www.vetropack.sk | Časopis pre zákazníkov spoločnosti Vetropack | November 2011
F Ó KU S
Svet vína
INOVÁCIE
Pivové a iné fľaše
T RH
Zo stromu do fľaše
T E C HNIK A
Investícia do budúcnosti
2
EdITO RIÁl
V E T ROT I M E
04
08
12
17
18
|
|
|
|
|
FÓKUS
| Svet vína
| Svet fliaš
I N OVÁC I E
| Svet pôžitku
| Svet budúcnosti
U M EN I E | Svet snov
TRH
TECHNIKA
Milé zákazníčky, milí zákazníci,
premýšľať, myslieť spoločne, myslieť dopredu, to je pre nás pri spolupráci s Vami dôležité. Nepovažujeme sa «iba» za dodávateľov, ktorí vyrobia fľaše a poháre na objednávku, dodajú ich, vystavia
faktúru a tým sa to končí. Považujeme sa za partnerov našich zákazníkov, za súčasť ich reťazca pri
vytváraní hodnôt, ktorý je tiež naším reťazcom.
Myslieť a konať. – Vždy nájdeme čas, aby sme si premysleli, kde a ako môžeme Vás, našich
zákazníkov, najlepšie podporiť. Typickým príkladom je odľahčené sklo. Zníženie hmotnosti obalu je
prínosom pre výrobcov, obchody, spotrebiteľov aj životné prostredie.
Spoločne myslieť a konať. – Spoločne so zákazníkmi vyvíjame a navrhujeme sklené obaly, ktoré
svoj obsah ukazujú v tom správnom svetle. Individuálne umelecké diela vo veľkých sériách. Zároveň
staviame na štandardnom sortimente, ktorý nenechá nesplnené (takmer) žiadne želanie a v ktorom
má svoje miesto, samozrejme, aj odľahčené sklo. Pretože premýsľanie a spoločné myslenie patria k
sebe.
Myslieť dopredu a konať. – Iba ten, kto je v myšlienkach vždy krok pred súčasnosťou, zostáva v hre.
Preto pravidelne investujeme do našej a Vašej budúcnosti. Technické inovácie a energetická účinnosť
pre nás nie sú módne slová, ale prežívaná realita.
Premýšľať, myslieť spoločne, myslieť dopredu a konať sú základné predpoklady pre trvalú udržateľnosť a dlhodobú trvanlivosť, a tým aj východiskom pre kvalitu, ochranu životného prostredia,
konkurencieschopnosť a predovšetkým spokojných zákazníkov.
Ďakujem Vám za spoluprácu plnú dôvery a prajem Vám už teraz dobrý nadchádzajúci rok.
Claude R. Cornaz
E KO lÓ G IA
V E T ROT I M E
ľ AHKé PRE ŽIVOTNé P ROS T R Ed I E
Silné argumenty pre ľahké sklo
Sklo je odolné, nepriepustné, hygienické, tvárne, estetické, prírodné a ĽAHKÉ.
Technológia odľahčeného skla umožňuje vyrábať sklené obaly ľahšie ako
ich tradiční «predchodcovia» bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich
bezpečnosť a kvalitu.
Zníženie hmotnosti je prínosom pre všetkých, najmä pre životné
prostredie. Pri výrobe odľahčených fliaš sa spotrebuje menej surovín a chránia sa tak prírodné zdroje. Podstatne nižšia spotreba
materiálu a vysoký podiel použitého skla ako sekundárnej
suroviny prinášajú zároveň podstatne menej emisií CO2.
Úspory sa pohybujú medzi 12 až 17 %.
Úspora CO2 na
mil. ks
Fľaša na pivo A 330 ml
Fľaša na pivo B 330 ml
Fľaša na pivo C 330 ml
205 g
200 g
190 g
185 g
175 g
160 g
20 g
25 g
30 g
20 t
25 t
30 t
14 t
18 t
21 t
Fľaša na víno 250 ml
Fľaša na víno 750 ml
Fľaša na víno 1000 ml
20 4 g
400 g
50 0 g
180 g
350 g
420 g
24 g
50 g
80 g
24 t
50 t
80 t
17 t
34 t
55 t
30 0 g
127 g
110 0 g
280 g
116 g
1050 g
20 g
11 g
50 g
20 t
11 t
50 t
12 t
7t
31 t
Silné argumenty
na prvý pohľad
Konzervový pohár 720 ml
Korenička 99 ml
Konzervový pohár ml
Bežné sklo
Úspora skla na
mil. ks
Zníženie hmotnosti
Odľahčené sklo
Technológia odľahčeného skla garantuje sklené obaly
s tenkými stenami, ktoré v kritériu stability a pevnosti
nijako nezaostávajú za obvyklými obalmi zo skla.
Rovnako zostávajú zachované všetky ekologické
prednosti skla: odľahčené sklo je 100 % recyklovateľné a voči svojmu obsahu sa správa absolútne
neutrálne.
3
4
FÓ K US
V E T ROT I M E
M edzinárodný svet v í na
Quo vadis vinum?
Odborný svet má jednotný názor: Trh s vínom sa za posledných 30 rokov zmenil viac ako kedykoľvek predtým.
Víno neodmysliteľne patrí k dejinám kultúry ľudstva. Preto
si celkom výnimočne dovoľujeme napísať názov článku v
latinčine (Quo vadis vinum? – Kam kráčaš, víno?). A pretože
produkcia vína nie je taká stála ako nápis vytesaný do
kameňa, i keď pochádza z dávnych čias, zameriame sa na
súčasné vývoje a trendy vo svete vína. Nerobíme si však
nároky na úplnosť.
Explózia kvality
Technologický pokrok, moderné metódy pestovania, dokonale vybavené pivnice, to je len niekoľko dôvodov, ktoré
viedli k ozajstnej explózii kvality na svetovom trhu s vínami.
K tomu ďalej patrí vysoký stupeň profesionalizácie producentov aj vinárov.
boj. Analýza, ktorú urobili odborníci francúzskeho zahraničného obchodu – Comité National des Conseillers du
commerce extérieur de la France (CNCCEF) rozdeľuje
medzinárodný svet vína na tri oblasti: Európa, «New World»
(Severná a Južná Amerika, Austrália a Južná Afrika) a
«New New World» (Brazília, Čína, India, Afrika, severná a
východná Európa). Títo odborníci pripúšťajú, že posledné
zmienené krajiny budú v budúcnosti hrať na svetovom trhu
hlavnú rolu.
Čo sa týka spotrebiteľov, zistilo sa, že nie sú «vernými»
zákazníkmi. Chcú skôr vyskúšať niečo nové. Preto panujú
obavy z presunutia dopytu na víno z (1) Číny, Indie a juhovýchodnej Ázie, (2) Severnej a Južnej Ameriky a (3) Stredomoria, severnej Európy a Ruska.
