Slovník
• Slovesá sú vymenované a označené tak ako v sekcii oddielov, v ktorých sa po prvýkrát objavili. Pokiaľ je to
účelné pre gramatické triedenie a význam, sú zoskupené, inak po sebe nasledujú v chronologickom poradí.
• Pred slovíčkami sú zaznamenané vety alebo výrazy, pre ktoré je zvlášť užitočné zaznamenať súhrnný
význam celej skupiny slov než len význam jednotlivých samostatne stojacich slov.
• V tomto glosári sa objavujú všetky slovíčka obsiahnuté v textoch a dialógoch zodpovedajúcich jednotlivým
oddielom označeným písmenami abecedy. Ďalej je tu výber slovíčok považovaných za najdôležitejšie pre
pochopení textov odkazujúcich na dve sekcie „Kútik...“ a „Taliansko dnes“.
• Gramatické názvy a výrazy pre lekcie užitočné sa nachádzajú od strany 256 a ďalej.
• Pokiaľ slabika, na ktorej leží prízvuk v danom slove, nie je slabikou predposlednou, a pokiaľ sa v slove
vyskytuje dvojhláska, potom samohláska, na ktorú pripadá prízvuk, je podčiarknutá.
Bentornati!
Giornalista free lance
Lavoro in esclusiva
rotondetto
x
Nezávislý novinár
Pracujem exkluzívne
zaguľatený
Unità 1
Al bar
A
Suggestiva vista
panoramica
In occasione di
il porto
la struttura
l'ascensore (m.)
progettare
godere
suggestivo
la vista
panoramico
la nave
l'ancora
il pescatore
il marinaio
il faro
la barca
Oddiel 1
Krásne časy
B
Compiere un viaggio
Alla scoperta di
Il polo sud
compiere
l'acquario
emozionante
attraverso
l'immensità
l'universo
la creatura
la foca
il delfino
il pinguino
lo squalo
marino
cacciare
Podmanivý
panoramatický výhľad
Pri príležitosti čoho
prístav
štruktúra
výťah
plánovať, navrhnúť
tešiť sa
sugestívny, pôsobivý
pohľad
panoramatický
loď
kotva
rybár
námorník
maják
rybárska loď
Podniknúť cestu
Za poznaním čoho
Južný pól
dovŕšiť; vykonať
akvárium
vzrušujúci
cez, naprieč
nezmerné množstvo
vesmír
stvorenie (stvorená bytosť)
tuleň
delfín
tučniak
žralok
morský; námorný
loviť
illegalmente
feroce
la pianura
pericoloso
stressante
affollato
silenzioso
salubre
il vantaggio
lo svantaggio
C
Ci stai? Ci sto.
Magari ti telefono.
l'arte (f.)
moderno
l'impegno
D
Un autentico poeta
A tutto tondo
Frequentazione
strettissima
Perdere di vista
Di buona famiglia
In particolare
È successo di tutto
Per fortuna
l'attore (m.)
comico
l'intervista
scomparso
il cantautore
morire (morto)
appena
lo strimpellatore
autentico
la colonia
il gemello
il presidente
ilegálne
dravý/á
rovina
nebezpečný
stresujúci
zaľudnený
tichý
zdravý/á, zdraví
prospešný/á
výhoda
nevýhoda
Súhlasíš (prijímaš)?
Súhlasím (prijímam).
Keď tak ti zavolám.
umenie
moderní
záležitosť; záväzok
Autentický (skutočný)
básnik
Každým cólom
Veľmi častý styk
Stratiť z očí
Z poriadnej rodiny
Obzvlášť
Stalo sa všetko možné
Našťastie
herec
komik
rozhovor, interview
zmiznutý, pren. zosnulý
spevák
zomrieť
len čo
zlý hudobník
autentický
osada
dvojča
prezident
Slovník
la frequentazione
la banda musicale
lo sceriffo
appunto
tranne
il pianista
la chitarra
il dilettante
suonare
la diretta
la musica leggera
partecipare a
durante
l'esibizione
il cameraman
spegnersi (spento)
il faretto
il pubblico
urlare
qualcuno
il fiore
il microfono
indovinare
styky (navštevovanie)
kapela
šerif
práve
okrem
klavirista
gitara
amatér
hrať
priamy prenos
populárna hudba
zúčastniť sa čoho
počas
vystúpenie
kameraman
zhasnúť
(malý) reflektor, osvetlenie
publikum
kričať
niekto
kvet(ina)
mikrofón
uhádnuť
E
Composto omogeneo di…?
Uno spicchio d'aglio
Un pizzico di sale
Fino a
Solo per dare il sapore
il pesto
l'ingrediente (m.)
il mazzetto
il basilico
l'olio d'oliva
il pinolo
il pecorino sardo
la preparazione
il mortaio
pestare
il pestello
formare
il composto
omogeneo
condire
servire
il sapore
il segreto
la copia
l'attimo
le patate fritte
Hladkú hmotu čoho…?
Strúčik cesnaku
Štipka soli
Až do
Len tak na dochutenie
pesto
prísada
zväzok
bazalka
olivový olej
píniové semienko
sardský ovčí sýr
príprava
mažiar
(rozo)trieť
tĺcť
utvoriť
zmes (cesto)
hladký
ochutiť
podávať na stôl
chuť
tajomstvo
kópia
okamih
smažené zemiaky
F
L'esordio di un cantante
In diretta
La maggior parte di
il Vip
il festival
mettere radici
applaudire
l'esordio
sperare
battere le mani
l'occasione (f.)
ideale
l'opportunità (f.)
esprimere
la causa
la conseguenza
il palco
il maxischermo
la fiamma
sbagliarsi
il rock
la musica classica
l'opera
il jazz
il rap
l'elettronica
la chitarra elettrica
il suono
artificiale
l'orchestra
il sassofono solista
il genere musicale
G
Il mattino ha l'oro in
bocca.
Prvé vystúpenie speváka
V priamom prenose
Väčšina koho, čoho
VIP
festival
zapustiť korene
sláviť, aplaudovať
prvé vystúpenie
dúfať
tlieskať rukami
príležitosť
ideálny
vhodná príležitosť
vyjadriť
príčina
následok, dôsledok
tribúna
veľké plátno
plameň
spliesť sa
rock
vážna hudba, klasika
opera
jazz
rap
elektronická hudba
elektrická gitara
zvuk
umelý/á
orchester
sólový saxofón
druh hudby
l'esclamazione
l'oro
Ráno má v ústach zlato.
(Ranné vtáča ďalej
doskáče.)
zvolanie
zlato
Sono famosi
La scuola genovese
La canzone d'autore
la biografia
il fondatore
il dolore
la fiducia
interpretare
suicida
influenzare
i ritmi etnici
il tema sociale
Sú slávni
Janovská škola
Autorská pieseň
životopis
zakladateľ
bolesť
dôvera
interpretovať, spievať
samovražedný
ovplyvniť
etnické rytmy
sociálne témy
Slovník
l'immigrazione
banale
imigrácia
banálny
Italia Oggi
I turisti popolano
… la riviera.
L'origine dialettale
mediterraneo
popolare (v.)
la riviera
la vegetazione
godersi
distare da
l'esportazione
il capolinea
marittimo
il passeggero
il percorso
avaro
la sciocchezza
Taliansko dnes
Turisti zaľudňujú
… pobrežie.
Dialektový pôvod
stredozemný
obývať
pobrežie
vegetácia
užívať si
byť vzdialený od
vývoz
konečná stanica
morský; námorný
pasažier, cestujúci
trasa
lakomý
hlúposť
Unità 2
E tu che cosa faresti?
A
Sognare ad occhi aperti
Avere un sogno nel
cassetto
Sogni d'oro!
il pilota
pilotare
il calciatore
l'autografo
la ballerina
sognare di
augurare
il desiderio
Oddiel 2
A ty, čo by si urobil/a?
B
In bocca al lupo!
Il lavoro dei miei sogni
Chi cerca trova.
