Písomná informácia pre používateľa
Výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
výživový doplnok
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento výživový
doplnok, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Vždy užívajte tento výživový doplnok presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľa.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.
Čo je výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
3.
Ako užívať výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm a na čo sa používa
Výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm je vo forme roztoku na užívanie ústami. Obsahuje
kombináciu výťažkov z rôznych častí liečivých rastlín a pomáha znížiť aktivitu autoimunitných
procesov pri alergiách.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
Neužívajte výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
- ak ste alergický na ktorýkoľvek rastlinný výťažok nachádzajúci sa vo výživovom doplnku alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto výživového doplnku uvedených v časti 6.
- ak máte hnačku.
- ak ste tehotná alebo dojčíte.
Keďže výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm obsahuje alkohol, nedávajte ho deťom mladším ako
14 rokov a výživový doplnok neužívajte, ak trpíte závislosťou od alkoholu.
3.
Ako užívať výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
Vždy užívajte tento výživový doplnok presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám
povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekárnika.
Výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm je určený na užívanie ústami. Výživový doplnok sa má pred
použitím pretrepať.
1
Dávkovanie výživového doplnku „EKOMED“ Lizorm
Dospelí a dospievajúci starší ako 14 rokov
Odporúčaná dávka je 35 kvapiek výživového doplnku „EKOMED“ Lizorm 2 x denne, ktoré sa
pridávajú do približne 100 ml čistej vody alebo čaju. 1 ml výživového doplnku obsahuje odporúčanú
dávku 35 kvapiek.
Deti mladšie ako 14 rokov
Vzhľadom na obsah alkoholu sa tento výživový doplnok nemá podávať deťom mladším ako 14 rokov.
Upozornenia
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživový doplnok sa nesmie používať
ako náhrada pestrej stravy. Výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm sa môže užívať nezávisle od jedla.
Odporúča sa, aby sa výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm užíval najviac 21 dní, potom sa odporúča
užívanie prerušiť na minimálne 14 dní.
Ak vo výživovom doplnku spozorujete mierne zakalenie alebo možné zrazeniny, ktoré sú spôsobené
obsahom prírodných látok, výživový doplnok môžete aj naďalej užívať, pretože to nemá vplyv na jeho
účinok.
Ak zabudnete užiť výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
Ak zabudnete užiť výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte podľa návodu uvedeného vyššie.
Ak prestanete užívať výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
Ak prestanete užívať výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm predčasne, nespôsobí vám to žiadne
ťažkosti.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto výživového doplnku, obráťte sa na svojho lekárnika.
4.
Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky výživové doplnky, aj výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní tohto výživového doplnku sa môžu zriedkavo objaviť kŕče žalúdka alebo čriev. Ak toto u
vás nastane, dávkovanie výživového doplnku sa má znížiť.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekárnika. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
5.
Ako uchovávať výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm
Tento výživový doplnok sa musí uchovávať mimo dosahu malých detí.
Nepoužívajte tento výživový doplnok po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na spodnej strane
škatule. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Tento výživový doplnok uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Liekovku uchovávajte
dôkladne uzatvorenú a v pôvodnej škatuli na ochranu pred priamym slnečným žiarením.
2
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
Odporúčaná denná dávka 35 kvapiek 2 x denne obsahuje:
- 28,000 mg výťažku z plodov arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa),
- 13,334 mg výťažku z vňate ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum),
- 13,334 mg výťažku z vňate zemežlče menšej (Centaurium minus),
- 10,666 mg výťažku z koreňov dráča obyčajného (Berberis vulgaris),
- 6,666 mg výťažku z listov žihľavy dvojdomej (Urtica dioica),
- 6,666 mg výťažku z vňate stavikrvu vtáčieho (Polygonum aviculare),
- 4,000 mg výťažku z vňate jahody obyčajnej (Fragaria vesca),
- 3,334 mg výťažku z kvetov slamihy piesočnej (Helichrysum arenarium),
- 2,666 mg výťažku z vňate lastovičníka väčšieho (Chelidonium majus).
Ďalšie zložky sú: voda a 850 miligramov alkoholu (etanol 38,5 % ± 2,5 %) v dennej odporúčanej
dávke.
Ako vyzerá výživový doplnok „EKOMED“ Lizorm a obsah balenia
Výživový doplnok sa dodáva v liekovke z hnedého skla so závitovým uzáverom, označenej etiketou
a balenej do papierovej škatule s priloženou písomnou informáciou pre používateľa.
Veľkosť balenia: 50 ml.
Výrobca
Výskum a výroba LLC „EKOMED“
80-A Pravdy Prospekt, Kyjev - D4206, Ukrajina
Tel.: +38(044)463-06-31
www.ekomed.com.ua
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto výživovom doplnku, kontaktujte prosím dovozcu:
Abalstav s.r.o.
Plynárenská 2
071 01 Michalovce
Tel.: 0910 946 007
www.ekomed-eu.sk
[email protected]
3
Download

Písomná informácia pre používateľa Výživový doplnok „EKOMED