Podstatné mená – test pre 5. ročník
meno žiaka: ............................................
trieda: ............
počet bodov: ................
1. V ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru dlaň?
a/ laň, päste, piesne, radosť
c/ vane, kone, sviece, pece
b/ kuchyne, lode, básne, sieť
d/ piesne, lode, čakárne, päsť
2. V ktorej možnosti nie sú správne určené gramatické kategórie podst. mena udice :
a/ ženský rod, sg., G
c/ ženský rod, pl., D
b/ ženský rod, pl., A
d/ ženský rod, pl., N
3. V ktorej možnosti je pravopisná chyba?
a/ elektrikári, dari, klavíry
c/ mamy, oznamy, na poli
b/ hotely, domy, soli
d/ mobily, murári, včely
4. V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená v správnom tvare?
a/ stolmi, stromami, knihmi
c/ zástaviek, šípok, líšiek
b/ dedovia, od susedou, ryby
d/ prstom, slaninou, rán
5. V ktorom vzore dochádza k porušovaniu pravidla o rytmickom krátení?
a/ mesto
b/ vysvedčenie
c/ žena
d/ srdce
6. Ktoré podstatné mená sú toho istého rodu?
a/ krava, hus, labuť
b/ pojmy, čísla, moria
b/ povesť, kosť, hrad
d/ počítač, ujom, číslom
7. Koľko podstatných mien v texte sa skloňuje podľa vzoru kosť?
TEXT: Bolo že to radosti! Ráno napadol sneh a my sme vybehli na dvor. Po jari ani
stopy. Naopak. Obloha sa zatiahla a biele chumáče snehu nám padali na nosy. Aj keď
sa už blížia jarné prázdniny, zima sa s nami nechce rozlúčiť.
a/ 2
b/ 3
c/4
d/5
8. V 5. vete textu sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov:
a/ žena, ulica, dub, dub
b/ ulica, stroj, dub. chlap
c/ žena, stroj, dub, dub
d/ hrdina, dlaň, stroj, dub
9. V ktorej možnosti je chyba?
a/ idem od Jary
b/ od jari do zimy
c/ idem od Jara
d/ idem od Jari
10. Ktorá možnosť je nesprávna?
a/ z dedkovej pamäte
b/ z pamäte počítača
c/ písal pamäti
d/ v tvojej pamäti
11. V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená napísané správne?
a/ mrkvy a kaleráby, lipy a brezy, husy a kravy
b/ idem do Bratislavy, z Nitry do Spišskej Novej Vsi
c/ zo školy do kina, pod papierovov hviezdou, tri výkresy
d/ mojim kamarátkám, tvojim rodičom, našich srdiec
12. V ktorej vete je podstatné meno stredného rodu, množného čísla, v G, vzor mesto?
a/ Z divadla sme išli rovno domov.
b/ Nevzdali sme sa našich úloh.
c/ V lete pôjdeme k moru lietadlom.
d/ V celozrnnom rožku je veľa zŕn.
13. V ktorej vete sú podstatné mená, ktoré sa všetky skloňujú podľa vzoru žena?
a/ Dostal sa z blata do kaluže.
c/ Aká matka, taká Katka.
b/ Bez práce nie sú koláče.
d/ Keď kocúr nie je doma, myši majú hody.
14. V ktorom podstatnom mene sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení?
a/ stolom
b/ mestám
c/ pierkam
d/ divadlám
15. Jedno podstatné meno sa od ostatných odlišuje jednou gramatickou kategóriu.
Ktoré?
a/ o jari
b/ v lete
c/ o jeseni
d/ na zime
Správne odpovede:
1. D
2. C
3. A
4. D
5. B
6. A
7. A
8. C
9. D
10. A
11. B
12. D
13. C
14. C
15. B
Stupnica: 15
13
10
7
4
-
14
11
8
5
0
................
................
.................
................
................
1
2
3
4
5
Download

Podstatné mená – test pre 5. ročník