Internacionalizácia
«Národ vína» už neexistuje. Francúzsko stratilo svoje vedúce
postavenie. Krajiny z južnej pologule priostrili konkurenčný
Víno ako nápoj životného štýlu
Cestovanie za vínom, Wining & Dining, degustácia – víno
V E T ROT I M E
sa stále viac stáva symbolom životného štýlu. Prahnutie po
zážitkoch, pôžitkoch a zábave sa manifestuje aj pri konzumácii vína. Pitie vína je oslavované. Podľa toho sa tiež mení
jazyk, ktorým sa o víne hovorí a píše. Rubriky o víne patria
v bežnej tlači k dobrému bontónu a odborná tlač zažíva
rovnako boom ako súťaže a hodnotenia vín. Očividné tiež
je, že v medzinárodnej komunikácii dominujú anglofónne
médiá, najmä z USA.
Bio vína «idú s dobou»
Bio produkty sa už dlho neskrývajú niekde v kúte, ale predstavujú dynamický a konkurencieschopný trhový segment. Stále
viac podnikov sa vyrovnáva s metódami biologickej produkcie
a odhodláva sa k prechodu na bio výrobu. Tento trend zodpovedá rastúcemu dopytu po potravinách, ktoré boli vyrobené
bez použitia chémie (prípravkov na ochranu rastlín a minerálnych hnojív).
Plochy a produkcia
Svetové plochy na pestovanie viniča sú aj naďalej na ústupe.
V prvom rade sa to týka EÚ, ktorá na základe nového spoločného trhového poriadku stratila 64 000 ha. Španielsko
malo v roku 2010 s −31 000 ha najsilnejší úbytok plôch s
viničom, nasledovalo Taliansko (−14 000 ha), Francúzsko
(−12 000 ha), Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko a Grécko.
Produkcia vína klesla v roku 2010 o 11 200 000 hl na
260 000 000 hl. Z veľkých európskych krajín vyrábajúcich
víno zaznamenalo nárast iba Portugalsko. V Španielsku a
Francúzsku bola produkcia mierne na ústupe. Krajiny ako
Taliansko, Nemecko, Rakúsko a Rumunsko museli prijať
väčšie straty produkcie. V ďalších krajinách ako USA, Čile,
Južnej Afrike, na Novom Zélande, v Austrálii a vo Švajčiarsku produkcia tiež prepadla.
Distribučné kanály
Dobré vína vznikajú vo vinohrade a vo vínnej pivničke, ale
predávajú sa čím ďalej tým menej «z dvora». Popri obchodoch s potravinami, diskontných obchodoch, ktoré ponúkajú
aj úzky sortiment vo vyšších cenových kategóriách a špecializovaných obchodoch – veľmi dôležitých pre kvalitné
vína – sa začína etablovať aj online obchodovanie. Mnoho
milovníkov vína už volí internet ako cestu ku kúpe dobrého
vína. Víno príde priamo domov – online – buď od vinára,
alebo zo shopu.
Medzinárodný svet vína – čísla a fakty
Medzinárodný obchod s vínami predstavoval v roku 2010
objem 92 miliónov hl, takmer o 7 % viac ako predchádzajúci
rok. Podľa Medzinárodnej organizácie vinárstva, OIV, sa
prvýkrát za posledných 15 rokov prejavil rozmach skôr v
tradičných európskych krajinách zaoberajúcich sa výrobou
vína než v krajinách južnej pologule a v USA. OIV pritom
konštatovala, že v súčasnosti sa cca 40 % vín konzumuje
mimo krajiny ich výroby. Taliansku a Nemecku sa podarilo
zvýšiť export najvýraznejšie, ale aj Španielsko a Francúzsko
dokázali dohnať straty, ktoré utrpeli v roku 2009.
Spotreba vína bola v roku 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rokom stabilná a predstavovala 236 300 000
hl. Odhliadnuc od Španielska bola vo všetkých európskych
krajinách zjavná stabilizácia spotreby.
OIV – Medzinárodná organizácia vinárstva
OIV je vedecko-technická organizácia na vládnej
úrovni s rozhodujúcou kompetenciou pre vinárstvo
a všetky vinárske výrobky. Združuje 44 členských
štátov, «najmladším» členom je India. Úlohou OIV je
harmonizovať normy pre pestovanie a výrobu vína v
medzinárodnom meradle, podporovať vedecké novinky
v brandži, rozpoznávať problémy akéhokoľvek druhu
v súvislosti s medzinárodnou oblasťou pestovania a
výrobou vína a napomáhať svojimi odporúčaniami na
základe rozhodnutí dosiahnutých formou konsenzu k
riešeniu problémov.
Pozrite tiež: www.oiv.int
5
6
V E T ROT I M E
Priznať farbu
Svet farieb fliaš na víno je pestrý. Na trhu
môžeme nájsť všetko, od bezfarebných cez
svetlé a tmavé odtiene zelenej, hnedú, modrú
a čiernu až po veselé «zvláštne farby» červenú,
ružovú, oranžovú atď.
Priehľadná elegancia
Fľaše z bezfarebného skla sú v kurze. Nádherne a nefalšovane ukazujú farebný odtieň vína. Nehodia sa však pre
všetky druhy vína, pretože aj napriek skladovaniu v tme nie
je možné zabrániť vplyvu svetla.
Módne vlny
Svetlo- a tmavozelené alebo zelenohnedé zmiešané odtiene
sú najrozšírenejšími farbami fliaš na víno. Špeciálne farby
Vetropacku ako primeur, vetrogrün, feuille-morte, olive a
cuvée sú preto tiež najobľúbenejšie.
Použitie rôznych farieb skla kolíše s módnymi trendmi. Už
dlhšiu dobu je možné pozorovať tendenciu odklonu od zelenej a hnedej farby smerom k špeciálnym farbám. Spoločnosť
Vetropack Austria predala v roku 2010 napríklad «iba»
33 % svojich fliaš na víno v klasickej zelenej farbe; v roku
1999 to bolo ešte 59 %. V rovnakom období stúpol podiel
olivovej z 2 % na 20 %.
V súčasnosti: out of fashion
Skutočne hnedá fľaša na víno z regálov predajní takmer
zmizla. Spotrebitelia v súčasnosti nepovažujú túto farbu za
príliš atraktívnu.
Zvláštne farby
Červená, ružová, oranžová, tyrkysová – obalové sklo môže
byť pestré. Pri fľašiach na víno sa však tieto farby vyskytujú
veľmi zriedka. Rozhodujúce sú dva dôvody: zvláštne farby
sú drahé a mnoho priaznivcov vína pri kúpe fliaš s týmito farbami váha. Relatívne dobre sa však presadila modrá farba.
Podnik Vetropack Straža v Chorvátsku používa od roku 2003
tzv. feeder na dávkovanie farby. Toto predpecie na farbenie
skla umožňuje zafarbenie bezfarebnej taveniny. Fantázii sa
medze nekladú.
