Kovanie a zámky pre únikové
východy a panikové dvere
EU-normy pre núdzové východy
a panikové dvere
Normy
Funkcie
Uplatnenie
Východ von
v núdzovej
alebo panikovej
situácii
Núdzové východy STN EN 179
Panikové dvere STN EN 1125
• v núdzových prípadoch, v ktorých panikové situácie nie
• v núdzových prípadoch, v ktorých k panikovým
sú pravdepodobné.
situáciam môže prísť.
NÚDZOVÁ situácia:
PANIKOVÁ situácia:
• východ v každom čase
• východ v každom čase
• jednotlivé stlačenie kľučky
• jednotlivým stlačením panikovej tyče sa otvoria dvere
• vopred je nevyhnutné vedieť ovládať kľučku
• k otvoreniu zvnútra je použiteľná kľučka
únikovým smerom
• nie je potrebné dopredu vedieť ovládať panikovú tyč
• otvorenie namáhaných dverí prostredníctvom závory
• k otvoreniu zvnútra sú panikové tyče nutné
Prístup zvonku
• mechanické stlačenie
• mechanické stlačenie
• žiaden vplyv na východ zvnútra
• žiaden vplyv na východ zvnútra
Panikové funkcie
Panikové funkcie
Uplatnenie
Paniková funkcia E
(Úniková funkcia dverí)
Paniková funkcia B
(Prepínacia funkcia)
• Pre dvere, pri ktorých musí byť zamedzené
• Pre dvere, kde občas musí byť umožnený prechod
neoprávnenému otvoreniu zvonku.
zvnútra aj zvonku.
Výrobky pre núdzové východy a
panikové dvere
 Paniková
tyč (STN EN 1125)
 Nerez
 Hliník s čiernym krytom
Vratný prevod
Vratný prevod
Vratný prevod
Paniková tyč
Paniková tyč
Typ uzamykania
otvor pre vložku (PZ)
 Krátky
 Hliník
Typ uzamykania
otvor pre vložku (PZ)
Paniková tyč
Typ uzamykania
otvor pre vložku (PZ)
štít a rozetová garnitúra
4
Model1.2
Krátky štít hranatý
Model 1.1
Krátky štít zaoblený
 Kľučka
Model 2.1
Model 2.2
Model 2.3
Model1.3
Rozetová garnitúra
pre núdzový východ
Zaoblený krátky štít
Hranatý krátky štít
Rozetová garnitúra
Model 3.1
Model 3.2
Model 3.3
Zaoblený krátky štít
Hranatý krátky štít
Rozetová garnitúra
Model 4.1
Model 4.2
Model 4.3
Zaoblený krátky štít
Hranatý krátky štít
Rozetová garnitúra
Model 5,1
Model 5,2
Model 5,3
Zaoblený krátky štít
Hranatý krátky štít
Rozetová garnitúra
1-krídlové drevené dvere

Gegematic zámok série 128, samozamykací panikový zámok s tichou strelkou
Strelka
s tichým chodom
Orech SFlb  9 mm
z ocele
Puzdro
Uzamykacia vložkaFunkcie
Paniková funkcia B
Panikové funkcia E
Samouzamykacia závora
vysúva sa automaticky
od 20 mm
Testovaný:
MPA NRW
Prevedenie bez závory
4
Typ uzamykania
otvor pre vložku (PZ)
Séria 128
• Dvojzápadové uzamykanie: Samozamykanie
strelky a závory prostredníctvom
Samozamykacia
x
Paniková funkcia
B, E
1-krídlové
x
STN EN 179 a
x
STN EN 1125
x
Rozteč
72
Orech
9
Požiarna odolnosť
90 min
Osová vzdialenosť
65
Šírka zámku
102
Špeciálne vyhotovenie:
Čelo
235x20x3
- Zámok bez závory (hore pozri malý obrázok).
235x24x3
Uzavretie je zabezpečené blokovanou strelkou.
Materiál čela zámku
Nerez
Pri zámku série 128 je v čísle setu označenie
Závora
jednozápadový; 20 mm
"light".
Patenty
- Rakúsky patent 407549B
- Európsky patent EP103168 6 B1
zabudovanej prídavnej strelky.
• Strelka a závora je pochrómovaná
• Vhodné pre protipožiarne dvere, skúšané
podľa EN 1634-1
Upozornenie:
Nie je možné priskrutkovanie rozety. Pri využití
elektrozámku je nevyhnutné aplikovať sériu 27.
1-krídlové drevené dvere

