e-Newsletter pre členov NFD
V tomto vydaní nájdete:
Členská schôdza NFD 2012
o
“Burza” členských podielov
o
Zlaté podiely
o
NFD Program Vacation
o
Reality NFD
o
Stavebná firma NFD
o
NFDTV - MyDream
o
NOVÝ TYP BODOV - ZĽAVOVÉ BODY!!!
Technické informácie o zlúčení členských zón:
-v
prípade, že po prihlásení vidíte Gratuláciu k novozískaným podielom, je nutné tlačivá len vytlačiť a podpísané
zaslať na NFD. Ide o formálny akt dodania podkladov súvsiacich s Vaším členstvom, kde NIČ NEMUSÍTE PLATIŤ!!!
iba dostávate nové vlastnícke podiely v zmysle Stanov NFD.
-od teraz každý člen bude mať prístup ku všetkým informáciám z pôvodných dvoch členských zón klubu a družstva.
-jednoduchší a rýchlejší prístup k všetkým interným informáciám.
GRATULUJEME !!! Náš správca CreditPay - spoločnosť Travelex - Western Union bussines solution približne od 2.5.2013 sa stáva
bankou - Western Union International Bank GmbH, organizační složka. Týmto projekt CreditPay opäť naberie na serióznosti.
Napísali o nás v časopise Výber: http://epaper.industriemagazin-verlag.at/9644/SV_1_2_2013.html
Výročná správa družstva za rok 2012
Harmonogram webinárov tu.
FAQ:
1. Ako získať ďalšie podiely NFD a tvoriť si ďalšie výnosy? Družstvo neprijíma nové investičné vklady, ale možno iný
člen družstva by predal vlastné podiely a pre tento účel sme zriadili v členskej zóne BURZU VKLADOV. Prípadne je to
možné cez nákup ZLATA a potom nefinančným vkladom zlata do NFD.
2. Koľko zarobím z podielov? Každý podiel má základnú hodnotu 332 EUR. Z histórie je vidieť, že priemerný výnos sa
dohahuje na úrovni cca 10% p.a., čiže získate približne 10% z 332 EUR x počet podielov.
3. Sú výnosy z podielov družstva prijaté na účet člena zdanené? (v našom prípade refundácia alebo vybraný zisk)
Družstvo samozrejme vždy zaplatí daň z príjmu, ale v zmysle platnej legislatívy je nutné, aby každý člen si dodanil ešte aj
prijatý zisk. Každý štát má iné “kritériá” na tento príjem z prijatého zisku z podielv družstva. Napríklad: na Slovensku sa
neplatí daň z tohto druhu príjmu, ale ide o platbu odvodu do zdravotnej poisťovne vo výške 14%, čo je nutné zobraziť v
ročnom zúčtovaní... Presné informácie Vám však poskytnú Vaší daňoví poradcovia (vo Vašom štáte).
4. Ak som si nepožiadal o výber zisku čo sa deje z mojím ziskom, musím ho daniť? Nevybratý zisk sa ďalej pripíše k
vkladom člena resp. sa ďalej reinvestuje. Z tohto nevybratého zisku sa daň neplatí, až do momentu kedy si člen zisk
nevyberie.
Newsletter je elektronický časopis pre členov družstva NFD a je určený výlučne iba členom. Je
zakázané ho ďalej zasielať ako spam či inú nevyžiadanú poštu. Časopis má informatívny
charakter a popisuje dianie v družstve...
Newsletter
3/2013
CallCentrum SR
[email protected]
+421 948 239 990
CallCentrum ČR
[email protected]
+421 948 239 990 CallCentrum PL
[email protected]
vydávateľ: Naše Finančné Družstvo, [email protected]
Slová predsedu
-1-
Milí priatelia,
len pred pár dňami sa skončila členská schôdza, kde sme vám predstavili aktivity NFD za
uplynulý rok 2012, ako aj ste si schváili smerovanie činností na rok 2013.
Skromne môžem zhrnúť minulý rok za úspešný, keďže sme opäť dosiahli výnos nad hraničné
úrovne, resp. vaše družstvo dosiahlo výnos 9,27% p.a. Viac infomrácií nájdete vo výročnej
správe.
Veľkou našou prioritou je stabilizovať a osamostatniť jednotlivé projekty ako ekonomicky tak aj
personálne, aby ich ďalší rozvoj pomáhal spolufinancovať nové plánované investície. Je to
náročná úloha, ale spolieham sa na pomoc naších leadrov, manažérov a zamestnancov, ako aj
vás členov, ktorí iste spoločnými silami a šírením dobrého mena NFD v značnej miere pomôžete
k rozvoju vašeho - našeho družstva.
