TECHNICKÁ PRÍRUČKA – Návod na montáž
DECKING
VONKAJŠIE TERASOVÉ PODLAHY Z EXOTICKÝCH DREVÍN
Neobmedzená životnosť
Dlhodobý efekt
Rok vydania
2005
Technická príručka DECKING je vypracovaná pre interné účely spoločnosti FIMLU s.r.o:
Predstavuje kompletný technologický a bezpečnostný postup montážnych prác na stavbe pri realizácii pokládok z exotických
drevín.
FIMLUX s.r.o.; 034 01 Lisková 823
Prevádzka: Palúčanská 32
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. :
+421 44 552 10 56
fax :
+421 44 562 42 56
e-mail : [email protected]
www.fimlux.sk
IČO :44664737, IČ DPH : SK 2022797887
strana 1 (celkom 7)
Zápis OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 50956/L
1
Inštalácia
a.) Preprava a zvláštnosti prepravných podmienok
Na Bangkiraii sa vyskytujú príležitostne fľaky / voda, škvrny po hrdzi/ čomu sa nedá celkom vyhnúť
najmä pri preprave cez 3 klimatické pásma, kde je drevo počas dlhej prepravnej cesty pod plachtou
chránené a pred mechanickým poškodením je drevo viazané ťažkým exponovaným balením. Na
základe vysokej vlhkosti vzduchu a skondenzovanej vody, dochádza k hrdzaveniu kovovej pásky. Táto
hrdza spôsobí čierne fľaky na Bangkiraii. Spravidla sa toto zafarbenie vyskytuje len na dlhých hranách
dosák, čo nevytvorí poškodenie na ploche. Na zabránenie hrdzavým fľakom sa podkladá po železnú
pásku plastiková fólia. V prípade výskytu takýchto nedostatkov postupujte podľa tipu v bode tipy
b.) Príprava povrchu
Podklad má byť pevný, tvrdý a rovný, druhovo môže byť pieskový, štrkový, kamienkový,
Doporučujeme k zabráneniu prerastania buriny prekryť povrch plastovou igelitovou fóliou. Ideálny je aj
betónový podklad avšak treba mať na pamäti, že behom dažďa alebo vlhkého počasia sa môže
uvoľňovať farbivo ktoré drevina Bangkirai obsahuje a ktoré môže farbiť oblasť pod roštom. Zafarbenie
betónu je možné znížiť polyuretanovým základným náterom betónov. Nosné rošty by mali byť
umiestnené na vode odolných blokoch napríklad betónové kocky, ktoré by zabezpečovali voľný odtok
vody spod roštov. Vzdialenosť drenážových blokov by mali byť cca 0,5m od seba. Nosné rošty by mali
byť v rozpätí 0,5 m od seba.
c.) konštrukcia podkladového roštu
 podkladové hranoly -standard 50 x 50 mm
 alternatíva 42x70, 45x70, 70x70 mm
Vzdialenosť hranolov je maximálne 50 cm od seba. Pokiaľ je potreba vyrovnať prípadný spád, je
možnosť vypodloženia hranolov betónovými kockami.
Obrázok 1 - umiestnenie podkladových hranolov na štrkovom podloží
FIMLUX s.r.o.; 034 01 Lisková 823
Prevádzka: Palúčanská 32
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. :
+421 44 552 10 56
fax :
+421 44 562 42 56
e-mail : [email protected]
www.fimlux.sk
IČO :44664737, IČ DPH : SK 2022797887
strana 2 (celkom 7)
Zápis OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 50956/L
d.) Montáž pomocou skrutiek
V zásade platí, že Bangkirai musí byť vždy predvŕtaný, bez predvŕtania sa môžu skrutky odtrhnúť
a spojenie nebude tak pevné. Tiež by mali byť skrutky vždy používané z nehrdzavejúcej ušľachtilej
ocele. Spojovacie materiály zo surového železa spôsobia čierne hrdzavé fľaky. Pri pokládke je
dôležité, aby aj spodná konštrukcia bola z Bangkirai, alebo inej exotickej dreviny (angelina pedra....)
Pri rošte z mäkkého dreva ( smrek, borovica,..) sa kvôli povrchovému vysychaniu skrutky dodatočne
trochu povytiahnu čím vytvoria vlny na terase. Treba poznamenať, že podkladový rošt z domácich
drevín podľahne hnilobe a práchniveniu. Medzi dielmi pri pokládke by mal byť odstup 5 mm. Ľahšie
prehnutie dosák môže byť pri pokládke vyrovnané pomocou sťahovákov.
Na záver môžeme nainštalovať bočnice, ktoré priskrutkujeme dvoma možnými spôsobmi:
- zboku cez bočnicu do terasových lamiel a tým zakryjeme priečne rezy lamiel
- zvrchu cez lamely
Účelom montáže bočníc je zakryť konštrukciu terasy a vytvoriť terasu ako kompaktný celok.
