Akcia Vyskúšajte si naše služby na 3 mesiace len za 1 €
Vážený záujemca,
počas týchto Vianoc sme pre Vás pripravili naozaj zaujímavú ponuku, a to možnosť vyskúšať si
naše služby na obdobie 3 mesiacov iba za symbolické 1 €.
Pre koho je táto akcia určená?
Pre všetkých nových zákazníkov v lokalitách, kde Slovanet túto ponuku uplatňuje (viac o dostupnosti
sa dočítate nižšie).
Aké služby alebo programy je možné vyskúšať si?
Výber je na Vás – môžete si vyskúšať samostatný internet, televíziu alebo balík služieb.
Aké poplatky sa platia počas skúšobných troch mesiacov?
Počas skúšobnej doby 3 mesiace ste neviazaný, to znamená, že neplatíte ani žiadne poplatky
za zriadenie služby, zariadenia ani mesačný paušál za skúšané služby. Nad rámec skúšaných
služieb sú len prémiové TV balíky, hovorné za uskutočnené hovory alebo využívanie televíznej
Videopožičovne, čo platí samozrejme iba v prípade, že tieto služby využijete.
Čo sa stane po uplynutí skúšobnej doby?
Ak sa rozhodnete služby využívať aj naďalej, budete pokračovať vo využívaní služby. Uplynutím
3 mesiacov sa aktivuje viazanosť a v nasledujúcom mesiaci Vám budú fakturované všetky položky
ako za prvý bežný mesiac využívania služby s viazanosťou, v akciovej cene balíka alebo služby,
ktorú si zvolíte (paušál za službu, zriadenie služby a zariadenia) + poplatok 1 € za skúšku. Ceny od
štvrtého mesiaca (už s viazanosťou) nie sú navýšené oproti bežnej akciovej cene, teda využitie
služby je naozaj iba za 1 € a nie je kompenzované vo vyššom paušáli ani zriaďovacích
poplatkoch.
Čo sa stane ak služby behom skúšobnej doby zruším?
Po akceptácii Vašej výpovede Vám vyfakturujeme iba 1 €. Je však dôležité, aby ste nám vrátili
všetky zariadenia, ktoré sme Vám k službám poskytli. V prípade ich nevrátenia Vám budeme musieť
fakturovať ich plnú cenu podľa platného cenníka. Zariadenia je najlepšie vrátiť na pobočku
Slovanetu vo Vašom meste (osobné prevzatie je najistejšie). Adresy pobočiek nájdete na stránke
www.slovanet.sk v sekcii Kontakty. V prípade, že Vám forma vrátenia zariadení priamo na pobočku,
môžete kontaktovať naše služby zákazníkom, kde Vám poriadia ako postupovať.
Ako získam balík 9 detských programov zadarmo?
Tematický balík 9 detských programov zadarmo počas celej doby viazanosti môže získať nový aj
existujúci zákazník, ktorý si objedná balík Štandard 3+ alebo Maxi 3+. V prípade záujmu stačí
požiadať o aktiváciu detských programov pri objednávaní hlavného balíka. Ak si balík kupujete
prostredníctvom nášho e-shopu https://eshop.slovanet.sk/, vyberte si „Detský balík+“ ako
doplnkovú službu k televízii (nie ako tematický balík zahrnutý v cene služby). Možnosť aktivovať si
zadarmo detské programy platí pre nových zákazníkov súčasne s akciou „Vyskúšajte si naše služby
na 3 mesiace za 1 €“.
(pokračovanie na ďalšej strane)
Slovanet, a.s. – zákaznícka linka: 0800 608 608, e-mail: [email protected], web: www.slovanet.sk.
Pre ktoré lokality platí akcia vyskúšania si služieb?
Akcia Vyskúšajte si naše služby na 3 mesiace za 1 € platí takmer vo všetkých mestách a obciach,
kde Slovanet poskytuje služby prostredníctvom vlastnej telekomunikačnej siete. Dostupnosť
služieb a možnosť ich vyskúšania si overte:
najlepšie telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608, e-mailom na [email protected],
v ktorom uveďte najmä svoju adresu, kde chcete služby využívať
alebo na http://dostupnost.slovanet.sk/, kde po zadaní adresy je pod tabuľkou s ponukou
programov uvedená informácia o možnosti vyskúšania si služieb. Následne si ho môžete
objednať aj cez e-shop https://eshop.slovanet.sk/, pre ktorý akciová ponuka platí tiež.
Váš Slovanet.
Slovanet, a.s. – zákaznícka linka: 0800 608 608, e-mail: [email protected], web: www.slovanet.sk.
Download

Akcia Vyskúšajte si naše služby na 3 mesiace len za 1 €