Manuál pre užívateľov – firmy
Kontakt: [email protected], 0911 606 048, 02/5778 5802
Informácie o spoločnosti
Po prihlásení do vášho konta sa dostanete na Detail firmy. Naľavo je hlavné menu, kde nájdete jednotlivé služby.
Kliknutím na „Zmeniť“ môžete upraviť údaje o firme.
Kliknutím na „Kontaktné osoby“ môžete upravovať údaje o kontaktných osobách, pridávať ďalšie alebo ich vymazať.
Kontaktné osoby spoločnosti
Kliknutím na „Zoznam kontaktných osôb sa otvorí prehľad všetkých osôb, ktoré majú prístup do vášho konta na Kariére.
Kliknutím na „Editovať“ môžete meniť údaje. Nie je však možné zmeniť login – prihlasovacie meno.
Heslo môžete meniť kliknutím na „Zmena hesla“ v hlavnom menu.
Zadanie novej pracovnej ponuky
Pre pridanie novej pozície kliknite na "Pridať novú ponuku." Otvorí sa vám formulár , viď obrázok nižšie, ktorý vyplníte.
Potom ponuku uložíte a dáte zverejniť. Brigádu zadáte a zverejníte po kliknutí na „Pridať brigádu.“
Ak chcete inzerát pred zverejnením skontrolovať a
upraviť, kliknete sem. Inzerát sa uloží do vášho konta,
ale nezverejní. Budete si ho môcť v pokoji skontrolovať a
opraviť prípadné chyby.
Ak chcete inzerát ihneď zverejniť, kliknete sem. Inzerát
sa uloží do vášho konta a zverejní na stránke. Až v tomto
momente sa odpočíta kredit za zverejnenie.
Vytvorenie novej ponuky podľa už existujúcej
V prípade, že chcete vytvoriť ponuku, ktorá sa už podobá na niektorú z vašich existujúcich ponúk, môžete si uľahčiť
prácu s vypĺňaním tak, že si otvoríte už existujúcu ponuku, a kliknete na „Použiť ako šablónu.“ Otvorí sa formulár, v
ktorom zmeníte požadované údaje a uložíte.
Vaše pracovné ponuky – možnosti spravovania a editácie
Všetky pracovné pozície, zverejnené i neaktívne, sa ukladajú vo vašom konte, nájdete ich v menu ako "Moje pracovné
ponuky." Pozície, ktoré sú zverejnené (zobrazujú sa užívateľom Kariéry), sú uvedené zeleným písmom, nezverejnené
sivým.
Kliknutím na "Archivovať" ukončíte zverejnenie pracovnej pozície.
Kliknutím na "Zverejniť" pozíciu zverejníte na stránke.
Kliknutím na "Editovať" otvoríte formulár s pracovnou pozíciou, v ktorej môžete zmeniť údaje v inzeráte.
Po kliknutí na "Výberový proces" sa otvorí zoznam životopisov uchádzačov, ktorí reagovali na danú pracovnú pozíciu.
"Štatistiky" vám dávajú prehľad o počte zhliadnutí daného inzerátu užívateľmi.
Výberový proces – prehľad v doručených životopisoch a ich spravovanie
Po kliknutí na "Výberový proces" pri jednotlivých prac. pozíciách (viď vyššie) sa otvorí zoznam všetkých uchádzačov, ktorí
na daný inzerát reagovali. Kliknutím na meno uchádzača sa otvorí jeho žiadosť o zamestnanie a sprievodné dokumenty
(životopis, motivačný list, fotografia atď.).
Po kliknutí na "Vybrať
všetko " sa označia
všetky CV v zozname,
s ktorými ďalej
pracujete (vymažete,
pošlete odpoveď)
Po kliknutí na "Zrušiť
všetko" vymažete
všetky CV v zozname.
Po kliknutí na "Zmaž
vybrané " zmažete tie
CV v zozname, ktoré
ste predtým vybrali.
Po kliknutí na "Poslať odpoveď" sa
otvorí mailová šablóna s predvolenými
odpoveďami a url linkou na
prac.ponuku. Túto šablónu využijete na
korešpondenciu s uchádzačmi (pozvánka
na pohovor, hromadne zaslaný e-mail na
neúspešných uchádzačov atď.).
Výberový proces – prehľad v doručených životopisoch a ich spravovanie
Kliknutím na „Výberové konania“ v hlavnom menu sa zobrazí zoznam všetkých uchádzačov, ktorí zaslali životopis ako
reakciu na vaše pozície. Pomocou filtrov si môžete zobraziť iba životopisy pre zvolenú prac. ponuku či kontaktnú osobu.
Pomocou tejto funkcie označíte
aktuálny stav každého uchádzača,
čím získate lepšiu orientáciu v
zozname kandidátov.
Databáza životopisov
Kliknutím na „Databáza životopisov“ v hlavnom menu sa zobrazí zoznam užívateľov, ktorí uložili svoj životopis na portál
Kariéra. Pomocou filtrov si môžete zobraziť iba životopisy zodpovedajúce vašim požiadavkám. Základný filter je hľadanie
podľa pracovnej kategórie a lokality (miesta práce).
Môžete použiť rozšírené vyhľadávanie, kde bližšie špecifikujete požiadavky na vhodného kandidáta alebo fulltext,
pomocou ktorého hľadáte na základe kľúčového slova.
Pri každom uchádzačovi je uvedený i status „Vyplnenosť životopisu,“ ktorý vám uľahčí orientáciu (životopis, ktorý je
vyplnený na 15% zrejme nebude obsahovať prakticky žiadne údaje o uchádzačovi).
Naši užívatelia majú možnosť otestovať svoju znalosť angličtiny alebo nemčiny a výsledok zaradiť do svojho profilu.
Vidíte ho označený okrúhlym symbolom.
Listovanie v databáze životopisov je bezplatné.
Kliknutím na vybraného uchádzača v databáze sa otvorí detail zvoleného životopisu a dopytu uchádzača. Vidíte jeho
dopyt, tzn. jeho podmienky pre hľadanú prácu (prac. kategória, podkategória, miesto práce, očakávaný plat).
Nasleduje životopis a kontaktné údaje.
Kontaktné údaje, ak ich užívateľ nezverejnil sám, sú štandardne skryté. Ak vás uchádzač zaujal a chcete ho osloviť,
kliknite na „Zobraziť kontaktné údaje,“ znova potvrďte a otvorí sa kontakt, ktorý na seba uchádzač uviedol. Až v tomto
momente sa odráta kredit z vášho zakúpeného balíčka CV.
Tie kontaktné údaje, ktoré raz otvoríte, zostávajú otvorené i pri ďalšom prihlásení do vášho konta, neodrátava sa ďalší
kredit.
Agent – zasielanie v hodných životopisov na váš e-mail
„Agent“ je ďalšia funkcia, ktorá vám uľahčí vyhľadávanie v databáze životopisov. Kliknutím naň v hlavnom menu sa otvorí
formulár, v ktorom definujete požiadavky na vhodného kandidáta, uložíte (kliknutím na „Pridaj agenta“) a v prípade, že
sa uchádzač, ktorý vaše podmienky spĺňa, registruje do databázy Kariéry, automaticky vám príde upozornenie na váš email.
Agentov si môžete vytvoriť ľubovoľný počet, na rôzne pracovné pozície zvlášť.
Ďakujeme vám za dôveru a želáme úspech pri hľadaní
vhodných kandidátov s pracovným portálom
V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať!
[email protected], 0911 606 048, 02/5778 5802
Download

Manuál pre užívateľov – firmy - Kariéra.sk