Prepararsi
psicologicamente
Prima o poi
La fortuna sorride a tutti
il test psico-attitudinale
il colloquio
di gruppo
individuale
richiedere
la specializzazione
il lavapiatti
il/la centralinista
il postino
il rifiuto
il profilo
il selezionatore
il candidato
demoralizzarsi
mandare
i dati personali
il livello
la specializzazione
professionale
il grafico
l'avvocato
l'autista (m./f.)
il/la tassista
il giardiniere
il sarto
il muratore
raccogliere
ridistribuire
umývač riadu
telefónna spojovateľ/ka
poštár
odmietnutie
profil
personalista
záujemca, kandidát
klesať na mysli
poslať
osobné údaje
úroveň
špecializácia
zamestnanecký
grafik
advokát
vodič/ka
taxikár/ka
záhradník
krajčír
murár
zbierať
opäť rozdať
Snívať s otvorenými očami
Mať svoj sen v zásuvke
(niečo si tajne priať)
Spi sladko!
pilot
pilotovať
futbalista
autogram
baletka
snívať o
priať
prianie, túžba
C
Il massimo dei voti
La ditta di moda
L'annuncio di lavoro
Non importa
Avere le idee chiare
Collegato a
Mi limita un po'
il/la designer
stabile
il settore
la soddisfazione
il concorso pubblico
Najviac hlasov
Módna firma
Inzercia práce
Nezáleží na tom
Mať jasné predstavy
Spojený s
Trochu ma obmedzuje
dizajnér/ka
stálý/á
sektor
uspokojenie
verejný konkurz
Zlom väz!
Práca, o akej snívam
Kto hľadá, nájde.
Psychologicky sa
pripraviť
Skôr či neskôr
Šťastie sa usmieva na
všetkých
psychotest všeobecných
vedomostí
pohovor, rozhovor
skupinový
individuálny
požadovať, vyžadovať
špecializácia
D
Egregio Direttore
Distinti saluti
Cordiali saluti
Cordialmente
Un caro saluto
Avere paura di
Lavorare duro
l'aspetto
trasferirsi
accogliente
il direttore
il capo
lo stipendio
la relazione
durare
Vážený pán riaditeľ
S úctivým pozdravom
Srdečne zdravím
Srdečne
Milý pozdrav
Mať strach z
Tvrdo pracovať
vzhľad
presťahovať sa
útulný
riaditeľ
vedúci
plat
vzťah
trvať
Slovník
il mobile
veramente
unico
rischiare
rovinare
la vita privata
riflettere
con calma
giardinaggio
il viaggio organizzato
il parco divertimenti
lo shopping
giocare a basket
il valzer
premiare
formulare
E
Max 10 mesi
Età massima
Via posta
Occorre
Bisogna
Ci vuole/ci vogliono
Parole in neretto
nábytok
naozaj
jediný, jedinečný
riskovať
zničiť
súkromný život
uvažovať
v kľude
záhradníčenie
naplánovaná cesta
zábavný park
nakupovanie
hrať basketbal
valčík
odmeniť
formulovať
il diploma
la disoccupazione
l'esperienza
pluriennale
il part-time
l'area commerciale
il marketing
la disponibilità a
disponibile a
lo straordinario
il curriculum vitae
referenziato
evidenziare
Maximálne 10 mesiacov
Maximálny vek
Poštou
Je treba
Je treba
Chce to
Slová zvýraznené tučným
písmom
tučné písmo (čierne
zvýraznené)
diplom
nezamestnanosť
skúsenosť
mnohoročný
čiastočný úväzok
oblasť komercie
marketing
disponibilita
disponibilný, voľný k
nadčas
curriculum vitae
dobrých referencií (adj.)
zvýrazniť
F
urgente
l'espressione
costante
il motto
il direttore didattico
il requisito
la gestione aziendale
la capacità relazionale
l'elemento preferenziale
analogo
urgentný, expresný
výraz
(neu)stály/á
moto
vedúci didaktiky
náležitosť
riadenie podniku
oznamovacie schopnosti
preferenčný prvok
analogický
il neretto
il master
curriculum vitae
anagrafické údaje
civilný stav
pobyt
miesto, kontakt, na
ktorom je možné osobu
zastihnúť
magister
Sono famosi
il premio Nobel
lo/la stilista
il simbolo
confuso
lo scenografo
vitale
coraggioso
estremamente
la modella
l'impero
il perfezionismo
il dettaglio
il trofeo
il difensore
l'allenatore (m.)
l'ex allenatore
il palcoscenico
Sú slávni
Nobelova cena
módna návrhár/ka
symbol
zmätený
scénograf
vitálny
odvážny
extrémne
modelka
ríša
perfekcionizmus
detail
trofej
obranca
tréner
bývalý tréner
javisko
Italia Oggi
Alzare bandiera bianca
Abbassare la saracinesca
Pezzetti di cedro candito
Taliansko dnes
Vyvesiť bielu vlajku
Stiahnuť roletu
Kúsky kandizovaného
citrusu
milánský
historický
obchodík
had
výklad
majestátny
lahôdky–údeniny (obchod)
predajňa hydinového mäsa
veľké obchodné centrá
anonymný
dynastické rody
nesmierny
roleta
prenájom
nostalgia
parfuméria
ceduľa (s nápisom
obchodu)
legenda
pekár
il CV
i dati anagrafici
lo stato civile
la residenza
il recapito
milanese
storico
la bottega
il serpente
la vetrina
maestoso
la salumeria
la polleria
i maxicentri
anonimo
le famiglie dinastiche
immenso
la saracinesca
l'affitto
la nostalgia
la profumeria
l'insegna
la leggenda
il fornaio
Slovník
il panificio
gli affari
il successo
immediato
l'entusiasmo
il pezzetto
il cedro candito
ostacolare
pekárstvo
obchody
úspech
bezprostredný
nadšenie
kúsok
kandizovaný citrus
brániť, stáť v ceste
Oddiel 3
Unità 3
Mamma mia che prezzi! Mamička moja, to sú
ale ceny!
A
Byť (sú)časťou
Far parte di
Zdobiť freskami
Decorare ad affresco
Je sídlom čoho
È sede di
Nevyhnutné vopred dohodnúť
Previo appuntamento
hostina
il banchetto
maľba
il dipinto
cyklus
il ciclo
ilustrovať
illustrare
sála
la sala
vymaľovaný freskami
affrescato
vyťažiť, pren. vybrať
ricavare
pripisovať, prisudzovať
attribuire
maliar
il pittore
sochár
lo scultore
historické obdobie
il periodo storico
znázornený
raffigurato
historicko-umelecký
storico-artistico
zjazd
il convegno
la divisione commerciale obchodné oddelenie
B
Rappresentare al meglio
La seconda metà
… del Cinquecento
dedicato a
profano
l'anima
inquieto
tormentato
drammatico
necessariamente
far riferimento a
il temperamento
solare
la biglietteria
il biglietto d'accesso
intero
ridotto
l'accompagnatore
il cittadino UE
Najlepšie vystihovať
Druhá polovina
… šestnásteho storočia
venovaný komu, čomu
svetský
duše
nekľudný
sužovaný
dramatický
nutne
odkazovať na
temperament, povaha
jasný/á; slnečný
pokladňa
vstupenka
celý
zlacnený
sprievod (osoba)
občan EU (Európskej
Únie)
esporre
io espongo, tu esponi, …
esposto
dipingere (dipinto)
ristrutturare
il mosaico
osoba od 65 let vyššie
držiteľ
zdarma
handicapovaný človek
autorizovaný sprievodca
tlumočník
výstava
sochárstvo, sochárske
dielo
presný
vystaviť
vystavený
(na)maľovať
rekonštruovať
mozaika
C
Senz'altro!
Via Internet
la calle
gli Espressionisti
i Futuristi
i Maya
i Celti
indimenticabile
l'indagine
i Fenici
la fila d'attesa
il caos
l'arte barocca
l'organizzatore
lo strumento musicale
Bez všetkého!
po internete
benátska ulica
expresionisti
futuristi
Mayovia
Kelti
nezabudnuteľný/á
prieskum
Féničania
zástup čakajúcich
chaos
barokové umenie
organizátor
hudobný nástroj
D
l'apprezzamento
stupendo
geniale
la perla
lo stile rococò
neoclassico
l'anfora
gli orecchini
ocenenie
nádherný
geniálny
perla
rokokový sloh
novoklasicistický
amfora
náušnica
ultrasessantacinquenne
il titolare
gratuito
il portatore di handicap
la guida autorizzata
l'interprete
l'esposizione
la scultura preciso
E
Mamma mia!
Non ci posso credere!
Se si aggiunge un extra
Una giocata al Lotto
il carovita
il paragrafo
l'aumento
la casalinga
Mamička moja!
Nemôžem tomu uveriť!