) )
)
)
)
)
Martin Cigánek - predseda predstavenstva NFD
Výročná členská schôdza NFD
Dňa 1.3.2013 v Hoteli Permon****, sa uskutočnila
Výročná členská schôdza družstva za rok 2012.
Družstvo opäť dosiahlo zisk 9,27% p.a. a opäť rozšírilo
majetok členov na viac ako 5 mil.EUR. Družstvo
každoročne zvyšuje a rozširuje aktíva členov vďaka
vzájomnej pomoci a spolupráci členov s družstvom. Viac
informácií o hospodárení družstva ako aj jeho širších
plánoch na tento rok nájdete vo Výročnej správe
družstva.
“Burza” členských vkladov!
Ako iste viete, družstvo neprijíma žiadne investície od občanov ani od členov, ale iba si tvorí zisk pre existujúcich členov resp. pre podiely
získané iba spoluprácou... Družstvo nemá žiadne úvery v bankách a svoj majetok iba zväčšuje ako aj každoročne dosahuje zisk okolo 10%
p.a. ... To všetko sú silné a reálne argumenty prečo vlastniť podiely v družstve NFD.
Teraz máte jedinečnú možnosť zainvestovať a nakúpiť si investične veľmi zaujímavé “staršie” podiely od členov, ktorí súrne potrebujú získať
nejaký kapitál a rozhodli sa svoje vlastné podiely odpredať.
Vo vlastnej členskej zóne NFD teraz nájdete ponuku aktuálne predávaných podielov pod názvom BURZA VKLADOV.
-2-
-3
Nový ZLATÝ PODIEL !!! alebo dva v jednom !!!
Každý kto si kúpil ZLATO od NFD má možnosť previesť svoje zlato na ZLATÉ PODIELY od NFD a zarobiť tak ešte ďalšie peniaze navyše z
jednej investície do zlata (za jedny peniaze 2-ojnásobný “zárobok”). Cez CreditPay máte možnosť si ZLATO kúpiť ako aj rovnako máte
možnosť na rovnakom mieste si požiadať o ďalší zárobok z Vášho ZLATA - previesť ZLATO na ZLATÉ PODIELY. Je to nepeňažný vklad
(vklad zlata) do NFD. Zlato budete naďalej vlastniť cez podiely v NFD a získate ešte ročný podiel na zisku družstva. Vaše ZLATO bude tak
kryté majtkom NFD - zlato kryté nehnuteľnosťami a aktívami NFD. Zarobíte na raste ceny ZLATA, na ročnom výnose z družstva a
samozrejme na refundácii z obratu.
NFD PROGRAM VACATION © - www.nfdpv.eu
Družstvo už dávnejšie sa venuje
rozširovaniu jedinečného
dovolenkového programu NFD
PROGRAM VACATION. Ale
teraz vám predstavujeme
jedinečný produkt:
-môžete mať dovolenky na
celý život zadarmo ak sa
rozhodnete pre niektorý z dvoch
dovolenkových programov.
- tá najlacnejšia varianta je už
od 4.990 EUR a na splátky to je
už za pár EUR mesačne, čo je
lacnejšie ako dovolenka, na
ktorú sa možno tento rok
chystáte!!!
Ak plánujete tento rok dovolenku, tak za rovnaké peniaze (na splátky) si môžete kúpiť podiel v NFD Program Vacation a
dovolenkovať môžete vo “vlastnom”...
-3-
Ponúkame 2 druhy produktov:
1. podiel NFD PROGRAM VACATION - 1 týždeň dovolenky v apartmáne NFD v Marina dʼOr alebo navždy každoročne voucher za 1.000
EUR na nákup dovolenky z ponuky Holiday Travel NFD alebo na nákup týždňovej dovolenky v apartmáne NFD - to všetko za podiel na
niekoľko miliónovom majetku za cenu 17.900 EUR
2. podiel NFD PROGRAM VACATION - 1 týždeň dovolenky v apartmáne NFD v Marina dʼOr alebo 1 týždeň dovolenky v iných ubytovacích
zariadeniach NFD (aktuálne penzión GROSEK), ale bez vouchra za 1.000 EUR na nákup dovolenky z ponuky Holiday Travel NFD.
Dovolenky v zariadeniach NFD a majetkový podiel v niekoľko miliónovom majetku za cenu 4.990 EUR.
