REFINANCOVANIE
HYPOTÉKY
Ako refinancovať hypotéku – krok za krokom
Kedy začať refinancovanie riešiť?
Dva mesiace pred ukončením termínu fixácie vašej hypotéky nastáva ten pravý čas začať riešiť možné
refinancovanie hypotéky.
Prečo refinancovať?
Môžete tak získať výhodnejšie podmienky, ako máte pri súčasnej banke a zároveň prispôsobiť parametre
hypotéky vašim potrebám.
Čo je k tomu potrebné?
Príďte na pobočku a náš hypošpecialista vám pomôže spočítať sadzbu. Podpíšete žiadosť o hypotéku a budete
informovaní o podkladoch potrebných pre vybavenie úveru.
Prečo musím na pobočku?
Každý prípad je individuálny, takže návštevou našej pobočky a prebraním všetkých aspektov hypotéky i vašich
požiadaviek urýchlime následné spracovanie úveru.
Koľko ma to bude stáť?
Posúdenie a čerpanie hypotéky je vo Fio banke zadarmo.
Aké podklady potrebujem?
Základnými podkladmi sú:

dokumenty k účelu (úverová zmluva a pokiaľ ho máte k dispozícii, tak aj potvrdenie zostatku hypotéky)

dokumenty k posúdeniu bonity (pri splnení nižšie uvedených podmienok nemusíte dokladať príjmy a
vyplníte iba čestné prehlásenie)

dokumenty k zástave nehnuteľnosti (nadobúdací titul a pôvodný odhad, pokiaľ nie je starší ako 6 rokov a
požadovaný úver nie je vyšší než 70 % hodnoty nehnuteľnosti)
-1-
verze 09. 10. 2014
MOBILITA KLIENTŮ
Podmienky pre refinancovanie bez dokladovania príjmu - pri hypotéke na splácanie úveru poskytnutého
inou bankou, kde nie je kombinácia s inými účelmi, nemusí klient dokladať svoje príjmy, ak sú splnené tieto
podmienky:

anuitná splátka u žiadanej hypotéky je nižšia (alebo rovnaká) než anuitná splátka u splácaného úveru

refinancovaný úver je riadne splácaný min. 12 mesiacov

klient nemá záznam o čiastkach po splatnosti v registroch a to po dobu 3 rokov

žiadatelia sú totožní s pôvodnými žiadateľmi o refinancovaný úver
Pokiaľ naviac splácate refinancovaný úver 3 a viac rokov a LTV je do 70 % hodnoty nehnuteľnosti, máte nárok
na zľavu zo sadzby vo výške 0,4 p.b..
Čo sa bude diať po dodaní podkladov?
Po dodaní podkladov banka vašu žiadosť posúdi, navrhne podmienky úveru a v prípade vášho súhlasu s
podmienkami, vyhotoví zmluvnú dokumentáciu.
Po jej podpise, podaní návrhu na vklad záložného práva a podpisu žiadosti o čerpanie, sú peniaze prevedené
priamo na stanovený účet existujúcej hypotéky a pôvodný úver je splatený.
Prečo refinancovať hypotéku s Fio bankou?

zľava 0,4 % pri refinancovaní

posúdenie a čerpanie zdarma

vedenie bežného a úverového účtu zdarma

možnosť mimoriadnej splátky do 20 % ročne zdarma

možnosť využiť sporiaci účet k zníženiu úroku z hypotéky
-2-
verze 09. 10. 2014
Download

Ako refinancovať hypotéku?