spol.s r.o., BETONÁRSKA VÝROBA , Mikovíniho č.8 , 917 01 TRNAVA
www.techstav.sk
platný od 1.1.2015
Všetky uvedené ceny sú EX WORK (zo závodu), vrátane nakládky tovaru zabaleného na paletách.
Kontakt:
tel.:033 / 5512 406
Označenie
výrobku
Veľkosť
(rozmery)
fax:033 / 5512 406
dĺ./š./v.
mobil:0905 442 224
(mm)
Hrúbka Betónová Potreba na Cena za
steny
(mm)
zálievka
m3/m2
2
m muriva
(ks/m2)
Cena za
Počet kusov
kus
na palete
bez DPH
s DPH
deliaca D
rohová R
(Eur/ks)
(Eur/ks)
(ks)
(kg)
40+10R+10RD
16 - 17,5
60
975
40+10R/D
17,5 - 21,5
50
915
30+5R+5RD
20 - 25
40
825
20+5R+5D
21 - 30
30
675
18 + 6R
25
24
600
12D+6R+6RD
27 - 39
24
865
15 + 5D
28
20
560
kus
Debniaci dielec 15
BD - 15
500/150/230
150
0,082
8,5
0,88
1,06
Debniaci dielec 20
BD - 20
500/200/230
200
0,123
8,5
0,94
1,13
Debniaci dielec 25
BD - 25
500/250/230
250
0,163
8,5
1,00
1,20
Debniaci dielec 30
BD - 30
500/300/230
300
0,206
8,5
1,07
1,28
Debniaci dielec 40
BD - 40 z
základná,rohová
500/400/230
400
0,286
8,5
1,25
1,50
Debniaci dielec 40
BD - 40 d
deliaca,rohová
500/400/230
400
0,280
8,5
1,25
1,50
Debniaci dielec 50
BD - 50
400/500/230
500
0,280
11
1,26
1,51
Dielec stĺpový
DS 20 x 20
200/200/230
200/400/230
200
0,114
22
0,85
1,02
100
250/250/230
200
0,140
11
1,13
1,36
50
300/300/230
250
0,150
17,5
1,04
1,25
80
390/390/230
300
0,180
14,5
1,16
1,39
45
500/500/230
400
0,256
11
1,47
1,76
24
Ø 300/230
500
0,345
8,5
1,55
1,86
400/200/200
20
300
0,146
14,5
1,22
1,46
500/150/230
S
S
S
800
S
750
T
880
T
675
S
580
T
700
200
0,068
12,5
1,13
1,36
45
518
40+5D+5Pol.
15
50
750
Dielec ekonomický
DE - 15
S
11,5
Dielec vlnkový
DV - 20
T
35
Dielec stĺpový kruh
DS K 30
T
24
Dielec stĺpový
DS 50 x 50
T
15
Dielec stĺpový
DS 40 x 40
T
11
Dielec stĺpový
DS 30 x 30
ks/paleta palety
15
Dielec stĺpový
DS 25 x 25
Typ
8
Dielec stĺpový
DS 20 x 40
Hmotnosť
T
S
18
150
0,039
8,5
1,04
1,25
60
1080
T
strana 1/2
Kontakt:
Označenie
Veľkosť
Hrúbka
Tepelný
tel.:033 / 5512 406
výrobku
(rozmery)
steny
odpor
fax:033 / 5512 406
dĺ./š./v.
mobil:0905 442 224
(mm)
(mm) R (m2KW -1)
Strieška
ST - 12
200/200/60
120
–-
Strieška
ST - 15
200/250/60
150
–-
200/300/63
200
–-
250/200/230
200
–-
bez DPH
s DPH
deliaca D
rohová R
(ks/m2)
(ks/m)
(Eur/ks)
(Eur/ks)
(ks)
5
0,85
5
5
4
250/250/230
250
–-
4
1,02
300
–-
4
500/70/220
70
–-
9
0,85
1,02
500/100/220
100
–-
9
0,85
1,02
500/120/220
120
–-
9
1,30
1,56
1,40
1,68
500/200/220
200
0,63
9
300/250/220
250
0,73
14,5
S
540
102
T
663
80
1040
S
80
1280
T
19
1,50
1,80
0,67
0,80
0,76
0,91
0,85
1,02
1,28
1,54
Tvárnica nosná 25
TN - 25
90
16
Tvárnica nosná 20
TN - 20
S
696
13
Tvárnica priečková
TP - 12
(kg)
6,5
Tvárnica priečková
TP - 10
Typ
ks/paleta palety
6
Tvárnica priečková
TP - 7
120
(ks/m)
250/300/230
Hmotnosť
5,8
(ks/m)
U - profil
UP - 30
na palete
(ks/m)
U - profil
UP - 25
Počet kusov
kus
(ks/m)
U - profil
UP - 20
Cena za
kus
m2 muriva
(ks/m)
Strieška
ST - 20
Potreba na Cena za
0,90
1,08
Tvárnica nosná 30
60
1140
88+16D
11 - 11,5
104
1150
70+20D
14 - 15
90
1280
60 + 20D
16 - 17
80
1300
40 + 10RD
24,5 - 25
50
1230
55 + 5RD
18,5 - 19
60
1110
25 + 5RD
27,5 - 31,5
30
845
T
T
T
T
T
T
T
1,22
1,46
105 x 90
8,30
9,96
T
105 x 80
8,30
9,96
S
TN - 30
378/300/220
300
0,83
11,5
Drevená paleta
T
Drevená paleta
S
Pri dodávke výrobkov firma Techstav fakturuje za palety cenu podľa platného cenníka Techstavu. Kupujúci je povinný
vrátiť palety na vlastné náklady. Palety môžu byť vrátené do 3 mesiacov od expedície z Techstavu.
Po uplynutí 3 mesiacov už firma Techstav nie je povinná palety spätne odkúpiť. Techstav preberie späť len taký počet
paliet, aký bol odobratý. Techstav preberá palety nepoškodené, očistené a uložené na seba (nie do seba). Palety musia
byť pri preberaní už roztriedené podľa typov paliet. Pri nedodržaní týchto dodacích podmienok nebudú palety od
odberateľa prebraté.
strana 2/2
Download

vo formáte .pdf