CENNÍK REKLAMY PRE ROK 2014 pre portály centrum.sk, atlas.sk, pluska.sk
CENNÍK FLAT FORMÁTOV - štandardné formáty
Cena reklamných balíkov na 1 týždeň - GROSS CENA
Médiá
Popis umiestnenia
Počet
impresií
Titulné stránky
Atlas.sk + Centrum.sk + Pobox.sk + Pluska.sk
titulky portálov
1 200 000
7 000 €
5,83 €
Titulné stránky
Atlas.sk + Centrum.sk + Pobox.sk + Pluska.sk
titulky portálov
700 000
4 800 €
6,86 €
Titulné stránky
Atlas.sk + Centrum.sk + Pobox.sk + Pluska.sk
titulky portálov
350 000
2 700 €
7,71 €
Titulné stránky
Titulky portálov + mail služby
titulky portálov a freemaily atlas.sk, centrum.sk, pobox.sk
2 000 000
8 000 €
Titulné stránky
Pluska.sk
titulka pluska.sk
400 000
5 100 €
Titulné stránky
Pluska.sk
titulka pluska.sk/ alebo možnosť floating s magazínmi pod pluska.sk
800 000
8 500 €
Spravodajstvo
Aktualne.sk + Plus 7 dni + Pluska.sk
floating na titulkách magazínov a v článkoch
800 000
8 000 €
10 400 €
Spravodajstvo
Pluska.sk
floating v kategóriách a článkoch
300 000
2 600 €
2 600 €
3 400 €
Spravodajstvo
Pluska.sk
floating v kategóriách a článkoch
500 000
3 500 €
3 500 €
4 500 €
Spravodajstvo
Aktuálne.sk
6 000 €
7 500 €
5 000 €
Žena
Wanda.sk + Žena.sk
balík dvoch ženských portálov, zobrazuje sa na titulkách, v kategóricáh a článkoch
300 000
4 000 €
5 500 €
3 000 €
Žena
Wanda.sk + Žena.sk + Glanc.sk
balík troch ženských portálov, zobrazuje sa na titulkách, v kategóricáh a článkoch
400 000
4 900 €
4 900 €
6 300 €
Žena
Zena.sk + iZdravie.sk
zobrazuje sa na titulkách, v kategóriách a článkoch
200 000
2 800 €
2 800 €
3 600 €
Žena
Ženský obsah
wanda.sk, zena.sk, glanc.sk, spravodajstvo/prominenti, lepsiebyvanie.sk,
ipeknebyvanie.sk, pluska.sk/mollie, imamina.sk
600 000
6 600 €
6 600 €
8 600 €
Muž
Automix.sk + Magazin.sk
balík dvoch mužkých portálov, zobrazuje sa na titulkách, v kategóricáh a článkoch
300 000
4 000 €
5 400 €
Muž
Automix.sk + Magazin.sk + Brejk.sk
balík troch mužkých portálov, zobrazuje sa na titulkách, v kategóricáh a článkoch
350 000
4 400 €
5 300 €
magazin.sk, automix.sk, brejk.sk, spravodajstvo
1 000 000
745x100
955x100
955x200,9
90x200
Cena reklamných balíkov (prepočet na CPT)
Segment
SKIN
300x300
2 500 €
3 500 €
4 000 €
4 000 €
200x200
630x300,
640x400
745x100
955x100
955x200
SKIN
300x300
12,75 €
6,25 €
8,13 €
6 500 €
6 500 €
4 400 €
6 500 €
8,67 €
10,00 €
13,00 €
8,67 €
11,33 €
12,00 €
3 000 €
9,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
13,33 €
18,33 €
10,00 €
12,25 €
12,25 €
15,75 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
11,00 €
11,00 €
14,33 €
13,33 €
18,00 €
12,57 €
15,14 €
6 000 €
11,67 €
4 000 €
11,67 €
13,33 €
13,33 €
12,57 €
6,50 €
8 000 €
21,67 €
21,67 €
Mužský obsah + free mail služby cielené na mužov
Referáty.sk + CP.sk + Slovníky + Pohľadnice
Hobby
iZahradkar.sk + iPeknebyvanie.sk + Lepsiebyvanie.sk +
Pluska.sk/mollie
Služby
CP.sk - výsledky vyhľadania
400 000
1 700 €
Služby
CP.sk
1 000 000
2 800 €
Služby
free mail Atlas.sk + Centrum.sk + Pobox.sk
1 000 000
1 750 €
1 900 €
1,75 €
1,90 €
Služby
REACH BALÍK - online služby + mail