Pokiaľ sa pripočíta niečo
ďalšie (navyše)
Jeden vklad do lotérie
náklady na život
paragraf
zvýšenie
žena v domácnosti
Slovník
la variazione
la lira
la merenda
il parrucchiere
l'incremento
l'associazione
la paghetta
rischiare di
non … affatto
l'acquisto
il quotidiano
spendere (speso)
la ricarica
la scenetta
contrattare
un paio di scarpe
un paio di pantaloni
kolísanie, zmena
líra
desiata
kaderník
navýšenie
asociácia
vreckové
riskovať čo
vskutku nie
kúpa
denník
utratiť
dobitie
scénka
dohodnúť
pár topánok
jedny nohavice
F
Serve/servono
Basta/bastano
la gondola
la maschera
trattare (il prezzo)
il souvenir
l'ospite
rompere
il set di posate
le posate
riferire
seguire
la pinacoteca
Je treba (potrebovať čo)
Stačí
gondola
maska
vyjednávať (o cene)
suvenír
hosť
rozbiť
jeden príborový komplet
príbory
opraviť
(na)sledovať
obrazáreň
G
rafforzare
allungare
posilniť, zosilniť
predĺžiť
Sono famosi
Sullo sfondo
In primo piano
la natura morta
la battaglia
la testimonianza
il disarcionamento
il cavaliere
il guerriero
la lancia
la posa
l'atmosfera
irreale
incantare
i Surrealisti
tenue
Sú slávni
Na pozadí
V popredí
zátišie
bitka
svedectvo
zhodenie z koňa
rytier
bojovník
kopí
póza, pozícia
atmosféra
nereálny/a
očariť
surrealisti
jemný
la forma geometrica
puro
la dea
la conchiglia
fecondatore
l'unione
il fascino
l'enigma
l'edificio
il chirurgo
determinare
la conversione
lo stile pittorico
geometrická forma
čistý
bohyňa
mušľa
oplodňujúci
zjednotenie
čaro, pôvab
enigma
budova
chirurg
určovať, rozhodovať
obrátenie
maliarsky štýl
Italia Oggi
A Carnevale ogni scherzo
vale.
Come per magia
la magia
la suggestione
il Carnevale
la trasgressione
essere in grado di
essere capace di
fiorire
improvvisare
pianificare
l'organismo
sostenere
io sostengo, tu sostieni, …
sostenuto
la società
la cadenza
svolgersi (svolto)
dispari
assegnare
il premio
il riconoscimento
la critica
cinematografico
internazionale
festeggiare
rovesciare
una coppia di innamorati
appendere
la suocera
Taliansko dnes
O karnevale každý žart
dobrý.
Ako zázrakom
mágia, čary
podmanivosť, pôsobivosť
karneval
priestupok
byť schopný čoho
byť schopný čoho
kvitnúť
improvizovať
plánovať
organizmus
podporovať, vydržiavať
Unità 4
Chissà come sarà?
A
Chi è l'ultimo della fila?
Oddiel 4
Kto vie, aký/á bude?
Pagare una bolletta
podporovaný
spoločnosť
tempo (časové obdobie)
konať sa
nepárny
udeliť
cena
uznanie
kritika
kinematografický
medzinárodný
sláviť
prevrátiť
zamilovaná dvojica
zavesiť
svokra
Kto je posledný
v rade?
Zaplatiť vyúčtovanie
Slovník
l'estrazione
la somma
il (denaro) contante
in contanti
il prelievo
il bancomat
riscuotere (riscosso)
stabilire
otvoriť/uzavrieť
… běžný účet
Previesť peniaze
Zažiadať o pôžičku
Uložiť peniaze
… na vkladnú knižku
Vymeniť šek
Do mesiaca od otvorenia
automat na poradové
lístky
tvorivý
pôžička
flexibilný
zosobnený, stelesnený
dať k dispozícii
bežný účet
peňažný prevod
nadšený
produkt v elektronickej
podobe
kreditná karta
nadmerný
stáť v rade
podpísať
kliknutie
vyhrať
zmluva
ponuka bankovej operácie, ktorú je možné
realizovať
žrebovanie
čiastka, suma
peniaze, hotovosť
v hotovosti
výber
bankomat
vybrať
usadiť
B
In giro per il mondo
Quasi quasi
Guadagnarsi da vivere
Chissà?
Seguire una lezione
Superare un esame
il liceo
la facoltà
il corso di laurea
l'indirizzo di studio
classico
tecnologico
pedagogico
Na ceste okolo sveta
Takmer, skoro, už-už
Zarábať si na živobytie
Kto vie?
Sledovať lekciu
Urobiť skúšku
lýceum
fakulta
vysokoškolské štúdium
študijné zameranie
klasický
technologický
pedagogický
Aprire/Chiudere
… un conto corrente
Fare un bonifico
Chiedere un mutuo
Depositare soldi
… nel libretto di risparmio
Cambiare un assegno
Entro il mese di apertura
l'elimina code (m.)
creativo
il mutuo
flessibile
personalizzato
mettere a disposizione
il conto corrente
il bonifico
entusiasta
il prodotto elettronico
la carta di credito
eccessivo
fare la coda
sottoscrivere
il clic
vincere (vinto)
il contratto
l'operazione dispositiva
il traduttore
štátna skúška
maturita
pripustenie k štúdiu,
tu: splnenie podmienok
(pre ďalšie štúdium)
pred, skôr ako
iste, zaiste
vedecký
biológia
chémia
predmet (učebný)
predstavujem si; pren.:
viem si predstaviť
laboratórium
oddelenie
nemocnica
röntgenológia
logický
šťastlivec
doktorát
biologička
informatik
chirurgia
informatika a počítačové
vedy
prekladateľ
C
Che ti importa?
Non sono affari tuoi!
Non mi interessano
proprio. Non mi fido.
Non se ne parla neanche.
Cioè…
Infatti
la pittrice
il punto di vista
all'antica
Čo je ťa do toho?
To nie je tvoja záležitosť!
Vôbec ma nezaujímajú.
Nemám (k tomu) dôveru.
O tom ani nehovoriac.
To jest…
Vskutku
maliarka
hľadisko
staromódny
D
È la testa che non
funziona!
Basta scherzare
Qui il problema è serio
Pro e contro
l'iniziativa
limitare
la limitazione
autorizzato
il vigile elettronico
sperimentale
il telecontrollo
il dibattito
Je to hlava, ktorá
nefunguje!
Dosť už zábavy
Tu je vážny problém
Pre a proti
iniciatíva
obmedziť, obmedzovať
obmedzenie, obmedzovanie
povolený
elektronický žandár
skúšobný
diaľková kontrola
diskusia
l'Esame di Stato
la Maturità
l'accesso (agli studi)
prima di
certamente
scienifico
biologia
chimica
la materia
immagino
il laboratorio
il reparto
l'ospedale
la radiologia
logico
fortunato
il dottorato
la biologa
l'informatico
la chirurgia
le scienze informatiche
Slovník
il contributo
essere favorevole a
essere contrario a
essere d'accordo con
lamentare
lamentarsi
lo smog
il punto di partenza
tutelare
il blocco del traffico
il mezzo pubblico
il Comune
migliorare
l'inquinamento
inquinare
la contaminazione
ecologica
l'urgenza
la rete metropolitana
il sottosuolo
sottoterra
sotterraneo
muoversi (mosso)
l'hinterland
la mancanza di
assurdo
strapieno
dare fastidio a
a causa di
idiota
disturbare
le tasse
lo spazio verde
sporco
E
Sin dall'antichità
celebrare
l'abbondanza
la varietà
la tradizione gastronomica
i tortellini
in brodo
alla panna
le scaglie di tartufo
perfino
sciogliere
io sciolgo, tu sciogli, …,
sciolto
príspevok
byť priaznivý, naklonený
čomu, komu
byť proti čomu, komu
súhlasiť s
nariekať, bedákať
sťažovať sa
smog
východiskový bod
chrániť
zablokovaná doprava
verejný dopravný
prostriedok
komúna
zlepšiť
znečistenie
znečisťovať
ekologické znečistenie
naliehavosť
sieť podzemnej dráhy
(metra)
podzemie
pod zemou
podzemný
pohybovať sa
zázemie mesta, okrajové
časti aglomerácií
nedostatok čoho
absurdný
preplnený
vadiť komu, čomu
kvôli, z dôvodu
hlúpy, sprostý
rušiť
poplatky
zelené plochy
špinavý
Už od pradávna
sláviť
hojnosť
rozmanitosť
gastronomická tradícia
tortellini
vo vývare
na smotane
lanýžové plátky, lupienky
dokonca
rozpustiť, pren.:
odbúrať (tuky)
il grasso
esagerato
genuino
la polenta
controllarsi
tuk
prehnaný
čistý, prírodný
polenta
kontrolovať sa
F
il collega
probabile
tecnologizzato
kolega
pravdepodobný/á
technologizovaný
G
lo scioglilingua
rasserenarsi
jazykolam
ukľudniť sa
Sono famosi
Evviva la sincerità
Oddio … ma cosa fa?