«Black is beautiful»
Neustále sa objavujú aj čierne fľaše. Táto farba je v umeleckom a módnom svete aj v návrhárskych kruhoch považovaná
za obzvlášť trendovú. Spravidla však pritom ide o sklené
fľaše v štandardných farbách s čiernou vrstvou. Problémom
pri čiernom skle je, že nie je možné robiť optické kontroly
kvality ako napríklad presvetľovanie sklených stien pre rozpoznanie trhlín. Čierne sklo je nepriepustné pre svetlo.
Ideálny uzáver
Diskusia je v plnom prúde: Aký uzáver sa najviac hodí pre fľaše na víno? Existuje takmer toľko názorov, koľko je
účastníkov diskusie. Zástancovia prírodného korku krížia svoje kordy s prívržencami alternatív z umelej hmoty,
kovu a skla.
Jedno je isté: Každý uzáver má svojich priaznivcov aj odporcov, každý uzáver má výhody aj nevýhody. Preto je nutné
akceptovať, aby zostali zachované rôzne súbežné alternatívy
jednotlivých systémov a každý výrobca vína sa aj do budúc-
nosti mohol rozhodnúť celkom podľa svojich skúseností a svojej
filozofie. Už dnes ponúka Vetropack so svojím širokým sortimentom fliaš na víno vhodné ústie na akýkoľvek uzáver. Rozhodnutie je na zákazníkovi…
FÓK US
V E T ROT I M E
Trendy uzáverov vo Švajčiarsku…
Obrat na Slovensku
Zhruba 60 % všetkých švajčiarskych vín má závitový uzáver.
Niet divu, pretože ústie BVS 28/44 mm (Bague Vin Suisse)
bolo v tejto krajine vynájdené cca pred 30 rokmi a odvtedy
sa priebežne ďalej vyvíja v spolupráci s výskumnými ústavmi.
V súčasnosti sú v obehu tiež fľaše s BVS 30/60. Prechod z
normy 28/44 mm na 30/60 mm však predpokladá väčšie
investície do plniacich zariadení. V ostatnej dobe preto stúpol
dopyt po BVS 28/60-mm. Táto norma si vyžaduje iba menšie
úpravy na už existujúcich zariadeniach.
Závitové uzávery sa používajú prevažne na biele a ružové
vína. Červené vína sa vo Švajčiarsku dosiaľ tiež väčšinou uzatvárajú korkom. So skleným uzáverom Vino-Lok sa vo Švajčiarsku stretneme ešte relatívne zriedka. Kto sa však preň rozhodol, robí tak z plného presvedčenia a celým svojím srdcom.
Aj na Slovensku je najviac rozšírený korkový uzáver. Miesto
prírodného korku sa však z dôvodov zníženia nákladov veľmi
často používajú korky z umelej hmoty. Výnimku tvoria kvalitné a
archívne vína, ktoré sa uzatvárajú výhradne prírodným korkom.
Závitové uzávery sú naproti tomu ešte menšinovým riešením.
Na tom nič nemení ani to, že niektorí skôr drobní výrobcovia
vína prišli na trhu s uzávermi BVS-30/60. To by sa však mohlo
už budúci rok zmeniť: v roku 2012 začnú dva veľké vinárske
podniky plniť vo väčšom rozsahu inak už bežne používanú
litrovú fľašu na spomínaný závitový uzáver.
Uzáver Vino-Lok sa vyskytuje tak zriedka, že tu môžeme hovoriť o rarite.
…v Rakúsku…
Necelých 80% fliaš na víno vyrobených v spoločnosti Vetropack Austria pre tuzemský trh sa dodáva s ústím pre závitový
uzáver. Najviac sa presadilo ústie BVS 30/60. Svojich prívržencov má však aj ústie MCA (Metal Closure Alcoa).
Sklený uzáver Vino-Lok má už niekoľko renomovaných prívržencov, ktorých počet vďaka ďalšej inovácii v roku 2009 ďalej
stúpol. Vino-Lok Špeciál zjednodušuje umiestnenie uzáveru a
ušetrí jeho alumíniový poťah.
…Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora…
Aj v týchto krajinách sa využívajú alternatívy k prírodnému
korku. Napríklad v Slovinsku je veľmi rozšírená 1-litrová fľaša
na Bordeaux so závitovým uzáverom BVS 30/60. Používajú ju
všetci výrobcovia vína. V ostatných krajinách vedú pri jednolitrových fľašiach uzáver MCA a uzávery s korkovou korunkou.
Približne 80% 750 ml fliaš v Slovinsku má tiež závitový uzáver. Skôr tradičné a turisticky zamerané pobrežie Chorvátska
však používa rovnako ako predtým takmer výhradne korkové
uzávery. To isté platí pre akostné vína a vína s prívlastkom zo
Srbska, Bosny a Hercegoviny a Macedónska.
V Českej republike vedie korok
Väčšina českých výrobcov uzatvára víno – nezávisle od druhu
– klasickým prírodným korkom. Závitové uzávery sa používajú
iba ojedinele, pretože panujú obavy z investičných nákladov
potrebných na novú technológiu a nie je isté, či spotrebitelia
víno s «novými» druhmi uzáverov akceptujú. To isté platí aj pre
Vino-Lok.
Tradícia na Ukrajine
Na Ukrajine sa prevážne množstvo fliaš na víno uzatvára
korkom. Presvedčenie o tom, že je to najlepší spôsob, ako
uzatvárať víno, sa opiera o tradíciu. Moderné alternatívy to
majú ťažké, keď sa chcú presadiť. Syntetický korok sa vyskytuje
veľmi zriedkavo. Rolu predjazdca – avšak stále doplnkového
charakteru – hrajú uzávery z polypropylénu, za nimi nasledujú
závitové uzávery.
7
8
IN OVÁC IE
V E T ROT I M E
VO U léVOU?
Rozhodne!
Ušľachtilá a šumivá je „voulévou“ – nová hroznová šťava od
novátorského zuryšského hoteliéra Giusepa Frya a jeho dvoch
partnerov. „Voulévou“ sa prezentuje elegantne v umelecky
stvárnenej sklenej fľaši s objemom 0,33 l. Dizajn fľaše – alebo
lepšie povedané jej obal - navrhol juhoafrický dizajnér Bruce
Roberts, ilustrácie pochádzajú od berlínskej umelkyne Tiny Bering.
Pod módnym obalom, ktorý je analogicky k obsahu v dvoch
farbách, sa skrýva biela sklená fľaša z reliéfom, vyrobená v sklárni
Vetropacku Rakúsko. Fľaše sa vyrábali od marca 2003 do marca
2005 pre vinárske závody, ktoré do nich plnia od polovice roka
„voulévou“. Keďže pôvodne zamýšľaný nápoj sa do týchto malých
fliaš už neplní, došlo k takémuto rozumnému využitiu: fólia sleev
robí reliéf neviditeľným.
