segment Away From Home
V ponuke výrobkov z papiera spoločnosti SCA Tissue sa nachádzajú
spotrebiteľské výrobky aj produkty určené pre firmy a inštitúcie.
Segment firemných zákazníkov definujeme ako Away From Home (AFH).
V tomto segmente SCA dodáva zákazníkom komplexné hygienické
riešenia pod značkou Tork.
Značka Tork
Značka Tork zahŕňa ponuku kompletných hygienických systémov
vhodných pre firemnú klientelu: papierové utierky, toaletný papier,
papierové vreckovky, mydlá, servítky, priemyselné utierky z papiera
a netkanej textílie, doplnené systémami hygienických zásobníkov.
Výrobky Tork sú vyrábané v 36 závodoch v 18 krajinách a predávajú
sa vo viac ako 80 krajinách sveta.
Našimi zákazníkmi sú firmy a inštitúcie z 5 hlavných segmentov:
• Hotely, reštaurácie a catering (HoReCa)
• Priemysel
• Zdravotníctvo
• Verejná správa a vzdelávacie inštitúcie
• Obchod a služby
5
starostlivosť o život
Ako by ste charakterizovali spoločnosť SCA? Túto otázku sme položili kolegom z celého sveta.
Zistili sme, že naši kolegovia zdieľajú spoločný názor na to, čo je na spoločnosti SCA jedinečné
a čím sa môže pýšiť, nezávisle na tom, v ktorej krajine pracujú.
Prečo teda c/o Life?
Preto, že naše produkty uľahčujú život Vám a miliónom ľudí
na celom svete. Preto, že naše zdroje a pracovné postupy
sú prirodzenou súčasťou globálneho životného cyklu.
A preto, že nám na živote záleží.
je skratka anglického slova „starostlivosť“ (care of) a môže mať rôzne významy.
Staráme sa o našich zamestnancov, zákazníkov, spotrebiteľov a obchodných
partnerov. Je to životný štýl a spôsob podnikania. Sme ohľaduplným partnerom a sami
seba vnímame ako súčasť väčšieho celku, za ktorý musíme niesť zodpovednosť,
a ku ktorému sa musíme správať s úctou.
znamená život. Je to široký koncept, ktorý je základom všetkých činností
spoločnosti SCA. Život zahŕňa ľudí a prostredie, v ktorom žijú. Spoločnosť SCA je
súčasťou tejto koncepcie vďaka spôsobu, ktorým sa staráme a rozvíjame lesné zdroje
a vyrábame produkty, ktoré uľahčujú každodenný život a robia ho bezpečnejším
a pohodlnejším.
vyjadruje, že sme zahájili iniciatívy podporujúce udržateľný rozvoj dlho
predtým, ako sa tento prístup stal trendom. Trvalo udržateľný rozvoj je v našich génoch.
Z tohto dôvodu sa pri rozhodovaní snažíme vždy zvážiť celkový dopad našej činnosti.
znamená, že sme pyšní na úzku spoluprácu s Vami, či už ste našimi
zákazníkmi, spolupracovníkmi alebo partnermi. Práve týmto spôsobom získavame
nové znalosti, zdokonaľujeme sa, zisťujeme nové potreby a priania. Takto tiež
budujeme dôveru a uspokojujeme potreby našich zákazníkov a spotrebiteľov.
vyjadruje, že si vážime každodenný život a radi riešime veľké aj malé
problémy, ktoré život prináša. Pevne veríme, že lepšia znalosť hygieny nám umožní
zvýšiť kvalitu každodenného života ľudí na celom svete.
6
náš ekologický prístup
SCA je jedným zo svetových lídrov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľný rozvoj je neoddeliteľnou súčasťou
spôsobu nášho podnikania, pri ktorom zohľadňujeme nielen ekonomické a sociálne otázky, ale taktiež aspekty týkajúce
sa životného prostredia. Pravidelne monitorujeme oblasti riadenia lesného hospodárstva, získavania surovín, bezpečnosti
procesov a produktivity výroby a zameriavame sa na prinášanie výhod zákazníkom v oblasti spotreby energie, minimalizácie
odpadov a redukcie nákladov. Staráme sa o našich zamestnancov a naše hlavné hodnoty, ktorými sú rešpekt k človeku,
zodpovednosť a perfektné služby. Tieto prvky sú zakotvené vo Všeobecných zásadách spoločnosti SCA už niekoľko rokov.
Teraz sa pozrite na životný cyklus výrobkov Tork. Presvedčíte sa tak, akým spôsobom SCA podporuje ekologický
prístup k spoločnosti.
Čistá výroba
Výkonná distribúcia
V súlade s našou politikou, zaviedli všetky výrobné závody SCA
certifikáciu medzinárodného systému LCA (Life Cycle Analysis)
s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie. SCA stále hľadá
spôsoby zvýšenia efektivity využitia zdrojov teda minimalizácie
odpadov (zisťujeme, či odpady vyprodukované na jednom mieste,
nemôžu byť opätovne použité na inom mieste), napr. použitá voda
je očistená a opätovne používaná v rámci výrobného procesu.
Stále zlepšujeme výkonnosť našej dopravy a distribučnej siete.
Naše suroviny sú vo veľkej miere prepravované námornou cestou,
čo má najmenší dopad na životné prostredie. Výrobné závody SCA
sú umiestnené na strategických miestach po celej Európe, čo nám
pomáha minimalizovať dopravné náklady.
Zodpovedné získavanie surovín
Redukcia odpadov
Spoločnosť SCA sa zaviazala k získavaniu 100% svojej produkcie
čistej celulózy zo zodpovedne riadených a kontrolovaných
zdrojov. SCA je najväčším súkromným európskym majiteľom
lesov s celkovým výmerom 2,6 mil. hektárov. Naše lesy
absorbujú skoro 2,6 mil. ton CO2 ročne, čo je práve tak veľké
množstvo, ako celková emisia CO2 z našich výrobných závodov
na celom svete. Od roku 1999 naše lesy vlastnia FSC certifikáty.
Jedným z najefektívnejších spôsobov zníženia odpadov je redukcia spotreby.
V procese výroby produktov Tork používame najnovšie technológie, aby sme
zvýšili absorpciu a kvalitu materiálu. To umožňuje našim výrobkom pôsobiť
efektívnejšie, a tak súčasne generovať menej odpadov. Navyše zásobníky Tork
umožňujú použitie len takého množstva náplne, aké užívateľ skutočne potrebuje,
čím ďalej znižujú spotrebu. Znamená to nižšiu spotrebu materiálu, menej
odpadu a celkovo nižšie náklady pre zákazníka.
V ponuke Tork máme výrobky opatrené ekologickými značkami, ktoré potvrdzujú splnenie prísnych požiadaviek na životné prostredie.
7
spoznajte kvalitu Tork
Sortiment výrobkov Tork je rozdelený jednoduchým a logickým spôsobom tak, aby sme vytvorili
prehľadný obraz nášho sortimentu a boli si istí, že každý rýchlo a intuitívne nájde v našej ponuke
optimálny výrobok zodpovedajúci jeho požiadavkám.
Výrobky najvyššej kvality…
Škála výrobkov, ktorá spĺňa najvyššie
očakávania zákazníkov. Náplne
sú vyrobené z vysoko kvalitných
materiálov so skvelou absorpciou
tekutín. Vysoká kvalita výrobkov
znamená nižšiu spotrebu a vysoký
komfort pre užívateľov.
Výrobky veľmi dobrej kvality…
Výrobky veľmi dobrej kvality, ktoré
sa vyznačujú aj v mokrom stave
výbornou absorpciou a pevnosťou.
Výrobky spĺňajúce základné
požiadavky na kvalitu…
Ekonomické výrobky prispôsobené
k plneniu každodenných úloh,
spĺňajúce základné potreby.
Kompletné riešenie
Už niekoľko rokov ponúkame najlepšie a overené riešenia prispôsobené Vašim potrebám. Výrobky značky Tork zahŕňajú
papierové utierky, toaletný papier, tekuté mydlá, čistiace a dezinfekčné prostriedky, priemyselné utierky z papiera či netkanej
textílie a zodpovedajúce systémy hygienických zásobníkov. Náplne a systémy dávkovania spoločne tvoria komplexné
hygienické riešenie pre Vás.
Tork zásobník + Tork náplň = Tork systém
U každého výrobku v katalógu nájdete taktiež označenie systému, ktoré Vám pomôže správne zvoliť Váš kompletný Tork systém.
H = Hand wiping (papierové utierky)
T = Toilet paper (toaletný papier)
S = Soap (mydlo)
N = Napkins (servítky)
C = Healthcare produkt (výrobky pre zdravotníctvo)
W = Wipers and cloths (priemyselné utierky)
Identifikačné údaje na obale
1
2
3
4
5
6
Hlavná značka
Sub-značka (kvalita)
Popis výrobku
Identifikátor systému
Číslo výrobku
Ikony zobrazujúce parametre produktu
M = Wipers (centerfeed rolls) (kotúče so stredovým odvíjaním)
A = Air Fresheners (osviežovače vzduchu)
B = Bins (odpadkové koše)
F = Facial Tissue (papierové vreckovky)
V = Vipseats (papierové podložky na WC)
R = Recessed Unit (zabudovateľná jednotka)
1
2
3
4
6
5
8
Komplexné
hygienické riešenie
pre toalety.
Hygiena
Moderný rad zásobníkov
Tork Elevation v univerzálnej
bielej a elegantnej čiernej
farbe Vám ponúka širokú
paletu funkcií zaisťujúcich
moderné a efektívne
riešenie potrieb Vašej
toalety.
10
papierové utierky v kotúči – systém Matic
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
459500*
Tork Dispenser Hand Towel Roll Sensor
Touchfree Aluminium
Tork zásobník na papierové utierky v kotúči – bezdotykový
H1
aluminium + ABS
/ sivá
43,2 x 32,6
x 22,3 cm
1
36
Tork Dispenser Hand Towel Roll Sensor White
Tork zásobník na papierové utierky v kotúči – bezdotykový
H1
ABS + MABS
/ biela
36,8 x 33,1
x 20,6 cm
1
24
Tork Dispenser Hand Towel Roll Sensor Black
Tork zásobník na papierové utierky v kotúči – bezdotykový
H1
ABS + MABS
/ čierna
36,8 x 33,1
x 20,6 cm
1
24
Tork Dispenser Hand Towel Roll Easy Load White
Tork zásobník na papierové utierky v kotúči
H1
ABS + MABS
/ biela
37,2 x 33,7
x 20,3 cm
1
44
Tork Dispenser Hand Towel Roll Easy Load Black
Tork zásobník na papierové utierky v kotúči
H1
ABS + MABS
/ čierna
37,2 x 33,7
x 20,3 cm
1
44
551100*
NOVINKA
551108*
NOVINKA
551000
551008
Náplň
Číslo výrobku
Priemer Počet kusov
kotúča
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Tork Premium Hand Towel Roll Soft
Tork Premium papierové utierky v kotúči
H1
2
celulóza TAD
/ biela
21 x 25 cm**
100 m
19 cm
6 x 400
útržkov
28
Tork Advanced Hand Towel Roll Soft
Tork Advanced papierové utierky v kotúči
H1
2
celulóza TAD
+ recykel
/ biela
21 x 25 cm**
150 m
19 cm
6 x 600
útržkov
28
Tork Advanced Hand Towel Roll Blue Soft
Tork Advanced papierové utierky v kotúči
H1
2
celulóza TAD
+ recykel
/ modrá
21 x 25 cm**
150 m
19 cm
6 x 600
útržků
28
Tork Advanced Hand Towel Roll Green
Tork Advanced papierové utierky v kotúči
H1
2
recykel
/ zelená
21 x 25 cm**
150 m
19 cm
6 x 600
útržkov
28
Tork Universal Hand Towel Roll Soft
Tork Universal papierové utierky v kotúči
H1
1
celulóza TAD
/ biela
21 x 25 cm**
300 m
19 cm
6 x 1 200
útržkov
28
Názov výrobku
290016
290067
290068
290076
2900581
NOVINKA
* Zásobník na 3 batérie R20.
** Neperforovaný kotúč – dĺžka útržku cca 25 cm.
1
Výrobok 290058 nahrádza výrobok 290057 od 1. 2. 2012. Parametre výrobku sa menia.
11
farby kvality
Fialové, modré a sivé lístky natlačené na náplniach Tork predstavujú rôzne úrovne ich kvality. Vďaka
tomuto označeniu sa v našom sortimente ľahko zorientujete a nájdete presne to, čo potrebujete.
Tork Premium Extra Soft
Tork Premium Soft
Tork Advanced Soft
Najvyššia kvalita náplne
Maximálny komfort
Vysoká účinnosť náplne
Elegantný doplnok každej toalety
Štandardný výkon
Pocit čistoty a pohodlia
Verejné toalety v miestach ako sú školy, úrady, stanice, továrne,
nemocnice a obchodné domy, musia byť vždy udržiavané v čistote.
Veľmi dôležité je tiež to, aby boli vybavené funkčnými zásobníkmi. To
sú základné požiadavky ich užívateľov. Hľadáte však ešte niečo, čím by
ste mohli zvýrazniť svoju toaletu? Tork Vám ponúka náplne tej najlepšej
kvality označené farebnými lístkami, ktoré sa stanú prvkom odlišujúcim
Vašu toaletu od iných.
