ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
REZACIE DRÔTY
Kapitola: 1.
Strana: - 1 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Kategórie rezacích drôtov
Naša spoločnosť ponúka najširší výber mosadzných a povlakovaných rezacích drôtov. Predávame kvalitné
značkové európske rezacie drôty (EDM TOP WIRE) a kvalitné verzie ázijských rezacích drôtov.
Naše drôty nie sú vyrobené v Číne, Taiwane, Hongkongu ani v iných čínskych územiach.
Technologicky najjednoduchšie a aj najlacnejšie sú mosadzné rezacie drôty. Predávame ich v optimálnom
zložení CuZn37 = 63% medi a 37% zinku. Nepredávame ochudobnené zloženie CuZn40, ktoré obsahuje iba
60% medi !!! Drôt s menším obsahom medi neznesie vysoké prúdové zaťaženie, preto reže nižšou rýchlosťou a
tým sa zvyšuje jeho spotreba.
Vzhľadom na požiadavku zvýšenia produktivity rezania stúpa záujem o rýchlejšie povlakované rezacie drôty a v
súčasnom období hlavne o najrýchlejšie rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi.
Mosadzné rezacie drôty CuZn37
(CuZn37 = optimálne zloženie mosadzných rezacích drôtov)
ELECUT BRASS CuZn37 v prevedeniach 980N, 500N a 390N
Značkový EDM TOP BRASS-WIRE CuZn37 v prevedeniach 1000N, 900N, 500N a 390N
Základné povlakované rezacie drôty = o 20 až 30% rýchlejšie ako mosadzné drôty
Značkový EDM TOP Z-WIRE v prevedeniach 900N, 800N a 500N
Rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi = o 40 až 50% rýchlejšie ako
mosadzné drôty
ELECUT SUPER ZINC v prevedeniach 980N, 800N, 500N a 390N **
ELECUT X v prevedení 500N ***
ELECUT D v prevedení 800N
Značkový EDM TOP ZZ-WIRE v prevedeniach 900N, 800N, 500N a 390N **
Značkový EDM TOP X-WIRE v prevedení 520N ***
Značkový EDM TOP D-WIRE v prevedení 800N **
Radi Vám vyšpecifikujeme najvhodnejšie rezacie drôty pre Vaše potreby.
Poznámky:
** ELECUT SUPER ZINC, EDM TOP ZZ-WIRE a EDM TOP D-WIRE
Nová generácia povlakovaných rezacích drôtov s mosadzným jadrom a pokročilými viacvrstvenými povlakmi
s obsahom vzácnych kovov. Špeciálne vyvinuté pre dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného
povrchu po vyrezaní.
*** EDM TOP X-WIRE a ELECUT X
Nová generácia povlakovaných rezacích drôtov s medeným jadrom a pokročilými viacvrstvenými povlakmi
s obsahom vzácnych kovov. Vhodný pre technológie a stroje vyžadujúce mäkký rezací drôt.
Kombinácia medeného jadra a viacnásobných pokročilých povlakov s obsahom vzácnych kovov zaručuje
dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného povrchu po vyrezaní.
Kapitola: 1.