EVE
Nový švih
Niekedy vlastne nie je pre nový a svieži vstup na trh nevyhnutný nový
obal. Aj nová etiketa dokáže zázraky. Spoločnosť Feldschlösschen
Getränke AG v Rheinfeldene dodala svojej značke „Eve“ ešte viac
ženskosti. Eve je sladký, aromatický miešaný pivový nápoj s 3,1%
obsahom alkoholu a má osloviť predovšetkým ženy.
Image nápoja sa markantne zmenila vďaka upravenej nalepovacej
etikete: zhora zaoblená a dynamická etiketa pôsobí hravo a ešte viac
žensky. Novému dizajnu bola prispôsobená aj etiketa na hrdle fľaše,
ktorá teraz vyznieva jemnejšie a individuálnejšie. Fľašu z bieleho skla
vyrába Vetropack Rakúsko.
V E T ROT I M E
Tekut é leto
Ovocná chuť v prírodnom obale
Farby a chuť leta – v čírom sklenom obale: takto lákavo sa prezentujú nové
sirupy radu Albert Excellent českým spotrebiteľom.
Spoločnosť Vetropack Moravia Glass vyrobila pre štyri druhy sirupov – maliny, kvet čiernej
bazy, pomaranč a jahody – krásnu štíhlu sklenú fľašu, ktorá vzbudzuje chuť na ovocnú šťavu.
Intenzívne farby tekutých ovocných plodov vo fľaši z bezfarebného skla žiaria a zdôrazňujú
jedinečnosť výrobku. Strieborná etiketa, v ktorej strede je vyobrazené ovocie alebo kvet čiernej
bazy, zdôrazňuje elegantnosť fľaše a dôstojne sa hodí k obsahu: Sirupy sú vyrobené z 20 % z
prírodnej ovocnej šťavy a neobsahujú žiadne konzervačné látky.
Všestranné použitie
Vďaka svojej hustej konzistencii sa sirupy radu Excellent hodia nielen na rozriedenie vodou,
aby uhasili smäd, ale aj na zjemnenie a ozdobenie sladkých jedál. Ale to nie je všetko:
dodávajú ovocnú príchuť aj kokteilom alebo čaju.
Sirupy značky Albert Excellent vyrába a distribuuje český podnik Neli.
P ivo z U kra jiny
Osviežujúce a «cool»
Dve inovácie piva z Ukrajiny si podmaňujú trh vo fľašiach, ktoré
vyrába Vetropack Gostomel.
Chezz – kultové pivo spoločnosti OJSC SUN InBev Ukrajina sa stáva
obľúbeným nápojom mladého ukrajinského obyvateľstva. Názov nového
piva pôsobí rovnako osviežujúco ako nápoj samotný. Dizajn značky bol
navrhnutý v medzinárodne známej agentúre FutureBrand v Londýne. Ako
cieľové publikum boli definovaní mladí ľudia a ľudia, ktorí sa stále cítia byť
mladými a ktorí si chcú vychutnať každú minútu svojho života.
Kompletnou «renováciou» prešlo Obolon Premium, pivo, ktoré už patrí
ku klasikom. Pivovar Obolon v Kyjeve prepracoval chuť nápoja aj
dizajn sklenej fľaše a tým vytvoril nový svet zážitkov a zmyslových vnemov pre milovníkov piva. Vygravírovaný znak zdobí fľašu a spoločne
so zlatou manžetou na hrdle a modernou etiketou zdôrazňuje prémiovú
kvalitu. Dizajn pochádza od renomovanej holandskej firmy Сlaessens
Сartils.
9
10
IN OVÁC IE
V E T ROT I M E
Fľ aša Žuja
Ergonomické pitie
Nový tvar fľaše na pivo «Ožujsko pivo» sa vďaka svojej ergonómii veľmi
dobre drží v dlani. Tento tvar je obľúbený, pretože mnohí priaznivci pivného
moku pijú pivo najradšej z fľaše.
Nápad a dizajn ergonomickej fľaše pochádza od odborníkov skupiny Star-Bev, ku
ktorým patrí Zagrebačka pivovara, podnik, ktorý od tohto leta predáva Ožujsko pivo
v novom obale. Technická realizácia vratnej fľaše s objemom 0,33 l prebehla v podniku Vetropack Straža v Chorvátsku, ktorý tiež nesie zodpovednosť za jej výrobu.
Táto nová fľaša je nanajvýš trendová a jej obsah aj tvar spĺňajú požiadavky spotrebiteľov. Avšak má ešte niečo navyše: Vďaka gravírovaniu na fľaši je ešte elegantnejšia.
Prekrstená z lásky
Názov «Ožujsko pivo» je odkazom na tradíciu, pri ktorej sa kedysi pivo varilo vždy
v marci (ožujak = marec). V súčasnosti nazývajú milovníci piva svoje pivo «Žuja» –
to je nežná prezývka pre Ožujsko.
Dvoj násobn é ocenenie
COSTELLA –
hviezda medzi prírodnými produktmi
Bez vody neexistuje život. Prírodná minerálna alebo pramenitá voda pochádza z
najčistejšej prírody, dlhé roky sa zhromažďuje v skalnom podloží, preteká vrstvami,
ktoré vedú do podzemnej vody, a neobsahuje žiadne nečistoty ani škodlivé substancie.
Slovinská plnička Uskok d.d. z Kostela plní svoju minerálnu vodu COSTELLA, bohatú na vápnik
a horčík, bez obsahu baktérií, s neutrálnou pH hodnotou a bez ďalšieho technologického spracovania do nevratných sklených fliaš s objemom 0,25 l a 0,75 l. Biele sklené obaly sa vyrábajú
v chorvátskom podniku Vetropack Straža v Hume na Sutli. Nezávislému návrhárovi Robertovi
Doljakovi sa podarilo vytvoriť sklený obal, ktorý na seba priťahuje pozornosť spotrebiteľa a ktorý
vyzdvihuje atribúty čerstvosti a čistoty – navyše zdôraznený bielym sklom a šikmými drážkami v
hrdle fľaše vzbudzujúcimi dojem zurčiacej vody. Tvar fľaše predstavuje ženskú siluetu, ktorá pripomína dávny zvyk, keď ženy nosili vodu v džbáne na hlave.
Ocenenie
Rad fliaš COSTELLA sa už môže pochváliť dvomi oceneniami: Na veľtrhu Drinktec, ktorý sa
koná každé štyri roky v Mníchove, získala cenu Beverage Innovation Award 2009. Ocenenie
33. slovinského OSCARA za obaly dostala na veľtrhu INPAK - medzinárodnom veľtrhu obalov,
obalovej techniky a logistiky, ktorý sa konal v auguste 2010 v meste Gorna Radgona.
oCenenIe
V E T ROT I M E
Goral Vodka Master
Majstrovské dielo
Slovenská Goral Vodka Master zo spoločnosti GAS
Familia s.r.o. získala na súťaži United Vodka v Cannes 2011 hneď dve zlaté ocenenia: zlatú hviezdu za
sklený obal a zlatú medailu za kvalitu vodky.
