Balenie:
LABKIT
CE
.
GOT – R&F
GOT 2 x 125 mL Ref.: 30245
GPT - R&F
Skladovať: 2 – 8 ºC
Súprava na stanovenie aktivitya GOT a GPT v sére.
Len pre diagnostické účely in vitro !
PRINCÍP METÓDY
GOT a GPT katalyzujú prevody amino
skupiny kyseliny glutámovej na kyselinu oxáloctovú a kyselinu
pyrohroznovú. Aktivita transaminázy je úmerná množstvu
vzniknutého oxalátulátu a pyruvátu
meraná reakciou s 2,4-Dinitrophenylhydrazinom
(DNPH) v alkalickom roztoku.
ZLOŽENIE REAGENCIÍ
Ref.: 30245 GOT
R 1a
DL-Aspartate
pH 7.4
100 mmol/L
Substrát GOT
α-Ketoglutarate
2 mmol/L
Ref.: 30255 GPT
R 1b
DL-Alanine
pH 7.4
200 mmol/L
Substrát GPT
α-Ketoglutarate
2 mmol/L
R2
2,4-Dinitrophenylhydrazine
1 mmol/L
Vývojka
(DNPH)
GOT/ GPT - R&F CAL Primary calibrator of pyruvic 1.2 mmol/L
Reactivo adicional: Sodium Hydroxide (NaOH)
0.4 N
PRÍPRAVA A STABILITA ČINIDIEL
Všetky činidlá sú pripravené k použitiu.
Všetky zložky činidiel majú trvanlivosť do dátumu spotreby na štítku,
skladované pri 2-8ºC, chránené pred svetlom a znečistením v priebehu
ich používania. Nepoužívajte činidlá po uplynutí doby trvanlivosti.
Znaky poškodenia činidiel:
- prítomnosť čiastočiek a zákal
Všetky zložky činidla sú trvanlivé do konca uplynutia
uvedeného mesiaca a roka. Skladujte tesne uzatvorené,
pri teplote 2-8ºC. Nepoužívajte činidlá po uplynutí doby
trvanlivosti.
VZORKA
Sérum, Trvanlivosť 7 dní pri 2-8ºC
POTREBNÝ, ALE NEPOSKYTNUTÝ MATERIÁL
- spektrofotometer alebo kolorimeter merací pri 505 nm.
- kúpeľ s termostatom pri 37ºC (± 0.1ºC)
- prispôsobené kyvety 1.0 cm svetelná dráha
Základné vybavenie laboratória
POSTUP
1. Skúšobné podmienky
- Vlnová dĺžka: ............................................ 505 nm
- Kyveta: ............................................ 1 cm svetelná dráha
- Konštantná teplota: .....................................15 - 25ºC
2. Nastavte prístroj na nulu s destilovanou vodou
3. Pipetujte do skúmavky:
GOT
GPT
R 1a Substrát GOT 0.5 mL
-R 1b Substrát GPT
-0.5 mL
GOT - GPT
Reitman Frankel. Colorimetric
GPT 2 x 125 mL Ref.: 30255
4. Zamiešajte, inkubujte 5 minút pri 37˚C, pridajte:
Vzorka
100 L
100 L
5. Zamiešajte. Inkubujte
R 2 Činidlo
60 min
0.5 mL
REFERENČNÉ HODNOTY
30 min
0.5 mL
GOT: 8-40 UW/ ml (3-18 U/L)
GPT: 5-30 UW/ ml (2-16 U/L)
6. Zamiešajte. Nechajte odstáť 20 minút pri izbovej teplote.
NaOH 0,4 N
5.0 mL
5.0 mL
(Tieto hodnoty sú pre orientačný účel.)
7. Zamiešajte. Nechajte odstáť 15minút pri izbovej teplote
8. Snínajte počiatočnú absorbanciu (A) oproti čistej vode.
Farba vydrží najmenej 1 hodinu.