Papierové utierky sú vyrábané z celulózy modernou technológiou TAD,
ktorá zaručuje požadovaný objem, absorpciu a jemnosť, zatiaľ čo
toaletné papiere sú vyrábané z recyklovaného papiera vysokej kvality.
Papierovým utierkam dodáva jemnosť i špeciálna metóda spájania
jednotlivých vrstiev, pri ktorej je použité minimálne množstvo farebného
lepidla.
Výhody
• Rovnaký vzhľad papierových utierok a toaletného
papiera (farba a vzor)
• Použitie technológie TAD a najkvalitnejších surovín je
zárukou dosiahnutia najvyššej kvality papierových
utierok a toaletného papiera
• Atraktívny vzhľad
• Vynikajúca mäkkosť a objem
Technológia spájania
vrstiev pomocou
farebného lepidla.
12
Výrobok s dekórom
v tvare lístka.
papierové utierky – systém Interfold
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
451000
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Aluminium
Tork zásobník na utierky Interfold
H2
aluminium + ABS
/ sivá
48,5 x 27,6
x 11 cm
1
40
Tork Dispenser Hand Towel Interfold White
Tork zásobník na utierky Interfold
H2
ABS + MABS
/ biela
44,4 x 30,2
x 10,2 cm
1
100
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Black
Tork zásobník na utierky Interfold
H2
ABS + MABS
/ čierna
44,4 x 30,2
x 10,2 cm
1
100
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Mini White
Tork zásobník na utierky Interfold – Mini
H2
ABS + MABS
/ biela
29,5 x 30,2
x 10,1 cm
1
150
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Mini Black
Tork zásobník na utierky Interfold – Mini
H2
ABS + MABS
/ čierna
29,5 x 30,2
x 10,1 cm
1
150
552000
552008
552100
552108
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery útržku
(š x d)
Počet
kusů
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Premium Hand Towel Interfold Extra Soft
(four panel)
Tork Premium utierky Interfold
H2
2
celulóza TAD
/ biela
21,2 x 34 cm
21 x 100
= 2 100 ks
32
Tork Premium Hand Towel Interfold Soft
(four panel)
Tork Premium utierky Interfold
H2
2
celulóza TAD
+ celulóza
/ biela
21,2 x 34 cm
21 x 110
= 2 310 ks
32
Tork Premium Hand Towel Interfold Soft
(three panel)
Tork Premium utierky Interfold
H2
2
celulóza TAD
+ celulóza
/ biela
21,2 x 25,5 cm
21 x 150
= 3 150 ks
32
Tork Advanced Hand Towel Interfold Soft
(four panel)
Tork Advanced utierky Interfold
H2
2
celulóza TAD
+ recykel
/ biela
21,2 x 34 cm
21 x 136
= 2 856 ks
32
Tork Advanced Hand Towel Interfold Soft
(three panel)
Tork Advanced utierky Interfold
H2
2
celulóza TAD
+ recykel
/ biela
21,2 x 25,5 cm
21 x 180
= 3 780 ks
Tork Universal Hand Towel Interfold
(three panel)
Tork Universal utierky Interfold
H2
2
recykel
/ biela
21,2 x 25,5 cm
21 x 226
= 4 746 ks
Názov výrobku
100297
100288
100289
120288
120289
32
140299
32
13
Rad luxusných
hliníkových zásobníkov
Tork Aluminium je
moderným a elegantným
riešením pre Vaše
interiéry.
14
papierové utierky skladané – ZZ / C
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmer
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
553000
Tork Dispenser Hand Towel Zigzag Fold White
Tork zásobník na papierové utierky ZZ/C
H3
ABS + MABS
/ biela
43,9 x 33,3
x 13,6 cm
1
72
Tork Dispenser Hand Towel Zigzag Fold Black
Tork zásobník na papierové utierky ZZ/C
H3
ABS + MABS
/ čierna
43,9 x 33,3
x 13,6 cm
1
72
Tork Dispenser Hand Towel Zigzag Fold Mini White
Tork zásobník na papierové utierky ZZ/C – Mini
H3
ABS + MABS
/ biela
29,1 x 33,2
x 13,5 cm
1
108
Tork Dispenser Hand Towel Zigzag Fold Mini Black
Tork zásobník na papierové utierky ZZ/C – Mini
H3
ABS + MABS
/ čierna
29,1 x 33,2
x 13,5 cm
1
108
Názov výrobku
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery útržku
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Premium Hand Towel Zigzag Fold Soft
Tork Premium papierové utierky ZZ
H3
2
celulóza TAD
/ biela
22,6 x 23 cm
15 x 170
= 2 550 ks
28
Tork Advanced Hand Towel Zigzag Fold
Tork Advanced papierové utierky ZZ
H3
2
celulóza
+ recykel
/ biela
24,8 x 23 cm
15 x 200
= 3 000 ks
28
Tork Advanced Hand Towel Green Zigzag Fold
Tork Advanced papierové utierky ZZ
H3
2
recykel
/ zelená
24,8 x 23 cm
15 x 200
= 3 000 ks
28
Tork Universal Hand Towel Zigzag Fold Soft
Tork Universal papierové utierky ZZ
H3
1
celulóza TAD
/ biela
23 x 23 cm
15 x 266
= 3 990 ks
28
Tork Universal Hand Towel Green Zigzag Fold
Tork Universal papierové utierky ZZ
H3
1
recykel
/ zelená
24,8 x 23 cm
20 x 200
= 4 000 ks
28
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery útržku
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Advanced Hand Towel C Fold
Tork Advanced papierové utierky C
H3
2
recykel
/ biela
31 x 24,8 cm
20 x 120
= 2 400 ks
28
Tork Advanced Hand Towel C Fold
Tork Advanced papierové utierky C
H3
2
recykel
/ zelená
31 x 24,8 cm
20 x 120
= 2 400 ks
28
Tork Universal Hand Towel C Fold
Tork Universal papierové utierky C
H3
1
recykel
/ biela
31 x 25 cm
20 x 160
= 3 200 ks
28
Tork Universal Hand Towel C Fold
Tork Universal papierové utierky C
H3
1
recykel
/ sivá
31 x 25 cm
24 x 192
= 4 608 ks
28
553008
553100
553108
Náplň ZZ
Číslo výrobku
100277
290162
290178
290157
290135
Náplň C
Číslo výrobku
290264
290280
290248
120181
Názov výrobku
15
toaletný papier – Jumbo
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
554000
Tork Dispenser Toilet Paper Jumbo Roll White
Tork zásobník na toaletný papier – Jumbo kotúč
T1
ABS + MABS
/ biela
36 x 43,7 x 13,3 cm
1
65
Tork Dispenser Toilet Paper Jumbo Roll Black
Tork zásobník na toaletný papier – Jumbo kotúč
T1
ABS + MABS
/ čierna
36 x 43,7 x 13,3 cm
1
65
554008
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Premium Toilet Paper Jumbo Roll Soft
Tork Premium toaletný papier – Jumbo kotúč
T1
2
recykel
/ biela
9,7 x 20 cm
360 m
26 cm
6 x 1 800
útržkov
36
Tork Advanced Toilet Paper Jumbo Roll
Tork Advanced toaletný papier – Jumbo kotúč
T1
2
recykel
/ biela
9,7 x 20 cm
360 m
26 cm
6 x 1 800
útržkov
36
Tork Universal Toilet Paper Jumbo Roll
Tork Universal toaletný papier – Jumbo kotúč
T1
1
recykel
/ sivá
9,7 x 20 cm
480 m
26 cm
6 x 2 400
útržkov
36
Názov výrobku
110273
120272
120160
toaletný papier – Mini Jumbo
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
455000
Tork Dispenser Toilet Paper Mini Jumbo
Roll Aluminium
Tork zásobník na toaletný papier – Mini Jumbo
T2
aluminium + ABS
/ sivá
26,9 x 31,6
x 12,8 cm
1
72
Tork Dispenser Toilet Paper Mini Jumbo
Roll White
Tork zásobník na toaletný papier – Mini Jumbo
T2
ABS + MABS
/ biela
27,5 x 34,5
x 13,2 cm
1
108
Tork Dispenser Toilet Paper Mini Jumbo
Roll Black
Tork zásobník na toaletný papier – Mini Jumbo
T2
ABS + MABS
/ čierna
27,5 x 34,5
x 13,2 cm
1
108
555000
555008
Náplň
Číslo výrobku
110255
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
Dĺžka
útržku (š x d) kotúča
Priemer
kotúča
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Premium Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Extra Soft
Tork Premium toaletný papier – Mini Jumbo
T2
3
celulóza
+ recykel
/ biela
9,7 x 20 cm
120 m
18,8 cm
12 x 600
útržkov
36
Tork Premium Toilet Paper Mini Jumbo Roll Soft
Tork Premium toaletný papier – Mini Jumbo
T2
2
recykel
/ biela
9,7 x 20 cm
170 m
18,8 cm
12 x 850
útržkov
36
Tork Advanced Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Tork Advanced toaletný papier – Mini Jumbo
T2
2
recykel
/ biela
9,7 x 20 cm
170 m
18,8 cm
12 x 850
útržkov
36
Tork Advanced Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Tork Advanced toaletný papier – Mini Jumbo
T2
1
recykel
/ biela
9,7 x 14 cm
240 m
18,8 cm
12 x 1 714
útržkov
36
Tork Universal Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Tork Universal toaletný papier – Mini Jumbo
T2
1
recykel
/ sivá
9,7 x 14 cm
240 m
18,8 cm
12 x 1 714
útržkov
36
Názov výrobku
110253
120280
110163
120161
16
toaletný papier – skladaný
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
456000
Tork Dispenser Toilet Paper Folded Aluminium
Tork zásobník na toaletný papier – skladaný
T3
aluminium
+ ABS
/ sivá
28,4 x 15,3
x 11,7 cm
1
195
Tork Dispenser Toilet Paper Folded White
Tork zásobník na toaletný papier – skladaný
T3
ABS + MABS
/ biela
27,1 x 15,9
x 12,8 cm
12
18
Tork Dispenser Toilet Paper Folded Black
Tork zásobník na toaletný papier – skladaný
T3
ABS + MABS
/ čierna
27,1 x 15,9
x 12,8 cm
12
18
556000
556008
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery útržku
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Premium Toilet Paper Folded Extra Soft
Tork Premium toaletný papier – skladaný
T3
2
celulóza
/ biela
11 x 19 cm
30 x 252
= 7 560 ks
42
Tork Advanced Toilet Folded
Tork Advanced toaletný papier – skladaný
T3
2
recykel
/ biela
11 x 19 cm
36 x 242
= 8 712 ks
35
Názov výrobku
114276
114271
toaletný papier – konvenčný kotúč
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
557000
Tork Dispenser Toilet Paper Roll Twin White
Tork zásobník na toaletný papier – konvenčný kotúč
T4
ABS + MABS
/ biela
15,8 x 28,6
x 15,3 cm
8
20
Tork Dispenser Toilet Paper Roll Twin Black
Tork zásobník na toaletný papier – konvenčný kotúč
T4
ABS + MABS
/ čierna
15,8 x 28,6
x 15,3 cm
8
20
557008
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery útržku
(š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Premium Toilet Paper Roll Extra Soft
Tork Premium toaletný papier
– konvenčný kotúč
T4
4
celulóza
/ biela
9,7 x 12,5 cm
19,0 m
11,9 cm
7x6
kotúčov
x 153
útržkov
30
Tork Premium Toilet Paper Roll
Tork Premium toaletný papier
– konvenčný kotúč
T4
3
recykel
/ biela
9,7 x 13,8 cm
20,7 m
12,5 cm
6 x 10
kotúčov
x 150
útržkov
18
Tork Advanced Toilet Paper Roll
Tork Advanced toaletný papier
– konvenčný kotúč
T4
2
recykel
/ biela
9,7 x 13,8 cm
34,5 m
12,5 cm
6 x 10
kotúčov
x 250
útržkov
18
Tork Universal Toilet Paper Roll
Tork Universal toaletný papier
– konvenčný kotúč
T4
2
recykel
/ biela
9,7 x 13,8 cm
34,5 m
12,5 cm
6 x 10
kotúčov
x 250
útržkov
18
Názov výrobku
110405
3065
2101
2100
17
toaletný papier – kompaktný kotúč
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
557500
Tork Dispenser Toilet Paper Compact
Roll Auto Shift White
Tork zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč
T6
ABS
+ MABS
/ biela
34,4 x 18,4
x 14 cm
4
30
Tork Dispenser Toilet Paper Compact
Roll Auto Shift Black
Tork zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč
T6
ABS
+ MABS
/ čierna
34,4 x 18,4
x 14 cm
4
30
557508
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Premium ExtraSoft Toilet Paper
Compact Roll
Tork Premium toaletný papier – kompaktný kotúč
T6
3
celulóza
+ recykel
/ biela
9,9 cm*
70 m
13,2 cm
27
28
Tork Premium Soft Toilet Paper Compact
Roll
Tork Premium toaletný papier – kompaktný kotúč
T6
2
celulóza
+ recykel
/ biela
9,9 cm*
90 m
13,2 cm
27
30
Tork Advanced Toilet Paper Compact Roll
Tork Advanced toaletný papier – kompaktný kotúč
T6
2
celulóza
+ recykel
/ biela
9,9 cm*
100 m
13,2 cm
27
30
Tork Universal Toilet Paper Compact Roll
Tork Universal toaletný papier – kompaktný kotúč
T6
1
recykel
/ biela
9,9 cm*
135 m
13,2 cm
27
28
Názov výrobku
127510
127520
127530
127540
* Neperforovaný kotúč – uvedený údaj znamená šírku kotúča.