V máji 2011 sa vo francúzskom pobrežnom meste Cannes
konali dve dôležité medzinárodné súťaže. Prvá z nich bola
filmový festival a druhá United Vodka. V Cannes sa oceňovali nielen medzinárodné filmy, ale na súťaži United Vodka aj
vodky, brandy, likéry a ich obaly.
Majstrovská symbióza
GAS Familia uviedla nápoj Goral Vodka Master prvýkrát na
trh v decembri 2010. Je to prvotriedny nápoj, ktorý je sedemkrát destilovaný a sedemkrát filtrovaný. Aby sa chuť vodky
nezmenila ani po záverečnom stáčaní, nevyplachujú sa fľaše
ako obvykle vodou, ale vodkou.
Obalové sklo z Nemšovej zdôrazňuje jedinečnosť tohto destilátu už na prvý pohľad – dávno predtým, ako sa jeho chuť
rozvinie na jazyku.
Fľaša na vodku ocenená zlatom bola vyvinutá v podniku Vetropack Nemšová len za
tri mesiace. Rekordne rýchlo, i keď základný
dizajn bol už k dispozícii. V tomto čase sa
totiž muselo doladiť veľmi mnoho detailov na
medzinárodnej úrovni. S výrobcom uzáveru
v Bielorusku sa musel definovať presný tvar
ústia a s rakúskou spoločnosťou Kurt Mayer
Verpackungsglas GmbH prerokovať popisky
(sieťotlač).
Harmonické kvarteto
Zákazník, dodávateľ uzáverov, tlačiareň
a odborníci spoločnosti Vetropack spolu
harmonicky spolupracovali. Tesný harmonogram nedovolil prvým fľašiam, aby – obrazne
povedané – poriadne vychladli… a už stáli na
dekoračnej linke.
Nadčasová a číra
Fľaša Goral vyniká svojím hladkým, takmer
neviditeľným tvarom. Priezračné bezfarebné
sklo, špeciálna zmes, tento charakter zdôrazňuje. Masívne sklené dno vytvára ľadový
efekt a dovršuje tak elegantný tvar fľaše.
Sestra na obzore
Zároveň s ocenenou 700 ml fľašou bola vyvinutá jej sestra určená pre americký trh: 750
ml fľaša Goral. V pláne je vyrobiť ročne až
300 000 kusov oboch týchto fliaš.
Multikultúrny úspech
Slovenská vodka Goral Vodka Master je na
ceste k dobytiu sveta. Dvojnásobné zlato,
udelené v Cannes za obsah a obal, je preto
vynikajúcim odrazovým mostíkom. Tu sa
vodka a jej sklená fľaša presadila medzi 700
konkurentmi.
Multikultúrnou sa však fľaša stáva už pri
vývoji: odborníci a špecialisti zo Slovenska,
Bieloruska a Rakúska sa pevne zomkli a položili tak základy pre medzinárodný úspech.
11
12
TRH
V E T ROT I M E
zO S TROMU dO FľAŠE
Zdravý pôžitok
Olivový olej je zdravý – to je už dlho známa vec, doložená nespočetnými štúdiami. Neodborné uchovávanie
a skladovanie však premení ušľachtilý olej na potuchnutú mastnú tekutinu.
Veľa výskumných prác sa zaoberalo «stredomorskou diétou»,
pri ktorej sa nemusí šetriť tukom ani červeným vínom a napriek tomu sú ľudia zdraví a netrpia srdcovými infarktmi ani
vo vyššom veku. Rozhodujúcu rolu pritom, samozrejme, hrajú
cenné látky obsiahnuté v olivovom oleji. Blahodarné účinky
na ľudský organizmus majú v oleji na svedomí okrem iného
látky, ktorým olej vďačí za zachovanie trvanlivosti: Sú to takzvané polyfenoly, ktoré zabraňujú oxidácii oleja a pôsobia
v ľudskom tele aj ako «lapače radikálov», s porovnateľným
účinkom, ako má vitamín C. K tomu sa pridáva vysoký podiel
jednoduchých nenasýtených mastných kyselín (76%) a vysoký podiel vitamínu E. Isté je, že pri pravidelnej konzumácii
klesá hladina škodlivého LDL cholesterolu v krvi a koncentrácia cenného HDL cholesterolu naproti tomu stúpa. Odvtedy,
čo sa veda intenzívne zaoberá týmto prírodným produktom,
bolo v olivovom oleji celkovo preukázaných zhruba 1 000
biologicky aktívnych látok. Preto dnes stále viac vedcov a
odborníkov na výživu odporúča zdravú stredomorskú stravu,
v ktorej hrá olivový olej mimoriadnu rolu ako z hľadiska chuti,
tak aj z hľadiska fyziológie výživy.
Rozmanitosť chuti
V samotnej stredomorskej oblasti existuje viac ako 1 000
rôznych druhov olív. Stromy sa vyvíjali odlišne v závislosti od
klimatických podmienok a vlastností pôdy. Rovnako rozmanitá ako rozličnosť druhov je tiež mnohotvárnosť chutí oleja
získaného z týchto stredomorských kôstkovitých plodov. Šírka
rozpätia neustále prekvapuje aj samotných znalcov vína.
Rozhodujúce pre chuť je obdobie zberu a spracovanie oleja.
Popri olivovom oleji čistej odrody sa vyrábajú aj rôzne zmesi.
Plody rôznych druhov sa nelisujú spoločne, ale zmiešavajú
sa až po vylisovaní. Pri menších množstvách slúži zmes väčšinou na vylepšenie chuti, pri väčších množstvách spravidla ide
o výrobu oleja určitej značky, ktorého chuť má byť dlhé roky
pokiaľ možno konštantná.
Latina olív
Jazyk, ktorý opisuje olivový olej, nie je síce taký kvetnatý
a virtuózny ako jazyk vína, ale rozhodne je fascinujúci.
Pre vlastnosti oleja sa používajú nasledujúce pojmy: jemný,
hebký, ovocný (zelené alebo zrelé plody), horký, pikantný
až ostrý, čerstvý, bylinkový, olejový, krémový, rustikálny, čistý
a číry. Ak hovoríme o chuťových arómach, opíše ich znalec
ako ovocná (mandle, jablko, broskyňa, hruška, citrusové
ovocie atď.) alebo uvedie rastlinné arómy ako čerstvé seno,
zelená tráva, artičoky, zelené paradajky, fenikel a borovica.
Farba sa pohybuje od bledožltej až po intenzívnu zelenú,
zahŕňa kompletné spektrum zlatých odtieňov, ktoré sa opäť
môžu viac či menej odrážať v sýtej zelenej farbe.