VÝPOČTY
Z absorbancií, vyčítajte jednotky GOT a GPT z príslušných
kalibračných kriviek.
Kalibračná krivka:
1. Pripravte 6 skúmaviek a pipetujte (mL):
Odporúča sa, aby si každé laboratórium zriadilo svoj referenčný rozsah.
KLINICKÝ VÝZNAM
Transaminázy GOT a aGPT sú bunkové enzými, nachádzajúce sa vo vysokej
koncentrácii v srdcovej svalovine, v pečeňových bunkách, v bunkách
kostrového svalu a v menších množstvách v ostatných väzbách.
Hoci zvýšená hladina GOT a GTP v sérum nieje špecifické pre pečeňové
ochorenia, používa sa hlavne na diagnózu a na overenie tohto ochorenia.
Keď sa GOT používa v spojení s GPT, pomáha pri diagnózach infarktu
Skúmavka 1
2
3
4
5
6
Voda
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
GOT
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
Substrát
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Calibrator
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
DNFH
Zamiešajte. Nechajte odstáť 20 minút pri izbovej teplote.
NaOH 0.4 N
myokardu, odkedy hodnota GPT zostáva v rámci bežných limitov v
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Zamiešajte. Nechajte odstáť najmenej 15 minút.
2. Snímajte oproti čistej vody pri 505 nm
3. Zaznamenajte kalibračnú krivku nájdených absorbancií.
Príslušné jednotky, na milimetrový papier, podľa nasledujúceho:
GOT
WU/mL
U/L
0
0
22
11
55
27
95
46
150
72
215
104
GPT
WU/mL
U/L
0
0
25
12
50
24
83
40
126
62
---
Jednotky
- Jedna Wróblevského jednotka (WU) GOT alebo GPT je definovaná
ako hodnota enzýmu, ktorá sformuje 4.82 x 10 mole Glutamate/min
(25º)
- aby sme upravili WU na medzinárodné jednotky (U/l), vynásobte
výsledok 0.482
prítomnosti zvýšených hladín GOT. Lekárske diagnózy by nemali byť robené
na základe výsledku jedného skúmania. Mali by zahŕňať lekárske a iné
laboratórne údaje.
PREDVEDENIE ČINIDIEL
Detaily dostupné na vyžiadanie.
INTERFERENCIA
Hemolýza interferuje. Zoznam liečiv a iných rušivých látok
GOT-GPT je uvedený v Young et al 3,4
BIBLIOGRAFIA
1.Murray R Aspartate aminotransferase Kaplan A et al Clin Chem The C V
Mosby Co St Louis Toronto Princeton 1984, 1112-116
2. Reitman S,Frankel S J Clin Path 1957 28-56
3.Young DS Effects of drugs on Clinical lab.Tests 4th ed AACC Press 1995
4.Young DS Effects of disease on Clinical lab.Tests 4th ed AACC 2001
5.Burtis A et al. TietzTextbook of Clinical Chemistry 3rd ed AACC 1999
KONTROLA KVALITY
Kontrolné séra sú doporučené, aby monitorovali priebeh procedúry.
LABTROL Normal Ref. 30900 a LABTROL Pathological Ref. 30905.
Ak sa kontrolné hodnoty ocitnú mimo stanoveného rozsahu, skontrolujte
činidlá a kalibrátor, či nie sú chybné.
Kontrolné prvky séra sú doporučené pre internú kontrolu akosti. Každé laboratórium by si malo zriadiť svoju vlastnú schému Kontroly akosti a opravné akcie.
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests 3rd ed AACC 1995
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHEMELEX, S.A. Pol. Ind. Can Castells. C. / Industria 113, Nau J 08420 Canovelles – BARCELONA – Tel. -34 93 849 17 35 Fax – 34 93 846 78 75
LKBEDTT06 Ed. 2003
Download

GOT - GPT Reitman Frankel. Colorimetric