Strana: - 2 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Mosadzné rezacie drôty CuZn37
(CuZn37 = optimálne zloženie mosadzných rezacích drôtov)
Kvalitný ázijský rezací drôt - vysoko čistý, bezparafínový - najpredávanejší
ELECUT BRASS - mosadzný rezací drôt
CuZn37 s pevnosťou v ťahu 980 N/mm2
Objednávacie
číslo
291210
291215
291220
291620
292020
290520
291225
291625
292025
290525
291025
291525
291230
291630
292030
290530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3 / 3,5
3 / 3,5
3 / 3,5
7/8
16
5
3 / 3,5
7/8
16
5
10
20
3 / 3,5
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
6
2
1
4
6
2
1
4
2
1
6
2
1
4
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3 / 3,5
3 / 3,5
3 / 3,5
7/8
16
5
3 / 3,5
7/8
16
5
10
20
3 / 3,5
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
6
2
1
4
6
2
1
4
2
1
6
2
1
4
CuZn37 s pevnosťou v ťahu 500 N/mm2
Objednávacie
číslo
251210
251215
251220
251620
252020
250520
251225
251625
252025
250525
251025
251525
251230
251630
252030
250530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností, množstve drôtu na
cievke a inom zložení (CuZn40, CuZn35, ...) Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 3 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Mosadzné rezacie drôty CuZn37
(CuZn37 = optimálne zloženie mosadzných rezacích drôtov)
Značkový európsky rezací drôt vysokej kvality - vysoko čistý, bezparafínový
" EDM TOP BRASS-WIRE "
EDM TOP BRASS-WIRE CuZn37 s pevnosťou v ťahu 900 N/mm2
Objednávacie
číslo
191210
191215
191220
191620
192020
190520
191225
191625
192025
190525
191025
191525
191230
191630
192030
190530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3,5 / 4
3,5 / 4
3,5 / 4
7/8
16
5
3,5 / 4
7/8
16
5
10
20
3,5 / 4
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
4
2
1
2
4
2
1
2
2
1
4
2
1
2
EDM TOP BRASS-WIRE CuZn37 s pevnosťou v ťahu 500 N/mm2
Objednávacie
číslo
151210
151215
151220
151620
152020
150520
151225
151625
152025
150525
151025
151525
151230
151630
152030
150530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3,5 / 4
3,5 / 4
3,5 / 4
7/8
16
5
3,5 / 4
7/8
16
5
10
20
3,5 / 4
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
4
2
1
2
4
2
1
2
2
1
4
2
1
2
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností, množstve drôtu
na cievke a inom zložení (CuZn40, CuZn35, ...) Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 4 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Základné povlakované rezacie drôty
o 20 až 30% rýchlejšie ako mosadzné rezacie drôty
Značkový európsky rezací drôt vysokej kvality
" EDM TOP Z-WIRE "
- jadro: mosadzný drôt CuZn37
- povlak: zinok
- ekvivalent: Cobra Cut A, Cobra Cut, Thermo A, Alphacut 800, Alphacut 500 ...
EDM TOP Z-WIRE s pevnosťou v ťahu 900 N/mm2
Objednávacie
číslo
1191210
1191215
1191220
1191620
1192020
1190520
1191225
1191625
1192025
1190525
1191025
1191525
1191230
1191630
1192030
1190530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3,5 / 4
3,5 / 4
3,5 / 4
7/8
16
5
3,5 / 4
7/8
16
5
10
20
3,5 / 4
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
4
2
1
2
4
2
1
2
2
1
4
2
1
2
EDM TOP Z-WIRE s pevnosťou v ťahu 500 N/mm2
Objednávacie
číslo
1151210
1151215
1151220
1151620
1152020
1150520
1151225
1151625
1152025
1150525
1151025
1151525
1151230
1151630
1152030
1150530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3,5 / 4
3,5 / 4
3,5 / 4
7/8
16
5
3,5 / 4
7/8
16
5
10
20
3,5 / 4
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
4
2
1
2
4
2
1
2
2
1
4
2
1
2
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností a inom množstve drôtu na
cievke Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 5 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi
o 40 až 50% rýchlejšie ako mosadzné rezacie drôty
"ELECUT SUPER ZINC " – najpredávanejší povlakovaný drôt
- jadro: mosadzný drôt CuZn37
- povlak: viacnásobný - zliatina zinku s obsahom volfrámmedi a vzácnych kovov
- ekvivalent: Topas Plus H, Gamma Z a staré jednopovlakové Cobra Cut A , Thermo A ...
- Pre dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného povrchu.