Uchovávanie a skladovanie
V teple a na svetle môže olivový olej rýchle žltnúť a oxidovať, preto je nevyhnutné správne skladovanie a uchovávanie.
Oxidácia závisí od zloženia mastných kyselín – čím vyšší
je podiel nenasýtených mastných kyselín, tým rýchlejšie
prebieha proces oxidácie – a tiež od plochy vystavenej
vzduchu, vplyvu svetla a teploty okolitého prostredia.
Hermeticky uzatvorený olivový olej, uchovávaný v chlade,
vydrží maximálne dva roky od vylisovania. Pre minimalizáciu
plochy vystavenej vzduchu a vplyvu svetla sa na skladovanie
osvedčili tónované sklené fľaše. Pretože sklo je inertné, tvorí
ideálnu ochrannú bariéru medzi obsahom a okolitým svetom:
nič nemôže uniknúť ani vniknúť. Pred vplyvom svetla chránia
tmavé farby skla. Energia svetla totiž aktivuje molekuly a
spustí tak reakciu s kyslíkom obsiahnutým v oleji. Tieto reakcie
V E T ROT I M E
kazia čistú ovocnú chuť a prispievajú k predčasnému odbúravaniu obsiahnutých cenných látok. Podľa poznatkov o ochrane
vitamínov a aróm tmavozelené sklo veľmi efektívne neutralizuje
najškodlivejšie vlnové dĺžky vo svetle.
Čo je to zmes olejov?
Zmiešanie rôznych druhov olivového oleja poskytuje
výrobcovi podobný priestor ako vinárovi pri zmiešavaní
vín. Vďaka tomu je možné ponúkať vždy rovnakú kvalitu a
chuť rôznych ročníkov a zberov.
Zmiešaním rôznych druhov vzniká olivový olej s vlastnou
charakteristickou chuťou, farbou a vôňou. Ak je dosiahnutý požadovaný charakter, priradí sa zmesi kód a tento
kód sa používa ako «recept» pre nasledujúcu výrobu.
Pod olivovníkom
Pravdepodobne najstarší olivovník na svete sa nachádza na Kréte a je starý viac ako
2 000 rokov. V každom prípade to tvrdia grécki prírodovedci. Olivovník v Kašteli,
obci v blízkosti Splitu v Chorvátsku, nie je až taký starý. Vetropack Straža podporuje
združenie Bijaći, ktoré sa o 1500-ročný strom stará. Chorvátsky podnik tiež navrhol
malé sklené fľaštičky špeciálne pre olivový olej z tohto stromu. Predlohou sa stal antický
vzor. Sklené fľaštičky s olejom Kaštelanka si môže kúpiť ako suvenír každý, kto si príde
prezrieť tento olivovník.
Jeden z mnohých
Po celom svete rastie približne 800 miliónov olivovníkov. Viac ako polovica sa ich nachádza v miernom podnebí v krajinách okolo Stredozemného mora. Stále zelený strom,
ktorý niekedy tiež rastie ako ker, môže dosahovať výšku až 20 metrov. Rastie pomaly a
olivy plodí v závislosti od druhu až po 4 až 10 rokoch. Výnos zo stromu je v priemere
okolo 20 kilogramov pozberaných olív, z ktorých je možné získať 3 až 4 litre olivového
oleja. Pri svedomitej starostlivosti dosahujú olivovníky vek niekoľko sto rokov.
13
14
TRH
V E T ROT I M E
Fľaše na olej od spoločnosti Vetropack
Vetropack vyrába nielen miniatúrne fľaštičky na
olivový olej z tisícpäťstoročného stromu v Chorvátsku.
Koncern ponúka vycibrený sortiment, ku ktorému popri
štandardných modeloch patria aj fľaše vytvorené
špeciálne pre zákazníkov. Paleta siaha od fliaš na olivový olej až po fľaše na dyňový olej. Fľaše na olivový
olej sa vyrábajú predovšetkým v podniku Vetropack
Straža.
V Chorvátsku rastie na ploche cca 30 000 ha viac ako 6
miliónov olivovníkov. Vďaka tomu zaujíma táto krajina
19. miesto na svetovom rebríčku. Domáci olivový olej sa
spracováva v 180 väčších či menších závodoch. Ani rozmanitosť druhov nie je nijako nezaujímavá: Existuje 30 chorvátskych druhov olív, celkovo sa však pestuje 60 rôznych
druhov. Produkcia olivového oleja – približne 7 miliónov
litrov za rok – sa koncentruje v pobrežných oblastiach v Istrii
a Dalmácii.
Olivový olej a fľaše na olivový olej z Chorvátska
Spoločnosť Vetropack Straža navrhla minulý rok nový rad
fliaš pre olivový olej vo veľkostiach 500, 750 a 1 000 ml –
ako inak než – v olivovej farbe. K štandardnému sortimentu
patria tiež fľaše na olivy s objemom 250 až 1 000 ml.
Zákazník si ďalej môže nechať vyrobiť svoju vlastnú fľašu
na olivový olej v Hume na Sutli.
V roku 2009 bolo do biblie olivového oleja «L’extravergine»
zapísaných 54 olejov z Chorvátska a 2 druhy boli dokonca
zaradené medzi 20 najlepších na svete.
os l av y
V E T ROT I M E
A j tento rok
Prix Vetropack 2011
Každý rok udeľuje spoločnosť Vetropack cenu pre najlepšie švajčiarske víno hlavnej odrody viniča. Cena
zahŕňa vývoj individuálneho dizajnu fľaše a formy potrebné na ich výrobu.
V roku 2011 získali ocenenie vínne pivnice Fernand Cina SA v Salgesch, Wallis, za odrodu Chasselas. Cenu prevzali obaja synovia
zakladateľa firmy, Manfred a Damian Cina, dňa 8. septembra 2011
v rámci súťaže Internationale Weinprämierung Zürich 2011 (IWPZ).
Vínne pivnice si navyše z tejto akcie odviezli zlatý diplom za dve
ďalšie vína.
Kvalitu a osobitosť vín Cina určuje vynikajúca poloha a poctivá
ručná práca vo vinici aj v pivniciach. Potvrdzuje to mnoho ocenení
na medzinárodných súťažiach vín. Integrovaná produkcia (IP)
a registrované ochranné označenie pôvodu (Appellation d'origine
contrôlée (AOC)) sú pre podnik viazaný tradíciou rozhodujúce.
Súťaže Internationale Weinprämierung Zürich 2011 (IWPZ),
na ktorej sa udeľuje aj cena Prix Vetropack, sa zúčastnilo 2 319 vín.
Prix Vetropack
Individuálny dizajn
Pre víťaza ceny Prix Vetropack 2010, zoskupenie Clos, Domaines & Châteaux
(CDC), vytvoril návrhár spoločnosti Vetropack Jean-Franck Haspel fľašu CDC.