18
tekuté mydlo – balenie 1l
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Kapacita
zásobníka
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
452000
Tork Dispenser Soap Liquid Aluminium
Tork zásobník na tekuté mydlo
S1
aluminium + ABS
/ sivá
29,7 x 10,5
x 10,2 cm
1 000 ml
1
200
Tork Dispenser Soap Liquid White
Tork zásobník na tekuté mydlo
S1
ABS + MABS
/ biela
29,1 x 11,2
x 11,4 cm
1 000 ml
12
27
Tork Dispenser Soap Liquid Black
Tork zásobník na tekuté mydlo
S1
ABS + MABS
/ čierna
29,1 x 11,2
x 11,4 cm
1 000 ml
12
27
Tork Dispenser Soap Liquid White
with arm lever
Tork zásobník na tekuté mydlo s lakťovou pákou
S1
ABS + MABS
+ nerez oceľ
/ biela
29,1 x 11,2
x 11,4 cm
1 000 ml
8
24
Tork Dispenser Soap Liquid Black
T
with arm lever
w
Tork zásobník na tekuté mydlo s lakťovou pákou
T
S1
ABS + MABS
+ nerez oceľ
/ čierna
29,1 x 11,2
x 11,4 cm
1 000 ml
8
24
560000
560008
560100
560108
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Farba
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Premium Soap Liquid Luxury Soft
Tork Premium tekuté mydlo luxusné
S1
fialová
1 000 ml = 1 000 dávok
6
80
Tork Premium Soap Liquid Extra Hygiene HD
Tork Premium tekuté mydlo extra hygienické
S1
číra
1 000 ml = 1 000 dávok
6
80
Tork Premium Soap Liquid Extra Mild
Non Perfumed
Tork Premium tekuté mydlo extra jemné
S1
biela
1 000 ml = 1 000 dávok
6
80
Tork Premium Soap Liquid Hair & Body
Tork Premium tekuté mydlo na vlasy a telo
S1
modrá
1 000 ml = 1 000 dávok
6
80
Tork Premium Soap Liquid Mild
Tork Premium tekuté mydlo jemné
S1
krémová
1 000 ml = 1 000 dávok
6
80
Tork Premium Hand Cleanser Industrial
Tork Premium tekuté mydlo priemyselné
S1
číra
1 000 ml = 1 000 dávok
6
80
Názov výrobku
420901
420810
420701
421601
421501
420401
19
tekuté mydlo – balenie 475 ml
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Objem
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
561000
Tork Dispenser Soap Liquid Mini White
Tork zásobník na tekuté mydlo – Mini
S2
ABS + MABS
/ biela
20,6 x 11,2
x 11,4 cm
475 ml
12
36
Tork Dispenser Soap Liquid Mini Black
Tork zásobník na tekuté mydlo – Mini
S2
ABS + MABS
/ čierna
20,6 x 11,2
x 11,4 cm
475 ml
12
36
561008
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Farba
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Premium Soap Liquid Luxury Mini Hair & Body
Tork Premium luxusné tekuté mydlo na vlasy a telo – Mini
S2
svetlozelená
475 ml = 475 dávok
8
96
Tork Premium Soap Liquid Mini Hair & Body
Tork Premium tekuté mydlo na vlasy a telo – Mini
S2
modrá
475 ml = 475 dávok
8
96
Tork Premium Soap Liquid Mini Mild
Tork Premium tekuté mydlo jemné – Mini
S2
krémová
475 ml = 475 dávok
8
96
Názov výrobku
420652
421602
421502
tekuté mydlo – balenie 5l
Číslo výrobku
Názov výrobku
Farba
Objem
Počet kusov v kartóne
Počet kartónov
na palete
číra
5l
1
96
409840
Tork Universal Soap Liquid
Tork Universal tekuté mydlo
penové mydlo – bezdotykový systém
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
aluminium
+ ABS
/ sivá
29,3 x 12,9 x
12,5 cm
800 ml
1
221
453000*
Tork Dispenser Soap Foam Sensor Touchfree
Aluminium
Tork zásobník na penové mydlo – bezdotykový
S3
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Farba
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
S3
číra
800 ml = 2 000 dávok
4
192
500902
Tork Premium Soap Foam Luxury
Tork Premium penové mydlo luxusné
* Zásobník na 4 batérie R14.
20
Penové mydlo Tork
predstavuje hygienické
riešenie, ktoré dlho
vydrží, ľahko sa
používa a je príjemné
k pokožke.
hygienické riešenie, ktoré dlho vydrží – nové penové mydlá Tork
Ponuka mydiel značky Tork sa rozšírila o tri vysoko kvalitné typy penových mydiel a zásobníky
v bielej a elegantnej čiernej farbe, ktoré zapadajú do dizajnového radu hygienických zásobníkov
Tork Elevation. Nové penové mydlo Tork predstavuje hygienické riešenie, ktoré dlho vydrží, ľahko
sa používa a je príjemné k pokožke.
ľahko sa používa
Penové mydlo Tork rýchlo vytvára mydlovú penu, čím uľahčuje umývanie a oplachovanie, a zároveň umožňuje efektívny
a príjemný proces umývania rúk. Vyžaduje len malý tlak, čo vyhovuje deťom a osobám s menšou silou v rukách.
Práve preto je systém penového mydla Tork doporučovaný Švédskou reumatickou asociáciou a získal certifikát Ease to use.
Údržba zásobníka je veľmi jednoduchá. Výmena náplne zaberie len tri sekundy. Otvorte zásobník a vyberte prázdnu náplň.
K aktivácii systému stačí len otočiť uzáverom. Náplň je potom, po vložení do zásobníka, okamžite pripravená na použitie.
Skutočne tak jednoduché!
príjemné k pokožke
Penové mydlo Tork je jemné, dermatologicky testované a obsahuje ošetrujúce zložky, ktoré sú vhodné pre citlivú pokožku
aj pri častom umývaní rúk.
Všetky mydlá Tork nesú prestížne ekologické označenia, čo znamená, že prešli kontrolou a schvaľovaním podľa náročných
noriem stanovených organizáciami zaoberajúcimi sa ekologickým značením, ako sú EÚ Ecolabel a Nordic Ecolabel.
C ECOL A
L
NO
DI
BE
R
Obal mydla pri spotrebe náplne znižuje (zmršťuje) svoj objem až o 70 % = minimálny odpad. Navyše je vyrobený z veľmi
tenkého recyklovateľného plastu.
dlho vydrží
Penové mydlo Tork sa vďaka svojej vysokej kapacite skvele hodí na veľmi frekventované toalety. Jedno balenie penového mydla
Tork obsahuje 2 500 dávok, čo znamená, že nemusí byť tak často doplňované.
22
penové mydlo – manuálny systém
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
561500
Tork Dispenser Foam Soap White
Tork zásobník na penové mydlo
S4
ABS + MABS
/ biela
28,6 x 11,3
x 10,5 cm
1 000 ml
12
27
Tork Dispenser Foam Soap Black
Tork zásobník na penové mydlo
S4
ABS + MABS
/ čierna
28,6 x 11,3
x 10,5 cm
1 000 ml
12
27
561508
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Farba
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Mild Foam Soap
Tork Premium penové mydlo – jemné
S4
číra
1 000 ml = 2 500 dávok
6
80
Tork Extra Mild Foam Soap, Non Perfumed
Tork Premium penové mydlo – extra jemné
S4
číra
1 000 ml = 2 500 dávok
6
80
Tork Antimicrobial Foam Cleanser
Tork Premium penové mydlo – antimikrobiálne
S4
číra
1 000 ml = 2 500 dávok
6
80
Názov výrobku
520501
520701
520801
dezinfekčný prostriedok na ruky
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Farba
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
S1
číra
1 000 ml = 1 000 dávok
6
80
Systém
Farba
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
S2
biela
475 ml = 475 dávok
8
96
Systém
Farba
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
S2
číra
475 ml = 600 dávok
8
96
420101
Tork Premium Hand Sanitizer Alcohol gel
Tork Premium Alcohol Gel – dezinfekčný prostriedok
krém na ruky a telo
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
420202
Tork Premium Lotion Liquid Hand & Body
Tork Premium krém na ruky a telo – Mini
tekutý čistič WC sedadiel
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
420302
Tork Premium Toilet Seat Cleaner
Tork Premium čistič WC sedadiel – Mini
23
osviežovače vzduchu
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
562000*
Tork Dispenser Airfreshener Aerosol
Electronic White
Tork zásobník – elektronický osviežovač
vzduchu
A1
ABS
/ biela
17,4 x 9,7
x 6 cm
75 ml
6
135
Tork Dispenser Airfreshener Aerosol
Electronic
Tork zásobník – elektronický osviežovač
vzduchu
A1
ABS
/ sivá
16,8 x 8,4
x 6,6 cm
75 ml
6
180
256055*
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Vôňa
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Premium Airfreshener Aerosol Citrus
Tork Premium vôňa do osviežovača vzduchu
A1
citrusová
75 ml
12
240
Tork Premium Airfreshener Aerosol Floral
Tork Premium vôňa do osviežovača vzduchu
A1
kvetinová
75 ml
12
240
Tork Premium Airfreshener Aerosol Fruit
Tork Premium vôňa do osviežovača vzduchu
A1
ovocná
75 ml
12
240
Tork Premium Airfreshener Aerosol Odour Neutraliser
Tork Premium vôňa do osviežovača vzduchu
A1
neutralizátor
zápachu
75 ml
12
240
Názov výrobku
2360501
2360522
236051
236071
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
ABS
/ biela
8,6 x 7
x 2 cm
8 x 4 ks
190
562500
Tork Airfreshener Holder White
Tork zásobník pre osviežovač vzduchu
A2
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Vôňa
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Universal Airfreshener Disc Apple
Tork Universal vôňa do osviežovača vzduchu
A2
jablčná
4 x 20 ks
135
Tork Universal Airfreshener Disc Citrus
Tork Universal vôňa do osviežovača vzduchu
A2
citrusová
4 x 20 ks
135
Tork Universal Airfreshener Disc Floral
Tork Universal vôňa do osviežovača vzduchu
A2
kvetinová
4 x 20 ks
135
Názov výrobku
236002
* Zásobník na 2 baterie R14.
236004
236012
* Zásobník na 2 batérie R14.
1
Výrobok 236050 nahrádza výrobok 236060 od 1. 3. 2012. Ostatné parametre sa nemenia.
2
Výrobok 236052 nahrádza výrobok 236062 od 1. 3. 2012. Ostatné parametre sa nemenia.
24
papierové podložky
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
344080
Tork Dispenser Toilet Seat
Cover White
Tork zásobník na papierové podložky
V1
ABS
/ biela
31,5 x 42,3 x 5,8 cm
12
10
Tork Dispenser Toilet Seat
Cover Black
Tork zásobník na papierové podložky
V1
ABS
/ čierna
31,5 x 42,3 x 5,8 cm
12
10
344088
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Počet vrstiev
Materiál
/ farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
V1
1
celulóza + recykl
/ biela
42 x 36,5 cm
20 x 250
= 5 000 ks
24
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
750160
Tork Advanced Toilet Seat Cover
Tork Advanced papierové podložky
papierové vreckovky
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
454000
Tork Dispenser Facial Tissue Aluminium
Tork zásobník na papierové vreckovky
F1
aluminium
+ ABS
/ sivá
6,2 x 25,5 x 13 cm
6
64
Tork Dispenser Facial Tissue
Tork zásobník na papírové kapesníky
F1
ABS
/ biela
6 x 25,5 x 14,5 cm
12
60
270023
NOVINKA
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Počet vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
F1
2
celulóza
/ biela
20 x 20,8 cm
36 x 100
= 3 600 ks
25
140270
Tork Premium Facial Tissue Extra Soft
Tork Premium papierové vreckovky
kuchynské utierky
Číslo výrobku
Názov výrobku
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
2
celulóza
/ bílá
23 x 24 cm
15,36 m
10,7 cm
12
x 2 role
x 64 útržků
32
120269
Tork Premium Kitchen Roll
Tork Premium kuchynské utierky v kotúči
25
odpadkové koše
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Objem
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
40 l
1
18
1
207
1
18
1
154
1
18
1
154
458000
202828
Tork Waste Bin 40 Ltr. Aluminium
Tork odpadkový kôš
B1
aluminium
+ ABS
/ sivá
67,8 x 37,3
x 19,3 cm
Tork Accessory Bin 40 Ltr.
Aluminium Free Standing Option
Tork nadstavec na odpadkový kôš
B1
ABS
/ sivá
5,4 x 38,1
x 25,2 cm
Tork Waste Bin 50 Ltr. White
Tork odpadkový kôš
B1
ABS
/ biela
62,9 x 38,9
x 28,9 cm
Tork Accessory Lid White Bin 50 Ltr.
Tork veko na odpadkový kôš
B1
ABS
/ biela
30,7 x 24,1
x 1,3 cm
Tork Waste Bin 50 Ltr. Black
Tork odpadkový kôš
B1
ABS
/ čierna
62,9 x 38,9
x 28,9 cm
Tork Accessory Lid Black Bin 50 Ltr.
