Zimbra Collaboration Suite 6.0 – výber najužitočnejších noviniek a zmien
Nové funkcie vo webhrozhraní (webmail) dostupné pre užívateľov všetkých služieb
•
•
Nastavenia – zmenilo sa umiestnenie menu pri nastaveniach – teraz je zobrazené prehľadnejšie v
stromovej štruktúre na ľavej strane.
Možnosť čítať a komponovať viac e-mailových správ súčasne – každý otvorený došlý e-mail
alebo komponovaný e-mail na odoslanie je umiestnený v samostatnom tab-e, t.j. je možné ich
mať otvorené súčasne a presúvať sa medzi akýmikoľvek funkciami
•
Filtre pošty – filter pošty sa dajú aplikovať aj na existujúcu už doručenú poštu – dostupné cez
Nastavenia/Filtre pošty
•
Vlastný Whitelist/Blacklist - možnosť definovať vlastný zoznam e-mailových adries, ktoré
nebudú podliehať kontrole na SPAM (whitelist) a vlastný zoznam e-mailových adries, ktorú budú
automaticky zablokované – dostupné cez Nastavenia/Pošta/Možnosti koša
ZUTOM s.r.o., Hlinická 3, 831 54 Bratislava, tel.: 02/2063 3333, fax: 02/3301 6239
e-mail:[email protected], www.zutom.sk
•
Potvrdenie o prečítaní správy (vyžiadanie) – pri písaní nového e-mailu je možné si vyžiadať
potvrdenie o prečítaní správy – funkcia je dostupná v okne písania novej správy v menu Možnosti
•
Potvrdenie o prečítaní správy (poskytnutie) – pre žiadateľov o potvrdenie prečítania doručenej
správy je možné vykonať toto potvrdenie. Štandardne je funkcia vypnutá, možnosť ju zapnúť je v
menu Nastavenia/Pošta
•
•
Triedenie správ na základe veľkosti – je možné zotriediť správy podľa ich veľkostí
Vertikálne 3-oknové zobrazenie – možnosť umiestniť okno pre čítanie na pravú stranu vedľa
výpisu správ – vhodné najmä pre širokouhlé monitory. Dostupné cez tlačidlo Zobraziť (na hornej
lište)
ZUTOM s.r.o., Hlinická 3, 831 54 Bratislava, tel.: 02/2063 3333, fax: 02/3301 6239
e-mail:[email protected], www.zutom.sk
•
•
•
Zrušenie stránkovania pri zozname e-mailových správ – stránkovanie bolo nahradené výpisom
všetkých správ, pričom pri spustení je automaticky načítaných prvých 100 správ a posunom sa
načítavajú ďalšie. Počet načítaných správ pri jednom posune je nastaviteľný cez
Nastavenia/Všeobecné
Logá/obrázky v podpise je možné umiestniť ako súčasť podpisu – obrázok je súčasťou správy a
nie len prostredníctvom externej linky
Možnosť odstrániť prílohu zo správy – po otvorení správy je možné odstrániť prílohu a ponechať
si samotnú správu
Nové funkcie vo webrozhraní (webmail) dostupné pre užívateľov služieb Zimbra Professional a
Professional+
•
•
•
Priečinok Zdieľania v nastaveniach – všetky zdieľané údaje sú prehľadne umiestnené na jednom
mieste
Kalendár – nový prehľadný spôsob výpisu formou zoznamu, pričom v tomto výpise je možné:
o vidieť všetky schôdzky z viacerých kalendárov za 2 týždne,
o označiť viac schôdzok a urobiť spoločne úkon ako s jednou
o vymazať/presunúť schôdzky
o označiť schôdzky štítkom
Adresár – možnosť zriadiť vlastné položky
Nové funkcie pre užívateľov konektora pre MS Outlook a synchronizácie na mobilné zariadenia
(Zimbra Mobile)
•
•
•
•
Synchronizácia úloh na mobilné zariadenia - prostredníctvom Zimbra Mobile je možné
synchronizovať na mobilné telefóny, smartphony, … kompletne e-maily, adresy, schôdzky aj
úlohy
Správa mobilných zariadení – prostredníctvom webrozrania a menu Nastavenia/Mobilné
zariadenia je možné vykonávať ich správu, t.j. pozastaviť a obnoviť synchronizáciu a dať zmazať
dáta v mobilnom zariadení
Pri synchronizácií s MS Outlook je možné zvoliť len sťahovanie hlavičiek správ – týmto sa
výrazne šetrí miesto na danom počítači a urýchľuje sa proces sťahovania pošty. Po poklikaní na
správu sa stiahne celá. Funkcia je nastaviteľná v MS Outlook Nástroje/Účty, účet Zimbra
Collaboaration Suite
Užívatelia MS Outlook sú notifikovaní o zriadení zdieľania – následne je možné zdieľanie priamo
v MS Outlook prijať
Poznámka: pre využívanie nových funkcií v MS Outlook je potrebné vykonať aktualizáciu konektora
pre MS Outlook. Aktuálny konektor je dostupný na stiahnutie v rozhraní pre doménového
administrátora.
ZUTOM s.r.o., Hlinická 3, 831 54 Bratislava, tel.: 02/2063 3333, fax: 02/3301 6239
e-mail:[email protected], www.zutom.sk
Download

Zimbra 6 - čo je nové