Dizajnové riešenie pre fľašu CDC sa opiera o «Vaudoise Tradition 75 cl», má farbu
cuveé a závitový uzáver. Fľaša bola vytvorená v úzkej spolupráci s firmou Schenk v
Rolle a harmonicky spája názov a emblém víťaza posledného ročníka na etikete vo
forme pásky. Táto fľaša je vďaka tomu spoločne s upustením od umiestnenia etikety do
stredu fľaše jedinečným unikátom.
V etropack Austria G mbH os l avu j e
«Napíname plachty» – hor sa na cestu do
polstoročia
Pred 25 rokmi prevzala skupina Vetropack skláreň Pöchlarn v Rakúsku. Pri príležitosti tohto výročia pozvala
spoločnosť Vetropack Austria na oslavu svojich narodenín dňa 16. septembra 2011 mnohých hostí a na nasledujúci deň boli dvere otvorené pre všetkých záujemcov z regiónu.
Hostiteľom slávnostnej akcie pre pozvaných hostí boli
Claude R. Cornaz, CEO spoločnosti Vetropack Holding,
a Johann Reiter, konateľ spoločnosti Vetropack Austria a
vedúci obchodnej divízie Švajčiarska a Rakúska. Pozvanie
prijalo mnoho zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov. Medzi hosťami boli aj členka hospodárskej krajinskej
15
16
V E T ROT I M E
rady Dolného Rakúska Petra Bohuslav, členka rakúskej spolkovej rady a predsedníčka Hospodárskej komory Dolného
Rakúska Sonja Zwazl a predseda rakúskeho zväzu vinárov
Josef Pleil.
Zástup význačných hostí sa stretol v sklárni a nenechal si
ujsť prehliadku modernej výroby skla s odborným sprievodným slovom. «Je to znova a znova fascinujúce», poznamenal
jeden z účastníkov, ktorý s úžasom stál pred sklárskym vyfukovacím strojom. Snáď len vedomie, že druhá časť slávnostného programu sa má konať na lodi MS Austria na Dunaji,
prinútilo mnohých návštevníkov k tomu, aby odtrhli svoj zrak
od veľkých aj malých objavov vo výrobe.
Napíname plachty
«Takéto výročia nie sú v dnešných náročných ekonomických podmienkach samozrejmosťou». Týmito slovami uvítal
Claude R. Cornaz narodeninových hostí na MS Austria.
«Som však pevne presvedčený o tom,» pokračoval, «že
vďaka motivácii, know-how a neotrasiteľnej viere v jedinečnosť a inovatívnu silu fantastického materiálu, akým je sklo,
dokážeme aj naďalej udržať úspešný kurz «lode Vetropack».
«Dvadsaťpäť rokov spoločnosti Vetropack v Pöchlarne,»
doplnil Johann Reiter so zrejmou hrdosťou na úspech spoločnosti Vetropack Austria, «to znamená štvrťstoročie dynamického vývoja, radosti z inovácie, vysokej kvality výrobkov,
úzkych vzťahov so zákazníkmi a enormnej angažovanosti
našich zamestnancov».
Vetropack Austria v súčasnosti
V súčasnosti je spoločnosť Vetropack Austria v Rakúsku
výrobcom obalového skla na vedúcej pozícii, vo svojich
závodoch Pöchlarn a Kremsmünster zamestnáva celkom
607 zamestnancov a ročne vyrába okolo 1,4 miliardy
kusov obalového skla. Tak ako všetky podniky spoločnosti
Vetropack vsádzajú aj oba rakúske závody v plnej miere
na výhody obalového materiálu, akým je sklo: jeho vysoká
kvalita, absolútne neutrálne materiálové vlastnosti, vďaka
ktorým je sklo nenahraditeľné pre potraviny a nápoje,
a jeho neutralita pre životné prostredie sú základným
pilierom úspechu.
Deň otvorených dverí
V sobotu 17. septembra 2011 otvorila spoločnosť Vetropack Austria priestory podniku v Pöchlarne pre návštevníkov
z regiónu. Pozvánku na deň otvorených dverí prijalo viac
ako 4 000 návštevníkov.
T E C H NIK A
V E T ROT I M E
E nergetická účinnosť
Investícia do budúcnosti
Predhrievanie zmesi a črepov horúcimi spalinami z taviacej vane je ideálny spôsob, ako ušetriť energiu a znížiť
emisie CO2. V podniku Vetropack Straža v Chorvátsku sa v roku 2011 úspešne začala prevádzka pilotného
zariadenia.
V úzkej spolupráci s podnikmi Zippe, Horn Glass Industries
a TNO Science & Industry vyvinula spoločnosť Vetropack
predhrievacie zariadenie taveniny najnovšej generácie. Vývojový projekt trval tri roky a teraz bol úspešne dokončený.
Ako predhrievacie zariadenie funguje?
Zmes určená na tavenie – to sú suroviny ako kremičitý piesok, sóda, vápenec, dolomit, živec – a črepy sa zo zásobníka sa dostanú prostredníctvom niekoľkých dopravníkov
do predhrievacieho zariadenia pre taveninu. Tu prúdia horúce spaliny z vane šachtou zabudovanou v predhrievacom
zariadení, čím sa ohrieva surovina na výrobu skla. Nasávací
ventilátor permanentne privádza prúd spalín do potrubia
odpadných plynov a do predhrievacieho zariadenia. Závitovkový dopravník nakoniec dopraví zmes a črepy ohriate
na cca 200 stupňov Celzia do taviacej vane na tavenie.
minimálne 60 % črepov.» Podiel návratnosti odpadového skla
je napríklad vo Švajčiarsku 95 %, na Ukrajine však len 30 %.
V krajinách s nízkym podielom zberu triedeného odpadu sa
spoločnosť Vetropack spoločne s obcami zasadzuje o zlepšenie zberného systému. «Použitie črepov pritom kolíše podľa
farby skla,» vysvetľuje ďalej pán Lubitz. «Pre farbu feuille
morte používame v priemere 84 % črepov, pre bezfarebné
sklo však iba 33 %.»
Ako to pokračuje?
Fáza skúšok sa úspešne skončila a boli nazbierané rozsiahle
skúsenosti pre konštrukciu veľkého zariadenia. V roku 2012
bude opravená vaňa na bezfarebné sklo v chorvátskom
závode. V rámci opráv sa taviace zariadenie pripraví na
inštaláciu predhrievacieho zariadenia na taveninu. Toto zariadenie sa má inštalovať na konci roku 2012, aby predhrievalo až 320 ton taveniny.
Čo je nové?
Pri predhrievacích zariadeniach na taveninu, ktoré boli
dosiaľ k dispozícii, sa muselo okrem iného používať minimálne 60 % črepov. S novou metódou je možné použitie
črepov prispôsobiť omnoho flexibilnejšie. «To umožňuje
globálne používanie tejto technológie», vysvetľuje Günter
Lubitz, vedúci technik skupiny Vetropack. «V každej krajine
totiž nie je k dispozícii dostatočné množstvo črepov, aby
sme permanentne mohli primiešavať k surovému materiálu
Prečo sa spoločnosť Vetropack angažuje?