Operazione in corso
Attendere, prego
Essere in rosso
È periodaccio
È lento come un
… ippopotamo
Non si preoccupi
Che schifo!
Ormai è fatta
il pezzo teatrale
il settimanale
lo sportello
l'operazione consentita
il saldo
la lista movimenti
digitare
attendere
il codice
la pazienza
l'ippopotamo
la tessera
la disperazione
lo sbaglio
infinitamente
estinguere, estinto
misero
speculare
distinguere (distinto)
la centrale segreta
essere in grado di
evviva
procedere
sparar fuori
incredibile
essere commosso
Sú slávni
Nech žije úprimnosť
Čo to pre boha robí?
Operácia práve prebieha
Čakajte prosím
Byť na nule
Špatné obdobie
Je pomalý ako
… hroch
Nerobte si starosti
To je hnus!
Už sa stalo
divadelný kúsok
týždenník
okienko (priehradka)
transakcia povolená
saldo
poradovník
vyťukať
čakať
kód
trpezlivosť
hroch
karta
zúfalstvo
chyba
nekonečne
vyhladiť
úbohý
rozvažovať
rozlíšiť
tajná centrála
byť schopný čoho
nech žije
postupovať pokračovať
vystreliť von
neuveriteľný
byť dojatý, pohnutý
Slovník
accorciare
la battuta
la parentesi quadra
skrátiť
vtip
hranatá zátvorka
Italia Oggi
Impastare e tirare la
sfoglia
dotto
circondare
il colle
l'ombra
il portico
innumerevole
il palazzo secolare
il capolavoro
Taliansko dnes
Vypracovať a vyvaľkať
cesto
vzdelaný
obklopovať
kopec
tieň
podlubie
nespočetný
storočný palác
majstrovské dielo,
veľdielo
slávny/a
odhaliť
zhon
zliať
efektívnosť
pohostinnosť
dar (pozitívny
charakteristický rys)
inde
neodolateľný/á
študentský duch
dobyť, získať
obývateľný/á, na bývanie
príjemný/á, užívateľný/á
schovať
zmes
priemer
inšpirovať
pupok
utvárať, modelovať
bystrý/á, vrtký/á
prekonať, zvíťaziť
rozmer
tu: obsluha alebo
majiteľ reštaurácie
celebre
svelare
la fretta
fondere (fuso)
l'efficienza
la convivialità
la dote
altrove
irresistibile
lo spirito goliardico
conquistare
vivibile
godibile
nascondere (nascosto)
la mescolanza
la media
ispirare
l'ombelico
modellare
agile
superare
la dimensione
il ristoratore
Unità 5
Se…
A
La seduta dallo psicologo
Il provino cinematografico
la seduta
lo psicologo
nervoso
teso
agitato
spaventato
impassibile
Oddiel 5
Ak, pokiaľ…
Sedenie u psychológa
Skúšobné natáčanie
sedenie
psychológ
nervózny
napätý
podráždený
vystrašený
nevšímavý, ľahostajný
emozionato
rispecchiare
notare
vzrušený
odrážať
(po)všimnúť si,
zaznamenať
B
In maniera accettabile
La conoscenza reciproca
Il tono di voce
Se hai un'idea di ciò che
Prijateľným spôsobom
Vzájomné pozná(va)nie
Tón hlasu
Pokiaľ máš nejakú
predstavu o tom, čo
… od tebe bude práca
… il lavoro ti richiederà
vyžadovať
Naučené naspamäť
Imparato a memoria
Obmedziť na minimum
Ridurre al minimo
Affrontare una situazione Čeliť situácii
Učiniť, aby sa (niekto)
Mettere a suo agio
cítil dobre, vo svojej koži
preskúšajúci
l'esaminatore
vzájomný
reciproco
základný
di base
(jeden) známy, (jedna)
il/la conoscente
známa
líšiť sa
variare
ľahko
facilmente
prestávka
la pausa
dokázať
dimostrare
pripustiť
ammettere
zúžiť, stenčiť
ridurre
io riduco, tu riduci, …,
ridotto
minimum
il minimo
klamať
mentire
čestný
onesto
účel
lo scopo
overiť
verificare
nepredvídaný
imprevisto
prehĺbiť
approfondire
partner v jednaní
l'interlocutore (m.)
pohodlie
l'agio
klasifikovať
classificare
vzdelanie
la formazione scolastica
zamestnávateľ
il datore di lavoro
prijať do zamestnania
assumere (assunto)
prepustiť
licenziare
nadčas
lo straordinario
príplatky, bonusy
i benefits
výplatná páska
la busta paga
C
Sempre la solita storia!
Quando fai così
… proprio non ti sopporto!
Certo che posso!
Stále tá istá historka!
Keď to(to) robíš, tak
… ťa vážne neznášam!
Isteže môžem!
Slovník
promettere (promesso)
correggere (corretto)
avvertire
il collaboratore
sľúbiť
opraviť
oznámiť (vopred)
spolupracovník
D
il giro turistico
gli appunti
turistický okruh
poznámky
F
Znamení zverokruhu
Segno zodiacale del
raka
cancro
Per ulteriori informazioni Ohľadom ďalších
informácií
Telefonujte v úradných
Telefonare ore ufficio
hodinách
Začiatočníci a pokročilí
Principianti ed avanzati
Videomateriály
Materiale video e audio
a audiomateriály
Milý pane/Milá pani
Gentile signore/a
Drahý priateľu/Drahá
Caro amico/a
priateľka
Netrpezlivo očakávam
Attendo impaziente
… Vašu odpoveď.
… una Sua/tua risposta.
Výborného vzhľadu
Di ottima presenza
predajňa
il punto vendita
potraviny
i generi alimentari
obrat
il volume d'affari
výkladový slovník
il dizionario monolingue
(jednojazyčný)
společenský/á
socievole
atletický
atletico
amatérske video
il video amatoriale
rýchla/a
celere
uskutočniť, vykonať
effettuare
preklad
la traduzione
cenovo dostupný, lacný
modico
katalóg
il catalogo
predošlý
precedente
vybaviť, zariadiť
arredare
vybavenie, zariadenie
l'arredamento
gratis
gratis
lineárny
lineare
otvorenie
l'avviamento
s možnosťou rastu
incrementabile
zaistenie; zamestnanie
la sistemazione
nehnuteľnosť
l'immobile (m.)
kúpiť
acquistare
príslušenstvo
l'accessorio
zberateľstvo
il collezionismo
náčinie; prístroj
l'attrezzo
nautika
la nautica
lov, hon
la caccia
la pesca
essere interessato a
proporre
io propongo, tu proponi,
…, proposto
impaziente
reclamizzare
l'inserzione
l'atto
toccare
G
Abilità e competenze
Autorizzo l'utilizzo
… dei dati personali
… in conformità a quanto
… indicato dalla legge
… sulla privacy.
la scheda
le referenze
il biglietto d'auguri
il palloncino
la decorazione
il riscontro
Sono famosi
Di quale materiale
… è fatto Pinocchio?
esaltare
ribadire
accarezzare
la benedizione
mantenere
io mantengo,
tu mantieni, …
mantenuto
la purezza
spensierato
rybolov
zaujímať sa o čo
navrhnúť
netrpezlivý/á
propagovať
inzercia
čin, skutok
dotknúť sa; byť na rade
Schopnosti a zručnosti
Súhlasím s používaním
… osobných údajov
… v súlade s tým, čo
… stanovený zákonom
… o osobných údajoch?
karta
referencia
blahoželanie (lístok)
balónik
výzdoba, dekorácia
odpoveď
Z akého materiálu
… je vyrobený Pinocchio?
vychvaľovať, velebiť
zdôrazňovať
pohladiť
požehnanie
dodržať
il nome di battesimo
rimpiangere (rimpianto)
il filo
čistota
bezstarostný;
ľahkomyseľný
krstné meno
oplakávať
niť, povrázok
Italia Oggi
Coprire di ridicolo
Il grido d'allarme
La tradizione
… umanistico-letteraria
l ufficio di collocamento
il punto di riferimento
il modello letterario
ribattezzare
istituire
Taliansko dnes
Zosmiešniť
Poplašný výkrik
Tradícia
… humanisticko-literárne
úrad práce
bod odkazu
literárny vzor
prekrstiť
zriadiť, založiť
Slovník
sensibilizzare
esasperato
il ricorso
distaccarsi
elaborare
la farina
l impurità
la metafora
il membro
l annunciazione
il campanile
cedevole
l inclinazione
lo sprofondamento
učiniť citlivým
vyhrotený
uchýlenie sa
odlúčiť sa
vypracovať
múka
nečistota
metafora
člen
zvestovanie
zvonice
sypký/á
sklon
prepad
Unità 6
Che c'è di meglio?