Tork veko na odpadkový kôš
B1
ABS
/ čierna
30,7 x 24,1
x 1,3 cm
Tork Bin 20 Ltr. Metal
Tork odpadkový kôš
B1
kov
/ biela
35 x 32
x 22 cm
20 l
5
35
Tork Waste Bin 20 Ltr. Plastic
Tork odpadkový kôš
B1
ABS
/ biela
43 x 32,2
x 20,5 cm
20 l
1
48
563000
50 l
205630
563008
205638
50 l
226002
226100
204020
Tork Bin Liner 20 Ltr.
Tork vrecia do odpadkového koša
plast
/ biela
20 l
10 rolí x
100 ks
50
Tork Bin Liner 50 Ltr.
Tork vrecia do odpadkového koša
plast
/ sivá
50 l
10 rolí x
25 ks
56
204060
564000
Tork Bin White 5 Ltr.
Tork odpadkový kôš
B3
ABS
/ biela
33,8 x 19
x 16 cm
5l
1
140
Tork Bin Black 5 Ltr.
Tork odpadkový kôš
B3
ABS
/ čierna
33,8 x 19
x 16 cm
5l
1
140
564008
zabudovateľná jednotka
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
aluminium
/ sivá
142,3 x 45,3
x 7–12 cm
1
1
457000
Tork Accessories Recessed Unit
for H1 & B1 Aluminium
Tork zabudovateľná jednotka
R1
Uvedené ikony sú základnými odporúčaniami pre využitie hygienických systémov Tork v závislosti na frekvencii používania toaliet.
Veľká kapacita
26
Stredná kapacita
Malá kapacita
Špeciálne výrobky
pre zdravotnícke
zariadenia.
Zdravotníctvo
podložky na lôžka
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Materiál
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
C1
kov
22 x 75 x 14 cm
1
64
129184
Tork Dispenser Couch Roll
Tork zásobník na podložky na lôžka
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Advanced Couch Roll
Tork Advanced podložky na lôžka
C1
2
celulóza
/ biela
50 x 37,8 cm
50 m
13,1 cm
9 x 132
útržkov
24
Tork Advanced Couch Roll
Tork Advanced podložky na lôžka
C1
2
celulóza
/ biela
59 x 37,8 cm
50 m
13,1 cm
9 x 132
útržkov
18
Názov výrobku
125250
124259
utierky na utieranie pacientov
Číslo výrobku
Počet
vrstev
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Premium Wash Cloth Soft
Tork Premium utierky na utieranie pacientov
1
netkaná
textília
/ biela
32 x 30 cm
8 x 135
= 1 080 ks
15
Tork Advanced Towel
Tork Advanced utierky na utieranie pacientov
5
celulóza
/ biela
68 x 30 cm
250 ks
30
Názov výrobku
742200*
746000*
* Výrobky sú tiež vhodné pre použitie v kaderníckych a kozmetických salónoch.
28
Profesionálne
riešenia na mieru.
Priemysel
logika výkonu
V sortimente Tork nájdete dva druhy priemyselných utierok: papierové a z netkanej textílie. Oba tieto druhy boli navrhnuté tak,
aby spĺňali aj tie najnáročnejšie úlohy spojené s čistením, otieraním a leštením vo všetkých segmentoch priemyslu. Utierky Tork
sú k dispozícii v troch rôznych úrovniach kvality – Premium, Advanced a Universal.
Jednotlivé výrobky sú logicky a systematicky usporiadané tak, aby ste sa v našom katalógu ľahko a rýchlo orientovali. Výrobky sú
zoradené do produktových skupín (napr. viacúčelové utierky z netkanej textílie, papierové utierky z radu 440 Performance) a každá
skupina obsahuje niekoľko výrobkov, ktoré sú kvalitatívne odlíšené číselným označením. Úroveň kvality s vyšším číslom rastie
(napr. pre väčšiu absorpciu alebo pevnosť ako ponúka utierka Tork Advanced 430, zmeňte úroveň kvality na Tork Advanced 440
Performance). Všetky úrovne sa však vyznačujú špičkovou kvalitou, ktorá Vám pomôže k dosiahnutiu tých najlepších výsledkov.
Výkonnosť
Najvyššia kvalita, najvyššia účinnosť
Funkčnosť, efektivita, vysoká kvalita
570
530
Štandardná účinnosť
Farebný Citlivé
program čistenie
Čistenie Precízne Leštenie Vlhčené
čistenie
utierky
520
510
440
430
420
415
310
Utierky Tork Universal
a Tork Advanced
Rad utierok
Tork Advanced
Performance 400
Viacúčelové utierky
Tork Premium
Vaša úloha:
Vaša úloha:
Vaša úloha:
• Čistenie a odstraňovanie
• Utieranie a sušenie mierne • Utieranie a čistenie
stredne znečistených
odolných nečistôt z povrchov
znečistených povrchov
povrchov
s použitím vody, detergentov
• Utieranie rúk
alebo rozpúšťadiel
• Utieranie rúk
Vaše potreby:
• Rýchla a vysoká
absorpcia vody, olejov
a iných kvapalín
• Odolnosť proti vlhkosti
Vaše potreby:
• Veľmi rýchla a vysoká
absorpcia vody,
olejov a iných
kvapalín
Vaše potreby:
• Veľké absorpčné schopnosti
a schopnosti postupného
uvoľňovania tekutín
• Odolnosť proti
vlhkosti
• Pevný a silný materiál, ktorý
zaručuje, že čistiaci prostriedok
sa pri čistení hrubých povrchov
alebo pri použití silne koncentrovaných rozpúšťadiel nerozpadne
Špeciálne utierky Tork Premium
Kvalita
Vaša úloha:
• Čistenie a otieranie jemných a citlivých povrchov
• Leštenie povrchov pomocou leštiacej pasty
Vaše potreby:
• Mäkký a pružný materiál
• Nízke vláknenie
• Vysoká pevnosť zaručujúca dlhodobé používanie
• Spolupráca s rozpúšťadlami
Papierové utierky – určené pre jednorazové Utierky z netkanej textílie – určené na opakované použitie, ktoré sa vyznačujú
použitie a vhodné najmä pre ľahké
výnimočnou pevnosťou a rýchlou absorpciou, vďaka čomu je možné utierky
až stredne náročné úlohy spojené
viackrát použiť bez toho, aby sa roztrhli.
s dodržiavaním čistoty na pracovisku.
30
riešenie na mieru každej úlohy
Výber správneho riešenia uľahčuje Vašu prácu, ale tiež zvyšuje efektivitu!
Viete, že 1 + 1 = 3?
1. Náš široký sortiment ponúka komplexné a účinné riešenie, ktoré splní Vaše požiadavky spojené s čistením, utieraním
a leštením, nech ste kdekoľvek!
2. Tork Performance je nová generácia priemyselných zásobníkov určených pre profesionálne použitie. Sú navrhnuté tak,
aby zvyšovali Vaše schopnosti dosahovať požadované výsledky, nech sú Vaše postupy, použitie a činnosti akékoľvek!
3. Správna kombinácia utierok a zásobníka tvorí nenahraditeľný nástroj, ktorý má kľúčový význam pre dosiahnutie tých
najlepších výsledkov, kdekoľvek ste, čokoľvek robíte!
A preto hovoríme, že Tork ponúka 1 + 1 = 3
+
= 3
Tork Advanced papierové utierky
Tork Premium utierky z netkanej textílie
Jednorazové použitie
Ľahké až stredne náročné úlohy
Ekonomické
Opakované použitie
Náročné úlohy
Silný a odolný materiál pre použitie za sucha aj za mokra
420
430
440
510
520
530
570
Farebný
program
Citlivé
čistenie
Čistenie Precízne Leštenie Vlhčené
čistenie
utierky na
povrchy
Strojársky priemysel
Utieranie a čistenie strojov od chladiacich kvapalín
Odstraňovanie mastnoty a olejov pomocou rozpúšťadiel
Čistenie kovových povrchov
Ochrana povrchov
Potravinársky priemysel
Odolnosť proti vysokým teplotám
Čistenie pracovných dosiek
Otieranie tekutín
Leštenie skla a kovových predmetov
Dodržanie podmienok certifikácie HACCP
Odstraňovanie mastnoty a oleja
Zdravotníctvo
Prevencia krížovej kontaminácie
Čistenie citlivých povrchov
Utieranie tekutín
Automobilový priemysel
Odmasťovanie výrobných dosiek
Leštenie a voskovanie
Čistenie olejov, mazív a mastnoty
Údržba interiéru
Čistenie predných skiel
Vlastnosti výrobku
Sterilizácia v autokláve
Odolnosť proti vysokým teplotám
Nízky elektrostatický náboj
Nízka vláknivosť
Spolupracuje s rozpúšťadlami
Vysoká absorpcia
Mäkkosť a pružnosť
415 a 310 – zvlášť vhodné pre osušenie a utieranie rúk od vody, oleja a iných nečistôt
Vlhčené utierky na ruky – určené na čistenie rúk od nečistôt bez použitia vody
Doporučené riešenie
Alternatívne riešenie
31
Tork Performance – výkon súčasťou dizajnu
Sortiment zásobníkov Tork Performance ponúka tú najvyššiu flexibilitu pri výbere ideálneho riešenia pre
utieranie bez kompromisov.
Zásobníky Tork Performance a utierky Tork vytvárajú komplexný systém, a to ich robí nepostrádateľnými
nástrojmi pri zaisťovaní Vašich výkonov – nech už sú Vaše potreby akékoľvek.
• Profesionálny imidž
• Produktivita
• Kvalita
• Hygiena
• Ergonómia
• Bezpečnosť
Tork Performance stojan
na podlahu na veľké kotúče
(systém W1)
Držiak na igelitové vrecia*
Skvelý doplnok k stojanu je opäť tu!
Už sa nemusíte zdržiavať odbiehaním
k odpadkovému košu. Držiak na igelitové vrecia šetrí Váš čas a je
vždy poruke.
Pevné držadlo umožňujúce
ľahké premiestňovanie
Ergonomický dizajn a rukoväť so
zdrsneným povrchom umožňujú
jednoduché presúvanie zásobníka
tam, kde potrebujete.
Jednoduché a spoľahlivé
odtrhnutie
Bezpečné a odolné ozubenie
vystužené sklolaminátom
zaručuje ľahké a rovnomerné
odtrhnutie utierok z papiera
i netkanej textílie.
Intuitívne doplňovanie
Doplňovanie je pohodlné, rýchle
a bezpečné vďaka ergonomickej
lište na nasadenie kotúča.
Vždy poruke
Odolné kolieska Vám umožnia veľmi
ľahkú prepravu a umiestnenie zásobníka
blízko miesta Vášho pracoviska.
* Držiak na igelitové vrecia je dostupný ako náhradný diel
32
Bezpečnosť a stabilita pri
používaní
Robustná kovová konštrukcia
a pryžové nôžky zaručujú stabilitu
pri odoberaní.
priemyselný papier – veľké kotúče
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
W1
kov + ABS + MABS
/ bielo - tyrkysová
100,6 x 64,6 x 53 cm
1
18
Tork Performance Floor Stand Mobile Red
Tork Performance stojan na podlahu na veľké
a malé kotúče
W1
kov + ABS + MABS
/ červeno - čierna
100,6 x 64,6 x 53 cm
1
18
Tork Performance Bin Liner Holder
To
Tork Performance držiak na igelitové vrecia
To
W1
plast / čierna
49 x 30 x 16,5 cm
1
66
Tork Performance Wall Stand White
Tork Performance držiak na stenu na veľké
a malé kotúče
W1
kov + ABS + MABS
/ bielo - tyrkysová
46,3 x 64,6 x 27,4 cm
1
23
Tork Performance Wall Stand Red
Tork Performance držiak na stenu na veľké
a malé kotúče
W1
kov + ABS + MABS
/ červeno - čierna
46,3 x 64,6 x 27,4 cm
1
23
Názov výrobku
652000
Tork Performance Floor Stand Mobile White
Tork Performance stojan na podlahu na veľké
a malé kotúče
652008
206550*
0*
NOVINKA
652100
652108
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Aplikácie
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
530104
Tork Premium Multipurpose
Cloth 530
Tork Premium viacúčelové utierky
530 – veľký kotúč
W1
1
netkaná
textília
/ biela
43 x 38 cm
269,8 m
38 cm
1 kotúč
x 710
útržkov
30
Tork Premium Multipurpose
Cloth 520 Grey
Tork Premium viacúčelové utierky
520 – veľký kotúč
W1
1
netkaná
textília
/ sivá
43 x 38 cm
361 m
38 cm
1 kotúč
x 950
útržkov
30
Tork Premium Multipurpose
Cloth 510
Tork Premium viacúčelové utierky
510 – veľký kotúč
W1
1
netkaná
textília
/ biela
43 x 38 cm
380 m
38 cm
1 kotúč
x 1 000
útržkov
30
Tork Premium Multipurpose
Cloth 510 Blue
Tork Premium viacúčelové utierky
510 – veľký kotúč
W1
1
netkaná
textília
/ modrá
43 x 38 cm
380 m
38 cm
1 kotúč
x 1 000
útržkov
30
Tork Premium Specialist
Cloth Precision Cleaning
Tork Premium špeciálne utierky
na precízne čistenie – veľký kotúč
W1
1
netkaná
textília
/ tyrkysová
27 x 38 cm
190 m
28 cm
1 kotúč
x 500
útržkov
60
520304
510104
510204
90494
* Výrobok dostupný od mája 2012. Dodávaný bez igelitových vriec.