Trvalá udržateľnosť a hospodársky úspech založený na
dlhodobej životnosti sa navzájom podmieňujú. To znamená,
že energetická účinnosť umožňuje úspory nákladov. Úspory
nákladov, ktoré sú potrebné pre ekonomický úspech. To je
nevyhnutná podmienka pre vytvorenie finančných prostriedkov na investície, ktoré koncernu opäť zaistia kvalitu, ochranu
životného prostredia, konkurencieschopnosť – a predovšetkým spokojných zákazníkov.
17
18
UME NIE
V E T ROT I M E
Bez rohov a hrán
Rozprávkový zámok so stenou z fliaš
Tržnica v Altenrheine, kantón St. Gallen, Švajčiarsko, patrí k posledným dielom rakúskeho umelca Friedensreicha
Hundertwassera. Ide o jeho jediný výtvor vo Švajčiarsku a pôsobivý príklad architektúry, ktorú propagoval.
Architektúra tržnice Altenrhein je pestrá, smelá a hravá:
Pozlátené veže s cibuľovou kupolou, žiarivé farby, zakrivené
línie, nerovnomerné okná, nerovné podlahy, pestré keramické stĺpy, tienisté kryté promenády a strešné plochy kryté
zeleňou stavbu zvýrazňujú a robia ju neprehliadnuteľnou.
Tržnica je rozprávkový zámok s plynulými tvarmi, bez rohov
a hrán; rozprávkový zámok s najväčšou pozlátenou kupolou
v Európe.
Friedensreich Hundertwasser navrhol tržnicu pôvodne ako
budovu koncipovanú na predaj prírodných produktov.
V súčasnosti poskytuje prístrešie okrem iného galérii s obchodom s umeleckými výrobkami. Priestory si je možné prezrieť
a najímať na rôzne akcie. Iniciátorom tržnice bol poisťovací
agent a obchodník s umeleckými predmetmi Herbert Lindemann. Stavebné dobrodružstvo opisuje vo svojej knihe «Die
vier goldenen Kuppeln von Altenrhein» (Štyri zlaté kupoly
Altenrheinu).
Od nápadu k tržnici
Herbert Lindemann je rojko, ktorý pritom stojí pevne nohami
na zemi. Realizuje svoje vízie a vie nadchnúť ľudí pre svoje
nápady. Keď začal snívať o svojej «tržnici pre Švajčiarsko»,
premýšľal o mieste, ktoré by umožňovalo regionálnym poľnohospodárskym podnikom predávať svoje produkty. Pritom
mala budova poskytnúť miesto pre umeleckú galériu. Že sa
V E T ROT I M E
Stena z fliaš*
«Na jednej schôdzke s majstrom Hundertwasserom
vo Viedni vyslovil tento umelec prianie: ‚Rád by som,
aby sa pri tržnici realizovala stena z fliaš.’ Svetlo malo
dopadať do haly cez zamurované rôznofarebné fľaše.
Problematické sa mu však zdali teplotné vplyvy. Pri jeho
pokusoch neustále dochádzalo k tomu, že sa na fľašiach
objavovali trhliny. Ďalej mienil: ‚Vy Švajčiari budete iste
schopní nájsť dôvod, prečo fľaše praskajú a pukajú.’ Sľúbil som mu, že stenu z fliaš postavíme a problémy vyriešime. (…) Bola to tvrdá práca (…), ale vyplatila sa. Stena
z fliaš je svetovou novinkou, efekty dopadu svetla sú neopísateľne krásne. Večer, keď pri západe slnka dopadajú
na stenu posledné lúče a v tržnici sa neustále mení svetlo
a tieň, žije tu ďalej aj duch majstra Hundertwassera.»
* Herbert Lindemann: Die vier goldenen Kuppeln von
Altenrhein. – Altenrhein 2008, 2. vydanie. Citácia:
strana 95 až 97. Pozrite tiež: www.markthalle-altenrhein.ch
(Das Bauabenteuer/ Stavebné dobrodružstvo)
však sama nakoniec stala umeleckým dielom, za to vďačí
náhode. Jeden novinár omylom spojil Lindemannove prvé
náčrty s návrhmi Hundertwassera. «Prečo nie?», pomyslel si
Lindemann po tom, čo sa spamätal zo svojho prvého šoku,
a opýtal sa rakúskeho umelca, či by bol ochotný prevziať
plánovanie. Prísľub prišiel obratom pošty.
Architekt Peter Pelikan, ktorý sa podieľal takmer na všetkých
architektonických projektoch Hundertwassera, bol poverený
presným koncipovaním a pod stálym dohľadom umelca
pomaly začal tvoriť projekt «Tržnice».
Všade dominuje náuka o farbách. To je nápadné najmä
pri unikátnej stene so zapustenými sklenými fľašami. Táto
stena ponorí tržnicu vždy v závislosti od slnečného svitu do
čarokrásnej hry farieb.
Nekonvenčné spoločné dielo
Na stavbe sa podieľalo viac ako 100 dobrovoľných pomocníkov, okrem iného skupiny detí z materských škôl, školáci,
nezamestnaní – a to je len malý výpočet. Všetci remeselníci
sa pustili s vervou do diela a prispeli svojimi radami, činmi,
materiálmi a improvizačným talentom. Murovalo sa, kachličkovalo, pozlacovalo, až srdce jasalo. Lindemann, ktorý
spolupracoval ako podávač, musel dokonca predať časť
svojej umeleckej zbierky, aby mohol stavbu financovať.
19
11/2011 300 sk
Kontaktné adresy
predaj
Švajčiarsko
Telefón +41­44 863 34 34
Fax +41­44 863 34 45
[email protected]
[email protected]
Rakúsko
Telefón +43 2757 7541
Fax +43 2757 7691
[email protected]
Česká republika
2 012
Telefón +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Slovenko
Telefón +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
[email protected]
Chorvátsko, Slovinsko,
Bosna-Hercegovina,
Srbsko, Čierna Hora,
Macedónsko
Telefón +385 49 326 326
Fax +385 49 341 154
[email protected]
Ukrajina
Telefón +380 4597 313 44
Fax +380 4597 320 77
[email protected]
Ostatné krajiny západnej
európy
Telefón +43 7583 5361
Fax +43 7583 5361 225
[email protected]
Budúcnosť potrebuje sklo. Deň za dňom, rok za rokom – s umením dobre
«zabaliť», rozpustilo oslavovať, s pôžitkom vychutnávať.
V tomto zmysle: šťastný a úspešný rok 2012!
Ostatné krajiny východnej
európy
Telefón +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Download

Svet vína Pivové a iné fľaše