Pre jestvujúcich vlastníkov podielov za 17.900 EUR dávame možnosť voľby medzi jestvujúcou ponukou a možnosťou dovolenkovať 28 dní
v apartmáne alebo v penzióne GROSEK ako aj v budúcnosti aj iných ubytovacích zariadeniach!!!
Nová Realitná kancelária REALITY NFD!!!
Milý člen,
pridaj relitný tip a pomôž tvoriť vyšiu refundáciu... A pritom predáš svoju nehnuteľnosť aj cez Reality NFD, lebo inzerát sa dostane jedným
zadaním do online formulára do 30 realitných portálov ako ponuka Reality NFD (zadarmo), alebo za mierny poplatok ešte aj ako občianska
inzercia...
Ak chcete pridať svoju nehnuteľnosť na predaj kliknite - tu.
Stavebná firma NFD group s.r.o.
NFD realizuje svoju stavebnú činnosť prostredníctvom vlastnej stavebnej firmy NFD group s.r.o.
Stavebná firma okrem akejkoľvek stavebnej činnosti sa špecializuje na výstavbu rodinných domov
prostredníctvom moderných technológií s parametrami kvalitných nízko-energetických domov.
Technológie. Urobíme všetko podľa želania zákazníka tradičnými či modernými technológiami, ale preferujeme
špičkové technológie drevených, ale aj montovaných konštrukcií (napr. systém sunday).
Cena. Pri výstavbe sme schopní dosiahnuť cenu domu do developerského stavu už okolo 600 EUR/m2 (v
závislosti od požiadaviek zákazníka).
Rýchlosť. Domy sa dajú postaviť v priebehu 6-8 týždňov (v závislosti na podmienkach stavby).
Financovanie domu vieme zabezpečiť kombináciou vlastných zdrojov NFD, úverov z bánk, pôžičiek od splátkových spoločností a
finančných možností zákazníka.
-4-
NFD TV & mydream.sk
konečne po dlhšej prestávke spúšťame náš úspešný vzdelávací nástroj UNIVERZITU NFD TV. Na stránke www.mydream.sk budete môcť
si kliknúť na bezplatné videá alebo aj za malý poplatok na platené vzdelávacie videá a postupne sa samovzdelávaním vyškoliť na
úspešného leadra.
Navyše stránka mydream.sk je zameraná na všeobecné vzdelávanie sa v oblasti pasívnych príjmov, kde budeme nekomerčne verejnosti
poskytovať informácie o pasívnych príjmoch... Stránka má tieto funkcie:
- free email (založ si vlastný bezplatný email s doménou @mydream.sk)
- webinár - harmonogram webinárov
- Univerzita NFD TV - zaregistrujte sa na free email a objednajte si cez privátnu zónu služby NFD TV. Získate prístup k mnohým
vzdelávacím videám. Najkratšia cesta k pasívnym príjmom!!!
- Blog - na blogu sa môžete voľne porozprávať o pasívnych príjmoch s profesionálmi z oboru budovania pasívnych príjmov
- news - denné aktuálne správy z oblasti ekonomiky pre SR, ČR, PL....
UPOZORNENIE:
Pre opätovné používanie Univerzity NFD TV bude nutné aby ste sa zaregistrovali na free email takto:
1. Registrácia na free email (bezplatná registrácia s bezplatným emailom)
2. po registrácii budete môcť vstúpiť do zóny mydream/free email a tam si kliknúť na služby a objednať si platenú službu NFD TV
prípadne aj službu webinár alebo ich kombináciu.
UŽ ČOSKORO - nový
TYP BODOV - ZĽAVOVÉ BODY cez nový iShop s
tisíckami produktov dennej
spotreby a Vaša refundácia môže
byť bez nákladov!!!
Milí priatelia,
obrovská BOMBA!!! Ako získať pasívne príjmy refundáciu s minimálnymi nákladmi, alebo úplne
zadarmo? Stačí iba nakupovať produkty z nášho iShopu
a získate zľavové body, ktoré Vám zaplatia poplatky pri
prevodoch z CreditPay. V akej mene robíš úhradu v takej
mene získaš zľavové body. 1 zľavový bod = 1 EUR, alebo
1 CZK, alebo 1 PLN,...
Nakupujte cez iShop a refundáciu môžeš mať aj
ZADARMO!!! To je skutočne najlacnejší pasívny príjem!
Zľavové body Ti zaplatia úplne všetky poplatky CP a aj
kurzové rozdiely a prípadne aj poplatok za otvorenie účtu
v banke...! Všetko môžeš mať bez nákladov a to stačí iba
ak si kúpiš čo aj tak potrebuješ!
-5-
Download

casopis 3_2013