Oddiel 6
Čo by tu mohlo byť
lepšie?
A
la locandina
il derby
la rappresentazione
il trailer
la prevendita
il monologo
il tifoso
lo spettatore
l'arbitro
il commediografo
l'allenatore
il primo tempo
l'intervallo
la commedia
il compositore
il botteghino
il tenore
il direttore d'orchestra
il soprano
la tragedia
il goal
il calcio
B
All'ultimo istante
Il servizio last minute
… riguarda il cinema?
rilanciare
lo slancio
l'afflusso
il tagliando
a domicilio
plagát
derby
reprezentácia
trailer, filmová ukážka
predpredaj
monológ
fanúšik
divák
rozhodca
autor divadelných hier
tréner
prvý polčas
prestávka
komédia
skladateľ
pokladňa
tenor
dirigent orchestra
soprán
tragédia
gól
futbal
V poslednej chvíli
Služba zákazníkom last
minute
… sa týka kina?
znovu ponúknuť
rozmach
príliv
kupón
pobyt
C
Meglio tardi che mai!
Sempre la solita storia!
Nient'affatto.
irritato
consultare
bollente
squisito
esotico
rapido
romantico
delizioso
terribile
splendido
strepitoso
eccezionale
il peperoncino
disgustoso
orrendo
l'astronomia
la chimica
il diritto
burocratico
Lepšie neskoro ako nikdy!
Stále ten istý príbeh!
Vôbec nie.
podráždený
konzultovať
vriaci
vynikajúci
exotický
rýchly
romantický
lahodný
príšerný/á
nádherný
senzačný
výnimočný
feferónka
nechutný
hrozný
astronómia
chémia
právo
byrokratický, úradný
D
colorato
agognato
la neurobiologia
l'esperimento
intitolato
i neuroni
la sinapsi
i neuromediatori
la fogna
malvagio
il tumore
la costernazione
infinito
il sollievo
la branchia
in sordina
lo scaffale
la pillola
l'imperatore
il maestro
il filosofo
dare fuoco a
la colpa
i cristiani
pazzo
il gladiatore
la filastrocca
il sofà
farebný
vytúžený
neurobiológia
experiment, skúška
nazvaný, nadpísaný
nervové bunky
synapsia (nervový spoj)
neuromediátor
stoka
ničomný
nádor
zmätok
nekonečný
úľava
žiabre
potajomky, skryto
polica
pilulka
cisár
učiteľ
filozof
zapáliť
vina
kresťania
bláznivý, šialený
gladiátor
riekanka; bájka
pohovka
Slovník
la serva
il Venerdì Santo
il ladrone
all'improvviso
la civetta
il comò
E
La squadra del cuore
Forza magica Roma!
Raccogliere fondi
… per la ricerca
scientifica.
Lo sponsor per una
… campagna pubblicitaria
lo stadio
il peggiore
peggio
minore
l'impressione
la ricerca
scientifico
la costruzione
la catastrofe
la guerra
l'ospedale
fiorentino
Sono famosi
La città eterna
Si mangia i gomiti
Un giorno sì e un
giorno no
Il canto per me
…è darmi
completamente.
Era una dominatrice
…della scena.
Non si è montata la testa
La diva del cinema
Doti straordinarie
Il talento eclettico
la figura chiave
il Neorealismo
passionale
impulsivo
la rivelazione
rivelarsi
straordinario
uccidere, ucciso
tentare
il tipografo
la resistenza
slúžka
Veľký piatok
lotor
náhle
sova
prádelník, komoda
Mužstvo (nášho) srdca
Do toho, zázračný Rím!
Zhromažďovať financie
… na vedecký výskum.
Sponzor pre
… publicistickú kampaň
štadión
najhorší
horšie
menší
pocit
výskum
vedecký
stavba
katastrofa
vojna
nemocnica
florentský
Sú slávni
Večné mesto
Užírá si lokty
Jeden deň áno a druhý nie
Pieseň pre mňa
…úplne sa dať.
Bola to vládkyňa
scény.
Nestúplo jej to do hlavy
Kinematografická hviezda
Mimoriadne dary
Ekletický talent
kľúčová postava
neorealizmus
vášnivý/á
impulzívny, prudký
odhalenie, objav
prejaviť sa, ukázať sa
mimoriadny
zabiť, zabitý
pokúsiť sa
tlačiar
odpor
l'adorato figlio
l'attrice (f.)
spontaneo
paragonare
il canto
la vita
completamente
il suicidio
il/la protagonista
il varietà televisivo
la capacità
la rabbia
la disperazione
il dolore
la lacrima
la guancia
lo stornello
costringere (costretto)
il funzionario
il partito (politico)
la pasta all'amatriciana
lo spogliarello
lo scudetto
il programma televisivo
bruttino
dare fiducia a
la ragazzina
bruttarello
la trasmissione
l'evento
imitare
l'imitazione (f.)
ereditare
il predecessore
il conduttore
la conduttrice
principalmente
tondo
zbožňovaný syn
herečka
spontánny
prirovnať
pieseň
život
kompletne
samovražda
protagonist(k)a
televarieté
schopnosť
hnev
zúfalstvo
bolesť
slza
tvár
stornel
prinútiť
funkcionár
(politická) strana
cestoviny all'amatriciana
striptíz
majstrovstvo
televízny program
trochu škaredý
dať dôveru komu
devuľka
trochu škaredý
prenos
udalosť
napodobňovať
napodobenina
(z)dediť
predchodca
moderátor
moderátorka
hlavne, predovšetkým
oblý, zaoblený
Taliansko dnes
Celoštátne
distribuovaný/á
Il numero di copie vendute Počet predaných výtlačkov
štvrť
il quartiere
kôň
il cavallo
sídlo, prevádzka
lo stabilimento
značný
rilevante
inovácia
l'innovazione
technológia
la tecnologia
úpadok, zánik
il declino
klasifikácia
la classifica
rozvoj
lo sviluppo
kanál
il canale
Italia Oggi
A diffusione nazionale
Slovník
il mito
allattare
la lupa
ammirare
la fama
risalire a
l'oca
la guardia
sventare
l'agguato
notturno
la tutela
il gatto
mýtus
dojčiť
vlčica
obdivovať
povesť
siahať do (časovo)
hus
stráž
zmariť, prekaziť
pasca, nástraha
nočný
ochrana
kocúr
Unità 7
Tutto in regola?
A
Svetta nella classifica
Il Mezzogiorno
l'indicatore
giudicare
l'ordine pubblico
la popolazione
il tenore di vita
la ricchezza
la povertà
avanzato
l'avanzamento
arretrato
vitale
depresso
scarso
il clima
lo spazio verde
efficiente
inefficiente
sostenibile
insostenibile
Oddiel 7
Všetko v norme?
insufficiente
la sicurezza
la criminalità
lo scippo
il furto
l'aggressione (f.)
insicuro
la disoccupazione
l'assistenza sanitaria
le strutture pubbliche
il primato
invariato
contrapporsi
mi contrappongo,
Vyčnieva v klasifikácii
juh, južné Taliansko
ukazovateľ
(po)súdiť
verejný poriadok
populácia
životná úroveň
bohatstvo
chudoba
rozvinutý
pokrok
zaostalý
vitálny
upadajúci
nepatrný, chabý
klíma
zelená plocha
efektívny, účelný/á
neefektívny
prijateľný, udržateľný
neprijateľný,
neudržateľný
nedostačujúci
bezpečnosť
kriminalita
krádež tašiek, kabeliek
krádež
agresia
neistý
nezamestnanosť
zdravotná starostlivosť
verejné štruktúry
primát
nemenný
postaviť sa proti
ti contrapponi, …
contrapposto
in recupero
B
È permesso?