ELECUT SUPER ZINC s pevnosťou v ťahu 980 N/mm2
Objednávacie
číslo
Priemer
(mm)
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
Veľkosť
cievky
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
Počet cievok
v balení
1891210
1891215
1891220
0,10
0,15
0,20
980
980
980
K125
K125
K125
3 / 3,5
3 / 3,5
3 / 3,5
1
1
6
1891620
1892020
1890520
1891225
0,20
0,20
0,20
0,25
980
980
980
980
K160
K200
P5
K125
7/8
16
5
3 / 3,5
2
1
4
6
1891625
1892025
1890525
1891025
0,25
0,25
0,25
0,25
980
980
980
980
K160
K200
P5
P10
7/8
16
5
10
2
1
4
2
1891525
1891230
1891630
1892030
0,25
0,30
0,30
0,30
980
980
980
980
P15
K125
K160
K200
20
3 / 3,5
7/8
16
1
6
2
1
1890530
0,30
980
P5
5
4
ELECUT SUPER ZINC s pevnosťou v ťahu 500 N/mm2
Objednávacie
číslo
Priemer
(mm)
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
Veľkosť
cievky
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
Počet cievok
v balení
1851210
1851215
0,10
0,15
500
500
K125
K125
3 / 3,5
3 / 3,5
1
1
1851220
1851620
1852020
1850520
0,20
0,20
0,20
0,20
500
500
500
500
K125
K160
K200
P5
3 / 3,5
7/8
16
5
6
2
1
4
1851225
1851625
1852025
1850525
0,25
0,25
0,25
0,25
500
500
500
500
K125
K160
K200
P5
3 / 3,5
7/8
16
5
6
2
1
4
1851025
1851525
1851230
1851630
0,25
0,25
0,30
0,30
500
500
500
500
P10
P15
K125
K160
10
20
3 / 3,5
7/8
2
1
6
2
1852030
1850530
0,30
0,30
500
500
K200
P5
16
5
1
4
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností a inom množstve drôtu na
cievke Vám poskytneme na požiadanie
Kapitola: 1.
Strana: - 6 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi
o 40 až 50% rýchlejšie ako mosadzné rezacie drôty
"ELECUT SUPER ZINC "
- jadro: mosadzný drôt CuZn37
- povlak: viacnásobný - zliatina zinku s obsahom volfrámmedi a vzácnych kovov
- ekvivalent: Topas Plus H, Gamma Z a staré jednopovlakové Cobra Cut A , Thermo A ...
- Pre dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného povrchu.
ELECUT SUPER ZINC s pevnosťou v ťahu 800 N/mm2
Objednávacie
číslo
1881210
1881215
1881220
1881620
1882020
1880520
1881225
1881625
1882025
1880525
1881025
1881525
1881230
1881630
1882030
1880530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3 / 3,5
3 / 3,5
3 / 3,5
7/8
16
5
3 / 3,5
7/8
16
5
10
20
3 / 3,5
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
6
2
1
4
6
2
1
4
2
1
6
2
1
4
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností a inom množstve
drôtu na cievke Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 7 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi
o 40 až 50% rýchlejšie ako mosadzné rezacie drôty
Značkový európsky rezací drôt vysokej kvality
" EDM TOP ZZ-WIRE "
- jadro: mosadzný drôt CuZn37
- povlak: viacnásobný - zliatina volfrámmedi a vzácnych kovov
- ekvivalent: Topas Plus H, Gamma Z a staré jednopovlakové Cobra Cut A , Thermo A ...
- Pre dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného povrchu.