33
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Aplikácie
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
130080
130060
130070
Tork Advanced Wiper 440
Blue Roll Performance
Tork Advanced utierky 440
Performance – veľký kotúč
W1
3
celulóza
TAD
/ modrá
36,9 x 34 cm
255 m
39 cm
1 kotúč
x 750
útržkov
30
Tork Advanced Wiper 430 Roll
Performance
Tork Advanced utierky 430
Performance – veľký kotúč
W1
2
celulóza
TAD
/ biela
36,9 x 34 cm
340 m
39 cm
1 kotúč
x 1 000
útržkov
30
Tork Advanced Wiper 430
Blue Roll Performance
Tork Advanced utierky 430
Performance – veľký kotúč
W1
2
celulóza
TAD
/ modrá
36,9 x 34 cm
340 m
39 cm
1 kotúč
x 1 000
útržkov
30
Tork Advanced Wiper 420
Blue Roll Performance
Tork Advanced utierky 420
Performance – veľký kotúč
W1
2
celulóza
TAD
+ recykel
/ modrá
36,9 x 34 cm
510 m
39 cm
1 kotúč
x 1 500
útržkov
30
Tork Advanced Wiper 420 Roll
Performance
Tork Advanced utierky 420
Performance – veľký kotúč
W1
2
celulóza
TAD
+ recykel
/ biela
36,9 x 34 cm
510 m
39 cm
1 kotúč
x 1 500
útržkov
30
Tork Advanced Wiper 420 Roll
Performance
Tork Advanced utierky 420
Performance – veľký kotúč
W1
2
celulóza
TAD
+ recykel
/ biela
23,5 x 34 cm
510 m
39 cm
1 kotúč
x 1 500
útržkov
48
Tork Advanced Wiper 420
Blue Roll Performance
Tork Advanced utierky 420
Performance – veľký kotúč
W1
2
celulóza
TAD
+ recykel
/ modrá
23,5 x 34 cm
510 m
39 cm
1 kotúč
x 1 500
útržkov
48
Tork Advanced Wiper 415 Roll
Tork Advanced utierky 415 – veľký kotúč
W1
1
celulóza
+ recykel
/ biela
24,5 cm*
1 000 m
38 cm
1 kotúč
42
Tork Advanced Wiper 420 Green Roll
Tork Advanced utierky 420 – veľký kotúč
W1
2
recykel
/ zelená
23,5 x 34 cm
510 m
36 cm
2 kotúče
x 1 500
útržkov
24
Tork Advanced Wiper 420 Green Roll
Tork Advanced utierky 420 – veľký kotúč
W1
2
recykel
/ zelená
36,9 x 34 cm
510 m
36 cm
1 kotúč
x 1 500
útržkov
30
Tork Universal Wiper 320 Roll
Tork Universal utierky 320 – veľký kotúč
W1
2
recykel
/ biela
23,5 x 34 cm
510 m
31,5 cm
2 kotúče
x 1 500
útržkov
32
Tork Universal Wiper 310
Yellow Roll
Tork Universal utierky 310 – veľký kotúč
W1
1
recykel
/ žltá
23,5 cm*
1 190 m
38 cm
2 kotúče
21
130050
130040
130045
130051
130100
129243
129244
129237
127103
* Neperforovaný kotúč – uvedený údaj znamená šírku kotúča.
34
priemyselný papier – malé kotúče
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Performance Dispenser Combi Roll White
Tork Performance zásobník na malé kotúče – Unibox
W2
ABS + MABS
/ bielo - tyrkysová
44,7 x 32,8 x 30,2 cm
1
20
Tork Performance Dispenser Combi Roll Red
Tork Performance zásobník na malé kotúče – Unibox
W2
ABS + MABS
/ červeno - čierna
44,7 x 32,8 x 30,2 cm
1
20
Názov výrobku
653000
653008
Náplň
Číslo výrobku
Počet
kartónov
na palete
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer Počet kusov
kotúča
v kartóne
W1/W2
3
celulóza TAD
/ modrá
23,5 x 34 cm
119 m
26,2 cm
2 kotúče
x 350
útržkov
48
Tork Advanced Wiper 430 Combi
Roll Performance
Tork Advanced utierky 430
Performance – malý kotúč
W1/W2
2
celulóza TAD
/ biela
23,5 x 34 cm
170 m
26,2 cm
2 kotúče
x 500
útržkov
48
Tork Advanced Wiper 430 Blue
Combi Roll Performance
Tork Advanced utierky 430
Performance – malý kotúč
W1/W2
2
celulóza TAD
/ modrá
23,5 x 34 cm
170 m
26,2 cm
2 kotúče
x 500
útržkov
48
Tork Advanced Wiper 420 Combi
Roll Performance
Tork Advanced utierky 420
Performance – malý kotúč
W1/W2
2
celulóza TAD
+ recykel
/ biela
23,5 x 34 cm
255 m
26,2 cm
2 kotúče
x 750
útržkov
48
Tork Advanced Wiper 420 Blue
Combi Roll Performance
Tork Advanced utierky 420
Performance – malý kotúč
W1/W2
2
celulóza TAD
+ recykel
/ modrá
23,5 x 34 cm
255 m
26,2 cm
2 kotúče
x 750
útržkov
48
Tork Advanced Wiper 415
Combi Roll
Tork Advanced utierky 415
– malý kotúč
W1/W2
1
celulóza
+ recykel
/ biela
24,5 x 40 cm
460 m
26,5 cm
2 kotúče
x 1 150
útržkov
42
Názov výrobku
Systém
Tork Advanced Wiper 440 Blue
Combi Roll Performance
Tork Advanced utierky 440
Performance – malý kotúč
Aplikácie
130081
130062
130072
130041
130052
131135
Priemyselné utierky s označením systému W1/W2 sú tiež vhodné do zásobníka systému W1.
35
priemyselné utierky v kartóne – malý kotúč
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
W3
ABS / čierna
36 x 28,5 x 29 cm
1
48
207210
Tork Dispenser Combi Roll in Box Black
Tork zásobník na male kotúče – Pak Holder
Náplň
Číslo výrobku
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ biela
32 x 38 cm
60,8 m
25 cm
1 kotúč
x 160
útržkov
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 530
Tork Premium viacúčelové utierky
530 – malý kotúč
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ biela
32 x 38 cm
106,4 m
25 cm
1 kotúč
x 280
útržkov
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 530 Blue
Tork Premium viacúčelové utierky
530 – malý kotúč
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ modrá
32 x 38 cm
106,4 m
25 cm
1 kotúč
x 280
útržkov
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 520 Grey
Tork Premium viacúčelové utierky
520 – malý kotúč
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ sivá
32 x 38 cm
148,2 m
25 cm
1 kotúč
x 390
útržkov
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 510
Tork Premium viacúčelové utierky
510 – malý kotúč
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ biela
32 x 38 cm
152 m
25 cm
1 kotúč
x 400
útržkov
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 510 Blue
Tork Premium viacúčelové utierky
510 – malý kotúč
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ modrá
32 x 38 cm
152 m
25 cm
1 kotúč
x 400
útržkov
72
Tork Premium Specialist Cloth
Cleaning
Tork Premium špeciálne utierky
na čistenie – malý kotúč
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ biela
32 x 38 cm
159,6 m
25 cm
1 kotúč
x 420
útržkov
72
Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning
Tork Premium špeciálne utierky
na citlivé čistenie – malý kotúč
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ biela
32 x 38 cm
114 m
25 cm
1 kotúč
x 300
útržkov
72
Tork Premium Specialist Cloth
Polishing
Tork Premium špeciálne utierky
na leštenie – malý kotúč
W1/W2/
W3
1
netkaná
textília
/ biela
32 x 38 cm
171 m
25 cm
1 kotúč
x 450
útržkov
72
Tork Advanced Wiper 420
Combi Roll Performance
Tork Advanced utierky 420
Performance – malý kotúč
W1/W2/
W3
2
255 m
26,2 cm
1 kotúč
x 750
útržkov
72
Systém
Tork Premium Multipurpose
Cloth 570
Tork Premium viacúčelové utierky
570 – malý kotúč
Aplikácie
Priemer Počet kusov
kotúča
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Počet
vrstiev
Názov výrobku
570137
NOVINKA
530137
530237
520337
510137
510237
197160
90537
197270
130042
celulóza TAD
+ recykel
25,8 x 34 cm
/ biela
Priemyselné utierky s označením systému W1/W2/W3 sú tiež vhodné do zásobníka systému W1 a W2.
36
Tork Performance zásobník na skladané utierky (systém W4)
Flexibilné otváranie
Zásobník je možno uzamknúť dvomi spôsobmi: otvoriť ho môžete
pomocou kľúča, alebo jednoduchým zatlačením na zámok, a to podľa
podmienok prostredia, v ktorom je zásobník umiestnený.
Ochranný kryt
Uzavierateľný zásobník chráni utierky
prednečistotami, čo zlepšuje jeho hygienické
vlastnosti. Navyše špeciálna konštrukcia
zásobníka zabraňuje preniknutiu vody a tak
pri údržbe chráni utierky pred prípadným
navlhčením.
Pohodlná montáž
i demontáž
Zásobník je pripevnený
na špeciálnom závese, čo
uľahčuje jeho inštaláciu aj
demontáž. Vďaka novým
doplnkom (magnety* alebo
prísavky*) je teraz možné
pripevniť zásobník
na akýkoľvek povrch.
Ekonomické dávkovanie
Špeciálna konštrukcia zásobníka umožňuje
vydávanie utierok po jednom útržku.
Kovové povrchy
Murované povrchy
Hladké povrchy (napr. dlaždičky)
* Dostupné ako náhradný diel
37
priemyselné utierky – skladané
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
W4
ABS + MABS
/ bielo - tyrkysová
39,4 x 42,7 x 20,6 cm
1
52
Tork Performance Dispenser Wiper/Cloth Folded
Red
Tork Performance zásobník na skladané utierky
– Top Holder
W4
ABS + MABS
/ červeno - čierna
39,4 x 42,7 x 20,6 cm
1
52
To Performance Suction Cup Kit
Tork
Tor Performance súprava prísaviek (2 ks)
Tork
W4
kov + odolný plast
7,5 cm (priemer)
10 súprav
45
W2/W3/
W4
/M2/M1
magnet / tvrdená
guma
3,5 x 9 x 6 cm
10 súprav
–
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery útržku
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Názov výrobku
Počet kusov Počet kartónov
v kartóne
na palete
654000
Tork Performance Dispenser Wiper/Cloth Folded
White
Tork Performance zásobník na skladané utierky
– Top Holder
654008
206530
NOVINKA
206540
Tork Performance Accessory Magnet Kit
Tork Performance súprava magnetov (2 ks)
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Aplikácie
570178
Tork Premium Multipurpose Cloth 570
Tork Premium viacúčelové utierky 570
– skladané
W4
1
netkaná textília
/ biela
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 75 útržkov
36
Tork Premium Multipurpose Cloth 530
Tork Premium viacúčelové utierky 530
– skladané
W4
1
netkaná textília
/ biela
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 100 útržkov
36
Tork Premium Multipurpose Cloth
530 Blue
Tork Premium viacúčelové utierky 530
– skladané
W4
1
netkaná textília
/ modrá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 100 útržkov
36
Tork Premium Multipurpose Cloth
520 Grey
Tork Premium viacúčelové utierky 520
– skladané
W4
1
netkaná textília
/ sivá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 140 útržkov
36
Tork Premium Multipurpose Cloth 510
Tork Premium viacúčelové utierky 510
– skladané
W4
1
netkaná textília
/ biela
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 150 útržkov
36
Tork Premium Specialist Cloth
Cleaning
Tork Premium špeciálne utierky
na čistenie – skladané
W4
1
netkaná textília
/ biela
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 150 útržkov
36
Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning
Tork Premium špeciálne utierky
na citlivé čistenie – skladané
W4
1
netkaná textília
/ biela
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 100 útržkov
36
Tork Premium Specialist Cloth
Polishing
Tork Premium špeciálne utierky
na leštenie – skladané
W4
1
netkaná textília
/ biela
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 140 útržkov
36
530178
530278
520378
510178
197168
90477
197278
Pre montáž zásobníka W4 je potrebná 1 súprava magnetov alebo prísaviek.
Pre montáž zásobníka W2, W3, M1 a M2 sú potrebné 2 súpravy magnetov.