Panikové funkcie zadlabávacieho zámku série 130
Orech
 9 mm z ocele s deleným
štvorhranom
Strelková závora
z pozinkovanej ocele, 14 mm
Uzamykacia vložkaFunkcie
Paniková funkcia B
5
Séria 130
Manuálne
x
Paniková funkcia
B
1-krídlové
x
STN EN 179 a
x
STN EN 1125
x
Rozteč
72
Orech
9
Požiarna odolnosť
90 min
Osová vzdialenosť
65
Šírka zámku
85
Čelo
235x24x3
Materiál čela zámku
pozink
Strelka
jednozápadový; 14,5 mm
• ľavo a pravo prestavitelný
• strelková závora z pozinkovanej ocele
• vhodný pre protipožiarne dvere, skúšaný
podľa EN1634-1
• gombíková vložka môže byť len s Kaba
špeciálnym gombíkom
Využitie
• pri uzatvorení núdzových východov v
kombinácii s modelom kovania
• pri uzatvorení panikových dverí v kombinácii
s panikovou tyčou Kaba.
1-krídlové drevené dvere

zadlabávací zámok série 131 s panikovou funkciou E alebo B
Strelka
Poniklovaná ocel
Orech  9 mm z ocele
Závora
Poniklovaná ocel
Uzamykacia vložkaFunkcie
Paniková funkcia B
Paniková funkcia E
6
Typ uzamykania
- otvor pre vložku (PZ)
Séria 131
Manuálne
x
Paniková funkcia
B, E
1-krídlové
x
STN EN 179 alebo
x
STN EN 1125
x
Rozteč
72
Orech
9
Požiarna odolnosť
90 min
Osová vzdialenosť
65
Šírka zámku
98
Čelo
235x20x3
235x24x3
Materiál čela zámku
Nerez
Závora
Funkcia E: 2-západový; 11 mm, 22 mm
Funkcia B: 1-západový; 11 mm
• Gombíková vložka len s Kaba špeciálnym
gombíkom
Špeciálne vyhotovenie:
je k dodaniu len s blokovacou strelkou. Strelka
zámku sa dá zarážkou aretovať.
Číslo setu na konci doplniť označením „FB“.
Nie je možné použiť pri protipožiarnych
dverách.
2-krídlové drevené dvere

zadlabávací zámok série 132 s panikovou funkciou E a B
Orech  9 mm
z ocele
Strelka
Poniklovaná ocel
Uzamykacia vložkaFunkcie
Paniková funkcia B
Paniková funkcia E
Závora
Poniklovaná ocel pre
2-krídlové dvere
Zámok pevného krídla
pre automatické uzavretie
14
Typ uzamykania
- otvor pre vložku (PZ)
Orech  9 mm
z ocele
Zámok priechodzieho krídla
Séria 132
• Gombíková vložka len s Kaba špeciálnym
gombíkom
Manuálne
x
Paniková funkcia
B, E
2-krídlové
x
STN EN 179 alebo
x
rozvorová tyč stiahnu a súčasne strelka zámku
STN EN 1125
x
a závora zámku priechodzieho krídla zasunú
Rozteč
72
naspäť. Preto sa môžu obidve krídla naraz
Orech
9
otvoriť.
Požiarna odolnosť
90 min
Osová vzdialenosť
65
Šírka zámku
98
Čelo
235x20x3
235x24x3
Materiál čela zámku
Nerez
Závora
1-západový; 11 mm
Popis funkcií
Zatlačením kľučky sa zámkova závora a
Rozvorové tyče sa po uzavretí dverí
prostredníctvom tlaku pružín automaticky
opäť uzavrú.
Certifikovaný systémový manažment
ISO 9001:Reg No. Q1530367
Technické zmeny vyhradené
KABA Slovensko
Mobil: 0907 702 587
E-mail: [email protected]
www.kabaslovakia.sk
Únikové- a panikové dvere BPC KGH, krátky text, SK 12/11, 11660255
Autorizovaný odborný partner:
Download

Gege systémy únikových dverí