EDM TOP-ZZ WIRE s pevnosťou v ťahu 900 N/mm2
Objednávacie
číslo
1691210
1691215
1691220
1691620
1692020
1690520
1691225
1691625
1692025
1690525
1691025
1691525
1691230
1691630
1692030
1690530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3,5 / 4
3,5 / 4
3,5 / 4
7/8
16
5
3,5 / 4
7/8
16
5
10
20
3,5 / 4
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
4
2
1
2
4
2
1
2
2
1
4
2
1
2
EDM TOP-ZZ WIRE s pevnosťou v ťahu 500 N/mm2
Objednávacie
číslo
1651210
1651215
1651220
1651620
1652020
1650520
1651225
1651625
1652025
1650525
1651025
1651525
1651230
1651630
1652030
1650530
Priemer
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Veľkosť
cievky
K125
K125
K125
K160
K200
P5
K125
K160
K200
P5
P10
P15
K125
K160
K200
P5
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3,5 / 4
3,5 / 4
3,5 / 4
7/8
16
5
3,5 / 4
7/8
16
5
10
20
3,5 / 4
7/8
16
5
Počet cievok
v balení
1
1
4
2
1
2
4
2
1
2
2
1
4
2
1
2
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností a inom množstve
drôtu na cievke Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 8 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi
o 40 až 50% rýchlejšie ako mosadzné rezacie drôty
" ELECUT X "
- jadro: čistý medený drôt Cu
- povlak: viacnásobný - zliatina volfrámmedi a vzácnych kovov
- ekvivalent: Topas Plus X, a staré jednopovlakové SW-X, Bronco Cut X, Betacut X ...
- Pre dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného povrchu.
ELECUT X s pevnosťou v ťahu 500 N/mm2
Objednávacie
číslo
1951210
Priemer
(mm)
0,10
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
500
Veľkosť
cievky
K125
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3,5 / 4
Počet cievok
v balení
1
1951215
0,15
500
K125
3,5 / 4
1
1951220
0,20
500
K125
3,5 / 4
4
1951620
0,20
500
K160
7/8
2
1952020
0,20
500
K200
16
1
1950520
0,20
500
P5
5
2
1951225
0,25
500
K125
3,5 / 4
4
1951625
0,25
500
K160
7/8
2
1952025
0,25
500
K200
16
1
1950525
0,25
500
P5
5
2
1951025
0,25
500
P10
10
2
1951525
0,25
500
P15
20
1
1951230
0,30
500
K125
3,5 / 4
4
1951630
0,30
500
K160
7/8
2
1952030
0,30
500
K200
16
1
1950530
0,30
500
P5
5
2
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností a inom množstve
drôtu na cievke Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 9 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi
o 40 až 50% rýchlejšie ako mosadzné rezacie drôty
Značkový európsky rezací drôt vysokej kvality
" EDM TOP X-WIRE "
- jadro: čistý medený drôt Cu
- povlak: viacnásobný - zliatina volfrámmedi a vzácnych kovov
- ekvivalent: Topas Plus X, a staré jednopovlakové SW-X, Bronco Cut X, Betacut X ...
- Pre dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného povrchu.
EDM TOP-X WIRE s pevnosťou v ťahu 520 N/mm2
Objednávacie
číslo
1751210
Priemer
(mm)
0,10
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
520
Veľkosť
cievky
K125
Množstvo drôtu
na cievke (kg)
3,5 / 4
Počet cievok
v balení
1
1751215
0,15
520
K125
3,5 / 4
1
1751220
0,20
520
K125
3,5 / 4
4
1751620
0,20
520
K160
7/8
2
1752020
0,20
520
K200
16
1
1750520
0,20
520
P5
5
2
1751225
0,25
520
K125
3,5 / 4
4
1751625
0,25
520
K160
7/8
2
1752025
0,25
520
K200
16
1
1750525
0,25
520
P5
5
2
1751025
0,25
520
P10
10
2
1751525
0,25
520
P15
20
1
1751230
0,30
520
K125
3,5 / 4
4
1751630
0,30
520
K160
7/8
2
1752030
0,30
520
K200
16
1
1750530
0,30
520
P5
5
2
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností a inom množstve
drôtu na cievke Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 10 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi
o 40 až 50% rýchlejšie ako mosadzné rezacie drôty
" ELECUT D "
- jadro: mosadzný drôt CuZn20
- povlak: viacnásobný - zliatina volfrámmedi a vzácnych kovov
- ekvivalent: Topas Plus D, Cobra Cut D, Cobra Cut S, Cobra Cut V, Megacut D,
Megacut HS, Alphacut D...