Dôležité upozornenie k montáži :
vždy predvŕtať a zarovnať / Je naozaj nutné predvŕtať otvor pred skrutkovaním a aj záhlbníkom
vyfrézovať lievikovitý otvor na hlavičku skrutky, aby bola skrutka zapustená do palubovky (
bezpečnostný a estetický dôvod )
použiť len ušľachtilú oceľ
Obrázok 2 - Montáž pomocou skrutiek
e.) Montáž systémom IGEL
Obrázok 3 - Spona IGEL
FIMLUX s.r.o.; 034 01 Lisková 823
Prevádzka: Palúčanská 32
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. :
+421 44 552 10 56
fax :
+421 44 562 42 56
e-mail : [email protected]
www.fimlux.sk
IČO :44664737, IČ DPH : SK 2022797887
strana 3 (celkom 7)
Zápis OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 50956/L
Obrázok 4 - Sťahovák
Obrázok 5 - Šróbovacia sada
Nutné náradie : kladivo, elektrická vŕtačka s predĺženým vrtákom, sťahovák
Umiestenie podkladových roštov z hranolov do maximálnej vzdialenosti 50 cm od seba.
IGEL pri vŕtať do podkladových roštov pomocou nerezových skrutiek.
Obrázok 6 - pohľad zboku inštalácia paluboviek do IGEL spony
Na prvý rad IGEL spony nabiť prvú lamelu predvŕtanú v mieste vniknutia tŕňa do lamely, aby
sa pri narážaní spona nevylomila ( to sa robí iba pri prvej začiatočnej lamele )
Obrázok 7 - pohľad zboku inštalácia paluboviek na nosný hranol pomocou IGEL spony
Pomocou kúsku hranola a kladiva nabiť ďalší rad IGEL „spoj“ do palubovky (lamely).
Privŕtať IGEL sponu skrutkou do podkladového roštu.
FIMLUX s.r.o.; 034 01 Lisková 823
Prevádzka: Palúčanská 32
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. :
+421 44 552 10 56
fax :
+421 44 562 42 56
e-mail : [email protected]
www.fimlux.sk
IČO :44664737, IČ DPH : SK 2022797887
strana 4 (celkom 7)
Zápis OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 50956/L
Šírku sťahovákov nastavíme na 2x šírku palubovky plus 10 mm. Sťahovať dve palubovky spolu
s uchytením za IGEL sponou. Používať striedavo dvoje klieští vo vzdialenosti roštu , potom
v prvej v rade presunúť za druhé a pokračovať po celej dĺžke palubovky.
Priložiť a pomocou sťahovákov naraziť ďalšiu palubovku na IGEL spony. Medzera medzi
palubovkami by mala byť 5 mm. Sťahováky používať striedavo po jednotlivých roštoch.
U ďalších paluboviek sa spona pritiahne pomocou sťahováku a priskrutkuje do hranola
a postup sa opakuje do konca.
Obrázok 8 - práca so sťahovákom
V prípade predĺženia paluboviek sa používa zdvojený podkladový hranol ako nosný rám na
pokračujúcu palubovku.
Ostré hrany koncov (čiel) paluboviek sa po dokončení zaoblia ručne alebo elektrickou
brúskou, a osadia sa zakončovacou doskou ( lamelou ).
Obrazový postup montáže
Obrázok 9 - náradie a pomôcky: dokrucovačka, sťahováky, IGEL spony, skrutky
FIMLUX s.r.o.; 034 01 Lisková 823
Prevádzka: Palúčanská 32
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. :
+421 44 552 10 56
fax :
+421 44 562 42 56
e-mail : [email protected]
www.fimlux.sk
IČO :44664737, IČ DPH : SK 2022797887
strana 5 (celkom 7)
Zápis OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 50956/L
Obrázok 10 - celkový pohľad na montáž lamiel na hranoly
Obrázok 11 - detail montáže lamiel
Obrázok 12 - výsledný efekt montáže
DECKING/výška roštu
1; použitý materiál / decking
2; podkladový rošt / hranol - angelim pedra/agát
decking
AGÁT
AGÁT
MASSARANDUBA „21“
MASSARANDUBA „25“
zloženie
vrchná doska/decking
podkladový rošt/hranol
agát
angelim pedra
agát
agát
massaranduba
angelim pedra
massaranduba
angelim pedra
FIMLUX s.r.o.; 034 01 Lisková 823
rozmer
mm
výška deckingu
v mm
20x90
50x50
20x90
40x40
21x145
50x50
25x145
50x50
70,00
60,00
71,00
75,00
Prevádzka: Palúčanská 32
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. :
+421 44 552 10 56
fax :
+421 44 562 42 56
e-mail : [email protected]
www.fimlux.sk
IČO :44664737, IČ DPH : SK 2022797887
strana 6 (celkom 7)
Zápis OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 50956/L
BANGKIRAI
IPE
bangkirai
angelim pedra
ipe
angelim pedra
FIMLUX s.r.o.; 034 01 Lisková 823
25x145
50x50
21x145
50x50
75,00
71,00
Prevádzka: Palúčanská 32
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. :
+421 44 552 10 56
fax :
+421 44 562 42 56
e-mail : [email protected]
www.fimlux.sk
IČO :44664737, IČ DPH : SK 2022797887
strana 7 (celkom 7)
Zápis OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 50956/L
Download

TECHNICKÁ PRÍRUČKA