38
priemyselné utierky skladané – veľké balenie
Číslo výrobku
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery útržku
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Handy
Box
1
netkaná textília
/ biela
38,5 x 42,8 cm
200
útržkov
70
Handy
Box
1
netkaná textília
/ biela
38,5 x 42,8 cm
280
útržkov
70
Názov výrobku
Systém
Tork Premium Multipurpose Cloth
530
Tork Premium viacúčelové utierky 530
– skladané
Tork Premium Multipurpose Cloth
520 Grey
Tork Premium viacúčelové utierky 520
– skladané
Aplikácie
530171
520371
priemyselné utierky skladané – malé balenie
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Aplikácie
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery útržku
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
530150
Tork Premium Multipurpose Cloth 530
Tork Premium viacúčelové utierky 530
– skladané
Small
Pack
1
netkaná
textília
/ biela
38,5 x 32 cm
8 balení
x 45 útržkov
60
Tork Premium Multipurpose Cloth 510
Tork Premium viacúčelové utierky 510
– skladané
Small
Pack
1
netkaná
textília
/ biela
38,5 x 32 cm
8 balení
x 55 útržkov
60
Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning
Tork Premium špeciálne utierky
na precízne čistenie – skladané
Small
Pack
1
netkaná
textília
/ tyrkysová
27 x 38 cm
10 balení
x 60 útržkov
48
Tork Premium Specialist Cloth
Colour Coded
Tork Premium špeciálne utierky
farebný program – skladané
Small
Pack
1
netkaná
textília
/ modrá
38 x 30 cm
8 balení
x 40 útržkov
66
Tork Premium Specialist Cloth
Colour Coded
Tork Premium špeciálne utierky
farebný program – skladané
Small
Pack
1
netkaná
textília
/ zelená
38 x 30 cm
8 balení
x 40 útržkov
66
Tork Premium Specialist Cloth
Colour Coded
Tork Premium špeciálne utierky
farebný program – skladané
Small
Pack
1
netkaná
textília
/ žltá
38 x 30 cm
8 balení
x 40 útržkov
66
Tork Premium Specialist Cloth
Colour Coded
Tork Premium špeciálne utierky
farebný program – skladané
Small
Pack
1
netkaná
textília
/ červená
38 x 30 cm
8 balení
x 40 útržkov
66
510150
90493
194450
194550
194650
194750
39
priemyselné utierky v prenosných nádobách
Číslo výrobku
Počet
kartónov
na palete
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer Počet kusov
kotúča
v kartóne
Handy
Bucket
1
netkaná
textília
/ biela
27 x 27 cm
15,7 m
12,5 cm
4 balenia
x 58
útržkov
30
Tork Premium Wet Wipe Surface
Cleaning
Tork Premium vlhčené utierky
na čistenie povrchov
Handy
Bucket
1
netkaná
textília
/ biela
27 x 27 cm
15,7 m
12,5 cm
4 balenia
x 58
útržkov
30
Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning Handy Bucket
Tork Premium špeciálne utierky
na precízne čistenie – kotúč so stredovým
odvíjaním v nádobe
Handy
Bucket
1
netkaná
textília
/ tyrkysová
17,5 x
28 cm
70 m
18 cm
4 balenia
x 250
útržkov
28
Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning Centerfeed Roll
Tork Premium špeciálne utierky
na precízne čistenie – kotúč so stredovým
odvíjaním
Handy
Bucket
1
netkaná
textília
/ tyrkysová
17,5 x
28 cm
70 m
18 cm
4 kotúče
x 250
útržkov
54
Názov výrobku
Systém
Tork Premium Wet Wipe Hand
Cleaning
Tork Premium vlhčené utierky na ruky
Aplikácie
190592
190594
90492
90491
40
priemyselné utierky / kotúče so stredovým odvíjaním
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Dispenser Wiper Centerfeed Roll White
Tork zásobník na kotúče so stredovým odvíjaním
M2
ABS + MABS
/ biela
36 x 23,9 x 22,7 cm
1
75
Tork Dispenser Wiper Centerfeed Roll Black
Tork zásobník na kotúče so stredovým odvíjaním
M2
ABS + MABS
/ čierna
36 x 23,9 x 22,7 cm
1
75
Tork Performance Dispenser Wiper
Centerfeed Roll White
Tork Performance zásobník na kotúče
so stredovým odvíjaním
M2
ABS + MABS
/ bielo - tyrkysová
35,6 x 24,8 x 23,2 cm
1
75
Tork Performance Dispenser Wiper
Centerfeed Roll Red
Tork Performance zásobník na kotúče
so stredovým odvíjaním
M2
ABS + MABS
/ červeno - čierna
35,6 x 24,8 x 23,2 cm
1
75
Názov výrobku
559000
559008
659000
659008
Náplň
Číslo výrobku
130044
128207
Názov výrobku
Systém
Aplikácie
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Advanced Wiper 420
Performance Centerfeed Roll
Tork Advanced utierky 420
Performance
– kotúč so stredovým odvíjaním
M2
2
celulóza TAD
+ recykel
/ biela
23,5 x 34 cm
125 m
19 cm
6 x 368
útržkov
32
Tork Advanced Wiper 420 Blue
Centerfeed Roll
Tork Advanced utierky 420
– kotúč so stredovým odvíjaním
M2
2
recykel
/ modrá
20 x 35 cm
157,5 m
19 cm
6 x 450
útržkov
36
Tork Advanced Wiper 415
Centerfeed Roll
Tork Advanced utierky 415
– kotúč so stredovým odvíjaním
M2
1
celulóza
+ recykel
/ biela
21,5 cm*
275 m
19 cm
6
32
Tork Advanced Wiper 415 Blue
Centerfeed Roll
Tork Advanced utierky 415
– kotúč so stredovým odvíjaním
M2
1
recykel
/ modrá
20 cm*
320 m
19 cm
6
36
Tork Universal Wiper 320
Centerfeed Roll
Tork Universal utierky 320
– kotúč so stredovým odvíjaním
M2
2
recykel
/ biela
20 x 35 cm
160 m
18,7 cm
6 x 457
útržkov
32
Tork Universal Wiper 310 Yellow
Centerfeed Roll
Tork Universal utierky 310
– kotúč so stredovým odvíjaním
M2
1
recykel
/ žltá
20,5 cm*
300 m
19 cm
6
32
151131
128208
121206
120148
* Neperforovaný kotúč – uvedený údaj znamená šírku kotúča.
41
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet
kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Dispenser Wiper Centerfeed Roll
Mini White
Tork zásobník na kotúče so stredovým
odvíjaním – Mini
M1
ABS + MABS
/ biela
32,1 x 17,4 x 16,5 cm
1
120
Tork Dispenser Wiper Centerfeed Roll
Mini Black
Tork zásobník na kotúče so stredovým
odvíjaním – Mini
M1
ABS + MABS
/ čierna
32,1 x 17,4 x 16,5 cm
1
120
Tork Performance Dispenser Wiper Mini
Centerfeed Roll White
Tork Performance zásobník na kotúče so
stredovým odvíjaním – Mini
M1
ABS + MABS
/ bielo - tyrkysová
33,3 x 19,3 x 17,2 cm
1
120
Tork Performance Dispenser Wiper Mini
Centerfeed Roll Red
Tork Performance zásobník na kotúče so
stredovým odvíjaním – Mini
M1
ABS + MABS
/ červeno - čierna
33,3 x 19,3 x 17,2 cm
1
120
Názov výrobku
558000
558008
658000
658008
Náplň
Číslo výrobku
101221
100130
120144
120123
Názov výrobku
Systém
Aplikace
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
útržku (š x d)
Dĺžka
kotúča
Priemer
kotúča
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
Tork Advanced Wiper 420
Mini Centerfeed Roll
Tork Advanced utierky 420
– kotúč so stredovým
odvíjaním Mini
M1
2
celulóza
+ recykel
/ biela
21,5 x 35 cm
75 m
14 cm
11 x 214
útržkov
32
Tork Advanced Wiper 415
Mini Centerfeed Roll
Tork Advanced utierky 415
– kotúč so stredovým
odvíjaním Mini
M1
1
celulóza
+ recykel
/ biela
21,5 cm*
120 m
14 cm
11
32
Tork Universal Wiper 310
Yellow Mini
Centerfeed Roll
Tork Universal utierky 310
– kotúč so stredovým
odvíjaním Mini
M1
1
recykel
/ žltá
20,5 cm*
115 m
14 cm
11
32
Tork Universal Wiper 310
Mini Centerfeed Roll
Tork Universal utierky 310
– kotúč so stredovým
odvíjaním Mini
M1
1
recykel
/ biela
21,5 cm*
120 m
14 cm
11
32
* Neperforovaný kotúč – uvedený údaj znamená šírku kotúča.
Uvedené ikony sú základnými odporúčaniami pre využitie priemyselných utierok Tork v rôznych odvetviach priemyslu. Priemyselné utierky Tork sú
však vyrábané pre široké spektrum aplikácií, takže ich využitie je omnoho širšie a záleží len na vás, ako danú utierku použijete.
42
Kuchyňa, gastronómia, výroba potravín – utierky odolné
proti vysokým teplotám s výbornou absorpciou olejov,
mastnoty a vody; vhodné na čistenie so saponátmi
Nemocnice, gastronómia – utierky na čistenie rôznych
povrchov; na prevenciu krížovej kontaminácie odporúčame
Tork Premiumutierky farebný program
Autosalóny, autobazáre – utierky na leštenie
karosérií s použitím vosku a leštidla
Tlačiarne – utierky na čistenie pomocou riedidiel;
požadovaná vysoká absorpcia farieb
Prostredia citlivé na prach – pevné utierky s minimálnym
vláknením, vhodné na čistenie pomocou riedidiel a saponátov
Rôzne oblasti – utierky na čistenie rúk od oleja,
mastnoty, farieb a iných nečistôt
Mechanické dielne – utierky na stieranie olejov, rezných
a chladiacich kvapalín; vhodné na čistenie pomocou riedidiel
Čistenie skla a iných povrchov – utierky vhodné načistenie
rôznych povrchov (sklo, drevo, plast a pod.), používané aj
s vodoua saponátmi
Rôzne oblasti – utieranie rúk (voda, bežné nečistoty)
Lakovne – utierky na čistenie alebo odmasťovanie
povrchov pred lakovaním
Laboratóriá – utierky na čistenie laboratórnych nástrojov
a rôznych povrchov; na utieranie vody, používanie so saponátmi
Utierky na čistenie rôznych povrchov – odstránenie
nečistôt od oleja, mastnoty, farieb, prachu a pod.
z rôznych povrchov (kovových, lakovaných,
sklenených...)
Štýlovo prestreté
na každú príležitosť.
Servítky
servítky do zásobníka
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Kapacita
zásobníka
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Dispenser For Napkins
Tork zásobník na servítky
N1
300
aluminium + ABS
/ sivá
10,7 x 18,9 x 35,6 cm
1
192
Názov výrobku
Systém
Počet vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
N1
1
celulóza
/ biela
30 x 33 cm
16 x 250
= 4 000 ks
30
Systém
Kapacita
zásobníka
Materiál
/ Farba
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Dispenser For Napkins
Tork zásobník na servítky
N2
275
aluminium
+ ABS
/ sivá
13,4 x 10,5
x 31,1 cm
1
272
Tork Dispenser For Napkins
Tork zásobník na servítky
N2
90
aluminium
+ ABS
/ sivá
13,1 x 10,1
x 14,7 cm
4
145
Názov výrobku
271600
Náplň
Číslo výrobku
10905
Tork Universal Napkins
For Dispenser
Tork Universal servítky do zásobníka
Zásobník
Číslo výrobku
Názov výrobku
271700
271800
Náplň
Číslo výrobku
Názov výrobku
Systém
Počet
vrstiev
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
N2
1
celulóza
/ biela
25 x 30 cm
36 x 250
= 9 000 ks
20
10903
Tork Universal Napkins
For Dispenser
Tork Universal servítky do zásobníka
44
Tork systém skladaných
servítok Interfold vyhovuje
moderným potrebám
stolovania, spĺňa náročné
požiadavky na hygienu
a preukázateľne šetrí
Vaše náklady.
45
servítky do zásobníka – Interfold
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Kapacita
zásobníka
Materiál
/ Farba
Tork Dispenser Napkins Interfold Counter
Aluminium
Tork zásobník na servítky Interfold – pultový
N4
400
aluminium + ABS
/ sivá
Tork Dispenser Napkins Interfold High
Capacity
Tork zásobník na servítky Interfold
– vysokokapacitný
N4
900
Tork Dispenser Napkins Interfold High
Capacity
Tork zásobník na servítky Interfold
– vysokokapacitný
N4
Tork Dispenser Napkins Interfold Counter
Tork zásobník na servítky Interfold – pultový
Názov výrobku
Rozmery
(v x š x h)
Počet kusov Počet kartónov
v kartóne
na palete
272100
13,3 x 19
x 33,7 cm
1
132
ABS
/ sivá
57,5 x 20
x 34 cm
1
36
900
ABS
/ čierna
57,5 x 20
x 34 cm
1
36
N4
400
ABS
/ sivá
14,5 x 19,9
x 29,3 cm
1
132
Tork Dispenser Napkins Interfold Counter
Tork zásobník na servítky Interfold – pultový
N4
400
ABS
/ čierna
14,5 x 19,9
x 29,3 cm
1
132
Tork Dispenser Napkins Interfold tabletop
Tork zásobník na servítky Interfold – stolný
N4
225
ABS
/ sivá
15,8 x 14,7
x 19,8 cm
4
60
Tork Dispenser Napkins Interfold tabletop
Tork zásobník na servítky Interfold – stolný
N4
225
ABS
/ čierna
15,8 x 14,7
x 19,8 cm
4
60
Tork Dispenser Napkins Interfold
In-Counter
Tork zásobník na servítky Interfold
– zabudovateľný
N4
800
kov + ABS
49,8 x 17,8
x 14 cm
1
64
272200
272208
NOVINKA
272500
272508
NOVINKA
272600
272608
NOVINKA
272700
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet
kartónov
na palete
T
Tork
Premium Napkins
For Dispenser Interfold
F
Tork Premium servítky do zásobníka
T
IInterfold
N4
2
1/4
celulóza
/ biela
21,6 x
33 cm
8 x 500
= 4 000 ks
20
Tork Premium Napkins
For Dispenser Interfold
Tork Premium servítky do zásobníka
Interfold
N4
2
1/2
celulóza
/ biela
21,6 x
16,5 cm
8 x 1 000
= 8 000 ks
20
Tork Universal Napkins
For Dispenser Interfold
Tork Premium servítky do zásobníka
Interfold
N4
1
1/4
celulóza
/ biela
21,6 x
33 cm
8 x 1 125
= 9 000 ks
20
Názov výrobku
158401
NOVINKA
158502
NOVINKA
108403
NOVINKA
1
2
3
46
Výrobok 15840 nahrádza výrobok 15940 od 1. 2. 2012. Parametre výrobku sa menia.