- Pre dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného povrchu.
ELECUT D s pevnosťou v ťahu 800 N/mm2
Množstvo
Počet cievok
drôtu na
v balení
cievke (kg)
Objednávacie
číslo
Priemer
(mm)
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
Veľkosť
cievky
1381210
0,10
800
K125
3,5 / 4
1
1381215
0,15
800
K125
3,5 / 4
1
1381220
0,20
800
K125
3,5 / 4
4
1381620
0,20
800
K160
7/8
2
1382020
0,20
800
K200
16
1
1380520
0,20
800
P5
5
2
1381225
0,25
800
K125
3,5 / 4
4
1381625
0,25
800
K160
7/8
2
1382025
0,25
800
K200
16
1
1380525
0,25
800
P5
5
2
1381025
0,25
800
P10
10
2
1381525
0,25
800
P15
20
1
1381230
0,30
800
K125
3,5 / 4
4
1381630
0,30
800
K160
7/8
2
1382030
0,30
800
K200
16
1
1380530
0,30
800
P5
5
2
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností a inom množstve
drôtu na cievke Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 11 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Rezacie drôty s pokročilými viacvrstvenými povlakmi
o 40 až 50% rýchlejšie ako mosadzné rezacie drôty
Značkový európsky rezací drôt vysokej kvality
" EDM TOP D-WIRE "
- jadro: mosadzný drôt CuZn20
- povlak: viacnásobný - zliatina volfrámmedi a vzácnych kovov
- ekvivalent: Topas Plus D, Cobra Cut D, Cobra Cut S, Cobra Cut V, Megacut D,
Megacut HS, Alphacut D...
- Pre dosahovanie maximálnych rezných rýchlostí a kvalitného povrchu.
EDM TOP D-WIRE s pevnosťou v ťahu 800 N/mm2
Množstvo
Počet cievok
drôtu na
v balení
cievke (kg)
Objednávacie
číslo
Priemer
(mm)
Pevnosť v
ťahu (N/mm2)
Veľkosť
cievky
1481210
0,10
800
K125
3,5 / 4
1
1481215
0,15
800
K125
3,5 / 4
1
1481220
0,20
800
K125
3,5 / 4
4
1481620
0,20
800
K160
7/8
2
1482020
0,20
800
K200
16
1
1480520
0,20
800
P5
5
2
1481225
0,25
800
K125
3,5 / 4
4
1481625
0,25
800
K160
7/8
2
1482025
0,25
800
K200
16
1
1480525
0,25
800
P5
5
2
1481025
0,25
800
P10
10
2
1481525
0,25
800
P15
20
1
1481230
0,30
800
K125
3,5 / 4
4
1481630
0,30
800
K160
7/8
2
1482030
0,30
800
K200
16
1
1480530
0,30
800
P5
5
2
Informácie o možnostiach dodávky iných priemerov drôtu, veľkostí cievok, pevností a inom množstve
drôtu na cievke Vám poskytneme na požiadanie.
Kapitola: 1.
Strana: - 12 -
ELERO, s.r.o.
Považská Teplá 28
017 05 Považská Bystrica
Slovakia
Tel.: 00421 42 4331991-2
Mobil: 00421 907 411 787
Fax/Tel.: 00421 42 4331990
E-mail: [email protected] www.elero.sk
Rezacie drôty
Základné rozmery cievok
Veľkosť cievky
Vonkajší priemer
D (mm)
Celková šírka
W (mm)
K125 (DIN125)
125
125
K160 (DIN160)
160
160
K200 (DIN200)
200
200
K250 (DIN250)
250
200
K355 (DIN355)
355
200
P3
130
110
P5
160
115
P10
200
134
P15
250
140
Radi Vám vyšpecifikujeme najvhodnejšie rezacie drôty pre Vaše potreby.
Kapitola: 1.
Strana: - 13 -
Download

Rezacie drôty - kliknite tu