SLOVENSKA
POZVÁNKA
Nezisková organizácia Srdce Slovenska
Vás pozýva na 2. ročník fóra
FIRMA 21. STOROČIA
Zamestnávateľ ústretový k rodine,
ktoré sa uskutoční 22. 5. 2014 v Bratislave.
Fórum realizujeme pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roku
rodiny pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Buriana.
Budeme sa venovať opatreniam pre podporu rodín s deťmi a ich vplyvu
na výkonnosť firiem. Našim cieľom je otvoriť témy:
Aké podmienky dnes potrebujú vytvoriť firmy, štátny sektor
a tretí sektor, aby motivovali a podporovali dnešné rodiny?
Aký efekt má investícia do podpory rodín pre firmy?
Fórum je spojené s vyhlásením víťazov 12. ročníka súťaže
„Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí”.
Svoju účasť prosím potvrďte do 5. 5. 2014 na [email protected]
Tešíme sa na Vás.
PREDBEŽNÝ PROGRAM
2. ročník fóra
SLOVENSKA
FIRMA 21. STOROČIA
Zamestnávateľ ústretový k rodine
22. 5. 2014
08:30 – 09:00 09:00 – 09:15 09:15 – 10:15
Registrácia, networking
Otvorenie fóra
Blok 1 – Politika pre rodiny na Slovensku, zahraničné
trendy, názory slovenskej populácie na zosúlaďovanie
rodinného a pracovného života
Miriam Letašiová, prezidentka Srdce Slovenska,
Jozef Burian, štátny tajomník MPSVaR SR,
Henna Knuuttila, Chargé d’affaires, Embassy of Finland,
Sylvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce a rodiny,
10.30 – 11.00 Vyhlásenie víťazov súťaže
„Zamestnávateľ ústretový k rodine“, 11:00 – 12:30
Blok 2 - Panelová diskusia:
Programy pre podporu rodín vo firmách
Petra Berecová, Telecom
Martin Krekáč, PAS
Renáta Rossová, MF SR
Finalisti súťaže
12:30 – 13:30 Obed
13:30 –15:00
1. Workshop pre HR: Participatívne modely zariadení
pre deti vo firmách
2. Workshop pre HR: Ako získať fondy na programy
pre rodiny - vedie Adriana Šklíbová
3. Workshop pre manažérov : Ako manažovať tím
s flexibilnými možnosťami práce - vedie Zuzana
Ľachová, Vlasta Kresánková, flexipraca.sk
4. Workshop pre manažérov : Kariérne programy
pre ženy, zvládanie materskej dovolenky - vedie
Dagmar Kéryová
15:15 Spoločný záver, čaša vína
Download

FIRMA 21. STOROČIA