Posso disturbare
… un momento?
Ti dispiace se
… prendo in prestito…?
Di che si tratta?
Mi rincresce
l'autostrada
la superstrada
la corsia di sorpasso
il casello
la rotatoria
il raccordo
lo svincolo
l'area di servizio
lo spartitraffico
la strada statale
l'indicazione stradale
lo schizzo
immettersi (immesso)
lo stradario
l'incrocio
prendere in prestito
desolato
dispiaciuto
C
Scavare le canalette
Stendere fili e teli
È obbligatorio
È consentito
Buttare gli oggetti
…dal finestrino
Sporgersi dal finestrino
Consegnare il biglietto
…al controllore.
il regolamento
la velocità
il comma
la piazzola
il confine
il grill
il cane
l'apparecchiatura
ozdravovať sa
Je to dovolené?
Môžem vyrušiť
… na chvíľku?
Nebude ťa mrzieť, keď
… si požičiam…?
O čo sa jedná?
Je mi to ľúto
diaľnica
diaľnica najvyššej triedy
pruh na predbiehanie
mýtna brána; kabínka,
stanovisko
kruhový objazd
prípojka
odbočka, výjazd
čerpacia stanica
deliaci pás diaľnice,
ostrovček
štátna cesta
dopravná značka
náčrt
zaradiť sa
automapa
križovatka
(za)požičať si
zúfalý
cítiaci ľútosť
Kopať kanály
Vešať šnúry a celty
(zákaz vešania zástien)
Je povinné
Je dovolené
Vyhadzovať predmety
… z okienka
Vykláňať sa z okna
Predložiť cestovný lístok
… sprievodcovi.
poriadok, vykonávacie
nariadenie
rýchlosť
odsek
priestranstvo, miesto
hranica
gril
pes
prístroje, výzbroj
Slovník
il veicolo
i servizi igienici
il comportamento
garantire
D
Fa' attenzione!
Dimmi pure!
Ma fammi il piacere!
vozidlo
toalety s príslušenstvom
správanie
zaručiť, garantovať
Dammi retta!
il provvedimento
il sindaco
il garage
il divieto di circolazione
suggerire
il motorino
riparare
raddoppiare
Daj pozor!
Len mi povedz!
Urob mi však tú
láskavosť!
Daj mi za pravdu!
opatrenie, nariadenie
starosta
garáž
zákaz vjazdu
poradiť
moped
opraviť
zdvojiť
E
autoritario
napoletano
autoritársky
neapolský
la tammorra
la lirica
melodico
il vincitore
il dialetto
l'incisione
estremo
includere (incluso)
la manifestazione
ufficiale
crescente
potente
sensuale
l'erede (m.)
il tour
mettere in risalto
il mandolino
Sú slávni
tamurriata, ľudový
spievaný tanec
sprevádzaný hrou na
tamburíny
veľká tamburína
operná tvorba
melodický
víťaz
dialekt
nahrávka
extrémny
zahrnúť
manifestácia
oficiálny
rastúci
mocný/á
zmyselný/á
dedič
turné
vyzdvihnúť
mandolína
Italia Oggi
il vacanziere
il patrimonio idro-termale
il termalismo
la tecnica di massaggio
la fisioterapia
Taliansko dnes
rekreant
hydrotermálne dedičstvo
termalizmus, kúpeľníctvo
masážna technika
fyzioterapia
Sono famosi
la tamurriata
l'estetica
la clientela
la frontiera
bisognoso
sofisticato
termale
praticare
tonificarsi
ottenere
io ottengo, tu ottieni, …
ottenuto
la serenità
l'equilibrio
interiore
trasformare
lo sviluppo
la risorsa
la superstizione
la macchinetta del caffè
la moka
comporre
io compongo,
tu componi, …
composto
scaldare
il filtro
riempire
montare
pressato
togliere
estetika
klientela
hranica
potrebný
zložitý
kúpeľný
praktikovať
posilniť sa, utužiť sa
obdržať
Unità 8
Che cosa ne pensi?
A
Ministero
… per le Pari Opportunità
L'Ufficio Nazionale
… Antidiscriminazioni
… Razziali
La campagna di
… sensibilizzazione
La vita civile e politica
La convivenza pacifica
I diritti inviolabili
La parità di trattamento
l'accoglienza
l'immigrato
l'acronimo
l'ufficio governativo
distinguersi (distinto)
la connotazione
la società multietnica
rispettoso
Oddiel 8
Čo si o tom myslíš?
kľud
vyrovnanosť
vnútorný
pretvoriť
vývoj
rezerva
povera
malý kávovar
mokka
zložiť
ohriať
filter
naplniť
zložiť
stlačený
togliere
Ministerstvo
… rovných príležitostí
Národní úrad
… antidiskriminačný
… rasovej
kampaň
… senzibilizácia
Občiansko-politický život
Pokojné spolunažívanie
Nedotknuteľné práva
Rovnosť zachádzania
prijatie
prisťahovalec
skratka
úrad vlády
vyznačovať sa
významový odtieň
multietnická spoločnosť
rešpektujúci berúci
ohľad na
Slovník
la diversità
l'emarginazione
l'isolamento
razzista
interetnico
il Governo
l'obiettivo
la condizione
concreto
basare
garantire
pacifico
il diritto inviolabile
il rispetto
il principio
ritenere
io ritengo, tu ritieni
ritenuto
il convegno
il contrasto
la vittima
l'attivazione
contattabile
tramite
multilingue
coinvolgere (coinvolto)
vasto
la finalità
la protezione
la tutela
B
Lo sbarco di clandestini
rôznosť, rozdielnosť
vytlačení na okraj
spoločnosti
izolácia
rasistický
interetnický
vláda
cieľ
podmienka
konkrétny
zakladať
garantovať
mierový
nedotknuteľné právo
rešpekt
princíp
považovať
zjazd
svár
obeť
aktivácia
kontaktovateľný/á
cez
mnohojazyčný
zavliecť, zatiahnuť
široký
cieľ, účel
ochrana, zabezpečenie
ochrana, bránenie
Vylodenie ilegálnych
prisťahovalcov
Hlava štátu
Il Capo dello Stato
… conferisce onorificenze … udeľuje vyznamenanie
Rytiera republiky (.tj.
Cavaliere della
Rad zásluh o Taliansku
Repubblica
republiku)
Krajina pôvodu
Il paese di origine
úryvok
lo stralcio
kronika
la cronaca
na palube
a bordo
prehlásiť
dichiarare
utiecť z
fuggire da
prenasledovanie
la persecuzione
znášať, utrpieť
subito (subire)
zásluha
il merito
zastávať
svolgere (svolto)
comprendere (compreso) zahrňovať
opatrovateľka
la badante
menovať
nominare
il residente
tendere (teso)
prevalentemente
stabilirsi
l'indice
il dinamismo
l'arricchimento
l'ente pubblico
emigrare
complesso
risolvere (risolto)
prendersi cura di
la religione
il cantiere
il guaio
isolato
duro
lo stereotipo
il sangue
masticare
focoso
C
Non ce l' ho con te/Lei.
Non prendertela!
Non se la prenda!
Non ne posso più!
Scusami tanto!
Mi scusi tanto!
Questa è bella!
Non ne parliamo più.
Ma va là!
Addebitare alla sfortuna
La raccolta
…differenziata dei rifiuti
La Commissione di
garanzia
Avercela con qualcuno
Prendersela con qualcuno
la perdita
temporaneo
la sospensione
compromettere
l'assegnazione
ambito (ambire)
il vessillo
la rivincita
riconquistare
incompiuto
la mobilità
lo sciopero
miestny občan
mať sklony k
prevažne
usadiť sa
ukazovateľ
dynamizmus
obohatenie
verejný činiteľ
emigrovať
celok
vyriešiť
vziať si na starosť
náboženstvo
stavba
ťažkosť, trápenie
izolovaný, osamelý
tvrdý
stereotyp
krv
žuť
ohnivý
Nehnevám sa na tebe.
Neber si to tak!
Neberte si to tak!
Už viac nemôžem!
Prepáč mi to!
Prepáčte mi to!
No to je teda pekné!
Už o tom nehovorme.
Ale choď do hája!
Zvaliť to na smolu
Zber
triedeného odpadu
garančná komisia
Hnevať sa, byť
naštvaný/á na niekoho.