floating na celom portfóliu centrum.sk, atlas.sk, pluska.sk
1 000 000
3 800 €
5 300 €
3,80 €
5,30 €
Služby
REACH BALÍK - online služby + mail
2 týždne - floating na celom portfóliu centrum.sk, atlas.sk, pluska.sk
3 000 000
6 800 €
9 500 €
2,27 €
3,17 €
Počet
impresií
net net
2 300 €
2 700 €
2 600 €
200 000
630x300
7,00 €
Muž
floating v kategóriách a článkoch
200x200
4,00 €
3 250 €
Mladí
1 000 000
300x600
10,63 €
500 000
3 500 €
300x600
2 600 €
13,33 €
8,00 €
2,30 €
3 100 €
10,00 €
2,70 €
13,00 €
13,00 €
15,50 €
4,25 €
2,80 €
CENNÍK ŠPECIÁLNYCH FORMÁTOV - NET NET SUMY
Segment
Médiá
Počet
impresií
net net
Titulná stránka portálu
SKIN na titulnej stránke Centrum.sk
3 000 000
9 500 €
CENA NET NET / 1 TÝŽDEN
Titulná stránka portálu
SKIN na titulnej stránke Centrum.sk s fixnutými bokmi
3 000 000
12 500 €
CENA NET NET / 1 TÝŽDEN
VÝBER OBSAHOVÉ MAGAZÍNY / SPRAVODAJSTVO
(Video formát v obrandovanom layeri spustený automaticky
zavretí layeru)
+ sticker po
200 000
9 500 €
100 000
5 500 €
CENA NET NET
Video lišta
VÝBER OBSAHOVÉ MAGAZÍNY / SPRAVODAJSTVO
(Sticker lišta 955x153 px s videom + na mouse over video formát v
obrandovanom layeri)
200 000
6 500 €
100 000
3 500 €
CENA NET NET
Mobil banner
Mobilná verzia CP.sk (216x50px )
1 000 000
2 500 €
Leader
board
Screen
Square
Double
Square
Mini
Square
Wallpape
r
745x100
955x100
745x200
955x200
300x300
300x600
200x200
630x300
640x400
27 €
Video interstitial
CENA NET NET / 1 TÝŽDEN
CENNÍK CPT FORMÁTOV - štandardné formáty
CENNÍK CPT FORMÁTOV - NEŠTANDARDNÉ
Segment
Médiá
Titulné stránky
Atlas.sk, Centrum.sk, Pobox.sk, Pluska.sk
17 €
Správy
Aktuálne.sk, Dnes.sk, Plus 7 dní
23 €
30 €
15 €
Ženské magazíny
50 €
PR článok
Aktuálne.sk
Layer
65 €
PR článok
wanda.sk, zena.sk
PR článok
glanc.sk, izdravie.sk
PR článok
magazin.sk, automix.sk
70 €
PR článok
lepsiebyvanie.sk
14 €
Direct mail - cielený
70 €
PR článok
ipeknebyvanie.sk
12 €
Direct mail - necielený
50 €
PR článok
pluska.sk
PR článok
ostané magazíny
Reklamná súťaž
online magazíny
15 €
30 €
15 €
12 €
15 €
Online služby
CP.sk, Referáty.sk, Slovníky, Pohľadnice
10 €
20 €
Free maily
Atlas.sk, Centrum.sk, Pobox.sk
7€
10% príplatok za každých začatých 5 kB naviac nad maximálne stanovenú veľkosť.
Sticker
85 €
30 €
20 €
15 €
Reklamné formáty s pridaným zvukom alebo videom +30% k balíkovej cene.
Umiestnenie
75 €
20 €
25 €
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Formát
Layer + Sticker
25 €
20 €
Ceny sú uvedené v Gross, ak nie je uvedené inak.
Gross CPT
Interstitial + Sticker
20 €
Magazín.sk, Automix.sk, Brejk.sk
iZahradkar.sk, Dobrejedlo.sk, Zazracnysvet.sk
Poznámky:
Formát
Layer + square/doublesquare/screen
Žena.sk, Wanda.sk, Lepšiebývanie.sk, Bulvár.sk, Glanc.sk, Pluska.sk/mollie, Izdravie.sk, iPeknebyvanie.sk, iMamina.sk
Mužské magazíny
Ostatné magazíny
Balíkové ceny platia výlučne na kalendárny týždeň (pondelok - nedeľa).
CENNÍK PR FORMÁTOV (PR, RS, Súťaž)
27 €
Reklamná správa
Centrum.sk HP
Reklamná správa
Freemail služby
Reklamná správa
Aktuálne.sk
Reklamná správa
online magazíny
Download

CENNÍK REKLAMY PRE ROK 2014 pre portály centrum.sk