NAHRADNE DIELY
VIFUKOVE POTRUBIE
PODLAHA S. OCTAVIA,
S. 450, S. SPARTAK,
S.FELICIA.
S. OCTAVIA S. FEL~CIA
VYMEDZOVAC~KRUZOKNA
TELESO VZDUCHOVfiHO FILTRAI NA DvOJKARBU~TOR
O Z U B E N ~KOLESO
~
STAHOVAKU BO~NICH
- DVEROV
C€
4 60Kr
-------------
MALE OZUBENE KOLESO
NA STAHOVANIEOKIEN
20
4 6,soe /49~$222
PREMOSTENIE - DRZIAK DVOCH
K O M P L E T ~ C ZMONTOVANICH
H
~ I S T I ~ OVZDUCHU
V
5. FELfCIA, S. 450
PREVEDENIE PRAVE A
LAVE
DRZ1.K ~ D V I H A K UNA PODLAHE
UCHYTENIE TESNIACEJ
GUMY NA PREDNOM
s
*dsp:v;D;lk
PRAVE A LAVE
17
VISTUHA
NA
PODLAHE VEDEA
PEDALOVKY
PRI PREDNOM
TLPIKU D V E R ~
/s&oKC
18
PREVEDENIE:
PRAVE A LAVE
19
'
-
OZDOBNI
SIP
NAVYFUKOVE
TkSNENIE HKDLA
PALIVOVEJ NADRZE
POD PRAHOVU
I
NAD DIFERENCIALOM 34
1
4
2 ,ciTL\U!/:
> FEL:~~
b"
-
35
ZAMOK D 0 DVIEROK KAPSY
NA
- PALUBOVEJ DOSKE
4 % ; S,FEL!c/A
b
MEDZI
PODVOZKOM
BEDNICKA POD
DVOJSEDADLOM
nse
/a$o/X$
SKODA 450, S. SPARTAK
KRYTKA OBRISOVEHO
SVETLA
DORAZ NA
PREDNU
I
37
MECHANIZMUS STIERACA CELNEHO SKLA
5.450, S. FELfCIA (PO GENERALNEJ OPRAVE)
NAPRAVU
S.OCTAVIA
I PREVEDENIE :PRAVE A LAVE I
32
PAKOVY MECHANIZMUS
DVOJKARBURATORA
'
IPREVEDENIE :PRAVEA LAVE 1
NA JA\VU
PREV. :
P RAVE
A LAVE
39
I
0
G
-3
-en
>V)
'Cd
3
d
N
Cd
r(
.+
V)
>U
'3
\
33
0
9
d
'Cd
2
Cd
.$
~
'Cd
4
Cuk
+
PI9
I
\
I
$
5 d 5
Pc
'
9
d
+
a,
d
E"
I
3
-4
"E E
C
e
*
0
4:
& Cd'
3
'Cd
Cd
s
.Cd
A
3
I
a
n 'C!
3
?
)V,
Td
8
C
C4
'31
0"
C.,
'3
C
3
..
'C!
=t
a
0
Cd
?l
3
Y
m
Cd
m
Q)
d
a
'Cd 3
3
d
Td
I
I
k
P 'Cd
s
0
C.,
I'
iI
I
I
I
I
I
,I
i
SKODA
-steiia chladiia 5. I 20
- i ' d q predny blatilik Skoda Favorit
p r a v y zadny vnutorny blatiiik M A X S. 120
-pravy pred~iyvnutorny blatnik S. 100
-driiak rezevneho kolesa S. 120
-roSt predny 5.120
-driiak svetlometu lav$- pravy S. 120
-yrediia stena chladiia 5. Favorit
z a d n y naraziiik S. Felicia
-i'a* predny vnutoriiy blatilik S.~elicia
-predna inaska inedzi reflektormi Skoda Favoritlz plastut
I
-regloskoy Ina iiastavenie svetiel osobiiych vozidiel/
i1
TESNIACE KRUZKY:
priemer 0 min
1,
poiet valcov
77,40
77,20
77,40
77,60 1 po vybrusel
77,OO
77,50
i
I'
i
73,50
73,50
Tel.: 0042 1 35 77 92 189
mob. +42 1 907 188 044
ziiaika voz.
4
FIAT 1500 Pol.
FIAT 650
FIAT 650
DACIA 1300
FIAT 600
LADA
ZASTAVA
ZASTAVA
Z ASTAVA
I
1
Download

NAHRADNE DIELY - luftgekuehlt.de