Hnevať sa, rozčuľovať sa
na niekoho
strata
včasný
zastavenie
kompromitovať, ohroziť
udelenie
vytúžený
vlajka
odveta, odplata
získať späť
nenaplnený
mobilnosť
štrajk, stávka
Slovník
fitto
concentrare
l'agitazione
il settore
predisporre
io predispongo,
tu predisponi, …
predisposto
intascare (i soldi)
esagerare
calmare
D
In bocca al lupo! Crepi!
Augurare di cuore
Raggiungere un accordo
l'alloggio
raggiungere (raggiunto)
rimanere
io rimango, tu rimani, …
rimasto
irrealizzabile
E
lo stacco
navigare
hustý
sústrediť
nepokoj
odvetvie
pripraviť (vopred)
zhrabnúť do vrecka
(peniaze)
preháňať
ukľudniť
Zlom väz!
Želať zo srdce
Dosiahnuť dohodu
ubytovanie
dosiahnuť
zostať
nerealizovateľný/á
oddelenie, prerušenie
plávať
Sono famosi
Il cielo trapunto
… di stelle
la vetta
rapito
lassù
sparire
svanire
scomparire
io scompaio,
tu scompari, …
scomparso
l'alba
quaggiù
Sú slávni
Nebo husto posiate
… hviezdami
vrchol
unesený
tam hore
stratiť sa
vyprchať
zmiznúť
Italia Oggi
Azienda Sanitaria Locale
Taliansko dnes
Miestne zdravotnícke
zariadenie (spoločnosť)
V priebehu času
príliv
prepuknúť
tragédia
prenasledovanie
krutý/á
kurdský ľud
Nel corso del tempo
il flusso
esplodere (esploso)
la tragedia
la persecuzione
crudele
il popolo curdo
úsvit
tu dole
la cooperazione
promuovere (promosso)
favorire
la formazione
la consulenza legale
l'inserimento lavorativo
sanitario
il sostenitore
il trullo
l'epoca preistorica
il riparo
rappresentativo
pittoresco
il pianeta
inserire
Unità 9
Stili di vita
A
Il rapporto
… sentimentale
… di amicizia
… di conoscenza
Il funzionario dello Stato
Il ministro
… del culto religioso
Detenere un primato
Ripartire equamente
La famiglia
… unipersonale
… monogenitoriale
kooperácia
podporovať, organizovať
podporovať
vzdelávanie
právne poradenstvo
pracovní zaradenie
zdravotný
vydržiavateľ
juhotaliansky vidiecky
domček krytý kónickou
strechou z plochých
kameňov
pravek
útočište
reprezentatívny
malebný
planéta
zaradiť
Oddiel 9
Životné štýly
Vzťah
… sentimentálny
… priateľstvo
… známosti
Štátny funkcionár
Minister
… náboženského kultu
Držať prvenstvo
Primerane rozdeliť
Rodina
… tvorená jedinou osobou
… s jedným rodičom
(napr. u rozvedených)
Javiť sa, vyplývať ako
Risultare penalizzante
trestuhodný/á
Sul versante professionale Z hľadiska zamestnania
druh a družka
la coppia di fatto
spolužitie
la convivenza
sám
il single
slobodný
celibe
slobodná
nubile
viazať
legare
zdieľať
condividere (condiviso)
ani (nie)
nemmeno
oficiálny obrad
il rito ufficiale
tridsaťročný/á
il/la trentenne
rozšírený
diffuso (diffondere)
premena
la trasformazione
pluralita
la pluralità
vyvstávať
emergere (emerso)
zlúčiť
conciliare
Slovník
resistere (resistito)
saldamente
rinunciare
registrare
la natalità
predominare
considerevole
ulteriore
B
Fai pure!
Con quel che costa!
Non c'è che dire.
Buon soggiorno!
Già…
alloggiare
il viaggio di nozze
la luna di miele
la meta turistica
risparmiare
indimenticabile
richiedere (richiesto)
rattristarsi
temere
spaventarsi
pretendere (preteso)
indispensabile
costruire
l'import-export
C
L'ISTAT (Istituto nazionale
… di statistica)
Una quindicina di giorni
La domanda e l'offerta
La famiglia media
Il rapporto è 1,5 a uno
la flessione
farcela
ridursi
io mi riduco,
tu ti riduci, …
ridotto
progressivamente
cavarsela
noto
la compravendita
potenziale
l'investimento
finanziario
mettercela tutta
il tasso
čeliť
pevne, neohrozene
ztiecť sa
zaznamenať
pôrodnosť
prevládať
značný, povážlivý
ďalší, nasledujúci
Pokojne si poslúž!
S tým, čo stojí!
Na to niet čo povedať.
Príjemný pobyt!
Pravda… Avšak…
ubytovať sa
svadobná cesta
medové týždne
turistický cieľ
šetriť
nezabudnuteľný
žiadať
zarmútiť sa
báť sa
poľakať sa
požadovať, domáhať sa
nutný, nevyhnutný
stavať, postaviť
import-export
Národní štatistický úrad
Dva týždne
Dopyt a ponuka
Priemerná rodina
Pomer je 1,5 ku jednej
úbytok
zvládnuť to
zúžiť sa
postupne
dostať sa, vyviaznuť
známy
nákup a predaj; realitná
kancelária
potenciálny
investícia
finančný
dát do toho všetko
(úroková) sadzba
la motivazione
spingere a (spinto)
fidarsi
il genio
il flauto
l'incubo
D
Costare
… un occhio della testa
il segnale
il divieto di sosta
insistere
la norma di
comportamento
la gaffe
il divieto di fumo
attrarre
io attraggo, tu attrai, …
attratto
disporre
io dispongo,
tu disponi, …
disposto
abituale
E
l'accendigas
l'asciugacapelli
l'attaccapanni
il cavatappi
il portacenere
il tagliacarte
Sono famosi
il commissario
il brano
disegnare
preoccupato
la fronte
la confidenza
fraternamente
saggiamente
una sorta di
imporsi
io mi impongo,
tu ti imponi, …
imposto
suscitare
il pensiero
spirituale
cortese
motivácia
nútiť k, tlačiť do
dôverovať, spoliehať
génius
flauta
noční mora
stáť, mať cenu
… majland
znamenie, signál
zákaz státia
naliehať
pravidlo správania sa
hlúposť, nezmysel
zákaz fajčenia
priťahovať
disponovať
obvyklý/á, stály/á
zapaľovač na plynový
sporák
sušič vlasov, fén
vešiak
vývrtka
popolník
nôž na papier
Sú slávni
komisár
úryvok, pasáž
kresliť
znepokojený
čelo
dôvernosť
bratský
múdro, rozumne
druh (čoho)
uložiť si, prinútiť sa
vzbudzovať, vyvolať
myšlienka
duchovný
zdvorilý/á, milý/á
Slovník
concedere (concesso)
rispettare
la triglia
lo scoglio
croccante
sgocciolare
l'acciuga
la balena
il carbone
il fantasma
il lenzuolo
il peperone
Italia Oggi
il ponte
l'inutilità
operativo
rendere (reso)
smaltire
avvicinarsi
il binario unico
evitare
lo scandalo
la benedizione
la rabbia
Unità 10
Prima che sia troppo
tardi
A
A rischio di estinzione
Il paradiso naturale
L'effetto serra
La fauna acquatica
selvaggio
la savana
la specie
raro
proteggere (protetto)
limpido
intenso
la macchia
la roccia
scuro
la cima
il prato
costante
la minaccia
la vastità
vasto
udeliť
rešpektovať, ctiť
morská parma (ryba)
skala, skalisko (pri mori
alebo jazera)
chrumkavý/á
kvapkať
sardela (ryba)
veľryba
uhlie
zjavenie, prelud
prestieradlo
paprika
Taliansko dnes
most
zbytočnosť, neužitočnosť
fungujúci, v prevádzke
urobiť akým
odstrániť, odviezť
priblížiť sa
jednosmerná koľaj,
jednokoľajka
vyhnúť sa
škandál
požehnanie
zlosť, hnev
Oddiel 10
Skôr, než bude príliš
neskoro
V nebezpečenstve
vyhynutia
Prírodný raj
Skleníkový efekt
Vodná fauna
divoký
savana
druh
vzácny, ojedinělý
chrániť (chránený)
priezračný, čistý
intenzívny, silný
škvrna
skala
tmavý, zamračený
vrchol
lúka
stály
hrozba
priestrannosť, rozľahlosť
rozľahlý, široký
il polmone
il disboscamento
l'atollo
la barriera corallina
la riserva
conservare
il parco
B
Vale la pena di
Spendere due parole
Il rispetto ecologico
marino
terrestre
unirsi a
aspro
il sentiero
attraverso
attirare
miracolosamente
endemico
armonicamente
ingrato
propagarsi
secco
secolare
il nuraghe
C
Stai/sta scherzando?
pľúca (j. č.)
výrub lesov
atol
korálový útes
rezervácia
uchovať, konzervovať
park
Stojí to za to
Venovať pár slov
Ekologické hľadisko
(prí)morský
zemský/á
spojiť sa s
drsný, nevľúdny
chodník
cez, naprieč
priťahovať, upútavať
zázračne
miestny, oblastný
harmonicky
nevďačný
šíriť sa
suchý
svetský/á
kamenná kónická stavba
z dôb pred naším
letopočtom
Non ci pensiamo più.