Výrobok 15850 nahrádza výrobok 15950 od 1. 2. 2012. Parametre výrobku sa menia.
Výrobok 10840 nahrádza výrobok 10940 od 1. 2. 2012. Parametre výrobku sa menia.
servítky bez potlače
Tork Premium servítky textilného charakteru
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel White
Tork Premium servítky textilného charakteru
1
1/4
netkaná textília
/ biela
40 x 40 cm
8 x 150
= 1 200 ks
24
13256
Tork Premium Napkins Textile Feel 40
Elegance White
Tork Premium servítky textilného charakteru
1
1/4
netkaná textília
/ biela s perlovým dekórom
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
18335
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel Sand
TTork Premium servítky textilného charakteru
1
1/4
netkaná textília
/ slonová kosť
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
18334
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel
Ocean Blue
Tork Premium servítky textilného charakteru
1
1/4
netkaná textília
/ modrá
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
18333
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel
Bordeaux
Tork Premium servítky textilného charakteru
1
1/4
netkaná textília
/ bordó
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
18332
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel Black
Tork Premium servítky textilného charakteru
1
1/4
netkaná textília
/ čierna
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
Číslo výrobku
Názov výrobku
15020
Tork Premium servítky Extra Soft
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 White
Tork Premium servítky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ biela
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
18136
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 Sunny Yellow
Tork Premium servítky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ žltá
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
18139
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 Cherry
Tork Premium servítky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ červená
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
18134
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 Ocean Blue
Tork Premium servítky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ modrá
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
18135
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 Moss Green
Tork Premium servítky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ zelená
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
Číslo výrobku
Názov výrobku
15041
47
Tork Advanced servítky 33 x 33 – 2 vrstvy
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Advanced Napkins 33 White
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ biela
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
15306
Tork Advanced Napkins 33 1/8 White
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/8
celulóza
/ biela
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18177*
Tork Advanced Napkins 33 Lime
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ limetková
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18469
Tork Advanced Napkins 33 Champagne
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ šampanská
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18503
Tork Advanced Napkins 33 Sand
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ slonová kosť
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18463
Tork Advanced Napkins 33 Peach
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ marhuľová
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18458
Tork Advanced Napkins 33 Sunny Yellow
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ žltá
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18592
Tork Advanced Napkins 33 Terrakotta
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ terakota
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18457
Tork Advanced Napkins 33 Cherry
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ červená
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18473
Tork Advanced Napkins 33 Bordeaux
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ bordó
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18471
Tork Advanced Napkins 33 Purple
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ purpurová
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18182*
Tork Advanced Napkins 33 Lavender
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ levanduľová
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18462
Tork Advanced Napkins 33 Ocean Blue
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ modrá
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18461
Tork Advanced Napkins 33 Moss Green
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ zelená
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18470
Tork Advanced Napkins 33 Black
Tork Advanced servítky 33/2
2
1/4
celulóza
/ čierna
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
Číslo výrobku
Názov výrobku
15305
NOVINKA
NOVINKA
* K dispozícii od 1. 9. 2012.
Tork Advanced servítky 24 x 24 – 2 vrstvy
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Advanced Napkins 24 White
Tork Advanced servítky 24/2
2
1/4
celulóza
/ biela
24 x 24 cm
20 x 200
= 4 000 ks
28
18211*
Tork Advanced Napkins 24 Lime
Tork Advanced servítky 24/2
2
1/4
celulóza
/ limetková
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18774
Tork Advanced Napkins 24 Sand
Tork Advanced servítky 24/2
2
1/4
celulóza
/ slonová kosť
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18773
Tork Advanced Napkins 24 Sunny Yellow
Tork Advanced servítky 24/2
2
1/4
celulóza
/ žltá
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18769
Tork Advanced Napkins 24 Bordeaux
Tork Advanced servítky 24/2
2
1/4
celulóza
/ bordó
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18183*
Tork Advanced Napkins 24 Lavender
Tork Advanced servítky 24/2
2
1/4
celulóza
/ levanduľová
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18775
Tork Advanced Napkins 24 Black
Tork Advanced servítky 24/2
2
1/4
celulóza
/ čierna
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
1
1/4
celulóza
/ biela
33 x 33 cm
10 x 500
= 5 000 ks
20
Číslo výrobku
Názov výrobku
15152
* K dispozícii od 1. 9. 2012.
Tork Universal servítky 33 x 33 – 1 vrstva
48
Číslo výrobku
Názov výrobku
10300
Tork Universal Napkins 33 1 ply White
Tork Universal servítky 33/1
servítky bez potlače na objednávku
Tork Advanced servítky 40 x 40 – 3 vrstvy
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Advanced Napkins 40 White
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ biela
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18174*
Tork Advanced Napkins 40 Lime
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ limetková
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18475
Tork Advanced Napkins 40 Sand
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ slonová kosť
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18363
Tork Advanced Napkins 40 Sunny Yellow
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ žltá
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18365
Tork Advanced Napkins 40 Peach
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ marhuľová
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18369
Tork Advanced Napkins 40 Rose
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ růžová
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18593
Tork Advanced Napkins 40 Terrakotta
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ terakota
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18362
Tork Advanced Napkins 40 Cherry
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ červená
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18371
Tork Advanced Napkins 40 Bordeaux
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ bordó
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18179*
Tork Advanced Napkins 40 Lavender
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ levanduľová
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18370
Tork Advanced Napkins 40 Ice Blue
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ marhuľová
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18366
Tork Advanced Napkins 40 Ocean Blue
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ modrá
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18364
Tork Advanced Napkins 40 Green
Tork Advanced servítky 40/3
3
1/4
celulóza
/ zelená
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Číslo výrobku
Názov výrobku
15133
NOVINKA
NOVINKA
Tork Advanced servítky 40 x 40 – 2 vrstvy
Číslo výrobku
Názov výrobku
15131
Tork Advanced Napkins 40 White
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ biela
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
15132
Tork Advanced Napkins 40 White 1/8
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/8
celulóza
/ biela
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18176*
Tork Advanced Napkins 40 Lime
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ limetková
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18506
Tork Advanced Napkins 40 Champagne
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ šampanská
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18504
Tork Advanced Napkins 40 Sand
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ slonová kosť
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18391
Tork Advanced Napkins 40 Sunny Yellow
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ žltá
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18394
Tork Advanced Napkins 40 Peach
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ marhuľová
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18595
Tork Advanced Napkins 40 Terrakotta
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ terakota
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18390
Tork Advanced Napkins 40 Cherry
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ červená
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18398
Tork Advanced Napkins 40 Bordeaux
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ bordó
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18507
Tork Advanced Napkins 40 Purple
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ purpurová
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18181*
Tork Advanced Napkins 40 Lavender
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ levanduľová
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18393
Tork Advanced Napkins 40 Ocean Blue
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ modrá
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18392
Tork Advanced Napkins 40 Moss Green
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ zelená
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18505
Tork Advanced Napkins 40 Black
Tork Advanced servítky 40/2
2
1/4
celulóza
/ čierna
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
NOVINKA
NOVINKA
* K dispozícii od 1. 9. 2012.
49
Tork Advanced servítky 33 x 33 – 3 vrstvy
Počet
vrstiev
Sklad
Materiál
/ Farba
Rozmery
(š x d)
Počet kusov
v kartóne
Počet kartónov
na palete
Tork Advanced Napkins 33 White
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ biela
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18175*
Tork Advanced Napkins 33 Lime
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ limetková
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18474
Tork Advanced Napkins 33 Sand
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ slonová kosť
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18343
Tork Advanced Napkins 33 Sunny Yellow
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ žltá
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18345
Tork Advanced Napkins 33 Peach
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ marhuľová
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18349
Tork Advanced Napkins 33 Pink
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ ružová
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18590
Tork Advanced Napkins 33 Terrakotta
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ terakota
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18342
Tork Advanced Napkins 33 Cherry
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ červená
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18351
Tork Advanced Napkins 33 Bordeaux
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ bordó
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18180*
Tork Advanced Napkins 33 Lavender
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ levanduľová
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18346
Tork Advanced Napkins 33 Ocean Blue
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ modrá
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18344
Tork Advanced Napkins 33 Green
Tork Advanced servítky 33/3
3
1/4
celulóza
/ zelená
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
Číslo výrobku
Názov výrobku
15129
NOVINKA
NOVINKA
* K dispozícii od 1. 9. 2012.
Tieto servítky nie sú držané na sklade a sú dodávané iba na objednávku. Dodacia lehota je 2–3 týždne od dátumu objednania.
50
Minimalizujte spotrebu.
Maximalizujte efekt.
Servítky s potlačou
servítky s potlačou do zásobníka
Tork Universal servítky s potlačou do zásobníka
Systém
Počet
vrstiev
Rozmery
(š x d)
Počet farieb
potlače
Minimálna
objednávka
Počet kartónov
pre minimálnu objednávku
Počet kusov
v kartóne
12909
N1
1
30 x 33 cm
1
120 000 ks
30
16 x 250 ks = 4 000 ks
12910
N1
1
30 x 33 cm
2
120 000 ks
30
16 x 250 ks = 4 000 ks
12907
N2
1
25 x 30 cm
1
180 000 ks
20
36 x 250 ks = 9 000 ks
12908
N2
1
25 x 30 cm
2
180 000 ks
20
36 x 250 ks = 9 000 ks
Číslo výrobku
Maximálny počet farieb potlače: 2
Príplatok za ďalšiu farbu: 5 %
Množstevný rabat pre servítky do zásobníka – platí pri objednávke nad 1 milión ks:
- potlač jednou farbou: zľava 25 %
- potlač dvomi farbami: zľava 35 %
(Pre jednu dodávku za jednu položku)
Celoplošná potlač servítok do zásobníka NIE JE možná.
Tork servítky s potlačou do zásobníka Interfold (1–4 palety)*
Systém
Kvalita
Počet vrstiev
Sklad
Rozmery
(š x d)
Počet farieb potlače
Počet kusov v kartóne
N4
Universal
1
1/4
21,6 x 33 cm
1
8 x 5 x 225 = 9 000 ks
N4
Universal
1
1/4
21,6 x 33 cm
2
8 x 5 x 225 = 9 000 ks
12843
N4
Universal
1
1/4
21,6 x 33 cm
3
8 x 5 x 225 = 9 000 ks
17841
N4
Premium
2
1/4
21,6 x 33 cm
1
8 x 5 x 100 = 4 000 ks
N4
Premium
2
1/4
21,6 x 33 cm
2
8 x 5 x 100 = 4 000 ks
17833
N4
Premium
2
1/4
21,6 x 33 cm
3
8 x 5 x 100 = 4 000 ks
17851
N4
Premium
2
1/2
21,6 x 16,5 cm
1
8 x 5 x 200 = 8 000 ks
N4
Premium
2
1/2
21,6 x 16,5 cm
2
8 x 5 x 200 = 8 000 ks
N4
Premium
2
1/2
21,6 x 16,5 cm
3
8 x 5 x 200 = 8 000 ks
Číslo výrobku
12841
12842
17842
17852
17853
* Potlač servítok do zásobníka Interfold je dostupná od 1. marca 2012. Pre objednávku väčšieho množstva paliet prosím kontaktujte príslušného člena obchodného tímu SCA.
Celoplošná potlač servítok do zásobníka Interfold NIE JE možná.
52
servítky s potlačou
Tork servítky biele – Universal, Advanced a Premium Textile Feel
Počet
vrstiev
Rozmery
(š x d)
Minimálna
objednávka
Počet kartónov
pre minimálnu
objednávku
Počet kusov v kartóne
Počet farieb
potlače
Sklad 1/8
Tork Universal 33/5001
1
33 x 33 cm
40 000 ks
8
10 x 500 ks = 5 000 ks
1–5
áno
Tork Advanced 24/200
2
24 x 24 cm
52 000 ks
13
20 x 200 ks = 4 000 ks
1–3
nie
Tork Advanced 24/200
3
24 x 24 cm
51 000 ks
17
15 x 200 ks = 3 000 ks
1–3
nie
Tork Advanced 33/2502
2
33 x 33 cm
30 000 ks
10
12 x 250 ks = 3 000 ks
1–5
áno
Tork Advanced 33/250
3
33 x 33 cm
30 000 ks
15
8 x 250 ks = 2 000 ks
1–5
áno
Tork Advanced 40/250
2
40 x 40 cm
30 000 ks
15
8 x 250 ks = 2 000 ks
1–5
áno
Tork Advanced 40/250
3
40 x 40 cm
30 000 ks
20
6 x 250 ks = 1 500 ks
1–5
áno
Tork Premium Textile
Feel 40/250
1
40 x 40 cm
9 600 ks
8
8 x 150 = 1 200 ks
1–5
nie
Názov výrobku
1
Množstevná zľava pri objednávke nad 300 tisíc kusov vo výške 30%.