Le vengo incontro.
il cestino
sporcare
aggressivo
spostarsi
Žartuješ/Žartujete
(vykanie)?
Ale jak to urobiť, aby
sa…
A je kľud.
Nemýlite sa tak úplne.
(vykanie)
Už na to nemyslime.
Vyjdem Vám v ústrety.
odpadkový kôš
špiniť
agresívny
posunúť sa
D
avvenuto (avvenire)
l'inconveniente
l'equivoco
il disagio
l'addetto
la ricezione
interrompere (interrotto)
to, čo sa prihodilo
nepríjemnosť, problém
nedorozumenie, omyl
nepríjemná situácia
určený, pridelený
príjem
prerušiť (prerušený)
Ma come si fa a…
Pace è fatta.
Non ha tutti i torti.
Slovník
la carta intestata
il villaggio
desolato
eppure
mica
il reclamo
iniziale
il risarcimento
E
La zona di produzione
La gradazione alcolica
L'abbinamento
gastronomico
La temperatura di
consumo
a stomaco vuoto
stagionato
assaggiare
stappare
dominazione
il picnic
papier so záhlavím
dedina
zničený; spustošený
a predsa
vôbec nie
reklamácia
počiatočný, úvodný
náhrada, odškodnenie
Produkčná oblasť
Alkoholické stupne
Spojenie
gastronomický
Konzumná teplota
nalačno
dozretý
ochutnať, skúsiť
otvoriť (zátku)
vláda
piknik
Sono famosi
il talento
la giunta regionale
Sú slávni
talent
regionálna komisia
Italia Oggi
Il processo
… di impoverimento
Il dovere civile e morale
Taliansko dnes
Proces
… ochudobnenia
Občianska a morálna
povinnosť
orientovaný, zameraný
viesť, riadiť
činiteľ
cudzí
špekulácia (staviteľská)
viesť dopredu
rásť
podriadiť, podrobiť
orientato
gestire
l'operatore
estraneo
la speculazione (edilizia)
portare avanti
la crescita
sottoporre
io sottopongo,
tu sottoponi, …
sottoposto
il collasso
l'infrastruttura
intervenire (intervenuto)
il consigliere
la bustina di zucchero
l'appello
appunto
impedire
zrútenie, kolaps
infraštruktúra
zasiahnuť
člen rady
malý balíček cukru
výzva, apel
práve
brániť
le lingue romanze
l'assessorato
románske jazyky
úrad radného
Slovník
Taliančina v triede
Užitočné slovíčka a výrazy k lekciám
La grammatica
Gramatika
l'articolo determinativo/
indeterminativo
partitivo (articolo/pronome)
il nome
femminile/maschile
singolare/plurale
il verbo
regolare/irregolare
futuro/presente/passato
l'imperfetto
il passato prossimo
člen určitý/neurčitý
delivý (zámeno)
podstatné meno
ženský/mužský
jednotné/množné číslo
sloveso
pravidelné/nepravidelné
budúci/prítomný/minulý
imperfektum
passato prossimo, minulý čas
zložený
passato remoto
il passato remoto
gerundium
il gerundio
kondicionál
il condizionale
veta podmienková
il periodo ipotetico
konjunktív
il congiuntivo
príčastie minulé
il participio passato
infinitív
l'infinito
imperatív, rozkazovací
l'imperativo
spôsob
pomocné sloveso
l'ausiliare (m.)
zvratné
riflessivo
neosobné
impersonale
príslovka
l'avverbio
miesta/času
di luogo/di tempo
miery/množstva
di misura/di quantità
prídavné meno
l'aggettivo
privlastňovacie
possessivo (pronome/
(zámeno/prídavné meno)
aggettivo)
komparatív
il comparativo
relatívny/absolútny
relativo/assoluto
superlatív
il superlativo
neurčitý
indefinito
zámeno
il pronome
…osobné priame/nepriame
…personale diretto/indiretto
častica
la particella
predložka (zložená)
la preposizione (articolata)
klad/zápor
l'affermazione/la negazione
la forma/la regola/la struttura tvar/pravidlo/stavba
podmet
il soggetto
La pronuncia e la grafia
Výslovnosť a pravopis
atono/tonico
l'accento/l'a. di parola
l'intonazione (f.)
la consonante
la pausa
la sequenza di lettere
la sillaba (ultima, penultima,
terzultima)
la vocale (accentata)
la vocale aperta/chiusa
neprízvučný/prízvučný
prízvuk/prízvuk v slove
intonácia
spoluhláska
pauza
sled písmen
slabika (posledná, predposledná, tretia od konce)
samohláska (prízvučná)
otvorená/zatvorená
samohláska
Le attività e gli esercizi
Aktivity a cvičení
Le frasi:
Attenzione!
Chiedete aiuto all'insegnante.
Vety:
Pozor!
Požiadajte o pomoc
vyučujúceho.
Porovnajte odpovedi s…
A teraz je rad na vás.
Všimnite si nové slová.
Formulujte domnienky.
Zamerajme sa (na určitý jav)…
Vymeňte si informácie.
Confrontate le risposte con…
E ora tocca a voi!
Evidenziate le parole nuove.
Fate delle ipotesi.
Mettiamo a fuoco.
Scambiatevi le informazioni.
I verbi:
ascoltare
associare/collegare
cercare/trovare
completare
correggere
descrivere
dire/esprimere
guardare
imparare
indicare
indovinare
iniziare/continuare
leggere
memorizzare
mettere in ordine
prendere appunti
raccontare
reagire
riassumere
ripetere
rispondere
scegliere
scrivere
sentire
sostituire
sottolineare
trasformare
verificare
vincere
Slovesá:
počúvať
priradiť/spojiť
hľadať/nájsť
doplniť
opraviť
popísať
povedať/vyjadriť
pozrieť sa/pozerať sa
naučiť
označovať
uhádnuť
začať/pokračovať
čítať
zapamätať si
utriediť, dát do správneho
poradia
poznamenať si
rozprávať
reagovať
zhrnúť
opakovať
odpovedať
vybrať
napísať
počuť, vypočuť si
nahradiť
podčiarknuť
pretvoriť; previesť (vetu)
overiť
zvíťaziť
Ďalšie výrazy:
po sebe, za sebou/v pároch,
vo dvojiciach/v skupinách
po družstvách/striedavo
a squadre/a turno
formálny/neformálny
formale/informale
častý
frequente
správne/správny/chybný
giusto/corretto/sbagliato
rozvaha (pren. zhodnotenie)
il bilancio
obsah/význam
il contenuto/il significato
protiklad
il contrario
dialóg
il dialogo
kresba/obrázok
il disegno/l'immaggine
papier/zošit
il foglio/il quaderno
zhrnutí (krátky prehľad)/
il riassunto/la sintesi
súhrn
opakovanie
il ripasso
text/nadpis/riadok
il testo/il titolo/la riga
v číslech/písmeny
in cifre/in lettere
námět/téma
l'argomento/il tema
(seba)hodnotenie
l'(auto)valutazione
zoznam
l'elenco
chyba
l'errore
príklad
l'esempio
idiomatická väzba, ustálené
l'espressione idiomatica
vetné spojenie
la casella/la colonna/la tabella okienko/stĺpec/tabuľka
popis
la descrizione
stránka
la pagina
slovo
la parola
otázka/odpoveď
la domanda/la risposta
riešenie/výsledok
la soluzione/il risultato
výmena názorov
lo scambio di idee
Altre espressioni:
a catena/a coppie/in gruppi
Download

Slovník - Ucebnice