Množstevná zľava pri objednávke nad 180 tisíc kusov vo výške 30%.
Príplatok za každú ďalšiu farbu: 5%. Príplatok sa připočíta vždy k predchádzajúcej konečnej cene, napr. cena za 2 farby + 5% = cena za 3 farby.
Príplatok za sklad na 1/8: 10%. Príplatok sa pripočíta k cene servítky po započítaní príslušného počtu farieb potlače.
Príplatok za tlač na celú servítku: 10%. Príplatok se pripočíta ku konečnej cene servítky, po započítaní farieb potlače, prípadne 1/8 skladu.
2
Tork servítky farebné – Advanced
Počet
vrstiev
Rozmery
(š x d)
Minimálna
objednávka
Počet kartónov
pre minimálnu
objednávku
Počet kusov v kartóne
Počet farieb
potlače
Sklad 1/8
Tork Advanced 33/250
2
33 x 33 cm
30 000 ks
10
12 x 250 ks = 3 000 ks
1–3
nie
Tork Advanced 33/250
3
33 x 33 cm
30 000 ks
15
8 x 250 ks = 2 000 ks
1–3
áno
Tork Advanced 40/250
2
40 x 40 cm
30 000 ks
15
8 x 250 ks = 2 000 ks
1–3
nie
Tork Advanced 40/250
3
40 x 40 cm
30 000 ks
20
6 x 250 ks = 1 500 ks
1–3
áno
Názov výrobku
Tmavé farby servítok (modrá, červená, bordó, zelená, terakota) je možné potlačiť iba štyrmi farbami (biela, čierna, zlatá, strieborná).
Farby servítok, ktoré nie je možné potlačiť:
- 33x33 2 vrstvové:
šampanská, purpurová, čierna, terakota
- 33x33 3 vrstvové:
terakota
- 33x33 3 vrstvové 1/8 sklad: terakota, marhuľová, ružová
- 40x40 2 vrstvové:
šampanská, purpurová, čierna, terakota
- 40x40 3 vrstvové:
svetlomodrá
- 40x40 3 vrstvové 1/8 sklad: svetlomodrá, ružová, marhuľová, terakota
Pre bližšie informácie o Tork servítkach s potlačou prosím kontaktujte Tork zákaznícky servis alebo Vášho distribútora Tork.
53
vytvorte si vizitku svojej firmy
1 Vyberte si servítku, ktorá najlepšie spĺňa Vaše očakávania
z hľadiska kvality, veľkosti, počtu vrstiev, farby a spôsobu
skladania.
2 Zvoľte druh, veľkosť a umiestnenie potlače (logo, adresu,
reklamný slogan).
Základné farby servítok:
Biela
Slonová kosť
Marhuľová
Žltá
Červená
Č
Bordó
Modrá
Zelená
3 Zvoľte si farbu potlače zo 60 štandardných farieb
Pantone U.
4 Na základe získaných informácií pre Vás pripravíme
vizualizáciu servítky.
5 Po odsúhlasení sa začne výroba a hotové servítky
dostanete do 5-6 týždňov.
Štandardné farby
potlače Pantone U:
108 U
Process
Yellow U
115 U
134 U
137 U
151 U
Orange
021 U
159 U
162 U
165 U
182 U
485 U
Warm
Red U
177 U
192 U
194 U
Rubine
Red U
241 U
257 U
Reflex
Blue U
Process
Blue U
641 U
264 U
266 U
282 U
291 U
293 U
294 U
329 U
334 U
Green U
582 U
347 U
349 U
364 U
701 U
377 U
361 U
368 U
606 U
124 U
117 U
146 U
469 U
427 U
418 U
167 U
173 U
174 U
498 U
Cool
Grey U
871 U
(Gold)
127 U
326 U
200 U
280 U
324 U
301 U
Purple U
Process
Black U
Na potlač servítok Tork používame výhradne farby
na báze vody, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu
a sú vhodné pre styk s potravinami.
54
55
kontaktujte nás...
na telefónnom čísle +420 221 706 111
alebo navštívte naše stránky www.tork.sk
Buďte stále v kontakte s dianím vo svete Tork.
Webové stránky sú miesto, kde nájdete:
• najnovšie informácie o produktoch
• špeciálne ponuky
• aktuálne brožúry
• manuály
• produktové listy
• fotografie v nižšom rozlíšení
56
Slovník pojmov SCA a Tork
Prehľad najdôležitejších pojmov a výrazov SCA a Tork
ABS
Akrylonitryl/Butadien/Styren. Materiály ABS sú založené na báze termoplastických živíc a sú naozaj unikátnym materiálom. Tento materiál je známy
svojou stálosťou, tvrdosťou a odolnosťou proti mechanickému poškodeniu alebo počasiu. Používa sa napr. k tvarovaniu telies domácich spotrebičov,
športových potrieb, hračiek, súčastí interiérov automobilov a kancelárskych potrieb. Je ekologicky nezávadný, má výborné elastické vlastnosti, je
odolný proti dynamickému namáhaniu a má veľmi dobrú opracovatelnosť. V ponuke Tork je používaný k výrobe hygienických zásobníkov.
AFH
Away From Home. Segment hygienických výrobkov používaných na pracovisku alebo verejných priestoroch (pre ľudí, ktorí v danej chvíli nie sú doma).
Výrobkom zo segmentu AFH môže byť napr. toaletný papier na verejných toaletách na letisku, v reštaurácii, nemocnici, kancelárii alebo priemyselnom
podniku.
Blue Angel
/Blauer Engel
EU ecolabel
FSC
Hybrid
ISEGA
Modrý anjel. Nemecký certifikát, ktorý je od roku 1978 udeľovaný výrobkom a službám, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Tento certifikát je
najstarším európskym ekologickým certifikátom. Pôsobí na základe dobrovoľného licenčného systému. V priebehu kvalifikačného procesu sa oceňuje:
šetrnosť suroviny, šetrnosť nečistôt, obmedzenie hlučnosti, eliminácia alebo obmedzenie množstva odpadov a možnosť opätovného použitia. V ponuke Tork sú týmto symbolom označené papierové utierky a toaletný papier.
Oficiálne ekologické označenie Európskej Únie, ktoré má najväčší geografický rozsah zo všetkých eko-značiek. Je udeľované od roku 1992 výrobkom
a službám, ktoré spĺňajú vysoké štandardy v oblasti účinnosti a ochrany životného prostredia ako napr. spotreba energie, obsah toxických látok,
schopnosť recyklácie a predchádzania vzniku odpadov. Hodnotenie výrobku sa týka vplyvu na životné prostredie v priebehu celkového životného cyklu výrobku. Pôsobí na základe dobrovoľného licenčného systému. V ponuke Tork sú touto značkou označené papierové utierky a priemyselné utierky.
Forest Stewardship Council. FSC je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1993. Základnou ideou nevládnej neziskovej organizácie FSC je podporovať ekologicky šetrné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodárovanie lesov, a tým pomôcť chrániť
ohrozené
a devastované svetové lesy. FSC vytvorilo prestížny medzinárodný systém certifikácie lesov a podnikov, ktoré drevo z certifikovaných lesov spracovávajú na výrobky. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svojim nákupom podporujete lesné hospodárenie šetrné k prírode a miestnym ľuďom.
Technológia výroby, ktorá je založená na spojení vrstvy papiera vyrobenej z celulózy pomocou technológie TAD s vrstvou papiera (recyklovaného alebo
celulózy), vyrobenej pomocou tradičnej technológie. V ponuke Tork je používaná na výrobu papierových utierok a papierových čistiacich prostriedkov.
Inštitúcia ISEGA je nezávislý nemecký výskumný ústav, ktorý vykonáva úspešnú obchodnú činnosť od roku 1996 ako samostatný skúšobný ústav
poskytujúci poradenstvo v oblasti vlákniny, papiera a lepenky, plastov, obalov a spotrebného tovaru, farieb, lakov, doplnkových látok a iných chemikálií. Analýzy sa robia v súlade s technickými pravidlami, národnými a medzinárodnými štandardami. Kvalita ISEGA je schválená v rámci akreditácie
systému riadenia akosti podľa ISO a mnohými ďalšími orgánmi a štátnymi inštitúciami. ISEGA zaistí zákazníkovi odborné poradenstvo týkajúce sa životného cyklu výrobkov, vrátane výroby, dopravy, použitia a ich likvidácie. ISEGA certifikáty sú medzinárodne uznávané. Mnoho výrobkov Tork je nositeľom ISEGA certifikácie, ktorá potvrdzuje ich súlad s platnými európskymi predpismi, najmä z hľadiska bezpečného styku s pokožkou a potravinami.
MABS
Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren. Všeobecne nazývaný priehľadný ABS. Materiál, ktorý je používaný na výrobu produktov s vysoko
lesklým a hladkým povrchom a dokonalou priehľadnosťou za súčasného zachovania odolných vlastností ABS. V ponuke Tork používaný k výrobe
hygienických zásobníkov.
Netkaná textília
Druh materiálu vyrobený zo zmesi celulózy a syntetických vláken (napr. viskózy, polyesteru, polypropylénu) spojených pomocou vysokého tlaku.
Netkané utierky vyzerajú a na dotyk pôsobia rovnako ako textilné, ale bez ich nevýhod. V ponuke Tork je používaný k výrobe priemyselných čistiacich
prostriedkov a servítok.
Nordic SWAN
Nordická labuť. Škandinávske ekologické označenie zavedené v roku 1989 v nordických štátoch (Nórsko, Dánsko, Fínsko a Island) ako spoločná
a oficiálna ekologická značka. Pôsobí na základe dobrovoľného licenčného systému. Kritériá hodnotenia sa vyjadrujú k vplyvu výrobku na prirodzené
životné prostredie v priebehu jeho celkového životného cyklu (od ťažby surovín, cez výrobu, distribúciu, spotrebu až po likvidáciu). V ponuke Tork sú
touto značkou označené mydlá, papierové utierky, toaletné papiere, servítky a priemyselné utierky.
Personal care
Segment výrobkov osobnej starostlivosti, ktorý zahŕňa absorpčné hygienické výrobky ako napr. plienky pre osoby trpiace inkontinenciou, detské
plienky a výrobky osobnej hygieny pre ženy.
TAD
Tissue
Through Air Drying. Technológia výroby papiera, pri ktorej je materiál v priebehu svojho spracovania vysušovaný prúdom horúceho vzduchu. Tým je
dosiahnutý požadovaný objem, absorpcia a jemnosť. V ponuke Tork sa technológia používa k výrobe papierových utierok a priemyselných utierok.
Mäkký a ľahko zvrásnený papier vyrobený z celulózy alebo recyklovaného papiera, ktorý tvorí základ hygienických výrobkov ako napr. servítok, toaletných papierov, papierových utierok a priemyselných utierok.
57
poznámky
Katalóg je platný od 1. 4. 2012 do nasledujúceho vydania.
Spoločnosť SCA si vyhradzuje právo doplniť produktový katalóg v priebehu roku 2012 o nové produkty či informácie formou nového katalógu alebo jeho dodatku.
O značkeTork
Značka Tork ponúka kompletný sortiment produktov a služieb
pre upratovanie, čistenie a hygienu na verejných toaletách,
v zdravotníckych a stravovacích zariadeniach a vo všetkých
segmentoch priemyslu. Vďaka dokonalej znalosti potrieb
zákazníkov a dlhoročným skúsenostiam v oblasti hygieny a trvalo
udržateľného rozvoja má značka Tork vedúce postavenie
v mnohých segmentech trhu. Tork je globálnou značkou
celosvetovej skupiny SCA a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 80
krajinách sveta.
Pre viac informácií o novinkách Tork navštívte: www.sca-tork.com.
O spoločnostiSCA
Skupina SCA je globálnym výrobcom a dodávateľom produktov
osobnej hygieny, hygienického papiera, obalových materiálov,
publikačného papiera a výrobkov z dreva s ročným obratom cca
11,7miliardyEUR.SkupinaSCAzamestnávapribližne43000
ľudí a pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. V portfóliu SCA
nájdete veľa známych obchodných označení, vrátane globálnych
značiek TENA a Tork.
Otrvaloudržateľnomrozvoji
SCA dlhodobo ponúka a uskutočňuje trvalo udržateľné riešenia.
Pre svoju výrobu a vývoj využíva bezpečné a efektívne zdroje.
V poslednej dobe bola jej snaha ocenená v rámci indexu
DowJonesSustainability2011aWWFindexupapierenských
spoločností 2012. Taktiež bola inštitútom Ethisphere zaradená
medzi najetickejšie spoločnosti sveta roku 2012.
Pre viac informácií o SCA, hygiene a trvalo udržateľnom rozvoji
navštívte: www.sca.com.
Distribútor:
SCA HYGIENE
HYGIENE PRODUCTS
PRODUCTS,SLOVAKIA,
s. r. o.
s.r.o.
049 12 Gemerská Hôrka 400
Tel.:(+421)587860212
Tel.: (+421) 587 860 212
Fax:(+421)587860333
Fax: (+421) 587 860 333
IČ: 31723837
36590941 / DIČ: SK2020501263
SK2021976946
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
SpoločnosťjezapísanávObchodnomregistrivedenom
Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16322/V.
OkresnýmsúdomKošiceI,vložkacíslo7544/V
www.sca-tork.com
www.tork.sk, www.sca-tork.com
Download

Produktový katalóg 2012